LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Elokuu 2005

2

3 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS...1 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET...1 TOIMINTATAPATAVOITTEET...4 ASIAKASTAVOITTEET...7 HENKILÖSTÖTAVOITTEET...7 RAHOITUS...8 TIEHALLINTO...9 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...9 Tieverkon laajuus ja tila...9 Käyttäjätyytyväisyys...10 Turvallisuus...10 Ympäristö...10 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...11 Taloudellisuus...11 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA...11 MERENKULKULAITOS...12 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...12 Vesiväylien palvelutaso...12 Vesiväylien kunto...12 Turvallisuus ja ympäristö...14 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...14 Kustannusvastaavuus...16 KEHITTÄMISTAVOITTEET...18 RATAHALLINTOKESKUS...21 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...21 Rataverkon kunto ja palvelutaso...21 Turvallisuus ja ympäristö...22 Rataverkko ja ympäristö...23 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...23 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA...24 PALVELUTASOLUOKITUS...24 VIESTINTÄVIRASTO...25 TEHOKKAASTI TOIMIVAT VIESTINTÄMARKKINAT...25 VIESTINNÄN INFRASTRUKTUURIN TOIMIVUUS JA RIITTÄVYYS...28 VIESTINNÄN TIETOTURVALLISUUS, TIETOSUOJA JA HÄIRIÖTTÖMYYS...37 MONIPUOLISET, LAADUKKAAT JA EDULLISET VIESTINTÄPALVELUT...43 TELEVISIOMAKSUJEN HALLINTO...49 TALOUSTAVOITTEET...50 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN...50 RAHOITUS...54

4 ILMATIETEEN LAITOS...55 PALVELUTOIMINTA...55 TUTKIMUSTOIMINTA...57 TALOUSTAVOITTEET...63 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN...65 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET...66 RAHOITUS...66 MERENTUTKIMUSLAITOS...67 PALVELUTOIMINTA...67 TUTKIMUSTOIMINTA...71 TALOUSTAVOITTEET...75 RAHOITUS...76

5 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2004 tulostavoitteiden toteuma puolivuotisjaksolla sekä koko vuoden osalta. Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä otettiin puolivuotisraportoinnin yhteydessä käyttöön www-pohjainen suunnittelu- ja seurantasovellus. Ensimmäisessä vaiheessa sovellusta hyödynnettiin väylävirastojen tunnuslukujen sekä määrärahojen raportoinnissa. Tähän yhteenvetoon on sisällytetty väylälaitosten tulostavoitteiden toteuma tunnuslukuraportoinnin muodossa. Myöhemmin käyttöönotto laajennetaan muihinkin virastoihin ja laitoksiin tunnuslukumuodossa esitettävien tulostavoitteiden suunnitteluun ja seurantaan. Muiden virastojen ja laitosten osalta raportti käsittää kunkin viraston tai laitoksen tulostavoitteiden seurantalomakkeen. Seurantalomake sisältää kaikki ministeriön tulostavoitekirjeessä virastolla ja laitokselle asettamat tavoitteet (pl. väylälaitokset). Tavoitteet on esitetty seurantalomakkeen vasemmassa sarakkeessa kohdassa tulostavoite Toteuma (väliraportti) sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamisastetta tai saavuttamattomuuteen vaikuttavia syitä sekä annettu ennuste loppuvuodelle. Toteuma tai toimenpiteet (koko sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamista tai saavuttamattomuutta koko vuoden osalta. Tavoitteen kannalta merkittävät poikkeamat joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan on vahvennettu. Kunkin viraston ja laitoksen osalta seurantalomakkeen alkuun on ministeriössä laadittu yhteenveto. Tulostavoitteiden toteuma - tunnuslukuraportit ja seurantalomakkeet - on käsitelty vuoden 2006 tulosneuvottelujen yhteydessä JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Valtioneuvoston controller Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustaja

6 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko AJONEUVOHALLINTOKESKUS kuudesta vaikuttavuustavoitteista kolmea ei saavutettu; saavuttamatta jäivät: o katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien erot (tavoite: 80 % k-paikoista - toteuma: 77,8 % k-paikoista) o rikkomuksitta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (tavoite: 60,3 % - toteuma: 58,46%) o yritysviestintätutkimuksen arvio AKE:sta (tavoite: 7,5 toteuma: 7,35) kymmenestä toimintatapatavoitteesta viittä ei saavutettu; saavuttamatta jäivät: o sähköisiä lupatuotteita käytössä (tavoite: 40 kpl - toteuma: 17 kpl) o kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä (tavoite: 10 % - toteuma: alle 1 %-yksikköä) o GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus (tavoite: 90 % - toteuma: 85 %) o PALKO- hanke (ei toteutunut aikataulullisesti eikä sisällöllisesti, joten myös kustannukset alittuivat) o yksikkökustannukset (tavoite: toteutuvat kolmessa neljästä suoritteesta toteuma: yhdessä suoritteessa) kaikki neljä asiakastavoitetta saavutettiin henkilöstötavoitetta ei saavutettu: o henkilöstön työtyytyväisyys (tavoite: 3,3 - toteuma 3,1) VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tietopalvelun tulos on vähintään 2 milj. euroa. Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää kuin 3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan vähintään 80 prosentilla katsastustoimipaikoista Toteutunee, koska tulos oli 1,42 milj. euroa 01-06/2004. Keskiarvosta poikkeavilta asemilta edellytetään erillistä kehitysohjelmaa. Tulokset eivät välttämättä näy vielä kuluvana vuonna, joten arviona on, että tavoite ei tule toteutumaan. Tavoite on haasteellinen, mutta sen saavuttaminen on pitkällä tähtäimellä realistista toimipaikkojen tehostettua systemaattista seurantaa ja kehitystoimenpiteitä. Toteutuma oli 74,1 % 01-06/ Toteutuma oli 2,025 miljoonaa euroa, joten tavoite toteutui. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 77,8 %. Tavoitteen saavuttamiseksi on toimipaikoilta vaadittu vuoden 2004 alusta merkittävää laadunkehitysohjelmaa. Ohjelmaan liittyy yksittäisten katsastajien vikatilastojen seurantaa ja dokumentoitua kehitystyötä. Työ on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta työn vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Laadunkehitysohjelman lisäksi Ajoneuvohallintokeskus on kohdistanut valvontaa niihin toimi-

7 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko paikkoihin, joiden hylkäysprosentit ovat poikenneet merkittävästi keskiarvosta. Tarkastuskäynneillä on tarkkailtu nimenomaan käytännön katsastustyötä ja vikatilastoja. Useissa tapauksissa on edellytetty erityisiä toimenpiteitä laatutason parantamiseksi. Määräaikaiskatsastuksessa vähintään 50 % katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi ennakkoon valittua oleellista vikaa. Ajoneuvoliikennerekisterin ajoneuvoja koskevat omistaja- ja haltijamuutostiedot on päivitetty alle 4,7 päivässä. Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus on vähintään 60,3 %. Syksyllä järjestetään toinen testiautokierros. Ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella arviona on, että tavoite tultaneen saavuttamaan. Toteutuma 01-06/2004 oli 45 %, joten tavoitteen saavuttaminen on realistista. Toteutuu, koska puolivuotistoteutuma oli 4,35 päivää. Ei toteutune. Alkuvuoden toteutuma on 55,55 %. Uusien kuljettajien evaluointiin on valittu uudeksi mittaluvuksi vahinkojen ja rikkomusten esiintyminen sekä näistä laskettu yhteismitta, ns. priimaprosentti. Priimaprosentti alenee jyrkästi vuoden 2004 alkupuolella, 2 Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 58 %. Testiautoon valitaan yhteensä 5-7 erilaista vikaa, joista kaksi vaikuttaa tähän mittariin. Mittariin vaikuttavat viat ovat liikenneturvallisuuden kannalta merkittäviä vikoja (ajoneuvon hylkäyksen aiheuttavia vikoja). Mahdollisen testiauton paljastumisen estämiseksi viat vaihtelevat vuosittain. Tuloksiin vaihtelua aiheuttavana tekijänä voidaan mainita eri katsastajien ammattitaidon erot. Samalla asemalla tämä voi aiheuttaa eri vuosina toisistaan merkittävästi poikkeavia tuloksia. Koska testi mittaa yhden katsastajan yhdellä hetkellä tekemän työn tarkkuutta, ei voida inhimillisiäkään asioita jättää huomioimatta. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 4,31 pv. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 58,46 %. Uusien kuljettajien evaluointiin on valittu uudeksi mittariksi vahinkojen ja rikkomusten esiintyminen sekä näistä laskettu yhteismitta, ns. priimaprosentti. Priimaprosentti aleni jyrkästi vuoden 2004 alkupuolella, kun

8 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko kun molemmat sen komponentit (rangaistuksia ja vahinkoja kärsineiden osuudet) ovat vahinkoja kärsineiden osuudet) lisääntyivät molemmat sen komponentit (rangaistuksia ja lisääntyneet samanaikaisesti. Priimaprosentin samanaikaisesti. Priimaprosentin ohella myös ohella myös aiemmin mittalukuna käytetyt aiemmin mittalukuna käytetyt indeksit osoittivat lievää heikkenevää suuntaa. indeksit osoittavat lievää heikkenevää suuntaa, mitä voidaan pitää huolestuttavana. Sitä yleistystä ei sen sijaan pidä kiirehtiä tekemään, että heikkenevä suunta olisi nopeasti jyrkkenemässä, vaikka vuoden 2004 luvut ovatkin muuta tasoa alempana. Vastaavat alkuvuosien luvut ovat olleet aikaisemminkin hieman alemmalla tasolla kuin loppuvuonna. On siis perusteltua ennakoida, että nimenomaan priima-% nousee hieman, kun se lasketaan aikanaan koko vuoden 2004 aineistosta. Mutta yhtä perusteltua on ennakoida, että priima % jää vuonna 2004 ensimmäistä kertaa alle 60:n. Tavoite ei siis ole toteutumassa. Yritysviestintätutkimuksen arvosana AKEsta on vähintään 7,5. Ei toteudu, koska AKEn saama yleisarvo yritysviestintätutkimuksessa 2004 oli 7,35 (vuonna 2003 arvosana 7,21). 3 Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 7,35. Tutkimus tehdään kerran vuodessa ja toteutettiin keväällä Arvosana parantui edellisestä vuodesta (2003: 7,21). Vuoden 2004 tutkimuksessa olleiden julkishallinnon organisaatioiden tiedotuksen yleisarvosanan keskiarvo oli 7,38 (vaihteluväli oli 6,40-7,97). Tutkimuksen mukaan Ajoneuvohallintokeskuksen viestintä tunnetaan ja vähintään jossain määrin sitä tuntevat antoivatkin arvosanaksi 7,85. Ajoneuvohallintokeskuksella on tällä hetkellä uusi kilpailuttamalla hankittu

9 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko viestintätoimistokumppani ja virasto kehittää edelleen viestintäänsä myös yleisarvosanan kohoamiseksi. TOIMINTATAPATAVOITTEET Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään 3,6. Sopimuskumppaneiden hallintaprosessi ja siihen liittyvä tietojärjestelmä otetaan käyttöön. Sähköisiä lupatuotteita on käytössä vähintään 40 kpl. Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä suhteessa tuoteryhmän kaikkiin lupiin on vähintään 10 %. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 3,66. Toteutunee, koska hankintaprosessi ja tietojärjestelmä on jo otettu käyttöön. Ei toteudu. Tuotannossa oli 10 kpl Tuotantoon siirtyy vielä enintään 10 kpl v aikana. Ei toteudu. Päätökset saadaan sähköisesti noudettua vasta syksyyn mennessä, mutta siltikään 10%:n tavoite ei toteudu. Tavoite toteutui. Sopimuskumppanien hallintaprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön. SOKU-sopimuskumppani-tietojärjestelmä -projekti päätettiin ja järjestelmän tuotantokäyttö alkoi. Ajoneuvohallintokeskuksen sopimusten tiedot on viety SOKUun ja tietoja ylläpidetään ajantasaisesti toimialoilla. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 17 kpl. Tämä johtui ennen muuta siitä, että tuotteiden resurssointiin tarvittavat Ajoneuvohallintokeskuksen henkilöt priorisoitiin ajoneuvotietojärjestelmäprojektien käyttöön. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma jäi alle 1 %-yksikön. Sähköisen päätöspohjan toimittaminen Ajoneuvohallintokeskuksen asianhallintajärjestelmästä Ajoneuvohallintokeskuksen käytönhallintajärjestelmiä hyväksikäyttäen lomake.fi-palveluun vaati sekä AS- TAn että sähköisten hakemusten ja päätösten osalta työläitä muutoksia, joita ei ehditty tekemään vuoden 2004 aikana Ajoneuvohallintokeskuksessa eikä Lomake.fi-palvelussa. 4

10 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko GSM- ja internet rekisterikyselyiden suhteellinen osuus on vähintään 90 %. Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä on vähintään 300 kappaletta. Ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyysaste on vähintään hyvä. PALKO hankkeessa pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikatauluissa asetetut sisältötavoitteet saavuttaen. Ei toteutune, koska osuus 01-06/2004 oli 84 % (vuonna 2003 osuus oli 82 %). Tavoitetta asetettaessa ajoneuvoprojektin aikataulun muutoksesta ei ollut tietoa. Toteutuu. Yritysten laskutussopimusten määrä oli kpl kesäkuun lopussa. Vaatimusta vasteajalle (>80% on alle 0,3 s) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan kerran vuodessa. Puolen vuoden ajalta toteutuma 88,5 %. Vaatimusta asiakastuelle (yhteydenotoista ratkaistu vähintään 80 % ensimmäisen yhteydenoton aikana) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan kerran vuodessa. Puolen vuoden toteutuma 98 %. Tavoite ei toteudu kaikilta osin. Aikataulutavoite Vuodelle 2004 asetettiin ajoneuvoprojekteille 5 Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 85 %. GSM- ja internet rekisterikyselyjen tavoitetta asetettaessa ajoneuvoprojektien aikataulun muutokset eivät olleet tiedossa, joten suunnitteilla olevaa tietopalvelujärjestelmää ei pystytty käyttämään vuoden 2004 aikana hyväksi. Tässä tilanteessa ei myöskään ole nähty tarkoituksenmukaiseksi tehdä muutoksia nykyiseen, LTJhin perustuvaan tietopalvelujärjestelmään. Kolmen viime vuoden aikana Ajoneuvohallintokeskuksen sähköisten rekisteritiedustelujen ja palvelutuotannossa mukana olevien kumppaniyritysten määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Tavoite toteutui, koska yritysten laskutussopimusten määrä oli yhteensä 1518 kpl. Tavoite toteutui. Vaatimusta vasteajalle (> 80% on alle 0,3 s) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan vasta vuoden loputtua. Vuoden 2004 ajalta vasteajan keskiarvo oli 85,98 %. Myös vaatimusta asiakastuelle (yhteydenotoista ratkaistu vähintään 80 % ensimmäisen yhteydenoton aikana) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan vasta vuoden loputtua. Vuoden 2004 ajalta asiakastuen keskiarvo oli 98,08 %. Tavoite ei toteutunut. Ajoneuvoprojektien viivästyminen aiheutti sen, että aikataululliset ja sisällölliset tavoitteet eivät toteutuneet. Pro-

11 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko kaksi väliaikatavoitetta. Suunnitteluvaihe hyväksyttynä (ei toteutunut, valmistui le kohdistuvien kustannusten kertymistä. Vuo- jektien hitaampi eteneminen myös hidasti niil- kesäkuussa.) Hyväksyntätestauksen on määrä alkaa (tavoite on haastava, toteutui ainoastaan euroa. den 2004 budjetti oli euroa, josta mutta mahdollinen edelleen toteuttaa.) Kustannustavoite Osa kustannuksista siirtynee aikataulun myöhästymisen vuoksi vuodelle 2005, joten PALKO budjetti vuodelle 2004 tulee alittumaan. Sisältötavoite Muutoshallinnalla ei ole jouduttu supistamaan projektien toiminnallisuuksia, joten sisältötavoitteet tultaneen saavuttamaan. Yksikkökustannustavoitteet toteutuvat vähintään kolmessa neljästä pääsuoritteesta. Ympäristöraportin julkaiseminen. Tavoite toteutuu. Yksikkökustannukset toteutuvat ainakin kolmessa suoritteessa: Rekisteröintisuorite 9,01 euroa (tav. 9,14 euroa) Verolippu 1,11 euroa (tav. 1,28 euroa) Ajokortti 10,96 (tav. toteutuma 11,19 euroa). Kuljettajatutkinto ei ole toistaiseksi toteutunut (24,08 euroa; tav. 24,06 euroa); tosin tämäkin voi toteutua loppuvuonna. Toteutunee. Vuotta 2004 koskeva raportti tehdään vuoden 2005 alussa. 6 Tavoite ei toteutunut. Yksikkökustannukset toteutuivat vain yhdessä suoritteessa, koska kuljettajatutkinnon yksikkökustannus oli 23,25 euroa (tavoite enintään 24,06 euroa). Sen sijaan kolmessa muussa kustannustavoite ei toteutunut. Rekisteröintisuoritteen yksikkökustannus oli 9,41 euroa (tavoite enintään 9,14 euroa), verolipun 1,55 euroa (tavoite enintään 1,28 euroa) ja ajokortin 11,23 euroa (tavoite enintään 11,19 euroa). Tavoite toteutui. Ajoneuvohallintokeskuksen ensimmäisessä ympäristöraportissa kuvataan Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaan ja palvelutuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset sekä virastolle asetetut ympäristötavoitteet ja ympäristöasioiden johtaminen ja -organisointi.

12 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko Ympäristöraportti julkaistaan Ajoneuvohallintokeskuksen nettisivuilla ja painettuna samassa aikataulussa Ajoneuvohallintokeskuksen vuoden 2004 vuosikertomuksen kanssa. ASIAKASTAVOITTEET Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan kokonaisuutena asteikolla 1-5 on keskimäärin vähintään 3,6. Asiakastyytyväisyys AKEn sopimuskumppaneiden toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään 3,6. Hakemusasioiden käsittelyaika on enintään 8,5 päivää. Puhelinpalvelun tavoitettavuus on vähintään 85 %. HENKILÖSTÖTAVOITTEET Henkilöstön työtyytyväisyys on asteikolla 1-5 vähintään 3,3. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Toteutunee /2004 toteutuma oli 7,5 pv. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän luvat, tyyppihyväksynnät, tyyppikatsastukset ja EYtalletukset, valvonnan tarkastus- ja valvontakäyntien kirjalliset palautteet, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADR-koulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Ei toteutune, koska toteutuma oli 83,4 % 01-06/2004. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. 7 Toteutuma oli 3,61, joten tavoite toteutui. Toteutuma oli 4,38, joten tavoite toteutui. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 4,38 päivää. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän EYtalletukset, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADRkoulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 90 %. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 3,1.

13 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko RAHOITUS Valtion vuoden 2004 talousarviossa Ajoneuvohallintokeskus on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa euroa verotustehtävien hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Nettomäärärahaa tullaan arvion mukaan käyttämään 9,5 milj. euroa. Vuoden 2003 siirtomääräraha 6,1 milj. euroa tullaan käyttämään siirtymäprojektin rahoitukseen. Vuoden 2004 menoja katettiin vuoden 2003 siirtomäärärahalla euron verran, minkä jälkeen momentille kertyi menoa yhteensä euroa. Vuoden 2004 määrärahaa siirtyi vuodelle 2005 siten euroa. Verotustehtävien hoitoon tarvittiin euroa, joten ylijäämä syntyi Ajoneuvohallintokeskuksen varsinaisen toiminnan puolella. Merkittävimmät ylityksen syyt olivat itälupien tuottojen ylitys ja PALKO-hankkeen kustannusten siirtyminen tuleville vuosille. Sen sijaan OKA-hintaisten suoritteiden tuottojen budjettiylityksiä ei tapahtunut merkittävässä määrin. 8

14 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) TIEHALLINTO Tiehallinto on saavuttanut tavoitteet hyvin. Tiehallinnolle asetettu liikenneturvallisuustavoite on jouduttu asettamaan alhaisemmalle tasolle kuin hallitusohjelma edellyttäisi. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tieverkon laajuus ja tila Yleisten teiden pituus (km) Päällystepituus (km) Siltojen lkm Kevyen liikenteen väylien pituus Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. hlökm Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. tonnikm Tieverkon kunto ja palvelutaso: 68,9 68,9 27,4 27,4 Kelirikkolle alttiiden teiden määrä (km) Kelirikkorajoitusten määrä (km) Kuiva kevät oli edullinen tienpitäjän kannalta ja teitä ei tarvinnut suojata painorajoituksilla tätä enempää Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) Päällystettyjen teiden kunto-tav. alitt. määrä, km Virallisen aikasarjan luku on Sisäinen aikasarja on 555 pienempi 9 864

15 Kelirikkoisen soratiestön peruskorjaus (km) Tieverkon huonokuntoisten siltojen lukumäärä Käyttäjätyytyväisyys Tienkäyttäjien tyytyväisyys (1-5) Tienkäytt. tyytyv. pääteiden tilaan ja kuntoon Tienkäytt. tyytyv. alemman verkon tilaan + kuntoon Turvallisuus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) ,4 3,5 Perustuu talven 2004 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksiin 3 2,8 ks. edellä Liikennekuolemat yleisillä teillä Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä heva vähenemätavoite, perustienpito 43,6 14 Valtaosa toimista toteutuu loppukesästä - heva vähenemätavoite, kehittäminen 10,1 3 Vasta vt8 Raision kohta on valmistunut, 3 hevaa Ympäristö Suolan käyttö liukkauden torjunnassa yl teillä, tn Talvikaudella käytetty suolan määrä 3,6 2,8 54,5 10, Yli 55 dba:n melulle altistuneet

16 Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) Pohjavesisuojaukset (km) VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) Ei vähene, kun ei ole rahaa tehdä näitä CO2-päästöt, tiet ja kadut (1990=100) Hiukkaset, tiet ja kadut (1990=100) TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Taloudellisuus Kunnossapidon yksikkömenot ( /tiekm) Valtaosa korvausinvestointien menoista maksetaan vasta loppuvuoden puolella Hallintomenot (milj. ) HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet Työtyytyväisyys (1-5) 3,3 3,3 T&K-menojen osuus perustienpidon menoista Euroopan laatupalkintoarv. (EFQM) saav. pistemäärä 0,9 0,69 T&K-menojen kausivaihtelu painaa tunnusluvun tässä vaiheessa näin alas ,

17 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) MERENKULKULAITOS TALOUDELLISUUS Rannikon kauppamerenkulun palveluissa ei saavutettu taloudellisuustavoitetta johtuen merimiehille maksettavista takautuvista palkoista ja jm Nordican telakoinnista, joiden kustannukset eivät olleet mukana tavoiteluvussa, sekä meriliikenteen ohjaustoiminnan laajentumisesta aiheutuvista henkilöstön lisäyksistä, joista aiheutuvat kustannukset olivat arvioitua suuremmat. KUSTANNUSVASTAAVUUS Väylämaksun kustannusvastaavuus (102,9 %) jää alle tavoitteen (112 %). Syyt kustannusten osalta ovat osin samat kuin edellä. Lisäksi väylämaksun yleiskustannukset ovat kasvaneet, koska liikelaitosten eriytymisen johdosta yleishallinnon kustannukset kohdennettiin vuoden 2004 alusta uudelleen, jolloin kustannuksia kohdentuu suhteessa enemmän kaikille jäljelle jääneille toiminnoille. KEHITTÄMISTAVOITTEET Alusturvallisuusohjelman uusimista ei ole aloitettu. Uusimistarvetta selvitetään ministeriön kanssa ja asiaa käsitellään vielä merenkulun neuvottelukunnan alusturvallisuusjaostossa. Väylämaksuepäselvyyksien poistamiseksi ministeriön asettama työryhmä valmistelee tilanteen pysyvää ratkaisua väylämaksulain uudistuksen yhteydessä. Laitoksen kehittämishankkeet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Vesiväylien palvelutaso Kauppamerenkulun väyläkilometrit Muun vesiliikenteen väyläkilometrit Talvisatamien määrä Väylänpito Vesiväylien kunto - huonokuntoisten kauppam.kul. väylien määrä, km

18 - Navi-kriteerit täytt. osuus, kauppamerenk. v. % - Navi-kriteerit täytt. osuus, matalaväylät % Navi-kriteerit täytt. osuus, matalaväylät % Merikartoitus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 13 Tavoite oli 800 km, josta jäätiin 5 kilometriä, mutta voitaneen sanoa, että tavoite lähes saavutettiin Tulos 65 % oli 2 %-yksikköä parempi kuin tavoite. Naviväylätarkistukset painottuivat kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi kauppamerenkulun osuus oli parempi ja matalaväylien kohdalla jäätiin tavoitteesta 24 % toteutuman oltua 20 % Toteuma 20 %. Tarkistuksissa keskitytty kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi matalaväylien toteuma jäi alle tavoitteen 4 %-yksikköä Toteuma 20 %. Tarkistuksissa keskitytty kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi matalaväylien toteuma jäi alle tavoitteen 4 %-yksikköä. HELCOM -mittausten toteutusaste % 20 20,5 Talvimerenkulun avustaminen - jäänmurtopalveluiden odotusaika, tuntia - ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, % Vesiväylien asiakastyytyväisyys 4 3,3 3,3 95 Tulostavoite ,4 95,5

19 - Tyytyväisyys talvimerenkulun avustamiseen (1-5) Turvallisuus ja ympäristö Alusturvallisuus Suomen sij. vähiten pys. alusten listalla (MOU) Merenkulun turvallisuus Suomen aluevesillä ja suom. aluksille tapah. onn. VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) Vuonna 2004 onnettomuuksia tapahtui 40 kpl. Neljän vuoden liukuvaksi keskiarvoksi muodostuu siten 45 kpl eli tavoite saavutettiin. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Rannikon kauppamerenkulun palvelut - Kustannukset /kulj.tonni (ei sis.luotsausta) 0,72 0,78 0,74 Tavoite ylitettiin 0,02 eurolla. Tämä johtuu osin siitä, että tavoitelukuun ei oltu laskettu merimiehille maksettavia takautuvia palkkoja eikä jm Nordican telakointia. Lisäksi VTS:ään palkatut uudet henkilöt ovat nostaneet henkilöstömenoja enemmän kuin tavoitetta laadittaessa arvioitiin. Myös poistojen määrä oli ennakoitua suurempi. Poistojen kasvun selittää osin suunnitelmasta poikkeavat poistot. Lisäksi poistoarvion tekemisen jälkeen vuosien aikana on 14

20 - Väylien ylläpidon kust. keskimäärin /väyläkm Sisävesien kauppamerenkulun palvelut - Kustannukset /kulj.tonni (ei sis.luotsausta) VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 15 aktivoitu keskeneräisiä hankkeita ja tehty investointeja ennakoitua enemmän Kustannukset olivat euroa. Tavoitteen ylitys johtuu pääasiassa väyläkilometrien alenemisesta 640 kilometrilla väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä ylläpidon kustannukset olisivat olleet euroa. Väylien ylläpidon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta vain noin 0,8 %. 4,7 6,3 4,8 Toteuma ylitti tavoitteen 0,1 eurolla. Kustannukset kasvoivat suunnitelmasta 2,2 milj.euroa. Tavoitteen mukaisissa kustannuksissa ei ollut mukana VTS-toimintaa, mikä aiheutti 0,5 milj.euron lisäyksen kustannuksiin. Tämän lisäksi jäänmurtoon käytettiin 0,5 milj.euroa suunniteltua enemmän johtuen pitkän toimintakauden aiheuttamista lisäkustannuksista. Merenmittauksen kustannuksia kohdentui kauppamerenkulkuun muun vesiliikenteen sijasta ennakoitua enemmän. Yleiskustannukset kohdennettiin uudelleen vuodelle 2004 liikelaitosten eriytymisen johdosta, mikä

21 - Väylien ylläpidon kust. keskimäärin /väyläkm Muun vesiliikenteen palvelut - Väylien ylläpidon kust.keskimäärin /väyläkm Kustannusvastaavuus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 16 aiheutti lisäkustannuksia 0,8 milj. euroa. Kuljetetut tonnit kasvoivat tavoitteesta 17 % ja edellisvuodesta 5 % Toteuma oli euroa ja tavoite ylitettiin 40 eurolla. Tavoitteen ylitys johtuu väyläkilometrien alenemisesta 9 kilometrillä väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä kustannukset olisivat olleet euroa Toteuma oli 665 euroa ja tavoite alitettiin 150 eurolla. Tavoitteen alitus johtuu pääasiassa väyläkilometrien kasvusta 543 kilometrilla väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä ylläpidon kustannukset olisivat olleet 696 euroa/väyläkilo-metri. Ylläpitokustannukset ovat laskeneet 11 %:lla. - Väylämaksu (sis. VTS), % ,9 Väylämaksun kustannusvastaavuus oli 102,9 % eli 9,5 %-yksikköä tavoitetta heikompi. Tuottotavoite ylitettiin 0,6 milj. eurolla. Ylityksestä väylämaksujen osuus oli 0,1 milj. euroa. Koko-

22 - Liiketal. perustein hinnoittellut suoritteet % VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) naiskustannukset kasvoivat tavoitteesta 6,8 milj. euroa. Osa kustannusvastaavuuden heikkenemisestä tavoitteeseen nähden johtui edellä mainituista tekijöistä. Poistojen kasvu suunnitelmaan nähden selittyy osin suunnitelmasta poikkeavilla poistoilla, joiden määrä on noin 0,5 milj.euroa. Lisäksi poistoarvion tekemisen jälkeen vuosien aikana on aktivoitu keskeneräisiä hankkeita ja tehty investointeja ennakoitua enemmän. Väylämaksun yleiskustannukset kasvoivat 2,3 milj. euroa suunnitelmasta ja 1,0 milj. euroa edellisestä vuodesta ,2 Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 120,2 % ylitti selvästi toteuman. Ulkopuolisten töiden määrä vaihtelee vuosittain huomattavastikin ja on vaikeasti ennustettavissa. Vuonna 2004 kustannusvastaavuuden parantumiseen vaikuttivat mm. viittatehtaan tulojen kasvu sekä merikarttojen myynnin kasvu. 17

23 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 TOTEUTUMA 2004 KEHITTÄMISTAVOITTEET Laitoksen toiminnan, talouden ja organisaatiorakenteen uudistaminen toteutetaan hallitusti. Väylänpidon ja merikartoituksen tuotantotoiminnot eriytetään laitoksen sisällä. Jäänmurron ja väyläaluspalvelujen tilaajatoimintoja kehitetään kokonaispalvelujen periaatteella. Kilpailun avaamiseen ja markkinoiden kehittämiseen laaditaan yhteistoiminnassa suunnitelmat toiminnan eri osa-alueille. Alusten, varustamojen ja satamien turvajärjestelmien arviointiin liittyviä toimintoja kehitetään. Liikelaitosten eriyttäminen toteutettiin vuoden alussa. Myös omaisuusjärjestelyt saatettiin loppuun. Valtioneuvosto tarkensi tehtyjä päätöksiä Luotsausliikelaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä ja vahvisti liikelaitosten hallintaan siirrettävän omaisuuden arvon ja aloittavat taseet Sisäistä eriyttämistä valmisteltiin suunnitellusti. Tilaaja-tuottaja-mallin suunnittelu eteni suunnitelmien mukaisesti. Organisaation miehitys aloitettiin syksyllä ja toiminta käynnistettiin varsinaisesti vuoden 2005 alussa. Väyläalus-, jäänmurto- ja yhteysalusliikennepalvelujen tilaajatoimintoja kehitettiin laatimalla kilpailun avaamisstrategiat, jotka valmistuivat loppuvuonna. Toukokuussa käynnistetty väylänpidon ja merikartoituksen hankintastrategiatyö saatiin päätökseen syksyllä. Hankintastrategia laadittiin hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Myös alan toimijoiden näkemykset kartoitettiin. Hankintastrategiassa on laadittu kehittämissuunnitelmat ja aikataulut palvelutuotannon hankintaan niin, että tilaajan, sisäisen tuotannon ja ulkoisten markkinoiden näkökulmat on otettu huomioon. Kaikki Suomen satamarakenteet tarkastettiin satamien laatimien turva-arvioiden pohjalta ja 1.7., jolloin uudet turvamääräykset eli ISPS-säännöstö tuli voimaan, kaikilla satamarakenteilla oli hyväksytyt turvasuunnitelmat. Varsinainen suunnitelmien auditointi aloitettiin syyskuussa ja tärkeimpien kaupallisten satamien auditointi saatiin toteutetuksi vuoden loppuun mennessä. Varustamojen 18

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot