TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Yhdistyksen kokoukset Hallitus Jaettavat avustukset JÄSENET TALOUS Yleistä Taloushallinto Markkinointiyhteistyö Varainhankinta VIESTINTÄ JA JULKAISUT Viestintäkanavat jäsenistölle Sähköinen viestintä jäsenistölle Painettu viestintä jäsenistölle Julkaisut Jäsenlehti Dilutus Fuksiopas EDUNVALVONTA Koulutuspoliittinen toiminta Sosiaalipoliittinen toiminta YHTEISTYÖ Yritysyhteistyö Järjestöt TAPAHTUMAT Järjestettävät tapahtumat Tuettavat tapahtumat Farmasian päivät LIIKUNTA JA HYVINVOINTI SEKÄ KULTTUURI Liikuntapalvelut Jäsenhaalarit

3 8.3. Fortiksen jäsenpaidat Fuksien palkitseminen Ystävänpäivätempaus Joulukorttitempaus KANSAINVÄLISYYS Viestintä Tapahtumat PROJEKTIT Sairaalafarmasia-kirjan kustannusprojekti Sääntöuudistus Strategia Fortiksen hallitusmerkit Biofarmasia ja farmakokinetiikka -kirjan uudistettu painos Kuuri loppuun -kirjan päivittäminen

4 1. YLEISTÄ Vuosi 2015 on Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:lle (jäljempänä Fortis) 42. toimintavuosi ja kuudes vuosi Itä-Suomen yliopistossa. Vuoden 2015 aikana Fortis panostaa edelleen liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä kehittää viestintäänsä esimerkiksi uusimalla nettisivut. Myös alumnitoimintaa pyritään vakiinnuttamaan ja kehittämään. Fortis jatkaa vuonna 2014 aloittamaansa sääntöuudistusprojektia vuonna Yhdistyksen kokoukset Fortis pitää vuoden 2015 aikana sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia Hallitus Syyskokouksen hyväksymän hallituksen tehtävä on toimeenpanna toimintasuunnitelma voimassa olevan budjetin ja sääntöjen mukaisesti sekä edustaa Fortista vuoden 2015 aikana. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana toimikautensa aikana aina tarvittaessa. Hallitus pyrkii aktiivisesti kouluttautumaan vuoden 2015 aikana etenkin lakisääteisten tehtävien hoitoa varten Jaettavat avustukset Vuonna 2015 Fortis jakaa avustuksia ulkomaa-avustusten ohjesäännön mukaisesti ulkomaille harjoitteluun tai opiskelemaan lähteville jäsenilleen. Myös farmasian alan kansainvälisiin kongresseihin lähteviä jäseniä tuetaan resurssien mukaisesti. 4

5 2. JÄSENET Fortis keskittyy vuoden 2015 aikana aktiivisesti uusien jäsenten rekrytointiin järjestämällä alkusyksystä Fuksi-illan, infotilaisuuksia sekä aulapäivystyksen yliopistolla ja tiedottamalla jäseneduistaan. Erityisesti jatko-opiskelijoiden rekrytointia tulee kehittää entisestään. Lisäksi panostetaan kansainvälisten jäsenten rekrytointiin markkinoimalla Fortista toksikologian maisteriohjelmassa opiskeleville sekä kansainvälisille jatko-opiskelijoille. Myös vaihto-opiskelijoiden määrää Fortiksen toiminnassa pyritään lisäämään. Fortis seuraa aktiivisesti jäsentyytyväisyyttä ja tarjoaa jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa teettämällä säännöllisin väliajoin jäsentyytyväisyyskyselyn. Myös kyselyn ulkopuolista palautetta pyritään keräämään. Kannattajajäseniä rekrytoidaan aktiivisesti ja alumnitoimintaa pyritään vakiinnuttamaan entisestään. Vuoden 2015 aikana otetaan selvää mahdollisuuksista lisätä kunniajäsenet ja kannattajajäsenet tämän hetkiseen jäsenrekisteriin. Lisäksi kannattajajäsenien liittymistapaa kehitetään niin, että hallitukselle tulee säännöllisesti tieto uusista kannattajajäsenistä. Mahdollisuuksia liittyä kannattajajäseneksi Fortiksen nettisivuilla selvitetään. 5

6 3. TALOUS 3.1. Yleistä Fortis pysyy vuoden 2015 aikana maksukyvyltään ja vakavaraisuudeltaan hyvässä asemassa. Talous jää kuitenkin alijäämäiseksi, koska käytetään vuoden 2013 budjettiylijäämä vuosien 2015 ja 2016 aikana kevätkokouksen 2014 päätöksen mukaisesti. Lisäksi valmistaudutaan Biofarmasia ja farmakokinetiikka kirjan uudistetun painoksen ottamiseen varaamalla rahaa mahdollisia, jo vuonna 2015 ilmeneviä, kuluja kuten kuvitusta varten. Mahdollisuutta sijoittaa Fortiksen varoja pankin säästötilille tai muuhun matalan riskin sijoituskohteeseen tarkastellaan. Vuoden 2015 aikana Fortis tukee suoraan budjetistaan aiempia vuosia suuremmalla summalla liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämistä jäsenilleen. Myös alumnitoimintaa tuetaan aiempaa suuremmalla summalla. Pohjana käytetään kevätkokouksen 2014 päätöstä. Sääntöuudistuksen, ja sen myötä logouudistuksen, toteutuessa varataan rahaa rintamerkkien, ansiomerkkien, leimasimen, lipun ym. uusimiseen. Nykyisen, käytössä olevan verkkosivujen Joomla-tuen päättymisen vuoksi verkkosivut uudistetaan vuoden 2015 aikana. Taloudenhoidon suuntaviivana toimii syyskokouksen hyväksymä budjetti, jonka toteutumisesta vastaa hallitus. Fortis perustaa edellisvuoden tapaan hallituksen alaisen taloustyöryhmän tehostamaan talouden hoitoa ja valmistelemaan talousasioita hallitukselle Taloushallinto Fortiksen taloushallinnosta vastaa hallituksen taloudenhoitaja apunaan taloustyöryhmä. Tilitoimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tasapainoisen talouden ylläpitämiseksi. Fortiksella on käytössään sähköinen laskutusjärjestelmä, jonka käyttöä kehitetään entistä tehokkaammaksi ja käytännöllisemmäksi. Verkkopankkia hyödynnetään entistä enemmän maksujen keräämisessä. Jatketaan myös käytäntöä, jonka mukaan jäsenmaksut kerätään ainoastaan verkkopankin kautta. Fortis opastaa aktiivisesti osaltaan eri työryhmiensä ja toimikuntiensa taloushallintaa, jotta epäselviltä tilanteilta vältyttäisiin Markkinointiyhteistyö Markkinointiyhteistyö yritysten kanssa on merkittävä osa Fortiksen taloutta. Näin ollen Fortis ylläpitää ja kehittää markkinointiyhteistyötä eri yritysten kanssa sekä perehtyy uusien yhteistyötahojen ja -muotojen mahdollisuuksiin. 6

7 3.4. Varainhankinta Pääasiallisia varainhankintakeinoja ovat jäsenmaksut ja kirjamyynti. Kirjamyynnistä vastaa pääasiallisesti hallituksen kirjavastaava. Fortiksen varainhankintatoiminnasta pyritään vuoden 2015 aikana tekemään 2-3 vuoden suunnitelma etenkin kustannusprojektien ennakoitavuuden vuoksi. 7

8 4. VIESTINTÄ JA JULKAISUT 4.1. Viestintäkanavat jäsenistölle Vuoden 2015 aikana viestintää toteutetaan suunnitelmallisesti. Tiedottamisessa pyritään pääsemään lähelle kohdesegmenttiä, opiskelijoita, tavoittelemalla tiedotuksessa henkilökohtaisuutta, avoimuutta ja helppoa tavoitettavuutta. Fortis pyrkii tiedotuksellaan aktiivisesti huomioimaan myös farmasian vaihto-opiskelijat käyttämällä lisäksi englanninkielistä sähköpostilistaa Sähköinen viestintä jäsenistölle Sähköistä viestintää vuonna 2015 tehdään ensisijaisesti Fortiksen kotisivujen kautta sekä sosiaalisen median kautta. Tämän lisäksi Fortis tiedottaa Spiritus-sähköpostilistalla sekä UEF-intran viestiryhmissä. Jäseniä pyritään edelleen ohjaamaan entistä enemmän kotisivujen ja foorumin käyttäjiksi. Vuoteen 2014 asti käytössä olleiden verkkosivujen Joomla-version tuen loppumisen vuoksi verkkosivut uudistetaan 2015-vuoden aikana Painettu viestintä jäsenistölle Painettua viestintää varten virallisena viestintäkanavana toimii Fortis ry:n ilmoitustaulu, jolla ilmoitetaan kokouskutsut Julkaisut Jäsenlehti Dilutus Jäsenlehti Dilutus toimitetaan syyskokouksessa valittavan toimituskunnan avulla. Dilutuksen toimituskunnan tulee valita keskuudestaan henkilö, joka vastaa Dilutukselle laaditun budjetin noudattamisesta ja osallistuu seuraavan vuoden budjetin laadintaan. Toimituskunnan tulee tarkistaa seuraavan vuoden tilausmaksu ja ilmoitushinnat syyskuun loppuun mennessä. Dilutuksen toimituskunta vastaa mediakortin päivittämisestä, mutta mediakortti tulee kuitenkin vahvistuttaa Fortiksen hallituksella. Dilutus tehostaa toimintansa suunnitelmallisuutta päivittämällä alkuvuoden 2015 aikana oman toimintasuunnitelmansa kuluvalle vuodelle. Dilutus tuo vuoden 2014 toimintakertomuksensa vuoden 2015 tammikuussa Fortiksen hallitukselle hyväksyttäväksi. Fortis osaltaan vahvistaa Dilutuksen toimintasuunnitelman alkavalle vuodelle, sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen viimeistään helmikuussa. Toimituskunta noudattaa Fortiksen yhteistyösopimuksia kaikilta osin. 8

9 Fortis valitsee hallituksestaan henkilön, joka on säännöllisesti yhteyksissä Dilutuksen toimituskuntaan. Tämä henkilö on Fortiksen osalta järjestämässä Fortiksen ja Dilutuksen yhteisiä tapaamisia kevät- ja syyslukukaudella. Kullakin lukukaudella tulisi olla vähintään yksi tapaaminen Fuksiopas Fuksioppaan sisältö päivitetään alkuvuodesta vastaamaan ajan tasalla olevaa tietoa ja ulkoasua uusitaan keväällä tarpeen mukaan. Fuksioppaita pyritään painamaan tarpeen mukaisesti. Hallituksen keskuudesta valitaan henkilö, joka on vastuussa fuksioppaan päivittämisestä ja kerää tarvittaessa ympärilleen työryhmän. 9

10 5. EDUNVALVONTA 5.1. Koulutuspoliittinen toiminta Fortis pyrkii omalla koulutuspoliittisella toiminnallaan edistämään farmasian opiskelijoiden sujuvaa ja joustavaa opiskelua sekä opetuksen laatua farmasian laitoksella sekä tarkastelemaan tutkintojen rakenteita. Fortis pyrkii lisäämään terveydenhuollon ammattihenkilöstön moniammatillisuutta jo opintojen aikana vaikuttamalla kurssitarjontaan sekä kehittämällä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa. Pieni askel moniammatillisuuden kehittämisessä on Lääkehoidon päivän järjestäminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Fortis pyrkii tekemään tapahtumasta jokavuotisen perinteen. Fortiksen tulee myös seurata, kuinka SFaO:n strategian mukainen edunvalvontasuunnitelma sekä Terveydenhuollon alojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöorganisaatio vaikuttaa jäsenistöön. Tarvittaessa Fortis ottaa kantaa farmasian laitoksen ja terveystieteiden tiedekunnan linjauksiin tuoden farmasian opiskelijoiden näkemystä esiin. Lisäksi Fortis valvoo, että farmasian opiskelijat ovat edustettuna kolmikantaisissa yliopiston hallinnon elimissä, joissa vaikutetaan farmasian opiskelijoiden asioihin. Fortiksen koulutuspolitiikasta vastaa hallituksen edunvalvontavastaava. Edunvalvontatoimintaa harjoitetaan yhdessä muiden farmasian opiskelijoita edustavien järjestöjen kanssa (ks. kohta 6.2.) tavoitteena tuoda opiskelijanäkökulma esiin farmasian alaa koskevissa ajankohtaisissa päätöksissä. Kansallisella tasolla Fortis pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kannanotoillaan alan kehittymiseen yhdessä sisarainejärjestöjen ja Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry:n (SFaO) kanssa. Jäsenistöä pyritään kannustamaan aktiiviseen keskusteluun koulutukseen liittyen ja tuomaan koulutuspolitiikkaa lähemmäs opiskelijan arkea muun muassa Avaudu opiskelusta -illan avulla. Edunvalvontavastaava tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista erillisten tiedotteiden kautta vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Fortiksen kotisivujen foorumin käyttöä vakiinnutetaan myös edunvalvonnallisissa asioissa, kuten keskustelussa ja tiedottamisessa. Syyslukukaudella Fortis osallistuu farmasian laitoksen Opetuksen Päivään, jota markkinoidaan aktiivisesti opiskelijoille ja jossa pyritään herättämään keskustelua farmasian opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista yhteistyössä laitoksen opetuksen arviointi- ja kehittämistyöryhmän kanssa. Vuoden aikana koulutuspolitiikan ja edunvalvonnan tehostamiseksi perustetun halloped-tiimin toimintaa jatketaan ja myös jäsenistöä kannustetaan osallistumaan tapaamisiin. Tarvittaessa halloped-tiimiä voidaan laajentaa muihinkin kuvan 1 mukaisiin toimijoihin. 10

11 Kuva 1. Fortiksen koulutuspolitiikan kannalta tärkeät sidosryhmät Vuonna 2013 farmasian pääsykokeista poistui erillinen farmaseuttikiintiövalinta. Tämän muutoksen vaikutusta alan kehitykseen on Fortiksen tarkasteltava. Jatkossa tulee myös kiinnittää huomiota kiintiöön, jolla tuetaan ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevia. Terveystieteiden tiedekunnan vuonna 2014 tekemien leikkauksien vaikutusta opetuksen laatuun tulee myös tarkastella. Farmasian pääsykokeiden yhtenäistämistä Helsingin yliopiston kanssa tulee seurata ja Fortiksen tulee tarvittaessa tuoda opiskelijoiden mielipiteet asiasta esiin. Fortis osallistuu sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla järjestettävään Abi-päivään ja pyrkii osaltaan myös lisäämään alan näkyvyyttä tulevien opiskelijoiden keskuudessa antamalla nykyisille jäsenille tukea heidän esitellessään alaa lukiolaisille. Fortiksen tulee seurata proviisoriopiskelijoiden pääainevalintojen kehitystä sekä niiden seurauksena opetuksen ja ohjauksen laatua, etenkin henkilökunnan muutosten vaikutusta. Vuoden ohjaaja valitaan vuonna 2014 järjestämällä Kuopion farmasian opiskelijoille äänestysmahdollisuus. Vuoden ohjaaja valitaan käyttäen siihen vuonna 2013 suunniteltuja kriteereitä sekä tarvittaessa muita kriteereitä. Edunvalvontavastaava kerää tietoa mahdollisuuksista valita valinnaisia opintoja lääketieteen, kauppatieteen, terveyden biotieteiden sekä muiden mahdollisten koulutusalojen kurssitarjonnasta. 11

12 Lisäksi Fortis on aktiivisesti mukana ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittisissa jaostoissa ja näin mukana edistämässä koko yliopistoa koskevaa edunvalvontaa Sosiaalipoliittinen toiminta Vuonna 2015 Fortis jatkaa kuvapankin työstämistä sekä päivittää tarvittaessa diaesitystä, joiden avulla jäsenet voivat esitellä farmasian alaa sekä opiskelua eri tilaisuuksissa. Fortis osallistuu resurssien puitteissa Nenäpäivään sekä muihin sosiaalisesti yhteishenkeä nostattaviin tapahtumiin. Sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu sosiaalipoliittisen jaoston kokouksiin puheenjohtajan kutsusta ja toimittaa ajankohtaiset tiedotteet jäsenistölle. 12

13 6. YHTEISTYÖ 6.1. Yritysyhteistyö Yhteistyösopimuksia Fortiksen yhteistyöyritysten kanssa pyritään jatkamaan edellisvuosien tapaan. Fortis etsii myös jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita ja - muotoja, kuitenkin niin, että yhteistyösopimusten ja -tahojen määrä pidetään tasapainoisena resursseihin nähden. Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä sopimusten mahdollisiin päällekkäisyyksiin ja yhteistyönimikkeiden oikeudenmukaiseen käyttöön. Nettisivujen roolia kehitetään edelleen yritysyhteistyössä. Nettisivulle tehdään kohta, jossa kerrotaan erilaisista yhteistyömahdollisuuksista Järjestöt Toimistotilat pidetään siisteinä ja edustavina. Uusista toimistotiloista käydään yliopiston kanssa keskustelua tilaisuuden tullen. Tiivistä yhteistyötä tehdään sisarainejärjestöjen (Yliopiston farmasiakunta ry (YFK) ja Ex Tempore ry), kattojärjestö SFaO:n sekä ammatillisen opiskelijayhdistyksen (Suomen Farmasialiiton Opiskelijat FLOp ry) kanssa edistääksemme Suomen farmasian opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja asemaa. Kansallisen edunvalvontatoiminnan kehittämistä varten on lisäksi perustettu SFaO:n hallinnoima sähköpostikanava ja keskustelufoorumi. Fortis pyrkii lisäämään kotikansainvälisyyttä ottamalla vaihto-opiskelijat huomioon yhteistyössä SFaO:n kanssa. Yhteistyötä hoitamaan Fortis nimeää yhden hallituksen jäsenen SFaO:n hallinnoimaan työryhmään. Lisäksi Fortis tekee yhteistyötä Erasmus Student Network Kuopio International Students Association (ESN KISA) järjestön kanssa vaihto-opiskelijoiden tavoittamiseksi. Vaikuttaminen terveystieteiden tiedekunnan sisäisiin asioihin tehdään yhteistyössä KuoLO ry:n, Dentina ry:n, Kulti ry:n, Retikka ry:n ja Terho ry:n kanssa. Tapahtumia pyritään järjestämään aina tilaisuuksien tullen yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa poikkitieteellisen ilmapiirin synnyttämiseksi. 13

14 7. TAPAHTUMAT Fortiksen hallitus kokoaa tapahtumatyöryhmän, jonka kanssa tapahtumavastaava järjestää tapahtumia. Tapahtumien järjestämisestä sekä tapahtumatyöryhmän toiminnasta vastaa hallituksen tapahtumavastaava Järjestettävät tapahtumat Fortis ry järjestää kevätlukukauden aikana Viinijuhlat, Terveystieteiden tiedekunnan talviriehan (yhdessä halukkaiden terveystieteiden ainejärjestöjen kanssa) ja tilaisuuden tullen sitsit yhdessä jonkin toisen ainejärjestön kanssa. Lisäksi Fortiksen kevätkauden päättäjäiset järjestetään Proviisoripotkijaisten yhteydessä. Syyslukukaudella Fortis järjestää Fortiksen fuksi-illan, Henkilökunta vs. opiskelijat - sählyottelun, Beer Pong -turnauksen yhdessä Kulti ry:n kanssa, Lauluillan, Fortiksen 42- vuotisjuhlat sekä Fortiksen pikkujoulut. Lisäksi voidaan tilaisuuden tullen järjestää sitsit tai muut juhlat yhteistyössä jonkin toisen ainejärjestön kanssa. Näiden lisäksi Fortis järjestää yhteistyössä YFK:n kanssa excursion. Fortis voi halutessaan järjestää myös muita tapahtumia vuoden 2015 aikana yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa taloudellisen kannattavuuden rajoissa Tuettavat tapahtumat Fortis tukee vuoden 2015 aikana seuraavia tapahtumia: Vuosijuhlat, Farmaseuttipotkijaiset, Proviisoripotkijaiset ja Fortiksen kevätkauden päättäjäiset, Kastajaiset, Kostajaiset ja Haalarikastajaiset, alumnitapahtumat sekä Viinijuhlat. Lisäksi tuetaan Pinsestævne, EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, IPSF World Congress -tapahtumiin sekä muihin kansainvälisiin tapahtumiin osallistuvia resurssien ja harkinnan mukaisesti Farmasian päivät Farmasian päivät ovat maamme suurin farmasian alan tapahtuma. Fortis osallistuu vuoden 2015 Farmasian Päiville omalla näyttelypisteellä, joka voidaan haluttaessa yhdistää muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Näyttelypisteellä tuodaan opiskelijatoimintaa näkyville, markkinoidaan alumnitoimintaa sekä myydään ja markkinoidaan kustantamiamme kirjoja. 14

15 8. LIIKUNTA JA HYVINVOINTI SEKÄ KULTTUURI Fortis pyrkii edistämään jäsentensä hyvinvointia liikuntapalvelujen avulla sekä ottamalla osaa terveyttä edistäviin kampanjoihin. Liikuntapalveluita pyritään vuonna 2015 tarjoamaan entistä enemmän ja budjettiin on varattu liikuntapalveluiden tukemiseen erillinen summa. Myös erillisiä kulttuuritapahtumia pyritään järjestämään vuoden 2015 aikana. Fortis järjestää tilaisuuden tullen hyvinvointitapahtumia itsenäisesti ja ottaa tarvittaessa osaa muiden tahojen järjestämiin hyvinvointia edistäviin tapahtumiin Liikuntapalvelut Fortis pyrkii järjestämään vuoden 2015 aikana sählyvuoron kaksi kertaa viikossa. Sählyvuoroja järjestämään Fortiksen hallitus nimittää jäsenistön keskuudesta sählyvastaavan. Lisäksi Fortis järjestää joko ohjattuja liikuntavuoroja yhteistyössä jonkin kuopiolaisen kuntokeskuksen kanssa tai tarjoaa mahdollisuuden liittyä jonkin kuopiolaisen kuntokeskuksen tai -salin jäseneksi tarjoushintaan. Liikuntavuorot järjestetään sekä kevät- että syyslukukausilla ottaen huomioon jäsenten läsnäolotilanne. Muita liikuntapalveluita Fortis järjestää aikataulun, osallistujainnokkuuden sekä resurssien mukaan mahdollisimman laaja-alaisesti jäsenistön toiveet huomioon ottaen Jäsenhaalarit Vuonna 2015 Fortiksen hallituksen vastuulla on jäsenhaalareiden hankkiminen uusille opiskelijoille. Hallituksesta valitaan vastuuhenkilö, joka kokoaa työryhmän hankkimaan haalarit. Jäsenhaalareita tarjotaan myös farmasian vaihto-opiskelijoille Fortiksen jäsenpaidat Fortis järjestää jäsenilleen mahdollisuuden tilata Fortiksen logolla ja/tai tekstillä varustettuja paitoja syyslukukauden aikana Fuksien palkitseminen Fortis kerää keväällä fuksipassit ja palkitsee kolme aktiivisinta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa sekä aktiivisimman tutorryhmän vappuna Tämän toimintatavan ajankohtaa ja toimivuutta kehitetään seuraavan vuoden aikana. 15

16 8.5. Ystävänpäivätempaus Fortis järjestää ystävänpäivätempauksen yliopistolla helmikuussa yhteishengen kohottamiseksi Joulukorttitempaus Joulukuussa 2015 Fortis organisoi Kuopion kampusalueella joulukorttitempauksen, jossa askarellaan talkoovoimin KYS:issä joulua viettäville potilaille joulukortteja. 16

17 9. KANSAINVÄLISYYS Fortis tukee jäsenistönsä kansainvälistymistä yhdessä SFaO:n kanssa. Vaihto-opiskelijat otetaan paremmin huomioon lisäämällä englanninkielistä viestintää ja tapahtumia. Vuoden 2015 budjettiin on varattu kansainvälisyyteen rahaa, jolla tuetaan kansainvälisiin kongresseihin osallistuvia jäseniä sekä järjestetään tapahtumia. KV-toimintaa organisoi hallituksen KV-vastaava Viestintä Kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettua sähköpostilistaa käytetään aktiivisesti. Facebook-ilmoituksissa ja tapahtumissa asiat ilmoitetaan sekä suomeksi että englanniksi. Kotisivujen uudistuessa englanninkieliseen sisältöön panostetaan Tapahtumat Fortis osallistuu yliopiston KV-opiskelijoiden orientaatioon sekä laitoksen omaan saapuvien vaihto-opiskelijoiden tervetulotilaisuuteen. Fortis järjestää yhdessä SFaO:n ja ESN KISA:n kanssa tapahtumia jäsenistölleen ja KVopiskelijoille. Fortis voi myös tukea rahallisesti opiskelijoiden kansainvälisyyttä edistäviä tapahtumia. 17

18 10. PROJEKTIT Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Projektit ovat usein väliaikaisia ja niitä hoitamaan Fortiksen tulee nimetä asiaa hoitava työryhmä tai yhdistyksen tulee nimetä toimikunta Sairaalafarmasia-kirjan kustannusprojekti Sairaalafarmasia-kirjan sisältö tullaan uudistamaan lähivuosina. Projektin käytännön järjestelyitä jatketaan ja edistetään vuonna 2015 yhteistyössä kirjoittajien kanssa. Jäljellä olevaa varastoa pyritään vähentämään aktiivisesti. Kirjoittajien kanssa on alustavasti suunniteltu, että kirjan kirjoittaminen alkaisi vuonna Sääntöuudistus Fortis jatkaa sääntöuudistuksen läpiviemistä ja tekee tarvittavat toimenpiteet sääntöjen ja ohjesääntöjen tullessa voimaan Strategia Fortis jatkaa strategian tekoa. Uusi strategia esitetään hyväksyttäväksi jäsenistölle kevätkokouksessa Fortiksen hallitusmerkit Vuonna 2015 Fortis hankkii Fortiksen hallituksen jäsenille erilliset hallitusmerkit. Näitä merkkejä voisi käyttää edustustilaisuuksissa, kuten vuosijuhlilla Biofarmasia ja farmakokinetiikka -kirjan uudistettu painos Biofarmasia ja farmakokinetiikka kirjan uudistetun painoksen kirjoittaminen alkaa vuonna Uuden painoksen kirjoittajina on Paavo Honkakoski, Arto Urtti, Veli-Pekka Ranta ja Marjo Yliperttula. Kirjan painokustannuksia selvitetään vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on saada kirja oppikirjakäyttöön syksyllä Kuuri loppuun -kirjan päivittäminen Kuuri loppuun -kirjan uudistetun painoksen ottamisen ajankohtaa selvitellään. 18

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2014-31.12.2014 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot