TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPPAKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Turku School of Economics and Business Administration ELEKTRONINEN KAUPANKÄYNTI Tietojärjestelmätiede: JO9 Seminaarityö Laatijat: Jani Leino 7662 Markus Olenius 7708 Ohjaaja: Kalle Kangas Turku

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TUTKIMUS Tutkimusongelma Tutkimusmetodit Tutkimusprosessi ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN MÄÄRITELMÄ ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN NYKYTILA SUOMESSA Kuluttajat Yritykset ELEKTRONISEN KAUPAN KAKSI ULOTTUVUUTTA MYYTÄVÄT TUOTTEET Jako neljään ryhmään STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT Miksi yrityksen kannattaa lähteä elektroniseen kaupankäyntiin Mikä saa asiakkaan ostamaan elektronisesti Miksi asiakas ei osta elektronisesti Yhteiskunnalliset edut Perinteisen kaupan ongelmat, jotka haittaavat myös elektronista kaupankäyntiä KÄYTTÖÖNOTTO Yhteistyökumppanien valinta Tekninen toteutus Maksutapojen valinta Tietoturvallisuus Saavutettavuus KAUPPAPAIKAN MARKKINOINTI YHTEENVETO...19 LÄHDELUETTELO...20

3 3 1. JOHDANTO Internetbuumin myötä elektronisesta kaupankäynnistä on tullut muoti-ilmiö, jonka tulevaisuus nähdään loistavana. Riittävä asiakaspohja maailmanlaajuisen liiketoiminnan harjoittamiseen pelkästään Internetissä on jo saavutettu. Kuitenkin tähän mennessä vain harvat yritykset ovat onnistuneet liittämään elektronisen kaupankäynnin tiiviisti liiketoimintastrategiaansa ja saamaan elektroniset kauppapaikkansa kannattaviksi. Aihetta on käsitelty liikaa teknisenä ilmiönä sen sijaan, että sitä olisi lähestytty puhtaasti liiketoiminnallisista lähtökohdista. 2. TUTKIMUS 2.1. Tutkimusongelma Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miksi yritysten kannattaa lähteä mukaan elektroniseen kaupankäyntiin ja mitä mahdollisuuksia se niille antaa. Lisäksi tutkimukseen pyrittiin sisällyttämään arvioita tulevaisuudesta ja elektronisen kaupan asemasta Suomessa Tutkimusmetodit Teimme tämän tutkimuksen kuvailevana tutkimuksena käyttäen aineistona kirjallisuutta ja alan lehtien artikkeleita sekä Internet lähteitä. Kävimme itse tutustumassa useisiin sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kauppapaikkoihin eli teimme havainnointia. Lisäksi voidaan laskea käytetyksi tutkijatriangulaatiota. Kyselyitä tai haastatteluja emme käyttäneet Tutkimusprosessi Aloitimme tutkimuksen etsimällä aineistoa Internetin artikkelitietokannoista, minkä jälkeen siirryimme kirjastoon etsimään aihetta käsitteleviä kirjoja. Kun olimme

4 4 löytäneet kirjallisuudesta pääkohdat koskien elektronista kauppaa, aloimme rajaamaan aihetta ja keskityimme enemmän tutkimusongelmassa määriteltyihin kysymyksiin. Sitten aloitimme kirjoitusprosessin, jonka aikana pyrimme järjestelemään keräämämme materiaalin loogisiksi kokonaisuuksiksi. 3. ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN MÄÄRITELMÄ Kirjassa Electronic Commerce Manager s Guide (Kalakota & Whinston, 1997) määritellään elektroninen kaupankäynti neljästä eri näkökulmasta: Kommunikointi-, liiketoimintaprosessi-, palvelu- ja online- näkökulma. Kommunikointinäkökulma Elektroninen kaupankäynti on informaation, tuotteiden ja palvelujen sekä maksujen välittämistä puhelinlinjoja, tietoverkkoja ja muita vastaavia keinoja hyväksikäyttäen. Liiketoimintaprosessinäkökulma Elektroninen kaupankäynti on teknologinen sovellus kohti liiketoimintatransaktioiden ja työprosessien automatisointia. Palvelunäkökulma Elektroninen kaupankäynti on työkalu, joka kohdistaa yritysten, kuluttajien ja johdon halun palvelukustannuksien vähentämiseen samalla parantaen tuotteiden laatua ja nopeuttaen palvelua. Online näkökulma Elektroninen kaupankäynti tarjoaa mahdollisuuden tuotteiden ja informaation ostamiseen ja myymiseen Internetissä ja muissa online-palveluissa.

5 5 Jyväskylän yliopiston Elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskus (1997) määrittelee elektronisen kaupankäynnin seuraavasti: Elektroninen kaupankäynti on tietoverkkojen avulla käytävää liiketoimintaa. Liiketoiminta sisältää palveluiden, tuotteiden ja informaation myymisen, maksamisen, esittelemisen, markkinoinnin ja jakelun eri muodoissaan sekä teknologiat, jotka mahdollistavat nämä toiminnot. (Jyväskylän yliopiston Elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskuksessa 1997) 4. ELEKTRONISEN KAUPANKÄYNNIN NYKYTILA SUOMESSA Vaikka Internetliittymien määrä Suomessa on suuri suhteutettuna väkilukuun, on Suomi silti asiantuntijoiden mukaan jäänyt elektronisen kaupan suhteen jälkijunaan verrattaessa esimerkiksi Ruotsiin. Ruotsalaiset, Bokus ja Boxman, ovat tulleet suomen markkinoille vahvasti toteutetuilla kauppapaikoillaan eivätkä suomalaiset vastaavat heikommin toteutetut palvelut pärjää niille kilpailussa asiakkaista. (Tiina Siltala 1999). Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistyksen teettämässä elektronisen kaupankäynnin barometrissä on selvitetty elektronisen kaupankäynnin laajuutta Suomessa ja tulevaisuudennäkymiä sekä kuluttajien, että yritysten näkökulmasta Kuluttajat Kyseisen barometrin mukaan 41% suomalaisista on kiinnostunut hankkimaan tuotteita ja palveluja Internetin kautta. Kiinnostavimmiksi palveluiksi nähdään tiedon etsintä, pankkiasioiden hoito ja lippupalvelutoiminta.. Kiinnostus hankkia tuotteita ja palveluita Internetin kautta näyttää kasvavan koko ajan. Kaikista vastaajista lähes joka toinen (41%) ilmoitti jatkossa olevansa erittäin tai melko kiinnostunut hankkimaan tuotteita ja palveluja Internetin välityksellä. Vastaajista, joilla oli Internetin käyttömahdollisuus joko kotoa tai työ/opiskelupaikalta, 11% oli ostanut tuotteita tai palveluja Internetin kautta. Koko väestöön suhteutettuna kaiken kaikkiaan 6% suomalaisista on jo tehnyt verkko-

6 6 ostoksia. Yleisimmin Internetistä oli ostettu kirjoja, vaatteita, cd-levyjä, lehtiä ja atk-ohjelmia ja tarvikkeita Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin myös sitä, minkälaisia tietoverkkopalveluita he uskoivat hankkivansa tai käyttävänsä lähimmän vuoden aikana. Suosituimpana palvelumuotona nähtiin erilainen tiedon etsintä (63%). Pankkiasioita verkon kautta uskoi hoitavansa 61% vastanneista. Kiinnostavimpiin palveluihin kuuluivat myös lippupalvelutoiminta (57%), uutispalvelut (53%) sekä matkailuun liittyvät palvelut (52%). Barometrin mukaan suomalaisista 10% oli kiinnostunut melko varmasti tai varmasti tekemään päivittäistavaraostoksia Internetistä. (Tietoykkönen 1998, Kuluttajat valmiina verkko-ostoksiin) 4.2. Yritykset Barometrin yritysosuuden mukaan suomalaisyrityksistä 9% tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuutta tilata tuotteitaan verkossa. 60% yrityksistä on hankkinut Internetyhteyden, ja 28% yrityksistä on omat www-sivut. Paljon julkisuutta saaneet verkkokaupan maksujärjestelmät eivät näytä nousevan kynnyskysymyksiksi verkkoliiketoiminnassa. Yleisin maksutapa tuotteita tai palveluita tarjoavilla verkkosivuilla oli perinteinen laskutus, jota tarjosi 89% vastanneista. Postiennakolla maksaminen oli mahdollista 27% yrityksistä. Maksutapana yritykset tarjosivat myös Solo-palvelua (16%), luottokorttia (11%) sekä Kultarahaa (11%). Haastatelluista yrityksistä 48% piti Internet-palvelujen kehittämistä kilpailukyvyn kannalta erittäin tai melko tärkeänä. Palvelujen kehittämiseen ei kuitenkaan oltu valmiita investoimaan. Vastanneista yrityksistä jopa 71% ei aio investoida lainkaan elektronisen kaupankäynnin ratkaisuihin lähimmän vuoden aikana. Tekniset valmiudet elektroniseen kaupankäyntiin ovat hyvät, mutta Internetiä hyödynnetään vielä lähinnä tiedonhankinnassa. (Tietoykkönen 1998, Suomalaisista yrityksistä )

7 7 5. ELEKTRONISEN KAUPAN KAKSI ULOTTUVUUTTA Elektroninen kaupankäynti voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, kuluttajakauppaan ja business-to-business kauppaan. Business-to-business kaupan mahdollisuudet arvioidaan yleisesti laajemmiksi kuin kuluttajakaupan. Silti alan lehdistö tuntuu keskittyvän jostain syystä melkein kokonaan kuluttajakauppaan. Esimerkkinä toimivasta b-to-b verkkokaupasta voidaan mainita Cisco Systemsin kauppapaikka. Ennusteiden mukaan business-to-business -kaupan rahallinen arvo tulee olemaan vuonna 2000 jotain 66 miljardin dollarin ja 171 miljardin dollarin väliltä eli arvoltaan noin kymmenen kertaa suurempi kuin kuluttajatavaroiden Internet myynti (Business Software Alliance 1998). Vuosien 1996 ja 1997 välillä elektroninen kauppa kasvoi yli 1000 prosenttia (Timmers Paul 1998). Elektroninen kauppa ei tapahdu välttämättä Internetin välityksellä vaikka sen myötä käsite on kuluttajien tietoisuuteen tullutkin. Yritykset ovat käyneet kauppaa tietyillä aloilla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan käyttäen hyväksi EDI, Electronic Data Interchange, järjestelmiä, jotka perustuvat tietojärjestelmien välillä kulkeviin Edifact -standardin muotoisiin sanomiin (Timmers Paul 1998). Näitä järjestelmiä käytettäessä viestien muoto on olennaisempi kuin välitystapa, joka voi olla esimerkiksi disketti, modeemiyhteys, tai Internet. Edellytyksenä on kuitenkin ollut molempien osapuolten sitoutuminen ja sopimukset järjestelmän käytöstä. Näitä jo melko yleisesti käytettäviä EDI järjestelmiä ollaan kuitenkin korvaamassa www teknologiaan perustuvilla sovelluksilla. Erityisesti pienten yritysten, joilla ei ole EDI järjestelmiä käytössä on helpompi lähteä mukaan, sillä liittymisestä EDI järjestelmään on yleensä aiheutunut huomattavia kustannuksia, kun vastaavasti kauppaa käyvien osapuolten yhdistäminen www teknologialla on ostajalle lähes olematon. Kaiken kokoiset yritykset ovat siirtymässä pois kalliista EDI järjestelmistä ja siirtymässä suhteellisesti halvempiin ja joustavampiin www teknologiaa hyväksi käyttäviin järjestelmiin (Peypoch, Business Horizons, 1998).

8 8 6. MYYTÄVÄT TUOTTEET Elektroninen kauppa voidaan edelleen lokeroida sen mukaan ovatko myytävät tuotteet tavaroita vai palveluja. Usein myytäessä tavaroita on kyse vain siitä, että perinteinen liiketoiminta on siirretty aikaisempien myyntikanavien lisäksi Internettiin eikä liiketoimintaprosesseja ole muutettu vaan tilauksia käsitellään perinteisesti. Tällöin sähköistä kauppapaikkaa voidaan verrata lähinnä tuoteluetteloon tai postimyyntikuvastoon. Vasta kun liiketoimintaprosessit ja taustajärjestelmät tukevat myyntitoimintaa voidaan puhua uudentyyppisestä liiketoiminnasta. Palveluita myytäessä lähtökohta on usein erilainen, sillä myytävät palvelut ovat yleensä tiukasti sidoksissa Internettiin ja juuri sitä varten kehitettyjä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi meklaripalvelut ja tiedonvälityspalvelut Jako neljään ryhmään Tuotteet, jotka tilataan, toimitetaan ja maksetaan elektronisesti Lähinnä informaatio, tietokoneohjelmistot ja muut tiedostomuotoiset tuotteet Tuotteet, jotka tilataan ja maksetaan elektronisesti Fyysiset tuotteet, kuten kirjat, cd-levyt ja huonekalut. Tuotteet, jotka tilataan perinteisin keinon, mutta toimitetaan elektronisesti Esimerkkinä keltainen pörssi verkkolehden lukuoikeus, joka saadaan kolmeksi päiväksi soittamalla maksulliseen puhelinnumeroon.

9 9 Tuotteet, jotka ainoastaan tilataan elektronisesti Tuote maksaa niin paljon, ettei asiakas uskalla maksaa elektronisesti, lainsäädäntö estää tuotteen toimittamisen ilman henkilöllisyyden tarkastamista tai toimittajan taustajärjestelmät eivät ole valmiita muuhun kuin tilauksen vastaanottamiseen elektronisesti. Tällöin voidaan käyttää postiennakkomaksua tai laskutusta. 7. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT Yritykset lähtevät mukaan elektroniseen kauppaan saavuttaakseen paremman kaupallisten transaktioiden ja niiden tuottaman informaation hallinnan sekä parantaakseen liiketoimintansa tehokkuutta. Kuitenkin nykyisessä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tärkeintä on mahdollisuus luoda kokonaan uusia toimintamalleja aineettomien palvelujen ja hyödykkeiden kaupalle. (OECD 1997) Ennen kuin yritys voi käyttää elektronista kauppaa työkaluna laadun kasvattamiseen ja toimitusnopeuden lisäämiseen pitää liiketoimintaprosessit miettiä uudestaan asiakkaan näkökulmasta sekä karsia kaikki ne toiminnot, jotka eivät suoraan tuo asiakkaalle lisäarvoa. (Sharp, UNIX Review, 1998) Tärkeimmät kilpailukeinot elektronisessa kaupassa ovat hinta, sisältö, käytettävyys sekä asiakaspalvelu. (Kalakota & Whinston, 1997) Näistä erityisesti kolmen viimeiseen kilpailukeinoon panostamalla kyetään saavuttamaan asiakkaiden uskollisuus pitemmällä tähtäimellä. Kun perinteistä liiketoimintaa harjoittava yritys suunnittelee elektroniseen kauppaan mukaan lähtöä, on sen analysoitava tuotteiden sopivuus tämän tyyppiseen kauppaan. Esimerkkejä tyypillisistä elektronisen kauppapaikan tuotteista ovat kirjat, cd-levyt ja elektronisesti välitettävä informaatio. Tällaisia kauppapaikkoja on-

10 10 kin jo perustettu lukuisia ja ne yleensä pystyvät tarjoamaan kuluttajille myös lisäpalveluja verrattuna tavallisiin näitä tuotteita myyviin liikkeisiin. Kauppapaikka olisi pystyttävä liittämään yrityksesi taustajärjestelmiin ja automatisoida toiminta siten, että saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan palvelua. Käytössä olevat logistiset järjestelmät määräävät kuinka kansainvälisesti laajaan elektroniseen kaupankäyntiin voit lähteä ilman suurempaa investointia näiden järjestelmien kehittämiseen. Vaatimukset logistisille järjestelmille riippuvat paljolti myytävistä tuotteista. Myös käytössä olevat henkilöstöresurssit asettavat rajoitteensa uuteen toimintamuotoon siirtymisessä. Lähdettäessä myymään business-tobusiness -tuotteita on maksujärjestelmä helpompi kehittää, koska voidaan käyttää myös laskutusta. Elektroninen b-to-b kauppa on myös sikäli helpompi aloittaa, että kaikilla potentiaalisilla asiakkailla on todennäköisesti ostamiseen vaadittavat laitteisto ja ohjelmistot. Maksutapana voidaan käyttää pelkästään laskutusta, jolloin Internet voi toimia korvikkeena puhelimen välityksellä tehtäville tilauksille. Alkuun pääsemiseksi riittää yrityksen tuoteluettelon siirto elektroniseen muotoon sekä tilauslomakkeen tai sähköpostilinkin lisääminen tuoteluettelon yhteyteen. Yrityksesi on huomioitava myös se miten erottautua kilpailijoista. On havaittu, ettei edes internetkaupassa pärjää kopioimalla suoraan jonkin olemassa olevan kaupan toimintaperiaatteet. Esimerkiksi jos asiakas vertaa kahta täysin samanlaista elektronista kauppapaikka, joista molemmista hän saa samat tuotteet ja palvelut samaan hintaan, valitsee hän luultavasti sen, joka on tunnetumpi tai kumpaa hän on käyttänyt aikaisemmin. Sähköinen kauppa on tavallaan vaativampaa kuin perinteinen, sillä asiakkaan on helppo hylätä yksi kauppa ja siirtyä toiseen, sillä kauppias on anonyymi. (Liisa Hakola, 1999)

11 Miksi yrityksen kannattaa lähteä elektroniseen kaupankäyntiin Kustannusedut Liiketoimintaprosessien automatisointi, vähäisempi henkilöstöresurssien ja liiketilan tarve mahdollistavat toiminnan pienemmin kustannuksin. Laaja asiakaskunta Potentiaalinen asiakaskunta on suuri, mutta kauppapaikka pitää saada tunnetuksi ostaville asiakkaille. Imagoedut Elektronisen kaupan ollessa vielä uusi asia saattavat yritykset saada siinä mukana olemalla imagoetuja, vaikka ne eivät pystyisikään tarjoamaan mitään konkreettisia uusia palveluja. Alhaisempi alalle tulokynnys kuin perinteisessä liiketoiminnassa Erityisesti myytäessä tuotteita, joiden tilaaminen, maksaminen ja toimitus hoidetaan elektronisesti, saattaa alkuun pääsy onnistua pienin investoinnein ja toiminta voi olla kannattavaa suhteellisen pienelläkin liikevaihdolla. Ei ole tarpeen välttämättä vuokrata liiketilaa, eikä palkata myyntihenkilöstöä. Mahdollisuus myydä uudentyyppisiä tuotteita kannattavasti Ainoastaan Internetissä voi olla kannattavaa myydä hyvin halpoja, esimerkiksi muutamien pennien arvoisia, tuotteita, jos asiakaskunta on tarpeeksi suuri sekä maksujärjestelmä helppo ja toimiva.

12 Mikä saa asiakkaan ostamaan elektronisesti Halvempi hinta Asiakkaalle pystytään myymää halvemmalla, koska ei tarvita liiketilaa, säästetään henkilöstön määrässä, tilausten käsittely on automatisoitu ja laaja markkina-alue mahdollistaa volyymin kasvun, mikä myös laskee hintoja. Ostokset voi tehdä kotoa, eikä asiakkaan fyysinen sijainti kauppaan nähden vaikuta Asiakkaan ei tarvitse lähteä kotoa tehdäkseen ostoksia ja hän voi helposti vertailla useita samoja tuotteita myyviä kauppapaikkoja tehdäkseen järkevän ostopäätöksen. Asiakkaan ei tarvitse jonottaa kaupan kassoilla eikä liikenneruuhkissa. Tuotteen saa heti tai postissa kotiin Parhaassa tapauksessa asiakas saa ostamansa tuotteen tai informaation heti samaa välinettä käyttäen millä tilaus on tehty. Usein asiakas saa postin kautta tilaamansa tuotteen helpommalla ja nopeammin kuin lähtemällä itse hakemaan. Hyvässä kauppapaikassa asiakas saa myös tilausvahvistuksen heti tilauksen jälkeen. Asiakkaalle tarjotaan uusia lisäpalveluja, joita ei muuten olisi mahdollista saada Lähes jo klassisena esimerkkinä voidaan ottaa Amazon kirjakauppa, josta tilatessaan asiakas saa tietoa myös muista samaa aihetta käsittelevistä kirjoista. Lisäksi palvelu näyttää tilaajalle, mitä muita kirjoja ne henkilöt ovat yleensä lukeneet, jotka ovat ostaneet saman kirjan kuin kyseinen tilaaja.

13 13 Asiakas mieltää elektronisen ostamisen muodikkaaksi Elektroninen kauppa on nyt pinnalla oleva asia, joten jotkut asiakkaat saattavat kokeilla ostamista kerran, jotta tietävät mitä se on ja toimiiko se käytännössä. Asiakkaan pitää kuitenkin löytää tästä tavasta ostaa tuotteita jotain lisäarvoa itselleen, jotta kokeilu ei jäisi kertaluontoiseksi. Mahdollisuus ostaa tuotteita, joita ei omalla paikkakunnalla tai omassa maassa myydä laisinkaan Joitain marginaali- tai erityistuotteita saattaa olla hyvinkin vaikea hankkia kaikista maista, joten elektroninen kauppapaikka laajentaa kuluttajien saavuttamaa tuotevalikoimaa. Jos asiakas ei saa mitään näistä eduista, ei hänellä ole yhtään hyvää syytä ostaa elektronisesta kauppapaikasta. Mitä hyödyllisemmäksi asiakas uuden ostotavan kokee, sitä halukkaampi hän on sitä käyttämään Miksi asiakas ei osta elektronisesti Kaikilla ei ole internet yhteyttä tai he eivät osaa / halua käyttää sitä Vaikka Internetin käyttö on jatkuvasti lisääntynyt, eivät kaikki, etenkään vanhemmat ihmiset, välttämättä viitsi käyttää voimavarojaan uuden teknologian oppimiseen. Tällä hetkellä kun kuluttaja haluaa käyttää Internetiä, on hänellä oltava tietokone tai hänen on vaivauduttava lähtemään esimerkiksi lähimpään kirjastoon. Tällöin menetetään monet elektronisen ostamisen edut. Asiakkaat kaipaavat sosiaalista kanssakäymistä Kaupassa käyminen voi olla sosiaalinen tapahtuma monelle ihmiselle. Asiakas ehkä haluaa myös keskustella myyjän kanssa

14 14 tuotteen ominaisuuksista sen sijaan, että esimerkiksi lukisi niistä www-sivuilta. Asiakas ottaa usein myyjän mukaan ostopäätöksen tekoon kysymällä myyjän mielipidettä tuotteen sopivuudesta asiakkaalle. Asiakkaat ovat tottuneet toimimaan perinteisellä tavalla Totuttuja rutiineita on hyvin vaikea muuttaa ellei tarjolla ole kiistattomia etuja Tekninen toteutus ei toimi tai on sekava Kauppapaikan on oltava nopea käyttää niin ettei asiakas tuskastu hitaaseen yhteyteen. Tuotteiden valinnan on oltava helppoa kuten myös maksamisen. Ulkoasu ei saa olla liian sekava vaan eri vaihtoehtojen pitää olla helposti näkyvissä ja valittavissa. Useimmat asiakkaat tulevat elektroniselle kauppapaikalle kotoaan modeemin välityksellä. Asiakas ei koe maksamista turvalliseksi ja pelkää omia tietojaan käytettävän väärin Tällä hetkellä maksamista Internetissä ei koeta vielä riittävän turvalliseksi, mikä on ollut yksi suurimmista elektronisten kauppapaikkojen yleistymisen esteistä. Kaikki eivät myöskään halua rekisteröityä jonkin palvelun käyttäjiksi heti alussa. Tiedot ollaan valmiita luovuttamaan vasta oston yhteydessä. Asiakas saa tuotteen nopeammin, helpommin tai halvemmalla perinteistä tapaa käyttäen Esimerkiksi samaa tuotetta myyvä kauppa saattaa olla asiakkaan työmatkan tai asunnon vieressä, joten tuote saadaan näin perinteisellä tavalla nopeammin, eikä pieni hintaero saa vielä asiakasta muuttamaan tottumuksiaan.

15 15 Jotkut tuotteet eivät yksinkertaisesti sovi elektronisesti myytäväksi, koska asiakas haluaa kokeilla, kosketella, haistaa tai sovittaa päällensä tuotetta ennen ostopäätöksen tekoa Esimerkiksi tuoretuotteet kuten hedelmät ja vihannekset ovat ongelmallisia, koska niille ei ole selkeää laatuluokittelua ja näin ollen asiakas ei tiedä mitä saa. Myös säilyvyys kuljetuksen aikana voi olla ongelma Yhteiskunnalliset edut Pienempi ympäristön kuormitus Elektroninen kauppa voi olla osana ympäristöohjelmaa, jolloin pyritään vakuuttamaan asiakas, että elektroninen ostaminen on harkittava vaihtoehto perinteiselle kaupoissa juoksemiselle. Vähentää yksityisautoilua Esimerkkinä elektroninen päivittäistavarakauppa, joka toimittaa tavarat lähettipalvelun kautta kotiin. Näin autoralli jättimarketteihin vähenee Perinteisen kaupan ongelmat, jotka haittaavat myös elektronista kaupankäyntiä Maailmankauppaa hidastavat sadat määräykset, jotka koskevat kansainvälistä kauppaa, sisältäen verolait, tullivaatimukset, kirjanpitolait ja rahtimääräykset.(sharp, UNIX Review, 1998) Maailmanlaajuisessa kaupassa eri valtiot ovat huolissaan verotulojen menetyksestä ja kaupankäynnin vaikeammasta kontrolloitavuudesta, mikä saattaa aiheuttaa rajoitteita elektroniseen kauppaan. Toisaalta maailmankauppaa pyritään jatkuvasti vapauttamaan.

16 16 8. KÄYTTÖÖNOTTO Sähköisen kauppapaikan rakentamisen olisi aina syytä olla hyvin määritelty ja hallinnoitu projekti Ennen kauppapaikan perustamista tulisi selvittää pystytäänkö tekninen ylläpito, tilausten käsittely ja logistiikka hoitamaan alkuperäisillä henkilöstöresursseilla, sillä teknisestä toteutuksesta riippuen käyttöönottovaihe voi vaatia lisää henkilöstöä Yhteistyökumppanien valinta Käytettävät välineet ja toimittajat on syytä valita perusteellisella valintamenettelyllä, koska heidän kanssaan ollaan yhteistyössä vielä pitkään varsinaisen rakennustyön jälkeenkin. Jos kaupankäynnin ei voida olettaa heti kasvavan hyvin suureksi, on kauppapaikka syytä perustaa jonkin palveluntarjoajan hotellipalvelimelle, joiden maksut ovat yleensä provisiopohjaisia. Palvelimen kapasiteettia on oltava mahdollista nostaa tarvittaessa. Oman palvelimen perustaminen tulee ajankohtaiseksi vasta liikevaihdon kasvaessa miljoonaluokkaan Tekninen toteutus Tärkeimpänä kysymyksenä ennen muiden teknisten ratkaisujen tekoa on suunniteltava kuinka automaattiseksi kauppapaikka halutaan tehdä. Vaihtoehdot lähtevät elektronisesta postimyyntiluettelosta, josta tilaukset tulevat sähköpostitse, päätyen kokonaisratkaisuun, jossa integroidaan kauppapaikka yrityksen logistisiin järjestelmiin ja taloushallintoon sekä tilausten käsittely automatisoidaan. Pitkälle automatisoidun järjestelmän kehittäminen vie aikaa ja rahaa, mutta siitä on riittävän volyymin saavuttamisen jälkeen saatavissa suurimmat kustannusedut, koska turhat manuaaliset työvaiheet on eliminoitu tai vähintään minimoitu. Myös varaston riittävyyden varmistaminen ja myynnin seuranta helpottuu.

17 Maksutapojen valinta Olennainen osa elektronisen kauppapaikan teknistä toteutusta on valita mitä eri maksutapoja voidaan asiakkaalle tarjota. Esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on käytössä Solo-, Kultaraha-, Leonia maksu, luottokortti, postiennakko, laskutus ja käteismaksu toimituksen yhteydessä. Meritan Solo -pankilla on absoluuttisesti enemmän verkkoasiakkaita kuin millään muulla pankilla maailmassa, käyttäjää. Toisena Suomessa tulee Osuuspankin kultaraha, jonka jälkeen Leonia. Kaikki edellä mainitut pankit ovat luomassa tai niillä on jo jonkinnäköinen sähköinen kauppapaikka. (Jorma T. Mattila, 1999) Kansainvälisesti tällä hetkellä käytetyin tapa on edelleen luottokortti, mutta myös älykortit tekevät tuloaan elektroniseen kaupankäyntiin. Nykyään on jo markkinoilla halpoja kotitietokoneeseen liitettäviä kortinlukijoita Tietoturvallisuus Asiakkaalle ei saa missään vaiheessa syntyä kuvaa epävarmasta kauppapaikasta, jossa käyttäjätietojen turvallisuus on vaarassa, kuitenkaan tietojen salakirjoitukset ja digitaaliset allekirjoitukset eivät saa olla liian monimutkaisia kuluttajan on koettava ostotapahtuma nopeaksi, helpoksi ja turvalliseksi. Monilla kauppapaikoilla on mahdollisuus valita käyttääkö salattua tai salaamatonta maksutapaa. Luonnollisesti kaikkien tietojärjestelmien varmuuskopiointi on tarpeellista, muutoin teknisten ongelmien ilmetessä voidaan menettää hetkessä maine asiakkaiden keskuudessa Saavutettavuus Vaikka palvelinjärjestelmä olisi kuinka vakaa tahansa, kauppa ei käy, jos internetyhteyden kapasiteetti ei riitä.. Kauppapaikkaan on oltava riittävän nopea yhteys, jotta tuotteiden valinta ja tilaus käy sujuvasti. Tämänkin suhteen on pystyttävä arvioimaan käyttäjämäärä ja tarpeen mukaan oltava valmius nostaa kapasiteettia.

18 18 Ylimitoitus nostaa turhaan kustannuksia ja pienimuotoista elektronista kauppaa harjoittava yritys ei välttämättä tarvitse nopeinta mahdollista kiinteää yhteyttä. Tärkeää on myös se, että kauppapaikka on saavutettavissa 24 tuntia vuorokaudessa ja saadut tilaukset käsitellään viimeistään seuraavana arkipäivänä. 9. KAUPPAPAIKAN MARKKINOINTI Lanseerattaessa uutta kauppapaikkaa on hyvä käyttää mainontaa sekä netissä että perinteisissä medioissa. Ilmoittelua sanomalehdissä, radiossa tai televisiossa voidaan tukea banneri -mainonnalla joillain suosituilla www sivulla. Asiakkaita voidaan houkutella erilaisilla kilpailuilla, joissa saadaan samalla selvitettyä millaisia kävijöitä kauppapaikalla on ostavien asiakkaiden lisäksi ollut. Ostavista asiakkaista kerätään kaikki mahdollinen tieto ja pyritään kehittämään palvelua heidän kulutustottumuksiaan vastaaviksi. Tietoja ei saa käyttää väärin, eikä luovuttaa kolmansille osapuolille ilman asiakkaiden lupaa, muutoin menetetään asiakkaiden luottamus ja saatetaan rikkoa lakia. Kauppapaikan mukautuminen kunkin asiakkaan profiilia vastaavaksi tarjoaisi asiakkaalle henkilökohtaisempaa palvelua. Myynnin seuranta kaikilla tasoilla ja tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen kuuluvat menestyksekkään kauppapaikan tunnusmerkkeihin. Asiakas on saatava tulemaan uudestaan sivuille, vaikka muitakin vastaavia kauppapaikkoja olisi tarjolla. Siksi erilaisia kanta-asiakastarjouksia sekä bonuksia on hyvä tarjota asiakasuskollisuuden kasvattamiseksi. Verkossa on pystyttävä erottumaan kilpailijoista ja siksi on oltava joko ensimmäinen tiettyä tuotetta tarjoava ja sitä kautta tunnettu tai joiltain osin kilpailijoita parempi. Erottumiseen voi riittää erityisen halvat hinnat, laajempi valikoima, nopeampi toimitusaika tai parempi laatu.

19 YHTEENVETO Elektroninen kauppa tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailmanlaajuisen kaupankäyntiin ja luo uusia liiketoimintamalleja. B-to-b kaupassa yritykset ovat siirtymässä EDI järjestelmistä uusiin Internet pohjaisiin järjestelmiin. Elektroninen kauppa tarjoaa hyvät mahdollisuudet hankintaprosessien uudistamiseen toimittajasuhteiden osalta muun muassa Extranet järjestelmiä hyväksikäyttäen. Kuluttajapuolella asenteet ja valmiudet elektronista kauppaa ajatellen ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Elektroniseen kauppaan mukaan lähtemistä on käsiteltävä strategisena kysymyksenä, joka vaatii sitoutumista ja uusien toimintatapojen omaksumista. Olemassa olevan liiketoiminnan siirtäminen elektroniseen muotoon ei onnistu suoraan vaan strategiset tavoitteet pitää ottaa huomioon ja muokata liiketoimintaprosesseja sen mukaisesti.

20 20 LÄHDELUETTELO Kalakota, Ravi - Whinston, Andrew B. (1997) Electronic Commerce A manager s guide Addison-Wesley Longman inc. Sharp, Brad (1998) Creating an E-Comm architecture UNIX Review Vol 13, No. 2, Peypoch, Ramon J (1998) The case for electronic business communities Business Horizons Vol 41, No. 5, 17 Jyväskylän yliopiston Elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskuksessa (1997) Suomen elektronisen kaupankäynnin yhdistys ry <http://www.ecf.fi/alkusi.htm>, Business Software Alliance (1998) E-Commerce: Policy Principles Developed by the Members of the Business Software Alliance on Critical Issues Facing the Future of Electronic Commerce. <http://www.bsa.org/ceoforum/pdfs/ecommerce.pdf>, Timmers Paul (1998) EM - Electronic Commerce in Europe, EM - Electronic Markets, Vol. 8, No. 2, 07/98 OECD (1997) Electronic commerce: Opportunities and challenges for Government, 11 Tiina Siltala (1999) Sähköisen torikaupan maksunappia vieroksutaan. Tietoviikko, : 3, Jorma T. Mattila (1999) Sähköisen torikaupan maksunappia vieroksutaan. Tietoviikko, : 3, 23 Tietoykkönen 1998, Elektronisen kaupankäynnin barometri, Kuluttajat valmiina verkko-ostoksiin <http://db2.finhost.fi/task/ecf_sivu?xnro=9>, Tietoykkönen 1998, Elektronisen kaupankäynnin barometri, Suomalaisista yrityksistä 9% tarjoaa tuotteitaan verkossa < Liisa Halkola (1999) Virtuaalikaupassa korostuvat asiakkaan tarpeet. Tietoverkko, 1999:1, 50-51

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/ Tietoturva Internet kaupankäynnissä E-Commerce for Extended Enterprise 29.4.98 Jari Pirhonen (Jari.Pirhonen@atbusiness.com) AtBusiness Communications Oy http://www.atbusiness.com Tutkimus web-palveluista

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Matkakortin internetpalvelu Markus Nilsson Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Matkakortin internetpalvelu HSL haluaa lisätä asiakkaille tarjottavia verkkopalveluita Haluamme

Lisätiedot

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ 2008 Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Tiivistelmä Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa.

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. Verkkokaupan tilanne Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. 65 %:lla suomalaisista on käytössään älypuhelin. Suomalaisista kuluttajista 45 % tekee verkko-ostoksia. Vuonna

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle Klarna Perustettu vuonna 2005 verkkokauppaan tuotiin helppo ja turvallinen maksutapa, jonka ansiosta asiakkaasi saa tilaamansa tuotteet ennen niiden maksamista. Globaali markkinajohtaja jälkikäteismaksamisessa

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Basware IFRS Forum. Tervetuloa!

Basware IFRS Forum. Tervetuloa! Basware IFRS Forum Tervetuloa! Ohjelma 9.00 Tervetuloa - Puheenjohtajan avaus 9.30 Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu - Siirtohinnoittelu - Konserniavustus ja korkojen vähennysoikeus Risto Walden,

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Lisää kauppaa - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Aiheet: 1. Mitä kaupassa oikein tapahtuu? 2. Verkkokaupan haasteet ja mahdollisuudet 3. Kuinka onnistut verkkokaupassa?

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan. Mistä on kysymys?

Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan. Mistä on kysymys? Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto, 20.9.2004 Mistä on kysymys? Elektronisessa kaupankäynnissä tilaus välittyy elektronisessa muodossa asiakkaalta myyjälle (Kallio

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta Elisa Oyj Kati Mikkonen Elisa Oyj Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online-

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public Kasvua verkkokauppaan kansainvälisyydestä Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii 1 17.3.2015 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta idässä Faktoja ja trendejä Venäjästä 146 M ihmistä,

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Kannattava verkkokauppa

Kannattava verkkokauppa Kannattava verkkokauppa Digi-ABC-koulu kaupan ja palvelualan yrityksille 28.5.2015 Olli Miettinen, Vilkas Group @ollimiettinen #digiabckoulu Agenda Miksi perustaisin verkkokaupan? Mitä riskejä verkkokaupan

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Enemmän kuin maksutavat verkossa

Enemmän kuin maksutavat verkossa Enemmän kuin maksutavat verkossa Petri Itkonen Senior Sales Manager +358 403529919 petri@paytrail.com Meistä Perustettu 2007 (Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 2013: 4,5 m Henkilöstömäärä: 40 Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän Cross-Border Verkkokauppa FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Flying Lynx Oy on uudenlainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia sähköisiä myyntikanavaratkaisuja

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille 10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille Maankattavaa ICT-palvelua Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikan toimivuudesta 24/7

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Verkkoliiketoiminta 2/20/2012. Verkkoliiketoiminta. Yrityksen liiketoimintaprosesseja. Vaasan yliopisto Tietojenkäsittely TiTe.

Verkkoliiketoiminta 2/20/2012. Verkkoliiketoiminta. Yrityksen liiketoimintaprosesseja. Vaasan yliopisto Tietojenkäsittely TiTe. Verkkoliiketoiminta E-Commerce 2010: Business, Technology, Society 6e Prentice Hall 2010 Verkkoliiketoiminta Verkkokauppa on yrityksen ulospäin näkyvä osa sen liiketoimintaa, joka tapahtuu sähköisessä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot