Kansaneläkelaitos Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN

2 1 YLEISTÄ Kansaneläkelaitoksen (Kelan) atk-rekistereissä on laitoksen hoitamassa etuuskäsittelyssä tarvittavat tiedot, etuushakemuksia ja -ratkaisuja koskevat tiedot sekä etuuksien maksamista ja niistä suoritettua ennakonpidätystä koskevat tiedot. Lisäksi atk-rekistereissä on johtamis-, ohjaamis- ja valvontatoimintojen sekä hallintorutiinien tarvitsemia tietoja. Asiakaskohtaisten tietojen ohella Kelan atk-rekistereissä on lukuisia muitakin tietoja. Kelan atk-rekistereissä on henkilöittäin mm. asiakkaiden henkilö-, perhe- ja asuinpaikkatiedot, tiedot Kelan maksamiin etuuksiin vaikuttavista työeläkkeistä, vapaaehtoisista eläkkeistä, tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaisista korvauksista, työttömyysturvalain mukaisista ansiopäivärahoista ja koulutuspäivärahoista, tiedot kansaneläkkeistä, perhe-eläkkeistä, rintamasotilaseläkkeistä, vammaistuista, lapsen hoitotuesta, tiedot sairausvakuutuslain mukaisista päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoista sekä sairaanhoitovakuutukseen sisältyvistä korvauksista, tiedot kuntoutuksesta, kuntoutusrahalain mukaisista kuntoutusrahoista, työttömyysturvalain mukaisista peruspäivärahoista sekä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisista koulutusetuuksista perustuesta, erityistuesta ja ylläpitokorvauksista. Atk-rekistereissä on lisäksi tieto maksetuista lasten kotihoidon tuista ja erityishoitorahasta. Lapsilisät tulivat Kelan hoidettaviksi vuonna Tiedot siirrettiin Kelan lapsilisäjärjestelmään Valtion tietokonekeskuksen rekistereistä. Vuoden 1994 alusta Kelan hoidettavaksi tulivat yleinen asumistuki, äitiysavustus ja sotilasavustus. Samaan aikaan huomioitiin ETA-lainsäädännön aiheuttamat muutokset. Opintotuen maksatus ja toimeenpano on hoidettu Kelassa vuoden 1994 toukokuusta lähtien. Koulumatkatuki on hoidettu Kelassa vuoden 1997 heinäkuusta lähtien ja maahanmuuttajan erityistuki vuoden 2003 lokakuusta lähtien. Kansaneläkejärjestelmään on lisätty lukien pitkäaikaistyöttömien eläketuki. Elatustuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi Kelaan VAKUUTETUN YLEISTIEDOT Yleistietokannoissa on tietoja kaikista henkilöistä, joille on Suomessa annettu henkilötunnus. Lisäksi tietokannoissa on tietoja myös Kelan maksamien etuuksien saajista tai hakijoista, joille on Kelassa esim. henkilötunnuksen puuttumisen takia annettu ns. vajaa henkilötunnus sekä henkilöistä, jotka vaikuttavat etuuden määrän laskemiseen esim. yleisessä asumistuessa ruokakuntaan kuuluvat henkilöt. Yleistietojen tietokannat sisältävät seuraavat tietoryhmät: henkilötiedot asuinpaikkatiedot perhesuhdetiedot työeläketiedot (ylläpidon käytössä, jäädytetty tasolle 11/1998) eläkehakemistotiedot etuuksien viitetiedot. Tietokannat sisältävät henkilöstä yli 300 erilaista tietoa. Yleistietokannan tietoja päivitetään sekä Kelan omilla että Väestörekisterikeskuksen toimittamilla tiedoilla. Väestörekisterikeskus toimittaa muutostiedot päivittäin linjasiirtona ja tietojen massapäivitykset suoritetaan eräajoina.

3 3 Kelan omat tiedot päivitetään sekä eräajoissa että tosiaikaisesti. Tosiaikaisia yleistietokannan tapahtumia ovat mm. kuolinajan rekisteröinti ja osoitteen muutos. Vakuutettujen yleistietokannan käyttäjiä ovat kaikki ne Kelan toimihenkilöt, jotka työssään käsittelevät asiakkaiden tietoja, sekä työasemaa käyttävät työpaikkakassojen toimihenkilöt, joiden vastuulle kuuluvat kassan asiakkaiden sairausvakuutusasiat. Käyttäjät saavat tiedot työaseman välityksellä sekä erilaisilla lista- ja korttitulosteilla. Yleistietokannat palvelevat yhteisenä tietovarastona kaikkien etuusasioiden käsittelyssä. 3 ELÄKEVAKUUTUKSEN REKISTERIT Kelassa otettiin vuonna 1973 käyttöön tietokoneen näyttö- ja kirjoitinpäätteisiin perustuva eläkkeiden päätejärjestelmä. Järjestelmä on myöhemmin asteittain laajennut niin, että vuodesta 1985 lähtien kaikkien kansaneläkelain ja lapsen hoitotuesta annetun lain mukaisten etuuksien käsittely sekä perhe-eläkelain mukaisten etuuksien käsittely tapahtuu päätekäsittelynä. Laajennusten myötä on eläkevakuutuksen piiriin tehty erilaisia keräilyrekistereitä, joita eläkkeiden päätejärjestelmä käyttää yleistietokantojen ja eläkekantatiedoston ohella. Nämä rekisterit siirrettiin pelkästään kyseltäviksi marraskuussa Vuonna 1989 tuli voimaan vammaistukijärjestelmä. Tämän järjestelmän sisältämät rekisterit ja tiedot on tässä selostuksessa sisällytetty otsikon Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän rekisterit alle. Eläkevakuutuksessa on vuonna 1994 saatettu loppuun rekisteriuudistus (RAKE), joka korvaa kaikki kohdissa mainitut rekisterit. Kuitenkin vanhat rekisterit säilytetään toistaiseksi takautuvaa käsittelyä ja kyselyitä varten alkaen vanhat rekisterit ovat vain kyselykäytössä. Uusi rekisteri ei sisällä henkilön yleistietoja. Uusi rekisteri (ks. kohta 3.1) sisältää kansaneläkkeen, perhe-eläkkeen, vammaistuen, lapsen hoitotuen ja ulkomaille maksettavan rintamalisän saajien tiedot. Lisäksi rekisteriin on talletettu työeläkehakemuksen vastaanottotiedot ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennakkoilmoitustiedot. Etuuksien maksatus ja kirjanpito on hoidettu uusien rekisterien kautta v alusta lukien. Kirjanpitotiedot viedään ohjelmallisesti keskuskirjanpitoon. Verotuksen vuosivalvonnassa siirryttiin käyttämään uusia rekistereitä asteittain vuonna Eläkevakuutuksen perusrekisteri (RAKE) RAKE-tietokanta sisältää kansaneläkkeen, perhe-eläkkeen, vammaistuen, lapsen hoitotuen ja ulkomaille maksettavan rintamalisän hakemus-, ratkaisu-, päätös-, maksu-, verotus- ja takaisinperintätiedot sekä näistä asioista kertyneen historian siitä lähtien, kun ratkaisuja on alettu tehdä RAKE-järjestelmällä. Lisäksi tietokantaan on talletettu työeläkehakemusten vastaanottotiedot ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennakkoilmoitustiedot. Ulkomaille maksettavia rintamalisiä kannassa on ollut vuodesta 1989 lähtien. Uuden perhe-eläkelain mukaisia ratkaisuja sekä vanhan lain mukaisia lapseneläkeratkaisuja alettiin käsitellä vuodesta 1990 lukien ja vanhan lain mukaisia leskeneläkeratkaisuja vuodesta 1992 lähtien. Vanhan lain mukaisten perhe-eläkkeiden voimassa oleva tilanne siirrettiin luontiajolla vanhasta kannasta RAKE-kantaan.

4 4 Vanhuuseläkkeitä alettiin käsitellä RAKE-järjestelmällä keväästä 1993 lukien. Vanhuuseläkkeet siirrettiin luontiajolla vanhasta kannasta RAKE-kantaan. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeitä, vammaistukia ja lapsen hoitotukia alettiin käsitellä RAKE-järjestelmällä syksystä 1994 lukien. Etuudet siirrettiin luontiajolla vanhasta kannasta RAKE-kantaan. Työkyvyttömyyseläkkeiden ennakkoilmoitustietojen välitys Eläketurvakeskukseen uusittiin syksyllä Vanhoja tietoja ei siirretty uuteen kantaan. Vanhojen eläkejärjestelmien ajalle kohdistuvat maksut rekisteröidään RAKE-kantaan lukien. Tietokanta jakautuu useaksi teematietokannaksi, jotka taas sisältävät lukuisia DB2- taulukoita (tällä hetkellä kaikkiaan n. 170). Tietokantaa päivitetään päivittäin työasemalta, ja siihen kohdistuu useita eräajoja, joista lähes jokainen päivittää tietokantaa viitetiedoilla. 3.2 Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän perusrekisterit Vanha eläkevakuutusjärjestelmä poistettiin käytöstä Eläkekanta- ja historiatiedostojen sekä takaisinperintätiedoston tiedot ovat edelleen kyseltävissä. Eläkevakuutuksen perusrekistereihin kuuluvat eläkekantatiedostot, joita ovat kansaneläkejärjestelmän perustiedosto perhe-eläkejärjestelmän perustiedosto vammaistukijärjestelmän perustiedosto eläkkeiden kantarekisteri. Perusrekisterit sisältävät seuraavat tietoryhmät: henkilötiedot asuinpaikkatiedot perhetiedot (ei TARE = takaisinperintätietojen tiedosto) lisäosaan ja asumistukeen vaikuttavat tulotiedot (ei TARE) asumistuen omaisuustiedot (ei TARE) asumiskustannustiedot (ei TARE) eläkehakemistotiedot (ei TARE) eläkeratkaisutiedot (ei TARE) eläkeoikeuden perustetiedot eläkeoikeuden seurantatiedot (ei TARE) maksatuksen perustiedot maksuosoitetiedot (ei TARE) eläkkeen vähennystiedot suhteutustiedot (vain kansaneläkejärjestelmä) eläkkeen maksutiedot eritellyt takaisinperintätiedot (vain TARE).

5 5 Eläke- ja vammaistukikantatiedostot Eri eläkejärjestelmillä on kullakin oma diaarinumero + sukupuoli -järjestyksessä oleva eläkekantatiedostonsa (perhe-eläkkeessä dnro + hetu). Kantatiedostoissa on tiedot kaikista jatkuvasti eläkettä saaneista vakuutetuista sekä niistä, joiden eläke on lakannut (myös vuoden 1979 jälkeen kuolleet). Tietoja on yhteensä n vakuutetusta. Eläkekantatiedostoista on olemassa sekä magneettinauha- että hajakäsittelyn mahdollistavat poimintamuistiversiot. Eläkekantatiedostojen tietoja voidaan kysellä työasemalla. Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän historiarekisterit (HIST) Eläkeratkaisujen tiedot on tallennettu myös ns. eläkevakuutuksen historiatiedostoihin, joita on jokaisella eläkejärjestelmällä omansa. Tiedot päivitettiin tiedostoihin kolme kertaa kuukaudessa maksuryhmäajojen yhteydessä. Kansaneläke- ja rintamamieseläkejärjestelmän sekä vammaistukijärjestelmän HIST-tiedostot sisältävät eläkkeiden maksu- ja vähennystiedot. Perhe-eläkejärjestelmän HIST-tiedostoon on koottu lähes kaikki perheeläkeratkaisujen tiedot siihen asti, kun niitä on käsitelty eläkkeiden vanhalla käsittelyjärjestelmällä. Kyselytapahtumilla voidaan kysellä HIST-tiedostojen tietoja ja käyttää niitä hyväksi selvittelyssä ja ratkaisujen teossa. Takaisinperintätietojen tiedosto (TARE) Eläkkeiden takaisinperintärekisterin (TARE) käyttö lopetettiin Rekisterissä kesken olleet takaisinperintätapaukset siirrettiin RAKE-järjestelmään. TARE on edelleen kyselykäytössä. TARE-rekisterin avulla hoidettiin hallintomenettelylain mukainen kuulemismenettely laitoshoitoihin liittyvissä takaisinperinnöissä, takaisin perittävien veronalaisten eläkkeenosien verovuosittaisen erittelyn tallentaminen, jotta takaisinperinnän päättyessä voidaan tehdä veronoikaisu, vuosi-ilmoitusten korjaaminen, työnkulun valvonta, suoritusten valvonta ja tilastointi. Takaisinperintärekisterissä on tietoja n vakuutetusta. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat takaisinperintäasian kuulemis- ja vireilläolotiedot takaisinperintäasian päätöstiedot valitustiedot purkutiedot täytäntöönpanoon liittyvät tiedot maksusuoritusten tiedot saldotiedot. 3.3 Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän muut rekisterit Eläkevakuutuksen muut rekisterit ovat yksilöllisten fraasien rekisteri eläkkeensaajien verotuksen tulo- ja omaisuustiedot.

6 6 Yksilöllisten fraasien rekisteri Käyttö lopetettiin Eläkejärjestelmien päätejärjestelmissä oli käytössä yksilöllisten fraasien rekisteri. Se sisältää eläkkeensaajan eläkepäätökseen haluttavan fraasitekstin silloin, kun vastaavaa valmista tekstiä ei ole saatavilla yleisestä fraasirekisteristä. Fraasit rekisteröitiin päätetapahtumalla. Hakutekijä on henkilötunnus + systeemikoodi + fraasin numero. 3.4 Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän maksatus- ja kirjanpitorekisterit Vanhan eläkevakuutusjärjestelmän maksatusjärjestelmät poistettiin kokonaan käytöstä marraskuun 1999 maksatuksesta lukien. Eläkemaksatus uudistettiin , jolloin vanhojen järjestelmien maksut liitettiin uuteen maksatukseen ja osa maksatusjärjestelmästä jäi pois käytöstä. Vanhat maksatus- ja kirjanpitorekisterit ovat edelleen kyselykäytössä. Eläkevakuutuksen maksatus- ja kirjanpitorekistereihin kuuluvat eläkkeenmaksutiedosto eläkkeiden ennakonpidätystiedosto käsin maksettujen ja palautuneiden eläkkeiden tiedosto eläkkeiden maksatuksen kirjanpidon rekisteri eläketilien tilisiirtotiedosto Kelan toimistossa maksetut eläkkeet jatkuvan maksatuksen maksumääräystiedosto eläkkeiden maksutositerekisteri eläkkeiden verotuksen vuosi-ilmoitustiedostot. Eläkkeenmaksutiedosto Eläkkeiden jatkuva maksatus suoritettiin eläkkeenmaksunauhan tietojen perusteella maksuryhmittäin kolme kertaa kuukaudessa. Eri eläkejärjestelmien kannanpäivitysajoissa tai RAKE-kannan poiminta-ajossa tehtiin maksutietotiedostot, jotka maksatusajoissa yhdistettiin sekä päivitettiin lopulliseksi maksunauhatiedostoksi. Eläkemaksatuksen uudistamisen yhteydessä maksunauhatiedosto jäi käyttöön ainoastaan vanhojen eläkejärjestelmien maksuissa. Maksunauha poistettiin kokonaan käytöstä lukien. Maksunauhalla on seuraavat tietoryhmät: eläkkeensaajan yleistiedot maksuosoitetiedot ennakonpidätys- tai lähdeverotiedot veronalaisen eläkkeen tiedot maksuerän tiedot eläkkeenosittain eriteltynä kertasuorituksen eläkkeenosittainen erittely takaisinperintöjen ja jatkuvien vähennysten eläkkeenosittaiset erittelyt takautuvien erien eläkkeenosittaiset erittelyt viivästyskorotusten eläkkeenosittaiset erittelyt normaalierän eläkkeenosittainen erittely eläkkeen nostajan nimi.

7 7 Eläkkeiden ennakonpidätystiedosto Poistettu käytöstä lukien, mutta on edelleen kyselykäytössä. Kelan maksamista kansaneläkkeistä toimitetaan ennakonpidätys verohallinnon määräämällä tavalla. Verorekisteriin tallennettiin ennakonpidätyksen tai lähdeveron laskemisessa tarvittavia tietoja eläkkeensaajittain. Verorekisterissä on seuraavat tietoryhmät: henkilön yleistiedot verohallinnolta saadut ennakonpidätys- ja lähdeverotiedot tiedot niistä eläke-eristä, joista on toimitettu ennakonpidätys tiedot ulkomailla asuville (ns. rajoitetusti verovelvollisille) maksetuista eläkeeristä tiedot eläkkeensaajille palautetuista ennakkoveroista. Verorekisteri päivitettiin pääasiallisesti eräajoissa, mutta yksittäisiä verotietojen muutoksia voitiin tehdä päätteellä. Kyselyjä voidaan edelleen tehdä työasemalla. Verorekisterissä on tietoja n eläkkeensaajasta. Muut eläkkeiden maksatustiedostot Poistettu käytöstä lukien, mutta ovat edelleen kyselykäytössä. Eläkkeiden vanhan maksatusjärjestelmän tositetiedosto on poistettu käytöstä lukien, mutta sitä säilytetään toistaiseksi. Eläkkeiden maksuliikenteen varmentamiseksi oli perustettu käsin maksettujen ja palautuneiden eläkkeiden tiedosto, eläkkeiden kirjanpitotiedosto ja jatkuvan maksatuksen maksumääräystiedosto. Keskushallinnosta käsin maksettujen ja sinne palautuneiden eläke-erien tiedot tallennettiin päätteellä. Jatkuvan maksatuksen maksumääräystiedot tallennettiin maksuryhmittäisissä eräajoissa. Tallennetut maksatustiedot täsmäytettiin kuukausittain keskuskirjanpidon kanssa. Eläketilien tilisiirrot sekä eläkkeensaajien veronalaisen eläkkeen korjaaminen hoidettiin eläketilien tilisiirtotiedoston avulla. Eläkkeiden vuosittaiseen maksutositerekisteriin tallennettiin kaikkien maksettujen tai palautuneiden eläke-erien tiedot eläkkeensaajittain. Maksutositerekisterin tietojen perusteella annettiin verohallinnolle ja eläkkeensaajille tiedot kyseisen verovuoden aikana maksetuista veronalaisista kansaneläkkeistä. Eläkkeiden maksutositerekisteri sisältää seuraavat tietoryhmät: henkilön perustiedot maksettuja/palautuneita eläke-eriä koskevat tiedot tositteittain veronalaisen eläkkeen korjaustiedot tositteittain.

8 8 Tulonjaksotustietojen rekisteri Rekisteri on poistettu käytöstä lukien. Kelan maksamista kansaneläkkeistä tallennettiin tulonjaksotustietojen rekisteriin eläkkeensaajan niiden takautuvien veronalaisten eläke-erien tiedot, jotka ovat kertyneet maksuvuotta aikaisemmilta verovuosilta. Rekisterissä on seuraavat tietoryhmät: henkilön yleistiedot maksutiedot tulonjaksotustiedot. Rekisteri päivitettiin eräajossa, jossa rekisteriin vietiin yleistiedot ja maksutiedot, jotka saatiin eläkkeenmaksutiedostosta ja käsin maksettujen eläkkeiden tiedostosta. Lisäksi eläkkeensaajille rekisteröitiin tapahtumalla varsinaiset tulonjaksotustiedot. Rekisterissä on tietoja n eläkkeensaajasta. 4 SAIRAUSVAKUUTUKSEN REKISTERIT Sairausvakuutuslain mukaan maksettujen korvausten rekisteröinti tietokoneella vakuutetuittain aloitettiin kaikkien Kelan toimistojen ja työpaikkakassojen osalta keväällä Korvaustietojen rekisteri Korvaustiedot on tallennettu tositteittain vakuutettukohtaiseen korvaustietojen rekisteriin henkilötunnusten mukaisesti järjestettynä. Kaikki korvaukset on siirretty kalenterivuosittain arkistoon pois aktiivikäytöstä. Sairausvakuutuksen korvaustiedot ovat peräkkäisjärjestyksessä magneettinauhoilla. Korvaustietojen rekisteri oli kokonaisuudessaan voimassa vuoteen 1993 saakka. Tämän jälkeen rekisteriin ei enää ole kertynyt toimeentuloetuuksia koskevia muita tietoja kuin työpaikkakassojen sairausvakuutuslain mukaiset etuudet vielä vuoden 1993 maksujen osalta. Helmikuusta 1993 lukien ei myöskään apteekkitilitystietoja ole viety korvausrekisteriin. Korvausrekisterin käyttö alkoi vuonna 1971 ja päättyi vuonna Vuoden 1994 alusta rekisteriin ei ole enää viety uusia tietoja. Kustakin etuudesta on nykyisin käytössä oma tietokanta kirjanpito- ja maksutietoineen. Kansanterveyslain mukaan maksetut terveyskeskusten sairaankuljetukset sisältyvät myös tähän rekisteriin. Samoin korvaustietojen rekisteriin on talletettu työttömyysturvan peruspäivärahojen maksutiedot. Lisäksi korvaustietojen rekisterissä on vuoden 1985 helmikuusta lähtien ollut seuraavat lasten kotihoidon tukeen liittyvät tiedot: henkilötunnus laji (perusosa, sisaruskorotus, lisäosa) aika, jolta tukea maksetaan maksettu korvaus veronpidätys.

9 9 4.2 Vanhempainpäivärahatietokanta Vanhempainpäivärahatietokanta sisältää erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan ja lomakustannuskorvauksen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä edellä mainituista etuuksista. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Vanhempainpäivärahatietokanta käsittää seuraavat kaikille etuuksille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta ratkaisun perustetietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 4.3 Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan toimistokohtainen maksutietokanta Toimistotietokanta sisältää toimiston maksupäiväkohtaiset viitetiedot henkilöistä, joille kyseisenä maksupäivänä korvausta maksetaan, sekä viitetiedot kaikista kyseisen toimiston äitiysrahatietokannassa olevista vakuutetuista. Tietokannan käyttö alkoi lokakuussa 1984 ja päättyi joulukuussa 1994, jolloin alkoi vanhempainrahatietokannan käyttö. 4.4 Sairauspäivärahatietokanta Sairauspäivärahakanta sisältää sairauspäivärahojen, tartuntatautilain mukaisten päivärahojen, ansionmenetyskorvausten, luovutuspäivärahojen ja yrittäjien omavastuuajan sairauspäivärahojen sekä osasairauspäivärahojen hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä edellä mainituista etuuksista. Tietokanta on otettu käyttöön Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita.

10 10 Sairauspäivärahatietokanta käsittää kaikille etuuksille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta kirjanpitotietokannat seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta työnantajatietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: henkilötietokanta hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 4.5 Sairauspäivärahatietokanta (vanha) Sairauspäivärahatietokanta sisältää sairauspäivärahojen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä sairauspäivärahoista vuoden 1999 aikana ratkaistuista päivärahoista jälkeen kuitenkin vain muutospäätökset on tehty tähän tietokantaan jälkeen tietokantaan ei enää ole tehty päivityksiä ja kannan tiedot ovat vain kyselykäytössä. Tietokannassa on myös kuntoutuksen toimeentuloturvana ennen marraskuuta 1991 myönnetyt ja maksetut korvaukset. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja ja teknisten mahdollisuuksien mukaan myös muiden etuuksien tietokantojen tietoja. Äitiysrahakantaa vastaavat toimistoviitetiedot hoidetaan sairauspäivärahakannassa toisiohakemistoilla. 4.6 Erityishoitorahatietokanta Erityishoitorahajärjestelmä otettiin käyttöön Erityishoitorahajärjestelmä käyttää samaa tietokantaa kuin käyttöönotettu sairauspäivärahajärjestelmä. Erityishoitorahan tietojen järjestelmätunnus on SM (sairauspäivärahan on SP). Tietokantaan on tallennettu erityishoitorahan hakemis-, valmistelu ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot. Tietokanta on otettu käyttöön ja SM-etuusjärjestelmän tietojen tallennus on aloitettu tähän tietokantaan. Erityishoitorahan käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Sairauspäivärahatietokanta on kuvattu tarkemmin sairauspäivärahakohdassa (kohta 4.5).

11 Erityishoitorahatietokanta (vanha) Erityishoitorahatietokanta sisältää erityishoitorahojen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä erityishoitorahoista. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja ja teknisten mahdollisuuksien mukaan myös muiden etuuksien tietokantojen tietoja. 4.8 Sairaanhoitokorvaustietokanta Sairaanhoitokorvaustietokanta sisältää vuodesta 1993 alkaen lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden sekä matkojen korvaustiedot. Lisäksi kantaan sisältyy resepti- ja lääkärinpalkkiotiedot apteekkien kautta suoritetuista korvauksista. Vuoden 1994 alusta lukien tietokanta sisältää tiedot kaikista toimistojen ja työpaikkakassojen maksamista sairaanhoitokorvauksista. Näiden tietojen käsittelyä muutettiin syksyllä 2005 käyttöönotetun uuden YHTE-mallisen sairaanhoitokorvausten käsittelyjärjestelmän myötä lukien toimistojen ja työpaikkakassojen maksamien sairaanhoitokorvausten tiedot on tallennettu SY-tietokantaan. Tietokantaan tiedot saadaan pääasiassa apteekkien toimittamilta levykkeiltä. Toimistoista ja työpaikkakassoista maksettavat sairaanhoitokorvaukset tallentuvat tietokantaan tosiaikaisesti. Vuoden 2001 syyskuusta alkaen tietokantaan on saatu tietoja levykkeillä myös atk-valtakirjasopimuksen tehneiltä terveydenhuollon palvelujen tuottajilta. Sairaanhoitokorvaustietokantaan sisältyy lisäksi lääkkeiden ja matkojen kattokorvausten ilmoitustietoja sekä lääkkeiden kattokorvausten käsittelyjärjestelmällä tallennettuja hakemus-, valmistelu- ja ratkaisutietoja. 4.9 Kansainvälisten sairaanhoitoetuuksien laskutustietokanta SU Kansainvälisten sairaanhoitoetuuksien laskutustietokanta sisältää alkaen ulkomaanlaitosten Suomelta laskuttamien sairaanhoitoetuuksien hakemus-, valmistelu- ja ratkaisutiedot kaikista kokonaislaskuista ja näiden sisältämistä yksittäisistä henkilölaskuista. Lisäksi kantaan sisältyvät kokonaislaskun maksumääräystiedot. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan ja kirjanpitotietokannan tietoja Erityiskorvausoikeuksien tietokanta Tietokanta sisältää lääkkeiden ja ravintovalmisteiden erityiskorvausoikeuksien sekä joulukuusta 1998 alkaen lääkkeiden peruskorvausoikeuksien hakemus-, valmistelu-, päätös- ja seurantatiedot. Tiedot tallennetaan erityiskorvausoikeuksien käsittelyjärjestelmällä. Aikaisemmin käytössä olleella rekisteröintitapahtumalla tallennetuista päätöksistä tietokannassa ovat vain keskeiset päätöstiedot Kuvallisten Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaustietokanta AC Tietokanta sisältää kuvallisten Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaus-, maksu- ja toimitustiedot.

12 Kuvattomien Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaustietokanta AC Tietokanta sisältää kuvattomien Kela-korttien/sairausvakuutuskorttien tilaus- ja toimitustiedot Henkilökorttitietokanta AC Tietokanta sisältää sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin hakemis- ja ratkaisutiedot sairausvakuutustietojen osalta Eu-sairaanhoitokorttitietokanta AC Tietokanta sisältää Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaus- ja toimitustiedot Terveydenhuollon ammattihenkilöt -tietokanta LH Terveydenhuollon ammattihenkilötietokanta sisältää lääkärien, hammaslääkärien, erikoishammasteknikoiden, fysioterapeuttien, psykologien, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden, laboratoriohoitajien, puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien tiedot Terveydenhuollon palveluja tuottavien laitosten rekisteri Terveydenhuollon palveluja tuottavien laitosten rekisteri sisältää yksityisten tutkimus- ja hoitolaitosten, sairaaloiden, työterveyshuoltopalvelujen tuottajien, mielenterveystoimistojen ja kehitysvammalaitosten tiedot sekä tietoja päihdehuoltolaitoksista vuoteen 1993 saakka Palveluntuottajarekisterit Palveluntuottajarekisteri sisältää tiedot kuljetus- ja sairaanhoitopalvelujen tuottajista ja heidän kanssaan tehdyistä sopimuksista. Rekisteri on otettu käyttöön helmikuussa Päivähoidon palveluntuottajarekisteri sisältää tiedot päivähoidon palveluntuottajista Työpaikkakassojen kortistorekisteri Työpaikkakassojen kortistorekisteri sisältää työpaikkakassojen yleis-, henkilö- ja tarkastustietoja. Yleistiedoissa on työpaikkakassan nimi-, puhelinnumero- ja vastaavia tietoja. Kassan henkilötiedot sisältävät kassojen toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden nimi-, henkilötunnus- ja osoitetiedot. Tarkastustiedoissa ovat kassaan tehtyjen tarkastusten tekijät ja käyntipäivät. Tietoja ylläpidetään terveysosastolla Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuolto Yrittäjien työterveyshuollon tiedot sisältyvät yrittäjien työterveyshuollon tietokantaan. Tiedot kerätään yrittäjittäin sekä yrittäjien omista hakemuksista että palveluntuottajien tilityksistä ja ne sisältävät kustannus-, korvaus- ja toimintatietoja, toimialatiedon sekä päätöksiin ja maksuun liittyviä tietoja.

13 13 Hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen tapahtuvat Kelan toimistoissa. Käsittely on keskitetty alueittain 1 2 vakuutuspiiriin. Maatalousyrittäjien työolosuhdeselvitysten valtionosuudet lasketaan ja maksetaan terveyskeskuksille tai yksityissektorilta palvelut hankkineille yrittäjille korvauskäsittelyn yhteydessä, ja valtio maksaa vastaavan osuuden erillisellä menettelyllä Kelalle. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikön kustannusten korvaaminen, valtionosuuden laskeminen ja maksaminen tapahtuu keskushallinnossa (terveysosastolla) Työnantajien työterveyshuolto Työnantajien järjestämän työterveyshuollon tiedot sisältyvät työterveyshuollon tietokantaan tai myöhemmin alkaneiden työnantajien tilikausien korvaushakemuksista. Aikaisempien tilikausien korvaushakemusten tiedot kerättiin aikaisemmin käytössä olleisiin tietokantoihin. Hakemusten käsittely tapahtuu voimassa olevien delegointipäätösten mukaisesti Kelan toimistoissa ja keskushallinnossa. Käsittely on keskitetty alueittain 1 2 vakuutuspiiriin. Työnantajan tunnisteena käytetään työnantajan Y-tunnusta, sen puuttuessa henkilötunnusta tai väliaikaista tunnusta. Hakemuskäsittelyn yhteydessä työterveyshuollon tietokantaan kertyy työnantajan yleisiä nimi-, osoite- ja palvelujen järjestämistapatietoja, toimialatieto, työterveyshuollon kustannus-, toiminta- ja korvaustietoja, ratkaisu- ja maksutiedot sekä tiedot pyydetyistä lisäselvityksistä. Jos kyseessä ovat työnantajien yhteisesti ylläpitämää työterveysasemaa koskevat tiedot, ne erotetaan työnantajatiedoista Ulkomaan laitokset -tietokanta Ulkomaan laitostietokanta sisältää EU/EY-maiden sairaanhoitoetuuksia myöntävien laitosten tiedot. Tiedot päivitetään EU:n hallinnoimasta laitoskooditietokannasta, jota kukin EU/EY-maa ylläpitää omien laitostensa osalta. 5 KUNTOUTUKSEN REKISTERIT 5.1 Kuntoutusrekisterit Kelan kustantaman kuntoutustoiminnan piiriin kuuluvia kuntoutujia ja heille suoritettuja kuntoutustoimenpiteitä koskevia tietoja on rekisteröity atk:lle vuoden 1970 alusta lukien. Tietoja on ollut mahdollista käsitellä tosiaikaisesti vuodesta 1978 lukien, jolloin tietoja alettiin kirjata jälkikäteen kuntoutusrekisteriin. Kuntoutusasiain hoito muuttui tosiaikaiseksi tietokantapohjaiseksi käsittelyksi toukokuussa 1988, jolloin käynnistyi uusi kuntoutuksen päätesysteemi. Kuntoutusrahalain voimaantulo v siirsi kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan maksamisen kuntoutusrahasysteemin ja sen tietokannan kautta. Kesäkuussa 1999 kuntoutuksen toimeentuloturvan maksaminen siirtyi uuden kuntoutusrahasysteemin ja etuuksien yhteisen maksujärjestelmän tietokantoihin.

14 Kuntoutustietokanta Kuntoutustietokannassa ovat kuntoutukseen liittyvät hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot sekä kuntoutuksen toteutukseen liittyvät tiedot. Kuntoutuksessa otettiin käyttöön uusi tietokanta Tietokanta sisältää Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen järjestämisestä annetun lain mukaisten hakemusten hakemis-, valmistelu, päätös- ja toteutustiedot. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan sekä kuntoutuksen palveluntuottajarekisterin ja sen apurekisterin ja muiden apurekisterien tietoja. Lisäksi käytetään hyväksi käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Etuusjärjestelmille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta ja seuraavat kuntoutuksen etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta fraasitietokanta takaisinperintätietokanta Kuntoutuspalveluntuottajarekisteri Kuntoutuspalveluntuottajarekisteri sisältää tiedot kuntoutuksen palveluntuottajista ja heidän/niiden kanssa tehdyistä sopimuksista sekä palveluille vahvistetuista hinnoista. Rekisteri otettiin käyttöön Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssirekisteri Rekisteri sisältää tiedot Kelalta haetuista sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista, Aslak-kursseista, ryhmämuotoisista TYK-jaksoista ja kehittämishankkeista. Rekisteri otettiin käyttöön Tietokantaa ylläpidetään Inter-, intra- ja ekstranetissä Kuntoutusmaksutietokanta Rekisteri sisältää kuntoutujan maksutiedot, kuntoutuslaskun, kuntoutustilityksen ja kuntoutuspalautuksen tiedot sekä maksutietojen kyselyn. 5.2 Kuntoutusrahatietokanta Kuntoutusrahakannassa on kuntoutukseen, ammatilliseen koulutukseen, kuntoutuksen odotusaikaan, omaisen kuntoutusrahaan, nuorten kuntoutusrahaan ja harkinnanvaraiseen kuntoutusavustukseen perustuvat hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot, sekä maksamiseen liittyvät tiedot.

15 15 Kuntoutusrahaan otettiin käyttöön uusi tietokanta Se sisältää kuntoutusrahalakien mukaisten kuntoutusrahojen hakemis-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä etuuksista alkaen. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Kuntoutusrahatietokantaan kuuluu etuusjärjestelmille yhteiset tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta kirjanpitokannat seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta työnantajakanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: henkilötietokanta hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 5.3 Kuntoutusrahatietokanta (vanha) Kuntoutusrahatietokanta sisältää kuntoutusrahan hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista uusista myönnetyistä kuntoutusrahoista saakka. Normaalien maksujen maksutietojen tallennus loppui , ja myös palautusten kirjaaminen loppui Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan, verotiedot-tietokannan ja muiden etuustietokantojen tietoja. Kuntoutusrahatietokannan maksutiedoissa ovat myös ne ennen kuntoutusrahalain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaiset, kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan maksuerät, jotka on maksettu TYÖTTÖMYYSTURVAN REKISTERIT 6.1 Työttömyysturvatietokanta Tietokanta sisältää työttömyysturvan peruspäivärahan, työmarkkinatuen sekä vuorottelukorvauksen hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot. Vuorottelukorvauksesta ei kuitenkaan ole päätöstietoja. Vuorottelukorvauksen päätökset annetaan asiakaskirjeinä.

16 16 Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Työttömyysturvatietokanta käsittää kaikille etuuksille yhteiset seuraavat tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 6.2 Työttömyysturvan toimistokohtainen maksutietokanta Tietokanta sisältää noin kahden viimeisen vuoden ajalta maksupäivittäin viitetiedot henkilöistä, joille on maksettu kyseisenä maksupäivänä korvausta, sekä viitetiedot kaikista kyseisen toimiston työttömyysturvatietokannassa olevista vakuutetuista. Tietokannan käyttö alkoi joulukuussa 1985 ja päättyi huhtikuussa Työvoimapoliittisten sitovien lausuntojen tietokanta Tietokanta sisältää tammikuusta 1991 joulukuun 1999 loppuun työvoimahallinnon rekisteristä linjasiirtona siirretyt työvoimapoliittiset sitovat lausunnot. Samassa kannassa ovat myös samalta ajalta samalla tavalla siirretyt koulutusetuuksia koskevat ilmoitukset. Vuoden 2000 alusta alkaen sitovat lausunnot on siirretty lausuntotietokannan taulukkoon TILAUSI ja koulutusetuuksien ilmoitukset taulukkoon ROILMOI. 6.4 Koulutusetuustietokanta Tietokanta sisältää koulutusetuuksien (perustuki ja ylläpitokorvaukset) hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista koulutustukihakemuksista, jotka käsitellään Kelassa, sekä eräkohtaiset maksutiedot kaikista myönnetyistä koulutusetuuksista. Käsittelyssä käytetään hyväksi vakuutettujen yleistietokannan tietoja sekä muiden etuustietokantojen tietoja. Koulutusetuuskannan käyttö valmistelussa ja maksamisessa päättyi Rekisteri jäi kyselykäyttöön.

17 Koulutustukitietokanta Koulutustuen uusi tietokanta sisältää lukien aloitettujen koulutustuen uusien asiakokonaisuuksien hakemus-, valmistelu- ja päätöstiedot kaikista hakemuksista sekä eräkohtaiset maksutiedot. Käsittelyssä käytetään hyväksi yleistietokannan tietoja, apurekistereitä ja käsittelyä ohjaavia aputaulukoita. Koulutustukitietokanta käsittää kaikille etuuksille yhteiset seuraavat tietokannat: henkilötietokanta päätöstietokanta maksunjakotietokanta maksatustietokanta seurantatietokanta fraasitietokanta verotustietokanta ja seuraavat etuuskohtaiset tietokannat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta maksutietokanta liikamaksutietokanta. 7 OPINTOETUUKSIEN REKISTERIT Opintotuet ratkaistiin aiemmin TietoEnator Oyj:n (ent. Tieto Oyj:n ja ent. TT-Valtionpalvelut Oy) vanhalla atk-järjestelmällä, joka oli suunniteltu entisen Valtion opintotukikeskuksen (VOTK) toimeksiannosta. Kun VOTK liitettiin Kelaan Kelan opintotukikeskukseksi (KOTK), alettiin suunnitella uutta atk-järjestelmää, jonka käyttäjiksi opintotukiasioiden delegointien myötä tulivat myös Kelan toimistot. Samaa järjestelmää käyttävät myös yliopistojen opintotukilautakunnat. Uuden järjestelmän ensimmäinen tuotantoon käyttöönotto oli , jolloin otettiin käyttöön opintotuen opiskelun ja asumisen ohjelmallisen seurannan tarvitsema saapuneiden tietojen valvontasysteemi. Sitä ennen oli järjestelmällä jo käsitelty toukokuusta 1996 lähtien opintotukilain mukaisia korkoavustuksia. Esitäytettyjen hakemusten lähettäminen oli vuorossa ja opintotukitietokannan taulukkomäärittelyt Opintotukitietokannan luontiajot ajettiin ensimmäisen kerran , jolloin siirrettiin TT-Valtionpalvelut Oy:n järjestelmästä poimitut tiedot Kelan opintotukitietokantaan. Siirrossa olivat mukana henkilön opintotuen historiatiedot, henkilön asumistiedot ja henkilön ratkaisu- ja maksutiedot.

18 18 Opintotukijärjestelmä otettiin käyttöön Kelassa , jolloin aloitettiin opintotukiratkaisujen tekeminen päätekäsittelyssä. Järjestelmää laajennettiin takautuvan käsittelyn aloittamisella Koulumatkatukilain mukainen päätekäsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön Kelan toimistoissa Aikuiskoulutustuen perusteella myönnettävän opintolainan valtiontakauksen päätekäsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön Kelan Saarijärven toimistossa Opintoetuuksilla tarkoitetaan opintotuki- ja koulumatkatukilain mukaisia etuuksia. Työttömän koulutusetuudet ja sotilasavustuslain mukainen korkoavustus on kuvattu näiden etuuksien kohdassa. Opintotuen, koulumatkatuen, korkoavustuksen ja aikuiskoulutustuen opintolainan valtiontakauksen tiedot ovat samassa opintotukirekisterissä. Ratkaisuissa tarvittavien oppilaitosten opintolinjakohtaiset tiedot on talletettu oppilaitosrekisteriin ja asuntolatietoja asuntolarekisteriin. Lainatakauksen käsittelyn yhteydessä käytetään hyväksi Suomen Asiakastiedon luottohäiriötietoja. Opintotuen hakemustietoja voi kysellä puhelinpalvelussa ( saakka) sekä Internetissä. Tietoja voi kysellä HST-kortilla ja verkkopankkitunnisteen avulla. 7.1 Opintotukitietokanta Opintotuki muodostuu opintorahasta tai aikuisopintorahasta (maksetaan enintään saakka), asumislisästä ja lainatakauksesta. Jokainen näistä voi esiintyä myös yksinään. Aikuiskoulutustuen lainatakaus on itsenäinen etuus. Opintotuki (opintoraha, asumislisä ja lainatakaus) myönnetään yleensä koko opiskeluajalle, ja se keskeytyy kesäloman ajaksi. Uutta lukuvuotta koskeva lainatakaus ratkaistaan kesän lainatakauseräajossa ja opiskelijalle lähetetään etuuspäätös, opintotuki laitetaan maksuun syksyn tuetun opiskelun alkuajan mukaisesti. Kun opiskelija on hakenut opintolainan pankista, pankki varaa takauksen käyttöönsä lähettämällä Kelalle varaussanoman sanomaliikenteen välityksellä. Kela lähettää pankille vastauksena takaustiedot tai varauksen hylkäämisen syyn. Tieto Oyj:n (nyk. TietoEnator Oyj) järjestelmässä rekisterit ja myös päätökset ovat olleet opintovuosikohtaiset Kelan opintotukikanta Opintotukitietokanta on relaatiopohjainen kanta ja sisältää voimassa olevan tilanteen lisäksi täydelliset historiatiedot. Opintotukijärjestelmästä on yhteydet maksujärjestelmään, takaisinperintäjärjestelmään ja muutosverokorttisysteemiin, joista on tarkemmat erilliskuvaukset.

19 19 Opintotukijärjestelmässä käytetään seuraavia kaikille etuuksille yhteisiä tietokantoja: henkilötietokanta päätöstietokanta fraasitietokanta maksatustietokanta maksunjakotietokanta seurantatietokanta kirjanpidon tositekanta apurekisteritietokanta rungon ohjaustietokanta aputaulukkotietokanta. Opintotukitietokanta sisältää seuraavat osat: hakemustietokanta perustetietokanta ratkaisutietokanta ratkaisun perustetietokanta maksutietokanta etuuserä maksurivi palautuksen alkuperäinen maksupäivä kuittaus/vähennys muu tili maksueste muun maksunvaatijan maksuerä muun maksunvaatijan maksurivi ratkaisun maksuhistoria maksuerässä käytetyt tukikuukaudet lukukausittain viitenumeron maksut liikamaksutietokanta verotustietokanta veronalaisen etuuden korjaus ennakonpalautus opintotuen seurantatietokanta seuranta- ja valvontatietokanta saapuvan tietoliikenteen valvontatietokanta apurekisteritietokanta lainakanta hakemusaputietokanta laskurivälitystietokanta tukihistoria laskutietokanta oppilaitostietokanta aputaulukkotietokanta välitystietokanta laskuritietokanta.

20 Tieto Oyj:n (nyk. TietoEnator Oyj) opintotukikanta Vaikka opintotuen atk-käsittely siirtyi Kelan koneelle, pääosaa vanhoista opintotukitiedoista säilytetään pelkästään Tieto Oyj:n (nyk. TietoEnator Oy) koneella. Tietoihin on ollut edelleen kyselytarvetta opintovuoden ratkaisuja ja aiempien vuosien tuloseurantoja tehtäessä. Kyselyrekisterit ovat olleet käytössä asti mm. tuloseurannan johdosta. Rekistereistä on ollut saatavissa peruste-, päätös- ja maksutiedot ja lainaehtojen päätöshistoria. 7.2 Koulumatkatukitietokanta Koulumatkatukena korvataan lukio- ja ammatillisia opintoja harjoittavien opiskelijoiden päivittäisestä koulumatkasta aiheutuvia kustannuksia. Tuki maksetaan sekä matkanjärjestäjille että hakijalle itselle. Tuen saajia on noin Noin opiskelijalle maksetaan tuki kokonaan tai osittain ja muiden tuki maksetaan vain matkan järjestäjälle (= laskuttajalle). Matkan järjestäjänä voi olla VR, Matkahuolto tai oppilaitoksen ylläpitäjä. Tiedot talletetaan Kelan opintotukitietokantaan omana etuusjärjestelmänään. Koulumatkan omat perusteet ja perusteiden mukaiset määrät ovat koulumatkatuen omissa taulukoissa, jotka on liitetty opintotukitietokantaan. Maksu voidaan maksaa myös sosiaalilautakunnalle. Koulumatkajärjestelmässä käytetään seuraavia omia tietokannan taulukoita tarvittavien opintotukitietokannan taulukoiden lisäksi: koulumatkatuen perusteet koulumatkan jakso koulumatkatuen määrä. Lukuvuodesta alkaen koulumatkatuessa on ohjelmallinen etuushistorian laskenta siltä osin, kun koulumatkatuki maksetaan opiskelijalle itselleen. Samoin on ohjelmallinen liittymä takaisinperintäjärjestelmään liikamaksun tallennuksessa. Valmistelun yhteydessä käsittelijä voi käyttää takautuvan maksun takaisinperintään. Koulumatkatuen maksuista voi ohjelmallisesti kuitata takaisinperintää samoin kuin muistakin etuuksista. 7.3 Korkoavustustietokanta Opintotukilain mukaisia korkoavustuksia maksetaan pienituloisille sekä korkotukilainoihin että markkinaehtoisiin lainoihin. Molempiin em. lainatyyppeihin hakemuksia tulee kaksi kertaa vuodessa, yhteensä n hakemusta. Korkoavustus voidaan maksaa enintään viideltä vuosipuoliskolta. Kaikista ratkaisuista annetaan päätös. Tiedot talletetaan Kelan opintotukitietokantaan omana etuusjärjestelmänään. Tiedot käsitellään korkokausittain; korkokausi on puolen vuoden mittainen aikajakso. Samalla käsittelykerralla ratkaistavat henkilön lainat yhdistetään samaan ratkaisuun. Jos maksu maksetaan suoraan pankille, jokaisesta lainasta on oma maksu. Jos maksu maksetaan itselle, saman pankin lainat yhdistetään samaan maksuun. Maksu voidaan maksaa myös sosiaalilautakunnalle.

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela)

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) Kansaneläkelaitos Rekisteriseloste 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) 15.9.2011 Postiosoite Postinumero Puhelin PL 450 00101 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa

Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa KELA Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa 19.1.2012 Tässä dokumentissa kerrotaan tiivistetysti mitä tietoja Kela saa Opetushallitukselta sekä mihin saatuja ja tällä hetkellä käytetään.

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2015 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Muutoksenhakulautakuntiin saapui

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Kelan toiminta-ajatus Kaikkien Kela

Lisätiedot

Kelan palvelut henkilöasiakkaille

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi)

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Taskutilasto 2015 2015

Taskutilasto 2015 2015 Taskutilasto 2015 taskutilasto 2015 Yleistä 1 Eläkkeet 7 Vammaisetuudet ja -palvelut 12 Sairausvakuutus 13 Kuntoutus 20 Työttömyysturva 21 Lapsiperheet 24 Asumistuet 29 Opiskelu 31 Sotilasavustus 34 Asioinnit

Lisätiedot

Taskutilasto 2014 2014

Taskutilasto 2014 2014 Taskutilasto 2014 taskutilasto 2014 Yleistä 1 Eläkkeet 6 Vammaisetuudet ja -palvelut 11 Sairausvakuutus 12 Kuntoutus 18 Työttömyysturva 19 Lapsiperheet 22 Asumistuet 26 Opiskelu 28 Sotilasavustus 30 Asioinnit

Lisätiedot

Toimittajatapaaminen 9.6.2010

Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Kela saa hoidettavakseen yhä uusia tehtäviä 1.4. 2009 Kelalle siirtyi elatustuki 1.9.2010 Kelalle siirtyy vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1.3.2011 uusi etuus, takuueläke

Lisätiedot

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kelan toiminta-ajatus: Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Kela tiedottaa 28.12.2004 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Ensi vuosi tuo tasokorotuksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja erityishoitorahan

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksissa tukena

Elämässä mukana muutoksissa tukena Elämässä mukana muutoksissa tukena Kaikkien Kela Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kaikki Suomessa asuvat ovat jossakin elämänsä vaiheessa Kelan asiakkaita.

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HAKEMUS. Sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla edistetään kuntalaisen omatoimista suoriutumista ja itsenäistä asumista.

HAKEMUS. Sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla edistetään kuntalaisen omatoimista suoriutumista ja itsenäistä asumista. HAKEMUS 1 TUUSULAN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA SAAPUNUT / 20 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla edistetään kuntalaisen omatoimista suoriutumista

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1243/2013 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 12.5.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia siten, että

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA SAAPUNUT / 200

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA SAAPUNUT / 200 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA SAAPUNUT / 200 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla edistetään

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Kelan sähköiset palvelut Maaseudun laajakaistat seminaarit, 3.2.2011 Seinäjoki Kai Ollikainen, Kela Länsi-Suomen alue

Kelan sähköiset palvelut Maaseudun laajakaistat seminaarit, 3.2.2011 Seinäjoki Kai Ollikainen, Kela Länsi-Suomen alue Kelan sähköiset palvelut Maaseudun laajakaistat seminaarit, 3.2.20 Seinäjoki Kai Ollikainen, Kela Länsi-Suomen alue Parasta palvelua Kelasta Peruslähtökohtana on ajatus palvella asiakasta helposti ja läheltä.

Lisätiedot

Kela Vuosikertomus 2008 Elämässä mukana muutoksissa tukena

Kela Vuosikertomus 2008 Elämässä mukana muutoksissa tukena Vuosikertomus 2008 Sisältö Pääjohtajan katsaus 6 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 7 Kela vuonna 2008 7 Kelan maksamat etuudet 9 Eläke- ja vammaisetuudet 9 Sairausvakuutusetuudet 11 Kuntoutusetuudet

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun

MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun MAAHANMUUTTAJA JA KELA Tervetuloa Joensuuhun Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun Toimittanut KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojekti yhteistyössä Kelan Joensuun toimiston kanssa Julkaisija

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

2005/06. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner

2005/06. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner 2005/06 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto

Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto Aineistokuvaus Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto Sisältökuvaus Aihealue Asiasanat Kohdejoukko Lähdeaineisto Tulostusaika 17.09.2015 / 14:03:31 Muuttujia 29 Muuttujaluettelo vuosi

Lisätiedot

Kelan IT-toiminnan haasteita

Kelan IT-toiminnan haasteita Agora ICT-foorumi Kelan IT-toiminnan haasteita Markku Suominen Kela, IT-johtaja..20 Kela Perustettu vuonna 37 Noin 600 toimihenkilöä 2 toimistoa Sivuvastaanottoja kpl Yhteispalveluja 7 kpl Työvoiman palvelukeskuksia

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 14.1.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Verotettavat tulot Muutto Sairastavuus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA SAAPUNUT / 200

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA SAAPUNUT / 200 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA SAAPUNUT / 200 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla edistetään

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Pirkkalan kunta Sivistysosasto Varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN 1. KOKOPÄIVÄHOITO... 2 2. HOITOMAKSU USEASTA LAPSESTA... 3 3.

Lisätiedot

Sisältö. Pirkko Karjalainen syntyi samana vuonna kuin Kela ja elää nyt aktiivista kolmatta elämänvaihetta.

Sisältö. Pirkko Karjalainen syntyi samana vuonna kuin Kela ja elää nyt aktiivista kolmatta elämänvaihetta. Vuosikertomus 2007 2 Sisältö Pirkko Karjalainen syntyi samana vuonna kuin Kela ja elää nyt aktiivista kolmatta elämänvaihetta. Pääjohtajan katsaus 6 Kela jokaista suomalaista varten 7 Kela vuonna 2007

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Elatusapuvelan perintä. Heikki Launiemi 9.10.2014 Lakimies, varatuomari Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto

Elatusapuvelan perintä. Heikki Launiemi 9.10.2014 Lakimies, varatuomari Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto Elatusapuvelan perintä Heikki Launiemi 9.10.2014 Lakimies, varatuomari Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto Elatustuen täytäntöönpano Elatustuen myöntäminen Vakuutuspiirit Elatusapuvelan perintä, elatustuen

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot