Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006"

Transkriptio

1 4/ TEEMANA VASTUULLINEN LUOTONANTO Vastuullinen luotonanto -mitä se voisi olla? Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on yhä useammalle yritykselle tärkeä kilpailukykytekijä. Se on jotain enemmän tai muuta kuin pelkästään lain mukaan toimiminen. Vastuu kertoo yrityksen tahdosta toimia eettisesti oikein. Asiantuntijat keskustelivat Kuluttajaviraston seminaarissa, mitä vastuullisuus voisi tarkoittaa luottomarkkinoilla. Lue lisää sivulta 5 Pikaluotot valvovan silmän alla Pikavipit ovat saaneet kevään aikana julkisuudessa runsaasti tilaa. Vaivattoman saatavuuden ja huikean kokonaishinnan vuoksi niiden epäillään lisäävän kuluttajien talousvaikeuksia ja ylivelkaantumista. Onko pikaluottojen markkinoinnin valvonta tällä hetkellä tarpeeksi tehokasta vai voisiko asiaan puuttua rivakammin? Lue lisää sivulta 7 Saatavien myynti johti selkkaukseen perintäkuluista Teleoperaattori myi saatavansa perintätoimistolle, joka peri tuhansilta ihmisiltä velkoja massaperintänä. Riitaa syntyi perintäkuluista, jotka kuluttaja-asiamiehen mukaan ovat perintälain vastaisia. Lue lisää sivulta 8 Kysynnän ja tarjonnan vangit Syntymässä on erityiset köyhien markkinat, joilla ei ole toivoa eikä taloudellista vaurastumista luvassa niille, jotka ovat jääneet vangeiksi näiden markkinoiden kysyntä- ja tarjontarakenteeseen. Vastuullinen luotonanto edellyttää, että lainanantajat ja -ottajat, julkiset neuvontapalvelut ja sosiaaliviranomaiset sopeuttavat olemassa olevia luottosuhteita tarpeisiin, joita perheillä eri elämäntilanteissa on. Lue Udo Reifnerin ja Damon Gibbonsin kolumni sivulta 3 Tutkassa nyt Luotonannossa yhteiskuntavastuu korostuu Kolumni Kysynnän ja tarjonnan vangit Artikkelit Vastuullinen luotonanto -mitä se voisi olla? Pikaluotot valvovan silmän alla Pikavippiyritysten rajoja haetaan myös Ruotsissa Saatavien myynti johti selkkaukseen perintäkuluista Kulutusluottodirektiiviä uudistetaan: Yhdeksän tärkeää kohtaa kuluttajan näkökulmasta Perintäkulujen jakaminen perijän ja asiamiehen kesken perusteetonta Luottokorttijuttu eteni korkeimpaan oikeuteen Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi

2 Luotonannossa yhteiskuntavastuu korostuu [Tutkassa nyt] Kulutusluottodirektiiviä uudistetaan, ja haasteena on sovittaa sisämarkkinoiden toimivuus ja korkea kuluttajansuoja yhteen. Udo Reifner, joka on vuosikymmenet toiminut eri tavoin edistääkseen kuluttajan asemaa rahoituspalveluiden käyttäjänä, on korostanut luotonantajien sosiaalista yhteiskuntavastuuta. Yhteiskuntavastuu ei ole ainoastaan lain vähimmäissäännösten noudattamista. Luotonantajan yhteiskuntavastuun toteutumista voidaan arvioida tuotteiden sisällön, mainonnan, sopimusehtojen, perinnän ja sen suhteen, mihin luotonannosta tulevat tuotot käytetään. Reifner oli keskeinen hahmo Brysselissä järjestetyssä vastuullista luotonantoa käsittelevässä konferenssissa. Samat luotonantoon liittyvät asiat huolettavat eri puolilla maailmaa: miten vaikeat termit ja hankala sopimuksen sisältö saadaan niin selkeään muotoon, että vastuut ja velvollisuudet eivät tule yllätyksenä, millä keinoin kuluttajainformaatio tavoittaa kohteensa, mistä löytyy tasapaino sopimukseen ja ennen kaikkea miten luotonantajan vastuullisuus ilmenee velallisen maksuvaikeuksissa. Velkaongelmat ovat koko yhteiskunnan kannalta tuhoisia se on Suomessakin koettu. Kokonaan niitä ei voida karsia, koska yllättäviä ja ikäviä asioita tapahtuu ja silloin huolellisetkaan suunnittelut eivät päde. Velkajärjestelylainsäädäntöä tarvitaan, mutta se ei voi olla ainut keino velkaongelmien ratkaisuun. Ongelmien ennaltaehkäisyssä tarvitaan luotonantajien vastuullisuutta. Luotonannossakin kyse on ammattilaisen ja amatöörin suhteesta. Siksi ammattilaisen, luotonantajan on samaan tapaan kuin muissakin palveluissa käytettävä asiantuntijuuttaan myös kuluttajan edut huomioon ottaen. Oikeilla kysymyksillä päästään varmemmin toimivaan lopputulokseen, mikä ei kuitenkaan tarkoita isoveli valvoo asennetta ja kuluttajan antamien vastausten kyseenalaistamista. Vastuullisuus luototuksessa ilmenee myös yhteydenpitona luottosuhteen aikana ei vain perimistoimina, jos maksut ovat myöhässä. Suomessa on tullut markkinoille lisää tuotteita, erityisesti vakuudettomia aiempaa joustavammin saatavia luottoja. Hyvä näin. Kilpailu ei kuitenkaan ole riittävää: vieläkään ei ole mahdollista ostaa lainaturvavakuutusta kilpailevan yhtiön valikoimasta, vaan on tyydyttävä ostamaan se samasta paikasta mistä lainakin. Kodinkoneita tai huonekaluja ostaessa taas tulee suorastaan ikävä kertaluottoja, sillä nykyään ainoita vaihtoehtoja näyttävät olevan erilaiset tililuotot. Suomalainen tekstiviestiluotto on sekin uusi vaihtoehto, mutta ei suinkaan herätä ihastusta. Vastaanotto Brysselin konferenssissakin oli lähinnä oudoksuva. Kaikissa maissa luottosuhdetta ei aivan näin näppärästi synny ilman kirjallista sopimusta. Korkea korkokin ihmetyttää. Esimerkiksi englantilaiset järjestöt lobbaavat: You wouldn t pay 177 APR on a loan. Why should people on low incomes? Perintätilanteessa kuluttaja ei voi kilpailuttaa perintätoimistoja, vaikka kulut maksaakin. Kuluttajalle voi jopa yhä useammin käydä niin, että saatava myydään eteenpäin ja sitten onkin uusi taho pyrkimässä voittotavoitteeseensa. Viime viikkoina vanhat kännykkälaskut ovat puhuttaneet juuri tästä syystä. Uusi velkoja katsoi olevansa oikeutettu perimään korkeampia perimiskuluja kuin mitä perintälain voidaan katsoa mahdollistavan. Kiistaan ehdotettiin sujuvaa ratkaisua: tapauksen viemistä kuluttajavalituslautakuntaan, jonka suosituksen mukaan kumpikin osapuoli toimisi. Kysehän on tuhansien kuluttajien asiasta. Tämä malli ei kuitenkaan kelvannut velkojalle, sillä kysehän on vain suosituksesta. Mitä tapahtuikaan niille elinkeinoelämän pyhille puheille, joiden mukaan ryhmäkannetta ei tarvita, koska lautakunnan suosituksia noudatetaan? No, ne eivät tienkään koskeneet tätä tapausta. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja

3 Kysynnän ja tarjonnan vangit [kolumni] Mitä "vastuullisella luotonannolla" tarkoitetaan? Valmistelussa olevassa EU:n kulutusluottodirektiivissä, jonka alkuperäisistä tavoitteista kuluttajansuoja on kolmannessa uusliberalistisessa versiossa vaihtunut markkinoiden laajentamiseen, puhutaan vastuullisesta luotonannosta niin suppeassa merkityksessä, että perustettiin uusi ryhmittymä, joka katsoo vastuullisuutta laajemmasta perspektiivistä. Hankkeen alullepanijoiden mielestä köyhiä kuluttajia ei saa näennäisen luottokelvottomina sulkea luototuksen ulkopuolelle. Luottojen olisi oltava kaikkien saatavilla, jotta ihmiset voisivat käyttää tulevia tulojaan nyt tarvittaviin tuottaviin investointeihin. Luotonsaannista on tullut yhtä tärkeää kuin työstä. Luotto antaa mahdollisuuden työstä syntyvän tulon käyttämiseen erityisesti niille, joilla ei ole säästöjen muodostamaa turvaverkkoa. Kulutusluottosopimuksista usein puuttuu tarvittavaa avoimuutta, ja ne sisältävät ehtoja ja lausekkeita, jotka parhaassakin tapauksessa ovat hämmentäviä ja pahimmillaan kuluttajaa tahallaan harhaanjohtavia. Hinnoittelussa erilaisia riskitekijöitä hyödynnetään lainakoron hinaamiseen kiskurimaisen korkealle. Lisäksi tarpeettomat vakuutusmaksut saattavat nostaa toimitusmaksut jopa 50 prosenttiin korkomäärästä, mikä kaikki lankeaa lainansa asianmukaisesti hoitavien maksettavaksi vain siksi, että he ovat köyhiä. Sopimuksissa on usein osapuolina useita eri yhtiöitä, ja kaikista lainaehtojen muutoksista edellytetään kuluttajilta lisämaksuja. Tavallista on myös erilaisten palvelujen kytkykauppa. Lainanannossa hyväksikäytetään lainanhakijan kovaosaisuutta erittäin kalliiden luottojärjestelyjen tekemiseksi ja usein myös sitä seikkaa, että lainanhakijalla ei juuri ole valinnanvaraa. Kun kuluttaja ei halua tai kykene ottamaan näitä seikkoja huomioon, seuraukset saattavat olla tuhoisia. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että eurooppalaisista kotitalouksista 4 8 % on ylivelkaantuneita. Yhä useampi jää myös tavanomaisten pankkipalvelujen ulkopuolelle, eräissä maissa näitä kotitalouksia on jopa 17 %. Syntymässä on erityiset köyhien markkinat, joilla ei ole toivoa eikä taloudellista vaurastumista luvassa niille, jotka ovat jääneet vangeiksi näiden markkinoiden kysyntä- ja tarjontarakenteeseen. Vastuullinen luotonanto edellyttää, että lainanantajat ja -ottajat, julkiset neuvontapalvelut ja sosiaaliviranomaiset sopeuttavat olemassa olevia luottosuhteita tarpeisiin, joita perheillä eri elämäntilanteissa on. Maastrichtin sopimuksen 152 artiklassa EU toteaa, että valtion on huolehdittava korkeatasoisesta kuluttajansuojasta ja aktiivisesti torjuttava syrjäytymistä. Jos EU ottaa ensisijaiseksi tavoitteekseen markkinoiden avaamisen kaikkein vaikutusvaltaisimmille (ja usein häikäilemättömimmille) antolainauksen harjoittajille, kansallisista luotonsääntely- ja tapakulttuureista piittaamatta, sitä on pidettävä uhkana ajatukselle yhdentyneestä Euroopasta. Pohjoismaat tunnetaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnan yhtenäisyyden puolestapuhujina. ECRC:n alkuperäiset allekirjoittajatahot pyytävät niitä mukaan ryhmittymään tuomaan kulttuurista panostaan vastuullisten palveluntarjoajien ja kuluttaja-aktivistien välille viriämässä olevaan keskusteluun. Merkittävä osuus siinä voisi olla Suomella, joka jo edellisellä puheenjohtajakaudellaan kannatti ajatusta siitä, että rahoituspalvelut olisi luettava välttämättömyyspalveluihin kuuluviksi. Udo Reifner, johtaja, Institute for financial services, Hampuri Damon Gibbons, puheenjohtaja, Debt on Your Doorstep, Iso-Britannia Uusi eurooppalainen ryhmittymä edistämään vastuullista luotonantoa Vastuullista luotonantoa edistävä eurooppalainen ryhmittymä ECRC syntyi kymmenen kansallisella

4 tasolla järjestetyn kokouksen jälkeen Brysselissä huhtikuussa 2006 pidetyssä päätöskokouksessa. Uudessa kansainvälisessä ryhmittymässä on mukana kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia yli 20 maasta, mm. yhdysvaltalainen NCRC. Vastuullisen luotonannon periaatteista kerrotaan tarkemmin ECRC:n sivulla osoitteessa

5 Vastuullinen luotonanto - mitä se voisi olla? Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on yhä useammalle yritykselle tärkeä kilpailukykytekijä. Se on jotain enemmän tai muuta kuin pelkästään lain mukaan toimiminen. Vastuu kertoo yrityksen tahdosta toimia eettisesti oikein. Asiantuntijat keskustelivat Kuluttajaviraston seminaarissa, mitä vastuullisuus voisi tarkoittaa luottomarkkinoilla. Miten luottoja on sopivaa markkinoida? Luottojen markkinoinnissa tuntuu korostuvan mielikuvat unelmista, joita lainarahalla voisi toteuttaa, mutta itse tuotteesta eli luoton hinnasta, ehdoista tai takaisinmaksusta ei juurikaan kerrota. Trendiin kuuluu myös luotonsaannin helppouden ja nopeuden korostaminen. Se taas ei aina ole sopusoinnussa sen periaatteen kanssa, jonka mukaan kuluttajalla pitäisi olla riittävästi aikaa ja tietoa harkintaan luottopäätös on aina painavampi kuin tavanomainen arkinen ostos. Mutta kuinka kuluttajalta voidaan edellyttää harkintaa, jos samaan aikaan kannustetaan nopeaan päätöksentekoon? Miten vastuullinen luotonantaja ottaa huomioon eri kohderyhmät? Luottoja tarjotaan lähtökohtaisesti ns. keskivertokuluttajille, joiden tietojen ja taitojen oletetaan olevan kohtuullisen hyvät ja joiden oletetaan olevan kiinnostuneita ja aktiivisia vertailemaan, kilpailuttamaan ja hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. On kuitenkin paljon kuluttajia ja kuluttajaryhmiä, joiden valmiudet eivät tähän yllä. Esimerkiksi juuri täysi-ikäisyyden saavuttanut nuori tuskin on harkintakyvyltään kokeneemman aikuisen veroinen. Luotonantaja voi osoittaa vastuullisuuttaan eriyttämällä informaatiotaan eri kohderyhmien mukaan ja pitämällä huolta, ettei käytä hyväkseen keskivertokuluttajaa heikompien kuluttajien hyväuskoisuutta tai kokemattomuutta. Olennaista on kysyä, mitä kuluttajan voi olettaa tietävän, riittääkö kirjallinen informaatio kaikille kohderyhmille, miten lisätietoa tarvitsevat voidaan tunnistaa ja miten heidät voidaan saavuttaa. Käytännössä myös alaikäisille tarjotaan mahdollisuuksia velkaantua, vaikka alle 18-vuotias ei ole oikeustoimikelpoinen. Vastuullinen toiminta joutuu koetukselle, kun totuttaminen luottoyhteiskuntaan aloitetaan jo varhain: esimerkiksi matkapuhelimella voi alaikäinenkin tehdä ostoksia, käytännössä velaksi, ja lapsillekin suunnitellaan omia luottokortteja. Miten kuluttajan tiedonsaannista voisi varmistua? Luotto on tavanomaista monimutkaisempi tuote, jonka hankkimiseen liittyy juridisesti ja taloudellisesti merkittäviä sitoumuksia. Tiedetään, että kuluttajat käyttävät arkipuheessaan erilaista kieltä raha-asioista kuin asiantuntijat luottosopimuksissa. Kuinka luotonantaja voisi edistää olennaisten tietojen perillemenoa ja ymmärtämistä? Hukkuuko olennainen tieto vaikeaselkoisen sopimuskielen viidakkoon ja pystyvätkö kaikki kuluttajat vastaanottamaan sen? Yksi vaihtoehto voisi olla standardoidun koosteen kokoaminen kaikkein keskeisimmistä asioista, kuten todellisesta vuosikorosta, kuukausierien suuruudesta ja määrästä laina-aikana, kokonaisluottohinnasta, menettelyistä viivästystilanteissa ja ennakkomaksamisen mahdollisuudesta. Lisäksi tiedetään, että tehokkain tapa varmistaa käsitteiden merkityksen ymmärtäminen on henkilökohtainen keskustelu. Miten vastuullinen luotonanto voisi näkyä perinnässä? Jos kuluttaja kohtaa maksuvaikeuksia, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä velkojaan ja neuvottelemaan järjestelyistä, esimerkiksi maksuaikataulun pidennyksestä. Käytännössä tähän eivät kaikki velkojat vaivaudu suhtautumaan suopeasti, jos oman toiminnan kannalta joutuisampaa on antaa asian edetä vakioidun prosessin mukaan perintään. Velan alkuperäinen velkoja on usein halukkaampi järjestelyihin

6 kuin toimeksiannon saanut perintätoimisto. Myös saatavien myynti ammattimaisille perintäyrityksille on yleistynyt, jolloin intressinä ei ole asiakassuhteen säilyminen tai sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen vaan liikevoittojen kotiuttaminen mahdollisimman tehokkaasti. Tärkeä vastuullisen luotonannon tunnusmerkki on kiinnostus asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin koko luottosuhteen ajan. Koska maksuvaikeudet ja luottotappiot eivät ole kuluttajan eikä luotonmyöntäjän etu, vastuullinen luotonantaja voisi tukea ja palkita asiakasta myös maksuvaikeuksien hoidon ennakoinnissa. Luoton maksuaikataulun muuttaminen on yleensä maksullista. Voisi olla myös luotonantajalle eduksi, että asiakas, joka ottaa yhteyttä maksuvaikeuksissaan hyvissä ajoin jo ennen maksupäivää, voisi saada muutoksen maksutta tai edullisempaan hintaan kuin ne, jotka reagoivat vasta maksun jäätyä rästiin. Keskeinen kysymys on myös se, voiko perintä ylipäätään toimia velallisen edun mukaan. Miten maksusopimusten kohtuullisuus voitaisiin varmistaa? Tulisiko perintäyrityksille asettaa samanlainen velvollisuus valvoa molempien osapuolien etua kuten kiinteistönvälittäjillä on? Joissain tilanteissa on mm. ollut aihetta epäillä, että pantin realisoinnin viivytys on johtanut velallisen kulujen kasvuun. Miten markkinoiden kehitys vaikuttaa vastuullisuuden käsitteeseen? Kulutusluottojen markkinointi on lisääntynyt. Perinteiset luotontarjoajat kuten pankit ovat painottaneet kulutusluottoja luottomarkkinoinnissaan, ulkomaisia toimijoita on tullut markkinoille ja luottojen etämyynti on lisääntynyt. Viime vuonna markkinoille tulivat myös uutuutena lyhytkestoiset pienehköt vippiluotot, joista sopimus tehdään matkapuhelimitse. Yleinen kehityspiirre mm. kodinkone- ja huonekalukaupassa on korttiluottojen yleistyminen. Onko kuitenkaan vastuullista tarjota jatkuvaa luottoa, kun kuluttaja etsii rahoitusta kertahankinnalle? Hyvä huonekalumyyjä ei myöskään välttämättä ole perehtynyt yhtä hyvin luottojen myyntiin, mihin rooliin hän käytännössä joutuu välittäessään korttisopimuksia asiakkailleen. Esimerkiksi Pankkialan asiakasneuvontatoimiston käsittelemistä tapauksista käy ilmi, ettei kaikkia olennaisia ehtoja ole tullut käydyksi läpi. Myöskään asiakkaan takaisinmaksukyvystä ja taloudellisesta tilanteesta ei näissä tilanteissa todennäköisesti keskustella. Toinen yleistynyt piirre on lainaturva- ja muiden sirpalevakuutusten tarjoaminen luottojen yhteydessä. Myönteistä on se, että niiden myötä asiakkaan huomio ohjautuu luoton riskeihin yleisemminkin. Kielteistä taas on eri tuotteiden vertailun vaikeutuminen ja tarjonnan läpinäkyvyyden väheneminen. Ongelmallista voi olla myös luotonmyöntäjän kaksoisrooli toisaalta neuvojana ja toisaalta tuotteiden myyjänä. Vastuullisen luotonantajan pitäisi aina kertoa asiakkaalle myös kaupallisesti riippumattomista tiedonlähteistä ja neuvontatahoista. Vastuullinen luotonanto on kansainvälisesti ajankohtainen aihe. Kuluttajavirastossa käyty asiantuntijakeskustelu liittyi konferenssiin Responsible Credit, joka pidettiin Brysselissä ja jonka järjestivät USA:n ja Euroopan kaksi tämän alan keskeistä järjestöä National Community Reinvestment Coalition NCRC ja Institut fur finanzdienstleitungen IFF. Lisätietoa konferenssin tuloksista löytyy osoitteesta

7 Pikaluotot valvovan silmän alla Pikavipit ovat saaneet kevään aikana julkisuudessa runsaasti tilaa. Vaivattoman saatavuuden ja huikean kokonaishinnan vuoksi niiden epäillään lisäävän kuluttajien talousvaikeuksia ja ylivelkaantumista. Onko pikaluottojen markkinoinnin valvonta tällä hetkellä tarpeeksi tehokasta vai voisiko asiaan puuttua rivakammin? Pikaluottoihin liittyviä epäkohtia ovat olleet pikaluottojen markkinointityyli ja tekstiviestivippien peruuttamisoikeuden puuttuminen luottosopimusehdoista. Uutena ongelmana on noussut esiin se, että yritykset eivät aina laita ennakkotietoja ja sopimusehtoja esille asianmukaisesti silloinkaan, kun käytetty media, kuten teksti-tv, antaisi siihen loistavat mahdollisuudet. Nämä kaikki tekijät yhdessä johtavat siihen, että päätös luoton ottamisesta ei perustu niinkään takaisinmaksukyvyn kannalta tärkeisiin hinta- ja muihin sopimusehtotietoihin, kuin mainoksen herättämiin mielikuviin unelmien helposta toteuttamisesta. Kuluttajan on myös entistä hankalampi vertailla erilaisia luottoja ja niiden kustannuksia sekä valita oman taloudellisen tilanteensa kannalta järkevin vaihtoehto. Pikaluottoja tarjoavat yritykset eivät voi puolustautua ainakaan sillä, että niillä ei olisi ollut tietoa kulutusluottojen etämyynnin perussäännöistä. Kuluttaja-asiamies muistutti luotonantajia lainsäädännön vaatimuksista ensimmäisen kerran kesällä Koska tilanne ei korjaantunut, säännöksiä teroitettiin yrityksille uudestaan joulukuussa Helmikuussa 2006 tehdyssä seurantaiskussa kuitenkin selvisi, että kaksi yritystä ei edelleenkään ollut hoitanut kaikkia puutteita kuntoon. Ne korjasivat sopimusehtonsa lain mukaisiksi vasta siinä vaiheessa, kun kuluttaja-asiamies harkitsi asian viemistä markkinaoikeuteen. Turvallisuusaukot paikattava Pikaluottoyrityksillä on järjestelmän ylläpitäjänä myös velvollisuus varmistaa palvelun turvallisuus. Tiedossa on väärinkäyttötapauksia, joissa kuluttaja on pystynyt ottamaan tekstiviestivipin toisen henkilön nimissä käyttämällä tämän matkapuhelinta ja henkilötunnusta. Vakiintunut kanta on, että järjestelmän ylläpitäjä vastaa luotettavuudesta ja sen puutteista johtuvista seurauksista. Yritys ei voi myöskään luikerrella irti tästä vastuusta rajoittamalla sitä toimitusehdoissaan. Tämä näkemys sai vahvistuksen Turun käräjäoikeuden tuoreessa päätöksessä. Tekstiviestivippiyritys joutui palauttamaan kuluttajan maksaman luoton korkoineen, koska se ei ollut tarkistanut tilaajan henkilöllisyyttä eikä sitä, täsmäävätkö lainanhakijan tiedot annettujen tilitietojen kanssa. Päätöksessä otettiin kantaa myös siihen, miten väärinkäytön uhriksi joutunut kuluttaja voi keskeyttää perinnän. Käräjäoikeus oli samoilla linjoilla kuluttaja-asiamiehen kanssa siinä, että kuluttajan ilmoitus vilpillisestä toiminnasta yritykselle riittää. On kohtuutonta vaatia häntä tekemään rikosilmoitus, ennen kuin perintätoimet lopetetaan. Vastapuoli on ilmoittanut valittavansa päätöksestä hovioikeuteen, joten jutun käsittely tulee jatkumaan. Ongelmia lisää osaltaan se, että pikaluotot eivät kuulu rahoitusmarkkinoita valvovan Rahoitustarkastuksen vastuulle. Kuluttajavirasto pitääkin nykytilanteessa vähimmäisedellytyksenä sitä, että pikaluottoyritykset rekisteröitäisiin. Lisää harkinta-aikaa Pikaluottoihin liittyvien ongelmien lieventäminen edellyttäisi usein muutoksia lainsäädäntöön. Esimerkiksi ex tempore tyyppistä lainanottoa voitaisiin hillitä lisäämällä lakiin säännös, jonka mukaan yritys siirtäisi lainarahat asiakkaalle vasta tietyn harkinta-ajan jälkeen. Rahoituspalveluiden etämyyntisäännösten turvaama peruuttamisoikeus ei riitä. Kun kuluttaja saa rahat heti itselleen ja joutuu

8 maksamaan myös peruuttamisaikana luotosta saman korvauksen kuin muulloinkin, peruuttamisoikeus jää lähinnä kauneuspilkuksi vailla todellista merkitystä. Pikaluoton nopeutta ei ylipäänsä tarvitsisi pitää itsestäänselvyytenä. Onko todella tarpeellista, että kuluttaja voi ottaa luoton vauhdikkaasti lennossa vain siksi, että se on etämyyntivälineiden kautta mahdollista? Alle kolmen kuukauden luotoista ei tarvitse kertoa todellista vuosikorkoa eikä niitä koskevia sopimuksia ole pakko tehdä kirjallisena. Kuluttajavirasto ei näe tälle rajoitukselle enää mitään järkeviä perusteita. Päinvastoin, pikaluottojen kalleus voisi tunkeutua kuluttajien tajuntaan entistä paremmin, jos niiden todellinen vuosikorko olisi ilmoitettava markkinoinnissa. Toiveissa on, että työn alla oleva kulutusluottodirektiivin uudistus antaisi välineitä tämän tilanteen korjaamiseen. Kulutusluotot on niin moniulotteinen kokonaisuus, että parannusehdotuksia mietittäessä on aina yritettävä säilyttää mahdollisimman laaja näkökulma asiaan ja tasapainoilla ääripäiden välillä. Luottoihin liittyvä ylivelkaantumisen riski on pidettävä aisoissa, mutta se on tehtävä niin, että ei samalla liiaksi tukahduteta kuluttajien mahdollisuutta saada luottoa. Lue myös: Pikavippiyritysten rajoja haetaan myös Ruotsissa

9 Pikavippiyritysten rajoja haetaan myös Ruotsissa Ruotsissa pikalainojen markkinointiin on puututtu kovalla kädellä. Ruotsin kuluttaja-asiamies teki syyttäjälle ilmoituksen Short Money Services Scandinavia nimisestä yrityksestä, joka markkinoi tekstiviestivippejä nuorille. Kuluttaja-asiamiehen mukaan vipin 800 % todellista vuosikorkoa voidaan pitää koronkiskontana. Kohtuuttomien lainakustannusten lisäksi kuluttaja-asiamies on ollut huolissaan nykyisestä markkinointitrendistä, jossa nuorille tyrkytetään huumorin keinoin kalliita pikaluottoja. Asiaan pitäisi kuluttaja-asiamiehen mukaan suhtautua vakavasti, jotta nuorten maksuvaikeuksien lisääntyminen saataisiin pysäytettyä. Ruotsin markkinaoikeuden äskettäinen Eurocardin markkinointia koskeva ratkaisu ei kuitenkaan tue tätä pyrkimystä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Eurocardin mainoksissa rohkaistiin harkitsemattomaan kuluttamiseen: houkuteltiin kuluttajia maksamaan kalliita heräteostoksia luotolla ja viittaamaan kintaalla ostosten mahdollisille taloudellisille seurauksille. Markkinaoikeus antoi yritykselle kuitenkin vapauttavan tuomion. Perusteena oli mm. se, että mainoksissa ei esitetty suoria ostokehotuksia eikä myöskään esitetty luottoa ratkaisuna rahanpuutteeseen. (MD 2006:12)

10 Saatavien myynti johti selkkaukseen perintäkuluista Teleoperaattori myi saatavansa perintätoimistolle, joka peri tuhansilta ihmisiltä velkoja massaperintänä. Riitaa syntyi perintäkuluista, jotka kuluttaja-asiamiehen mukaan ovat perintälain vastaisia. Teleoperaattori ACN Communications Finland Oy:n lopetettua toimintansa Suomessa se on myynyt puhelinpalveluiden myyntiin perustuvat saatavaansa Alektum Perintä Oy:lle. Alektum Perintä Oy on lähettänyt ACN Communications Finland Oy:n entisille asiakkaille n perintäkirjettä. Laskut koskevat vuosia Kuluttajilta tulleiden ilmoitusten mukaan Alektum Perintä Oy laskuttaa kustakin maksumuistutuksista 21 euroa. Perintää valvova kuluttaja-asiamies katsoo, että Alektum Perintä Oy voi perintälain mukaan periä kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään 5 euroa ja on kehottanut yritystä korjaamaan perintäkulujen määrän 5 euroon. Yritys on ilmoittanut, että se katsoo perintälain kuluja koskevan kysymyksen tulkinnanvaraiseksi, eikä tämän vuoksi suostu noudattamaan kuluttaja-asiamiehen kehotusta. Perintälain mukaan velkojan periessä omia saataviaan kuluttajalta voi maksumuistutukseen oikeutetusti lisätä viivästyskoron ja perintäkulujen kattamiseksi enintään viiden euron perintäkulun. Jos taas perintä on siirretty ammattimaisen perijän toimeksi, tulee perintätoimiston lähettää velkaantuneelle määrämuotoinen maksuvaatimus, jos mielii siirtyä oikeudellisiin perintätoimiin. Periessään saatavia toimeksiantona, perintätoimisto saa vaatia maksuvaatimuksesta enintään 21 euroa, jos saatava jää alle 250 euroon, tai enintään 45 euroa, jos saatavan määrä ylittää 250 euroa. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä, jos perintätoimistosta on tullut itse velkoja. Saatavien siirryttyä kokonaan toimiston nimiin se muuttuu tavalliseksi velkojaksi ja saa periä omien saataviensa maksumuistutuksesta maksimissaan 5 euroa. Kuluttaja-asiamies avusti erästä kuluttajaa asian käsittelyssä kuluttajavalituslautakunnassa. Kuluttaja-asiamies ehdotti, että tapauksesta annettavaa päätöstä sovelletaan kaikkia perintätapauksia koskevana ennakkopäätöksenä. Alektum Perintä Oy ilmoitti kuitenkin, että asia tulee ratkaista tuomioistuimessa eikä yritys tule noudattamaan kuluttajavalituslautakunnan päätöksiä asiassa. Alektum Perintä Oy laittoi jutun vireille Helsingin käräjäoikeuteen

11 Kulutusluottodirektiiviä uudistetaan: Yhdeksän tärkeää kohtaa kuluttajan näkökulmasta Komission tavoitteena on tarjota palveluntarjoajille säännökset, joiden mukaan ne voivat toimia samalla tavoin kaikissa jäsenmaissa. Tämä voidaan toteuttaa täysharmonisoimalla keskeiset säännökset tai vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen kautta. Kumpikaan ei ole kuluttajan näkökulmasta ongelmaton. Täysharmonisointi on luonteva ratkaisu, kunhan se ei heikennä kuluttajansuojan tasoa valitettavan usein EU-asioissa korkea kuluttajansuoja tavoitteena voi jäädä toiseksi, kun tähdätään sisämarkkinoiden toimivuuteen elinkeinonharjoittajien näkökulmasta. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate puolestaan ei lisää kuluttajien luottamusta, koska luottosopimuksiin sovellettava laki ratkaistaisiin aina tapauskohtaisesti ja usein sovellettaisiin elinkeinonharjoittajan kotimaan lakia kuluttajansuoja voisi siis vaihdella tuotteittain ja tilanne olisi sekä kuluttajan että valvojan kannalta sekava. Kuluttajan oikeusaseman kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: Nykyisen kuluttajansuojan tason säilyttäminen on turvattava. Luottosuhteeseen sovellettavan lain osalta ei saa olla epävarmuutta. Sopimukseen sovellettavan lain osalta on pidettävä kiinni Rooman yleissopimuksesta, jonka mukaan sovelletaan kuluttajan asuinpaikkavaltion säännöksiä. Todellinen vuosikorko on ilmoitettava markkinointivaiheessa kaikista luotoista luottomäärästä tai luottoajan pituudesta riippumatta. Todellista vuosikorkoa laskettaessa luottokustannuksiin tulee lukea mukaan kaikki kustannukset, jotka kuluttaja joutuu luoton saadakseen maksamaan siitä riippumatta, mille taholle kustannukset maksetaan Vastuullisen luotonannon periaatteen noudattaminen on tärkeää sekä luottosopimusta solmittaessa että luottosuhteen aikana Tietojenantovelvoitteiden on painotettava riittävien mutta samalla oleellisten tietojen antamista kuluttajalle selkeällä tavalla. Sopimusehtojen on oltava yksiselitteiset ja selkeät Kuluttajalla on oltava oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin. Korvausvelvollisuuden luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta on oltava tiukasti rajattu Luotonantajan ja tavaran myyjän tai palveluntarjoajan yhteisvastuu kuluttajalle on tärkeä periaate, jonka on syytä olla lakisääteinen ja riittävän kattava Kulutusluottodirektiivin uudistusta on valmisteltu pitkään, ja Suomen puheenjohtajuuskauden aikana komission uusinta esitystä käsitellään todennäköisesti neuvoston kuluttajansuojatyöryhmässä useaankin otteeseen. Yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa jatkunee vasta ensi vuoden puolella.

12 Perintäkulujen jako perijän ja asiamiehen kesken perusteetonta Hyvän perintätavan vastaista on veloittaa velalliselta perintätoimista aina suurin lain sallima perintäkulu, vaikka kulut todellisuudessa olisivat tätä pienemmät. Kaupunki kilpailutti perintätoimen. Kaupungin saamissa tarjouksissa eräs perintätoimisto oli arvioinut toimintansa kattavat perintäkulut lain sallimaa enimmäismäärää alhaisemmiksi, kaupunki taas ei tarjousasiakirjoissa ollut itselleen aiheutuvia kuluja ilmoittanut. Perintätoimiston tarjouksessa perintäkulua esitettiin perittäväksi täysimääräisenä ja jaettavaksi siten, että velkoja saa suuremman puoliskon. Tarjouskilpailussa käytettyjen keinojen arviointiin kilpailuteknisessä mielessä ei kuluttaja-asiamiehen toimivalta yllä, mutta hyvän perintätavan vastaiseksi tämän tyyppinen kulujärjestely todettiin. Kannanoton jälkeen kaupunki esitti, että sille itse asiassa koituu kuluja ennen saatavan siirtämistä perintätoimistolle, minkä takia oli perusteltua, että toimisto olisi antanut osan 5 euron kulusta kaupungille. Kaupungin selvityksen mukaan kulut kuitenkin aiheutuivat laskutuksen valvonnasta. Kuluttaja-asiamies katsoi, että normaalista laskuseurannasta aiheutuvat yleiskulut eivät ole perittävissä velalliselta kyse ei ole perinnästä koituvista kuluista. Hyvä perintätapa asettaa erityisiä vaatimuksia julkisyhteisölle, joka perii saataviaan kansalaiselta. Vakiintuneesti on katsottu, että kunnalla julkisyhteisönä on korostunut vastuu velkojana, koska sillä on usein paremmat mahdollisuudet arvioida velallisen tilannetta kuin muilla velkojilla. Yhteiskunnallisen vastuun näkökulmasta on keskeistä, että kunta harkitsee velalliselle aiheutuvaa kokonaisrasitusta ennen kuin lisää velallisen maksettavaksi tulevia kuluja. Toimeksiantajana olevan julkisyhteisön on myös valvottava toimeksisaajan perintämenettelyä. Siten tapauksessa kaupunki on toimeksiantajana velvollinen osaltaan valvomaan yllä mainittujen periaatteiden noudattamista saataviensa perinnässä sekä huolehtimaan siitä, että tarjouskilpailun tuloksena valittu perintätoimisto noudattaa toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. 2005/43/7621

13 Luottokorttijuttu eteni korkeimpaan oikeuteen Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006:ssa kerroimme jutusta, jossa kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa oikeudessa Luottokuntaa vastaan. Kuluttaja oli tilannut tuotteita yhdysvaltalaiselta yritykseltä ja maksanut ostoksensa Visa-kortilla. Koska myyjä ei toimittanut tavaroita, kuluttaja vaati Luottokuntaa palauttamaan sille maksetun kauppasumman takaisin. Luottokunta ei katsonut olevansa velvollinen palauttamaan maksua. Hovioikeus hylkäsi kuluttajan kanteen, mutta korkein oikeus on myöntänyt kuluttajalle vastikään valitusluvan asiassa. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006: Hovioikeus hylkäsi kuluttajan kanteen luottokuntaa vastaan

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 25.11.2016 ARTIKKELI 1 (6) Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o EV 302/1998 vp - HE 199/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit 2 Tehtävä 1 (Toiviainen) Vastausten arvostelussa huomioon otettuja seikkoja: Aatu Avuttoman oikeus saada tietoja kaupasta.

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja euro24.fi / Euro24 Finance Oy Y-tunnus 2359181-9 Osoite Aurakatu 8, 20100

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot