MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA"

Transkriptio

1 MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

2 VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset itse (7 h).viikkotuntimääräsi on yhteensä 30 tuntia. Jos opiskelet A2- kielenä ranskaa tai saksaa, viikkotuntimääräsi on 32 tuntia. Seitsemännen luokan jälkeen yhteisistä aineista päättyvät kotitalous, kuvataide, käsityö (TN ja TS), musiikki. Näiden aineiden 7.-luokan numero merkitään 9.luokalla päättötodistukseesi. Vaasan kaupungin kunnallisen opetussuunnitelman mukaan kielikylpyoppilaiden opetuksesta 50 % on ruotsinkielistä vuosiluokilla 5-9. Merenkurkun koulu ja Keskuskoulu ovat laatineet kielikylvylle yhtenäisen koulukohtaisen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9. Merenkurkun koulussa 7.luokalla ruotsiksi on opetettu kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, matematiikka, terveystieto ja oppilaanohjaus (15 h / h). Musiikki on opetettu englanniksi. Kahdeksannella luokalla näistä aineista liikunta, matematiikka ja terveystieto jatkuvat ja ne opetetaan ruotsinkielellä(6,5 h /30 32 h)). Kielikylpyoppilailla on mahdollisuus opiskella valinnaiset opinnot (7 h) ruotsinkielellä. Ruotsinkielellä opetettavat valinnaiset aineet on vihkosessa esitelty myös suomenkielellä. Tarjolla on myös suomenkielellä opetettavia kursseja, jotka on valinnaisvihkosessa esitelty vain suomenkielellä. Tässä vihkosessa on esitelty Merenkurkun koulun valinnaiset aineet. Voit valita niistä itsellesi 7 tuntia lukuvuodeksi Tee valinnaisaineiden valinta yhdessä huoltajiesi kanssa. Teoreettisten ja käytäntöpainotteisten opintojen suhde kannattaa suunnitella itselle sopivaksi. Valinnat ja niiden varavalinnat ovat sitovia. MITEN VALITSET? Valinnat tehdään erilliselle valintalomakkeelle. Lue huolellisesti siinä annetut ohjeet ja valitse niiden mukaan eri kohdista sallittu tuntimäärä. Teet valintoja kolmesta eri valikkotyypistä; A-VALINNAT ovat 2 viikkotunnin pituisia ja ne valitaan sekä 8.- että 9. luokkaa varten. Sinun on valittava vähintään kaksi ainetta (4h). B VALINNAT ovat 2 viikkotunnin pituisia. Valinta koskee 8.-lk. C VALINNAT ovat 1 viikkotunnin pituisia. Valinta koskee 8.-lk. Näitä valintoja teet kahdelta eri tarjottimelta. Suurin osa kursseista opetetaan jaksotettuna. Valintalomakkeeseen merkitään myös varavalintoja ohjeiden mukaan. 2

3 VALINNAISTEN AINEIDEN ARVOSTELU. Kestoltaan vähintään 2 viikkotunnin mittaiset aineet arvostellaan numerolla. Yhden viikkotunnin mittaiset kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä hyväksytty (=S) /hylätty (=H). Huom. jos olet tällaiselta kurssilta pois enemmän kuin 4 tuntia lukukaudessa, sinun pitää korvata ylimenevät tunnit. Korvaavista tehtävistä sovit opettajan kanssa. Korvaavat tehtävät on suoritettava lukuvuoden aikana. Valinnaisten aineiden arviointikriteerit löytyvät tästä kirjasesta kunkin valinnaisaineen kohdalta. Arvostelutavasta riippumatta kaikki valinnaiset aineet ovat yhtä vaativia ja niiden suorittaminen edellyttää aktiivisuutta ja työntekoa kuten yhteistenkin aineiden opiskelu. VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN Peruskoulun 9.luokan jälkeen pyrit yhteishaussa toisen asteen kouluihin jatkamaan opintojasi. Lukiot valitsevat oppilaansa päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lukuaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, vieraat kielet, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto. Muut toisen asteen oppilaitokset valitsevat oppilaansa eri kriteerein antamiensa pistemäärien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Pisteitä annetaan mm. päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta. Keskiarvossa ovat mukana myös numerolla arvosteltavat valinnaiset aineet 8.- ja 9.- luokalta. Lisäksi pisteitä annetaan painotetusti oppilaan kolmen parhaan taito- ja taideaineen (kuvataide, musiikki, kotitalous, käsityö, liikunta) arvosanojen keskiarvosta. Kunkin aineen kohdalla otetaan huomioon sekä yhteiset opinnot (7.-luokan numero paitsi liikunnassa 9.-luokan numero) että niihin liittyvät numerolla arvosteltavat valinnaiset opinnot 8.- ja 9.-luokalta. Tarkempia tietoja jatko-opintoihin liittyvistä asioista saat opinto-ohjaajaltasi. 3

4 KIELIKYLVYN VALINNAISAINEET, 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla on valittavana seitsemän tuntia valinnaisaineita. Näistä neljä tuntia (kaksi valinnaisainetta) on valittava A-valintoja. Oppilas voi valita myös kolme A-valintaa (6 tuntia) A-VALINNAT ELI KAHDEN VUODEN KAHDEN TUNNIN VALINNAT (PITKÄ VALINTA) VALINNAISET B-KIELET A01 Ranska - kurssi antaa perustiedot kielestä ja kulttuurista sekä pohjan jatko-opinnoille - tilanteet ja aihepiirit: tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa; itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen; perhe ja vapaa-aika; selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa - rakenteet: viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi - käytetään erilaisia työtapoja: yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, opettaja-johtoinen opetus - arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön, kotona tehtyyn työhön ja menestykseen kirjallisissa kokeissa 4

5 A02 Saksa - kurssi antaa perustiedot ko. kielestä ja kulttuurista sekä pohjan jatko-opinnoille - tilanteet ja aihepiirit: tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa; itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen; perhe ja vapaa-aika; selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa - rakenteet: viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi - käytetään erilaisia työtapoja: yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, opettajajohtoinen opetus - arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön, kotona tehtyyn työhön ja menestykseen kirjallisissa kokeissa 5

6 MATEMAATTISET AINEET A03 Tekstinkäsittely ja kymmensormijärjestelmä - opitaan kymmensormijärjestelmä, kehitetään sitä sekä opitaan tärkeiden asiakirjojen laatiminen - opitaan perusvalmiudet Word-tekstinkäsittelyohjelman hallintaan 8. luokalla - kirjaimet kymmensormijärjestelmällä - Word-tekstinkäsittelyohjelma - numerot, merkit - tarkkuus- ja nopeustestit - muihin oppiaineisiin liittyviä esitelmiä ja projektitöitä 9. luokalla - oikeinkirjoitus - tekstin muotoilu, muokkaus ja muut toiminnot - käytännön sovellukset kuten standardit ja asiakirjat - tarkkuus- ja nopeustestit - muihin oppiaineisiin liittyviä esitelmiä ja projektitöitä - kielikylpyoppilailla ruotsinkielisiä kirjoitusmateriaaleja Oppilas työskentelee "omalla" koneellaan ja tallentaa siihen kaikki harjoitustyönsä ja testinsä. Lisätehtäviä hän voi suorittaa TypingMaster-ohjelmalla. Tekstinkäsittelylliset erityispiirteet ohjaavat tehokkaaseen, jokapäiväiseen työskentelyyn ja tukevat myös atkopiskelua. Arvioinnissa huomioidaan tarkkuus- ja nopeustestien lisäksi kaikki oppilaan tuotokset. Lisätietoja Oppilas saa kirjoitustaidoistaan erillisen todistuksen. Kurssi sisältää vähintään tietokoneen A-ajokortin Word osuuden sisältämät asiat. 6

7 HUSLIG EKONOMI/KOTITALOUS A10 Huslig ekonomi Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att praktisera olika matlagnings- och bakningsmetoder genom att använda riktiga arbetsvanor och -redskap och fördjupa sina kunskaper - självständig informationssökning - att kunna planera sitt arbete, är aktiv, självständig och noggrann - att ha smidighet och tidsmedvetenhet i sitt arbete - att iaktta säkerhets- och hygienföreskrifter - att kunna samarbeta och ta hänsyn till andra - att ta ansvar och slutföra sitt arbete Olika måltider för vardag och fest, inhemsk och internationell matkultur, olika bakningsmetoder, dieter, konservering, livsmedelskunskap, ergonomi och rationalisering, miljövänlig konsumtion, att göra sina egna måltidsplaner, att hålla köket i skick - praktiskt arbete - grupparbete, pararbete, självständigt arbete - undervisningssamtal - att kunna olika matlagnings- och bakningsmetoder, att välja och använda arbetsredskap på rätt sätt - att jobba självständigt, raskt, smidigt, noggrant och ansvarsfullt, samarbetsförmåga - att arbeta mot uppsatta mål - praktiska prov 7

8 A10 Kotitalous - erilaisten ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien harjoitteleminen käyttäen oikeita työtapoja ja -välineitä sekä syventäen ja laajentaen jo opittuja tietoja ja taitoja - itsenäinen tiedonhankinta - suunnitelmallisuus, omatoimisuus, huolellisuus - itsenäinen työskentely - ripeys, joustavuus, urakkaluonteinen työtahti - yhteistyökyky, toisten huomioonottaminen - turvallisuus- ja hygieniaohjeiden noudattaminen - vastuullisuus ja työn loppuun tekeminen huolehtien myös siivouksesta Ateriakokonaisuuksia arkeen ja juhlaan, paikallinen, maakunnallinen ja kansallinen ruokaperinne, kansainvälinen keittiö, erilaiset leivontamenetelmät, ruokavaliot, säilöntä, elintarviketuntemus, ergonomia ja töiden rationalisointi, ympäristöystävällinen kuluttaminen, omien ateriasuunnitelmien teko ja niiden toteuttaminen, keittiön kunnossapito - käytännön työ - ryhmätyö, parityö, yksilöllinen työ - opetuskeskustelu - erilaisten ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien hallinta, työvälineiden oikea valinta ja käyttö - työskentelyn itsenäisyys, ripeys, joustavuus, siisteys ja vastuullisuus, yhteistyökyky - tavoitteiden suuntaisesti työskenteleminen - käytännön työkokeet 8

9 HANDARBETE//KÄSITYÖ A11 Tekniskt arbete Mål - planering av en arbetsprocess - maskinell bearbetning av olika material - materialkännedom - kvalitetskännedom - säkerhetsåtgärder - livslängden av en produkt Kursen ger ökade färdigheter att studera tekniska branscher. Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - teknisk ritning / arbetsritning - ritning av en produkt med hjälp av dator - tillverkning av en produkt - användning av olika material och fogningssätt - slutfinish och ytbehandling / tyngdpunkten på estetik - arbetssäkerhet - självständigt arbete - grupplanering - individuell- och grupphandledning - arbete enligt givna eller egna arbetsritningar - service av verktyg och maskiner - tyngdpunkt på bruks- och dekorationsföremål Värdering av eleven och elevarbetet grundar sig på: - planering / arbetsritning - arbetsprocessen / kunskapen att använda material, verktyg och maskiner - kunskapen att slutföra arbete estetiskt - positiv, aktiv och samarbetsvillig - egen evaluering / dokumentation 9

10 A11 Tekninen työ - työprosessin suunnittelu - eri materiaalien koneellinen työstäminen - materiaalien tuntemus - laatutuntemus - turvallisuustoimenpiteet - tuotteen elinikä Kurssin suorittaminen lisää oppilaan valmiuksia opiskella tekniikan ammatteihin. - tekninen piirtäminen / työpiirustus - tuotteen valmistus - eri materiaalien ja saumaustapojen käyttö - loppu- ja pintakäsittely / painopiste estetiikassa - työturvallisuus - itsenäinen työ - ryhmäsuunnittelu - yksilö- ja ryhmäohjaus - työ annettujen tai omien työpiirustusten mukaisesti - työkalujen ja koneiden huolto - painopiste käyttö- ja koriste-esineissä Oppilaan ja hänen työnsä arviointi perustuu: - suunnitteluun / työpiirustukseen - työprosessiin / taitoon käyttää materiaaleja, työkaluja ja koneita - taitoon tehdä loppuun mahdollisimman esteettinen työ - aktiivisuus ja yhteistyökyky - itsearviointiin 10

11 A12 Textilslöjd Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att utveckla mångsidiga praktiska färdigheter - att utveckla kreativitet och problemlösning - att lära sig planera och tillverka olika slags handarbeten - att få idéer för handarbete på fritiden - att ge färdigheter för fortsatta studier Olika tekniker och innehåll inom textilslöjd, t.ex. - sömnad av egna kläder, användning av överlocksmaskin, babykläder - garntekniker: stickning, virkning, vävning - brodering för hand och med maskin - speciella tekniker, t.ex. tovning, solfärgning, sidenmålning - förnyande av gamla textiler - självständigt arbete och grupparbete - handledd undervisning - självständigt kunskapssökande med hjälp av litteraturkällor och med tekniska hjälpmedel (datorer) - utställningar I kursbedömningen beaktas hela slöjdprocessen: planering, tillverkning och färdigt arbete. Vid vitsordsgivningen beaktas såväl kunskaper och färdigheter som arbetet under lektioner, initiativförmåga, kreativitet, och självständighetsgrad. 11

12 A12 Tekstiilityö - monipuolisen käsityötaidon saavuttaminen - suunnittelutaidon ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen - virikkeiden saaminen harrastukselliseen käsityön tekemiseen - jatko-opintokelpoisuuden turvaaminen - monipuolisesti tekstiilityön eri osa-alueita, esim. - vaateompelu: oma asu, saumurivaate, vauvanvaate - lankatekniikat: kudonta, neulonta, virkkaus - kirjonta käsin ja koneella - tutustumista erikoistekniikkoihin - vanhojen vaatteiden uusiminen - tiedonhaussa ja suunnittelussa käytetään apuna lähdekirjallisuutta ja tietotekniikkaa. - työskentely painottuu itsenäiseen työskentelyyn, eri vaiheissa työskennellään myös pareittain ja ryhmässä. - näyttelyihin tutustuminen Arvioinnissa huomioidaan koko käsityöprosessi: suunnittelu, työskentely ja lopputulos. Arvioinnissa tarkastellaan tietojen ja taitojen lisäksi työskentely-aktiivisuutta ja työskentelyn itsenäisyyttä, ideoiden kehittelyä, yhteistyökykyä ja harrastuneisuutta. 12

13 BILDKONST / KUVATAIDE A13 Bildkonst Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Mottagande, tolkning och värdering av bildspråket Deltagarna använder olika två- och tredimensionella tekniker för att uttrycka sig själva med bildspråket. De bekantar sig även med den lokala och aktuella konsten och konstnärerna. Arbetsverkstad. Arbete med olika redskap och material. Aktivitet, eget initiativtagande, idérikedom samt brukstagande av förmåga och kunskap A13 Kuvataide Kuvallisen kielen vastaanottaminen, tulkinta ja arviointi Itsensä ilmaiseminen kuvallisesti erilaisia kaksi- ja kolmiulotteisia tekniikkoja käyttäen sekä tutustuminen paikalliseen ja ajankohtaiseen taiteeseen ja taiteilijoihin. Työpajatyyppinen työskentely eri työvälineitä ja materiaaleja käyttäen. Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, idearikkaus sekä taitojen ja tietojen soveltaminen. 13

14 MUSIIKKI A14 Bändisoitto - kehittää bändisoittimien (mm. kitara, basso ja rummut) hallintaa sekä yhteissoittoa - antaa pohjaa jatko-opinnoille - kehittää esiintymisvarmuutta - harjoitellaan bändityöskentelyn perusteita - tutustutaan ja soitetaan musiikkia pop-rock-musiikin eri tyylikausilta - tutustutaan bändisoittimen huoltoon ja äänentoistoon - soitetaan monipuolista ohjelmistoa bändisoittimilla - valmistetaan ohjelmaa koulun eri tilaisuuksiin - soittotaitojen opiskelu alkaa jokaisen oppilaan omalta lähtötasolta - oppilaalla ei tarvitse olla aikaisempaa soittotaitoa - sävelletään omia kappaleita ja äänitetään niitä tietokoneelle - tehdään yhteistyötä filmauskurssin kanssa - käydään tutustumassa äänitysstudioon - soitetaan vaikeampia ja erityylisiä kappaleita - esiintymiset - yksilöllinen ja yhteisharjoittelu hengen bändeissä harjoittelu - aktiivisuus tunneilla - edistyminen omissa soitinopinnoissa - osallistuminen esiintymisiin 14

15 B-VALINNAT ELI YHDEN VUODEN KAHDEN TUNNIN VALINNAT MUSIC / MUSIIKKI B01 Tähtiainesta? - laulukurssi - kehitetään omaa ääni-ilmaisua ja laulutaitoa - yksilöllistä ohjausta lauluäänen kehittämiseen - tehdään mahdollisesti yhteistyötä bändikurssin kanssa - lauletaan erityylisiä kappaleita, keskittyen poprocktyyleihin - oppilaat voivat itse vaikuttaa laulettaviin kappaleisiin - harjoitellaan soololaulua ja laulamista ryhmässä yksija moniäänisesti - kehitetään mikrofoniin laulutekniikkaa - äänenkäyttöharjoituksia - tutustutaan erilaisiin laulajiin ja heidän tekniikoihin - singstarmaisia harjoituksia tietokoneelta - karaokelaulua - aktiivisuus tunneilla - osallistuminen esiintymisiin koulun juhlissa, ei esiintymispakkoa - omien taitojen kehittyminen kurssin aikana 15

16 BILDKONST/KUVATAIDE B06 Fotografering och filmning Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Eleven lär sig grunderna i fotografering och filmning, det bildliga språkets mottagande, tolkning och värdering. I kursen lär eleven sig om fotografering, planering, användning av videokamera samt förmedling via bilder Eleven lär sig att använda kameran, göra korta program (även animerade filmer är möjliga) och göra små utställningar samt att besöka dem. Om möjligt har vi även bildhantering. Aktivitet, initiativtagande, idérikedom samt brukstagande av inlärt förmåga och kunskap. B06 Valokuvaus ja filmaus Oppilas oppii valokuvauksen ja filmauksen perusteet, kuvallisen kielen vastanottamisen, tulkinnan ja arvioinnin. Kurssilla opiskellaan valokuvausta, sommittelua ja videokameran käyttöä sekä viestintää kuvilla. Kameran käytön opetteleminen, lyhyiden ohjelmien tekeminen (myös animaatio mahdollinen) ja pienten näyttelyiden toteuttaminen ja niissä käyminen. Mahdollisuuksien mukaan myös kuvankäsittelyä Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, idearikkaus sekä opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen. 16

17 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ B07 Teknisen työn pajakurssi Tutustutaan monipuolisesti teknisen työn eri osa-alueisiin Kurssi sisältää tiedollisia oppiaineksia puu- ja metallitekniikan lisäksi myös keramiikan kone- ja muovitekniikan sekä elektroniikan alueilta. Kurssilla toteutettavien monipuolisten töiden kautta kehittyvät oppilaan taidot sekä suunnitella että valmistaa eri materiaaleista käyttökelpoisia tuotteita. Työskentely nykyaikaisin koneellisin menetelmin on luonnollinen osa opetusta. Oppilaalle tärkeiden käden taitojen kehittämiseksi kurssi sisältää perinteisten työmenetelmien opiskelua. Pajakurssin teknisen työn opiskelu lisää oppilaan valmiuksia opiskella tekniikan ammatteihin. Samat kuin peruskurssilla (A08) Samat kuin peruskurssilla (A08) Lisätietoja Kurssin voivat valita kaikki. Kurssin voi suorittaa joko 8. tai 9.-luokalla. 17

18 IDROTT OCH GYMNASTIK / LIIKUNTA B08 Boll- och klubbspelkurs Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering Att erbjuda positiva motionsupplevelser åt dem som är intresserade av boll- och klubbspel. Elever bekantar sig med olika boll- och klubbspel, som är aktuella för säsongen. Elever spelar bland annat handboll, badminton, tennis, golf och bowlar. Lärarlett, grupparbete. Tyngdpunkten är på spelmässiga övningar. I bedömningen beaktas färdighetsnivån, aktiviteten samt arbetsförmågan. B08 Palloilu- ja mailapelikurssi Tavoitteena on tarjota myönteisiä liikuntaelämyksiä palloilu - ja mailapeliliikuntaan motivoituneille nuorille. Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi taitotaso tavoitteellisesti harjoitettavissa palloilu- ja mailapelilajeissa. Perehdytään perusteellisemmin eri palloilumuotoihin ja mailapeleihin vuodenaikojen mukaan. Oppilaat saavat vaikuttaa harjoitettavien lajien valintaan. Mahdollisuuksien mukaan otetaan ohjelmaan koululiikunnassa harvinaisempia palloilu- ja mailapelimuotoja, kuten esim. käsipallo, keilailu, sulkapallo, tennis ja golf. ja harjoittelu tapahtuvat jossain määrin valmennuksellisin menetelmin. Pääpaino on pelinomaisella toiminnalla. Oppilaita ohjataan tuntemaan vastuuta työskentelystä, oikeassa hengessä toimimisesta, viihtyvyydestä ja välineistä. Arvioinnissa huomioidaan lajitaidot, toimintakykyisyys sekä harrastuneisuus. 18

19 TIETOTEKNIIKKA B05 Tietotekniikan peruskurssi - oppia tuntemaan tietokoneen pääosat ja tutustua niiden toimintaan ja rakenteeseen - oppia tuntemaan ja hallitsemaan tietokoneen käyttöjärjestelmän keskeiset toiminnot - oppia työvälineohjelmien, kuten grafiikka-, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien sekä selaimen peruskäyttö - kehittää päättelykykyä, johdonmukaista ajattelua ja tavoitteellista työskentelytapaa - saada kokonaiskuva tietotekniikan kehityksestä ja merkityksestä - edistää niitä tietoteknisiä valmiuksia, joita opintosuorituksissa ja tietoyhteiskunnassa tarvitaan - tietokonelaitteiston kokoonpano - tietokoneen käyttöjärjestelmä (Win XP pro) - tavanomaiset työvälineohjelmat verkkotyökalut mukaan lukien (Microsoft Office XP), - tietotekniikan kehitys ja merkitys tietokoneen käyttöönoton alkuajoista nykypäivään - peruskurssin kaksoistunti sisältää aiheesta riippuen myös tieto-osuuden konetyöskentely-osuuden lisäksi - tiedon ja ohjeiden opiskelu monisteiden, muistiinpanojen, opetuskeskustelujen sekä erilaisten audiovisuaalisten laitteiden avulla - laitetyöskentely yksin tai työparin kanssa annettujen harjoitusohjeiden mukaan - opetuksessa käytetään ruotsinkielistä oppimateriaalia mahdollisuuksien mukaan - kurssista saa arvosanan käytännön konetyön tulosten ja kirjallisten suoritusten perusteella Kurssi opetetaan ruotsin kielellä mahdollisuuksien mukaan. 19

20 C-VALINNAT ELI YHDEN VUODEN YHDEN TUNNIN VALINNAT Tästä valinnaisaineryhmästä voit valita yhden kurssin (1 tunti), jos sinulla on yksi B-valinta tai kolme A-valintaa. Ellei em. valintoja ole, voit valita kolme C-valinnaisaineryhmän kurssia (3 tuntia). MUSIIKKI C07 Musiikkiteknologiakurssi - äänentoistoon ja äänentoistolaitteisiin tutustuminen - miksaaminen - musiikin tekeminen ja äänittäminen tietokoneella - tutustutaan miksauspöydän toimintaperiaatteisiin - tutustutaan erilaisiin mikrofoneihin - erilaiset musiikin äänitysohjelmat tietokoneella - harjoitellaan miksaamaan erilaisia soittimia ja laulajia - huolehditaan äänentoistosta koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa - käydään mahdollisesti vierailulla äänentoistofirmassa - tehdään oma kappale tietokoneella (ei käytetä oikeita soittimia), vaan midikeybordia. - aktiivisuus tunneilla - omien taitojen kehittyminen ja kiinnostuksen osoitus aiheeseen 20

21 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS C02 Luova kirjoittaminen suomeksi - kehittää ja monipuolistaa kirjoittajan omaa kirjallista ilmaisua - kehittää oppilaan kielitajua, kielellistä havainto-kykyä ja aistiherkkyyttä - oppia tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä kriittisesti - vahvistaa ilmaisurohkeutta - kehittää yhteistyötaitoja - ohjatut kirjoitusharjoitukset - ohjattu palautteen antaminen kirjallisesti ja suullisesti - teksteistä pyritään kokoamaan julkaisu kurssin lopuksi - kirjoitetaan paljon erilaisia ja eri tekstilajia edustavia tekstejä - toimitaan yksin, parin kanssa tai pienryhmissä - annetaan palautetta kirjoittamalla ja keskustelemalla - aktiivinen osallistuminen opetukseen - annettujen kirjoitustehtävien suorittaminen - ohjeiden mukaiseen toimintaan kykeneminen - työkansion / portfolion palauttaminen asianmukaisessa kunnossa ajallaan 21

22 KIELET ENGLANTI C16 Englannin syventävä kurssi - vahvistaa ja monipuolistaa oppilaan osaamista - antaa virikkeitä itsenäiseen lisäopiskeluun - syventää oppilaan taitoja kielen eri osa-alueilla: rakenteet, tekstin- ja kuullunymmärtäminen, suullinen/kirjallinen tuottaminen - yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, projektit, esitelmät Arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön. 22

23 SVENSKA/RUOTSI C14 Språkbruk Mål Innehåll Arbetsmetoder - att förstärka elevens kunskaper på olika språkliga områden: grammatik, läs-och hörförståelse, muntliga och skriftiga arbeten - att fördjupa elevens kunskaper i olika språkliga sammanhang, språkriktighet som mål - självständigt arbete, pararbete, grupparbete, projekt, föredrag Utvärdering - aktivt deltagande under lektionerna C14 Språkbruk - vahvistaa ja monipuolistaa oppilaan osaamista kielen eri osa-alueilla: rakenteet, tekstin- ja kuullunymmärtäminen, suullinen/kirjallinen tuottaminen - syventää oppilaan taitoja kielen eri osa-alueilla painotuksena oikeakielisyys - yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, projektit, esitelmät Arviointi perustuu oppilaan oppitunnilla tekemään työhön. 23

24 C15 Dramakurs på svenska Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att kommunicera på svenska - att uttrycka sig själv - att förbättra sitt självförtroende - olika dramapedagogiska övningar - skådespelsövningar - par- och grupparbete - diskussion och analysering - aktiv närvaro under lektioner - koncentrerat deltagande i övningarna C15 Ilmaisutaidon kurssi ruotsiksi - ruotsin aktiivinen suullinen käyttö - itsensä ilmaiseminen - itsetunnon parantaminen - erilaiset ilmaisutaidolliset harjoitukset - näytelmäharjoitukset - ryhmä- ja parityöskentelyä - keskustelua ja analysointia - aktiivinen läsnäolo oppitunneilla - osallistuminen tunnilla tehtäviin harjoituksiin keskittyneesti 24

25 MATEMATIK/MATEMAATTISET AINEET C17 Matematiikan syventävä kurssi Lisätietoja - lisäoppiaineksen tarjoaminen erityisesti lukioon aikoville - matematiikan osa-alueiden oppimäärän laajentaminen niille oppilaille, jotka omaksuvat helposti perustiedot ja taidot - kurssit muodostavat haasteellisen kokonaisuuden matematiikkaa myöhemmin jatko-opinnoissaan tarvitseville ja valitseville 8.luokalla syvennetään ja laajennetaan niitä asioita, joita tulee eteen kaikille yhteisessä matematiikan kurssissa mm. - potenssit - neliöjuuret - polynomilaskenta - yhtälöt, suhde ja verranto - monikulmioiden ja ympyrän geometria - yhdenmuotoisuus - Pythagoraan lause - muistikolmiot Opettajan avustuksella oppilaat laskevat itse hankalampia ja vaikeampia tehtäviä, mahdollisuuksien mukaan ATKavusteisesti Aktiivista työntekoa arvostetaan. Tieto työnteon aktiivisuudesta varsinaiselle aineenopettajalle. KURSSI PIDETÄÄN RUOTSIKSI, JOS YHTEINEN MATEMATIIKKA OPETETAAN RUOTSIKSI 8.LK:lla 25

26 C18 Matematiikan soveltava tukikurssi Lisätietoja - peruslaskutoimitusten varmistaminen - oppilaat saavat syventäen jo opittujen tietojen ja taitojen rinnalle asioiden päättely- ja pohdiskelu-taitoja - eri osa-alueita elävöitetään soveltavin ja havainnollistavin esimerkein ja harjoituksin mahdollisuuksien mukaan myös atk-avusteisesti 8. luokan osuudessa keskeisimpiä asioita ovat - potenssilaskenta, neliöjuuri, polynomilaskenta, yhtälöt, suhde ja verranto, monikulmioiden ja ympyrän geometria, yhdenmuotoisuus, Pythagoraan lause, muistikolmiot Työskentelytavat painottuvat yksilö- tai parityöhön. Pienryhmissä pyritään yksilöllisesti oppimista tukevaan työskentelyyn. Mahdollisuuksien mukaan myös atk-avusteisesti Aktiivista työntekoa arvostetaan Palaute ahkeruudesta varsinaiselle aineenopettajalle KURSSI PIDETÄÄN RUOTSIKSI, JOS YHTEINEN MATEMATIIKKA OPETETAAN RUOTSIKSI 8.LK:lla 26

27 KUVATAIDE/BILDKONST TEKNISKT SLÖJD/TEKNINEN TYÖ C19 Elektronik 8 Mål Innehåll Arbetsmetoder.Repetition av elektronikens grundkomponenter och deras funktion. repetition av ellärans grunder. tillverkning av en elektronisk apparat. Repetition av ellärans grunder; ledare, isolatorer, enheter osv. Komponenternas funktion i strömkretsar. Planering och tillverkning av en elektronisk apparat. På ett rätt och säkert sätt använder vi den tekniska slöjdens maskiner och redskap. Eleven arbetar på eget initiativ, både självständigt och i grupp. Utvärdering I bedömningen beaktas: Planering, arbete, slutprodukt, ämneskunskap och arbetsmotivation. Inom planeringen beaktas funktion, kreativa lösningar och planeringsförmåga. Eget initiativtagande, planerande arbete och förmågan att anpassa instruktioner beaktas vid tillverkningen. Hos slutprodukten beaktas arbetets tekniska och estetiska finish som helhet. Inom ämneskunskaper beaktas tekniska kunskaper och färdigheter, tekniker, teknologi samt behärskandet av konsument- information. Inom arbetsmotivationen beaktas elevens positiva inställning, aktivitet, och delgivandet av egna erfarenheter och kunskaper. Bedömningen grundar sig delvis på kontinuerlig iakttagelse. Där tyngdpunkten ligger på arbetsattityd, intresse, planläggning, rätta arbetsmetoder och socialt beteende 27

28 C19 Elektroniikka 8 Opetellaan elektroniikan peruskomponentteja ja niiden toimintaa. Sähköopin perusteet. Valmistetaan elektroninen laite. Sähköopin perusasioiden kertausta; johteet, eristeet, suureet, yksiköt jne. Komponenttien toiminta virtapiirissä. Elektronisen laitteen valmistaminen Teknisen työn koneiden ja laitteiden oikeat ja turvalliset työtavat. Oppilas tekee työtä oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia tekijöitä: Suunnittelussa toimivuus ja omaperäiset ratkaisut ja suunnittelutaito. Työskentelyssä oma-aloitteisuus, suunnitelmallinen eteneminen ja työohjeiden soveltamiskyky. Lopputuloksessa työn tekninen ja tyylillinen kokonaisuus. Tietoaineksen hallinnassa tietojen, taitojen, tekniikoiden, teknologian ja kuluttajatiedon hallinta. Arviointi perustuu jatkuvaan seurantaan, jossa painottuvat työskentely, kiinnostus, suunnitelmallisuus ja oikeat työskentelymenetelmät. 28

29 TEXTILSLÖJD / TEKSTIILITYÖ C20 Textilsverkstad Mål Innehåll Arbetsmetoder Utvärdering - att bekanta sig med nya och olika slöjdtekniker - att lära sig planera och tillverka små slöjdarbeten och därmed utveckla handfärdigheter - att få idéer för handarbete i fritiden Planering och tillverkning av små slöjdarbeten (t.ex. smycken, väskor, dynor, mjukdjur etc.) enligt gruppens önskemål med några av följande tekniker - tygtryckning och tygfärgning (solfärgning, sidenmålning, marmorering) - tovning - pärlarbeten - makrame - självständigt arbete och grupparbete - handledd undervisning - utställningar - självständigt kunskapssökande med litteraturkällor och med tekniska hjälpmedel (datorer) - att få godkänt kräver aktivt deltagande i kursen och tillverkning av varje kursarbete. - kursarbeten utvärderas muntligt eller skriftligt. Då beaktas hela slöjdprocessen: planering, tillverkning och färdigt arbete 29

30 C20 Käsityöpaja - tutustua erilaisiin ja uusiin tekstiilityön tekniikkoihin - oppia suunnittelemaan ja valmistamaan pienimuotoisia käsityötuotteita - virikkeiden saaminen harrastukselliseen käsityön tekemiseen Ryhmän valinnan mukaan tutustutaan vähintään neljään erilaiseen tekniikkaan ja suunnitellaan ja valmistetaan siihen sopiva työ, esim. huivi, laukku, tyynyliina, pöytäliina, koru, pehmoeläin. Valitaan esim. seuraavista tekniikoista: - silkkimaalaus, aurinkovärjäys, marmorointi, kankaanpainanta - huovuttaminen - naru- ja nauhatyöt - helmityöt Suunnittelussa ja tiedonhaussa käytetään apuna lähdekirjallisuutta ja tieto- ja viestintätekniikkaa - opettajan ohjauksen ja työohjeiden seuraamista - itsenäistä ja parityöskentelyä - ryhmätöitä Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssitöiden suorittamista ajallaan. Kurssitöistä annetaan suullista tai kirjallista palautetta, joissa arvioidaan koko käsityöprosessia: suunnittelua, työskentelyä ja valmista työtä. 30

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot