UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 1 (4) Selvitys n toiminnasta ja tiloista lla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista perusterveydenhuollon tasoista akuuttia sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Potilaspaikkoja osastolla on 35. Potilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti eri erikoisaloilta, mm. sisätautisia sairauksia, kirurgisia potilaita aina kolmannesta leikkauksen jälkeisestä päivästä lähtien, neurologisia potilaita, alkoholikatkaisupotilaita sekä osastolla on 24/7 hoitosuhde kahteentoista saattohoitopotilaaseen, joilla on lupa tulla kotoa osastolle kun tarve niin vaatii. Maria-Sofian osastolla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit (vuonna käyntiä, 2014 / käyntiä), joita ovat pääsääntöisesti suonensisäiset antibioottitiputukset sekä haavanhoidot. Osastolle tulee potilaita lääkärin lähetteellä TYKS:stä, VSS:sta, sekä terveyskeskuksen että sairaalan päivystyksestä tai kiireettömällä lähetteellä suoraan kotoa. Osastolta käsin vastataan Uudenkaupungin alueen kotona asuvien vanhustyön asiakkaiden turvapuhelinhälytyksiin. Vuonna 2013 turvapuhelinhälytyksiin vastattiin yhteensä kertaa. Noin puolet hälytyksistä oli varsinaisia turvapuhelinhälytyksiä ja vaativat hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon ohjaamisen oikealle taholle. Vuonna 2014 / 1-8 hälytyksiin on vastattu yhteensä kertaa, 797 varsinaisia hälytyksiä ja loput ns. testihälytyksiä. sai ulkoisen laaduntunnustuksen vuonna 2011, erityismaininnan saivat asiakaslähtöiset arvot, moniammatilliset prosessikuvaukset sekä toiminnan keskeinen tavoitteellisuus potilaan kuntoutumisessa ja kotiutumisessa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu osaston toimintaa / 2014 Hoitopäiviä Hoitojaksoja Kuormitusprosentti 94,35 78,18 keskimääräinen hoitojakson pituus (vrk) Vuoden 2014 toimintaan on vaikuttanut vahvasti alkuvuoden koko henkilöstön lomautukset, joiden takia osaston toiminnan supistaminen on kestänyt vuoden alusta aina huhtikuun puoleen väliin saakka. toimii hoitoketjun välissä ja prosessin sujuvuuteen vaikuttavat saumaton osastolle pääsy sekä siirtyminen eteenpäin hoidon tarpeen päätyttyä. Siirtoviiveitä erikoissairaanhoitoon kertyi vuonna 2013 yhteensä 26 päivää; karenssipäiviä 23 ja varsinaisia siirtoviivepäiviä 3. Vuonna 2014 / 1-8 siirtoviivepäiviä on kertynyt 160 päivää; karenssipäiviä 76 ja siirtoviivepäiviä 84. Jonotuspäiviä osastolta vanhustyön pitkäaikaishoidon piiriin kertyi vuonna päivää ja vuonna 2014 / 1-8 on kertynyt 532 päivää, joista uusikaupunkilaisille 335 päivää ja pyhärantalaisille 87 päivää. Jotta pystyisimme vastaamaan aukottomasti osastolle pääsyyn hoidon tarpeen niin vaatiessa, tulisi vanhustyöllä olla valmius vastaanottaa kotiutuva potilas kotiin viipymättä hoidon tarpeen

2 2 (4) päättyessä tai valmius järjestää pitkäaikaispaikka sitä tarvitsevalle. Odotusajat lisäävät turhaan taloudellista vaikutusta sekä potilaan terveyshyötyä tuottamattomia hoitopäiviä. Tarpeettomaksi pitkittynyt hoitojakso ei tue potilaan kuntoutumista ja altistaa potilaan infektioille. Henkilökuntarakenne n henkilökunta koostuu 10 sairaanhoitajasta ja 12 perus- / lähihoitajasta. Varahenkilöitä osastolla on 5 sairaanhoitajaa ja 1 lähihoitaja. Osastolla työskentelee 1,5 fysioterapeuttia sekä 1,6 lääkäriä. Hoitoapulaisia, jotka vastaavat siivoustyöstä, on 2. Sairaanhoitaja varahenkilöt ovat yhteisiä Vehmaan vuodeosaston kanssa, mutta tähän asti jokaista on tarvittu kipeämmin lla. 4 yhteistoiminta-alueen sairaanhoitaja varahenkilön vakanssia perustettiin 2012 tarkoituksena tasapainottaa henkilökunnan osaamistasoa ja varmistaa tarvittava osaaminen yhä vaativammiksi muuttuneilla terveyskeskussairaalan vuodeosastoilla. Sairaanhoitajien rekrytoiminen on ollut haasteellista, mutta nyt vakanssit, yhtä lukuun ottamatta, on saatu täytettyä. Tulevaisuudessa tulee henkilöstörakennetta edelleen tasapainottaa sairaanhoitajapainotteisemmaksi. Hoitajamitoitus osastolla on 0,63. Toimitilat n tilat ovat valmistuneet Jo 1997 on todettu lisätarve wc tiloille ja selvitys remontista tehty. Wc tilojen rakentaminen todettiin mahdottomaksi. Vuoden talousarvioesityksen yhteydessä esitettiin taas tarvetta sekä kylpyhuoneen että kanslia-alueen muutostöille sekä ilmastointiin viilennystä. Vuonna 2011 osastolle asennettiin potilashuoneisiin jäähdytysjärjestelmä sekä sprinklerit. Vuonna 2011 tehtiin kaupungin suunnitteluosaston toimesta kokonaissuunnitelma, jossa tuli huomioida mm. osaston kylpyhuonetila, lääkkeenjakohuone, toimistotila sekä tilaratkaisujen uudelleensuunnittelu. Kokonaissuunnitelman mukaan vuonna 2012 tuli toteuttaa Maria-Sofian uudelleen suunnittelu ja rakentaa muutoksia ja vuoden 2013 keväällä maalata, nämä eivät ole toteutuneet. Vuonna 2014 n omaisten huone sekä pieni varastotila remontoitiin hammashuollon kahvihuoneeksi. Nykypäivänä suositaan pieniä potilashuoneita joissa on omat wc:t. lla on yhteensä 17 potilashuonetta, joista neljä on vielä neljänhengen huoneita. Kymmenessä huoneessa on oma wc- ja suihkutila. Seitsemän huoneen potilaat käyttävät yhteistä wc- ja suihkutilaa, niin naiset kuin miehet. Yhteiset wc- ja suihkutilat altistavat infektioiden leviämiselle. Nykypäivänä moniresistentit bakteerit ovat lisääntyneet ja kantajia hoidetaan sairaalaolosuhteissa eristettyinä. Osastolla on yksi virallinen (sulkutilallinen) eristyshuone, mutta tarve on suurempi.

3 3 (4) Kylminä talvina potilashuoneet on koettu kylmiksi. Huoneiden 3, 4, ja 5 alapuolella sijaitsee kylmä sosiaalitila ja huoneiden 6 ja 7 alapuolella on tyhjä tila, autotie. Vuodesta 1997 lähtien kiinteistöhuolto on selvittänyt huoneiden lämpötiloja ja eristyksiä. Kylmyyteen on osaston omin varoin pyritty vastaamaan ylimääräisillä pattereilla sekä kertakäyttöisillä lämpöpeitteillä. Osaston lääkehuone on nykypäivän tarpeisiin liian pieni ja rauhattomassa paikassa. Lisätilaa on väliaikaisesti otettu käyttöön varastohuoneesta. Niin potilashuoneiden, wc -tilojen kuin lääkehoitohuoneen korjaamistarpeita on esitetty jo vuosien ajan talouden ja toiminnan suunnittelun yhteydessä. Lääkehoitohuoneen piirustussuunnitelmat ovat valmistuneet kesällä 2014, korjauksen toteutusajankohdasta ei ole osastolle tullut tarkempaa tietoa. Potilasturvallisuus Potilasturvallisuuteen lla vastataan ammattitaitoisella henkilökunnalla. Hoitotyötä tehdään työvuorossa tiimityönä, jolloin tiimin hoitajat hoitavat moniammatillisesti samoja potilaita koko työvuoronsa ajan. Sairaanhoitajat vastaavat pääasiassa lääkehoidosta. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti turvalliseen lääkehoitoon, ensiapu- ja elvytysvalmiuteen sekä koko henkilökunta on vuoden 2014 aikana suorittanut potilasturvallisuus verkkokoulutuksen. Potilaiden haitta- ja vaaratapahtumat kirjataan hoitohenkilökunnan toimesta HaiPro ohjelmaan, jossa tapahtuneita tai läheltä piti tilanteita käsitellään osastokokouksissa yhdessä henkilökunnan kanssa ja pohditaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä potilasturvallisuuden ylläpitämiseksi. Potilaiden apuvälineiden hankintaan on osastolla eritoten panostettu, jotta kuntotutuminen ja liikkuminen tapahtuvat turvallisesti ja mahdollistetaan ergonominen työskentely. Vuoden 2014 aikana osastolle hankitaan potilashuoneisiin seinään kiinnitettävät sermit, takaamaan jokaisen intimiteettisuojaa ja yksityisyyttä. Yhteisen wc:n käyttö saattaa altistaa moniresistenttien bakteerien altistumiselle ja seuraukset voivat olla vaikuttavia, niin talouden kuin inhimillisyyden näkökulmasta. Osastolla on uhkaavia tilanteita varten käytössä virka-aikaan terveyskeskuksen yhteinen vartija sekä ilta- ja yöaikaan VSS:n ensiavun vartija. Osaston ovet pidetään lukittuina klo turvallisuuden takaamiseksi, osaston ovessa on ovikello. Osastolla ei ole yksintyöskentelyä mihinkään vuorokauden aikaa. Asiakaspalautetta saamme pääsääntöisesti suorana palautteena asiakkailta. Pääsääntöisesti palaute on hyvää ja kannustavaa. Vuonna 2014 on tullut kolme kirjallista palautetta. Kaikki palautteet koskivat osaston vierailuaikaa, jonka toivottiin olevan pidempi. Toukokuusta 2014 lähtien osastolla ei ole ollut määriteltyä vierailuaikaa, vaan vieraat ovat tervetulleita osastolle. Vakavasti sairaiden lähiomaiset ovat aina olleet tervetulleita jopa yöpymään osastolla.

4 4 (4) Kehittämiskohteet Vuoden 2015 alusta alkaen potilaspaikat lasketaan kolmeenkymmeneen, vastaamaan tämän hetken tarvetta. Paikkaluvun optimoinnilla saadaan vaikutettua myös mm. hoitajamitoitus nousee 0,73 lääkäriresurssi laskee 1 1,2 lääkäriin neljän hengen vessattomat huoneet saadaan muutettua kolmen hengen huoneiksi, ja yhdestä vessattomasta huoneesta saadaan sisustettua huone, jossa voidaan pitää esim. moniammatillisia palvelu- ja hoitosuunnitelmapalavereja yhdessä potilaan ja omaisten kanssa, tällaista tilaa osastolla ei tällä hetkellä ole. Jatkossa tehdään tiiviimpää yhteistyötä Vehmaan vuodeosaston kanssa, potilaspaikkoja yhteistoiminta-alueella yhteensä 50 mietitään tarkoituksenmukaista sisäistä työnjakoa osastojen välillä. Selvitetään mahdollisuus profiloida potilasryhmiä? yhtenäistetään toimintaprosesseja tulevaisuudessa joustavampaa henkilöstön liikkumista osastojen välillä Vuodeosastohoidon toimintaprosessien kriittinen tarkastelu, hoidon tulisi alkaa ja päättyä oikeaan aikaan, välttäen ns. turhia, potilaalle terveyshyötyä tuottamattomia päiviä siirto erikoissairaanhoidosta 0 3 päivän kuluessa kotiutus osastolta hoidon tarpeen päätyttyä -> kotihoidon valmius vastaanottaa kotiutuvia ja pitkäaikaispaikan tarpeessa olevien mahdollisuus päästä esim venttiilipaikalle, tehostettava Siivoustyö siirtyy vuoden 2015 alusta alkaen puhtaanapitopalveluiden tehtäväksi. Tällä hetkellä siivoustyö tuotetaan osaston omana toimintana, ja molemmat vakituiset (2) hoitoapulaista ovat kouluttautuneet ja siirtyneet toisiin tehtäviin. Siivoustyön ostolla varmistetaan mm. muuttuvien hygieniavaatimusten tasoinen siivous, johto ja valvonta osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta siivoustyön tiimityömallin myötä resursointi ja varmistettu sijaistus Tilojen suhteen akuuteimmat tarpeet 1 2 hengen potilashuoneet wc ja suihkutila jokaisen huoneen yhteyteen kylmien huoneiden eristys

5 5 (4) nykyvaatimusten mukaiset eristyshuoneet lääkehuoneen remontti kansliatilan remontti Vanhustyön turvapuhelinkeskuksen siirto vanhustyön omaan yksikköön Osastolla on tehty Tyks VSS lääkekeskuksen osastokäynti lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksen 6/2012 mukaisesti. Raportin mukaan puutteita todettiin lääkkeiden varastotiloissa ja säilytyksessä, lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa sekä lääkkeiden jakamisessa potilaskohtaisiin annoksiin. Puutteet aiheutuvat ahtaasta lääkehuoneesta ja lääkekaapeista sekä lisäkäyttöön otetusta varastotilasta, joka ei sovellu aseptiseen työskentelyyn. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa osastolla osastonhoitajalta.

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Erillisliite nro: 5 (22.11.2006) PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Helena Heikkinen; hallintoylihoitaja Sirpa Huusko; osastonhoitaja Jukka Juvonen;

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää KantAviisiKesä 2015 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSLEHTI JYRKI SUKULA - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 6/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 6/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 6/2007 Kirurgian avohoitotalo rakenteille toukokuussa Joulun odotusta lastenosastoilla Avoin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA - KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Arja Lamminkangas Sari Vitikka 1.7.2009 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon

Sairaalasielunhoidon Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 2 2012 Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkaa Sairaalasielunhoidon viisi vuosikymmentä Hiljaisen tiedon välittäjät SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen 4. TOIMINTAMUODOT 4.1 Henkilöstön laaja-alainen koulutus 4.1.1 Valssi-koulutus Keväällä 2004 viisi työntekijää vanhustenhuollosta kävi Ikäinstituutin järjestämässä Valssi I -, eli Vanhusten liikunta sosiaali-

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot