-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-02-16 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 72, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 73, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 23. helmikuuta Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee Mona Vikströmin ja Tua Mäenpään pöytäkirjantarkastajiksi.

4 74, KH :00 ILMOITUSASIAT Dnro 153/2014 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: kutsu maankäyttö- ja rakennuslain 8 :n mukaiseen kehittämiskeskusteluun vuonna 2015, klo Dnro 511/2013 Aluehallintovirasto: päätös Ragne Kommosen hallintokantelun johdosta. Aluehallintovirasto on päättänyt, että asia ei johda toimenpiteisiin aluehallinnon osalta. Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkansliassa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 75, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 75 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 75 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Sivistyslautakunnan , teknisen lautakunnan ja Pietarsaaren Veden johtokunnan kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista sivistyslautakunta , tekninen lautakunta ja Pietarsaaren Veden johtokunta ovat tehneet päätökset.

6 76, KH :00 SOCHV: 101/2014 VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOKSET, VANHUSHUOLTO Sotel Valmistelu: vanhushuollon päällikkö Kotihoidossa on järjestetty palveluohjaus alueen ikääntyneelle väestölle vanhuspalvelulain ( ) edellyttämällä tavalla. Neljän kunnan alueella oli alun perin 8 kotihoidon ohjaajaa. Näistä kolmen aikaisemmin kotihoidon ohjaajana toimineen viranhaltijan tehtävät on muutettu palveluohjaajan tehtäviksi. Palveluohjaajan toimenkuva on uusi. Näiden kolmen palveluohjaajana toimivan henkilön virkanimike tulisi muuttaa nykyistä tehtävänkuvaa vastaavaksi. Muutos koskee seuraavia virkoja: Pietarsaari 02 (virka 100 %), Uusikaarlepyy 02 (virka 100 %) ja Luoto 00 (virka 80 %). Palveluohjaajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa siihen, että heidän nykyiset kotihoidon ohjaajan virkansa voidaan muuttaa palveluohjaajan viroiksi. Työaika ei muutu eikä muutos aiheuta lisäkustannuksia. Vanhushuollon päällikkö Ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy virkanimikkeiden muutokset ja siirtää asian Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy virkanimikkeiden muutokset ja siirtää asian Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi virkanimikkeiden muutokset ja siirtää asian Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle. Kh Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy virkanimikkeiden muutokset.

7 77, KH :00 CFV: 890/2014 PEDERSÖREN KUNTA: LAUSUNTOPYYNTÖ, JOKA KOSKEE LÖVÖN OSAYLE- ISKAAVAN TARKISTUSTA Asiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kaupunginhallituksen kokouksessa. Pedersören kunnan lausuntopyyntö: Liite 77 A Asemakaava-arkkitehdin lausunto: Liite 77 B Johtava rakennustarkastajan lausunto: Liite 77 C Kaupunginsihteeri: Pedersören kunta on pyytänyt lausuntoa MRA 20 :n mukaisesti Pietarsaaren kaupungilta Lövön osayleiskaavan tarkistuksesta. Asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa ja johtava rakennustarkastaja Rolf Nilsson ovat tutustuneet osayleiskaavaan, ja laatineet asiasta liitteinä olevat lausunnot. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää asemakaava-arkkitehdin ja johtavan rakennustarkastajan lausunnot asiasta lausuntonaan Pedersören kunnalle.

8 77, KH :00 / :s bilaga: Liite 77 A, kh

9 77, KH :00 / :s bilaga: Liite 77 B, kh

10 77, KH :00 / :s bilaga: Liite 77 C, kh

11 78, KH :00 TV: 116/2015 KATUJEN KUNNON PIKAINEN PARANTAMINEN, MÄÄRÄRAHA-ANOMUS TL Ehdotus vuonna 2013: Liite 20 Valmistelu: Johan Enlund, Harri Kotimäki, Talousarviota ja taloussuunnitelmaa käsiteltäessä keskusteltiin paljon kaduistamme ja niiden kunnosta. Kaupunginvaltuusto ja asukkaat ovat nyt samaa mieltä siitä, että taso on laskenut liian huonoksi. Jotta saataisiin jonkinlainen käsitys kokonaisuudesta, tehtiin vuonna 2012 kuntokartoitus kaikille asfaltoiduille kaduille, poikkeuksena Länsinummi, jota silloin saneerattiin. Syksyllä 2013 on kunnallistekninen osasto myös vastannut kysymykseen miten kadut saadaan kuntoon? Silloin tehtiin karkea arvio ja ehdotus toimenpiteistä, jotka johtaisivat tasokorotuksiin investointi- ja käyttötaloudessa. Lyhyesti sanottuna kaduilla niin kuin rakennuksillakin on oma tekninen käyttöikänsä ja meillä on korjausvelkaa. On katuja, jotka pitäisi kunnostaa syvältä ja katuja, joissa on vikaa päällysrakenteessa tai vain päällysteessä. Jos halutaan nopeaa parannusta, niin pintavaurioiden korjaaminen eli asfaltointi on toimenpiteistä nopein. Öljyn hinta vaikuttaa asfaltointeihin monella tapaa. Nyt ei olisi ollenkaan huono ajankohta tehdä sitä työtä, mikä tulee tehdä joka tapauksessa. Viime vuonna jäimme ilman asfaltointimäärärahaa ja aikaisemminkin olemme jättäneet katuja puolivalmiiksi, ilman päällystystä. Nyt olemme arvioineet, mikä olisi pikainen tarve asfaltointeja ajatellen. Uudisrakentamiseen (saneeratut ja uudet kadut vielä ilman asfalttia) tarvittaisiin (5,9 km) ja pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) Liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset) tarvittaisiin Lisäksi olisi tarvetta muihinkin toimenpiteisiin, kuten kuivatuksen parantamiseen, valaistukseen ja liikenneturvallisuuteen. Se voitaisiin ottaa huomioon tulevissa talousarvioissa, kun annetaan kehykset kunnallistekniikalle. Tarpeellisista viimeistelytöistä ja asfaltoinneista päättäisi tekninen lautakunta erikseen - eli siitä, miten lisämääräraha kohdennetaan. Kaupungininsinööri:

12 78, KH :00 TV: 116/2015 Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tämä ehdottaisi kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Ehdotus Päätös Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Ehdotus vuonna 2013: Liite 78 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla.

13 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Enligt konditionsgranskning, våren 2012 (kartbilagor): Mycket dåliga gator: 8,8 km / Erittäin huonoja katuja - asfalteras genast 4,3 km / olisi heti asfaltoitava (4300 x 72 = ) - saneras genast 4,5 km / olisi heti saneerattava (4500 x 480 = ) Dåliga gator: 11 km / Huonoja katuja - asfaltering /asfaltointi ( x 72 = ) Tillfredställande 17,4 km / Tyydyttäviä katuja - hålls i skick / pidetään kunnossa Bra: 26,1 km / Hyviä katuja - hålls i skick / pidetään kunnossa Mycket bra: 54,8 km / Erittäin hyviä - hålls i skick / pidetään kunnossa Grusgator: km / Sorakatuja - hålls i skick / pidetään kunnossa - saneras / saneerataan Vad betyder det: 250 km gator med livslängd 50 år skulle betyda att det årliga behovet för saneringar (grundförbättring) är ca 5 km. Saneringslängden borde alltså fördubblas av det nuvarande. Slitaget förutsätter tätare pådragningsåtgärder på huvudleder. Anslaget för pådragningar i driftsbudgeten borde höjas. Ett fungerande ytvattensystem minskar tjälskador så att underhållet för diken borde också ökas. Det som är på gång i Finland är ett projekt där man försöker kalkylera saneringsskulden. Kriterier och livslängden skall ännu redas ut och en rekommendation torde vara på kommande. Trafikmängder måste tas i beaktande då man definierar prioriteringen. Mitä tämä tarkoittaa: 250 km katuja kestoiällä 50 vuotta tarkoittaisi, että vuotuinen tarve saneerauksille (perusparannus) on noin 5 km. Saneerauspituus pitäisi siis kaksinkertaistaa nykyisestä. Kuluminen edellyttää tiheämpiä pintaustoimenpiteitä pääväylillä. Pintauksiin varattua määrärahaa tulisi korottaa. Toimiva pintavesijärjestelmä vähentää routavaurioita eli ojien kunnossapitoa tulisi myös lisätä. Suomessa on parhaillaan käynnissä hanke, jossa yritetään laskea korjausvelan suuruutta. Kriteerit ja kestoiät tulee vielä selvittää ja suositus lienee tulossa. Liikennemäärät pitää ottaa huomioon korjausten tärkeysjärjestystä määriteltäessä. Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

14 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Enligt en grov uppskattning skulle omedelbara behovet vara över 2 miljoner euro till saneringar. Karkean arvion mukaan välitön saneerausten lisätarve olisi yli 2 miljoonaa euroa. Sen jälkeen / i fortsättningen: I BUDGETEN: 5000 x 280 = /år (tilläggsbehovet = ) BUDJETISSA: 5000 x 280 = /vuosittain (lisäystarve = ) Gatu-underhållets behov (årligen) för att höja på underhållets kvalitet ( /vuosi)/ Kadun kunnossapitäjän tarpeet (vuosittain) kadun kunnossapidon laatutason parantamiseksi ( /vuosi) Saneringstakten bör ökas / Saneerausvauhtia pitää lisätä Tilläggsanslag för ytvattendikning (för att hyra grävmaskinsarbete) / Lisämäärärahaa ojien kunnostukseen (ostopalvelu) / år Till risröjning en person, eventuellt säsongsanställd över 6 månader / Risusavottaan yksi henkilö, mahdollisesti kausityöntekijä yli 6 kuukautta / år En arbetsledare till, typ arbetande arbetsledare (timavlönad) / Työnjohtaja lisää, tyyppiä työhön osallistuva työnjohtaja" (tuntipalkkainen) / år Till renhållning tilläggsanslag för köptjänster: Sopmaskin + handarbete / Puhtaanapitoon lisämääräraha ostopalveluille: Lakaisukone + käsityötä / år (Vem sköter om renhållningen sommartid vid stadens tomma tomter, mätningsavdelningen? / Kuka huolehtii kupungin tyhjien tonttien kohdalla puhtaanapidosta, mittausosastoko?) Trafikregleringar (målningar), höjningen ingår redan i budgetförslaget / Liikenteen ohjaus (maalaukset), korotus sisältyy jo budjettiehdotukseen /år Asfalteringsanslaget / Määräraha asfaltointiin / år Stolpfundamenten av belysning och trafikljus / Valo- ja liikennevalopylväiden perustukset / år (rätas upp 10 till per år / oikaistaan 10 lisää vuosittain) Nya trafikmärken / Uusiin liikennemerkkeihin (30 till byts per år / 30 lisää vaihdettaisiin vuosittain) Harri Kotimäki, Nicklas Gustafsson Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

15 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh ROTI 2013: Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

16 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

17 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

18 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

19 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

20 79, KH :00 CFV: 892/2014 LAUSUNTO KOSKIEN POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN EHDOTUSTA UUSIK- SI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Yrl Liite A. Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimiston lausunto; ehdotus uusista jätehuoltomääräyksistä. Pohjanmaan jätelautakunta on pyytänyt ympäristönsuojelutoimiston lausuntoa uusista valmisteilla olevista jätehuoltomääräyksistä. Pohjanmaan jätelautakunta uudistaa kunnalliset jätehuoltomääräykset Kuntaliiton vuoden 2014 mallin mukaisesti, koska nykyiset määräykset perustuvat Kuntaliiton vuoden 1994 malliin. Tavoitteena on, että uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Ehdotus rakentuu kolmeen osaan. Yleinen osa, joka sisältää tietoa ja ohjeita jätteiden käsittelystä sekä esittelee jätelain ja - asetuksen määräykset ja periaatteet. Toinen osa koostuu varsinaisista määräyksistä nykyisen kotitalousjätteen keräys- ja käsittelyjärjestelmän mukaisesti, jonka ehdotetaan astuvan voimaan Kolmas osa koostuu yksittäisistä määräyksistä, jotka ehdotetaan otettavan käyttöön , Ekorosk Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti, noudattaen biojätteen ja energiajätteen keräystä erillisissä astioissa (nk. 2- astiajärjestelmä). Ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on nähtävillä jätelautakunnan kotisivuilla. Ehdotus Päätös Vt. ympäristönsuojelupäällikkö: Ympäristönsuojelutoimiston lausunto Pohjanmaan jätelautakunnalle merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Yrl Liite A. Ympäristönsuojelutoimiston lausunto ( ) Pohjanmaan jätelautakunta teki päätöksen kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamista koskevan asian palauttamisesta uudelleen valmistelua varten sekä, että kunnille annetaan mahdollisuus antaa lausunto päivitetyistä kunnallisista jätehuoltomääräyksistä. Pietarsaaren kaupunginhallitus pyytää ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa koskien ehdotusta uusiksi jätehuoltomääräyksiksi.

21 79, KH :00 CFV: 892/2014 Pohjanmaan jätelautakunta pyysi ympäristönsuojelutoimiston lausuntoa uusista jätehuoltomääräyksistä, jotka ovat valmistelun alla. Ympäristönsuojelutoimisto antoi lausuntonsa (Liite A). Ympäristönsuojelutoimiston lausunnossa huomautetaan, että on huolella harkittava, kuinka määräykset 2-astian järjestelmästä sisällytetään jätehuoltomääräyksiin, koska tulevasta jätteiden keräysjärjestelmästä ei ole vielä päätetty Pohjanmaan jätelautakunnassa. Tämän lisäksi ympäristönsuojelutoimisto huomautti, että kunnalliset jätehuoltomääräykset koskevat jossain muodossa jokaista Pohjanmaan jätelautakunnan toiminta-alueen kansalaista ja niistä olisi sen vuoksi kuulutettava kaikkien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Ympäristönsuotoimisto esitti myös kommentteja kompostoinnista ja lietteen omatoimisesta käsittelystä. Asiaa koskevien kuntien ympäristösuojeluvastuullisten viranhaltijoiden annettua lausuntonsa, on jätehuoltomääräykset osittain päivitetty näiden lausuntojen mukaisesti. Ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on hallintolain mukaisesti kuulutettu kaikkia asiaa koskevien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla Tarkistettu ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on jaettu kahteen osaan, yleiseen osaan ja kotitalousjätteiden keräystä ja käsittelyä koskeviin varsinaisiin määräyksiin. Nämä ehdotetaan otettavan käyttöön Tarkistetuissa jätehuoltomääräyksissä on ympäristönsuojelutoimiston lausunto otettu huomioon. Muutoin tarkistettu ehdotus seuraa Kuntaliiton mallia vuodelta 2014 ja uudet jätteidenkäsittelyohjeet ovat helpommin luettavissa kuin nykyiset määräykset. Ehdotus Päätös Ympäristönsuojelupäällikkö: Ympäristö- ja rakennuslautakunta lähettää yllä olevan lausuntonaan Pietarsaaren kaupunginhallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin. Kh Pohjanmaan jätelautakunnan lausuntopyyntö: Liite 79 A Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset alkaen (ehdotus): Liite 79 B Ehdotus

22 79, KH :00 CFV: 892/2014 Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää edellä esitetyn ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon lausuntonaan asiasta.

23 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 A, kh

24 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

25 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

26 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

27 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

28 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

29 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

30 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

31 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

32 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

33 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

34 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

35 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

36 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

37 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

38 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

39 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

40 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

41 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

42 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

43 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

44 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

45 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

46 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

47 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

48 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

49 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

50 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

51 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

52 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

53 80, KH :00 CFV: 891/2014 EHDOTUS KOTITALOUSJÄTTEEN KERÄYSJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISEKSI Pohjanmaan jätelautakunnan lausuntopyyntö: Liite 80 A Pöytäkirjanote Ekoroskin hallituksen kokouksesta liitteineen: Liite 80 B Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto: Liite 80 C Kaupunginsihteeri: Ekoroskin hallitus on ehdottanut Pohjanmaan jätelautakunnalle, että jätelautakunta tekee periaatepäätöksen muuttaa kiinteistöjen kotitalousjätteen keräystä ja käsittelyä ns. 2- astiajärjestelmän mukaisesti. 2-astiajärjestelmällä tarkoitetaan, että bio- ja energiajäte kerätään kiinteistöillä eri säiliöihin ja jakeet kuljetetaan erotettuna käsittelyä varten, joko kaksilokeroisilla jäteautoilla yhdellä noutokerralla tai tavanomaisilla jäteautoilla erillisillä noutokerroilla. Ekoroskin hallitus ehdottaa jätelautakunnalle, että 2- astiajärjestelmään voidaan siirtyä vuoden 2015 syksyllä ja että kotitalousjätteen tyhjennysväli on korkeintaan 2 viikkoa biojätteelle ja korkeintaan 8 viikkoa energiajätteelle. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja päättää kannastaan ehdotettuun muutokseen.

54 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 A, kh

55 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 A, kh

56 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

57 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

58 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

59 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

60 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

61 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

62 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

63 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

64 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

65 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

66 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

67 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 C, kh

68 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 C, kh

69 81, KH :00 CFV: 149/2015 PIETARSAAREN KAUPUNGIN UUDET VERKKOSIVUT Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren kaupungin nykyiset Internet-sivut (verkkosivut) on otettu käyttöön vuonna Tekniikka on mennyt kymmenessä vuodessa paljon eteenpäin, ja sivut ovat käytettävyydeltään ja ulkonäöltään vanhentuneet. Kaupungin Internet-sivut ovat kuitenkin tänä päivänä tärkein viestintäkanava kuntalaisille ja muille sidosryhmille. Pietarsaaren kaupungin sivuilla käy päivittäin keskimäärin noin kävijää ja kuukaudessa keskimäärin kävijää. Uudistuksen tavoitteena on parantaa käytettävyyttä selkeyttämällä verkkosivujen navigointia, uudistamalla ulkoasua ja kehittämällä olemassa olevia toiminnallisuuksia. Uudistuksen myötä mobiilikäyttäjät huomioidaan entistä paremmin, kun sivuston käytöstä tehdään päätelaiteriippumatonta. Verkkouudistuksella luodaan pohjaa sähköisten palveluiden yhä laajemmalle käyttöönotolle sekä kuntalaisen vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien entistä paremmalle huomioimiselle. Verrattuna nykyisten sivujen julkaisuajankohtaan, alkuvuoteen 2006, käyttäjät ovat yhä tottuneempia verkkopalveluiden käytössä ja verkkopalveluilta odotetaan yhä parempia käyttökokemuksia. Myös laitteet, joilta palveluita käytetään, ovat monipuolistuneet ja kehittyneet yhä mobiilimpaan suuntaan. Verkkosivujen uudistus on ajankohtaista vuonna Projekti olisi syytä aloittaa tarjousten pyytämisellä mahdollisimman pian, että uudet sivut saataisiin käyttöön vuoden 2016 alusta. Tarkoitusta varten ei ole budjetoitu varoja. Kaupunginkanslia koordinoi sivu-uudistusta. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että verkkosivuuudistusprojekti aloitetaan, ja määrärahat tarkoitukseen otetaan kaupunginhallituksen käyttömäärärahoista.

70 82, KH :00 CFV: 449/2013 PIETARSAAREN KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ Kh Kaupunginsihteeri: TKK on johtanut keväästä 2013 alkaen työtä Pietarsaaren kaupungin strategista suuntautumista koskevan ehdotuksen laatimiseksi. Strategian on tarkoitus tukea niiden taloudellisten tavoitteiden toteuttamista, joista kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. TKK päätti , että strategiatyössä keskitytään Omistajastrategian, Palvelustrategian, Henkilöstöstrategian ja Yhteistyöstrategian laatimiseen. Kutakin osastrategiaa varten valittiin hankevetäjä, joka puolestaan valitsi jäsenet työryhmäänsä. Osastrategiahankkeiden vetäjät ovat raportoineet työstä säännöllisesti ja tehneet ehdotuksen ohjausryhmäksi (TKK). Lisäksi osana strategiaprosessia päätettiin toteuttaa asukaskysely, jonka tuloksia ehdotetaan hyödynnettävän työn jatkossa. Tähän työhön perustuen kaupunginhallitukselle esitellään periaatteita, joiden ehdotetaan ohjaavan strategiatyön jatkoa. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus keskustelee strategiatyön jatkoa ohjaavista periaatteista. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. TKK Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee kaupungin strategiatyöstä ja ehdotetuista periaatteista. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi. TKK Ehdotus Kaupunginjohtaja:

71 82, KH :00 CFV: 449/2013 Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee kaupungin strategiatyöstä ja ehdotetuista periaatteista. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi. Kh Kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet: Liite 96 Kaupunginsihteeri: Talous-, kehittämis- ja konsernijaoston johtaman strategiaprosessin puitteissa on esitetty lukuisia kaupungin palvelutuotantoa, omistusta ja ohjausta koskevia muutos- ja kehitysehdotuksia ja niistä on keskusteltu. Ehdotukset, jotka eivät välttämättä aina ole olleet johdonmukaisia, ovat koskeneet sekä pieniä yksityiskohtia että suuria rakenteellisia muutoksia. Jotta talous-, kehittämis- ja konsernijaosto voisi paremmin ohjata strategiaprosessia ja sen sijaan, että jaosto koettaisi suoraan toteuttaa yksittäiset muutosehdotukset, on talous-, kehittämisja konsernijaosto ehdottanut, että kaupunki vahvistaa ensin joitakin yleisiä tavoitteita ja periaatteita. Periaatteiden tulee sisältää tarvittavat linjaukset strategiatyön jatkoa varten ja johtaa haluttuun vaikutukseen ja tavoiteltuun lopputulokseen. Tavoitteiden ja periaatteiden vahvistamisen jälkeen eri muutosehdotukset voidaan konkretisoida vahvistettujen periaatteiden avulla, mikä edistänee joustavampaa päätösprosessia. Kaupungin palvelutuotannon, hallinnon ja omistuksen tarpeellisiin muutoksiin johtavien päätösten mahdollistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin ylin päättävä elin on sitoutunut kaupungin strategisen suuntautumisen yleisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Strategiaprosessi on esitelty ja siitä on keskusteltu kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2013 ja tammikuussa 2014 sekä muutamia kertoja kaupunginhallituksessa, mutta mitään virallisia päätöksiä ei kuitenkaan ole tehty. Tämän sitoutumisprosessin osana ehdotetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavassa kokouksessaan edellä olevassa liitteessä esitetyt kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet, mutta että ennen sitä kokoonnutaan asiaa koskevaan epäviralliseen seminaariin. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa - että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä olevassa liitteessä esitellyt kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet

72 82, KH :00 CFV: 449/ että kaupunginvaltuusto keskustelee ennen pidettävää kokoustaan edellä olevassa liitteessä esitellyistä kaupungin strategisen suuntautumisen yleisistä tavoitteista ja periaatteista epävirallisessa seminaarissa. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet: Liite 26 Ehdotus Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä olevassa liitteessä esitellyt kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet - että kaupunginvaltuusto keskustelee ennen pidettävää kokoustaan edellä olevassa liitteessä esitellyistä kaupungin strategisen suuntautumisen yleisistä tavoitteista ja periaatteista epävirallisessa seminaarissa. Kaupunginvaltuusto: Owe Sjölundin ehdotuksesta, jota kannattivat Ulla Hellén, Eero Luomala ja Jarmo Ittonen, kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet ja suuntaa-antavat periaatteet asian liitteen mukaisesti, kuitenkin seuraavin tekstimuutoksin: - Sana "asiakasvalintoja" muutetaan muotoon "valintoja" tavoitteessa asukkaisiin keskittyminen - Lause "Tietty %-osuus (päätetään myöhemmin) kaupungin budjetista kilpailutetaan" poistetaan tavoitteesta kaupungin talous tasapainoon. - Lause "Veroaste lasketaan alueen keskiarvoon ja/tai alimmalle mahdolliselle tasolle (taloussuunnitelmakauden lopussa)" tavoitteessa kaupungin talous tasapainoon muutetaan muotoon "Kaupunki pyrkii laskemaan veroastetta alueen keskiarvoon ja/tai alimmalle kestävälle tasolle (taloussuunnitelmakauden lopussa)". - Organisointiperiaatteen alla oleva lause "Kaupunki korostaa osaamiskeskeisyyttä ja nimittää johtohenkilöitä/hallitusten jäseniä tarpeellisen pätevyysprofiilin mukaan sekä palkkaa avainhenkilöitä markkinoiden mukaisilla perusteilla." muutetaan muotoon "Kaupunki korostaa osaamiskeskeisyyttä ja nimittää johtohenkilöitä/hallitusten jäseniä tarpeellisen pätevyysprofiilin mukaan." - Organisointiperiaatteen alla oleva kappale "Kaupunki yhdenmukaistaa henkilöstön työsopimukset hallinnollisesti. Yhtiöitettyihin yksiköihin palkataan uutta henkilöstöä yksityisillä työsopimuksilla. Kaupunki korvaa tarvit-

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 0 SISÄLTÖ - II osa 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINHALLITUS 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 27 TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot