LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle

2 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 3. PALVELUT JA TOIMINTA Sairaanhoidollinen käynti Kodinhoidollinen käynti Tukipalvelut Ateriapalvelu Turvapuhelinpalvelu Pyykkipalvelu Asiointipalvelu Lapsiperhetyö 6 4. ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalvelujen maksut 7 5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toiminnan kehittäminen v KEHITTÄMISTAVOITTEET 9 7. KEHITTÄMISMENETELMÄT AIKATAULU JA SEURANTA 10 Liite 1: Asiakasmaksut 12 Liite 2: Prosessin tuloskortti / mittarit 15

3 3 1. JANAKKALAN KOTIHOIDON ESITTELY Janakkalassa kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät yhteiseksi kotihoidoksi toukokuussa vuonna Kotihoito toimii perusturvan alaisuudessa. Janakkalassa on 6 kotihoidon tiimiä. Turengissa Paturin, Tapailan, Taimiston ja Haja-asutusalueen tiimit sekä Tervakoskella Hovilan ja Lepolan tiimit. Kotihoidolla on omalääkäri, joka vastaa myös vammaispalvelun ja asumispalveluiden asukkaista. 1.1 Henkilöstö Janakkalan kotihoidossa työskentelee yhteensä 43,5 henkilöä. Henkilöstöön kuuluu 1 terveydenhoitaja, 6 sairaanhoitajaa, 1 perushoitaja, 22,5 lähihoitajaa, 11 kodinhoitajaa, 2 kotihoidonohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat työskentelevät päivävuorossa, maanantaista perjantaihin. He toimivat tiiminsä sairaanhoidollisina asiantuntijoina jakaen osaamistaan lähi- ja kodinhoitajille. Lähi- ja kodinhoitajat työskentelevät kahdessa vuorossa. Lähihoitajat ovat saaneet työpaikkakoulutuksena valmiuden INR-näytteen ottamiseen pikamittarilla sekä laboratorionäytteiden ottoon. Lisäksi he ovat suorittaneet lääkehuollon koulutuksen. Kodinhoitajat ovat saaneet työpaikkakoulutusta diabeteksen hoidosta ja heille on myönnetty henkilökohtaiset luvat toteuttaa insuliinihoitoa Janakkalan kunnan kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstöllä on käytössään 6 palveluautoa, Turengissa 4 ja Tervakoskella 2. Palveluautojen käyttö on kohdennettu haja-asutusalueelle ja ateriakuljetuksiin. Henkilöstö käyttää pääosin omia autojaan toteuttaessaan kotikäyntejä.

4 4 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Kotihoito edistää ja tukee asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asumisen. Tämä perustuu yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa laadittuun yksilölliseen hoitoja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon avulla pyritään asiakkaalle mahdollistamaan se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista. Asiakkaalla on omahoitaja, joka pääsääntöisesti vastaa hoidon toteutuksesta. Kotihoidon oma lääkäri vastaa asiakkaan lääketieteellisestä hoidosta. Janakkalan kotihoidon arvoiksi on valittu yhteisellä sopimuksella Asiakaslähtöisyys: Kunnioitamme asiakkaan elämänhistoriaa ja omia toiveita ja huomioimme ne asiakkaan palvelukokonaisuutta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tuemme asiakkaan omia voimavaroja ja autamme asiakasta siinä, mistä hän ei itse suoriudu. Annamme tukea myös asiakkaan omaisille ja huomioimme heidän jaksamisensa. Määrittelemme asiakkaan palvelujen tarpeen yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Kerromme asiakkaalle palveluista ja hänen oikeuksistaan. Asiakas tietää kuka on hänen omahoitajansa ja hänellä on yhteystiedot omahoitajan tiimiin. Yksilöllisyys: Kunnioitamme asiakkaan oikeutta määrätä itse omasta elämästään. Laadimme asiakkaalle yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman, ja pidämme sen ajantasalla. Tasa-arvo: Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Palvelumme perustuvat asiakkaan palvelun tarpeeseen. Asiakkaamme tietävät kotihoidon palvelujen sisällön ja perusteet.

5 5 3. PALVELUT JA TOIMINTA Kotihoito sisältää sairaanhoitoa, ohjausta ja neuvontaa sekä kodinhoidollista palvelua. Kotihoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka sisältää päivittäiseen elämiseen liittyvät toiminnot ja työt. Siinä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja omaisten apu. Kotihoito auttaa niissä toimissa, mistä asiakas ei itse selviydy. Jokaisella käynnillä arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista. Kotona asuminen, omien voimavarojen ja itsenäisyyden tukeminen on ensisijainen lähtökohta kotihoidon palveluissa. Kotihoidon asiakas voi alkaen valita palveluntuottajansa. Palvelusetelillä tuotetaan kauppapalvelua, tilapäistä kotihoidon palvelua tai 1-5h / kk tarvittavaa säännöllistä kotihoitoa. Palvelusetelillä tuotettava palvelu on asiakkaalle vaihtoehto. Asiakas voi valita kunnallisen tai yksityisen tuottajan palvelut. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kotihoidon palvelu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Kotihoitoa on saatavilla viikon jokaisena päivänä kello välisenä aikana. 3.1 Sairaanhoidollinen käynti Sairaanhoidollinen käynti sisältää pääsääntöisesti sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi voinnin seuranta, tutkimukset ja toimenpiteet, pistokset sekä muu lääkehuolto. Hoitaja avustaa apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinnassa sekä lääkärin kotikäynneissä. Asiakkaan toimintakykyä seurataan ja tarvittaessa lisätään muita palveluja. 3.2 Kodinhoidollinen käynti Kodinhoidollinen käynti sisältää asiakkaan voinnin seurannan, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen, asiointipalvelun ja tarpeen mukaisen ylläpitosiivouksen. Asiakkaalle pyritään järjestämään viihtyisä asuinympäristö, hänen omia tapojaan kunnioittaen. Kotihoidolliseen käyntiin sisältyy myös apuvälineiden kunnon seuranta ja puhtaanapito.

6 Tukipalvelut Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan asiakkaan päivittäistä kotona selviytymistä. Kotihoidon tukipalvelut toteutetaan osana asiakkaan kokonaishoitoa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Ateriapalvelu Aterioita saavat kotiin kuljetettuna asiakkaat, jotka eivät itse pysty valmistamaan/lämmittämään ruokaa, eivätkä kykene menemään yksiköihin, missä on tarjolla kunnan ateria. Aterioita tarjotaan Turengissa Patarouvassa ja Tohvelakodissa, sekä Tervakoskella Elsa-kodissa. Kotiin kuljetettavat ateriat lähtevät Turengin ravintokeskuksesta. Ateriakuljetukset hoidetaan kahden yksityisen palveluntuottajan, teknisen kuljetuksen ja kotihoidon toimesta. Ateriapalvelua saa pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa ja erityistapauksissa viikonloppuisin. Ateriapalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelinpäätös tehdään, jos asiakkaan toimintakyky selviytyä kotona on alentunut sairaudesta tai vammasta johtuen. Hänellä on liikuntarajoitteisuutta ja sen myötä vaikeus käyttää normaalia puhelinta, tai hänellä on kommunikaatio-ongelma, jolloin normaalin puhelimen käyttö tuottaa vaikeuksia. Pääsääntöisesti asiakkaalla on jonkin asteinen rajoittuneisuus liikkua kodin ulkopuolella ilman toisen ihmisen apua. Turvapuhelimen voi saada lyhytaikaiseen tarpeeseen tai pysyväisluontoisesti. Laite asennetaan asiakkaan omaan tai vuokrapuhelinliittymään. Turvapuhelimen voi asentaa myös asiakkaan matkapuhelimeen. Asiakkaan tulee tällöin itse hankkia tai vuokrata gsm-lisälaite sekä sim-kortti omakustanteisesti. Janakkalan kunta ostaa turvapuhelin palvelun Esperi Care Oy:ltä Pyykkipalvelu Kotihoito tarjoaa pyykkipalvelua pääsääntöisesti hoito- ja palvelusuunnitelman omaaville asiakkaille. Muille asiakkaille Palvelutalosäätiö tarjoaa pyykkipalvelua samaan hintaan. Hinta määräytyy pestyjen koneellisten mukaan Asiointipalvelu Asiointipalvelu sisältää asiakkaan tarpeista lähtevää yksittäistä kauppa- tai apteekkipalvelua sekä muuta satunnaista auttamista.

7 Lapsiperhetyö Kotihoidosta on vapautettu omasta työstään kaksi kodinhoitajaa perhetyöhön. Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaan rajattua. Perhetyö on perheen voimavarojen ja toimintakyvyn tukemista, itsetunnon lisäämistä sekä perheen arjen hallinnan taitojen ja perusvalmiuksien lisäämistä.

8 8 4. ASIAKASMAKSUT Palvelumaksut erillisenä liitteenä. (Liite 1) 4.1 Säännöllinen kotihoito Asiakkaalle määritellään kuukausimaksu, joka pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun tuntimäärään kk:ssa sekä asiakkaan bruttotuloihin. 4.2 Tilapäinen kotihoito Tilapäisen kotihoidon maksu määräytyy tuntimäärän mukaan kiinteänä euromääränä. Satunnaisesta sairaanhoidollisesta käynnistä veloitetaan kertamaksu. 4.3 Tukipalvelujen maksut Tukipalveluista peritään asiakkailta kunnan vuosittain vahvistama asiakasmaksu. 5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kotihoitotyön kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on valtakunnallinen, hoitotakuun mukainen varhainen hoitoon pääsy, palveluohjaus sekä ammattitaitoinen omahoitaja työskentely. Lisäksi tavoitteena on löytää erilaisia auttamismenetelmiä, sekä ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista tukevia keinoja lisäämään kuntalaisten itsenäistä selviytymistä kotona. Kunnan palvelurakenne muutoksen yhteydessä vuonna 2011 laaditaan kotihoidon asiakaskriteerit. Tavoitteena on kohdentaa kotihoidon resursseja enemmän palvelua tarvitseville asiakkaille. Palveluohjauksella ja palvelusetelillä pyritään hoitamaan vähemmän palvelua tarvitsevat kuntalaiset ja kotihoidon asiakkaat. Yhteistyötä omaisten kanssa jatketaan. Läheisyhteistyön kautta asiakas saa parempaa palvelua ja palautteen antaminen tehostuu.

9 9 Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken tuo asiakkaan hoitoon haastetta; kuinka palvelujen yhteensovittaminen saadaan toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että asiakas kokee saavansa laadukasta palvelua. Koko hoitoketjussa toteutamme saumattomuutta hyvällä dokumentoinnilla. Toimintamme kehittäminen pohjautuu laatutyössä asetettuihin tavoitteisiin, eri mittareilla saatuun tietoon ja palautteisiin sekä seuranta- ja arviointituloksiin. Tulosten perusteella kehitämme toimintaamme. Kotihoidossa on käytössä seuraavat mittarit: FIM, RAVA, MMSE, sekä henkilökunnalle ITEkysely ja henkilöstökysely. Lisäksi on kuvattu tukipalveluiden ja kotihoidon asiakasprosessit. Kunnassamme on laadittu vuonna 2002 vanhustyön strategia, joka on hyväksytty valtuustossa Ohjelma on päivitetty vuonna 2008 ja se on nykyisin Janakkalan kunnan vanhustenhuollon palvelusuunnitelma. 5.1 Toiminnan kehittäminen vuodelle 2011 Sairaanhoitajien työnkuvaa on muutettu vuodesta 2008 alkaen. Sairaanhoitajat toimivat tiiminsä vastaavina, ottaen uudet asiakkaat hoidon piiriin. Sairaanhoitaja siirtää asiakkaita tiiminsä hoitajille ns. saattaen, jolloin siirretään myös sairaanhoidollista osaamista tiimin henkilöstölle. Sairaanhoidollista työtä selkiytetään yhteistyössä neuvotellen vastuuhenkilöiden kanssa. Sairaanhoitajan työtä kohdennetaan kuntalaisten itsehoitoisuuden tukemiseen ja kannustamiseen, ohjaukseen sekä neuvontaan. Tavoitteena on itsenäinen kotona selviytymisen jatkaminen. Tiimin sairaanhoitaja osallistuu lisäksi oman alueensa omaishoidontuki käynteihin palveluohjaajan kanssa. Tämä auttaa hahmottamaan alueensa asiakkaiden mahdollista tulevaa palvelun tarvetta. Tiimin vastaavilla on käytössään seurantalomake, jolla he seuraavat tiiminsä ja koko kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä. Lomakkeesta saadaan tietoa tiimin asiakasmääristä, ikärakenteesta, hoitoisuudesta sekä asiakkaiden käyttämistä palveluista. Lomaketta käytetään töiden organisoinnissa ja resurssien kohdentamisessa tasapuolisesti. Lomake päivitetään kerran kuukaudessa. Asiakkaan kokonaisarvio, niin hoidollinen kuin lääketieteellinenkin tehdään 1x vuosi.

10 10 Sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä tiiviisti ennaltaehkäisevän Jalmari-tiimin kanssa. Tiimiin kuuluu kotiutus- ja muistihoitaja sekä palvelu ja avopalvelunohjaaja. Palveluohjaajan osaamisaluetta ovat sosiaaliset palvelut. Kotiutushoitajan myötä kotiutukset sairaaloista ovat nopeutuneet ja selkiytyneet. Yhteistyötä tehdään myös muistihoitajan kanssa. Jokaisessa kotihoidon tiimissä on koulutettu muistiasiantuntija, jota voidaan tarvittaessa konsultoida. Koko kotihoidon henkilöstön osaamista lisätään erilaisilla koulutuksilla. Laajasta koulutuspaketista löytyy haava-, diabetes-, sydänpotilaan ja lääkehoidon koulutusta. Lisäksi Kelan edustaja tuo lisävalaistusta kelan etuuksiin ja ohjaa etuisuuksien hakemisessa. Päihdekoulutus jatkuu edelleen. Tiimeistä löytyy eriosa-alueiden osaamista. Osaamisen myötä pystymme tarjoamaan monipuolisemmat palvelut ja oikea-aikaisen avun kuntalaisille. Suurin osa henkilöstöstä saa ensiapukoulutuksen tänä vuonna. Omahoitaja käsikirjan avulla selkiytetään omahoitajan vastuita ja velvollisuuksia kotihoitotyössä. Asiakkaiden yhteydenotot helpottuvat ja nopeutuvat, kun he tietävät keneen ottavat yhteyttä. Omaisyhteistyötä lisätään myös omahoitajuuden myötä. Kotona selviytymisen tueksi on hoitosuunnitelmiin otettu yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi arjen aktivointi suunnitelma. Tutkimusten mukaan pelkkä ohjaus ja neuvonta eivät riitä lisäämään asiakkaiden toimintakykyä vaan yksilöllisillä kuntoutuspalveluilla saadaan pidennettyä kotona asumista. Fysioterapian kanssa tehtävä yhteistyö lisää apuvälineiden oikea-aikaista ja oikeaa käyttöä. Samalla nopeutetaan tarpeellisten asunnon muutostöiden käynnistämistä. Polkka-hankkeen avulla tiimit saavat vahvistusta asiakkaiden omatoimisuutta tukevaan työotteeseen, työergonomiaan ja vahvistusta omaan jaksamiseensa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa jatkuu. Seurakunnan ja Janakkalan palvelutalosäätiön ylläpitämää vapaaehtoishenkilöstöä pyritään hyödyntämään asiakkaittemme hyväksi. Vapaaehtoisia käytämme saattoapuna, ulkoilutuksissa, lehden lukijana ja erilaisissa virkistys tilanteissa lisäämään asiakkaittemme sosiaalisia suhteita. ITE- kyselyn tuloksista on nostettu kehittämiskohteiksi toiminta-ajatus, arvot ja toimintasuunnitelma. Työntekijöiden vastuusuhteita selkeytetään edelleen pelisääntöjen vahvistamiseksi. Tilastojen ja mittareiden myötä henkilöstö saa kokonaiskuvaa toiminnastamme.

11 Perehdytysohjelman käyttöä uusille työntekijöille tehostetaan. Lyhytaikaisille sijaisille on käytössä pikaperehdytysohje KEHITTÄMISTAVOITTEET Tavoitteenamme on järjestää kuntalaisille palveluja heidän tarpeistaan lähtevästi, jotta he voisivat asua ja elää omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. 7. KEHITTÄMISMENETELMÄT Tiimin vastaavat kokoontuvat säännöllisesti palveluohjaajien, kotihoidon esimiesten, toimistosihteerin ja vanhustyönjohtajan kanssa kehittämään palvelusetelimallia, kotihoidon kriteereitä ja palvelukuvauksia. Kotihoidon kokouksia pidetään Tervakoskella ja Turengissa. Näissä kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita ja tarvittaessa mukana on myös koulutuksellinen osuus. Jokainen on velvoitettu tuomaan koulutuksista saamansa tiedon koko kotihoidolle. Tiimipalavereita pyritään pitämään viikoittain. Esimiehet osallistuvat palavereihin tarvittaessa. Kehittämispäiviä pidetään kahdesti vuodessa. Koko henkilöstö on pienryhmä ja tiimipalavereissa työstänyt omahoitajakäsikirjan. Tämä on yhteinen ohjeistus koko kotihoidolle. Samalla työskentelytavalla olemme työstäneet tiimien pelisääntöjä. Tämä työ jatkuu vielä 2011 aikana. Kotihoidon koulutuksissa pyritään suosimaan koulutuksia, jotka tukevat kotihoidon työtä. 8. AIKATAULU JA SEURANTA Sairaanhoitajien työnkuvan muutos on edennyt sovitusti. Tiimien kokonaistilanne on eri vaiheissa. Kotihoidon henkilöstön vaihtuvuus sekä sairastavuus vaikeuttaa tiimiytymistä ja työn haltuunottoa. Tiimivastaavan työnkuvan selkeyttäminen jatkuu edelleen tiimityön ja pelisääntöjen kirkastamisen myötä. Neliapilan ja sairaalan kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu edelleen. Jalmari-tiimin kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Omahoitajuutta kirkastetaan tiimipalavereissa esimiesten valmentavalla vuoropuhelulla vuonna Lähihoitajien työn selkeyttämistä jatketaan vuonna 2011.

12 12 SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO Liite: 1 Kotihoidon tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asuminen. Kotihoidon avulla pyritään asiakkaalle mahdollistamaan se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista. Asiakkaalla on omahoitaja, joka pääsääntöisesti vastaa hoidon toteutuksesta. Kotihoidonlääkäri on mukana asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kotihoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka sisältää päivittäiseen elämiseen liittyvät toiminnot ja työt (esim. ruokailu, pukeminen, ulkoilu, lääkityksestä huolehtimisen, sairaanhoidolliset toimenpiteet, hygienia, kodin siisteys ja kodin ulkopuolinen asiointi). Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan / omaisten / ystävän ja omahoitajan kanssa. Siinä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja omaisten apu ja autetaan niissä toimissa mistä asiakas ei itse selviydy. Joka käynnillä arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista. Toimintakykyä arvioidaan MMSE ja FIM mittareilla. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kotihoidossa työskentelee terveydenhoitaja, sairaanhoitajia, kodinhoitajia ja lähihoitajia. Kotihoito voi olla tilapäistä (esim. sairaalasta kotiutus) tai säännöllistä. Kotihoitoa on saatavilla ma-su välisen aikana. TUKIPALVELUT Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna Asiointipalvelu Pyykkipalvelu pääsääntöisesti hoito- ja palvelusuunnitelman omaaville asiakkaille Turvapuhelin, joka kytketään asiakkaan omaan puhelimeen Sairaanhoidollinen käynti sisältää pääsääntöisesti sairaanhoidolliset toimenpiteet. (Lisäksi dosetin huollon, asiakkaan kotona olevista vanhoista lääkkeistä huolehtiminen.) Asiakkaan voinnin seurantaa ja lääkkeiden kulutuksen ja vaikutuksen seurantaa, sekä kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Asiakkaan toimintakyvyn laskiessa sairaanhoidollisiin käynteihin lisätään muita palveluita. Asiakkaan ohjantaa ja neuvontaa. Kotihoidollinen käynti sisältää asiakkaan henkilökohtaisen hygieniasta huolehtimisen (kynsien leikkaus), asiointipalvelun (kauppa, apteekki, pankki), ylläpitosiivouksen. Apuvälineiden siistimisen ja kunnon seuranta. Asiakkaan voinnin muutoksen seuranta. Asiakkaan viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtimisen, hänen omia tapojaan kunnioittaen.

13 13 Ylläpitosiistiminen sisältää: roskien ja roskakaapin siivouksen jääkaapin siistinä pitäminen, sulatus vuoteen kunnostaminen, vuodevaatteiden tuuletus tasojen siistiminen WC-hygieniasta huolehtimisen kevyen imuroinnin kevyiden mattojen tuuletus (käyttötiloista) lattian pesu (käyttötiloista) tiskirättien ja WC -harjojen vaihto Aamukäynti esim. pesut pukemiset aamiainen portatiivin tyhjennys vuoteen kunnostus keittiön siisteys lääkkeiden seuranta asiakkaan voinnin seuranta YKSILÖLLISEN HOPASUN MUKAISESTI Iltakäynti yksilöllisen Hopasun mukaisesti

14 14 ASIAKASMAKSUT JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU Kotona annettava palvelu käsittää kodinhoitoavun ja kotisairaanhoidon. Jatkuva ja säännöllinen palvelu on kyseessä silloin, kun asiakas saa palveluja 1 x viikossa. Asiakkaalle määritellään kuukausimaksu, joka pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun palvelujen määrään. h/kk. Kuukausimaksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti. Tulorajan ylittävästä tulon osasta peritään maksuluokan mukainen prosenttiosuus. Maksuluokka (I-V) on riippuvainen hoitopäivien lukumäärästä kuukaudessa. Tulorajan suuruus määräytyy taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärästä. Henkilö Tuloraja Korvauslk I Korvauslk II Korvauslk III Korvauslk IV Korvauslk V määrä euroa/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk yli Asiakasmaksuasetuksen mukaisesti palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Palvelun keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden maksua ei peritä lainkaan. TILAPÄINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU Tilapäisen kotihoidon maksu määräytyy tuntimäärän mukaan kiinteänä euromääränä. 60 min 8,70 75 min 10,88 90 min 13, min 15, min 17,40 TUKIPALVELUT palvelukeskuksissa ja kotiin kuljetetuista aterioista 7,00 / ateria turvapuhelinpalvelu 31,30 / kk asiointipalvelu 8,70 / kerta pyykkipalvelut 5,70 /koneellinen

15 15 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Vaikuttavuus ja palvelukyky kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Palvelurakenne pystyy vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeeseen Kotona asuminen on ensisijainen vaihtoehto Toimiva asiakas- ja omaispalautejärjestelmä. Kotihoidon kriteerit täyttävät asiakkaat pääsevät palvelun piiriin oikeaaikaisesti Yli 75-vuotiaista kotona asuu 89 % Joustava ja oikeaaikainen kotiutuminen sairaalasta. Palautteen pohjalta kehitetään kotihoidon toimintaa Kotihoidon kriteerit otetaan käyttöön. Prosessien selkeyttäminen / parantaminen Palvelusetelin käyttöönotto / tuotetaan osa kotihoidon palveluista. Omahoitajuutta vahvistetaan kehityspäivässä ja läheisyhteistyötä lisätään. Kysely. Omahoitajuuden ja omaisyhteistyön vahvistaminen Sairaalasta kotiutus onnistuu tavoitteellisesti yhteistyötahojen kanssa Tulosten pohjalta korjaavat toimenpiteet Aktiivinen omaisten osallistaminen läheisensä hoitoon Seurataan kotihoidon kriteerien toimivuutta Lääketieteellinen osaaminen viedään tehostetummin kotiin Läheiskysely toteutetaan vuonna 2013 Liite2 Asiakasmäärät Asiakkaiden palvelutarve / tuntivälyksiin sijoittuminen ja palveluihin jonottajien määrä Omaistenillat Palvelujen piirissä olevien yli 75- vuotiaiden määrä Palvelusetelin käyttöaste. Sairaalasta kotiutuvien määrä Lääkärin kotikäynnit Lähetettyjen ja palautettujen kyselyjen määrä

16 16 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Prosessit ja rakenteet kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Kuntalaisilla on mahdollisuus valita julkisia tai yksityisiä palveluja kotona asumisen tueksi. Palvelusetelillä tuotetaan osa kotihoidon palveluista. Palvelusetelin käyttöön otto. Palvelujen tuotteistus. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen palveluntuottajien välillä Palvelusetelin käyttö. Tuotteistettujen palvelujen määrä Ennaltaehkäisevä toiminta. Prosessi johtaminen on esimiesten parasta osaamista. Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa toteutetaan kannustavaa ja kuntouttavaa työotetta. Kotihoidon prosessikuvaukset ja mittarit ovat päivitetty Arjen aktivointi osaksi kotihoidon työskentelyä Sisällytetään osaksi asiakkaan hoitosuunnitelmaa. Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Asiakkaita ohjataan ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Kotihoidon palveluja kehitetään hyvinvointia ja terveyttä edistäviksi Prosessikuvausten päivittäminen ja mittarikorttien täsmentäminen Palveluohjauskäynnit Prosessimittarit Ennalta ehkäisevät kotikäynnit tukevat ikäihmisten kotona selviytymistä. Ohjannalla ja neuvonnalla lisätään kuntalaisten vastuuta omaehtoisesta vastuun otosta omasta terveydestään. HEHKO- käyntien pilotti Hehko- käyntejä tehdään yhteistyössä Jalmari tiimin kanssa. Hehko- käynnit otetaan osaksi kotihoidon säännöllistä toimintaa HEHKO -käyntien määrä

17 17 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Talous ja resurssit kotihoidossa Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Kotihoidon kustannukset ovat valtakunnan tasolla. Kotihoidon palvelut perustuvat ikääntyneiden ennakoituun määrään ja arvioituun palvelutarpeeseen. Henkilöstövoimavarat kohdentuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotetaan kotihoidon palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. Seurataan valtakunnallisia tavoitteita palvelujen kattavuudesta. Henkilöstöresurssit ovat suhteessa asiakas määrään. Seurataan resurssien ja kustannuksien suhdetta. Pyritään savuttamaan valtakunnallinen kattavuus (yli 75 vuotiaista 14% on kotihoidon palvelujen piirissä) Kotihoidon palvelujen piiriin ohjaudutaan palveluohjauksen kautta Kuntalaisten omakustannusosuutta lisätään (hoitotarvikkeet ja välineet) Seurataan ikääntyneiden määrää suhteessa resursseihin (kotihoidon mitoitus) Kotihoidon palvelut kohdennetaan paljon apua tarvitseviin ikäihmisiin Kotihoidon asiakasmaksujen päivittäminen Kotihoidon resurssimitoitus on valtakunnan tasolla Seurataan henkilöstöresursseja suhteessa asiakasmäärään. Kotihoidon käyttökustannukset. Tuotettujen palvelujen määrä (tunnit) Yli 75 v määrä kotihoidossa Kotihoidon kattavuus Henkilöstö määrä Asiakas määrä Palveluohjaus käynnit Oman palvelutuotannon kustannukset ja laatu on määritelty. Tuotteistaa kotihoidon palvelut. Kotihoidon palvelujen tuotteistamisen suunnittelu alkaa Kotihoidon palvelujen tuotteistaminen Kotihoidon palvelujen tuotteistaminen jatkuu Tuotteistettujen palvelujen määrä

18 18 Yksikön tavoitteet ja toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Henkilöstö ja uudistuminen Strateginen tavoite Tavoite Toimenpide 2011 Toimenpide 2012 Toimenpide 2013 Mittarit Henkilöstön saatavuuden turvaaminen Henkilöstö arvioi säännöllisesti oman yksikkönsä toimintaa Esimiehille jää aikaa työn suunnitteluun ja kehittämiseen Toimet ovat täysimääräisesti käytössä. Tarkoituksenmukainen ammattirakenne Toiminta-ajatus, arvot ja toimintasuunnitelma kerrataan vuosittain. Vastuusuhteiden selkeytys jatkuu. Tilastojen ja mittareiden myötä kokonaiskuva kotihoidosta selkeytyy. Esimies seuraa kotihoidon tunnuslukuja ja kehittää toimintaa tarpeiden suuntaisesti Rekrytointiin panostetaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa ITE-kysely Sijaisjärjestely esimiesten lomien ajaksi. Sijaisrekrytointi varmistaa koulutetun henkilöstön saatavuuden Tulosten analysointi ja yksikön kehittämiskohteiden valinta. Esimies yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelee ja kehittää kotihoitoa tavoitteen suuntaisesti. Ammattirakenteen muutos asiakastarpeita vastaavaksi ITE-kysely Tunnuslukuja seuraamalla kehitetään toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Vakanssien täyttöaste ITE- kyselyn tulokset Henkilöstöhallinnollisten päätösten määrä. Henkilöstö määrä. Kotihoidossa muutokset johdetaan hallitusti. Kotihoidon muutoksien johtaminen hallitusti. Työhyvinvoinnin lisääminen Säännölliset sh palaverit. Kehitysiltapäivät keväällä ja syksyllä Työnohjaus. Muutosten haitallisten vaikutusten minimointi. Työssäjaksamisen tukeminen Kotihoidon yhteishengen parantaminen yhteisten pelisääntöjen ja vuoropuhelun avulla Henkilöstökysely. Sh palaverien määrä. Työpaikka kokousten määrä. Työnohjauksen määrä. Henkilöstön jatkuvasta ammatillisesta koulutuksesta huolehditaan. Suunnitelman mukaiset koulutukset toteutuvat. Osaamiskartoitus kyselyn toteuttaminen kotihoidossa. Henkilöstön osaamisvajeisiin vastaaminen suunnitelmallisten koulutusten kautta Kotihoidon henkilöstön erityisosaamisen tavoitteellinen hyödyntäminen vanhustyössä Osaamiskysely.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT KOTIHOIDON KRITEERIT Sisällys KOTIHOIDON KRITEERIT.1 1. Kriteerien tarkoitus 3 2. Hoidon kriteerit..3 3. Hyvä kotihoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu 2017 Järvenpää 12.6.2017 Taustaa.. Tehostettu kotihoito organisoitiin Vantaalla uudelleen 1.1.2017 alkaen: kotisairaala ja kotihoidon yöhoito siirtyivät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Etäkotihoito palvelun suunnittelu - Lähtökohtia Espoon kotihoidon etäpalvelujen palvelumuotoilulle

Etäkotihoito palvelun suunnittelu - Lähtökohtia Espoon kotihoidon etäpalvelujen palvelumuotoilulle Etäkotihoito palvelun suunnittelu - Lähtökohtia Espoon kotihoidon etäpalvelujen palvelumuotoilulle Kysymys palvelumuotoilijoille 1. Miten tuotamme / voimmeko tuottaa Arvoa asiakkaalle etäpalvelujen avulla?

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset Kotihoito Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit Prosessin

Lisätiedot