LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Elokuu 2005

2

3 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS...1 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET...1 TOIMINTATAPATAVOITTEET...4 ASIAKASTAVOITTEET...7 HENKILÖSTÖTAVOITTEET...7 RAHOITUS...8 TIEHALLINTO...9 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...9 Tieverkon laajuus ja tila...9 Käyttäjätyytyväisyys...10 Turvallisuus...10 Ympäristö...10 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...11 Taloudellisuus...11 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA...11 MERENKULKULAITOS...12 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...12 Vesiväylien palvelutaso...12 Vesiväylien kunto...12 Turvallisuus ja ympäristö...14 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...14 Kustannusvastaavuus...16 KEHITTÄMISTAVOITTEET...18 RATAHALLINTOKESKUS...21 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...21 Rataverkon kunto ja palvelutaso...21 Turvallisuus ja ympäristö...22 Rataverkko ja ympäristö...23 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...23 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA...24 PALVELUTASOLUOKITUS...24 VIESTINTÄVIRASTO...25 TEHOKKAASTI TOIMIVAT VIESTINTÄMARKKINAT...25 VIESTINNÄN INFRASTRUKTUURIN TOIMIVUUS JA RIITTÄVYYS...28 VIESTINNÄN TIETOTURVALLISUUS, TIETOSUOJA JA HÄIRIÖTTÖMYYS...37 MONIPUOLISET, LAADUKKAAT JA EDULLISET VIESTINTÄPALVELUT...43 TELEVISIOMAKSUJEN HALLINTO...49 TALOUSTAVOITTEET...50 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN...50 RAHOITUS...54

4 ILMATIETEEN LAITOS...55 PALVELUTOIMINTA...55 TUTKIMUSTOIMINTA...57 TALOUSTAVOITTEET...63 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN...65 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET...66 RAHOITUS...66 MERENTUTKIMUSLAITOS...67 PALVELUTOIMINTA...67 TUTKIMUSTOIMINTA...71 TALOUSTAVOITTEET...75 RAHOITUS...76

5 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2004 tulostavoitteiden toteuma puolivuotisjaksolla sekä koko vuoden osalta. Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä otettiin puolivuotisraportoinnin yhteydessä käyttöön www-pohjainen suunnittelu- ja seurantasovellus. Ensimmäisessä vaiheessa sovellusta hyödynnettiin väylävirastojen tunnuslukujen sekä määrärahojen raportoinnissa. Tähän yhteenvetoon on sisällytetty väylälaitosten tulostavoitteiden toteuma tunnuslukuraportoinnin muodossa. Myöhemmin käyttöönotto laajennetaan muihinkin virastoihin ja laitoksiin tunnuslukumuodossa esitettävien tulostavoitteiden suunnitteluun ja seurantaan. Muiden virastojen ja laitosten osalta raportti käsittää kunkin viraston tai laitoksen tulostavoitteiden seurantalomakkeen. Seurantalomake sisältää kaikki ministeriön tulostavoitekirjeessä virastolla ja laitokselle asettamat tavoitteet (pl. väylälaitokset). Tavoitteet on esitetty seurantalomakkeen vasemmassa sarakkeessa kohdassa tulostavoite Toteuma (väliraportti) sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamisastetta tai saavuttamattomuuteen vaikuttavia syitä sekä annettu ennuste loppuvuodelle. Toteuma tai toimenpiteet (koko sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamista tai saavuttamattomuutta koko vuoden osalta. Tavoitteen kannalta merkittävät poikkeamat joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan on vahvennettu. Kunkin viraston ja laitoksen osalta seurantalomakkeen alkuun on ministeriössä laadittu yhteenveto. Tulostavoitteiden toteuma - tunnuslukuraportit ja seurantalomakkeet - on käsitelty vuoden 2006 tulosneuvottelujen yhteydessä JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Valtioneuvoston controller Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustaja

6 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko AJONEUVOHALLINTOKESKUS kuudesta vaikuttavuustavoitteista kolmea ei saavutettu; saavuttamatta jäivät: o katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien erot (tavoite: 80 % k-paikoista - toteuma: 77,8 % k-paikoista) o rikkomuksitta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (tavoite: 60,3 % - toteuma: 58,46%) o yritysviestintätutkimuksen arvio AKE:sta (tavoite: 7,5 toteuma: 7,35) kymmenestä toimintatapatavoitteesta viittä ei saavutettu; saavuttamatta jäivät: o sähköisiä lupatuotteita käytössä (tavoite: 40 kpl - toteuma: 17 kpl) o kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä (tavoite: 10 % - toteuma: alle 1 %-yksikköä) o GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus (tavoite: 90 % - toteuma: 85 %) o PALKO- hanke (ei toteutunut aikataulullisesti eikä sisällöllisesti, joten myös kustannukset alittuivat) o yksikkökustannukset (tavoite: toteutuvat kolmessa neljästä suoritteesta toteuma: yhdessä suoritteessa) kaikki neljä asiakastavoitetta saavutettiin henkilöstötavoitetta ei saavutettu: o henkilöstön työtyytyväisyys (tavoite: 3,3 - toteuma 3,1) VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tietopalvelun tulos on vähintään 2 milj. euroa. Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää kuin 3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan vähintään 80 prosentilla katsastustoimipaikoista Toteutunee, koska tulos oli 1,42 milj. euroa 01-06/2004. Keskiarvosta poikkeavilta asemilta edellytetään erillistä kehitysohjelmaa. Tulokset eivät välttämättä näy vielä kuluvana vuonna, joten arviona on, että tavoite ei tule toteutumaan. Tavoite on haasteellinen, mutta sen saavuttaminen on pitkällä tähtäimellä realistista toimipaikkojen tehostettua systemaattista seurantaa ja kehitystoimenpiteitä. Toteutuma oli 74,1 % 01-06/ Toteutuma oli 2,025 miljoonaa euroa, joten tavoite toteutui. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 77,8 %. Tavoitteen saavuttamiseksi on toimipaikoilta vaadittu vuoden 2004 alusta merkittävää laadunkehitysohjelmaa. Ohjelmaan liittyy yksittäisten katsastajien vikatilastojen seurantaa ja dokumentoitua kehitystyötä. Työ on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta työn vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Laadunkehitysohjelman lisäksi Ajoneuvohallintokeskus on kohdistanut valvontaa niihin toimi-

7 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko paikkoihin, joiden hylkäysprosentit ovat poikenneet merkittävästi keskiarvosta. Tarkastuskäynneillä on tarkkailtu nimenomaan käytännön katsastustyötä ja vikatilastoja. Useissa tapauksissa on edellytetty erityisiä toimenpiteitä laatutason parantamiseksi. Määräaikaiskatsastuksessa vähintään 50 % katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi ennakkoon valittua oleellista vikaa. Ajoneuvoliikennerekisterin ajoneuvoja koskevat omistaja- ja haltijamuutostiedot on päivitetty alle 4,7 päivässä. Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus on vähintään 60,3 %. Syksyllä järjestetään toinen testiautokierros. Ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella arviona on, että tavoite tultaneen saavuttamaan. Toteutuma 01-06/2004 oli 45 %, joten tavoitteen saavuttaminen on realistista. Toteutuu, koska puolivuotistoteutuma oli 4,35 päivää. Ei toteutune. Alkuvuoden toteutuma on 55,55 %. Uusien kuljettajien evaluointiin on valittu uudeksi mittaluvuksi vahinkojen ja rikkomusten esiintyminen sekä näistä laskettu yhteismitta, ns. priimaprosentti. Priimaprosentti alenee jyrkästi vuoden 2004 alkupuolella, 2 Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 58 %. Testiautoon valitaan yhteensä 5-7 erilaista vikaa, joista kaksi vaikuttaa tähän mittariin. Mittariin vaikuttavat viat ovat liikenneturvallisuuden kannalta merkittäviä vikoja (ajoneuvon hylkäyksen aiheuttavia vikoja). Mahdollisen testiauton paljastumisen estämiseksi viat vaihtelevat vuosittain. Tuloksiin vaihtelua aiheuttavana tekijänä voidaan mainita eri katsastajien ammattitaidon erot. Samalla asemalla tämä voi aiheuttaa eri vuosina toisistaan merkittävästi poikkeavia tuloksia. Koska testi mittaa yhden katsastajan yhdellä hetkellä tekemän työn tarkkuutta, ei voida inhimillisiäkään asioita jättää huomioimatta. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 4,31 pv. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 58,46 %. Uusien kuljettajien evaluointiin on valittu uudeksi mittariksi vahinkojen ja rikkomusten esiintyminen sekä näistä laskettu yhteismitta, ns. priimaprosentti. Priimaprosentti aleni jyrkästi vuoden 2004 alkupuolella, kun

8 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko kun molemmat sen komponentit (rangaistuksia ja vahinkoja kärsineiden osuudet) ovat vahinkoja kärsineiden osuudet) lisääntyivät molemmat sen komponentit (rangaistuksia ja lisääntyneet samanaikaisesti. Priimaprosentin samanaikaisesti. Priimaprosentin ohella myös ohella myös aiemmin mittalukuna käytetyt aiemmin mittalukuna käytetyt indeksit osoittivat lievää heikkenevää suuntaa. indeksit osoittavat lievää heikkenevää suuntaa, mitä voidaan pitää huolestuttavana. Sitä yleistystä ei sen sijaan pidä kiirehtiä tekemään, että heikkenevä suunta olisi nopeasti jyrkkenemässä, vaikka vuoden 2004 luvut ovatkin muuta tasoa alempana. Vastaavat alkuvuosien luvut ovat olleet aikaisemminkin hieman alemmalla tasolla kuin loppuvuonna. On siis perusteltua ennakoida, että nimenomaan priima-% nousee hieman, kun se lasketaan aikanaan koko vuoden 2004 aineistosta. Mutta yhtä perusteltua on ennakoida, että priima % jää vuonna 2004 ensimmäistä kertaa alle 60:n. Tavoite ei siis ole toteutumassa. Yritysviestintätutkimuksen arvosana AKEsta on vähintään 7,5. Ei toteudu, koska AKEn saama yleisarvo yritysviestintätutkimuksessa 2004 oli 7,35 (vuonna 2003 arvosana 7,21). 3 Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 7,35. Tutkimus tehdään kerran vuodessa ja toteutettiin keväällä Arvosana parantui edellisestä vuodesta (2003: 7,21). Vuoden 2004 tutkimuksessa olleiden julkishallinnon organisaatioiden tiedotuksen yleisarvosanan keskiarvo oli 7,38 (vaihteluväli oli 6,40-7,97). Tutkimuksen mukaan Ajoneuvohallintokeskuksen viestintä tunnetaan ja vähintään jossain määrin sitä tuntevat antoivatkin arvosanaksi 7,85. Ajoneuvohallintokeskuksella on tällä hetkellä uusi kilpailuttamalla hankittu

9 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko viestintätoimistokumppani ja virasto kehittää edelleen viestintäänsä myös yleisarvosanan kohoamiseksi. TOIMINTATAPATAVOITTEET Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään 3,6. Sopimuskumppaneiden hallintaprosessi ja siihen liittyvä tietojärjestelmä otetaan käyttöön. Sähköisiä lupatuotteita on käytössä vähintään 40 kpl. Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä suhteessa tuoteryhmän kaikkiin lupiin on vähintään 10 %. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 3,66. Toteutunee, koska hankintaprosessi ja tietojärjestelmä on jo otettu käyttöön. Ei toteudu. Tuotannossa oli 10 kpl Tuotantoon siirtyy vielä enintään 10 kpl v aikana. Ei toteudu. Päätökset saadaan sähköisesti noudettua vasta syksyyn mennessä, mutta siltikään 10%:n tavoite ei toteudu. Tavoite toteutui. Sopimuskumppanien hallintaprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön. SOKU-sopimuskumppani-tietojärjestelmä -projekti päätettiin ja järjestelmän tuotantokäyttö alkoi. Ajoneuvohallintokeskuksen sopimusten tiedot on viety SOKUun ja tietoja ylläpidetään ajantasaisesti toimialoilla. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 17 kpl. Tämä johtui ennen muuta siitä, että tuotteiden resurssointiin tarvittavat Ajoneuvohallintokeskuksen henkilöt priorisoitiin ajoneuvotietojärjestelmäprojektien käyttöön. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma jäi alle 1 %-yksikön. Sähköisen päätöspohjan toimittaminen Ajoneuvohallintokeskuksen asianhallintajärjestelmästä Ajoneuvohallintokeskuksen käytönhallintajärjestelmiä hyväksikäyttäen lomake.fi-palveluun vaati sekä AS- TAn että sähköisten hakemusten ja päätösten osalta työläitä muutoksia, joita ei ehditty tekemään vuoden 2004 aikana Ajoneuvohallintokeskuksessa eikä Lomake.fi-palvelussa. 4

10 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko GSM- ja internet rekisterikyselyiden suhteellinen osuus on vähintään 90 %. Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä on vähintään 300 kappaletta. Ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyysaste on vähintään hyvä. PALKO hankkeessa pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikatauluissa asetetut sisältötavoitteet saavuttaen. Ei toteutune, koska osuus 01-06/2004 oli 84 % (vuonna 2003 osuus oli 82 %). Tavoitetta asetettaessa ajoneuvoprojektin aikataulun muutoksesta ei ollut tietoa. Toteutuu. Yritysten laskutussopimusten määrä oli kpl kesäkuun lopussa. Vaatimusta vasteajalle (>80% on alle 0,3 s) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan kerran vuodessa. Puolen vuoden ajalta toteutuma 88,5 %. Vaatimusta asiakastuelle (yhteydenotoista ratkaistu vähintään 80 % ensimmäisen yhteydenoton aikana) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan kerran vuodessa. Puolen vuoden toteutuma 98 %. Tavoite ei toteudu kaikilta osin. Aikataulutavoite Vuodelle 2004 asetettiin ajoneuvoprojekteille 5 Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 85 %. GSM- ja internet rekisterikyselyjen tavoitetta asetettaessa ajoneuvoprojektien aikataulun muutokset eivät olleet tiedossa, joten suunnitteilla olevaa tietopalvelujärjestelmää ei pystytty käyttämään vuoden 2004 aikana hyväksi. Tässä tilanteessa ei myöskään ole nähty tarkoituksenmukaiseksi tehdä muutoksia nykyiseen, LTJhin perustuvaan tietopalvelujärjestelmään. Kolmen viime vuoden aikana Ajoneuvohallintokeskuksen sähköisten rekisteritiedustelujen ja palvelutuotannossa mukana olevien kumppaniyritysten määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Tavoite toteutui, koska yritysten laskutussopimusten määrä oli yhteensä 1518 kpl. Tavoite toteutui. Vaatimusta vasteajalle (> 80% on alle 0,3 s) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan vasta vuoden loputtua. Vuoden 2004 ajalta vasteajan keskiarvo oli 85,98 %. Myös vaatimusta asiakastuelle (yhteydenotoista ratkaistu vähintään 80 % ensimmäisen yhteydenoton aikana) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan vasta vuoden loputtua. Vuoden 2004 ajalta asiakastuen keskiarvo oli 98,08 %. Tavoite ei toteutunut. Ajoneuvoprojektien viivästyminen aiheutti sen, että aikataululliset ja sisällölliset tavoitteet eivät toteutuneet. Pro-

11 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko kaksi väliaikatavoitetta. Suunnitteluvaihe hyväksyttynä (ei toteutunut, valmistui le kohdistuvien kustannusten kertymistä. Vuo- jektien hitaampi eteneminen myös hidasti niil- kesäkuussa.) Hyväksyntätestauksen on määrä alkaa (tavoite on haastava, toteutui ainoastaan euroa. den 2004 budjetti oli euroa, josta mutta mahdollinen edelleen toteuttaa.) Kustannustavoite Osa kustannuksista siirtynee aikataulun myöhästymisen vuoksi vuodelle 2005, joten PALKO budjetti vuodelle 2004 tulee alittumaan. Sisältötavoite Muutoshallinnalla ei ole jouduttu supistamaan projektien toiminnallisuuksia, joten sisältötavoitteet tultaneen saavuttamaan. Yksikkökustannustavoitteet toteutuvat vähintään kolmessa neljästä pääsuoritteesta. Ympäristöraportin julkaiseminen. Tavoite toteutuu. Yksikkökustannukset toteutuvat ainakin kolmessa suoritteessa: Rekisteröintisuorite 9,01 euroa (tav. 9,14 euroa) Verolippu 1,11 euroa (tav. 1,28 euroa) Ajokortti 10,96 (tav. toteutuma 11,19 euroa). Kuljettajatutkinto ei ole toistaiseksi toteutunut (24,08 euroa; tav. 24,06 euroa); tosin tämäkin voi toteutua loppuvuonna. Toteutunee. Vuotta 2004 koskeva raportti tehdään vuoden 2005 alussa. 6 Tavoite ei toteutunut. Yksikkökustannukset toteutuivat vain yhdessä suoritteessa, koska kuljettajatutkinnon yksikkökustannus oli 23,25 euroa (tavoite enintään 24,06 euroa). Sen sijaan kolmessa muussa kustannustavoite ei toteutunut. Rekisteröintisuoritteen yksikkökustannus oli 9,41 euroa (tavoite enintään 9,14 euroa), verolipun 1,55 euroa (tavoite enintään 1,28 euroa) ja ajokortin 11,23 euroa (tavoite enintään 11,19 euroa). Tavoite toteutui. Ajoneuvohallintokeskuksen ensimmäisessä ympäristöraportissa kuvataan Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaan ja palvelutuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset sekä virastolle asetetut ympäristötavoitteet ja ympäristöasioiden johtaminen ja -organisointi.

12 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko Ympäristöraportti julkaistaan Ajoneuvohallintokeskuksen nettisivuilla ja painettuna samassa aikataulussa Ajoneuvohallintokeskuksen vuoden 2004 vuosikertomuksen kanssa. ASIAKASTAVOITTEET Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan kokonaisuutena asteikolla 1-5 on keskimäärin vähintään 3,6. Asiakastyytyväisyys AKEn sopimuskumppaneiden toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään 3,6. Hakemusasioiden käsittelyaika on enintään 8,5 päivää. Puhelinpalvelun tavoitettavuus on vähintään 85 %. HENKILÖSTÖTAVOITTEET Henkilöstön työtyytyväisyys on asteikolla 1-5 vähintään 3,3. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Toteutunee /2004 toteutuma oli 7,5 pv. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän luvat, tyyppihyväksynnät, tyyppikatsastukset ja EYtalletukset, valvonnan tarkastus- ja valvontakäyntien kirjalliset palautteet, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADR-koulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Ei toteutune, koska toteutuma oli 83,4 % 01-06/2004. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. 7 Toteutuma oli 3,61, joten tavoite toteutui. Toteutuma oli 4,38, joten tavoite toteutui. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 4,38 päivää. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän EYtalletukset, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADRkoulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 90 %. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 3,1.

13 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko RAHOITUS Valtion vuoden 2004 talousarviossa Ajoneuvohallintokeskus on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa euroa verotustehtävien hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Nettomäärärahaa tullaan arvion mukaan käyttämään 9,5 milj. euroa. Vuoden 2003 siirtomääräraha 6,1 milj. euroa tullaan käyttämään siirtymäprojektin rahoitukseen. Vuoden 2004 menoja katettiin vuoden 2003 siirtomäärärahalla euron verran, minkä jälkeen momentille kertyi menoa yhteensä euroa. Vuoden 2004 määrärahaa siirtyi vuodelle 2005 siten euroa. Verotustehtävien hoitoon tarvittiin euroa, joten ylijäämä syntyi Ajoneuvohallintokeskuksen varsinaisen toiminnan puolella. Merkittävimmät ylityksen syyt olivat itälupien tuottojen ylitys ja PALKO-hankkeen kustannusten siirtyminen tuleville vuosille. Sen sijaan OKA-hintaisten suoritteiden tuottojen budjettiylityksiä ei tapahtunut merkittävässä määrin. 8

14 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) TIEHALLINTO Tiehallinto on saavuttanut tavoitteet hyvin. Tiehallinnolle asetettu liikenneturvallisuustavoite on jouduttu asettamaan alhaisemmalle tasolle kuin hallitusohjelma edellyttäisi. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tieverkon laajuus ja tila Yleisten teiden pituus (km) Päällystepituus (km) Siltojen lkm Kevyen liikenteen väylien pituus Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. hlökm Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. tonnikm Tieverkon kunto ja palvelutaso: 68,9 68,9 27,4 27,4 Kelirikkolle alttiiden teiden määrä (km) Kelirikkorajoitusten määrä (km) Kuiva kevät oli edullinen tienpitäjän kannalta ja teitä ei tarvinnut suojata painorajoituksilla tätä enempää Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) Päällystettyjen teiden kunto-tav. alitt. määrä, km Virallisen aikasarjan luku on Sisäinen aikasarja on 555 pienempi 9 864

15 Kelirikkoisen soratiestön peruskorjaus (km) Tieverkon huonokuntoisten siltojen lukumäärä Käyttäjätyytyväisyys Tienkäyttäjien tyytyväisyys (1-5) Tienkäytt. tyytyv. pääteiden tilaan ja kuntoon Tienkäytt. tyytyv. alemman verkon tilaan + kuntoon Turvallisuus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) ,4 3,5 Perustuu talven 2004 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksiin 3 2,8 ks. edellä Liikennekuolemat yleisillä teillä Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä heva vähenemätavoite, perustienpito 43,6 14 Valtaosa toimista toteutuu loppukesästä - heva vähenemätavoite, kehittäminen 10,1 3 Vasta vt8 Raision kohta on valmistunut, 3 hevaa Ympäristö Suolan käyttö liukkauden torjunnassa yl teillä, tn Talvikaudella käytetty suolan määrä 3,6 2,8 54,5 10, Yli 55 dba:n melulle altistuneet

16 Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) Pohjavesisuojaukset (km) VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) Ei vähene, kun ei ole rahaa tehdä näitä CO2-päästöt, tiet ja kadut (1990=100) Hiukkaset, tiet ja kadut (1990=100) TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Taloudellisuus Kunnossapidon yksikkömenot ( /tiekm) Valtaosa korvausinvestointien menoista maksetaan vasta loppuvuoden puolella Hallintomenot (milj. ) HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet Työtyytyväisyys (1-5) 3,3 3,3 T&K-menojen osuus perustienpidon menoista Euroopan laatupalkintoarv. (EFQM) saav. pistemäärä 0,9 0,69 T&K-menojen kausivaihtelu painaa tunnusluvun tässä vaiheessa näin alas ,

17 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) MERENKULKULAITOS TALOUDELLISUUS Rannikon kauppamerenkulun palveluissa ei saavutettu taloudellisuustavoitetta johtuen merimiehille maksettavista takautuvista palkoista ja jm Nordican telakoinnista, joiden kustannukset eivät olleet mukana tavoiteluvussa, sekä meriliikenteen ohjaustoiminnan laajentumisesta aiheutuvista henkilöstön lisäyksistä, joista aiheutuvat kustannukset olivat arvioitua suuremmat. KUSTANNUSVASTAAVUUS Väylämaksun kustannusvastaavuus (102,9 %) jää alle tavoitteen (112 %). Syyt kustannusten osalta ovat osin samat kuin edellä. Lisäksi väylämaksun yleiskustannukset ovat kasvaneet, koska liikelaitosten eriytymisen johdosta yleishallinnon kustannukset kohdennettiin vuoden 2004 alusta uudelleen, jolloin kustannuksia kohdentuu suhteessa enemmän kaikille jäljelle jääneille toiminnoille. KEHITTÄMISTAVOITTEET Alusturvallisuusohjelman uusimista ei ole aloitettu. Uusimistarvetta selvitetään ministeriön kanssa ja asiaa käsitellään vielä merenkulun neuvottelukunnan alusturvallisuusjaostossa. Väylämaksuepäselvyyksien poistamiseksi ministeriön asettama työryhmä valmistelee tilanteen pysyvää ratkaisua väylämaksulain uudistuksen yhteydessä. Laitoksen kehittämishankkeet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Vesiväylien palvelutaso Kauppamerenkulun väyläkilometrit Muun vesiliikenteen väyläkilometrit Talvisatamien määrä Väylänpito Vesiväylien kunto - huonokuntoisten kauppam.kul. väylien määrä, km

18 - Navi-kriteerit täytt. osuus, kauppamerenk. v. % - Navi-kriteerit täytt. osuus, matalaväylät % Navi-kriteerit täytt. osuus, matalaväylät % Merikartoitus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 13 Tavoite oli 800 km, josta jäätiin 5 kilometriä, mutta voitaneen sanoa, että tavoite lähes saavutettiin Tulos 65 % oli 2 %-yksikköä parempi kuin tavoite. Naviväylätarkistukset painottuivat kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi kauppamerenkulun osuus oli parempi ja matalaväylien kohdalla jäätiin tavoitteesta 24 % toteutuman oltua 20 % Toteuma 20 %. Tarkistuksissa keskitytty kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi matalaväylien toteuma jäi alle tavoitteen 4 %-yksikköä Toteuma 20 %. Tarkistuksissa keskitytty kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi matalaväylien toteuma jäi alle tavoitteen 4 %-yksikköä. HELCOM -mittausten toteutusaste % 20 20,5 Talvimerenkulun avustaminen - jäänmurtopalveluiden odotusaika, tuntia - ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, % Vesiväylien asiakastyytyväisyys 4 3,3 3,3 95 Tulostavoite ,4 95,5

19 - Tyytyväisyys talvimerenkulun avustamiseen (1-5) Turvallisuus ja ympäristö Alusturvallisuus Suomen sij. vähiten pys. alusten listalla (MOU) Merenkulun turvallisuus Suomen aluevesillä ja suom. aluksille tapah. onn. VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) Vuonna 2004 onnettomuuksia tapahtui 40 kpl. Neljän vuoden liukuvaksi keskiarvoksi muodostuu siten 45 kpl eli tavoite saavutettiin. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Rannikon kauppamerenkulun palvelut - Kustannukset /kulj.tonni (ei sis.luotsausta) 0,72 0,78 0,74 Tavoite ylitettiin 0,02 eurolla. Tämä johtuu osin siitä, että tavoitelukuun ei oltu laskettu merimiehille maksettavia takautuvia palkkoja eikä jm Nordican telakointia. Lisäksi VTS:ään palkatut uudet henkilöt ovat nostaneet henkilöstömenoja enemmän kuin tavoitetta laadittaessa arvioitiin. Myös poistojen määrä oli ennakoitua suurempi. Poistojen kasvun selittää osin suunnitelmasta poikkeavat poistot. Lisäksi poistoarvion tekemisen jälkeen vuosien aikana on 14

20 - Väylien ylläpidon kust. keskimäärin /väyläkm Sisävesien kauppamerenkulun palvelut - Kustannukset /kulj.tonni (ei sis.luotsausta) VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 15 aktivoitu keskeneräisiä hankkeita ja tehty investointeja ennakoitua enemmän Kustannukset olivat euroa. Tavoitteen ylitys johtuu pääasiassa väyläkilometrien alenemisesta 640 kilometrilla väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä ylläpidon kustannukset olisivat olleet euroa. Väylien ylläpidon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta vain noin 0,8 %. 4,7 6,3 4,8 Toteuma ylitti tavoitteen 0,1 eurolla. Kustannukset kasvoivat suunnitelmasta 2,2 milj.euroa. Tavoitteen mukaisissa kustannuksissa ei ollut mukana VTS-toimintaa, mikä aiheutti 0,5 milj.euron lisäyksen kustannuksiin. Tämän lisäksi jäänmurtoon käytettiin 0,5 milj.euroa suunniteltua enemmän johtuen pitkän toimintakauden aiheuttamista lisäkustannuksista. Merenmittauksen kustannuksia kohdentui kauppamerenkulkuun muun vesiliikenteen sijasta ennakoitua enemmän. Yleiskustannukset kohdennettiin uudelleen vuodelle 2004 liikelaitosten eriytymisen johdosta, mikä

21 - Väylien ylläpidon kust. keskimäärin /väyläkm Muun vesiliikenteen palvelut - Väylien ylläpidon kust.keskimäärin /väyläkm Kustannusvastaavuus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 16 aiheutti lisäkustannuksia 0,8 milj. euroa. Kuljetetut tonnit kasvoivat tavoitteesta 17 % ja edellisvuodesta 5 % Toteuma oli euroa ja tavoite ylitettiin 40 eurolla. Tavoitteen ylitys johtuu väyläkilometrien alenemisesta 9 kilometrillä väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä kustannukset olisivat olleet euroa Toteuma oli 665 euroa ja tavoite alitettiin 150 eurolla. Tavoitteen alitus johtuu pääasiassa väyläkilometrien kasvusta 543 kilometrilla väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä ylläpidon kustannukset olisivat olleet 696 euroa/väyläkilo-metri. Ylläpitokustannukset ovat laskeneet 11 %:lla. - Väylämaksu (sis. VTS), % ,9 Väylämaksun kustannusvastaavuus oli 102,9 % eli 9,5 %-yksikköä tavoitetta heikompi. Tuottotavoite ylitettiin 0,6 milj. eurolla. Ylityksestä väylämaksujen osuus oli 0,1 milj. euroa. Koko-

22 - Liiketal. perustein hinnoittellut suoritteet % VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) naiskustannukset kasvoivat tavoitteesta 6,8 milj. euroa. Osa kustannusvastaavuuden heikkenemisestä tavoitteeseen nähden johtui edellä mainituista tekijöistä. Poistojen kasvu suunnitelmaan nähden selittyy osin suunnitelmasta poikkeavilla poistoilla, joiden määrä on noin 0,5 milj.euroa. Lisäksi poistoarvion tekemisen jälkeen vuosien aikana on aktivoitu keskeneräisiä hankkeita ja tehty investointeja ennakoitua enemmän. Väylämaksun yleiskustannukset kasvoivat 2,3 milj. euroa suunnitelmasta ja 1,0 milj. euroa edellisestä vuodesta ,2 Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 120,2 % ylitti selvästi toteuman. Ulkopuolisten töiden määrä vaihtelee vuosittain huomattavastikin ja on vaikeasti ennustettavissa. Vuonna 2004 kustannusvastaavuuden parantumiseen vaikuttivat mm. viittatehtaan tulojen kasvu sekä merikarttojen myynnin kasvu. 17

23 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 TOTEUTUMA 2004 KEHITTÄMISTAVOITTEET Laitoksen toiminnan, talouden ja organisaatiorakenteen uudistaminen toteutetaan hallitusti. Väylänpidon ja merikartoituksen tuotantotoiminnot eriytetään laitoksen sisällä. Jäänmurron ja väyläaluspalvelujen tilaajatoimintoja kehitetään kokonaispalvelujen periaatteella. Kilpailun avaamiseen ja markkinoiden kehittämiseen laaditaan yhteistoiminnassa suunnitelmat toiminnan eri osa-alueille. Alusten, varustamojen ja satamien turvajärjestelmien arviointiin liittyviä toimintoja kehitetään. Liikelaitosten eriyttäminen toteutettiin vuoden alussa. Myös omaisuusjärjestelyt saatettiin loppuun. Valtioneuvosto tarkensi tehtyjä päätöksiä Luotsausliikelaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä ja vahvisti liikelaitosten hallintaan siirrettävän omaisuuden arvon ja aloittavat taseet Sisäistä eriyttämistä valmisteltiin suunnitellusti. Tilaaja-tuottaja-mallin suunnittelu eteni suunnitelmien mukaisesti. Organisaation miehitys aloitettiin syksyllä ja toiminta käynnistettiin varsinaisesti vuoden 2005 alussa. Väyläalus-, jäänmurto- ja yhteysalusliikennepalvelujen tilaajatoimintoja kehitettiin laatimalla kilpailun avaamisstrategiat, jotka valmistuivat loppuvuonna. Toukokuussa käynnistetty väylänpidon ja merikartoituksen hankintastrategiatyö saatiin päätökseen syksyllä. Hankintastrategia laadittiin hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Myös alan toimijoiden näkemykset kartoitettiin. Hankintastrategiassa on laadittu kehittämissuunnitelmat ja aikataulut palvelutuotannon hankintaan niin, että tilaajan, sisäisen tuotannon ja ulkoisten markkinoiden näkökulmat on otettu huomioon. Kaikki Suomen satamarakenteet tarkastettiin satamien laatimien turva-arvioiden pohjalta ja 1.7., jolloin uudet turvamääräykset eli ISPS-säännöstö tuli voimaan, kaikilla satamarakenteilla oli hyväksytyt turvasuunnitelmat. Varsinainen suunnitelmien auditointi aloitettiin syyskuussa ja tärkeimpien kaupallisten satamien auditointi saatiin toteutetuksi vuoden loppuun mennessä. Varustamojen 18

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 Kesäkuu 2006 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit Lokakuu 2004 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 Helmikuu 2005 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT Saman telealueen 1.1.1 3BD 1-1 12 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 21 Saman telealueen 1.1.2 1D xx(x) 1 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 23 1.2.1 matkapuhelinnumero 3BD 1-7 12 90xyz

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta 20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta S e l v i t y s o s a : Tieliikenteen turvallisuus on parantunut hitaasti kymmenen viime vuoden aikana. Sitä ennen oli erittäin myönteinen kausi.

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ Kesäkuu 2007 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2003

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2003 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2003 Toukokuu 2004 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Tammikuu 2006 Tammikuu 2006 2 Esipuhe Tähän yhteenvetoon on koottu

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS 5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS TYÖRYHMÄRAPORTTI 5/2004 1 (1) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäset riippuvuudet Raportti laadittu projektiryhmässä, jonka jäsenet olivat sähköyhtiöistä

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016 Luottamusta lisäämässä Toimintasuunnitelma 2014 2016 Toimintasuunnitelma Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen visio on, että Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE Helmikuu 0 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI Tampere 13.10.2011 Markku Mylly Toimitusjohtaja Suomen Satamaliitto ry. Esityksen sisältö. Suomen Satamaliitto ry. Satamaverkko Suomessa Merikuljetukset Suomen

Lisätiedot

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö TIETO2007-OPIT Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäosasto TIETO 2007 TIETO 2007 Valtakunnallinen tietojärjestelmäalan valmiusharjoitus Turvallisuustilanteiden yhteistoimintaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen 2006-2007 Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R-11216-07 1 Mitä tavoiteltiin? Selvitetään kuinka paljon eri vastuutahot

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot