MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA"

Transkriptio

1 MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

2 VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset itse (7 h).viikkotuntimääräsi on yhteensä 30 tuntia. Jos opiskelet A2- kielenä ranskaa tai saksaa, viikkotuntimääräsi on 32 tuntia. Seitsemännen luokan jälkeen yhteisistä aineista päättyvät kotitalous, kuvataide, käsityö (TN ja TS), musiikki. Näiden aineiden 7.-luokan numero merkitään 9.luokalla päättötodistukseesi. Vaasan kaupungin kunnallisen opetussuunnitelman mukaan kielikylpyoppilaiden opetuksesta 50 % on ruotsinkielistä vuosiluokilla 5-9. Merenkurkun koulu ja Keskuskoulu ovat laatineet kielikylvylle yhtenäisen koulukohtaisen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9. Merenkurkun koulussa 7.luokalla ruotsiksi on opetettu kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, matematiikka, terveystieto ja oppilaanohjaus (15 h / h). Musiikki on opetettu englanniksi. Kahdeksannella luokalla näistä aineista liikunta, matematiikka ja terveystieto jatkuvat ja ne opetetaan ruotsinkielellä(6,5 h /30 32 h)). Kielikylpyoppilailla on mahdollisuus opiskella valinnaiset opinnot (7 h) ruotsinkielellä. Ruotsinkielellä opetettavat valinnaiset aineet on vihkosessa esitelty myös suomenkielellä. Tarjolla on myös suomenkielellä opetettavia kursseja, jotka on valinnaisvihkosessa esitelty vain suomenkielellä. Tässä vihkosessa on esitelty Merenkurkun koulun valinnaiset aineet. Voit valita niistä itsellesi 7 tuntia lukuvuodeksi Tee valinnaisaineiden valinta yhdessä huoltajiesi kanssa. Teoreettisten ja käytäntöpainotteisten opintojen suhde kannattaa suunnitella itselle sopivaksi. Valinnat ja niiden varavalinnat ovat sitovia. MITEN VALITSET? Valinnat tehdään erilliselle valintalomakkeelle. Lue huolellisesti siinä annetut ohjeet ja valitse niiden mukaan eri kohdista sallittu tuntimäärä. Teet valintoja kolmesta eri valikkotyypistä; A-VALINNAT ovat 2 viikkotunnin pituisia ja ne valitaan sekä 8.- että 9. luokkaa varten. Sinun on valittava vähintään kaksi ainetta (4h). B VALINNAT ovat 2 viikkotunnin pituisia. Valinta koskee 8.-lk. C VALINNAT ovat 1 viikkotunnin pituisia. Valinta koskee 8.-lk. Näitä valintoja teet kahdelta eri tarjottimelta. Suurin osa kursseista opetetaan jaksotettuna. Valintalomakkeeseen merkitään myös varavalintoja ohjeiden mukaan. 2

3 VALINNAISTEN AINEIDEN ARVOSTELU. Kestoltaan vähintään 2 viikkotunnin mittaiset aineet arvostellaan numerolla. Yhden viikkotunnin mittaiset kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä hyväksytty (=S) /hylätty (=H). Huom. jos olet tällaiselta kurssilta pois enemmän kuin 4 tuntia lukukaudessa, sinun pitää korvata ylimenevät tunnit. Korvaavista tehtävistä sovit opettajan kanssa. Korvaavat tehtävät on suoritettava lukuvuoden aikana. Valinnaisten aineiden arviointikriteerit löytyvät tästä kirjasesta kunkin valinnaisaineen kohdalta. Arvostelutavasta riippumatta kaikki valinnaiset aineet ovat yhtä vaativia ja niiden suorittaminen edellyttää aktiivisuutta ja työntekoa kuten yhteistenkin aineiden opiskelu. VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN Peruskoulun 9.luokan jälkeen pyrit yhteishaussa toisen asteen kouluihin jatkamaan opintojasi. Lukiot valitsevat oppilaansa päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lukuaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, vieraat kielet, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto. Muut toisen asteen oppilaitokset valitsevat oppilaansa eri kriteerein antamiensa pistemäärien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Pisteitä annetaan mm. päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta. Keskiarvossa ovat mukana myös numerolla arvosteltavat valinnaiset aineet 8.- ja 9.- luokalta. Lisäksi pisteitä annetaan painotetusti oppilaan kolmen parhaan taito- ja taideaineen (kuvataide, musiikki, kotitalous, käsityö, liikunta) arvosanojen keskiarvosta. Kunkin aineen kohdalla otetaan huomioon sekä yhteiset opinnot (7.-luokan numero paitsi liikunnassa 9.-luokan numero) että niihin liittyvät numerolla arvosteltavat valinnaiset opinnot 8.- ja 9.-luokalta. Tarkempia tietoja jatko-opintoihin liittyvistä asioista saat opinto-ohjaajaltasi. 3

4 KIELIKYLVYN VALINNAISAINEET, 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla on valittavana seitsemän tuntia valinnaisaineita. Näistä neljä tuntia (kaksi valinnaisainetta) on valittava A-valintoja. Oppilas voi valita myös kolme A-valintaa (6 tuntia) A-VALINNAT ELI KAHDEN VUODEN KAHDEN TUNNIN VALINNAT (PITKÄ VALINTA) VALINNAISET B-KIELET A01 Ranska - kurssi antaa perustiedot kielestä ja kulttuurista sekä pohjan jatko-opinnoille - tilanteet ja aihepiirit: tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa; itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen; perhe ja vapaa-aika; selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa - rakenteet: viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi - käytetään erilaisia työtapoja: yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, opettaja-johtoinen opetus - arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön, kotona tehtyyn työhön ja menestykseen kirjallisissa kokeissa 4

5 A02 Saksa - kurssi antaa perustiedot ko. kielestä ja kulttuurista sekä pohjan jatko-opinnoille - tilanteet ja aihepiirit: tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa; itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen; perhe ja vapaa-aika; selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa - rakenteet: viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi - käytetään erilaisia työtapoja: yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, opettajajohtoinen opetus - arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön, kotona tehtyyn työhön ja menestykseen kirjallisissa kokeissa 5

6 MATEMAATTISET AINEET A03 Tekstinkäsittely ja kymmensormijärjestelmä - opitaan kymmensormijärjestelmä, kehitetään sitä sekä opitaan tärkeiden asiakirjojen laatiminen - opitaan perusvalmiudet Word-tekstinkäsittelyohjelman hallintaan 8. luokalla - kirjaimet kymmensormijärjestelmällä - Word-tekstinkäsittelyohjelma - numerot, merkit - tarkkuus- ja nopeustestit - muihin oppiaineisiin liittyviä esitelmiä ja projektitöitä 9. luokalla - oikeinkirjoitus - tekstin muotoilu, muokkaus ja muut toiminnot - käytännön sovellukset kuten standardit ja asiakirjat - tarkkuus- ja nopeustestit - muihin oppiaineisiin liittyviä esitelmiä ja projektitöitä - kielikylpyoppilailla ruotsinkielisiä kirjoitusmateriaaleja Oppilas työskentelee "omalla" koneellaan ja tallentaa siihen kaikki harjoitustyönsä ja testinsä. Lisätehtäviä hän voi suorittaa TypingMaster-ohjelmalla. Tekstinkäsittelylliset erityispiirteet ohjaavat tehokkaaseen, jokapäiväiseen työskentelyyn ja tukevat myös atkopiskelua. Arvioinnissa huomioidaan tarkkuus- ja nopeustestien lisäksi kaikki oppilaan tuotokset. Lisätietoja Oppilas saa kirjoitustaidoistaan erillisen todistuksen. Kurssi sisältää vähintään tietokoneen A-ajokortin Word osuuden sisältämät asiat. 6

7 HUSLIG EKONOMI/KOTITALOUS A10 Huslig ekonomi Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att praktisera olika matlagnings- och bakningsmetoder genom att använda riktiga arbetsvanor och -redskap och fördjupa sina kunskaper - självständig informationssökning - att kunna planera sitt arbete, är aktiv, självständig och noggrann - att ha smidighet och tidsmedvetenhet i sitt arbete - att iaktta säkerhets- och hygienföreskrifter - att kunna samarbeta och ta hänsyn till andra - att ta ansvar och slutföra sitt arbete Olika måltider för vardag och fest, inhemsk och internationell matkultur, olika bakningsmetoder, dieter, konservering, livsmedelskunskap, ergonomi och rationalisering, miljövänlig konsumtion, att göra sina egna måltidsplaner, att hålla köket i skick - praktiskt arbete - grupparbete, pararbete, självständigt arbete - undervisningssamtal - att kunna olika matlagnings- och bakningsmetoder, att välja och använda arbetsredskap på rätt sätt - att jobba självständigt, raskt, smidigt, noggrant och ansvarsfullt, samarbetsförmåga - att arbeta mot uppsatta mål - praktiska prov 7

8 A10 Kotitalous - erilaisten ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien harjoitteleminen käyttäen oikeita työtapoja ja -välineitä sekä syventäen ja laajentaen jo opittuja tietoja ja taitoja - itsenäinen tiedonhankinta - suunnitelmallisuus, omatoimisuus, huolellisuus - itsenäinen työskentely - ripeys, joustavuus, urakkaluonteinen työtahti - yhteistyökyky, toisten huomioonottaminen - turvallisuus- ja hygieniaohjeiden noudattaminen - vastuullisuus ja työn loppuun tekeminen huolehtien myös siivouksesta Ateriakokonaisuuksia arkeen ja juhlaan, paikallinen, maakunnallinen ja kansallinen ruokaperinne, kansainvälinen keittiö, erilaiset leivontamenetelmät, ruokavaliot, säilöntä, elintarviketuntemus, ergonomia ja töiden rationalisointi, ympäristöystävällinen kuluttaminen, omien ateriasuunnitelmien teko ja niiden toteuttaminen, keittiön kunnossapito - käytännön työ - ryhmätyö, parityö, yksilöllinen työ - opetuskeskustelu - erilaisten ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien hallinta, työvälineiden oikea valinta ja käyttö - työskentelyn itsenäisyys, ripeys, joustavuus, siisteys ja vastuullisuus, yhteistyökyky - tavoitteiden suuntaisesti työskenteleminen - käytännön työkokeet 8

9 HANDARBETE//KÄSITYÖ A11 Tekniskt arbete Mål - planering av en arbetsprocess - maskinell bearbetning av olika material - materialkännedom - kvalitetskännedom - säkerhetsåtgärder - livslängden av en produkt Kursen ger ökade färdigheter att studera tekniska branscher. Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - teknisk ritning / arbetsritning - ritning av en produkt med hjälp av dator - tillverkning av en produkt - användning av olika material och fogningssätt - slutfinish och ytbehandling / tyngdpunkten på estetik - arbetssäkerhet - självständigt arbete - grupplanering - individuell- och grupphandledning - arbete enligt givna eller egna arbetsritningar - service av verktyg och maskiner - tyngdpunkt på bruks- och dekorationsföremål Värdering av eleven och elevarbetet grundar sig på: - planering / arbetsritning - arbetsprocessen / kunskapen att använda material, verktyg och maskiner - kunskapen att slutföra arbete estetiskt - positiv, aktiv och samarbetsvillig - egen evaluering / dokumentation 9

10 A11 Tekninen työ - työprosessin suunnittelu - eri materiaalien koneellinen työstäminen - materiaalien tuntemus - laatutuntemus - turvallisuustoimenpiteet - tuotteen elinikä Kurssin suorittaminen lisää oppilaan valmiuksia opiskella tekniikan ammatteihin. - tekninen piirtäminen / työpiirustus - tuotteen valmistus - eri materiaalien ja saumaustapojen käyttö - loppu- ja pintakäsittely / painopiste estetiikassa - työturvallisuus - itsenäinen työ - ryhmäsuunnittelu - yksilö- ja ryhmäohjaus - työ annettujen tai omien työpiirustusten mukaisesti - työkalujen ja koneiden huolto - painopiste käyttö- ja koriste-esineissä Oppilaan ja hänen työnsä arviointi perustuu: - suunnitteluun / työpiirustukseen - työprosessiin / taitoon käyttää materiaaleja, työkaluja ja koneita - taitoon tehdä loppuun mahdollisimman esteettinen työ - aktiivisuus ja yhteistyökyky - itsearviointiin 10

11 A12 Textilslöjd Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att utveckla mångsidiga praktiska färdigheter - att utveckla kreativitet och problemlösning - att lära sig planera och tillverka olika slags handarbeten - att få idéer för handarbete på fritiden - att ge färdigheter för fortsatta studier Olika tekniker och innehåll inom textilslöjd, t.ex. - sömnad av egna kläder, användning av överlocksmaskin, babykläder - garntekniker: stickning, virkning, vävning - brodering för hand och med maskin - speciella tekniker, t.ex. tovning, solfärgning, sidenmålning - förnyande av gamla textiler - självständigt arbete och grupparbete - handledd undervisning - självständigt kunskapssökande med hjälp av litteraturkällor och med tekniska hjälpmedel (datorer) - utställningar I kursbedömningen beaktas hela slöjdprocessen: planering, tillverkning och färdigt arbete. Vid vitsordsgivningen beaktas såväl kunskaper och färdigheter som arbetet under lektioner, initiativförmåga, kreativitet, och självständighetsgrad. 11

12 A12 Tekstiilityö - monipuolisen käsityötaidon saavuttaminen - suunnittelutaidon ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen - virikkeiden saaminen harrastukselliseen käsityön tekemiseen - jatko-opintokelpoisuuden turvaaminen - monipuolisesti tekstiilityön eri osa-alueita, esim. - vaateompelu: oma asu, saumurivaate, vauvanvaate - lankatekniikat: kudonta, neulonta, virkkaus - kirjonta käsin ja koneella - tutustumista erikoistekniikkoihin - vanhojen vaatteiden uusiminen - tiedonhaussa ja suunnittelussa käytetään apuna lähdekirjallisuutta ja tietotekniikkaa. - työskentely painottuu itsenäiseen työskentelyyn, eri vaiheissa työskennellään myös pareittain ja ryhmässä. - näyttelyihin tutustuminen Arvioinnissa huomioidaan koko käsityöprosessi: suunnittelu, työskentely ja lopputulos. Arvioinnissa tarkastellaan tietojen ja taitojen lisäksi työskentely-aktiivisuutta ja työskentelyn itsenäisyyttä, ideoiden kehittelyä, yhteistyökykyä ja harrastuneisuutta. 12

13 BILDKONST / KUVATAIDE A13 Bildkonst Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Mottagande, tolkning och värdering av bildspråket Deltagarna använder olika två- och tredimensionella tekniker för att uttrycka sig själva med bildspråket. De bekantar sig även med den lokala och aktuella konsten och konstnärerna. Arbetsverkstad. Arbete med olika redskap och material. Aktivitet, eget initiativtagande, idérikedom samt brukstagande av förmåga och kunskap A13 Kuvataide Kuvallisen kielen vastaanottaminen, tulkinta ja arviointi Itsensä ilmaiseminen kuvallisesti erilaisia kaksi- ja kolmiulotteisia tekniikkoja käyttäen sekä tutustuminen paikalliseen ja ajankohtaiseen taiteeseen ja taiteilijoihin. Työpajatyyppinen työskentely eri työvälineitä ja materiaaleja käyttäen. Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, idearikkaus sekä taitojen ja tietojen soveltaminen. 13

14 MUSIIKKI A14 Bändisoitto - kehittää bändisoittimien (mm. kitara, basso ja rummut) hallintaa sekä yhteissoittoa - antaa pohjaa jatko-opinnoille - kehittää esiintymisvarmuutta - harjoitellaan bändityöskentelyn perusteita - tutustutaan ja soitetaan musiikkia pop-rock-musiikin eri tyylikausilta - tutustutaan bändisoittimen huoltoon ja äänentoistoon - soitetaan monipuolista ohjelmistoa bändisoittimilla - valmistetaan ohjelmaa koulun eri tilaisuuksiin - soittotaitojen opiskelu alkaa jokaisen oppilaan omalta lähtötasolta - oppilaalla ei tarvitse olla aikaisempaa soittotaitoa - sävelletään omia kappaleita ja äänitetään niitä tietokoneelle - tehdään yhteistyötä filmauskurssin kanssa - käydään tutustumassa äänitysstudioon - soitetaan vaikeampia ja erityylisiä kappaleita - esiintymiset - yksilöllinen ja yhteisharjoittelu hengen bändeissä harjoittelu - aktiivisuus tunneilla - edistyminen omissa soitinopinnoissa - osallistuminen esiintymisiin 14

15 B-VALINNAT ELI YHDEN VUODEN KAHDEN TUNNIN VALINNAT MUSIC / MUSIIKKI B01 Tähtiainesta? - laulukurssi - kehitetään omaa ääni-ilmaisua ja laulutaitoa - yksilöllistä ohjausta lauluäänen kehittämiseen - tehdään mahdollisesti yhteistyötä bändikurssin kanssa - lauletaan erityylisiä kappaleita, keskittyen poprocktyyleihin - oppilaat voivat itse vaikuttaa laulettaviin kappaleisiin - harjoitellaan soololaulua ja laulamista ryhmässä yksija moniäänisesti - kehitetään mikrofoniin laulutekniikkaa - äänenkäyttöharjoituksia - tutustutaan erilaisiin laulajiin ja heidän tekniikoihin - singstarmaisia harjoituksia tietokoneelta - karaokelaulua - aktiivisuus tunneilla - osallistuminen esiintymisiin koulun juhlissa, ei esiintymispakkoa - omien taitojen kehittyminen kurssin aikana 15

16 BILDKONST/KUVATAIDE B06 Fotografering och filmning Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Eleven lär sig grunderna i fotografering och filmning, det bildliga språkets mottagande, tolkning och värdering. I kursen lär eleven sig om fotografering, planering, användning av videokamera samt förmedling via bilder Eleven lär sig att använda kameran, göra korta program (även animerade filmer är möjliga) och göra små utställningar samt att besöka dem. Om möjligt har vi även bildhantering. Aktivitet, initiativtagande, idérikedom samt brukstagande av inlärt förmåga och kunskap. B06 Valokuvaus ja filmaus Oppilas oppii valokuvauksen ja filmauksen perusteet, kuvallisen kielen vastanottamisen, tulkinnan ja arvioinnin. Kurssilla opiskellaan valokuvausta, sommittelua ja videokameran käyttöä sekä viestintää kuvilla. Kameran käytön opetteleminen, lyhyiden ohjelmien tekeminen (myös animaatio mahdollinen) ja pienten näyttelyiden toteuttaminen ja niissä käyminen. Mahdollisuuksien mukaan myös kuvankäsittelyä Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, idearikkaus sekä opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen. 16

17 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ B07 Teknisen työn pajakurssi Tutustutaan monipuolisesti teknisen työn eri osa-alueisiin Kurssi sisältää tiedollisia oppiaineksia puu- ja metallitekniikan lisäksi myös keramiikan kone- ja muovitekniikan sekä elektroniikan alueilta. Kurssilla toteutettavien monipuolisten töiden kautta kehittyvät oppilaan taidot sekä suunnitella että valmistaa eri materiaaleista käyttökelpoisia tuotteita. Työskentely nykyaikaisin koneellisin menetelmin on luonnollinen osa opetusta. Oppilaalle tärkeiden käden taitojen kehittämiseksi kurssi sisältää perinteisten työmenetelmien opiskelua. Pajakurssin teknisen työn opiskelu lisää oppilaan valmiuksia opiskella tekniikan ammatteihin. Samat kuin peruskurssilla (A08) Samat kuin peruskurssilla (A08) Lisätietoja Kurssin voivat valita kaikki. Kurssin voi suorittaa joko 8. tai 9.-luokalla. 17

18 IDROTT OCH GYMNASTIK / LIIKUNTA B08 Boll- och klubbspelkurs Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Att erbjuda positiva motionsupplevelser åt dem som är intresserade av boll- och klubbspel. Elever bekantar sig med olika boll- och klubbspel, som är aktuella för säsongen. Elever spelar bland annat handboll, badminton, tennis, golf och bowlar. Lärarlett, grupparbete. Tyngdpunkten är på spelmässiga övningar. I bedömningen beaktas färdighetsnivån, aktiviteten samt arbetsförmågan. B08 Palloilu- ja mailapelikurssi Tavoitteena on tarjota myönteisiä liikuntaelämyksiä palloilu - ja mailapeliliikuntaan motivoituneille nuorille. Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi taitotaso tavoitteellisesti harjoitettavissa palloilu- ja mailapelilajeissa. Perehdytään perusteellisemmin eri palloilumuotoihin ja mailapeleihin vuodenaikojen mukaan. Oppilaat saavat vaikuttaa harjoitettavien lajien valintaan. Mahdollisuuksien mukaan otetaan ohjelmaan koululiikunnassa harvinaisempia palloilu- ja mailapelimuotoja, kuten esim. käsipallo, keilailu, sulkapallo, tennis ja golf. ja harjoittelu tapahtuvat jossain määrin valmennuksellisin menetelmin. Pääpaino on pelinomaisella toiminnalla. Oppilaita ohjataan tuntemaan vastuuta työskentelystä, oikeassa hengessä toimimisesta, viihtyvyydestä ja välineistä. Arvioinnissa huomioidaan lajitaidot, toimintakykyisyys sekä harrastuneisuus. 18

19 TIETOTEKNIIKKA B05 Tietotekniikan peruskurssi - oppia tuntemaan tietokoneen pääosat ja tutustua niiden toimintaan ja rakenteeseen - oppia tuntemaan ja hallitsemaan tietokoneen käyttöjärjestelmän keskeiset toiminnot - oppia työvälineohjelmien, kuten grafiikka-, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien sekä selaimen peruskäyttö - kehittää päättelykykyä, johdonmukaista ajattelua ja tavoitteellista työskentelytapaa - saada kokonaiskuva tietotekniikan kehityksestä ja merkityksestä - edistää niitä tietoteknisiä valmiuksia, joita opintosuorituksissa ja tietoyhteiskunnassa tarvitaan - tietokonelaitteiston kokoonpano - tietokoneen käyttöjärjestelmä (Win XP pro) - tavanomaiset työvälineohjelmat verkkotyökalut mukaan lukien (Microsoft Office XP), - tietotekniikan kehitys ja merkitys tietokoneen käyttöönoton alkuajoista nykypäivään - peruskurssin kaksoistunti sisältää aiheesta riippuen myös tieto-osuuden konetyöskentely-osuuden lisäksi - tiedon ja ohjeiden opiskelu monisteiden, muistiinpanojen, opetuskeskustelujen sekä erilaisten audiovisuaalisten laitteiden avulla - laitetyöskentely yksin tai työparin kanssa annettujen harjoitusohjeiden mukaan - opetuksessa käytetään ruotsinkielistä oppimateriaalia mahdollisuuksien mukaan - kurssista saa arvosanan käytännön konetyön tulosten ja kirjallisten suoritusten perusteella Kurssi opetetaan ruotsin kielellä mahdollisuuksien mukaan. 19

20 C-VALINNAT ELI YHDEN VUODEN YHDEN TUNNIN VALINNAT Tästä valinnaisaineryhmästä voit valita yhden kurssin (1 tunti), jos sinulla on yksi B-valinta tai kolme A-valintaa. Ellei em. valintoja ole, voit valita kolme C-valinnaisaineryhmän kurssia (3 tuntia). MUSIIKKI C07 Musiikkiteknologiakurssi - äänentoistoon ja äänentoistolaitteisiin tutustuminen - miksaaminen - musiikin tekeminen ja äänittäminen tietokoneella - tutustutaan miksauspöydän toimintaperiaatteisiin - tutustutaan erilaisiin mikrofoneihin - erilaiset musiikin äänitysohjelmat tietokoneella - harjoitellaan miksaamaan erilaisia soittimia ja laulajia - huolehditaan äänentoistosta koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa - käydään mahdollisesti vierailulla äänentoistofirmassa - tehdään oma kappale tietokoneella (ei käytetä oikeita soittimia), vaan midikeybordia. - aktiivisuus tunneilla - omien taitojen kehittyminen ja kiinnostuksen osoitus aiheeseen 20

21 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS C02 Luova kirjoittaminen suomeksi - kehittää ja monipuolistaa kirjoittajan omaa kirjallista ilmaisua - kehittää oppilaan kielitajua, kielellistä havainto-kykyä ja aistiherkkyyttä - oppia tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä kriittisesti - vahvistaa ilmaisurohkeutta - kehittää yhteistyötaitoja - ohjatut kirjoitusharjoitukset - ohjattu palautteen antaminen kirjallisesti ja suullisesti - teksteistä pyritään kokoamaan julkaisu kurssin lopuksi - kirjoitetaan paljon erilaisia ja eri tekstilajia edustavia tekstejä - toimitaan yksin, parin kanssa tai pienryhmissä - annetaan palautetta kirjoittamalla ja keskustelemalla - aktiivinen osallistuminen opetukseen - annettujen kirjoitustehtävien suorittaminen - ohjeiden mukaiseen toimintaan kykeneminen - työkansion / portfolion palauttaminen asianmukaisessa kunnossa ajallaan 21

22 KIELET ENGLANTI C16 Englannin syventävä kurssi - vahvistaa ja monipuolistaa oppilaan osaamista - antaa virikkeitä itsenäiseen lisäopiskeluun - syventää oppilaan taitoja kielen eri osa-alueilla: rakenteet, tekstin- ja kuullunymmärtäminen, suullinen/kirjallinen tuottaminen - yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, projektit, esitelmät Arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön. 22

23 SVENSKA/RUOTSI C14 Språkbruk Mål Innehåll Arbetsmetoder - att förstärka elevens kunskaper på olika språkliga områden: grammatik, läs-och hörförståelse, muntliga och skriftiga arbeten - att fördjupa elevens kunskaper i olika språkliga sammanhang, språkriktighet som mål - självständigt arbete, pararbete, grupparbete, projekt, föredrag Utvärdering - aktivt deltagande under lektionerna C14 Språkbruk - vahvistaa ja monipuolistaa oppilaan osaamista kielen eri osa-alueilla: rakenteet, tekstin- ja kuullunymmärtäminen, suullinen/kirjallinen tuottaminen - syventää oppilaan taitoja kielen eri osa-alueilla painotuksena oikeakielisyys - yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, projektit, esitelmät Arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön. 23

24 C15 Dramakurs på svenska Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att kommunicera på svenska - att uttrycka sig själv - att förbättra sitt självförtroende - olika dramapedagogiska övningar - skådespelsövningar - par- och grupparbete - diskussion och analysering - aktiv närvaro under lektioner - koncentrerat deltagande i övningarna C15 Ilmaisutaidon kurssi ruotsiksi - ruotsin aktiivinen suullinen käyttö - itsensä ilmaiseminen - itsetunnon parantaminen - erilaiset ilmaisutaidolliset harjoitukset - näytelmäharjoitukset - ryhmä- ja parityöskentelyä - keskustelua ja analysointia - aktiivinen läsnäolo oppitunneilla - osallistuminen tunnilla tehtäviin harjoituksiin keskittyneesti 24

25 MATEMATIK/MATEMAATTISET AINEET C17 Matematiikan syventävä kurssi Lisätietoja - lisäoppiaineksen tarjoaminen erityisesti lukioon aikoville - matematiikan osa-alueiden oppimäärän laajentaminen niille oppilaille, jotka omaksuvat helposti perustiedot ja taidot - kurssit muodostavat haasteellisen kokonaisuuden matematiikkaa myöhemmin jatko-opinnoissaan tarvitseville ja valitseville 8.luokalla syvennetään ja laajennetaan niitä asioita, joita tulee eteen kaikille yhteisessä matematiikan kurssissa mm. - potenssit - neliöjuuret - polynomilaskenta - yhtälöt, suhde ja verranto - monikulmioiden ja ympyrän geometria - yhdenmuotoisuus - Pythagoraan lause - muistikolmiot Opettajan avustuksella oppilaat laskevat itse hankalampia ja vaikeampia tehtäviä, mahdollisuuksien mukaan ATKavusteisesti Aktiivista työntekoa arvostetaan. Tieto työnteon aktiivisuudesta varsinaiselle aineenopettajalle. KURSSI PIDETÄÄN RUOTSIKSI, JOS YHTEINEN MATEMATIIKKA OPETETAAN RUOTSIKSI 8.LK:lla 25

26 C18 Matematiikan soveltava tukikurssi Lisätietoja - peruslaskutoimitusten varmistaminen - oppilaat saavat syventäen jo opittujen tietojen ja taitojen rinnalle asioiden päättely- ja pohdiskelu-taitoja - eri osa-alueita elävöitetään soveltavin ja havainnollistavin esimerkein ja harjoituksin mahdollisuuksien mukaan myös atk-avusteisesti 8. luokan osuudessa keskeisimpiä asioita ovat - potenssilaskenta, neliöjuuri, polynomilaskenta, yhtälöt, suhde ja verranto, monikulmioiden ja ympyrän geometria, yhdenmuotoisuus, Pythagoraan lause, muistikolmiot Työskentelytavat painottuvat yksilö- tai parityöhön. Pienryhmissä pyritään yksilöllisesti oppimista tukevaan työskentelyyn. Mahdollisuuksien mukaan myös atk-avusteisesti Aktiivista työntekoa arvostetaan Palaute ahkeruudesta varsinaiselle aineenopettajalle KURSSI PIDETÄÄN RUOTSIKSI, JOS YHTEINEN MATEMATIIKKA OPETETAAN RUOTSIKSI 8.LK:lla 26

27 KUVATAIDE/BILDKONST TEKNISKT SLÖJD/TEKNINEN TYÖ C19 Elektronik 8 Mål Innehåll Arbetsmetoder.Repetition av elektronikens grundkomponenter och deras funktion. repetition av ellärans grunder. tillverkning av en elektronisk apparat. Repetition av ellärans grunder; ledare, isolatorer, enheter osv. Komponenternas funktion i strömkretsar. Planering och tillverkning av en elektronisk apparat. På ett rätt och säkert sätt använder vi den tekniska slöjdens maskiner och redskap. Eleven arbetar på eget initiativ, både självständigt och i grupp. Utvärdering I bedömningen beaktas: Planering, arbete, slutprodukt, ämneskunskap och arbetsmotivation. Inom planeringen beaktas funktion, kreativa lösningar och planeringsförmåga. Eget initiativtagande, planerande arbete och förmågan att anpassa instruktioner beaktas vid tillverkningen. Hos slutprodukten beaktas arbetets tekniska och estetiska finish som helhet. Inom ämneskunskaper beaktas tekniska kunskaper och färdigheter, tekniker, teknologi samt behärskandet av konsument- information. Inom arbetsmotivationen beaktas elevens positiva inställning, aktivitet, och delgivandet av egna erfarenheter och kunskaper. Bedömningen grundar sig delvis på kontinuerlig iakttagelse. Där tyngdpunkten ligger på arbetsattityd, intresse, planläggning, rätta arbetsmetoder och socialt beteende 27

28 C19 Elektroniikka 8 Opetellaan elektroniikan peruskomponentteja ja niiden toimintaa. Sähköopin perusteet. Valmistetaan elektroninen laite. Sähköopin perusasioiden kertausta; johteet, eristeet, suureet, yksiköt jne. Komponenttien toiminta virtapiirissä. Elektronisen laitteen valmistaminen Teknisen työn koneiden ja laitteiden oikeat ja turvalliset työtavat. Oppilas tekee työtä oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia tekijöitä: Suunnittelussa toimivuus ja omaperäiset ratkaisut ja suunnittelutaito. Työskentelyssä oma-aloitteisuus, suunnitelmallinen eteneminen ja työohjeiden soveltamiskyky. Lopputuloksessa työn tekninen ja tyylillinen kokonaisuus. Tietoaineksen hallinnassa tietojen, taitojen, tekniikoiden, teknologian ja kuluttajatiedon hallinta. Arviointi perustuu jatkuvaan seurantaan, jossa painottuvat työskentely, kiinnostus, suunnitelmallisuus ja oikeat työskentelymenetelmät. 28

29 TEXTILSLÖJD / TEKSTIILITYÖ C20 Textilsverkstad Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att bekanta sig med nya och olika slöjdtekniker - att lära sig planera och tillverka små slöjdarbeten och därmed utveckla handfärdigheter - att få idéer för handarbete i fritiden Planering och tillverkning av små slöjdarbeten (t.ex. smycken, väskor, dynor, mjukdjur etc.) enligt gruppens önskemål med några av följande tekniker - tygtryckning och tygfärgning (solfärgning, sidenmålning, marmorering) - tovning - pärlarbeten - makrame - självständigt arbete och grupparbete - handledd undervisning - utställningar - självständigt kunskapssökande med litteraturkällor och med tekniska hjälpmedel (datorer) - att få godkänt kräver aktivt deltagande i kursen och tillverkning av varje kursarbete. - kursarbeten utvärderas muntligt eller skriftligt. Då beaktas hela slöjdprocessen: planering, tillverkning och färdigt arbete 29

30 C20 Käsityöpaja - tutustua erilaisiin ja uusiin tekstiilityön tekniikkoihin - oppia suunnittelemaan ja valmistamaan pienimuotoisia käsityötuotteita - virikkeiden saaminen harrastukselliseen käsityön tekemiseen Ryhmän valinnan mukaan tutustutaan vähintään neljään erilaiseen tekniikkaan ja suunnitellaan ja valmistetaan siihen sopiva työ, esim. huivi, laukku, tyynyliina, pöytäliina, koru, pehmoeläin. Valitaan esim. seuraavista tekniikoista: - silkkimaalaus, aurinkovärjäys, marmorointi, kankaanpainanta - huovuttaminen - naru- ja nauhatyöt - helmityöt Suunnittelussa ja tiedonhaussa käytetään apuna lähdekirjallisuutta ja tieto- ja viestintätekniikkaa - opettajan ohjauksen ja työohjeiden seuraamista - itsenäistä ja parityöskentelyä - ryhmätöitä Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssitöiden suorittamista ajallaan. Kurssitöistä annetaan suullista tai kirjallista palautetta, joissa arvioidaan koko käsityöprosessia: suunnittelua, työskentelyä ja valmista työtä. 30

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 8. luokan OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE. Lumijoen peruskoulu

Valinnaisaineopas 8. luokan OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE. Lumijoen peruskoulu Valinnaisaineopas 8. luokan OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Lumijoen peruskoulu 2 VALINNAISAINEIDEN VALITSEMINEN Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelmassa on 8. ja 9. luokalla osa oppiaineista kaikille yhteisiä

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2016-2017. lyhyet valinnat 9. luokkaa varten. Vistan koulu

Valinnaisaineet 2016-2017. lyhyet valinnat 9. luokkaa varten. Vistan koulu Valinnaisaineet 2016-2017 lyhyet valinnat 9. luokkaa varten YHDEN VUODEN KURSSIT 2 kurssia 9. luokalla Ruotsi Ruotsin syventävä kurssi (RUK 1) Laajennetaan peruskieliopin ja sanaston tuntemusta. Keskustelua

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 http://info.edu.turku.fi/puolala/ YHTEYSTIEDOT osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku puhelin: 044-907 2343, kanslia rehtori Tuomas Nousiainen 050-432 3642

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot