InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014"

Transkriptio

1 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA InnOta, Espoo

2 2 (22) Sisällys 1 Rakennushanke Rakennushankkeen tavoitteet Rakennushankkeen organisaatio, vastuunjako, päätöksenteko ja maksuliikenne Tilaajan organisaatio ja päätöksenteko eri hankevaiheissa Käyttäjä(t) Konsultit Kopiolaitos Urakoitsijat ja muut toimittajat Rahoitus, maksuliikenne ja vakuuttaminen Prosessin- ja tiedonhallinta sekä dokumentointi Projektipankki Huoltokirja CAD-suunnittelu ja tietomalli Loppudokumentaatio ja sen tarkastaminen Kustannushallinta Aikatauluhallinta Hankeaikataulu ja hankkeen ajallisten riskien hallinta Suunnittelun ja rakentamisen aikataulut Laadunvarmistus Suunnitelmien laadun varmistus Urakkasuoritusten materiaalien ja työn laadun varmistus Puhtauden hallinta Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta Energiatehokkuuden ohjaus Talousrikollisuuden torjuta Tilaajavastuulaki Senaatin edellyttämät toimintatavat talousrikollisuuden torjumiseksi Työturvallisuuden huomioiminen Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Työturvallisuudelle asetetut tavoitteet Suunnittelijoiden tehtävät Rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät Tarveselvitys (A) Hankesuunnittelu (B) Suunnittelun valmistelu (C) Ehdotussuunnittelun ohjaus (D) Yleissuunnittelun ohjaus (E) Rakennuslupatehtävät (F) Toteutussuunnittelun ohjaus (G) Rakentamisen valmistelu (H) Rakentaminen (I) Käyttöönotto (J) Takuuaika (K) Hankkeen päättäminen Käyttäjäsuunnittelun ja hankintojen rakennuttamistehtävät... 18

3 3 (22) 13 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävät Talotekniikkatöiden valvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin kelpoisuuskriteerit Yrityksen kelpoisuusehdot Sopimusehdot Sopimusasiakirjat Rakennuttajakonsultoinnin hinta, palkkio sekä korvattavat kulut Oikeudet konsultin laatimien asiakirjojen käyttämiseen Muut sopimusehdot Konsultin tarjous Tarjousmenettely Tarjouksen hylkäysperusteet Konsultin tarjous Konsultin valintaperusteet Lisätiedot... 21

4 4 (22) 1 Rakennushanke Hankkeen nimi on InnOta. Hanke sijaitsee Espoon Otaniemessa osoitteessa Betonimiehenkuja 4. Hanke käsittää olemassa olevasta rakennuksesta rajatun osuuden korjausrakentamisen ja uudisrakennettavan laajennuksen. Espoon kaupunki on laatinut tontille rakennusoikeutta kasvattavan kaavaehdotuksen, joka on kaupunginvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa. Tiloihin sijoittuvat tämän projektiohjelman julkaisuajankohdan tiedon mukaan Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera sekä suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio Finpro. Hankkeen nimi: InnOta Hankkeen numero: A Rakennuskohde: Rakennuspaikan osoite: Betonimiehenkuja 4, ESPOO Tilaaja: Rakennuttamisjohtaja: Käyttäjä: Senaatti-kiinteistöt, Etelä-Suomen alue Lintulahdenkatu 5 A PL 237, HELSINKI Juhani Karhu XXX, tilapalvelupäällikkö XXX, puh XXX 2 Rakennushankkeen tavoitteet Rakennushankkeen tavoitteet on kuvattu projektiohjelmassa. Projektiohjelma on tarjouspyynnön liitteenä. Projektiohjelmassa on kuvattu kiteytetysti hankkeen yleispiirteet sekä hankkeelle asetetut tavoitteet. Rakennushankkeen yleiskuvaus Laajuus ja kustannustavoitteet Aikataulutavoitteet Laadulliset sekä työympäristölliset tavoitteet Ympäristölliset, energiatekniset sekä kestävän kehityksen tavoitteet Hankkeen turvaluokitus Hankkeesta olemassa olevat lähtötiedot Suunnittelun organisointi Urakkamuoto 3 Rakennushankkeen organisaatio, vastuunjako, päätöksenteko ja maksuliikenne 3.1 Tilaajan organisaatio ja päätöksenteko eri hankevaiheissa

5 5 (22) 3.2 Käyttäjä(t) 3.3 Konsultit Hankeorganisaatio ja päätöksentekomenettelykuvaus laaditaan yhteistyössä tilaajan ja rakennuttajakonsultin toimesta. Käyttäjien edustajat sekä henkilökohtaiset hanketehtävät määritellään Hankeorganisaation sekä päätöksentekomenettelyn kuvauksessa. Rakennuttajakonsultoinnin lisäksi hankkeeseen hankitaan konsulttityöt seuraaviin osaalueisiin; pää- / arkkitehtisuunnittelun rakennesuunnittelun (sisältää kosteudenhallintakonsultin tehtävät) geoteknisen suunnittelun LVIJA-suunnittelun sähkö- ja telesuunnittelun paloteknistä konsultoinnin ääniteknistä konsultoinnin elinkaarisuunnittelun huoltokirjakoordinaattori, joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista Seuraavat asiantuntijat on jo kytketty / ollaan kytkemässä hankkeeseen Rakennuttamisohjelman julkaisuajankohtana erillisin tilaajan kanssa solmittavin sopimuksin: haitta-aineselvittäjä kuntotutkija geoteknisten pohjatutkimusten asiantuntija rakennusmittaaja työympäristön kehittämisen konsultti esteettömyysasiantuntija Hankkeessa käytetään lisäksi erillistä tietomallin tarkastajaa, joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista. Tilaajan niin päättäessä hankkeessa käytetään IM-manageria (= tiedonhallintamanageria), joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 on esitetty rakennuksen suunnittelutehtävien vaativuusluokat sekä suunnittelijoiden vähimmäiskelpoisuusvaatimukset. Hankkeen vastuullisten suunnittelijoiden tulee täyttää RakMk A2 kohdan 4 kelpoisuusvaatimukset seuraavasti (tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheen jälkeen): Pääsuunnittelija Arkkitehti Rakennesuunnittelija pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA

6 6 (22) Geotekninen suunnittelija IV-suunnittelija LV-suunnittelija Automaatiosuunnittelija pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA Hankkeen vastuullisen sähkösuunnittelijan osalta vaatimuksena on sähkösuunnittelun pätevyyslautakunnan mukainen AA-luokka tai vastaava pätevyys. 3.4 Kopiolaitos Hankkeessa käytetään kopiolaitoksena Senaatti-kiinteistöjen kilpailuttamia aluekohtaisia kausisopimustoimittajia. 3.5 Urakoitsijat ja muut toimittajat Ks. kohta 2.9; urakkamuoto. 3.6 Rahoitus, maksuliikenne ja vakuuttaminen Maksuliikenne Rahaliikenne tapahtuu Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon kautta. Senaatti-kiinteistölle osoitetut konsulttien ja urakoitsijoiden laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun rakennuttajakonsultin hankevastaava on todennut ne maksukelpoisiksi. Senaatti-kiinteistöt hyväksyy konsulttien, urakoitsijoiden ja muiden hankkeeseen osallistuvien maksuerätaulukot ja laskut. Kaikki hankkeeseen liittyvät laskut kulkevat Sk:n sähköisessä laskujenkäsittelyjärjestelmässä rakennuttajakonsultin projektipäällikön kautta, joka tarkastaa ja tiliöi laskut hyväksyttyjen maksuerätaulukoiden ja työsuoritusten mukaisesti. Hankkeessa tulee käyttää sähköistä laskutusta. Ohjeistusta: (Kumppaneille > Verkkolaskutus). Laskutusosoite on seuraava: Senaatti-kiinteistöt PL XXX XXXXX LASKUT Kaikkiin laskuihin on merkittävä hankenumero sekä Senaatti-kiinteistöjen rekisterin mukainen rakennusnumero ja toimialatunnus. Tämän hankkeen tunnus: A Vakuuttaminen

7 7 (22) Rakennuttajakonsultin tulee varmistaa, että työlle on otettu YSE:n mukainen rakennustyövakuutus. 4 Prosessin- ja tiedonhallinta sekä dokumentointi 4.1 Projektipankki Tilaaja laatii rakennuttajakonsultin kanssa yhteistyössä hankkeen ja hankkeen tiedon hallitsemiseksi kokouskäytännön. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu kokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät. Hankkeessa käytetään internet -pohjaista projektipankkia (Buildercom Oy). Projektipankki on hankkeen ensisijainen dokumenttien julkaisupaikka. Projektipankkiin tallennetaan kaikki ne dokumentit, jotka hankkeessa joku osapuoli julkaisee toiselle osapuolelle. Hankkeen kannalta dokumenttia ei ole olemassa, jos sitä ei ole tallennettuna projektipankkiin. Dokumenttien tallennushetkeä pidetään dokumentin virallisena julkaisuhetkenä. Projektipankin välityksellä julkaistaan kaikki hankkeen sähköiset asiakirjat sekä hoidetaan yhteydenpito eri osapuolten välillä. Projektipankin perustaa ohjelmistotoimittaja rakennuttajakonsultin tilauksesta. Rakennuttajakonsultti valvoo Senaatti-kiinteistöjen ohjeiden mukaista projektipankkitoimintaa. Ohje löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille nimellä Projektipankkiohje rakennuttajakonsultille. Kaikkien hankkeen osapuolien tulee sitoutua käyttämään projektipankkia sovitulla tavalla. Ohje suunnittelijoille löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille nimellä Projektipankkiohje suunnittelijoille. Ennen suunnittelutyön aloittamista tilaaja, rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat pitävät palaverin, jossa sovitaan projektipankin käytöstä yleensä ja suunnitelmien päivittämisestä. Tarvittaessa rakennuttajakonsultti organisoi Buildercomin koulutustilaisuuden projektipankin käytöstä. Hankkeen päättäminen, ks. kohta Huoltokirja Rakennukseen laaditaan sähköinen RYHTI- huoltokirja huoltokirjakoordinaattorin toimesta. Kaikkien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tehtäviin kuuluu tarvittavan tiedon toimittaminen ja tallentaminen huoltokirjaan. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu huolehtia tiedonsiirron varmistamisesta huoltokirjakoordinaattorille. Sekä suunnittelu-

8 8 (22) konsulttien että urakoitsijoiden viimeisten laskujen maksu tulee sitoa huoltokirjaaineiston toimitukseen. Huoltokirjan laadinnasta on ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Ylläpidon ohjeisto > Kiinteistönhoidon ohjeisto). 4.3 CAD-suunnittelu ja tietomalli Rakennuttajakonsultti koordinoi hankkeen tiedonsiirtoa ja huolehtii Senaatti-kiinteistöjen antamien ohjeiden noudattamisesta, loppukuvien laatimisjärjestyksestä ja ajantasaisuudesta. Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien sisällöllisestä yhteensopivuudesta ja siitä, että urakoitsijoiden suunnittelijoille toimittamat tarketiedot päivitetään suunnitelmiin. Rakennustyön alkaessa suunnittelijat ja urakoitsijat sopivat rakennuttajakonsultin johdolla tiedonsiirtomenettelystä mahdollisten rakennusaikaisten suunnitelmamuutosten osalta, jotta suunnittelijat voivat laatia loppuasiakirjat sekä toimittaa ne vaaditussa aikataulussa tilaajalle. Projektipankkiin sijoitetaan suunnitelmat samanaikaisesti sekä DWG- että PDFmuodoissa. Hankkeessa voidaan käyttää tiedonhallinnan konsulttina IM-manageria, joka tarkistaa piirustuksia luonnossuunnittelusta lähtien, ohjeistaa CAD-suunnittelua ja tarkistaa loppudokumentit. IM-manageri toimii yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa. Loppudokumentit tarkastetaan tilaajan laskuun yhden kerran. Mikäli loppudokumentteja joudutaan korjaamaan ensimmäisen tarkastuksen jälkeen ja suunnittelija palauttaa edelleen loppudokumentit virheellisinä, kustantaa suunnittelija uusintatarkastukset. Loppudokumenttien teknisen oikeellisuuden varmistamiseksi suunnittelijan tulee täyttää Senaatti-kiinteistöjen Rakennushankkeen itseauditointi -lomake. Hankkeessa käytetään kaikilla suunnittelualoilla tietomallipohjaista suunnittelua kaikissa suunnitteluvaiheissa. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuksen mallintaminen ehdotussuunnitteluvaiheessa siten, että se on kaikilla suunnittelualoilla käytettävissä tietomallipohjaista suunnittelua varten. Tietomallisuunnittelun ohjeistus: (Kumppaneille > Rakennuksen tietomallinnus). Tietomallinnusta ei saa teetättää alikonsultointina, vaan sen tulee sisältyä suunnittelijan osaamistarjontaan. Pääsuunnittelija vastaa eri suunnittelualojen tietomallien yhteensovittamisesta Senaattikiinteistöjen tietomalliohjeiden mukaisesti. Yhteensovittamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät pääsuunnittelijan palkkioon. Senaatti-kiinteistöillä on puitesopimuksia tietomallien tarkastamisesta. Mallien tarkastamisesta eri vaiheissa päättää Senaatti-kiinteistöjen hankevastaava. Tarkistettavat mallit

9 9 (22) lähetetään tarkastajalle, joka laatii tarkastuksesta tarkastusraportin. Suunnittelijan velvollisuus on korjata tarkastusraportissa mainitut puutteet ja virheet välittömästi ja toimittaa korjattu malli jälkitarkastettavaksi. Tarkastaja laatii jälkitarkastusraportin. Tähän asti tarkastuskustannukset maksaa tilaaja. Mikäli malli vaatii edelleen korjaamista, tulee korjaukset tehdä välittömästi ja korjattu malli lähettää uudestaan tarkastajalle tarkastettavaksi. Tämän tarkastuksen ja sen jälkeen vaadittavien mahdollisten lisätarkastusten kustannukset veloitetaan ao. suunnittelijalta. Kun malli on kunnossa, kirjataan se hyväksytyksi ja suunnittelua voidaan jatkaa eteenpäin. Tehtävillä konsulttisopimuksilla tilaajalle annetaan tietomallin täysi käyttöoikeus kohdassa 1. mainitussa kohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Tilaajalla on täysi oikeus luovuttaa malli kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Mallin luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli. Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden tietomallin muuttamiseen kohdassa 1. mainitussa kohteessa. Edellä mainitut kaikki oikeudet koskevat myös yhdistelmämallia. 4.4 Loppudokumentaatio ja sen tarkastaminen Hankkeen suunnitelma-asiakirjoista luovutetaan tilaajalle Senaatti-kiinteistöjen CADohjeen mukaiset loppudokumentit DWG- ja PDF-muodoissa. Lisäksi toimitetaan kiinteistölle erikseen sovittavista ajantasaisista loppudokumenteista paperitulostesarja kansioituna. Ohjeistusta (Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > Asiakirjojen luovutusohje). Digitaaliset tiedostot luovutetaan toimitetaan projektipankkiin. Lisäksi ne luovutetaan Senaatti-kiinteistöille hyvälaatuisella DVD-levyllä, jonka tekstipuolelle kirjoitetaan hankkeen nimi ja numero. Käytetty tiedostomuoto sekä mm. ohjelmaversio ja käyttöjärjestelmä on dokumentoitava tiedostoluettelossa. DVD-kotelon kansimalli löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > Asiakirjojen luovutusohje, nimellä Luovutus-DVD:n kansi ja hakemistorakenne (doc). Suunnittelijat toimittavat loppudokumenttien DVD- ja paperiversiot rakennuttajakonsultille, joka kirjaa ne vastaanotetuiksi. Sekä suunnittelijoiden loppudokumenttien toimitus että urakoitsijoiden niihin liittyvien punakynäsarjojen toimitus sidotaan ko. osapuolien viimeisiin maksueriin. 5 Kustannushallinta Rakennuttajakonsultin tulee valvoa ja ohjata hankkeen suunnittelua investointipäätöksen mukaisten kustannus- laajuus- ja laatutavoitteiden toteutumiseksi. Valvonta ja ohjaus kohdistuu ensisijaisesti laajuuteen sekä rakennusosien määrään ja kalleuteen.

10 10 (22) Tavoitteenmukaisuus tarkistetaan hankkeen kaikissa vaiheessa. Mikäli asetettu tavoite ylitetään, kuuluu suunnitelmien kehittäminen tavoitteen mukaiseksi rakennuttajakonsultin ja muiden konsulttien tehtäviin. Hankeaikataulun kustannusten toteutumista ja tarkentamista käsitellään tilaajan ja rakennuttajakonsultin kesken säännöllisesti pidettävissä projektipalavereissa. 6 Aikatauluhallinta 6.1 Hankeaikataulu ja hankkeen ajallisten riskien hallinta Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu laatia hankkeelle realistinen riskivaroja sisältävä hankeaikataulu. Hankeaikataulun toteutumista ja tarkentamista käsitellään tilaajan ja rakennuttajakonsultin kesken säännöllisesti pidettävissä projektipalavereissa. 6.2 Suunnittelun ja rakentamisen aikataulut Suunnittelun ja rakentamisen aikataulujen laadinta ja seuranta käsitellään erillisissä suunnittelu ja urakkaohjelmissa. Pääperiaatteena on että rakennuttajakonsultti vastaa: aikataulujen laatimisesta ja laadituttamisesta aikataulujen tarkastamisesta (hankintasopimuksen mukaisuus, yhteensopivuus hankeaikatauluun ja muiden sopimusten sisältöjen aikatauluihin) aikatauluraporttien hankkimisesta kuukausittain aikataulupoikkeamien esille tuomisesta aikataulupoikkeamien aiheuttamisen ohjaustoimien esittämisestä sekä sovittujen toimien käytäntöön panosta 7 Laadunvarmistus 7.1 Suunnitelmien laadun varmistus Yksityiskohtaisempi suunnittelijakohtainen laadunvarmistus kuvataan erillisessä suunnitteluohjelmassa. Yleisenä laadun varmistuksen vastuunjaon periaatteena on että: Suunnittelijat vastaavat laatimiensa ja julkaisemiensa suunnitelmien oikeellisuudesta ja yhteensopivuudesta suunnittelusopimusten mukaisesti. Rakennuttajakonsultti vastaa suunnittelijoille määrätyn laadunvarmistuksen toteutumisen valvonnasta dokumentointeineen ja poikkeamien käsittelystä ohjaustoimenpiteineen.

11 11 (22) 7.2 Urakkasuoritusten materiaalien ja työn laadun varmistus Rakennuttajakonsultti vastaa urakoitsijoille määrätyn tarkastusasiakirjan ja laadunvarmistuksen toteutumisen valvonnasta dokumentointeineen ja poikkeamien käsittelystä ohjaustoimenpiteineen. Keskeisenä laadunvarmistuksellisena periaatteena on työ- / materiaalikohtainen mallityömenettely, jossa lähtökohtaisesti kaikista työvaiheista suoritetaan mallityö ennen työn laajamittaista jatkamista. Tämän mallityömenettelyn toteutumisen valvonta, katselmuksiin osallistuminen ja poikkeamien käsittely ohjaustoimenpiteineen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 7.3 Puhtauden hallinta Puhtauden hallintamenettely kuvataan erillisissä suunnittelu- ja urakkaohjelmissa. Puhtauden hallinnan menettelyissä päämääränä on kohteen turvallinen ja terveellinen toteutus sekä epäpuhtauksien aiheuttamien käytön aikaisten haittojen välttäminen. Puhtauden hallinnan menettelyjen valvonta sekä tarvittavien ohjaustoimien suorittaminen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 7.4 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallintamenettely kuvataan erillisissä suunnittelu- ja urakkaohjelmissa. Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan menettelyissä päämääränä on varmistaa rakenteiden ja rakenneosien aikataulunmukainen kuivuminen sekä välttää rakenteisiin jäävän rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamat käytön aikaiset haitat. Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan menettelyjen valvonta sekä tarvittavien ohjaustoimien suorittaminen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 8 Energiatehokkuuden ohjaus Rakennuttajakonsultti vastaa energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden seurannasta, päätoimenpiteiden suorittamisesta sekä ohjaustoimenpide-ehdotusten hankkimisesta sekä tilaajan kanssa sovittujen ohjaustoimien täytäntöönpanosta. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien D F aikana: Energialaskennan ja -simulointien ohjaus ja koordinointi yleensä. Energiatehokkuuden ja -simuloinnin lähtötietopalaveri;

12 12 (22) o käydään lävitse hanketavoitteet ja niiden konkretisointi suunnittelun lähtötiedoiksi o sovitaan eri hankevaiheissa ohjattavat suureet ja tarkasteltavat tunnusluvut Hankkeen energialaskelmien ja simulointien tarkastaminen (laajuustiedot & parametrit; ts. simuloinnin ja laskelmien lähtöarvot). Mikäli em. energialaskelmat ja simuloinnit osoittavat että asetettuihin hanketavoitteisiin ei päästä: o Rakennuttajakonsultti hankkii energiatehokkuuden parantamisehdotuksia kohteen suunnittelijoilta ja asiantuntijoilta E-luku- ja konkreettisine energiankulutusvaikutuksineen. o Rakennuttajakonsultti laadituttaa/ laatii itse energiatehokkuuden parantamisen ehdotusten kustannusarviot. o Energialaskelmien / -simulointien uusiminen tarpeen vaatiessa ja tarkennettujen energiatehokkuusparannusehdotusten hankinta kohteen suunnittelijoilta sekä asiantuntijoilta kustannusvaikutusarvioineen. o Tavoitteiden tarkentamisesta sopiminen Tilaajan kanssa, mikäli Hankesuunnitelmaan/ Projektiohjelmaan nähden tulee tarpeelliseksi tehdä muutoksia tai hankkeen kustannustaso edellyttää tavoitteiden muuttamista. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien G I aikana: Menettelytapa kuvataan Suunnittelu- ja/tai Urakkaohjelmassa. Pääperiaatteena on että rakennuttajakonsultti huolehtii tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden toteutumisen seurannasta, mahdollisien tarvittavien ohjaustoimenpide-esitysten laadituttamisesta sekä niiden täytäntöönpanoon valvonnasta. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien J K aikana: HJR12 tehtäväluetteloon merkityn laajuuden mukaisesti, ao. asiakirja on tarjouspyynnön liitteenä. 9 Talousrikollisuuden torjuta 9.1 Tilaajavastuulaki Rakennuttajakonsultin tulee huolehtia ns. tilaajavastuulain ( /1233) mukaisesta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tilaajan kanssa sopimussuhteeseen pyrkivien toimijoiden on tarjouksen yhteydessä toimitettava tilaajalle joko tilaajavastuulain 5 :n mukaisesti seuraavista kohdista selvitykset tai dokumentointi siitä, että yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa: 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (150 / 1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote

13 13 (22) 3. Todistus verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että mahdollista verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu. 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että mahdollisesti erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty ja niitä on noudatettu. 5. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista työehdoista. 6. Todistus voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta. Mikään selvityksistä ei saa olla 3 kk vanhempi, ml. Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelman selvitykset. Jos sopimussuhde kestää yli 12 kk, tilaajalla on velvollisuus vaatia selvitys kerran 12 kk:ssa. Rakennuttajakonsultti huolehtii konsulttien, urakoitsijoiden ja toimittajien em. selvitysten tarkastamisesta 3kk:n välein. Sopimussuhteeseen pyrkivien toimijoiden tulee vaatia edellä mainitulla tavoin myös mahdollisilta alisuunnittelijoilta ja aliurakoitsijoilta samanlaiset selvitykset kuin mitä siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä mahdollista alikonsultointia / aliurakointia koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla sekä alikonsultoinnin / aliurakoinnin tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista suunnittelutoimistoa / urakoitsijaa tai alikonsulttia / aliurakoitsijaa, joka ei toimita vaadittuja selvityksiä tai ei ole huolehtinut työnantajavelvoitteistaan. Rakennuttajakonsultin tulee toimittaa yllä mainitut todistukset oman tarjouksensa yhteydessä. Rakennuttajakonsultin velvollisuus on tilaajan puolesta ylläpitää tilaajalle tarjouksia tekevien toimijoiden yllä mainituista todistuksista taulukkoa sekä tallentaa taulukko ja todistukset projektipankkiin. Turvaluokitelluissa hankkeissa rakennuttajakonsultti tallentaa taulukon ja todistukset sähköisesti turvamääräysten mukaisesti. Ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Talousrikollisuuden torjunta > Talousrikollisuuden torjunta). 9.2 Senaatin edellyttämät toimintatavat talousrikollisuuden torjumiseksi Ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Talousrikollisuuden torjunta > Talousrikollisuuden torjunta). 10 Työturvallisuuden huomioiminen 10.1 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Senaatti-kiinteistöt nimeää hankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin huolehtimaan rakennuttajan nimettynä edustajana rakennuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja - tehtävistä.

14 14 (22) Senaatti-kiinteistöjen nimeämä turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajakonsultin projektipäällikkö, jolla tulee olla riittävä pätevyys tehtävän suorittamiseen. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja pätevyysvaatimukset; ks. mm. Vna 205/2009 ja RT "Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa". Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien suorittamisessa tulee erityisesti huomioida että: Turvallisuuskoordinaattori laatii erillisen turvallisuusasiakirjan ja täydentää asiakirjaa hankkeen aikana hankkeen erityispiirteiden täsmentyessä. Turvallisuuskoordinaattori laatii turvallisuussuunnittelun ohjausvälineeksi erillisen Rakennuttajan turvallisuustarkastuslistan, jonka tarkoituksena on tunnistaa, ohjata ja varmistaa tarvittavien työturvallisuustoimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen. (Viite: VNa 205/ :ssä tarkoitetut rakentamisen turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet). Turvallisuuskoordinaattori vastaa em. Rakennuttajan turvallisuustarkastuslistan seurannasta ja dokumentoinnista sekä varmistaa että kaikki turvallisuustoimet tulevat asianmukaisesti sekä oikea-aikaisesti suoritetuiksi. Turvallisuuskoordinaattori koordinoi, valvoo ja ohjaa suunnitteluratkaisuihin liittyvää työturvallisuutta sekä suunnittelusopimuksiin sisällytettyjen työturvallisuustehtävien suorittamista. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että suunnittelijat suorittavat kohdassa 10.3 kirjatut turvallisuustehtävät ja dokumentoivat tehtävien hyväksytyn suorittamisen. Turvallisuuskoordinaattori käsittele työturvallisuusasiat omana kohtanaan hankkeen suunnittelua ja rakentamista ohjaavissa kokouksissa sekä raportoinnissa. Sekä turvallisuuskoordinaattorin että työmaavalvojien tulee tarkkailla aktiivisesti työmaan asennusten ja toimintatapojen turvallisuutta Työturvallisuudelle asetetut tavoitteet Senaatti-kiinteistöt vaatii, että rakennustyöt suoritetaan turvallisesti ja työn turvallinen suorittaminen huomioidaan hankkeen suunnitteluratkaisuissa. Senaatti-kiinteistöjen työturvallisuudelle asettamat tavoitteet ja vaatimukset: Hankkeessa ei toteudu vakavia tapaturmia. Hankkeen kaikkien TR-mittaustulosten keskiarvon tavoite on oltava vähintään 95 %. TR-osa-aluekohtaisten mittausten mittauskohtaiset erillistavoitteet: o putoamissuojaus; 100 % o telineet, kulkusillat ja tikkaat; 100 % o järjestys ja jätehuolto; 95 % o mikäli em. tavoitteisiin ei mittauskohtaisesti päästä, tulee turvallisuuskoordinaattorin edellyttää urakoitsijoilta korjaavia toimenpiteitä pitää tarvittaessa urakoitsijan kanssa työturvallisuuspalavereja, joissa kehitetään ja sovitaan työmaan turvallisuustasoa nostavia toimenpiteitä

15 15 (22) Hankkeessa tulee olla työskentelytiloissa sisäilman puolesta terveelliset työskentelyolosuhteet. o Työhygienialle (ilman puhtaus/ pölyttömyys); turvallisien ja terveellisien työskentelyolosuhteiden varmistamiseksi kuvataan tavoitteet ja valvontamenettelyt turvallisuusasiakirjassa, joissa myös määritellään kohteen mittaustekniset epäpuhtauksien maksimipitoisuudet (HTP-arvot). o Pölyävissä työvaiheissa erityistä huomioita tulee kiinnittää henkilökohtaisten suojaimien käyttöön ja pölyämisen estämisen/ rajoittamisen työmaamenetelmiin Suunnittelijoiden tehtävät Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaisesti suunnittelijoiden tulee huolehtia, että em. asetus otetaan suunnittelussa huomioon siten, että rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja että suunnitelmissa on huomioitu rakennusaikaiset turvallisuusvaatimukset, kuten esim. työnaikaisten turvakaiteiden kiinnittäminen. Erityisesti työmaan vaarat ja niiden ehkäisy tulee huomioida suunnittelussa. Pääsuunnittelijan velvollisuutena on koordinoida työturvallisuusasioita hankkeen suunnittelussa tunnistamalla tulevan työmaan vaarat ja huomioimalla ne suunnittelussa, unohtamatta rakennuksen käytön aikaista työturvallisuutta. Pääsuunnittelijan tulee myös huomioida työturvallisuusasiat viranomaisneuvotteluissa ja suunnitteluryhmän välisissä kokouksissa ja osoittaa pöytäkirjamerkinnöin, että ne on suunnittelussa huomioitu. Suunnittelijoiden tulee osallistua omien suunnittelualojensa asiantuntijoina turvallisuusasiakirjan laadintaan. Suunnittelijoiden tulee huolehtia asetuksen ottamisesta huomioon siten, että rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. suunnitelmissa on huomioitu rakennusaikaiset turvallisuusvaatimukset, kuten esim. haitallisten aineiden purkamiseen liittyvät varotoimenpiteet. kaivantojen sortumavaarojen ehkäisy. työnaikaisten turvakaiteiden kiinnittäminen. purettavien rakenteiden sortumavaarojen ehkäisy. pöly- ja paloturvallisuus. rakennusmateriaalien asennus- ja elinkaariturvallisuus. erityisesti työmaan vaarat ja niiden ehkäisy tulee huomioida suunnittelussa. Muut suunnittelijoiden tehtävät, ks. erillinen suunnitteluohjelma. Suunnitteluohjelma laaditaan suunnittelunkilpailuvoittajien kanssa käytäviä neuvotteluita varten.

16 16 (22) 11 Rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät Tämä Rakennuttamisohjelma määrittelee rakennuttajakonsultille kuuluvat tehtävät. Rakennuttamisohjelman tehtävämäärittelyä täydennetään Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelolla HJR12, jonka mukaiset tehtävät kuuluvat Rakennuttajakonsultin tehtäviin seuraavasti: Tarjouspyynnön liitteenä olevasta Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen HJR12 tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Tehtäväluetteloon on merkitty [x] ne erillistehtävät (E), jotka kuuluvat rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen Tarveselvitys (A) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto ei sisällä HJR12:n tarveselvitysvaiheen tehtäviä Hankesuunnittelu (B) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto ei sisällä HJR12:n hankesuunnitteluvaiheen tehtäviä Suunnittelun valmistelu (C) Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen). Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää suunnittelun valmistelutehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Ehdotussuunnittelun ohjaus (D) Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma). Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää ehdotussuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Yleissuunnittelun ohjaus (E) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää yleissuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä).

17 17 (22) 11.6 Rakennuslupatehtävät (F) Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupapäätös sekä viranomaisen lupapäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakennuslupatehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Toteutussuunnittelun ohjaus (G) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää toteutussuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Rakentamisen valmistelu (H) 11.9 Rakentaminen (I) Käyttöönotto (J) Takuuaika (K) Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakentamisen valmistelutehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakentamisvaiheen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää käyttöönottovaiheen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena syntyy päätös velvoitteiden hyväksymisestä sekä takuuajan vakuuden palauttamisesta. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää takuuajan tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Hankkeen päättäminen Hanke päättyy, kun taloudelliset loppuselvitykset on tehty

18 18 (22) Senaatti-kiinteistöjen mallin mukainen loppuraportti on laadittu 1- ja 2-vuotistakuutarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu takuuajan vakuudet palautettu. Ennen hankkeen päättymistä on rakennuttajakonsultin tarkastettava projektipankin sisältö kaikkien hankkeen osapuolten velvoitteiden osalta niin määrien kuin teknisten laatukriteerien mukaan ja annettava projektipankkitoimittajalle kehoite jäädyttää hankkeen projektipankki. 12 Käyttäjäsuunnittelun ja hankintojen rakennuttamistehtävät Rakennuttajakonsultti toimii käyttäjäsuunnittelun (= käyttäjälle kuuluva suunnittelu) ja tilaajan toimeksi antaman suunnittelun koordinoijana. Rakennuttajakonsultti huolehtii siitä, että käyttäjäsuunnittelun aikataulu yhteen sovitetaan oikea-aikaiseksi hanke-, suunnitteluja yleisaikatauluihin. Rakennuttajakonsultin tulee huolehtia, että käyttäjäsuunnittelulle on riittävät lähtötiedot, että käyttäjäsuunnittelussa otetaan huomioon tilaajan suunnitteluratkaisujen ja tavoiteasettelun reunaehdot ja että tilaajan suunnittelussa samoin huomioidaan käyttäjäratkaisujen tarpeet. Käyttäjäsuunnittelussa havaittavat laatu-, laajuus- tai kustannuspoikkeamat tilaajan tavoiteasettelusta tulee raportoida tilaajalle välittömästi. Rakennuttajakonsultti huolehtii, että tilaajan suunnittelijoiden suunnitelmat esitellään käyttäjille säännöllisesti suunnittelijoiden toimesta. käyttäjät hyväksyvät kirjallisesti suunnitelmat vaiheittain (jatkosuunnittelun pohjaksi ja lopuksi toteutussuunnitelmiksi). kirjaukset em. toimenpiteistä ja päätöksistä sisällytetään suunnittelukokouspöytäkirjoihin. 13 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät seuraavasti: Tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Mikäli erillistehtäviä (E) ei ole em. tehtäväluettelosta yliviivattu, kuuluvat ne rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Em. yliviivausmerkinnöin täydennetty tehtäväluettelo on tarjouspyynnön liitteenä. 14 Talotekniikkatöiden valvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät seuraavasti:

19 19 (22) Tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Mikäli erillistehtäviä (E) ei ole em. tehtäväluettelosta yliviivattu, kuuluvat ne rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Em. yliviivausmerkinnöin täydennetty tehtäväluettelo on tarjouspyynnön liitteenä. 15 Rakennuttajakonsultin kelpoisuuskriteerit 15.1 Yrityksen kelpoisuusehdot Tarjoajan on oltava osake-, kommandiitti- tai avoin yhtiö tai vastaava ulkomainen oikeushenkilö. Yhteiskuntavelvoitteet ja vastuuvakuutus, ks. kohta 9 Talousrikollisuuden toiminta. Tarjoajalla on oltava käytössään laadunvarmistusmenetelmä. Kelpoisuutensa osoittamiseksi tarjoajan on esitettävä selvitys laadunvarmistusmenetelmästään. 16 Sopimusehdot 16.1 Sopimusasiakirjat Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. konsulttisopimus 2. tarjouspyyntökirje 3. rakennuttamisohjelma 4. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 5. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 6. Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo 7. Projektiohjelma 8. muut tarjouspyyntöasiakirjat 9. tarjouslomake 10. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT ) Konsulttisopimukset tehdään RT- asiakirjapohjalle Rakennuttajakonsultoinnin hinta, palkkio sekä korvattavat kulut Rakennuttajakonsultin palkkio perustuu aikaveloitusperusteiseen kattohintaan. Konsultille maksettava palkkio sisältää kaikki konsulttisopimuksen mukaiset työt, ml. kokouksiin, palavereihin ja tarkastuksiin osallistumiset sekä työmaakäynnit.

20 20 (22) Tuntihinnat sisältävät matkat pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla tapahtuva matkustaminen sisältyy kattohintaan. Mahdolliset muualle tehtävät lisämatkat tilaaja tilaa konsultilta erikseen tapauskohtaisesti. Palkkiota maksetaan toteutuneiden työmäärien ja kustannusten mukaisesti kuukausittain. Muutoin laskutus tapahtuu tilaajan erillisen laskutusohjeen mukaisesti, ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Verkkolaskutus). Matkakulut Varsinaiseen toimeksiantoon kuulumattomien, erikseen etukäteen sovittujen esim. tutustumiskäyntien matkojen kustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Matka-ajalta maksetaan tuntipalkkiota enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Matkalaskut on esitettävä viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Kopiokulut Palkkio sisältää hankkeeseen kuuluvat normaalien kokouspöytäkirjojen, suunnitelmavihkojen yms. papereiden kopio- ja postituskulut. Muut kopiointityöt teetetään Senaattikiinteistön hyväksymässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Muut kulut Muita erityisiä korvauksia ja kuluja korvataan vain, mikäli asiasta on ennakolta kirjallisesti erikseen sovittu Oikeudet konsultin laatimien asiakirjojen käyttämiseen 16.4 Muut sopimusehdot Senaatti-kiinteistöt omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot. Senaattikiinteistöllä on oikeus käyttää asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessä olevaan kohteeseen rajoituksetta, sekä siinä tarkoituksessa luovuttaa näitä kolmannelle osapuolelle. Hankkeeseen osallistuvia henkilöitä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. 17 Konsultin tarjous 17.1 Tarjousmenettely Tarjous tulee antaa tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla lomakkeella ja se on toimitettava sähköpostitse PDF-muodossa tarjouspyyntökirjeessä mainittuun osoitteeseen viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana.

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

C:\Särkelä Paavo\omat tiedostot\rovaniemi\rakennuttajakonsultti\rak.kons_kilpailu\rakennuttamisja valvontatehtävien ohjelma_09122008.

C:\Särkelä Paavo\omat tiedostot\rovaniemi\rakennuttajakonsultti\rak.kons_kilpailu\rakennuttamisja valvontatehtävien ohjelma_09122008. 19.12.2008 ROVANIEMEN TOIMITALON RAKENNUSHANKE RAKENNUTTAMIS- JA VALVONTATEHTÄVIEN OHJELMA 1 (12) 1. LÄHTÖTIEDOT... 2 1.1 Hankkeen nimi:... 2 Metsähallituksen Rovaniemen toimitalon rakennuttaminen... 2

Lisätiedot

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta LUONNOS PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta Tarjouspyyntö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30382P001 Tarjouspyyntö 1 (7) Marttila Kauko Sisällysluettelo 1 TIETOA

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos 15.9.2010 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 1 Tilaliikelaitos 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Kouvolan kaupungissa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 RAJAMERKKIEN KARTOITUS Kirkkonummen kunta pyytää tarjoustanne rajamerkkien kartoittamiselle maastomittauksella Kirkkonummen Luomasta Kylmälään

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU 27.7.2017 Sivu 1/5 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus ja vapaa-aikapalvelut PL 60 04301 Tuusula Hanke: Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Pyydämme Teiltä tarjousta lähiliikuntapaikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Päivystys- ja vuodeosastojen sairaalahanke LVIAS-SUUNNITTELU

TARJOUSPYYNTÖ Päivystys- ja vuodeosastojen sairaalahanke LVIAS-SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ Päivystys- ja vuodeosastojen sairaalahanke LVIAS-SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankintayksikkö 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön kohde 2.2 Tehtävän kuvaus

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016. Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi

1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016. Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi 1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016 Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi SUUNNITTELUOHJELMA 2 Pylkönmäen koulun peruskorjauksen suunnitteluohjelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan

Lisätiedot

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö NOKIAN KAUPUNKI Tekninen keskus Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö Nokian kaupungin tekninen keskus pyytää suunnittelutarjoustanne Harjuniityn liikuntahallin rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelusta.

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA - Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen RAKENNE-suunnittelutehtävistä. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT 13-10574)

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu /10.03.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu /10.03. KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 16.6.2017 195/10.03.02/17 TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUTTAMISKONSULTTIPALVELUT PALVELUHANKINTA 195/10.03.02/17

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TERVEYSKESKUS TAMMIKUMPU - PURKUTÖIDEN VALVONTA JA TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT - PALVELUHANKINTA

TERVEYSKESKUS TAMMIKUMPU - PURKUTÖIDEN VALVONTA JA TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT - PALVELUHANKINTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 28.7.2017.2017 227/10.03.02/2017 TARJOUSPYYNTÖ TERVEYSKESKUS TAMMIKUMPU - PURKUTÖIDEN VALVONTA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 12.4.2017 TARJOUSPYYNTÖ KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Nurmijärven kunta Ympäristötoimi PL 37 01910 Nurmijärvi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Keuruun kaupungin tilapalvelu kunnossapitää ja korjaa kaupungin omistamat kiinteistöt.

Keuruun kaupungin tilapalvelu kunnossapitää ja korjaa kaupungin omistamat kiinteistöt. KEURUUN KAUPUNKI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ 10.11.2017 Viite: Kiinteistöjen lvi-, sähkö- ja rakennustöiden puitesopimuksen kilpailuttaminen Tilaaja Kohde Keuruun kaupunki, tilapalvelu y-tunnus: 0208388-2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 07.03.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto LOISTEPUTKIEN KORVAAMINEN LED-VALOPUTKILLA Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus SIVU 1 / 7 Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus 1. Hankintayksikön perustiedot Virallinen nimi Savon Koulutuskuntayhtymä Kansallinen yritys ja yhteisötunnus 1852679 9 Postiosoite Sammakkolammentie

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISOHJELMA KERAVA - TUUSULAN PALOASEMAN RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTAA VARTEN

RAKENNUTTAMISOHJELMA KERAVA - TUUSULAN PALOASEMAN RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTAA VARTEN mpj 19.08.2014 Sivu 1 / 9 RAKENNUTTAMISOHJELMA KERAVA - TUUSULAN PALOASEMAN RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTAA VARTEN 1. Lähtökohdat Kerava-Tuusula yhteispelastusasemahankkeen yhteistyöryhmä on laatinut tarveselvityksen

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET 2.10.2017 Sivu 1/5 Dnro: 300/2017 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Hanke: Janakkalan kunnan tuntiveloitusperusteiset maalaustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2018 31.12.2021 + 1 optiovuosi MAALAUSTYÖT

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 24.9.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2017 PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN RAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka, Orimattilan Vesi Oy ja Jorma Hatakka pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖT JA TARVIKKEET

RAKENNUSTYÖT JA TARVIKKEET 26.9.2017 Sivu 1/5 Dnro: 290/2017 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Hanke: Janakkalan kunnan tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2018 31.12.2021 + 1 optiovuosi RAKENNUSTYÖT

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET

YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET TARJOUKSENPYYTÄJÄORGANISAATION TARJOUSPYYNTÖ YHTEYSTIEDOT (KOKONAISTALOUDELLISUUS) pp.kk.vvvv YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET YKSIKKÖHINNAT 1.Yleistä Tarjouksenpyytäjäorganisaatio

Lisätiedot