Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008"

Transkriptio

1 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle

2 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) , HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka Harjola, puh , Kokemukset ja palautteet ohjeesta pyydetään lähettämään: Helsinki: viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari, puh. (09) , HYKS: sihteeri Katja Rautiala, puh , Lisätilaukset (sähköinen versio): Helsinki: terveyskeskuksen kirjaamo, puh ja , Linkit Asiakirjan sisällysluettelosta on linkit otsikoihin. Sähköisessä versiossa olevat linkit aukeavat, kun pidät Ctrlnäppäintä alas painettuna ja napsautat hiiren vasemman puoleisella näppäimellä ko. linkkiä. Tämä ohje korvaa päivätyn ohjeen.

3 3 1 KEITÄ OHJE KOSKEE KEILLE OHJE ON TARKOITETTU? YLEISET PERIAATTEET JA HOITOONOHJAUKSEN PERUSTEET Kotihoidon asiakkaat ja vanhainkotien sekä palveluasumisyksiköiden asukkaat PÄIVYSTYSPISTEIDEN PORRASTUS, TERVEYSNEUVONNAN NUMERO JA HÄTÄNUMERON 112 KÄYTTÖ TÄSMÄOHJAUS TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS LASTEN TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS AIKUISTEN (16 VUOTTA TÄYTTÄNEET) TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS Eteläisen, keskisen ja läntisen suurpiirin asukkaat Itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat HAMMASHOIDON PÄIVYSTYS Aikuisten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Lasten ja nuorten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Kiireellinen hammashoito viikonloppuina ja arkipyhinä Kiireellinen hammashoito muina aikoina Vakavat suu- ja hammassairaudet POTILAIDEN OHJAAMINEN SAIRAALOIDEN PÄIVYSTYSPALVELUIHIN SISÄTAUDIT JA KEUHKOSAIRAUDET Sydäntaudit Elvytetyt Intoksikaatiot Diabetespotilaat Keuhkoemboliapotilaat Keuhkopotilaat Hemodialyysipotilaat Vakavat infektiot Reumatologiset potilaat Anafylaksiat Akuutti gastroenterologia NEUROLOGIA KIRURGIA Vatsa- ja yleiskirurgiset potilaat Rintarauhaskirurgia Urologiset potilaat Verisuonikirurgiset potilaat Thoraxkirurgiset potilaat Vakavat vammat Pientraumatologiset potilaat NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien potilaat Synnyttäjät ja raskaana olevat LASTENTAUDIT (ALLE 16 VUOTIAAT) NUORISOPSYKIATRIA SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ JA KURKKUTAUDIT IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA PSYKIATRIA ERITYISTILANTEET Diagnostiseen päivystystutkimukseen tulevat potilaat Meilahden "vanhat" potilaat Syöpätautien klinikan avohoitopotilaat... 26

4 Ambulanssikuljetuksen aikana kuollut potilas POTILAIDEN OHJAAMINEN AJANVARAUSPOLIKLINIKOILLE FYSIATRIA HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA KEUHKOSAIRAUDET KIPUKLINIKKA KIRURGIA Yleiskirurgia ja gastroenterologia Thorax -kirurgia Sydänkirurgia Verisuonikirurgia Urologia Plastiikkakirurgia Käsikirurgia Luutuumorit tai niiden epäilyt Selkäkirurgia Olkapääkirurgia Posttraumaattinen kirurgia Muut vammat tai niiden jälkitiloihin liittymättömät ja degeneratiiviset tilat Suu- ja leukakirurgia KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT KUNTOUTUSTOIMINTA LASTENTAUDIT LASTEN PUHE- JA ÄÄNIHÄIRIÖT SEKÄ KORVALÄÄKÄRIN KONSULTAATIOT LASTENKIRURGIA LASTENPSYKIATRIA Lastenpsykiatrian poliklinikat Perheneuvolat LASTEN NEUROLOGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistenklinikka Kätilöopiston sairaala Jorvin sairaala NEUROLOGIA NUORISOPSYKIATRIA Alle 13 vuotiaat varhaisnuoret ja vaikeasti syömishäiriöiset alle 18-vuotiaat Muut nuorisopsykiatrian lähetteet PSYKIATRIA Terveyskeskuksen alueelliset psykiatrian poliklinikat Kuntoutuspoliklinikka Vanhuspsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatrian poliklinikka PÄIHDEPSYKIATRIA REUMATOLOGIA SILMÄTAUDIT SISÄTAUDIT Eteläinen, keskinen ja läntinen suurpiiri Itäinen ja kaakkoinen suurpiiri Koillinen ja pohjoinen suurpiiri SUKUPUOLITAUDIT TARTUNTATAUDIT ASUNNOTTOMIEN TERVEYSPALVELUT POLIKLINIKKA JA VUODEOSASTOHOITO TERVEYSASEMAPALVELUT PSYKIATRIAN POLIKLINIKKAPALVELUT JATKOHOITOON OHJAAMINEN YRITYSTYÖTERVEYDENHUOLTO JA MERIMIESTERVEYSKESKUS... 48

5 5 9 SIPOON LIITOSALUEEN ASUKKAIDEN TERVEYSPALVELUT LIITE 1: HELSINGIN AKUUTTISAIRAALAT JA NIIDEN VASTUUALUEET LIITE 2: PITKÄAIKAISSAIRAALA LIITE 3: TERVEYSASEMAT... 1 LIITE 4: KOTIHOITO LIITE 5: PSYKIATRINEN AVOHOITO LIITE 6: HELSINGIN SAIRAALOIDEN PÄIVYSTYSPISTEET LIITE 7: HELSINGIN PERHENEUVOLA LIITE 8: A-KLINIKAT, NUORISOASEMAT, SELVIÄMISHOITOASEMA JA SOSIAALIPÄIVYSTYS... 79

6 6 1 KEITÄ OHJE KOSKEE Tämä ohje kuvaa helsinkiläisten potilaiden hoidon porrastuksen ja hoitopaikan valinnan lääketieteelliset perusteet. 1.1 Keille ohje on tarkoitettu? Ohje on tarkoitettu kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden noudatettavaksi valittaessa sitä hoitopaikkaa, jonne potilas ensisijaisesti lähetetään. Porrastuksen osalta ohje sitoo myös yksityisiä terveydenhuollon toimijoita. 1.2 Yleiset periaatteet ja hoitoonohjauksen perusteet - Ohje koskee päivystyspotilaiden osalta ensisijaisesti kiireistä primaariohjausta sairaalan ulkopuolelta (ensihoito, avoterveydenhuolto) sairaalaan, mutta myös sairaaloita soveltuvin osin päivystyspoliklinikan (ppkl) seuranta-ajan osalta (ns. sekundaariohjeistus). Jo sairaalaan sisään kirjoitetun potilaan siirtotarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. - Mikäli potilas ei kuulu somaattisen tehohoidon tai invasiivisten selvittelyjen piiriin (vaikea toimintakykyrajoitteisuus, päivittäinen avuntarve perustoiminnoissa), hänet hoidetaan piirijaon mukaisesti, ellei lääketieteellisestä ohjausperusteesta muuta seuraa (esimerkiksi kaikki lonkkamurtumapotilaat Töölöön). - Suurpiirien kartta, josta käy ilmi vastaavat postinumerot sekä sairaalapäivystyspisteiden sijainti ja yhteystiedot ovat liitteissä 1 ja 6. Nuoret potilaat. Alle 16-vuotiaat ohjataan lasten ja nuorten sairaalan päivystykseen. Mikäli kyseessä on hätätapaus (esim. kova rintakipu, vaikea hengenahdistus, voimakkaasti vuotava haava tai vaikea murtumaepäily) tilataan ambulanssi. Sairaankuljettajat arvioivat hoidontarpeen ja kuljettavat potilaan oikeaan hoitopaikkaan. Vailla vakituista asuntoa olevat, ulkopaikkakuntalaiset ja ulkomaalaiset potilaat ohjataan tapaamispaikan mukaisen piirijaon mukaan Marian ja Malmin päivystyspoliklinikoille, tarvittaessa lääketieteellisin perustein Meilahteen ja Töölöön.

7 Kotihoidon asiakkaat ja vanhainkotien sekä palveluasumisyksiköiden asukkaat Virka-aikana otetaan yhteys yksikön terveydenhoitajaan/sairaanhoitajaan/ vastuuhoitajaan tai hoitavaan lääkäriin. Lääkäri sopii päivystyksen ylilääkärin tai 1-päivystäjän kanssa potilaan siirrosta päivystykseen. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteys kotihoidosta ja palvelutaloista Marian vastuualueelta Laakson 1-päivystäjään (p ) ja Malmin vastuualueelta Malmin päivystyksen vastaavaan hoitajaan (p ). Kaupungin vanhainkodeissa lääkäripäivystys on järjestetty ostopalveluna, johon saadaan yhteys soittamalla puh (Terveysneuvontapalvelu 10023:n viranomaisnumero). Huom alkaen ohjeeseen tulee muutos: Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteys kotihoidosta ja palvelutaloista Marian vastuualueelta Marian päivystyksen vastaavaan hoitajaan (puh ) ja Malmin vastuualueelta Malmin päivystyksen vastaavaan hoitajaan (puh ). Tilanteen mukaan vastaava sairaanhoitaja: 2 PÄIVYSTYSPISTEIDEN PORRASTUS, TERVEYSNEUVONNAN NUMERO JA HÄTÄNUMERON 112 KÄYTTÖ Terveysneuvonta puh. (09) palvelee helsinkiläisiä, hoitolaitoksia ja vanhainkoteja, työterveyshuoltoa ja muita terveydenhuollon ammattilaisia ja toimintayksiköitä ympäri vuorokauden. - helsinkiläisille (09) antaa itsehoito-ohjeita ja arvioi avun tarpeen kiireellisyyden (päivystys vs. virka-aika). Pääsääntöisesti heidät ohjataan ottamaan yhteyttä virka-aikana omalle terveysasemalle. Päivystystapaukset ohjataan virka-aikana omalle terveysasemalle ja virka-ajan ulkopuolella keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen noudattaa Terveyskeskuksen kirjallisia ohjeita (Potilasohjaus Helsingissä). Hätäpuhelut (09) kääntää välittömästi 112:een palvelee myös terveydenhuollon ammattilaisia ja toimintayksiköitä (sairaaloiden päivystysalueet, terveyskeskuksen sairaalat, terveysasemat ja yksityiset lääkäriasemat, työterveyshuolto, sosiaalitoimen hoito- ja hoivakodit, päihdehuolto, vanhainkodit ym.) antamalla tietoa päivystyspotilaiden oikeasta hoitopaikasta ja heidän kotisairaanhoito- ja kotipalveluistaan. Tarvittaessa (09) välittää lääkärin kotikäynnille vaikeissa mielenterveyden kriisitilanteissa sekä vanhuksille ja huonokuntoisille, joiden pääsy terveyspalveluihin on kohtuuttomasti vaikeutunut.

8 8 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 PALVELEE ENSISIJAISESTI ÄKILLISISSÄ SAIRAUSKOHTAUKSISSA JA ONNETTOMUUSTILANTEISSA, JOTKA TAPAHTUVAT HOITOLAITOSTEN ULKOPUOLELLA (koti, julkinen paikka, työpaikka ym.) Oikean päivystyspisteen valinta perustuu tarkoituksenmukaiseen hoidon porrastukseen. Vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevat päivystyspotilaat hoidetaan kotiosoitteesta riippumatta Meilahden (sisätaudit, kirurgia ja neurologia), Töölön (kirurgia) ja Auroran (psykiatria) sairaaloissa. Muut päivystysluonteista lääkärin apua tarvitsevat potilaat ohjataan: - virka-aikana ma - pe klo omalle terveysasemalleen - klo piirijaon mukaan keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen Marian ja Malmin sairaaloihin Ajankohdasta riippumatta: - piirijaon mukaan perustason sisätautipotilaat Marian ja Malmin sairaaloiden päivystyspoliklinikoille - piirijaon mukaan terveyskeskuslääkärin hoidettavat ja arvioitavat perustason kirurgiset (mukaan lukien pientraumapotilaat ja konservatiivisesti hoidettavat murtumat) Marian ja Malmin sairaaloiden päivystyspoliklinikoille - urologiset päivystyspotilaat Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikalle 3 TÄSMÄOHJAUS Kun potilas hakeutuu tai tuodaan ohjeistuksen vastaiseen hoitopaikkaan, tekee päätöksen menettelytavasta lääkäri. Kuitenkin yksiköissä, joissa samassa yhteydessä toimii sekä sairaala- että terveyskeskus (tk)-päivystys, huolehtii vastaava / triagehoitaja tk -tasoisten potilaiden ohjaamisesta tk -päivystyspisteisiin tai terveysasemalle, tarvittaessa lääkäriä konsultoiden. Potilaat, joiden oire tai kokonaistilanne ei edellytä välitöntä selvittämistä, ohjataan ohjeistuksen mukaiseen hoitopaikkaan kirjallisen evästeen kera. Potilas tutkitaan ja hoidetaan sairaalassa tai terveysasemalla, jonka sairaankuljettaja on valinnut voimassaolevan, yhteisesti sovitun hoitoonohjausohjeen ja tilannetietojen perusteella. Mikäli hoitolaitos ei ole tyytyväinen hoitopaikan valintaan, on asiasta sovittava päivystävän ambulanssilääkärin kanssa. Ensihoitokertomuksen merkintä päivystävän ambulanssilääkärin konsultaatiosta vastaa lääkärin lähetettä tulkittaessa hoitoepäselvyyksiä. Useimmiten sairaankuljettaja päättää kuitenkin hoitopaikan täysin itsenäisesti tilannetietojen ja hoitoonohjausohjeen mukaisesti. Sairaankuljetusohje, joka perustuu päivystyspotilaiden hoitoonohjaussopimukseen, on tämän asiakirjan liitteenä 9.

9 9 Koska näistä ohjeista voidaan poiketa määräajaksi? 1. Monipotilas -tilanne (ambulanssilääkärin päätöksellä) 2. Valmiustila tai suuronnettomuus 4 TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS Helsinkiläisten aikuisten ja lasten ensisijainen hoitopaikka, myös kiireellistä hoitoa vaativissa sairauksissa ja tapaturmissa, on oma terveysasema. Terveysasemat ovat avoinna pääsääntöisesti ma pe klo ja yhtenä päivänä viikossa klo 8 18 kesäaikaa lukuun ottamatta. Terveysasemien ollessa kiinni terveyskeskuspäivystys on järjestetty seuraavasti: 4.1. Lasten terveyskeskuspäivystys Neuvontapuhelut puh. (09) HUS/HYKS Lastenklinikka Lasten ja nuorten terveyskeskuspäivystys Käyntiosoite: Stenbäckinkatu 11 Postiosoite: PL 281, HUS puh ma - pe klo 16-22, la - su ja arkipyhät klo 8-22 HUS/HYKS Lastenklinikka Lasten ja nuorten sairaalan päivystyspoliklinikka Käyntiosoite: Stenbäckinkatu 11 Postiosoite: PL 281, HUS puh ma - su klo Aikuisten (16 vuotta täyttäneet) terveyskeskuspäivystys Eteläisen, keskisen ja läntisen suurpiirin asukkaat (suositellaan käyttävän) Marian sairaala Terveyskeskuspäivystys Käyntiosoite: Lapinlahdenkatu 16, rakennus 15 C Postiosoite: PL 6900, Helsingin kaupunki, puh , /vaihde.

10 10 ma - pe klo 16-22, la - su ja arkipyhät klo 8-22 Marian sairaala Päivystyspoliklinikka Käyntiosoite: Mechelininkatu 1 Postiosoite: PL 6569, Helsingin kaupunki, puh tai /vaihde ma - su klo Itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat (suositellaan käyttävän) Malmin sairaala Terveyskeskuspäivystys Käyntiosoite: Talvelantie 6 Postiosoite: PL 6500, Helsingin kaupunki puh , /vaihde ma - pe klo 16-22, la - su ja arkipyhät ja klo 8-22 Malmin sairaala Päivystyspoliklinikka Käyntiosoite: Talvelantie 6 puh tai / vaihde ma - su klo Hammashoidon päivystys Hammashuollon päivystyksessä hoidetaan vain kiireellisiä ja äkillisiä särkytapauksia, turvotuksia ja tapaturmia Aikuisten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Ruskeasuon hammashoitola Käyntiosoite: Mannerheimintie 172, 4. kerros puh (eteläisen ja läntisen alueen asukkaat) puh (keskisen ja pohjoisen alueen asukkaat) puh (koillisen alueen asukkaat) puh (itäisen ja kaakkoisen alueen asukkaat) ma - pe klo 8-15 Yhteydenotot etukäteen

11 Lasten ja nuorten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Hoidetaan omassa hammashoitolassa. Yhteydenotto keskitetyn ajanvarauksen kautta: puh (eteläisen ja läntisen alueen asukkaat) puh (keskisen ja pohjoisen alueen asukkaat) puh (koillisen alueen asukkaat) puh (itäisen ja kaakkoisen alueen asukkaat) ma - pe klo Kiireellinen hammashoito viikonloppuina ja arkipyhinä Kallion terveysasema Hammashoitola Käyntiosoite: Toinen linja 4 C, 2. kerros. puh la - su ja arkipyhät klo Yhteydenotot etukäteen Kiireellinen hammashoito muina aikoina Kiireellistä hammashoitoa muina aikoina tarvitsevat voivat soittaa terveyspalvelujen neuvontanumeroon (09) 10023, josta saa tietoa 24 tuntia päivystävistä yksityisistä hammaslääkäriasemista. Kaupunki ei tällöin korvaa yksityishoidon kustannuksia Vakavat suu- ja hammassairaudet HUS/HYKS Töölön sairaala Tapaturma-asema Käyntiosoite: Töölönkatu 40 puh , tai 4711/vaihde Vakavat, sairaalahoitoa vaativat suu- ja hammassairaudet

12 12 5 POTILAIDEN OHJAAMINEN SAIRAALOIDEN PÄIVYSTYSPALVELUIHIN Yhteystiedot: katso Liite Sisätaudit ja keuhkosairaudet Sydäntaudit Rintakipu sepelvaltimotautikohtaus Meilahteen: - ST-nousuinfarkti - Sepelvaltimotautikohtaus, kun on suuren vaaran merkkejä: - EKG:ssa iskemianäyttö - epävakaa hemodynamiikka - keuhkopöhö - nopeita kammioarytmioita - kolmen kuukauden sisällä sairastettu sydäninfarkti tai tehty sepelvaltimotoimenpide, - toimenpidejonossa olevat potilaat Piirijaon mukaan: - Sepelvaltimoperäinen rintakipu, jos ei edellä mainittua syytä ohjata potilas Meilahteen - EKG:ta ei ole rekisteröity Sekundaariohjeistus: - Konsultoi Meilahden kardiologia (puh ), mikäli rintakipupotilaalla havaitaan päivystyspoliklinikalla joku edellisistä suuren vaaran merkeistä tai troponiinipositiivisuus (huomioi Meilahteen lähettämisen yleiset edellytykset, katso kohta 1.2). Sydämen vajaatoiminta (keuhkopöhö) Meilahteen: - Iskemianäyttö EKG:ssä - Inotrooppisen hoidon tarve - Kardiogeeninen sokki Piirijaon mukaan: - Kroonisen sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaihe, ellei edellä esitettyä syytä ohjata potilas Meilahteen (huomioi myös yleiset edellytykset, ks. kohta 1.2) Sekundaariohjeistus:

13 13 - Todettu merkittävä aortta - tai mitraali läppävika, johon liittyy sydämen vajaatoiminta. Konsultoi Meilahden kardiologia (puh ) Rytmihäiriöt Meilahteen: - nopeat kammioperäiset rytmihäiriöt - kaikki oireiset hitaat rytmihäiriöt - perusteltu epäily rytmihäiriön aiheuttamasta kollapsista - rytmihäiriötahdistimen iskuhoidon saaneet potilaat Tuoreet eteisperäiset nopeat rytmihäiriöt, mikäli - Meilahdessa on tehty rytminsiirto alle kuukausi sitten - eteisvärinään liittyy keuhkopöhö tai merkittävä sydänlihasiskemia Piirijaon mukaan: - kammiolisälyönnit - muut päivystyksellistä arviota tarvitsevat eteisvärinäpotilaat, kuitenkin kuukauden sisällä rytminsiirrosta siihen sairaalaan, jossa rytminsiirto tehtiin - muut nopeat eteisperäiset rytmihäiriöt Sekundaariohjeistus: - TEE -tarve: konsultoi Meilahden kardiologia (puh ). - tilapäisen tahdistimen tarve: konsultoi Meilahden päivystyspoliklinikkaa Elvytetyt Meilahteen: - kaikki elvytetyt potilaat Intoksikaatiot Meilahteen: - todettu tai epäilty vakava intoksikaatio (aiheuttajana esim. verenpainelääkkeet, ASA, parasetamoli, suuret annokset masennus/psykoosilääkkeitä) - potilaalla tukihoitoja (intubatio, vasoaktiivinen hoito) vaativa peruselintoimintojen häiriö - häkämyrkytyspotilaat - vakavat palokaasuinhalaatiot (hydroksikobalamiinihoito), joilla ei hengitystiepalovammaa - kemikaalimyrkytykset, -inhalaatiot Piirijaon mukaan: - lievät intoksikaatiot, joiden aiheuttajiin kuuluvat mm. bentsodiatsepiinin sukuiset lääkkeet (Diapam, Imovane jne.), etyylialkoholi, pienet määrät masennus- tai psykoosilääkkeitä (esim. yhteensä alle 30 kpl) sekä uudet särkylääkkeet (Burana ym.).

14 Diabetespotilaat Meilahteen: - Diabeettinen ketoasidoosi tai vahva epäily sellaisesta - Tuore tyypin 1 sokeritauti - Vaikea nonketoottinen hyperglykeeminen tila (esimerkiksi B-gluk > 25 mmol/l ja tajunnantason lasku tyypin II diabeetikolla) Keuhkoemboliapotilaat Meilahteen: - perusteltu epäily verenkiertoa kuormittavasta keuhkoemboliasta Piirijaon mukaan: - epäily keuhkoemboliasta ja verenkierto vakaa Keuhkopotilaat Meilahteen: - vaikea astma tai COPD tai kroonisen keuhkosairauden pahenemisvaihe - vaikea pneumonia tai muu vaikea keuhkoinfektio - epäily akuutista vaikeasta keuhkoparenkyymisairaudesta - keuhkoklinikan tutkimuksissa/seurannassa olevat potilaat (esim. keuhkofibroosi, keuhkosyöpä jne.) - happirikastinpotilaat, jos akuutti keuhkotilanteen vaikeutuminen - todettu tuberkuloosi tai sen perusteltu epäily Piirijaon mukaan: - muut sairaala-arviota vaativat keuhkosairauspotilaat - happirikastinpotilaan muut päivystyksellistä arviota vaativat tilanteet Hemodialyysipotilaat Meilahteen: - kaikki valvontaa vaativat hemodialyysipotilaat - äkillinen dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta Piirijaon mukaan: - muut dialyysipotilaiden päivystykselliset ongelmat potilasohjauksen mukaisesti primaariongelman perusteella Vakavat infektiot Meilahteen vakavat infektiot: - epäily bakteerimeningiitistä tai septisestä sokista

15 15 - endokardiittiepäily, jos potilaalla on sydämen vajaatoiminta tai keinoläppä - immunosuppressiopotilaat (kuten tietyt verisairauspotilaat, sytostaattihoidossa olevat) infektio-oirein - HIV-potilaiden vakavat infektiot - malariaepäily vaikeasti sairaalla potilaalla. Sekundaariohjeistus: - infektiopotilaan hypotonia riippumatta vasteesta ensihoidon toimenpiteille, leukopenia ja/tai alkava DIC (septisen sokin epäily) Reumatologiset potilaat Meilahteen: - akuutti kuumeinen yhden nivelen artriitti: jos tarvitaan päivystysaikaista UÄ-ohjattua nivelpunktiota - vaskuliittiepäily (epäselvä kuumeilu ja alentunut yleistila ihomunuaismuutoksin) Anafylaksiat (yleistyneet allergiset reaktiot) Meilahteen: - peruselintoimintojen häiriötila riippumatta vasteesta ensihoidolle Akuutti gastroenterologia Todennäköisesti leikkaushoitoa vaativien ja muiden kirurgisten vatsapotilaiden sekä mahasuolikanavan verenvuotojen osalta noudatetaan hoitoonohjauksessa kirurgista ohjeistoa (ks. kohta 5.3). Tämän lisäksi keskitetään: Meilahteen: - vatsakipupotilaat, jotka ovat kellastuneet ja jotka lisäksi ovat kuumeisia tai yleisoireisia - maksakoomaepäily muun kuin kroonisen alkoholismin perusteella 5.2 Neurologia 1. Neurologisen erikoissairaanhoidon päivystys on keskitetty Meilahden sairaalaan. 2. Neurokirurgin arviota vaativat pään vammapotilaat (ad 2 viikkoa vammasta) arvioidaan ja hoidetaan Töölön sairaalassa. 3. Ei - omatoimiset potilaat (laitoshoidossa olevat tai potilaat, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäistoiminnoissa useammin kuin kerran viikossa)

16 16 hoidetaan iästä riippumatta piiri- ja kuntajaon mukaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa (Maria, Malmi). 4. Epäselvissä tapauksissa terveyskeskukset, työterveyshuollon lääkärit ja yksityislääkäriasemat konsultoivat aina Meilahden neurologia. Konsultaatiopuhelinnumerot Meilahden neurologi Meilahden radiologi Töölön neurologi (virka-aikana) (päivystysaikana) (virka-aikana) tai (päivystysaikana) (virka- ja päivystysaikana) Tautikohtainen erittely Meilahden sairaalan neurologian päivystykseen ohjataan - akuutti aivoverenkiertohäiriö, myös ohimennyt raajahalvaus, aivoverenkiertohäiriöksi epäilty puheen-tuoton häiriö tai aivoverenkiertohäiriöksi epäilty näköhäiriö omatoimisella potilaalla. - liuotushoidon harkintaan tuleva akuutti aivoverenkiertohäiriö (kaikki omatoimiset potilaat, joilla yllämainittujen aivoverenkiertohäiriöiden oireiden alusta alle 5 tuntia). - tajuttomuus tajunnantason lasku ilman vammaa, jos tilaan liittyy neurologisia oireita (kuten toispuoli- tai neliraajaoireita, puheen puuroutumista, katsepareesi, tai epäillään kallonsisäistä painetta tai enkefaliittia). - status epilepticus ja sarjakouristajat (yli 3 kouristusta/vrk). Tällaisen potilaan ollessa jo sairaalassa on annettava iv. bentsodiatsepiini lääkityksen lisäksi fosfenytoiini-kyllästyshoito ennen mahdollista siirtoa Meilahteen. - nopeasti kehittyvä lihasheikkous tai hengityshalvaus. - muu neurologisen akuuttihoidon, valvonnan tai kuvantamisen tarve (esimerkiksi etenevät tai fluktuoivat halvausoireet, pikkuaivoinfarkti tai pikkuaivovuoto potilaalla, jonka tajunnantaso alenee). Töölön sairaalaan ohjataan - aivo- tai selkäydinvamma - neurokirurgin arviota vaativat pään vammat (ad 2 viikkoa vammasta). - epäily subaraknoidaalivuodosta (äkillinen päänsärky, tajunnantason lasku, meningismi tai pään TT:ssä SAV-epäily). - shunttipotilaan äkillinen tajunnan tason lasku. - cauda equina-epäilyt (äkilliset parapareesit tai rakkopareesi ). Sisätautien päivystyspoliklinikoille ohjataan

17 17 - Bakteerimeningiittiepäilyn alkuhoito lähimmässä päivystyspisteessä (Helsingin alueella Meilahdessa) Piiri- ja kuntajaon mukaan ohjataan HYKS-alueen sairaalapäivystyksiin tai terveyskeskuspäivystyksiin (Maria, Malmi) - ei - omatoiminen aivoverenkiertohäiriöpotilas - yksittäisen, myös ensimmäisen epileptisen kohtauksen saanut potilas (Pään TT:n ja seurannan jälkeen potilaan kotiutuessa lähete jatkotutkimuksiin oman alueen neurologian ajanvarauspkl:le, mikäli kyseessä ei ollut selkeä vieroituskramppi) - alkoholin käytön jälkeiset vieroituskouristukset - ei-omatoimisen potilaan uhkaavan status epilepticuksen i.v. bentsodiatsepiini-lääkityksen jälkeinen fosfenytoiinikyllästyshoito. Sairaalassa ollessa myös omatoimisten on saatava kyllästyshoito ennen mahdollista siirtoa Meilahteen. - muut kohtaukselliset oireet esimerkiksi akuutti muistihäiriö, delirium, vieroitusoireet. - päänsärky, joka ei vaadi kiireellistä neurologista konsultaatiota. Useimmiten terveyskeskuspäivystys on oikea hoitopaikka. Mikäli tarvitaan pään kuvantamista, CT-tutkimus voidaan tehdä piirijaon mukaisessa sairaalassa ja tuloksesta voi tarvittaessa konsultoida sähköisesti Meilahden päivystävää radiologia. - huimaus ilman neurologisia halvaus- tai puutosoireita - kroonista neurologista sairautta (esimerkiksi Parkinsonin tauti, dementia, MS) sairastavien potilaiden akuuttiongelmat kuten yleistilan lasku, kotona pärjäämättömyys, infektio-oireet. - vanhuksen yleistilan lasku ei ole neurologinen sairaus 5.3 Kirurgia Yleistä Kirurginen erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkatoiminta on loppunut Marian sairaalassa Siellä jatkaa toimintaansa edelleen sisätautien erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkapäivystys sekä terveyskeskuspäivystys. Perustason kirurgian (ent. pientrauma) potilaiden hoito Marian ja Malmin sairaaloiden perustason kirurgian päivystyksissä jatkuu ennallaan Vatsa- ja yleiskirurgiset potilaat Terveyskeskuspäivystykseen ja Malmin ja Marian perustason kirurgian päivystykseen ohjattavat vatsa- ja yleiskirurgiset potilaat: Virka-aikana aikuispotilaat ohjataan ensisijaisesti omalle terveysasemalleen. Päivystysaikana aikuispotilaat ohjataan piirijaon mukaan Malmin tai Marian terveyskeskuspäivystykseen pois lukien jäljempänä mainitut suoraan Meilahden sairaalaan ohjattavat potilaat. Terveyskeskuspäivystyksessä arvioitavia

18 18 potilasryhmiä ovat mm. hyväkuntoisten potilaiden vatsavaivat, toiminnalliset vatsavaivat (ummetus, ripuli, pahoinvointi, närästys), sekä yksinkertaiset, polikliinisesti hoidettavat pehmytosainfektiot. Näiden lisäksi diagnoosiryhmiä, joiden ensiarvio tapahtuu terveyskeskuspäivystyksessä ja jotka alkuarvion jälkeen tarvittaessa voidaan ohjata erikoissairaanhoitoon, ovat mm. - lievä divertikulitti (ei yleisoireita, peroraalinen antibioottihoito ja ravitsemus toteutettavissa) - sappikivikohtaukset (sappikoliikit) - krooninen haimatulehdus ( acute on chronic ) - peräpukamavaivat, muu akuutti proktologia - toistuvat suolen kiinnikeoireet Meilahden sairaalaan suoraan ohjattavat vatsa- ja yleiskirurgiset potilasryhmät: - vatsakipupotilaalla häiriö peruselintoiminnoissa (hengitys, verenkierto, tajunta) - peritoniitti (vatsakipupotilaalla jännittyneet vatsanpeitteet) - lokaalinen peritoniitti (kuumeisella vatsakipupotilaalla paikallinen aristus vatsassa) - päivystysluonteista arviointia edellyttävät akuuttivatsa potilaat, kuten esimerkiksi - umpilisäketulehdusepäilyt (uusi, progredioiva kipuoire, oikean alavatsan aristus) - sairaalahoitoa vaativat divertikuliitit (yleisoireet/kuume/ iv-antibioottihoito -tarve, suolitukosoireet) - todettu tai epäilty akuutti haimatulehdus - verioksentelu tai veriripuli - keltaiseksi muuttuneet (ikteeriset) potilaat - tyräpotilaat - kivulias pullistuma vatsanpeitteissä navan, nivusen tai leikkausarven seudussa - suolitukospotilaat (todennäköisesti leikkaushoitoa vaativat) - avannepotilaan äkilliset ongelmat - perianaaliabskessit ja kureutuneet peräpukamat - potilaan perustaudin mukaan: - tulehdukselliset suolisairaudet (ulseratiivinen koliitti, Mb. Crohn) - krooninen haimatulehdus (radiologista ym. interventioita vaativat) - kirroosia sairastavan äkilliset vatsaongelmat - muu kirurginen perustauti, jonka vuoksi potilas on hoidossa Meilahdessa Erikoissairaanhoitoon eivät primaaristi kuulu terminaalivaiheessa olevien syöpäpotilaiden tai muiden hoidonrajauksen piirissä olevien laitoshoidossa olevien potilaiden vatsakipu- tai suolistoverenvuoto-oireet

19 Rintarauhaskirurgia - rintarauhasen päivystyskirurgisia toimenpiteitä vaativat sairaudet ohjataan Meilahden sairaalaan Urologiset potilaat Ajankohdasta riippumatta Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikalle: - virtsakivioireet - äkillinen kivespussin kiputila/tulehdus - hydronefroosi - kuumeiset virtsatieinfektiot miehillä - verivirtsaisuus - urologisten potilaiden postoperatiiviset ongelmat Malmin ja Marian perustason kirurgian päivystykseen aluejaon mukaisesti: - suprapubisen katetrin ongelmat (Cystofix) Verisuonikirurgiset potilaat Kaikki leikkaushoitoa tai erikoissairaanhoitotasoista selvittelyä vaativat potilaat ohjataan Meilahden sairaalaan. Tällaisia ovat tyypillisesti vatsa-aortan aneyrysmaa sairastavat tai äkillisistä raajojen verenkiertohäiriöistä kärsivät potilaat (äkillisesti kylmäksi mennyt kivulias tai toimintakyvytön raaja) Thoraxkirurgiset potilaat Kaikki leikkaushoitoa tai erikoissairaanhoito tasoista selvittelyä vaativat potilaat ohjataan Meilahden sairaalaan. Tällaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi ilmatai veririnta tai pleuran empyeema Vakavat vammat Töölöön: - leikkaushoitoa vaativat luunmurtumat (suurten luiden kuten nilkan, säären, reiden, reisiluun kaulan, käsivarren, kyynärpään ja olkavarren murtumat etenkin jos virheasento) - suurten nivelten (kyynärpää, olkapää, lonkka, polvilumpio) luksaatiot ja pienempien nivelten luksaatiot, jotka eivät mene paikoilleen suljetusti. (Jo paikoilleen menneet olkaluksaatiot ja polvilumpion luksaatiot piirijaon mukaisesti) - haavat ja murtumat, joissa epäily hermo-, jänne- tai verisuonivammasta - laajat pehmytkudosvammat

20 20 - irronneet raajat ja raajojen osat - monivammapotilaat - monimurtumapotilaat, joilla on yhden tai useiden erikoisalojen (ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, käsikirurgia, leukakirurgia, neurokirurgia, sisäelinkirurgia) erityisosaamista vaativa vammayhdistelmä - korkeaenergiset vartalon tylpät vammat - korkeaenergiaiset vammat ja murtumat joihin liittyy suuri riski liitännäisvammoista ja komplikaatioista, esim vaikeat säären ylä- ja alaosan ja jalkaterän vammat - kallo-aivovammat (potilaaseen ei saada puhekontaktia, verenvuoto korvakäytävästä) - sairaalahoitoa vaativat palovammat - päivystysplastiikkakirurgiaa vaativat vammat - kasvojen vaikeat ruhjevammat ja leukamurtumat (pelkkä nenämurtuma keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen) - selkäydin/rankavammat tai niiden epäily - hampaiston, leukaluun ja kasvojen alueen päivystyksellistä hoitoa edellyttävät abskessit sekä tilanteet joissa on vaikean yleisinfektion kuva ja joissa infektionportti tai infektiolähde epäily on hampaiston, leukaluun tai kasvojen alueella Meilahteen: - lävistävät kaulan ja vartalon alueen vammat - matalaenergiset isoloidut vartalon tylpät vammat - isoloidut verisuonivammat - ulkogenitaalien vammat - hirttäytyneet, hukuksiin joutuneet Pientraumatologiset potilaat Virka-aikana (arkisin klo ) sekä Marian että Malmin ppkl:lla toimii keskimääräistä paremmat pienkirurgiset valmiudet omaava terveyskeskuslääkäri. Potilaita voidaan terveysasemilta ohjata lähetteellä näihin päivystyspisteisiin. Tyypillisiä tapauksia ovat keskimääristä suuremmat ommeltavat haavat, röntgenkuvausta vaativat vammat, joista terveysaseman lääkäri tekee röntgenlähetteen Pegasos-tietojärjestelmään sekä päävammapotilaat, joiden oletetaan jäävän seurantaan. Suositus on, että Marian keskitettyä terveyskeskuspäivystystä käyttäisivät eteläisen, keskisen ja läntisen suurpiirin asukkaat ja Malmia itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat. Päivystysaikana (arkisin klo ja pe klo ma klo 8.00) pientraumapotilaat hoidetaan tilanteen mukaan Marian ja Malmin sairaalan ppkl:lla joko Marian ja Malmin sairaaloiden perustason kirurgian päivystyksissä (ent. pientraumapäivystys ) tai sairaalan terveyskeskuspäivystyksessä. Henkilökunta ohjaa potilaan siihen vastaanottopisteeseen, joka on kulloinkin tarkoituksenmukaisin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Laura Moring Ayl, Malmin päivystys, Helsinki Sisätautien ja akuuttilääketieteen el 17.11.2016 Päivystys Helsingissä Integraatio

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(5) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa 19.4.2016 Risto Vesanto Ensihoitopäällikkö Vshp ensihoidon tulosyksikkö Sisältö Triage ennen ja nyt Vaasassa Triagen ajatus: Mikä ihmeen

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa KUOLEMA TULEE, OLETKO VALMIS seminaari KS-KS Auditorio 10.10.2016 Evl Emma Honkanen Kotisairaala Tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010 Sairaanhoitopiirit Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköt Arvoisa vastaanottaja, Hoitoonpääsyn toteutumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2004) 6 :n

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (12) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (12) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 1 (12) 71 Lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntöön ruotsinkielisistä avohoidon mielenterveyspalveluista HEL 2012-001050 T 06 00 00 Päätös

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Toiminta- kertomus 2015 Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Sisällysluettelo Yksikön esittely... 1 Lasten kotisairaanhoito... 2 Erityistarpeisten lasten hoitoringit... 2 Akuuttikotisairaala... 3 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 13.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 13.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 101 LAUSUNTO ALOITTEESTA KOTIHOIDOSSA OLEVIEN HYVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUSPALVELUJEN EDELLYTYKSISTÄ Terke 2010-272 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Community Paramedic. Sami Länkimäki

Community Paramedic. Sami Länkimäki Community Paramedic Sami Länkimäki Ongelmakohtia ratkottavaksi Miten päivystyskäyntejä voidaan vähentää? Ei päivystykseen ilman vakioitua hoidontarpeen arviota Ei päivystykseen ennen kevyiden palvelumallien

Lisätiedot

JYTEn fysioterapian suoravastaanoton PEREHDYTYSKANSIO Hoitajille ja lääkäreille 5/2013

JYTEn fysioterapian suoravastaanoton PEREHDYTYSKANSIO Hoitajille ja lääkäreille 5/2013 JYTEn fysioterapian suoravastaanoton PEREHDYTYSKANSIO Hoitajille ja lääkäreille 5/2013 Sinikka Jaatinen Lari Lautamäki Marja Lehtoranta Juha Salminen Sari Salo Maija Sarja Leena Tenhu Minna Tornberg 2

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO * päivystyslähete *Lääkärin vastaanotto tkl, ttl, yksityislääkäri lähete * Seurantakäynnit tkl, ttl, yks.lääkäri, ft * Asiantuntijafysioterapeutti

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 724 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot