Yksityisyyden hallinta ja tietoturvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisyyden hallinta ja tietoturvallisuus"

Transkriptio

1 IT ADVISORY Yksityisyyden hallinta ja tietoturvallisuus ADVISORY 5. helmikuuta 2009 Mika Laaksonen, CISSP, CISA, CISM

2 Esityksen sisältö Termit ja määritelmät Yksityisyyden nykytila: asiakkaiden tarpeet ja nykyiset palvelut Lainsäädäntö ja muut oleelliset määräykset Yksityisyyden hallintajärjestelmän rakentaminen Yksityisyydensuoja vs. tietoturvallisuus 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 1

3 Termit ja määritelmät Yksityisyyden suoja ja tietosuoja Yksityisyyden suoja Yksityiselämän suoja. Suomen perustuslain 10 :ssä suojattu perusoikeus Yksityisyyden suojaan kuuluu yksityiselämän suoja, jonka lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen. Yksityisyyden suojaan kuuluu myös oikeus tietää ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä Yksityisyydensuoja on kuluttajan oikeus Tietosuoja Tietosuoja on yksi osa tiedon elinkaaren hallintaa Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä. kilpailuvaltti Perusoikeus, joka on tarkoitettu turvaamaan kansalaisen yksityisyys suojaamalla henkilötiedot oikeudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käytöltä. 1) tietojen valtuudettoman saannin estäminen ja tietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen 2) henkilötietojen suojaaminen valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käytöltä" 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 2

4 Termit ja määritelmät Henkilötieto ja tietoturvallisuus Henkilötieto Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi Henkilötieto määritellään tietosuojadirektiivin 2 artiklassa. Mikä tahansa tieto, joka viittaa, tunnistettuun tai tunnistamattomaan, luonnolliseen henkilöön 1 Tietoturvallisuus Tietoturvalla tarkoitetaan niitä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen. Keino toteuttaa tietosuojaa 1. Tietosuojadirektiivin (95/46/EC) artiklan 29 nojalla perustettu työryhmä on antanut ohjausta (Opinion Nº 4/2007 on the concept of personal data, WP 136) henkilötiedon käsitteen määrittelemisestä. 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 3

5 Yksityisyyden nykytila: asiakkaiden tarpeet ja nykyiset palvelut 1/3 Nykytila: Yhdysvalloissa identiteettivarkaudet ovat nopeimmin kasvava rikosmuoto 1. Identiteettivarkaudet ovat tulleet Suomeenkin Erilaisia rahantekomahdollisuuksia kokeillaan: pikavipit, kännykkäliittymät Suomessa identiteettivarkaus ei ole rikos! Petos sen sijaan on. Suomen lait eivät velvoita kertomaan tapahtuneesta niille, joiden identiteetti on varastettu esimerkiksi tietoverkossa. Organisaatioissa yksityisyyden hallintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota Kustannukset tietojen kadottamisesta ovat suuret, noin 47/ vuotanut tieto tai keskimäärin 1.4 miljoonaa / tietovuototapaus 3 Isot palveluntarjoajat yrittävät jarruttaa kehitystä, koska henkilöiden tietojen hyväksikäyttö on keskeinen osa niiden liiketoimintaa Ote Google selaimen käyttäjäehdoista "Lähettämällä, julkaisemalla tai esittämällä sisältöä käyttäjä myöntää Googlelle pysyvän, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, tekijänpalkkioista vapautetun ja eiyksinomaisen oikeuden jäljentää, mukauttaa, muokata, kääntää, julkaista, suorittaa julkisesti, esittää julkisesti ja jakaa käyttäjän Palveluissa tai niiden kautta lähettämää, julkaisemaa tai esittämää sisältöä Tarjolla uusi henkilöllisyys, vain 95 euroa! Internetrikolliset myyvät kokonaisia identiteettejä vain 80 punnan eli noin 95 euron hintaan, kertoo BBC. Nettikaupassa myytyihin identiteettipaketteihin kuuluu nimi, osoite, passin numero ja luottamuksellisia taloudellisia tietoja kuten luottokorttien numeroita Reijo Aarnio. Helsingin Sanomat /HS.fi :52 2. Uusi Suomi / Ulkomaat Annual Study: U.K. Cost of a Data Breach 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 4

6 Yksityisyyden nykytila: asiakkaiden tarpeet ja nykyiset palvelut 2/3 Nykytila: 92% Fortune 250 yrityksistä julkaisee Corporate governance tai eettiset sääntönsä, mutta vain 59% julkaisee tiedot näiden rikkomuksista 1 KPMG:n Fortune 1000 yritysten johtajille tekemän tutkimuksen mukaan keskeisimmät yksityisyyden suojaan liittyvät liiketoiminnalliset riskit ovat: Maineen kärsiminen (64% vastauksista) Asiakkaiden menetykset (44% vastauksista) Korvaukset tai joukkokanteet (34%vastauksista) Vaatimusten noudattamisen kustannukset (32% vastauksista) Monster-rekrytointipalvelun käyttäjätietoja varastettu 3 Rekrytointipalvelu Monsterilta on varastettu käyttäjien tietoja. Yhtiön mukaan tietomurrossa katosi käyttäjätunnusten ja salasanojen lisäksi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. Monster ei kerää tilinumeroita tai henkilötunnuksia, joten niitä ei ole kateissa, yhtiön tiedotteessa kerrotaan. The Timesin mukaan jopa 4,5 miljoonan britin tiedot ovat päätyneet vääriin käsiin - Saman tutkimuksen mukaan 87 % vastaajista uskoo yksityisyydensuojan merkityksen korostuvan 55% odottaa näkyviä oikeusjuttuja Rekisteritietoja aiotaan karsia henkilötietovarkauksien pelossa 4 KPMG:n vuoden 2008 Data Loss Barometrin 2 mukaan: 25% tietovuototapauksista liittyi tietokoneiden varkauksiin. 80% näistä tapauksista aiheutti henkilötietojen katoamisen 51% tapauksista johtui organisaation omasta toiminnasta 46 %:ssa tapauksista tieto ei ollut salattu Sisäministeriö suositti vuosi sitten muutoksia siihen, miten julkisten rekistereiden tietoihin saa päästä käsiksi. Muutoksia valmistellaan ainakin kaupparekisteriin. Työryhmä todennäköisesti esittää osoitetietojen jättämistä pois rekisteristä. Lisäksi henkilötunnuksen loppuosa jäisi pimentoon tavallisilta käyttäjiltä. 1. KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008 (http://www.kpmg.fi/binary.aspx?section=2978&item=4971) 2. KPMG Data Loss Barometer 2008 (http://www.kpmg.fi/binary.aspx?section=174&item=5076) 3. hs.fi :04 4. Hs.fi : KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 5

7 Yksityisyyden nykytila: asiakkaiden tarpeet ja nykyiset palvelut 3/3 Suojautumisessakin jo markkinat Kuluttajille tarkoitetut palvelut Esim. Asiakastiedon palvelu -> mahdollisuus asettaa itselle luottokielto Oma Luottokielto 9,85 (sis. ALV 22%) Yhdysvalloissa on jopa miljoonan dollarin vakuutuksia henkilötietovarkauksien varalta 1. Organisaatioiden luotettavuusluokitukset Esim. Ponemon Institute ja TRUSTe Organisaatiolle tarkoitetut yksityisyydensuojaan liittyvät neuvontapalvelut Esim. KPMG privacy Institute ja Privacy bulletin 4 Least Trusted U.S. Federal Organization Customs and Border Protection National Security Agency Central Intelligence Agency Department of Justice Bureau of Citizenship and Immigration Most Trusted Companies for Privacy American Express ((no change) 2 ebay (+6) 3 IBM (no change) 4 Amazon (+1) 5 Johnson & Johnson (+1) 6 Hewlett Packard (+10) 7 U.S. Postal Service (+1) 8 Procter & Gamble (+2 9 Apple (new to the top 20) 10 Nationwide (remained the same) 1. Reijo Aarnio. Helsingin Sanomat /HS.fi :52 2. Ponemon Institute / Marketwire (http://www.marketwire.com/press-release/ponemon-institute html) 3. Ponemon Institute and TRUSTe (http://www.privacydigest.com/2008/12/15/ponemon+institute+and+truste+announce+results+annual+most+trusted+companies+privacy+surve) KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 6

8 Lainsäädäntö ja muut oleelliset määräykset Lainsäädäntö EU:n direktiivi yksityisyyden suojasta 1995 Toteutettuna kaikissa EU-jäsenmaissa Henkilötietolaki, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Perustuslaki Toimialakohtainen sääntely Julkisella sektorilla, terveydenhuollossa, telealalla jne. omat vaatimuksensa Pankkisalaisuus, teletunnistetiedot, ym. Itsesäätely OECD:n 8 yksityisyysperiaatetta Collection limitation: tietoja saa kerätä vain määritellyistä aiheista käyttäjän luvalla Data quality: tietojen tulee olla relevantteja ja ajankohtaisia Purpose specification: tietojen käyttötarkoitus tulee määritellä, tiedottaa ja sitoa tietoihin Use limitation: tietoja saa käyttää vain määriteltyyn tarkoitukseen Security safeguards: tietoturvasta tulee huolehtia Openness: yrityksen tulee selvittää mitä tietoja he keräävät, kuka vastaa tietojen käsittelystä ja kuinka häneen saa yhteyden Individual participation: henkilön tulee saada tarkastaa, haastaa ja muuttaa omia tietojaan Accountability: organisaatiossa tulee olla vastuuhenkilö Vastaavat löytyvät EU:n tietosuojadirektiivistä, USA:n Safe Harbour -järjestelystä ja useista kontrollikatalogeista (GAPP ym.) Binding Corporate rules tai 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 7

9 Yksityisyyden hallintajärjestelmän rakentaminen Miksi? Yksityisyys ja tietosuoja koskettavat kaikkia organisaation toimintoja, kuten tietoturva Kokonaisvastuu on pakko määritellä, jotta asia tulee hoidettua Ei voi vierittää edes IT:n vastuulle, kuten tietoturvassa usein tehdään Yksityisyys ja tietoturva ovat eri asiat, ja joskus jopa ristiriidassa Yksityisyys edeltää tietoturvaa: se antaa tietoturvaohjelmalle turvallisuusvaatimuksia Varautuminen on halvempaa kuin jälkihoito Maineriskit, tiedottamiskustannukset Asiakkaita kiinnostaa miten heidän tietojaan käsitellään Liiketoimintavaatimus Henkilötietojen käsittelyn vaatimukset ja rajoitukset (esim. siirto EU:n rajojen yli) Mahdollistaa helpomman toimintamallin Jos haluat huolehtia yksityisyydestä, rakenna yksityisyyden hallintajärjestelmä! PRMS Key Processes 1) Define Privacy Strategy 2) Manage Privacy Investment 3) Manage Human Resources 4) Monitor Legal and regulatory compliance 5) Assess Risks 6) Manage Projects 7) Monitor System Development Control 8) Monitor Technical Change Management 9) Privacy Service Level Management 10) Redress Process 11) Report Privacy Performance 12) Assess Control Adequacy 13) Independent Privacy Audit 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 8

10 Yksityisyyden hallintajärjestelmän rakentaminen Mikä? Privacy Management System (PMS), vrt. Information Security Management System KPMG:llä ISO sarjan pohjalta kehitetty, samanlainen hallintajärjestelmä Kontrollitavoitteet on vaihdettu yksityisyyden hallintaan keskittyviin Yksityisyyspolitiikka, yritysjohdon julkilausuma yksityisyysohjelman tavoitteista ja hallinnoinnista Yksityisyyspäällikkö, Chief Privacy Officer (CPO) Luottamusmiestä vastaava rooli asiakkaiden ja henkilöstön edustaja Yksityisyyden tietoisuuskoulutus 1 Tietoisuusohjelma, kuten tietoturvallisuudessakin Asiakkaille tiedotus eri palveluissa yksityisyyskäytännöistä OECD:n Privacy Statement Generator (http://www.oecd.org/sti/privacygenerator) 1. Esimerkki KPMG:n toteuttamasta Privacy koulutuksesta: (käyttäjätunnus = kpmg Salasana = Kpmg0102 ) 2. PET = Privacy Enhancing Technology 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 9

11 Yksityisyyden hallintajärjestelmän rakentaminen - Teknisiä ratkaisuja PET = Privacy Enhancing Technology = Hallinnan toteutusta tukevia teknisiä ratkaisuita Tavalliset tietoturvaratkaisut riittävät pitkälle Yksityisyyden suojaamiseksi etenkin tiedon hallinta (information governance) pitäisi olla kunnossa, vaan onko se? Data Loss Prevention (DLP) järjestelmät trendikkäitä Tunnetaan myös nimellä Extrusion Detection System (EDS, vrt. IDS) Valvovat tietoliikennettä henkilötietojen, luottotietojen tai muun salaisen materiaalin varalta ja huomauttavat tai pysäyttävät loukkaustilanteissa Joissakin järjestelmissä esim. yhteys sähköpostiin ja dokumenttienhallintaan Lex Nokia. Meneekö ulos yrityssalaisuuksia? Lehdistötiedote, joka on julkinen vasta huomenna, ei lähde sähköpostipalvelimen kautta salaamattomana maailmalle vielä tänään Tietosuojan luokittelu ja merkitseminen tietoihin perinteisesti ollut vaikeaa onnistuuko se nykyäänkään? Personal Data Platform Credit card/ smart cards Mobile Phone /PDAs Home PC/ Smart Home Intelligent Car Wearable Devices/ Ambient IT Access control Biometrics e-health Record Invasion Phase 2 Use Internal versus External Third Party Appropriateness Discovery/Subpoena Phase 1 Generation Ownership Classification Governance Information Infrastructure INTERNET/ INTERNET/ Portals/ Portals/ ASPs ASPs Caching Billing Logging Tracking Business Process Interdependencies Banks Hospitals Public Authorities Commerce Utilities Uncontrolled Distribution Risk Analysis Research Insurance Employers Law Enforcement Logistics Profiling Phase 4 Transformation Derivation Aggregation Lineage Phase 5 Storage Access Control Phase 3 Transfer Integrity Structured versus Unstructured Public versus Private Networks Integrity/Availability/Confidentiality Encryption Requirements Encryption Access Control Compliance Audit & Regulatory Legal Measurement Business Objectives Phase 6 Archival Legal and Compliance Offsite Considerations Media Concerns Retention Phase 7 Destruction Secure Complete Untrusted 3rd Parties Web Bugs Data Marketing Click Streams Data Leakage 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 10

12 Yksityisyyden hallintajärjestelmän rakentaminen roolit ja vastuut Suunnittelu Toteutus Valvonta Johto Business case Budjetointi Raporttien vaatiminen Tietostrategia Riskienhallinta Vaatimusanalyysi Gap analysis Vaatimus-perustainen riskianalyysi projekteille Kokonaisuuden mittaaminen ja raportointi Standardien tuottaminen Liiketoiminta-yksiköt Vaatimusanalyysi ja vaatimusten esittäminen Prosessien kuvaaminen Tietosuojan vieminen osaksi työrutiineja Tiedon luokittelu Asiakaspalaute Käytännön palaute toimivuudesta Rutiinien kuvaaminen Poikkeamien havainnointi ja eskalointi Uusien liiketoimintaideoiden eskalointi tietosuojayksikölle Tietoturva Tietoturvaratkaisut tukemaan tietosuojaa Politiikat ja ohjeet Tekniset suojausratkaisut Suojausten toimivuuden testaus Tietohallinto Tietojärjestelmien käyttösäännöt ja perehdytys Tietojärjestelmien kehitys Teknisen valvonnan toteutus HR Henkilöstön kartoittaminen Henkilöstön tietoisuusohjelma Tietoisuusohjelman kehittäminen 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 11

13 Yksityisyyden hallintajärjestelmän rakentaminen Esimerkki tuotoksista Stage Who Data Notes on data processing Risk Disclosure of member or staff personal or sensitive data as the result of unauthorised access to System 6 Standard Renewals 1A 2A Termination of Policy Systems 6 Max age policy letter issued automatically to client renewed UK Renewals for Term Life Policies 1B Database of 2B System 6 policies due to Contact customer expire to sell new policy by letter 5B Contact customer Client contact No to sell new policy made? by phone Client contact Yes made? Yes No 6B Policy expiration Client accepts No updated on new policy? System 6 Yes 7B Letter sent to 3B New Policy confirm expiration information updated on System 6 Control Access to System 6 is restricted based by role within XXX. System 6 access is approved by Systems Admin after approval by a Senior Manager within the relevant team Risk System compliance System 6 architecture should support compliance data protection requirements Control No data protection control framework is applied to the design and running of XXX installed base of key systems Risk Data protection training. Agents interacting with (prospective customers), requesting (sensitive) personal data, can easily create data protection violations 1A 2A 1B 2B 3B 4B 5B Systems Admin Customer Services Systems Admin Customer Services Customer Services Systems Admin Customer Services 1. N/A 2. Personal (name, address, policy number, product name, date of expiry / cancellation) 1B. Personal; Financial; Medical (name, address, policy number, product type, date of expiry, date of birth, gender, sum insured of old product, premium of old product, premium of offered product, smoking indicator, internal account ID, telephone number) 2B. Personal; Financial; Medical (name, policy number, product type, sum insured, proposed term (1, 5 or 10 years), proposed premium, smoking indicator) 3B. Personal; Financial; Medical (name, address, policy number, product type, date of expiry, date of birth, gender, premium of offered product, smoking indicator, internal account ID, telephone number) 4B. As in 3B 5B. As in 1B For standard policies, yearly renewals are automatic Once the maximum age for the policyholder is reached, the policy is cancelled and a termination letter is issued A database of policies due to expire is produced by Systems Admin Customer Services issue a letter to the customer to sell a further policy If contact is made and the client accepts the new policy, Customer Services updates the new policy information on System 6 If the customer accepts the new policy, Systems Admin issue the Welcome Pack and Terms & Conditions If the customer does not respond to the letter, Customer Services telephones the customer using a fixed script Systems Admin 4B Welcome Pack & Terms & Conditions issued Control Data protection training was not observed. Controls applied to scripting were also not observed 6B 7B Customer Services Customer Services 6B. As in 1B 7B. As in 2A If there is no contact from the customer, the policy expires. As System 6 does not allow for automated expiry, Customer Services process the cancellation transactions on System 6 An expiration letter is issued to the customer 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 12

14 Yksityisyydensuoja vs. tietoturvallisuus Privacy Privacy Policy Notification Subject rights Purpose binding Proportionality Data quality Lawful transfer Security Policy Classification Logical security Physical security Availability Compliance Security Security organisation Personnel security IT Services Mgmt. System development 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 13

15 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Yhteystiedot Mika Laaksonen KPMG Oy Ab +358 (0) KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG All rights reserved. Printed in Finland.

16 KPMG:n tietosuojaan liittyviä palveluita Binding Corporate Rules (BCR) Henkilötietojen välittäminen EU:n ulkopuolisiin maihin helpottuu itsevalvonnalla Oma tarkastusprosessi pitää hyväksyttää tietosuojavaltuutetulla Tekee henkilötietojen käsittelystä huomattavasti halvempaa Yksityisten tietojen tehokas hyödyntäminen yksityisyyttä loukkaamatta Miten teet monimutkaista analyysia asiakaskunnasta? Anonymisoi tiedot! Monet palveluntarjoajat kehittävät jo palveluitaan hyväksikäyttäen merkittävästi asiakkaiden tuottamaa tietoa Tietosuojan hallinnan kustannusoptimointi Tehokas ja yhtenäinen tietosuojan hallintajärjestelmä on edullisempi ja toimivampi kuin organisatoriset purkka+teippi-ratkaisut Yksityisyys ulkoistuksissa Tietoisuuskoulutus Tietosuojaloukkausten hallinta (Privacy Incident Management) Ulkoistettu yksityisyyspäällikkö 2009KPMG Finland, the Finnish member firm of KPMG All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG 15

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Tilintarkastukset ja niiden antama oppi

Tilintarkastukset ja niiden antama oppi GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Tilintarkastukset ja niiden antama oppi AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS 5.3.2008 Lisbet Kontula KHT Sisältö Sisäinen valvonta Olennaiset havainnot vuodelta 2007 Olennaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää arvosta tuloverotuksen pohjaksi

HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää arvosta tuloverotuksen pohjaksi HELSINGIN KAUPUNKI Laskelma Helsingin Seniorisää äätiön n kiinteistöjen arvosta tuloverotuksen pohjaksi ADVISORY Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT Toimitusjohtaja KPMG Kunta Oy 5.8.2009 Toimeksiannon taustaa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Järjestelmätoimitusprosessin tietoturva Mikko Jylhä

Järjestelmätoimitusprosessin tietoturva Mikko Jylhä Järjestelmätoimitusprosessin tietoturva 30.9.2009 Mikko Jylhä mikko.jylha@deloitte.fi Esityksen rakenne Puhujan esittäytyminen 3 min A) Toimitussisällöstä sopiminen tietoturvanäkökulmasta 15 min B) Toimitusprosessiin

Lisätiedot

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015 HTML5 - Vieläkö perinteinen webtestaus riittää? Antti Pirinen 15.1.2015 Esittäjä Antti Pirinen Antti Pirinen Valmistunut TKK:lta 2006, pääaineena tietoliikenneohjelmistot, sivuaineena yritysturvallisuus.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Mitä kansainvälisesti toimivan yhtiön hallituksen ja johdon tulee tietää tietosuojasääntelyn muutoksista?

Mitä kansainvälisesti toimivan yhtiön hallituksen ja johdon tulee tietää tietosuojasääntelyn muutoksista? Mitä kansainvälisesti toimivan yhtiön hallituksen ja johdon tulee tietää tietosuojasääntelyn muutoksista? Henkilökohtainen vastuu? Partner Jarno Vanto 2 Jarno Vanto TIETOSUOJASÄÄNTELYN LÄHTÖKOHTIA Henkilötiedot

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI Tech Conference 28.-29.5.2015 Office 365 tietoturvan heikoin lenkki? @NestoriSyynimaa #TechConfFI Puhujasta Senior-konsultti Nestori Syynimaa, PhD MCT, MCSA (Office 365) www.linkedin.com/in/nestori Luennon

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa Treen yo 17.3.2016 EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE Markkinoija: Oy TriCapital Ltd support@tricapitalfx.com 1 Sisällysluettelo: 3. tilityypin valinta 4. nimi, osoite ja yhteystiedot 5. syntymäaika

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN VARMISTAVAT PALVELURATKAISUT Simo Leisti Myyntijohtaja, IBM teknologiapalvelut

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN VARMISTAVAT PALVELURATKAISUT Simo Leisti Myyntijohtaja, IBM teknologiapalvelut LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN VARMISTAVAT PALVELURATKAISUT Simo Leisti Myyntijohtaja, IBM teknologiapalvelut MÄÄRITELMÄ LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDELLE LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDELLA TARKOITETAAN rapidly adapt

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

kuukausikokous Audit Tax - Advisory Anneli Grönfors-Kallio

kuukausikokous Audit Tax - Advisory Anneli Grönfors-Kallio Sisäiset Tarkastajat ry kuukausikokous 21.11.2011 KPMG Audit Tax - Advisory Anneli Grönfors-Kallio KPMG - Sisäiset tarkastaja ry. Kuukausikokous Agenda 21.11.2011 14.00-14.20 14.20-14.40 14.40-15.00 KPMG

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Ulkoistaminen ja henkilötiedot

Ulkoistaminen ja henkilötiedot Ulkoistaminen ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior Security Manager, Information Security Corporate Security, TeliaSonera 28.11.2012, Tietoturva 2013 fi.linkedin.com/in/tpenttila titta.penttila@teliasonera.com

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi 4.11.2014 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Palvelujen tuleva standardisointi Painotus tuotteiden standardisoinnista palvelujen standardisointiin

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015 Contracts in Finnair Ville Halonen 7.9.2015 Content Who am I Contract Definition Scope of Contracts in Finnair Specialties in Airline Business Procurement Categories, Spend & Suppliers Objectives for Supplier

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen Osakassopimus liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen I Osapuolet (i) Rovaniemen kaupunki (1978283-1) Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI (ii) Ranuan kunta (0191974-8)

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Reijo Savola Principal Scientist VTT IT-standardisoinnin vuosiseminaari 18.12.2012 SISÄLTÖ Työohjelma ja organisaatio Tuloksia ja tilastoja

Lisätiedot

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin KOULUTUSTIEDOTE 1(6) VMWARE VSPHERE 5: INSTALL, CONFIGURE AND MANAGE II Tavoite Koulutuksen jälkeen osallistujat hallitsevat VMware vsphere -ympäristön asennuksen, konfiguroinnin ja hallinnan. Koulutus

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta KPMG-talo 22.9.2016 Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta Tilaisuuden avaus hallituksen

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TIETOTURVA JA RISKIT LOGY CONFERENCE 2016

TULEVAISUUDEN DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TIETOTURVA JA RISKIT LOGY CONFERENCE 2016 TULEVAISUUDEN DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TIETOTURVA JA RISKIT LOGY CONFERENCE 2016 Harri Koponen, CEO 1 29 January 2016 SECRET SSH Communications Security AGENDA 1 2 3 4 Digitaalisuuden muutos Tietoturvan

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Missä mennään BI? Mikko Kontio

Missä mennään BI? Mikko Kontio Missä mennään BI? Mikko Kontio Source: EMC - Big Data in 2020 % Business Intelligence Business Analytics set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren pekka.lindqvist@novell.com markku.wallgren@novell.com Sisältö Novell Access Manager Toimintaperiaate Federoinnit Novell

Lisätiedot