-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-02-16 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 72, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 73, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 23. helmikuuta Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee Mona Vikströmin ja Tua Mäenpään pöytäkirjantarkastajiksi.

4 74, KH :00 ILMOITUSASIAT Dnro 153/2014 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: kutsu maankäyttö- ja rakennuslain 8 :n mukaiseen kehittämiskeskusteluun vuonna 2015, klo Dnro 511/2013 Aluehallintovirasto: päätös Ragne Kommosen hallintokantelun johdosta. Aluehallintovirasto on päättänyt, että asia ei johda toimenpiteisiin aluehallinnon osalta. Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkansliassa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 75, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 75 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 75 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Sivistyslautakunnan , teknisen lautakunnan ja Pietarsaaren Veden johtokunnan kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista sivistyslautakunta , tekninen lautakunta ja Pietarsaaren Veden johtokunta ovat tehneet päätökset.

6 76, KH :00 SOCHV: 101/2014 VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOKSET, VANHUSHUOLTO Sotel Valmistelu: vanhushuollon päällikkö Kotihoidossa on järjestetty palveluohjaus alueen ikääntyneelle väestölle vanhuspalvelulain ( ) edellyttämällä tavalla. Neljän kunnan alueella oli alun perin 8 kotihoidon ohjaajaa. Näistä kolmen aikaisemmin kotihoidon ohjaajana toimineen viranhaltijan tehtävät on muutettu palveluohjaajan tehtäviksi. Palveluohjaajan toimenkuva on uusi. Näiden kolmen palveluohjaajana toimivan henkilön virkanimike tulisi muuttaa nykyistä tehtävänkuvaa vastaavaksi. Muutos koskee seuraavia virkoja: Pietarsaari 02 (virka 100 %), Uusikaarlepyy 02 (virka 100 %) ja Luoto 00 (virka 80 %). Palveluohjaajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa siihen, että heidän nykyiset kotihoidon ohjaajan virkansa voidaan muuttaa palveluohjaajan viroiksi. Työaika ei muutu eikä muutos aiheuta lisäkustannuksia. Vanhushuollon päällikkö Ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy virkanimikkeiden muutokset ja siirtää asian Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy virkanimikkeiden muutokset ja siirtää asian Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi virkanimikkeiden muutokset ja siirtää asian Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle. Kh Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy virkanimikkeiden muutokset.

7 77, KH :00 CFV: 890/2014 PEDERSÖREN KUNTA: LAUSUNTOPYYNTÖ, JOKA KOSKEE LÖVÖN OSAYLE- ISKAAVAN TARKISTUSTA Asiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kaupunginhallituksen kokouksessa. Pedersören kunnan lausuntopyyntö: Liite 77 A Asemakaava-arkkitehdin lausunto: Liite 77 B Johtava rakennustarkastajan lausunto: Liite 77 C Kaupunginsihteeri: Pedersören kunta on pyytänyt lausuntoa MRA 20 :n mukaisesti Pietarsaaren kaupungilta Lövön osayleiskaavan tarkistuksesta. Asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa ja johtava rakennustarkastaja Rolf Nilsson ovat tutustuneet osayleiskaavaan, ja laatineet asiasta liitteinä olevat lausunnot. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää asemakaava-arkkitehdin ja johtavan rakennustarkastajan lausunnot asiasta lausuntonaan Pedersören kunnalle.

8 77, KH :00 / :s bilaga: Liite 77 A, kh

9 77, KH :00 / :s bilaga: Liite 77 B, kh

10 77, KH :00 / :s bilaga: Liite 77 C, kh

11 78, KH :00 TV: 116/2015 KATUJEN KUNNON PIKAINEN PARANTAMINEN, MÄÄRÄRAHA-ANOMUS TL Ehdotus vuonna 2013: Liite 20 Valmistelu: Johan Enlund, Harri Kotimäki, Talousarviota ja taloussuunnitelmaa käsiteltäessä keskusteltiin paljon kaduistamme ja niiden kunnosta. Kaupunginvaltuusto ja asukkaat ovat nyt samaa mieltä siitä, että taso on laskenut liian huonoksi. Jotta saataisiin jonkinlainen käsitys kokonaisuudesta, tehtiin vuonna 2012 kuntokartoitus kaikille asfaltoiduille kaduille, poikkeuksena Länsinummi, jota silloin saneerattiin. Syksyllä 2013 on kunnallistekninen osasto myös vastannut kysymykseen miten kadut saadaan kuntoon? Silloin tehtiin karkea arvio ja ehdotus toimenpiteistä, jotka johtaisivat tasokorotuksiin investointi- ja käyttötaloudessa. Lyhyesti sanottuna kaduilla niin kuin rakennuksillakin on oma tekninen käyttöikänsä ja meillä on korjausvelkaa. On katuja, jotka pitäisi kunnostaa syvältä ja katuja, joissa on vikaa päällysrakenteessa tai vain päällysteessä. Jos halutaan nopeaa parannusta, niin pintavaurioiden korjaaminen eli asfaltointi on toimenpiteistä nopein. Öljyn hinta vaikuttaa asfaltointeihin monella tapaa. Nyt ei olisi ollenkaan huono ajankohta tehdä sitä työtä, mikä tulee tehdä joka tapauksessa. Viime vuonna jäimme ilman asfaltointimäärärahaa ja aikaisemminkin olemme jättäneet katuja puolivalmiiksi, ilman päällystystä. Nyt olemme arvioineet, mikä olisi pikainen tarve asfaltointeja ajatellen. Uudisrakentamiseen (saneeratut ja uudet kadut vielä ilman asfalttia) tarvittaisiin (5,9 km) ja pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) Liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset) tarvittaisiin Lisäksi olisi tarvetta muihinkin toimenpiteisiin, kuten kuivatuksen parantamiseen, valaistukseen ja liikenneturvallisuuteen. Se voitaisiin ottaa huomioon tulevissa talousarvioissa, kun annetaan kehykset kunnallistekniikalle. Tarpeellisista viimeistelytöistä ja asfaltoinneista päättäisi tekninen lautakunta erikseen - eli siitä, miten lisämääräraha kohdennetaan. Kaupungininsinööri:

12 78, KH :00 TV: 116/2015 Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tämä ehdottaisi kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Ehdotus Päätös Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Ehdotus vuonna 2013: Liite 78 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla.

13 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Enligt konditionsgranskning, våren 2012 (kartbilagor): Mycket dåliga gator: 8,8 km / Erittäin huonoja katuja - asfalteras genast 4,3 km / olisi heti asfaltoitava (4300 x 72 = ) - saneras genast 4,5 km / olisi heti saneerattava (4500 x 480 = ) Dåliga gator: 11 km / Huonoja katuja - asfaltering /asfaltointi ( x 72 = ) Tillfredställande 17,4 km / Tyydyttäviä katuja - hålls i skick / pidetään kunnossa Bra: 26,1 km / Hyviä katuja - hålls i skick / pidetään kunnossa Mycket bra: 54,8 km / Erittäin hyviä - hålls i skick / pidetään kunnossa Grusgator: km / Sorakatuja - hålls i skick / pidetään kunnossa - saneras / saneerataan Vad betyder det: 250 km gator med livslängd 50 år skulle betyda att det årliga behovet för saneringar (grundförbättring) är ca 5 km. Saneringslängden borde alltså fördubblas av det nuvarande. Slitaget förutsätter tätare pådragningsåtgärder på huvudleder. Anslaget för pådragningar i driftsbudgeten borde höjas. Ett fungerande ytvattensystem minskar tjälskador så att underhållet för diken borde också ökas. Det som är på gång i Finland är ett projekt där man försöker kalkylera saneringsskulden. Kriterier och livslängden skall ännu redas ut och en rekommendation torde vara på kommande. Trafikmängder måste tas i beaktande då man definierar prioriteringen. Mitä tämä tarkoittaa: 250 km katuja kestoiällä 50 vuotta tarkoittaisi, että vuotuinen tarve saneerauksille (perusparannus) on noin 5 km. Saneerauspituus pitäisi siis kaksinkertaistaa nykyisestä. Kuluminen edellyttää tiheämpiä pintaustoimenpiteitä pääväylillä. Pintauksiin varattua määrärahaa tulisi korottaa. Toimiva pintavesijärjestelmä vähentää routavaurioita eli ojien kunnossapitoa tulisi myös lisätä. Suomessa on parhaillaan käynnissä hanke, jossa yritetään laskea korjausvelan suuruutta. Kriteerit ja kestoiät tulee vielä selvittää ja suositus lienee tulossa. Liikennemäärät pitää ottaa huomioon korjausten tärkeysjärjestystä määriteltäessä. Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

14 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Enligt en grov uppskattning skulle omedelbara behovet vara över 2 miljoner euro till saneringar. Karkean arvion mukaan välitön saneerausten lisätarve olisi yli 2 miljoonaa euroa. Sen jälkeen / i fortsättningen: I BUDGETEN: 5000 x 280 = /år (tilläggsbehovet = ) BUDJETISSA: 5000 x 280 = /vuosittain (lisäystarve = ) Gatu-underhållets behov (årligen) för att höja på underhållets kvalitet ( /vuosi)/ Kadun kunnossapitäjän tarpeet (vuosittain) kadun kunnossapidon laatutason parantamiseksi ( /vuosi) Saneringstakten bör ökas / Saneerausvauhtia pitää lisätä Tilläggsanslag för ytvattendikning (för att hyra grävmaskinsarbete) / Lisämäärärahaa ojien kunnostukseen (ostopalvelu) / år Till risröjning en person, eventuellt säsongsanställd över 6 månader / Risusavottaan yksi henkilö, mahdollisesti kausityöntekijä yli 6 kuukautta / år En arbetsledare till, typ arbetande arbetsledare (timavlönad) / Työnjohtaja lisää, tyyppiä työhön osallistuva työnjohtaja" (tuntipalkkainen) / år Till renhållning tilläggsanslag för köptjänster: Sopmaskin + handarbete / Puhtaanapitoon lisämääräraha ostopalveluille: Lakaisukone + käsityötä / år (Vem sköter om renhållningen sommartid vid stadens tomma tomter, mätningsavdelningen? / Kuka huolehtii kupungin tyhjien tonttien kohdalla puhtaanapidosta, mittausosastoko?) Trafikregleringar (målningar), höjningen ingår redan i budgetförslaget / Liikenteen ohjaus (maalaukset), korotus sisältyy jo budjettiehdotukseen /år Asfalteringsanslaget / Määräraha asfaltointiin / år Stolpfundamenten av belysning och trafikljus / Valo- ja liikennevalopylväiden perustukset / år (rätas upp 10 till per år / oikaistaan 10 lisää vuosittain) Nya trafikmärken / Uusiin liikennemerkkeihin (30 till byts per år / 30 lisää vaihdettaisiin vuosittain) Harri Kotimäki, Nicklas Gustafsson Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

15 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh ROTI 2013: Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

16 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

17 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

18 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

19 78, KH :00 / :s bilaga: Liite 78, kh Staden Jakobstad, Kommunaltekniska avdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki, Kunnallistekninen osasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

20 79, KH :00 CFV: 892/2014 LAUSUNTO KOSKIEN POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN EHDOTUSTA UUSIK- SI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Yrl Liite A. Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimiston lausunto; ehdotus uusista jätehuoltomääräyksistä. Pohjanmaan jätelautakunta on pyytänyt ympäristönsuojelutoimiston lausuntoa uusista valmisteilla olevista jätehuoltomääräyksistä. Pohjanmaan jätelautakunta uudistaa kunnalliset jätehuoltomääräykset Kuntaliiton vuoden 2014 mallin mukaisesti, koska nykyiset määräykset perustuvat Kuntaliiton vuoden 1994 malliin. Tavoitteena on, että uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Ehdotus rakentuu kolmeen osaan. Yleinen osa, joka sisältää tietoa ja ohjeita jätteiden käsittelystä sekä esittelee jätelain ja - asetuksen määräykset ja periaatteet. Toinen osa koostuu varsinaisista määräyksistä nykyisen kotitalousjätteen keräys- ja käsittelyjärjestelmän mukaisesti, jonka ehdotetaan astuvan voimaan Kolmas osa koostuu yksittäisistä määräyksistä, jotka ehdotetaan otettavan käyttöön , Ekorosk Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti, noudattaen biojätteen ja energiajätteen keräystä erillisissä astioissa (nk. 2- astiajärjestelmä). Ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on nähtävillä jätelautakunnan kotisivuilla. Ehdotus Päätös Vt. ympäristönsuojelupäällikkö: Ympäristönsuojelutoimiston lausunto Pohjanmaan jätelautakunnalle merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Yrl Liite A. Ympäristönsuojelutoimiston lausunto ( ) Pohjanmaan jätelautakunta teki päätöksen kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamista koskevan asian palauttamisesta uudelleen valmistelua varten sekä, että kunnille annetaan mahdollisuus antaa lausunto päivitetyistä kunnallisista jätehuoltomääräyksistä. Pietarsaaren kaupunginhallitus pyytää ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa koskien ehdotusta uusiksi jätehuoltomääräyksiksi.

21 79, KH :00 CFV: 892/2014 Pohjanmaan jätelautakunta pyysi ympäristönsuojelutoimiston lausuntoa uusista jätehuoltomääräyksistä, jotka ovat valmistelun alla. Ympäristönsuojelutoimisto antoi lausuntonsa (Liite A). Ympäristönsuojelutoimiston lausunnossa huomautetaan, että on huolella harkittava, kuinka määräykset 2-astian järjestelmästä sisällytetään jätehuoltomääräyksiin, koska tulevasta jätteiden keräysjärjestelmästä ei ole vielä päätetty Pohjanmaan jätelautakunnassa. Tämän lisäksi ympäristönsuojelutoimisto huomautti, että kunnalliset jätehuoltomääräykset koskevat jossain muodossa jokaista Pohjanmaan jätelautakunnan toiminta-alueen kansalaista ja niistä olisi sen vuoksi kuulutettava kaikkien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Ympäristönsuotoimisto esitti myös kommentteja kompostoinnista ja lietteen omatoimisesta käsittelystä. Asiaa koskevien kuntien ympäristösuojeluvastuullisten viranhaltijoiden annettua lausuntonsa, on jätehuoltomääräykset osittain päivitetty näiden lausuntojen mukaisesti. Ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on hallintolain mukaisesti kuulutettu kaikkia asiaa koskevien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla Tarkistettu ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on jaettu kahteen osaan, yleiseen osaan ja kotitalousjätteiden keräystä ja käsittelyä koskeviin varsinaisiin määräyksiin. Nämä ehdotetaan otettavan käyttöön Tarkistetuissa jätehuoltomääräyksissä on ympäristönsuojelutoimiston lausunto otettu huomioon. Muutoin tarkistettu ehdotus seuraa Kuntaliiton mallia vuodelta 2014 ja uudet jätteidenkäsittelyohjeet ovat helpommin luettavissa kuin nykyiset määräykset. Ehdotus Päätös Ympäristönsuojelupäällikkö: Ympäristö- ja rakennuslautakunta lähettää yllä olevan lausuntonaan Pietarsaaren kaupunginhallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin. Kh Pohjanmaan jätelautakunnan lausuntopyyntö: Liite 79 A Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset alkaen (ehdotus): Liite 79 B Ehdotus

22 79, KH :00 CFV: 892/2014 Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää edellä esitetyn ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon lausuntonaan asiasta.

23 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 A, kh

24 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

25 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

26 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

27 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

28 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

29 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

30 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

31 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

32 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

33 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

34 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

35 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

36 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

37 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

38 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

39 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

40 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

41 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

42 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

43 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

44 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

45 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

46 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

47 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

48 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

49 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

50 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

51 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

52 79, KH :00 / :s bilaga: Liite 79 B, kh

53 80, KH :00 CFV: 891/2014 EHDOTUS KOTITALOUSJÄTTEEN KERÄYSJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISEKSI Pohjanmaan jätelautakunnan lausuntopyyntö: Liite 80 A Pöytäkirjanote Ekoroskin hallituksen kokouksesta liitteineen: Liite 80 B Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto: Liite 80 C Kaupunginsihteeri: Ekoroskin hallitus on ehdottanut Pohjanmaan jätelautakunnalle, että jätelautakunta tekee periaatepäätöksen muuttaa kiinteistöjen kotitalousjätteen keräystä ja käsittelyä ns. 2- astiajärjestelmän mukaisesti. 2-astiajärjestelmällä tarkoitetaan, että bio- ja energiajäte kerätään kiinteistöillä eri säiliöihin ja jakeet kuljetetaan erotettuna käsittelyä varten, joko kaksilokeroisilla jäteautoilla yhdellä noutokerralla tai tavanomaisilla jäteautoilla erillisillä noutokerroilla. Ekoroskin hallitus ehdottaa jätelautakunnalle, että 2- astiajärjestelmään voidaan siirtyä vuoden 2015 syksyllä ja että kotitalousjätteen tyhjennysväli on korkeintaan 2 viikkoa biojätteelle ja korkeintaan 8 viikkoa energiajätteelle. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja päättää kannastaan ehdotettuun muutokseen.

54 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 A, kh

55 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 A, kh

56 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

57 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

58 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

59 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

60 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

61 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

62 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

63 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

64 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

65 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

66 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 B, kh

67 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 C, kh

68 80, KH :00 / :s bilaga: Liite 80 C, kh

69 81, KH :00 CFV: 149/2015 PIETARSAAREN KAUPUNGIN UUDET VERKKOSIVUT Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren kaupungin nykyiset Internet-sivut (verkkosivut) on otettu käyttöön vuonna Tekniikka on mennyt kymmenessä vuodessa paljon eteenpäin, ja sivut ovat käytettävyydeltään ja ulkonäöltään vanhentuneet. Kaupungin Internet-sivut ovat kuitenkin tänä päivänä tärkein viestintäkanava kuntalaisille ja muille sidosryhmille. Pietarsaaren kaupungin sivuilla käy päivittäin keskimäärin noin kävijää ja kuukaudessa keskimäärin kävijää. Uudistuksen tavoitteena on parantaa käytettävyyttä selkeyttämällä verkkosivujen navigointia, uudistamalla ulkoasua ja kehittämällä olemassa olevia toiminnallisuuksia. Uudistuksen myötä mobiilikäyttäjät huomioidaan entistä paremmin, kun sivuston käytöstä tehdään päätelaiteriippumatonta. Verkkouudistuksella luodaan pohjaa sähköisten palveluiden yhä laajemmalle käyttöönotolle sekä kuntalaisen vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien entistä paremmalle huomioimiselle. Verrattuna nykyisten sivujen julkaisuajankohtaan, alkuvuoteen 2006, käyttäjät ovat yhä tottuneempia verkkopalveluiden käytössä ja verkkopalveluilta odotetaan yhä parempia käyttökokemuksia. Myös laitteet, joilta palveluita käytetään, ovat monipuolistuneet ja kehittyneet yhä mobiilimpaan suuntaan. Verkkosivujen uudistus on ajankohtaista vuonna Projekti olisi syytä aloittaa tarjousten pyytämisellä mahdollisimman pian, että uudet sivut saataisiin käyttöön vuoden 2016 alusta. Tarkoitusta varten ei ole budjetoitu varoja. Kaupunginkanslia koordinoi sivu-uudistusta. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että verkkosivuuudistusprojekti aloitetaan, ja määrärahat tarkoitukseen otetaan kaupunginhallituksen käyttömäärärahoista.

70 82, KH :00 CFV: 449/2013 PIETARSAAREN KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ Kh Kaupunginsihteeri: TKK on johtanut keväästä 2013 alkaen työtä Pietarsaaren kaupungin strategista suuntautumista koskevan ehdotuksen laatimiseksi. Strategian on tarkoitus tukea niiden taloudellisten tavoitteiden toteuttamista, joista kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. TKK päätti , että strategiatyössä keskitytään Omistajastrategian, Palvelustrategian, Henkilöstöstrategian ja Yhteistyöstrategian laatimiseen. Kutakin osastrategiaa varten valittiin hankevetäjä, joka puolestaan valitsi jäsenet työryhmäänsä. Osastrategiahankkeiden vetäjät ovat raportoineet työstä säännöllisesti ja tehneet ehdotuksen ohjausryhmäksi (TKK). Lisäksi osana strategiaprosessia päätettiin toteuttaa asukaskysely, jonka tuloksia ehdotetaan hyödynnettävän työn jatkossa. Tähän työhön perustuen kaupunginhallitukselle esitellään periaatteita, joiden ehdotetaan ohjaavan strategiatyön jatkoa. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus keskustelee strategiatyön jatkoa ohjaavista periaatteista. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. TKK Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee kaupungin strategiatyöstä ja ehdotetuista periaatteista. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi. TKK Ehdotus Kaupunginjohtaja:

71 82, KH :00 CFV: 449/2013 Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee kaupungin strategiatyöstä ja ehdotetuista periaatteista. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi. Kh Kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet: Liite 96 Kaupunginsihteeri: Talous-, kehittämis- ja konsernijaoston johtaman strategiaprosessin puitteissa on esitetty lukuisia kaupungin palvelutuotantoa, omistusta ja ohjausta koskevia muutos- ja kehitysehdotuksia ja niistä on keskusteltu. Ehdotukset, jotka eivät välttämättä aina ole olleet johdonmukaisia, ovat koskeneet sekä pieniä yksityiskohtia että suuria rakenteellisia muutoksia. Jotta talous-, kehittämis- ja konsernijaosto voisi paremmin ohjata strategiaprosessia ja sen sijaan, että jaosto koettaisi suoraan toteuttaa yksittäiset muutosehdotukset, on talous-, kehittämisja konsernijaosto ehdottanut, että kaupunki vahvistaa ensin joitakin yleisiä tavoitteita ja periaatteita. Periaatteiden tulee sisältää tarvittavat linjaukset strategiatyön jatkoa varten ja johtaa haluttuun vaikutukseen ja tavoiteltuun lopputulokseen. Tavoitteiden ja periaatteiden vahvistamisen jälkeen eri muutosehdotukset voidaan konkretisoida vahvistettujen periaatteiden avulla, mikä edistänee joustavampaa päätösprosessia. Kaupungin palvelutuotannon, hallinnon ja omistuksen tarpeellisiin muutoksiin johtavien päätösten mahdollistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin ylin päättävä elin on sitoutunut kaupungin strategisen suuntautumisen yleisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Strategiaprosessi on esitelty ja siitä on keskusteltu kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2013 ja tammikuussa 2014 sekä muutamia kertoja kaupunginhallituksessa, mutta mitään virallisia päätöksiä ei kuitenkaan ole tehty. Tämän sitoutumisprosessin osana ehdotetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavassa kokouksessaan edellä olevassa liitteessä esitetyt kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet, mutta että ennen sitä kokoonnutaan asiaa koskevaan epäviralliseen seminaariin. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa - että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä olevassa liitteessä esitellyt kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet

72 82, KH :00 CFV: 449/ että kaupunginvaltuusto keskustelee ennen pidettävää kokoustaan edellä olevassa liitteessä esitellyistä kaupungin strategisen suuntautumisen yleisistä tavoitteista ja periaatteista epävirallisessa seminaarissa. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet: Liite 26 Ehdotus Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä olevassa liitteessä esitellyt kaupungin strategisen suuntautumisen yleiset tavoitteet ja periaatteet - että kaupunginvaltuusto keskustelee ennen pidettävää kokoustaan edellä olevassa liitteessä esitellyistä kaupungin strategisen suuntautumisen yleisistä tavoitteista ja periaatteista epävirallisessa seminaarissa. Kaupunginvaltuusto: Owe Sjölundin ehdotuksesta, jota kannattivat Ulla Hellén, Eero Luomala ja Jarmo Ittonen, kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet ja suuntaa-antavat periaatteet asian liitteen mukaisesti, kuitenkin seuraavin tekstimuutoksin: - Sana "asiakasvalintoja" muutetaan muotoon "valintoja" tavoitteessa asukkaisiin keskittyminen - Lause "Tietty %-osuus (päätetään myöhemmin) kaupungin budjetista kilpailutetaan" poistetaan tavoitteesta kaupungin talous tasapainoon. - Lause "Veroaste lasketaan alueen keskiarvoon ja/tai alimmalle mahdolliselle tasolle (taloussuunnitelmakauden lopussa)" tavoitteessa kaupungin talous tasapainoon muutetaan muotoon "Kaupunki pyrkii laskemaan veroastetta alueen keskiarvoon ja/tai alimmalle kestävälle tasolle (taloussuunnitelmakauden lopussa)". - Organisointiperiaatteen alla oleva lause "Kaupunki korostaa osaamiskeskeisyyttä ja nimittää johtohenkilöitä/hallitusten jäseniä tarpeellisen pätevyysprofiilin mukaan sekä palkkaa avainhenkilöitä markkinoiden mukaisilla perusteilla." muutetaan muotoon "Kaupunki korostaa osaamiskeskeisyyttä ja nimittää johtohenkilöitä/hallitusten jäseniä tarpeellisen pätevyysprofiilin mukaan." - Organisointiperiaatteen alla oleva kappale "Kaupunki yhdenmukaistaa henkilöstön työsopimukset hallinnollisesti. Yhtiöitettyihin yksiköihin palkataan uutta henkilöstöä yksityisillä työsopimuksilla. Kaupunki korvaa tarvit-

-2, KH 2016-05-09 16:00

-2, KH 2016-05-09 16:00 -2, KH 2016-05-09 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 9. toukokuuta 2016 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

-2, KH 2015-09-01 16:00

-2, KH 2015-09-01 16:00 -2, KH 2015-09-01 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 1.9.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-03-16 16:00

-2, KH 2015-03-16 16:00 -, KH 0-0-6 6:00 Kokouskutsu Maanantaina 6..0 klo 6:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén,

Lisätiedot

-2, KV 2015-11-16 18:00

-2, KV 2015-11-16 18:00 -2, KV 205--6 8:00 Kokoustiedot Aika 6..205 klo 8.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Lisätiedot

-2, KH 2015-10-12 16:00

-2, KH 2015-10-12 16:00 -2, KH 2015-10-12 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 12. lokakuuta 2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

-2, TL 2015-02-03 16:30

-2, TL 2015-02-03 16:30 -, TL 05-0-0 :0 Kokouskutsu Tiistaina..05 klo :0, kokoushuone Sevilla, Strengberginkatu Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Johan Karjaluoto, puheenjohtaja ichael Östman Bjarne Kull,

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan setlementtitalon peruskorjausta koskevasta lainahakemuksesta

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

-2, KV 2015-03-09 18:00

-2, KV 2015-03-09 18:00 -2, KV 2015-03-09 18:00 Kokoustiedot Aika 9.3.2015 klo 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell, Brita

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KH 18.02.2013 65 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika 8:00-9:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Pajamäki, Osku Honkasalo, Veronika Lindell, Harri Majuri, Pekka Perälä,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja,

Lisätiedot

Päättäjät varajäsenet

Päättäjät varajäsenet KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Tiistai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Ulf Stenman, varapuheenjohtaja Helena Berger Jan-Erik Högdahl

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 508/2011 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================ PIETARSAAREN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN, TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN, SISÄISTEN

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 51 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 51 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 51 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.5.2013 kello 18.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot