Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle"

Transkriptio

1 Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto

2 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Taloudellinen vaikutus, yhteenveto(1 000 ) Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Konsernihallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Perusturva Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kasvatus- ja opetusvirasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kulttuuritoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Vapaa-aika Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Ympäristötoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

3 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Satakunnan Pelastuslaitos Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Tekninen Palvelukeskus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Liikelaitokset Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Pori yhteensä Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Investoinnit T65 Pieneläinklinikoiden keskittäminen (KH) -500 T72 Rakennusten myynti Rakennukset, jotka jäävät ilman käyttöä, tulee myydä nopeasti. Esim. kouluverkkoratkaisu vapauttaa rakennuksia. Kaavoituksen pitää reagoida nopeasti ja ennakolta rakennusten muuttuvaan käyttöön. Investointien vaikutukset yhteensä

4 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 02 Tarkastustoimi Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lautakunnan päätöstä vaativat toimenpiteet muodostuvat toimintamenoihin kohdistettavista pienehköistä säästöistä. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Ulkopuolisten palvelujen ostot Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 02 Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

5 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 05 Yleishallinto Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Työasemavirtualisointi edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä tarvittavista investoinneista. Investointi on kokonaisuudessaan arvoltaan n euroa, joka jaksottuu kahdelle vuodelle. Tällä panostuksella saadaan käyttötalouden puolella kustannussäästöjä halvempien päätelaitteiden, leasing-kierron pidentämisen ja päätelaitteiden päivittämiseen käytettävän työmäärän vähenemisen kautta. Lisäksi työasemavirtualisoinnilla voidaan välttää lisenssikustannusten nousua ja varautua monipuolisemman laitekannan käyttöönottoon. Monitoimilaitteita koskeva yhteishankintapäätös kuuluu hankintapäällikön päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää laitetoimittaja, joka kehittää kaupungin tulostusympäristöä kohti paperittomuutta. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat tulostusympäristön kehittäminen, erillistulostimista luopuminen ja follow me - pilvitulostusratkaisun kehittäminen. Follow me -pilvitulostusratkaisu edellyttää kaupunginvaltuuston investointipäätöstä. Kustannusarvio on euroa, joka jaksottuu yhdelle vuodelle. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työasemavirtualisointi / vaikutus kaupunkitason kuluihin Tulostusympäristön kehittäminen ja tulostuksen vähentäminen / vaikutus kaupunkitason kuluihin Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Puhepalvelut on määritelty strategiseksi hankinnaksi, joten se kuuluu kaupunginhallituksen päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppani, joka tarjoaa sekä edulliset puhe- ja mobiilidatapalvelut että toimii kaupungin kehittämiskumppanina erityisesti mobiilin viestintäinfrastruktuurin ratkaisuissa. Taloudellisena tavoitteena on säilyttää nykyinen kustannustaso siitä huolimatta, että mobiiliviestintä ja erityisesti mobiilidatapalveluiden käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Kirjaamotoiminnan keskittämisen valmistelu on aloitettu. Tavoitteena on, että keskitetyn kirjaamon toiminta aloitetaan Valmistelussa tähdätään siihen, että keskitetty kirjaamo on luonteva osa kaupungin asiakaspalvelua. Taloudellisena tavoitteena on, että toimenpiteellä voidaan säästää kaksi henkilötyövuotta kaupunkitasolla. Keskitetyn kirjaamon henkilöstöä valittaessa on todennäköistä, että henkilöstöä siirretään hallintokuntarajojen yli. Tältä osin asia kuuluu kaupunginhallituksen / henkilöstöjaoston päätettäviin. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Puhepalvelut / vaikutus kaupunkitasolla Keskitetty kirjaamo / vaikutus kaupunkitasolla Yhteensä

6 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 05 Yleishallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

7 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 09 Henkilöstöhallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään yksi eläketapahtuman takia vapautunut työsuhde täyttämättä 2015 ja toinen Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 09 Henkilöstöhallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

8 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 10 Taloushallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Ks. taloushallinnon kehittämistyön loppuraportti. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Oheisen esityksen ja loppuraportin mukaan. Muutoksen toteuttamisessa on varauduttava ainakin KH-tasoisiin toimintasääntömuutoksiin. Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 10 Taloushallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

9 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 16 Kehittäminen Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Käynnissä on elinkeinotoimen uudelleen organisointi, jonka seuraava painopiste on saada kaikki kaupungin organisaatiot (erityisesti Elinkeinopalvelut, TPK, kaupunkisuunnittelu, ympäristövirasto ja Prizztech Oy) osaksi elinkeinotoimen asiakaspalveluprosessia elinkeino-ohjelman linjausten mukaisesti. Keskeisenä laatukriteerinä asiakaspalvelussa on 24 tunnin palvelulupaus, jonka mukaisesti asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottopyyntöihin vastataan 24 tunnin sisällä. Elinkeinotoimen ostopalveluissa toteutetaan uutta tilaaja-tuottaja mallia. Elinkeinotoimen kokonaisuuden organisointia ja resursointia arvioidaan tulevan vuoden aikana. Kehittämisen tulosalue on varautunut tarvittaessa karsimaan alustavan päivätyn leikkauslistan mukaisen kehyksen verran ensisijaisesti elinkeinotoimen ostopalveluista sekä toissijaisesti omasta toiminnasta. Vähennykset edellyttävät kaupungin ja Prizztech Oy:n sekä kaupungin ja Porin Seudun Matkailu Oy MAISA:n välisten sopimusten muutoksia. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tietopalvelun prosessien kehittäminen Viestinnän prosessien kehittäminen Seutuyhteistyön uudelleenarviointi Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 16 Kehittäminen Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

10 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 20 Perusturva, oma toiminta Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Huomioitavia asioita jotka tulevat vaikuttamaan perusturvan kokonaisuuteen ovat kuntarakennemuutos, sosiaali- terveydenalan rakennemuutos, yhteistoiminta-alueen tulevaisuus ja toimeentuloasioiden siirto Kelaan Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus. Kaupunginsairaala kuntouttavaksi sairaalaksi ja osaamiskeskuksen kautta enemmän kotiin annettavia palveluja. Torni valmistuu ja Satalinnan väistö purkautuu, jolloin vuokralääkärien käyttöä vähennetään, vuodeosastopaikkoja vähennetään, kuntouttavan työotteen vahvistuminen tulevilla osastoilla, arviointiyksikkö- ja kotisairaalatoiminnan vahvistuminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vuokralääkärien käytön vähentyminen (2 lääkäriä). Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen. Siirrytään neljään lähipalvelualueeseen, hallinnon purkaminen käytännön tekijöiksi -> alueylilääkärien vakanssit muutetaan terveyskeskuslääkäreiksi. Taloudellisen säästön laskelma: Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 15 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 20 euroa per asiakas / työpäivä (200 päivää). Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin. Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin: valmistellaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kokeilu. Ennalta ehkäisevätyö säästää lastenpsykiatriasta (T22) ja korjaavasta lastensuojelutyöstä sekä kiinteistökulut, ajanvaraus, siivous yms. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö syntyy pitkällä ajanjaksolla lastenpsykiatriasta, korjaavasta lastensuojelutyöstä Lisäksi lastenneuvoloiden käyttämien tilojen kiinteistökulut, siivous ja ajanvaraus. Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen. Laitoshoidon purkaminen ja asiakkaiden siirtäminen uusiin nykyvaatimuksia vastaaviin tehostettuun palveluasumisen yksiköihin (Liinaharjan lopettaminen ja kaup.sairaalan pitkäaik.os. muuttaminen tehostetuksi). Satakunnan sairaanhoitopiiriltä vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi. Tuo asukkaalle asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta, henkilöstölle paremmat työolosuhteet ja asiakasmaksuina lisää tuloja. Kotihoidon ilta/yöpartion aloittaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vanhainkotien hoitopäivän kustannus on 153 euroa päivässä ja tehostetun palveluasumisen omien laitosten keskihinta vuonna 2013 oli 136 euroa, jolloin säästö 17 euroa per asiakas / päivä, 120 paikkaa. Vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi, säästö 50 / päivää, 13 paikkaa. Uusi lastensuojelulaitos Ulvilaan. Lastensuojelulaitos keskittyy perhekuntoutukseen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö on laskettu perhekuntoutuksen ostopalveluista. Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen. Asiakas saa tarvitsemansa hoidon kotiinsa tai moniammatillista kokonaisarviointia lähipalvelukeskuksen arviointiyksikössä. Ennaltaehkäisevan työn vahvistaminen mm. muistihoitajaverkosto, geriatrinen tasapainopoliklinikka, lääkärihoitajatyöpari mobiilitoimintana. Lääkäripalveluiden kehittäminen myös vanhusasiakkaille. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 10 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Geriatrisen osaamisen laajentaminen. Geriatrista osaamista sekä vanhuspalveluiden, sosiaalipalveluiden, kuntoutus- ja sairaalapalveluiden ja terveys- ja hyvinvointipalveluiden moniammatillista yhteistyötä ikäihmisten palveluissa lisätään yli palvelualuerajojen. Kuvataan palveluprosessit sekä hoito- ja kuntoutusketjut. Rajapintojen häivyttäminen. Kotiuttamisen ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen yhteistyössä. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirto-

11 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle kuljetus toimintaa tehostamisella 2 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Turvapuhelimet ja siirtokuljetukset omana toimintana. Arviointiyksiköt järjestävät turvapuhelinhälytysten vastaanoton ja hoivakäynnit nykyisillä resursseilla. Voidaan ennaltaehkäisevästi ottaa turvapuhelinasiakas arviointijaksolle. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirtokuljetus toimintaa tehostamisella 1 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä. Palvelusetelillä voi maksaa eri kaupungeissa erilaisia palveluja. Espoossa voi palvelusetelillä ostaa esimerkiksi kotipalvelua, Helsingissä kotihoitoa ja Vantaalla omaishoidon tukea. Jyväskylässä palveluseteli on laajimmin käytössä, esim lasten äkilliset infektiosairaudet ja suunterveydenhuolto. Porissa suunnitelmia lähteä pilotoimaan palveluseteliä, esim. vaikeavammaisten päivätoiminta. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ostopalveluiden korvaamisesta palveluseteleillä tai oman tuotannon korvaamisesta palveluseteleillä, etenkin tilanteissa joissa joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa. Jyväskylässä ja Oulussa palvelusetelillä saatu 20 % säästöt verrattuna omaan toimintaan. Jyväskylässä tuotetaan palveluista 2 % palvelusetelillä. Taloudellinen vaikutus laskettu edellä mainituilla luvuilla perusturvan oman toiminnan kustannuksista niin että palvelusetelin käytön osuus kasvaa 0,5 2,0 %. Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset. Siivous- ja ateriapalvelujen sekä teknisen huollon tehostaminen yhdessä palveluliikelaitoksen kanssa. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ruoka-aine kuluista ja toiminnallisista muutoksista. Tiedot saatu palveluliikelaitokselta / Kainulainen. Työssäoppimiskeskus TOPI. Työssäoppimiskeskus TOPI:n hankesuunnittelu etenee ja kesällä 2014 järjestetään kesäkoulu. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Moniammatillisen työskentelyotteen vieminen käytäntöön, pystytään resurssoimaan henkilöstöä uudelleen ja tehostamaan asiakkaan/potilaan hoitoa. Yhteistyö oppilaitosten ja teknologiatoimittajien kanssa uusista menetelmistä. Pitkien sairauspoissaolojen lyhentyminen ja uudelleen sijoitusten tehostaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä työpaikkojen ilmoituskulut, perehdyttäminen, tapaturmat ja poissaolot. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirto perusturvalle. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Prosessia kehittämällä saadaan keskimääräisen asiakaskunnan määrää nostettua. Taloudellisen säästön laskelma: Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla olevista asiakkaista kunta saa valtionkorvausta ja asiakasmäärän nouseminen lisää valtionkorvauksia, toimeentulon vähentyminen. Kelan sakkomaksujen vähentyminen, jotka kuuluvat työllisyydenhoidon budjettiin (otettu huomioon laskelmassa). Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla. Uudet sähköiset palvelukokonaisuudet: toimeentulotuki ja vammaispalveluhakemukset sähköiseksi, sähköinen ajanvaraus (neuvolat, joukkotutkimus, suunterveydenhuolto), kanta-arkisto, kotihoidon mobiilisovellus, vammaispalveluiden kuljetuskorttijärjestelmä, nettineuvonta palveluneuvojille ja palvelusetelin sähköinen käsittely. Taloudellisen säästön laskelma: Sähköiset palvelut tehostavat asiakasprosesseja, jolloin henkilökunnan tarve vähenee. Vuodelle 2017 laskettu 0,5 henkilön vähennys ja vuodesta 2018 eteenpäin 1 henkilön vähennys. Toimitilat. Optimaaliset tilat toiminnan kannalta. Palvelurakenteen muutoksen kautta laitosmuotoisesta hoidosta avohoito ja poliklinikka muotoiseen hoitoon. Huomio etenkin teknologiaan ja liikkuviin palveluihin, joiden kautta tilatarpeet vähenevät. Taloudellisen säästön laskelma: Tilojen tiivistämisen kautta vähemmän vuokrattuja neliöitä ja tilat tehokkaammassa käytössä. Toimitila säästöjä sisältyy jo esitettyihin suunnitelmiin, esim. Liinaharja ja pitkäaikaisosasto.

12 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen Uusi lastensuojelulaitos Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen Geriatrisen osaamisen laajentaminen Turvapuhelimet ja siirtokuljetus omana toiminta Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset Työssäoppimiskeskus -TOPI Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle Toimitilat Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 20 Perusturva, oma toiminta Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

13 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 25 Perus- ja lukiokoulutus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Kouluverkkoratkaisut tehty KV Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kouluverkkoratkaisut Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Iltapäivätoiminnan tehostaminen. Iltapäivätoiminnan hankintakausi päättyy ja iltapäivätoiminta uudelleen järjestellään vuonna Hankintatapaa tarkistetaan. Nykyisellä toimintamallilla ostetaan kokonaiset ryhmät (16 lasta/ryhmä). Useat ryhmistä ovat etenkin lukuvuoden lopulla vajaita, koska lukuvuoden aikana ryhmistä jää pois yhteensä noin 100 lasta. Palvelun tuottamisessa pyritään huomioimaan muuttuvat ja vajaat lapsiryhmät siten, että palvelusta maksetaan todellisen lapsimäärän mukaan. Vuoden 2015 säästöä saadaan aikaan elo-joulukuun välisenä aikana. Vuodesta 2016 alkaen säästöt toteutuvat koko vuoden osalta. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä varten perustetaan työryhmä, jonka tavoitteena on hajauttaa erityisopetusta lähikouluille niin, että jäljelle jäisivät Herttuan, Koivulan, Lastun (Lastensuojelulaitosten koulu) ja Tiilimäen erityiskoulut. Hajautetussa erityisopetuksessa oppimiseen liittyvien ongelmien kohdalla pyrittäisiin oppilaat sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan suuremmille kouluille perustettaviin ja olemassa oleviin erityisluokkiin ja pienryhmiin. Herttuan koulua kävisivät ne oppilaat, jotka tarvitsevat oppimisongelmissaan vaativampaa erityistä tukea. Uudelleenjärjestelyt vaativat aluksi lisärahoitusta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Iltapäivätoiminnan tehostaminen Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tuntikehyksen vähentäminen. Perus- ja lukiokoulutuksen vuoden 2014 tuntikehyksestä (n viikkotuntia) tullaan vähentämään tunteja n. 150 tuntia eli 1 %, joka vähentää käytettävissä olevia opetusryhmien jakotunteja. Kouluverkkoratkaisu sisältää tuntivähennyksiä yli 200 tunnin edestä eli n. 1,5 % kokonaistuntikehyksestä. Kasvatus- ja opetustoimi on saanut OKM:n hankerahana suurten opetusryhmien jakorahaa noin 1 M. Valtion säästöpäätösten vuoksi raha käytännössä poistuu vuonna Rahan poistuminen vähentää koulujen opetusta nykytasosta n. 500 tuntia (reilut 3 %). Suurten ryhmien jakorahan poistuminen edellyttää joidenkin koulujen opetuksen sopeuttamisen tukemista omalla rahoituksella vuosina Tuntivähennysten yhteisvaikutus on vuoden 2014 tasosta yhteensä n. 850 tuntia eli n. 5,5 % (sisältää OKM:n suurten opetusryhmien hankerahan loppumisen vaikutukset n. 3 %)

14 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Tuntikehyksen vähentäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 25 Perus- ja lukiokoulutus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

15 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 26 Palmgren-konservatorio Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lukukausimaksujen, soitin- ja tilavuokrien korotukset. Edellinen maksujen tarkistus on tehty v Konservatorion opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata konservatoriolta soitin ennen oman hankkimista. Soitinvuokrien korotus on aiheellinen, jotta vuokra kattaa soittimen ylläpidon. Yhteisiä virkoja maakunnan muiden musiikkiopistojen kanssa. Kun virkoja vapautuu eläköitymisen tai muun syyn kautta esitetään, että naapuriopistojen Huittisten ja Rauman musiikkiopiston kanssa selvitetään yhteisten virkojen mahdollisuus sopimuspohjaisesti. Järjestely on rekrytoinnin kannalta parempi kuin esim. tuntiopettajien käyttäminen. Pidemmällä tähtäimellä tuntiopetusta tulisi vähentää ja korvata yhteisillä opettajanviroilla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Lukukausimaksujen korotus Soitinvuokrien korotus Tilavuokrien korotukset Yhteiset virat muiden musiikkiopistojen kanssa Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Opetustuntien tarkastelu ja vähentäminen. Osalla viranhaltijoista on useita ylitunteja ja toisaalta joillain viranhaltijoilla on vajausta. Vajausta on täytetty erilaisilla yh-työtunneilla, jotka eivät ole välttämättömiä. Ylitunnit ja tuntivajaukset on saatava tasapainoon. Ammatillisen koulutuksen ja erityisesti rytmimusiikin puolella on käytetty ulkopuolisia valtakunnan tason ja ulkomaisia vierailijoita pitämässä 1-2 päivän koulutuksia opiskelijoille. Vierailut eivät ole välttämättömiä, mutta tuovat lisäarvoa toiminnalle. Yksilötuntien pituutta on syytä harkita. Vaihtoehtona on, että yksilöllisiä kontaktitunteja vähennetään ja oppilailta vähennetty aika korvataan ryhmäopetuksena. Järjestely vaatii henkilöstön perehdytystä ryhmäopetuksen toteuttamiseen. Täydennys- ja lisäkoulutuksen myynnin lisäys. Konservatorion henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää lisäämällä avoimen osaston opetusta ja lisätä tätä kautta tuottoja. Erilaisten täydennyskoulutuspakettien tuotteistaminen eri musiikin harrastajille ja ammattilaisille esim. laulun opetus, bändikoulutus, musiikkiteknologian opetus ja preppauskurssit ammatilliseen koulutukseen. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Opetuksen tarkastelu ja vähentäminen Viranhaltijoiden ylitunnit minimiin Säestyskiintiöstä aikaa opetukseen Sijaisjärjestelyt Ulkopuolisten luennoitsijoiden vähentäminen Ryhmäopetuksen lisääminen Ryhmien minimikoot Täydennys- ja lisäkoulutusmyynnin lisäys Yhteensä

16 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 26 Palmgren-konservatorio Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

17 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 27 Porin seudun kansalaisopisto Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen. Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Porissa ja Ulvilassa. Vastaavasti lisätään kudonnan kurssitoimintaa ilman lisäkustannuksia. Kudonnan palvelutoiminta ei oikeuta valtionosuuteen toisin kuin kurssitoiminta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Kurssien ja opetustuntien tarkastelu ja tehostaminen. Lukuvuoden kestävien kurssien jakaminen lukukauden mittaisiksi ja ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille. Tilauskoulutuksen tuottaminen ulkopuolisille lisää tuottoja. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kurssien jakaminen Ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 27 Porin seudun kansalaisopisto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

18 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Selvityksen alla ovat yksityisen hoidon tuen mallien kehittäminen/laajentaminen sekä mm. palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto. Tukien käyttöönotolla/laajentamisella lisätään vanhempien valintamahdollisuuksia lastensa päivähoidon järjestämisessä. Kotihoidon tuen kuntalisää esitetään poistettavaksi. Päivähoidon tilasuunnitelmassa KLTK esitetty uuden päiväkodin rakentamista Länsi- tai Pohjois-Poriin. Tämä edellyttää valtuuston investointipäätöstä. Kesäleikkikenttätoiminta esitetään lakkautettavaksi. Kesäleikkikenttätoimintaan on lisätty vuosille (KH ja KV ). Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen Toiminnan tehostaminen/uusi päiväkoti Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Esimiesorganisaation kehittäminen niin, että johtamisosaaminen keskittyy ja esimiesten määrä vähenee. Henkilöstön joustavaa sijoittelua eri päivähoitoyksiköiden välillä tehostetaan. Kasvatustoiminnanohjaajan paikka jätetään täyttämättä ja tehtävät jaetaan. Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa tehostetaan palveluohjauksen avulla. Päivähoidon tilasuunnitelman (KLTK ) mukaisesti tavoitteena ovat suuremmat ja taloudellisemmat yksikkökoot sekä huonokuntoisista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen. Samoin taloudellisesti kalliista ryhmäperhepäivähoidosta pyritään vaiheittain luopumaan. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Hallinnolliset muutokset Hallintokunnalle maksullisten työllistettyjen käytön vähentäminen erityislasten avustajina Kasvatustoiminnanohjaajan paikan täyttämättä jättäminen Paturin ja Pikkutuvan lakkauttaminen Ryhmiksen muuttaminen päiväkotiryhmäksi Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

19 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 42 Kirjasto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi avoimeksi tulevista työsuhteista vuonna htv ja vuonna htv. Täyttämättä jätettävät työsuhteet sijoittuvat sisäisiin keskitettyihin palveluihin 1 htv, pääkirjaston ja lähikirjastojen asiakaspalveluun 2 htv. Palvelutuotanto pyritään silti säilyttämään vuoden 2014 tasolla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työsuhteen täyttämättä jättäminen Kahden työsuhteen täyttämättä jättäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 42 Kirjasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot