TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Yhdistyksen kokoukset Hallitus Jaettavat avustukset JÄSENET TALOUS Yleistä Taloushallinto Markkinointiyhteistyö Varainhankinta VIESTINTÄ JA JULKAISUT Viestintäkanavat jäsenistölle Sähköinen viestintä jäsenistölle Painettu viestintä jäsenistölle Julkaisut Jäsenlehti Dilutus Fuksiopas EDUNVALVONTA Koulutuspoliittinen toiminta Sosiaalipoliittinen toiminta YHTEISTYÖ Yritysyhteistyö Järjestöt TAPAHTUMAT Järjestettävät tapahtumat Tuettavat tapahtumat Farmasian päivät LIIKUNTA JA HYVINVOINTI SEKÄ KULTTUURI Liikuntapalvelut Jäsenhaalarit

3 8.3. Fortiksen jäsenpaidat Fuksien palkitseminen Ystävänpäivätempaus Joulukorttitempaus KANSAINVÄLISYYS Viestintä Tapahtumat PROJEKTIT Sairaalafarmasia-kirjan kustannusprojekti Sääntöuudistus Strategia Fortiksen hallitusmerkit Biofarmasia ja farmakokinetiikka -kirjan uudistettu painos Kuuri loppuun -kirjan päivittäminen

4 1. YLEISTÄ Vuosi 2015 on Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:lle (jäljempänä Fortis) 42. toimintavuosi ja kuudes vuosi Itä-Suomen yliopistossa. Vuoden 2015 aikana Fortis panostaa edelleen liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä kehittää viestintäänsä esimerkiksi uusimalla nettisivut. Myös alumnitoimintaa pyritään vakiinnuttamaan ja kehittämään. Fortis jatkaa vuonna 2014 aloittamaansa sääntöuudistusprojektia vuonna Yhdistyksen kokoukset Fortis pitää vuoden 2015 aikana sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia Hallitus Syyskokouksen hyväksymän hallituksen tehtävä on toimeenpanna toimintasuunnitelma voimassa olevan budjetin ja sääntöjen mukaisesti sekä edustaa Fortista vuoden 2015 aikana. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana toimikautensa aikana aina tarvittaessa. Hallitus pyrkii aktiivisesti kouluttautumaan vuoden 2015 aikana etenkin lakisääteisten tehtävien hoitoa varten Jaettavat avustukset Vuonna 2015 Fortis jakaa avustuksia ulkomaa-avustusten ohjesäännön mukaisesti ulkomaille harjoitteluun tai opiskelemaan lähteville jäsenilleen. Myös farmasian alan kansainvälisiin kongresseihin lähteviä jäseniä tuetaan resurssien mukaisesti. 4

5 2. JÄSENET Fortis keskittyy vuoden 2015 aikana aktiivisesti uusien jäsenten rekrytointiin järjestämällä alkusyksystä Fuksi-illan, infotilaisuuksia sekä aulapäivystyksen yliopistolla ja tiedottamalla jäseneduistaan. Erityisesti jatko-opiskelijoiden rekrytointia tulee kehittää entisestään. Lisäksi panostetaan kansainvälisten jäsenten rekrytointiin markkinoimalla Fortista toksikologian maisteriohjelmassa opiskeleville sekä kansainvälisille jatko-opiskelijoille. Myös vaihto-opiskelijoiden määrää Fortiksen toiminnassa pyritään lisäämään. Fortis seuraa aktiivisesti jäsentyytyväisyyttä ja tarjoaa jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa teettämällä säännöllisin väliajoin jäsentyytyväisyyskyselyn. Myös kyselyn ulkopuolista palautetta pyritään keräämään. Kannattajajäseniä rekrytoidaan aktiivisesti ja alumnitoimintaa pyritään vakiinnuttamaan entisestään. Vuoden 2015 aikana otetaan selvää mahdollisuuksista lisätä kunniajäsenet ja kannattajajäsenet tämän hetkiseen jäsenrekisteriin. Lisäksi kannattajajäsenien liittymistapaa kehitetään niin, että hallitukselle tulee säännöllisesti tieto uusista kannattajajäsenistä. Mahdollisuuksia liittyä kannattajajäseneksi Fortiksen nettisivuilla selvitetään. 5

6 3. TALOUS 3.1. Yleistä Fortis pysyy vuoden 2015 aikana maksukyvyltään ja vakavaraisuudeltaan hyvässä asemassa. Talous jää kuitenkin alijäämäiseksi, koska käytetään vuoden 2013 budjettiylijäämä vuosien 2015 ja 2016 aikana kevätkokouksen 2014 päätöksen mukaisesti. Lisäksi valmistaudutaan Biofarmasia ja farmakokinetiikka kirjan uudistetun painoksen ottamiseen varaamalla rahaa mahdollisia, jo vuonna 2015 ilmeneviä, kuluja kuten kuvitusta varten. Mahdollisuutta sijoittaa Fortiksen varoja pankin säästötilille tai muuhun matalan riskin sijoituskohteeseen tarkastellaan. Vuoden 2015 aikana Fortis tukee suoraan budjetistaan aiempia vuosia suuremmalla summalla liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämistä jäsenilleen. Myös alumnitoimintaa tuetaan aiempaa suuremmalla summalla. Pohjana käytetään kevätkokouksen 2014 päätöstä. Sääntöuudistuksen, ja sen myötä logouudistuksen, toteutuessa varataan rahaa rintamerkkien, ansiomerkkien, leimasimen, lipun ym. uusimiseen. Nykyisen, käytössä olevan verkkosivujen Joomla-tuen päättymisen vuoksi verkkosivut uudistetaan vuoden 2015 aikana. Taloudenhoidon suuntaviivana toimii syyskokouksen hyväksymä budjetti, jonka toteutumisesta vastaa hallitus. Fortis perustaa edellisvuoden tapaan hallituksen alaisen taloustyöryhmän tehostamaan talouden hoitoa ja valmistelemaan talousasioita hallitukselle Taloushallinto Fortiksen taloushallinnosta vastaa hallituksen taloudenhoitaja apunaan taloustyöryhmä. Tilitoimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tasapainoisen talouden ylläpitämiseksi. Fortiksella on käytössään sähköinen laskutusjärjestelmä, jonka käyttöä kehitetään entistä tehokkaammaksi ja käytännöllisemmäksi. Verkkopankkia hyödynnetään entistä enemmän maksujen keräämisessä. Jatketaan myös käytäntöä, jonka mukaan jäsenmaksut kerätään ainoastaan verkkopankin kautta. Fortis opastaa aktiivisesti osaltaan eri työryhmiensä ja toimikuntiensa taloushallintaa, jotta epäselviltä tilanteilta vältyttäisiin Markkinointiyhteistyö Markkinointiyhteistyö yritysten kanssa on merkittävä osa Fortiksen taloutta. Näin ollen Fortis ylläpitää ja kehittää markkinointiyhteistyötä eri yritysten kanssa sekä perehtyy uusien yhteistyötahojen ja -muotojen mahdollisuuksiin. 6

7 3.4. Varainhankinta Pääasiallisia varainhankintakeinoja ovat jäsenmaksut ja kirjamyynti. Kirjamyynnistä vastaa pääasiallisesti hallituksen kirjavastaava. Fortiksen varainhankintatoiminnasta pyritään vuoden 2015 aikana tekemään 2-3 vuoden suunnitelma etenkin kustannusprojektien ennakoitavuuden vuoksi. 7

8 4. VIESTINTÄ JA JULKAISUT 4.1. Viestintäkanavat jäsenistölle Vuoden 2015 aikana viestintää toteutetaan suunnitelmallisesti. Tiedottamisessa pyritään pääsemään lähelle kohdesegmenttiä, opiskelijoita, tavoittelemalla tiedotuksessa henkilökohtaisuutta, avoimuutta ja helppoa tavoitettavuutta. Fortis pyrkii tiedotuksellaan aktiivisesti huomioimaan myös farmasian vaihto-opiskelijat käyttämällä lisäksi englanninkielistä sähköpostilistaa Sähköinen viestintä jäsenistölle Sähköistä viestintää vuonna 2015 tehdään ensisijaisesti Fortiksen kotisivujen kautta sekä sosiaalisen median kautta. Tämän lisäksi Fortis tiedottaa Spiritus-sähköpostilistalla sekä UEF-intran viestiryhmissä. Jäseniä pyritään edelleen ohjaamaan entistä enemmän kotisivujen ja foorumin käyttäjiksi. Vuoteen 2014 asti käytössä olleiden verkkosivujen Joomla-version tuen loppumisen vuoksi verkkosivut uudistetaan 2015-vuoden aikana Painettu viestintä jäsenistölle Painettua viestintää varten virallisena viestintäkanavana toimii Fortis ry:n ilmoitustaulu, jolla ilmoitetaan kokouskutsut Julkaisut Jäsenlehti Dilutus Jäsenlehti Dilutus toimitetaan syyskokouksessa valittavan toimituskunnan avulla. Dilutuksen toimituskunnan tulee valita keskuudestaan henkilö, joka vastaa Dilutukselle laaditun budjetin noudattamisesta ja osallistuu seuraavan vuoden budjetin laadintaan. Toimituskunnan tulee tarkistaa seuraavan vuoden tilausmaksu ja ilmoitushinnat syyskuun loppuun mennessä. Dilutuksen toimituskunta vastaa mediakortin päivittämisestä, mutta mediakortti tulee kuitenkin vahvistuttaa Fortiksen hallituksella. Dilutus tehostaa toimintansa suunnitelmallisuutta päivittämällä alkuvuoden 2015 aikana oman toimintasuunnitelmansa kuluvalle vuodelle. Dilutus tuo vuoden 2014 toimintakertomuksensa vuoden 2015 tammikuussa Fortiksen hallitukselle hyväksyttäväksi. Fortis osaltaan vahvistaa Dilutuksen toimintasuunnitelman alkavalle vuodelle, sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen viimeistään helmikuussa. Toimituskunta noudattaa Fortiksen yhteistyösopimuksia kaikilta osin. 8

9 Fortis valitsee hallituksestaan henkilön, joka on säännöllisesti yhteyksissä Dilutuksen toimituskuntaan. Tämä henkilö on Fortiksen osalta järjestämässä Fortiksen ja Dilutuksen yhteisiä tapaamisia kevät- ja syyslukukaudella. Kullakin lukukaudella tulisi olla vähintään yksi tapaaminen Fuksiopas Fuksioppaan sisältö päivitetään alkuvuodesta vastaamaan ajan tasalla olevaa tietoa ja ulkoasua uusitaan keväällä tarpeen mukaan. Fuksioppaita pyritään painamaan tarpeen mukaisesti. Hallituksen keskuudesta valitaan henkilö, joka on vastuussa fuksioppaan päivittämisestä ja kerää tarvittaessa ympärilleen työryhmän. 9

10 5. EDUNVALVONTA 5.1. Koulutuspoliittinen toiminta Fortis pyrkii omalla koulutuspoliittisella toiminnallaan edistämään farmasian opiskelijoiden sujuvaa ja joustavaa opiskelua sekä opetuksen laatua farmasian laitoksella sekä tarkastelemaan tutkintojen rakenteita. Fortis pyrkii lisäämään terveydenhuollon ammattihenkilöstön moniammatillisuutta jo opintojen aikana vaikuttamalla kurssitarjontaan sekä kehittämällä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa. Pieni askel moniammatillisuuden kehittämisessä on Lääkehoidon päivän järjestäminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Fortis pyrkii tekemään tapahtumasta jokavuotisen perinteen. Fortiksen tulee myös seurata, kuinka SFaO:n strategian mukainen edunvalvontasuunnitelma sekä Terveydenhuollon alojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöorganisaatio vaikuttaa jäsenistöön. Tarvittaessa Fortis ottaa kantaa farmasian laitoksen ja terveystieteiden tiedekunnan linjauksiin tuoden farmasian opiskelijoiden näkemystä esiin. Lisäksi Fortis valvoo, että farmasian opiskelijat ovat edustettuna kolmikantaisissa yliopiston hallinnon elimissä, joissa vaikutetaan farmasian opiskelijoiden asioihin. Fortiksen koulutuspolitiikasta vastaa hallituksen edunvalvontavastaava. Edunvalvontatoimintaa harjoitetaan yhdessä muiden farmasian opiskelijoita edustavien järjestöjen kanssa (ks. kohta 6.2.) tavoitteena tuoda opiskelijanäkökulma esiin farmasian alaa koskevissa ajankohtaisissa päätöksissä. Kansallisella tasolla Fortis pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kannanotoillaan alan kehittymiseen yhdessä sisarainejärjestöjen ja Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry:n (SFaO) kanssa. Jäsenistöä pyritään kannustamaan aktiiviseen keskusteluun koulutukseen liittyen ja tuomaan koulutuspolitiikkaa lähemmäs opiskelijan arkea muun muassa Avaudu opiskelusta -illan avulla. Edunvalvontavastaava tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista erillisten tiedotteiden kautta vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Fortiksen kotisivujen foorumin käyttöä vakiinnutetaan myös edunvalvonnallisissa asioissa, kuten keskustelussa ja tiedottamisessa. Syyslukukaudella Fortis osallistuu farmasian laitoksen Opetuksen Päivään, jota markkinoidaan aktiivisesti opiskelijoille ja jossa pyritään herättämään keskustelua farmasian opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista yhteistyössä laitoksen opetuksen arviointi- ja kehittämistyöryhmän kanssa. Vuoden aikana koulutuspolitiikan ja edunvalvonnan tehostamiseksi perustetun halloped-tiimin toimintaa jatketaan ja myös jäsenistöä kannustetaan osallistumaan tapaamisiin. Tarvittaessa halloped-tiimiä voidaan laajentaa muihinkin kuvan 1 mukaisiin toimijoihin. 10

11 Kuva 1. Fortiksen koulutuspolitiikan kannalta tärkeät sidosryhmät Vuonna 2013 farmasian pääsykokeista poistui erillinen farmaseuttikiintiövalinta. Tämän muutoksen vaikutusta alan kehitykseen on Fortiksen tarkasteltava. Jatkossa tulee myös kiinnittää huomiota kiintiöön, jolla tuetaan ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevia. Terveystieteiden tiedekunnan vuonna 2014 tekemien leikkauksien vaikutusta opetuksen laatuun tulee myös tarkastella. Farmasian pääsykokeiden yhtenäistämistä Helsingin yliopiston kanssa tulee seurata ja Fortiksen tulee tarvittaessa tuoda opiskelijoiden mielipiteet asiasta esiin. Fortis osallistuu sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla järjestettävään Abi-päivään ja pyrkii osaltaan myös lisäämään alan näkyvyyttä tulevien opiskelijoiden keskuudessa antamalla nykyisille jäsenille tukea heidän esitellessään alaa lukiolaisille. Fortiksen tulee seurata proviisoriopiskelijoiden pääainevalintojen kehitystä sekä niiden seurauksena opetuksen ja ohjauksen laatua, etenkin henkilökunnan muutosten vaikutusta. Vuoden ohjaaja valitaan vuonna 2014 järjestämällä Kuopion farmasian opiskelijoille äänestysmahdollisuus. Vuoden ohjaaja valitaan käyttäen siihen vuonna 2013 suunniteltuja kriteereitä sekä tarvittaessa muita kriteereitä. Edunvalvontavastaava kerää tietoa mahdollisuuksista valita valinnaisia opintoja lääketieteen, kauppatieteen, terveyden biotieteiden sekä muiden mahdollisten koulutusalojen kurssitarjonnasta. 11

12 Lisäksi Fortis on aktiivisesti mukana ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittisissa jaostoissa ja näin mukana edistämässä koko yliopistoa koskevaa edunvalvontaa Sosiaalipoliittinen toiminta Vuonna 2015 Fortis jatkaa kuvapankin työstämistä sekä päivittää tarvittaessa diaesitystä, joiden avulla jäsenet voivat esitellä farmasian alaa sekä opiskelua eri tilaisuuksissa. Fortis osallistuu resurssien puitteissa Nenäpäivään sekä muihin sosiaalisesti yhteishenkeä nostattaviin tapahtumiin. Sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu sosiaalipoliittisen jaoston kokouksiin puheenjohtajan kutsusta ja toimittaa ajankohtaiset tiedotteet jäsenistölle. 12

13 6. YHTEISTYÖ 6.1. Yritysyhteistyö Yhteistyösopimuksia Fortiksen yhteistyöyritysten kanssa pyritään jatkamaan edellisvuosien tapaan. Fortis etsii myös jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita ja - muotoja, kuitenkin niin, että yhteistyösopimusten ja -tahojen määrä pidetään tasapainoisena resursseihin nähden. Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä sopimusten mahdollisiin päällekkäisyyksiin ja yhteistyönimikkeiden oikeudenmukaiseen käyttöön. Nettisivujen roolia kehitetään edelleen yritysyhteistyössä. Nettisivulle tehdään kohta, jossa kerrotaan erilaisista yhteistyömahdollisuuksista Järjestöt Toimistotilat pidetään siisteinä ja edustavina. Uusista toimistotiloista käydään yliopiston kanssa keskustelua tilaisuuden tullen. Tiivistä yhteistyötä tehdään sisarainejärjestöjen (Yliopiston farmasiakunta ry (YFK) ja Ex Tempore ry), kattojärjestö SFaO:n sekä ammatillisen opiskelijayhdistyksen (Suomen Farmasialiiton Opiskelijat FLOp ry) kanssa edistääksemme Suomen farmasian opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja asemaa. Kansallisen edunvalvontatoiminnan kehittämistä varten on lisäksi perustettu SFaO:n hallinnoima sähköpostikanava ja keskustelufoorumi. Fortis pyrkii lisäämään kotikansainvälisyyttä ottamalla vaihto-opiskelijat huomioon yhteistyössä SFaO:n kanssa. Yhteistyötä hoitamaan Fortis nimeää yhden hallituksen jäsenen SFaO:n hallinnoimaan työryhmään. Lisäksi Fortis tekee yhteistyötä Erasmus Student Network Kuopio International Students Association (ESN KISA) järjestön kanssa vaihto-opiskelijoiden tavoittamiseksi. Vaikuttaminen terveystieteiden tiedekunnan sisäisiin asioihin tehdään yhteistyössä KuoLO ry:n, Dentina ry:n, Kulti ry:n, Retikka ry:n ja Terho ry:n kanssa. Tapahtumia pyritään järjestämään aina tilaisuuksien tullen yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa poikkitieteellisen ilmapiirin synnyttämiseksi. 13

14 7. TAPAHTUMAT Fortiksen hallitus kokoaa tapahtumatyöryhmän, jonka kanssa tapahtumavastaava järjestää tapahtumia. Tapahtumien järjestämisestä sekä tapahtumatyöryhmän toiminnasta vastaa hallituksen tapahtumavastaava Järjestettävät tapahtumat Fortis ry järjestää kevätlukukauden aikana Viinijuhlat, Terveystieteiden tiedekunnan talviriehan (yhdessä halukkaiden terveystieteiden ainejärjestöjen kanssa) ja tilaisuuden tullen sitsit yhdessä jonkin toisen ainejärjestön kanssa. Lisäksi Fortiksen kevätkauden päättäjäiset järjestetään Proviisoripotkijaisten yhteydessä. Syyslukukaudella Fortis järjestää Fortiksen fuksi-illan, Henkilökunta vs. opiskelijat - sählyottelun, Beer Pong -turnauksen yhdessä Kulti ry:n kanssa, Lauluillan, Fortiksen 42- vuotisjuhlat sekä Fortiksen pikkujoulut. Lisäksi voidaan tilaisuuden tullen järjestää sitsit tai muut juhlat yhteistyössä jonkin toisen ainejärjestön kanssa. Näiden lisäksi Fortis järjestää yhteistyössä YFK:n kanssa excursion. Fortis voi halutessaan järjestää myös muita tapahtumia vuoden 2015 aikana yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa taloudellisen kannattavuuden rajoissa Tuettavat tapahtumat Fortis tukee vuoden 2015 aikana seuraavia tapahtumia: Vuosijuhlat, Farmaseuttipotkijaiset, Proviisoripotkijaiset ja Fortiksen kevätkauden päättäjäiset, Kastajaiset, Kostajaiset ja Haalarikastajaiset, alumnitapahtumat sekä Viinijuhlat. Lisäksi tuetaan Pinsestævne, EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, IPSF World Congress -tapahtumiin sekä muihin kansainvälisiin tapahtumiin osallistuvia resurssien ja harkinnan mukaisesti Farmasian päivät Farmasian päivät ovat maamme suurin farmasian alan tapahtuma. Fortis osallistuu vuoden 2015 Farmasian Päiville omalla näyttelypisteellä, joka voidaan haluttaessa yhdistää muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Näyttelypisteellä tuodaan opiskelijatoimintaa näkyville, markkinoidaan alumnitoimintaa sekä myydään ja markkinoidaan kustantamiamme kirjoja. 14

15 8. LIIKUNTA JA HYVINVOINTI SEKÄ KULTTUURI Fortis pyrkii edistämään jäsentensä hyvinvointia liikuntapalvelujen avulla sekä ottamalla osaa terveyttä edistäviin kampanjoihin. Liikuntapalveluita pyritään vuonna 2015 tarjoamaan entistä enemmän ja budjettiin on varattu liikuntapalveluiden tukemiseen erillinen summa. Myös erillisiä kulttuuritapahtumia pyritään järjestämään vuoden 2015 aikana. Fortis järjestää tilaisuuden tullen hyvinvointitapahtumia itsenäisesti ja ottaa tarvittaessa osaa muiden tahojen järjestämiin hyvinvointia edistäviin tapahtumiin Liikuntapalvelut Fortis pyrkii järjestämään vuoden 2015 aikana sählyvuoron kaksi kertaa viikossa. Sählyvuoroja järjestämään Fortiksen hallitus nimittää jäsenistön keskuudesta sählyvastaavan. Lisäksi Fortis järjestää joko ohjattuja liikuntavuoroja yhteistyössä jonkin kuopiolaisen kuntokeskuksen kanssa tai tarjoaa mahdollisuuden liittyä jonkin kuopiolaisen kuntokeskuksen tai -salin jäseneksi tarjoushintaan. Liikuntavuorot järjestetään sekä kevät- että syyslukukausilla ottaen huomioon jäsenten läsnäolotilanne. Muita liikuntapalveluita Fortis järjestää aikataulun, osallistujainnokkuuden sekä resurssien mukaan mahdollisimman laaja-alaisesti jäsenistön toiveet huomioon ottaen Jäsenhaalarit Vuonna 2015 Fortiksen hallituksen vastuulla on jäsenhaalareiden hankkiminen uusille opiskelijoille. Hallituksesta valitaan vastuuhenkilö, joka kokoaa työryhmän hankkimaan haalarit. Jäsenhaalareita tarjotaan myös farmasian vaihto-opiskelijoille Fortiksen jäsenpaidat Fortis järjestää jäsenilleen mahdollisuuden tilata Fortiksen logolla ja/tai tekstillä varustettuja paitoja syyslukukauden aikana Fuksien palkitseminen Fortis kerää keväällä fuksipassit ja palkitsee kolme aktiivisinta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa sekä aktiivisimman tutorryhmän vappuna Tämän toimintatavan ajankohtaa ja toimivuutta kehitetään seuraavan vuoden aikana. 15

16 8.5. Ystävänpäivätempaus Fortis järjestää ystävänpäivätempauksen yliopistolla helmikuussa yhteishengen kohottamiseksi Joulukorttitempaus Joulukuussa 2015 Fortis organisoi Kuopion kampusalueella joulukorttitempauksen, jossa askarellaan talkoovoimin KYS:issä joulua viettäville potilaille joulukortteja. 16

17 9. KANSAINVÄLISYYS Fortis tukee jäsenistönsä kansainvälistymistä yhdessä SFaO:n kanssa. Vaihto-opiskelijat otetaan paremmin huomioon lisäämällä englanninkielistä viestintää ja tapahtumia. Vuoden 2015 budjettiin on varattu kansainvälisyyteen rahaa, jolla tuetaan kansainvälisiin kongresseihin osallistuvia jäseniä sekä järjestetään tapahtumia. KV-toimintaa organisoi hallituksen KV-vastaava Viestintä Kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettua sähköpostilistaa käytetään aktiivisesti. Facebook-ilmoituksissa ja tapahtumissa asiat ilmoitetaan sekä suomeksi että englanniksi. Kotisivujen uudistuessa englanninkieliseen sisältöön panostetaan Tapahtumat Fortis osallistuu yliopiston KV-opiskelijoiden orientaatioon sekä laitoksen omaan saapuvien vaihto-opiskelijoiden tervetulotilaisuuteen. Fortis järjestää yhdessä SFaO:n ja ESN KISA:n kanssa tapahtumia jäsenistölleen ja KVopiskelijoille. Fortis voi myös tukea rahallisesti opiskelijoiden kansainvälisyyttä edistäviä tapahtumia. 17

18 10. PROJEKTIT Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Projektit ovat usein väliaikaisia ja niitä hoitamaan Fortiksen tulee nimetä asiaa hoitava työryhmä tai yhdistyksen tulee nimetä toimikunta Sairaalafarmasia-kirjan kustannusprojekti Sairaalafarmasia-kirjan sisältö tullaan uudistamaan lähivuosina. Projektin käytännön järjestelyitä jatketaan ja edistetään vuonna 2015 yhteistyössä kirjoittajien kanssa. Jäljellä olevaa varastoa pyritään vähentämään aktiivisesti. Kirjoittajien kanssa on alustavasti suunniteltu, että kirjan kirjoittaminen alkaisi vuonna Sääntöuudistus Fortis jatkaa sääntöuudistuksen läpiviemistä ja tekee tarvittavat toimenpiteet sääntöjen ja ohjesääntöjen tullessa voimaan Strategia Fortis jatkaa strategian tekoa. Uusi strategia esitetään hyväksyttäväksi jäsenistölle kevätkokouksessa Fortiksen hallitusmerkit Vuonna 2015 Fortis hankkii Fortiksen hallituksen jäsenille erilliset hallitusmerkit. Näitä merkkejä voisi käyttää edustustilaisuuksissa, kuten vuosijuhlilla Biofarmasia ja farmakokinetiikka -kirjan uudistettu painos Biofarmasia ja farmakokinetiikka kirjan uudistetun painoksen kirjoittaminen alkaa vuonna Uuden painoksen kirjoittajina on Paavo Honkakoski, Arto Urtti, Veli-Pekka Ranta ja Marjo Yliperttula. Kirjan painokustannuksia selvitetään vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on saada kirja oppikirjakäyttöön syksyllä Kuuri loppuun -kirjan päivittäminen Kuuri loppuun -kirjan uudistetun painoksen ottamisen ajankohtaa selvitellään. 18

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 5/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 5/2012 Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 5/2012 Aika: 17.9.2012 klo 15.30 Paikka: Kuopio, Kappelin keittiö, Yliopistonranta 3 Läsnä: Tanja Toivola puheenjohtaja, Hyeena ry:n edustaja Sami Gabbouj

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013

Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013 Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013 Marjo Turunen (hallituksen puheenjohtaja) - 1.2. Tosuntosun työstämistä - 2.-3.2 AYY:n vuosijuhlat - 5.2. Hallituksen iltakoulu - 6.2. Hallituksen kokous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Esitys yhdistyksen kokoukselle 19.11.2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.11.2013

Lisätiedot

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille Kokouskutsu Kuopion kampuksen toimintajaoston kokous 1/2013 Aika: 31.1.2013 klo 14:00 Paikka: Lukema, Yliopistonranta 3, Kuopio ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LÄNTISEN TEOLOGIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 19.11.2010 Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 1.1.2011-31.12.2011 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä... 2 2. Juhlat... 2 2.1 Sitsit... 2 2.2 Markuksen

Lisätiedot

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015 Sporticus ry Toimintasuunnitelma 2015 Sporticus Hallitus 2015 TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUUHENKILÖ - Kokousten järjestäminen - Valmistelu Puheenjohtaja: - Hallituksen hitsaaminen yhteen - Esityslistojen

Lisätiedot

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen puolustaminen. Etujärjestöluonteensa mukaisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 Aika: 15.4.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kappelin keittiö, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n säännöt

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n säännöt Sääntökokoelma 1 (7) :n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Fortis. Fortis on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 Aika: 24.11.2014 klo 16.00 Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Snellmania 204. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11

2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11 2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11 TURUN YLIOPISTON POLITIIKAN TUTKIMUKSEN KLUBI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014 12Turun

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Hyväksytty Helsingin Jyryn johtokunnan kokouksessa 22.10.2014 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kuvaa Helsingin Jyryn

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Yleistä. Sivu 1 / 10

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Yleistä. Sivu 1 / 10 Sivu 1 / 10 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Esityslista Aika: 26.11.2013 klo 18.00 Paikka: Ravintola Proffan kellari, iso kabinetti (Rehtorinpellonkatu 4,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Ainejärjestöt opiskelijoiden edunvalvojina: - Ensisijaisesti oma yksikkö, yhteistyössä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot