Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006"

Transkriptio

1 4/ TEEMANA VASTUULLINEN LUOTONANTO Vastuullinen luotonanto -mitä se voisi olla? Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on yhä useammalle yritykselle tärkeä kilpailukykytekijä. Se on jotain enemmän tai muuta kuin pelkästään lain mukaan toimiminen. Vastuu kertoo yrityksen tahdosta toimia eettisesti oikein. Asiantuntijat keskustelivat Kuluttajaviraston seminaarissa, mitä vastuullisuus voisi tarkoittaa luottomarkkinoilla. Lue lisää sivulta 5 Pikaluotot valvovan silmän alla Pikavipit ovat saaneet kevään aikana julkisuudessa runsaasti tilaa. Vaivattoman saatavuuden ja huikean kokonaishinnan vuoksi niiden epäillään lisäävän kuluttajien talousvaikeuksia ja ylivelkaantumista. Onko pikaluottojen markkinoinnin valvonta tällä hetkellä tarpeeksi tehokasta vai voisiko asiaan puuttua rivakammin? Lue lisää sivulta 7 Saatavien myynti johti selkkaukseen perintäkuluista Teleoperaattori myi saatavansa perintätoimistolle, joka peri tuhansilta ihmisiltä velkoja massaperintänä. Riitaa syntyi perintäkuluista, jotka kuluttaja-asiamiehen mukaan ovat perintälain vastaisia. Lue lisää sivulta 8 Kysynnän ja tarjonnan vangit Syntymässä on erityiset köyhien markkinat, joilla ei ole toivoa eikä taloudellista vaurastumista luvassa niille, jotka ovat jääneet vangeiksi näiden markkinoiden kysyntä- ja tarjontarakenteeseen. Vastuullinen luotonanto edellyttää, että lainanantajat ja -ottajat, julkiset neuvontapalvelut ja sosiaaliviranomaiset sopeuttavat olemassa olevia luottosuhteita tarpeisiin, joita perheillä eri elämäntilanteissa on. Lue Udo Reifnerin ja Damon Gibbonsin kolumni sivulta 3 Tutkassa nyt Luotonannossa yhteiskuntavastuu korostuu Kolumni Kysynnän ja tarjonnan vangit Artikkelit Vastuullinen luotonanto -mitä se voisi olla? Pikaluotot valvovan silmän alla Pikavippiyritysten rajoja haetaan myös Ruotsissa Saatavien myynti johti selkkaukseen perintäkuluista Kulutusluottodirektiiviä uudistetaan: Yhdeksän tärkeää kohtaa kuluttajan näkökulmasta Perintäkulujen jakaminen perijän ja asiamiehen kesken perusteetonta Luottokorttijuttu eteni korkeimpaan oikeuteen Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi

2 Luotonannossa yhteiskuntavastuu korostuu [Tutkassa nyt] Kulutusluottodirektiiviä uudistetaan, ja haasteena on sovittaa sisämarkkinoiden toimivuus ja korkea kuluttajansuoja yhteen. Udo Reifner, joka on vuosikymmenet toiminut eri tavoin edistääkseen kuluttajan asemaa rahoituspalveluiden käyttäjänä, on korostanut luotonantajien sosiaalista yhteiskuntavastuuta. Yhteiskuntavastuu ei ole ainoastaan lain vähimmäissäännösten noudattamista. Luotonantajan yhteiskuntavastuun toteutumista voidaan arvioida tuotteiden sisällön, mainonnan, sopimusehtojen, perinnän ja sen suhteen, mihin luotonannosta tulevat tuotot käytetään. Reifner oli keskeinen hahmo Brysselissä järjestetyssä vastuullista luotonantoa käsittelevässä konferenssissa. Samat luotonantoon liittyvät asiat huolettavat eri puolilla maailmaa: miten vaikeat termit ja hankala sopimuksen sisältö saadaan niin selkeään muotoon, että vastuut ja velvollisuudet eivät tule yllätyksenä, millä keinoin kuluttajainformaatio tavoittaa kohteensa, mistä löytyy tasapaino sopimukseen ja ennen kaikkea miten luotonantajan vastuullisuus ilmenee velallisen maksuvaikeuksissa. Velkaongelmat ovat koko yhteiskunnan kannalta tuhoisia se on Suomessakin koettu. Kokonaan niitä ei voida karsia, koska yllättäviä ja ikäviä asioita tapahtuu ja silloin huolellisetkaan suunnittelut eivät päde. Velkajärjestelylainsäädäntöä tarvitaan, mutta se ei voi olla ainut keino velkaongelmien ratkaisuun. Ongelmien ennaltaehkäisyssä tarvitaan luotonantajien vastuullisuutta. Luotonannossakin kyse on ammattilaisen ja amatöörin suhteesta. Siksi ammattilaisen, luotonantajan on samaan tapaan kuin muissakin palveluissa käytettävä asiantuntijuuttaan myös kuluttajan edut huomioon ottaen. Oikeilla kysymyksillä päästään varmemmin toimivaan lopputulokseen, mikä ei kuitenkaan tarkoita isoveli valvoo asennetta ja kuluttajan antamien vastausten kyseenalaistamista. Vastuullisuus luototuksessa ilmenee myös yhteydenpitona luottosuhteen aikana ei vain perimistoimina, jos maksut ovat myöhässä. Suomessa on tullut markkinoille lisää tuotteita, erityisesti vakuudettomia aiempaa joustavammin saatavia luottoja. Hyvä näin. Kilpailu ei kuitenkaan ole riittävää: vieläkään ei ole mahdollista ostaa lainaturvavakuutusta kilpailevan yhtiön valikoimasta, vaan on tyydyttävä ostamaan se samasta paikasta mistä lainakin. Kodinkoneita tai huonekaluja ostaessa taas tulee suorastaan ikävä kertaluottoja, sillä nykyään ainoita vaihtoehtoja näyttävät olevan erilaiset tililuotot. Suomalainen tekstiviestiluotto on sekin uusi vaihtoehto, mutta ei suinkaan herätä ihastusta. Vastaanotto Brysselin konferenssissakin oli lähinnä oudoksuva. Kaikissa maissa luottosuhdetta ei aivan näin näppärästi synny ilman kirjallista sopimusta. Korkea korkokin ihmetyttää. Esimerkiksi englantilaiset järjestöt lobbaavat: You wouldn t pay 177 APR on a loan. Why should people on low incomes? Perintätilanteessa kuluttaja ei voi kilpailuttaa perintätoimistoja, vaikka kulut maksaakin. Kuluttajalle voi jopa yhä useammin käydä niin, että saatava myydään eteenpäin ja sitten onkin uusi taho pyrkimässä voittotavoitteeseensa. Viime viikkoina vanhat kännykkälaskut ovat puhuttaneet juuri tästä syystä. Uusi velkoja katsoi olevansa oikeutettu perimään korkeampia perimiskuluja kuin mitä perintälain voidaan katsoa mahdollistavan. Kiistaan ehdotettiin sujuvaa ratkaisua: tapauksen viemistä kuluttajavalituslautakuntaan, jonka suosituksen mukaan kumpikin osapuoli toimisi. Kysehän on tuhansien kuluttajien asiasta. Tämä malli ei kuitenkaan kelvannut velkojalle, sillä kysehän on vain suosituksesta. Mitä tapahtuikaan niille elinkeinoelämän pyhille puheille, joiden mukaan ryhmäkannetta ei tarvita, koska lautakunnan suosituksia noudatetaan? No, ne eivät tienkään koskeneet tätä tapausta. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja

3 Kysynnän ja tarjonnan vangit [kolumni] Mitä "vastuullisella luotonannolla" tarkoitetaan? Valmistelussa olevassa EU:n kulutusluottodirektiivissä, jonka alkuperäisistä tavoitteista kuluttajansuoja on kolmannessa uusliberalistisessa versiossa vaihtunut markkinoiden laajentamiseen, puhutaan vastuullisesta luotonannosta niin suppeassa merkityksessä, että perustettiin uusi ryhmittymä, joka katsoo vastuullisuutta laajemmasta perspektiivistä. Hankkeen alullepanijoiden mielestä köyhiä kuluttajia ei saa näennäisen luottokelvottomina sulkea luototuksen ulkopuolelle. Luottojen olisi oltava kaikkien saatavilla, jotta ihmiset voisivat käyttää tulevia tulojaan nyt tarvittaviin tuottaviin investointeihin. Luotonsaannista on tullut yhtä tärkeää kuin työstä. Luotto antaa mahdollisuuden työstä syntyvän tulon käyttämiseen erityisesti niille, joilla ei ole säästöjen muodostamaa turvaverkkoa. Kulutusluottosopimuksista usein puuttuu tarvittavaa avoimuutta, ja ne sisältävät ehtoja ja lausekkeita, jotka parhaassakin tapauksessa ovat hämmentäviä ja pahimmillaan kuluttajaa tahallaan harhaanjohtavia. Hinnoittelussa erilaisia riskitekijöitä hyödynnetään lainakoron hinaamiseen kiskurimaisen korkealle. Lisäksi tarpeettomat vakuutusmaksut saattavat nostaa toimitusmaksut jopa 50 prosenttiin korkomäärästä, mikä kaikki lankeaa lainansa asianmukaisesti hoitavien maksettavaksi vain siksi, että he ovat köyhiä. Sopimuksissa on usein osapuolina useita eri yhtiöitä, ja kaikista lainaehtojen muutoksista edellytetään kuluttajilta lisämaksuja. Tavallista on myös erilaisten palvelujen kytkykauppa. Lainanannossa hyväksikäytetään lainanhakijan kovaosaisuutta erittäin kalliiden luottojärjestelyjen tekemiseksi ja usein myös sitä seikkaa, että lainanhakijalla ei juuri ole valinnanvaraa. Kun kuluttaja ei halua tai kykene ottamaan näitä seikkoja huomioon, seuraukset saattavat olla tuhoisia. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että eurooppalaisista kotitalouksista 4 8 % on ylivelkaantuneita. Yhä useampi jää myös tavanomaisten pankkipalvelujen ulkopuolelle, eräissä maissa näitä kotitalouksia on jopa 17 %. Syntymässä on erityiset köyhien markkinat, joilla ei ole toivoa eikä taloudellista vaurastumista luvassa niille, jotka ovat jääneet vangeiksi näiden markkinoiden kysyntä- ja tarjontarakenteeseen. Vastuullinen luotonanto edellyttää, että lainanantajat ja -ottajat, julkiset neuvontapalvelut ja sosiaaliviranomaiset sopeuttavat olemassa olevia luottosuhteita tarpeisiin, joita perheillä eri elämäntilanteissa on. Maastrichtin sopimuksen 152 artiklassa EU toteaa, että valtion on huolehdittava korkeatasoisesta kuluttajansuojasta ja aktiivisesti torjuttava syrjäytymistä. Jos EU ottaa ensisijaiseksi tavoitteekseen markkinoiden avaamisen kaikkein vaikutusvaltaisimmille (ja usein häikäilemättömimmille) antolainauksen harjoittajille, kansallisista luotonsääntely- ja tapakulttuureista piittaamatta, sitä on pidettävä uhkana ajatukselle yhdentyneestä Euroopasta. Pohjoismaat tunnetaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnan yhtenäisyyden puolestapuhujina. ECRC:n alkuperäiset allekirjoittajatahot pyytävät niitä mukaan ryhmittymään tuomaan kulttuurista panostaan vastuullisten palveluntarjoajien ja kuluttaja-aktivistien välille viriämässä olevaan keskusteluun. Merkittävä osuus siinä voisi olla Suomella, joka jo edellisellä puheenjohtajakaudellaan kannatti ajatusta siitä, että rahoituspalvelut olisi luettava välttämättömyyspalveluihin kuuluviksi. Udo Reifner, johtaja, Institute for financial services, Hampuri Damon Gibbons, puheenjohtaja, Debt on Your Doorstep, Iso-Britannia Uusi eurooppalainen ryhmittymä edistämään vastuullista luotonantoa Vastuullista luotonantoa edistävä eurooppalainen ryhmittymä ECRC syntyi kymmenen kansallisella

4 tasolla järjestetyn kokouksen jälkeen Brysselissä huhtikuussa 2006 pidetyssä päätöskokouksessa. Uudessa kansainvälisessä ryhmittymässä on mukana kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia yli 20 maasta, mm. yhdysvaltalainen NCRC. Vastuullisen luotonannon periaatteista kerrotaan tarkemmin ECRC:n sivulla osoitteessa

5 Vastuullinen luotonanto - mitä se voisi olla? Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on yhä useammalle yritykselle tärkeä kilpailukykytekijä. Se on jotain enemmän tai muuta kuin pelkästään lain mukaan toimiminen. Vastuu kertoo yrityksen tahdosta toimia eettisesti oikein. Asiantuntijat keskustelivat Kuluttajaviraston seminaarissa, mitä vastuullisuus voisi tarkoittaa luottomarkkinoilla. Miten luottoja on sopivaa markkinoida? Luottojen markkinoinnissa tuntuu korostuvan mielikuvat unelmista, joita lainarahalla voisi toteuttaa, mutta itse tuotteesta eli luoton hinnasta, ehdoista tai takaisinmaksusta ei juurikaan kerrota. Trendiin kuuluu myös luotonsaannin helppouden ja nopeuden korostaminen. Se taas ei aina ole sopusoinnussa sen periaatteen kanssa, jonka mukaan kuluttajalla pitäisi olla riittävästi aikaa ja tietoa harkintaan luottopäätös on aina painavampi kuin tavanomainen arkinen ostos. Mutta kuinka kuluttajalta voidaan edellyttää harkintaa, jos samaan aikaan kannustetaan nopeaan päätöksentekoon? Miten vastuullinen luotonantaja ottaa huomioon eri kohderyhmät? Luottoja tarjotaan lähtökohtaisesti ns. keskivertokuluttajille, joiden tietojen ja taitojen oletetaan olevan kohtuullisen hyvät ja joiden oletetaan olevan kiinnostuneita ja aktiivisia vertailemaan, kilpailuttamaan ja hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. On kuitenkin paljon kuluttajia ja kuluttajaryhmiä, joiden valmiudet eivät tähän yllä. Esimerkiksi juuri täysi-ikäisyyden saavuttanut nuori tuskin on harkintakyvyltään kokeneemman aikuisen veroinen. Luotonantaja voi osoittaa vastuullisuuttaan eriyttämällä informaatiotaan eri kohderyhmien mukaan ja pitämällä huolta, ettei käytä hyväkseen keskivertokuluttajaa heikompien kuluttajien hyväuskoisuutta tai kokemattomuutta. Olennaista on kysyä, mitä kuluttajan voi olettaa tietävän, riittääkö kirjallinen informaatio kaikille kohderyhmille, miten lisätietoa tarvitsevat voidaan tunnistaa ja miten heidät voidaan saavuttaa. Käytännössä myös alaikäisille tarjotaan mahdollisuuksia velkaantua, vaikka alle 18-vuotias ei ole oikeustoimikelpoinen. Vastuullinen toiminta joutuu koetukselle, kun totuttaminen luottoyhteiskuntaan aloitetaan jo varhain: esimerkiksi matkapuhelimella voi alaikäinenkin tehdä ostoksia, käytännössä velaksi, ja lapsillekin suunnitellaan omia luottokortteja. Miten kuluttajan tiedonsaannista voisi varmistua? Luotto on tavanomaista monimutkaisempi tuote, jonka hankkimiseen liittyy juridisesti ja taloudellisesti merkittäviä sitoumuksia. Tiedetään, että kuluttajat käyttävät arkipuheessaan erilaista kieltä raha-asioista kuin asiantuntijat luottosopimuksissa. Kuinka luotonantaja voisi edistää olennaisten tietojen perillemenoa ja ymmärtämistä? Hukkuuko olennainen tieto vaikeaselkoisen sopimuskielen viidakkoon ja pystyvätkö kaikki kuluttajat vastaanottamaan sen? Yksi vaihtoehto voisi olla standardoidun koosteen kokoaminen kaikkein keskeisimmistä asioista, kuten todellisesta vuosikorosta, kuukausierien suuruudesta ja määrästä laina-aikana, kokonaisluottohinnasta, menettelyistä viivästystilanteissa ja ennakkomaksamisen mahdollisuudesta. Lisäksi tiedetään, että tehokkain tapa varmistaa käsitteiden merkityksen ymmärtäminen on henkilökohtainen keskustelu. Miten vastuullinen luotonanto voisi näkyä perinnässä? Jos kuluttaja kohtaa maksuvaikeuksia, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä velkojaan ja neuvottelemaan järjestelyistä, esimerkiksi maksuaikataulun pidennyksestä. Käytännössä tähän eivät kaikki velkojat vaivaudu suhtautumaan suopeasti, jos oman toiminnan kannalta joutuisampaa on antaa asian edetä vakioidun prosessin mukaan perintään. Velan alkuperäinen velkoja on usein halukkaampi järjestelyihin

6 kuin toimeksiannon saanut perintätoimisto. Myös saatavien myynti ammattimaisille perintäyrityksille on yleistynyt, jolloin intressinä ei ole asiakassuhteen säilyminen tai sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen vaan liikevoittojen kotiuttaminen mahdollisimman tehokkaasti. Tärkeä vastuullisen luotonannon tunnusmerkki on kiinnostus asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin koko luottosuhteen ajan. Koska maksuvaikeudet ja luottotappiot eivät ole kuluttajan eikä luotonmyöntäjän etu, vastuullinen luotonantaja voisi tukea ja palkita asiakasta myös maksuvaikeuksien hoidon ennakoinnissa. Luoton maksuaikataulun muuttaminen on yleensä maksullista. Voisi olla myös luotonantajalle eduksi, että asiakas, joka ottaa yhteyttä maksuvaikeuksissaan hyvissä ajoin jo ennen maksupäivää, voisi saada muutoksen maksutta tai edullisempaan hintaan kuin ne, jotka reagoivat vasta maksun jäätyä rästiin. Keskeinen kysymys on myös se, voiko perintä ylipäätään toimia velallisen edun mukaan. Miten maksusopimusten kohtuullisuus voitaisiin varmistaa? Tulisiko perintäyrityksille asettaa samanlainen velvollisuus valvoa molempien osapuolien etua kuten kiinteistönvälittäjillä on? Joissain tilanteissa on mm. ollut aihetta epäillä, että pantin realisoinnin viivytys on johtanut velallisen kulujen kasvuun. Miten markkinoiden kehitys vaikuttaa vastuullisuuden käsitteeseen? Kulutusluottojen markkinointi on lisääntynyt. Perinteiset luotontarjoajat kuten pankit ovat painottaneet kulutusluottoja luottomarkkinoinnissaan, ulkomaisia toimijoita on tullut markkinoille ja luottojen etämyynti on lisääntynyt. Viime vuonna markkinoille tulivat myös uutuutena lyhytkestoiset pienehköt vippiluotot, joista sopimus tehdään matkapuhelimitse. Yleinen kehityspiirre mm. kodinkone- ja huonekalukaupassa on korttiluottojen yleistyminen. Onko kuitenkaan vastuullista tarjota jatkuvaa luottoa, kun kuluttaja etsii rahoitusta kertahankinnalle? Hyvä huonekalumyyjä ei myöskään välttämättä ole perehtynyt yhtä hyvin luottojen myyntiin, mihin rooliin hän käytännössä joutuu välittäessään korttisopimuksia asiakkailleen. Esimerkiksi Pankkialan asiakasneuvontatoimiston käsittelemistä tapauksista käy ilmi, ettei kaikkia olennaisia ehtoja ole tullut käydyksi läpi. Myöskään asiakkaan takaisinmaksukyvystä ja taloudellisesta tilanteesta ei näissä tilanteissa todennäköisesti keskustella. Toinen yleistynyt piirre on lainaturva- ja muiden sirpalevakuutusten tarjoaminen luottojen yhteydessä. Myönteistä on se, että niiden myötä asiakkaan huomio ohjautuu luoton riskeihin yleisemminkin. Kielteistä taas on eri tuotteiden vertailun vaikeutuminen ja tarjonnan läpinäkyvyyden väheneminen. Ongelmallista voi olla myös luotonmyöntäjän kaksoisrooli toisaalta neuvojana ja toisaalta tuotteiden myyjänä. Vastuullisen luotonantajan pitäisi aina kertoa asiakkaalle myös kaupallisesti riippumattomista tiedonlähteistä ja neuvontatahoista. Vastuullinen luotonanto on kansainvälisesti ajankohtainen aihe. Kuluttajavirastossa käyty asiantuntijakeskustelu liittyi konferenssiin Responsible Credit, joka pidettiin Brysselissä ja jonka järjestivät USA:n ja Euroopan kaksi tämän alan keskeistä järjestöä National Community Reinvestment Coalition NCRC ja Institut fur finanzdienstleitungen IFF. Lisätietoa konferenssin tuloksista löytyy osoitteesta

7 Pikaluotot valvovan silmän alla Pikavipit ovat saaneet kevään aikana julkisuudessa runsaasti tilaa. Vaivattoman saatavuuden ja huikean kokonaishinnan vuoksi niiden epäillään lisäävän kuluttajien talousvaikeuksia ja ylivelkaantumista. Onko pikaluottojen markkinoinnin valvonta tällä hetkellä tarpeeksi tehokasta vai voisiko asiaan puuttua rivakammin? Pikaluottoihin liittyviä epäkohtia ovat olleet pikaluottojen markkinointityyli ja tekstiviestivippien peruuttamisoikeuden puuttuminen luottosopimusehdoista. Uutena ongelmana on noussut esiin se, että yritykset eivät aina laita ennakkotietoja ja sopimusehtoja esille asianmukaisesti silloinkaan, kun käytetty media, kuten teksti-tv, antaisi siihen loistavat mahdollisuudet. Nämä kaikki tekijät yhdessä johtavat siihen, että päätös luoton ottamisesta ei perustu niinkään takaisinmaksukyvyn kannalta tärkeisiin hinta- ja muihin sopimusehtotietoihin, kuin mainoksen herättämiin mielikuviin unelmien helposta toteuttamisesta. Kuluttajan on myös entistä hankalampi vertailla erilaisia luottoja ja niiden kustannuksia sekä valita oman taloudellisen tilanteensa kannalta järkevin vaihtoehto. Pikaluottoja tarjoavat yritykset eivät voi puolustautua ainakaan sillä, että niillä ei olisi ollut tietoa kulutusluottojen etämyynnin perussäännöistä. Kuluttaja-asiamies muistutti luotonantajia lainsäädännön vaatimuksista ensimmäisen kerran kesällä Koska tilanne ei korjaantunut, säännöksiä teroitettiin yrityksille uudestaan joulukuussa Helmikuussa 2006 tehdyssä seurantaiskussa kuitenkin selvisi, että kaksi yritystä ei edelleenkään ollut hoitanut kaikkia puutteita kuntoon. Ne korjasivat sopimusehtonsa lain mukaisiksi vasta siinä vaiheessa, kun kuluttaja-asiamies harkitsi asian viemistä markkinaoikeuteen. Turvallisuusaukot paikattava Pikaluottoyrityksillä on järjestelmän ylläpitäjänä myös velvollisuus varmistaa palvelun turvallisuus. Tiedossa on väärinkäyttötapauksia, joissa kuluttaja on pystynyt ottamaan tekstiviestivipin toisen henkilön nimissä käyttämällä tämän matkapuhelinta ja henkilötunnusta. Vakiintunut kanta on, että järjestelmän ylläpitäjä vastaa luotettavuudesta ja sen puutteista johtuvista seurauksista. Yritys ei voi myöskään luikerrella irti tästä vastuusta rajoittamalla sitä toimitusehdoissaan. Tämä näkemys sai vahvistuksen Turun käräjäoikeuden tuoreessa päätöksessä. Tekstiviestivippiyritys joutui palauttamaan kuluttajan maksaman luoton korkoineen, koska se ei ollut tarkistanut tilaajan henkilöllisyyttä eikä sitä, täsmäävätkö lainanhakijan tiedot annettujen tilitietojen kanssa. Päätöksessä otettiin kantaa myös siihen, miten väärinkäytön uhriksi joutunut kuluttaja voi keskeyttää perinnän. Käräjäoikeus oli samoilla linjoilla kuluttaja-asiamiehen kanssa siinä, että kuluttajan ilmoitus vilpillisestä toiminnasta yritykselle riittää. On kohtuutonta vaatia häntä tekemään rikosilmoitus, ennen kuin perintätoimet lopetetaan. Vastapuoli on ilmoittanut valittavansa päätöksestä hovioikeuteen, joten jutun käsittely tulee jatkumaan. Ongelmia lisää osaltaan se, että pikaluotot eivät kuulu rahoitusmarkkinoita valvovan Rahoitustarkastuksen vastuulle. Kuluttajavirasto pitääkin nykytilanteessa vähimmäisedellytyksenä sitä, että pikaluottoyritykset rekisteröitäisiin. Lisää harkinta-aikaa Pikaluottoihin liittyvien ongelmien lieventäminen edellyttäisi usein muutoksia lainsäädäntöön. Esimerkiksi ex tempore tyyppistä lainanottoa voitaisiin hillitä lisäämällä lakiin säännös, jonka mukaan yritys siirtäisi lainarahat asiakkaalle vasta tietyn harkinta-ajan jälkeen. Rahoituspalveluiden etämyyntisäännösten turvaama peruuttamisoikeus ei riitä. Kun kuluttaja saa rahat heti itselleen ja joutuu

8 maksamaan myös peruuttamisaikana luotosta saman korvauksen kuin muulloinkin, peruuttamisoikeus jää lähinnä kauneuspilkuksi vailla todellista merkitystä. Pikaluoton nopeutta ei ylipäänsä tarvitsisi pitää itsestäänselvyytenä. Onko todella tarpeellista, että kuluttaja voi ottaa luoton vauhdikkaasti lennossa vain siksi, että se on etämyyntivälineiden kautta mahdollista? Alle kolmen kuukauden luotoista ei tarvitse kertoa todellista vuosikorkoa eikä niitä koskevia sopimuksia ole pakko tehdä kirjallisena. Kuluttajavirasto ei näe tälle rajoitukselle enää mitään järkeviä perusteita. Päinvastoin, pikaluottojen kalleus voisi tunkeutua kuluttajien tajuntaan entistä paremmin, jos niiden todellinen vuosikorko olisi ilmoitettava markkinoinnissa. Toiveissa on, että työn alla oleva kulutusluottodirektiivin uudistus antaisi välineitä tämän tilanteen korjaamiseen. Kulutusluotot on niin moniulotteinen kokonaisuus, että parannusehdotuksia mietittäessä on aina yritettävä säilyttää mahdollisimman laaja näkökulma asiaan ja tasapainoilla ääripäiden välillä. Luottoihin liittyvä ylivelkaantumisen riski on pidettävä aisoissa, mutta se on tehtävä niin, että ei samalla liiaksi tukahduteta kuluttajien mahdollisuutta saada luottoa. Lue myös: Pikavippiyritysten rajoja haetaan myös Ruotsissa

9 Pikavippiyritysten rajoja haetaan myös Ruotsissa Ruotsissa pikalainojen markkinointiin on puututtu kovalla kädellä. Ruotsin kuluttaja-asiamies teki syyttäjälle ilmoituksen Short Money Services Scandinavia nimisestä yrityksestä, joka markkinoi tekstiviestivippejä nuorille. Kuluttaja-asiamiehen mukaan vipin 800 % todellista vuosikorkoa voidaan pitää koronkiskontana. Kohtuuttomien lainakustannusten lisäksi kuluttaja-asiamies on ollut huolissaan nykyisestä markkinointitrendistä, jossa nuorille tyrkytetään huumorin keinoin kalliita pikaluottoja. Asiaan pitäisi kuluttaja-asiamiehen mukaan suhtautua vakavasti, jotta nuorten maksuvaikeuksien lisääntyminen saataisiin pysäytettyä. Ruotsin markkinaoikeuden äskettäinen Eurocardin markkinointia koskeva ratkaisu ei kuitenkaan tue tätä pyrkimystä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Eurocardin mainoksissa rohkaistiin harkitsemattomaan kuluttamiseen: houkuteltiin kuluttajia maksamaan kalliita heräteostoksia luotolla ja viittaamaan kintaalla ostosten mahdollisille taloudellisille seurauksille. Markkinaoikeus antoi yritykselle kuitenkin vapauttavan tuomion. Perusteena oli mm. se, että mainoksissa ei esitetty suoria ostokehotuksia eikä myöskään esitetty luottoa ratkaisuna rahanpuutteeseen. (MD 2006:12)

10 Saatavien myynti johti selkkaukseen perintäkuluista Teleoperaattori myi saatavansa perintätoimistolle, joka peri tuhansilta ihmisiltä velkoja massaperintänä. Riitaa syntyi perintäkuluista, jotka kuluttaja-asiamiehen mukaan ovat perintälain vastaisia. Teleoperaattori ACN Communications Finland Oy:n lopetettua toimintansa Suomessa se on myynyt puhelinpalveluiden myyntiin perustuvat saatavaansa Alektum Perintä Oy:lle. Alektum Perintä Oy on lähettänyt ACN Communications Finland Oy:n entisille asiakkaille n perintäkirjettä. Laskut koskevat vuosia Kuluttajilta tulleiden ilmoitusten mukaan Alektum Perintä Oy laskuttaa kustakin maksumuistutuksista 21 euroa. Perintää valvova kuluttaja-asiamies katsoo, että Alektum Perintä Oy voi perintälain mukaan periä kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään 5 euroa ja on kehottanut yritystä korjaamaan perintäkulujen määrän 5 euroon. Yritys on ilmoittanut, että se katsoo perintälain kuluja koskevan kysymyksen tulkinnanvaraiseksi, eikä tämän vuoksi suostu noudattamaan kuluttaja-asiamiehen kehotusta. Perintälain mukaan velkojan periessä omia saataviaan kuluttajalta voi maksumuistutukseen oikeutetusti lisätä viivästyskoron ja perintäkulujen kattamiseksi enintään viiden euron perintäkulun. Jos taas perintä on siirretty ammattimaisen perijän toimeksi, tulee perintätoimiston lähettää velkaantuneelle määrämuotoinen maksuvaatimus, jos mielii siirtyä oikeudellisiin perintätoimiin. Periessään saatavia toimeksiantona, perintätoimisto saa vaatia maksuvaatimuksesta enintään 21 euroa, jos saatava jää alle 250 euroon, tai enintään 45 euroa, jos saatavan määrä ylittää 250 euroa. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä, jos perintätoimistosta on tullut itse velkoja. Saatavien siirryttyä kokonaan toimiston nimiin se muuttuu tavalliseksi velkojaksi ja saa periä omien saataviensa maksumuistutuksesta maksimissaan 5 euroa. Kuluttaja-asiamies avusti erästä kuluttajaa asian käsittelyssä kuluttajavalituslautakunnassa. Kuluttaja-asiamies ehdotti, että tapauksesta annettavaa päätöstä sovelletaan kaikkia perintätapauksia koskevana ennakkopäätöksenä. Alektum Perintä Oy ilmoitti kuitenkin, että asia tulee ratkaista tuomioistuimessa eikä yritys tule noudattamaan kuluttajavalituslautakunnan päätöksiä asiassa. Alektum Perintä Oy laittoi jutun vireille Helsingin käräjäoikeuteen

11 Kulutusluottodirektiiviä uudistetaan: Yhdeksän tärkeää kohtaa kuluttajan näkökulmasta Komission tavoitteena on tarjota palveluntarjoajille säännökset, joiden mukaan ne voivat toimia samalla tavoin kaikissa jäsenmaissa. Tämä voidaan toteuttaa täysharmonisoimalla keskeiset säännökset tai vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen kautta. Kumpikaan ei ole kuluttajan näkökulmasta ongelmaton. Täysharmonisointi on luonteva ratkaisu, kunhan se ei heikennä kuluttajansuojan tasoa valitettavan usein EU-asioissa korkea kuluttajansuoja tavoitteena voi jäädä toiseksi, kun tähdätään sisämarkkinoiden toimivuuteen elinkeinonharjoittajien näkökulmasta. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate puolestaan ei lisää kuluttajien luottamusta, koska luottosopimuksiin sovellettava laki ratkaistaisiin aina tapauskohtaisesti ja usein sovellettaisiin elinkeinonharjoittajan kotimaan lakia kuluttajansuoja voisi siis vaihdella tuotteittain ja tilanne olisi sekä kuluttajan että valvojan kannalta sekava. Kuluttajan oikeusaseman kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: Nykyisen kuluttajansuojan tason säilyttäminen on turvattava. Luottosuhteeseen sovellettavan lain osalta ei saa olla epävarmuutta. Sopimukseen sovellettavan lain osalta on pidettävä kiinni Rooman yleissopimuksesta, jonka mukaan sovelletaan kuluttajan asuinpaikkavaltion säännöksiä. Todellinen vuosikorko on ilmoitettava markkinointivaiheessa kaikista luotoista luottomäärästä tai luottoajan pituudesta riippumatta. Todellista vuosikorkoa laskettaessa luottokustannuksiin tulee lukea mukaan kaikki kustannukset, jotka kuluttaja joutuu luoton saadakseen maksamaan siitä riippumatta, mille taholle kustannukset maksetaan Vastuullisen luotonannon periaatteen noudattaminen on tärkeää sekä luottosopimusta solmittaessa että luottosuhteen aikana Tietojenantovelvoitteiden on painotettava riittävien mutta samalla oleellisten tietojen antamista kuluttajalle selkeällä tavalla. Sopimusehtojen on oltava yksiselitteiset ja selkeät Kuluttajalla on oltava oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin. Korvausvelvollisuuden luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta on oltava tiukasti rajattu Luotonantajan ja tavaran myyjän tai palveluntarjoajan yhteisvastuu kuluttajalle on tärkeä periaate, jonka on syytä olla lakisääteinen ja riittävän kattava Kulutusluottodirektiivin uudistusta on valmisteltu pitkään, ja Suomen puheenjohtajuuskauden aikana komission uusinta esitystä käsitellään todennäköisesti neuvoston kuluttajansuojatyöryhmässä useaankin otteeseen. Yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa jatkunee vasta ensi vuoden puolella.

12 Perintäkulujen jako perijän ja asiamiehen kesken perusteetonta Hyvän perintätavan vastaista on veloittaa velalliselta perintätoimista aina suurin lain sallima perintäkulu, vaikka kulut todellisuudessa olisivat tätä pienemmät. Kaupunki kilpailutti perintätoimen. Kaupungin saamissa tarjouksissa eräs perintätoimisto oli arvioinut toimintansa kattavat perintäkulut lain sallimaa enimmäismäärää alhaisemmiksi, kaupunki taas ei tarjousasiakirjoissa ollut itselleen aiheutuvia kuluja ilmoittanut. Perintätoimiston tarjouksessa perintäkulua esitettiin perittäväksi täysimääräisenä ja jaettavaksi siten, että velkoja saa suuremman puoliskon. Tarjouskilpailussa käytettyjen keinojen arviointiin kilpailuteknisessä mielessä ei kuluttaja-asiamiehen toimivalta yllä, mutta hyvän perintätavan vastaiseksi tämän tyyppinen kulujärjestely todettiin. Kannanoton jälkeen kaupunki esitti, että sille itse asiassa koituu kuluja ennen saatavan siirtämistä perintätoimistolle, minkä takia oli perusteltua, että toimisto olisi antanut osan 5 euron kulusta kaupungille. Kaupungin selvityksen mukaan kulut kuitenkin aiheutuivat laskutuksen valvonnasta. Kuluttaja-asiamies katsoi, että normaalista laskuseurannasta aiheutuvat yleiskulut eivät ole perittävissä velalliselta kyse ei ole perinnästä koituvista kuluista. Hyvä perintätapa asettaa erityisiä vaatimuksia julkisyhteisölle, joka perii saataviaan kansalaiselta. Vakiintuneesti on katsottu, että kunnalla julkisyhteisönä on korostunut vastuu velkojana, koska sillä on usein paremmat mahdollisuudet arvioida velallisen tilannetta kuin muilla velkojilla. Yhteiskunnallisen vastuun näkökulmasta on keskeistä, että kunta harkitsee velalliselle aiheutuvaa kokonaisrasitusta ennen kuin lisää velallisen maksettavaksi tulevia kuluja. Toimeksiantajana olevan julkisyhteisön on myös valvottava toimeksisaajan perintämenettelyä. Siten tapauksessa kaupunki on toimeksiantajana velvollinen osaltaan valvomaan yllä mainittujen periaatteiden noudattamista saataviensa perinnässä sekä huolehtimaan siitä, että tarjouskilpailun tuloksena valittu perintätoimisto noudattaa toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. 2005/43/7621

13 Luottokorttijuttu eteni korkeimpaan oikeuteen Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006:ssa kerroimme jutusta, jossa kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa oikeudessa Luottokuntaa vastaan. Kuluttaja oli tilannut tuotteita yhdysvaltalaiselta yritykseltä ja maksanut ostoksensa Visa-kortilla. Koska myyjä ei toimittanut tavaroita, kuluttaja vaati Luottokuntaa palauttamaan sille maksetun kauppasumman takaisin. Luottokunta ei katsonut olevansa velvollinen palauttamaan maksua. Hovioikeus hylkäsi kuluttajan kanteen, mutta korkein oikeus on myöntänyt kuluttajalle vastikään valitusluvan asiassa. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006: Hovioikeus hylkäsi kuluttajan kanteen luottokuntaa vastaan

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483.

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 25.4.2012 2012/2037(INI) TARKISTUKSET 1 32 Theodor Dumitru Stolojan (PE483.752v01-00) kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Top Finance Oy Y-tunnus 2362008-5 Osoite Postikatu 2, 20250 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. antajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot antaja Osoite Sähköpostiosoite Internet-osoite Collector Bank AB, -01 (Collector Bank) PL

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014)

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014) 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut.

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut. J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut nousevat 2011 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12.2010 3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan/Luotonvälittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelin Sähköposti Luotonvälittäjä Ab Compass Card Oy Ltd Nygatan 2, 22100 Mariehamn

Lisätiedot

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Laura Sarasoja (2017): Menettelyn roolipelit Tutkimus vastaaja-velallisen oikeuksiin pääsystä summaarisissa velkomusasioissa laura.sarasoja@helsinki.fi

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 25.11.2016 ARTIKKELI 1 (6) Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 31/2013 Laki. saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 31/2013 Laki. saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013 31/2013 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi Ajankohtaista kuluttaja-asioista Lakimies Kristiina Vainio 16.6.2017 Kuluttajakasvatus koulussa Kuuluu moniin oppiaineisiin jokainen meistä on kuluttaja Kuluttajasopimukset ovat osa talouden hoitoa Esim.

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien OIKEUSMINISTERIÖ 28.9.2007 Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi 1. Johdanto Pikaluotoilla

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o EV 302/1998 vp - HE 199/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI Kuluttajavirasto joutuu usein puuttumaan luontais- ja kauneudenhoitotuotteita sekä alusasuja etämyyntinä markkinoivien yritysten markkinointiin

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä.

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä. Tämä Tili-ja kulutusluotot -aineisto on tarkoitettu täydentämään Liiketalouden matematiikka 2 kirjan sisältöä. 1 Sisällysluettelo TILI- JA KULUTUSLUOTOT...3 Esim. 1... 4 Esim. 2... 6 Esim. 3... 7 Esim.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

Kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevan direktiivin muuttaminen

Kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevan direktiivin muuttaminen EUROOPAN PARLAMENTTI OIKEUDELLISTEN JA SISÄMARKKINA-ASIOIDEN VALIOKUNTA Ohjelmaluonnos Kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevan direktiivin muuttaminen Julkinen kuuleminen Tiistaina 29. huhtikuuta 2003,

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 21

Lisätiedot

3/2008 Teemana rahoituspalvelut

3/2008 Teemana rahoituspalvelut 4.4.2008 3/2008 Teemana rahoituspalvelut Tutkassa nyt Raha-asioista selviydyttävä ilman tohtorinhattuakin...2 Artikkelit Kulutusluottojen markkinointisääntöjä noudatetaan puuskittain...3 Perintäkulukiistassa

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot