Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus)."

Transkriptio

1 KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2015 Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja toiminta laajentunut. Kanuuna-kuntien määrä oli 27. Merkittävintä on ollut tähän päivään asti jatkunut osallistumisinnostus. Vuosiseminaareihin osallistuvat lähes kaikki verkoston jäsenet. Tämä kuvaa hyvin vertaisoppimisen tarvetta ja voimaa. Merkittävää onkin, että vuoden lukuisien seminaarien ja koulutustilaisuuksien esiintyjinä eivät ole niinkään ulkopuoliset huippuasiantuntijat kuin nuorisotyön tekijät ja osaajat itse. Kanuunan tärkein tehtävä on tarjota foorumeita vertaisosaamisen jakamiseen ja kehittämiseen. Kanuunan keskeinen osaamisen kehittämisen muoto on pitkäjänteinen kehittämis- ja tutkimustoiminta. Vuonna 2011 päättynyt hanke kohdistui nuorisotalotyöhön ja monikulttuuriseen työhön, joiden tuloksia maastoutetaan ja vakiinnutetaan. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön kehittäminen käynnistyi 2012 ja päättyi vuoden 2014 lopussa. Kanuuna järjesti joulukuussa 2013 kansainvälisen InterCITYll konferenssin, jonka pohjalta työryhmä, johon myös Kanuuna kuului, valmisteli Eurooppalaisen kuntien nuorisotyön johdon InterCity Youth verkoston perustamista. Verkoston tehtävänä on vertaisoppimisen järjestäminen ja kunnallisen nuorisotyön edunvalvonta. Marraskuussa perustetun verkoston puheenjohtajana toimii Jonas Agdur Ruotsista ja taloudenhoitajana nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen (Kotka, Kanuuna). Verkoston hallituksessa toimii Lasse Siurala (Kanuuna). Marraskuussa 2015 pidetään InterCity Youth -verkoston kokous Göteborgissa. Vertaisoppimisen ohessa Kanuunan keskeinen tehtävä on nuorisotyön edunvalvonta. Viime vuosina yhteistyö on vahvistunut varsinkin Nuorisotutkimusverkoston, Allianssi ry:n ja Kuntaliiton kanssa. Vuonna 2015 tätä yhteistyötä tullaan tiivistämään entisestään ja tavoitteena on, että nuorten ja nuorisotyön aseman puolustamista voitaisiin tehdä mahdollisimman laaja-alaisesti koko nuorisotoimialan yhteisenä ponnistuksena. Verkoston kohderyhmä ja yhteistyötahot Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus). 1 Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa, Seinäjoki, Kotka, Salo, Mikkeli, Porvoo, Kokkola, Hyvinkää, Rauma, Nurmijärvi, Lohja ja Järvenpää

2 Sana kaupunkimainen verkoston nimessä on muutaman viime vuoden ajan herättänyt keskustelua useista Kanuuna-kunnista löytyy jo nyt toimintaympäristöjä, jotka ovat pikemminkin maaseutumaisia. Samalla Kanuuna-kuntien yhteistyö esimerkiksi nuorisotyön auditointien muodossa, lähiympäristönsä pienempien kuntien kanssa on merkittävästi lisääntynyt. Verkostossa kuitenkin nähdään, että vaikka toimintaympäristöt ovat esimerkiksi kuntaliitosten myötä monessa kaupungissa entistä moninaisemmat, tarve nuorisotyön pohtimiselle ja kehittämiselle suurten kuntien omasta näkökulmasta on edelleen olemassa. Kanuunan kohderyhmänä yksittäisissä nuorisotoimissa ovat sekä nuorisotoimenjohtajat ja muut esimiehet että työntekijät. Vuosittainen Kanuuna-seminaari ja yleensä kerran vuodessa järjestettävä teemaseminaari on suunnattu nuorisotoimenjohtajille ja kulloinkin käsiteltävän teeman mukaan myös muille asiantuntijoille. Nuorisotyöntekijöille Kanuuna on järjestänyt erityisesti kehittämishankkeiden aikana erilaisia koulutuksia (esim. rasismi nuorisotyössä -koulutukset, auditointi- ja itsearviointikoulutukset), ja vuodesta 2011 alkaen verkostotapaamisia 2. Kehittämishankkeiden aikana tutkijat ovat myös kouluttaneet henkilökuntaa yksittäisissä kunnissa. Verkoston toiminnan laajentuessa keskustelua on herättänyt sen toiminnan hyöty muille kunnille. Toistaiseksi Kanuunasta ovat hyötyneet lähinnä ne pienemmät kunnat, jotka tekevät seutuyhteistyötä jonkun Kanuuna-kunnan kanssa. Auditointi- ja itsearviointimalli-koulutukset yhteistyössä ELY-keskusten kanssa alkoivat vuonna 2013, Lapin ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella ja toimintaa on tarkoitus jatkaa myös vuonna Vuonna 2014 koulutuksia oli mm. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueella 3. Koulunuorisotyön kehittämishankkeen seminaareihin osallistui nuorisotyöntekijöitä ja johtoa useista pienemmistä kunnista. Kanuuna-verkoston keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Nuorisotutkimusseura, jonka kanssa yhteistyössä on toteutettu verkoston kehittämis- ja tutkimushankkeet; Allianssi (auditointi- ja itsearviointimallin edelleen kehittäminen, teemaperustaista yhteistyötä); ja Kuntaliitto. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnitellaan Nuorisotyön kehittämisverkostossa 4 yhdessä nuorisoalan tutkimus- ja koulutustahojen edustajien kanssa. Vuoden 2015 tavoitteena on tiivistää edelleen yhteistyötä mainittujen tahojen kanssa. Verkoston koordinointi ja ohjausryhmä Kanuuna-verkoston toimintaa suunnittelee ja koordinoi kuusihenkinen ohjausryhmä yhdessä verkoston koordinaattorin kanssa. Taloushallinnosta vastaa Lahden kaupungin nuorisopalvelut, jossa koordinaattori työskentelee. Koordinaattorin esimiehenä toimii Lahden kaupungin nuorisotoimenjohtaja. Kuntien tasolla tapahtuvista kehittämistoimenpiteistä vastaavat kuntien nuorisotoimenjohtajat. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Verkoston toimintaa koordinoidaan ja suunnitellaan toimintasuunnitelman sekä kunnilta saatujen toiveiden ja palautteen pohjalta. Ohjausryhmä esittelee ehdotuksensa tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta Kanuuna-seminaarissa (aina marraskuussa), jossa suunnitelmaa tarvittaessa muokataan / syvennetään. 2 Auditointikoulutuksen käyneiden nuorisotyöntekijöiden verkosto kokoontuu kerran vuodessa, monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattoriverkosto 1 2 kertaa vuodessa. Jälkimmäisessä verkostossa on mukana myös Allianssin edustus. 3 Itä-Suomen ELY-keskuksen koulutuspäivässä kuntien edustajat pitivät mahdollisina toimintatapoina mm. Kanuunan toiminnasta tiedottamista (ELY-keskuksen kautta) ja toiminnan tulosten jakamista esimerkiksi alueen jo toimivissa yhteistyöverkostoissa. 4 Nuorisotyön kehittämisverkostossa on Kanuuna-verkoston lisäksi mukana edustus seuraavilta tahoilta: Nuorisotutkimusseura, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, HUMAK, MAMK, Diakonia- ammattikorkeakoulu, Kanneljärven opisto, Kuntaliitto, Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön yksikkö, Allianssi sekä kutsuttuna Immo Parviainen Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä.

3 Kanuuna-verkoston ohjausryhmässä on edustus Lahdesta (pj.), Helsingistä ja Oulusta. Vaihtuvat jäsenet ovat Lappeenranta ( ), Kuopio ja Kouvola ( ). Kanuuna-seminaarissa 2012 hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti ohjausryhmässä on kolme vaihtuvaa jäsentä vuodesta 2013 eteenpäin. Vaihtuvien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja joka toinen vuosi tulee yksi ja joka toinen vuosi kaksi uutta jäsentä. Uusi valittu jäsenkunta järjestää Kanuuna-seminaarin. Vuonna 2015 Kanuunaseminaarin järjestää Kuopio, joka valittiin Kanuunan ohjausryhmän vaihtuvaksi jäseneksi Kanuunaseminaarissa Ohjausryhmä 2015 Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, Lahden kaupungin nuorisopalvelut (pj.) Marjut Nurmivuori, perusopetus- ja nuorisojohtaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Sirpa Räikkönen, nuorisotoimenjohtaja, Lappeenrannan kaupungin nuorisopalvelut ( ) Tuula Soininkallio, palveluvastaava, Kouvolan kaupunki, Hyvinvointipalvelut, kasvatuksellinen yhteistyö ja ohjaus ( ) Jari Väänänen, nuorisopäällikkö, Kuopion kaupungin nuorisopalvelut ( ) Verkoston toimihenkilö Koordinaattori Suvi Lappalainen (osa-aikainen) Verkoston asiantuntija Erityisasiantuntija Lasse Siurala (asiantuntijapalvelut ja konsultointi) Verkoston tavoitteet 1. Kuntarajat ylittävän nuorisotyölähtöisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan koordinointi Kanuunan tavoitteena on olla verkosto, jossa kaupunkimaista nuorisotyötä kehitetään nuorisotyölähtöisesti, ja jonka kehittämis- ja tutkimustyö vastaa jatkossakin kunnallisen nuorisotyön arjesta nouseviin tarpeisiin. Verkoston ensimmäiset kehittämis- ja tutkimushankkeet toteutettiin Kanuunan kolmas kehittämishanke keskittyi koulun ja nuorisotyön välisen yhteistyön analysoimiseen. Hankkeessa analysoitiin koulun ja nuorisotyön yhteistoiminnassa saavutettavia hyötyjä, mallinnettiin toteutettuja käytäntöjä sekä arvioitiin niiden toimivuutta ja siirrettävyyttä kunnasta toiseen 6. Verkoston tavoitteena on jatkossakin koordinoida nuorisotyön ajankohtaisista tarpeista nousevaa kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia arvioidaan ja hyödynnetään kansallisen nuorisopolitiikan linjauksissa ja kehittämistyössä. Kansallinen tutkimus- ja kehittämistoiminta mahdollistaa myös työelämälähtöisen toiminnan tulosten ja kokemusten hyödyntämisen nuorisoalan ammattilaisten koulutustarpeisiin sekä alan koulutussuunnittelussa. Selvitetään onko tarpeen järjestää yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa koulunuorisotyötä koskeva kansainvälinen seminaari. 5 Ks. Honkasalo, Kiilakoski & Kivijärvi (2011): Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet. 6 Ks. Kiilakoski (2014): Koulu on enemmän. Julkaisuja 155. Helsinki: Nuorisotutkimusseura

4 Vuoden 2014 aikana valmisteltiin Kanuunan seuraavaa kehittämishanketta vuosille Kehittämishankkeen kohderyhmänä on yli 16 vuotiaat nuoret. Hanke aloitetaan asteittain vuonna 2015 ja se jatkuu vuoden 2017 loppuun (liite hankesuunnitelma). 2. Kunnallisen nuorisotyön verkostoitumismahdollisuuksien luominen ja ylläpitäminen Kanuuna-verkoston tavoitteena on olla nuorisotoimien yhteistyöfoorumi ja työntekijöiden ammatillinen tukiverkosto. Luomalla ja ylläpitämällä edellytyksiä yhteistyölle (työseminaarit, kehittämishankkeiden koordinointi) Kanuuna-verkosto mahdollistaa nuorisotyön laaja-alaisen kehittämisen. Kanuuna on verkosto, josta eri toimijat saavat kokemuksia ja näkemyksiä oman toimintansa kehittämiseen ja suuntaamiseen. Kanuuna mahdollistaa uusia yhteistyömuotoja ja vertaistukea sekä tarjoaa kunnille ammatillisen osaamisen ja tietotaidon kehittämisen areenoita. Vuonna 2015 painopiste on edelleen auditointityön verkoston kehittämisessä kytkeytyneenä Lappeenrannan kaupungin emännöimään auditoinnin kehittämishankkeeseen. 3. Ajankohtaisen nuorisotyötä koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen Kanuuna-verkostossa tuotetaan nuorisotyön kehittämisen tueksi tietoa kunnista ja kaupunkimaisesta nuorisotyöstä. Kuntien oman kehittämistyön välineinä toimivat yhteisin kriteerein kerätyt tunnusluvut ja jatkossa myös auditointien ja itsearviointien tulokset. Kuntien itsenäisesti tuottamaa materiaalia (strategiat, ohjelmat, suunnitelmat, hyvät käytännöt) jaetaan aktiivisesti sekä Kanuuna-verkoston tapaamisissa että verkkosivuilla, jotka uudistettiin 2013 vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Kehittämishankkeissa tuotetaan tietoa sekä kuntien oman kehittämistyön tueksi että laajemmin nuorisotyössä ja -politiikassa hyödynnettäväksi. 4. Nuoriso(työ)alan ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen Kanuuna-verkoston tavoitteena on olla mukana oleville kunnille resurssi, joka mahdollistaa tarvittaessa nopeankin reagoimisen nuoriso(työ)alalla tapahtuviin muutoksiin ja kunta-alan ajankohtaisiin haasteisiin. Esimerkiksi verkoston teemaseminaarit toimivat tällaisen nopean reagoinnin välineenä. Kehittämishankkeista puolestaan saadaan ajankohtaista tietoa nuorille suunnattujen palveluiden kehittämisen tueksi. Kanuunan pysyvänä tavoitteena on verkoston oman toiminnan jatkuva kehittäminen siten, että se myös toiminnan volyymin ja mukana olevien kuntien määrän kasvaessa pysyy toimijoilleen hyödyllisenä ja toiminta tarvelähtöisenä. 5. Nuorison ja nuorisotyön edunvalvonta Verkosto seuraa nuorten elinolosuhteissa ja elämäntavoissa tapahtuvia muutoksia ja toimii tarvittaessa aloitteellisena niistä nouseviin haasteisiin vastaamisessa. Verkosto on myös nuorisotyön asiantuntijaorganisaatio ja se osallistuu eri hallinnon tasoilla käytävään keskusteluun nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Tavoitteena on toimia näissä asioissa yhteistyössä nuorisotoimialan muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2015 fokuksessa on kunnallisen nuorisotyön näkökulman tuominen nuorisolain uudistamiseen yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

5 Toiminta vuonna 2015 VERTAISOPPIMINEN 1. Kanuuna-kuntien johdon kaksipäiväinen tapaaminen, Tapaamisen järjestää Kuopion kaupungin nuorisopalvelut, kohderyhmänä nuorisotoimenjohtajat (2 osallistujaa/kunta). 2. Teemaseminaari järjestetään (paikka avoin). Seminaari rakentuu uuden kehittämishankkeen teemoihin. KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS vuotiaat nuorisotyössä. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten nuorisotyö voi tehokkaammin tukea nuorten tulevaisuuden haltuunottoa niin vapaa-aikana kuin myös koulutus- ja työurien osalta, miten nuorisotalotoimintaa voidaan kehittää paremmin + 16-vuotiaille ja miten innostaa tämän ikäisiä nuoria aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Hanke koostuu kuntien ideoimista hankkeista, joiden kokemusta, osaamista ja tietoa on tarkoitus tiivistää ja jakaa nuorisotyön toimijoiden omana kehittämistyönä, mahdollisesti alan koulutuslaitosten yhteistyönä. 4. Osallistuminen yhteistyössä Allianssin kanssa Lappeenrannan ja ympäristökuntien nuorisotyön auditointimallin kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on auditoinnin nykyisten hyvien käytäntöjen mallintaminen laajempaa valtakunnallista soveltamista varten, nuorisotyön auditointikriteeristön päivittäminen yhdessä nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotoimen johdon kanssa, menettelyjen kehittäminen nuorten osallistumiseksi auditointiprosessiin sekä nuorisojärjestöjen auditointimallien tuottaminen. OSAAMISEN JAKAMINEN 5. Nuorisotyön arvioinnin kehittäminen. Tiedon tuottaminen kuntien kehittämistyön tueksi. Vuoden 2014 yhteisten tunnuslukujen uudistuminen, kokoaminen huhtikuussa 2015 sekä julkistaminen avoimena tietona Kanuunan verkkosivuilla. Nuorisotyön laadun arviointityökalun käyttöönoton tukeminen ja laajentaminen. Tämä toteutuu vuonna 2015 tuottamalla koulutustilaisuuksia, mallinnuksia, julkaisu auditoinnin käytännön toteuttamisesta sekä tukemalla auditointiverkoston tapaamisia. Auditointiverkoston tapaaminen Lahdessa. Kohderyhmänä ovat auditointikoulutuksen käyneet Kanuuna-kuntien nuorisotyöntekijät. Päivien ohjelma rakentuu yhteistyössä Lappeenrannan emännöiman auditoinnin kehittämishankkeen kanssa. Kunnissa pohditaan mahdollisuuksia arvioida nuorisotyön vaikuttavuutta Kanuunan tekemän arviointijulkaisun pohjalta. 6. Nuorisotyön verkostojen toiminta. Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön maastouttaminen. Verkoston tavoitteena on kehittää arjen työkaluja ja nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa monikulttuurisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden teemoista. Verkostossa jaetaan tietoa meneillään olevista hankkeista ja toimintamalleista eri kunnissa ja hyödynnetään toisten kuntien kokemuksia kehittämistyössä. Vuosittaisessa verkostotapaamisessa käsitellään lisäksi ajankohtaista teemaa. Monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattorit ovat Kanuunan asiantuntijaryhmä monikulttuurisissa kysymyksissä. Kevään koordinaattoritapaaminen on toukokuussa 2015 Hyvinkäällä.

6 Yhteistyössä Allianssin kanssa verkostotapaaminen syksyllä Jokaisella nuorella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada nuorisopalveluja. Yhdenvertaisen osallisuuden verkostossa niin järjestö- kuin kunnallisen nuorisotyön toimijat kokoontuvat kehittämään yhdenvertaista osallisuutta eri nuorisotyön muodoin. Monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattorit suunnittelevat ja toteuttavat verkostotapaamisen ohjelman yhdessä Allianssin ja eri nuorisojärjestöjen kanssa. EDUNVALVONTA 7. Kumppaniyhteistyönä osallistutaan nuorisolain uudistamiseen. (Nuorisotyön kehittämisverkosto Nukeve, Kuntaliitto, Allianssi, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura). KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8. Kansainvälinen verkottuminen, vertaisoppiminen ja edunvalvonta. Hollannissa 11/2014 perustettu InterCity Youth-verkosto pitää ensimmäisen varsinaisen kokouksensa Göteborgissa 11/2015. Sitä ennen valmistellaan verkoston tarkempi toiminta- ja rahoitussuunnitelma sekä kumppanuusstrategia. Kanuuna osallistuu tähän työhön aktiivisesti. Kanuunan erityisasiantuntija Lasse Siurala valittiin helmikuussa 2013 Eurooppalaisen nuorisopolitiikan ajatushautomon Think Tank on European Youth Policy jäseneksi. Työ jatkuu vuonna 2015.

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot