MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA"

Transkriptio

1 MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

2 VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset itse (7 h).viikkotuntimääräsi on yhteensä 30 tuntia. Jos opiskelet A2- kielenä ranskaa tai saksaa, viikkotuntimääräsi on 32 tuntia. Seitsemännen luokan jälkeen yhteisistä aineista päättyvät kotitalous, kuvataide, käsityö (TN ja TS), musiikki. Näiden aineiden 7.-luokan numero merkitään 9.luokalla päättötodistukseesi. Vaasan kaupungin kunnallisen opetussuunnitelman mukaan kielikylpyoppilaiden opetuksesta 50 % on ruotsinkielistä vuosiluokilla 5-9. Merenkurkun koulu ja Keskuskoulu ovat laatineet kielikylvylle yhtenäisen koulukohtaisen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9. Merenkurkun koulussa 7.luokalla ruotsiksi on opetettu kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, matematiikka, terveystieto ja oppilaanohjaus (15 h / h). Musiikki on opetettu englanniksi. Kahdeksannella luokalla näistä aineista liikunta, matematiikka ja terveystieto jatkuvat ja ne opetetaan ruotsinkielellä(6,5 h /30 32 h)). Kielikylpyoppilailla on mahdollisuus opiskella valinnaiset opinnot (7 h) ruotsinkielellä. Ruotsinkielellä opetettavat valinnaiset aineet on vihkosessa esitelty myös suomenkielellä. Tarjolla on myös suomenkielellä opetettavia kursseja, jotka on valinnaisvihkosessa esitelty vain suomenkielellä. Tässä vihkosessa on esitelty Merenkurkun koulun valinnaiset aineet. Voit valita niistä itsellesi 7 tuntia lukuvuodeksi Tee valinnaisaineiden valinta yhdessä huoltajiesi kanssa. Teoreettisten ja käytäntöpainotteisten opintojen suhde kannattaa suunnitella itselle sopivaksi. Valinnat ja niiden varavalinnat ovat sitovia. MITEN VALITSET? Valinnat tehdään erilliselle valintalomakkeelle. Lue huolellisesti siinä annetut ohjeet ja valitse niiden mukaan eri kohdista sallittu tuntimäärä. Teet valintoja kolmesta eri valikkotyypistä; A-VALINNAT ovat 2 viikkotunnin pituisia ja ne valitaan sekä 8.- että 9. luokkaa varten. Sinun on valittava vähintään kaksi ainetta (4h). B VALINNAT ovat 2 viikkotunnin pituisia. Valinta koskee 8.-lk. C VALINNAT ovat 1 viikkotunnin pituisia. Valinta koskee 8.-lk. Näitä valintoja teet kahdelta eri tarjottimelta. Suurin osa kursseista opetetaan jaksotettuna. Valintalomakkeeseen merkitään myös varavalintoja ohjeiden mukaan. 2

3 VALINNAISTEN AINEIDEN ARVOSTELU. Kestoltaan vähintään 2 viikkotunnin mittaiset aineet arvostellaan numerolla. Yhden viikkotunnin mittaiset kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä hyväksytty (=S) /hylätty (=H). Huom. jos olet tällaiselta kurssilta pois enemmän kuin 4 tuntia lukukaudessa, sinun pitää korvata ylimenevät tunnit. Korvaavista tehtävistä sovit opettajan kanssa. Korvaavat tehtävät on suoritettava lukuvuoden aikana. Valinnaisten aineiden arviointikriteerit löytyvät tästä kirjasesta kunkin valinnaisaineen kohdalta. Arvostelutavasta riippumatta kaikki valinnaiset aineet ovat yhtä vaativia ja niiden suorittaminen edellyttää aktiivisuutta ja työntekoa kuten yhteistenkin aineiden opiskelu. VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN Peruskoulun 9.luokan jälkeen pyrit yhteishaussa toisen asteen kouluihin jatkamaan opintojasi. Lukiot valitsevat oppilaansa päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lukuaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, vieraat kielet, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto. Muut toisen asteen oppilaitokset valitsevat oppilaansa eri kriteerein antamiensa pistemäärien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Pisteitä annetaan mm. päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta. Keskiarvossa ovat mukana myös numerolla arvosteltavat valinnaiset aineet 8.- ja 9.- luokalta. Lisäksi pisteitä annetaan painotetusti oppilaan kolmen parhaan taito- ja taideaineen (kuvataide, musiikki, kotitalous, käsityö, liikunta) arvosanojen keskiarvosta. Kunkin aineen kohdalla otetaan huomioon sekä yhteiset opinnot (7.-luokan numero paitsi liikunnassa 9.-luokan numero) että niihin liittyvät numerolla arvosteltavat valinnaiset opinnot 8.- ja 9.-luokalta. Tarkempia tietoja jatko-opintoihin liittyvistä asioista saat opinto-ohjaajaltasi. 3

4 KIELIKYLVYN VALINNAISAINEET, 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla on valittavana seitsemän tuntia valinnaisaineita. Näistä neljä tuntia (kaksi valinnaisainetta) on valittava A-valintoja. Oppilas voi valita myös kolme A-valintaa (6 tuntia) A-VALINNAT ELI KAHDEN VUODEN KAHDEN TUNNIN VALINNAT (PITKÄ VALINTA) VALINNAISET B-KIELET A01 Ranska - kurssi antaa perustiedot kielestä ja kulttuurista sekä pohjan jatko-opinnoille - tilanteet ja aihepiirit: tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa; itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen; perhe ja vapaa-aika; selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa - rakenteet: viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi - käytetään erilaisia työtapoja: yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, opettaja-johtoinen opetus - arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön, kotona tehtyyn työhön ja menestykseen kirjallisissa kokeissa 4

5 A02 Saksa - kurssi antaa perustiedot ko. kielestä ja kulttuurista sekä pohjan jatko-opinnoille - tilanteet ja aihepiirit: tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa; itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen; perhe ja vapaa-aika; selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa - rakenteet: viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi - käytetään erilaisia työtapoja: yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, opettajajohtoinen opetus - arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön, kotona tehtyyn työhön ja menestykseen kirjallisissa kokeissa 5

6 MATEMAATTISET AINEET A03 Tekstinkäsittely ja kymmensormijärjestelmä - opitaan kymmensormijärjestelmä, kehitetään sitä sekä opitaan tärkeiden asiakirjojen laatiminen - opitaan perusvalmiudet Word-tekstinkäsittelyohjelman hallintaan 8. luokalla - kirjaimet kymmensormijärjestelmällä - Word-tekstinkäsittelyohjelma - numerot, merkit - tarkkuus- ja nopeustestit - muihin oppiaineisiin liittyviä esitelmiä ja projektitöitä 9. luokalla - oikeinkirjoitus - tekstin muotoilu, muokkaus ja muut toiminnot - käytännön sovellukset kuten standardit ja asiakirjat - tarkkuus- ja nopeustestit - muihin oppiaineisiin liittyviä esitelmiä ja projektitöitä - kielikylpyoppilailla ruotsinkielisiä kirjoitusmateriaaleja Oppilas työskentelee "omalla" koneellaan ja tallentaa siihen kaikki harjoitustyönsä ja testinsä. Lisätehtäviä hän voi suorittaa TypingMaster-ohjelmalla. Tekstinkäsittelylliset erityispiirteet ohjaavat tehokkaaseen, jokapäiväiseen työskentelyyn ja tukevat myös atkopiskelua. Arvioinnissa huomioidaan tarkkuus- ja nopeustestien lisäksi kaikki oppilaan tuotokset. Lisätietoja Oppilas saa kirjoitustaidoistaan erillisen todistuksen. Kurssi sisältää vähintään tietokoneen A-ajokortin Word osuuden sisältämät asiat. 6

7 HUSLIG EKONOMI/KOTITALOUS A10 Huslig ekonomi Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att praktisera olika matlagnings- och bakningsmetoder genom att använda riktiga arbetsvanor och -redskap och fördjupa sina kunskaper - självständig informationssökning - att kunna planera sitt arbete, är aktiv, självständig och noggrann - att ha smidighet och tidsmedvetenhet i sitt arbete - att iaktta säkerhets- och hygienföreskrifter - att kunna samarbeta och ta hänsyn till andra - att ta ansvar och slutföra sitt arbete Olika måltider för vardag och fest, inhemsk och internationell matkultur, olika bakningsmetoder, dieter, konservering, livsmedelskunskap, ergonomi och rationalisering, miljövänlig konsumtion, att göra sina egna måltidsplaner, att hålla köket i skick - praktiskt arbete - grupparbete, pararbete, självständigt arbete - undervisningssamtal - att kunna olika matlagnings- och bakningsmetoder, att välja och använda arbetsredskap på rätt sätt - att jobba självständigt, raskt, smidigt, noggrant och ansvarsfullt, samarbetsförmåga - att arbeta mot uppsatta mål - praktiska prov 7

8 A10 Kotitalous - erilaisten ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien harjoitteleminen käyttäen oikeita työtapoja ja -välineitä sekä syventäen ja laajentaen jo opittuja tietoja ja taitoja - itsenäinen tiedonhankinta - suunnitelmallisuus, omatoimisuus, huolellisuus - itsenäinen työskentely - ripeys, joustavuus, urakkaluonteinen työtahti - yhteistyökyky, toisten huomioonottaminen - turvallisuus- ja hygieniaohjeiden noudattaminen - vastuullisuus ja työn loppuun tekeminen huolehtien myös siivouksesta Ateriakokonaisuuksia arkeen ja juhlaan, paikallinen, maakunnallinen ja kansallinen ruokaperinne, kansainvälinen keittiö, erilaiset leivontamenetelmät, ruokavaliot, säilöntä, elintarviketuntemus, ergonomia ja töiden rationalisointi, ympäristöystävällinen kuluttaminen, omien ateriasuunnitelmien teko ja niiden toteuttaminen, keittiön kunnossapito - käytännön työ - ryhmätyö, parityö, yksilöllinen työ - opetuskeskustelu - erilaisten ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien hallinta, työvälineiden oikea valinta ja käyttö - työskentelyn itsenäisyys, ripeys, joustavuus, siisteys ja vastuullisuus, yhteistyökyky - tavoitteiden suuntaisesti työskenteleminen - käytännön työkokeet 8

9 HANDARBETE//KÄSITYÖ A11 Tekniskt arbete Mål - planering av en arbetsprocess - maskinell bearbetning av olika material - materialkännedom - kvalitetskännedom - säkerhetsåtgärder - livslängden av en produkt Kursen ger ökade färdigheter att studera tekniska branscher. Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - teknisk ritning / arbetsritning - ritning av en produkt med hjälp av dator - tillverkning av en produkt - användning av olika material och fogningssätt - slutfinish och ytbehandling / tyngdpunkten på estetik - arbetssäkerhet - självständigt arbete - grupplanering - individuell- och grupphandledning - arbete enligt givna eller egna arbetsritningar - service av verktyg och maskiner - tyngdpunkt på bruks- och dekorationsföremål Värdering av eleven och elevarbetet grundar sig på: - planering / arbetsritning - arbetsprocessen / kunskapen att använda material, verktyg och maskiner - kunskapen att slutföra arbete estetiskt - positiv, aktiv och samarbetsvillig - egen evaluering / dokumentation 9

10 A11 Tekninen työ - työprosessin suunnittelu - eri materiaalien koneellinen työstäminen - materiaalien tuntemus - laatutuntemus - turvallisuustoimenpiteet - tuotteen elinikä Kurssin suorittaminen lisää oppilaan valmiuksia opiskella tekniikan ammatteihin. - tekninen piirtäminen / työpiirustus - tuotteen valmistus - eri materiaalien ja saumaustapojen käyttö - loppu- ja pintakäsittely / painopiste estetiikassa - työturvallisuus - itsenäinen työ - ryhmäsuunnittelu - yksilö- ja ryhmäohjaus - työ annettujen tai omien työpiirustusten mukaisesti - työkalujen ja koneiden huolto - painopiste käyttö- ja koriste-esineissä Oppilaan ja hänen työnsä arviointi perustuu: - suunnitteluun / työpiirustukseen - työprosessiin / taitoon käyttää materiaaleja, työkaluja ja koneita - taitoon tehdä loppuun mahdollisimman esteettinen työ - aktiivisuus ja yhteistyökyky - itsearviointiin 10

11 A12 Textilslöjd Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att utveckla mångsidiga praktiska färdigheter - att utveckla kreativitet och problemlösning - att lära sig planera och tillverka olika slags handarbeten - att få idéer för handarbete på fritiden - att ge färdigheter för fortsatta studier Olika tekniker och innehåll inom textilslöjd, t.ex. - sömnad av egna kläder, användning av överlocksmaskin, babykläder - garntekniker: stickning, virkning, vävning - brodering för hand och med maskin - speciella tekniker, t.ex. tovning, solfärgning, sidenmålning - förnyande av gamla textiler - självständigt arbete och grupparbete - handledd undervisning - självständigt kunskapssökande med hjälp av litteraturkällor och med tekniska hjälpmedel (datorer) - utställningar I kursbedömningen beaktas hela slöjdprocessen: planering, tillverkning och färdigt arbete. Vid vitsordsgivningen beaktas såväl kunskaper och färdigheter som arbetet under lektioner, initiativförmåga, kreativitet, och självständighetsgrad. 11

12 A12 Tekstiilityö - monipuolisen käsityötaidon saavuttaminen - suunnittelutaidon ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen - virikkeiden saaminen harrastukselliseen käsityön tekemiseen - jatko-opintokelpoisuuden turvaaminen - monipuolisesti tekstiilityön eri osa-alueita, esim. - vaateompelu: oma asu, saumurivaate, vauvanvaate - lankatekniikat: kudonta, neulonta, virkkaus - kirjonta käsin ja koneella - tutustumista erikoistekniikkoihin - vanhojen vaatteiden uusiminen - tiedonhaussa ja suunnittelussa käytetään apuna lähdekirjallisuutta ja tietotekniikkaa. - työskentely painottuu itsenäiseen työskentelyyn, eri vaiheissa työskennellään myös pareittain ja ryhmässä. - näyttelyihin tutustuminen Arvioinnissa huomioidaan koko käsityöprosessi: suunnittelu, työskentely ja lopputulos. Arvioinnissa tarkastellaan tietojen ja taitojen lisäksi työskentely-aktiivisuutta ja työskentelyn itsenäisyyttä, ideoiden kehittelyä, yhteistyökykyä ja harrastuneisuutta. 12

13 BILDKONST / KUVATAIDE A13 Bildkonst Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Mottagande, tolkning och värdering av bildspråket Deltagarna använder olika två- och tredimensionella tekniker för att uttrycka sig själva med bildspråket. De bekantar sig även med den lokala och aktuella konsten och konstnärerna. Arbetsverkstad. Arbete med olika redskap och material. Aktivitet, eget initiativtagande, idérikedom samt brukstagande av förmåga och kunskap A13 Kuvataide Kuvallisen kielen vastaanottaminen, tulkinta ja arviointi Itsensä ilmaiseminen kuvallisesti erilaisia kaksi- ja kolmiulotteisia tekniikkoja käyttäen sekä tutustuminen paikalliseen ja ajankohtaiseen taiteeseen ja taiteilijoihin. Työpajatyyppinen työskentely eri työvälineitä ja materiaaleja käyttäen. Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, idearikkaus sekä taitojen ja tietojen soveltaminen. 13

14 MUSIIKKI A14 Bändisoitto - kehittää bändisoittimien (mm. kitara, basso ja rummut) hallintaa sekä yhteissoittoa - antaa pohjaa jatko-opinnoille - kehittää esiintymisvarmuutta - harjoitellaan bändityöskentelyn perusteita - tutustutaan ja soitetaan musiikkia pop-rock-musiikin eri tyylikausilta - tutustutaan bändisoittimen huoltoon ja äänentoistoon - soitetaan monipuolista ohjelmistoa bändisoittimilla - valmistetaan ohjelmaa koulun eri tilaisuuksiin - soittotaitojen opiskelu alkaa jokaisen oppilaan omalta lähtötasolta - oppilaalla ei tarvitse olla aikaisempaa soittotaitoa - sävelletään omia kappaleita ja äänitetään niitä tietokoneelle - tehdään yhteistyötä filmauskurssin kanssa - käydään tutustumassa äänitysstudioon - soitetaan vaikeampia ja erityylisiä kappaleita - esiintymiset - yksilöllinen ja yhteisharjoittelu hengen bändeissä harjoittelu - aktiivisuus tunneilla - edistyminen omissa soitinopinnoissa - osallistuminen esiintymisiin 14

15 B-VALINNAT ELI YHDEN VUODEN KAHDEN TUNNIN VALINNAT MUSIC / MUSIIKKI B01 Tähtiainesta? - laulukurssi - kehitetään omaa ääni-ilmaisua ja laulutaitoa - yksilöllistä ohjausta lauluäänen kehittämiseen - tehdään mahdollisesti yhteistyötä bändikurssin kanssa - lauletaan erityylisiä kappaleita, keskittyen poprocktyyleihin - oppilaat voivat itse vaikuttaa laulettaviin kappaleisiin - harjoitellaan soololaulua ja laulamista ryhmässä yksija moniäänisesti - kehitetään mikrofoniin laulutekniikkaa - äänenkäyttöharjoituksia - tutustutaan erilaisiin laulajiin ja heidän tekniikoihin - singstarmaisia harjoituksia tietokoneelta - karaokelaulua - aktiivisuus tunneilla - osallistuminen esiintymisiin koulun juhlissa, ei esiintymispakkoa - omien taitojen kehittyminen kurssin aikana 15

16 BILDKONST/KUVATAIDE B06 Fotografering och filmning Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Eleven lär sig grunderna i fotografering och filmning, det bildliga språkets mottagande, tolkning och värdering. I kursen lär eleven sig om fotografering, planering, användning av videokamera samt förmedling via bilder Eleven lär sig att använda kameran, göra korta program (även animerade filmer är möjliga) och göra små utställningar samt att besöka dem. Om möjligt har vi även bildhantering. Aktivitet, initiativtagande, idérikedom samt brukstagande av inlärt förmåga och kunskap. B06 Valokuvaus ja filmaus Oppilas oppii valokuvauksen ja filmauksen perusteet, kuvallisen kielen vastanottamisen, tulkinnan ja arvioinnin. Kurssilla opiskellaan valokuvausta, sommittelua ja videokameran käyttöä sekä viestintää kuvilla. Kameran käytön opetteleminen, lyhyiden ohjelmien tekeminen (myös animaatio mahdollinen) ja pienten näyttelyiden toteuttaminen ja niissä käyminen. Mahdollisuuksien mukaan myös kuvankäsittelyä Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, idearikkaus sekä opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen. 16

17 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ B07 Teknisen työn pajakurssi Tutustutaan monipuolisesti teknisen työn eri osa-alueisiin Kurssi sisältää tiedollisia oppiaineksia puu- ja metallitekniikan lisäksi myös keramiikan kone- ja muovitekniikan sekä elektroniikan alueilta. Kurssilla toteutettavien monipuolisten töiden kautta kehittyvät oppilaan taidot sekä suunnitella että valmistaa eri materiaaleista käyttökelpoisia tuotteita. Työskentely nykyaikaisin koneellisin menetelmin on luonnollinen osa opetusta. Oppilaalle tärkeiden käden taitojen kehittämiseksi kurssi sisältää perinteisten työmenetelmien opiskelua. Pajakurssin teknisen työn opiskelu lisää oppilaan valmiuksia opiskella tekniikan ammatteihin. Samat kuin peruskurssilla (A08) Samat kuin peruskurssilla (A08) Lisätietoja Kurssin voivat valita kaikki. Kurssin voi suorittaa joko 8. tai 9.-luokalla. 17

18 IDROTT OCH GYMNASTIK / LIIKUNTA B08 Boll- och klubbspelkurs Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Att erbjuda positiva motionsupplevelser åt dem som är intresserade av boll- och klubbspel. Elever bekantar sig med olika boll- och klubbspel, som är aktuella för säsongen. Elever spelar bland annat handboll, badminton, tennis, golf och bowlar. Lärarlett, grupparbete. Tyngdpunkten är på spelmässiga övningar. I bedömningen beaktas färdighetsnivån, aktiviteten samt arbetsförmågan. B08 Palloilu- ja mailapelikurssi Tavoitteena on tarjota myönteisiä liikuntaelämyksiä palloilu - ja mailapeliliikuntaan motivoituneille nuorille. Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi taitotaso tavoitteellisesti harjoitettavissa palloilu- ja mailapelilajeissa. Perehdytään perusteellisemmin eri palloilumuotoihin ja mailapeleihin vuodenaikojen mukaan. Oppilaat saavat vaikuttaa harjoitettavien lajien valintaan. Mahdollisuuksien mukaan otetaan ohjelmaan koululiikunnassa harvinaisempia palloilu- ja mailapelimuotoja, kuten esim. käsipallo, keilailu, sulkapallo, tennis ja golf. ja harjoittelu tapahtuvat jossain määrin valmennuksellisin menetelmin. Pääpaino on pelinomaisella toiminnalla. Oppilaita ohjataan tuntemaan vastuuta työskentelystä, oikeassa hengessä toimimisesta, viihtyvyydestä ja välineistä. Arvioinnissa huomioidaan lajitaidot, toimintakykyisyys sekä harrastuneisuus. 18

19 TIETOTEKNIIKKA B05 Tietotekniikan peruskurssi - oppia tuntemaan tietokoneen pääosat ja tutustua niiden toimintaan ja rakenteeseen - oppia tuntemaan ja hallitsemaan tietokoneen käyttöjärjestelmän keskeiset toiminnot - oppia työvälineohjelmien, kuten grafiikka-, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien sekä selaimen peruskäyttö - kehittää päättelykykyä, johdonmukaista ajattelua ja tavoitteellista työskentelytapaa - saada kokonaiskuva tietotekniikan kehityksestä ja merkityksestä - edistää niitä tietoteknisiä valmiuksia, joita opintosuorituksissa ja tietoyhteiskunnassa tarvitaan - tietokonelaitteiston kokoonpano - tietokoneen käyttöjärjestelmä (Win XP pro) - tavanomaiset työvälineohjelmat verkkotyökalut mukaan lukien (Microsoft Office XP), - tietotekniikan kehitys ja merkitys tietokoneen käyttöönoton alkuajoista nykypäivään - peruskurssin kaksoistunti sisältää aiheesta riippuen myös tieto-osuuden konetyöskentely-osuuden lisäksi - tiedon ja ohjeiden opiskelu monisteiden, muistiinpanojen, opetuskeskustelujen sekä erilaisten audiovisuaalisten laitteiden avulla - laitetyöskentely yksin tai työparin kanssa annettujen harjoitusohjeiden mukaan - opetuksessa käytetään ruotsinkielistä oppimateriaalia mahdollisuuksien mukaan - kurssista saa arvosanan käytännön konetyön tulosten ja kirjallisten suoritusten perusteella Kurssi opetetaan ruotsin kielellä mahdollisuuksien mukaan. 19

20 C-VALINNAT ELI YHDEN VUODEN YHDEN TUNNIN VALINNAT Tästä valinnaisaineryhmästä voit valita yhden kurssin (1 tunti), jos sinulla on yksi B-valinta tai kolme A-valintaa. Ellei em. valintoja ole, voit valita kolme C-valinnaisaineryhmän kurssia (3 tuntia). MUSIIKKI C07 Musiikkiteknologiakurssi - äänentoistoon ja äänentoistolaitteisiin tutustuminen - miksaaminen - musiikin tekeminen ja äänittäminen tietokoneella - tutustutaan miksauspöydän toimintaperiaatteisiin - tutustutaan erilaisiin mikrofoneihin - erilaiset musiikin äänitysohjelmat tietokoneella - harjoitellaan miksaamaan erilaisia soittimia ja laulajia - huolehditaan äänentoistosta koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa - käydään mahdollisesti vierailulla äänentoistofirmassa - tehdään oma kappale tietokoneella (ei käytetä oikeita soittimia), vaan midikeybordia. - aktiivisuus tunneilla - omien taitojen kehittyminen ja kiinnostuksen osoitus aiheeseen 20

21 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS C02 Luova kirjoittaminen suomeksi - kehittää ja monipuolistaa kirjoittajan omaa kirjallista ilmaisua - kehittää oppilaan kielitajua, kielellistä havainto-kykyä ja aistiherkkyyttä - oppia tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä kriittisesti - vahvistaa ilmaisurohkeutta - kehittää yhteistyötaitoja - ohjatut kirjoitusharjoitukset - ohjattu palautteen antaminen kirjallisesti ja suullisesti - teksteistä pyritään kokoamaan julkaisu kurssin lopuksi - kirjoitetaan paljon erilaisia ja eri tekstilajia edustavia tekstejä - toimitaan yksin, parin kanssa tai pienryhmissä - annetaan palautetta kirjoittamalla ja keskustelemalla - aktiivinen osallistuminen opetukseen - annettujen kirjoitustehtävien suorittaminen - ohjeiden mukaiseen toimintaan kykeneminen - työkansion / portfolion palauttaminen asianmukaisessa kunnossa ajallaan 21

22 KIELET ENGLANTI C16 Englannin syventävä kurssi - vahvistaa ja monipuolistaa oppilaan osaamista - antaa virikkeitä itsenäiseen lisäopiskeluun - syventää oppilaan taitoja kielen eri osa-alueilla: rakenteet, tekstin- ja kuullunymmärtäminen, suullinen/kirjallinen tuottaminen - yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, projektit, esitelmät Arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön. 22

23 SVENSKA/RUOTSI C14 Språkbruk Mål Innehåll Arbetsmetoder - att förstärka elevens kunskaper på olika språkliga områden: grammatik, läs-och hörförståelse, muntliga och skriftiga arbeten - att fördjupa elevens kunskaper i olika språkliga sammanhang, språkriktighet som mål - självständigt arbete, pararbete, grupparbete, projekt, föredrag Utvärdering - aktivt deltagande under lektionerna C14 Språkbruk - vahvistaa ja monipuolistaa oppilaan osaamista kielen eri osa-alueilla: rakenteet, tekstin- ja kuullunymmärtäminen, suullinen/kirjallinen tuottaminen - syventää oppilaan taitoja kielen eri osa-alueilla painotuksena oikeakielisyys - yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, projektit, esitelmät Arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön. 23

24 C15 Dramakurs på svenska Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att kommunicera på svenska - att uttrycka sig själv - att förbättra sitt självförtroende - olika dramapedagogiska övningar - skådespelsövningar - par- och grupparbete - diskussion och analysering - aktiv närvaro under lektioner - koncentrerat deltagande i övningarna C15 Ilmaisutaidon kurssi ruotsiksi - ruotsin aktiivinen suullinen käyttö - itsensä ilmaiseminen - itsetunnon parantaminen - erilaiset ilmaisutaidolliset harjoitukset - näytelmäharjoitukset - ryhmä- ja parityöskentelyä - keskustelua ja analysointia - aktiivinen läsnäolo oppitunneilla - osallistuminen tunnilla tehtäviin harjoituksiin keskittyneesti 24

25 MATEMATIK/MATEMAATTISET AINEET C17 Matematiikan syventävä kurssi Lisätietoja - lisäoppiaineksen tarjoaminen erityisesti lukioon aikoville - matematiikan osa-alueiden oppimäärän laajentaminen niille oppilaille, jotka omaksuvat helposti perustiedot ja taidot - kurssit muodostavat haasteellisen kokonaisuuden matematiikkaa myöhemmin jatko-opinnoissaan tarvitseville ja valitseville 8.luokalla syvennetään ja laajennetaan niitä asioita, joita tulee eteen kaikille yhteisessä matematiikan kurssissa mm. - potenssit - neliöjuuret - polynomilaskenta - yhtälöt, suhde ja verranto - monikulmioiden ja ympyrän geometria - yhdenmuotoisuus - Pythagoraan lause - muistikolmiot Opettajan avustuksella oppilaat laskevat itse hankalampia ja vaikeampia tehtäviä, mahdollisuuksien mukaan ATKavusteisesti Aktiivista työntekoa arvostetaan. Tieto työnteon aktiivisuudesta varsinaiselle aineenopettajalle. KURSSI PIDETÄÄN RUOTSIKSI, JOS YHTEINEN MATEMATIIKKA OPETETAAN RUOTSIKSI 8.LK:lla 25

26 C18 Matematiikan soveltava tukikurssi Lisätietoja - peruslaskutoimitusten varmistaminen - oppilaat saavat syventäen jo opittujen tietojen ja taitojen rinnalle asioiden päättely- ja pohdiskelu-taitoja - eri osa-alueita elävöitetään soveltavin ja havainnollistavin esimerkein ja harjoituksin mahdollisuuksien mukaan myös atk-avusteisesti 8. luokan osuudessa keskeisimpiä asioita ovat - potenssilaskenta, neliöjuuri, polynomilaskenta, yhtälöt, suhde ja verranto, monikulmioiden ja ympyrän geometria, yhdenmuotoisuus, Pythagoraan lause, muistikolmiot Työskentelytavat painottuvat yksilö- tai parityöhön. Pienryhmissä pyritään yksilöllisesti oppimista tukevaan työskentelyyn. Mahdollisuuksien mukaan myös atk-avusteisesti Aktiivista työntekoa arvostetaan Palaute ahkeruudesta varsinaiselle aineenopettajalle KURSSI PIDETÄÄN RUOTSIKSI, JOS YHTEINEN MATEMATIIKKA OPETETAAN RUOTSIKSI 8.LK:lla 26

27 KUVATAIDE/BILDKONST TEKNISKT SLÖJD/TEKNINEN TYÖ C19 Elektronik 8 Mål Innehåll Arbetsmetoder.Repetition av elektronikens grundkomponenter och deras funktion. repetition av ellärans grunder. tillverkning av en elektronisk apparat. Repetition av ellärans grunder; ledare, isolatorer, enheter osv. Komponenternas funktion i strömkretsar. Planering och tillverkning av en elektronisk apparat. På ett rätt och säkert sätt använder vi den tekniska slöjdens maskiner och redskap. Eleven arbetar på eget initiativ, både självständigt och i grupp. Utvärdering I bedömningen beaktas: Planering, arbete, slutprodukt, ämneskunskap och arbetsmotivation. Inom planeringen beaktas funktion, kreativa lösningar och planeringsförmåga. Eget initiativtagande, planerande arbete och förmågan att anpassa instruktioner beaktas vid tillverkningen. Hos slutprodukten beaktas arbetets tekniska och estetiska finish som helhet. Inom ämneskunskaper beaktas tekniska kunskaper och färdigheter, tekniker, teknologi samt behärskandet av konsument- information. Inom arbetsmotivationen beaktas elevens positiva inställning, aktivitet, och delgivandet av egna erfarenheter och kunskaper. Bedömningen grundar sig delvis på kontinuerlig iakttagelse. Där tyngdpunkten ligger på arbetsattityd, intresse, planläggning, rätta arbetsmetoder och socialt beteende 27

28 C19 Elektroniikka 8 Opetellaan elektroniikan peruskomponentteja ja niiden toimintaa. Sähköopin perusteet. Valmistetaan elektroninen laite. Sähköopin perusasioiden kertausta; johteet, eristeet, suureet, yksiköt jne. Komponenttien toiminta virtapiirissä. Elektronisen laitteen valmistaminen Teknisen työn koneiden ja laitteiden oikeat ja turvalliset työtavat. Oppilas tekee työtä oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia tekijöitä: Suunnittelussa toimivuus ja omaperäiset ratkaisut ja suunnittelutaito. Työskentelyssä oma-aloitteisuus, suunnitelmallinen eteneminen ja työohjeiden soveltamiskyky. Lopputuloksessa työn tekninen ja tyylillinen kokonaisuus. Tietoaineksen hallinnassa tietojen, taitojen, tekniikoiden, teknologian ja kuluttajatiedon hallinta. Arviointi perustuu jatkuvaan seurantaan, jossa painottuvat työskentely, kiinnostus, suunnitelmallisuus ja oikeat työskentelymenetelmät. 28

29 TEXTILSLÖJD / TEKSTIILITYÖ C20 Textilsverkstad Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att bekanta sig med nya och olika slöjdtekniker - att lära sig planera och tillverka små slöjdarbeten och därmed utveckla handfärdigheter - att få idéer för handarbete i fritiden Planering och tillverkning av små slöjdarbeten (t.ex. smycken, väskor, dynor, mjukdjur etc.) enligt gruppens önskemål med några av följande tekniker - tygtryckning och tygfärgning (solfärgning, sidenmålning, marmorering) - tovning - pärlarbeten - makrame - självständigt arbete och grupparbete - handledd undervisning - utställningar - självständigt kunskapssökande med litteraturkällor och med tekniska hjälpmedel (datorer) - att få godkänt kräver aktivt deltagande i kursen och tillverkning av varje kursarbete. - kursarbeten utvärderas muntligt eller skriftligt. Då beaktas hela slöjdprocessen: planering, tillverkning och färdigt arbete 29

30 C20 Käsityöpaja - tutustua erilaisiin ja uusiin tekstiilityön tekniikkoihin - oppia suunnittelemaan ja valmistamaan pienimuotoisia käsityötuotteita - virikkeiden saaminen harrastukselliseen käsityön tekemiseen Ryhmän valinnan mukaan tutustutaan vähintään neljään erilaiseen tekniikkaan ja suunnitellaan ja valmistetaan siihen sopiva työ, esim. huivi, laukku, tyynyliina, pöytäliina, koru, pehmoeläin. Valitaan esim. seuraavista tekniikoista: - silkkimaalaus, aurinkovärjäys, marmorointi, kankaanpainanta - huovuttaminen - naru- ja nauhatyöt - helmityöt Suunnittelussa ja tiedonhaussa käytetään apuna lähdekirjallisuutta ja tieto- ja viestintätekniikkaa - opettajan ohjauksen ja työohjeiden seuraamista - itsenäistä ja parityöskentelyä - ryhmätöitä Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssitöiden suorittamista ajallaan. Kurssitöistä annetaan suullista tai kirjallista palautetta, joissa arvioidaan koko käsityöprosessia: suunnittelua, työskentelyä ja valmista työtä. 30

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2015 2016 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9 Käsityö Koulumme käsityön opetuksen lähtökohtana on kokonaisen käsityöprosessin läpivieminen. saattaa loppuun työn, jonka suunnitteluun hän on itse osallistunut. Prosessin aikana oppilaan käsityötaidot

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot