Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle"

Transkriptio

1 Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto

2 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Taloudellinen vaikutus, yhteenveto(1 000 ) Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Konsernihallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Perusturva Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kasvatus- ja opetusvirasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kulttuuritoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Vapaa-aika Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Ympäristötoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

3 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Satakunnan Pelastuslaitos Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Tekninen Palvelukeskus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Liikelaitokset Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Pori yhteensä Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Investoinnit T65 Pieneläinklinikoiden keskittäminen (KH) -500 T72 Rakennusten myynti Rakennukset, jotka jäävät ilman käyttöä, tulee myydä nopeasti. Esim. kouluverkkoratkaisu vapauttaa rakennuksia. Kaavoituksen pitää reagoida nopeasti ja ennakolta rakennusten muuttuvaan käyttöön. Investointien vaikutukset yhteensä

4 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 02 Tarkastustoimi Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lautakunnan päätöstä vaativat toimenpiteet muodostuvat toimintamenoihin kohdistettavista pienehköistä säästöistä. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Ulkopuolisten palvelujen ostot Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 02 Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

5 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 05 Yleishallinto Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Työasemavirtualisointi edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä tarvittavista investoinneista. Investointi on kokonaisuudessaan arvoltaan n euroa, joka jaksottuu kahdelle vuodelle. Tällä panostuksella saadaan käyttötalouden puolella kustannussäästöjä halvempien päätelaitteiden, leasing-kierron pidentämisen ja päätelaitteiden päivittämiseen käytettävän työmäärän vähenemisen kautta. Lisäksi työasemavirtualisoinnilla voidaan välttää lisenssikustannusten nousua ja varautua monipuolisemman laitekannan käyttöönottoon. Monitoimilaitteita koskeva yhteishankintapäätös kuuluu hankintapäällikön päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää laitetoimittaja, joka kehittää kaupungin tulostusympäristöä kohti paperittomuutta. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat tulostusympäristön kehittäminen, erillistulostimista luopuminen ja follow me - pilvitulostusratkaisun kehittäminen. Follow me -pilvitulostusratkaisu edellyttää kaupunginvaltuuston investointipäätöstä. Kustannusarvio on euroa, joka jaksottuu yhdelle vuodelle. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työasemavirtualisointi / vaikutus kaupunkitason kuluihin Tulostusympäristön kehittäminen ja tulostuksen vähentäminen / vaikutus kaupunkitason kuluihin Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Puhepalvelut on määritelty strategiseksi hankinnaksi, joten se kuuluu kaupunginhallituksen päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppani, joka tarjoaa sekä edulliset puhe- ja mobiilidatapalvelut että toimii kaupungin kehittämiskumppanina erityisesti mobiilin viestintäinfrastruktuurin ratkaisuissa. Taloudellisena tavoitteena on säilyttää nykyinen kustannustaso siitä huolimatta, että mobiiliviestintä ja erityisesti mobiilidatapalveluiden käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Kirjaamotoiminnan keskittämisen valmistelu on aloitettu. Tavoitteena on, että keskitetyn kirjaamon toiminta aloitetaan Valmistelussa tähdätään siihen, että keskitetty kirjaamo on luonteva osa kaupungin asiakaspalvelua. Taloudellisena tavoitteena on, että toimenpiteellä voidaan säästää kaksi henkilötyövuotta kaupunkitasolla. Keskitetyn kirjaamon henkilöstöä valittaessa on todennäköistä, että henkilöstöä siirretään hallintokuntarajojen yli. Tältä osin asia kuuluu kaupunginhallituksen / henkilöstöjaoston päätettäviin. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Puhepalvelut / vaikutus kaupunkitasolla Keskitetty kirjaamo / vaikutus kaupunkitasolla Yhteensä

6 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 05 Yleishallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

7 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 09 Henkilöstöhallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään yksi eläketapahtuman takia vapautunut työsuhde täyttämättä 2015 ja toinen Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 09 Henkilöstöhallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

8 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 10 Taloushallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Ks. taloushallinnon kehittämistyön loppuraportti. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Oheisen esityksen ja loppuraportin mukaan. Muutoksen toteuttamisessa on varauduttava ainakin KH-tasoisiin toimintasääntömuutoksiin. Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 10 Taloushallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

9 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 16 Kehittäminen Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Käynnissä on elinkeinotoimen uudelleen organisointi, jonka seuraava painopiste on saada kaikki kaupungin organisaatiot (erityisesti Elinkeinopalvelut, TPK, kaupunkisuunnittelu, ympäristövirasto ja Prizztech Oy) osaksi elinkeinotoimen asiakaspalveluprosessia elinkeino-ohjelman linjausten mukaisesti. Keskeisenä laatukriteerinä asiakaspalvelussa on 24 tunnin palvelulupaus, jonka mukaisesti asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottopyyntöihin vastataan 24 tunnin sisällä. Elinkeinotoimen ostopalveluissa toteutetaan uutta tilaaja-tuottaja mallia. Elinkeinotoimen kokonaisuuden organisointia ja resursointia arvioidaan tulevan vuoden aikana. Kehittämisen tulosalue on varautunut tarvittaessa karsimaan alustavan päivätyn leikkauslistan mukaisen kehyksen verran ensisijaisesti elinkeinotoimen ostopalveluista sekä toissijaisesti omasta toiminnasta. Vähennykset edellyttävät kaupungin ja Prizztech Oy:n sekä kaupungin ja Porin Seudun Matkailu Oy MAISA:n välisten sopimusten muutoksia. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tietopalvelun prosessien kehittäminen Viestinnän prosessien kehittäminen Seutuyhteistyön uudelleenarviointi Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 16 Kehittäminen Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

10 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 20 Perusturva, oma toiminta Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Huomioitavia asioita jotka tulevat vaikuttamaan perusturvan kokonaisuuteen ovat kuntarakennemuutos, sosiaali- terveydenalan rakennemuutos, yhteistoiminta-alueen tulevaisuus ja toimeentuloasioiden siirto Kelaan Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus. Kaupunginsairaala kuntouttavaksi sairaalaksi ja osaamiskeskuksen kautta enemmän kotiin annettavia palveluja. Torni valmistuu ja Satalinnan väistö purkautuu, jolloin vuokralääkärien käyttöä vähennetään, vuodeosastopaikkoja vähennetään, kuntouttavan työotteen vahvistuminen tulevilla osastoilla, arviointiyksikkö- ja kotisairaalatoiminnan vahvistuminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vuokralääkärien käytön vähentyminen (2 lääkäriä). Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen. Siirrytään neljään lähipalvelualueeseen, hallinnon purkaminen käytännön tekijöiksi -> alueylilääkärien vakanssit muutetaan terveyskeskuslääkäreiksi. Taloudellisen säästön laskelma: Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 15 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 20 euroa per asiakas / työpäivä (200 päivää). Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin. Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin: valmistellaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kokeilu. Ennalta ehkäisevätyö säästää lastenpsykiatriasta (T22) ja korjaavasta lastensuojelutyöstä sekä kiinteistökulut, ajanvaraus, siivous yms. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö syntyy pitkällä ajanjaksolla lastenpsykiatriasta, korjaavasta lastensuojelutyöstä Lisäksi lastenneuvoloiden käyttämien tilojen kiinteistökulut, siivous ja ajanvaraus. Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen. Laitoshoidon purkaminen ja asiakkaiden siirtäminen uusiin nykyvaatimuksia vastaaviin tehostettuun palveluasumisen yksiköihin (Liinaharjan lopettaminen ja kaup.sairaalan pitkäaik.os. muuttaminen tehostetuksi). Satakunnan sairaanhoitopiiriltä vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi. Tuo asukkaalle asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta, henkilöstölle paremmat työolosuhteet ja asiakasmaksuina lisää tuloja. Kotihoidon ilta/yöpartion aloittaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vanhainkotien hoitopäivän kustannus on 153 euroa päivässä ja tehostetun palveluasumisen omien laitosten keskihinta vuonna 2013 oli 136 euroa, jolloin säästö 17 euroa per asiakas / päivä, 120 paikkaa. Vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi, säästö 50 / päivää, 13 paikkaa. Uusi lastensuojelulaitos Ulvilaan. Lastensuojelulaitos keskittyy perhekuntoutukseen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö on laskettu perhekuntoutuksen ostopalveluista. Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen. Asiakas saa tarvitsemansa hoidon kotiinsa tai moniammatillista kokonaisarviointia lähipalvelukeskuksen arviointiyksikössä. Ennaltaehkäisevan työn vahvistaminen mm. muistihoitajaverkosto, geriatrinen tasapainopoliklinikka, lääkärihoitajatyöpari mobiilitoimintana. Lääkäripalveluiden kehittäminen myös vanhusasiakkaille. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 10 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Geriatrisen osaamisen laajentaminen. Geriatrista osaamista sekä vanhuspalveluiden, sosiaalipalveluiden, kuntoutus- ja sairaalapalveluiden ja terveys- ja hyvinvointipalveluiden moniammatillista yhteistyötä ikäihmisten palveluissa lisätään yli palvelualuerajojen. Kuvataan palveluprosessit sekä hoito- ja kuntoutusketjut. Rajapintojen häivyttäminen. Kotiuttamisen ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen yhteistyössä. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirto-

11 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle kuljetus toimintaa tehostamisella 2 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Turvapuhelimet ja siirtokuljetukset omana toimintana. Arviointiyksiköt järjestävät turvapuhelinhälytysten vastaanoton ja hoivakäynnit nykyisillä resursseilla. Voidaan ennaltaehkäisevästi ottaa turvapuhelinasiakas arviointijaksolle. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirtokuljetus toimintaa tehostamisella 1 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä. Palvelusetelillä voi maksaa eri kaupungeissa erilaisia palveluja. Espoossa voi palvelusetelillä ostaa esimerkiksi kotipalvelua, Helsingissä kotihoitoa ja Vantaalla omaishoidon tukea. Jyväskylässä palveluseteli on laajimmin käytössä, esim lasten äkilliset infektiosairaudet ja suunterveydenhuolto. Porissa suunnitelmia lähteä pilotoimaan palveluseteliä, esim. vaikeavammaisten päivätoiminta. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ostopalveluiden korvaamisesta palveluseteleillä tai oman tuotannon korvaamisesta palveluseteleillä, etenkin tilanteissa joissa joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa. Jyväskylässä ja Oulussa palvelusetelillä saatu 20 % säästöt verrattuna omaan toimintaan. Jyväskylässä tuotetaan palveluista 2 % palvelusetelillä. Taloudellinen vaikutus laskettu edellä mainituilla luvuilla perusturvan oman toiminnan kustannuksista niin että palvelusetelin käytön osuus kasvaa 0,5 2,0 %. Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset. Siivous- ja ateriapalvelujen sekä teknisen huollon tehostaminen yhdessä palveluliikelaitoksen kanssa. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ruoka-aine kuluista ja toiminnallisista muutoksista. Tiedot saatu palveluliikelaitokselta / Kainulainen. Työssäoppimiskeskus TOPI. Työssäoppimiskeskus TOPI:n hankesuunnittelu etenee ja kesällä 2014 järjestetään kesäkoulu. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Moniammatillisen työskentelyotteen vieminen käytäntöön, pystytään resurssoimaan henkilöstöä uudelleen ja tehostamaan asiakkaan/potilaan hoitoa. Yhteistyö oppilaitosten ja teknologiatoimittajien kanssa uusista menetelmistä. Pitkien sairauspoissaolojen lyhentyminen ja uudelleen sijoitusten tehostaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä työpaikkojen ilmoituskulut, perehdyttäminen, tapaturmat ja poissaolot. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirto perusturvalle. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Prosessia kehittämällä saadaan keskimääräisen asiakaskunnan määrää nostettua. Taloudellisen säästön laskelma: Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla olevista asiakkaista kunta saa valtionkorvausta ja asiakasmäärän nouseminen lisää valtionkorvauksia, toimeentulon vähentyminen. Kelan sakkomaksujen vähentyminen, jotka kuuluvat työllisyydenhoidon budjettiin (otettu huomioon laskelmassa). Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla. Uudet sähköiset palvelukokonaisuudet: toimeentulotuki ja vammaispalveluhakemukset sähköiseksi, sähköinen ajanvaraus (neuvolat, joukkotutkimus, suunterveydenhuolto), kanta-arkisto, kotihoidon mobiilisovellus, vammaispalveluiden kuljetuskorttijärjestelmä, nettineuvonta palveluneuvojille ja palvelusetelin sähköinen käsittely. Taloudellisen säästön laskelma: Sähköiset palvelut tehostavat asiakasprosesseja, jolloin henkilökunnan tarve vähenee. Vuodelle 2017 laskettu 0,5 henkilön vähennys ja vuodesta 2018 eteenpäin 1 henkilön vähennys. Toimitilat. Optimaaliset tilat toiminnan kannalta. Palvelurakenteen muutoksen kautta laitosmuotoisesta hoidosta avohoito ja poliklinikka muotoiseen hoitoon. Huomio etenkin teknologiaan ja liikkuviin palveluihin, joiden kautta tilatarpeet vähenevät. Taloudellisen säästön laskelma: Tilojen tiivistämisen kautta vähemmän vuokrattuja neliöitä ja tilat tehokkaammassa käytössä. Toimitila säästöjä sisältyy jo esitettyihin suunnitelmiin, esim. Liinaharja ja pitkäaikaisosasto.

12 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen Uusi lastensuojelulaitos Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen Geriatrisen osaamisen laajentaminen Turvapuhelimet ja siirtokuljetus omana toiminta Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset Työssäoppimiskeskus -TOPI Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle Toimitilat Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 20 Perusturva, oma toiminta Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

13 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 25 Perus- ja lukiokoulutus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Kouluverkkoratkaisut tehty KV Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kouluverkkoratkaisut Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Iltapäivätoiminnan tehostaminen. Iltapäivätoiminnan hankintakausi päättyy ja iltapäivätoiminta uudelleen järjestellään vuonna Hankintatapaa tarkistetaan. Nykyisellä toimintamallilla ostetaan kokonaiset ryhmät (16 lasta/ryhmä). Useat ryhmistä ovat etenkin lukuvuoden lopulla vajaita, koska lukuvuoden aikana ryhmistä jää pois yhteensä noin 100 lasta. Palvelun tuottamisessa pyritään huomioimaan muuttuvat ja vajaat lapsiryhmät siten, että palvelusta maksetaan todellisen lapsimäärän mukaan. Vuoden 2015 säästöä saadaan aikaan elo-joulukuun välisenä aikana. Vuodesta 2016 alkaen säästöt toteutuvat koko vuoden osalta. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä varten perustetaan työryhmä, jonka tavoitteena on hajauttaa erityisopetusta lähikouluille niin, että jäljelle jäisivät Herttuan, Koivulan, Lastun (Lastensuojelulaitosten koulu) ja Tiilimäen erityiskoulut. Hajautetussa erityisopetuksessa oppimiseen liittyvien ongelmien kohdalla pyrittäisiin oppilaat sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan suuremmille kouluille perustettaviin ja olemassa oleviin erityisluokkiin ja pienryhmiin. Herttuan koulua kävisivät ne oppilaat, jotka tarvitsevat oppimisongelmissaan vaativampaa erityistä tukea. Uudelleenjärjestelyt vaativat aluksi lisärahoitusta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Iltapäivätoiminnan tehostaminen Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tuntikehyksen vähentäminen. Perus- ja lukiokoulutuksen vuoden 2014 tuntikehyksestä (n viikkotuntia) tullaan vähentämään tunteja n. 150 tuntia eli 1 %, joka vähentää käytettävissä olevia opetusryhmien jakotunteja. Kouluverkkoratkaisu sisältää tuntivähennyksiä yli 200 tunnin edestä eli n. 1,5 % kokonaistuntikehyksestä. Kasvatus- ja opetustoimi on saanut OKM:n hankerahana suurten opetusryhmien jakorahaa noin 1 M. Valtion säästöpäätösten vuoksi raha käytännössä poistuu vuonna Rahan poistuminen vähentää koulujen opetusta nykytasosta n. 500 tuntia (reilut 3 %). Suurten ryhmien jakorahan poistuminen edellyttää joidenkin koulujen opetuksen sopeuttamisen tukemista omalla rahoituksella vuosina Tuntivähennysten yhteisvaikutus on vuoden 2014 tasosta yhteensä n. 850 tuntia eli n. 5,5 % (sisältää OKM:n suurten opetusryhmien hankerahan loppumisen vaikutukset n. 3 %)

14 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Tuntikehyksen vähentäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 25 Perus- ja lukiokoulutus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

15 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 26 Palmgren-konservatorio Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lukukausimaksujen, soitin- ja tilavuokrien korotukset. Edellinen maksujen tarkistus on tehty v Konservatorion opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata konservatoriolta soitin ennen oman hankkimista. Soitinvuokrien korotus on aiheellinen, jotta vuokra kattaa soittimen ylläpidon. Yhteisiä virkoja maakunnan muiden musiikkiopistojen kanssa. Kun virkoja vapautuu eläköitymisen tai muun syyn kautta esitetään, että naapuriopistojen Huittisten ja Rauman musiikkiopiston kanssa selvitetään yhteisten virkojen mahdollisuus sopimuspohjaisesti. Järjestely on rekrytoinnin kannalta parempi kuin esim. tuntiopettajien käyttäminen. Pidemmällä tähtäimellä tuntiopetusta tulisi vähentää ja korvata yhteisillä opettajanviroilla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Lukukausimaksujen korotus Soitinvuokrien korotus Tilavuokrien korotukset Yhteiset virat muiden musiikkiopistojen kanssa Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Opetustuntien tarkastelu ja vähentäminen. Osalla viranhaltijoista on useita ylitunteja ja toisaalta joillain viranhaltijoilla on vajausta. Vajausta on täytetty erilaisilla yh-työtunneilla, jotka eivät ole välttämättömiä. Ylitunnit ja tuntivajaukset on saatava tasapainoon. Ammatillisen koulutuksen ja erityisesti rytmimusiikin puolella on käytetty ulkopuolisia valtakunnan tason ja ulkomaisia vierailijoita pitämässä 1-2 päivän koulutuksia opiskelijoille. Vierailut eivät ole välttämättömiä, mutta tuovat lisäarvoa toiminnalle. Yksilötuntien pituutta on syytä harkita. Vaihtoehtona on, että yksilöllisiä kontaktitunteja vähennetään ja oppilailta vähennetty aika korvataan ryhmäopetuksena. Järjestely vaatii henkilöstön perehdytystä ryhmäopetuksen toteuttamiseen. Täydennys- ja lisäkoulutuksen myynnin lisäys. Konservatorion henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää lisäämällä avoimen osaston opetusta ja lisätä tätä kautta tuottoja. Erilaisten täydennyskoulutuspakettien tuotteistaminen eri musiikin harrastajille ja ammattilaisille esim. laulun opetus, bändikoulutus, musiikkiteknologian opetus ja preppauskurssit ammatilliseen koulutukseen. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Opetuksen tarkastelu ja vähentäminen Viranhaltijoiden ylitunnit minimiin Säestyskiintiöstä aikaa opetukseen Sijaisjärjestelyt Ulkopuolisten luennoitsijoiden vähentäminen Ryhmäopetuksen lisääminen Ryhmien minimikoot Täydennys- ja lisäkoulutusmyynnin lisäys Yhteensä

16 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 26 Palmgren-konservatorio Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

17 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 27 Porin seudun kansalaisopisto Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen. Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Porissa ja Ulvilassa. Vastaavasti lisätään kudonnan kurssitoimintaa ilman lisäkustannuksia. Kudonnan palvelutoiminta ei oikeuta valtionosuuteen toisin kuin kurssitoiminta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Kurssien ja opetustuntien tarkastelu ja tehostaminen. Lukuvuoden kestävien kurssien jakaminen lukukauden mittaisiksi ja ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille. Tilauskoulutuksen tuottaminen ulkopuolisille lisää tuottoja. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kurssien jakaminen Ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 27 Porin seudun kansalaisopisto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

18 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Selvityksen alla ovat yksityisen hoidon tuen mallien kehittäminen/laajentaminen sekä mm. palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto. Tukien käyttöönotolla/laajentamisella lisätään vanhempien valintamahdollisuuksia lastensa päivähoidon järjestämisessä. Kotihoidon tuen kuntalisää esitetään poistettavaksi. Päivähoidon tilasuunnitelmassa KLTK esitetty uuden päiväkodin rakentamista Länsi- tai Pohjois-Poriin. Tämä edellyttää valtuuston investointipäätöstä. Kesäleikkikenttätoiminta esitetään lakkautettavaksi. Kesäleikkikenttätoimintaan on lisätty vuosille (KH ja KV ). Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen Toiminnan tehostaminen/uusi päiväkoti Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Esimiesorganisaation kehittäminen niin, että johtamisosaaminen keskittyy ja esimiesten määrä vähenee. Henkilöstön joustavaa sijoittelua eri päivähoitoyksiköiden välillä tehostetaan. Kasvatustoiminnanohjaajan paikka jätetään täyttämättä ja tehtävät jaetaan. Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa tehostetaan palveluohjauksen avulla. Päivähoidon tilasuunnitelman (KLTK ) mukaisesti tavoitteena ovat suuremmat ja taloudellisemmat yksikkökoot sekä huonokuntoisista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen. Samoin taloudellisesti kalliista ryhmäperhepäivähoidosta pyritään vaiheittain luopumaan. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Hallinnolliset muutokset Hallintokunnalle maksullisten työllistettyjen käytön vähentäminen erityislasten avustajina Kasvatustoiminnanohjaajan paikan täyttämättä jättäminen Paturin ja Pikkutuvan lakkauttaminen Ryhmiksen muuttaminen päiväkotiryhmäksi Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

19 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 42 Kirjasto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi avoimeksi tulevista työsuhteista vuonna htv ja vuonna htv. Täyttämättä jätettävät työsuhteet sijoittuvat sisäisiin keskitettyihin palveluihin 1 htv, pääkirjaston ja lähikirjastojen asiakaspalveluun 2 htv. Palvelutuotanto pyritään silti säilyttämään vuoden 2014 tasolla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työsuhteen täyttämättä jättäminen Kahden työsuhteen täyttämättä jättäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 42 Kirjasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (8) 6 Toimialojen palvelukokonaisuuksien ason virkojen perustaminen HEL 2016-013391 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää perustaa lukien toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Yleishallinnon yleisperustelut Muutos

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN Kaikki virastot ja liikelaitokset saavat kaupunginkanslian henkilöstöosastolta täytettäväkseen oman räätälöidyn henkilöstöresurssilomakkeen. Pienet

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Muut ehdotukset ja säästöjen laskenta Arviot Lisätietoja. Lääkärintodistusten vähentäminen

Muut ehdotukset ja säästöjen laskenta Arviot Lisätietoja. Lääkärintodistusten vähentäminen Lääkärintodistusten vähentäminen Vammaispalvelut: kolmasosa kuljetuspalvelujen asiakkaista/v. * lääkärintodistuksen kustannus (terveyskeskuslääkärin tuntipalkka (63,3 euroa)*20 min.) 0,7 Kelan kuntoutuspäätökset

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Kustannukset kunnan itse tuottamassa ja kunnan palvelusetelillä ostamassa päivähoidossa JHL:n tilaama selvitys VERTIKAL OY Lisätiedot: tilastotoimitsija Jorma Peussa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA 1. Tausta ja selvityksen toteutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan vuodelle 2014, että vuonna 2014 selvitetään kaupungin

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi Kaupunginhallitus 525 01.12.2014 Kaupunginhallitus 549 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 6 19.01.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 1 Versio 3.9.2015 JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimiala Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Toimintatuloissa ennustetaan talousarvioylitystä n. 2,8 milj., josta valtionosuutena saatavat erityisavustusrahoituspäätökset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot