Kansaneläkelaitos Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN

2 1 YLEISTÄ Kansaneläkelaitoksen (Kelan) atk-rekistereissä on laitoksen hoitamassa etuuskäsittelyssä tarvittavat tiedot, etuushakemuksia ja -ratkaisuja koskevat tiedot sekä etuuksien maksamista ja niistä suoritettua ennakonpidätystä koskevat tiedot. Lisäksi atk-rekistereissä on johtamis-, ohjaamis- ja valvontatoimintojen sekä hallintorutiinien tarvitsemia tietoja. Asiakaskohtaisten tietojen ohella Kelan atk-rekistereissä on lukuisia muitakin tietoja. Kelan atk-rekistereissä on henkilöittäin mm. asiakkaiden henkilö-, perhe- ja asuinpaikkatiedot, tiedot Kelan maksamiin etuuksiin vaikuttavista työeläkkeistä, vapaaehtoisista eläkkeistä, tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaisista korvauksista, työttömyysturvalain mukaisista ansiopäivärahoista ja koulutuspäivärahoista, tiedot kansaneläkkeistä, perhe-eläkkeistä, rintamasotilaseläkkeistä, vammaistuista, lapsen hoitotuesta, tiedot sairausvakuutuslain mukaisista päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoista sekä sairaanhoitovakuutukseen sisältyvistä korvauksista, tiedot kuntoutuksesta, kuntoutusrahalain mukaisista kuntoutusrahoista, työttömyysturvalain mukaisista peruspäivärahoista sekä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisista koulutusetuuksista perustuesta, erityistuesta ja ylläpitokorvauksista. Atk-rekistereissä on lisäksi tieto maksetuista lasten kotihoidon tuista ja erityishoitorahasta. Lapsilisät tulivat Kelan hoidettaviksi vuonna Tiedot siirrettiin Kelan lapsilisäjärjestelmään Valtion tietokonekeskuksen rekistereistä. Vuoden 1994 alusta Kelan hoidettavaksi tulivat yleinen asumistuki, äitiysavustus ja sotilasavustus. Samaan aikaan huomioitiin ETA-lainsäädännön aiheuttamat muutokset. Opintotuen maksatus ja toimeenpano on hoidettu Kelassa vuoden 1994 toukokuusta lähtien. Koulumatkatuki on hoidettu Kelassa vuoden 1997 heinäkuusta lähtien ja maahanmuuttajan erityistuki vuoden 2003 lokakuusta lähtien. Kansaneläkejärjestelmään on lisätty lukien pitkäaikaistyöttömien eläketuki. Elatustuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi Kelaan VAKUUTETUN YLEISTIEDOT Yleistietokannoissa on tietoja kaikista henkilöistä, joille on Suomessa annettu henkilötunnus. Lisäksi tietokannoissa on tietoja myös Kelan maksamien etuuksien saajista tai hakijoista, joille on Kelassa esim. henkilötunnuksen puuttumisen takia annettu ns. vajaa henkilötunnus sekä henkilöistä, jotka vaikuttavat etuuden määrän laskemiseen esim. yleisessä asumistuessa ruokakuntaan kuuluvat henkilöt. Yleistietojen tietokannat sisältävät seuraavat tietoryhmät: henkilötiedot asuinpaikkatiedot perhesuhdetiedot työeläketiedot (ylläpidon käytössä, jäädytetty tasolle 11/1998) eläkehakemistotiedot etuuksien viitetiedot. Tietokannat sisältävät henkilöstä yli 300 erilaista tietoa. Yleistietokannan tietoja päivitetään sekä Kelan omilla että Väestörekisterikeskuksen toimittamilla tiedoilla. Väestörekisterikeskus toimittaa muutostiedot päivittäin linjasiirtona ja tietojen massapäivitykset suoritetaan eräajoina.

3 3 Kelan omat tiedot päivitetään sekä eräajoissa että tosiaikaisesti. Tosiaikaisia yleistietokannan tapahtumia ovat mm. kuolinajan rekisteröinti ja osoitteen muutos. Vakuutettujen yleistietokannan käyttäjiä ovat kaikki ne Kelan toimihenkilöt, jotka työssään käsittelevät asiakkaiden tietoja, sekä työasemaa käyttävät työpaikkakassojen toimihenkilöt, joiden vastuulle kuuluvat kassan asiakkaiden sairausvakuutusasiat. Käyttäjät saavat tiedot työaseman välityksellä sekä erilaisilla lista- ja korttitulosteilla. Yleistietokannat palvelevat yhteisenä tietovarastona kaikkien etuusasioiden käsittelyssä. 3 ELÄKEVAKUUTUKSEN REKISTERIT Kelassa otettiin vuonna 1973 käyttöön tietokoneen näyttö- ja kirjoitinpäätteisiin perustuva eläkkeiden päätejärjestelmä. Järjestelmä on myöhemmin asteittain laajennut niin, että vuodesta 1985 lähtien kaikkien kansaneläkelain ja lapsen hoitotuesta annetun lain mukaisten etuuksien käsittely sekä perhe-eläkelain mukaisten etuuksien käsittely tapahtuu päätekäsittelynä. Laajennusten myötä on eläkevakuutuksen piiriin tehty erilaisia keräilyrekistereitä, joita eläkkeiden päätejärjestelmä käyttää yleistietokantojen ja eläkekantatiedoston ohella. Nämä rekisterit siirrettiin pelkästään kyseltäviksi marraskuussa Vuonna 1989 tuli voimaan vammaistukijärjestelmä. Tämän järjestelmän sisältämät rekisterit ja tiedot on tässä selostuksessa sisällytetty otsikon Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän rekisterit alle. Eläkevakuutuksessa on vuonna 1994 saatettu loppuun rekisteriuudistus (RAKE), joka korvaa kaikki kohdissa mainitut rekisterit. Kuitenkin vanhat rekisterit säilytetään toistaiseksi takautuvaa käsittelyä ja kyselyitä varten alkaen vanhat rekisterit ovat vain kyselykäytössä. Uusi rekisteri ei sisällä henkilön yleistietoja. Uusi rekisteri (ks. kohta 3.1) sisältää kansaneläkkeen, perhe-eläkkeen, vammaistuen, lapsen hoitotuen ja ulkomaille maksettavan rintamalisän saajien tiedot. Lisäksi rekisteriin on talletettu työeläkehakemuksen vastaanottotiedot ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennakkoilmoitustiedot. Etuuksien maksatus ja kirjanpito on hoidettu uusien rekisterien kautta v alusta lukien. Kirjanpitotiedot viedään ohjelmallisesti keskuskirjanpitoon. Verotuksen vuosivalvonnassa siirryttiin käyttämään uusia rekistereitä asteittain vuonna Eläkevakuutuksen perusrekisteri (RAKE) RAKE-tietokanta sisältää kansaneläkkeen, perhe-eläkkeen, vammaistuen, lapsen hoitotuen ja ulkomaille maksettavan rintamalisän hakemus-, ratkaisu-, päätös-, maksu-, verotus- ja takaisinperintätiedot sekä näistä asioista kertyneen historian siitä lähtien, kun ratkaisuja on alettu tehdä RAKE-järjestelmällä. Lisäksi tietokantaan on talletettu työeläkehakemusten vastaanottotiedot ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennakkoilmoitustiedot. Ulkomaille maksettavia rintamalisiä kannassa on ollut vuodesta 1989 lähtien. Uuden perhe-eläkelain mukaisia ratkaisuja sekä vanhan lain mukaisia lapseneläkeratkaisuja alettiin käsitellä vuodesta 1990 lukien ja vanhan lain mukaisia leskeneläkeratkaisuja vuodesta 1992 lähtien. Vanhan lain mukaisten perhe-eläkkeiden voimassa oleva tilanne siirrettiin luontiajolla vanhasta kannasta RAKE-kantaan.

4 4 Vanhuuseläkkeitä alettiin käsitellä RAKE-järjestelmällä keväästä 1993 lukien. Vanhuuseläkkeet siirrettiin luontiajolla vanhasta kannasta RAKE-kantaan. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeitä, vammaistukia ja lapsen hoitotukia alettiin käsitellä RAKE-järjestelmällä syksystä 1994 lukien. Etuudet siirrettiin luontiajolla vanhasta kannasta RAKE-kantaan. Työkyvyttömyyseläkkeiden ennakkoilmoitustietojen välitys Eläketurvakeskukseen uusittiin syksyllä Vanhoja tietoja ei siirretty uuteen kantaan. Vanhojen eläkejärjestelmien ajalle kohdistuvat maksut rekisteröidään RAKE-kantaan lukien. Tietokanta jakautuu useaksi teematietokannaksi, jotka taas sisältävät lukuisia DB2- taulukoita (tällä hetkellä kaikkiaan n. 170). Tietokantaa päivitetään päivittäin työasemalta, ja siihen kohdistuu useita eräajoja, joista lähes jokainen päivittää tietokantaa viitetiedoilla. 3.2 Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän perusrekisterit Vanha eläkevakuutusjärjestelmä poistettiin käytöstä Eläkekanta- ja historiatiedostojen sekä takaisinperintätiedoston tiedot ovat edelleen kyseltävissä. Eläkevakuutuksen perusrekistereihin kuuluvat eläkekantatiedostot, joita ovat kansaneläkejärjestelmän perustiedosto perhe-eläkejärjestelmän perustiedosto vammaistukijärjestelmän perustiedosto eläkkeiden kantarekisteri. Perusrekisterit sisältävät seuraavat tietoryhmät: henkilötiedot asuinpaikkatiedot perhetiedot (ei TARE = takaisinperintätietojen tiedosto) lisäosaan ja asumistukeen vaikuttavat tulotiedot (ei TARE) asumistuen omaisuustiedot (ei TARE) asumiskustannustiedot (ei TARE) eläkehakemistotiedot (ei TARE) eläkeratkaisutiedot (ei TARE) eläkeoikeuden perustetiedot eläkeoikeuden seurantatiedot (ei TARE) maksatuksen perustiedot maksuosoitetiedot (ei TARE) eläkkeen vähennystiedot suhteutustiedot (vain kansaneläkejärjestelmä) eläkkeen maksutiedot eritellyt takaisinperintätiedot (vain TARE).

5 5 Eläke- ja vammaistukikantatiedostot Eri eläkejärjestelmillä on kullakin oma diaarinumero + sukupuoli -järjestyksessä oleva eläkekantatiedostonsa (perhe-eläkkeessä dnro + hetu). Kantatiedostoissa on tiedot kaikista jatkuvasti eläkettä saaneista vakuutetuista sekä niistä, joiden eläke on lakannut (myös vuoden 1979 jälkeen kuolleet). Tietoja on yhteensä n vakuutetusta. Eläkekantatiedostoista on olemassa sekä magneettinauha- että hajakäsittelyn mahdollistavat poimintamuistiversiot. Eläkekantatiedostojen tietoja voidaan kysellä työasemalla. Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän historiarekisterit (HIST) Eläkeratkaisujen tiedot on tallennettu myös ns. eläkevakuutuksen historiatiedostoihin, joita on jokaisella eläkejärjestelmällä omansa. Tiedot päivitettiin tiedostoihin kolme kertaa kuukaudessa maksuryhmäajojen yhteydessä. Kansaneläke- ja rintamamieseläkejärjestelmän sekä vammaistukijärjestelmän HIST-tiedostot sisältävät eläkkeiden maksu- ja vähennystiedot. Perhe-eläkejärjestelmän HIST-tiedostoon on koottu lähes kaikki perheeläkeratkaisujen tiedot siihen asti, kun niitä on käsitelty eläkkeiden vanhalla käsittelyjärjestelmällä. Kyselytapahtumilla voidaan kysellä HIST-tiedostojen tietoja ja käyttää niitä hyväksi selvittelyssä ja ratkaisujen teossa. Takaisinperintätietojen tiedosto (TARE) Eläkkeiden takaisinperintärekisterin (TARE) käyttö lopetettiin Rekisterissä kesken olleet takaisinperintätapaukset siirrettiin RAKE-järjestelmään. TARE on edelleen kyselykäytössä. TARE-rekisterin avulla hoidettiin hallintomenettelylain mukainen kuulemismenettely laitoshoitoihin liittyvissä takaisinperinnöissä, takaisin perittävien veronalaisten eläkkeenosien verovuosittaisen erittelyn tallentaminen, jotta takaisinperinnän päättyessä voidaan tehdä veronoikaisu, vuosi-ilmoitusten korjaaminen, työnkulun valvonta, suoritusten valvonta ja tilastointi. Takaisinperintärekisterissä on tietoja n vakuutetusta. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat takaisinperintäasian kuulemis- ja vireilläolotiedot takaisinperintäasian päätöstiedot valitustiedot purkutiedot täytäntöönpanoon liittyvät tiedot maksusuoritusten tiedot saldotiedot. 3.3 Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän muut rekisterit Eläkevakuutuksen muut rekisterit ovat yksilöllisten fraasien rekisteri eläkkeensaajien verotuksen tulo- ja omaisuustiedot.

6 6 Yksilöllisten fraasien rekisteri Käyttö lopetettiin Eläkejärjestelmien päätejärjestelmissä oli käytössä yksilöllisten fraasien rekisteri. Se sisältää eläkkeensaajan eläkepäätökseen haluttavan fraasitekstin silloin, kun vastaavaa valmista tekstiä ei ole saatavilla yleisestä fraasirekisteristä. Fraasit rekisteröitiin päätetapahtumalla. Hakutekijä on henkilötunnus + systeemikoodi + fraasin numero. 3.4 Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän maksatus- ja kirjanpitorekisterit Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän maksatusjärjestelmät poistettiin kokonaan käytöstä marraskuun 1999 maksatuksesta lukien. Eläkemaksatus uudistettiin , jolloin vanhojen järjestelmien maksut liitettiin uuteen maksatukseen ja osa maksatusjärjestelmästä jäi pois käytöstä. Vanhat maksatus- ja kirjanpitorekisterit ovat edelleen kyselykäytössä. Eläkevakuutuksen maksatus- ja kirjanpitorekistereihin kuuluvat eläkkeenmaksutiedosto eläkkeiden ennakonpidätystiedosto käsin maksettujen ja palautuneiden eläkkeiden tiedosto eläkkeiden maksatuksen kirjanpidon rekisteri eläketilien tilisiirtotiedosto Kelan toimistossa maksetut eläkkeet jatkuvan maksatuksen maksumääräystiedosto eläkkeiden maksutositerekisteri eläkkeiden verotuksen vuosi-ilmoitustiedostot. Eläkkeenmaksutiedosto Eläkkeiden jatkuva maksatus suoritettiin eläkkeenmaksunauhan tietojen perusteella maksuryhmittäin kolme kertaa kuukaudessa. Eri eläkejärjestelmien kannanpäivitysajoissa tai RAKE-kannan poiminta-ajossa tehtiin maksutietotiedostot, jotka maksatusajoissa yhdistettiin sekä päivitettiin lopulliseksi maksunauhatiedostoksi. Eläkemaksatuksen uudistamisen yhteydessä maksunauhatiedosto jäi käyttöön ainoastaan vanhojen eläkejärjestelmien maksuissa. Maksunauha poistettiin kokonaan käytöstä lukien. Maksunauhalla on seuraavat tietoryhmät: eläkkeensaajan yleistiedot maksuosoitetiedot ennakonpidätys- tai lähdeverotiedot veronalaisen eläkkeen tiedot maksuerän tiedot eläkkeenosittain eriteltynä kertasuorituksen eläkkeenosittainen erittely takaisinperintöjen ja jatkuvien vähennysten eläkkeenosittaiset erittelyt takautuvien erien eläkkeenosittaiset erittelyt viivästyskorotusten eläkkeenosittaiset erittelyt normaalierän eläkkeenosittainen erittely eläkkeen nostajan nimi.

7 7 Eläkkeiden ennakonpidätystiedosto Poistettu käytöstä lukien, mutta on edelleen kyselykäytössä. Kelan maksamista kansaneläkkeistä toimitetaan ennakonpidätys verohallinnon määräämällä tavalla. Verorekisteriin tallennettiin ennakonpidätyksen tai lähdeveron laskemisessa tarvittavia tietoja eläkkeensaajittain. Verorekisterissä on seuraavat tietoryhmät: henkilön yleistiedot verohallinnolta saadut ennakonpidätys- ja lähdeverotiedot tiedot niistä eläke-eristä, joista on toimitettu ennakonpidätys tiedot ulkomailla asuville (ns. rajoitetusti verovelvollisille) maksetuista eläkeeristä tiedot eläkkeensaajille palautetuista ennakkoveroista. Verorekisteri päivitettiin pääasiallisesti eräajoissa, mutta yksittäisiä verotietojen muutoksia voitiin tehdä päätteellä. Kyselyjä voidaan edelleen tehdä työasemalla. Verorekisterissä on tietoja n eläkkeensaajasta. Muut eläkkeiden maksatustiedostot Poistettu käytöstä lukien, mutta ovat edelleen kyselykäytössä. Eläkkeiden vanhan maksatusjärjestelmän tositetiedosto on poistettu käytöstä lukien, mutta sitä säilytetään toistaiseksi. Eläkkeiden maksuliikenteen varmentamiseksi oli perustettu käsin maksettujen ja palautuneiden eläkkeiden tiedosto, eläkkeiden kirjanpitotiedosto ja jatkuvan maksatuksen maksumääräystiedosto. Keskushallinnosta käsin maksettujen ja sinne palautuneiden eläke-erien tiedot tallennettiin päätteellä. Jatkuvan maksatuksen maksumääräystiedot tallennettiin maksuryhmittäisissä eräajoissa. Tallennetut maksatustiedot täsmäytettiin kuukausittain keskuskirjanpidon kanssa. Eläketilien tilisiirrot sekä eläkkeensaajien veronalaisen eläkkeen korjaaminen hoidettiin eläketilien tilisiirtotiedoston avulla. Eläkkeiden vuosittaiseen maksutositerekisteriin tallennettiin kaikkien maksettujen tai palautuneiden eläke-erien tiedot eläkkeensaajittain. Maksutositerekisterin tietojen perusteella annettiin verohallinnolle ja eläkkeensaajille tiedot kyseisen verovuoden aikana maksetuista veronalaisista kansaneläkkeistä. Eläkkeiden maksutositerekisteri sisältää seuraavat tietoryhmät: henkilön perustiedot maksettuja/palautuneita eläke-eriä koskevat tiedot tositteittain veronalaisen eläkkeen korjaustiedot tositteittain.

8 8 Tulonjaksotustietojen rekisteri Rekisteri on poistettu käytöstä lukien. Kelan maksamista kansaneläkkeistä tallennettiin tulonjaksotustietojen rekisteriin eläkkeensaajan niiden takautuvien veronalaisten eläke-erien tiedot, jotka ovat kertyneet maksuvuotta aikaisemmilta verovuosilta. Rekisterissä on seuraavat tietoryhmät: henkilön yleistiedot maksutiedot tulonjaksotustiedot. Rekisteri päivitettiin eräajossa, jossa rekisteriin vietiin yleistiedot ja maksutiedot, jotka saatiin eläkkeenmaksutiedostosta ja käsin maksettujen eläkkeiden tiedostosta. Lisäksi eläkkeensaajille rekisteröitiin tapahtumalla varsinaiset tulonjaksotustiedot. Rekisterissä on tietoja n eläkkeensaajasta. 4 SAIRAUSVAKUUTUKSEN REKISTERIT Sairausvakuutuslain mukaan maksettujen korvausten rekisteröinti tietokoneella vakuutetuittain aloitettiin kaikkien Kelan toimistojen ja työpaikkakassojen osalta keväällä Korvaustietojen rekisteri Korvaustiedot on tallennettu tositteittain vakuutettukohtaiseen korvaustietojen rekisteriin henkilötunnusten mukaisesti järjestettynä. Kaikki korvaukset on siirretty kalenterivuosittain arkistoon pois aktiivikäytöstä. Sairausvakuutuksen korvaustiedot ovat peräkkäisjärjestyksessä magneettinauhoilla. Korvaustietojen rekisteri oli kokonaisuudessaan voimassa vuoteen 1993 saakka. Tämän jälkeen rekisteriin ei enää ole kertynyt toimeentuloetuuksia koskevia muita tietoja kuin työpaikkakassojen sairausvakuutuslain mukaiset etuudet vielä vuoden 1993 maksujen osalta. Helmikuusta 1993 lukien ei myöskään apteekkitilitystietoja ole viety korvausrekisteriin. Korvausrekisterin käyttö alkoi vuonna 1971 ja päättyi vuonna Vuoden 1994 alusta rekisteriin ei ole enää viety uusia tietoja. Kustakin etuudesta on nykyisin käytössä oma tietokanta kirjanpito- ja maksutietoineen. Kansanterveyslain mukaan maksetut terveyskeskusten sairaankuljetukset sisältyvät myös tähän rekisteriin. Samoin korvaustietojen rekisteriin on talletettu työttömyysturvan peruspäivärahojen maksutiedot. Lisäksi korvaustietojen rekisterissä on vuoden 1985 helmikuusta lähtien ollut seuraavat lasten kotihoidon tukeen liittyvät tiedot: henkilötunnus laji (perusosa, sisaruskorotus, lisäosa) aika, jolta tukea maksetaan maksettu korvaus veronpidätys.

9 9 4.2 Vanhempainpäivärahatietokanta Vanhempainpäivärahatietokanta sisältää erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan ja lomakustannuskorvauksen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä edellä mainituista etuuksista. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Vanhempainpäivärahatietokanta käsittää seuraavat kaikille etuuksille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta ratkaisun perustetietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 4.3 Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan toimistokohtainen maksutietokanta Toimistotietokanta sisältää toimiston maksupäiväkohtaiset viitetiedot henkilöistä, joille kyseisenä maksupäivänä korvausta maksetaan, sekä viitetiedot kaikista kyseisen toimiston äitiysrahatietokannassa olevista vakuutetuista. Tietokannan käyttö alkoi lokakuussa 1984 ja päättyi joulukuussa 1994, jolloin alkoi vanhempainrahatietokannan käyttö. 4.4 Sairauspäivärahatietokanta Sairauspäivärahakanta sisältää sairauspäivärahojen, tartuntatautilain mukaisten päivärahojen, ansionmenetyskorvausten, luovutuspäivärahojen ja yrittäjien omavastuuajan sairauspäivärahojen sekä osasairauspäivärahojen hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä edellä mainituista etuuksista. Tietokanta on otettu käyttöön Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita.

10 10 Sairauspäivärahatietokanta käsittää kaikille etuuksille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta kirjanpitotietokannat seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta työnantajatietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: henkilötietokanta hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 4.5 Sairauspäivärahatietokanta (vanha) Sairauspäivärahatietokanta sisältää sairauspäivärahojen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä sairauspäivärahoista vuoden 1999 aikana ratkaistuista päivärahoista jälkeen kuitenkin vain muutospäätökset on tehty tähän tietokantaan jälkeen tietokantaan ei enää ole tehty päivityksiä ja kannan tiedot ovat vain kyselykäytössä. Tietokannassa on myös kuntoutuksen toimeentuloturvana ennen marraskuuta 1991 myönnetyt ja maksetut korvaukset. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja ja teknisten mahdollisuuksien mukaan myös muiden etuuksien tietokantojen tietoja. Äitiysrahakantaa vastaavat toimistoviitetiedot hoidetaan sairauspäivärahakannassa toisiohakemistoilla. 4.6 Erityishoitorahatietokanta Erityishoitorahajärjestelmä otettiin käyttöön Erityishoitorahajärjestelmä käyttää samaa tietokantaa kuin käyttöönotettu sairauspäivärahajärjestelmä. Erityishoitorahan tietojen järjestelmätunnus on SM (sairauspäivärahan on SP). Tietokantaan on tallennettu erityishoitorahan hakemis-, valmistelu ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot. Tietokanta on otettu käyttöön ja SM-etuusjärjestelmän tietojen tallennus on aloitettu tähän tietokantaan. Erityishoitorahan käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Sairauspäivärahatietokanta on kuvattu tarkemmin sairauspäivärahakohdassa (kohta 4.5).

11 Erityishoitorahatietokanta (vanha) Erityishoitorahatietokanta sisältää erityishoitorahojen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä erityishoitorahoista. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja ja teknisten mahdollisuuksien mukaan myös muiden etuuksien tietokantojen tietoja. 4.8 Sairaanhoitokorvaustietokanta Sairaanhoitokorvaustietokanta sisältää vuodesta 1993 alkaen lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden sekä matkojen korvaustiedot. Lisäksi kantaan sisältyy resepti- ja lääkärinpalkkiotiedot apteekkien kautta suoritetuista korvauksista. Vuoden 1994 alusta lukien tietokanta sisältää tiedot kaikista toimistojen ja työpaikkakassojen maksamista sairaanhoitokorvauksista. Näiden tietojen käsittelyä muutettiin syksyllä 2005 käyttöönotetun uuden YHTE-mallisen sairaanhoitokorvausten käsittelyjärjestelmän myötä lukien toimistojen ja työpaikkakassojen maksamien sairaanhoitokorvausten tiedot on tallennettu SY-tietokantaan. Tietokantaan tiedot saadaan pääasiassa apteekkien toimittamilta levykkeiltä. Toimistoista ja työpaikkakassoista maksettavat sairaanhoitokorvaukset tallentuvat tietokantaan tosiaikaisesti. Vuoden 2001 syyskuusta alkaen tietokantaan on saatu tietoja levykkeillä myös atk-valtakirjasopimuksen tehneiltä terveydenhuollon palvelujen tuottajilta. Sairaanhoitokorvaustietokantaan sisältyy lisäksi lääkkeiden ja matkojen kattokorvausten ilmoitustietoja sekä lääkkeiden kattokorvausten käsittelyjärjestelmällä tallennettuja hakemus-, valmistelu- ja ratkaisutietoja. 4.9 Kansainvälisten sairaanhoitoetuuksien laskutustietokanta SU Kansainvälisten sairaanhoitoetuuksien laskutustietokanta sisältää alkaen ulkomaanlaitosten Suomelta laskuttamien sairaanhoitoetuuksien hakemus-, valmistelu- ja ratkaisutiedot kaikista kokonaislaskuista ja näiden sisältämistä yksittäisistä henkilölaskuista. Lisäksi kantaan sisältyvät kokonaislaskun maksumääräystiedot. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan ja kirjanpitotietokannan tietoja Erityiskorvausoikeuksien tietokanta Tietokanta sisältää lääkkeiden ja ravintovalmisteiden erityiskorvausoikeuksien sekä joulukuusta 1998 alkaen lääkkeiden peruskorvausoikeuksien hakemus-, valmistelu-, päätös- ja seurantatiedot. Tiedot tallennetaan erityiskorvausoikeuksien käsittelyjärjestelmällä. Aikaisemmin käytössä olleella rekisteröintitapahtumalla tallennetuista päätöksistä tietokannassa ovat vain keskeiset päätöstiedot Kuvallisten Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaustietokanta AC Tietokanta sisältää kuvallisten Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaus-, maksu- ja toimitustiedot.

12 Kuvattomien Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaustietokanta AC Tietokanta sisältää kuvattomien Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaus- ja toimitustiedot Henkilökorttitietokanta AC Tietokanta sisältää sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin hakemis- ja ratkaisutiedot sairausvakuutustietojen osalta Eu-sairaanhoitokorttitietokanta AC Tietokanta sisältää Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaus- ja toimitustiedot Terveydenhuollon ammattihenkilöt -tietokanta LH Terveydenhuollon ammattihenkilötietokanta sisältää lääkärien, hammaslääkärien, erikoishammasteknikoiden, fysioterapeuttien, psykologien, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden, laboratoriohoitajien, puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien tiedot Terveydenhuollon palveluja tuottavien laitosten rekisteri Terveydenhuollon palveluja tuottavien laitosten rekisteri sisältää yksityisten tutkimus- ja hoitolaitosten, sairaaloiden, työterveyshuoltopalvelujen tuottajien, mielenterveystoimistojen ja kehitysvammalaitosten tiedot sekä tietoja päihdehuoltolaitoksista vuoteen 1993 saakka Palveluntuottajarekisterit Palveluntuottajarekisteri sisältää tiedot kuljetus- ja sairaanhoitopalvelujen tuottajista ja heidän kanssaan tehdyistä sopimuksista. Rekisteri on otettu käyttöön helmikuussa Päivähoidon palveluntuottajarekisteri sisältää tiedot päivähoidon palveluntuottajista Työpaikkakassojen kortistorekisteri Työpaikkakassojen kortistorekisteri sisältää työpaikkakassojen yleis-, henkilö- ja tarkastustietoja. Yleistiedoissa on työpaikkakassan nimi-, puhelinnumero- ja vastaavia tietoja. Kassan henkilötiedot sisältävät kassojen toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden nimi-, henkilötunnus- ja osoitetiedot. Tarkastustiedoissa ovat kassaan tehtyjen tarkastusten tekijät ja käyntipäivät. Tietoja ylläpidetään terveysosastolla Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuolto Yrittäjien työterveyshuollon tiedot sisältyvät yrittäjien työterveyshuollon tietokantaan. Tiedot kerätään yrittäjittäin sekä yrittäjien omista hakemuksista että palveluntuottajien tilityksistä ja ne sisältävät kustannus-, korvaus- ja toimintatietoja, toimialatiedon sekä päätöksiin ja maksuun liittyviä tietoja.

13 13 Hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen tapahtuvat Kelan toimistoissa. Käsittely on keskitetty alueittain 1 2 vakuutuspiiriin. Maatalousyrittäjien työolosuhdeselvitysten valtionosuudet lasketaan ja maksetaan terveyskeskuksille tai yksityissektorilta palvelut hankkineille yrittäjille korvauskäsittelyn yhteydessä, ja valtio maksaa vastaavan osuuden erillisellä menettelyllä Kelalle. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikön kustannusten korvaaminen, valtionosuuden laskeminen ja maksaminen tapahtuu keskushallinnossa (terveysosastolla) Työnantajien työterveyshuolto Työnantajien järjestämän työterveyshuollon tiedot sisältyvät työterveyshuollon tietokantaan tai myöhemmin alkaneiden työnantajien tilikausien korvaushakemuksista. Aikaisempien tilikausien korvaushakemusten tiedot kerättiin aikaisemmin käytössä olleisiin tietokantoihin. Hakemusten käsittely tapahtuu voimassa olevien delegointipäätösten mukaisesti Kelan toimistoissa ja keskushallinnossa. Käsittely on keskitetty alueittain 1 2 vakuutuspiiriin. Työnantajan tunnisteena käytetään työnantajan Y-tunnusta, sen puuttuessa henkilötunnusta tai väliaikaista tunnusta. Hakemuskäsittelyn yhteydessä työterveyshuollon tietokantaan kertyy työnantajan yleisiä nimi-, osoite- ja palvelujen järjestämistapatietoja, toimialatieto, työterveyshuollon kustannus-, toiminta- ja korvaustietoja, ratkaisu- ja maksutiedot sekä tiedot pyydetyistä lisäselvityksistä. Jos kyseessä ovat työnantajien yhteisesti ylläpitämää työterveysasemaa koskevat tiedot, ne erotetaan työnantajatiedoista Ulkomaan laitokset -tietokanta Ulkomaan laitostietokanta sisältää EU/EY-maiden sairaanhoitoetuuksia myöntävien laitosten tiedot. Tiedot päivitetään EU:n hallinnoimasta laitoskooditietokannasta, jota kukin EU/EY-maa ylläpitää omien laitostensa osalta. 5 KUNTOUTUKSEN REKISTERIT 5.1 Kuntoutusrekisterit Kelan kustantaman kuntoutustoiminnan piiriin kuuluvia kuntoutujia ja heille suoritettuja kuntoutustoimenpiteitä koskevia tietoja on rekisteröity atk:lle vuoden 1970 alusta lukien. Tietoja on ollut mahdollista käsitellä tosiaikaisesti vuodesta 1978 lukien, jolloin tietoja alettiin kirjata jälkikäteen kuntoutusrekisteriin. Kuntoutusasiain hoito muuttui tosiaikaiseksi tietokantapohjaiseksi käsittelyksi toukokuussa 1988, jolloin käynnistyi uusi kuntoutuksen päätesysteemi. Kuntoutusrahalain voimaantulo v siirsi kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan maksamisen kuntoutusrahasysteemin ja sen tietokannan kautta. Kesäkuussa 1999 kuntoutuksen toimeentuloturvan maksaminen siirtyi uuden kuntoutusrahasysteemin ja etuuksien yhteisen maksujärjestelmän tietokantoihin.

14 Kuntoutustietokanta Kuntoutustietokannassa ovat kuntoutukseen liittyvät hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot sekä kuntoutuksen toteutukseen liittyvät tiedot. Kuntoutuksessa otettiin käyttöön uusi tietokanta Tietokanta sisältää Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen järjestämisestä annetun lain mukaisten hakemusten hakemis-, valmistelu, päätös- ja toteutustiedot. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan sekä kuntoutuksen palveluntuottajarekisterin ja sen apurekisterin ja muiden apurekisterien tietoja. Lisäksi käytetään hyväksi käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Etuusjärjestelmille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta ja seuraavat kuntoutuksen etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta fraasitietokanta takaisinperintätietokanta Kuntoutuspalveluntuottajarekisteri Kuntoutuspalveluntuottajarekisteri sisältää tiedot kuntoutuksen palveluntuottajista ja heidän/niiden kanssa tehdyistä sopimuksista sekä palveluille vahvistetuista hinnoista. Rekisteri otettiin käyttöön Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssirekisteri Rekisteri sisältää tiedot Kelalta haetuista sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista, Aslak-kursseista, ryhmämuotoisista TYK-jaksoista ja kehittämishankkeista. Rekisteri otettiin käyttöön Tietokantaa ylläpidetään Inter-, intra- ja ekstranetissä Kuntoutusmaksutietokanta Rekisteri sisältää kuntoutujan maksutiedot, kuntoutuslaskun, kuntoutustilityksen ja kuntoutuspalautuksen tiedot sekä maksutietojen kyselyn. 5.2 Kuntoutusrahatietokanta Kuntoutusrahakannassa on kuntoutukseen, ammatilliseen koulutukseen, kuntoutuksen odotusaikaan, omaisen kuntoutusrahaan, nuorten kuntoutusrahaan ja harkinnanvaraiseen kuntoutusavustukseen perustuvat hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot, sekä maksamiseen liittyvät tiedot.

15 15 Kuntoutusrahaan otettiin käyttöön uusi tietokanta Se sisältää kuntoutusrahalakien mukaisten kuntoutusrahojen hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä etuuksista alkaen. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Kuntoutusrahatietokantaan kuuluu etuusjärjestelmille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta kirjanpitokannat seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta työnantajakanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: henkilötietokanta hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 5.3 Kuntoutusrahatietokanta (vanha) Kuntoutusrahatietokanta sisältää kuntoutusrahan hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista uusista myönnetyistä kuntoutusrahoista saakka. Normaalien maksujen maksutietojen tallennus loppui , ja myös palautusten kirjaaminen loppui Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan, verotiedot-tietokannan ja muiden etuustietokantojen tietoja. Kuntoutusrahatietokannan maksutiedoissa ovat myös ne ennen kuntoutusrahalain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaiset, kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan maksuerät, jotka on maksettu TYÖTTÖMYYSTURVAN REKISTERIT 6.1 Työttömyysturvatietokanta Tietokanta sisältää työttömyysturvan peruspäivärahan, työmarkkinatuen sekä vuorottelukorvauksen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot. Vuorottelukorvauksesta ei kuitenkaan ole päätöstietoja. Vuorottelukorvauksen päätökset annetaan asiakaskirjeinä.

16 16 Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Työttömyysturvatietokanta käsittää kaikille etuuksille yhteiset seuraavat tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 6.2 Työttömyysturvan toimistokohtainen maksutietokanta Tietokanta sisältää noin kahden viimeisen vuoden ajalta maksupäivittäin viitetiedot henkilöistä, joille on maksettu kyseisenä maksupäivänä korvausta, sekä viitetiedot kaikista kyseisen toimiston työttömyysturvatietokannassa olevista vakuutetuista. Tietokannan käyttö alkoi joulukuussa 1985 ja päättyi huhtikuussa Työvoimapoliittisten sitovien lausuntojen tietokanta Tietokanta sisältää tammikuusta 1991 joulukuun 1999 loppuun työvoimahallinnon rekisteristä linjasiirtona siirretyt työvoimapoliittiset sitovat lausunnot. Samassa kannassa ovat myös samalta ajalta samalla tavalla siirretyt koulutusetuuksia koskevat ilmoitukset. Vuoden 2000 alusta alkaen sitovat lausunnot on siirretty lausuntotietokannan taulukkoon TILAUSI ja koulutusetuuksien ilmoitukset taulukkoon ROILMOI. 6.4 Koulutusetuustietokanta Tietokanta sisältää koulutusetuuksien (perustuki ja ylläpitokorvaukset) hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista koulutustukihakemuksista, jotka käsitellään Kelassa, sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä koulutusetuuksista. Käsittelyssä käytetään hyväksi vakuutettujen yleistietokannan tietoja sekä muiden etuustietokantojen tietoja. Koulutusetuuskannan käyttö valmistelussa ja maksamisessa päättyi Rekisteri jäi kyselykäyttöön.

17 Koulutustukitietokanta Koulutustuen uusi tietokanta sisältää lukien aloitettujen koulutustuen uusien asiakokonaisuuksien hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Koulutustukitietokanta käsittää kaikille etuuksille yhteiset seuraavat tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 7 OPINTOETUUKSIEN REKISTERIT Opintotuet ratkaistiin aiemmin TietoEnator Oyj:n (ent. Tieto Oyj:n ja ent. TT-Valtionpalvelut Oy) vanhalla atk-järjestelmällä, joka oli suunniteltu entisen Valtion opintotukikeskuksen (VOTK) toimeksiannosta. Kun VOTK liitettiin Kelaan Kelan opintotukikeskukseksi (KOTK), alettiin suunnitella uutta atk-järjestelmää, jonka käyttäjiksi opintotukiasioiden delegointien myötä tulivat myös Kelan toimistot. Samaa järjestelmää käyttävät myös yliopistojen opintotukilautakunnat. Uuden järjestelmän ensimmäinen tuotantoon käyttöönotto oli , jolloin otettiin käyttöön opintotuen opiskelun ja asumisen ohjelmallisen seurannan tarvitsema saapuneiden tietojen valvontasysteemi. Sitä ennen oli järjestelmällä jo käsitelty toukokuusta 1996 lähtien opintotukilain mukaisia korkoavustuksia. Esitäytettyjen hakemusten lähettäminen oli vuorossa ja opintotukitietokannan taulukkomäärittelyt Opintotukitietokannan luontiajot ajettiin ensimmäisen kerran , jolloin siirrettiin TT-Valtionpalvelut Oy:n järjestelmästä poimitut tiedot Kelan opintotukitietokantaan. Siirrossa olivat mukana henkilön opintotuen historiatiedot, henkilön asumistiedot ja henkilön ratkaisu- ja maksutiedot.

18 18 Opintotukijärjestelmä otettiin käyttöön Kelassa , jolloin aloitettiin opintotukiratkaisujen tekeminen päätekäsittelyssä. Järjestelmää laajennettiin takautuvan käsittelyn aloittamisella Koulumatkatukilain mukainen päätekäsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön Kelan toimistoissa Aikuiskoulutustuen perusteella myönnettävän opintolainan valtiontakauksen päätekäsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön Kelan Saarijärven toimistossa Opintoetuuksilla tarkoitetaan opintotuki- ja koulumatkatukilain mukaisia etuuksia. Työttömän koulutusetuudet ja sotilasavustuslain mukainen korkoavustus on kuvattu näiden etuuksien kohdassa. Opintotuen, koulumatkatuen, korkoavustuksen ja aikuiskoulutustuen opintolainan valtiontakauksen tiedot ovat samassa opintotukirekisterissä. Ratkaisuissa tarvittavien oppilaitosten opintolinjakohtaiset tiedot on talletettu oppilaitosrekisteriin ja asuntolatietoja asuntolarekisteriin. Lainatakauksen käsittelyn yhteydessä käytetään hyväksi Suomen Asiakastiedon luottohäiriötietoja. Opintotuen hakemustietoja voi kysellä puhelinpalvelussa ( saakka) sekä Internetissä. Tietoja voi kysellä HST-kortilla ja verkkopankkitunnisteen avulla. 7.1 Opintotukitietokanta Opintotuki muodostuu opintorahasta tai aikuisopintorahasta (maksetaan enintään saakka), asumislisästä ja lainatakauksesta. Jokainen näistä voi esiintyä myös yksinään. Aikuiskoulutustuen lainatakaus on itsenäinen etuus. Opintotuki (opintoraha, asumislisä ja lainatakaus) myönnetään yleensä koko opiskeluajalle, ja se keskeytyy kesäloman ajaksi. Uutta lukuvuotta koskeva lainatakaus ratkaistaan kesän lainatakauseräajossa ja opiskelijalle lähetetään etuuspäätös, opintotuki laitetaan maksuun syksyn tuetun opiskelun alkuajan mukaisesti. Kun opiskelija on hakenut opintolainan pankista, pankki varaa takauksen käyttöönsä lähettämällä Kelalle varaussanoman sanomaliikenteen välityksellä. Kela lähettää pankille vastauksena takaustiedot tai varauksen hylkäämisen syyn. Tieto Oyj:n (nyk. TietoEnator Oyj) järjestelmässä rekisterit ja myös päätökset ovat olleet opintovuosikohtaiset Kelan opintotukikanta Opintotukitietokanta on relaatiopohjainen kanta ja sisältää voimassa olevan tilanteen lisäksi täydelliset historiatiedot. Opintotukijärjestelmästä on yhteydet maksujärjestelmään, takaisinperintäjärjestelmään ja muutosverokorttisysteemiin, joista on tarkemmat erilliskuvaukset.

19 19 Opintotukijärjestelmässä käytetään seuraavia kaikille etuuksille yhteisiä tietokantoja: henkilötietokanta päätöstietokanta fraasitietokanta maksatustietokanta maksunjakotietokanta seurantatietokanta kirjanpidon tositekanta apurekisteritietokanta rungon ohjaustietokanta aputaulukkotietokanta. Opintotukitietokanta sisältää seuraavat osat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta ratkaisun perustetietokanta maksutietokanta etuuserä maksurivi palautuksen alkuperäinen maksupäivä kuittaus/vähennys muu tili maksueste muun maksunvaatijan maksuerä muun maksunvaatijan maksurivi ratkaisun maksuhistoria maksuerässä käytetyt tukikuukaudet lukukausittain viitenumeron maksut liikamaksutietokanta verotustietokanta veronalaisen etuuden korjaus ennakonpalautus opintotuen seurantatietokanta seuranta- ja valvontatietokanta saapuvan tietoliikenteen valvontatietokanta apurekisteritietokanta lainakanta hakemusaputietokanta laskurivälitystietokanta tukihistoria laskutietokanta oppilaitostietokanta aputaulukkotietokanta välitystietokanta laskuritietokanta.

20 Tieto Oyj:n (nyk. TietoEnator Oyj) opintotukikanta Vaikka opintotuen atk-käsittely siirtyi Kelan koneelle, pääosaa vanhoista opintotukitiedoista säilytetään pelkästään Tieto Oyj:n (nyk. TietoEnator Oy) koneella. Tietoihin on ollut edelleen kyselytarvetta opintovuoden ratkaisuja ja aiempien vuosien tuloseurantoja tehtäessä. Kyselyrekisterit ovat olleet käytössä asti mm. tuloseurannan johdosta. Rekistereistä on ollut saatavissa peruste-, päätös- ja maksutiedot ja lainaehtojen päätöshistoria. 7.2 Koulumatkatukitietokanta Koulumatkatukena korvataan lukio- ja ammatillisia opintoja harjoittavien opiskelijoiden päivittäisestä koulumatkasta aiheutuvia kustannuksia. Tuki maksetaan sekä matkanjärjestäjille että hakijalle itselle. Tuen saajia on noin Noin opiskelijalle maksetaan tuki kokonaan tai osittain ja muiden tuki maksetaan vain matkan järjestäjälle (= laskuttajalle). Matkan järjestäjänä voi olla VR, Matkahuolto tai oppilaitoksen ylläpitäjä. Tiedot talletetaan Kelan opintotukitietokantaan omana etuusjärjestelmänään. Koulumatkan omat perusteet ja perusteiden mukaiset määrät ovat koulumatkatuen omissa taulukoissa, jotka on liitetty opintotukitietokantaan. Maksu voidaan maksaa myös sosiaalilautakunnalle. Koulumatkajärjestelmässä käytetään seuraavia omia tietokannan taulukoita tarvittavien opintotukitietokannan taulukoiden lisäksi: koulumatkatuen perusteet koulumatkan jakso koulumatkatuen määrä. Lukuvuodesta alkaen koulumatkatuessa on ohjelmallinen etuushistorian laskenta siltä osin, kun koulumatkatuki maksetaan opiskelijalle itselleen. Samoin on ohjelmallinen liittymä takaisinperintäjärjestelmään liikamaksun tallennuksessa. Valmistelun yhteydessä käsittelijä voi käyttää takautuvan maksun takaisinperintään. Koulumatkatuen maksuista voi ohjelmallisesti kuitata takaisinperintää samoin kuin muistakin etuuksista. 7.3 Korkoavustustietokanta Opintotukilain mukaisia korkoavustuksia maksetaan pienituloisille sekä korkotukilainoihin että markkinaehtoisiin lainoihin. Molempiin em. lainatyyppeihin hakemuksia tulee kaksi kertaa vuodessa, yhteensä n hakemusta. Korkoavustus voidaan maksaa enintään viideltä vuosipuoliskolta. Kaikista ratkaisuista annetaan päätös. Tiedot talletetaan Kelan opintotukitietokantaan omana etuusjärjestelmänään. Tiedot käsitellään korkokausittain; korkokausi on puolen vuoden mittainen aikajakso. Samalla käsittelykerralla ratkaistavat henkilön lainat yhdistetään samaan ratkaisuun. Jos maksu maksetaan suoraan pankille, jokaisesta lainasta on oma maksu. Jos maksu maksetaan itselle, saman pankin lainat yhdistetään samaan maksuun. Maksu voidaan maksaa myös sosiaalilautakunnalle.

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 2 SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 4 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 5 Kela vuonna 2010 5 Kelan maksamat etuudet 7 Kaikki etuudet 7 Eläke- ja vammaisetuudet 7 Sairausvakuutusetuudet

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain opintolainan valtiontakausta koskevia

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Takausvastuutyöryhmä Puheenjohtaja Leena Koskinen Sihteerit Laura Lahti ja Jukka Laukkanen Julkaisun

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI Opetusministeriö Reijo Raivola, Minna Zechner & Jukka Vehviläinen OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI 14:2000 Taitto: Sirpa Randell Tampereen yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINTOTUEN PERUSTEITA...7

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Tuula Toikka Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Rekisteriselvitys vuosien 2001 2003 aikana valtion takausvastuunsa perusteella maksamista lainoista Kela Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 36/2004

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 3 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY... 3 3 OLESKELUKUNTA...

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje

Toimeentulotuen myöntämisohje Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 20 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimeentulotuen myöntämisohje 1. ESIPUHE... 1 2. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 2.1 Säännökset... 2 2.2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN 1 Sisältö 1 OIKEUS TOIMENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNNAN OHJEET TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYSSÄ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNNAN OHJEET TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYSSÄ SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNNAN OHJEET TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYSSÄ Perusturvalautakunta 20.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Oikeus toimeentulotukeen 1 2. Toimeentulotuen hakeminen 1 2.1. Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2015

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2015 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta _/_/ 2014 2 SISÄLLYS 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa

Lisätiedot