Päivitettyä tietoa edellisistä EPA-kokouksista ( Lissabon, Tukholma, Istanbul)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitettyä tietoa edellisistä EPA-kokouksista ( Lissabon, Tukholma, Istanbul)"

Transkriptio

1 ESF-EPA Uutiskirje 1 Päivitettyä tietoa edellisistä EPA-kokouksista ( Lissabon, Tukholma, Istanbul) Tässä uutiskirjeessä on yhteenvetoa siitä Euroopan sosiaalifoorumin eteen tehtävästä työstä, joka sai alkunsa Lissabonin EPA-kokouksessa ( ) sekä jatkui Tukholmassa ( ) ja Istanbulissa ( ). EPA-kokous eli European Preparatory Assembly on Euroopan sosiaalifoorumin ylin päättävä kokous. Tässä uutiskirjeessä on tietoa EPA-kokouksissa tehdyistä päätöksistä, keskeneräisistä kysymyksistä ja yleistä tietoa Euroopan sosiaalifoorumin järjestelyjen tilanteesta. ESF 2008 Seuraava ESF järjestetään Malmössä Euroopan sosiaalifoorumin käytännön järjestelyjä koordinoimaan on perustettu pohjoismainen järjestelykomitea (Nordic Organizing Committee, myöhemmin tekstissä NOC), jossa on edustus Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta. NOC toteuttaa EPA-kokouksissa tehtyjä päätöksiä ja vastaa tapahtuman käytännön järjestelyistä. ESF:n järjestäjät toivovat sosiaalifoorumiprosessin laajenevan niin, että enemmän järjestöjä, liikkeitä ja yksittäisiä ihmisiä saataisiin mukaan. On toivottavaa, että jokaisessa maassa perustettaisiin työryhmä ESF:n mobilisaatiota ja tiedotustoimintaa varten. ESF:lla on olemassa Eurooppa-työryhmä, jonka tarkoituksena on koordinoida Euroopan-laajuista mobilisaatiota Malmöhön. Työryhmän yhteyshenkilönä toimii NOC:n puolesta Tord Björk Suomesta työryhmän yhteyshenkilönä toimii Laura Tuominen Myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. ESF 2008:n ohjelma Istanbulin EPA-kokouksessa perustettiin työryhmä, jonka tarkoituksena on koota yhteen kaikki EPA-kokouksessa tehdyt ehdotukset sekä ESF:n verkkosivujen (www.esf2008.org) tai sähköpostilistojen kautta tai muilla tavoin toimitetut ehdotukset ESF:n poliittisiksi teemoiksi ja ohjelmalliseksi rakenteeksi. Työryhmä valmistelee näiden ehdotusten pohjalta seuraavalle EPA-kokoukselle esityksen. Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille, ja ehdotuksia saavat esittää kaikki halukkaat. Ryhmän yhteyshenkilöinä toimivat Jens Ergon ja Ola Nilsson NOC:sta. Ohjelmaryhmän ensimmänen tapaaminen pidetään Pariisissa Lissabonin, Tukholman ja Istanbulin EPA-kokouksissa pidetyissä puheenvuoroissa on linjattu, että: Meidän tulisi keskittyä etsimään vaihtoehtoja uusliberalistisen talouden perustana olevalle kilpailuajatukselle edistämällä solidaarisuutta. Meidän pitäisi kyetä linkittämään yhteen erilaiset yhteiskunnalliset kamppailut ja projektit (ammattiyhdistysliikkeen ja yhteiskunnalliset liikkeet) Euroopan unionin uusliberalistista politiikkaa vastaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää konkreettisten vaihtoehtojen kehittämiselle, verkostoitumisen edistämiselle ja etenkin Itä-Euroopan liikkeiden laajemman osallistumisen mahdollistamiselle. On pyrittävä laajentamaan ESF:ia niin, etteivät länsieurooppalaiset liikkeet enää dominoisi prosessia liiaksi.

2 Tulisi keskittyä Euroopan vastuuseen muusta maailmasta, erityisesti Euroopan Etelään kohdistaman uukolonialistisen politiikan esille tuomiseen ja muuttamiseen (esimerkiksi afrikkalainen kampanjointi EPA-sopimuksia vastaan). Mielipidevaikuttajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia Etelästä ja ympäri maailmaa tulisi kutsua ESF:iin. Seuraavasta ESF:sta voi tulla maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka sisällöt linkittyvät yhteen Maailman sosiaalifoorumin kanssa. Ympäristökysymyksiä tulisi nostaa huomattavasti enemmän esiin. ESF vihreäksi! Tulisi keskittyä maailmassa tällä hetkellä käynnissä oleviin sotiin, myös niihin, joista ei uutisoida. Rauhanaloitteille tulee antaa tilaa. Tulisi kokeilla poikkitemaattisten seminaarien järjestämistä niin, että eri aiheisiin keskittyvät liikkeet voivat päästä vuorovaikutukseen keskenään. Tulisi keskittyä köyhyyteen. On tehty kaksi esitystä ESF:n ohjelmalliseksi viitekehykseksi (Alexandra ja NOC). Ne ovat saatavilla englanninkielisinä. Niistä olisi tarkoitus keskustella ennen Pariisin kokousta. Seminaarit, kokoukset, workshopit ESF 2008:ssa Ruohonjuuritason toimijoita tulisi ottaa enemmän panelisteiksi erilaisten johtajien sijaan. Esitettiin, ettei isoa yhteiskokousta järjestettäisi, vaan ainoastaan erilaisia seminaareja, workshoppeja ja tiettyihin teemoihin keskittyviä tapaamisia (3-5 tunnin pituisia). Myös sellaisia käytännöllisiä workshoppeja, joissa on mahdollista oppia uusia taitoja, tulisi olla tarjolla. Tapahtumien yhdistäminen Tapahtumien yhdistäminen on itseohjautuvaa. Ainoastaan prosessin loppupuolella ohjelmaryhmä voi ottaa vastuuta yhdistämisestä mikäli se on tarpeen. Yhdistymisen aikana verkostojen tulee olla vastuussa oman teema-alueensa koordinoinnista sekä myös sellaisten ryhmien esityksistä, jotka eivät kuulu verkostoon. Tämä pitää sisällään myös sellaiset verkostot, jotka eivät ole pitäneet kokouksiaan EPA-kokousten yhteydessä. Naisten osallistuminen Naisten osallistumismahdollisuuksiin tulee panostaa enemmän ESF:n aikana, muun muassa ylläpitämällä sukupuolikiintiöitä. Naisia tulee olla kaikkien kokoontumisten paneeleissa vähintään 50 %. Seminaareissa sellaiset tilaisuudet ovat etusijalla, jossa sukupuolten välinen tasapaino on kunnossa. Sukupuolten tasainen edustus on tehtävä yhdeksi rekisteröitymiskaavakkeessa ilmoitettavaksi kriteeriksi. Monimuotoisuus Kaikissa seminaareissa on tärkeää ottaa huomioon erilaiset näkökannat ja edustukset, jotta eri sukupuolten, ikäryhmien, maantieteellisten ja kulttuuristen taustojen jne. välinen vuorovaikutus paranisi. Itseorganisoidut tilat ESF:ssa on tärkeää luoda puitteet itseorganisoituille tiloille, jotka keskittyvät tiettyihin teemoihin. Näiden tilojen tarkoituksena on parantaa eri järjestöjen ja teemojen välistä vuorovaikutusta. On myös tärkeää järjestää tiloja viimehetken itseorganisoiduille tapaamisille ja löytää keinot

3 tiedottaa niistä. Rahoitus : Esitys ESF 2008:n osallistumis- ja seminaarimaksuiksi, esitetty Istanbulin EPA kokouksessa 1. Yksityishenkilöiden osallistumismaksu Esityksessä on kolme eri maksuryhmää: SEK 400 / 40 euroa - tavallinen SEK 200 / 20 euroa - nuoret (alle 22), työttömät, eläkeläiset, Itä-Euroopan maista tulevat SEK 100 / 10 euroa Itä-Euroopasta tulevat nuoret (under 22), työttömät, eläkeläiset sekä paikalliset, jotka tarjoavat solidaarisuusmajoitusta. EI PÄÄSYMAKSUA - vapaaehtoiset (jotka tekevät tietyn tuntimäärän vapaaehtoistyötä) ja ne, joiden osallistuminen rahoitetaan solidaarisuusrahaston kautta jälkeen maksut nousevat %. 2. Osallistumismaksut järjestöille Sosiaalifoorumiin osallistuvien järjestöjen tulee maksaa osallistumismaksu. On esitetty kahta maksuluokkaa: SEK / 250 euroa - rikkaat järjestöt SEK 500 / 50 euroa vähävaraiset järjestöt 3. Seminaarimaksut Ensimmäinen esitys seminaari/workshop-maksuksi, riippuvainen tilan koosta. Varmistuu myöhmemmin. Seminaari, iso henkeä SEK / euroa Tapaaminen, suuri SEK / euroa Tapaaminen, keskikokoinen SEK / 800 euroa Tapaaminen, pieni SEK / 300 euroa Keskustelutila, keskikokoinen SEK / 150 euroa Keskustelutila, pieni SEK 500 / 50 euroa Järjestäjille saatetaan asettaa myös vähimmäismäärä/seminaari. Tästä päätetään myöhemmin. Logistiikka: Järjestetyn ruokailun ja majoituksen tulee olla yhteensopiva viestimme kanssa: kohtuuhintaista, ympäristöystävällistä, paikallisten viljelijöiden tuotteita... Tiedotus tapahtumasta Esitettiin, että ESF:ssa olisi saatavilla päivittäin raportti edellispäivän tapahtumista. Poliittiset puolueet Poliittisilla puolueilla eivät saa omia erillisiä tilojaan ESF:ssa eivätkä ne voi organisoida tapahtumia ESF:ssa. Puolueiden jäsenet ovat kuitenkin tervetulleita keskustelijoiksi tilaisuuksiin, joissa on tarkoitus käydä dialogia poliittisen päätöksenteon kanssa. Mielenosoitus: Järjestäjämaan aktivistit tietävät parhaiten oman maansa turvallisuustilanteen. Mielenosoituksen turvallisuus on taattava. Esitetään, että ennen mielenosoituksia olisi erityinen kokous, jossa informoitaisiin muita omista suunnitelmista ja jaettaisiin vastuita käytännön järjestelyihin liittyen.

4 Turkkilaiset edustajat esittivät, että seuraava ESF pidetäisiin Istanbulissa Tästä keskustellaan tarkemmin seuraavassa EPA:ssa. EPA t Seuraava EPA on Berliinissä lauantaina klo ja sunnuntaina klo Verkostot tapaavat perjantaina Tiloja voi varata saakka. Mikäli ohjelmaryhmällä on tarve kokoontua erikseen, sille on varattu aikaa ja tilat torstaina EPA-kokouspaikka on toimistorakennus Berlin-Ostbahnhof -rautatieaseman läheisyydessä osoitteessa Franz-Mehring-Platz,1D Berliini. Istanbulissa päätettiin seuraavan EPAn asialistasta seuraavaa: - ESF-prosessin laajentamiselle varataan ainakin tunnin mittainen keskustelu. - Yhteiskunnallisten liikkeiden tapaaminen järjestetään lauantai-iltana perjantain sijaan. - Verkostojen tapaamiselle on varattava kokonainen päivä. Verkostojen väliselle vuoropuhelulle on myös varattava aikaa päivän lopuksi. On varattava tilaa ohjelma(metodologia)keskustelulle saapuneiden esitysten pohjalta. Ohjelmaryhmä organisoi tämän tapaamisen. Seuraavan EPAn valmistelusta vastaa avoin ryhmä. Ryhmän jäsenet vaihtuvat jokaisen EPAn jälkeen. Ryhmä muodostetaan ottaen huomioon poliittiset ja muut monimuotoisuustekijät. Ryhmässä on edustajia seuraavan EPAn järjestävästä maasta, edellisen EPA:n järjestäneestä maasta sekä ihmisiä Itä-Euroopan liikkeistä, tulkkiverkosto Babelista ja verkkosivuryhmästä. Ryhmä kerää muistiinpanot, asiakirjat, päätökset ja avoimiksi jääneet kysymykset edellisestä EPAsta ja verkostojen kokouksista ja julkistaa ne muotoilee luonnoksen seuraavan EPAn asialistaksi. Luonnos on toimitettava sähköpostilistoille kommentoitavaksi ja ryhmän on julkistettava lopullinen asialista etukäteen osallistumisen helpottamiseksi. Kun asialista on tiedossa etukäteen, tällä saattaa olla mobilisoiva vaikutus paikallisiin liikkeisiin ja aiheesta käytävään keskusteluun. kerää asialistaan liittyvät esitykset, jotta asialistalle tulevista aiheista voidaan keskustella ja päättää mahdollisimman nopeasti. EPAn päätöksistä ja verkostojen tapaamisissa käydyistä keskusteluista toimitetaan yhteenveto uutiskirjeenä. Tarkoituksena on, että uutiskirjettä käännettäisiin mahdollisimman monille kielille ja että se saataisiin mahdollisimman laajaan levitykseen. Mariangela Casalucci teki vapaaehtoistyönä ensimmäisen uutiskirjeen Istanbulin EPAssta. Jokainen maa vastaa itse uutiskirjeen kääntämisestä ja levityksestä. Berliinin EPA a seuraava EPA pidetään Kiovassa toukokuun lopussa/kesäkuun alussa. Tarkka päivämäärä päätetään Berliinin EPAssa. Kokousten puheenjohtaminen EPA-kokousten yhteydessä tulisi varmistaa, että mahdollisimman moni pääsee ilmaisemaan itseään. Puheenjohtajien nimeämisessä tulee ottaa huomioon erilaiset tekijät (sukupuoli, maa, poliittinen tausta...) ja puheenjohtajien tulee olla tehtäväänsä huolellisesti valmistautuneita. Aluksi heidän tulee esittää säännöt konsensuksen muodostamiselle; tapaamisen keskustelujen tulee noudattaa sovittua asialistaa. Naisia tulee olla kaikissa keskusteluissa ja puheenjohtajistossa vähintään 50 %, myös

5 verkostojen tapaamisissa. Ohjeet kokoukseen puhujista pidetään listaa Kaksi puhujalistaa, toinen uusille puhujille ja toinen jo puhuneille (uudet puhujat pääsevät ohittamaan jo puhuneet Puhujien sukupuolijakauma Puheenvuoroa pyydetään kirjallisesti Puheenvuorojen aikaraja kolme minuuttia (mikäli kiireellinen aikataulu, kaksi minuuttia) Pysy asiassa Kunnioittava käytös älä keskeytä puhujaa Mikäli joku on jo sanonut sen, mitä aiot sanoa, harkitse puheenvuoron pois vetämistä L-merkki kun tulkkaus ei toimi Puhu hitaasti äläkä korota ääntäsi puhuessasi mikrofoniin Ei aplodeja tulkkien vuoksi käsien heiluttaminen on parempi keino näyttää kannatus Puheenjohtajat joutuvat lopettamaan puhujapyyntöjen vastaanottamisen, mikäli aika alkaa käydä vähiin. Tämä tehdään kysymällä haluaako joku vielä puhua ennen tätä. Kokous voi toki päättää jatkaa keskustelua. Mikäli on yksimielisyys keskustelun päättämisestä, puheenjohtaja vetää yhteen käydyn keskustelun tarpeen vaatiessa. Päätösten tekeminen Kun on tehtävä päätöksiä, puheenjohtajisto: vetää yhteen keskustelun ja esittää lopulliset esitykset kysyy kokoukselta, onko se valmis tekemään päätöksen asiasta. Mikäli joku vastustaa (ennen päätöksen tekemistä), on yritettävä löytää konsensus. Konsensuksen tulee olla selkeä, ja puheenjohtajan on vielä varmistettava ennen päätöksen tekoa, että kaikki ovat ymmärtäneet päätösesityksen sisällön. Verkkosivut Kaikki verkkosivut ja muut apuvälineet tarvitsevat pysyvän rahoituksen. NOC:n tulee priorisoida tämä asialistallaan. Verkkosivuryhmä esittelee budjettiehdotuksensa Berliinin EPAssa.

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu 2011 Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot