Diakonian ja etiikan käsittelyyn yläkoulussa, lukiossa ja seurakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diakonian ja etiikan käsittelyyn yläkoulussa, lukiossa ja seurakunnassa"

Transkriptio

1 yläkoulu lukio rippikoulu isoskoulutus YHTEISVASTUUN ACTION ANGELS virikkeitä Diakonian ja etiikan käsittelyyn yläkoulussa, lukiossa ja seurakunnassa Hyödynnä Action Angelsin virikevaihtoehdoista valitsemiasi osia yläkoulun, lukion, rippikoulun tai isoskoulutuksen oppitunneilla. Voit sisällyttää oppituntikokonaisuuteesi jonkin ryhmäsi ikään sopivan alkulämmittelyn, tiedollisen osion sekä toiminnallisen tai keskustelevan osion. Yhteisvastuu keräyksen teemat saattohoito Suomessa ja ihmisoikeustyö Guatemalassa ovat esillä muutamissa virikkeissä. Sekä koulun että rippikoulun opetussuunnitelmissa kuolema, ihmisoikeudet ja kansainvälisen vastuun kysymykset ovat tärkeitä teemoja. Aineistoa voi käyttää soveltuvin osin myös varhaisnuorten kerhoissa, nuortenilloissa tai partiossa. Yhdestä virikkeestä voit muodostaa yhden kokoontumiskerran ohjelman ja neljästä diakoniateemaiset kerhokerrat vaikka koko kuukauden ajaksi. Erityisesti alakouluun (4.-6. lk) ja varhaisnuorille suunnatut virikkeet löytyvät verkkosivulta yhteisvastuu.fi/actionangels. Sisällys: EHDOTUS: Tiedollinen osio... sivu 2 VIRIKKEET: 1. Haluaisin auttaa 2. Mielikuvaharjoitus ja parikeskustelu auttamisesta 3. Yhteisvastuun diakoniatietokilpailu 4. Action Angels -diakoniarastirata... sivu 3 5. Aineeton lahja 6. Saattohoitopotilas 2 videota ja keskustelukysymyksiä 7. Taistelu, jota emme valinneet... sivu 4 8. Voiko ihminen valmistautua kuoleman kohtaamiseen? 9. Koulutuksen merkitys: Ihmisoikeuksia Guatemalaan 10. Alkuperäiskansojen asema: Ihmisoikeuksia Guatemalaan... sivu Vierailu 12. Vierailija 13. Mitä kaikkea voisimme tehdä... sivu 6 1

2 Ehdotus: Tiedollinen osio Diakonia ja Yhteisvastuu -oppitunti (powerpoint ja kaksi toiminnallista työskentelytapaa) Diakoniatyötä, Yhteisvastuukeräystä ja Action Angels -kisaa voi esitellä osoitteesta yhteisvastuu.fi/actionangels ladattavan PowerPoint-esityksen avulla. Diasarjan muistiinpanoissa on lisätietoa diakoniatyöstä sekä vinkkejä toiminnallisista työskentelytavoista. Toiminnallisia työskentelytapoja käyttäessä on syytä huomioida käytettävissä oleva aika. Virikkeitä: Valitse näistä ryhmällesi sopiva alkulämmittely sekä keskustelu- tai toiminnallinen osio. 1. Haluaisin auttaa Kirjoita isolla liitutaulun yläosaan Haluaisin auttaa. Pyydä oppilaita miettimään ketä tai keitä he haluaisivat auttaa (esimerkiksi yksinäisiä vanhuksia, pakolaisia, työttömiä, alkoholisteja, vähävaraisia lapsiperheitä ). Ketkä sinun mielestäsi tarvitsisivat eniten apua yhteiskunnassamme ja keitä heistä sinä haluaisit mieluiten auttaa? Kukin käy kirjoittamassa liitutaululle oman vastauksensa. Vaihtoehtoisesti harjoitus voidaan toteuttaa kotitehtävänä. Kopioi kullekin A5-kokoinen paperi, jossa lukee esimerkiksi kymmenen kertaa Haluaisin auttaa Tehtävänä on toteuttaa pieni gallup välitunnilla, kadulla, ystävä- tai perhepiirissä tai harrastuksissa ja kysyä 10 eri ihmiseltä keitä apua tarvitsevia he mieluiten auttaisivat. Kootkaa tulokset ja keskustelkaa: Keitä haluttiin auttaa mieluiten? Mistä arvelet sen johtuvan? Puuttuuko autettavien joukosta joitakin tiettyjä yhteiskunnassamme apua tarvitsevia ihmisryhmiä? Keitä? Mistä arvelet sen johtuvan? Monissa maailmanuskonnoissa ja ideologioissa ajatellaan, että jokaista apua tarvitsevaa olisi autettava, sillä toista ihmistä tulisi kohdella niin kuin toivoisi itseään kohdeltavan. Millä nimellä tätä periaatetta kutsutaan? (Kultainen sääntö. Ks. esim. ) 2 2. Mielikuvaharjoitus ja parikeskustelu auttamisesta Pyydä osallistujia sulkemaan silmänsä ja muistelemaan omaa kokemustaan autetuksi tulemisesta ja miettimään: Kuka auttoi sinua? Miltä se tuntui? Missä tilanteessa sait apua? Pyydä osallistujia jakamaan kokemuksensa parin kanssa. Lopuksi keskustelkaa ryhmässä: Miksi auttaminen on tärkeää? Miltä tuntuu, kun on saanut auttaa toista? Mitä voi seurata, jos kääntää selän apua tarvitsevalle tai on hiljaa kun pitäisi puhua toisen puolesta? Miksi pitäisi auttaa? Mikä meitä velvoittaa auttamaan toisia? Lähde: Kirkon Ulkomaanapu 3. Yhteisvastuun diakoniatietokilpailu Tulosta nuoremmille oppilaille soveltuvan tietokilpailun lomake sekä oikeat vastaukset sisältävä opettajan versio osoitteesta yhteisvastuu.fi/actionangels. Kuhunkin kysymykseen on kolme vastausvaihtoehtoa. Tietokilpailuun voi vastata perinteiseen tapaan kynän ja paperin avulla tai toiminnallisella kolme nurkkaa -harjoituksella, jossa osallistujat valitsevat vastausvaihtoehdon sijoittumalla tilan eri osiin. Vastausvaihtoehdot a, b ja c voivat olla huoneen eri nurkissa tai kuvitteellisella janalla. Toiminnallisesti toteutetussa tietokilpailussa oikeat vastaukset voi käydä läpi kunkin kysymyksen jälkeen. Osallistujat voivat itse pitää kirjaa oikeiden vastaustensa määrästä.

3 4. Action Angels -diakoniarastirata Vuoden 2013 rasteja on päivitetty kahdella uudella, vuoden 2014 Yhteisvastuu-teemoja käsittelevällä rastilla. Rastien tarinoita ja tehtäviä voi hyödyntää myös yksitellen. Lataa rastit osoitteesta yhteisvastuu.fi/ actionangels. 5. Aineeton lahja Osallistujille annetaan tehtäväksi suunnitella aineeton lahja (jokin auttamisen keino, esim. palvelus tai jokin hyvä teko) joko heidän tuntemalleen tai heille tuntemattomalle henkilölle. Lahjan saajaa voi pohtia rastiradan tai diakonia ja Yhteisvastuu -oppitunnin pohjalta: Kuka tarvitsisi apua? Ketä voisi auttaa tai ilahduttaa jollakin pienellä palveluksella tai hyvällä työllä? Aineettoman lahjan voi suunnitella yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Kannusta osallistujia käyttämään mielikuvitustaan, luovuuttaan ja persoonallisia taitojaan. Aineeton lahja -tehtävä voidaan tehdä pelkän idean tasolla tai vaihtoehtoisesti se voidaan toteuttaa myös käytännössä. Toteutetulla lahjalla eli hyvällä teolla voi osallistua Yhteisvastuun Action Angels -toimintakisaan dokumentoimalla teko esimerkiksi valokuvaamalla tai videoimalla. Esimerkkejä aineettomista lahjoista: Kiireisen nuorenparin koiran ulkoiluttaminen Hartiahierontalahjakortti äidille tai isälle Vierailu vanhainkotiin tai vanhusten palvelutaloon. Vierailun aikana voidaan esimerkiksi laulaa, lukea ääneen, jutella, ulkoilla yhdessä Sisaruksen tai kaverin auttaminen läksyissä tai koeluvussa Naapurin auttaminen lumitöissä Purku Tunnin lopuksi esitellään lahjaideat ja ryhmä voi halutessaan äänestää lahjasuunnitelmista sen, mikä toteutetaan yhdessä. Lisäksi ryhmän kanssa voidaan keskustella itselle sopivista auttamisen tavoista sekä päättää halutaanko osallistua Action Angelsin toimintatai keräyskisaan. 6. Saattohoitopotilas 2 videota ja keskustelukysymyksiä Yhteisvastuun video Hilkka, 70 Kuoleman turbulenssissa kertoo erään saattohoitopotilaan tarinan. Video on katsottavissa osoitteessa yhteisvastuu.fi. Voit myös tilata ilmaisen DVD:n Yhteisvastuun keräystoimistosta sähköpostitse: Katsokaa video kahdesti: ensin ilman kuvaa pelkästään äänen kanssa ja toisella kertaa äänen ja kuvan kanssa. Ensimmäisellä katselukerralla osallistujat voivat lisäksi pitää silmiään kiinni, jotta keskittyminen videon äänimaailmaan helpottuisi. Ensimmäisen katselukerran jälkeen osallistujat keskustelevat pareittain tai pienissä ryhmissä seuraavista kysymyksistä: Mitä ajatuksia video (pelkästään kuultuna) herätti? Miten kuvailisitte videolla sairaudestaan kertoneen henkilön suhtautumistapaa elämään ja kuolemaan? Ryhmien keskustelut on hyvä purkaa opettajan johdolla. Opettaja voi esimerkiksi pyytää jokaista ryhmää jakamaan jonkin asian heidän keskusteluissaan ilmenneistä ajatuksista. Toisella katselukerralla video katsotaan kuvan ja äänen kanssa, minkä jälkeen osallistujat voivat keskustella pareittain kysymyksestä: Vastasiko Hilkka mielikuvaanne saattohoitopotilaasta? Yhteisvastuun video Katja, 35 Hyvä elämä loppuun asti kertoo toisen saattohoitopotilaan tarinan. Video on katsottavissa osoitteessa yhteisvastuu.fi. Voit myös tilata ilmaisen DVD:n Yhteisvastuun keräystoimistosta sähköpostitse: Videon katsomisen jälkeen osallistujat voivat keskustella pareittain tai pienissä ryhmissä seuraavista kysymyksistä: Vastasiko Katja mielikuvaanne saattohoitopotilaasta? Mikä merkitys on sillä, että saattohoitopotilaiden tilanne tehdään näkyväksi eli että he itse kertovat tilanteestaan videolla? Pohtikaa, miten saattohoitopotilasta voisi auttaa ja tukea. Pohtikaa, mikä voisi olla kuolemansa läheisyyden tietävän saattohoitopotilaan hartain toive. Mitä toivoisit itse, jos saisit tietää kuolevasi pian? Ryhmien keskustelut on jälleen hyvä purkaa opettajan johdolla. 3

4 7. Taistelu, jota emme valinneet Saattohoitoaihetta voi lähestyä myös valokuvaaja Angelo Merondinon valokuvasarjojen kautta. Merendino taltioi valokuville hänen vaimonsa Jenniferin taistelun rintasyöpää vastaan. Kuvat Merendinosta ja Jenniferistä ovat puhuttelevia. Kuvien avulla voi pohtia, minkälainen on hyvä kuolema saattohoitopotilaan näkökulmasta. Kuvat ovat katsottavissa verkkosivulla mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/. 8. Voiko ihminen valmistautua kuoleman kohtaamiseen? Monissa kansansaduissa käsitellään kuoleman kohtaamista. Tällöin kuolema on usein personoitu eli esitetty elollisena olentona, henkilönä. Grimmin veljesten sadussa Kuoleman sanansaattajat maantiellä vaeltava jättiläinen kohtaa miehen, joka käskee jättiläistä pysähtymään. Mies on Kuolema. Jättiläinen ei kuitenkaan suostu tottelemaan Kuolemaa. Seuranneessa kamppailussa jättiläinen voittaa Kuoleman, joka jää puolitajuttomana ja voimattomana makaamaan tien reunaan. Tietä kulkenut nuorukainen näki miehen ja meni säälistä auttamaan tätä. Virottuaan Kuolema paljastaa nuorukaiselle henkilöllisyytensä, ja kertoo, ettei voi tehdä poikkeusta kenenkään kohdalla eikä siten tule säästämään nuorukaistakaan. Kuolema lupaa kuitenkin lähettää sanansaattajansa edeltä ennen kuin tulee noutamaan nuorukaisen. Nuorukainen tyytyi tähän ja iloitsi siitä, ettei kuolema kohtaa häntä ainakaan varoittamatta. Pian nuorukainen kuitenkin sairastui vakavasti. Hän kuitenkin ajatteli, ettei kuole sairauteen, sillä Kuolema oli luvannut lähettää ensin sanansaattajansa. Parannuttuaan nuorukainen jatkoi iloisen elämän viettämistä. Eräänä päivänä Kuolema taputti nuorukaisen olkapäätä ja vaati tätä seuraamaan itseään. Nuorukainen vastusteli ja sanoi, ettei ollut nähnyt yhtäkään Kuoleman lupaamaa sanansaattajaa. Kuolema kertoi kuitenkin lähettäneensä lukuisia sanansaattajia: rajun kuumeen, päätä turruttaneen huimauksen, vihlovat kivut, lihallisen veljensä unen jne. Nuorukainen alistui kohtaloonsa ja seurasi Kuolemaa. Grimmin satua voi käyttää lähtökohtana keskustelulle, voiko omaan tai läheisen kuolemaan jotenkin valmistautua, ja jos voi, niin miten. Kuolemaa voi käsitellä joko saattohoidon näkökulmasta tai tilanteena, jossa läheinen on kuollut yllättäen. Keskustelun voi pitää myös hyvin yleisellä tasolla puhumalla ihmisen kuolemasta läheisen kuoleman asemesta. Keskusteluun voi ottaa lisäksi aiheeseen sopivia raamatunkohtia, kuten Saarnaajan kirjan luvun 3 (Saarn. 3:1 15) ja Psalmin 139 (Ps. 139:1 16). Satu Kuoleman sanansaattajat löytyy esimerkiksi Raija Jänicken ja Oili Suomisen suomentamasta ja toimittamasta kokoelmasta Grimmin sadut I: Ruusunen, s (Helsinki, Tammi 1999). 9. Koulutuksen merkitys: Ihmisoikeuksia Guatemalaan Osallistujia pyydetään ensin keskustelemaan pareittain tai pienissä ryhmissä siitä, mikä on koulutuksen merkitys heille: Mitä koulutus (koulunkäynti, opiskelu) mahdollistaa, mitä ovia se avaa elämässä? Tehkää lista asioista. 4 Tehtävän voi vaihtoehtoisesti tehdä yksilötyönä, jolloin jokainen kirjaa itselleen muistiin koulutuksen merkityksen itselleen. Yksilö- tai ryhmätyöskentelyn jälkeen katsotaan Yhteisvastuun video Dominga, 53 Mayanaisen perintö. Video on katsottavissa osoitteessa yhteisvastuu.fi. Voit myös tilata ilmaisen DVD:n Yhteisvastuun keräystoimistosta sähköpostitse: yhteisvastuu.fi. Ennen videon katsomista osallistujille annetaan seuraavan parikeskustelun aihe, jotta he voisivat katsoa videota siitä näkökulmasta: Mikä on koulutuksen merkitys Domingalle? Miten Dominga auttaa muita naisia? Lopuksi ryhmien keskustelut puretaan opettajan johdolla.

5 10. Alkuperäiskansojen asema: Ihmisoikeuksia Guatemalaan Yhteisvastuun video Mayda, 21 Tyttö, joka ei antanut periksi kertoo Guatemalan alkuperäiskansaan mayoihin kuuluvan nuoren opiskelijanaisen tarinan. Video on katsottavissa osoitteessa yhteisvastuu.fi. Voit myös tilata ilmaisen DVD:n Yhteisvastuun keräystoimistosta sähköpostitse: fi. Videon katsomisen jälkeen osallistujille annetaan pohdittavaksi seuraavat kysymykset: Miten suomalaisen opiskelijan ja Maydan asema eroaa toisistaan? Miten Maydan maya-intiaanitausta vaikuttaa hänen elämäänsä ja siihen, miten muut suhtautuvat häneen? Ryhmäkeskusteluiden purkamisen jälkeen voidaan syventää ihmisoikeusaihetta oheisten pohdintakysymysten avulla. Osallistujat voivat lisäksi tutustua ihmisoikeuksia käsitteleviin verkkomateriaaleihin (ihmisoikeudet.net, formin.fi > Ihmisoikeudet, ihmisoikeuspeli.fi) 11. Vierailu Vierailkaa ruokapankissa, palvelutalossa tai vanhainkodissa, auttakaa leipäjonossa tai tutustukaa ystävätupa-/mummonkammari-toimintaan (tai vastaavaan, mitä omalla paikkakunnallanne järjestetään). Sovi ajoissa vierailusta paikan työntekijöiden kanssa, valmistautukaa vierailuun ja varatkaa aikaa myös vierailun purkuun. 12. Vierailija Kutsu oman seurakunnan tai oman koulun alueella sijaitsevan seurakunnan diakoniatyöntekijä tai jonkin hyväntekeväisyysjärjestön edustaja kertomaan työstään, heidän toiminnastaan ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista, esimerkiksi nuorten diakoniaryhmästä. Esimerkiksi Lahdessa toimii nuorten palveluryhmä Salava (=Salpausselän ja Launeen vapaaehtoiset). Ryhmä tekee mm. liikuntakummitoimintaa vanhuksille ja vierailee vanhainkodeissa laulun ja muun mukavan toiminnan merkeissä. Pohdintakysymyksiä: Mitä ihmisoikeuksia tiedät? Keitä ihmisoikeudet koskevat? Miten ihmisoikeuksia voi loukata? Miten Maydan ja muiden mayojen asemaa Guatemalassa voisi parantaa? Ota selvää Suomessa asuvista alkuperäiskansoista. Mitä mahdollisia ongelmia he ovat joutuneet kohtaamaan? 5

6 13. Mitä kaikkea me voisimme tehdä? Esittele opetusryhmällesi kaksi tapaa osallistua Yhteisvastuun Action Angels -kilpailuun: toimintakilpailu ja keräyskilpailu. Lisätietoa kilpailusta saat verkkosivulta yhteisvastuu.fi/actionangels ja facebook.com/actionangels2013. Facebookista voit näyttää esimerkiksi Tikkurilan seurakunnan nuorten tekemän energisen videon heidän toteuttamastaan seniorien virkistyspäivästä, joka voitti Action Angels 2013 toimintakisan syyssarjan. Mikäli päätätte osallistua jompaankumpaan tai molempiin, voidaan hyvän työn tai mahtavan varojenkeruutempauksen ideointi toteuttaa esimerkiksi kilpailuna. Jaa porukka ryhmiin. Kullakin ryhmällä on sopiva aika (esim. 30 min) aikaa suunnitella oma ideansa. Lopuksi kukin saa äänestää suosikki-ideaansa muiden ryhmien ideoiden joukosta, suosikki-idean laatinut ryhmä palkitaan ja toteutetaan eniten ääniä saanut idea yhdessä. Mahdollista on myös toteuttaa kaikki ideat esimerkiksi pienemmissä porukoissa. tai Suunnitelkaa miten voisitte toteuttaa Yhteisvastuu-keräyksen omassa koulussanne! Esimerkkejä: lipas ruokalaan, kioskin kulmalle ja opettajienhuoneeseen jokaisen oppilaan kotiin kirje (keräys tiettynä päivänä koulussa esim. ruokalassa, luokissa tai päivänavauksen yhteydessä) pullokolehti tietokisa juhla, hyväntekeväisyysgaala- tai tanssiaiset, rusettiluistelu, disko, konsertti, talent-show koulujen välinen haastekisa parhaasta auttamisideasta, varojenkeruutavasta tai keräystuloksesta Lisätietoja ja materiaaleja: yhteisvastuu.fi/actionangels facebook.com/actionangels2013 Action Angels työryhmä 2013: Kaisa Aitlahti ja Tuusulan seurakunnan nuoret Einari, Valter ja Viivi, Johanna Hirsto, Laura Hytti, Piia Junkkari, Pete Ketola ja Seinäjoen seurakunta, Seija Knuutila-Loukonen, Virpi Koskinen, Ulla Kärki, Mano Laukkarinen, Salla Peltonen, Jari Rissanen, Katariina Stewart, Marjaana Toiviainen ja Sanna Yli-Koski-Mustonen. Materiaalin päivitys ja muokkaus 2014: TK Jussi Ikkala, Ressun lukion uskonnon ja ilmaisutaidon tuntiopettaja. 6

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Sisällys: Käyttäjälle 1. Rasti Virkistä vanhusta 2. 3. 4. 5. 6. 1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rasti Halloo! Rasti Mummoilla on asiaa Rasti

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Lapselle selvä elämä 2007

Lapselle selvä elämä 2007 Lapselle selvä elämä 2007 Tukioppilasohjaajan aineisto Lapselle selvä elämä 2007 Tukioppilasohjaajan materiaali 1 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen Linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere

Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere Koulurauhan julistus Hyvät koululaiset ja arvoisat kuulijat! Tervetuloa seuraamaan lukuvuoden 2014-2015 Koulurauhan julistusta tänne Ratinan stadionille. Koulurauha

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot