K O K O U S K U T S U

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K O K O U S K U T S U"

Transkriptio

1 K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. krs (tila 207). ASIALUETTELO: 33 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastaminen 36 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 37 Suositussopimus toimituspalkkioista 38 Investointiosan muutos, konehankinnat 39 Tuloveroprosentti vuodelle Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 41 Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asiakirjojen nähtävänäpitämisaika Internetissä 42 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen

2 2 43 Valtuustoaloite Porin seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle Kirkko Porissa välittää ihmisistä! kaikista, vaiko vain omistaan 44 Turun hallinto-oikeuden päätös Ritva Parkkalin kirkollisvalitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta 45 Muut asiat 46 Valitusosoitus 47 Kokouksen päätös

3 3 PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 3/2014 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o Seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Itäpuisto 14, kello Läsnä Aalto-Setälä Eila Pekola Antti Anttila Esa Peltomäki Lea Haanpää Liisa Peltoniemi Tapani Harju Aulikki Perttula Pentti Heilimä Janne Puttonen Pauli poissa Hildén Hanna Raitala Reijo Honkasalo Timo Ratola Pekka Huhtanen Kristiina poissa Rautio Marja Isosaari Pirkko Riihimäki Pulu Jalonen Ari poissa Roininen Irma Jylhe Paula Rouvali Arja-Leena Kalliomäki Sari Saarinen Riku poissa Karihaara Juuso s. klo Saine Harri puheenjohtaja Karilahti Aulis Salonen Marjatta Kause Anne Savinen Sirkka-Liisa Korkeaoja Aila Sinisalmi Hanna Korpela Kyllikki Soukki Raimo Korpela Simo Säämäki Matti Laivonen Ismo Turunen Miia Liivola Tiina Tuutti-Friman Ritva Linnainmaa Antti Valaja Anna-Kaisa Linnainmaa Satu Vasama Juha Myllykoski Sonja Virtanen Lasse Mäkinen Pauli Wittsberg Regina Nummi Tapio Vuolanne Antti poissa Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi poissa Vara- Hatanpää Satu Kalliola Pentti jäsenet Juntunen Aulis Santala Osmo Järvinen Simo Muut Kari Erkkola yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja läsnä- Reetta Uusitalo yhteisen kirkkoneuvoston jäsen olijat Kaisa Huhtala kirkkoherra Veli-Pekka Koivisto talousasiantuntija, s. klo Maija-Leena Seppälä tiedotuspäällikkö Jari Suvila hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Kalevi Lindfors kiinteistöpäällikkö Hilkka Tommila hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri Kokouksen avaus ja alkuhartaus Lääninrovasti Heimo Hietanen pitää alkuhartauden ja kertoo rakenneuudistuksen ajankohtaisista asioista.

4 4 KV : Kokouksen aluksi lääninrovasti Heimo Hietanen piti alkuhartauden, jonka päätteeksi veisattiin Hanneli Grönlundin säestyksellä virsi 137. Heimo Hietanen kertoi rakenneuudistuksen ajankohtaisista asioista Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:5.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakuntien ja hallintoviraston ilmoitustauluilla Kokouskutsu on lisäksi julkaistu Satakunnan Kansassa ja Uudessa Ajassa. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat myös olleet seurakuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 2 :n mukaan kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. KV : Merkittiin, että kirkkovaltuuston jäsenet Kristiina Huhtanen, Ari Jalonen, Pauli Puttonen, Riku Saarinen, Antti Vuolanne ja Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen. Sen vuoksi oli kokoukseen kutsuttu varajäsenet Satu Hatanpää, Aulis Juntunen, Osmo Santala, Simo Järvinen ja Pentti Kalliola. Näin ollen (liite 1) todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Pekola ja Aila Korkeaoja. Tarkastus toimitetaan tiistaina kello 9 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa.

5 36 36 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätettäneen hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi toimitettu esityslista. 5 KV : Puheenjohtaja ilmoitti, että Antti Pekola on pyytänyt puheenvuoroa asian 45 Muut asiat -kohdassa. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi Suositussopimus toimituspalkkioista Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille, kanttoreille ja lehtoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siten, että se voidaan irtisanoa päättymään vain kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Jos sopimus on irtisanottu kesäkuun 30. päivän jälkeen, se on voimassa koko seuraavan kalenterivuoden. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Toimituspalkkiotaksojen tasoa on tarkistettu. Sopimuksen soveltamisen perusperiaatteet ovat entiset. Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 :n 1 mom.) Ulkopuolisen työvoiman tarve kun seurakunta järjestää papin, kanttorin tai lehtorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Tätä soveltamisen perusperiaatetta ei ole muutettu nykyisestä. Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 :n 2 mom.) Palkkion maksaminen seurakunnan omalle henkilöstölle toimituspalkkioita ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuunottamatta seuraavia poikkeuksia: 1. viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään 2. osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 :n 3 mom.) Palkkion maksaminen toisen seurakunnan henkilöstölle Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on muun seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija, toimituspalkkio maksetaan edellyttäen, että toimitus tai tehtävä suoritetaan viranhaltijan vapaapäivänä ja että viranhaltijalla on esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 :n 4 mom.)

6 6 Toimituksen sisältämät tehtävät Toimitusten hinnoittelu kattaa toimituksen valmistelun mahdollisine etukäteiskeskusteluineen ja harjoituksineen, itse toimituksen sekä mahdollisen toimituksen jälkeiseen juhlaan osallistumisen. Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, toimituspalkkiota maksetaan liitteen 1 mukaisesti, lukuun ottamatta 2 :n 2 momentissa sanottuja poikkeuksia, joihin sovelletaan liitettä 2. Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja ei ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, toimituspalkkiota maksetaan liitteen 2 mukaisesti. Oheisina liitteinä jaetaan uusi suositussopimus ja suositussopimuksen liitteet 1 2. Muiden kuin suositussopimukseen sisältyvien tehtävien hinnoitteluksi esitetään seuraavaa: SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA PAPPI SRK EI SRK - pelkkä uurnan lasku 45,00 50,00 - onnittelukäynti 50,00 60,00 - muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 - hartaushetket - Kauneimmat joululaulut - piirit - päivystys (virastossa) KANTTORI SRK EI SRK - uurnan lasku 35,00 40,00 - onnittelukäynti 50,00 60,00 - muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 - hartaushetket - Kauneimmat joululaulut - piirit - päivystys (virastossa) Käytännön toimenpiteet Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Tämän tarkistaminen kuulunee palkkion hyväksyjälle. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää, että KV päättää hyväksyä suositussopimuksen toimituspalkkioista ja toimituspalkkiot seuraavasti:

7 7 a) Suositussopimuksen mukaiset toimituspalkkiot vahvistetaan alkaen. b) Niiden toimitusten suorittajien, joilta puuttuu sopimuksen tarkoittama koulutus, palkkio on esimiehen harkinnan mukaan 0 20 % pienempi. c) Toimituspalkkiota muista toimituksista maksetaan seuraavasti: SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA PAPPI SRK EI SRK - pelkkä uurnan lasku 45,00 50,00 - onnittelukäynti 50,00 60,00 - muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 - hartaushetket - Kauneimmat joululaulut - piirit - päivystys (virastossa) KANTTORI SRK EI SRK - uurnan lasku 35,00 40,00 - onnittelukäynti 50,00 60,00 - muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 - hartaushetket - Kauneimmat joululaulut - piirit - päivystys (virastossa) KV : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys. (liitteet 2 3) 38 Investointiosan muutos, konehankinnat Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 38 Investointiosaan vuodelle 2014 on kohdistunut tuloa ,55 euroa Kiinteistö Oy Antinkatu 22:n asunto-osakkeen myynnistä. Tätä ei ole talousarviossa huomioitu. Käppärän hautausmaalle on investointisuunnitelmassa vuodelle 2015 suunniteltu Bobcatin korvaamista uudella monitoimikoneella. Bobcatin hankintavuosi on 2002 ja käyttötunnit yli tuntia. Lisäksi kaivulaite on edellisestä koneesta. Tilalle tulisi hankkia uusi monitoimikone. Sen kustannus olisi euroa. Hankinta voitaisiin siirtää toteutettavaksi tälle vuodelle.

8 8 Noormarkun hautausmaata laajennettiin vuonna 2009, jolloin hoitoalueet lisääntyivät oleellisesti. Alueiden tehokas hoito edellyttää konekannan lisäämistä. Keräävän leikkurin kustannus olisi euroa. Laitteet kilpailutetaan hankintasääntöjen mukaan. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää, että KV päättää hyväksyä esityksen mukaisen investointiosan määrärahasiirron euroa hautausmaiden konehankintoihin. KV : Hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys Tuloveroprosentti vuodelle 2015 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö VEROTUSMENETTELYLAIN 91 a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä kirkollisveroprosentin suuruus. KIRKKOLAIN 15:2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Porin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuosina ollut 1,5, vuosina ,4 ja vuosina 2013 ja ,5. Verotuloja on kertynyt tämän vuoden elokuun loppuun mennessä 0,8 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausimuutokset olivat tammikesäkuussa positiivisia maaliskuuta ja kesäkuuta lukuun ottamatta. Tammi- ja helmikuussa tuloja kertyi yli 10 % edellisvuotta enemmän ja maaliskuussa puolestaan yli 10 % viime vuotta vähemmän. Elokuussa tuloja kertyi yli 13 % viime vuotta vähemmän, koska viime vuoden elokuun tilitys oli poikkeuksellisen hyvä. Vuonna 2013 verotulokertymän kasvuun oli suurimpana syynä veroprosentin nostaminen, mutta myös vuonna 2014 verotulot ovat kasvaneet veroprosentin korotetulla 1,5 %:n tasolla. Yhteisövero-osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna lähes 10 % ja pääasiallinen tulolähteen ansio- ja pääomaverotulojen -kertymä on elokuun lopussa viime vuoden tasolla. Verotulojen kasvu on 8 kk:n aikana euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen kasvu 0,7 % verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja 2,1 %:n vähennys verrattuna vuoden 2013 verotulojen kertymään. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa +0,8 %, verotulojen kehitys on edellä tavoitetta euroa. Marraskuun lopussa tuleva verotuksen maksuunpanotilitys ratkaisee paljon loppuvuoden kertymää. Loppuvuoden aikana verotulokertymän ennustetaan heikkenevän, mutta jos heikkeneminen ei ole suurta, verotulokertymä vuodelta 2014 tulee toteutumaan. Vuoden 2014 verotuloiksi on arvioitu talousarviossa 15,95 milj. euroa. Marraskuussa olevan maksuunpanotilityksen tilitys on verotuksen valmistuttua veronsaajille tavalli-

9 9 sesti hyvin heikko, minkä vuoksi vuoden muina kuukausina tulisi kertyä tasaiseen kertymään verrattuna yhden kuukauden kertymä varastoon. Elokuun lopussa on kertynyt yli 1,5 milj. euroa yli keskimääräisen kertymän, joka vastaa yhden kuukauden keskimääräistä kertymää. Suurimmat vaihtelut verotilityksissä on marras- ja joulukuun tilityksissä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2014 verotulokertymän vertailu vuoden 2014 talousarvioon ja vuoden 2013 toteutumaan: VEROTULOT Vuosi 2014 tammi-elokuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,0 % Osuus yhteisöveroista ,8 % Yhteensä ,82 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,61 % Seuraavassa on esitetty verotulojen kehitys ajalla (vuodet 2014 ja 2015 ovat arvioita). Vuodesta 2010 alkaen luvuissa on mukana Noormarkun seurakunta ja vuodesta 2015 alkaen Lavian seurakunta (Lavian seurakunnan osuus vuoden 2015 arvioiduista verotuloista on euroa). Vuoden 2005 jälkeen verotulot kasvoivat kolmena seuraavana vuonna. Vuonna 2009 suunta kääntyi vajaan 2 %:n laskuksi ja vuonna 2010 tulot vähenivät selvästi, mutta kuviossa tulot kasvavat vuonna 2010, koska Noormarkun seurakunnan tulot ovat mukana. Vuonna 2011verotulot kasvoivat 3,8 %, vuonna 2012 verotulot vähenivät 3 % ja vuonna 2013 verotulojen kasvoivat 13,1 %. Yhden kymmenyksen muutos veroprosentissa muuttaa Porin seurakuntayhtymän verotuloja lähes miljoona euroa ja 0,05 prosenttiyksikön muutos muuttaa verotuloja noin euroa. Tuloveroprosenttiehdotus vuodelle 2015 sisältää prosentin säilyttämisen ennallaan 1,5 %:ssa, johon prosentti kohosi vuonna Prosentin korotta-

10 10 minen pienimmällä mahdollisella määrällä 0,05 prosenttiyksiköllä 1,55 %-yksikköön korottaisi verotuloja vuositasolla vajaat puoli miljoonaa euroa. Valmisteltavana oleva vuoden 2015 talousarvio on muodostumassa ehdotusten jättämisen jälkeen noin euroa negatiiviseksi. Hyväksyttyjen talousarvion kehysten mukaan vuoden 2015 talousarvion tilikauden tulos on nolla. Vuoden 2015 talousarvion ehdotukset ylittävät talousarvion kehyksen eurolla. Vaihtoehdot: - vähennetään menoja ja lisätään tuloja euroa, jonka jälkeen tulos on nolla - vähennetään ylityksistä noin euroa, jonka jälkeen tulos on negatiivinen vajaa euroa - korotetaan tuloveroprosenttia 0,05 %-yksiköllä, joka lisää laskennallisesti verotuloja euroa. Vähennetään kehyksen ylittäviä menoja noin euroa, jonka jälkeen tulos on nolla. Porin seurakuntayhtymän talousarvion tilikauden tulokset ovat olleet nolla (tasapainossa) vuosina 2013 ja Hyväksytyt vuoden 2015 talousarvion kehykset eivät sisällä suuria menojen leikkauksia. Yli puolen miljoonan euron suuruinen menojen vähennys ja/tai tulojen lisäys on tässä vaiheessa vuotta kehysten hyväksymisen jälkeen vaativaa ja vaikeaa. Noormarkun seurakunnan liittyminen Porin seurakuntayhtymään lisäsi osaltaan merkittävästi talousarvion negatiivisuutta vuonna Lavian seurakunnan liittymisestä on tulossa samantyyppinen tilanne vuonna 2015, jos tuloveroprosenttia ei koroteta tai nettomenoja vähennetä huomattavasti. Taloussuunnitelma vuodelle 2016 sisältää henkilöstömenojen vähentämisiä noin 12 henkilötyövuoden verran. Kirkon palvelukeskuksen menot lisäävät nettomenoja vuonna 2016 noin eurolla. Ehdotus perustuu: - Taloutta hallitusti tasapainottava ja tasapainossa pitävä taloudenhoito luo edellytykset seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan jatkumiselle taloudellisesti heikompanakin aikana, jolloin keskitytään perustehtävän selkeään hoitamiseen ja evankeliumin hyvä sanoma tehdään tunnetuksi porilaisille. - Menojen kasvu on saatava talousarviossa alhaiseksi ja seurakuntaan sitoutumista on pyrittävä lisäämään. - Vuonna 2014 verotulot ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä edelliseen vuoteen verrattuna, mutta loppuvuodessa on epävarmuutta. - Vuoden 2014 verotulokertymäarviota on vähennetty vuoden 2013 toteutumasta ja sen toteutuminen on mahdollista. - Yleinen taloudellinen tilanne on vuoden 2014 alkupuoliskolla parantunut edellisestä vuodesta, mutta kasvu on heikkoa ja yleisen tilanteen korjaaminen vaatii valtioilta voimakkaampia toimenpiteitä. - Porin seurakuntayhtymän talouden liikkumavara on kaventunut, koska talousarvion tasapainossa pitäminen vaatii tiukkaa taloudenhoitoa ja koska kuutena edellisenä vuonna on ollut vain kaksi positiivista tilinpäätöstä ja tappiot tällä ajanjaksolla ovat voittoja suuremmat.

11 11 - Vuonna 2014 kirkosta eroaminen on Porissa heinäkuun lopussa vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 65 % ja 156 henkilöllä (eronnut 293 henkilöä). Kirkkoon liittyminen on kasvanut Porissa vuonna % ja Porin seurakuntiin on liittynyt 210 henkilöä. Porin seurakuntien jäsenmäärä on vuoden 2014 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt 0,3 %:lla ja 201 jäsenellä. - Taloussuunnitelmassa tuloveroprosentti on vuonna 2015 ennallaan 1,5 %:ssa ja nousee 1,55 %:iin tai pysyy ennallaan vuosina Mahdolliset uudet seurakuntaliitokset vuoden 2015 jälkeen lisäävät veroprosentin muutostarvetta. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää, että KV päättää vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle KV : Hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymän voimassa oleva YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ on hyväksytty YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA / 52 ja vahvistettu TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULISSA Ohjesääntöä on viimeksi muutettu YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätöksellä /24, jolloin säännön 8 :ää muutettiin päälliköiden virkamuutosten johdosta. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI vahvisti ohjesäännön muutoksen KIRKKOLAIN muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, tuli voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan työantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. KIRKKOHALLITUKSEN ja KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN hyväksymän mallivirkasäännön 11 :n 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohjetai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle. Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tai seurakuntayhtymissä yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Parhaiten määräys voidaan sijoittaa kirkkoneuvoston malliohjesäännön (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2005) 12 :n yhteyteen sen 3 momentiksi. Uusi 3 momentti

12 12 voisi kuulua seuraavasti: Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. Malliohjesäännön 15 :ssä on määrätty kirkkoherran päätösvallasta ja 16 :ssä talouspäällikön päätösvallasta. Lisäksi viranhaltijan ja työntekijän ottamisvaltaa on voitu delegoida esimerkiksi viran johtosäännöllä myös eräille muille viranhaltijoille (esim. kiinteistöpäällikölle) tai johtokunnan johtosäännöllä johtokunnalle. Virkasuhteen irtisanovasta tai purkavasta viranomaisesta säädetään kirkkolain 6. luvun 59 :ssä (1008/2012). Vastaava säännös voidaan sijoittaa yhteisen kirkkoneuvoston malliohjesäännön 9 :n 3. momentiksi, jolloin nykyinen kolmas momentti siirtyy pykälän 4. momentiksi. Uusi 3. momentti voisi tällöin kuulua seuraavasti: Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 10 tai 11 :stä muuta johdu taikka jollei yhteinen kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. Ohjesäännön muutos on tehtävä mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 :n 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta, jollei sen voimassaolo koko siirtymäkauden ajan ole jostain muusta syystä tarpeen. KIRKKOLAIN 10:3 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Oheisena liitteenä jaetaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti muutettuna. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää, että KV päättää 1) muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 mom. seuraavasti: ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 10 tai 11 :stä muuta johdu taikka jollei yhteinen kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. sekä 2) oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

13 KV : Hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys. (liite 4) Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asiakirjojen nähtävänäpitämisaika Internetissä Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTO 4/ /56 päätti saattaa seuraavan tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen tiedoksi Porin seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle asiakirjahallinnan ohjeistuksessa huomioon otettavaksi: Tietosuojavaltuutetun toimiston kirje Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sekä ylitarkastaja Johanna Järvinen tietosuojavaltuutetun toimistosta ovat lähettäneet Porin Teljän seurakunnalle kirjeen (liitteenä) koskien seurakuntaneuvoston antamaa selvitystä, jonka seurakuntaneuvosto antoi tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastajan pyynnöstä, koska Ritva Parkkali oli saattanut toimiston tietoon, että seurakunta julkaisee internetissä seurakuntaneuvoston pöytäkirjoja. Kirjeen mukaan 'tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain julkisuussäännösten soveltamisen ohjaaminen'. Tietosuojavaltuutettu ohjaa asiaan liittyen henkilötietojen käsittelyä. Tähän ohjeistukseen on seurakuntaneuvoston jäsenten syytä tutustua tarkoin. Erityisesti ohjauksessa todetaan, että seurakunnan velvollisuus pitää asiakirjojaan nähtävänä oikeuttaa käsittelemään henkilötietoja sisältäviä esityslistoja ja pöytäkirjoja verkossa vain tiedottamisen edellyttämän ajan. Kolmen vuoden ajan katsotaan vaikuttavan melko pitkältä. Kunnan toimielinten pöytäkirjojen esillä pitämisajaksi on suositeltu yhtä tai kahta vuotta. Esitys: Seurakuntaneuvosto Päätös: 1. merkitsee tietosuojavaltuutetun toimiston kirjeen tiedoksi 2. päättää siirtyä pitämään julkisessa verkossa nähtävänä kuluvan vuoden sekä edellisen vuoden seurakuntaneuvoston pöytäkirjat 3. päättää saattaa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen tiedoksi Porin seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle asiakirjahallinnan ohjeistuksessa huomioon otettavaksi 4. päättää saattaa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen tietoon Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille mahdollisia laajempia ohjeistuksia varten. 1. Esityksen mukaan. 2. Esityksen mukaan. 3. Esityksen mukaan. 4. Esityksen mukaan.

14 14 Henkilötietolain 5 :n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisenä elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietolain 6 :n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään. Henkilötietolain 9 :n mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä (virheettömyysvaatimus). Rekisterinpitäjän velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle. Henkilötietolain 24 :n mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. Edellä 1 momentissa säädetystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa: 1) jos rekisteröity on jo saanut nämä tiedot; 2) jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi; tai 3) kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, jos tietojen antaminen rekisteröidylle on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa taikka aiheuttaa rekisteröidylle tai tietojenkäsittelyn tarkoitukselle olennaista vahinkoa tai haittaa eikä talletettavia tietoja käytetä rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon taikka jos tietojen keräämisestä, tallettamisesta tai luovuttamisesta on nimenomaisesti säädetty. Henkilötietolain 32 :n mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuu-

15 15 det, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta. Sen, joka itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun tai jolle rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla, on ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä annettava rekisterinpitäjälle asianmukaiset selvitykset ja sitoumukset sekä muutoin riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää, että KV päättää merkitä yllä olevan tiedoksi. KV : Hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä seuraavaa: Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on :n 27 kohdalla käsitellyt seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista. Perussääntöä on ollut tarpeen muuttaa eräiden seurakuntien rakennemuutosten johdosta. Kirkkohallitus on päättänyt lakkauttaa Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakunnat lukien ja perustanut lukien Meri-Porin seurakunnan, joka kuuluu Porin seurakuntayhtymään. Valtioneuvosto on sittemmin päättänyt liittää Lavian kunnan Porin kaupunkiin lukien. Tällöin myös Lavian seurakunta liittyy Porin seurakuntayhtymään. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus perussäännön 1 :ksi on kuulunut seuraavasti: Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka Porin kaupungin alueella olevat Keski-Porin, Lavian, Länsi-Porin, Meri- Porin, Noormarkun ja Porin Teljän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakuntaneuvostot ovat käsitelleet esitystä ja puoltaneet perussäännön muuttamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin lukien. Yhteinen kirkkovaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt yhteisen kirkkoneuvoston esityksen. Kun valtioneuvosto on sittemmin tehnyt liitospäätöksen, on kirkkoval-

16 16 tuuston päätös tullut voimaan ja uusi perussääntö hyväksytyksi. Kun päätös on ollut yksimielinen, perussäännön muutosta ei ole tarvinnut alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 11:5,1). Päätös on lähetetty tiedoksi tuomiokapitulille. Tuomiokapitulin päätös: Tuomiokapituli on tänään päättänyt merkitä Porin seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tiedoksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää, että KV päättää merkitä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttamisesta tiedoksi. KV : Hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys Valtuustoaloite Porin seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle Kirkko Porissa välittää ihmisistä! kaikista, vaiko vain omistaan Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Valtuutettu PAULA JYLHE teki yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa /34 aloitteen yksinäisten vanhusten syrjäytymisen ehkäisemisestä. Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 17 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. Ehdotuksen tavoitteena on tehdä selvitystyö, jotta voitaisiin luoda vapaaehtoisten lähimmäispalvelukeskus. Aloitteessa määritelty visio/missio on, että jokainen porilainen vanhus saisi kotikäynnille niin halutessaan, Porin seurakunnista, ei välttämättä omasta seurakunnasta, tehtävään valitun ja koulutetun lähimmäispalvelun vapaaehtoisen. Ihmisen, jolla olisi aikaa kiireettömästi välittää hänestä, joka olisi hänen henkinen tuki ja turva. Meillä olisi jatkuvaa seurakuntien omaa vapaaehtoisten rekrytointia, koulutusta ja heille säännöllistä työnohjausta, yhteiset virkistys- ja voimaantumispäivät. Että meillä laadukkaalla säännöllisellä tiedottamisella kerrotaan lähimmäispalvelun eri muodoista, motivoidaan ihmisiä mukaan vapaaehtoiseen lähimmäispalveluun Ymmärretään että vapaaehtoistyö ei ole ilmaista. Tarvitaan resursointia, priorisointia ja uutta asennetta yhteistyöhön ja yhteisen päämäärän mukaisesti. Löydetään Porin seurakuntien yhteinen tahtotila ja toimintatavat tällaisen palvelun toteuttamiseksi, vanhusten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kodeissaan yksin asuvat ja heikkokuntoiset vanhukset tulisi olla seurakuntien palvelujen ykkösasioita.

17 17 Seurakunnat edustavat parhaimmillaan luotettavaa, turvallista tahoa tässä epävarmuuden ja yksinäisyyden yhteiskunnassa. Niin toivoisin suurimman osan ihmisistä ajattelevan seurakunnista. Aloite koettiin hyvin ajankohtaiseksi ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta tärkeäksi toiminnalliseksi painopistealueeksi. Aloite kattaa sisällöllisesti kaikki Porin seurakunnat ja seurakuntayhtymän toiminnalliset työmuodot, jotka tekevät palvelutyötä vanhusten hyväksi. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän keskinäisessä työnjaossa sovittiin, että yhteinen seurakuntatyö ryhtyy välittömästi toimiin aloitteen tavoitteen mukaisten toimenpiteiden koordinoimiseksi. Sen tehtävä on kutsua koolle työntekijöitä ja vapaehtoisia pohtimaan toimenpiteitä aloitteen edistämiseksi. YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ järjesti aloituspalaverin aloitteen ensimmäisen allekirjoittajan (Jylhe) ja viranhaltijoiden kanssa, jotta voitaisiin suunnitella aloitteen mukainen menettelytapa asian edistämiseksi. Neuvonpidoissa päädyttiin ratkaisuun, että koska kyseessä on laaja yhteistyöhanke, tarkoituksenmukaista on kutsua kaikkia seurakuntia yhteiseen keskusteluun, jossa pohditaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Neuvottelutilaisuuden ajankohdaksi sovittiin Kaikista seurakunnista kutsuttiin vähintään yksi vapaaehtoistyötä tekevä ja yksi viranhaltija. Keskustelutilaisuus jouduttiin valitettavasti peruuttamaan osanottajien puutteen vuoksi. Aloitteen jatkokehittelystä sovittiin neuvonpidossa Todettiin, että yksinäisten vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen ei toteudu omana hankkeenaan. Tavoitteesta ei kuitenkaan haluttu luopua, vaan toteutuminen nähtiin mahdolliseksi verkostoitumalla muihin olemassa oleviin hankkeisiin. Samanaikaisesti Yhteisvastuukeräyksen kohteeksi tuli saattohoito. Neuvonpidoissa lähdettiin kehittelemään ajatusta ammatillisesti tuetun vapaaehtoistoiminnan kytkemisestä diakonian ja sairaalasielunhoidon yhteistyöhön perusturvan viitekehyksessä. Toiminnalliseksi kohdennukseksi muotoutui lähimmäispalvelu saattohoidossa oleville. Tarvittaessa lähimmäispalvelua voisi laajentaa myös saattohoitoa tekeville omaisille. Tavoitteeksi asetettiin myös kartoittaa, onko muualla tarjota lähimmäispalvelua saattohoitoa tekeville omaisille. Samalla mukaan kytkettiin Yhteisvastuukeräyksen tarjoama saattohoidon koulutus ja muu materiaali. Verkostoyhteistyössä halutaan kehittää ja suunnitella, miten vapaaehtoisia saada mukaan toimintaan. Porin perusturvakeskus, kuntoutus- ja sairaalapalvelut on mukana. Yhteyttä pitää yllä sairaalasielunhoito. Hanke on edennyt yhteisissä keskusteluissa niin pitkälle, että konkreettisesti määritellään toiminnan tavoitteet, kehittäminen ja toteutus Yhteistyötahoina ovat sairaalasielunhoito, seurakuntapalvelut, seurakunnat sekä Porin perusturvakeskuksen kuntoutus- ja sairaalapalvelut. Pitkän ja peräänantamattoman etsiskelyn tuloksena valtuustoaloitteesta lähtenyt neuvonpito on löytänyt rakenteelliset kehyksensä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ja Porin perusturvakeskuksen sairaalan yhteistoiminnasta. Porin perusturvakeskus on erittäin yhteistyöhakuisesti luonut yhteistyöedellytykset vapaaehtoistoiminnalle. Perusturva on halunnut tehdä yhteistyöhankkeen näkyväksi SuomiAreenan yhteydessä 2014, jolloin arkkipiispa Mäkinen suoritti Porin perusturvakeskuksen sairaalan peruskorjatun sairaalan osan vihkimisen. Samassa yhteydessä pidettiin seminaari otsikolla Vanhuus on radikaali voima. Seminaarin pääaiheen mukaisen teemaesitelmän piti arkkipiispa Mäkinen.

18 18 Valtuustoaloite on johtanut täysin uudentyyppiseen yhteistoimintaan, jossa julkissektori integroi oman toimintaympäristönsä kehykseen kolmannen sektorin palvelun. Yhdistävänä tekijänä toimivat seurakuntien sairaalasielunhoito ja diakoniatyö. Kaikki toimivat yhteistyössä ihmisten hyväksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää, että KV päättää merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Paula Jylhen aloitteeseen. KV : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys Turun hallinto-oikeuden päätös Ritva Parkkalin kirkollisvalitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö TURUN HALLINTO-OIKEUS on , päätösnumero 14/0206/1 ja diaarinumero 01105/13/2399 tehnyt päätöksen Ritva Parkkalin kirkollisvalituksen johdosta. Päätös koskee Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista alkaen. Päätös on saapunut hallintovirastoon maanantaina (Porin seurakuntayhtymän diaarinumero 129/ ) ja ollut yleisesti nähtävänä hallintovirastossa lukien kolmenkymmenen (30) päivän ajan asti. Päätös on seuraava: Hallinto-oikeuden ratkaisu: 1) Hallinto-oikeus ei tutki yhteistoimintasopimuksen vastaisuutta koskevaa valitusperustetta. 2) Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin. Ratkaisun perustelut: 1) Tutkimatta jäävä valitusperuste Parkkali on valituksensa perusteena vedonnut siihen, että lapsityönohjaajan viran lakkauttamista koskevassa asiassa ei ole suoritettu Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaista yhteistoimintamenettelyä. Kirkon yhteistoimintasopimus on evankelis-luterilaisten kirkon ja seurakuntien yleinen työja virkaehtosopimus, jossa on sovittu yhteistoiminnasta ja työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta.

19 19 Hallinto-oikeuslain mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa. Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 :n mukaan viranhaltijain palvelussuhteen ehdoista on sen estämättä, mitä laissa on säädetty, voimassa mitä niistä virkaehtosopimuksilla määrätään. Lain 19 :n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen 2 :ssä tarkoitetussa asiassa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Työtuomioistuimesta annetun lain mukaan työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annettuun lakiin perustuvat riita-asiat muun ohella silloin, kun kysymys on siitä, onko jokin menettely työehto- tai virkaehtosopimuksen mukainen. Kysymys siitä, onko Parkkalin asiassa noudatettu työ- ja virkaehtosopimuksena voimassa olevaa yhteistoimintasopimusta, kuuluu edellä lausuttu huomioon ottaen työtuomioistuimen toimivaltaan. Hallinto-oikeus ei näin ollen voi tutkia Parkkalin valitusta tältä osin. 2) Viran lakkauttamista koskevan päätöksen lainmukaisuus Sovellettavien säännösten sisältö Kirkkolain mukaan kirkollisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kirkkolain mukaan käsiteltäessä hallintoasiaa kirkollisissa viranomaisissa on noudatettava, mitä hallintolaissa säädetään, jollei tästä laista muuta johdu. Hallintolain mukaan, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Hallintolain mukaan hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Hallintolain mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Kuuleminen Asiassa saatu selvitys Porin Teljän seurakunnan seurakuntaneuvosto, joka on valmistellut viran lakkauttamista koskevan asian yhteiselle kirkkovaltuustolle, on varannut

20 20 lapsityönohjaaja Parkkalille tilaisuuden antaa vastine lapsityönohjaajan viran lakkauttamista koskevassa asiassa. Parkkali on antanut lakimies Anna-Maria Nummisen laatiman päivätyn vastineen. Seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle, että lapsityönohjaajan virka lakkautetaan. Päätöksen esittelyosassa on esitetty perustelut viran lakkauttamiselle. Parkkalille on annettu tiedoksi kutsu saapua kuultavaksi yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen klo ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen klo Yhteinen kirkkoneuvosto on kuullut lapsityönohjaaja Parkkalia ja lakimies Anna-Maria Nummista. Keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt merkitä lapsityönohjaajan kuulemisen tiedoksi ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran alkaen sekä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt ottaa kiireellisenä käsittelyyn Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisen. Lapsityönohjaaja Parkkalia on kuultu asiasta yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa ennen päätöksen tekemistä. Kokouspöytäkirjassa on todettu, että puheenjohtaja myönsi Parkkalille puheoikeuden koskien lapsityönohjaajan viran lakkauttamista ja kutsui Parkkalin kuultavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto antoi luvan Kirkon alat ry:n lakimies Nummiselle avustaa Parkkalia kuulemisessa. Sekä Parkkalin että yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon mukaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja on kieltänyt Parkkalin avustajana toimineelta lakimies Nummiselta puheoikeuden Parkkalin kuulemistilaisuudessa, mutta Parkkali on kuitenkin voinut keskustella avustajansa kanssa. Oikeudellinen arviointi Parkkali on valituksensa perusteena vedonnut siihen, että yhteisen kirkkovaltuuston edellä lausuttu menettely on tosiasiassa estänyt hänen kuulemisensa asiassa. Hän ei ole voinut esittää kaikkia kuulemisen perusteena olevia lakiin perustuvia seikkoja, jotka liittyvät lapsityönohjaajan viran lakkauttamiseen. Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on kysymys lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta. Parkkali on tämän viran haltija. Viran lakkauttaminen koskee sillä tavoin häntä, että hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kysymys ei kuitenkaan ole hallintolaissa säädetystä asianosaisen kuulemisesta. Porin Teljän seurakunnan seurakuntaneuvosto on lapsityönohjaajan viran lakkauttamista koskevassa esityksessään yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esittänyt asiaan liittyvät selvitykset. Parkkalilla on siten ollut yhteisen kirkkovaltuuston kuulemistilaisuudessa tiedossaan kuulemisen kannalta tarpeelliset viran lakkauttamista koskevat selvitykset.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot