LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle

2 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 3. PALVELUT JA TOIMINTA Sairaanhoidollinen käynti Kodinhoidollinen käynti Tukipalvelut Ateriapalvelu Turvapuhelinpalvelu Pyykkipalvelu Asiointipalvelu Lapsiperhetyö 6 4. ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalvelujen maksut 7 5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toiminnan kehittäminen v KEHITTÄMISTAVOITTEET 9 7. KEHITTÄMISMENETELMÄT AIKATAULU JA SEURANTA 10 Liite 1: Asiakasmaksut 12 Liite 2: Prosessin tuloskortti / mittarit 15

3 3 1. JANAKKALAN KOTIHOIDON ESITTELY Janakkalassa kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät yhteiseksi kotihoidoksi toukokuussa vuonna Kotihoito toimii perusturvan alaisuudessa. Janakkalassa on 6 kotihoidon tiimiä. Turengissa Paturin, Tapailan, Taimiston ja Haja-asutusalueen tiimit sekä Tervakoskella Hovilan ja Lepolan tiimit. Kotihoidolla on omalääkäri, joka vastaa myös vammaispalvelun ja asumispalveluiden asukkaista. 1.1 Henkilöstö Janakkalan kotihoidossa työskentelee yhteensä 43,5 henkilöä. Henkilöstöön kuuluu 1 terveydenhoitaja, 6 sairaanhoitajaa, 1 perushoitaja, 22,5 lähihoitajaa, 11 kodinhoitajaa, 2 kotihoidonohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat työskentelevät päivävuorossa, maanantaista perjantaihin. He toimivat tiiminsä sairaanhoidollisina asiantuntijoina jakaen osaamistaan lähi- ja kodinhoitajille. Lähi- ja kodinhoitajat työskentelevät kahdessa vuorossa. Lähihoitajat ovat saaneet työpaikkakoulutuksena valmiuden INR-näytteen ottamiseen pikamittarilla sekä laboratorionäytteiden ottoon. Lisäksi he ovat suorittaneet lääkehuollon koulutuksen. Kodinhoitajat ovat saaneet työpaikkakoulutusta diabeteksen hoidosta ja heille on myönnetty henkilökohtaiset luvat toteuttaa insuliinihoitoa Janakkalan kunnan kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstöllä on käytössään 6 palveluautoa, Turengissa 4 ja Tervakoskella 2. Palveluautojen käyttö on kohdennettu haja-asutusalueelle ja ateriakuljetuksiin. Henkilöstö käyttää pääosin omia autojaan toteuttaessaan kotikäyntejä.

4 4 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Kotihoito edistää ja tukee asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asumisen. Tämä perustuu yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa laadittuun yksilölliseen hoitoja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon avulla pyritään asiakkaalle mahdollistamaan se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista. Asiakkaalla on omahoitaja, joka pääsääntöisesti vastaa hoidon toteutuksesta. Kotihoidon oma lääkäri vastaa asiakkaan lääketieteellisestä hoidosta. Janakkalan kotihoidon arvoiksi on valittu yhteisellä sopimuksella Asiakaslähtöisyys: Kunnioitamme asiakkaan elämänhistoriaa ja omia toiveita ja huomioimme ne asiakkaan palvelukokonaisuutta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tuemme asiakkaan omia voimavaroja ja autamme asiakasta siinä, mistä hän ei itse suoriudu. Annamme tukea myös asiakkaan omaisille ja huomioimme heidän jaksamisensa. Määrittelemme asiakkaan palvelujen tarpeen yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Kerromme asiakkaalle palveluista ja hänen oikeuksistaan. Asiakas tietää kuka on hänen omahoitajansa ja hänellä on yhteystiedot omahoitajan tiimiin. Yksilöllisyys: Kunnioitamme asiakkaan oikeutta määrätä itse omasta elämästään. Laadimme asiakkaalle yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman, ja pidämme sen ajantasalla. Tasa-arvo: Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Palvelumme perustuvat asiakkaan palvelun tarpeeseen. Asiakkaamme tietävät kotihoidon palvelujen sisällön ja perusteet.

5 5 3. PALVELUT JA TOIMINTA Kotihoito sisältää sairaanhoitoa, ohjausta ja neuvontaa sekä kodinhoidollista palvelua. Kotihoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka sisältää päivittäiseen elämiseen liittyvät toiminnot ja työt. Siinä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja omaisten apu. Kotihoito auttaa niissä toimissa, mistä asiakas ei itse selviydy. Jokaisella käynnillä arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista. Kotona asuminen, omien voimavarojen ja itsenäisyyden tukeminen on ensisijainen lähtökohta kotihoidon palveluissa. Kotihoidon asiakas voi alkaen valita palveluntuottajansa. Palvelusetelillä tuotetaan kauppapalvelua, tilapäistä kotihoidon palvelua tai 1-5h / kk tarvittavaa säännöllistä kotihoitoa. Palvelusetelillä tuotettava palvelu on asiakkaalle vaihtoehto. Asiakas voi valita kunnallisen tai yksityisen tuottajan palvelut. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kotihoidon palvelu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Kotihoitoa on saatavilla viikon jokaisena päivänä kello välisenä aikana. 3.1 Sairaanhoidollinen käynti Sairaanhoidollinen käynti sisältää pääsääntöisesti sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi voinnin seuranta, tutkimukset ja toimenpiteet, pistokset sekä muu lääkehuolto. Hoitaja avustaa apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinnassa sekä lääkärin kotikäynneissä. Asiakkaan toimintakykyä seurataan ja tarvittaessa lisätään muita palveluja. 3.2 Kodinhoidollinen käynti Kodinhoidollinen käynti sisältää asiakkaan voinnin seurannan, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen, asiointipalvelun ja tarpeen mukaisen ylläpitosiivouksen. Asiakkaalle pyritään järjestämään viihtyisä asuinympäristö, hänen omia tapojaan kunnioittaen. Kotihoidolliseen käyntiin sisältyy myös apuvälineiden kunnon seuranta ja puhtaanapito.

6 Tukipalvelut Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan asiakkaan päivittäistä kotona selviytymistä. Kotihoidon tukipalvelut toteutetaan osana asiakkaan kokonaishoitoa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Ateriapalvelu Aterioita saavat kotiin kuljetettuna asiakkaat, jotka eivät itse pysty valmistamaan/lämmittämään ruokaa, eivätkä kykene menemään yksiköihin, missä on tarjolla kunnan ateria. Aterioita tarjotaan Turengissa Patarouvassa ja Tohvelakodissa, sekä Tervakoskella Elsa-kodissa. Kotiin kuljetettavat ateriat lähtevät Turengin ravintokeskuksesta. Ateriakuljetukset hoidetaan kahden yksityisen palveluntuottajan, teknisen kuljetuksen ja kotihoidon toimesta. Ateriapalvelua saa pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa ja erityistapauksissa viikonloppuisin. Ateriapalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelinpäätös tehdään, jos asiakkaan toimintakyky selviytyä kotona on alentunut sairaudesta tai vammasta johtuen. Hänellä on liikuntarajoitteisuutta ja sen myötä vaikeus käyttää normaalia puhelinta, tai hänellä on kommunikaatio-ongelma, jolloin normaalin puhelimen käyttö tuottaa vaikeuksia. Pääsääntöisesti asiakkaalla on jonkin asteinen rajoittuneisuus liikkua kodin ulkopuolella ilman toisen ihmisen apua. Turvapuhelimen voi saada lyhytaikaiseen tarpeeseen tai pysyväisluontoisesti. Laite asennetaan asiakkaan omaan tai vuokrapuhelinliittymään. Turvapuhelimen voi asentaa myös asiakkaan matkapuhelimeen. Asiakkaan tulee tällöin itse hankkia tai vuokrata gsm-lisälaite sekä sim-kortti omakustanteisesti. Janakkalan kunta ostaa turvapuhelin palvelun Esperi Care Oy:ltä Pyykkipalvelu Kotihoito tarjoaa pyykkipalvelua pääsääntöisesti hoito- ja palvelusuunnitelman omaaville asiakkaille. Muille asiakkaille Palvelutalosäätiö tarjoaa pyykkipalvelua samaan hintaan. Hinta määräytyy pestyjen koneellisten mukaan Asiointipalvelu Asiointipalvelu sisältää asiakkaan tarpeista lähtevää yksittäistä kauppa- tai apteekkipalvelua sekä muuta satunnaista auttamista.

7 Lapsiperhetyö Kotihoidosta on vapautettu omasta työstään kaksi kodinhoitajaa perhetyöhön. Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaan rajattua. Perhetyö on perheen voimavarojen ja toimintakyvyn tukemista, itsetunnon lisäämistä sekä perheen arjen hallinnan taitojen ja perusvalmiuksien lisäämistä.

8 8 4. ASIAKASMAKSUT Palvelumaksut erillisenä liitteenä. (Liite 1) 4.1 Säännöllinen kotihoito Asiakkaalle määritellään kuukausimaksu, joka pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun tuntimäärään kk:ssa sekä asiakkaan bruttotuloihin. 4.2 Tilapäinen kotihoito Tilapäisen kotihoidon maksu määräytyy tuntimäärän mukaan kiinteänä euromääränä. Satunnaisesta sairaanhoidollisesta käynnistä veloitetaan kertamaksu. 4.3 Tukipalvelujen maksut Tukipalveluista peritään asiakkailta kunnan vuosittain vahvistama asiakasmaksu. 5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kotihoitotyön kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on valtakunnallinen, hoitotakuun mukainen varhainen hoitoon pääsy, palveluohjaus sekä ammattitaitoinen omahoitaja työskentely. Lisäksi tavoitteena on löytää erilaisia auttamismenetelmiä, sekä ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista tukevia keinoja lisäämään kuntalaisten itsenäistä selviytymistä kotona. Kunnan palvelurakenne muutoksen yhteydessä vuonna 2011 laaditaan kotihoidon asiakaskriteerit. Tavoitteena on kohdentaa kotihoidon resursseja enemmän palvelua tarvitseville asiakkaille. Palveluohjauksella ja palvelusetelillä pyritään hoitamaan vähemmän palvelua tarvitsevat kuntalaiset ja kotihoidon asiakkaat. Yhteistyötä omaisten kanssa jatketaan. Läheisyhteistyön kautta asiakas saa parempaa palvelua ja palautteen antaminen tehostuu.

9 9 Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken tuo asiakkaan hoitoon haastetta; kuinka palvelujen yhteensovittaminen saadaan toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että asiakas kokee saavansa laadukasta palvelua. Koko hoitoketjussa toteutamme saumattomuutta hyvällä dokumentoinnilla. Toimintamme kehittäminen pohjautuu laatutyössä asetettuihin tavoitteisiin, eri mittareilla saatuun tietoon ja palautteisiin sekä seuranta- ja arviointituloksiin. Tulosten perusteella kehitämme toimintaamme. Kotihoidossa on käytössä seuraavat mittarit: FIM, RAVA, MMSE, sekä henkilökunnalle ITEkysely ja henkilöstökysely. Lisäksi on kuvattu tukipalveluiden ja kotihoidon asiakasprosessit. Kunnassamme on laadittu vuonna 2002 vanhustyön strategia, joka on hyväksytty valtuustossa Ohjelma on päivitetty vuonna 2008 ja se on nykyisin Janakkalan kunnan vanhustenhuollon palvelusuunnitelma. 5.1 Toiminnan kehittäminen vuodelle 2011 Sairaanhoitajien työnkuvaa on muutettu vuodesta 2008 alkaen. Sairaanhoitajat toimivat tiiminsä vastaavina, ottaen uudet asiakkaat hoidon piiriin. Sairaanhoitaja siirtää asiakkaita tiiminsä hoitajille ns. saattaen, jolloin siirretään myös sairaanhoidollista osaamista tiimin henkilöstölle. Sairaanhoidollista työtä selkiytetään yhteistyössä neuvotellen vastuuhenkilöiden kanssa. Sairaanhoitajan työtä kohdennetaan kuntalaisten itsehoitoisuuden tukemiseen ja kannustamiseen, ohjaukseen sekä neuvontaan. Tavoitteena on itsenäinen kotona selviytymisen jatkaminen. Tiimin sairaanhoitaja osallistuu lisäksi oman alueensa omaishoidontuki käynteihin palveluohjaajan kanssa. Tämä auttaa hahmottamaan alueensa asiakkaiden mahdollista tulevaa palvelun tarvetta. Tiimin vastaavilla on käytössään seurantalomake, jolla he seuraavat tiiminsä ja koko kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä. Lomakkeesta saadaan tietoa tiimin asiakasmääristä, ikärakenteesta, hoitoisuudesta sekä asiakkaiden käyttämistä palveluista. Lomaketta käytetään töiden organisoinnissa ja resurssien kohdentamisessa tasapuolisesti. Lomake päivitetään kerran kuukaudessa. Asiakkaan kokonaisarvio, niin hoidollinen kuin lääketieteellinenkin tehdään 1x vuosi.

10 10 Sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä tiiviisti ennaltaehkäisevän Jalmari-tiimin kanssa. Tiimiin kuuluu kotiutus- ja muistihoitaja sekä palvelu ja avopalvelunohjaaja. Palveluohjaajan osaamisaluetta ovat sosiaaliset palvelut. Kotiutushoitajan myötä kotiutukset sairaaloista ovat nopeutuneet ja selkiytyneet. Yhteistyötä tehdään myös muistihoitajan kanssa. Jokaisessa kotihoidon tiimissä on koulutettu muistiasiantuntija, jota voidaan tarvittaessa konsultoida. Koko kotihoidon henkilöstön osaamista lisätään erilaisilla koulutuksilla. Laajasta koulutuspaketista löytyy haava-, diabetes-, sydänpotilaan ja lääkehoidon koulutusta. Lisäksi Kelan edustaja tuo lisävalaistusta kelan etuuksiin ja ohjaa etuisuuksien hakemisessa. Päihdekoulutus jatkuu edelleen. Tiimeistä löytyy eriosa-alueiden osaamista. Osaamisen myötä pystymme tarjoamaan monipuolisemmat palvelut ja oikea-aikaisen avun kuntalaisille. Suurin osa henkilöstöstä saa ensiapukoulutuksen tänä vuonna. Omahoitaja käsikirjan avulla selkiytetään omahoitajan vastuita ja velvollisuuksia kotihoitotyössä. Asiakkaiden yhteydenotot helpottuvat ja nopeutuvat, kun he tietävät keneen ottavat yhteyttä. Omaisyhteistyötä lisätään myös omahoitajuuden myötä. Kotona selviytymisen tueksi on hoitosuunnitelmiin otettu yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi arjen aktivointi suunnitelma. Tutkimusten mukaan pelkkä ohjaus ja neuvonta eivät riitä lisäämään asiakkaiden toimintakykyä vaan yksilöllisillä kuntoutuspalveluilla saadaan pidennettyä kotona asumista. Fysioterapian kanssa tehtävä yhteistyö lisää apuvälineiden oikea-aikaista ja oikeaa käyttöä. Samalla nopeutetaan tarpeellisten asunnon muutostöiden käynnistämistä. Polkka-hankkeen avulla tiimit saavat vahvistusta asiakkaiden omatoimisuutta tukevaan työotteeseen, työergonomiaan ja vahvistusta omaan jaksamiseensa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa jatkuu. Seurakunnan ja Janakkalan palvelutalosäätiön ylläpitämää vapaaehtoishenkilöstöä pyritään hyödyntämään asiakkaittemme hyväksi. Vapaaehtoisia käytämme saattoapuna, ulkoilutuksissa, lehden lukijana ja erilaisissa virkistys tilanteissa lisäämään asiakkaittemme sosiaalisia suhteita. ITE- kyselyn tuloksista on nostettu kehittämiskohteiksi toiminta-ajatus, arvot ja toimintasuunnitelma. Työntekijöiden vastuusuhteita selkeytetään edelleen pelisääntöjen vahvistamiseksi. Tilastojen ja mittareiden myötä henkilöstö saa kokonaiskuvaa toiminnastamme.

11 Perehdytysohjelman käyttöä uusille työntekijöille tehostetaan. Lyhytaikaisille sijaisille on käytössä pikaperehdytysohje KEHITTÄMISTAVOITTEET Tavoitteenamme on järjestää kuntalaisille palveluja heidän tarpeistaan lähtevästi, jotta he voisivat asua ja elää omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. 7. KEHITTÄMISMENETELMÄT Tiimin vastaavat kokoontuvat säännöllisesti palveluohjaajien, kotihoidon esimiesten, toimistosihteerin ja vanhustyönjohtajan kanssa kehittämään palvelusetelimallia, kotihoidon kriteereitä ja palvelukuvauksia. Kotihoidon kokouksia pidetään Tervakoskella ja Turengissa. Näissä kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita ja tarvittaessa mukana on myös koulutuksellinen osuus. Jokainen on velvoitettu tuomaan koulutuksista saamansa tiedon koko kotihoidolle. Tiimipalavereita pyritään pitämään viikoittain. Esimiehet osallistuvat palavereihin tarvittaessa. Kehittämispäiviä pidetään kahdesti vuodessa. Koko henkilöstö on pienryhmä ja tiimipalavereissa työstänyt omahoitajakäsikirjan. Tämä on yhteinen ohjeistus koko kotihoidolle. Samalla työskentelytavalla olemme työstäneet tiimien pelisääntöjä. Tämä työ jatkuu vielä 2011 aikana. Kotihoidon koulutuksissa pyritään suosimaan koulutuksia, jotka tukevat kotihoidon työtä. 8. AIKATAULU JA SEURANTA Sairaanhoitajien työnkuvan muutos on edennyt sovitusti. Tiimien kokonaistilanne on eri vaiheissa. Kotihoidon henkilöstön vaihtuvuus sekä sairastavuus vaikeuttaa tiimiytymistä ja työn haltuunottoa. Tiimivastaavan työnkuvan selkeyttäminen jatkuu edelleen tiimityön ja pelisääntöjen kirkastamisen myötä. Neliapilan ja sairaalan kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu edelleen. Jalmari-tiimin kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Omahoitajuutta kirkastetaan tiimipalavereissa esimiesten valmentavalla vuoropuhelulla vuonna Lähihoitajien työn selkeyttämistä jatketaan vuonna 2011.

12 12 SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO Liite: 1 Kotihoidon tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asuminen. Kotihoidon avulla pyritään asiakkaalle mahdollistamaan se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista. Asiakkaalla on omahoitaja, joka pääsääntöisesti vastaa hoidon toteutuksesta. Kotihoidonlääkäri on mukana asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kotihoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka sisältää päivittäiseen elämiseen liittyvät toiminnot ja työt (esim. ruokailu, pukeminen, ulkoilu, lääkityksestä huolehtimisen, sairaanhoidolliset toimenpiteet, hygienia, kodin siisteys ja kodin ulkopuolinen asiointi). Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan / omaisten / ystävän ja omahoitajan kanssa. Siinä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja omaisten apu ja autetaan niissä toimissa mistä asiakas ei itse selviydy. Joka käynnillä arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista. Toimintakykyä arvioidaan MMSE ja FIM mittareilla. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kotihoidossa työskentelee terveydenhoitaja, sairaanhoitajia, kodinhoitajia ja lähihoitajia. Kotihoito voi olla tilapäistä (esim. sairaalasta kotiutus) tai säännöllistä. Kotihoitoa on saatavilla ma-su välisen aikana. TUKIPALVELUT Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna Asiointipalvelu Pyykkipalvelu pääsääntöisesti hoito- ja palvelusuunnitelman omaaville asiakkaille Turvapuhelin, joka kytketään asiakkaan omaan puhelimeen Sairaanhoidollinen käynti sisältää pääsääntöisesti sairaanhoidolliset toimenpiteet. (Lisäksi dosetin huollon, asiakkaan kotona olevista vanhoista lääkkeistä huolehtiminen.) Asiakkaan voinnin seurantaa ja lääkkeiden kulutuksen ja vaikutuksen seurantaa, sekä kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Asiakkaan toimintakyvyn laskiessa sairaanhoidollisiin käynteihin lisätään muita palveluita. Asiakkaan ohjantaa ja neuvontaa. Kotihoidollinen käynti sisältää asiakkaan henkilökohtaisen hygieniasta huolehtimisen (kynsien leikkaus), asiointipalvelun (kauppa, apteekki, pankki), ylläpitosiivouksen. Apuvälineiden siistimisen ja kunnon seuranta. Asiakkaan voinnin muutoksen seuranta. Asiakkaan viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtimisen, hänen omia tapojaan kunnioittaen.

13 13 Ylläpitosiistiminen sisältää: roskien ja roskakaapin siivouksen jääkaapin siistinä pitäminen, sulatus vuoteen kunnostaminen, vuodevaatteiden tuuletus tasojen siistiminen WC-hygieniasta huolehtimisen kevyen imuroinnin kevyiden mattojen tuuletus (käyttötiloista) lattian pesu (käyttötiloista) tiskirättien ja WC -harjojen vaihto Aamukäynti esim. pesut pukemiset aamiainen portatiivin tyhjennys vuoteen kunnostus keittiön siisteys lääkkeiden seuranta asiakkaan voinnin seuranta YKSILÖLLISEN HOPASUN MUKAISESTI Iltakäynti yksilöllisen Hopasun mukaisesti

14 14 ASIAKASMAKSUT JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU Kotona annettava palvelu käsittää kodinhoitoavun ja kotisairaanhoidon. Jatkuva ja säännöllinen palvelu on kyseessä silloin, kun asiakas saa palveluja 1 x viikossa. Asiakkaalle määritellään kuukausimaksu, joka pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun palvelujen määrään. h/kk. Kuukausimaksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti. Tulorajan ylittävästä tulon osasta peritään maksuluokan mukainen prosenttiosuus. Maksuluokka (I-V) on riippuvainen hoitopäivien lukumäärästä kuukaudessa. Tulorajan suuruus määräytyy taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärästä. Henkilö Tuloraja Korvauslk I Korvauslk II Korvauslk III Korvauslk IV Korvauslk V määrä euroa/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk yli Asiakasmaksuasetuksen mukaisesti palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Palvelun keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden maksua ei peritä lainkaan. TILAPÄINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU Tilapäisen kotihoidon maksu määräytyy tuntimäärän mukaan kiinteänä euromääränä. 60 min 8,70 75 min 10,88 90 min 13, min 15, min 17,40 TUKIPALVELUT palvelukeskuksissa ja kotiin kuljetetuista aterioista 7,00 / ateria turvapuhelinpalvelu 31,30 / kk asiointipalvelu 8,70 / kerta pyykkipalvelut 5,70 /koneellinen

15 15 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Vaikuttavuus ja palvelukyky kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Palvelurakenne pystyy vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeeseen Kotona asuminen on ensisijainen vaihtoehto Toimiva asiakas- ja omaispalautejärjestelmä. Kotihoidon kriteerit täyttävät asiakkaat pääsevät palvelun piiriin oikeaaikaisesti Yli 75-vuotiaista kotona asuu 89 % Joustava ja oikeaaikainen kotiutuminen sairaalasta. Palautteen pohjalta kehitetään kotihoidon toimintaa Kotihoidon kriteerit otetaan käyttöön. Prosessien selkeyttäminen / parantaminen Palvelusetelin käyttöönotto / tuotetaan osa kotihoidon palveluista. Omahoitajuutta vahvistetaan kehityspäivässä ja läheisyhteistyötä lisätään. Kysely. Omahoitajuuden ja omaisyhteistyön vahvistaminen Sairaalasta kotiutus onnistuu tavoitteellisesti yhteistyötahojen kanssa Tulosten pohjalta korjaavat toimenpiteet Aktiivinen omaisten osallistaminen läheisensä hoitoon Seurataan kotihoidon kriteerien toimivuutta Lääketieteellinen osaaminen viedään tehostetummin kotiin Läheiskysely toteutetaan vuonna 2013 Liite2 Asiakasmäärät Asiakkaiden palvelutarve / tuntivälyksiin sijoittuminen ja palveluihin jonottajien määrä Omaistenillat Palvelujen piirissä olevien yli 75- vuotiaiden määrä Palvelusetelin käyttöaste. Sairaalasta kotiutuvien määrä Lääkärin kotikäynnit Lähetettyjen ja palautettujen kyselyjen määrä

16 16 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Prosessit ja rakenteet kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Kuntalaisilla on mahdollisuus valita julkisia tai yksityisiä palveluja kotona asumisen tueksi. Palvelusetelillä tuotetaan osa kotihoidon palveluista. Palvelusetelin käyttöön otto. Palvelujen tuotteistus. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen palveluntuottajien välillä Palvelusetelin käyttö. Tuotteistettujen palvelujen määrä Ennaltaehkäisevä toiminta. Prosessi johtaminen on esimiesten parasta osaamista. Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa toteutetaan kannustavaa ja kuntouttavaa työotetta. Kotihoidon prosessikuvaukset ja mittarit ovat päivitetty Arjen aktivointi osaksi kotihoidon työskentelyä Sisällytetään osaksi asiakkaan hoitosuunnitelmaa. Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Asiakkaita ohjataan ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Kotihoidon palveluja kehitetään hyvinvointia ja terveyttä edistäviksi Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Palveluohjauskäynnit Prosessimittarit Ennalta ehkäisevät kotikäynnit tukevat ikäihmisten kotona selviytymistä. Ohjannalla ja neuvonnalla lisätään kuntalaisten vastuuta omaehtoisesta vastuun otosta omasta terveydestään. HEHKO- käyntien pilotti Hehko- käyntejä tehdään yhteistyössä Jalmari tiimin kanssa. Hehko- käynnit otetaan osaksi kotihoidon säännöllistä toimintaa HEHKO -käyntien määrä

17 17 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Talous ja resurssit kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Kotihoidon kustannukset ovat valtakunnan tasolla. Kotihoidon palvelut perustuvat ikääntyneiden ennakoituun määrään ja arvioituun palvelutarpeeseen. Henkilöstövoimavarat kohdentuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotetaan kotihoidon palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. Seurataan valtakunnallisia tavoitteita palvelujen kattavuudesta. Henkilöstöresurssit ovat suhteessa asiakas määrään. Seurataan resurssien ja kustannuksien suhdetta. Pyritään savuttamaan valtakunnallinen kattavuus (yli 75 vuotiaista 14% on kotihoidon palvelujen piirissä) Kotihoidon palvelujen piiriin ohjaudutaan palveluohjauksen kautta Kuntalaisten omakustannusosuutta lisätään (hoitotarvikkeet ja välineet) Seurataan ikääntyneiden määrää suhteessa resursseihin (kotihoidon mitoitus) Kotihoidon palvelut kohdennetaan paljon apua tarvitseviin ikäihmisiin Kotihoidon asiakasmaksujen päivittäminen Kotihoidon resurssimitoitus on valtakunnan tasolla Seurataan henkilöstöresursseja suhteessa asiakasmäärään. Kotihoidon käyttökustannukset. Tuotettujen palvelujen määrä (tunnit) Yli 75 v määrä kotihoidossa Kotihoidon kattavuus Henkilöstö määrä Asiakas määrä Palveluohjaus käynnit Oman palvelutuotannon kustannukset ja laatu on määritelty. Tuotteistaa kotihoidon palvelut. Kotihoidon palvelujen tuotteistamisen suunnittelu alkaa Kotihoidon palvelujen tuotteistaminen Kotihoidon palvelujen tuotteistaminen jatkuu Tuotteistettujen palvelujen määrä

18 18 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Henkilöstö ja uudistuminen Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Henkilöstön saatavuuden turvaaminen Henkilöstö arvioi säännöllisesti oman yksikkönsä toimintaa Esimiehille jää aikaa työn suunnitteluun ja kehittämiseen Toimet ovat täysimääräisesti käytössä. Tarkoituksenmukainen ammattirakenne Toiminta-ajatus, arvot ja toimintasuunnitelma kerrataan vuosittain. Vastuusuhteiden selkeytys jatkuu. Tilastojen ja mittareiden myötä kokonaiskuva kotihoidosta selkeytyy. Esimies seuraa kotihoidon tunnuslukuja ja kehittää toimintaa tarpeiden suuntaisesti Rekrytointiin panostetaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa ITE-kysely Sijaisjärjestely esimiesten lomien ajaksi. Sijaisrekrytointi varmistaa koulutetun henkilöstön saatavuuden Tulosten analysointi ja yksikön kehittämiskohteiden valinta. Esimies yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelee ja kehittää kotihoitoa tavoitteen suuntaisesti. Ammattirakenteen muutos asiakastarpeita vastaavaksi ITE-kysely Tunnuslukuja seuraamalla kehitetään toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Vakanssien täyttöaste ITE- kyselyn tulokset Henkilöstöhallinnollisten päätösten määrä. Henkilöstö määrä. Kotihoidossa muutokset johdetaan hallitusti. Kotihoidon muutoksien johtaminen hallitusti. Työhyvinvoinnin lisääminen Säännölliset sh palaverit. Kehitysiltapäivät keväällä ja syksyllä Työnohjaus. Muutosten haitallisten vaikutusten minimointi. Työssäjaksamisen tukeminen Kotihoidon yhteishengen parantaminen yhteisten pelisääntöjen ja vuoropuhelun avulla Henkilöstökysely. Sh palaverien määrä. Työpaikka kokousten määrä. Työnohjauksen määrä. Henkilöstön jatkuvasta ammatillisesta koulutuksesta huolehditaan. Suunnitelman mukaiset koulutukset toteutuvat. Osaamiskartoitus kyselyn toteuttaminen kotihoidossa. Henkilöstön osaamisvajeisiin vastaaminen suunnitelmallisten koulutusten kautta Kotihoidon henkilöstön erityisosaamisen tavoitteellinen hyödyntäminen vanhustyössä Osaamiskysely.

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti 1/2012 Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2012 Toimitus Kotihoidon johtotiimi Kuvat Kimmo Brandt, Meri Jähi,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot