LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle

2 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 3. PALVELUT JA TOIMINTA Sairaanhoidollinen käynti Kodinhoidollinen käynti Tukipalvelut Ateriapalvelu Turvapuhelinpalvelu Pyykkipalvelu Asiointipalvelu Lapsiperhetyö 6 4. ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalvelujen maksut 7 5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toiminnan kehittäminen v KEHITTÄMISTAVOITTEET 9 7. KEHITTÄMISMENETELMÄT AIKATAULU JA SEURANTA 10 Liite 1: Asiakasmaksut 12 Liite 2: Prosessin tuloskortti / mittarit 15

3 3 1. JANAKKALAN KOTIHOIDON ESITTELY Janakkalassa kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät yhteiseksi kotihoidoksi toukokuussa vuonna Kotihoito toimii perusturvan alaisuudessa. Janakkalassa on 6 kotihoidon tiimiä. Turengissa Paturin, Tapailan, Taimiston ja Haja-asutusalueen tiimit sekä Tervakoskella Hovilan ja Lepolan tiimit. Kotihoidolla on omalääkäri, joka vastaa myös vammaispalvelun ja asumispalveluiden asukkaista. 1.1 Henkilöstö Janakkalan kotihoidossa työskentelee yhteensä 43,5 henkilöä. Henkilöstöön kuuluu 1 terveydenhoitaja, 6 sairaanhoitajaa, 1 perushoitaja, 22,5 lähihoitajaa, 11 kodinhoitajaa, 2 kotihoidonohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat työskentelevät päivävuorossa, maanantaista perjantaihin. He toimivat tiiminsä sairaanhoidollisina asiantuntijoina jakaen osaamistaan lähi- ja kodinhoitajille. Lähi- ja kodinhoitajat työskentelevät kahdessa vuorossa. Lähihoitajat ovat saaneet työpaikkakoulutuksena valmiuden INR-näytteen ottamiseen pikamittarilla sekä laboratorionäytteiden ottoon. Lisäksi he ovat suorittaneet lääkehuollon koulutuksen. Kodinhoitajat ovat saaneet työpaikkakoulutusta diabeteksen hoidosta ja heille on myönnetty henkilökohtaiset luvat toteuttaa insuliinihoitoa Janakkalan kunnan kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstöllä on käytössään 6 palveluautoa, Turengissa 4 ja Tervakoskella 2. Palveluautojen käyttö on kohdennettu haja-asutusalueelle ja ateriakuljetuksiin. Henkilöstö käyttää pääosin omia autojaan toteuttaessaan kotikäyntejä.

4 4 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Kotihoito edistää ja tukee asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asumisen. Tämä perustuu yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa laadittuun yksilölliseen hoitoja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon avulla pyritään asiakkaalle mahdollistamaan se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista. Asiakkaalla on omahoitaja, joka pääsääntöisesti vastaa hoidon toteutuksesta. Kotihoidon oma lääkäri vastaa asiakkaan lääketieteellisestä hoidosta. Janakkalan kotihoidon arvoiksi on valittu yhteisellä sopimuksella Asiakaslähtöisyys: Kunnioitamme asiakkaan elämänhistoriaa ja omia toiveita ja huomioimme ne asiakkaan palvelukokonaisuutta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tuemme asiakkaan omia voimavaroja ja autamme asiakasta siinä, mistä hän ei itse suoriudu. Annamme tukea myös asiakkaan omaisille ja huomioimme heidän jaksamisensa. Määrittelemme asiakkaan palvelujen tarpeen yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Kerromme asiakkaalle palveluista ja hänen oikeuksistaan. Asiakas tietää kuka on hänen omahoitajansa ja hänellä on yhteystiedot omahoitajan tiimiin. Yksilöllisyys: Kunnioitamme asiakkaan oikeutta määrätä itse omasta elämästään. Laadimme asiakkaalle yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman, ja pidämme sen ajantasalla. Tasa-arvo: Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Palvelumme perustuvat asiakkaan palvelun tarpeeseen. Asiakkaamme tietävät kotihoidon palvelujen sisällön ja perusteet.

5 5 3. PALVELUT JA TOIMINTA Kotihoito sisältää sairaanhoitoa, ohjausta ja neuvontaa sekä kodinhoidollista palvelua. Kotihoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka sisältää päivittäiseen elämiseen liittyvät toiminnot ja työt. Siinä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja omaisten apu. Kotihoito auttaa niissä toimissa, mistä asiakas ei itse selviydy. Jokaisella käynnillä arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista. Kotona asuminen, omien voimavarojen ja itsenäisyyden tukeminen on ensisijainen lähtökohta kotihoidon palveluissa. Kotihoidon asiakas voi alkaen valita palveluntuottajansa. Palvelusetelillä tuotetaan kauppapalvelua, tilapäistä kotihoidon palvelua tai 1-5h / kk tarvittavaa säännöllistä kotihoitoa. Palvelusetelillä tuotettava palvelu on asiakkaalle vaihtoehto. Asiakas voi valita kunnallisen tai yksityisen tuottajan palvelut. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kotihoidon palvelu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Kotihoitoa on saatavilla viikon jokaisena päivänä kello välisenä aikana. 3.1 Sairaanhoidollinen käynti Sairaanhoidollinen käynti sisältää pääsääntöisesti sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi voinnin seuranta, tutkimukset ja toimenpiteet, pistokset sekä muu lääkehuolto. Hoitaja avustaa apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinnassa sekä lääkärin kotikäynneissä. Asiakkaan toimintakykyä seurataan ja tarvittaessa lisätään muita palveluja. 3.2 Kodinhoidollinen käynti Kodinhoidollinen käynti sisältää asiakkaan voinnin seurannan, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen, asiointipalvelun ja tarpeen mukaisen ylläpitosiivouksen. Asiakkaalle pyritään järjestämään viihtyisä asuinympäristö, hänen omia tapojaan kunnioittaen. Kotihoidolliseen käyntiin sisältyy myös apuvälineiden kunnon seuranta ja puhtaanapito.

6 Tukipalvelut Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan asiakkaan päivittäistä kotona selviytymistä. Kotihoidon tukipalvelut toteutetaan osana asiakkaan kokonaishoitoa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Ateriapalvelu Aterioita saavat kotiin kuljetettuna asiakkaat, jotka eivät itse pysty valmistamaan/lämmittämään ruokaa, eivätkä kykene menemään yksiköihin, missä on tarjolla kunnan ateria. Aterioita tarjotaan Turengissa Patarouvassa ja Tohvelakodissa, sekä Tervakoskella Elsa-kodissa. Kotiin kuljetettavat ateriat lähtevät Turengin ravintokeskuksesta. Ateriakuljetukset hoidetaan kahden yksityisen palveluntuottajan, teknisen kuljetuksen ja kotihoidon toimesta. Ateriapalvelua saa pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa ja erityistapauksissa viikonloppuisin. Ateriapalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelinpäätös tehdään, jos asiakkaan toimintakyky selviytyä kotona on alentunut sairaudesta tai vammasta johtuen. Hänellä on liikuntarajoitteisuutta ja sen myötä vaikeus käyttää normaalia puhelinta, tai hänellä on kommunikaatio-ongelma, jolloin normaalin puhelimen käyttö tuottaa vaikeuksia. Pääsääntöisesti asiakkaalla on jonkin asteinen rajoittuneisuus liikkua kodin ulkopuolella ilman toisen ihmisen apua. Turvapuhelimen voi saada lyhytaikaiseen tarpeeseen tai pysyväisluontoisesti. Laite asennetaan asiakkaan omaan tai vuokrapuhelinliittymään. Turvapuhelimen voi asentaa myös asiakkaan matkapuhelimeen. Asiakkaan tulee tällöin itse hankkia tai vuokrata gsm-lisälaite sekä sim-kortti omakustanteisesti. Janakkalan kunta ostaa turvapuhelin palvelun Esperi Care Oy:ltä Pyykkipalvelu Kotihoito tarjoaa pyykkipalvelua pääsääntöisesti hoito- ja palvelusuunnitelman omaaville asiakkaille. Muille asiakkaille Palvelutalosäätiö tarjoaa pyykkipalvelua samaan hintaan. Hinta määräytyy pestyjen koneellisten mukaan Asiointipalvelu Asiointipalvelu sisältää asiakkaan tarpeista lähtevää yksittäistä kauppa- tai apteekkipalvelua sekä muuta satunnaista auttamista.

7 Lapsiperhetyö Kotihoidosta on vapautettu omasta työstään kaksi kodinhoitajaa perhetyöhön. Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaan rajattua. Perhetyö on perheen voimavarojen ja toimintakyvyn tukemista, itsetunnon lisäämistä sekä perheen arjen hallinnan taitojen ja perusvalmiuksien lisäämistä.

8 8 4. ASIAKASMAKSUT Palvelumaksut erillisenä liitteenä. (Liite 1) 4.1 Säännöllinen kotihoito Asiakkaalle määritellään kuukausimaksu, joka pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun tuntimäärään kk:ssa sekä asiakkaan bruttotuloihin. 4.2 Tilapäinen kotihoito Tilapäisen kotihoidon maksu määräytyy tuntimäärän mukaan kiinteänä euromääränä. Satunnaisesta sairaanhoidollisesta käynnistä veloitetaan kertamaksu. 4.3 Tukipalvelujen maksut Tukipalveluista peritään asiakkailta kunnan vuosittain vahvistama asiakasmaksu. 5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kotihoitotyön kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on valtakunnallinen, hoitotakuun mukainen varhainen hoitoon pääsy, palveluohjaus sekä ammattitaitoinen omahoitaja työskentely. Lisäksi tavoitteena on löytää erilaisia auttamismenetelmiä, sekä ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista tukevia keinoja lisäämään kuntalaisten itsenäistä selviytymistä kotona. Kunnan palvelurakenne muutoksen yhteydessä vuonna 2011 laaditaan kotihoidon asiakaskriteerit. Tavoitteena on kohdentaa kotihoidon resursseja enemmän palvelua tarvitseville asiakkaille. Palveluohjauksella ja palvelusetelillä pyritään hoitamaan vähemmän palvelua tarvitsevat kuntalaiset ja kotihoidon asiakkaat. Yhteistyötä omaisten kanssa jatketaan. Läheisyhteistyön kautta asiakas saa parempaa palvelua ja palautteen antaminen tehostuu.

9 9 Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken tuo asiakkaan hoitoon haastetta; kuinka palvelujen yhteensovittaminen saadaan toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että asiakas kokee saavansa laadukasta palvelua. Koko hoitoketjussa toteutamme saumattomuutta hyvällä dokumentoinnilla. Toimintamme kehittäminen pohjautuu laatutyössä asetettuihin tavoitteisiin, eri mittareilla saatuun tietoon ja palautteisiin sekä seuranta- ja arviointituloksiin. Tulosten perusteella kehitämme toimintaamme. Kotihoidossa on käytössä seuraavat mittarit: FIM, RAVA, MMSE, sekä henkilökunnalle ITEkysely ja henkilöstökysely. Lisäksi on kuvattu tukipalveluiden ja kotihoidon asiakasprosessit. Kunnassamme on laadittu vuonna 2002 vanhustyön strategia, joka on hyväksytty valtuustossa Ohjelma on päivitetty vuonna 2008 ja se on nykyisin Janakkalan kunnan vanhustenhuollon palvelusuunnitelma. 5.1 Toiminnan kehittäminen vuodelle 2011 Sairaanhoitajien työnkuvaa on muutettu vuodesta 2008 alkaen. Sairaanhoitajat toimivat tiiminsä vastaavina, ottaen uudet asiakkaat hoidon piiriin. Sairaanhoitaja siirtää asiakkaita tiiminsä hoitajille ns. saattaen, jolloin siirretään myös sairaanhoidollista osaamista tiimin henkilöstölle. Sairaanhoidollista työtä selkiytetään yhteistyössä neuvotellen vastuuhenkilöiden kanssa. Sairaanhoitajan työtä kohdennetaan kuntalaisten itsehoitoisuuden tukemiseen ja kannustamiseen, ohjaukseen sekä neuvontaan. Tavoitteena on itsenäinen kotona selviytymisen jatkaminen. Tiimin sairaanhoitaja osallistuu lisäksi oman alueensa omaishoidontuki käynteihin palveluohjaajan kanssa. Tämä auttaa hahmottamaan alueensa asiakkaiden mahdollista tulevaa palvelun tarvetta. Tiimin vastaavilla on käytössään seurantalomake, jolla he seuraavat tiiminsä ja koko kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä. Lomakkeesta saadaan tietoa tiimin asiakasmääristä, ikärakenteesta, hoitoisuudesta sekä asiakkaiden käyttämistä palveluista. Lomaketta käytetään töiden organisoinnissa ja resurssien kohdentamisessa tasapuolisesti. Lomake päivitetään kerran kuukaudessa. Asiakkaan kokonaisarvio, niin hoidollinen kuin lääketieteellinenkin tehdään 1x vuosi.

10 10 Sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä tiiviisti ennaltaehkäisevän Jalmari-tiimin kanssa. Tiimiin kuuluu kotiutus- ja muistihoitaja sekä palvelu ja avopalvelunohjaaja. Palveluohjaajan osaamisaluetta ovat sosiaaliset palvelut. Kotiutushoitajan myötä kotiutukset sairaaloista ovat nopeutuneet ja selkiytyneet. Yhteistyötä tehdään myös muistihoitajan kanssa. Jokaisessa kotihoidon tiimissä on koulutettu muistiasiantuntija, jota voidaan tarvittaessa konsultoida. Koko kotihoidon henkilöstön osaamista lisätään erilaisilla koulutuksilla. Laajasta koulutuspaketista löytyy haava-, diabetes-, sydänpotilaan ja lääkehoidon koulutusta. Lisäksi Kelan edustaja tuo lisävalaistusta kelan etuuksiin ja ohjaa etuisuuksien hakemisessa. Päihdekoulutus jatkuu edelleen. Tiimeistä löytyy eriosa-alueiden osaamista. Osaamisen myötä pystymme tarjoamaan monipuolisemmat palvelut ja oikea-aikaisen avun kuntalaisille. Suurin osa henkilöstöstä saa ensiapukoulutuksen tänä vuonna. Omahoitaja käsikirjan avulla selkiytetään omahoitajan vastuita ja velvollisuuksia kotihoitotyössä. Asiakkaiden yhteydenotot helpottuvat ja nopeutuvat, kun he tietävät keneen ottavat yhteyttä. Omaisyhteistyötä lisätään myös omahoitajuuden myötä. Kotona selviytymisen tueksi on hoitosuunnitelmiin otettu yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi arjen aktivointi suunnitelma. Tutkimusten mukaan pelkkä ohjaus ja neuvonta eivät riitä lisäämään asiakkaiden toimintakykyä vaan yksilöllisillä kuntoutuspalveluilla saadaan pidennettyä kotona asumista. Fysioterapian kanssa tehtävä yhteistyö lisää apuvälineiden oikea-aikaista ja oikeaa käyttöä. Samalla nopeutetaan tarpeellisten asunnon muutostöiden käynnistämistä. Polkka-hankkeen avulla tiimit saavat vahvistusta asiakkaiden omatoimisuutta tukevaan työotteeseen, työergonomiaan ja vahvistusta omaan jaksamiseensa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa jatkuu. Seurakunnan ja Janakkalan palvelutalosäätiön ylläpitämää vapaaehtoishenkilöstöä pyritään hyödyntämään asiakkaittemme hyväksi. Vapaaehtoisia käytämme saattoapuna, ulkoilutuksissa, lehden lukijana ja erilaisissa virkistys tilanteissa lisäämään asiakkaittemme sosiaalisia suhteita. ITE- kyselyn tuloksista on nostettu kehittämiskohteiksi toiminta-ajatus, arvot ja toimintasuunnitelma. Työntekijöiden vastuusuhteita selkeytetään edelleen pelisääntöjen vahvistamiseksi. Tilastojen ja mittareiden myötä henkilöstö saa kokonaiskuvaa toiminnastamme.

11 Perehdytysohjelman käyttöä uusille työntekijöille tehostetaan. Lyhytaikaisille sijaisille on käytössä pikaperehdytysohje KEHITTÄMISTAVOITTEET Tavoitteenamme on järjestää kuntalaisille palveluja heidän tarpeistaan lähtevästi, jotta he voisivat asua ja elää omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. 7. KEHITTÄMISMENETELMÄT Tiimin vastaavat kokoontuvat säännöllisesti palveluohjaajien, kotihoidon esimiesten, toimistosihteerin ja vanhustyönjohtajan kanssa kehittämään palvelusetelimallia, kotihoidon kriteereitä ja palvelukuvauksia. Kotihoidon kokouksia pidetään Tervakoskella ja Turengissa. Näissä kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita ja tarvittaessa mukana on myös koulutuksellinen osuus. Jokainen on velvoitettu tuomaan koulutuksista saamansa tiedon koko kotihoidolle. Tiimipalavereita pyritään pitämään viikoittain. Esimiehet osallistuvat palavereihin tarvittaessa. Kehittämispäiviä pidetään kahdesti vuodessa. Koko henkilöstö on pienryhmä ja tiimipalavereissa työstänyt omahoitajakäsikirjan. Tämä on yhteinen ohjeistus koko kotihoidolle. Samalla työskentelytavalla olemme työstäneet tiimien pelisääntöjä. Tämä työ jatkuu vielä 2011 aikana. Kotihoidon koulutuksissa pyritään suosimaan koulutuksia, jotka tukevat kotihoidon työtä. 8. AIKATAULU JA SEURANTA Sairaanhoitajien työnkuvan muutos on edennyt sovitusti. Tiimien kokonaistilanne on eri vaiheissa. Kotihoidon henkilöstön vaihtuvuus sekä sairastavuus vaikeuttaa tiimiytymistä ja työn haltuunottoa. Tiimivastaavan työnkuvan selkeyttäminen jatkuu edelleen tiimityön ja pelisääntöjen kirkastamisen myötä. Neliapilan ja sairaalan kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu edelleen. Jalmari-tiimin kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Omahoitajuutta kirkastetaan tiimipalavereissa esimiesten valmentavalla vuoropuhelulla vuonna Lähihoitajien työn selkeyttämistä jatketaan vuonna 2011.

12 12 SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO Liite: 1 Kotihoidon tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asuminen. Kotihoidon avulla pyritään asiakkaalle mahdollistamaan se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista. Asiakkaalla on omahoitaja, joka pääsääntöisesti vastaa hoidon toteutuksesta. Kotihoidonlääkäri on mukana asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kotihoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka sisältää päivittäiseen elämiseen liittyvät toiminnot ja työt (esim. ruokailu, pukeminen, ulkoilu, lääkityksestä huolehtimisen, sairaanhoidolliset toimenpiteet, hygienia, kodin siisteys ja kodin ulkopuolinen asiointi). Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan / omaisten / ystävän ja omahoitajan kanssa. Siinä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja omaisten apu ja autetaan niissä toimissa mistä asiakas ei itse selviydy. Joka käynnillä arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista. Toimintakykyä arvioidaan MMSE ja FIM mittareilla. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kotihoidossa työskentelee terveydenhoitaja, sairaanhoitajia, kodinhoitajia ja lähihoitajia. Kotihoito voi olla tilapäistä (esim. sairaalasta kotiutus) tai säännöllistä. Kotihoitoa on saatavilla ma-su välisen aikana. TUKIPALVELUT Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna Asiointipalvelu Pyykkipalvelu pääsääntöisesti hoito- ja palvelusuunnitelman omaaville asiakkaille Turvapuhelin, joka kytketään asiakkaan omaan puhelimeen Sairaanhoidollinen käynti sisältää pääsääntöisesti sairaanhoidolliset toimenpiteet. (Lisäksi dosetin huollon, asiakkaan kotona olevista vanhoista lääkkeistä huolehtiminen.) Asiakkaan voinnin seurantaa ja lääkkeiden kulutuksen ja vaikutuksen seurantaa, sekä kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Asiakkaan toimintakyvyn laskiessa sairaanhoidollisiin käynteihin lisätään muita palveluita. Asiakkaan ohjantaa ja neuvontaa. Kotihoidollinen käynti sisältää asiakkaan henkilökohtaisen hygieniasta huolehtimisen (kynsien leikkaus), asiointipalvelun (kauppa, apteekki, pankki), ylläpitosiivouksen. Apuvälineiden siistimisen ja kunnon seuranta. Asiakkaan voinnin muutoksen seuranta. Asiakkaan viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtimisen, hänen omia tapojaan kunnioittaen.

13 13 Ylläpitosiistiminen sisältää: roskien ja roskakaapin siivouksen jääkaapin siistinä pitäminen, sulatus vuoteen kunnostaminen, vuodevaatteiden tuuletus tasojen siistiminen WC-hygieniasta huolehtimisen kevyen imuroinnin kevyiden mattojen tuuletus (käyttötiloista) lattian pesu (käyttötiloista) tiskirättien ja WC -harjojen vaihto Aamukäynti esim. pesut pukemiset aamiainen portatiivin tyhjennys vuoteen kunnostus keittiön siisteys lääkkeiden seuranta asiakkaan voinnin seuranta YKSILÖLLISEN HOPASUN MUKAISESTI Iltakäynti yksilöllisen Hopasun mukaisesti

14 14 ASIAKASMAKSUT JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU Kotona annettava palvelu käsittää kodinhoitoavun ja kotisairaanhoidon. Jatkuva ja säännöllinen palvelu on kyseessä silloin, kun asiakas saa palveluja 1 x viikossa. Asiakkaalle määritellään kuukausimaksu, joka pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun palvelujen määrään. h/kk. Kuukausimaksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti. Tulorajan ylittävästä tulon osasta peritään maksuluokan mukainen prosenttiosuus. Maksuluokka (I-V) on riippuvainen hoitopäivien lukumäärästä kuukaudessa. Tulorajan suuruus määräytyy taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärästä. Henkilö Tuloraja Korvauslk I Korvauslk II Korvauslk III Korvauslk IV Korvauslk V määrä euroa/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk yli Asiakasmaksuasetuksen mukaisesti palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Palvelun keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden maksua ei peritä lainkaan. TILAPÄINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU Tilapäisen kotihoidon maksu määräytyy tuntimäärän mukaan kiinteänä euromääränä. 60 min 8,70 75 min 10,88 90 min 13, min 15, min 17,40 TUKIPALVELUT palvelukeskuksissa ja kotiin kuljetetuista aterioista 7,00 / ateria turvapuhelinpalvelu 31,30 / kk asiointipalvelu 8,70 / kerta pyykkipalvelut 5,70 /koneellinen

15 15 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Vaikuttavuus ja palvelukyky kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Palvelurakenne pystyy vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeeseen Kotona asuminen on ensisijainen vaihtoehto Toimiva asiakas- ja omaispalautejärjestelmä. Kotihoidon kriteerit täyttävät asiakkaat pääsevät palvelun piiriin oikeaaikaisesti Yli 75-vuotiaista kotona asuu 89 % Joustava ja oikeaaikainen kotiutuminen sairaalasta. Palautteen pohjalta kehitetään kotihoidon toimintaa Kotihoidon kriteerit otetaan käyttöön. Prosessien selkeyttäminen / parantaminen Palvelusetelin käyttöönotto / tuotetaan osa kotihoidon palveluista. Omahoitajuutta vahvistetaan kehityspäivässä ja läheisyhteistyötä lisätään. Kysely. Omahoitajuuden ja omaisyhteistyön vahvistaminen Sairaalasta kotiutus onnistuu tavoitteellisesti yhteistyötahojen kanssa Tulosten pohjalta korjaavat toimenpiteet Aktiivinen omaisten osallistaminen läheisensä hoitoon Seurataan kotihoidon kriteerien toimivuutta Lääketieteellinen osaaminen viedään tehostetummin kotiin Läheiskysely toteutetaan vuonna 2013 Liite2 Asiakasmäärät Asiakkaiden palvelutarve / tuntivälyksiin sijoittuminen ja palveluihin jonottajien määrä Omaistenillat Palvelujen piirissä olevien yli 75- vuotiaiden määrä Palvelusetelin käyttöaste. Sairaalasta kotiutuvien määrä Lääkärin kotikäynnit Lähetettyjen ja palautettujen kyselyjen määrä

16 16 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Prosessit ja rakenteet kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Kuntalaisilla on mahdollisuus valita julkisia tai yksityisiä palveluja kotona asumisen tueksi. Palvelusetelillä tuotetaan osa kotihoidon palveluista. Palvelusetelin käyttöön otto. Palvelujen tuotteistus. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen palveluntuottajien välillä Palvelusetelin käyttö. Tuotteistettujen palvelujen määrä Ennaltaehkäisevä toiminta. Prosessi johtaminen on esimiesten parasta osaamista. Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa toteutetaan kannustavaa ja kuntouttavaa työotetta. Kotihoidon prosessikuvaukset ja mittarit ovat päivitetty Arjen aktivointi osaksi kotihoidon työskentelyä Sisällytetään osaksi asiakkaan hoitosuunnitelmaa. Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Asiakkaita ohjataan ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Kotihoidon palveluja kehitetään hyvinvointia ja terveyttä edistäviksi Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Palveluohjauskäynnit Prosessimittarit Ennalta ehkäisevät kotikäynnit tukevat ikäihmisten kotona selviytymistä. Ohjannalla ja neuvonnalla lisätään kuntalaisten vastuuta omaehtoisesta vastuun otosta omasta terveydestään. HEHKO- käyntien pilotti Hehko- käyntejä tehdään yhteistyössä Jalmari tiimin kanssa. Hehko- käynnit otetaan osaksi kotihoidon säännöllistä toimintaa HEHKO -käyntien määrä

17 17 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Talous ja resurssit kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Kotihoidon kustannukset ovat valtakunnan tasolla. Kotihoidon palvelut perustuvat ikääntyneiden ennakoituun määrään ja arvioituun palvelutarpeeseen. Henkilöstövoimavarat kohdentuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotetaan kotihoidon palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. Seurataan valtakunnallisia tavoitteita palvelujen kattavuudesta. Henkilöstöresurssit ovat suhteessa asiakas määrään. Seurataan resurssien ja kustannuksien suhdetta. Pyritään savuttamaan valtakunnallinen kattavuus (yli 75 vuotiaista 14% on kotihoidon palvelujen piirissä) Kotihoidon palvelujen piiriin ohjaudutaan palveluohjauksen kautta Kuntalaisten omakustannusosuutta lisätään (hoitotarvikkeet ja välineet) Seurataan ikääntyneiden määrää suhteessa resursseihin (kotihoidon mitoitus) Kotihoidon palvelut kohdennetaan paljon apua tarvitseviin ikäihmisiin Kotihoidon asiakasmaksujen päivittäminen Kotihoidon resurssimitoitus on valtakunnan tasolla Seurataan henkilöstöresursseja suhteessa asiakasmäärään. Kotihoidon käyttökustannukset. Tuotettujen palvelujen määrä (tunnit) Yli 75 v määrä kotihoidossa Kotihoidon kattavuus Henkilöstö määrä Asiakas määrä Palveluohjaus käynnit Oman palvelutuotannon kustannukset ja laatu on määritelty. Tuotteistaa kotihoidon palvelut. Kotihoidon palvelujen tuotteistamisen suunnittelu alkaa Kotihoidon palvelujen tuotteistaminen Kotihoidon palvelujen tuotteistaminen jatkuu Tuotteistettujen palvelujen määrä

18 18 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Henkilöstö ja uudistuminen Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Henkilöstön saatavuuden turvaaminen Henkilöstö arvioi säännöllisesti oman yksikkönsä toimintaa Esimiehille jää aikaa työn suunnitteluun ja kehittämiseen Toimet ovat täysimääräisesti käytössä. Tarkoituksenmukainen ammattirakenne Toiminta-ajatus, arvot ja toimintasuunnitelma kerrataan vuosittain. Vastuusuhteiden selkeytys jatkuu. Tilastojen ja mittareiden myötä kokonaiskuva kotihoidosta selkeytyy. Esimies seuraa kotihoidon tunnuslukuja ja kehittää toimintaa tarpeiden suuntaisesti Rekrytointiin panostetaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa ITE-kysely Sijaisjärjestely esimiesten lomien ajaksi. Sijaisrekrytointi varmistaa koulutetun henkilöstön saatavuuden Tulosten analysointi ja yksikön kehittämiskohteiden valinta. Esimies yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelee ja kehittää kotihoitoa tavoitteen suuntaisesti. Ammattirakenteen muutos asiakastarpeita vastaavaksi ITE-kysely Tunnuslukuja seuraamalla kehitetään toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Vakanssien täyttöaste ITE- kyselyn tulokset Henkilöstöhallinnollisten päätösten määrä. Henkilöstö määrä. Kotihoidossa muutokset johdetaan hallitusti. Kotihoidon muutoksien johtaminen hallitusti. Työhyvinvoinnin lisääminen Säännölliset sh palaverit. Kehitysiltapäivät keväällä ja syksyllä Työnohjaus. Muutosten haitallisten vaikutusten minimointi. Työssäjaksamisen tukeminen Kotihoidon yhteishengen parantaminen yhteisten pelisääntöjen ja vuoropuhelun avulla Henkilöstökysely. Sh palaverien määrä. Työpaikka kokousten määrä. Työnohjauksen määrä. Henkilöstön jatkuvasta ammatillisesta koulutuksesta huolehditaan. Suunnitelman mukaiset koulutukset toteutuvat. Osaamiskartoitus kyselyn toteuttaminen kotihoidossa. Henkilöstön osaamisvajeisiin vastaaminen suunnitelmallisten koulutusten kautta Kotihoidon henkilöstön erityisosaamisen tavoitteellinen hyödyntäminen vanhustyössä Osaamiskysely.

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito tai tehostettu kotisairaanhoito Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 19,10

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot