Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008"

Transkriptio

1 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle

2 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) , HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka Harjola, puh , Kokemukset ja palautteet ohjeesta pyydetään lähettämään: Helsinki: viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari, puh. (09) , HYKS: sihteeri Katja Rautiala, puh , Lisätilaukset (sähköinen versio): Helsinki: terveyskeskuksen kirjaamo, puh ja , Linkit Asiakirjan sisällysluettelosta on linkit otsikoihin. Sähköisessä versiossa olevat linkit aukeavat, kun pidät Ctrlnäppäintä alas painettuna ja napsautat hiiren vasemman puoleisella näppäimellä ko. linkkiä. Tämä ohje korvaa päivätyn ohjeen.

3 3 1 KEITÄ OHJE KOSKEE KEILLE OHJE ON TARKOITETTU? YLEISET PERIAATTEET JA HOITOONOHJAUKSEN PERUSTEET Kotihoidon asiakkaat ja vanhainkotien sekä palveluasumisyksiköiden asukkaat PÄIVYSTYSPISTEIDEN PORRASTUS, TERVEYSNEUVONNAN NUMERO JA HÄTÄNUMERON 112 KÄYTTÖ TÄSMÄOHJAUS TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS LASTEN TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS AIKUISTEN (16 VUOTTA TÄYTTÄNEET) TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS Eteläisen, keskisen ja läntisen suurpiirin asukkaat Itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat HAMMASHOIDON PÄIVYSTYS Aikuisten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Lasten ja nuorten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Kiireellinen hammashoito viikonloppuina ja arkipyhinä Kiireellinen hammashoito muina aikoina Vakavat suu- ja hammassairaudet POTILAIDEN OHJAAMINEN SAIRAALOIDEN PÄIVYSTYSPALVELUIHIN SISÄTAUDIT JA KEUHKOSAIRAUDET Sydäntaudit Elvytetyt Intoksikaatiot Diabetespotilaat Keuhkoemboliapotilaat Keuhkopotilaat Hemodialyysipotilaat Vakavat infektiot Reumatologiset potilaat Anafylaksiat Akuutti gastroenterologia NEUROLOGIA KIRURGIA Vatsa- ja yleiskirurgiset potilaat Rintarauhaskirurgia Urologiset potilaat Verisuonikirurgiset potilaat Thoraxkirurgiset potilaat Vakavat vammat Pientraumatologiset potilaat NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien potilaat Synnyttäjät ja raskaana olevat LASTENTAUDIT (ALLE 16 VUOTIAAT) NUORISOPSYKIATRIA SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ JA KURKKUTAUDIT IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA PSYKIATRIA ERITYISTILANTEET Diagnostiseen päivystystutkimukseen tulevat potilaat Meilahden "vanhat" potilaat Syöpätautien klinikan avohoitopotilaat... 26

4 Ambulanssikuljetuksen aikana kuollut potilas POTILAIDEN OHJAAMINEN AJANVARAUSPOLIKLINIKOILLE FYSIATRIA HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA KEUHKOSAIRAUDET KIPUKLINIKKA KIRURGIA Yleiskirurgia ja gastroenterologia Thorax -kirurgia Sydänkirurgia Verisuonikirurgia Urologia Plastiikkakirurgia Käsikirurgia Luutuumorit tai niiden epäilyt Selkäkirurgia Olkapääkirurgia Posttraumaattinen kirurgia Muut vammat tai niiden jälkitiloihin liittymättömät ja degeneratiiviset tilat Suu- ja leukakirurgia KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT KUNTOUTUSTOIMINTA LASTENTAUDIT LASTEN PUHE- JA ÄÄNIHÄIRIÖT SEKÄ KORVALÄÄKÄRIN KONSULTAATIOT LASTENKIRURGIA LASTENPSYKIATRIA Lastenpsykiatrian poliklinikat Perheneuvolat LASTEN NEUROLOGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistenklinikka Kätilöopiston sairaala Jorvin sairaala NEUROLOGIA NUORISOPSYKIATRIA Alle 13 vuotiaat varhaisnuoret ja vaikeasti syömishäiriöiset alle 18-vuotiaat Muut nuorisopsykiatrian lähetteet PSYKIATRIA Terveyskeskuksen alueelliset psykiatrian poliklinikat Kuntoutuspoliklinikka Vanhuspsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatrian poliklinikka PÄIHDEPSYKIATRIA REUMATOLOGIA SILMÄTAUDIT SISÄTAUDIT Eteläinen, keskinen ja läntinen suurpiiri Itäinen ja kaakkoinen suurpiiri Koillinen ja pohjoinen suurpiiri SUKUPUOLITAUDIT TARTUNTATAUDIT ASUNNOTTOMIEN TERVEYSPALVELUT POLIKLINIKKA JA VUODEOSASTOHOITO TERVEYSASEMAPALVELUT PSYKIATRIAN POLIKLINIKKAPALVELUT JATKOHOITOON OHJAAMINEN YRITYSTYÖTERVEYDENHUOLTO JA MERIMIESTERVEYSKESKUS... 48

5 5 9 SIPOON LIITOSALUEEN ASUKKAIDEN TERVEYSPALVELUT LIITE 1: HELSINGIN AKUUTTISAIRAALAT JA NIIDEN VASTUUALUEET LIITE 2: PITKÄAIKAISSAIRAALA LIITE 3: TERVEYSASEMAT... 1 LIITE 4: KOTIHOITO LIITE 5: PSYKIATRINEN AVOHOITO LIITE 6: HELSINGIN SAIRAALOIDEN PÄIVYSTYSPISTEET LIITE 7: HELSINGIN PERHENEUVOLA LIITE 8: A-KLINIKAT, NUORISOASEMAT, SELVIÄMISHOITOASEMA JA SOSIAALIPÄIVYSTYS... 79

6 6 1 KEITÄ OHJE KOSKEE Tämä ohje kuvaa helsinkiläisten potilaiden hoidon porrastuksen ja hoitopaikan valinnan lääketieteelliset perusteet. 1.1 Keille ohje on tarkoitettu? Ohje on tarkoitettu kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden noudatettavaksi valittaessa sitä hoitopaikkaa, jonne potilas ensisijaisesti lähetetään. Porrastuksen osalta ohje sitoo myös yksityisiä terveydenhuollon toimijoita. 1.2 Yleiset periaatteet ja hoitoonohjauksen perusteet - Ohje koskee päivystyspotilaiden osalta ensisijaisesti kiireistä primaariohjausta sairaalan ulkopuolelta (ensihoito, avoterveydenhuolto) sairaalaan, mutta myös sairaaloita soveltuvin osin päivystyspoliklinikan (ppkl) seuranta-ajan osalta (ns. sekundaariohjeistus). Jo sairaalaan sisään kirjoitetun potilaan siirtotarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. - Mikäli potilas ei kuulu somaattisen tehohoidon tai invasiivisten selvittelyjen piiriin (vaikea toimintakykyrajoitteisuus, päivittäinen avuntarve perustoiminnoissa), hänet hoidetaan piirijaon mukaisesti, ellei lääketieteellisestä ohjausperusteesta muuta seuraa (esimerkiksi kaikki lonkkamurtumapotilaat Töölöön). - Suurpiirien kartta, josta käy ilmi vastaavat postinumerot sekä sairaalapäivystyspisteiden sijainti ja yhteystiedot ovat liitteissä 1 ja 6. Nuoret potilaat. Alle 16-vuotiaat ohjataan lasten ja nuorten sairaalan päivystykseen. Mikäli kyseessä on hätätapaus (esim. kova rintakipu, vaikea hengenahdistus, voimakkaasti vuotava haava tai vaikea murtumaepäily) tilataan ambulanssi. Sairaankuljettajat arvioivat hoidontarpeen ja kuljettavat potilaan oikeaan hoitopaikkaan. Vailla vakituista asuntoa olevat, ulkopaikkakuntalaiset ja ulkomaalaiset potilaat ohjataan tapaamispaikan mukaisen piirijaon mukaan Marian ja Malmin päivystyspoliklinikoille, tarvittaessa lääketieteellisin perustein Meilahteen ja Töölöön.

7 Kotihoidon asiakkaat ja vanhainkotien sekä palveluasumisyksiköiden asukkaat Virka-aikana otetaan yhteys yksikön terveydenhoitajaan/sairaanhoitajaan/ vastuuhoitajaan tai hoitavaan lääkäriin. Lääkäri sopii päivystyksen ylilääkärin tai 1-päivystäjän kanssa potilaan siirrosta päivystykseen. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteys kotihoidosta ja palvelutaloista Marian vastuualueelta Laakson 1-päivystäjään (p ) ja Malmin vastuualueelta Malmin päivystyksen vastaavaan hoitajaan (p ). Kaupungin vanhainkodeissa lääkäripäivystys on järjestetty ostopalveluna, johon saadaan yhteys soittamalla puh (Terveysneuvontapalvelu 10023:n viranomaisnumero). Huom alkaen ohjeeseen tulee muutos: Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteys kotihoidosta ja palvelutaloista Marian vastuualueelta Marian päivystyksen vastaavaan hoitajaan (puh ) ja Malmin vastuualueelta Malmin päivystyksen vastaavaan hoitajaan (puh ). Tilanteen mukaan vastaava sairaanhoitaja: 2 PÄIVYSTYSPISTEIDEN PORRASTUS, TERVEYSNEUVONNAN NUMERO JA HÄTÄNUMERON 112 KÄYTTÖ Terveysneuvonta puh. (09) palvelee helsinkiläisiä, hoitolaitoksia ja vanhainkoteja, työterveyshuoltoa ja muita terveydenhuollon ammattilaisia ja toimintayksiköitä ympäri vuorokauden. - helsinkiläisille (09) antaa itsehoito-ohjeita ja arvioi avun tarpeen kiireellisyyden (päivystys vs. virka-aika). Pääsääntöisesti heidät ohjataan ottamaan yhteyttä virka-aikana omalle terveysasemalle. Päivystystapaukset ohjataan virka-aikana omalle terveysasemalle ja virka-ajan ulkopuolella keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen noudattaa Terveyskeskuksen kirjallisia ohjeita (Potilasohjaus Helsingissä). Hätäpuhelut (09) kääntää välittömästi 112:een palvelee myös terveydenhuollon ammattilaisia ja toimintayksiköitä (sairaaloiden päivystysalueet, terveyskeskuksen sairaalat, terveysasemat ja yksityiset lääkäriasemat, työterveyshuolto, sosiaalitoimen hoito- ja hoivakodit, päihdehuolto, vanhainkodit ym.) antamalla tietoa päivystyspotilaiden oikeasta hoitopaikasta ja heidän kotisairaanhoito- ja kotipalveluistaan. Tarvittaessa (09) välittää lääkärin kotikäynnille vaikeissa mielenterveyden kriisitilanteissa sekä vanhuksille ja huonokuntoisille, joiden pääsy terveyspalveluihin on kohtuuttomasti vaikeutunut.

8 8 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 PALVELEE ENSISIJAISESTI ÄKILLISISSÄ SAIRAUSKOHTAUKSISSA JA ONNETTOMUUSTILANTEISSA, JOTKA TAPAHTUVAT HOITOLAITOSTEN ULKOPUOLELLA (koti, julkinen paikka, työpaikka ym.) Oikean päivystyspisteen valinta perustuu tarkoituksenmukaiseen hoidon porrastukseen. Vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevat päivystyspotilaat hoidetaan kotiosoitteesta riippumatta Meilahden (sisätaudit, kirurgia ja neurologia), Töölön (kirurgia) ja Auroran (psykiatria) sairaaloissa. Muut päivystysluonteista lääkärin apua tarvitsevat potilaat ohjataan: - virka-aikana ma - pe klo omalle terveysasemalleen - klo piirijaon mukaan keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen Marian ja Malmin sairaaloihin Ajankohdasta riippumatta: - piirijaon mukaan perustason sisätautipotilaat Marian ja Malmin sairaaloiden päivystyspoliklinikoille - piirijaon mukaan terveyskeskuslääkärin hoidettavat ja arvioitavat perustason kirurgiset (mukaan lukien pientraumapotilaat ja konservatiivisesti hoidettavat murtumat) Marian ja Malmin sairaaloiden päivystyspoliklinikoille - urologiset päivystyspotilaat Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikalle 3 TÄSMÄOHJAUS Kun potilas hakeutuu tai tuodaan ohjeistuksen vastaiseen hoitopaikkaan, tekee päätöksen menettelytavasta lääkäri. Kuitenkin yksiköissä, joissa samassa yhteydessä toimii sekä sairaala- että terveyskeskus (tk)-päivystys, huolehtii vastaava / triagehoitaja tk -tasoisten potilaiden ohjaamisesta tk -päivystyspisteisiin tai terveysasemalle, tarvittaessa lääkäriä konsultoiden. Potilaat, joiden oire tai kokonaistilanne ei edellytä välitöntä selvittämistä, ohjataan ohjeistuksen mukaiseen hoitopaikkaan kirjallisen evästeen kera. Potilas tutkitaan ja hoidetaan sairaalassa tai terveysasemalla, jonka sairaankuljettaja on valinnut voimassaolevan, yhteisesti sovitun hoitoonohjausohjeen ja tilannetietojen perusteella. Mikäli hoitolaitos ei ole tyytyväinen hoitopaikan valintaan, on asiasta sovittava päivystävän ambulanssilääkärin kanssa. Ensihoitokertomuksen merkintä päivystävän ambulanssilääkärin konsultaatiosta vastaa lääkärin lähetettä tulkittaessa hoitoepäselvyyksiä. Useimmiten sairaankuljettaja päättää kuitenkin hoitopaikan täysin itsenäisesti tilannetietojen ja hoitoonohjausohjeen mukaisesti. Sairaankuljetusohje, joka perustuu päivystyspotilaiden hoitoonohjaussopimukseen, on tämän asiakirjan liitteenä 9.

9 9 Koska näistä ohjeista voidaan poiketa määräajaksi? 1. Monipotilas -tilanne (ambulanssilääkärin päätöksellä) 2. Valmiustila tai suuronnettomuus 4 TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS Helsinkiläisten aikuisten ja lasten ensisijainen hoitopaikka, myös kiireellistä hoitoa vaativissa sairauksissa ja tapaturmissa, on oma terveysasema. Terveysasemat ovat avoinna pääsääntöisesti ma pe klo ja yhtenä päivänä viikossa klo 8 18 kesäaikaa lukuun ottamatta. Terveysasemien ollessa kiinni terveyskeskuspäivystys on järjestetty seuraavasti: 4.1. Lasten terveyskeskuspäivystys Neuvontapuhelut puh. (09) HUS/HYKS Lastenklinikka Lasten ja nuorten terveyskeskuspäivystys Käyntiosoite: Stenbäckinkatu 11 Postiosoite: PL 281, HUS puh ma - pe klo 16-22, la - su ja arkipyhät klo 8-22 HUS/HYKS Lastenklinikka Lasten ja nuorten sairaalan päivystyspoliklinikka Käyntiosoite: Stenbäckinkatu 11 Postiosoite: PL 281, HUS puh ma - su klo Aikuisten (16 vuotta täyttäneet) terveyskeskuspäivystys Eteläisen, keskisen ja läntisen suurpiirin asukkaat (suositellaan käyttävän) Marian sairaala Terveyskeskuspäivystys Käyntiosoite: Lapinlahdenkatu 16, rakennus 15 C Postiosoite: PL 6900, Helsingin kaupunki, puh , /vaihde.

10 10 ma - pe klo 16-22, la - su ja arkipyhät klo 8-22 Marian sairaala Päivystyspoliklinikka Käyntiosoite: Mechelininkatu 1 Postiosoite: PL 6569, Helsingin kaupunki, puh tai /vaihde ma - su klo Itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat (suositellaan käyttävän) Malmin sairaala Terveyskeskuspäivystys Käyntiosoite: Talvelantie 6 Postiosoite: PL 6500, Helsingin kaupunki puh , /vaihde ma - pe klo 16-22, la - su ja arkipyhät ja klo 8-22 Malmin sairaala Päivystyspoliklinikka Käyntiosoite: Talvelantie 6 puh tai / vaihde ma - su klo Hammashoidon päivystys Hammashuollon päivystyksessä hoidetaan vain kiireellisiä ja äkillisiä särkytapauksia, turvotuksia ja tapaturmia Aikuisten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Ruskeasuon hammashoitola Käyntiosoite: Mannerheimintie 172, 4. kerros puh (eteläisen ja läntisen alueen asukkaat) puh (keskisen ja pohjoisen alueen asukkaat) puh (koillisen alueen asukkaat) puh (itäisen ja kaakkoisen alueen asukkaat) ma - pe klo 8-15 Yhteydenotot etukäteen

11 Lasten ja nuorten kiireellinen hammashoito arkipäivisin Hoidetaan omassa hammashoitolassa. Yhteydenotto keskitetyn ajanvarauksen kautta: puh (eteläisen ja läntisen alueen asukkaat) puh (keskisen ja pohjoisen alueen asukkaat) puh (koillisen alueen asukkaat) puh (itäisen ja kaakkoisen alueen asukkaat) ma - pe klo Kiireellinen hammashoito viikonloppuina ja arkipyhinä Kallion terveysasema Hammashoitola Käyntiosoite: Toinen linja 4 C, 2. kerros. puh la - su ja arkipyhät klo Yhteydenotot etukäteen Kiireellinen hammashoito muina aikoina Kiireellistä hammashoitoa muina aikoina tarvitsevat voivat soittaa terveyspalvelujen neuvontanumeroon (09) 10023, josta saa tietoa 24 tuntia päivystävistä yksityisistä hammaslääkäriasemista. Kaupunki ei tällöin korvaa yksityishoidon kustannuksia Vakavat suu- ja hammassairaudet HUS/HYKS Töölön sairaala Tapaturma-asema Käyntiosoite: Töölönkatu 40 puh , tai 4711/vaihde Vakavat, sairaalahoitoa vaativat suu- ja hammassairaudet

12 12 5 POTILAIDEN OHJAAMINEN SAIRAALOIDEN PÄIVYSTYSPALVELUIHIN Yhteystiedot: katso Liite Sisätaudit ja keuhkosairaudet Sydäntaudit Rintakipu sepelvaltimotautikohtaus Meilahteen: - ST-nousuinfarkti - Sepelvaltimotautikohtaus, kun on suuren vaaran merkkejä: - EKG:ssa iskemianäyttö - epävakaa hemodynamiikka - keuhkopöhö - nopeita kammioarytmioita - kolmen kuukauden sisällä sairastettu sydäninfarkti tai tehty sepelvaltimotoimenpide, - toimenpidejonossa olevat potilaat Piirijaon mukaan: - Sepelvaltimoperäinen rintakipu, jos ei edellä mainittua syytä ohjata potilas Meilahteen - EKG:ta ei ole rekisteröity Sekundaariohjeistus: - Konsultoi Meilahden kardiologia (puh ), mikäli rintakipupotilaalla havaitaan päivystyspoliklinikalla joku edellisistä suuren vaaran merkeistä tai troponiinipositiivisuus (huomioi Meilahteen lähettämisen yleiset edellytykset, katso kohta 1.2). Sydämen vajaatoiminta (keuhkopöhö) Meilahteen: - Iskemianäyttö EKG:ssä - Inotrooppisen hoidon tarve - Kardiogeeninen sokki Piirijaon mukaan: - Kroonisen sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaihe, ellei edellä esitettyä syytä ohjata potilas Meilahteen (huomioi myös yleiset edellytykset, ks. kohta 1.2) Sekundaariohjeistus:

13 13 - Todettu merkittävä aortta - tai mitraali läppävika, johon liittyy sydämen vajaatoiminta. Konsultoi Meilahden kardiologia (puh ) Rytmihäiriöt Meilahteen: - nopeat kammioperäiset rytmihäiriöt - kaikki oireiset hitaat rytmihäiriöt - perusteltu epäily rytmihäiriön aiheuttamasta kollapsista - rytmihäiriötahdistimen iskuhoidon saaneet potilaat Tuoreet eteisperäiset nopeat rytmihäiriöt, mikäli - Meilahdessa on tehty rytminsiirto alle kuukausi sitten - eteisvärinään liittyy keuhkopöhö tai merkittävä sydänlihasiskemia Piirijaon mukaan: - kammiolisälyönnit - muut päivystyksellistä arviota tarvitsevat eteisvärinäpotilaat, kuitenkin kuukauden sisällä rytminsiirrosta siihen sairaalaan, jossa rytminsiirto tehtiin - muut nopeat eteisperäiset rytmihäiriöt Sekundaariohjeistus: - TEE -tarve: konsultoi Meilahden kardiologia (puh ). - tilapäisen tahdistimen tarve: konsultoi Meilahden päivystyspoliklinikkaa Elvytetyt Meilahteen: - kaikki elvytetyt potilaat Intoksikaatiot Meilahteen: - todettu tai epäilty vakava intoksikaatio (aiheuttajana esim. verenpainelääkkeet, ASA, parasetamoli, suuret annokset masennus/psykoosilääkkeitä) - potilaalla tukihoitoja (intubatio, vasoaktiivinen hoito) vaativa peruselintoimintojen häiriö - häkämyrkytyspotilaat - vakavat palokaasuinhalaatiot (hydroksikobalamiinihoito), joilla ei hengitystiepalovammaa - kemikaalimyrkytykset, -inhalaatiot Piirijaon mukaan: - lievät intoksikaatiot, joiden aiheuttajiin kuuluvat mm. bentsodiatsepiinin sukuiset lääkkeet (Diapam, Imovane jne.), etyylialkoholi, pienet määrät masennus- tai psykoosilääkkeitä (esim. yhteensä alle 30 kpl) sekä uudet särkylääkkeet (Burana ym.).

14 Diabetespotilaat Meilahteen: - Diabeettinen ketoasidoosi tai vahva epäily sellaisesta - Tuore tyypin 1 sokeritauti - Vaikea nonketoottinen hyperglykeeminen tila (esimerkiksi B-gluk > 25 mmol/l ja tajunnantason lasku tyypin II diabeetikolla) Keuhkoemboliapotilaat Meilahteen: - perusteltu epäily verenkiertoa kuormittavasta keuhkoemboliasta Piirijaon mukaan: - epäily keuhkoemboliasta ja verenkierto vakaa Keuhkopotilaat Meilahteen: - vaikea astma tai COPD tai kroonisen keuhkosairauden pahenemisvaihe - vaikea pneumonia tai muu vaikea keuhkoinfektio - epäily akuutista vaikeasta keuhkoparenkyymisairaudesta - keuhkoklinikan tutkimuksissa/seurannassa olevat potilaat (esim. keuhkofibroosi, keuhkosyöpä jne.) - happirikastinpotilaat, jos akuutti keuhkotilanteen vaikeutuminen - todettu tuberkuloosi tai sen perusteltu epäily Piirijaon mukaan: - muut sairaala-arviota vaativat keuhkosairauspotilaat - happirikastinpotilaan muut päivystyksellistä arviota vaativat tilanteet Hemodialyysipotilaat Meilahteen: - kaikki valvontaa vaativat hemodialyysipotilaat - äkillinen dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta Piirijaon mukaan: - muut dialyysipotilaiden päivystykselliset ongelmat potilasohjauksen mukaisesti primaariongelman perusteella Vakavat infektiot Meilahteen vakavat infektiot: - epäily bakteerimeningiitistä tai septisestä sokista

15 15 - endokardiittiepäily, jos potilaalla on sydämen vajaatoiminta tai keinoläppä - immunosuppressiopotilaat (kuten tietyt verisairauspotilaat, sytostaattihoidossa olevat) infektio-oirein - HIV-potilaiden vakavat infektiot - malariaepäily vaikeasti sairaalla potilaalla. Sekundaariohjeistus: - infektiopotilaan hypotonia riippumatta vasteesta ensihoidon toimenpiteille, leukopenia ja/tai alkava DIC (septisen sokin epäily) Reumatologiset potilaat Meilahteen: - akuutti kuumeinen yhden nivelen artriitti: jos tarvitaan päivystysaikaista UÄ-ohjattua nivelpunktiota - vaskuliittiepäily (epäselvä kuumeilu ja alentunut yleistila ihomunuaismuutoksin) Anafylaksiat (yleistyneet allergiset reaktiot) Meilahteen: - peruselintoimintojen häiriötila riippumatta vasteesta ensihoidolle Akuutti gastroenterologia Todennäköisesti leikkaushoitoa vaativien ja muiden kirurgisten vatsapotilaiden sekä mahasuolikanavan verenvuotojen osalta noudatetaan hoitoonohjauksessa kirurgista ohjeistoa (ks. kohta 5.3). Tämän lisäksi keskitetään: Meilahteen: - vatsakipupotilaat, jotka ovat kellastuneet ja jotka lisäksi ovat kuumeisia tai yleisoireisia - maksakoomaepäily muun kuin kroonisen alkoholismin perusteella 5.2 Neurologia 1. Neurologisen erikoissairaanhoidon päivystys on keskitetty Meilahden sairaalaan. 2. Neurokirurgin arviota vaativat pään vammapotilaat (ad 2 viikkoa vammasta) arvioidaan ja hoidetaan Töölön sairaalassa. 3. Ei - omatoimiset potilaat (laitoshoidossa olevat tai potilaat, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäistoiminnoissa useammin kuin kerran viikossa)

16 16 hoidetaan iästä riippumatta piiri- ja kuntajaon mukaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa (Maria, Malmi). 4. Epäselvissä tapauksissa terveyskeskukset, työterveyshuollon lääkärit ja yksityislääkäriasemat konsultoivat aina Meilahden neurologia. Konsultaatiopuhelinnumerot Meilahden neurologi Meilahden radiologi Töölön neurologi (virka-aikana) (päivystysaikana) (virka-aikana) tai (päivystysaikana) (virka- ja päivystysaikana) Tautikohtainen erittely Meilahden sairaalan neurologian päivystykseen ohjataan - akuutti aivoverenkiertohäiriö, myös ohimennyt raajahalvaus, aivoverenkiertohäiriöksi epäilty puheen-tuoton häiriö tai aivoverenkiertohäiriöksi epäilty näköhäiriö omatoimisella potilaalla. - liuotushoidon harkintaan tuleva akuutti aivoverenkiertohäiriö (kaikki omatoimiset potilaat, joilla yllämainittujen aivoverenkiertohäiriöiden oireiden alusta alle 5 tuntia). - tajuttomuus tajunnantason lasku ilman vammaa, jos tilaan liittyy neurologisia oireita (kuten toispuoli- tai neliraajaoireita, puheen puuroutumista, katsepareesi, tai epäillään kallonsisäistä painetta tai enkefaliittia). - status epilepticus ja sarjakouristajat (yli 3 kouristusta/vrk). Tällaisen potilaan ollessa jo sairaalassa on annettava iv. bentsodiatsepiini lääkityksen lisäksi fosfenytoiini-kyllästyshoito ennen mahdollista siirtoa Meilahteen. - nopeasti kehittyvä lihasheikkous tai hengityshalvaus. - muu neurologisen akuuttihoidon, valvonnan tai kuvantamisen tarve (esimerkiksi etenevät tai fluktuoivat halvausoireet, pikkuaivoinfarkti tai pikkuaivovuoto potilaalla, jonka tajunnantaso alenee). Töölön sairaalaan ohjataan - aivo- tai selkäydinvamma - neurokirurgin arviota vaativat pään vammat (ad 2 viikkoa vammasta). - epäily subaraknoidaalivuodosta (äkillinen päänsärky, tajunnantason lasku, meningismi tai pään TT:ssä SAV-epäily). - shunttipotilaan äkillinen tajunnan tason lasku. - cauda equina-epäilyt (äkilliset parapareesit tai rakkopareesi ). Sisätautien päivystyspoliklinikoille ohjataan

17 17 - Bakteerimeningiittiepäilyn alkuhoito lähimmässä päivystyspisteessä (Helsingin alueella Meilahdessa) Piiri- ja kuntajaon mukaan ohjataan HYKS-alueen sairaalapäivystyksiin tai terveyskeskuspäivystyksiin (Maria, Malmi) - ei - omatoiminen aivoverenkiertohäiriöpotilas - yksittäisen, myös ensimmäisen epileptisen kohtauksen saanut potilas (Pään TT:n ja seurannan jälkeen potilaan kotiutuessa lähete jatkotutkimuksiin oman alueen neurologian ajanvarauspkl:le, mikäli kyseessä ei ollut selkeä vieroituskramppi) - alkoholin käytön jälkeiset vieroituskouristukset - ei-omatoimisen potilaan uhkaavan status epilepticuksen i.v. bentsodiatsepiini-lääkityksen jälkeinen fosfenytoiinikyllästyshoito. Sairaalassa ollessa myös omatoimisten on saatava kyllästyshoito ennen mahdollista siirtoa Meilahteen. - muut kohtaukselliset oireet esimerkiksi akuutti muistihäiriö, delirium, vieroitusoireet. - päänsärky, joka ei vaadi kiireellistä neurologista konsultaatiota. Useimmiten terveyskeskuspäivystys on oikea hoitopaikka. Mikäli tarvitaan pään kuvantamista, CT-tutkimus voidaan tehdä piirijaon mukaisessa sairaalassa ja tuloksesta voi tarvittaessa konsultoida sähköisesti Meilahden päivystävää radiologia. - huimaus ilman neurologisia halvaus- tai puutosoireita - kroonista neurologista sairautta (esimerkiksi Parkinsonin tauti, dementia, MS) sairastavien potilaiden akuuttiongelmat kuten yleistilan lasku, kotona pärjäämättömyys, infektio-oireet. - vanhuksen yleistilan lasku ei ole neurologinen sairaus 5.3 Kirurgia Yleistä Kirurginen erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkatoiminta on loppunut Marian sairaalassa Siellä jatkaa toimintaansa edelleen sisätautien erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkapäivystys sekä terveyskeskuspäivystys. Perustason kirurgian (ent. pientrauma) potilaiden hoito Marian ja Malmin sairaaloiden perustason kirurgian päivystyksissä jatkuu ennallaan Vatsa- ja yleiskirurgiset potilaat Terveyskeskuspäivystykseen ja Malmin ja Marian perustason kirurgian päivystykseen ohjattavat vatsa- ja yleiskirurgiset potilaat: Virka-aikana aikuispotilaat ohjataan ensisijaisesti omalle terveysasemalleen. Päivystysaikana aikuispotilaat ohjataan piirijaon mukaan Malmin tai Marian terveyskeskuspäivystykseen pois lukien jäljempänä mainitut suoraan Meilahden sairaalaan ohjattavat potilaat. Terveyskeskuspäivystyksessä arvioitavia

18 18 potilasryhmiä ovat mm. hyväkuntoisten potilaiden vatsavaivat, toiminnalliset vatsavaivat (ummetus, ripuli, pahoinvointi, närästys), sekä yksinkertaiset, polikliinisesti hoidettavat pehmytosainfektiot. Näiden lisäksi diagnoosiryhmiä, joiden ensiarvio tapahtuu terveyskeskuspäivystyksessä ja jotka alkuarvion jälkeen tarvittaessa voidaan ohjata erikoissairaanhoitoon, ovat mm. - lievä divertikulitti (ei yleisoireita, peroraalinen antibioottihoito ja ravitsemus toteutettavissa) - sappikivikohtaukset (sappikoliikit) - krooninen haimatulehdus ( acute on chronic ) - peräpukamavaivat, muu akuutti proktologia - toistuvat suolen kiinnikeoireet Meilahden sairaalaan suoraan ohjattavat vatsa- ja yleiskirurgiset potilasryhmät: - vatsakipupotilaalla häiriö peruselintoiminnoissa (hengitys, verenkierto, tajunta) - peritoniitti (vatsakipupotilaalla jännittyneet vatsanpeitteet) - lokaalinen peritoniitti (kuumeisella vatsakipupotilaalla paikallinen aristus vatsassa) - päivystysluonteista arviointia edellyttävät akuuttivatsa potilaat, kuten esimerkiksi - umpilisäketulehdusepäilyt (uusi, progredioiva kipuoire, oikean alavatsan aristus) - sairaalahoitoa vaativat divertikuliitit (yleisoireet/kuume/ iv-antibioottihoito -tarve, suolitukosoireet) - todettu tai epäilty akuutti haimatulehdus - verioksentelu tai veriripuli - keltaiseksi muuttuneet (ikteeriset) potilaat - tyräpotilaat - kivulias pullistuma vatsanpeitteissä navan, nivusen tai leikkausarven seudussa - suolitukospotilaat (todennäköisesti leikkaushoitoa vaativat) - avannepotilaan äkilliset ongelmat - perianaaliabskessit ja kureutuneet peräpukamat - potilaan perustaudin mukaan: - tulehdukselliset suolisairaudet (ulseratiivinen koliitti, Mb. Crohn) - krooninen haimatulehdus (radiologista ym. interventioita vaativat) - kirroosia sairastavan äkilliset vatsaongelmat - muu kirurginen perustauti, jonka vuoksi potilas on hoidossa Meilahdessa Erikoissairaanhoitoon eivät primaaristi kuulu terminaalivaiheessa olevien syöpäpotilaiden tai muiden hoidonrajauksen piirissä olevien laitoshoidossa olevien potilaiden vatsakipu- tai suolistoverenvuoto-oireet

19 Rintarauhaskirurgia - rintarauhasen päivystyskirurgisia toimenpiteitä vaativat sairaudet ohjataan Meilahden sairaalaan Urologiset potilaat Ajankohdasta riippumatta Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikalle: - virtsakivioireet - äkillinen kivespussin kiputila/tulehdus - hydronefroosi - kuumeiset virtsatieinfektiot miehillä - verivirtsaisuus - urologisten potilaiden postoperatiiviset ongelmat Malmin ja Marian perustason kirurgian päivystykseen aluejaon mukaisesti: - suprapubisen katetrin ongelmat (Cystofix) Verisuonikirurgiset potilaat Kaikki leikkaushoitoa tai erikoissairaanhoitotasoista selvittelyä vaativat potilaat ohjataan Meilahden sairaalaan. Tällaisia ovat tyypillisesti vatsa-aortan aneyrysmaa sairastavat tai äkillisistä raajojen verenkiertohäiriöistä kärsivät potilaat (äkillisesti kylmäksi mennyt kivulias tai toimintakyvytön raaja) Thoraxkirurgiset potilaat Kaikki leikkaushoitoa tai erikoissairaanhoito tasoista selvittelyä vaativat potilaat ohjataan Meilahden sairaalaan. Tällaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi ilmatai veririnta tai pleuran empyeema Vakavat vammat Töölöön: - leikkaushoitoa vaativat luunmurtumat (suurten luiden kuten nilkan, säären, reiden, reisiluun kaulan, käsivarren, kyynärpään ja olkavarren murtumat etenkin jos virheasento) - suurten nivelten (kyynärpää, olkapää, lonkka, polvilumpio) luksaatiot ja pienempien nivelten luksaatiot, jotka eivät mene paikoilleen suljetusti. (Jo paikoilleen menneet olkaluksaatiot ja polvilumpion luksaatiot piirijaon mukaisesti) - haavat ja murtumat, joissa epäily hermo-, jänne- tai verisuonivammasta - laajat pehmytkudosvammat

20 20 - irronneet raajat ja raajojen osat - monivammapotilaat - monimurtumapotilaat, joilla on yhden tai useiden erikoisalojen (ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, käsikirurgia, leukakirurgia, neurokirurgia, sisäelinkirurgia) erityisosaamista vaativa vammayhdistelmä - korkeaenergiset vartalon tylpät vammat - korkeaenergiaiset vammat ja murtumat joihin liittyy suuri riski liitännäisvammoista ja komplikaatioista, esim vaikeat säären ylä- ja alaosan ja jalkaterän vammat - kallo-aivovammat (potilaaseen ei saada puhekontaktia, verenvuoto korvakäytävästä) - sairaalahoitoa vaativat palovammat - päivystysplastiikkakirurgiaa vaativat vammat - kasvojen vaikeat ruhjevammat ja leukamurtumat (pelkkä nenämurtuma keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen) - selkäydin/rankavammat tai niiden epäily - hampaiston, leukaluun ja kasvojen alueen päivystyksellistä hoitoa edellyttävät abskessit sekä tilanteet joissa on vaikean yleisinfektion kuva ja joissa infektionportti tai infektiolähde epäily on hampaiston, leukaluun tai kasvojen alueella Meilahteen: - lävistävät kaulan ja vartalon alueen vammat - matalaenergiset isoloidut vartalon tylpät vammat - isoloidut verisuonivammat - ulkogenitaalien vammat - hirttäytyneet, hukuksiin joutuneet Pientraumatologiset potilaat Virka-aikana (arkisin klo ) sekä Marian että Malmin ppkl:lla toimii keskimääräistä paremmat pienkirurgiset valmiudet omaava terveyskeskuslääkäri. Potilaita voidaan terveysasemilta ohjata lähetteellä näihin päivystyspisteisiin. Tyypillisiä tapauksia ovat keskimääristä suuremmat ommeltavat haavat, röntgenkuvausta vaativat vammat, joista terveysaseman lääkäri tekee röntgenlähetteen Pegasos-tietojärjestelmään sekä päävammapotilaat, joiden oletetaan jäävän seurantaan. Suositus on, että Marian keskitettyä terveyskeskuspäivystystä käyttäisivät eteläisen, keskisen ja läntisen suurpiirin asukkaat ja Malmia itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat. Päivystysaikana (arkisin klo ja pe klo ma klo 8.00) pientraumapotilaat hoidetaan tilanteen mukaan Marian ja Malmin sairaalan ppkl:lla joko Marian ja Malmin sairaaloiden perustason kirurgian päivystyksissä (ent. pientraumapäivystys ) tai sairaalan terveyskeskuspäivystyksessä. Henkilökunta ohjaa potilaan siihen vastaanottopisteeseen, joka on kulloinkin tarkoituksenmukaisin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Örebron lääni (Region Örebro län) meille kaikille Örebron läänin maakäräjäkunta ja Örebron alueliitto yhdistyivät 1.1.2015 uudeksi organisaatioksi, Örebron

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut OTA TALTEEN! Sosiaali- ja Terveyspalvelut SISÄLLYS TERVEYSPALVELUT 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS 5 2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA - 6 3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA - 7 Asiointi neuvontapisteessä...

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Mustijoen perusturva Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä hyväksynyt Laura

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

- ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008

- ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT - ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008 - päivitetty 4.4.2012 voimassa toistaiseksi Porvoon sairaanhoitoalueen fysioterapian

Lisätiedot

PÄIVYSTYSPOTILAAN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI

PÄIVYSTYSPOTILAAN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI 1 PÄIVYSTYSPOTILAAN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI - Oireisiin ja vammamekanismiin perustuvat ohjeet potilaan ohjaamisesta päivystykseen tai lääkärinvastaanottojen kiireellisille ajoille Ohjeen tarkoituksena

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5 3/kesäkuu 2005 Varsinais-Suomen sairaalat Sellaiset sanat, kuten erikoissairaanhoito tai sairaanhoitopiirin kunta-yhtymä, ovat varmasti asiaan vihkiytyneille aivan tuttuja, mutta tavallinen kansalainen

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot