InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014"

Transkriptio

1 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA InnOta, Espoo

2 2 (22) Sisällys 1 Rakennushanke Rakennushankkeen tavoitteet Rakennushankkeen organisaatio, vastuunjako, päätöksenteko ja maksuliikenne Tilaajan organisaatio ja päätöksenteko eri hankevaiheissa Käyttäjä(t) Konsultit Kopiolaitos Urakoitsijat ja muut toimittajat Rahoitus, maksuliikenne ja vakuuttaminen Prosessin- ja tiedonhallinta sekä dokumentointi Projektipankki Huoltokirja CAD-suunnittelu ja tietomalli Loppudokumentaatio ja sen tarkastaminen Kustannushallinta Aikatauluhallinta Hankeaikataulu ja hankkeen ajallisten riskien hallinta Suunnittelun ja rakentamisen aikataulut Laadunvarmistus Suunnitelmien laadun varmistus Urakkasuoritusten materiaalien ja työn laadun varmistus Puhtauden hallinta Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta Energiatehokkuuden ohjaus Talousrikollisuuden torjuta Tilaajavastuulaki Senaatin edellyttämät toimintatavat talousrikollisuuden torjumiseksi Työturvallisuuden huomioiminen Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Työturvallisuudelle asetetut tavoitteet Suunnittelijoiden tehtävät Rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät Tarveselvitys (A) Hankesuunnittelu (B) Suunnittelun valmistelu (C) Ehdotussuunnittelun ohjaus (D) Yleissuunnittelun ohjaus (E) Rakennuslupatehtävät (F) Toteutussuunnittelun ohjaus (G) Rakentamisen valmistelu (H) Rakentaminen (I) Käyttöönotto (J) Takuuaika (K) Hankkeen päättäminen Käyttäjäsuunnittelun ja hankintojen rakennuttamistehtävät... 18

3 3 (22) 13 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävät Talotekniikkatöiden valvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin kelpoisuuskriteerit Yrityksen kelpoisuusehdot Sopimusehdot Sopimusasiakirjat Rakennuttajakonsultoinnin hinta, palkkio sekä korvattavat kulut Oikeudet konsultin laatimien asiakirjojen käyttämiseen Muut sopimusehdot Konsultin tarjous Tarjousmenettely Tarjouksen hylkäysperusteet Konsultin tarjous Konsultin valintaperusteet Lisätiedot... 21

4 4 (22) 1 Rakennushanke Hankkeen nimi on InnOta. Hanke sijaitsee Espoon Otaniemessa osoitteessa Betonimiehenkuja 4. Hanke käsittää olemassa olevasta rakennuksesta rajatun osuuden korjausrakentamisen ja uudisrakennettavan laajennuksen. Espoon kaupunki on laatinut tontille rakennusoikeutta kasvattavan kaavaehdotuksen, joka on kaupunginvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa. Tiloihin sijoittuvat tämän projektiohjelman julkaisuajankohdan tiedon mukaan Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera sekä suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio Finpro. Hankkeen nimi: InnOta Hankkeen numero: A Rakennuskohde: Rakennuspaikan osoite: Betonimiehenkuja 4, ESPOO Tilaaja: Rakennuttamisjohtaja: Käyttäjä: Senaatti-kiinteistöt, Etelä-Suomen alue Lintulahdenkatu 5 A PL 237, HELSINKI Juhani Karhu XXX, tilapalvelupäällikkö XXX, puh XXX 2 Rakennushankkeen tavoitteet Rakennushankkeen tavoitteet on kuvattu projektiohjelmassa. Projektiohjelma on tarjouspyynnön liitteenä. Projektiohjelmassa on kuvattu kiteytetysti hankkeen yleispiirteet sekä hankkeelle asetetut tavoitteet. Rakennushankkeen yleiskuvaus Laajuus ja kustannustavoitteet Aikataulutavoitteet Laadulliset sekä työympäristölliset tavoitteet Ympäristölliset, energiatekniset sekä kestävän kehityksen tavoitteet Hankkeen turvaluokitus Hankkeesta olemassa olevat lähtötiedot Suunnittelun organisointi Urakkamuoto 3 Rakennushankkeen organisaatio, vastuunjako, päätöksenteko ja maksuliikenne 3.1 Tilaajan organisaatio ja päätöksenteko eri hankevaiheissa

5 5 (22) 3.2 Käyttäjä(t) 3.3 Konsultit Hankeorganisaatio ja päätöksentekomenettelykuvaus laaditaan yhteistyössä tilaajan ja rakennuttajakonsultin toimesta. Käyttäjien edustajat sekä henkilökohtaiset hanketehtävät määritellään Hankeorganisaation sekä päätöksentekomenettelyn kuvauksessa. Rakennuttajakonsultoinnin lisäksi hankkeeseen hankitaan konsulttityöt seuraaviin osaalueisiin; pää- / arkkitehtisuunnittelun rakennesuunnittelun (sisältää kosteudenhallintakonsultin tehtävät) geoteknisen suunnittelun LVIJA-suunnittelun sähkö- ja telesuunnittelun paloteknistä konsultoinnin ääniteknistä konsultoinnin elinkaarisuunnittelun huoltokirjakoordinaattori, joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista Seuraavat asiantuntijat on jo kytketty / ollaan kytkemässä hankkeeseen Rakennuttamisohjelman julkaisuajankohtana erillisin tilaajan kanssa solmittavin sopimuksin: haitta-aineselvittäjä kuntotutkija geoteknisten pohjatutkimusten asiantuntija rakennusmittaaja työympäristön kehittämisen konsultti esteettömyysasiantuntija Hankkeessa käytetään lisäksi erillistä tietomallin tarkastajaa, joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista. Tilaajan niin päättäessä hankkeessa käytetään IM-manageria (= tiedonhallintamanageria), joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 on esitetty rakennuksen suunnittelutehtävien vaativuusluokat sekä suunnittelijoiden vähimmäiskelpoisuusvaatimukset. Hankkeen vastuullisten suunnittelijoiden tulee täyttää RakMk A2 kohdan 4 kelpoisuusvaatimukset seuraavasti (tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheen jälkeen): Pääsuunnittelija Arkkitehti Rakennesuunnittelija pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA

6 6 (22) Geotekninen suunnittelija IV-suunnittelija LV-suunnittelija Automaatiosuunnittelija pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA Hankkeen vastuullisen sähkösuunnittelijan osalta vaatimuksena on sähkösuunnittelun pätevyyslautakunnan mukainen AA-luokka tai vastaava pätevyys. 3.4 Kopiolaitos Hankkeessa käytetään kopiolaitoksena Senaatti-kiinteistöjen kilpailuttamia aluekohtaisia kausisopimustoimittajia. 3.5 Urakoitsijat ja muut toimittajat Ks. kohta 2.9; urakkamuoto. 3.6 Rahoitus, maksuliikenne ja vakuuttaminen Maksuliikenne Rahaliikenne tapahtuu Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon kautta. Senaatti-kiinteistölle osoitetut konsulttien ja urakoitsijoiden laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun rakennuttajakonsultin hankevastaava on todennut ne maksukelpoisiksi. Senaatti-kiinteistöt hyväksyy konsulttien, urakoitsijoiden ja muiden hankkeeseen osallistuvien maksuerätaulukot ja laskut. Kaikki hankkeeseen liittyvät laskut kulkevat Sk:n sähköisessä laskujenkäsittelyjärjestelmässä rakennuttajakonsultin projektipäällikön kautta, joka tarkastaa ja tiliöi laskut hyväksyttyjen maksuerätaulukoiden ja työsuoritusten mukaisesti. Hankkeessa tulee käyttää sähköistä laskutusta. Ohjeistusta: (Kumppaneille > Verkkolaskutus). Laskutusosoite on seuraava: Senaatti-kiinteistöt PL XXX XXXXX LASKUT Kaikkiin laskuihin on merkittävä hankenumero sekä Senaatti-kiinteistöjen rekisterin mukainen rakennusnumero ja toimialatunnus. Tämän hankkeen tunnus: A Vakuuttaminen

7 7 (22) Rakennuttajakonsultin tulee varmistaa, että työlle on otettu YSE:n mukainen rakennustyövakuutus. 4 Prosessin- ja tiedonhallinta sekä dokumentointi 4.1 Projektipankki Tilaaja laatii rakennuttajakonsultin kanssa yhteistyössä hankkeen ja hankkeen tiedon hallitsemiseksi kokouskäytännön. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu kokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät. Hankkeessa käytetään internet -pohjaista projektipankkia (Buildercom Oy). Projektipankki on hankkeen ensisijainen dokumenttien julkaisupaikka. Projektipankkiin tallennetaan kaikki ne dokumentit, jotka hankkeessa joku osapuoli julkaisee toiselle osapuolelle. Hankkeen kannalta dokumenttia ei ole olemassa, jos sitä ei ole tallennettuna projektipankkiin. Dokumenttien tallennushetkeä pidetään dokumentin virallisena julkaisuhetkenä. Projektipankin välityksellä julkaistaan kaikki hankkeen sähköiset asiakirjat sekä hoidetaan yhteydenpito eri osapuolten välillä. Projektipankin perustaa ohjelmistotoimittaja rakennuttajakonsultin tilauksesta. Rakennuttajakonsultti valvoo Senaatti-kiinteistöjen ohjeiden mukaista projektipankkitoimintaa. Ohje löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille nimellä Projektipankkiohje rakennuttajakonsultille. Kaikkien hankkeen osapuolien tulee sitoutua käyttämään projektipankkia sovitulla tavalla. Ohje suunnittelijoille löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille nimellä Projektipankkiohje suunnittelijoille. Ennen suunnittelutyön aloittamista tilaaja, rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat pitävät palaverin, jossa sovitaan projektipankin käytöstä yleensä ja suunnitelmien päivittämisestä. Tarvittaessa rakennuttajakonsultti organisoi Buildercomin koulutustilaisuuden projektipankin käytöstä. Hankkeen päättäminen, ks. kohta Huoltokirja Rakennukseen laaditaan sähköinen RYHTI- huoltokirja huoltokirjakoordinaattorin toimesta. Kaikkien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tehtäviin kuuluu tarvittavan tiedon toimittaminen ja tallentaminen huoltokirjaan. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu huolehtia tiedonsiirron varmistamisesta huoltokirjakoordinaattorille. Sekä suunnittelu-

8 8 (22) konsulttien että urakoitsijoiden viimeisten laskujen maksu tulee sitoa huoltokirjaaineiston toimitukseen. Huoltokirjan laadinnasta on ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Ylläpidon ohjeisto > Kiinteistönhoidon ohjeisto). 4.3 CAD-suunnittelu ja tietomalli Rakennuttajakonsultti koordinoi hankkeen tiedonsiirtoa ja huolehtii Senaatti-kiinteistöjen antamien ohjeiden noudattamisesta, loppukuvien laatimisjärjestyksestä ja ajantasaisuudesta. Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien sisällöllisestä yhteensopivuudesta ja siitä, että urakoitsijoiden suunnittelijoille toimittamat tarketiedot päivitetään suunnitelmiin. Rakennustyön alkaessa suunnittelijat ja urakoitsijat sopivat rakennuttajakonsultin johdolla tiedonsiirtomenettelystä mahdollisten rakennusaikaisten suunnitelmamuutosten osalta, jotta suunnittelijat voivat laatia loppuasiakirjat sekä toimittaa ne vaaditussa aikataulussa tilaajalle. Projektipankkiin sijoitetaan suunnitelmat samanaikaisesti sekä DWG- että PDFmuodoissa. Hankkeessa voidaan käyttää tiedonhallinnan konsulttina IM-manageria, joka tarkistaa piirustuksia luonnossuunnittelusta lähtien, ohjeistaa CAD-suunnittelua ja tarkistaa loppudokumentit. IM-manageri toimii yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa. Loppudokumentit tarkastetaan tilaajan laskuun yhden kerran. Mikäli loppudokumentteja joudutaan korjaamaan ensimmäisen tarkastuksen jälkeen ja suunnittelija palauttaa edelleen loppudokumentit virheellisinä, kustantaa suunnittelija uusintatarkastukset. Loppudokumenttien teknisen oikeellisuuden varmistamiseksi suunnittelijan tulee täyttää Senaatti-kiinteistöjen Rakennushankkeen itseauditointi -lomake. Hankkeessa käytetään kaikilla suunnittelualoilla tietomallipohjaista suunnittelua kaikissa suunnitteluvaiheissa. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuksen mallintaminen ehdotussuunnitteluvaiheessa siten, että se on kaikilla suunnittelualoilla käytettävissä tietomallipohjaista suunnittelua varten. Tietomallisuunnittelun ohjeistus: (Kumppaneille > Rakennuksen tietomallinnus). Tietomallinnusta ei saa teetättää alikonsultointina, vaan sen tulee sisältyä suunnittelijan osaamistarjontaan. Pääsuunnittelija vastaa eri suunnittelualojen tietomallien yhteensovittamisesta Senaattikiinteistöjen tietomalliohjeiden mukaisesti. Yhteensovittamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät pääsuunnittelijan palkkioon. Senaatti-kiinteistöillä on puitesopimuksia tietomallien tarkastamisesta. Mallien tarkastamisesta eri vaiheissa päättää Senaatti-kiinteistöjen hankevastaava. Tarkistettavat mallit

9 9 (22) lähetetään tarkastajalle, joka laatii tarkastuksesta tarkastusraportin. Suunnittelijan velvollisuus on korjata tarkastusraportissa mainitut puutteet ja virheet välittömästi ja toimittaa korjattu malli jälkitarkastettavaksi. Tarkastaja laatii jälkitarkastusraportin. Tähän asti tarkastuskustannukset maksaa tilaaja. Mikäli malli vaatii edelleen korjaamista, tulee korjaukset tehdä välittömästi ja korjattu malli lähettää uudestaan tarkastajalle tarkastettavaksi. Tämän tarkastuksen ja sen jälkeen vaadittavien mahdollisten lisätarkastusten kustannukset veloitetaan ao. suunnittelijalta. Kun malli on kunnossa, kirjataan se hyväksytyksi ja suunnittelua voidaan jatkaa eteenpäin. Tehtävillä konsulttisopimuksilla tilaajalle annetaan tietomallin täysi käyttöoikeus kohdassa 1. mainitussa kohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Tilaajalla on täysi oikeus luovuttaa malli kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Mallin luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli. Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden tietomallin muuttamiseen kohdassa 1. mainitussa kohteessa. Edellä mainitut kaikki oikeudet koskevat myös yhdistelmämallia. 4.4 Loppudokumentaatio ja sen tarkastaminen Hankkeen suunnitelma-asiakirjoista luovutetaan tilaajalle Senaatti-kiinteistöjen CADohjeen mukaiset loppudokumentit DWG- ja PDF-muodoissa. Lisäksi toimitetaan kiinteistölle erikseen sovittavista ajantasaisista loppudokumenteista paperitulostesarja kansioituna. Ohjeistusta (Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > Asiakirjojen luovutusohje). Digitaaliset tiedostot luovutetaan toimitetaan projektipankkiin. Lisäksi ne luovutetaan Senaatti-kiinteistöille hyvälaatuisella DVD-levyllä, jonka tekstipuolelle kirjoitetaan hankkeen nimi ja numero. Käytetty tiedostomuoto sekä mm. ohjelmaversio ja käyttöjärjestelmä on dokumentoitava tiedostoluettelossa. DVD-kotelon kansimalli löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > Asiakirjojen luovutusohje, nimellä Luovutus-DVD:n kansi ja hakemistorakenne (doc). Suunnittelijat toimittavat loppudokumenttien DVD- ja paperiversiot rakennuttajakonsultille, joka kirjaa ne vastaanotetuiksi. Sekä suunnittelijoiden loppudokumenttien toimitus että urakoitsijoiden niihin liittyvien punakynäsarjojen toimitus sidotaan ko. osapuolien viimeisiin maksueriin. 5 Kustannushallinta Rakennuttajakonsultin tulee valvoa ja ohjata hankkeen suunnittelua investointipäätöksen mukaisten kustannus- laajuus- ja laatutavoitteiden toteutumiseksi. Valvonta ja ohjaus kohdistuu ensisijaisesti laajuuteen sekä rakennusosien määrään ja kalleuteen.

10 10 (22) Tavoitteenmukaisuus tarkistetaan hankkeen kaikissa vaiheessa. Mikäli asetettu tavoite ylitetään, kuuluu suunnitelmien kehittäminen tavoitteen mukaiseksi rakennuttajakonsultin ja muiden konsulttien tehtäviin. Hankeaikataulun kustannusten toteutumista ja tarkentamista käsitellään tilaajan ja rakennuttajakonsultin kesken säännöllisesti pidettävissä projektipalavereissa. 6 Aikatauluhallinta 6.1 Hankeaikataulu ja hankkeen ajallisten riskien hallinta Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu laatia hankkeelle realistinen riskivaroja sisältävä hankeaikataulu. Hankeaikataulun toteutumista ja tarkentamista käsitellään tilaajan ja rakennuttajakonsultin kesken säännöllisesti pidettävissä projektipalavereissa. 6.2 Suunnittelun ja rakentamisen aikataulut Suunnittelun ja rakentamisen aikataulujen laadinta ja seuranta käsitellään erillisissä suunnittelu ja urakkaohjelmissa. Pääperiaatteena on että rakennuttajakonsultti vastaa: aikataulujen laatimisesta ja laadituttamisesta aikataulujen tarkastamisesta (hankintasopimuksen mukaisuus, yhteensopivuus hankeaikatauluun ja muiden sopimusten sisältöjen aikatauluihin) aikatauluraporttien hankkimisesta kuukausittain aikataulupoikkeamien esille tuomisesta aikataulupoikkeamien aiheuttamisen ohjaustoimien esittämisestä sekä sovittujen toimien käytäntöön panosta 7 Laadunvarmistus 7.1 Suunnitelmien laadun varmistus Yksityiskohtaisempi suunnittelijakohtainen laadunvarmistus kuvataan erillisessä suunnitteluohjelmassa. Yleisenä laadun varmistuksen vastuunjaon periaatteena on että: Suunnittelijat vastaavat laatimiensa ja julkaisemiensa suunnitelmien oikeellisuudesta ja yhteensopivuudesta suunnittelusopimusten mukaisesti. Rakennuttajakonsultti vastaa suunnittelijoille määrätyn laadunvarmistuksen toteutumisen valvonnasta dokumentointeineen ja poikkeamien käsittelystä ohjaustoimenpiteineen.

11 11 (22) 7.2 Urakkasuoritusten materiaalien ja työn laadun varmistus Rakennuttajakonsultti vastaa urakoitsijoille määrätyn tarkastusasiakirjan ja laadunvarmistuksen toteutumisen valvonnasta dokumentointeineen ja poikkeamien käsittelystä ohjaustoimenpiteineen. Keskeisenä laadunvarmistuksellisena periaatteena on työ- / materiaalikohtainen mallityömenettely, jossa lähtökohtaisesti kaikista työvaiheista suoritetaan mallityö ennen työn laajamittaista jatkamista. Tämän mallityömenettelyn toteutumisen valvonta, katselmuksiin osallistuminen ja poikkeamien käsittely ohjaustoimenpiteineen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 7.3 Puhtauden hallinta Puhtauden hallintamenettely kuvataan erillisissä suunnittelu- ja urakkaohjelmissa. Puhtauden hallinnan menettelyissä päämääränä on kohteen turvallinen ja terveellinen toteutus sekä epäpuhtauksien aiheuttamien käytön aikaisten haittojen välttäminen. Puhtauden hallinnan menettelyjen valvonta sekä tarvittavien ohjaustoimien suorittaminen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 7.4 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallintamenettely kuvataan erillisissä suunnittelu- ja urakkaohjelmissa. Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan menettelyissä päämääränä on varmistaa rakenteiden ja rakenneosien aikataulunmukainen kuivuminen sekä välttää rakenteisiin jäävän rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamat käytön aikaiset haitat. Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan menettelyjen valvonta sekä tarvittavien ohjaustoimien suorittaminen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 8 Energiatehokkuuden ohjaus Rakennuttajakonsultti vastaa energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden seurannasta, päätoimenpiteiden suorittamisesta sekä ohjaustoimenpide-ehdotusten hankkimisesta sekä tilaajan kanssa sovittujen ohjaustoimien täytäntöönpanosta. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien D F aikana: Energialaskennan ja -simulointien ohjaus ja koordinointi yleensä. Energiatehokkuuden ja -simuloinnin lähtötietopalaveri;

12 12 (22) o käydään lävitse hanketavoitteet ja niiden konkretisointi suunnittelun lähtötiedoiksi o sovitaan eri hankevaiheissa ohjattavat suureet ja tarkasteltavat tunnusluvut Hankkeen energialaskelmien ja simulointien tarkastaminen (laajuustiedot & parametrit; ts. simuloinnin ja laskelmien lähtöarvot). Mikäli em. energialaskelmat ja simuloinnit osoittavat että asetettuihin hanketavoitteisiin ei päästä: o Rakennuttajakonsultti hankkii energiatehokkuuden parantamisehdotuksia kohteen suunnittelijoilta ja asiantuntijoilta E-luku- ja konkreettisine energiankulutusvaikutuksineen. o Rakennuttajakonsultti laadituttaa/ laatii itse energiatehokkuuden parantamisen ehdotusten kustannusarviot. o Energialaskelmien / -simulointien uusiminen tarpeen vaatiessa ja tarkennettujen energiatehokkuusparannusehdotusten hankinta kohteen suunnittelijoilta sekä asiantuntijoilta kustannusvaikutusarvioineen. o Tavoitteiden tarkentamisesta sopiminen Tilaajan kanssa, mikäli Hankesuunnitelmaan/ Projektiohjelmaan nähden tulee tarpeelliseksi tehdä muutoksia tai hankkeen kustannustaso edellyttää tavoitteiden muuttamista. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien G I aikana: Menettelytapa kuvataan Suunnittelu- ja/tai Urakkaohjelmassa. Pääperiaatteena on että rakennuttajakonsultti huolehtii tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden toteutumisen seurannasta, mahdollisien tarvittavien ohjaustoimenpide-esitysten laadituttamisesta sekä niiden täytäntöönpanoon valvonnasta. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien J K aikana: HJR12 tehtäväluetteloon merkityn laajuuden mukaisesti, ao. asiakirja on tarjouspyynnön liitteenä. 9 Talousrikollisuuden torjuta 9.1 Tilaajavastuulaki Rakennuttajakonsultin tulee huolehtia ns. tilaajavastuulain ( /1233) mukaisesta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tilaajan kanssa sopimussuhteeseen pyrkivien toimijoiden on tarjouksen yhteydessä toimitettava tilaajalle joko tilaajavastuulain 5 :n mukaisesti seuraavista kohdista selvitykset tai dokumentointi siitä, että yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa: 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (150 / 1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote

13 13 (22) 3. Todistus verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että mahdollista verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu. 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että mahdollisesti erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty ja niitä on noudatettu. 5. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista työehdoista. 6. Todistus voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta. Mikään selvityksistä ei saa olla 3 kk vanhempi, ml. Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelman selvitykset. Jos sopimussuhde kestää yli 12 kk, tilaajalla on velvollisuus vaatia selvitys kerran 12 kk:ssa. Rakennuttajakonsultti huolehtii konsulttien, urakoitsijoiden ja toimittajien em. selvitysten tarkastamisesta 3kk:n välein. Sopimussuhteeseen pyrkivien toimijoiden tulee vaatia edellä mainitulla tavoin myös mahdollisilta alisuunnittelijoilta ja aliurakoitsijoilta samanlaiset selvitykset kuin mitä siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä mahdollista alikonsultointia / aliurakointia koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla sekä alikonsultoinnin / aliurakoinnin tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista suunnittelutoimistoa / urakoitsijaa tai alikonsulttia / aliurakoitsijaa, joka ei toimita vaadittuja selvityksiä tai ei ole huolehtinut työnantajavelvoitteistaan. Rakennuttajakonsultin tulee toimittaa yllä mainitut todistukset oman tarjouksensa yhteydessä. Rakennuttajakonsultin velvollisuus on tilaajan puolesta ylläpitää tilaajalle tarjouksia tekevien toimijoiden yllä mainituista todistuksista taulukkoa sekä tallentaa taulukko ja todistukset projektipankkiin. Turvaluokitelluissa hankkeissa rakennuttajakonsultti tallentaa taulukon ja todistukset sähköisesti turvamääräysten mukaisesti. Ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Talousrikollisuuden torjunta > Talousrikollisuuden torjunta). 9.2 Senaatin edellyttämät toimintatavat talousrikollisuuden torjumiseksi Ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Talousrikollisuuden torjunta > Talousrikollisuuden torjunta). 10 Työturvallisuuden huomioiminen 10.1 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Senaatti-kiinteistöt nimeää hankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin huolehtimaan rakennuttajan nimettynä edustajana rakennuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja - tehtävistä.

14 14 (22) Senaatti-kiinteistöjen nimeämä turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajakonsultin projektipäällikkö, jolla tulee olla riittävä pätevyys tehtävän suorittamiseen. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja pätevyysvaatimukset; ks. mm. Vna 205/2009 ja RT "Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa". Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien suorittamisessa tulee erityisesti huomioida että: Turvallisuuskoordinaattori laatii erillisen turvallisuusasiakirjan ja täydentää asiakirjaa hankkeen aikana hankkeen erityispiirteiden täsmentyessä. Turvallisuuskoordinaattori laatii turvallisuussuunnittelun ohjausvälineeksi erillisen Rakennuttajan turvallisuustarkastuslistan, jonka tarkoituksena on tunnistaa, ohjata ja varmistaa tarvittavien työturvallisuustoimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen. (Viite: VNa 205/ :ssä tarkoitetut rakentamisen turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet). Turvallisuuskoordinaattori vastaa em. Rakennuttajan turvallisuustarkastuslistan seurannasta ja dokumentoinnista sekä varmistaa että kaikki turvallisuustoimet tulevat asianmukaisesti sekä oikea-aikaisesti suoritetuiksi. Turvallisuuskoordinaattori koordinoi, valvoo ja ohjaa suunnitteluratkaisuihin liittyvää työturvallisuutta sekä suunnittelusopimuksiin sisällytettyjen työturvallisuustehtävien suorittamista. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että suunnittelijat suorittavat kohdassa 10.3 kirjatut turvallisuustehtävät ja dokumentoivat tehtävien hyväksytyn suorittamisen. Turvallisuuskoordinaattori käsittele työturvallisuusasiat omana kohtanaan hankkeen suunnittelua ja rakentamista ohjaavissa kokouksissa sekä raportoinnissa. Sekä turvallisuuskoordinaattorin että työmaavalvojien tulee tarkkailla aktiivisesti työmaan asennusten ja toimintatapojen turvallisuutta Työturvallisuudelle asetetut tavoitteet Senaatti-kiinteistöt vaatii, että rakennustyöt suoritetaan turvallisesti ja työn turvallinen suorittaminen huomioidaan hankkeen suunnitteluratkaisuissa. Senaatti-kiinteistöjen työturvallisuudelle asettamat tavoitteet ja vaatimukset: Hankkeessa ei toteudu vakavia tapaturmia. Hankkeen kaikkien TR-mittaustulosten keskiarvon tavoite on oltava vähintään 95 %. TR-osa-aluekohtaisten mittausten mittauskohtaiset erillistavoitteet: o putoamissuojaus; 100 % o telineet, kulkusillat ja tikkaat; 100 % o järjestys ja jätehuolto; 95 % o mikäli em. tavoitteisiin ei mittauskohtaisesti päästä, tulee turvallisuuskoordinaattorin edellyttää urakoitsijoilta korjaavia toimenpiteitä pitää tarvittaessa urakoitsijan kanssa työturvallisuuspalavereja, joissa kehitetään ja sovitaan työmaan turvallisuustasoa nostavia toimenpiteitä

15 15 (22) Hankkeessa tulee olla työskentelytiloissa sisäilman puolesta terveelliset työskentelyolosuhteet. o Työhygienialle (ilman puhtaus/ pölyttömyys); turvallisien ja terveellisien työskentelyolosuhteiden varmistamiseksi kuvataan tavoitteet ja valvontamenettelyt turvallisuusasiakirjassa, joissa myös määritellään kohteen mittaustekniset epäpuhtauksien maksimipitoisuudet (HTP-arvot). o Pölyävissä työvaiheissa erityistä huomioita tulee kiinnittää henkilökohtaisten suojaimien käyttöön ja pölyämisen estämisen/ rajoittamisen työmaamenetelmiin Suunnittelijoiden tehtävät Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaisesti suunnittelijoiden tulee huolehtia, että em. asetus otetaan suunnittelussa huomioon siten, että rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja että suunnitelmissa on huomioitu rakennusaikaiset turvallisuusvaatimukset, kuten esim. työnaikaisten turvakaiteiden kiinnittäminen. Erityisesti työmaan vaarat ja niiden ehkäisy tulee huomioida suunnittelussa. Pääsuunnittelijan velvollisuutena on koordinoida työturvallisuusasioita hankkeen suunnittelussa tunnistamalla tulevan työmaan vaarat ja huomioimalla ne suunnittelussa, unohtamatta rakennuksen käytön aikaista työturvallisuutta. Pääsuunnittelijan tulee myös huomioida työturvallisuusasiat viranomaisneuvotteluissa ja suunnitteluryhmän välisissä kokouksissa ja osoittaa pöytäkirjamerkinnöin, että ne on suunnittelussa huomioitu. Suunnittelijoiden tulee osallistua omien suunnittelualojensa asiantuntijoina turvallisuusasiakirjan laadintaan. Suunnittelijoiden tulee huolehtia asetuksen ottamisesta huomioon siten, että rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. suunnitelmissa on huomioitu rakennusaikaiset turvallisuusvaatimukset, kuten esim. haitallisten aineiden purkamiseen liittyvät varotoimenpiteet. kaivantojen sortumavaarojen ehkäisy. työnaikaisten turvakaiteiden kiinnittäminen. purettavien rakenteiden sortumavaarojen ehkäisy. pöly- ja paloturvallisuus. rakennusmateriaalien asennus- ja elinkaariturvallisuus. erityisesti työmaan vaarat ja niiden ehkäisy tulee huomioida suunnittelussa. Muut suunnittelijoiden tehtävät, ks. erillinen suunnitteluohjelma. Suunnitteluohjelma laaditaan suunnittelunkilpailuvoittajien kanssa käytäviä neuvotteluita varten.

16 16 (22) 11 Rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät Tämä Rakennuttamisohjelma määrittelee rakennuttajakonsultille kuuluvat tehtävät. Rakennuttamisohjelman tehtävämäärittelyä täydennetään Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelolla HJR12, jonka mukaiset tehtävät kuuluvat Rakennuttajakonsultin tehtäviin seuraavasti: Tarjouspyynnön liitteenä olevasta Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen HJR12 tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Tehtäväluetteloon on merkitty [x] ne erillistehtävät (E), jotka kuuluvat rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen Tarveselvitys (A) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto ei sisällä HJR12:n tarveselvitysvaiheen tehtäviä Hankesuunnittelu (B) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto ei sisällä HJR12:n hankesuunnitteluvaiheen tehtäviä Suunnittelun valmistelu (C) Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen). Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää suunnittelun valmistelutehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Ehdotussuunnittelun ohjaus (D) Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma). Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää ehdotussuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Yleissuunnittelun ohjaus (E) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää yleissuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä).

17 17 (22) 11.6 Rakennuslupatehtävät (F) Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupapäätös sekä viranomaisen lupapäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakennuslupatehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Toteutussuunnittelun ohjaus (G) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää toteutussuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Rakentamisen valmistelu (H) 11.9 Rakentaminen (I) Käyttöönotto (J) Takuuaika (K) Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakentamisen valmistelutehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakentamisvaiheen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää käyttöönottovaiheen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena syntyy päätös velvoitteiden hyväksymisestä sekä takuuajan vakuuden palauttamisesta. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää takuuajan tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Hankkeen päättäminen Hanke päättyy, kun taloudelliset loppuselvitykset on tehty

18 18 (22) Senaatti-kiinteistöjen mallin mukainen loppuraportti on laadittu 1- ja 2-vuotistakuutarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu takuuajan vakuudet palautettu. Ennen hankkeen päättymistä on rakennuttajakonsultin tarkastettava projektipankin sisältö kaikkien hankkeen osapuolten velvoitteiden osalta niin määrien kuin teknisten laatukriteerien mukaan ja annettava projektipankkitoimittajalle kehoite jäädyttää hankkeen projektipankki. 12 Käyttäjäsuunnittelun ja hankintojen rakennuttamistehtävät Rakennuttajakonsultti toimii käyttäjäsuunnittelun (= käyttäjälle kuuluva suunnittelu) ja tilaajan toimeksi antaman suunnittelun koordinoijana. Rakennuttajakonsultti huolehtii siitä, että käyttäjäsuunnittelun aikataulu yhteen sovitetaan oikea-aikaiseksi hanke-, suunnitteluja yleisaikatauluihin. Rakennuttajakonsultin tulee huolehtia, että käyttäjäsuunnittelulle on riittävät lähtötiedot, että käyttäjäsuunnittelussa otetaan huomioon tilaajan suunnitteluratkaisujen ja tavoiteasettelun reunaehdot ja että tilaajan suunnittelussa samoin huomioidaan käyttäjäratkaisujen tarpeet. Käyttäjäsuunnittelussa havaittavat laatu-, laajuus- tai kustannuspoikkeamat tilaajan tavoiteasettelusta tulee raportoida tilaajalle välittömästi. Rakennuttajakonsultti huolehtii, että tilaajan suunnittelijoiden suunnitelmat esitellään käyttäjille säännöllisesti suunnittelijoiden toimesta. käyttäjät hyväksyvät kirjallisesti suunnitelmat vaiheittain (jatkosuunnittelun pohjaksi ja lopuksi toteutussuunnitelmiksi). kirjaukset em. toimenpiteistä ja päätöksistä sisällytetään suunnittelukokouspöytäkirjoihin. 13 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät seuraavasti: Tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Mikäli erillistehtäviä (E) ei ole em. tehtäväluettelosta yliviivattu, kuuluvat ne rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Em. yliviivausmerkinnöin täydennetty tehtäväluettelo on tarjouspyynnön liitteenä. 14 Talotekniikkatöiden valvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät seuraavasti:

19 19 (22) Tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Mikäli erillistehtäviä (E) ei ole em. tehtäväluettelosta yliviivattu, kuuluvat ne rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Em. yliviivausmerkinnöin täydennetty tehtäväluettelo on tarjouspyynnön liitteenä. 15 Rakennuttajakonsultin kelpoisuuskriteerit 15.1 Yrityksen kelpoisuusehdot Tarjoajan on oltava osake-, kommandiitti- tai avoin yhtiö tai vastaava ulkomainen oikeushenkilö. Yhteiskuntavelvoitteet ja vastuuvakuutus, ks. kohta 9 Talousrikollisuuden toiminta. Tarjoajalla on oltava käytössään laadunvarmistusmenetelmä. Kelpoisuutensa osoittamiseksi tarjoajan on esitettävä selvitys laadunvarmistusmenetelmästään. 16 Sopimusehdot 16.1 Sopimusasiakirjat Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. konsulttisopimus 2. tarjouspyyntökirje 3. rakennuttamisohjelma 4. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 5. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 6. Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo 7. Projektiohjelma 8. muut tarjouspyyntöasiakirjat 9. tarjouslomake 10. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT ) Konsulttisopimukset tehdään RT- asiakirjapohjalle Rakennuttajakonsultoinnin hinta, palkkio sekä korvattavat kulut Rakennuttajakonsultin palkkio perustuu aikaveloitusperusteiseen kattohintaan. Konsultille maksettava palkkio sisältää kaikki konsulttisopimuksen mukaiset työt, ml. kokouksiin, palavereihin ja tarkastuksiin osallistumiset sekä työmaakäynnit.

20 20 (22) Tuntihinnat sisältävät matkat pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla tapahtuva matkustaminen sisältyy kattohintaan. Mahdolliset muualle tehtävät lisämatkat tilaaja tilaa konsultilta erikseen tapauskohtaisesti. Palkkiota maksetaan toteutuneiden työmäärien ja kustannusten mukaisesti kuukausittain. Muutoin laskutus tapahtuu tilaajan erillisen laskutusohjeen mukaisesti, ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Verkkolaskutus). Matkakulut Varsinaiseen toimeksiantoon kuulumattomien, erikseen etukäteen sovittujen esim. tutustumiskäyntien matkojen kustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Matka-ajalta maksetaan tuntipalkkiota enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Matkalaskut on esitettävä viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Kopiokulut Palkkio sisältää hankkeeseen kuuluvat normaalien kokouspöytäkirjojen, suunnitelmavihkojen yms. papereiden kopio- ja postituskulut. Muut kopiointityöt teetetään Senaattikiinteistön hyväksymässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Muut kulut Muita erityisiä korvauksia ja kuluja korvataan vain, mikäli asiasta on ennakolta kirjallisesti erikseen sovittu Oikeudet konsultin laatimien asiakirjojen käyttämiseen 16.4 Muut sopimusehdot Senaatti-kiinteistöt omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot. Senaattikiinteistöllä on oikeus käyttää asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessä olevaan kohteeseen rajoituksetta, sekä siinä tarkoituksessa luovuttaa näitä kolmannelle osapuolelle. Hankkeeseen osallistuvia henkilöitä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. 17 Konsultin tarjous 17.1 Tarjousmenettely Tarjous tulee antaa tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla lomakkeella ja se on toimitettava sähköpostitse PDF-muodossa tarjouspyyntökirjeessä mainittuun osoitteeseen viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana.

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

rakennuslaitoksella.

rakennuslaitoksella. Tuotannonohjaus ja ohjeistus investointihankkeissa Puolustushallinnon rakennuslaitoksella. RAPS 36 Tutkielma Tuomo Kotola Kotka 7.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot