InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014"

Transkriptio

1 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA InnOta, Espoo

2 2 (22) Sisällys 1 Rakennushanke Rakennushankkeen tavoitteet Rakennushankkeen organisaatio, vastuunjako, päätöksenteko ja maksuliikenne Tilaajan organisaatio ja päätöksenteko eri hankevaiheissa Käyttäjä(t) Konsultit Kopiolaitos Urakoitsijat ja muut toimittajat Rahoitus, maksuliikenne ja vakuuttaminen Prosessin- ja tiedonhallinta sekä dokumentointi Projektipankki Huoltokirja CAD-suunnittelu ja tietomalli Loppudokumentaatio ja sen tarkastaminen Kustannushallinta Aikatauluhallinta Hankeaikataulu ja hankkeen ajallisten riskien hallinta Suunnittelun ja rakentamisen aikataulut Laadunvarmistus Suunnitelmien laadun varmistus Urakkasuoritusten materiaalien ja työn laadun varmistus Puhtauden hallinta Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta Energiatehokkuuden ohjaus Talousrikollisuuden torjuta Tilaajavastuulaki Senaatin edellyttämät toimintatavat talousrikollisuuden torjumiseksi Työturvallisuuden huomioiminen Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Työturvallisuudelle asetetut tavoitteet Suunnittelijoiden tehtävät Rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät Tarveselvitys (A) Hankesuunnittelu (B) Suunnittelun valmistelu (C) Ehdotussuunnittelun ohjaus (D) Yleissuunnittelun ohjaus (E) Rakennuslupatehtävät (F) Toteutussuunnittelun ohjaus (G) Rakentamisen valmistelu (H) Rakentaminen (I) Käyttöönotto (J) Takuuaika (K) Hankkeen päättäminen Käyttäjäsuunnittelun ja hankintojen rakennuttamistehtävät... 18

3 3 (22) 13 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävät Talotekniikkatöiden valvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin kelpoisuuskriteerit Yrityksen kelpoisuusehdot Sopimusehdot Sopimusasiakirjat Rakennuttajakonsultoinnin hinta, palkkio sekä korvattavat kulut Oikeudet konsultin laatimien asiakirjojen käyttämiseen Muut sopimusehdot Konsultin tarjous Tarjousmenettely Tarjouksen hylkäysperusteet Konsultin tarjous Konsultin valintaperusteet Lisätiedot... 21

4 4 (22) 1 Rakennushanke Hankkeen nimi on InnOta. Hanke sijaitsee Espoon Otaniemessa osoitteessa Betonimiehenkuja 4. Hanke käsittää olemassa olevasta rakennuksesta rajatun osuuden korjausrakentamisen ja uudisrakennettavan laajennuksen. Espoon kaupunki on laatinut tontille rakennusoikeutta kasvattavan kaavaehdotuksen, joka on kaupunginvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa. Tiloihin sijoittuvat tämän projektiohjelman julkaisuajankohdan tiedon mukaan Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera sekä suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio Finpro. Hankkeen nimi: InnOta Hankkeen numero: A Rakennuskohde: Rakennuspaikan osoite: Betonimiehenkuja 4, ESPOO Tilaaja: Rakennuttamisjohtaja: Käyttäjä: Senaatti-kiinteistöt, Etelä-Suomen alue Lintulahdenkatu 5 A PL 237, HELSINKI Juhani Karhu XXX, tilapalvelupäällikkö XXX, puh XXX 2 Rakennushankkeen tavoitteet Rakennushankkeen tavoitteet on kuvattu projektiohjelmassa. Projektiohjelma on tarjouspyynnön liitteenä. Projektiohjelmassa on kuvattu kiteytetysti hankkeen yleispiirteet sekä hankkeelle asetetut tavoitteet. Rakennushankkeen yleiskuvaus Laajuus ja kustannustavoitteet Aikataulutavoitteet Laadulliset sekä työympäristölliset tavoitteet Ympäristölliset, energiatekniset sekä kestävän kehityksen tavoitteet Hankkeen turvaluokitus Hankkeesta olemassa olevat lähtötiedot Suunnittelun organisointi Urakkamuoto 3 Rakennushankkeen organisaatio, vastuunjako, päätöksenteko ja maksuliikenne 3.1 Tilaajan organisaatio ja päätöksenteko eri hankevaiheissa

5 5 (22) 3.2 Käyttäjä(t) 3.3 Konsultit Hankeorganisaatio ja päätöksentekomenettelykuvaus laaditaan yhteistyössä tilaajan ja rakennuttajakonsultin toimesta. Käyttäjien edustajat sekä henkilökohtaiset hanketehtävät määritellään Hankeorganisaation sekä päätöksentekomenettelyn kuvauksessa. Rakennuttajakonsultoinnin lisäksi hankkeeseen hankitaan konsulttityöt seuraaviin osaalueisiin; pää- / arkkitehtisuunnittelun rakennesuunnittelun (sisältää kosteudenhallintakonsultin tehtävät) geoteknisen suunnittelun LVIJA-suunnittelun sähkö- ja telesuunnittelun paloteknistä konsultoinnin ääniteknistä konsultoinnin elinkaarisuunnittelun huoltokirjakoordinaattori, joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista Seuraavat asiantuntijat on jo kytketty / ollaan kytkemässä hankkeeseen Rakennuttamisohjelman julkaisuajankohtana erillisin tilaajan kanssa solmittavin sopimuksin: haitta-aineselvittäjä kuntotutkija geoteknisten pohjatutkimusten asiantuntija rakennusmittaaja työympäristön kehittämisen konsultti esteettömyysasiantuntija Hankkeessa käytetään lisäksi erillistä tietomallin tarkastajaa, joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista. Tilaajan niin päättäessä hankkeessa käytetään IM-manageria (= tiedonhallintamanageria), joka valitaan Senaatti kiinteistöjen vuosisopimuskumppaneista. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 on esitetty rakennuksen suunnittelutehtävien vaativuusluokat sekä suunnittelijoiden vähimmäiskelpoisuusvaatimukset. Hankkeen vastuullisten suunnittelijoiden tulee täyttää RakMk A2 kohdan 4 kelpoisuusvaatimukset seuraavasti (tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheen jälkeen): Pääsuunnittelija Arkkitehti Rakennesuunnittelija pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA

6 6 (22) Geotekninen suunnittelija IV-suunnittelija LV-suunnittelija Automaatiosuunnittelija pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA pätevyys AA Hankkeen vastuullisen sähkösuunnittelijan osalta vaatimuksena on sähkösuunnittelun pätevyyslautakunnan mukainen AA-luokka tai vastaava pätevyys. 3.4 Kopiolaitos Hankkeessa käytetään kopiolaitoksena Senaatti-kiinteistöjen kilpailuttamia aluekohtaisia kausisopimustoimittajia. 3.5 Urakoitsijat ja muut toimittajat Ks. kohta 2.9; urakkamuoto. 3.6 Rahoitus, maksuliikenne ja vakuuttaminen Maksuliikenne Rahaliikenne tapahtuu Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon kautta. Senaatti-kiinteistölle osoitetut konsulttien ja urakoitsijoiden laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun rakennuttajakonsultin hankevastaava on todennut ne maksukelpoisiksi. Senaatti-kiinteistöt hyväksyy konsulttien, urakoitsijoiden ja muiden hankkeeseen osallistuvien maksuerätaulukot ja laskut. Kaikki hankkeeseen liittyvät laskut kulkevat Sk:n sähköisessä laskujenkäsittelyjärjestelmässä rakennuttajakonsultin projektipäällikön kautta, joka tarkastaa ja tiliöi laskut hyväksyttyjen maksuerätaulukoiden ja työsuoritusten mukaisesti. Hankkeessa tulee käyttää sähköistä laskutusta. Ohjeistusta: (Kumppaneille > Verkkolaskutus). Laskutusosoite on seuraava: Senaatti-kiinteistöt PL XXX XXXXX LASKUT Kaikkiin laskuihin on merkittävä hankenumero sekä Senaatti-kiinteistöjen rekisterin mukainen rakennusnumero ja toimialatunnus. Tämän hankkeen tunnus: A Vakuuttaminen

7 7 (22) Rakennuttajakonsultin tulee varmistaa, että työlle on otettu YSE:n mukainen rakennustyövakuutus. 4 Prosessin- ja tiedonhallinta sekä dokumentointi 4.1 Projektipankki Tilaaja laatii rakennuttajakonsultin kanssa yhteistyössä hankkeen ja hankkeen tiedon hallitsemiseksi kokouskäytännön. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu kokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät. Hankkeessa käytetään internet -pohjaista projektipankkia (Buildercom Oy). Projektipankki on hankkeen ensisijainen dokumenttien julkaisupaikka. Projektipankkiin tallennetaan kaikki ne dokumentit, jotka hankkeessa joku osapuoli julkaisee toiselle osapuolelle. Hankkeen kannalta dokumenttia ei ole olemassa, jos sitä ei ole tallennettuna projektipankkiin. Dokumenttien tallennushetkeä pidetään dokumentin virallisena julkaisuhetkenä. Projektipankin välityksellä julkaistaan kaikki hankkeen sähköiset asiakirjat sekä hoidetaan yhteydenpito eri osapuolten välillä. Projektipankin perustaa ohjelmistotoimittaja rakennuttajakonsultin tilauksesta. Rakennuttajakonsultti valvoo Senaatti-kiinteistöjen ohjeiden mukaista projektipankkitoimintaa. Ohje löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille nimellä Projektipankkiohje rakennuttajakonsultille. Kaikkien hankkeen osapuolien tulee sitoutua käyttämään projektipankkia sovitulla tavalla. Ohje suunnittelijoille löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille nimellä Projektipankkiohje suunnittelijoille. Ennen suunnittelutyön aloittamista tilaaja, rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat pitävät palaverin, jossa sovitaan projektipankin käytöstä yleensä ja suunnitelmien päivittämisestä. Tarvittaessa rakennuttajakonsultti organisoi Buildercomin koulutustilaisuuden projektipankin käytöstä. Hankkeen päättäminen, ks. kohta Huoltokirja Rakennukseen laaditaan sähköinen RYHTI- huoltokirja huoltokirjakoordinaattorin toimesta. Kaikkien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tehtäviin kuuluu tarvittavan tiedon toimittaminen ja tallentaminen huoltokirjaan. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu huolehtia tiedonsiirron varmistamisesta huoltokirjakoordinaattorille. Sekä suunnittelu-

8 8 (22) konsulttien että urakoitsijoiden viimeisten laskujen maksu tulee sitoa huoltokirjaaineiston toimitukseen. Huoltokirjan laadinnasta on ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Ylläpidon ohjeisto > Kiinteistönhoidon ohjeisto). 4.3 CAD-suunnittelu ja tietomalli Rakennuttajakonsultti koordinoi hankkeen tiedonsiirtoa ja huolehtii Senaatti-kiinteistöjen antamien ohjeiden noudattamisesta, loppukuvien laatimisjärjestyksestä ja ajantasaisuudesta. Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien sisällöllisestä yhteensopivuudesta ja siitä, että urakoitsijoiden suunnittelijoille toimittamat tarketiedot päivitetään suunnitelmiin. Rakennustyön alkaessa suunnittelijat ja urakoitsijat sopivat rakennuttajakonsultin johdolla tiedonsiirtomenettelystä mahdollisten rakennusaikaisten suunnitelmamuutosten osalta, jotta suunnittelijat voivat laatia loppuasiakirjat sekä toimittaa ne vaaditussa aikataulussa tilaajalle. Projektipankkiin sijoitetaan suunnitelmat samanaikaisesti sekä DWG- että PDFmuodoissa. Hankkeessa voidaan käyttää tiedonhallinnan konsulttina IM-manageria, joka tarkistaa piirustuksia luonnossuunnittelusta lähtien, ohjeistaa CAD-suunnittelua ja tarkistaa loppudokumentit. IM-manageri toimii yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa. Loppudokumentit tarkastetaan tilaajan laskuun yhden kerran. Mikäli loppudokumentteja joudutaan korjaamaan ensimmäisen tarkastuksen jälkeen ja suunnittelija palauttaa edelleen loppudokumentit virheellisinä, kustantaa suunnittelija uusintatarkastukset. Loppudokumenttien teknisen oikeellisuuden varmistamiseksi suunnittelijan tulee täyttää Senaatti-kiinteistöjen Rakennushankkeen itseauditointi -lomake. Hankkeessa käytetään kaikilla suunnittelualoilla tietomallipohjaista suunnittelua kaikissa suunnitteluvaiheissa. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuksen mallintaminen ehdotussuunnitteluvaiheessa siten, että se on kaikilla suunnittelualoilla käytettävissä tietomallipohjaista suunnittelua varten. Tietomallisuunnittelun ohjeistus: (Kumppaneille > Rakennuksen tietomallinnus). Tietomallinnusta ei saa teetättää alikonsultointina, vaan sen tulee sisältyä suunnittelijan osaamistarjontaan. Pääsuunnittelija vastaa eri suunnittelualojen tietomallien yhteensovittamisesta Senaattikiinteistöjen tietomalliohjeiden mukaisesti. Yhteensovittamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät pääsuunnittelijan palkkioon. Senaatti-kiinteistöillä on puitesopimuksia tietomallien tarkastamisesta. Mallien tarkastamisesta eri vaiheissa päättää Senaatti-kiinteistöjen hankevastaava. Tarkistettavat mallit

9 9 (22) lähetetään tarkastajalle, joka laatii tarkastuksesta tarkastusraportin. Suunnittelijan velvollisuus on korjata tarkastusraportissa mainitut puutteet ja virheet välittömästi ja toimittaa korjattu malli jälkitarkastettavaksi. Tarkastaja laatii jälkitarkastusraportin. Tähän asti tarkastuskustannukset maksaa tilaaja. Mikäli malli vaatii edelleen korjaamista, tulee korjaukset tehdä välittömästi ja korjattu malli lähettää uudestaan tarkastajalle tarkastettavaksi. Tämän tarkastuksen ja sen jälkeen vaadittavien mahdollisten lisätarkastusten kustannukset veloitetaan ao. suunnittelijalta. Kun malli on kunnossa, kirjataan se hyväksytyksi ja suunnittelua voidaan jatkaa eteenpäin. Tehtävillä konsulttisopimuksilla tilaajalle annetaan tietomallin täysi käyttöoikeus kohdassa 1. mainitussa kohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Tilaajalla on täysi oikeus luovuttaa malli kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Mallin luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli. Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden tietomallin muuttamiseen kohdassa 1. mainitussa kohteessa. Edellä mainitut kaikki oikeudet koskevat myös yhdistelmämallia. 4.4 Loppudokumentaatio ja sen tarkastaminen Hankkeen suunnitelma-asiakirjoista luovutetaan tilaajalle Senaatti-kiinteistöjen CADohjeen mukaiset loppudokumentit DWG- ja PDF-muodoissa. Lisäksi toimitetaan kiinteistölle erikseen sovittavista ajantasaisista loppudokumenteista paperitulostesarja kansioituna. Ohjeistusta (Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > Asiakirjojen luovutusohje). Digitaaliset tiedostot luovutetaan toimitetaan projektipankkiin. Lisäksi ne luovutetaan Senaatti-kiinteistöille hyvälaatuisella DVD-levyllä, jonka tekstipuolelle kirjoitetaan hankkeen nimi ja numero. Käytetty tiedostomuoto sekä mm. ohjelmaversio ja käyttöjärjestelmä on dokumentoitava tiedostoluettelossa. DVD-kotelon kansimalli löytyy Senaatin www-sivuilta kohdasta Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > Asiakirjojen luovutusohje, nimellä Luovutus-DVD:n kansi ja hakemistorakenne (doc). Suunnittelijat toimittavat loppudokumenttien DVD- ja paperiversiot rakennuttajakonsultille, joka kirjaa ne vastaanotetuiksi. Sekä suunnittelijoiden loppudokumenttien toimitus että urakoitsijoiden niihin liittyvien punakynäsarjojen toimitus sidotaan ko. osapuolien viimeisiin maksueriin. 5 Kustannushallinta Rakennuttajakonsultin tulee valvoa ja ohjata hankkeen suunnittelua investointipäätöksen mukaisten kustannus- laajuus- ja laatutavoitteiden toteutumiseksi. Valvonta ja ohjaus kohdistuu ensisijaisesti laajuuteen sekä rakennusosien määrään ja kalleuteen.

10 10 (22) Tavoitteenmukaisuus tarkistetaan hankkeen kaikissa vaiheessa. Mikäli asetettu tavoite ylitetään, kuuluu suunnitelmien kehittäminen tavoitteen mukaiseksi rakennuttajakonsultin ja muiden konsulttien tehtäviin. Hankeaikataulun kustannusten toteutumista ja tarkentamista käsitellään tilaajan ja rakennuttajakonsultin kesken säännöllisesti pidettävissä projektipalavereissa. 6 Aikatauluhallinta 6.1 Hankeaikataulu ja hankkeen ajallisten riskien hallinta Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu laatia hankkeelle realistinen riskivaroja sisältävä hankeaikataulu. Hankeaikataulun toteutumista ja tarkentamista käsitellään tilaajan ja rakennuttajakonsultin kesken säännöllisesti pidettävissä projektipalavereissa. 6.2 Suunnittelun ja rakentamisen aikataulut Suunnittelun ja rakentamisen aikataulujen laadinta ja seuranta käsitellään erillisissä suunnittelu ja urakkaohjelmissa. Pääperiaatteena on että rakennuttajakonsultti vastaa: aikataulujen laatimisesta ja laadituttamisesta aikataulujen tarkastamisesta (hankintasopimuksen mukaisuus, yhteensopivuus hankeaikatauluun ja muiden sopimusten sisältöjen aikatauluihin) aikatauluraporttien hankkimisesta kuukausittain aikataulupoikkeamien esille tuomisesta aikataulupoikkeamien aiheuttamisen ohjaustoimien esittämisestä sekä sovittujen toimien käytäntöön panosta 7 Laadunvarmistus 7.1 Suunnitelmien laadun varmistus Yksityiskohtaisempi suunnittelijakohtainen laadunvarmistus kuvataan erillisessä suunnitteluohjelmassa. Yleisenä laadun varmistuksen vastuunjaon periaatteena on että: Suunnittelijat vastaavat laatimiensa ja julkaisemiensa suunnitelmien oikeellisuudesta ja yhteensopivuudesta suunnittelusopimusten mukaisesti. Rakennuttajakonsultti vastaa suunnittelijoille määrätyn laadunvarmistuksen toteutumisen valvonnasta dokumentointeineen ja poikkeamien käsittelystä ohjaustoimenpiteineen.

11 11 (22) 7.2 Urakkasuoritusten materiaalien ja työn laadun varmistus Rakennuttajakonsultti vastaa urakoitsijoille määrätyn tarkastusasiakirjan ja laadunvarmistuksen toteutumisen valvonnasta dokumentointeineen ja poikkeamien käsittelystä ohjaustoimenpiteineen. Keskeisenä laadunvarmistuksellisena periaatteena on työ- / materiaalikohtainen mallityömenettely, jossa lähtökohtaisesti kaikista työvaiheista suoritetaan mallityö ennen työn laajamittaista jatkamista. Tämän mallityömenettelyn toteutumisen valvonta, katselmuksiin osallistuminen ja poikkeamien käsittely ohjaustoimenpiteineen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 7.3 Puhtauden hallinta Puhtauden hallintamenettely kuvataan erillisissä suunnittelu- ja urakkaohjelmissa. Puhtauden hallinnan menettelyissä päämääränä on kohteen turvallinen ja terveellinen toteutus sekä epäpuhtauksien aiheuttamien käytön aikaisten haittojen välttäminen. Puhtauden hallinnan menettelyjen valvonta sekä tarvittavien ohjaustoimien suorittaminen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 7.4 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallintamenettely kuvataan erillisissä suunnittelu- ja urakkaohjelmissa. Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan menettelyissä päämääränä on varmistaa rakenteiden ja rakenneosien aikataulunmukainen kuivuminen sekä välttää rakenteisiin jäävän rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamat käytön aikaiset haitat. Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan menettelyjen valvonta sekä tarvittavien ohjaustoimien suorittaminen kuuluu rakennuttajakonsultin vastuulle. 8 Energiatehokkuuden ohjaus Rakennuttajakonsultti vastaa energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden seurannasta, päätoimenpiteiden suorittamisesta sekä ohjaustoimenpide-ehdotusten hankkimisesta sekä tilaajan kanssa sovittujen ohjaustoimien täytäntöönpanosta. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien D F aikana: Energialaskennan ja -simulointien ohjaus ja koordinointi yleensä. Energiatehokkuuden ja -simuloinnin lähtötietopalaveri;

12 12 (22) o käydään lävitse hanketavoitteet ja niiden konkretisointi suunnittelun lähtötiedoiksi o sovitaan eri hankevaiheissa ohjattavat suureet ja tarkasteltavat tunnusluvut Hankkeen energialaskelmien ja simulointien tarkastaminen (laajuustiedot & parametrit; ts. simuloinnin ja laskelmien lähtöarvot). Mikäli em. energialaskelmat ja simuloinnit osoittavat että asetettuihin hanketavoitteisiin ei päästä: o Rakennuttajakonsultti hankkii energiatehokkuuden parantamisehdotuksia kohteen suunnittelijoilta ja asiantuntijoilta E-luku- ja konkreettisine energiankulutusvaikutuksineen. o Rakennuttajakonsultti laadituttaa/ laatii itse energiatehokkuuden parantamisen ehdotusten kustannusarviot. o Energialaskelmien / -simulointien uusiminen tarpeen vaatiessa ja tarkennettujen energiatehokkuusparannusehdotusten hankinta kohteen suunnittelijoilta sekä asiantuntijoilta kustannusvaikutusarvioineen. o Tavoitteiden tarkentamisesta sopiminen Tilaajan kanssa, mikäli Hankesuunnitelmaan/ Projektiohjelmaan nähden tulee tarpeelliseksi tehdä muutoksia tai hankkeen kustannustaso edellyttää tavoitteiden muuttamista. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien G I aikana: Menettelytapa kuvataan Suunnittelu- ja/tai Urakkaohjelmassa. Pääperiaatteena on että rakennuttajakonsultti huolehtii tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden toteutumisen seurannasta, mahdollisien tarvittavien ohjaustoimenpide-esitysten laadituttamisesta sekä niiden täytäntöönpanoon valvonnasta. Energiatehokkuuden päätoimenpiteet HJR12 tehtävien J K aikana: HJR12 tehtäväluetteloon merkityn laajuuden mukaisesti, ao. asiakirja on tarjouspyynnön liitteenä. 9 Talousrikollisuuden torjuta 9.1 Tilaajavastuulaki Rakennuttajakonsultin tulee huolehtia ns. tilaajavastuulain ( /1233) mukaisesta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tilaajan kanssa sopimussuhteeseen pyrkivien toimijoiden on tarjouksen yhteydessä toimitettava tilaajalle joko tilaajavastuulain 5 :n mukaisesti seuraavista kohdista selvitykset tai dokumentointi siitä, että yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa: 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (150 / 1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote

13 13 (22) 3. Todistus verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että mahdollista verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu. 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että mahdollisesti erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty ja niitä on noudatettu. 5. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista työehdoista. 6. Todistus voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta. Mikään selvityksistä ei saa olla 3 kk vanhempi, ml. Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelman selvitykset. Jos sopimussuhde kestää yli 12 kk, tilaajalla on velvollisuus vaatia selvitys kerran 12 kk:ssa. Rakennuttajakonsultti huolehtii konsulttien, urakoitsijoiden ja toimittajien em. selvitysten tarkastamisesta 3kk:n välein. Sopimussuhteeseen pyrkivien toimijoiden tulee vaatia edellä mainitulla tavoin myös mahdollisilta alisuunnittelijoilta ja aliurakoitsijoilta samanlaiset selvitykset kuin mitä siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä mahdollista alikonsultointia / aliurakointia koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla sekä alikonsultoinnin / aliurakoinnin tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista suunnittelutoimistoa / urakoitsijaa tai alikonsulttia / aliurakoitsijaa, joka ei toimita vaadittuja selvityksiä tai ei ole huolehtinut työnantajavelvoitteistaan. Rakennuttajakonsultin tulee toimittaa yllä mainitut todistukset oman tarjouksensa yhteydessä. Rakennuttajakonsultin velvollisuus on tilaajan puolesta ylläpitää tilaajalle tarjouksia tekevien toimijoiden yllä mainituista todistuksista taulukkoa sekä tallentaa taulukko ja todistukset projektipankkiin. Turvaluokitelluissa hankkeissa rakennuttajakonsultti tallentaa taulukon ja todistukset sähköisesti turvamääräysten mukaisesti. Ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Talousrikollisuuden torjunta > Talousrikollisuuden torjunta). 9.2 Senaatin edellyttämät toimintatavat talousrikollisuuden torjumiseksi Ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Talousrikollisuuden torjunta > Talousrikollisuuden torjunta). 10 Työturvallisuuden huomioiminen 10.1 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Senaatti-kiinteistöt nimeää hankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin huolehtimaan rakennuttajan nimettynä edustajana rakennuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja - tehtävistä.

14 14 (22) Senaatti-kiinteistöjen nimeämä turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajakonsultin projektipäällikkö, jolla tulee olla riittävä pätevyys tehtävän suorittamiseen. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja pätevyysvaatimukset; ks. mm. Vna 205/2009 ja RT "Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa". Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien suorittamisessa tulee erityisesti huomioida että: Turvallisuuskoordinaattori laatii erillisen turvallisuusasiakirjan ja täydentää asiakirjaa hankkeen aikana hankkeen erityispiirteiden täsmentyessä. Turvallisuuskoordinaattori laatii turvallisuussuunnittelun ohjausvälineeksi erillisen Rakennuttajan turvallisuustarkastuslistan, jonka tarkoituksena on tunnistaa, ohjata ja varmistaa tarvittavien työturvallisuustoimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen. (Viite: VNa 205/ :ssä tarkoitetut rakentamisen turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet). Turvallisuuskoordinaattori vastaa em. Rakennuttajan turvallisuustarkastuslistan seurannasta ja dokumentoinnista sekä varmistaa että kaikki turvallisuustoimet tulevat asianmukaisesti sekä oikea-aikaisesti suoritetuiksi. Turvallisuuskoordinaattori koordinoi, valvoo ja ohjaa suunnitteluratkaisuihin liittyvää työturvallisuutta sekä suunnittelusopimuksiin sisällytettyjen työturvallisuustehtävien suorittamista. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että suunnittelijat suorittavat kohdassa 10.3 kirjatut turvallisuustehtävät ja dokumentoivat tehtävien hyväksytyn suorittamisen. Turvallisuuskoordinaattori käsittele työturvallisuusasiat omana kohtanaan hankkeen suunnittelua ja rakentamista ohjaavissa kokouksissa sekä raportoinnissa. Sekä turvallisuuskoordinaattorin että työmaavalvojien tulee tarkkailla aktiivisesti työmaan asennusten ja toimintatapojen turvallisuutta Työturvallisuudelle asetetut tavoitteet Senaatti-kiinteistöt vaatii, että rakennustyöt suoritetaan turvallisesti ja työn turvallinen suorittaminen huomioidaan hankkeen suunnitteluratkaisuissa. Senaatti-kiinteistöjen työturvallisuudelle asettamat tavoitteet ja vaatimukset: Hankkeessa ei toteudu vakavia tapaturmia. Hankkeen kaikkien TR-mittaustulosten keskiarvon tavoite on oltava vähintään 95 %. TR-osa-aluekohtaisten mittausten mittauskohtaiset erillistavoitteet: o putoamissuojaus; 100 % o telineet, kulkusillat ja tikkaat; 100 % o järjestys ja jätehuolto; 95 % o mikäli em. tavoitteisiin ei mittauskohtaisesti päästä, tulee turvallisuuskoordinaattorin edellyttää urakoitsijoilta korjaavia toimenpiteitä pitää tarvittaessa urakoitsijan kanssa työturvallisuuspalavereja, joissa kehitetään ja sovitaan työmaan turvallisuustasoa nostavia toimenpiteitä

15 15 (22) Hankkeessa tulee olla työskentelytiloissa sisäilman puolesta terveelliset työskentelyolosuhteet. o Työhygienialle (ilman puhtaus/ pölyttömyys); turvallisien ja terveellisien työskentelyolosuhteiden varmistamiseksi kuvataan tavoitteet ja valvontamenettelyt turvallisuusasiakirjassa, joissa myös määritellään kohteen mittaustekniset epäpuhtauksien maksimipitoisuudet (HTP-arvot). o Pölyävissä työvaiheissa erityistä huomioita tulee kiinnittää henkilökohtaisten suojaimien käyttöön ja pölyämisen estämisen/ rajoittamisen työmaamenetelmiin Suunnittelijoiden tehtävät Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaisesti suunnittelijoiden tulee huolehtia, että em. asetus otetaan suunnittelussa huomioon siten, että rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja että suunnitelmissa on huomioitu rakennusaikaiset turvallisuusvaatimukset, kuten esim. työnaikaisten turvakaiteiden kiinnittäminen. Erityisesti työmaan vaarat ja niiden ehkäisy tulee huomioida suunnittelussa. Pääsuunnittelijan velvollisuutena on koordinoida työturvallisuusasioita hankkeen suunnittelussa tunnistamalla tulevan työmaan vaarat ja huomioimalla ne suunnittelussa, unohtamatta rakennuksen käytön aikaista työturvallisuutta. Pääsuunnittelijan tulee myös huomioida työturvallisuusasiat viranomaisneuvotteluissa ja suunnitteluryhmän välisissä kokouksissa ja osoittaa pöytäkirjamerkinnöin, että ne on suunnittelussa huomioitu. Suunnittelijoiden tulee osallistua omien suunnittelualojensa asiantuntijoina turvallisuusasiakirjan laadintaan. Suunnittelijoiden tulee huolehtia asetuksen ottamisesta huomioon siten, että rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. suunnitelmissa on huomioitu rakennusaikaiset turvallisuusvaatimukset, kuten esim. haitallisten aineiden purkamiseen liittyvät varotoimenpiteet. kaivantojen sortumavaarojen ehkäisy. työnaikaisten turvakaiteiden kiinnittäminen. purettavien rakenteiden sortumavaarojen ehkäisy. pöly- ja paloturvallisuus. rakennusmateriaalien asennus- ja elinkaariturvallisuus. erityisesti työmaan vaarat ja niiden ehkäisy tulee huomioida suunnittelussa. Muut suunnittelijoiden tehtävät, ks. erillinen suunnitteluohjelma. Suunnitteluohjelma laaditaan suunnittelunkilpailuvoittajien kanssa käytäviä neuvotteluita varten.

16 16 (22) 11 Rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät Tämä Rakennuttamisohjelma määrittelee rakennuttajakonsultille kuuluvat tehtävät. Rakennuttamisohjelman tehtävämäärittelyä täydennetään Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelolla HJR12, jonka mukaiset tehtävät kuuluvat Rakennuttajakonsultin tehtäviin seuraavasti: Tarjouspyynnön liitteenä olevasta Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen HJR12 tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Tehtäväluetteloon on merkitty [x] ne erillistehtävät (E), jotka kuuluvat rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen Tarveselvitys (A) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto ei sisällä HJR12:n tarveselvitysvaiheen tehtäviä Hankesuunnittelu (B) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto ei sisällä HJR12:n hankesuunnitteluvaiheen tehtäviä Suunnittelun valmistelu (C) Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen). Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää suunnittelun valmistelutehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Ehdotussuunnittelun ohjaus (D) Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma). Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää ehdotussuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Yleissuunnittelun ohjaus (E) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää yleissuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä).

17 17 (22) 11.6 Rakennuslupatehtävät (F) Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupapäätös sekä viranomaisen lupapäätös. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakennuslupatehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Toteutussuunnittelun ohjaus (G) Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää toteutussuunnittelun ohjauksen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Rakentamisen valmistelu (H) 11.9 Rakentaminen (I) Käyttöönotto (J) Takuuaika (K) Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakentamisen valmistelutehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää rakentamisvaiheen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää käyttöönottovaiheen tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä). Vaiheen tuloksena syntyy päätös velvoitteiden hyväksymisestä sekä takuuajan vakuuden palauttamisesta. Rakennuttajakonsultin toimeksianto sisältää takuuajan tehtävät HJR12:een merkityn mukaisesti (tarjouspyynnön liitteenä) Hankkeen päättäminen Hanke päättyy, kun taloudelliset loppuselvitykset on tehty

18 18 (22) Senaatti-kiinteistöjen mallin mukainen loppuraportti on laadittu 1- ja 2-vuotistakuutarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu takuuajan vakuudet palautettu. Ennen hankkeen päättymistä on rakennuttajakonsultin tarkastettava projektipankin sisältö kaikkien hankkeen osapuolten velvoitteiden osalta niin määrien kuin teknisten laatukriteerien mukaan ja annettava projektipankkitoimittajalle kehoite jäädyttää hankkeen projektipankki. 12 Käyttäjäsuunnittelun ja hankintojen rakennuttamistehtävät Rakennuttajakonsultti toimii käyttäjäsuunnittelun (= käyttäjälle kuuluva suunnittelu) ja tilaajan toimeksi antaman suunnittelun koordinoijana. Rakennuttajakonsultti huolehtii siitä, että käyttäjäsuunnittelun aikataulu yhteen sovitetaan oikea-aikaiseksi hanke-, suunnitteluja yleisaikatauluihin. Rakennuttajakonsultin tulee huolehtia, että käyttäjäsuunnittelulle on riittävät lähtötiedot, että käyttäjäsuunnittelussa otetaan huomioon tilaajan suunnitteluratkaisujen ja tavoiteasettelun reunaehdot ja että tilaajan suunnittelussa samoin huomioidaan käyttäjäratkaisujen tarpeet. Käyttäjäsuunnittelussa havaittavat laatu-, laajuus- tai kustannuspoikkeamat tilaajan tavoiteasettelusta tulee raportoida tilaajalle välittömästi. Rakennuttajakonsultti huolehtii, että tilaajan suunnittelijoiden suunnitelmat esitellään käyttäjille säännöllisesti suunnittelijoiden toimesta. käyttäjät hyväksyvät kirjallisesti suunnitelmat vaiheittain (jatkosuunnittelun pohjaksi ja lopuksi toteutussuunnitelmiksi). kirjaukset em. toimenpiteistä ja päätöksistä sisällytetään suunnittelukokouspöytäkirjoihin. 13 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät seuraavasti: Tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Mikäli erillistehtäviä (E) ei ole em. tehtäväluettelosta yliviivattu, kuuluvat ne rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Em. yliviivausmerkinnöin täydennetty tehtäväluettelo on tarjouspyynnön liitteenä. 14 Talotekniikkatöiden valvonnan tehtävät Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät seuraavasti:

19 19 (22) Tehtäväluettelosta on yliviivattu kohdat, jotka eivät sisälly rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Mikäli erillistehtäviä (E) ei ole em. tehtäväluettelosta yliviivattu, kuuluvat ne rakennuttajakonsultin tehtävälaajuuteen. Em. yliviivausmerkinnöin täydennetty tehtäväluettelo on tarjouspyynnön liitteenä. 15 Rakennuttajakonsultin kelpoisuuskriteerit 15.1 Yrityksen kelpoisuusehdot Tarjoajan on oltava osake-, kommandiitti- tai avoin yhtiö tai vastaava ulkomainen oikeushenkilö. Yhteiskuntavelvoitteet ja vastuuvakuutus, ks. kohta 9 Talousrikollisuuden toiminta. Tarjoajalla on oltava käytössään laadunvarmistusmenetelmä. Kelpoisuutensa osoittamiseksi tarjoajan on esitettävä selvitys laadunvarmistusmenetelmästään. 16 Sopimusehdot 16.1 Sopimusasiakirjat Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. konsulttisopimus 2. tarjouspyyntökirje 3. rakennuttamisohjelma 4. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 5. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 6. Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo 7. Projektiohjelma 8. muut tarjouspyyntöasiakirjat 9. tarjouslomake 10. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT ) Konsulttisopimukset tehdään RT- asiakirjapohjalle Rakennuttajakonsultoinnin hinta, palkkio sekä korvattavat kulut Rakennuttajakonsultin palkkio perustuu aikaveloitusperusteiseen kattohintaan. Konsultille maksettava palkkio sisältää kaikki konsulttisopimuksen mukaiset työt, ml. kokouksiin, palavereihin ja tarkastuksiin osallistumiset sekä työmaakäynnit.

20 20 (22) Tuntihinnat sisältävät matkat pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla tapahtuva matkustaminen sisältyy kattohintaan. Mahdolliset muualle tehtävät lisämatkat tilaaja tilaa konsultilta erikseen tapauskohtaisesti. Palkkiota maksetaan toteutuneiden työmäärien ja kustannusten mukaisesti kuukausittain. Muutoin laskutus tapahtuu tilaajan erillisen laskutusohjeen mukaisesti, ks. ohjeet Senaatin sivulla: (kumppaneille > Verkkolaskutus). Matkakulut Varsinaiseen toimeksiantoon kuulumattomien, erikseen etukäteen sovittujen esim. tutustumiskäyntien matkojen kustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Matka-ajalta maksetaan tuntipalkkiota enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Matkalaskut on esitettävä viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Kopiokulut Palkkio sisältää hankkeeseen kuuluvat normaalien kokouspöytäkirjojen, suunnitelmavihkojen yms. papereiden kopio- ja postituskulut. Muut kopiointityöt teetetään Senaattikiinteistön hyväksymässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Muut kulut Muita erityisiä korvauksia ja kuluja korvataan vain, mikäli asiasta on ennakolta kirjallisesti erikseen sovittu Oikeudet konsultin laatimien asiakirjojen käyttämiseen 16.4 Muut sopimusehdot Senaatti-kiinteistöt omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot. Senaattikiinteistöllä on oikeus käyttää asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessä olevaan kohteeseen rajoituksetta, sekä siinä tarkoituksessa luovuttaa näitä kolmannelle osapuolelle. Hankkeeseen osallistuvia henkilöitä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. 17 Konsultin tarjous 17.1 Tarjousmenettely Tarjous tulee antaa tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla lomakkeella ja se on toimitettava sähköpostitse PDF-muodossa tarjouspyyntökirjeessä mainittuun osoitteeseen viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana.

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta LUONNOS PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta Tarjouspyyntö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30382P001 Tarjouspyyntö 1 (7) Marttila Kauko Sisällysluettelo 1 TIETOA

Lisätiedot

C:\Särkelä Paavo\omat tiedostot\rovaniemi\rakennuttajakonsultti\rak.kons_kilpailu\rakennuttamisja valvontatehtävien ohjelma_09122008.

C:\Särkelä Paavo\omat tiedostot\rovaniemi\rakennuttajakonsultti\rak.kons_kilpailu\rakennuttamisja valvontatehtävien ohjelma_09122008. 19.12.2008 ROVANIEMEN TOIMITALON RAKENNUSHANKE RAKENNUTTAMIS- JA VALVONTATEHTÄVIEN OHJELMA 1 (12) 1. LÄHTÖTIEDOT... 2 1.1 Hankkeen nimi:... 2 Metsähallituksen Rovaniemen toimitalon rakennuttaminen... 2

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISOHJELMA KERAVA - TUUSULAN PALOASEMAN RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTAA VARTEN

RAKENNUTTAMISOHJELMA KERAVA - TUUSULAN PALOASEMAN RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTAA VARTEN mpj 19.08.2014 Sivu 1 / 9 RAKENNUTTAMISOHJELMA KERAVA - TUUSULAN PALOASEMAN RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTAA VARTEN 1. Lähtökohdat Kerava-Tuusula yhteispelastusasemahankkeen yhteistyöryhmä on laatinut tarveselvityksen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 1/11 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikatu 4 toimitilojen muutostyöt TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 2/11

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos, Talonsuunnittelu : Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus, uudisrakennus, rakennesuunnittelu

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos, Talonsuunnittelu : Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus, uudisrakennus, rakennesuunnittelu Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos, Talonsuunnittelu : Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus, uudisrakennus,

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Yhteystietolomake/ selvitys liiteasiakirjoista Liite 1 Hanke / tarjouskilpailu Sisäilmasto- ja kosteustekniset selvitykset ja tutkimukset sekä asiantuntijapalvelut Diaarinumero PIR 1221/0401/2016 Yritys

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Tilaaja Nokian kaupunki Tilapalvelut Harjukatu 21 37100 Nokia Aihe Tarjouspyyntö Hanke Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Hankkeen sisältö ja laajuus

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA Sivu 1/5 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 Kohde Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pyytää Teiltä tarjousta Oulun kaupungin Katu- ja viherpalveluiden vastuulla olevien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 14.5.2013 OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne asiakohdassa

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119966-2010:text:fi:html FI-Turku: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 80-119966 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä.

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Heikki Svenn 11.12.2013 DNRO 5155/02.08.00/2013 VAALIMAINOSTELINEIDEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja Päätöspöytäkirja 1 (5) Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 2013, RT-13-11143) Tilakeskusliikelaitoksessa tehtävissä sopimuksissa Selostus Tilakeskuksen johtaja on päätöksellään 12.1.2009

Lisätiedot