Tarina Eksoten tietojohtamisesta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarina Eksoten tietojohtamisesta!"

Transkriptio

1 Tarina Eksoten tietojohtamisesta! Sähköisen asioinnin seminaari, Lappeenranta Toni Suihko, tietohallintojohtaja & kansalainen (kalvot ovat osin projektipäällikkö Katja Klemolan kynäilemiä, mutta flavor on toivottavasti oma)

2 Kuka, mitä, hä? Ja miksi?

3 Tietojohtaminen vai tieto ja johtaminen? (palataampas tähän teemaan esityksen loppupuolella!) Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita, tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja organisaation toiminta- ja yhteistyöverkostoissa on järjestetty. Tietojohtamiselle ei ole vakiintunut vielä mitään tiettyä täsmällistä määritelmää. Kyse onkin oikeastaan enemmän osaamisalueesta, näkökulmasta tai kattokäsitteestä, jonka alle voidaan sijoittaa monia kapeampia substanssialueita, joita ovat mm. knowledge management, intellectual capital ja business intelligence. Eräs keskeinen tietojohtamisen näkökulma liittyy yritysten tietohallintoon. Tähän alueeseen kuuluu yrityksen käyttämien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hallinta ja kehittäminen tukemaan liiketoiminnallisia tavoitteita. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

4 Sote-verkoston kehitysvaiheet (case Eksote) Vaihe 1: Erillinen hierarkia Vaihe 2: Hallinnollinen hierarkia Vaihe 3: Toiminnallinen hierarkia Vaihe 4: Ekosysteemi Strateginen siirtymä Sote big data tänään Organisaation Kypsyystaso Toimintamalli Kunta 2 Kunta 1 Kunta 2 Kunta 1 Kunta 3 Toiminta 1 Toiminta 3 Kunta 3 ESH ESH Toiminta 2 Toiminta 4 Yrittäjät Kolmas sektori Kuntakohtaiset rakenteet ja hierarkiat Suuruuden ekonomia Hallinnollisesti integroitu kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito Tiedon lisäarvon tuottaminen Toiminnallisesti integroitu kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito Toiminnallisesti integroitu hyvinvoinnin ekosysteemi

5 Perinteinen organisaatiolähtöinen (siiloutunut) seuranta (vaiheet 1 ja 2) Organisaation/verkoston yksikkö seuraa vain oman yksikkönsä palveluiden käyttöä/kustannuksia Jos oman yksikön toimintaa tehostetaan Hakeutuvatko asiakkaat muiden palveluiden piiriin lisääntyvässä määrin? Vyöryykö yhdessä yksikössä säästetyt kustannukset lisäämään toisen yksikön kustannuksia? Onko toiminta ollut verkoston näkökulmasta tuottavaa?

6 Verkoston seuranta (vaihe 3) Asiakasryhmä Verkosto / organisaatio Verkoston kokonaiskustannukset Kustannukset Keskimääräinen kustannus Osto palvelut Sosiaalitoimen kustannukset Käytetyt palvelut (suoritteet) Kontakti Käynti Hoito päivä Asumis päivä Asiakkuus Osto palvelut Sosiaalitoimen kustannukset Kunta Henkilö Ikä Diagnoosi Käytetyt palvelut ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

7 Verkoston seuranta (vaihe 3) Tavoitteena sote-verkoston osaoptimoinnin vähentäminen ja kokonaistuottavuuden seuranta Valitun asiakasryhmän kustannus- ja palvelunkäyttökertymää organisaation/verkoston sisällä voidaan seurata Strategisten toimenpiteiden vaikutuksia organisaation/verkoston sisällä voidaan seurata valitun asiakasryhmän osalta kustannus- ja palvelunkäyttösiirtymän avulla Mahdollistaa tilastollisen analyysin ja tiedon louhinnan mahdollisuudet rajoitetussa tietomassoissa ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

8 Verkoston seuranta (vaihe 4) Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen johtaminen valtakunnan tasolla niin toiminnan kuin ekonomian näkökulmasta Valitun asiakasryhmän kustannus- ja palvelukäyttökertymään organisaation/kansallisten toimijoiden/yksityisen sektorin/kolmansien osapuolien kokonaisuudessa voidaan seurata Strategisten toimenpiteiden vaikutuksia kokonaistoimintakentässä voidaan seurata valitun asiakasryhmän osalta kustannus- ja palvelunkäyttösiirtymän avulla Mahdollistaa tilastollisen analyysin ja tiedon louhinnan mahdollisuudet valtakunnan tasolla ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

9 Kunnon kehittäjät ja insinöörit kehittävät tietysti mallin ja konseptin! Tehtiin kimpassa Sitran kanssa (http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/sosiaali_ja_terveyspalv eluiden_tietojohtamisen_kasikirja.pdf)

10 Käyttöliittymän esittely Alueellinen näkökulma Eksoten näkökulma Eksoten palvelualueet Ennalta ehkäisy Operatiivinen toiminta Vaikuttavuus

11 Käyttöliittymän esittely Tukevat mittarit Indikaattorit ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

12 Valitaanpas tähän jokin hyvin toteutunut esimerkki referenssi tapaukseksi! Kuntoutujat Eksotessa ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 12

13 Asiakasryhmä kuntoutujat - kuntoutus Kuntoutus on tehostanut omaa toimintaansa -> Kuntoutuksen kustannukset laskeneet -> onko tehostaminen tehty muiden kustannuksella?

14 Kuntoutuksen osuus kokonaisuudesta Verkoston/organisaation näkökulmasta kuntoutujien kustannukset kuntoutuksen tulosalueelta on vain yksi osa kokonaisuutta ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

15 Kuntoutujien kustannus- ja palvelunkäyttökertymä sote-verkostossa Vain n.20% kuntoutujien käyttämistä palveluista on kuntoutuksen tulosalueen palveluita ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

16 Kuntoutujien kustannus- ja palvelunkäyttösiirtymä sote-verkostossa Kuntoutujaasiakasryhmän akuuttisairaalan kustannukset laskeneet -> kustannukset/ asiakkaat eivät ole siirtyneet akuuttisairaalaan

17 Kuntoutujien kustannus- ja palvelunkäyttösiirtymä sote-verkostossa Kotihoidon kustannukset nousseet -> panostuksia kotikuntoutukseen Henkilökohtaisen avun kustannukset nousseet -> panostuksia kotikuntoutukseen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

18 Kuntoutujien koko verkoston tuottavuuden muutokset Verkoston/organisaation kokonaiskustannukset laskeneet -> kokonaistuottavuus parantunut

19 Asiakasryhmä kuntoutujat - yhteenveto Kuntoutus tehostanut omaa toimintaansa Palveluiden käyttö siirtynyt raskaammasta kevyempään Kuntoutus- ja akuuttisairaalasta kotihoitoon ja henkilökohtaiseen apuun Kuntoutujien kokonaiskustannukset laskeneet -> kuntoutus tehostunut koko verkoston näkökulmasta, kokonaistuottavuus on kasvanut -> kuntoutus tehostunut asiakkaan näkökulmasta, kuntoutuksen vaikuttavuus on parantunut ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

20 Niin ja monen muun asiaksi todettiin APR ja pdrg malleista tuttu Suurkuluttajat asia myös tässäkin yhteydessä hlö hlö hlö 340 hlö 10% ~40 M 25% ~100 M 50% ~200 M 80% ~320 M ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

21 Tietojohtamisen malli -projektin jälkeiset jatkotoimenpiteet

22 Hankkeen lopputuotos Tietokanta -> tiedot työkaluun -> laskenta -> visualisointi Järjestelmä, joka tuottaa johdon tarvitsemat tiedot automaattisesti Työkalu: Automaattinen tietojen poiminta ja tietojen visualisointi Tietokanta 1 Tietokanta 2 Tietokanta 3 Tietokanta n

23 Tunnistettuja mallin jatkokehityskohteita Mahdollistaa malliin henkilötason rinnalle perhekohtainen tarkastelu Suurkuluttaja-näkökulma Tuoda tietoa ulkopuolisista rekistereistä, esim. KELAn tukitiedot Hyvinvoinnin ekosysteemi Tietojen linkittäminen kuntien hyvinvointikertomukseen Tietojen ylläpito yhdessä paikassa Kustannuslaskennan tarkentaminen Tuotteistus osaksi mallia

24 Niin piti palata vielä siihen tietojohtaminen vai tieto ja johtaminen asiaan..

25 Johtamista on monen tasoista ja eri aikaperspektiiviin kohdentuvaa Tietojohtamisen mallit voivat tuoda strategisen tason tietoa palvelujärjestelmän muutoksien ennustamisesta ja muutoksien toteutumisen seurannasta Tietojohtamisen mallit voivat tuoda operatiivisen tason tietoa valittujen näkökulmien kautta tai sitten tätä tietoa voi tuoda perinteinen raportointi perinteistäkin raportointia tarvitaan vaikkapa Eksoten Luotsi raportointiportaalin muodossa

26 Valtuustoon nähden sitovat mittarit

27 josta voi porautua tarkemmin vaikka palvelutakuun toteutumiseen

28 paljon puhutut puhelimen vastausprosentit löytyy myös

29 HR toimintaan liittyvät raportit löytyy myös

30 taloushallintoon liittyen löytyy raportteja tietysti (kaikkien raportointien alfa ja omega on talousraportointi)

31 taloushallintoon liittyen löytyy raportteja tietysti (kaikkien raportointien alfa ja omega on talousraportointi)

32 Ratkaiseeko pelin tietojohtaminen vai tieto ja johtaminen vai johtaminen ja tieto? Lienee kai niin, että paraskaan tieto ei tee paskimmasta johtajasta hyvää johtajaa. Lienee kai niin, että paraskaan johtaja ei tee paskimmasta tiedosta hyvää tietoa. Raportit ja tieto ei ui suoraan tietokannasta johtajan mieleen, johtajan pitää tutkia, selvittää ja tulkita ja ennen kaikkea vaatia. Tukea pitää antaa myös mutta tukeminen ei tarkoita sitä että voisi jättää vaatimatta. Jos ei osaa vaatia, ei osaa johtaa, jos ei osaa tukea, ei osaa johtaa. Hyvällä johtajalla on luontaista nenää tilanteen haistamiseen, suunnan havaitsemiseen karkealla tasolla ja tässä hyvä tietojohtaminen voi siivittää (muutoksen)johtamista kokonaan uuteen vauhtiin. Eli perstuntuman merkitystä ei pidä myöskään väheksyä.

33 David Maisterin teesejä johtamisesta. The problem that most practice leaders have is not primarily a lack of training. Rather, they are asked to fulfill a poorly specified role, with unclear objectives and responsibilities and with ambiguous authority. What is more, they are often selected for the role on the basis of skills and accomplishments that have nothing to do with the tasks they face. In a wide spectrum of professions, professionals are loosely grouped into practices, departments or operating units, and the role of the practice head is primarily administrative, not managerial. They are expected to monitor short-term financials such as utilization, billing discipline and receivables, but have little or no authority to supervise the activities of other (senior) professionals in the group. Senior professionals jealously guard their autonomy to use their own time (billable or nonbillable) as they see fit, and cede no authority to anyone on such things as how they will staff their own jobs or what practice development activities they will conduct. There is no expectation (and certainly no requirement) that group members will act collectively and make joint decisions (with mutual responsibility to each other) on such things as practice development, development of junior staff, or building tools and templates of benefit to everyone in the group. **David Maister on yksi johtavista asiantuntijaorganisaatioiden johtamista tutkineista vaikuttajista!

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina REINO HINTSA Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina ACTA WASAENSIA NO 247 TUOTANTOTALOUS 22 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

MIKA AHO SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN

MIKA AHO SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN MIKA AHO SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN Kirjallisuusselvitys i SISÄLLYS SISÄLLYS... i LYHENTEET JA MERKINNÄT... ii 1. SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN... 1 1.1. Suorituskyvyn johtaminen tutkimusalueena... 1 1.2. Taustaa

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto 1 JULKISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: JOHTAMISTA TUKEVIEN MITTAUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Yhteenveto projektin (TSR 108104) tuloksista, 23.11.2009 Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi)

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN Ritva Rajander-Juusti Serenitas Consulting Oy ANSSIALA Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN HYVINVOIVA FINANSSIALA Hyvinvoiva finanssiala 2014 2015 -hankkeen loppuraportti Julkaisija ja tekijä 2015

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA 31 Kai Reikko, Kari Salonen & Ilkka Uusitalo PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Eija Karman Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot