LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Elokuu 2005

2

3 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS...1 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET...1 TOIMINTATAPATAVOITTEET...4 ASIAKASTAVOITTEET...7 HENKILÖSTÖTAVOITTEET...7 RAHOITUS...8 TIEHALLINTO...9 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...9 Tieverkon laajuus ja tila...9 Käyttäjätyytyväisyys...10 Turvallisuus...10 Ympäristö...10 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...11 Taloudellisuus...11 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA...11 MERENKULKULAITOS...12 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...12 Vesiväylien palvelutaso...12 Vesiväylien kunto...12 Turvallisuus ja ympäristö...14 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...14 Kustannusvastaavuus...16 KEHITTÄMISTAVOITTEET...18 RATAHALLINTOKESKUS...21 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...21 Rataverkon kunto ja palvelutaso...21 Turvallisuus ja ympäristö...22 Rataverkko ja ympäristö...23 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...23 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA...24 PALVELUTASOLUOKITUS...24 VIESTINTÄVIRASTO...25 TEHOKKAASTI TOIMIVAT VIESTINTÄMARKKINAT...25 VIESTINNÄN INFRASTRUKTUURIN TOIMIVUUS JA RIITTÄVYYS...28 VIESTINNÄN TIETOTURVALLISUUS, TIETOSUOJA JA HÄIRIÖTTÖMYYS...37 MONIPUOLISET, LAADUKKAAT JA EDULLISET VIESTINTÄPALVELUT...43 TELEVISIOMAKSUJEN HALLINTO...49 TALOUSTAVOITTEET...50 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN...50 RAHOITUS...54

4 ILMATIETEEN LAITOS...55 PALVELUTOIMINTA...55 TUTKIMUSTOIMINTA...57 TALOUSTAVOITTEET...63 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN...65 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET...66 RAHOITUS...66 MERENTUTKIMUSLAITOS...67 PALVELUTOIMINTA...67 TUTKIMUSTOIMINTA...71 TALOUSTAVOITTEET...75 RAHOITUS...76

5 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2004 tulostavoitteiden toteuma puolivuotisjaksolla sekä koko vuoden osalta. Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä otettiin puolivuotisraportoinnin yhteydessä käyttöön www-pohjainen suunnittelu- ja seurantasovellus. Ensimmäisessä vaiheessa sovellusta hyödynnettiin väylävirastojen tunnuslukujen sekä määrärahojen raportoinnissa. Tähän yhteenvetoon on sisällytetty väylälaitosten tulostavoitteiden toteuma tunnuslukuraportoinnin muodossa. Myöhemmin käyttöönotto laajennetaan muihinkin virastoihin ja laitoksiin tunnuslukumuodossa esitettävien tulostavoitteiden suunnitteluun ja seurantaan. Muiden virastojen ja laitosten osalta raportti käsittää kunkin viraston tai laitoksen tulostavoitteiden seurantalomakkeen. Seurantalomake sisältää kaikki ministeriön tulostavoitekirjeessä virastolla ja laitokselle asettamat tavoitteet (pl. väylälaitokset). Tavoitteet on esitetty seurantalomakkeen vasemmassa sarakkeessa kohdassa tulostavoite Toteuma (väliraportti) sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamisastetta tai saavuttamattomuuteen vaikuttavia syitä sekä annettu ennuste loppuvuodelle. Toteuma tai toimenpiteet (koko sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamista tai saavuttamattomuutta koko vuoden osalta. Tavoitteen kannalta merkittävät poikkeamat joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan on vahvennettu. Kunkin viraston ja laitoksen osalta seurantalomakkeen alkuun on ministeriössä laadittu yhteenveto. Tulostavoitteiden toteuma - tunnuslukuraportit ja seurantalomakkeet - on käsitelty vuoden 2006 tulosneuvottelujen yhteydessä JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Valtioneuvoston controller Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustaja

6 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko AJONEUVOHALLINTOKESKUS kuudesta vaikuttavuustavoitteista kolmea ei saavutettu; saavuttamatta jäivät: o katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien erot (tavoite: 80 % k-paikoista - toteuma: 77,8 % k-paikoista) o rikkomuksitta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (tavoite: 60,3 % - toteuma: 58,46%) o yritysviestintätutkimuksen arvio AKE:sta (tavoite: 7,5 toteuma: 7,35) kymmenestä toimintatapatavoitteesta viittä ei saavutettu; saavuttamatta jäivät: o sähköisiä lupatuotteita käytössä (tavoite: 40 kpl - toteuma: 17 kpl) o kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä (tavoite: 10 % - toteuma: alle 1 %-yksikköä) o GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus (tavoite: 90 % - toteuma: 85 %) o PALKO- hanke (ei toteutunut aikataulullisesti eikä sisällöllisesti, joten myös kustannukset alittuivat) o yksikkökustannukset (tavoite: toteutuvat kolmessa neljästä suoritteesta toteuma: yhdessä suoritteessa) kaikki neljä asiakastavoitetta saavutettiin henkilöstötavoitetta ei saavutettu: o henkilöstön työtyytyväisyys (tavoite: 3,3 - toteuma 3,1) VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tietopalvelun tulos on vähintään 2 milj. euroa. Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää kuin 3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan vähintään 80 prosentilla katsastustoimipaikoista Toteutunee, koska tulos oli 1,42 milj. euroa 01-06/2004. Keskiarvosta poikkeavilta asemilta edellytetään erillistä kehitysohjelmaa. Tulokset eivät välttämättä näy vielä kuluvana vuonna, joten arviona on, että tavoite ei tule toteutumaan. Tavoite on haasteellinen, mutta sen saavuttaminen on pitkällä tähtäimellä realistista toimipaikkojen tehostettua systemaattista seurantaa ja kehitystoimenpiteitä. Toteutuma oli 74,1 % 01-06/ Toteutuma oli 2,025 miljoonaa euroa, joten tavoite toteutui. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 77,8 %. Tavoitteen saavuttamiseksi on toimipaikoilta vaadittu vuoden 2004 alusta merkittävää laadunkehitysohjelmaa. Ohjelmaan liittyy yksittäisten katsastajien vikatilastojen seurantaa ja dokumentoitua kehitystyötä. Työ on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta työn vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Laadunkehitysohjelman lisäksi Ajoneuvohallintokeskus on kohdistanut valvontaa niihin toimi-

7 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko paikkoihin, joiden hylkäysprosentit ovat poikenneet merkittävästi keskiarvosta. Tarkastuskäynneillä on tarkkailtu nimenomaan käytännön katsastustyötä ja vikatilastoja. Useissa tapauksissa on edellytetty erityisiä toimenpiteitä laatutason parantamiseksi. Määräaikaiskatsastuksessa vähintään 50 % katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi ennakkoon valittua oleellista vikaa. Ajoneuvoliikennerekisterin ajoneuvoja koskevat omistaja- ja haltijamuutostiedot on päivitetty alle 4,7 päivässä. Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus on vähintään 60,3 %. Syksyllä järjestetään toinen testiautokierros. Ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella arviona on, että tavoite tultaneen saavuttamaan. Toteutuma 01-06/2004 oli 45 %, joten tavoitteen saavuttaminen on realistista. Toteutuu, koska puolivuotistoteutuma oli 4,35 päivää. Ei toteutune. Alkuvuoden toteutuma on 55,55 %. Uusien kuljettajien evaluointiin on valittu uudeksi mittaluvuksi vahinkojen ja rikkomusten esiintyminen sekä näistä laskettu yhteismitta, ns. priimaprosentti. Priimaprosentti alenee jyrkästi vuoden 2004 alkupuolella, 2 Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 58 %. Testiautoon valitaan yhteensä 5-7 erilaista vikaa, joista kaksi vaikuttaa tähän mittariin. Mittariin vaikuttavat viat ovat liikenneturvallisuuden kannalta merkittäviä vikoja (ajoneuvon hylkäyksen aiheuttavia vikoja). Mahdollisen testiauton paljastumisen estämiseksi viat vaihtelevat vuosittain. Tuloksiin vaihtelua aiheuttavana tekijänä voidaan mainita eri katsastajien ammattitaidon erot. Samalla asemalla tämä voi aiheuttaa eri vuosina toisistaan merkittävästi poikkeavia tuloksia. Koska testi mittaa yhden katsastajan yhdellä hetkellä tekemän työn tarkkuutta, ei voida inhimillisiäkään asioita jättää huomioimatta. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 4,31 pv. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 58,46 %. Uusien kuljettajien evaluointiin on valittu uudeksi mittariksi vahinkojen ja rikkomusten esiintyminen sekä näistä laskettu yhteismitta, ns. priimaprosentti. Priimaprosentti aleni jyrkästi vuoden 2004 alkupuolella, kun

8 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko kun molemmat sen komponentit (rangaistuksia ja vahinkoja kärsineiden osuudet) ovat vahinkoja kärsineiden osuudet) lisääntyivät molemmat sen komponentit (rangaistuksia ja lisääntyneet samanaikaisesti. Priimaprosentin samanaikaisesti. Priimaprosentin ohella myös ohella myös aiemmin mittalukuna käytetyt aiemmin mittalukuna käytetyt indeksit osoittivat lievää heikkenevää suuntaa. indeksit osoittavat lievää heikkenevää suuntaa, mitä voidaan pitää huolestuttavana. Sitä yleistystä ei sen sijaan pidä kiirehtiä tekemään, että heikkenevä suunta olisi nopeasti jyrkkenemässä, vaikka vuoden 2004 luvut ovatkin muuta tasoa alempana. Vastaavat alkuvuosien luvut ovat olleet aikaisemminkin hieman alemmalla tasolla kuin loppuvuonna. On siis perusteltua ennakoida, että nimenomaan priima-% nousee hieman, kun se lasketaan aikanaan koko vuoden 2004 aineistosta. Mutta yhtä perusteltua on ennakoida, että priima % jää vuonna 2004 ensimmäistä kertaa alle 60:n. Tavoite ei siis ole toteutumassa. Yritysviestintätutkimuksen arvosana AKEsta on vähintään 7,5. Ei toteudu, koska AKEn saama yleisarvo yritysviestintätutkimuksessa 2004 oli 7,35 (vuonna 2003 arvosana 7,21). 3 Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 7,35. Tutkimus tehdään kerran vuodessa ja toteutettiin keväällä Arvosana parantui edellisestä vuodesta (2003: 7,21). Vuoden 2004 tutkimuksessa olleiden julkishallinnon organisaatioiden tiedotuksen yleisarvosanan keskiarvo oli 7,38 (vaihteluväli oli 6,40-7,97). Tutkimuksen mukaan Ajoneuvohallintokeskuksen viestintä tunnetaan ja vähintään jossain määrin sitä tuntevat antoivatkin arvosanaksi 7,85. Ajoneuvohallintokeskuksella on tällä hetkellä uusi kilpailuttamalla hankittu

9 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko viestintätoimistokumppani ja virasto kehittää edelleen viestintäänsä myös yleisarvosanan kohoamiseksi. TOIMINTATAPATAVOITTEET Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään 3,6. Sopimuskumppaneiden hallintaprosessi ja siihen liittyvä tietojärjestelmä otetaan käyttöön. Sähköisiä lupatuotteita on käytössä vähintään 40 kpl. Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä suhteessa tuoteryhmän kaikkiin lupiin on vähintään 10 %. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 3,66. Toteutunee, koska hankintaprosessi ja tietojärjestelmä on jo otettu käyttöön. Ei toteudu. Tuotannossa oli 10 kpl Tuotantoon siirtyy vielä enintään 10 kpl v aikana. Ei toteudu. Päätökset saadaan sähköisesti noudettua vasta syksyyn mennessä, mutta siltikään 10%:n tavoite ei toteudu. Tavoite toteutui. Sopimuskumppanien hallintaprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön. SOKU-sopimuskumppani-tietojärjestelmä -projekti päätettiin ja järjestelmän tuotantokäyttö alkoi. Ajoneuvohallintokeskuksen sopimusten tiedot on viety SOKUun ja tietoja ylläpidetään ajantasaisesti toimialoilla. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 17 kpl. Tämä johtui ennen muuta siitä, että tuotteiden resurssointiin tarvittavat Ajoneuvohallintokeskuksen henkilöt priorisoitiin ajoneuvotietojärjestelmäprojektien käyttöön. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma jäi alle 1 %-yksikön. Sähköisen päätöspohjan toimittaminen Ajoneuvohallintokeskuksen asianhallintajärjestelmästä Ajoneuvohallintokeskuksen käytönhallintajärjestelmiä hyväksikäyttäen lomake.fi-palveluun vaati sekä AS- TAn että sähköisten hakemusten ja päätösten osalta työläitä muutoksia, joita ei ehditty tekemään vuoden 2004 aikana Ajoneuvohallintokeskuksessa eikä Lomake.fi-palvelussa. 4

10 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko GSM- ja internet rekisterikyselyiden suhteellinen osuus on vähintään 90 %. Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä on vähintään 300 kappaletta. Ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyysaste on vähintään hyvä. PALKO hankkeessa pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikatauluissa asetetut sisältötavoitteet saavuttaen. Ei toteutune, koska osuus 01-06/2004 oli 84 % (vuonna 2003 osuus oli 82 %). Tavoitetta asetettaessa ajoneuvoprojektin aikataulun muutoksesta ei ollut tietoa. Toteutuu. Yritysten laskutussopimusten määrä oli kpl kesäkuun lopussa. Vaatimusta vasteajalle (>80% on alle 0,3 s) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan kerran vuodessa. Puolen vuoden ajalta toteutuma 88,5 %. Vaatimusta asiakastuelle (yhteydenotoista ratkaistu vähintään 80 % ensimmäisen yhteydenoton aikana) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan kerran vuodessa. Puolen vuoden toteutuma 98 %. Tavoite ei toteudu kaikilta osin. Aikataulutavoite Vuodelle 2004 asetettiin ajoneuvoprojekteille 5 Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 85 %. GSM- ja internet rekisterikyselyjen tavoitetta asetettaessa ajoneuvoprojektien aikataulun muutokset eivät olleet tiedossa, joten suunnitteilla olevaa tietopalvelujärjestelmää ei pystytty käyttämään vuoden 2004 aikana hyväksi. Tässä tilanteessa ei myöskään ole nähty tarkoituksenmukaiseksi tehdä muutoksia nykyiseen, LTJhin perustuvaan tietopalvelujärjestelmään. Kolmen viime vuoden aikana Ajoneuvohallintokeskuksen sähköisten rekisteritiedustelujen ja palvelutuotannossa mukana olevien kumppaniyritysten määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Tavoite toteutui, koska yritysten laskutussopimusten määrä oli yhteensä 1518 kpl. Tavoite toteutui. Vaatimusta vasteajalle (> 80% on alle 0,3 s) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan vasta vuoden loputtua. Vuoden 2004 ajalta vasteajan keskiarvo oli 85,98 %. Myös vaatimusta asiakastuelle (yhteydenotoista ratkaistu vähintään 80 % ensimmäisen yhteydenoton aikana) mitataan jatkuvasti, mutta todetaan vasta vuoden loputtua. Vuoden 2004 ajalta asiakastuen keskiarvo oli 98,08 %. Tavoite ei toteutunut. Ajoneuvoprojektien viivästyminen aiheutti sen, että aikataululliset ja sisällölliset tavoitteet eivät toteutuneet. Pro-

11 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko kaksi väliaikatavoitetta. Suunnitteluvaihe hyväksyttynä (ei toteutunut, valmistui le kohdistuvien kustannusten kertymistä. Vuo- jektien hitaampi eteneminen myös hidasti niil- kesäkuussa.) Hyväksyntätestauksen on määrä alkaa (tavoite on haastava, toteutui ainoastaan euroa. den 2004 budjetti oli euroa, josta mutta mahdollinen edelleen toteuttaa.) Kustannustavoite Osa kustannuksista siirtynee aikataulun myöhästymisen vuoksi vuodelle 2005, joten PALKO budjetti vuodelle 2004 tulee alittumaan. Sisältötavoite Muutoshallinnalla ei ole jouduttu supistamaan projektien toiminnallisuuksia, joten sisältötavoitteet tultaneen saavuttamaan. Yksikkökustannustavoitteet toteutuvat vähintään kolmessa neljästä pääsuoritteesta. Ympäristöraportin julkaiseminen. Tavoite toteutuu. Yksikkökustannukset toteutuvat ainakin kolmessa suoritteessa: Rekisteröintisuorite 9,01 euroa (tav. 9,14 euroa) Verolippu 1,11 euroa (tav. 1,28 euroa) Ajokortti 10,96 (tav. toteutuma 11,19 euroa). Kuljettajatutkinto ei ole toistaiseksi toteutunut (24,08 euroa; tav. 24,06 euroa); tosin tämäkin voi toteutua loppuvuonna. Toteutunee. Vuotta 2004 koskeva raportti tehdään vuoden 2005 alussa. 6 Tavoite ei toteutunut. Yksikkökustannukset toteutuivat vain yhdessä suoritteessa, koska kuljettajatutkinnon yksikkökustannus oli 23,25 euroa (tavoite enintään 24,06 euroa). Sen sijaan kolmessa muussa kustannustavoite ei toteutunut. Rekisteröintisuoritteen yksikkökustannus oli 9,41 euroa (tavoite enintään 9,14 euroa), verolipun 1,55 euroa (tavoite enintään 1,28 euroa) ja ajokortin 11,23 euroa (tavoite enintään 11,19 euroa). Tavoite toteutui. Ajoneuvohallintokeskuksen ensimmäisessä ympäristöraportissa kuvataan Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaan ja palvelutuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset sekä virastolle asetetut ympäristötavoitteet ja ympäristöasioiden johtaminen ja -organisointi.

12 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko Ympäristöraportti julkaistaan Ajoneuvohallintokeskuksen nettisivuilla ja painettuna samassa aikataulussa Ajoneuvohallintokeskuksen vuoden 2004 vuosikertomuksen kanssa. ASIAKASTAVOITTEET Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan kokonaisuutena asteikolla 1-5 on keskimäärin vähintään 3,6. Asiakastyytyväisyys AKEn sopimuskumppaneiden toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään 3,6. Hakemusasioiden käsittelyaika on enintään 8,5 päivää. Puhelinpalvelun tavoitettavuus on vähintään 85 %. HENKILÖSTÖTAVOITTEET Henkilöstön työtyytyväisyys on asteikolla 1-5 vähintään 3,3. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. Toteutunee /2004 toteutuma oli 7,5 pv. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän luvat, tyyppihyväksynnät, tyyppikatsastukset ja EYtalletukset, valvonnan tarkastus- ja valvontakäyntien kirjalliset palautteet, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADR-koulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Ei toteutune, koska toteutuma oli 83,4 % 01-06/2004. Tutkimus tehdään vasta syksyllä. 7 Toteutuma oli 3,61, joten tavoite toteutui. Toteutuma oli 4,38, joten tavoite toteutui. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 4,38 päivää. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän EYtalletukset, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADRkoulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 90 %. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 3,1.

13 TULOSTAVOITE 2004 TOTEUTUMA (väliraportti) TOTEUTUMA JA TOIMENPITEET (koko RAHOITUS Valtion vuoden 2004 talousarviossa Ajoneuvohallintokeskus on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa euroa verotustehtävien hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Nettomäärärahaa tullaan arvion mukaan käyttämään 9,5 milj. euroa. Vuoden 2003 siirtomääräraha 6,1 milj. euroa tullaan käyttämään siirtymäprojektin rahoitukseen. Vuoden 2004 menoja katettiin vuoden 2003 siirtomäärärahalla euron verran, minkä jälkeen momentille kertyi menoa yhteensä euroa. Vuoden 2004 määrärahaa siirtyi vuodelle 2005 siten euroa. Verotustehtävien hoitoon tarvittiin euroa, joten ylijäämä syntyi Ajoneuvohallintokeskuksen varsinaisen toiminnan puolella. Merkittävimmät ylityksen syyt olivat itälupien tuottojen ylitys ja PALKO-hankkeen kustannusten siirtyminen tuleville vuosille. Sen sijaan OKA-hintaisten suoritteiden tuottojen budjettiylityksiä ei tapahtunut merkittävässä määrin. 8

14 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) TIEHALLINTO Tiehallinto on saavuttanut tavoitteet hyvin. Tiehallinnolle asetettu liikenneturvallisuustavoite on jouduttu asettamaan alhaisemmalle tasolle kuin hallitusohjelma edellyttäisi. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tieverkon laajuus ja tila Yleisten teiden pituus (km) Päällystepituus (km) Siltojen lkm Kevyen liikenteen väylien pituus Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. hlökm Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. tonnikm Tieverkon kunto ja palvelutaso: 68,9 68,9 27,4 27,4 Kelirikkolle alttiiden teiden määrä (km) Kelirikkorajoitusten määrä (km) Kuiva kevät oli edullinen tienpitäjän kannalta ja teitä ei tarvinnut suojata painorajoituksilla tätä enempää Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) Päällystettyjen teiden kunto-tav. alitt. määrä, km Virallisen aikasarjan luku on Sisäinen aikasarja on 555 pienempi 9 864

15 Kelirikkoisen soratiestön peruskorjaus (km) Tieverkon huonokuntoisten siltojen lukumäärä Käyttäjätyytyväisyys Tienkäyttäjien tyytyväisyys (1-5) Tienkäytt. tyytyv. pääteiden tilaan ja kuntoon Tienkäytt. tyytyv. alemman verkon tilaan + kuntoon Turvallisuus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) ,4 3,5 Perustuu talven 2004 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksiin 3 2,8 ks. edellä Liikennekuolemat yleisillä teillä Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä heva vähenemätavoite, perustienpito 43,6 14 Valtaosa toimista toteutuu loppukesästä - heva vähenemätavoite, kehittäminen 10,1 3 Vasta vt8 Raision kohta on valmistunut, 3 hevaa Ympäristö Suolan käyttö liukkauden torjunnassa yl teillä, tn Talvikaudella käytetty suolan määrä 3,6 2,8 54,5 10, Yli 55 dba:n melulle altistuneet

16 Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) Pohjavesisuojaukset (km) VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) Ei vähene, kun ei ole rahaa tehdä näitä CO2-päästöt, tiet ja kadut (1990=100) Hiukkaset, tiet ja kadut (1990=100) TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Taloudellisuus Kunnossapidon yksikkömenot ( /tiekm) Valtaosa korvausinvestointien menoista maksetaan vasta loppuvuoden puolella Hallintomenot (milj. ) HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet Työtyytyväisyys (1-5) 3,3 3,3 T&K-menojen osuus perustienpidon menoista Euroopan laatupalkintoarv. (EFQM) saav. pistemäärä 0,9 0,69 T&K-menojen kausivaihtelu painaa tunnusluvun tässä vaiheessa näin alas ,

17 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) MERENKULKULAITOS TALOUDELLISUUS Rannikon kauppamerenkulun palveluissa ei saavutettu taloudellisuustavoitetta johtuen merimiehille maksettavista takautuvista palkoista ja jm Nordican telakoinnista, joiden kustannukset eivät olleet mukana tavoiteluvussa, sekä meriliikenteen ohjaustoiminnan laajentumisesta aiheutuvista henkilöstön lisäyksistä, joista aiheutuvat kustannukset olivat arvioitua suuremmat. KUSTANNUSVASTAAVUUS Väylämaksun kustannusvastaavuus (102,9 %) jää alle tavoitteen (112 %). Syyt kustannusten osalta ovat osin samat kuin edellä. Lisäksi väylämaksun yleiskustannukset ovat kasvaneet, koska liikelaitosten eriytymisen johdosta yleishallinnon kustannukset kohdennettiin vuoden 2004 alusta uudelleen, jolloin kustannuksia kohdentuu suhteessa enemmän kaikille jäljelle jääneille toiminnoille. KEHITTÄMISTAVOITTEET Alusturvallisuusohjelman uusimista ei ole aloitettu. Uusimistarvetta selvitetään ministeriön kanssa ja asiaa käsitellään vielä merenkulun neuvottelukunnan alusturvallisuusjaostossa. Väylämaksuepäselvyyksien poistamiseksi ministeriön asettama työryhmä valmistelee tilanteen pysyvää ratkaisua väylämaksulain uudistuksen yhteydessä. Laitoksen kehittämishankkeet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Vesiväylien palvelutaso Kauppamerenkulun väyläkilometrit Muun vesiliikenteen väyläkilometrit Talvisatamien määrä Väylänpito Vesiväylien kunto - huonokuntoisten kauppam.kul. väylien määrä, km

18 - Navi-kriteerit täytt. osuus, kauppamerenk. v. % - Navi-kriteerit täytt. osuus, matalaväylät % Navi-kriteerit täytt. osuus, matalaväylät % Merikartoitus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 13 Tavoite oli 800 km, josta jäätiin 5 kilometriä, mutta voitaneen sanoa, että tavoite lähes saavutettiin Tulos 65 % oli 2 %-yksikköä parempi kuin tavoite. Naviväylätarkistukset painottuivat kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi kauppamerenkulun osuus oli parempi ja matalaväylien kohdalla jäätiin tavoitteesta 24 % toteutuman oltua 20 % Toteuma 20 %. Tarkistuksissa keskitytty kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi matalaväylien toteuma jäi alle tavoitteen 4 %-yksikköä Toteuma 20 %. Tarkistuksissa keskitytty kauppamerenkulun väylille, jonka vuoksi matalaväylien toteuma jäi alle tavoitteen 4 %-yksikköä. HELCOM -mittausten toteutusaste % 20 20,5 Talvimerenkulun avustaminen - jäänmurtopalveluiden odotusaika, tuntia - ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, % Vesiväylien asiakastyytyväisyys 4 3,3 3,3 95 Tulostavoite ,4 95,5

19 - Tyytyväisyys talvimerenkulun avustamiseen (1-5) Turvallisuus ja ympäristö Alusturvallisuus Suomen sij. vähiten pys. alusten listalla (MOU) Merenkulun turvallisuus Suomen aluevesillä ja suom. aluksille tapah. onn. VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) Vuonna 2004 onnettomuuksia tapahtui 40 kpl. Neljän vuoden liukuvaksi keskiarvoksi muodostuu siten 45 kpl eli tavoite saavutettiin. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Rannikon kauppamerenkulun palvelut - Kustannukset /kulj.tonni (ei sis.luotsausta) 0,72 0,78 0,74 Tavoite ylitettiin 0,02 eurolla. Tämä johtuu osin siitä, että tavoitelukuun ei oltu laskettu merimiehille maksettavia takautuvia palkkoja eikä jm Nordican telakointia. Lisäksi VTS:ään palkatut uudet henkilöt ovat nostaneet henkilöstömenoja enemmän kuin tavoitetta laadittaessa arvioitiin. Myös poistojen määrä oli ennakoitua suurempi. Poistojen kasvun selittää osin suunnitelmasta poikkeavat poistot. Lisäksi poistoarvion tekemisen jälkeen vuosien aikana on 14

20 - Väylien ylläpidon kust. keskimäärin /väyläkm Sisävesien kauppamerenkulun palvelut - Kustannukset /kulj.tonni (ei sis.luotsausta) VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 15 aktivoitu keskeneräisiä hankkeita ja tehty investointeja ennakoitua enemmän Kustannukset olivat euroa. Tavoitteen ylitys johtuu pääasiassa väyläkilometrien alenemisesta 640 kilometrilla väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä ylläpidon kustannukset olisivat olleet euroa. Väylien ylläpidon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta vain noin 0,8 %. 4,7 6,3 4,8 Toteuma ylitti tavoitteen 0,1 eurolla. Kustannukset kasvoivat suunnitelmasta 2,2 milj.euroa. Tavoitteen mukaisissa kustannuksissa ei ollut mukana VTS-toimintaa, mikä aiheutti 0,5 milj.euron lisäyksen kustannuksiin. Tämän lisäksi jäänmurtoon käytettiin 0,5 milj.euroa suunniteltua enemmän johtuen pitkän toimintakauden aiheuttamista lisäkustannuksista. Merenmittauksen kustannuksia kohdentui kauppamerenkulkuun muun vesiliikenteen sijasta ennakoitua enemmän. Yleiskustannukset kohdennettiin uudelleen vuodelle 2004 liikelaitosten eriytymisen johdosta, mikä

21 - Väylien ylläpidon kust. keskimäärin /väyläkm Muun vesiliikenteen palvelut - Väylien ylläpidon kust.keskimäärin /väyläkm Kustannusvastaavuus VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) 16 aiheutti lisäkustannuksia 0,8 milj. euroa. Kuljetetut tonnit kasvoivat tavoitteesta 17 % ja edellisvuodesta 5 % Toteuma oli euroa ja tavoite ylitettiin 40 eurolla. Tavoitteen ylitys johtuu väyläkilometrien alenemisesta 9 kilometrillä väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä kustannukset olisivat olleet euroa Toteuma oli 665 euroa ja tavoite alitettiin 150 eurolla. Tavoitteen alitus johtuu pääasiassa väyläkilometrien kasvusta 543 kilometrilla väylien laskentaperustemuutosten johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä ylläpidon kustannukset olisivat olleet 696 euroa/väyläkilo-metri. Ylläpitokustannukset ovat laskeneet 11 %:lla. - Väylämaksu (sis. VTS), % ,9 Väylämaksun kustannusvastaavuus oli 102,9 % eli 9,5 %-yksikköä tavoitetta heikompi. Tuottotavoite ylitettiin 0,6 milj. eurolla. Ylityksestä väylämaksujen osuus oli 0,1 milj. euroa. Koko-

22 - Liiketal. perustein hinnoittellut suoritteet % VAHVISTETTU TAVOITE 2004 PUOLIVUOTISTOTEUTUMA 2004 TOTEUTUMA 2004 (KOKO VUOSI) naiskustannukset kasvoivat tavoitteesta 6,8 milj. euroa. Osa kustannusvastaavuuden heikkenemisestä tavoitteeseen nähden johtui edellä mainituista tekijöistä. Poistojen kasvu suunnitelmaan nähden selittyy osin suunnitelmasta poikkeavilla poistoilla, joiden määrä on noin 0,5 milj.euroa. Lisäksi poistoarvion tekemisen jälkeen vuosien aikana on aktivoitu keskeneräisiä hankkeita ja tehty investointeja ennakoitua enemmän. Väylämaksun yleiskustannukset kasvoivat 2,3 milj. euroa suunnitelmasta ja 1,0 milj. euroa edellisestä vuodesta ,2 Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 120,2 % ylitti selvästi toteuman. Ulkopuolisten töiden määrä vaihtelee vuosittain huomattavastikin ja on vaikeasti ennustettavissa. Vuonna 2004 kustannusvastaavuuden parantumiseen vaikuttivat mm. viittatehtaan tulojen kasvu sekä merikarttojen myynnin kasvu. 17

23 VAHVISTETTU TAVOITE 2004 TOTEUTUMA 2004 KEHITTÄMISTAVOITTEET Laitoksen toiminnan, talouden ja organisaatiorakenteen uudistaminen toteutetaan hallitusti. Väylänpidon ja merikartoituksen tuotantotoiminnot eriytetään laitoksen sisällä. Jäänmurron ja väyläaluspalvelujen tilaajatoimintoja kehitetään kokonaispalvelujen periaatteella. Kilpailun avaamiseen ja markkinoiden kehittämiseen laaditaan yhteistoiminnassa suunnitelmat toiminnan eri osa-alueille. Alusten, varustamojen ja satamien turvajärjestelmien arviointiin liittyviä toimintoja kehitetään. Liikelaitosten eriyttäminen toteutettiin vuoden alussa. Myös omaisuusjärjestelyt saatettiin loppuun. Valtioneuvosto tarkensi tehtyjä päätöksiä Luotsausliikelaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä ja vahvisti liikelaitosten hallintaan siirrettävän omaisuuden arvon ja aloittavat taseet Sisäistä eriyttämistä valmisteltiin suunnitellusti. Tilaaja-tuottaja-mallin suunnittelu eteni suunnitelmien mukaisesti. Organisaation miehitys aloitettiin syksyllä ja toiminta käynnistettiin varsinaisesti vuoden 2005 alussa. Väyläalus-, jäänmurto- ja yhteysalusliikennepalvelujen tilaajatoimintoja kehitettiin laatimalla kilpailun avaamisstrategiat, jotka valmistuivat loppuvuonna. Toukokuussa käynnistetty väylänpidon ja merikartoituksen hankintastrategiatyö saatiin päätökseen syksyllä. Hankintastrategia laadittiin hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Myös alan toimijoiden näkemykset kartoitettiin. Hankintastrategiassa on laadittu kehittämissuunnitelmat ja aikataulut palvelutuotannon hankintaan niin, että tilaajan, sisäisen tuotannon ja ulkoisten markkinoiden näkökulmat on otettu huomioon. Kaikki Suomen satamarakenteet tarkastettiin satamien laatimien turva-arvioiden pohjalta ja 1.7., jolloin uudet turvamääräykset eli ISPS-säännöstö tuli voimaan, kaikilla satamarakenteilla oli hyväksytyt turvasuunnitelmat. Varsinainen suunnitelmien auditointi aloitettiin syyskuussa ja tärkeimpien kaupallisten satamien auditointi saatiin toteutetuksi vuoden loppuun mennessä. Varustamojen 18

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 Kesäkuu 2006 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit Lokakuu 2004 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Ratahallintokeskus edistää liikenteen toimivuutta ylläpitämällä ja kehittämällä rataverkon palvelutasoa, parantaa rataliikenteen turvallisuutta sekä vähentää

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta 20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta S e l v i t y s o s a : Tieliikenteen turvallisuus on parantunut hitaasti kymmenen viime vuoden aikana. Sitä ennen oli erittäin myönteinen kausi.

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen 2006-2007 Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R-11216-07 1 Mitä tavoiteltiin? Selvitetään kuinka paljon eri vastuutahot

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Ajankohtaista 100 megan laajakaistahankkeesta. Juha Parantainen

Ajankohtaista 100 megan laajakaistahankkeesta. Juha Parantainen Ajankohtaista 100 megan laajakaistahankkeesta Juha Parantainen Valtioneuvoston periaatepäätös 3.5.2012 1. Yleispalveluun kuuluvan tietoliikenneyhteyden nopeustaso säilytetään toistaiseksi yhdessä megassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 2.3.2016 Kreetta Simola VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden 2015

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot