EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS"

Transkriptio

1 EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO

2 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut PRISMA-Centre fr Develpment Studies ECO- DESTINET -verkstn pulesta. Ateena, Kirjittajat Herbert Hamele, Ectrans (DE), Andrei Blumer, Ecturism Assciatin (RO) ja Vassilis Tsipidis, PRISMA Centre fr Develpment Studies (GR). myös Ulrike Marx Ectrans (DE) ja Christine Kblun, ECEAT-hankkeet (NL) vat sallistuneet kirjitustyöhön. Timittajat Dr. Fuli Papagergiu, Vassilis Tsipidis, Ulrike Marx ja Christine Kblun. Englanninkielisen alkuperäisteksen editinti Dr. Fuli Papagergiu. Esimerkit timittivat Snia Trampetti ja Marinella Tmassne, CNR-IBIMET (IT) ja Prisma, Centre fr Develpment Studies (GR). Sumenkielinen käännös ei nudata alkuperäisen englanninkielisen julkaisun mutiluja eikä siinä le kuvitusta. Lisätietja ECO-DESTINET -verkstn sivustlta Tämä prjekti n saanut tukea Eurpan kmissin elearning-hjelmasta Lenard da Vinci (Italia). Tämä julkaisu n tutettu Eurpan kmissin rahallisella tuella; sen sisältö n prjektin partnereiden vastuulla eikä sitä vi pitää Eurpan kmissin mielipiteenä. 2

3 EETLS Grup f Criteria Sisällys Jhdant Eurppalaisen ekmatkailun laatumerkkistandardin (EETLS) kehittäminen Miten tätä julkaisua käytetään A kriteeriryhmä Jhdant A.1. Timintamalli A.2. Lainsäädännön nudattaminen A.3. Työntekijöiden kuluttaminen A.4. Asiakastyytyväisyys A.5. Markkininnin paikkansapitävyys A.6. Rakennusten ja infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen A.6.1 Paikallinen kaavitus A.6.2 Suunnittelu ja sijittaminen A.6.3 Kestävä rakentaminen A.6.4 Asiakkaat, jilla n erityistarpeita A.7. Opastus EETLS Ryhmäkriteerit Jhdant EETLS 1. Timinta alueilla, jilla n eritysmääräyksiä EETLS 2. Kävijöiden ymmärtämyksen lisääminen khteesta B kriteeriryhmä Jhdant B.1. Yhteisön kehittäminen B.2. Paikallinen työllisyys B.3. Paikalliset ja reilun kaupan tutteet B.4. Paikalliset yrittäjät B.5. Alkuperäisväestön yhteisöt B.6. Hyödyntäminen B.7. Oikeudenmukainen palkkaaminen B.8. Työntekijöiden sujelu B.9. Peruspalvelut C kriteeriryhmä 3

4 EETLS Grup f Criteria Jhdant C.1. Käyttäytymissäännöt C.2. Histrialliset esineet ja rakennelmat C.3. Khteiden sujelu C.4. Kulttuurin yhdistäminen D kriteeriryhmä Jhdant D.1.1 Hankintaplitiikka D.1.2 Kertakäyttötutteet D.1.3 Energian kulutus D.1.4 Veden kulutus D.2.1 Kasvihunekaasut D.2.2 Jätevesi D.2.3 Jätehultsuunnitelma D.2.4 Kemikaalit ja muut haitalliset aineet D.2.5 Muut saastuttajat D.3.1 Lunnnvaraiset lajit D.3.2 Villieläimet vankeudessa D.3.3 Maisemansuunnittelu D.3.4 Bilgisen mnimutisuuden säilyttäminen D.3.5 Vurvaikutus lunnn kanssa EETLS:n laatumerkkejä Lähteet 4

5 EETLS Grup f Criteria Jhdant Luntmatkailun kasvu n krstanut tarvetta sujella kskemattmia ja herkkiä luntympäristöjä sekä jissakin tapauksissa paikallisia yhteisöjäkin, jtka eivät tunne läntisiä taludellisia käytäntöjä. Tisaalta ekmatkailijista n tullut entistä vaativampia, he etsivät krkealaatuisia palveluita ja häiriötöntä kntaktia luntn. Menettelyhjeiden, laatuvakuuksien, laatumerkkien ja palvelustandardien sertifiinnin käyttööntt vat kaikki pyrkineet vastaamaan näihin tarpeisiin tavalla tai tisella. Kuitenkin tällaisten hankkeiden ja niiden erilaisten tavitteiden suuri määrä, jtka eivät useinkaan liity suranaisesti ekmatkailuun, n sittanut tarpeen luda yleinen nrmist ekmatkailun palveluille ja timinnalle. Tästä n tullut tärkeä asia, kska ekmatkailupalvelujen nykyisten merkkien ja lukuisten laatuvaatimusmuunnelmien väliltä puuttuu yhteenspivuus. On paikallaan myöntää, että tiettyjä maantieteellisiä alueita kskevat laatumerkit ja paikallisten kriteerien käyttö vat hyödyllisiä, kska useimmissa tapauksissa ne heijastavat paikallisia haasteita ja tarpeita. On kuitenkin yhtä tärkeää, että sellaiset kriteerit vastaavat myös yleisiä periaatteita, jiden arvn vat tdistaneet maailmanlaajuiset parhaat käytännöt ja jtka sekä satunnainen lunnssa liikkuja että vannutunut ekmatkailija vi tunnistaa ja hyväksyä. Siksi yleinen ekmatkailun nrmist auttaisi nykyisiä ekmatkailun laatumerkkejä, matkailumarkkinita ja ekmatkailuasiakkaita lumaan entistä tehkkaammat puitteet keskinäiselle ymmärtämykselle, yhteistyölle ja laadunvarmistukselle. Itse asiassa sellainen glbaali" alite, jka pyrkii vahvistamaan kestävälle matkailulle vähimmäisvaatimukset, n esitetty vunna järjestön hankkeessa Glbal Partnership fr Sustainable Turism Criteria (http://www.sustainableturismcriteria.rg), jnka käynnistivät Rainfrest Alliance, YK: n Ympäristöhjelma (UNEP), YK: n Säätiö ja YK: n Wrld Turism Organizatin (UNWTO). Glbal Sustainable Turism Criteria -hankkeessa (GSTC) kriteerit n suunnattu sekä matkailualan yrityksille että laatumerkkejä kskeville hankkeille, jiden tarkituksena n luda yhteiset puitteet ja yhteinen ymmärtämys kestävän matkailun käytännöistä. Edistämällä näiden kriteerien laajaa käyttööntta Glbal Partnershipin tavitteena n timia entistä tehkkaammin sellaisissa kysymyksissä kuin matkailulaitsten vihreäksi muuttamisessa, matkailun ssiaalisten ja taludellisten etujen maksiminnissa 5

6 EETLS Grup f Criteria paikallisyhteisöille, kuluttajien luttamuksen rakentamisessa ekmatkailututteita khtaan ja kestävän matkailun yleisessä kehittämisessä. Kuten edellä tdettiin, GSTC-kriteerit n suunniteltu kestävälle matkailulle yleensä. Ne vivat myös kuitenkin luda yleiset puitteet ekmatkailun perusteiden kehittämiselle, kska ekmatkailu n kestävän matkailun eräs mut. The Internatinal Ecturism Sciety:n (TIES) määritelmä ja periaatteet 1 ekmatkailusta vat hyödyllinen väline svellettaessa GSTC:n kriteereitä ekmatkailun kntekstissa. Lisäksi n humattava, että ECO-DESTINET -verkst li mukana GSTC:n kehittämisessä (11/ /2008) ja sallistui yhteistyöhön sen kanssa kehitettäessä indikaattreita (10/ /2009) sen jälkeen, kun GSTC li virallisesti avattu Glbal Cnservatin -knferenssissa Barcelnassa. ECO-DESTINET- verkstlle n llut suuri haaste menestyksellisesti sveltaa ja mukauttaa GSTC Eurpan luntmatkailun tarpeisiin, jtta vitaisiin tteuttaa eurppalaisen ekmatkailun laatumerkkistandardi (Eurpean Ecturism Labelling Standard EETLS). Sellaisen laatumerkkistandardin tarkitus n timia yhtenäistämisen instrumenttina eurppalaisissa laatumerkkihankkeissa, jtka lähestyvät ekmatkailua integrituna matkailututteena tai käsittelevät yksittäisiä ekmatkailupalveluja. Tinen haaste n saada EETLS hyväksytyksi mahdllisimman laajalti ja luda vahva verkst sen levittämiseen ja käyttöönttn Eurpassa. 1) Ekmatkailu n vastuullista matkailua lunnnalueilla, ja se sujelee lunta sekä ylläpitää paikallisten asukkaiden hyvinvintia. TIES sisällyttää ekmatkailuun myös seuraavat periaatteet: - vaikutusten miniminti - kasvatetaan ympäristöllistä ja kulttuurillista tietisuutta ja kunniitusta - järjestetään psitiivia kkemuksia sekä asiakkaille että isännille - edistetään ympäristönsujelua - tutetaan rahallisia etuja ja mahdllisuuksia paikalliselle väestölle - lisätään ymmärrystä isäntämaiden pliittiselle, ympäristölliselle ja ssiaaliselle ilmastlle Lähde: Osl Statement n Ecturism, Nrway, 15th August 2007 Eurppalaisen ekmatkailun laatumerkkistandardin (EETLS) kehittäminen Standardin kehittäminen ekmatkailun käyttöön jhtuu tarpeesta yhdenmukaistaa nykyisiä Eurpan ekmatkailun laatumerkkijärjestelmiä sekä vahvistaa laatumerkin maavien yritysten asemaa matkailumarkkinilla. Yhdenmukaistaminen perustuu luntmatkailun kknaiskäsitykseen, jka kkaa yhteen matkailijille tarjtut erilaiset palvelut, kuten majituksen, rukailun, matkustamisen sekä luntphjaiset timinnt. 6

7 EETLS Grup f Criteria Vaikka ekmatkailuun kuuluvilla eri palvelun silla vi lla erilaisia laatumerkkejä, yksi sateenvarjna timiva merkkistandardi varmistaisi matkailututteen peruslaadun ja yhtenäistäisi lemassa levia laatumerkkejä hyväksymällä niiden erityskkeneisuuden ja taustan. Siksi eurppalainen ekmatkailun laatumerkkistandardi (EETLS), jka perustuisi eurppalaiseen ja glbaaliin käytännön kkemukseen, varmistaisi vertailukelpisen ekmatkailun palvelutasn asiakkaille eri pulilla Eurppaa (ja mahdllisesti kk maailmassa), ainakin kskien perustasn laatukriteereitä. GSTC:n ja TIES:n perusteiden käyttäminen ekmatkailun standardien määrittelyssä tu selkeitä etuja, varsinkin kun ne n kttu laajalla kuulemisella ja kllektiivisella työllä, ja ne tdennäköisesti hyväksytään laajalti ja niitä käytetään lähtökhtana matkailualalla kk maailmassa. EETLS sisältää kaikki GSTC:n kriteerit, kska ne kaikki vat erittäin svelluskelpisia ekmatkailussa. Tällä hetkellä EETLS kstuu 40 yksityiskhtaisesta kriteeristä, jtka n jaettu neljään kestävän matkailun pilariin GSTC:n mukaisesti: A. Tteutetaan tehkasta kestävää timintaa. B. Maksimidaan ssiaaliset ja taludelliset edut paikallisen yhteisön hyväksi ja minimidaan kielteiset vaikutukset. C. Maksimidaan hyödyt kulttuuriperinnölle ja minimidaan kielteiset vaikutukset. D. Maksimidaan hyödyt ympäristölle ja minimidaan kielteiset vaikutukset. EETLS jakaa samat kriteerit GSTC:n kanssa. Tämä varmistaa hyvän yhteenspivuuden GSTC:n kanssa ja selkeän käsityksen siitä, mitä kestävä matkailu n. On kuitenkin lemassa useita erja kestävän matkailun ja ekmatkailun välillä, varsinkin kun puhutaan eurppalaisesta ekmatkailusta. Jtta EETLS kuvaisi tarkasti ekmatkailutellisuuden lunnetta, ECO-DESTINET - kumppanuusverkst n täsmentänyt jkaisen kriteerin alan eritystarpeiden mukaan. Jkaisen kriteerin erittely ttaa humin kriteerin perustelut eurppalaisen ekmatkailun ehdilla ja krstaa asiita, jtka pitäisi käsitellä. Käyttämällä sitten seuraavaa palveluluettela ilmaistaan, miten perustetta svelletaan: luntkeskuksiin matkapaketteihin majitukseen 7

8 EETLS Grup f Criteria ulkaktiviteetteihin ja ravintlihin. Kunkin kriteerin erittely tarkennetaan sitten sakriteereillä sekä erilaisilla timenpiteillä ja indikaattreilla. EETLS:n tärkeä piirre n, että alakriteerit ja indikaattrit kuvaavat hyviä timintatapja tämän päivän eurppalaisessa ja maailmanlaajuisessa ekmatkailussa, jka timii nykyisten ek-laatumerkkien alla. Viisitista erilaista eurppalaista ja kansainvälistä sekä kestävän matkailun että ekmatkailun sertifiintijärjestelmää arviitiin, ja yli 1200 yksittäistä kriteeriä tutkittiin niiden suhteessa ekmatkailuun. t ja indikaattrit, jtka tdettiin ekmatkailun mukaisiksi, n sitten sisällytetty EETLS:iin. Tämä varmistaa, että EETLS n linjassa tämän päivän laajan hankekirjn kanssa ja että työ sen kehittämiseksi hyötyy aiemmista kkemuksista ja tiedsta. EETLS:ään vidaan myös lisätä enemmänkin mitattavia indikaattreita, jita n kehitetty GSTC:hen. Kk EETLS:n kehittämisen ajan ECO-DESTINET -verkst kuuli asiantuntijita ja timijita sekä järjesti kuukausittain tapaamisia ja keskusteluja, mikä jhti neljään erilaiseen EETLS:n versin. Kuten j mainittiin, ECO-DESTINET verkst työskenteli tiiviisti myös GSTC:n kanssa. EETLS esiteltiin ensimmäisen kerran Ec-Destinet -seminaarin aikana ReisePavilln näyttelyssä Münchenissä vunna 2000, ja sitä tukivat sallistumisellaan myös rutsalainen laatumerkki "Naturens Bästa", EUROPARC ja PANPARKS. Seminaarikeskusteluiden sekä wrkshp-sallistujilta saadun palautteen avulla kriteereihin ja indikaattreihin tehtiin useita tarkennuksia. ECO-DESTINET -seminaari " Certificatin f Quality in Ecturism" Trentinssa, Italiassa, kesäkuussa 2009 li tinen mahdllisuus saada arvkasta palautetta ekmatkailun asiantuntijilta ja ammattilaisilta eri pulilta Eurppaa. Tämän seminaarin jälkeen EETLS:ää vielä tarkennettiin ja jäsenneltiin sen nykyiseen mutn. Tulevaisuudesta versit EETLS:stä yhdenmukaistetaan GSTC:n mukkauksien mukaan. 8

9 EETLS Grup f Criteria Miten tätä julkaisua käytetään Jtta ekmatkailuyritys timisi EETLS:n mukaisesti, sen liiketiminnan n täytettävä kriteerit ja tettava käyttöön susitellut timenpiteet. On selvää, että asianmukainen viranmainen (riippuen siitä, nk yrityksen ekmatkailun laatumerkki paikallista, kansallista tai kansainvälistä tasa) arvii, nk kriteerit tettu käyttöön, mutta itsearviinti n mahdllista ensimmäisenä askeleena. Kukin kriteeri n määritelty seuraavasti: n tsikk n nimestä ilmenee kriteerin kategria, sen viitenumer ja lyhyt tsikk GSTC:n määrittelemänä. n kuvaus n kuvaus n tettu GSTC:stä ja se tarjaa selkeän ja lyhyen rungn sisällöstä ja kriteerin tarkituksesta. n perustelut Tässä n tarkempi erittely ECO-DESTINET- kumppaneiden kehittämille kriteereille ja se tarjaa kriteerin perustelut kskien eurppalaista ekmatkailua. ECO-DESTINET - kumppanit vat kehittäneet alakriteerit ja ne viittaavat kriteereihin, jita käytetään yleisesti hyväksyttyjen eurppalaisten ja kansainvälisten ekmatkailun ja kestävän matkailun hankkeissa, jtka n mukautettu eurppalaisen ekmatkailun lsuhteisiin. Nudattamistas - Miten se tehdään? Hyödyllisiä vihjeitä Vaikka asianmaiset viranmaiset vivat määritellä nudattamisen tasn, tässä sassa n ilmaistu selvästi ne timet, jita tarvitaan alakriteerien ja kknaiskriteerin saavuttamiseen. 9

10 EETLS Grup f Criteria Lisää EETLS:n mitattavissa levia indikaattreita löytyy myös GSTC:n verkksivuilla. Esimerkkejä Lyhyesti kuvattu valikima esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jtka liittyvät eri kriteereihin. ryhmä A Tteutetaan tehkasta kestävää timintaa Jhdatus A- ryhmän kriteereihin A-ryhmän kriteerit kskevat tehkasta kestävää timintaa ekmatkailuyrityksessä. t sveltuvat eri khtiin ekmatkailuyrityksessä ja edellyttävät yritykseltä pitkän tähtäimen kestävän timintasuunnitelman tteuttamista ja relevanttien kansallisten tai alueellisten määräysten ja lainsäädännön nudattamista. Erityistä humita kiinnitetään henkilöstön kulutukseen, ja henkilöstön kuluttamisesta tietyin väliajin vaaditaan näyttö. Ekmatkailun mnitahisesta lunteesta jhtuen vaaditaan myös selkeät timenkuvat. Tämä kriteeriryhmä krstaa kävijöiden dtusten täyttymisen tärkeyttä ja sisältää erinäisiä timia, jiden avulla yritys vi tehdä krjaavia timenpiteitä varmistaakseen luvatun tasiset palvelut. Mainsmateriaalin vastuullisesta markkininnista ja paikkansapitävyydestä n erityismaininta. Yrityksen infrastruktuuri n keskeistä tehkkaassa timinnassa. t tähdentävät, että yrityksen ja sen timinnan n nudatettava paikallisia kaavitus-, sujelu- tai kulttuuriperintöalueiden vaatimuksia, kunniitettava maisemaa ja käytettävä kestäviä rakennuskäytäntöjä tilissaan. Yksi ekmatkailun perusarvja n antaa ikeaa, mielenkiintista ja valaisevaa pastusta lunnn- ja kulttuuriperinnöstä. A-ryhmä sisältää pastukselle erityiskriteerin sen varmistamiseksi, että yritys tarjaa tieta ja pastusta lunnnympäristöstä, paikallisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. 10

11 EETLS Grup f Criteria A.1. Timintamalli Yritys tteuttaa pitkän tähtäimen kestävää timintamallia, jka sveltuu sen realiteetteihin ja laajuuteen ja jka sisältää ympäristö-, ssikulttuuriset, laatu-, terveys- ja turvallisuusnäkökhdat. Realistinen liiketimintasuunnitelma, pitkän tähtäimen kestävä timintasuunnitelma ja vastuullinen kestävän kehityksen plitiikka, jka n kerrttu sekä työntekijöille että asiakkaille, antavat yritykselle paremmat mahdllisuudet tteuttaa krkealaatuisia ekmatkailutimintja. 1. Yritys n laatinut liiketimintasuunnitelman, jhn sisältyy ekmatkailun timintasuunnitelma. 2. Yrityksellä n pitkän tähtäimen kestävän kehityksen plitiikka ja se tteuttaa kestävän kehityksen suunnitelmaa, jsta n kerrttu sekä työntekijöille, paikallisille sidsryhmille sekä asiakkaille 3. Yrityksessä n nimetty henkilö tukemaan kestävän kehityksen hjelmaa ja seuraamaan yrityksen timintaa. 1. Liiketimintasuunnitelma mukautetaan kestävän kehityksen plitiikkaan ja sen täytäntöönpan-hjelmaan. 2. Ekmatkailun kehittämissuunnitelmaan sisällytetään: Arviinti alueen (tai luntmatkailupaketin khteen) lunnn-, histriallisesta sekä kulttuuriperinnöstä Kuvaus alueen (tai luntmatkailupaketin khteen) ympäristöllisestä ja ssiaalisesta kantkyvystä Arviinti nykyisestä ja tulevasta matkailun markkinaptentiaalista Khderyhmien määrittely 11

12 EETLS Grup f Criteria Timinnan ja aktiviteettien nykyisyys ja tulevaisuus sisältäen vahvuudet, heikkudet, mahdllisuudet ja uhat (SWOT-analyysi) 3. Kestävän kehityksen timintajärjestelmä vi sisältää: Ympäristöasiiden hita kskevia timenpiteitä Ssikulttuurisia timenpiteitä Suunnitelman laadunhallintajärjestelmästä Terveys- ja turvallisuussuunnitelman Viestintämenetelmiä, jtka sisältävät henkilöstön, asiakkaat ja paikalliset timijat (henkilöstöseminaareja, avimien vien päiviä paikallisille sidsryhmille, esitteitä asiakkaille). 4. Kestävästä kehityksestä vastaavan henkilön tehtäviä: Timintjen ja aktiviteettien ympäristötasn säännöllinen seuranta ja arviinti Ehdtuksien tek jhdlle kskien timenpiteitä, jilla edistetään kestävää kehitystä yrityksen timinnassa. Ympäristökysymyksiä kskevien henkilökuntakkuksien säännöllinen järjestäminen Ympäristöalan parhaita käytäntöjä kskevien kulutuksien järjestäminen (Kskien plitiikkaa ja käytäntöjä kriteeriryhmässä D. Maksimidaan hyödyt ympäristölle ja minimidaan kielteiset vaikutukset ) A.2. Lainsäädännön nudattaminen Yrityksen n nudatettava kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä ja paikallisia lakeja ja määräyksiä (mukaan lukien terveys-, turvallisuus-, työvima- ja ympäristönäkökhdat). Ekmatkailutiminnan n ltava esimerkki hyvästä käytännöstä ja timia kaikkien asiaankuuluvien säädösten ja määräysten mukaisesti. 12

13 EETLS Grup f Criteria 1. Yrityksen pitää nudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, sekä sillä pitää lla kaikki tarvittavat matkailualan luvat. 2. Paikallisia määräyksiä ja susituksia sujelualueista ja lunnsta n kunniitettava. 3. Yritys n rekisteröity ver- ym. viranmaisten määräysten mukaan. 4. Yrityksellä n julkinen vastuuvakuutushjelma. 5. Yrityksen infrastruktuuri ja timinta n tteutettu ympäristövaikutusten arviinnin perusteella. Miksi ympäristövaikutusten arviinti n tarpeen? Ympäristövaikutusten arviinti antaa tiedn tutteen, timinnan tai rakentamisen mahdllisista vaikutuksista lunnnympäristöön ja maisemaan, rakennettuun kulttuuriperintöön, paikallisyhteisöihin sekä khteen tuttaviin timintihin. Tässä tehtävässä tarvitaan asiantuntijiden apua. Ympäristövaikutusten arviinti auttaa varmistamaan, että ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arviidaan ennen uuden tutteen, timinnan tai rakentamisen alittamista. Paikallisyhteisöille aiheutuvien ssiaalisten seurauksien arviinnissa n susiteltavaa tiedttaa asiasta yhteisöille ja ttaa näiden mielipiteet humin suunnitelmissa. A.3. Työntekijöiden kulutus Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta kskien heidän tehtäviään ympäristö-, ssi-kulttuurisissa, terveys- ja turvallisuustehtävissä. Ekmatkailuyrityksen tavitteena vat krkealaatuiset palvelut, ja tämä saavutetaan vain hyvin infrmidun ja kulutetun henkilöstön avulla. 1. Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta ympäristöä kskevissa timissa. 13

14 EETLS Grup f Criteria 2. Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta ssiaalis-kulttuurisissa timissa. 3. Kk henkilöstö saa säännöllistä kulutusta terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä timissa. 4. Asiakaspalvelussa työskentelevä henkilöstö saa säännöllistä kulutusta palvelun laadusta. 1. Käytetään asiantuntijaa tunnistamaan henkilökunnan kulutustarpeet ja laatimaan eri tehtäviin / työprfiileihin kulutuspaketit, jtka sisältävät pinnt, kulutusaikataulun ja ppimismenetelmät. 2. Ympäristökäytäntöjen säännöllinen kulutus vi sisältää: Timenpiteitä kriteeriryhmästä D, Maksimidaan edut ympäristölle ja minimidaan negatiiviset vaikutukset. Käyttäytymissäännöt ja miten ne ilmitetaan vieraille. 3. Säännöllinen kulutus ssiaalis-kulttuurisista timista vi sisältää: Käyttöön tettuja timenpiteitä kriteeriryhmistä B ja C Käyttäytymissäännöt ja miten ne ilmitetaan vieraille 4. Säännöllinen kulutus terveys- ja turvallisuustimista vi sisältää: Henkilöstö kulutetaan käyttämään viestintälaitteita (esim. radit / radipuhelimet, matkapuhelimet, satelliittipuhelimet) ja varmistamaan, että välineet vat saatavilla ja että niitä käytetään ulkiluaktiviteettien aikana. Hätätilannesuunnitelmat vat asianmukaisesti kk henkilöstön tiedssa, mukaan lukien timet nnettmuuksien, tulipaljen jne. varalta (hätänumert, ambulanssin saatavuus, palsammuttimet, ensiapukulutus). Ammattihenkilöstön antama ensiapukulutus kaikille matkailijiden kanssa ulkna työskenteleville 5. Säännöllinen kulutus asiakaspalvelusta vi sisältää: Henkilöstön kulutus, jtta palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita Kielitait Asianmukainen kmmunikinti ja käyttäytyminen asiakkaiden kanssa 14

15 EETLS Grup f Criteria Esimerkki Discvery Initiatives, Britannia, ekmatkailuyritys Kaikki työntekijät, jtka vievät matkailijita luntn, vat erikiskulutuksen saaneita ammattitaitisia ppaita. Useimmilla ppailla n ensiapukulutus. Oppaat vat saaneet myös kulutuksen ssiaalisista ja ympäristöllisistä menettelyhjeista, jtka he kertvat asiakkaille. A.4. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys mitataan ja tarvittaessa tehdään krjaavat timenpiteet. Asiakastyytyväisyys n ensisijaisen tärkeää kaikille yrityksille. Jtta se saavutettaisiin, asiakastyytyväisyyden mittaus ja timinnan kehittäminen vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia vat ratkaisevan tärkeitä. 1. Yrityksellä n mudllisen ja epämudllisen asiakaspalautteen säännöllinen keräysjärjestelmä ja tulksien analysintijärjestelmä (vähintään kahdesti vudessa), ja sen perusteella ryhdytään krjaaviin timenpiteisiin. 2. Yrityksellä n timiva järjestelmä asiakasvalitusten humin ttamiseksi. 1. Epävirallisia ja virallisia menetelmiä, jilla seurataan palautetta asiakastyytyväisyydestä: Henkilökunta tarkkailee asiakkaiden käyttäytymistä ja tyytyväisyyttä. Henkilökunta keskustelee asiakkaiden kanssa näiden tyytyväisyydestä. Henkilökunta innstaa kävijöitä käyttämään vieraskirjja tai palautelmakkeita. 15

16 EETLS Grup f Criteria Pidetään säännöllisesti silmällä julkaistuja artikkeleita (matkakirjissa, nlinelmakkeissa, sanmalehdissä jne.). Asiakkaiden kirjeisiin ja sähköpsteihin vastataan välittömästi. Kerätään asiakkailta edustava ts kyselylmakkeita jk näiden leskelun aikana tai myöhemmin. Pienen asiakasryhmän kanssa tteutetaan haastatteluita tai ktaan ryhmiä, jtka edustavat khdemarkkinita. Vaihdetaan matkailun infrastruktuuria kskevia asiakaspalautteita sidsryhmien kanssa ja saadaan yleinen mielipide man yrityksen ulkpulelta. 2. Palautejärjestelmässä vastuut ja tehtävät n määriteltävä selvästi. Järjestelmän n ltava sellainen, että: Asiakkaiden n helpp käyttää sitä Vastaantn henkilökunnalla n selkeä velvllisuus valitusten ratkaisemisessa. Vakavat valitukset viedään ylemmälle jhdlle. Valitusjärjestelmä tarkistetaan säännöllisesti, jtta tunnistetaan tarpeelliset krjaustarpeet. Määräajin laaditaan raprtti asiakasvalituksista, ehdtuksista sekä timenpiteistä, jihin ryhdytään estämään ngelmien tistumiset. Valitusjärjestelmän timinnasta tiedtetaan jakeluketjun muille yrityksille sekä alihankkijille. 3. Kerätään kmmentteja ja kysytään mielipiteitä yrityksen timinnasta muilta matkailun ammattilaisilta ja sidsryhmiltä. Näitä visivat lla: Paikalliset sidsryhmät Kansalaisjärjestöt Markkininnin ammattilaiset Paikallis- ja alueviranmaiset Timialajärjestöt Matkailualan knsultit 4. Asiakkaille annetaan mahdllisuus ttaa yhteyttä sertifiintielimiin, esimerkiksi: Tarjamalla pyydettäessä yhteystiedt (site, faksi, puhelin, sähköpstisite) Pitämällä ktisivuilla sertifiintielimen linkkisitetta 16

17 EETLS Grup f Criteria A.5. Markkininnin paikkansapitävyys Mainsmateriaalin n ltava paikkansapitävää eikä se saa luvata enemmän kuin mitä yritys vi antaa. Tarjlla levien tutteiden jukssa ekmatkailututteiden pitäisi lla laadullisesti parempaa. Ekmatkailuyrityksen täytyy timia vastuullisesti eikä se saa mainstaa enemmän kuin mitä se vi asiakkaalle tarjta. 1. Tutteista ja palveluista n saatavilla käytännön tieta (asianmukainen vaatetus, varusteet, tarvittavat erikistaidt, tekijät, jtka vivat hunntaa matkailukkemusta, mahdlliset vaarat jne.). 2. Yrityksen mainsmateriaalin ja kaikkien markkinintitimintjen n vastattava selkeästi khteen ja tarjttujen palveluiden ja tutteiden tdellisuutta. 1. Tietja palveluista ja timinnista: Tarjtaan täsmällistä tieta tutteesta, vaikeustassta ja mahdllisista riskeistä. Tietja vidaan antaa sekä verkssa että painetussa mudssa. 2. Mainsmateriaalit ja markkinintitiminnt: Markkinintitiminnassa käytetyistä infrmaatista ja kuvista annetaan lähteet. Käytetään tutekuvia ja videita tutteesta ja palvelusta. Tarjtaan asiakaspalautteita. Tarjtaan klmansien sapulten arviita. 3. Laitetaan esille lgt saaduista tdistuksista, tutemerkeistä ja viranmaisten myöntämistä tunnustuksista. Käytetään edellisen khdan lgja kaikessa mainsmateriaalissa. Käytetään lgja verkksivuilla. Lgt vat näkyvästi yrityksen tilissa asiakkaiden nähtävillä. 17

18 EETLS Grup f Criteria Esimerkkejä Discvery Initiatives, UK, ekmatkailuyritys Discvery Initiatives -yrityksellä n klme keskeistä lmatyyppiä: Jalanjälkilmat, Elämyslmat ja Discver-juhlapyhät.. Yksityiskhtainen tutteiden kuvaus auttaa kävijöitä valitsemaan juuri sellaisen lman kuin he haluavat. Cttage Ldge, UK, ekmatkailumajitusyritys Yritys antaa tieta alueen teistä, pyöräilyreiteistä, kävelypluista ja ratsastuksesta. Timinta n jaettu klmeen ryhmään: fyysiset aktiviteetit, nähtävyydet sekä vapaa-aika ja hauskanpit. Fyysiset aktiviteetit -lukka tarjaa pyöräilyä, kävelyä ja ratsastusta. Nähtävyydet -lukka tarjaa tieta lähialueista, jnne pääsee junalla tai autlla. Vapaa-aika ja hauskanpit -ryhmä antaa vihjeitä yksinkertaiseen ja rentuttavaan timintaan. Fattrie del Panda, Italia, lmatilaverkst Verkst lukittelee tilat niiden lunteen ja palveluiden mukaan, kuten: Lumutilat Tiljen henkilökunta n kielitaitista. Tilat, jtka n hyväksytty petustarkituksiin tai alueellisiksi ympäristökasvatuskeskuksiksi. Retkeilykeskukset vat tilja, jtka vivat tarjta retkeilyhjelmia yksittäisille henkilöille ja ryhmille. A.6. Rakennusten ja infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen A.6.1 Paikallinen kaavitus Nudatetaan paikallisia kaavitus- ja sujelu- tai perinnealueiden vaatimuksia. 18

19 EETLS Grup f Criteria Ekmatkailuyrityksen tiljen n nudatettava maankäytön kaavitusvaatimuksia sekä sujelu- ja perinnealueiden kaavitusvaatimuksia. Yrityksen timinnan pitää nudattaa EETLS 1:tä. 1. Yritys nudattaa rakennetun kaava-alueen rakennusmääräyksiä. 2. Yritys nudattaa maankäytön kaavitusta. 3. Yritys nudattaa ympäristönsujelun kaavitusta. 4. Yritys nudattaa erityisnimettyjen alueiden vaatimuksia. 1. Nudatetaan maankäytön kaavitusta Hankitaan viranmaisilta asiakirjat kskien maan luvallista käyttöä. Varmistetaan yrityksen timivan maankäytön sääntöjen mukaan; js asiassa n epävarmuutta, tetaan yhteys asianmukaisiin viranmaisiin. 2. Nudatetaan ympäristönsujelun kaavitusta Js timitaan sujelualueella, hankitaan kaikki tarvittavat asiakirjat sujelutassta ja selvitetään aluetta kskevat säännöt ja vaatimukset. 3. Nudatetaan erityisnimettyjen alueiden vaatimuksia Js timitaan erityisnimetyllä lunt- tai kulttuuriperinnön alueella, hankitaan viranmaisilta kaikki tarvittavat asiakirjat erityisvaatimuksista. Esimerkki Lapplandsafari, Rutsi, Perinteinen saamelaiskulttuurileiri Yritysten mistajille li tärkeää löytää kulttuurileirille sellainen paikka, jka spisi maisemaan ja jssa lisi asianmukaiset palvelut - lähde, kalavedet ja metsästysmaat - aivan kuten saamelaisilla sata vutta sitten. Täydellinen paikka löytyi lunnnsujelualueelta. Alussa ajateltiin, että sijainti lisi vaikea rakennustyötä ja yritystimintaa kskevien tiukkjen säännösten vuksi. Lpulta ei kuitenkaan llut mitään ngelmia, kska tarvittava tiet li hankittu j suunnitteluvaiheessa. Lisäksi paikallis- ja puistviranmaiset arviivat hankkeen edulliseksi lunnnsujelualueelle ja tukivat sitä mnin tavin. 19

20 EETLS Grup f Criteria A.6.2. Suunnittelu ja sijittaminen Kunniitetaan lunt- ja kulttuuriperinnön ympäristöjä sijittelussa, suunnittelussa, vaikutusten arviinnissa sekä maaikeuksia maan hankinnassa. Ekmatkailuyrityksen tiljen n näytettävä hyvää esimerkkiä maiseman, paikan lunt- ja kulttuuriperinnön sekä lemassa levien maa- ja käyttöikeuksien kunniittamisessa. 1. Lunnn- ja kulttuuriperinnön ympäristöjä n kunniitettava. 2. Maaikeuksia ja maanhankintaa käsitellään maan lainsäädännön mukaan, ja kulku maalle nudattaa paikallisia suunnitelmia ja määräyksiä. 1. Lunt- ja kulttuuriperinnön ympäristöä kunniitetaan (liittyy kriteereihin B.3 ja C.4) Varmistetaan, että rakennus ja investintiin sisältyvä muu infrastruktuuri spivat hyvin lunt- ja kulttuuriympäristöön käyttämällä esimerkiksi paikallisia materiaaleja ja paikallisen arkkitehtuurin tyylejä. 2. Maanhankinta ja kulkuikeudet Varmistetaan, että maanmistajilta saadaan timintihin tarvittavat kulkuikeudet. Hyvät suhteet maanmistajien kanssa varmistavat timinnan jatkuvuuden. Esimerkki Milia Muntain Retreat, Kreeta, Kreikka Milia li hylätty keskiaikainen asutusalue. Jidenkin taljen mistajat päättivät vunna 1982 perustaa yrityksen, staa lput raunitalt ja entisöidä kk alueen. Entisöinnissä käytettiin vanhja materiaaleja ja hunekaluja, jtka löydettiin Miliasta tai naapurikylistä. Entisöinnissä käytettiin myös perinteisiä 20

21 EETLS Grup f Criteria tekniikita. Yhteensä 13 tala entisöitiin.. A.6.3 Kestävä rakentaminen Käytetään kestävän rakentamisen tarkitukseen spivia periaatteita. Periaatteiden, jita käytetään matkailutiljen rakentamisessa, n nudatettava kestävän rakentamisen periaatteita ja ltava esimerkkinä paikalliselle yhteisölle. Yritys sveltaa biilmastrakentamisen, bienergian tutanttapjen, energian ja veden säästämisen ym. vastaavia periaatteita. 1. Käytetään mahdllisuuksien mukaan paikallisia rakennusperinteitä ja -tekniikita. 2. Käytetään arkkitehtejä, jtka tuntevat paikallisen arkkitehtuurin ja kestävän rakentamisen käytännöt. 3. Harkitaan biilmast-arkkitehtuurin käyttöä 4. Kerrtaan suunnitelmista yhteisölle ja esitellään kestävän rakentamisen edut: viisas energian käyttö ja alueen lunteen kunniitus. Esimerkki AlmaVerde Village & Spa, Prtugali Vastauksena paikallisille ilmast-lsuhteille AlmaVerde n kehittänyt innvatiivisen, palkitun rakennusjärjestelmän, jssa materiaalit valitaan sekä niiden lämpö- ja eristysminaisuuksien että niiden kauneuden ja kestävyyden mukaan. Sisäseinät vat aurinkkuivattua kiinteää savea; se n perinteinen materiaali, jka säätelee sekä lämpötilaa että ksteutta. Ulkinen eristysjärjestelmä pistaa halkeamat ja tekee säännöllisen maalaamisen tarpeettmaksi. 21

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Timintasuunnitelma 2010 1. Tavitteet 1.1. Yleiset tavitteet 1.2. Eritellyt tavitteet 2. Keint 3. Kampanjat 4. Vimavarat 5. Seuranta 6. Lisäykset 1. Tavitteet 1. 1. Yleiset tavitteet 1.1.1. Oulun lunnnsujeluyhdistyksen

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX)

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX) Uusia tapja arvttaa ja markkinida metsien ulkisvaikutuksia (NEWFOREX) Art Naskali, Erkki Mäntymaa, Ville Ovaskainen ja Liisa Tyrväinen (METLA) Arvt ja arvttaminen: Arvtiedn tutant LYNET laitksissa 24.5.2012,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot