EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS"

Transkriptio

1 EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO

2 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut PRISMA-Centre fr Develpment Studies ECO- DESTINET -verkstn pulesta. Ateena, Kirjittajat Herbert Hamele, Ectrans (DE), Andrei Blumer, Ecturism Assciatin (RO) ja Vassilis Tsipidis, PRISMA Centre fr Develpment Studies (GR). myös Ulrike Marx Ectrans (DE) ja Christine Kblun, ECEAT-hankkeet (NL) vat sallistuneet kirjitustyöhön. Timittajat Dr. Fuli Papagergiu, Vassilis Tsipidis, Ulrike Marx ja Christine Kblun. Englanninkielisen alkuperäisteksen editinti Dr. Fuli Papagergiu. Esimerkit timittivat Snia Trampetti ja Marinella Tmassne, CNR-IBIMET (IT) ja Prisma, Centre fr Develpment Studies (GR). Sumenkielinen käännös ei nudata alkuperäisen englanninkielisen julkaisun mutiluja eikä siinä le kuvitusta. Lisätietja ECO-DESTINET -verkstn sivustlta Tämä prjekti n saanut tukea Eurpan kmissin elearning-hjelmasta Lenard da Vinci (Italia). Tämä julkaisu n tutettu Eurpan kmissin rahallisella tuella; sen sisältö n prjektin partnereiden vastuulla eikä sitä vi pitää Eurpan kmissin mielipiteenä. 2

3 EETLS Grup f Criteria Sisällys Jhdant Eurppalaisen ekmatkailun laatumerkkistandardin (EETLS) kehittäminen Miten tätä julkaisua käytetään A kriteeriryhmä Jhdant A.1. Timintamalli A.2. Lainsäädännön nudattaminen A.3. Työntekijöiden kuluttaminen A.4. Asiakastyytyväisyys A.5. Markkininnin paikkansapitävyys A.6. Rakennusten ja infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen A.6.1 Paikallinen kaavitus A.6.2 Suunnittelu ja sijittaminen A.6.3 Kestävä rakentaminen A.6.4 Asiakkaat, jilla n erityistarpeita A.7. Opastus EETLS Ryhmäkriteerit Jhdant EETLS 1. Timinta alueilla, jilla n eritysmääräyksiä EETLS 2. Kävijöiden ymmärtämyksen lisääminen khteesta B kriteeriryhmä Jhdant B.1. Yhteisön kehittäminen B.2. Paikallinen työllisyys B.3. Paikalliset ja reilun kaupan tutteet B.4. Paikalliset yrittäjät B.5. Alkuperäisväestön yhteisöt B.6. Hyödyntäminen B.7. Oikeudenmukainen palkkaaminen B.8. Työntekijöiden sujelu B.9. Peruspalvelut C kriteeriryhmä 3

4 EETLS Grup f Criteria Jhdant C.1. Käyttäytymissäännöt C.2. Histrialliset esineet ja rakennelmat C.3. Khteiden sujelu C.4. Kulttuurin yhdistäminen D kriteeriryhmä Jhdant D.1.1 Hankintaplitiikka D.1.2 Kertakäyttötutteet D.1.3 Energian kulutus D.1.4 Veden kulutus D.2.1 Kasvihunekaasut D.2.2 Jätevesi D.2.3 Jätehultsuunnitelma D.2.4 Kemikaalit ja muut haitalliset aineet D.2.5 Muut saastuttajat D.3.1 Lunnnvaraiset lajit D.3.2 Villieläimet vankeudessa D.3.3 Maisemansuunnittelu D.3.4 Bilgisen mnimutisuuden säilyttäminen D.3.5 Vurvaikutus lunnn kanssa EETLS:n laatumerkkejä Lähteet 4

5 EETLS Grup f Criteria Jhdant Luntmatkailun kasvu n krstanut tarvetta sujella kskemattmia ja herkkiä luntympäristöjä sekä jissakin tapauksissa paikallisia yhteisöjäkin, jtka eivät tunne läntisiä taludellisia käytäntöjä. Tisaalta ekmatkailijista n tullut entistä vaativampia, he etsivät krkealaatuisia palveluita ja häiriötöntä kntaktia luntn. Menettelyhjeiden, laatuvakuuksien, laatumerkkien ja palvelustandardien sertifiinnin käyttööntt vat kaikki pyrkineet vastaamaan näihin tarpeisiin tavalla tai tisella. Kuitenkin tällaisten hankkeiden ja niiden erilaisten tavitteiden suuri määrä, jtka eivät useinkaan liity suranaisesti ekmatkailuun, n sittanut tarpeen luda yleinen nrmist ekmatkailun palveluille ja timinnalle. Tästä n tullut tärkeä asia, kska ekmatkailupalvelujen nykyisten merkkien ja lukuisten laatuvaatimusmuunnelmien väliltä puuttuu yhteenspivuus. On paikallaan myöntää, että tiettyjä maantieteellisiä alueita kskevat laatumerkit ja paikallisten kriteerien käyttö vat hyödyllisiä, kska useimmissa tapauksissa ne heijastavat paikallisia haasteita ja tarpeita. On kuitenkin yhtä tärkeää, että sellaiset kriteerit vastaavat myös yleisiä periaatteita, jiden arvn vat tdistaneet maailmanlaajuiset parhaat käytännöt ja jtka sekä satunnainen lunnssa liikkuja että vannutunut ekmatkailija vi tunnistaa ja hyväksyä. Siksi yleinen ekmatkailun nrmist auttaisi nykyisiä ekmatkailun laatumerkkejä, matkailumarkkinita ja ekmatkailuasiakkaita lumaan entistä tehkkaammat puitteet keskinäiselle ymmärtämykselle, yhteistyölle ja laadunvarmistukselle. Itse asiassa sellainen glbaali" alite, jka pyrkii vahvistamaan kestävälle matkailulle vähimmäisvaatimukset, n esitetty vunna järjestön hankkeessa Glbal Partnership fr Sustainable Turism Criteria (http://www.sustainableturismcriteria.rg), jnka käynnistivät Rainfrest Alliance, YK: n Ympäristöhjelma (UNEP), YK: n Säätiö ja YK: n Wrld Turism Organizatin (UNWTO). Glbal Sustainable Turism Criteria -hankkeessa (GSTC) kriteerit n suunnattu sekä matkailualan yrityksille että laatumerkkejä kskeville hankkeille, jiden tarkituksena n luda yhteiset puitteet ja yhteinen ymmärtämys kestävän matkailun käytännöistä. Edistämällä näiden kriteerien laajaa käyttööntta Glbal Partnershipin tavitteena n timia entistä tehkkaammin sellaisissa kysymyksissä kuin matkailulaitsten vihreäksi muuttamisessa, matkailun ssiaalisten ja taludellisten etujen maksiminnissa 5

6 EETLS Grup f Criteria paikallisyhteisöille, kuluttajien luttamuksen rakentamisessa ekmatkailututteita khtaan ja kestävän matkailun yleisessä kehittämisessä. Kuten edellä tdettiin, GSTC-kriteerit n suunniteltu kestävälle matkailulle yleensä. Ne vivat myös kuitenkin luda yleiset puitteet ekmatkailun perusteiden kehittämiselle, kska ekmatkailu n kestävän matkailun eräs mut. The Internatinal Ecturism Sciety:n (TIES) määritelmä ja periaatteet 1 ekmatkailusta vat hyödyllinen väline svellettaessa GSTC:n kriteereitä ekmatkailun kntekstissa. Lisäksi n humattava, että ECO-DESTINET -verkst li mukana GSTC:n kehittämisessä (11/ /2008) ja sallistui yhteistyöhön sen kanssa kehitettäessä indikaattreita (10/ /2009) sen jälkeen, kun GSTC li virallisesti avattu Glbal Cnservatin -knferenssissa Barcelnassa. ECO-DESTINET- verkstlle n llut suuri haaste menestyksellisesti sveltaa ja mukauttaa GSTC Eurpan luntmatkailun tarpeisiin, jtta vitaisiin tteuttaa eurppalaisen ekmatkailun laatumerkkistandardi (Eurpean Ecturism Labelling Standard EETLS). Sellaisen laatumerkkistandardin tarkitus n timia yhtenäistämisen instrumenttina eurppalaisissa laatumerkkihankkeissa, jtka lähestyvät ekmatkailua integrituna matkailututteena tai käsittelevät yksittäisiä ekmatkailupalveluja. Tinen haaste n saada EETLS hyväksytyksi mahdllisimman laajalti ja luda vahva verkst sen levittämiseen ja käyttöönttn Eurpassa. 1) Ekmatkailu n vastuullista matkailua lunnnalueilla, ja se sujelee lunta sekä ylläpitää paikallisten asukkaiden hyvinvintia. TIES sisällyttää ekmatkailuun myös seuraavat periaatteet: - vaikutusten miniminti - kasvatetaan ympäristöllistä ja kulttuurillista tietisuutta ja kunniitusta - järjestetään psitiivia kkemuksia sekä asiakkaille että isännille - edistetään ympäristönsujelua - tutetaan rahallisia etuja ja mahdllisuuksia paikalliselle väestölle - lisätään ymmärrystä isäntämaiden pliittiselle, ympäristölliselle ja ssiaaliselle ilmastlle Lähde: Osl Statement n Ecturism, Nrway, 15th August 2007 Eurppalaisen ekmatkailun laatumerkkistandardin (EETLS) kehittäminen Standardin kehittäminen ekmatkailun käyttöön jhtuu tarpeesta yhdenmukaistaa nykyisiä Eurpan ekmatkailun laatumerkkijärjestelmiä sekä vahvistaa laatumerkin maavien yritysten asemaa matkailumarkkinilla. Yhdenmukaistaminen perustuu luntmatkailun kknaiskäsitykseen, jka kkaa yhteen matkailijille tarjtut erilaiset palvelut, kuten majituksen, rukailun, matkustamisen sekä luntphjaiset timinnt. 6

7 EETLS Grup f Criteria Vaikka ekmatkailuun kuuluvilla eri palvelun silla vi lla erilaisia laatumerkkejä, yksi sateenvarjna timiva merkkistandardi varmistaisi matkailututteen peruslaadun ja yhtenäistäisi lemassa levia laatumerkkejä hyväksymällä niiden erityskkeneisuuden ja taustan. Siksi eurppalainen ekmatkailun laatumerkkistandardi (EETLS), jka perustuisi eurppalaiseen ja glbaaliin käytännön kkemukseen, varmistaisi vertailukelpisen ekmatkailun palvelutasn asiakkaille eri pulilla Eurppaa (ja mahdllisesti kk maailmassa), ainakin kskien perustasn laatukriteereitä. GSTC:n ja TIES:n perusteiden käyttäminen ekmatkailun standardien määrittelyssä tu selkeitä etuja, varsinkin kun ne n kttu laajalla kuulemisella ja kllektiivisella työllä, ja ne tdennäköisesti hyväksytään laajalti ja niitä käytetään lähtökhtana matkailualalla kk maailmassa. EETLS sisältää kaikki GSTC:n kriteerit, kska ne kaikki vat erittäin svelluskelpisia ekmatkailussa. Tällä hetkellä EETLS kstuu 40 yksityiskhtaisesta kriteeristä, jtka n jaettu neljään kestävän matkailun pilariin GSTC:n mukaisesti: A. Tteutetaan tehkasta kestävää timintaa. B. Maksimidaan ssiaaliset ja taludelliset edut paikallisen yhteisön hyväksi ja minimidaan kielteiset vaikutukset. C. Maksimidaan hyödyt kulttuuriperinnölle ja minimidaan kielteiset vaikutukset. D. Maksimidaan hyödyt ympäristölle ja minimidaan kielteiset vaikutukset. EETLS jakaa samat kriteerit GSTC:n kanssa. Tämä varmistaa hyvän yhteenspivuuden GSTC:n kanssa ja selkeän käsityksen siitä, mitä kestävä matkailu n. On kuitenkin lemassa useita erja kestävän matkailun ja ekmatkailun välillä, varsinkin kun puhutaan eurppalaisesta ekmatkailusta. Jtta EETLS kuvaisi tarkasti ekmatkailutellisuuden lunnetta, ECO-DESTINET - kumppanuusverkst n täsmentänyt jkaisen kriteerin alan eritystarpeiden mukaan. Jkaisen kriteerin erittely ttaa humin kriteerin perustelut eurppalaisen ekmatkailun ehdilla ja krstaa asiita, jtka pitäisi käsitellä. Käyttämällä sitten seuraavaa palveluluettela ilmaistaan, miten perustetta svelletaan: luntkeskuksiin matkapaketteihin majitukseen 7

8 EETLS Grup f Criteria ulkaktiviteetteihin ja ravintlihin. Kunkin kriteerin erittely tarkennetaan sitten sakriteereillä sekä erilaisilla timenpiteillä ja indikaattreilla. EETLS:n tärkeä piirre n, että alakriteerit ja indikaattrit kuvaavat hyviä timintatapja tämän päivän eurppalaisessa ja maailmanlaajuisessa ekmatkailussa, jka timii nykyisten ek-laatumerkkien alla. Viisitista erilaista eurppalaista ja kansainvälistä sekä kestävän matkailun että ekmatkailun sertifiintijärjestelmää arviitiin, ja yli 1200 yksittäistä kriteeriä tutkittiin niiden suhteessa ekmatkailuun. t ja indikaattrit, jtka tdettiin ekmatkailun mukaisiksi, n sitten sisällytetty EETLS:iin. Tämä varmistaa, että EETLS n linjassa tämän päivän laajan hankekirjn kanssa ja että työ sen kehittämiseksi hyötyy aiemmista kkemuksista ja tiedsta. EETLS:ään vidaan myös lisätä enemmänkin mitattavia indikaattreita, jita n kehitetty GSTC:hen. Kk EETLS:n kehittämisen ajan ECO-DESTINET -verkst kuuli asiantuntijita ja timijita sekä järjesti kuukausittain tapaamisia ja keskusteluja, mikä jhti neljään erilaiseen EETLS:n versin. Kuten j mainittiin, ECO-DESTINET verkst työskenteli tiiviisti myös GSTC:n kanssa. EETLS esiteltiin ensimmäisen kerran Ec-Destinet -seminaarin aikana ReisePavilln näyttelyssä Münchenissä vunna 2000, ja sitä tukivat sallistumisellaan myös rutsalainen laatumerkki "Naturens Bästa", EUROPARC ja PANPARKS. Seminaarikeskusteluiden sekä wrkshp-sallistujilta saadun palautteen avulla kriteereihin ja indikaattreihin tehtiin useita tarkennuksia. ECO-DESTINET -seminaari " Certificatin f Quality in Ecturism" Trentinssa, Italiassa, kesäkuussa 2009 li tinen mahdllisuus saada arvkasta palautetta ekmatkailun asiantuntijilta ja ammattilaisilta eri pulilta Eurppaa. Tämän seminaarin jälkeen EETLS:ää vielä tarkennettiin ja jäsenneltiin sen nykyiseen mutn. Tulevaisuudesta versit EETLS:stä yhdenmukaistetaan GSTC:n mukkauksien mukaan. 8

9 EETLS Grup f Criteria Miten tätä julkaisua käytetään Jtta ekmatkailuyritys timisi EETLS:n mukaisesti, sen liiketiminnan n täytettävä kriteerit ja tettava käyttöön susitellut timenpiteet. On selvää, että asianmukainen viranmainen (riippuen siitä, nk yrityksen ekmatkailun laatumerkki paikallista, kansallista tai kansainvälistä tasa) arvii, nk kriteerit tettu käyttöön, mutta itsearviinti n mahdllista ensimmäisenä askeleena. Kukin kriteeri n määritelty seuraavasti: n tsikk n nimestä ilmenee kriteerin kategria, sen viitenumer ja lyhyt tsikk GSTC:n määrittelemänä. n kuvaus n kuvaus n tettu GSTC:stä ja se tarjaa selkeän ja lyhyen rungn sisällöstä ja kriteerin tarkituksesta. n perustelut Tässä n tarkempi erittely ECO-DESTINET- kumppaneiden kehittämille kriteereille ja se tarjaa kriteerin perustelut kskien eurppalaista ekmatkailua. ECO-DESTINET - kumppanit vat kehittäneet alakriteerit ja ne viittaavat kriteereihin, jita käytetään yleisesti hyväksyttyjen eurppalaisten ja kansainvälisten ekmatkailun ja kestävän matkailun hankkeissa, jtka n mukautettu eurppalaisen ekmatkailun lsuhteisiin. Nudattamistas - Miten se tehdään? Hyödyllisiä vihjeitä Vaikka asianmaiset viranmaiset vivat määritellä nudattamisen tasn, tässä sassa n ilmaistu selvästi ne timet, jita tarvitaan alakriteerien ja kknaiskriteerin saavuttamiseen. 9

10 EETLS Grup f Criteria Lisää EETLS:n mitattavissa levia indikaattreita löytyy myös GSTC:n verkksivuilla. Esimerkkejä Lyhyesti kuvattu valikima esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jtka liittyvät eri kriteereihin. ryhmä A Tteutetaan tehkasta kestävää timintaa Jhdatus A- ryhmän kriteereihin A-ryhmän kriteerit kskevat tehkasta kestävää timintaa ekmatkailuyrityksessä. t sveltuvat eri khtiin ekmatkailuyrityksessä ja edellyttävät yritykseltä pitkän tähtäimen kestävän timintasuunnitelman tteuttamista ja relevanttien kansallisten tai alueellisten määräysten ja lainsäädännön nudattamista. Erityistä humita kiinnitetään henkilöstön kulutukseen, ja henkilöstön kuluttamisesta tietyin väliajin vaaditaan näyttö. Ekmatkailun mnitahisesta lunteesta jhtuen vaaditaan myös selkeät timenkuvat. Tämä kriteeriryhmä krstaa kävijöiden dtusten täyttymisen tärkeyttä ja sisältää erinäisiä timia, jiden avulla yritys vi tehdä krjaavia timenpiteitä varmistaakseen luvatun tasiset palvelut. Mainsmateriaalin vastuullisesta markkininnista ja paikkansapitävyydestä n erityismaininta. Yrityksen infrastruktuuri n keskeistä tehkkaassa timinnassa. t tähdentävät, että yrityksen ja sen timinnan n nudatettava paikallisia kaavitus-, sujelu- tai kulttuuriperintöalueiden vaatimuksia, kunniitettava maisemaa ja käytettävä kestäviä rakennuskäytäntöjä tilissaan. Yksi ekmatkailun perusarvja n antaa ikeaa, mielenkiintista ja valaisevaa pastusta lunnn- ja kulttuuriperinnöstä. A-ryhmä sisältää pastukselle erityiskriteerin sen varmistamiseksi, että yritys tarjaa tieta ja pastusta lunnnympäristöstä, paikallisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. 10

11 EETLS Grup f Criteria A.1. Timintamalli Yritys tteuttaa pitkän tähtäimen kestävää timintamallia, jka sveltuu sen realiteetteihin ja laajuuteen ja jka sisältää ympäristö-, ssikulttuuriset, laatu-, terveys- ja turvallisuusnäkökhdat. Realistinen liiketimintasuunnitelma, pitkän tähtäimen kestävä timintasuunnitelma ja vastuullinen kestävän kehityksen plitiikka, jka n kerrttu sekä työntekijöille että asiakkaille, antavat yritykselle paremmat mahdllisuudet tteuttaa krkealaatuisia ekmatkailutimintja. 1. Yritys n laatinut liiketimintasuunnitelman, jhn sisältyy ekmatkailun timintasuunnitelma. 2. Yrityksellä n pitkän tähtäimen kestävän kehityksen plitiikka ja se tteuttaa kestävän kehityksen suunnitelmaa, jsta n kerrttu sekä työntekijöille, paikallisille sidsryhmille sekä asiakkaille 3. Yrityksessä n nimetty henkilö tukemaan kestävän kehityksen hjelmaa ja seuraamaan yrityksen timintaa. 1. Liiketimintasuunnitelma mukautetaan kestävän kehityksen plitiikkaan ja sen täytäntöönpan-hjelmaan. 2. Ekmatkailun kehittämissuunnitelmaan sisällytetään: Arviinti alueen (tai luntmatkailupaketin khteen) lunnn-, histriallisesta sekä kulttuuriperinnöstä Kuvaus alueen (tai luntmatkailupaketin khteen) ympäristöllisestä ja ssiaalisesta kantkyvystä Arviinti nykyisestä ja tulevasta matkailun markkinaptentiaalista Khderyhmien määrittely 11

12 EETLS Grup f Criteria Timinnan ja aktiviteettien nykyisyys ja tulevaisuus sisältäen vahvuudet, heikkudet, mahdllisuudet ja uhat (SWOT-analyysi) 3. Kestävän kehityksen timintajärjestelmä vi sisältää: Ympäristöasiiden hita kskevia timenpiteitä Ssikulttuurisia timenpiteitä Suunnitelman laadunhallintajärjestelmästä Terveys- ja turvallisuussuunnitelman Viestintämenetelmiä, jtka sisältävät henkilöstön, asiakkaat ja paikalliset timijat (henkilöstöseminaareja, avimien vien päiviä paikallisille sidsryhmille, esitteitä asiakkaille). 4. Kestävästä kehityksestä vastaavan henkilön tehtäviä: Timintjen ja aktiviteettien ympäristötasn säännöllinen seuranta ja arviinti Ehdtuksien tek jhdlle kskien timenpiteitä, jilla edistetään kestävää kehitystä yrityksen timinnassa. Ympäristökysymyksiä kskevien henkilökuntakkuksien säännöllinen järjestäminen Ympäristöalan parhaita käytäntöjä kskevien kulutuksien järjestäminen (Kskien plitiikkaa ja käytäntöjä kriteeriryhmässä D. Maksimidaan hyödyt ympäristölle ja minimidaan kielteiset vaikutukset ) A.2. Lainsäädännön nudattaminen Yrityksen n nudatettava kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä ja paikallisia lakeja ja määräyksiä (mukaan lukien terveys-, turvallisuus-, työvima- ja ympäristönäkökhdat). Ekmatkailutiminnan n ltava esimerkki hyvästä käytännöstä ja timia kaikkien asiaankuuluvien säädösten ja määräysten mukaisesti. 12

13 EETLS Grup f Criteria 1. Yrityksen pitää nudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, sekä sillä pitää lla kaikki tarvittavat matkailualan luvat. 2. Paikallisia määräyksiä ja susituksia sujelualueista ja lunnsta n kunniitettava. 3. Yritys n rekisteröity ver- ym. viranmaisten määräysten mukaan. 4. Yrityksellä n julkinen vastuuvakuutushjelma. 5. Yrityksen infrastruktuuri ja timinta n tteutettu ympäristövaikutusten arviinnin perusteella. Miksi ympäristövaikutusten arviinti n tarpeen? Ympäristövaikutusten arviinti antaa tiedn tutteen, timinnan tai rakentamisen mahdllisista vaikutuksista lunnnympäristöön ja maisemaan, rakennettuun kulttuuriperintöön, paikallisyhteisöihin sekä khteen tuttaviin timintihin. Tässä tehtävässä tarvitaan asiantuntijiden apua. Ympäristövaikutusten arviinti auttaa varmistamaan, että ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arviidaan ennen uuden tutteen, timinnan tai rakentamisen alittamista. Paikallisyhteisöille aiheutuvien ssiaalisten seurauksien arviinnissa n susiteltavaa tiedttaa asiasta yhteisöille ja ttaa näiden mielipiteet humin suunnitelmissa. A.3. Työntekijöiden kulutus Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta kskien heidän tehtäviään ympäristö-, ssi-kulttuurisissa, terveys- ja turvallisuustehtävissä. Ekmatkailuyrityksen tavitteena vat krkealaatuiset palvelut, ja tämä saavutetaan vain hyvin infrmidun ja kulutetun henkilöstön avulla. 1. Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta ympäristöä kskevissa timissa. 13

14 EETLS Grup f Criteria 2. Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta ssiaalis-kulttuurisissa timissa. 3. Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä timissa. 4. Asiakaspalvelussa työskentelevä henkilöstö saa säännöllistä kulutusta palvelun laadusta. 1. Käytetään asiantuntijaa tunnistamaan henkilökunnan kulutustarpeet ja laatimaan eri tehtäviin / työprfiileihin kulutuspaketit, jtka sisältävät pinnt, kulutusaikataulun ja ppimismenetelmät. 2. Ympäristökäytäntöjen säännöllinen kulutus vi sisältää: Timenpiteitä kriteeriryhmästä D, Maksimidaan edut ympäristölle ja minimidaan negatiiviset vaikutukset. Käyttäytymissäännöt ja miten ne ilmitetaan vieraille. 3. Säännöllinen kulutus ssiaalis-kulttuurisista timista vi sisältää: Käyttöön tettuja timenpiteitä kriteeriryhmistä B ja C Käyttäytymissäännöt ja miten ne ilmitetaan vieraille 4. Säännöllinen kulutus terveys- ja turvallisuustimista vi sisältää: Henkilöstö kulutetaan käyttämään viestintälaitteita (esim. radit / radipuhelimet, matkapuhelimet, satelliittipuhelimet) ja varmistamaan, että välineet vat saatavilla ja että niitä käytetään ulkiluaktiviteettien aikana. Hätätilannesuunnitelmat vat asianmukaisesti kk henkilöstön tiedssa, mukaan lukien timet nnettmuuksien, tulipaljen jne. varalta (hätänumert, ambulanssin saatavuus, palsammuttimet, ensiapukulutus). Ammattihenkilöstön antama ensiapukulutus kaikille matkailijiden kanssa ulkna työskenteleville 5. Säännöllinen kulutus asiakaspalvelusta vi sisältää: Henkilöstön kulutus, jtta palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita Kielitait Asianmukainen kmmunikinti ja käyttäytyminen asiakkaiden kanssa 14

15 EETLS Grup f Criteria Esimerkki Discvery Initiatives, Britannia, ekmatkailuyritys Kaikki työntekijät, jtka vievät matkailijita luntn, vat erikiskulutuksen saaneita ammattitaitisia ppaita. Useimmilla ppailla n ensiapukulutus. Oppaat vat saaneet myös kulutuksen ssiaalisista ja ympäristöllisistä menettelyhjeista, jtka he kertvat asiakkaille. A.4. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys mitataan ja tarvittaessa tehdään krjaavat timenpiteet. Asiakastyytyväisyys n ensisijaisen tärkeää kaikille yrityksille. Jtta se saavutettaisiin, asiakastyytyväisyyden mittaus ja timinnan kehittäminen vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia vat ratkaisevan tärkeitä. 1. Yrityksellä n mudllisen ja epämudllisen asiakaspalautteen säännöllinen keräysjärjestelmä ja tulksien analysintijärjestelmä (vähintään kahdesti vudessa), ja sen perusteella ryhdytään krjaaviin timenpiteisiin. 2. Yrityksellä n timiva järjestelmä asiakasvalitusten humin ttamiseksi. 1. Epävirallisia ja virallisia menetelmiä, jilla seurataan palautetta asiakastyytyväisyydestä: Henkilökunta tarkkailee asiakkaiden käyttäytymistä ja tyytyväisyyttä. Henkilökunta keskustelee asiakkaiden kanssa näiden tyytyväisyydestä. Henkilökunta innstaa kävijöitä käyttämään vieraskirjja tai palautelmakkeita. 15

16 EETLS Grup f Criteria Pidetään säännöllisesti silmällä julkaistuja artikkeleita (matkakirjissa, nlinelmakkeissa, sanmalehdissä jne.). Asiakkaiden kirjeisiin ja sähköpsteihin vastataan välittömästi. Kerätään asiakkailta edustava ts kyselylmakkeita jk näiden leskelun aikana tai myöhemmin. Pienen asiakasryhmän kanssa tteutetaan haastatteluita tai ktaan ryhmiä, jtka edustavat khdemarkkinita. Vaihdetaan matkailun infrastruktuuria kskevia asiakaspalautteita sidsryhmien kanssa ja saadaan yleinen mielipide man yrityksen ulkpulelta. 2. Palautejärjestelmässä vastuut ja tehtävät n määriteltävä selvästi. Järjestelmän n ltava sellainen, että: Asiakkaiden n helpp käyttää sitä Vastaantn henkilökunnalla n selkeä velvllisuus valitusten ratkaisemisessa. Vakavat valitukset viedään ylemmälle jhdlle. Valitusjärjestelmä tarkistetaan säännöllisesti, jtta tunnistetaan tarpeelliset krjaustarpeet. Määräajin laaditaan raprtti asiakasvalituksista, ehdtuksista sekä timenpiteistä, jihin ryhdytään estämään ngelmien tistumiset. Valitusjärjestelmän timinnasta tiedtetaan jakeluketjun muille yrityksille sekä alihankkijille. 3. Kerätään kmmentteja ja kysytään mielipiteitä yrityksen timinnasta muilta matkailun ammattilaisilta ja sidsryhmiltä. Näitä visivat lla: Paikalliset sidsryhmät Kansalaisjärjestöt Markkininnin ammattilaiset Paikallis- ja alueviranmaiset Timialajärjestöt Matkailualan knsultit 4. Asiakkaille annetaan mahdllisuus ttaa yhteyttä sertifiintielimiin, esimerkiksi: Tarjamalla pyydettäessä yhteystiedt (site, faksi, puhelin, sähköpstisite) Pitämällä ktisivuilla sertifiintielimen linkkisitetta 16

17 EETLS Grup f Criteria A.5. Markkininnin paikkansapitävyys Mainsmateriaalin n ltava paikkansapitävää eikä se saa luvata enemmän kuin mitä yritys vi antaa. Tarjlla levien tutteiden jukssa ekmatkailututteiden pitäisi lla laadullisesti parempaa. Ekmatkailuyrityksen täytyy timia vastuullisesti eikä se saa mainstaa enemmän kuin mitä se vi asiakkaalle tarjta. 1. Tutteista ja palveluista n saatavilla käytännön tieta (asianmukainen vaatetus, varusteet, tarvittavat erikistaidt, tekijät, jtka vivat hunntaa matkailukkemusta, mahdlliset vaarat jne.). 2. Yrityksen mainsmateriaalin ja kaikkien markkinintitimintjen n vastattava selkeästi khteen ja tarjttujen palveluiden ja tutteiden tdellisuutta. 1. Tietja palveluista ja timinnista: Tarjtaan täsmällistä tieta tutteesta, vaikeustassta ja mahdllisista riskeistä. Tietja vidaan antaa sekä verkssa että painetussa mudssa. 2. Mainsmateriaalit ja markkinintitiminnt: Markkinintitiminnassa käytetyistä infrmaatista ja kuvista annetaan lähteet. Käytetään tutekuvia ja videita tutteesta ja palvelusta. Tarjtaan asiakaspalautteita. Tarjtaan klmansien sapulten arviita. 3. Laitetaan esille lgt saaduista tdistuksista, tutemerkeistä ja viranmaisten myöntämistä tunnustuksista. Käytetään edellisen khdan lgja kaikessa mainsmateriaalissa. Käytetään lgja verkksivuilla. Lgt vat näkyvästi yrityksen tilissa asiakkaiden nähtävillä. 17

18 EETLS Grup f Criteria Esimerkkejä Discvery Initiatives, UK, ekmatkailuyritys Discvery Initiatives -yrityksellä n klme keskeistä lmatyyppiä: Jalanjälkilmat, Elämyslmat ja Discver-juhlapyhät.. Yksityiskhtainen tutteiden kuvaus auttaa kävijöitä valitsemaan juuri sellaisen lman kuin he haluavat. Cttage Ldge, UK, ekmatkailumajitusyritys Yritys antaa tieta alueen teistä, pyöräilyreiteistä, kävelypluista ja ratsastuksesta. Timinta n jaettu klmeen ryhmään: fyysiset aktiviteetit, nähtävyydet sekä vapaa-aika ja hauskanpit. Fyysiset aktiviteetit -lukka tarjaa pyöräilyä, kävelyä ja ratsastusta. Nähtävyydet -lukka tarjaa tieta lähialueista, jnne pääsee junalla tai autlla. Vapaa-aika ja hauskanpit -ryhmä antaa vihjeitä yksinkertaiseen ja rentuttavaan timintaan. Fattrie del Panda, Italia, lmatilaverkst Verkst lukittelee tilat niiden lunteen ja palveluiden mukaan, kuten: Lumutilat Tiljen henkilökunta n kielitaitista. Tilat, jtka n hyväksytty petustarkituksiin tai alueellisiksi ympäristökasvatuskeskuksiksi. Retkeilykeskukset vat tilja, jtka vivat tarjta retkeilyhjelmia yksittäisille henkilöille ja ryhmille. A.6. Rakennusten ja infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen A.6.1 Paikallinen kaavitus Nudatetaan paikallisia kaavitus- ja sujelu- tai perinnealueiden vaatimuksia. 18

19 EETLS Grup f Criteria Ekmatkailuyrityksen tiljen n nudatettava maankäytön kaavitusvaatimuksia sekä sujelu- ja perinnealueiden kaavitusvaatimuksia. Yrityksen timinnan pitää nudattaa EETLS 1:tä. 1. Yritys nudattaa rakennetun kaava-alueen rakennusmääräyksiä. 2. Yritys nudattaa maankäytön kaavitusta. 3. Yritys nudattaa ympäristönsujelun kaavitusta. 4. Yritys nudattaa erityisnimettyjen alueiden vaatimuksia. 1. Nudatetaan maankäytön kaavitusta Hankitaan viranmaisilta asiakirjat kskien maan luvallista käyttöä. Varmistetaan yrityksen timivan maankäytön sääntöjen mukaan; js asiassa n epävarmuutta, tetaan yhteys asianmukaisiin viranmaisiin. 2. Nudatetaan ympäristönsujelun kaavitusta Js timitaan sujelualueella, hankitaan kaikki tarvittavat asiakirjat sujelutassta ja selvitetään aluetta kskevat säännöt ja vaatimukset. 3. Nudatetaan erityisnimettyjen alueiden vaatimuksia Js timitaan erityisnimetyllä lunt- tai kulttuuriperinnön alueella, hankitaan viranmaisilta kaikki tarvittavat asiakirjat erityisvaatimuksista. Esimerkki Lapplandsafari, Rutsi, Perinteinen saamelaiskulttuurileiri Yritysten mistajille li tärkeää löytää kulttuurileirille sellainen paikka, jka spisi maisemaan ja jssa lisi asianmukaiset palvelut - lähde, kalavedet ja metsästysmaat - aivan kuten saamelaisilla sata vutta sitten. Täydellinen paikka löytyi lunnnsujelualueelta. Alussa ajateltiin, että sijainti lisi vaikea rakennustyötä ja yritystimintaa kskevien tiukkjen säännösten vuksi. Lpulta ei kuitenkaan llut mitään ngelmia, kska tarvittava tiet li hankittu j suunnitteluvaiheessa. Lisäksi paikallis- ja puistviranmaiset arviivat hankkeen edulliseksi lunnnsujelualueelle ja tukivat sitä mnin tavin. 19

20 EETLS Grup f Criteria A.6.2. Suunnittelu ja sijittaminen Kunniitetaan lunt- ja kulttuuriperinnön ympäristöjä sijittelussa, suunnittelussa, vaikutusten arviinnissa sekä maaikeuksia maan hankinnassa. Ekmatkailuyrityksen tiljen n näytettävä hyvää esimerkkiä maiseman, paikan lunt- ja kulttuuriperinnön sekä lemassa levien maa- ja käyttöikeuksien kunniittamisessa. 1. Lunnn- ja kulttuuriperinnön ympäristöjä n kunniitettava. 2. Maaikeuksia ja maanhankintaa käsitellään maan lainsäädännön mukaan, ja kulku maalle nudattaa paikallisia suunnitelmia ja määräyksiä. 1. Lunt- ja kulttuuriperinnön ympäristöä kunniitetaan (liittyy kriteereihin B.3 ja C.4) Varmistetaan, että rakennus ja investintiin sisältyvä muu infrastruktuuri spivat hyvin lunt- ja kulttuuriympäristöön käyttämällä esimerkiksi paikallisia materiaaleja ja paikallisen arkkitehtuurin tyylejä. 2. Maanhankinta ja kulkuikeudet Varmistetaan, että maanmistajilta saadaan timintihin tarvittavat kulkuikeudet. Hyvät suhteet maanmistajien kanssa varmistavat timinnan jatkuvuuden. Esimerkki Milia Muntain Retreat, Kreeta, Kreikka Milia li hylätty keskiaikainen asutusalue. Jidenkin taljen mistajat päättivät vunna 1982 perustaa yrityksen, staa lput raunitalt ja entisöidä kk alueen. Entisöinnissä käytettiin vanhja materiaaleja ja hunekaluja, jtka löydettiin Miliasta tai naapurikylistä. Entisöinnissä käytettiin myös perinteisiä 20

21 EETLS Grup f Criteria tekniikita. Yhteensä 13 tala entisöitiin.. A.6.3 Kestävä rakentaminen Käytetään kestävän rakentamisen tarkitukseen spivia periaatteita. Periaatteiden, jita käytetään matkailutiljen rakentamisessa, n nudatettava kestävän rakentamisen periaatteita ja ltava esimerkkinä paikalliselle yhteisölle. Yritys sveltaa biilmastrakentamisen, bienergian tutanttapjen, energian ja veden säästämisen ym. vastaavia periaatteita. 1. Käytetään mahdllisuuksien mukaan paikallisia rakennusperinteitä ja -tekniikita. 2. Käytetään arkkitehtejä, jtka tuntevat paikallisen arkkitehtuurin ja kestävän rakentamisen käytännöt. 3. Harkitaan biilmast-arkkitehtuurin käyttöä 4. Kerrtaan suunnitelmista yhteisölle ja esitellään kestävän rakentamisen edut: viisas energian käyttö ja alueen lunteen kunniitus. Esimerkki AlmaVerde Village & Spa, Prtugali Vastauksena paikallisille ilmast-lsuhteille AlmaVerde n kehittänyt innvatiivisen, palkitun rakennusjärjestelmän, jssa materiaalit valitaan sekä niiden lämpö- ja eristysminaisuuksien että niiden kauneuden ja kestävyyden mukaan. Sisäseinät vat aurinkkuivattua kiinteää savea; se n perinteinen materiaali, jka säätelee sekä lämpötilaa että ksteutta. Ulkinen eristysjärjestelmä pistaa halkeamat ja tekee säännöllisen maalaamisen tarpeettmaksi. 21

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot