TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuoden 2009 aikana työskenneltiin monien merkittävien uudistusten parissa. Osa uudistuksista pääsi toteutusasteelle, osa taas, seurakuntien muutosvastarinnan vuoksi, jäi vielä työn alle. Vuoden aikana kasvatusasiain keskus kehittyi suhteessa seurakuntiin entistä voimakkaammin selkeän rajattuja palveluja tuottavan asiantuntijaorganisaation suuntaan. Kasvatusasiain keskus tuottaa seurakunnille varhaiskasvatuksen työmuotoja, media- ja leiripalveluja, rippikoulujärjestelyt ilmoittautumisista leiriavustajien rekrytointiin ja yhtymän alueen erityisten oppijoiden rippikoulujen järjestämiseen sekä vastaa oppilaitos- ja kansainvälisestä työstä. Seurakuntien työntekijöiden yhteisiin kokouksiin keskus tarjoaa sihteeripalvelut. Yhtenä toimijana keskus on yhdessä seurakuntien kanssa toteuttamassa seurakuntien yhteisesti päättämiä yhteisiä tapahtumia. Vuoden aikana kasvatusasiain keskus on vahvistanut yhtymän ulkopuolista yhteistyöverkostoaan. Yhteydet kokonaiskirkon, valtion, kunnallisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan ovat tuottaneet useita konkreettisia avauksia kesätoimintojen yhteisestä kesäesitteestä DBTL-yhteistyöhön, perhetyön poikkihallinnolliseen projektihankkeeseen ja yhteyksien tiivistämiseen opetustoimen kanssa. VUODEN 2009 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2009 merkittävimmiksi asioiksi voidaan kirjata: 1. Kasvatusasiain kirjastoon avattiin pieni lelumuseo Kesällä avattiin kasvatusasiain kirjastoon pieni lelumuseo. Vanhat lelut sijoitettiin kirjaston tiloihin siten, että laina-asiakkaiden ja muiden keskuksessa vierailleiden oli helppo tehdä aikamatka vuosikymmenten takaiseen lelujen maailmaan. 2. Lapsen oikeuksien juhlavuonna nostettiin lapsi keskiöön KÄTTÄ PÄÄLLE KAMPANJA YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden merkeissä kasvatusasiain keskus pyrki omalta osaltaan edistämään lapsen oikeuksien toteutumista niin kirkon, kuin yhteiskunnankin piirissä. Valtiovallan, kirkon ja kansalaisjärjestöjen Kättä päälle kampanjaa toteutettiin yhdessä seurakuntien nuorisotyönohjaajien, Turun kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä varhaiskasvatuspalvelujen työntekijöiden ja Varsinais-

2 2 Suomen lastensuojelujärjestöjen ja MLL:n edustajien kanssa. Kampanjassa lapsi sai tehdä oman vapaamuotoisen sopimuksensa läheisen aikuisen kanssa. Sopimuksissa lasten monia toiveita yhdisti ajatus yhteisestä ajasta aikuisen kanssa. Kättä päälle kampanja sai laajaa näkyvyyttä kaupungissa monien julkisuuden henkilöiden ja Kansallisen kokoomuksen aluejärjestön sopimusten myötä. PÄÄTÖSTEN LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kevään kirkolliskokouksessa tehtiin aloite lapsivaikutusten ottamisesta huomioon kirkon piirissä. Syksyn kirkolliskokouksessa hanke eteni siten, että kirkolliskokous päätti 1) antaa kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella esitys kirkon lainsäädännön muuttamiseksi siten, että siinä otetaan huomioon lapsivaikutusten arviointi kirkon toiminnassa ja hallinnossa; 2) antaa kirkkohallitukselle tehtäväksi laatia käytännön ohjeet lapsivaikutusten arvioimiseksi seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa. Kasvatusasiain johtokunnan aloitteesta asetti yhteinen kirkkoneuvosto keväällä työryhmän miettimään lapsivaikutusten arviointia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien piirissä. Työryhmän työn tuloksena laadittu opaskirjanen lapsivaikutusten huomioimisesta jaettiin joulun alla yhtymän kaikille työntekijöille. Lisäksi kasvatustoimen johtajan tehtäväksi annettiin tarkkailla yhtymän päätöksentekoa lapsivaikutusten näkökulmasta. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKIRJA Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunnan asettama Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä julkaisi asiakirjan Lapsi on osallinen. Asiakirjan tarkoituksena on kannustaa ja innostaa seurakuntia aktiivisesti suuntaamaan eteenpäin varhaiskasvatustyötä sekä laatimaan asiakirjaa hyödyntäen omia, paikallisista lähtökohdista nousevia, kehittämissuunnitelmia. Kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen yksikkö aloitti elokuussa 2009, yhdessä yhtymän seurakuntien perhetyön suunnittelu- ja edistämisfoorumin (PESUE) kanssa, paikallisen VA- KEn laatimisen. Asiakirja valmistuu keväällä Sen pohjalta seurakunnilla on mahdollisuus tehdä omista lähtökohdistaan nousevat omat kehittämissuunnitelmansa. PERHETYÖN TYÖKALUPAKKI Seurakuntien perhetyön suunnittelu- ja edistämisfoorumin (PESUE) keskuudessa syntyi ajatus perhetyön yhteisten suuntaviivojen laatimisesta seurakuntien käyttöön. Kasvatusasiain keskus tarjosi työlle sihteeri- ja julkaisuapua. Seurakuntien lausunnoissa olleiden toiveiden huomioimisen jälkeen asiakirja valmistui vuoden lopulla. PESUE jatkaa asiakirjan suurten suuntaviivojen työstämistä konkretiaksi vuoden 2010 aikana. PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN Perhetyön suunnittelu- ja edistämisfoorumi (PESUE) perusti työryhmän perhevalmennuksen kehittämiseen. Työryhmä koostuu kolmen seurakunnan edustajista, perheasiain neuvottelukeskuksen edustajasta, kasvatusasiain keskuksen kahdesta edustajasta sekä neuvoloiden ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen edustajista. Ajatuksena on, että seurakunnat ovat mukana tuottamassa perhevalmennuksen materiaalia ja pilotoimassa neuvolan ja perhekerhojen yhteistyötä. Ensimmäinen pilottiryhmä on Koivulan vauvakahvila, jossa yhteistyö neuvoloiden kanssa käynnistyy tammikuussa 2010.

3 3 TORIN KULMA-HANKE TUO TOIMIJAT YHTEEN PERHEEN HYVÄKSI Osana kansallisen Kaste-hankkeen paikallista Remontti-hanketta on kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen yksikkö yhteistyössä keskuksen muiden toimijoiden, yhtymän diakoniakeskuksen, perheasiain neuvottelukeskuksen ja Turun kaupungin kanssa laatinut Torin kulma-hankesuunnitelman, jossa eri toimijoiden yhteistyössä pyritään moniammatillisesti tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia perheitä. Mikäli hankesuunnitelma kevään 2010 aikana valtiovallan toimesta hyväksytään toteutettavaksi, käynnistyy toimina syksyllä 2010 Vimman tiloihin tarkoitusta varten remontoitavissa tiloissa. 3. sivusto aukeni Varhaiskasvatuksen omat nettisivut avattiin keväällä Sivusto esittelee kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen tarjonnan ja sen kautta on myös mahdollisuus hakeutua ryhmiin. Sivujen tarkoitus on myös tukea vanhempia niin kasvatuksen liittyvissä seikoissa kuin jaksamisessa. Koko ajan kehittyvillä sivuilla tarjotaan erilaisia väyliä hankkia apua arjen pieniin ja suuriin ongelmiin. Sivuston painopisteet vaihtuvat toimintavuoden kierron mukaan; esimerkiksi kesällä kerrotaan kesäkerhoista ja kesätoimista muutenkin. Sivujen kirkonrottamaskotti sai yleisökilpailun kautta nimen Rouskis. Adventin aikana Rouskis seikkaili netissä julkaistussa adventtikalenterissa, jonka toteutuksesta vastasivat vs. lapsityönohjaaja Ida-Maria Pankka, ammattikoulupappi Atte Airaksinen, vs. toimistonhoitaja Tia Mäkelä ja tiedottaja Rita Suhonen. Kalenteriluukkujen tekstit ja tehtävät oli lukemisen lisäksi mahdollisuus myös kuunnella lastenohjaajien lukemina. Viimeisen luukun jouluevankeliumin luki arkkipiispa Jukka Paarma. Kalenteri huomioitiin näyttävästi Turun Sanomien tänään -sivulla. 4. Kesätoiminnot koottiin yksiin kansiin Kasvatusasiain keskuksen ideoimina ja toimittamina julkaistiin keväällä 2009 kaksi laajaa kesätoimintaesitettä. LASTEN KESÄ Lasten kesä-esitteeseen oli koottu yhteen kaikki seurakuntien ja yhtymän lapsille tarjoamat kesätoiminnot. KIVA KESÄ Kiva kesä-esite kokosi laajalti yhteen Turun kaupungin, seurakuntien, yhtymän ja kolmannen sektorin toimijoiden tuottaman lapsille ja nuorille suunnatun kesätoiminnan. Kiva kesä esite jaettiin kaikille Turun alueen peruskoululaisille. Painos oli kpl. Molemmat esitteet otettiin innostuneesti vastaan. Tulevina vuosina tavoitteena on saada sekä lasten että nuorten tarjonta samoihin kansiin. 5. Sähköinen työaikasuunnittelu otettiin käyttöön Varhaiskasvatuksen yksikössä ja leirikeskuksissa otettiin keväällä käyttöön sähköinen työaikasuunnitteluohjelma. Leasing-periaatteella hankittu, KirVESTES:in huomioiva ohjelma, nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi työajan suunnittelua ja vapauttaa työaikaa muihin tehtäviin.

4 6. Sähköinen rippikouluilmoittautuminen otettiin käyttöön 4 Vuoden 2010 rippikouluilmoittautumisten osalta otettiin käyttöön sähköinen ilmoittautumiskäytäntö. Ohjelman käyttöönotossa ilmeni teknisiä ongelmia ja kun huomattavan suuri osa nuorista halusi kuitenkin ilmoittautua postitse, jouduttiin tiedot sähköiseen järjestelmään syöttämän kasvatusasiain keskuksen henkilöstön toimesta. Ongelmista huolimatta järjestelmä periaatteessa todettiin hyväksi ja jatkossa siitä tullaan tekemään käytännössä ainoa ilmoittautumisvaihtoehto. 7. Kasvatusasiain keskus vei kirkon keskelle DBTL-tapahtumaa Kasvatuksen teologi Heikki Arikan kontaktien ansiosta kasvatusasiain keskus sai kutsun osallistua vuoden 2009 DBTL- tapahtuman toteuttamiseen. Keskus hankki tapahtumaan kaksi gospel-yhtyettä(bass`n Helen ja Deuteronium) ja yhden laajasti tunnetun gospel henkisen yhtyeen (CMX) ja oli toteuttamassa tapahtuman aikana Mikaelinkirkossa järjestettyä metallimessua. Keskuksen järjestämiä bändejä kävi katsomassa noin 8000 henkeä. Kirkko sai runsaasti näkyvyyttä sekä tapahtuman sisäisessä ilmoittelussa että mediassa. DBTL- tapahtumaan osallistumalla kasvatusasiain keskus toteutti ajatusta jalkautuvasta kirkosta, joka sen sijaan, että kutsuisi ihmisiä tilaisuuksiinsa, vie kirkon keskelle ihmisten arkea. DBTL tapahtuman Kasvatusasiain keskuksen teemana oli: Jumala on - lopeta murehtiminen. Teema näkyi sekä printtimediassa että festivaali alueella. 8. BIEN kokosi Itämeren nuoret Kunstenniemeen Syksyllä 1999 saksalaispappi Frank Engelbrechtin ideasta alkunsa saanut Itämeren kristittyjen nuorten ekumeeninen tapaaminen toteutettiin kertomusvuonna Kunstenniemen leirikeskuksessa ja Turussa. Yhteensä 150 nuorta aikuista ympäri Itämerta pohti teemaa We are the future, tutustui saaristoon vanhoilla purjealuksilla ja tempaisi näyttävästi Turun keskustassa vesipulloja jakamalla. BIEN festivaaliin osallistui nuoria seitsemästä eri maasta ja kolme rippikouluryhmää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueelta. BIEN festivaali alkoi 8.7. kansainvälisellä purjehduksella Saksasta Kunstenniemeen. Nuorisoa purjehdukseen osallistui 38 henkeä joista 8 Suomesta. BIEN festivaali jälkeen nuorisopurjehdukselle Kunstenniemestä Tallinnaan osallistui Suomesta jälleen kahdeksan nuorta. Tapahtuman yhteydessä tutustuttiin myös myynnissä olleeseen Carolapurjealukseen. Kaupat jäivät kuitenkin tekemättä, koska riittävän laajaa ryhmää aluksesta huolehtimiseen ei löytynyt. Ajatus purjealuksesta jäi kuitenkin itämään, kun myöhemmin syksyllä ajatuksen pohjalta perustettiin Saaristomeren nuorisopurjehtijat ry. 9. Pyölinranta täydensi leirikeskustarjontaa ja Heinänokan keittiö uusittiin Piikkiön seurakunnan liittyminen osaksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää siirsi kasvatusasiain keskuksen hallintaan Piikkiön Pyölinrannan kesäkodin. Ensimmäisenä kesänä Pyölinranta tarjosi tiloja lähinnä Piikkiön seurakunnan rippikoulu- ja lastenleiritoimintaan. Kesäajan henkilöstön palkkaamisesta ja ruokahuollon järjestämisestä vastasi Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallio oman työnsä ohessa. Melko huonokuntoisen Pyölinrannan kehittäminen käynnistyy keittiön uusimisella kesäksi Heinänokan kurssikeskuksen keittiö uusittiin kokonaisuudessaan alkutalvesta 2009.

5 5 10. Kunstenniemen Avainpolku avattiin Nuorisosihteeri Marja Ruusun pitkään suunnittelema Kunstenniemen avainpolku avattiin toukokuussa. Opastetauluineen ja lintutorneineen ympäri leirialueen kulkeva polku mahdollistaa monipuolisesti luonnon tarkkailun. 11. Ammattikoulupappi Atte Airaksinen maajoukkuetehtävissä Ammattikoulupappi Atte Airaksinen osallistui kolmannen kerran maajoukkuepappina ammattitaitojen MM-kisoihin, jotka kertomusvuonna pidettiin alkusyksystä Kanadan Calgaryssa. Kahden vuoden välein pidettävissä kisoissa Airaksinen on toiminut maajoukkuepappina myös Japanissa 2007 ja Suomessa Tehtävä, joka on saanut vakiintuneen aseman, toteutetaan kirkkohallituksen ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteistyönä. 12. Kasvatusasiain keskus vieraili Turun rehtorikokouksessa Kasvatusasiain keskuksen edustajat kävivät Kättä päälle kampanjan merkeissä vierailulla Turun perusopetuksen rehtorikokouksessa. Kättä päälle kampanjan lisäksi kerrottiin rehtoreille kasvatusasiain keskuksen ajankohtaisista hankkeista. Tapaamisen jälkeen sovittiin, että rehtorit tulevat elokuussa 2010 pitämään kokoustaan Kunstenniemen leirikeskukseen. 13. Kas kummaa nukketeatteri esiintyi laajalle yleisölle Varhaiskasvatuksen nukketeatteri Kas Kummaa!:ssa työskentelevät lastenohjaajat Kirsi Koskinen, Anneli Laukkanen ja Kaija Vähä-Vahe. Lisäksi lastenohjaaja Tuulikki Kaarto on tehnyt nukketeatterin käyttöön käsikirjoituksen näytelmään Kimppakallion 3B. Nukketeatteri on esiintynyt vuoden 2009 aikana seurakuntien tilaisuuksissa, kerhoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksen yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Nukketeatterin ohjelmistossa ovat vuonna 2009 olleet näytelmät: Satu mittarimadosta joka halusi lentää, Peten ja Paten rohkeus löytyy, Fransiscus Assisilainen, Kolme karhua ja kultakutri, Kaikille tilaa riittää, Tuhlaajapoika, Kimppakallion 3B, Pienen aasin matka jouluun, Seimelle saapukaa ihmettä katsomaan. Kas kummaa nukketeatterin vuoden näytöksessä oli yhteensä 5623 katsojaa. 14. Erityisnuorisotyön selvitys nosti muutosvastarinnan Heikki Arikan, Jonna Kesäläisen ja Jaanet Salmisen muodostama työryhmä selvitteli jo vuosien ajan ongelmalliseksi osoittautuneen erityisnuorison nykytilaa ja tulevaisuutta. Raportin näkemyksen mukaan erityisnuorisotyön voimavarojen keskittäminen vain murrosikäisten etsivään katutyöhön ei enää vastaa aikamme vaatimuksia. Sen sijaan työtä olisi kehitettävä elämänkaarimallin mukaisesti koko lapsuutta ja perhettä ennaltaehkäisevästi hoitavaksi. Erityisyyden ja normaaliuden rajat ovat muuttuneet siten, että enää ei voida kategorisesti sanoa kuka on erityinen ja kuka ei. Tästä syystä erityisnuorisotyötä tulisi, erityiskasvatuksen kysymyksiä pohtineen työryhmän mielestä, tehdä laajasti kaikissa seurakunnissa osana normaalia seurakuntatyötä. Raportin perusteella kasvatusasiain johtokunta teki yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen kasvatusasiain keskuksen virkajärjestelyjen muuttamiseksi siten, että ne palvelisivat sekä kasvatusasiain keskuksen työtä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja näiden perheiden parissa, että rohkaisisivat myös seurakuntien työntekijöitä

6 6 avaamaan työtään nykyistä enemmän tähän suuntaan. Seurakuntien lausunnot uudistusten suhteen olivat kuitenkin varsin kriittisiä. Hankkeen toteutuminen siirtyikin vuoden 2010 puolelle. Kasvatusasiain keskuksen toimisto Toimistonhoitaja Johanna Hoppelan (e. Grönqvist) hoitovapaasijaisena toimi Tia Mia Mäkelä ( saakka). Toimistosihteeri Janette Korvenpään hoitovapaasijaisena toimi Tiina Pajunoja ( saakka). Lapsityönjohtaja Kaisa Rantalan sijaisena toimi lapsityönohjaaja Jaanet Salminen. Lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen sijaisena toimi Ida-Maria Pankka. ( alkaen Jonna Kesäläinen). Lapsityönohjaaja Kristiina Kesälä jäi äitiyslomalle Hänen sijaisenaan toimi Jonna Kesäläinen ( saakka alkaen Ida-Maria Pankka). Lapsityönohjaaja Sanna Viberg oli virkavapaalla loka-marraskuussa. Hänen sijaisenaan toimi nuorisosihteeri Leena Lähde. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn papin Mia Pusan äitiyslomasijaisena toimi sairaalapappi Outi Ruohola ( saakka). Keittiöitten vakituiset Keittäjä Anna Päivärinta palasi virkavapaaltaan Hänen sijaisenaan toimii keittäjä Minna Saarinen. Keittäjä Heidi Heikonen lähti virkavapaalle Hänen sijaisenaan toimi keittäjä Heidi Suovanen. ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2009 asetettiin yhteensä kymmenen tavoitetta. Tavoitteet toteutumisineen olivat seuraavat: TAVOITE 1: Kasvatuksen toimistossa hoitaman laskutuksen tehostaminen ja nopeuttaminen myös sisäisen laskutuksen osalta. Varhaiskasvatuksen laskutusta kehitettiin ja valmistauduttiin vuoden 2010 alusta siirtymään sähköiseen laskutukseen. Johtokunta teki yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen leiritoiminnan laskuttajan (toimistosihteeri) viran siirtämisestä taloustoimiston yhteyteen. TAVOITE 2: Lapsityön organisaation kehittäminen vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaamiseen sekä Piikkiön lapsityön integroiminen seurakuntayhtymän lapsityön yhteyteen. Piikkiön lapsityön integraatio toteutui. Esitys varhaiskasvatuksen organisaation kehittämiseksi valmistui erityisnuorisotyön selvityksen yhteydessä. Kirkkoneuvostolle tehtiin esitys yhden lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta ja uuden kasva-

7 7 tuksen asiantuntijan viran perustamisesta. Seurakuntien kriittisten lausuntojen vuoksi uudistuksen toteutuminen siirtyi vuodelle TAVOITE 3: Sähköisen henkilöstöhallintaohjelman käyttöönotto lapsi- ja leirityöhön. Sähköinen henkilöstöhallintaohjelma otettiin käyttöön lapsi- ja leirityössä. TAVOITE 4: Kasvatusasiain keskuksen alaisten toimintojen kotisivujen kehittäminen ja sähköisen ilmoittautumisen mahdollistaminen. Kotisivuja kehitettiin. - varhaiskasvatuksen sivusto avattiin. Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2010 rippikouluilmoittautumisten yhteydessä. TAVOITE 5: Kansainvälisen toiminnan kehittäminen BIEN-toiminnan ja Tall Ship s Race yhteyksien kautta. Itämeren kristityt nuoret kokoontuivat ekumeeniseen BIEN-konferenssiin Kunstenniemeen ja Turkuun. Konferenssin yhteydessä solmitut kansainväliset kontaktit mahdollistavat laajenevan kansainvälisen yhteistyön. Yhteistyö saksalaisten koulupurjealusten kanssa jatkui. Carola-aluksen hankkimista Turkuun harkittiin, mutta hanke kaatui riittävän kiinnostuksen puutteeseen. TAVOITE 6: Nuorisotyön organisaation kehittäminen nuorisosihteerien osalta vastaamaan yhä paremmin seurakuntien toiveita ja muuttuneen toimintaympäristön haasteita (erityisnuorisotyön muuttunut sisältö). Erityisnuorisotyön selvitys valmistui. Selvityksen perusteella esitettiin yhteiselle kirkkoneuvostolle kahden nuorisosihteerin (entiset erityisnuorisotyöntekijät) viran lakkauttamista ja korvaamista erityiskasvatuksen asiantuntijan viralla. Seurakuntien kriittisten lausuntojen vuoksi uudistuksen toteutuminen siirtyi vuodelle TAVOITE 7: Partiolippukuntien, partiopiirin, seurakuntien ja yhtymän yhteistyön tiivistäminen. Partiotyö liitettiin entistä voimakkaammin nuorisosihteeri Marja Ruusun toimenkuvaan ja toimiala otettiin huomioon Ruusun vuoden 2010 koulutuksia suunniteltaessa. TAVOITE 8: Leirikeskusten käytön lisääminen uusia käyttäjäryhmiä löytämällä. Leirikeskusten käyttö on Kunstenniemen leirikeskusta lukuun ottamatta ollut kasvussa. Piikkiön Pyölinrannan kesäkoti toi mukanaan uusia haasteita uusien käyttäjäryhmien löytämisessä. TAVOITE 9: Koululaisille suunnatun ympäristökasvatuksen kehittäminen. Kunstenniemen avainpolun valmistuminen mahdollisti entistä paremman ympäristökasvatuksen toteuttamisen. TAVOITE 10: Leirikeskusten liittyminen portaat luomuun ohjelmaan ja asiakkaiden opastaminen jätteiden kierrättämiseen sekä leirin johtajien opastus jätehuoltosuunnitelman mukaiseen toimintaan. Leirikeskusten lajittelumahdollisuuksia on laajennettu (Molok).

8 8 HUOMIOITA TILASTOISTA Menneinä vuosina kasvatusasiain keskus laati yhteenvedon kaikesta yhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa tehdystä lapsi- ja nuoriso-, leiri- sekä partiotyöstä. Kirkkohallituksen siirryttyä sähköiseen tilastokoontiin sekä seurakuntien ja partion varsin nihkeän tietojen antamisen vuoksi luotettavia koko yhtymää kattavia tilastoja ei ole mahdollista enää saada aikaan. Tästä syytä tämän toimintakertomuksen yhteydessä annetaan vain sellaisia tilastotietoja, jotka perustuvat luotettavaan dokumentointiin. Varhaiskasvatus Lukujen valossa varhaiskasvatuksen toimintamuodot näyttävät kohtuullisen vakiintuneilta. Monipuolinen palveluvalikoima niin talvi- kuin kesäkauteenkin mahdollistaa mahdollisimman monien perheiden osallistumisen toimintaan. Talviajan toiminnoista avoimet perhekerhot, muskarit ja päiväkerhot ovat kasvussa. Iltapäiväkerhoihin osallistujien määrä on laskenut osittain siksi, että ryhmäkoot on pyritty pitämään mahdollisimman pieninä. Kesäkerhojen kohdalla mielenkiintoinen havainto on se, että perinteisesti seurakuntien nuorisotyön alueeseen kuuluvien tulevien 2-3-luokkalaisten ja 7-12-vuotiaitten kesäkerhoihin osallistui yhteensä lähes 150 lasta. Muista kesätoiminnoista tuomiokirkon hartaushetket, leppäkertun kesäkolo ja kesämuskari Martin seurakuntatalolla kiinnostivat edellisten vuosien malliin. Partioalukset Partioaluksia oli kertomusvuonna käytössä kuusi: Henrika, Pranstaka, TMX, Santa Katarina, Sandy3 ja Theia. Yhteensä alukset tekivät 182 (2008: 187) purjehdusta. Purjehdusvuorokausia kertyi 396 (2008: 334). Mukana purjehduksilla oli 1831 (2008: 1814) henkilöä, joka merkitsee keskimäärin 9,3 (2008: 9,23) henkilöä purjehdusta kohti. Kertomusvuonna partioalukset esiintyivät näyttävästi Turun Sanomien palstoilla Tall Ships Racen yhteydessä. Lokakussa Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa puolestaan teki laivastovierailun partioaluksiin. Paikallisseurakuntien ja yhtymän rippikoulutyö Nuoret ovat edelleen osallistuneet aktiivisesti rippikouluun. Vuoden 2009 ikäluokasta, 2038 nuorta, rippikoulun kävi kaikkiaan 1718 nuorta, eli 84,83 %. Ikäluokan kirkkoon kuuluvista rippikoulun kävi 98,10 %, joka on suurin luku vuoden 2003 jälkeen. Erityisesti kannattaa huomiota kiinnittää siihen, että kirkkoon kuuluvia ikäluokasta on 1669, eli 81,89 %, joten rippikoulun kautta kirkon yhteyteen liittyi 49 nuorta. Leiritoiminta Leiritoiminnan luvut herättävät kysymyksiä. Huolimatta leirikeskuksissa tarjottujen aterioiden määrän ( , 2008; ) ja Sinapin käyttöasteen kasvusta sekä Pyölinrannan liittymisestä leirikeskustarjonnan piiriin, näyttää leiritoiminta koko vuosikymmenen kestäneen jatkuvan tasaisen kasvun jälkeen kääntyneen laskuun. Kun vuonna 2008 käyttäjiä oli ja käyttöaste (käytettyjen vuodepaikkojen suhde teoreettiseen maksimiin) 47,0, jäätiin vuonna kävijään, eli 44,4 prosentin käyttöasteeseen. Osittain laskua selittää Heinänokan keittiön alkutalvesta tehty täysremontti, jonka johdosta Heinänokka käytännössä oli kiinni tammi ja

9 9 helmikuun ajan. Kunstenniemen osalta kävijämäärän laskua (37,88 %) vuonna 2008 ja (34,79 %) vuonna 2009 ei vastaavalla tavalla voida selittää. Vaikka yhden vuoden perusteella ei kovin suuria johtopäätöksiä pystykään vetämään, saattaa olla mahdollista, että Kunstenniemen osalta majojen laatu alkaa hiljalleen etääntyä käyttäjien toiveista. Laverimajoitus, neljän hengen huoneet, majakohtaiset saniteettimahdollisuudet ja leirinjohtajien yksityisyyden kannalta puutteelliset tilat saattavat vaikuttaa kysyntään. Tähän suuntaan viittaisi ainakin se, että rippikoulun pitoon joidenkin mielestä sopimattomat Eräkämppä ja Kunstenmaja menettävät jatkuvasti suosiotaan. Pienet majat houkuttelevat pieniä ryhmiä ja niiden käyttöasteet ovat %:n välillä. Isot ja tällä hetkellä laadukkaimmat Kunstenkari ja Kunstenpää saavuttavat %:n käyttöasteen. Leirikesän aikana leirikeskukset ovat kutakuinkin täynnä. Ongelman muodostaa talvi-aika, jonka aktivoimista toisin on monin tavoin pohdittu. Mikäli analyysi majojen laadun vaikutuksesta leirikeskusten käyttöasteeseen pitää paikkansa, tulee lähivuosina ryhtyä pohtimaan mitä mahdollisuuksia meillä voisi olla majojen houkuttelevuuden lisäämiseen. Vuonna 2009 leirikeskuksissa oli kävijää, majojen käyttöaste oli 44,4 % ja aterioita tarjottiin kappaletta. Kasvatusasiain keskuksen teologien suorittamat kirkolliset toimitukset vuonna 2009: Kasteita: 45. Rippikouluja: 7. Avioliittoon vihkimisiä 33. Avioliiton vahvistamisen siunaamisia: 2. Kodin siunaamisia: 2. Hautauksia: 6. Maahan kätkemisiä: 1. Kuolinviestiyhteistyö Heikki Arikka on osallistunut kuolinviestipäivystykseen kertomusvuoden aikana. Hälytyksiä on tullut HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 1.1. KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Vuosille valittuun johtokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: Jäsenet Koponen Antti, pääsihteeri, puheenjohtaja Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, aluepäällikkö Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja, varapuheenjohtaja Malmi Eva, lähihoitaja Vallas Kalevi, eversti Varajäsenet Kallioniemi Taisto, lehtori Pippola Matti, Ylikonstaapeli Kirkkoneuvoston edustajana toimi Petra Määttänen. Johtokunta kokoontui vuoden 2009 aikana kaikkiaan 8 kertaa. Pykäliä kertyi 156.

10 10 Johtokunnan kokoukset pidettiin kirkkoneuvoston kokoushuoneessa. Joulukokousta vietettiin Vimmassa ja ravintola Koulussa. Kasvatusasiain johtokunnan keskeiset päätökset vuonna 2009 HENKILÖSTÖ 5-6/09 Toimistonhoitaja Johanna Hoppelan sijaiseksi hoitovapaan ajalle saakka päätettiin esittää palkattavaksi Tia Mäkelä. 7/09 Lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän vanhempainvapaan sijaiseksi saakka päätettiin esittää palkattavaksi Jonna Pelkonen. 8/09 Päätettiin oikeuttaa yhteisten työmuotojen johtaja täyttämään lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaisuus saakka. 14/09 Nuorisotyönohjaaja Rauno Rädyn irtisanouduttua virastaan alkaen todettiin, että yhteisten työmuotojen johtaja palkkaa hänelle sijaisen joko maalis-elokuulle tai huhti-syyskuulle. 37/09 Hyväksyttiin esitys kasvatusasiain keskuksen vuosilomista varsinaisena loma-aikana /09 Todettiin, että yhteisten työmuotojen johtaja on palkannut Ida-Maria Pankan hoitamaan Jaanet Salmisen viransijaisuutta saakka. 39/09 Todettiin, että yhteisten työmuotojen johtaja on palkannut nuorisosihteeri Rauno Rädyn tehtäviä ajalle ja hoitamaan nuorisotyönohjaaja Olli-Pekka Simosen. 41,53/09 Päätettiin, Kaarinan seurakuntaa lukuun ottamatta, valita lastenohjaaja paikallisseurakunta yhteyshenkilöt ajalle : Mikael Tiia Aalto-Kaikkonen, Piikkiö Leena Kinnari, Maaria Tiina Nieminen, Paattinen ja Tuomiokirkkoseurakunta Pia Tuominen, Martti Salla Haapala, Åbo svenska Maija Pursiainen ja Katariina Minna Reijo. Pykälässä 53 valintaa täydennettiin Kaarinan osalta Katja Henriksson. 58/09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle uuden oppilaitosteologin viran perustamista ammattioppilaitostyöhön alkaen. 79/09 Merkittiin tiedoksi vs. lapsityön johtaja Jaanet Salmisen laatima ehdotus lastenohjaajien vaatimusryhmien tarkistusesitykseksi perusteluineen. 80/09 Tehtiin esitys ovo-korvauksen maksamisesta kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kalliolle Pyölinrannan kesäkodin hoitamisesta oman virkansa ohella Johtokunta hyväksyi kasvatustoimen johtajan kirkkoneuvostolle tekemän esityksen oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Mia Pusan hoitovapaan sijaistamisesta saakka siten, että hänen sijaisenaan toimii pastori Outi Ruohola Johtokunta merkitsi erityisnuorisotyön kehittämisprojektin esittämät

11 11 virkajärjestelymuutosesitykset tietoonsa saatetuiksi. 103/09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että toimistosihteeri Janette Korvenpään hoitovapaasijaiseksi ajalle nimitetään Tiina Pajunoja. 105/09 Tehtiin yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys erityisnuorisotyön selvityksen perusteella tehtävistä henkilöstöjärjestelyistä, joiden mukaan lakkautetaan kaksi nuorisosihteerin (502) virkaa ja yksi lapsityönohjaajan (502) virka ja perustetaan nuorisotyön tiimiin erityiskasvatuksen asiantuntijan (602) virka ja varhaiskasvatuksen tiimiin kasvatuksen asiantuntijan (601) virka. 122/09 Hyväksyttiin esitys kasvatusasiain keskuksen koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2010 ja kolmivuotissuunnitelman vuosille /09 Hyväksyttiin esitys kasvatusasiain keskuksen henkilöstön osallistumisesta työalakokoontumisiin ja neuvottelupäiville vuonna /09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin kasvatusasiain keskuksen leiritoiminnasta vastaavan laskuttajan viran siirtämiseksi taloushallinnon yhteyteen. 139/09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityönjohtaja Kaisa Rantalalle myönnettäisiin virkavapautta ajalle , jotta hän voisi jatkaa työtään hankekoordinaattorina Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa projektissa. 140/09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityönjohtaja Kaisa Rantalan virkavapauden aikana tehtävät varhaiskasvatuksen yksikössä järjestetään siten, että Kaisa Rantalan sijaisena , toimii lapsityönohjaaja Jaanet Salminen, Jaanet Salmisen sijaisena Jonna Kesäläinen ja lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän sijaisena Ida-Maria Pankka. Mikäli Kesälä anoo vanhempainvapaan jatkoksi hoitovapaata, jatketaan Pankan työsuhdetta hoitovapaan päättymiseen saakka. TOIMINTA 9/09 Päätettiin esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lapsityön kesän 2009 hinnastot. 10/09 Hyväksyttiin periaatteet lastenohjaajien työajan jakamisesta silloin, kun osa työstä tehdään paikallisseurakuntien alaisuudessa. 11/09 Saatiin selvitys lastenohjaajien työajan jakaantumisesta kasvatusasiain keskuksen ja paikallisseurakuntien työmuotojen kesken. 12/09 Hyväksyttiin kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus vuodelta /09 Kasvatusasiain johtokunta valitsi varapuheenjohtajakseen vuosille Kari Kiesiläisen. 42/09 Tarkennettiin ohjeistusta päiväkerhojen, 3-vuotiaiden kerhojen ja muskarien kerhopaikkojen myöntämisessä.

12 12 57/09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle työryhmän perustamista pohtimaan lapsivaikutusten arviointia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. 59/09 Tehtiin yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskushinnastoksi alkaen. 60/09 Merkittiin tietoon saatetuksi erityisnuorisotyön tulevaisuutta ja nuorisosihteerien työnkuvaa pohtivan työryhmän väliraportti ja esitys Vimman tilojen käytön uudistamiseksi. 76/09 Johtokunta merkitsi tietoonsa saatetuksi seurakuntien ja kasvatusasiain keskuksen edustajien laatimat perhetyön yhteiset tavoitteet ja päätti pyytää niistä seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. 81/09 Päätettiin osallistua joustavan perusopetuksen toiminnassa mukana olevan nuorisotyöntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin lukuvuoden aikana yhteensä 8018 eurolla. 84/09 Pohdittiin mahdollisuuksia osallistua nuorison koulupurjealus Carolan hankintaan. 104/09 Hyväksyttiin kasvatusasiain keskuksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2010 sekä avaintavoitteet vuosille 2011 ja 2012 ja toimitettiin se taloustoimiston kautta yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn. 105/09 Merkittiin erityisnuorisotyön selvitys tietoon saatetuksi ja lähetettiin se edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. 131/09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry:n korottoman lainan nostamista eurolla ja näin korotetun lainan laina-ajan pidentämistä kahdella vuodella siten, että lainan viimeinen erä maksetaan viimeistään /09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle R&F Rindell Ay / Mikko Rindell Oy:n kanssa neuvotellun leirikuljetussopimuksen hyväksymistä ajalle /09 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle leirihinnastojen kuljetusmaksujen pitämistä nykyisellä tasolla myös ajalla /09 Tehtiin yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys lapsivaikutusten huomioimisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvien paikallisseurakuntien piirissä. 136/09 Merkittiin tietoon saatetuksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman valmistelutilanne. 143/09 Merkittiin tietoon saatetuksi kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, perheasiain keskuksen ja Turun kaupungin hankesuunnitelma Torin kulma palvelupisteen perustamisesta Vimmaan syr-

13 1.2. HENKILÖSTÖ 13 jäytymisvaarassa olevien perheiden auttamiseksi. 152/09 Merkittiin tietoon saatetuksi ammattioppilaitospappi Atte Airaksisen raportti ammattiosaamisen MM-joukkueen papin tehtävistä Calgaryn vuoden 2009 MM-kisoissa. Kasvatusasiain keskuksen työntekijät Kasvatustoimen johtaja Hurme Hannu Toimisto Toimistonhoitaja Grönqvist Johanna, äitiyslomalla alkaen, hoitovapaalla asti. Vs. toimistonhoitaja Mäkelä Tia Toimistosihteeri Korvenpää Janette, äitiyslomalla alkaen, hoitovapaalla asti. Vs. toimistosihteeri Pajunoja Tiina Toimistosihteeri Rautiainen Tarja. Varhaiskasvatus Toimisto: Lapsityön johtaja Rantala Kaisa, virkavapaalla asti. Vs. lapsityön johtaja Salminen Jaanet Vs. lapsityönohjaaja Pankka, Ida-Maria Kesäläinen, Jonna. Lapsityönohjaaja Kesälä Kristiina, äitiyslomalla ) Vs. lapsityönohjaaja Kesäläinen Jonna (e. Pelkonen Pankka, Ida-Maria) Lapsityönohjaaja Viberg Sanna. Lastenohjaajat, vakinaiset: Aalto Marianne Aalto-Kaikkonen Tiia Aava Kirsi Cederkvist Kirsi Fager Naomi, äitiysloma alkaen Forsman Merja Haapala Salla Heinonen Jaana Hirvonen Saila Holmsten-Kaakkurivaara Armi Hyppänen Marjo Hyytinen Heidi Jalonen Mirjami, osa-aika eläke Kaarto Tuulikki Kemppi Riikka Kinnari Leena Kolkkala Terhi Korhonen Katriina, hoitovapaa Koski Katri Koskinen Kirsi

14 14 Kulmala Maija, osatyökyvyttömyyseläke Kurling-Suojanen Maija Kuusikoski Tuire Laaksonen Heidi, hoitovapaa Laine Anu, äitiysloma ja hoitovapaa Laukkanen Anneli Lehtinen Johanna, äitiysloma 8.5. alkaen Lindstedt Tiina, työvapaa alkaen Liski Marina Manninen Päivi Merilä-Koskinen Tea Metsämäki Hanna, osa-aikaeläke Muhonen Heidi, äitiysloma ja hoitovapaa Mäkitalo Seija Nieminen Tiina Palmu Laura Pursiainen Maija Rantala Helena Rautjärvi-Joronen Maija Reijo Minna Rinta-Jouppi Tarja, äitiysloma 2.6. alkaen Selin Sirkka Sellgren Hanna, hoitovapaa Suojanen Eveliina Suvanto Eija, äitiysloma ja hoitovapaa Toivonen Niina Tuominen Pia Valanne Heli, asti Viljanen Marjo Vähä-Vahe Kaija Yllikäinen Johanna, äitiysloma ja hoitovapaa Lastenohjaajat, määräaikaiset: Hallikainen Tiina kutsuttu tarvittaessa Heikkilä Essi Henriksson Katja Holmström Johanna 3.7. asti Jääskeläinen Milka, kutsuttu tarvittaessa Jääskeläinen Suvi, , kutsuttu tarvittaessa Kajala Laura, kutsuttu tarvittaessa Kalske Nora Kasurinen, Riina, , kutsuttu tarvittaessa Korhonen, Leena kutsuttu tarvittaessa Koskinen Helena, kutsuttu tarvittaessa Kuusela Päivi Leppämäki Laura Leppänen Lotta Linnasaari-Liimatainen Päivi, asti Maja Sanna Mäkikärki Petri, , kutsuttu tarvittaessa Nieminen Katri Nordvall Janne Närhi Anne, kutsuttu tarvittaessa Paasi Emilia

15 15 Paavilainen Kirsi, asti, kutsuttu tarvittaessa Peltonen Satu, asti Pietilä Johanna Pikkarainen Anne Pitkäkaski Jenny, , kutsuttu tarvittaessa Raittinen Virpi, asti Ristolainen Sari, kutsuttu tarvittaessa Rosenlund-Laiho Maria, kutsuttu tarvittaessa Saari Maija, kutsuttu tarvittaessa Sainio Anniina, asti Sainio Suvi, , Salonen Noora, , kutsuttu tarvittaessa Sormunen Titta Suominen Jaana Taira Emilia, kutsuttu tarvittaessa Tyrmi Anne-Mari, kutsuttu tarvittaessa Vainio Jere Vesanen Heli, asti Viberg Sinikka, asti Virtanen Anne, asti, kutsuttu tarvittaessa Virtanen Anu, kutsuttu tarvittaessa Virtanen Laura, kutsuttu tarvittaessa Yli-Antola Sari Nuorisotyö Kasvatuksen teologi Arikka Heikki Nuorisosihteerit Käsmä Jani, nuorisosihteeri Ruusu Marja, nuorisosihteeri Lähde Leena, nuorisosihteeri, palasi hoitovapaalta Räty Rauno, nuorisosihteeri asti. Vs. nuorisosihteeri Olli-Pekka Simonen huhti-heinäkuu. Oppilaitos- ja kansainvälinen työ Leirikeskukset Ammattioppilaitospastori Airaksinen Atte Oppilaitospastori Gustavson Peter Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori. Pusa Mia, hoitovapaalla asti. Vs. oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Ruohola Outi asti. Kurssikeskuksen hoitajat: Arhi-Sahlsten Hanna, Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja Kallio Samuli, Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja (+ Pöylinranta) Lahtonen-Ruoho Elina, Sinapin kurssikeskuksen hoitaja

16 16 Keittäjät: Grönberg Leena Heikonen Heidi, virkavapaalle Järvinen Maija Koppinen Erik Kosme-Rokka Tanja Lindholm Tapio Saarinen Minna, sijainen saakka Päivärinta Anna, virkavapaalta Reilimo Mira Suovanen Heidi, sijainen alkaen Vartiainen Arja-Riitta Vuori Satu Kesätyöntekijät LEIRITYÖSSÄ: Anneberg Saara, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija Englund Laura, erityspedagogiikan opiskelija Hallikainen Tiina, teologian opiskelija Hynninen Veera, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija Kaipiainen Santeri, musiikkikasvatuksen opiskelija Kajala Laura, teologian opiskelija Kekkonen Timo, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija Känä Heidi, kestävän kehityksen opiskelija Lahti Leena, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija Lehtonen Jami, lähihoitajaopiskelija Leikas Timo-Ilkka, luokanopettajaopiskelija Lundman Petra, luokanopettajaopiskelija Lundqvist Anja-Maria, teologian opiskelija Luusua Heidi, viittomakielen tulkkiopiskelija Mantere Ville, teologian opiskelija Panttila Sami, uskontotiede ja teologian opiskelija Pulkkinen Elina, nuoriso ja vapaa-ajan ohjaajaopiskelija Raivio Riikka, teologian opiskelija Reinvall Niko, ylioppilas Romberg Christer, kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija Saikkonen Heta, teologian opiskelija Tamm Irja, sosionomi (AMK)+ diakoni opiskelija Westergård Jonathan, teologian opiskelija KEITTIÖTYÖSSÄ LEIRIKESKUKSISSA: 1. Kunstenniemi: Keittäjänä: Kristiina Reunanen, suurtalouskokki, Keijo Nieminen, suurtalouskokki, Nina Isotalo, suurtalouskokki, Mariia Salminen, suurtalouskokki, Lasse Koskela, suurtalouskokki, Impi Saarisalo, merkonomi,

17 17 Keittiöapulaisena: Robin Åkerblom, opiskelija, Sari Jalonen, opiskelija, Marjukka Rautio, opiskelija, Laura Pärkkä, opiskelija, Työssäoppijana: Elisa Niemelä, ravintotyöntekijä, Heinänokka: Keittäjänä: Janne Toivonen, suurtalouskokki Tiina Leppänen, suurtalouskokki Hanna Kalliomäki, suurtalouskokki Juuso Kultala, kokki Tuuli Gustafsson, opiskelija Keittiöapulaisena: Jaana Pöyry, Keittiöapulainen Hanne Gustafsson, Opiskelija (Nimi ei julkinen), Siistijä Sinappi Keittäjänä: Virpi Suominen Henna Tihilä Keittiöapulaisena: Tiia Kulmaneva Pöylinranta Keittäjänä: A nneli Parikka, keittäjä Keittäjänä: Kati Heina, keittäjä 2 ASIAKASPALVELU JA AV-MATERIAALILAINAAMO 2009: Kasvatusasiain keskus on jakanut tietoutta seurakuntien varhaiskasvatus- ja nuorisotyöstä sekä julkaisemalla tiedotteita että henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa. Kirjastoon hankittiin vähemmän teoksia, kuin vuonna 2008, jolloin hankintoja oli huomattavasti enemmän vuoteen 2007 verrattuna. Hankintoihin on otettu käyttöön

18 18 entistä enemmän kasvatuksellinen linja. Suurin osa hankinnoista oli kirjoja. Myös musiikkia, nuotteja ja dvd-elokuvia hankittiin. Maaliskuussa Tia ja Tiina tiivistivät kirjavalikoimaa remontin alta. Kirjastoon rakennettiin kuun lopulla työpiste, jossa nuorisosihteeri Olli-Pekka Simonen, ja hänen jälkeensä Leena Lähde työskentelivät. Leena Lähde siirtyi väliaikaisesti Sanna Vibergin huoneeseen tekemään varhaiskasvatuksen tehtäviä Sannan lähdettyä virkavapaalle lokakuun alussa.) Työpiste tyhjillään palvelee pienenä lukusalina. Kesällä 2008 koottiin kirjastoon pieni lelumuseo. Vanhat lelut tuotiin leikeiltä turvaan ja näytille varhaiskasvatuksen eri toimintapisteistä. Lelut ovat edelleen kirjastoa koristamassa. PrettyLib -kirjasto-ohjelma on toiminut lähes moitteettomasti viime vuoden tietokantaongelmien ja atk-osaston vian korjauksen jälkeen. Lokakuussa 2008 kirjastossa vieraili omine ryhmineen opettajaksi opiskelevia nuoria. Heidät toivotettiin tervetulleeksi käyttämään Kasvatusasiain kirjastoa, palveluja ja asiantuntemusta jatkossakin. Osa heistä käyttää nyt aktiivisesti kirjastomme palveluita. Alla on listattuna lukuja Kasvatusasiain kirjaston karttuneesta kokoelmasta tilanteen mukaan.

19 19 3 VERKOSTOITUMINEN KASVATUSASIAIN KESKUKSEN ULKOINEN YHTEISTYÖVERKOSTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisten yhteyksien lisäksi kasvatusasiain keskuksella on oheisen taulukon mukaisesti laajaa ulkoista yhteistyötä eri tahojen kanssa. YHTEISTYÖTAHO TYÖNTEKIJÄ YHTEISTYÖMUOTO AKAVA Hannu Hurme Pappisliiton hallituksen jäsen Ammattikorkeakoulun ja ammattioppilaitosten Atte Airaksinen Oppilashuolto oppilaanohjaajat, terveydenhoita- jat, koulupsykologit... Heikki Arikka Anglikaaninen kirkko Suomessa Mia Pusa/Outi Ruohola Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset Arkipelag-musiikkiopisto Hannu Hurme Hallituksen jäsen Arkkihiippakunnan lapsityönohjaajat Ida-Maria Pankka Yhteistyöpalaverit Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Sanna Viberg Arkkitehtitoimisto L2 Samuli Kallio Heinänokan keittiön saneeraus Chipster Food Ab Oy Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Elintarviketoimittaja Evankeliset opiskelijat (EO) Peter Gustavson Farmos Hanna Arhi-Sahlstén Samuli Kallio Grawiko Oy Marja Ruusu Kunstenniemen luontopolku Heinon tukku Oy Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Elintarviketoimittaja Henrikin seurakunnan alueen päiväkodit Sanna Viberg yhteistyökokoukset Hätäkeskus Operaatio Turku päivystys Ilmavoimat Heikki Arikka Pappi Insinööritoimisto L&U Oy Marja Ruusu Kunstenniemen luontopolku International Evangelical Church (Helsinki) Mia Pusa/Outi Ruohola Kansainväliset kirkkopäivät ja muut kansainväliset seurakunnat International School, Turun kansainvälinen koulu Mia Pusa/Outi Ruohola Koulujumalanpalvelukset, uskonnonopetus Johanniitat ry Down by the Laituri -päivystys Oper. Naantalin Aurinkoinen -päiv. Operaatio Turku -päivystys Ruis Rock -päivystys Saapas päivystys Kaarinan kaupunki Kansan Raamattuseuran opiskelijatyö (KRS) Kansanlähetyksen opiskelijatyö (KL) Kaskeinmarja Oy Hannu Hurme Jaanet Salminen Peter Gustavson Peter Gustavson Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Iltapäiväkerhotoiminnassa mukana olevien koulujen johtajat Kaarina 700-v. työryhmä, pj. Kaupungin eri viranomaistahot Kaupungin nuorisotyön viranhalt. Kaupunginhallituksen pöytäkunta Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Varhaiskasvatusyhteistyö Elintarviketoimittaja

20 Kirkkohallitus 20 Hannu Hurme Atte Airaksinen Heikki Arikka Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Kristiina Kesälä Sanna Viberg Hallinnollinen yhteistyö Ammattiosaamisen MM-joukkue, Kirkko verkossa hanke Kirnu yhteistyö Kättä Päälle-kampanja VAKE-koulutus World Skills 2009-kilpailut Kirkkopalvelut Kirkon Paikat KKN Konservatorio Korkeakoulujen tiedekuntien opintosihteerit sekä opinto-ohjaajat Kristillinen opisto Hannu Hurme Heikki Arikka Marja Ruusu Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Hannu Hurme Marja Ruusu Samuli Kallio Hannu Hurme Heikki Arikka Jaanet Salminen Marja Ruusu Hannu Hurme Ida-Maria Pankka Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Mia Pusa/Outi Ruohola Peter Gustavson Hannu Hurme Heikki Arikka Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Marja Ruusu Kristiina Kesälä Sanna Viberg Hallinto Kirkon Paikkojen hallitus Leirikeskuksien markkinointi Erityisnuorisotyö KLNN - työryhmä Lastenohjaajakoulutus Leiritoiminta Nuorisotyöntekijöiden koulutukset VAKE-yhteistyö Muskariyhteistyö Muskarikoulutus lastenohjaajille Tuutorikoulutus Konsultointi Koulutus Lastenohjaajaopiskelijoiden harjoittelujen suorittamiset, näyttökokeet, kansainvälisyyskasvatus ja muut yhteiset projektit sekä työryhmät, Dysfasiarippikoululeiri. Kulttuurikeskus, Turku Jaanet Salminen Lastenkulttuurin neuvottelukunta Lasten Keskus Hannu Hurme Heikki Arikka Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Sanna Viberg Kirnuyhteistyö Kättä päälle-kampanja Lasten ohjaajien materiaalit Päiväkerhon vuosisuunnitelma työryhmä VAKE-yhteistyö Lausteen perhekuntoutuskeskus Hannu Hurme Laitoksen pappi Lazarus Liedon yläaste Lindström Oy Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Operaatio Turku -päivystys Oper. Naantalin Aurinkoinen -päiv Ruis Rock -päivystys Saapas-päivystys Oppituntivierailut Leirikeskusten vaihtomatot ja -mopit Linnunpontto.com, Mikko Laine Marja Ruusu Kunstenniemen luontopolku Lokalahden luomumylly Hanna Arhi-Sahlsten Elintarviketoimittaja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiiKu) Jaanet Salminen Kristiina Kesälä Malkit Oy (ent. Siistipiste) Mannerheimin Lastensuojeluliitto Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Katja Henriksson Varsinais-Suomen iltapäivätoiminnan koordinaattorit Yhteistyöprojektit Leirikeskusten pesuaine ja puhtaanapitovälineiden toimitus Lastenoikeuksien päivän tiedotustilaisuus Perhekeskus Marakatti (ohjausryhmä ja työskentely perhekeskuksessa) Metos Oy Ab Samuli Kallio Heinänokan keittiön saneeraus Naantalin kaupunki Operaatio Naantalin Aurinkoinen -päiv. Naantalin poliisi Oper. Naantalin Aurinkoinen -päiv. Naantalin seurakunta, vapaaehtoiset Operaatio Naantalin Aurinkoinen -päiv. Naantalin SPR Operaatio Naantalin Aurinkoinen -päiv. Nikulan luomutila Hanna Arhi-Sahlsten Elintarviketoimittaja Nordea, Humalisto Hannu Hurme Jouluhartaus Nuorisojohtajat (valtakunnallinen) Hannu Hurme Jäsen

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2008 VUODEN 2008 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2008 merkittävimmät

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Arjen kristillisyys toteutuu läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2007 toimintaa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Yhteinen kirkkovaltuusto

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkallionkatu 4 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 2.12.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 2.12.2015 kello 19.05-20.00 Paikka Kunstenniemen leirikeskus Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja Hannu Isolauri jäsen Anni

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Ilpo Lahdenkauppi Kertoi Turun NMKY:n Harvan leirikeskuksen remonteista ja käytöstä vuodella 2008 sekä jakoi kokouksen osanottajille infopaketit.

Ilpo Lahdenkauppi Kertoi Turun NMKY:n Harvan leirikeskuksen remonteista ja käytöstä vuodella 2008 sekä jakoi kokouksen osanottajille infopaketit. NUORISOTYÖN JOHTORYHMÄN (NUJO) KOKOUS 5/2008 Aika torstai 24.4.2008 kello 09.30 11.30 Paikka Heinänokan leirikeskus Läsnä Heikki Arikka kasvatusasiain keskus Pekka Rautiainen kasvatusasiain keskus Marja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Työtä tulevaisuuden

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1 29.10.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.10.2014 kello 16.02-16.55 Paikka Kirkkoherrojen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, VI kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 13.04.2015 klo 17:30-19:45 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126513, FAX 05 6126506 Aika Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 18.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Kasvatusasiain keskuksen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 28.11.2013 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 28.11.2013 klo 18.45 20.33 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1 28.1.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 28.1.2015 kello 17.30-18.27 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan Lyhennetty pöytäkirja seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 13.2.2012 vaalikokouksen jälkeen klo 19.00-20.15. Paikka Käpylän kirkko, seurakuntasali, Metsolantie 14 Osanottajat:

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.9.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.9.2015 1 22.9.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Tiistai 22.9.2015 kello 17.04-18.07 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1 26.2.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 26.2.2014 kello 19.33-20.16 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Paikka Tarvasjoen kappelitoimisto Kokousaika 29.8.2017 klo 18.00 18.40 Pykälät 27-37 Osanottajat Kokoukseen kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo. Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo. Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 15.3.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 15.3.2017 klo 18.10-20.05 Paikka Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo 17

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Asialista Humaljärven maja, Humalniementie 410, Pulsa

Asialista Humaljärven maja, Humalniementie 410, Pulsa Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 17.8.2016 klo 17.00 19.19 Paikka Humaljärven maja, Humalniementie 410, Pulsa ASIALISTA

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki ESITYSLISTA 1 (9) KOKOUSKUTSU Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.1.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.1.2012 1 25.1.2012 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 25.1.2012 kello 17.38 19.15 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/ 3/2017-4.4.2017 Aika: ti 4.4.2017 klo 17.00-18.20 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti poissa Huhtala Pauliina,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Aika: maanantai 4.6.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki.

Aika: maanantai 4.6.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Aika: maanantai 4.6.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.4.2015 klo 16.30-18.50 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko pj/khra/, esteell. 45, poistui

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2007 Seurakuntaneuvosto 07.06.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2007 Seurakuntaneuvosto 07.06.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2007 Aika: Torstaina 07.06.2007 klo 18.00 Paikka: Kesäkoti, Koskensuuntie 31, 07820 PORLAMMI ASIALISTA 38 KOKOUKSEN AVAUS 39

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot