Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle"

Transkriptio

1 Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto

2 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Taloudellinen vaikutus, yhteenveto(1 000 ) Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Konsernihallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Perusturva Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kasvatus- ja opetusvirasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kulttuuritoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Vapaa-aika Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Ympäristötoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

3 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Satakunnan Pelastuslaitos Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Tekninen Palvelukeskus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Liikelaitokset Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Pori yhteensä Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Investoinnit T65 Pieneläinklinikoiden keskittäminen (KH) -500 T72 Rakennusten myynti Rakennukset, jotka jäävät ilman käyttöä, tulee myydä nopeasti. Esim. kouluverkkoratkaisu vapauttaa rakennuksia. Kaavoituksen pitää reagoida nopeasti ja ennakolta rakennusten muuttuvaan käyttöön. Investointien vaikutukset yhteensä

4 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 02 Tarkastustoimi Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lautakunnan päätöstä vaativat toimenpiteet muodostuvat toimintamenoihin kohdistettavista pienehköistä säästöistä. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Ulkopuolisten palvelujen ostot Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 02 Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

5 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 05 Yleishallinto Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Työasemavirtualisointi edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä tarvittavista investoinneista. Investointi on kokonaisuudessaan arvoltaan n euroa, joka jaksottuu kahdelle vuodelle. Tällä panostuksella saadaan käyttötalouden puolella kustannussäästöjä halvempien päätelaitteiden, leasing-kierron pidentämisen ja päätelaitteiden päivittämiseen käytettävän työmäärän vähenemisen kautta. Lisäksi työasemavirtualisoinnilla voidaan välttää lisenssikustannusten nousua ja varautua monipuolisemman laitekannan käyttöönottoon. Monitoimilaitteita koskeva yhteishankintapäätös kuuluu hankintapäällikön päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää laitetoimittaja, joka kehittää kaupungin tulostusympäristöä kohti paperittomuutta. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat tulostusympäristön kehittäminen, erillistulostimista luopuminen ja follow me - pilvitulostusratkaisun kehittäminen. Follow me -pilvitulostusratkaisu edellyttää kaupunginvaltuuston investointipäätöstä. Kustannusarvio on euroa, joka jaksottuu yhdelle vuodelle. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työasemavirtualisointi / vaikutus kaupunkitason kuluihin Tulostusympäristön kehittäminen ja tulostuksen vähentäminen / vaikutus kaupunkitason kuluihin Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Puhepalvelut on määritelty strategiseksi hankinnaksi, joten se kuuluu kaupunginhallituksen päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppani, joka tarjoaa sekä edulliset puhe- ja mobiilidatapalvelut että toimii kaupungin kehittämiskumppanina erityisesti mobiilin viestintäinfrastruktuurin ratkaisuissa. Taloudellisena tavoitteena on säilyttää nykyinen kustannustaso siitä huolimatta, että mobiiliviestintä ja erityisesti mobiilidatapalveluiden käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Kirjaamotoiminnan keskittämisen valmistelu on aloitettu. Tavoitteena on, että keskitetyn kirjaamon toiminta aloitetaan Valmistelussa tähdätään siihen, että keskitetty kirjaamo on luonteva osa kaupungin asiakaspalvelua. Taloudellisena tavoitteena on, että toimenpiteellä voidaan säästää kaksi henkilötyövuotta kaupunkitasolla. Keskitetyn kirjaamon henkilöstöä valittaessa on todennäköistä, että henkilöstöä siirretään hallintokuntarajojen yli. Tältä osin asia kuuluu kaupunginhallituksen / henkilöstöjaoston päätettäviin. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Puhepalvelut / vaikutus kaupunkitasolla Keskitetty kirjaamo / vaikutus kaupunkitasolla Yhteensä

6 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 05 Yleishallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

7 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 09 Henkilöstöhallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään yksi eläketapahtuman takia vapautunut työsuhde täyttämättä 2015 ja toinen Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 09 Henkilöstöhallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

8 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 10 Taloushallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Ks. taloushallinnon kehittämistyön loppuraportti. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Oheisen esityksen ja loppuraportin mukaan. Muutoksen toteuttamisessa on varauduttava ainakin KH-tasoisiin toimintasääntömuutoksiin. Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 10 Taloushallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

9 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 16 Kehittäminen Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Käynnissä on elinkeinotoimen uudelleen organisointi, jonka seuraava painopiste on saada kaikki kaupungin organisaatiot (erityisesti Elinkeinopalvelut, TPK, kaupunkisuunnittelu, ympäristövirasto ja Prizztech Oy) osaksi elinkeinotoimen asiakaspalveluprosessia elinkeino-ohjelman linjausten mukaisesti. Keskeisenä laatukriteerinä asiakaspalvelussa on 24 tunnin palvelulupaus, jonka mukaisesti asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottopyyntöihin vastataan 24 tunnin sisällä. Elinkeinotoimen ostopalveluissa toteutetaan uutta tilaaja-tuottaja mallia. Elinkeinotoimen kokonaisuuden organisointia ja resursointia arvioidaan tulevan vuoden aikana. Kehittämisen tulosalue on varautunut tarvittaessa karsimaan alustavan päivätyn leikkauslistan mukaisen kehyksen verran ensisijaisesti elinkeinotoimen ostopalveluista sekä toissijaisesti omasta toiminnasta. Vähennykset edellyttävät kaupungin ja Prizztech Oy:n sekä kaupungin ja Porin Seudun Matkailu Oy MAISA:n välisten sopimusten muutoksia. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tietopalvelun prosessien kehittäminen Viestinnän prosessien kehittäminen Seutuyhteistyön uudelleenarviointi Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 16 Kehittäminen Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

10 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 20 Perusturva, oma toiminta Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Huomioitavia asioita jotka tulevat vaikuttamaan perusturvan kokonaisuuteen ovat kuntarakennemuutos, sosiaali- terveydenalan rakennemuutos, yhteistoiminta-alueen tulevaisuus ja toimeentuloasioiden siirto Kelaan Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus. Kaupunginsairaala kuntouttavaksi sairaalaksi ja osaamiskeskuksen kautta enemmän kotiin annettavia palveluja. Torni valmistuu ja Satalinnan väistö purkautuu, jolloin vuokralääkärien käyttöä vähennetään, vuodeosastopaikkoja vähennetään, kuntouttavan työotteen vahvistuminen tulevilla osastoilla, arviointiyksikkö- ja kotisairaalatoiminnan vahvistuminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vuokralääkärien käytön vähentyminen (2 lääkäriä). Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen. Siirrytään neljään lähipalvelualueeseen, hallinnon purkaminen käytännön tekijöiksi -> alueylilääkärien vakanssit muutetaan terveyskeskuslääkäreiksi. Taloudellisen säästön laskelma: Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 15 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 20 euroa per asiakas / työpäivä (200 päivää). Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin. Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin: valmistellaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kokeilu. Ennalta ehkäisevätyö säästää lastenpsykiatriasta (T22) ja korjaavasta lastensuojelutyöstä sekä kiinteistökulut, ajanvaraus, siivous yms. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö syntyy pitkällä ajanjaksolla lastenpsykiatriasta, korjaavasta lastensuojelutyöstä Lisäksi lastenneuvoloiden käyttämien tilojen kiinteistökulut, siivous ja ajanvaraus. Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen. Laitoshoidon purkaminen ja asiakkaiden siirtäminen uusiin nykyvaatimuksia vastaaviin tehostettuun palveluasumisen yksiköihin (Liinaharjan lopettaminen ja kaup.sairaalan pitkäaik.os. muuttaminen tehostetuksi). Satakunnan sairaanhoitopiiriltä vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi. Tuo asukkaalle asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta, henkilöstölle paremmat työolosuhteet ja asiakasmaksuina lisää tuloja. Kotihoidon ilta/yöpartion aloittaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vanhainkotien hoitopäivän kustannus on 153 euroa päivässä ja tehostetun palveluasumisen omien laitosten keskihinta vuonna 2013 oli 136 euroa, jolloin säästö 17 euroa per asiakas / päivä, 120 paikkaa. Vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi, säästö 50 / päivää, 13 paikkaa. Uusi lastensuojelulaitos Ulvilaan. Lastensuojelulaitos keskittyy perhekuntoutukseen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö on laskettu perhekuntoutuksen ostopalveluista. Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen. Asiakas saa tarvitsemansa hoidon kotiinsa tai moniammatillista kokonaisarviointia lähipalvelukeskuksen arviointiyksikössä. Ennaltaehkäisevan työn vahvistaminen mm. muistihoitajaverkosto, geriatrinen tasapainopoliklinikka, lääkärihoitajatyöpari mobiilitoimintana. Lääkäripalveluiden kehittäminen myös vanhusasiakkaille. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 10 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Geriatrisen osaamisen laajentaminen. Geriatrista osaamista sekä vanhuspalveluiden, sosiaalipalveluiden, kuntoutus- ja sairaalapalveluiden ja terveys- ja hyvinvointipalveluiden moniammatillista yhteistyötä ikäihmisten palveluissa lisätään yli palvelualuerajojen. Kuvataan palveluprosessit sekä hoito- ja kuntoutusketjut. Rajapintojen häivyttäminen. Kotiuttamisen ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen yhteistyössä. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirto-

11 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle kuljetus toimintaa tehostamisella 2 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Turvapuhelimet ja siirtokuljetukset omana toimintana. Arviointiyksiköt järjestävät turvapuhelinhälytysten vastaanoton ja hoivakäynnit nykyisillä resursseilla. Voidaan ennaltaehkäisevästi ottaa turvapuhelinasiakas arviointijaksolle. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirtokuljetus toimintaa tehostamisella 1 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä. Palvelusetelillä voi maksaa eri kaupungeissa erilaisia palveluja. Espoossa voi palvelusetelillä ostaa esimerkiksi kotipalvelua, Helsingissä kotihoitoa ja Vantaalla omaishoidon tukea. Jyväskylässä palveluseteli on laajimmin käytössä, esim lasten äkilliset infektiosairaudet ja suunterveydenhuolto. Porissa suunnitelmia lähteä pilotoimaan palveluseteliä, esim. vaikeavammaisten päivätoiminta. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ostopalveluiden korvaamisesta palveluseteleillä tai oman tuotannon korvaamisesta palveluseteleillä, etenkin tilanteissa joissa joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa. Jyväskylässä ja Oulussa palvelusetelillä saatu 20 % säästöt verrattuna omaan toimintaan. Jyväskylässä tuotetaan palveluista 2 % palvelusetelillä. Taloudellinen vaikutus laskettu edellä mainituilla luvuilla perusturvan oman toiminnan kustannuksista niin että palvelusetelin käytön osuus kasvaa 0,5 2,0 %. Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset. Siivous- ja ateriapalvelujen sekä teknisen huollon tehostaminen yhdessä palveluliikelaitoksen kanssa. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ruoka-aine kuluista ja toiminnallisista muutoksista. Tiedot saatu palveluliikelaitokselta / Kainulainen. Työssäoppimiskeskus TOPI. Työssäoppimiskeskus TOPI:n hankesuunnittelu etenee ja kesällä 2014 järjestetään kesäkoulu. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Moniammatillisen työskentelyotteen vieminen käytäntöön, pystytään resurssoimaan henkilöstöä uudelleen ja tehostamaan asiakkaan/potilaan hoitoa. Yhteistyö oppilaitosten ja teknologiatoimittajien kanssa uusista menetelmistä. Pitkien sairauspoissaolojen lyhentyminen ja uudelleen sijoitusten tehostaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä työpaikkojen ilmoituskulut, perehdyttäminen, tapaturmat ja poissaolot. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirto perusturvalle. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Prosessia kehittämällä saadaan keskimääräisen asiakaskunnan määrää nostettua. Taloudellisen säästön laskelma: Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla olevista asiakkaista kunta saa valtionkorvausta ja asiakasmäärän nouseminen lisää valtionkorvauksia, toimeentulon vähentyminen. Kelan sakkomaksujen vähentyminen, jotka kuuluvat työllisyydenhoidon budjettiin (otettu huomioon laskelmassa). Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla. Uudet sähköiset palvelukokonaisuudet: toimeentulotuki ja vammaispalveluhakemukset sähköiseksi, sähköinen ajanvaraus (neuvolat, joukkotutkimus, suunterveydenhuolto), kanta-arkisto, kotihoidon mobiilisovellus, vammaispalveluiden kuljetuskorttijärjestelmä, nettineuvonta palveluneuvojille ja palvelusetelin sähköinen käsittely. Taloudellisen säästön laskelma: Sähköiset palvelut tehostavat asiakasprosesseja, jolloin henkilökunnan tarve vähenee. Vuodelle 2017 laskettu 0,5 henkilön vähennys ja vuodesta 2018 eteenpäin 1 henkilön vähennys. Toimitilat. Optimaaliset tilat toiminnan kannalta. Palvelurakenteen muutoksen kautta laitosmuotoisesta hoidosta avohoito ja poliklinikka muotoiseen hoitoon. Huomio etenkin teknologiaan ja liikkuviin palveluihin, joiden kautta tilatarpeet vähenevät. Taloudellisen säästön laskelma: Tilojen tiivistämisen kautta vähemmän vuokrattuja neliöitä ja tilat tehokkaammassa käytössä. Toimitila säästöjä sisältyy jo esitettyihin suunnitelmiin, esim. Liinaharja ja pitkäaikaisosasto.

12 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen Uusi lastensuojelulaitos Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen Geriatrisen osaamisen laajentaminen Turvapuhelimet ja siirtokuljetus omana toiminta Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset Työssäoppimiskeskus -TOPI Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle Toimitilat Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 20 Perusturva, oma toiminta Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

13 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 25 Perus- ja lukiokoulutus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Kouluverkkoratkaisut tehty KV Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kouluverkkoratkaisut Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Iltapäivätoiminnan tehostaminen. Iltapäivätoiminnan hankintakausi päättyy ja iltapäivätoiminta uudelleen järjestellään vuonna Hankintatapaa tarkistetaan. Nykyisellä toimintamallilla ostetaan kokonaiset ryhmät (16 lasta/ryhmä). Useat ryhmistä ovat etenkin lukuvuoden lopulla vajaita, koska lukuvuoden aikana ryhmistä jää pois yhteensä noin 100 lasta. Palvelun tuottamisessa pyritään huomioimaan muuttuvat ja vajaat lapsiryhmät siten, että palvelusta maksetaan todellisen lapsimäärän mukaan. Vuoden 2015 säästöä saadaan aikaan elo-joulukuun välisenä aikana. Vuodesta 2016 alkaen säästöt toteutuvat koko vuoden osalta. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä varten perustetaan työryhmä, jonka tavoitteena on hajauttaa erityisopetusta lähikouluille niin, että jäljelle jäisivät Herttuan, Koivulan, Lastun (Lastensuojelulaitosten koulu) ja Tiilimäen erityiskoulut. Hajautetussa erityisopetuksessa oppimiseen liittyvien ongelmien kohdalla pyrittäisiin oppilaat sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan suuremmille kouluille perustettaviin ja olemassa oleviin erityisluokkiin ja pienryhmiin. Herttuan koulua kävisivät ne oppilaat, jotka tarvitsevat oppimisongelmissaan vaativampaa erityistä tukea. Uudelleenjärjestelyt vaativat aluksi lisärahoitusta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Iltapäivätoiminnan tehostaminen Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tuntikehyksen vähentäminen. Perus- ja lukiokoulutuksen vuoden 2014 tuntikehyksestä (n viikkotuntia) tullaan vähentämään tunteja n. 150 tuntia eli 1 %, joka vähentää käytettävissä olevia opetusryhmien jakotunteja. Kouluverkkoratkaisu sisältää tuntivähennyksiä yli 200 tunnin edestä eli n. 1,5 % kokonaistuntikehyksestä. Kasvatus- ja opetustoimi on saanut OKM:n hankerahana suurten opetusryhmien jakorahaa noin 1 M. Valtion säästöpäätösten vuoksi raha käytännössä poistuu vuonna Rahan poistuminen vähentää koulujen opetusta nykytasosta n. 500 tuntia (reilut 3 %). Suurten ryhmien jakorahan poistuminen edellyttää joidenkin koulujen opetuksen sopeuttamisen tukemista omalla rahoituksella vuosina Tuntivähennysten yhteisvaikutus on vuoden 2014 tasosta yhteensä n. 850 tuntia eli n. 5,5 % (sisältää OKM:n suurten opetusryhmien hankerahan loppumisen vaikutukset n. 3 %)

14 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Tuntikehyksen vähentäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 25 Perus- ja lukiokoulutus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

15 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 26 Palmgren-konservatorio Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lukukausimaksujen, soitin- ja tilavuokrien korotukset. Edellinen maksujen tarkistus on tehty v Konservatorion opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata konservatoriolta soitin ennen oman hankkimista. Soitinvuokrien korotus on aiheellinen, jotta vuokra kattaa soittimen ylläpidon. Yhteisiä virkoja maakunnan muiden musiikkiopistojen kanssa. Kun virkoja vapautuu eläköitymisen tai muun syyn kautta esitetään, että naapuriopistojen Huittisten ja Rauman musiikkiopiston kanssa selvitetään yhteisten virkojen mahdollisuus sopimuspohjaisesti. Järjestely on rekrytoinnin kannalta parempi kuin esim. tuntiopettajien käyttäminen. Pidemmällä tähtäimellä tuntiopetusta tulisi vähentää ja korvata yhteisillä opettajanviroilla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Lukukausimaksujen korotus Soitinvuokrien korotus Tilavuokrien korotukset Yhteiset virat muiden musiikkiopistojen kanssa Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Opetustuntien tarkastelu ja vähentäminen. Osalla viranhaltijoista on useita ylitunteja ja toisaalta joillain viranhaltijoilla on vajausta. Vajausta on täytetty erilaisilla yh-työtunneilla, jotka eivät ole välttämättömiä. Ylitunnit ja tuntivajaukset on saatava tasapainoon. Ammatillisen koulutuksen ja erityisesti rytmimusiikin puolella on käytetty ulkopuolisia valtakunnan tason ja ulkomaisia vierailijoita pitämässä 1-2 päivän koulutuksia opiskelijoille. Vierailut eivät ole välttämättömiä, mutta tuovat lisäarvoa toiminnalle. Yksilötuntien pituutta on syytä harkita. Vaihtoehtona on, että yksilöllisiä kontaktitunteja vähennetään ja oppilailta vähennetty aika korvataan ryhmäopetuksena. Järjestely vaatii henkilöstön perehdytystä ryhmäopetuksen toteuttamiseen. Täydennys- ja lisäkoulutuksen myynnin lisäys. Konservatorion henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää lisäämällä avoimen osaston opetusta ja lisätä tätä kautta tuottoja. Erilaisten täydennyskoulutuspakettien tuotteistaminen eri musiikin harrastajille ja ammattilaisille esim. laulun opetus, bändikoulutus, musiikkiteknologian opetus ja preppauskurssit ammatilliseen koulutukseen. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Opetuksen tarkastelu ja vähentäminen Viranhaltijoiden ylitunnit minimiin Säestyskiintiöstä aikaa opetukseen Sijaisjärjestelyt Ulkopuolisten luennoitsijoiden vähentäminen Ryhmäopetuksen lisääminen Ryhmien minimikoot Täydennys- ja lisäkoulutusmyynnin lisäys Yhteensä

16 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 26 Palmgren-konservatorio Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

17 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 27 Porin seudun kansalaisopisto Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen. Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Porissa ja Ulvilassa. Vastaavasti lisätään kudonnan kurssitoimintaa ilman lisäkustannuksia. Kudonnan palvelutoiminta ei oikeuta valtionosuuteen toisin kuin kurssitoiminta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Kurssien ja opetustuntien tarkastelu ja tehostaminen. Lukuvuoden kestävien kurssien jakaminen lukukauden mittaisiksi ja ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille. Tilauskoulutuksen tuottaminen ulkopuolisille lisää tuottoja. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kurssien jakaminen Ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 27 Porin seudun kansalaisopisto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

18 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Selvityksen alla ovat yksityisen hoidon tuen mallien kehittäminen/laajentaminen sekä mm. palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto. Tukien käyttöönotolla/laajentamisella lisätään vanhempien valintamahdollisuuksia lastensa päivähoidon järjestämisessä. Kotihoidon tuen kuntalisää esitetään poistettavaksi. Päivähoidon tilasuunnitelmassa KLTK esitetty uuden päiväkodin rakentamista Länsi- tai Pohjois-Poriin. Tämä edellyttää valtuuston investointipäätöstä. Kesäleikkikenttätoiminta esitetään lakkautettavaksi. Kesäleikkikenttätoimintaan on lisätty vuosille (KH ja KV ). Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen Toiminnan tehostaminen/uusi päiväkoti Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Esimiesorganisaation kehittäminen niin, että johtamisosaaminen keskittyy ja esimiesten määrä vähenee. Henkilöstön joustavaa sijoittelua eri päivähoitoyksiköiden välillä tehostetaan. Kasvatustoiminnanohjaajan paikka jätetään täyttämättä ja tehtävät jaetaan. Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa tehostetaan palveluohjauksen avulla. Päivähoidon tilasuunnitelman (KLTK ) mukaisesti tavoitteena ovat suuremmat ja taloudellisemmat yksikkökoot sekä huonokuntoisista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen. Samoin taloudellisesti kalliista ryhmäperhepäivähoidosta pyritään vaiheittain luopumaan. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Hallinnolliset muutokset Hallintokunnalle maksullisten työllistettyjen käytön vähentäminen erityislasten avustajina Kasvatustoiminnanohjaajan paikan täyttämättä jättäminen Paturin ja Pikkutuvan lakkauttaminen Ryhmiksen muuttaminen päiväkotiryhmäksi Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

19 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 42 Kirjasto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi avoimeksi tulevista työsuhteista vuonna htv ja vuonna htv. Täyttämättä jätettävät työsuhteet sijoittuvat sisäisiin keskitettyihin palveluihin 1 htv, pääkirjaston ja lähikirjastojen asiakaspalveluun 2 htv. Palvelutuotanto pyritään silti säilyttämään vuoden 2014 tasolla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työsuhteen täyttämättä jättäminen Kahden työsuhteen täyttämättä jättäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 42 Kirjasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle 2016 Ikila 16.9.2015 Eläkeläisvaltuusto 29.10.2015 vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen 1 Kaupunginhallituksen kehyslinjauksia TOP 10 -rakennemuutosesitysten

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2017 2020 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat; muut toimialat kuin Kj 1. SAMPPALINNAN MAAUIMALAN TEKNISEN

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT LIITE 4 Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT Liikuntatoimen uudelleen organisointi. Kauppakeskuksen pysäköintihallin vuokra-ajan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot