TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 PARIKKALAN KUNTA Päiväkoti Satakieli, valmistui 9/2013 (kuva Sari Kokkonen) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Liitetiedot Henkilöstöraportti Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuollon tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut 86 2

3 12. LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpidon säilytyksestä ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 89 HENKILÖSTÖRAPORTTI

4 Kunnan kehitysvisio 2015 Parikkala vilkas ja kansainvälinen rajakunta vilkas, eloisa, palveleva joustava ja uudistuskykyinen kansainväliset kuntalaiset ja yritykset useilla rajoilla yhteistyökykyisesti toimiva Kunnan päästrategia Elinkeinojen monipuolistaminen ja kansainvälistäminen toimimme ennakkoluulottomasti ja uusia avauksia tehden panostamme bioenergiaan ja uusiutuviin energioihin sekä hyödynnämme niiden mahdollisuudet laaja-alaisesti kehitämme olemassa olevaa yritystoimintaa (maatalous, jalostus, palvelut, erikoistuminen) Logistisen aseman ja rajanylityspaikan hyödyntäminen panostamme rajanylityspaikan kansainvälistämiseen ja käynnistämme sekä osallistumme sitä edistäviin kehityshankkeisiin, haemme Rikkautta rajasta varaudumme logistisen aseman vaatimiin maanhankintoihin Parikkala on alueensa taloudellis-hallinnollinen keskus huolehdimme tarkoituksenmukaisesta ja yhteistyökykyisestä edunvalvonnasta järjestämme julkiset palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti joko omana toimintana tai palvelusopimuksin edistämme yksityisten palvelujen kehittämistä maankäytön suunnittelulla ja infrastruktuurin kehittämisellä Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia Virkistys- ja liikuntapaikkojen kehittäminen Pidämme taloutemme tasapainossa kilpailukykyisellä verotuksella 6

5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2013 Vuosi 2013 oli valtuustokauden ensimmäinen toimintavuosi. Kunnanvaltuusto valitsi tammikuussa jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin, kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin valtuustokaudeksi. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi strategian vuosille , jossa erityisalueina ovat elinkeinot, asuminen ja ympäristö, palvelut sekä henkilöstö ja talous. Edelleen tärkein strateginen hanke on Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi, jonka odotetaan tuovan kuntaan suoraan kaupallisia ja teollisia työpaikkoja sekä välillisesti eri elinkeinojen aloille. Kunta on varautunut ylityspaikan kansainvälistymiseen hankkimalla maata Kolmikannan alueelta, rakentanut puutavan välivarastointialueen ja käynnistänyt rajanylityspaikan mahdollistavan Kolmikanta-Koirniemi yleiskaavan laatimisen, joka valmistunee kuluvana vuonna. Kuluneena vuonna Parikkalaan keskustaan valmistui kaksi varsin merkittävää uudisrakennusta; kunnan omistama päiväkoti aloitti toimintansa syyskuussa ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan kauppakeskuksen S-marketin avajaisia juhlittiin joulun alla. Vuonna 2014 valmistuu kehitysvammaisten asuntola Petäjikköön, mutta muutoin investointiohjelma sisältää pääosin peruskorjauksia ja laitosten saneerauksia. Suurin yksittäinen useamman vuoden hanke on jätevedenpuhdistusratkaisusta päättäminen. Kunnanvaltuusto päätti ennakkoluulottomasti kunnan henkilöstöorganisaatiosta, joka ei noudattele perinteistä toimialajakoa, vaan painottaa tiimityöskentelyä eri hallintokunnissa. Organisaatio tuli voimaan Maan hallituksen hallitusohjelman mukaiset kuntarakenne-, sote- ja valtionosuusuudistukset lausuntokierroksineen ovat työllistäneet kuntia. Tällä hetkellä on menossa Etelä-Karjalan kaikkia kuntia koskeva kuntarakenneselvitystyö valtiovarainministeriön toimesta. Selvitystyön ehdotuksineen on määrä olla valmiina Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa tehtiin ulkoinen arviointi, joka valmistui keväällä. Kunnat antoivat lausunnot palvelurakenneuudistuksesta, joiden pohjalta Eksoten valtuusto päätti sen toteuttaa. Päätavoite on siirtää painopiste laitoshoidosta avo- ja kotipalveluun. Parikkalan osalta merkittävin yksittäinen muutos oli päätös Uukuniemen palvelutalon lakkauttamisesta Vuoden lopulla kunnanjohtaja irtisanoutui virasta lukien, jonka jälkeen välittömästi käynnistettiin uuden kunnanjohtajan hakuprosessi. Kunnanvaltuusto on maaliskuussa 2014 valinnut kunnanjohtajan virkaan eversti Vesa Huuskosen. Parikkala kunnan talous on edelleen tyydyttävällä tasolla, vaikkakin kahden edellisen vuoden tilinpäätös on ollut alijäämäinen. Vuoden 2013 tilinpäätös on positiivinen ja talousarvio on toteutunut kokonaisuudessaan kutakuinkin suunnitelman mukaisesti. Edellisten vuosien suuret investoinnit poistojen muodossa pienentävät vuosittain Parikkalan kunnan tulosta normaalia enemmän. Tuleville vuosille kunnille luo paineita ja haasteita valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan jo Järjestelmä on valtiolle kustannusneutraalinen. Alustavien laskelmien mukaan koko Etelä-Karjalan kuntien valtionosuudet pienevät n. 5,5 milj.euroa. Parikkalan osalta vuoden 2014 valtionosuuteen nähden pienennys on eli 23 /asukas, laskennallinen vaikutus tuloveroprosenttiin on 0,2. 5

6 Parikkalassa Marjatta Laukkanen, va. kunnanjohtaja 6

7 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuusto Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa on valittu vaalikaudeksi kunnan ylintä päätösvaltaa käyttämään 27 -jäseninen valtuusto, jonka poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: KESK. 13, UP sit 4, KOK 3, SDP 3, KD 2, PS 1 ja VIHR 1. Kunnanvaltuuston kokoonpano ja osallistuminen vuoden 2013 kokouksiin: Nimi Ammatti Läsnä Anttonen Pekka SDP lähihoitaja 6 Berg Ari KESK toiminnanjohtaja, maa- ja metsät. yrittäjä 4 Heltimoinen Jouni KESK toimitusjohtaja 6 Hernesmaa Harri KD ensihoitaja AMK 5 Huotilainen Kari KESK isäntä 4 Hämäläinen Sakari KOK yrittäjä 4 Jantunen Timo PS yrittäjä 3 Kiviaho Jouni UP sit. vanhempi rajavartija 5 Koiso-Kanttila Pekka UP sit. toimittaja 5 Kontiokorpi Anniina VIHR DI, projektipäällikkö 6 Kosonen Leena KOK KM, opettaja 6 Kosunen Alpo KESK kunnallisneuvos 5 Kähkönen Matti KESK maaseutuyrittäjä 6 Niiranen Kari KOK rakennusinsinööri 5 Paajanen Antti KESK maaseutuyrittäjä 6 Paakkinen Sakari KESK maanviljelijä 6 Pekonen Kari KESK maaseutuyrittäjä 4 Poutanen Jussi UP sit rajavartija 4 Rissanen Varpu SDP käytöntarkkailija 6 Saikkonen Matti KESK maanviljelijä 6 Saukkonen Jouko KESK yrittäjä 6 Sinkkonen Sami UP sit YTM, lehtori 4 Tiainen Ilkka KESK opistoupseeri 6 Tiainen Sari KESK maatalousyrittäjä 6 Tynnilä Päivi SDP sosiaaliohjaaja 6 Valkeapää Pirjo KD työterveyslääkäri 4 Vilska Miia KESK metsätalousinsinööri, laadunvalvoja 4 Olander Hans, kunnanjohtaja 5 Laukkanen Marjatta, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 6 Valtuuston kokouksia 6, joissa käsiteltiin 55 pykälää. 7

8 Luottamushenkilöorganisaatio KUNNANVALTUUST 32 TILINTARKASTAJ TARKASTUSLT 5 KUNNANHALLITUS Henkilöstöjaosto KESKUSVAALILT 5 MAASEUTUELINKEINOLT 7 J -SIVISTYSLT 97 SIVISTYSLT TEKNINEN 97 TEKNINEN RAKENNUSLT 75 Hallinto- ja palvelutuotanto-organisaatio

9 Kunnan hallintoa ja palvelutuotantoa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja. Kunnanjohtajan alaisena palveluista vastaavat tulosaluepäälliköt. Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka tehtävänä on kehittää ja sovittaa yhteen hallintokuntien toimintaa ja taloutta niin, että kunnan toiminta-ajatuksen mukaiset kokonaistavoitteet ja taloudellisuus toteutuvat. Johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja elinkeinojohtaja sekä laajennetussa muodossa kaikki tulosaluepäälliköt. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimaan tulleen organisaatiouudistuksen, joka lähtee siitä, ettei varsinaisia toimialoja ole, vaan kunnan suurimmat hallintokunnat sivistys ja tekninen toimivat kolmen hengen tiimeinä niin, että tiimin vetäjää vuorotellaan. Uuden organisaation tavoitteena on saada suoraviivaisuutta ja tulosvastuullisuutta johtamisrakenteeseen. Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakunnan jäsenet ja esittelijät sekä taloussuunnitelmassa tulosalueiden tilivelvollisiksi nimetyt henkilöt. Kunnan vastuullisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä JHTT Eeva-Liisa Auvinen Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys 9

10 Valtiovarainministerin joulukuussa 2013 julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan ku lu va na vuon na ta lous su pis tuu 1,2 % ja vuon na 2014 pääs tään vain mal til li seen 0,8 pro sen tin kasvuun. En nus te jak son vii mei se nä vuo te na 2015 BKT:n kas vuk si muo dos tuu 1,8 pro sent tia. Kas vu on his to ri aan näh den vai me aa ja vuo sien ku mu la tii vi nen kas vu jää vain 1,4 pro sent tiin. Pit kään heik ko na jat ku nut suh dan ne ti lan ne hei jas tuu nyt sel väs ti työ mark ki noil le. Työl li syys on su pis tu nut koko ku lu van vuo den ajan ja sen heik ke ne mi nen on kiih ty nyt ke sän jäl keen. Työl lisyys heik ke nee ensi vuon na ja työt tö myys aste ko ho aa 8,4 %:iin. Lähi vuo sien vai mea ta lous kas vu ei yk sis tään rii tä kor jaa maan jul ki sen ta lou den epä tasa painoa. Jul ki nen vel ka li sään tyy edel leen en nus te jak sol la sekä ni mel li ses ti että koko nais tuo tantoon suh teu tet tu na. Vel ka suh de nou see 60 pro sen ttiin ensi vuon na. En nus tee seen si säl ty vät ris kit ovat edel leen pää osin ne ga tii vi sia ja liit ty vät etu pääs sä sekä euro a lu een että Suo men talou del li seen ti lan tee seen. Vii me vuo sien ai ka na odo tuk set euro a lu een ta lous kas vun vi ri ä mi ses tä ovat osoit tau tu neet opti mis ti sik si. Täl lä ker taa en nus teel le kas vun käyn nis ty mi ses tä on ai kai sem paa pa rem mat perus teet. Sekä vii mei sin tie to to teu tu nees ta ke hi tyk ses tä että ta lou den toi mi joi den odo tuk sia kuvaa vat ky se lyt viit taa vat mal til li sen kas vun käyn nis ty mi seen. Tä män li säk si kan sain vä li ses sä ta lou des sa on laa jem mal ti kin po si tii vis ta vi ret tä. Suo men ta lou den koh dal la ti lan ne taas näyt tää syn käl tä. Brut to kan san tuo te ei ole su pis tu nut ke vään jäl keen, mut ta kas vuun ei ole pääs ty kiin ni. Vuonna 2013 ta lous siis su pis tuu tois ta vuot ta pe räk käin. Ta lou den heik ko ke hi tys on ol lut laa ja-alais ta, sil lä ky syn tä e ris tä vain jul kinen ku lu tus ja jul ki set in ves toin nit vai kut ta vat po si tii vi ses ti ta lou del li seen ak ti vi teet tiin. Yk si tyinen ku lu tus ja yk si tyi set in ves toin nit las ke vat mer kit tä väs ti ja kas vua tu kee hiu kan se, että tuon ti vä he nee vien tiä enem män. Työ mark ki noi den ti lan ne on py sy nyt suh dan ne ti lan tee seen näh den hy vä nä vii me vuo det, mutta ku luneena vuon na työl li syys on no pe as ti hei ken ty nyt ja työt tö myys aste ko hon nut. Työt tömyys as teen en nus te taan nou se van 8,2 pro sent tiin Oman talousalueen kehitys Väestö Parikkalan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa henkeä. Väki väheni 82 henkilöllä, joka noudattelee edellisvuosien kehitystä. Luonnollinen poistuma on 51 henkeä, joten muuttotappiota on 31 henkilöä. Eniten Parikkalaan muutettiin Savonlinnasta (34) Lappeenrannasta (18) ja Helsingistä (16). Vastaavasti samoihin kuntiin kohdistuu muutot Parikkalasta; Savonlinnaan (45), Lappeenrantaan (44) ja Imatralle (26). Eläkeikäisten muutto kuntaan ja kunnasta pois olivat tasapainossa eli noin 20 henkilön luokkaa, samoin nuorten alle 21 -vuotiaiden osalta, mutta työikäisten osalta n. 40 henkeä negatiivinen. Vuoden 2013 lopussa parikkalalaisten väestörakenne oli seuraava: Ikäluokka Miehiä Naisia Yhteensä lkm % lkm % lkm % 0-6 vuotta % % % 7-15 vuotta % % % 10

11 lkm % lkm % lkm % vuotta % % % vuotta % % % summa % % % Työllisyys Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden oli vuoden 2013 lopussa 66,2. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2015 väestöllinen huoltosuhde Parikkalassa on 80,6 ja 95,8 vuonna Luvut ovat yhteneväiset Etelä-Karjalan muiden maalaiskuntien kanssa. Vuonna 2013 Etelä-Karjalan vastaava luku oli 60,6 ja koko maan 55,8. Työvoimaan kuului Parikkalassa vuoden 2013 lopussa yhteensä henkilöä. Parikkalassa kuten muissakin Etelä-Karjalan kunnissa työpaikkakehitys on ollut koko 2000 luvun aleneva, vuonna 2011 Parikkalassa työpaikkoja oli kappaletta, joka jakautuu seuraavasti: valtio 4 % kunta 28 % yksityinen sektori 38 % yrittäjät 29 % Parikkalan työpaikkaomavaraisuus on n. 85 %:n luokkaa Työllisten suhdetta työvoiman ulkopuolella tai työttömänä yhtä työllistä kohden mittaava taloudellinen huoltosuhde oli vuoden 2011 lopussa 1,71, joka on suunnilleen samaa luokkaa kuin naapurikunnissa. Työllisyystilanne parani kuukausittain vuoden alusta aina elokuulle saakka, mutta lähti syksyllä taas huononemaan. Työttömänä oli eniten joulukuussa 15,7 % ja vähiten elokuussa 10,2 % työvoimasta. Vuoden 2013 keskiarvo oli 12,6 %, joka on lähes sama kuin vuonna Luvut ovat suunnilleen samansuuruiset kuin koko Etelä-Karjalassa. Parikkalassa oli yli vuoden työttömänä keskimäärin 72,5 henkilöä ja alle 25 -vuotiaita 24,1 henkilöä kuukaudessa. Kuukausittain avoimia työpaikkoja on ollut keskimäärin kappaletta. Parikkalassa kuten koko valtakunnassa työikäisen väestön supistuminen vaikuttaa merkittävästi työllisyystilanteeseen lähivuosina, työllisten määrän laskulla ei ole suoranaista vaikutusta työllisyysasteeseen. Parikkalassa työvoima vähenee vuosittain noin 50 henkilöllä. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 Parikkalassa on yli 65-vuotiaita lähes yhtä paljoin kuin työikäistä väestöä. Toteutuakseen tämä aiheuttaa valtavat haasteet kunnan palveluiden järjestämiseen ja ennen kaikkea painopisteen siirtämistä edelleen päivähoidosta ja opetuksesta vanhusten hoitoon. Parikkalan työpaikkarakenne vuonna 2012: Maa- ja metsätalous 21 % Jalostus 17 % Palvelut 60 % Tuntematon 2 % Maa- ja metsätalouden työpaikkojen osuus Parikkalassa on suurempi ja teollisten työpaikkojen määrä pienempi kuin seudun muissa kunnissa. Rakentamisen ja palveluiden osuus on samaa tasoa kuin seutukunnan muissa kunnissa. Parikkalan palvelualojen 11

12 työpaikkakatoa selittää useiden valtion palvelujen supistaminen viime vuosina, kuten poliisi, verotoimisto ja posti. Vuonna 2010 perustetusta yhteispalvelutoimistosta on toistaiseksi saanut kuitenkin verottajan ja maistraatin joitakin palveluja, mutta toimiston jatkosta tämän vuoden jälkeen ei ole varmuutta, todennäköisesti palvelut jatkuvat jollain tavoin vireillä olevan Asiakaspalvelu 2014 hankkeen valmistuttua. Asuminen ja rakentaminen Talous Parikkalassa oli vuoden 2012 lopussa asuntokuntaa, joista omistusasuntoa. Asuntokunnat ja väestö, Parikkala 2012 Asuntokuntien lukumäärä Asuntoväestön lukumäärä Kaikki talotyypit Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Muu rakennus Vuoden 2011 lopussa tilastojen mukaan Parikkalassa oli vapaa-ajan asuntoa. Asuntotuotanto oli kertomusvuonna edellisvuoteen verrattuna laimeampaa; uusia omakotitaloja valmistui 6 kpl (ed.vuonna 11 kpl) ja asuinrakennusten peruskorjauksia ja / tai laajennuksia 17 kpl (19 kpl). Uusia vapaa-ajan rakennuksia valmistui 11 kpl (22 kpl). Koko kunnan alueella valmistui 82 rakennusta (121). Rakennuslupia myönnettiin 118 kpl ja toimenpideilmoituksia hyväksyttiin 60 kpl. Vuonna 2013 valmistu kunnan keskustaan kaksi merkittävää rakennusta; kunnan omistama päiväkoti ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan S-market. Vuonna 2014 valmistuu kehitysvammaisten asuntola samoin kuntakeskukseen. Parikkalan kunnan tuloveroprosentti oli vuodelle 2013 nostettu19,50:een, joka on vahvistettu myös vuodelle Koko maan vuoden 2014 keskiarvo on 19,74, Etelä-Karjalan 20,41 ja asukkaan kuntien 20,49. Naapurikuntien vahvistetut tuloveroprosentit vuodelle 2014 ovat meitä korkeammat Rautjärvellä 19,75, Savonlinnassa 22,00 ja Kiteellä 22,50. Ruokolahdella oli sama kuin Parikkalassa eli 19,50. Kiinteistöveroprosentit ovat vuodesta 2010 lähtien olleet seuraavat; yleinen 1,00, vakituisesta asunnosta 0,50 ja muusta kuin vakituisesta asuinrakennuksesta 1,10. Vuodelle 2014 ei kiinteistöveroprosentteja korotettu. Etelä-Karjalan kuntien keskimääräiset prosentit olivat 1,18, 0,36 ja 0,99. Parikkalan rajanylityspaikka Saimaa Laatokka kehityskäytävä avautuu Parikkala Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämisen kautta. Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yritystoiminnan kehittyminen ja mahdollisuudet tukeutuvat vahvasti Luoteis-Venäjän ja erityisesti Pietarin alueen yritystoiminnan ja kansalaisten ostovoiman vahvistumiseen. Imatran ja Nuijamaan kansainvälisten rajanylityspaikkojen ylitysten määrät olivat vuonna 2012 yhteensä n 6,1 / 5,6 miljoonaa, mikä tarkoitti 9,2 % kasvua edelliseen vuoteen. Rajanylittäjistä 80 % on venäläisiä, lähinnä Pietarin alueelta. 12

13 Olemassa olevia kansainvälisiä rajanylityspaikkoja tulee kehittää, mutta on myös avattava uusia väyliä ja mahdollisuuksia matkailun ja yritystoiminnan tarpeiden mukaan. Parikkala Syväoro rajanylityspaikan kansainvälistämispäätös on täysin mahdollista tehdä vuonna 2014, jonka loppuun mennessä Syväoro Raivio Ihala ENPI osarahoitteiset tieosuudet Venäjän puolella valmistuvat. Lisäksi federaation valtatien, Pietari Sortavala Petroskoi rakentaminen on edennyt jo Hiitolan pohjoispuolelle. Matkailun ja kaupan palvelujen investoinnit Etelä-Karjalassa ja Savonlinnan seudulla ovat entisestään lisänneet alueen matkailullista ja kaupallista vetovoimaa. Etelä-Karjalassa rakentuu Pohjois-Euroopan suurin matkailukeskittymä Imatra - Lappeenranta alueelle. Savonlinnan seutu on lisäksi Suomen suurin mekaanisen puunjalostusteollisuuden keskittymä 1000 työpaikalla. Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan matkailu, biotalous ja muu yritystoiminta tarvitsevat Parikkalan rajanylityspaikkaa Venäjä yhteistyön monipuolistamiselle. Kulttuurimatkailu ja Saimaa Laatokka alueen luontomatkailu ovat vetovoimaisuuden perusta. Saimaa Laatokka kehityskäytävä on suuri mahdollisuus, joka hyödyttää elinkeinoelämää Keski- ja Länsi-Suomea myöten. Liikenneverkko Helsinki Kajaani valtatie 6:n vuorokautinen keskimääräinen liikennemäärä Parikkalan kohdalla on ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 600. Särkisalmelta erkanevan valtatie 14:n liikenne Parikkalan kunnan alueella on ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 200. Läpikulkuliikennettä hyödynnetään kunnan matkailussa ja palveluissa. Raideliikenteen osalta Parikkalalla on hyvä tilanne; risteysasema on aivan kunnan keskustaajamassa, jossa matkustajajunat yhtä lukuun ottamatta kaikki pysähtyvät. 13

14 1.3. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Talous Toiminta Vuoden 2013 talousarvio toteutui käyttötalouden osalta huomattavasti suunniteltua paremmin, joka johtui osaltaan ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyistä tehdyistä kirjanpidollisista kirjauksista, mutta muutoinkin onnistuttiin ylittämään talousarvio positiivisesti. Toi min ta kat teen toteutuma oli 100,8 %, toimintatuottojen 100,1 %, ja menojen 100,6 %. Verotulot ja valtionosuudet toteutuvat yhteensä n. 0,5 milj.euroa budjetoitua paremmin. Kertaluonteisena, budjetoimattomana tuloeränä oli Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksesta ja Saimia Osakeyhtiön perustamisesta johtuvat osuuden myynnit ja osakehankinnat; n euroa käyttötalouspuolelle tulona ja vastaavasti investointiosaan menona reilut euroa. Muita merkittäviä kertaluonteisia tuloja ja menoja ei kertomusvuonna ollut. Verotulot kasvoivat 11,1 % edellisestä vuodesta eli reilut 1,5 milj.euroa, mikä johtuu veroprosentin yhden prosenttiyksikön korotuksesta ja kunnille tilitettävän jako-osuuden muutoksesta. Lisäksi joulukuussa oli tilitetty joitakin aiemmin tammikuussa tilitettyjä eriä. Verotulot olivat yhteensä 15,7 milj.euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 2,3 % eli n euroa ollen 16,3 milj.euroa. Verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet, 32 milj.euroa kattaa kunnan kaikista menoista 75 % ja on euroa /asukas. Käyttötalouden toimintatuotot olivat 12,7 milj. euroa, joka on samaa suuruusluokkaa kuin edellisvuonna, sitä vastoin toimintakulut laskivat 0,5 % eli n euroa ollen 42,9 milj.euroa. Vuosikate oli 2,1 milj.euroa ja reilut euroa budjetoitua enemmän. Tilikauden tulos oli n. 0,7 milj.euroa ylijäämäinen. Investointien menot olivat 4,3 milj. euroa, johon ulkopuolista rahoitusosuuksia, tukia ja avustuksia on saatu n. 0,5 milj. euroa ja omaisuuden myyntituloja lähes eroa. Nettoinvestoinnit olivat 3,3 milj.euroa. Suurin yksittäinen investointi oli päiväkodin rakentaminen, johon kertomusvuonna käytettiin vajaat 1,8 milj. euroa, yhteensä talonrakennukseen käytettiin 2,2 milj.euroa. Hallinto Kunnanvaltuusto järjestäytyi ja valitsi jäsenet lautakuntiin, kuntayhtymiin ja eri toimielimiin sekä hyväksyi kuntastrategian valtuuskaudeksi Henkilöstö- ja palveluorganisaatio Eksoten ulkoinen arviointi, joka oli pohjana Eksoten palvelurakenneuudistukselle. Kuntarakenne- ja sotelain uudistaminen; kunnan lausunto kuntarakennelain uudistamisesta ja valmistelu sotelain lausunnosta. Kunnanjohtajan irtisanoutuminen lukien ja uuden viranhaltijan hakuprosessin käynnistäminen. Elinkeinojen kehittäminen Parikkalan biotalouden kehittäminen hankkeen käynnistyminen. 14

15 Parikkalan rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys. Kolmikannan Koirniemen alueen osayleiskaavan käynnistyminen, yritysten näkökulma huomioituna. Kolmikannan Terminaali1:n valmistuminen ja käyttöönotto Yrittäjän päivänä Parikkalan Messut Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Maaseutuviranomaistoiminta siirtyi Lappeenrannan kaupungin hallintoon. Sivistyspalvelut Sivistystoimenjohtaja jäi eläkkeelle syksyllä, tehtävät jaettiin kolmen hengen sivistyspalvelujen tiimille; rehtori, kulttuuripäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö. Lukion koeviikosta luovuttu alkaen. Kirjaston maakunnallinen Heili-kimppa aloitti toimintansa joulukuussa Uuden 40 -paikkaisen päiväkodin, Satakielen, valmistuminen ja toiminnan aloittaminen , Kummun 8 -paikkaisen ryhmäperhepäivähoitokodin toiminnan alkaen. Tekniset palvelut Tekninen johtaja irtisanoutui keväällä, tehtävät jaettiin kolmen hengen teknisten palvelujen tiimille; rakentamispäällikkö, kunnossapitopäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö. Useita kaavoitushankkeita eri vaiheissa; Uukuniemen osayleiskaava valmistui. Kiinteistöjen kuntoluokitus aloitettu asuinkiinteistöjen osalta vuoden 2014 aikana tehtävää asuin- ja kiinteistöpoliittista ohjelmaa varten. Parikkalan keskustasta purettu neljä heikkokuntoista kiinteistöä. Vuokrataloissa kiireellisiä korjaustöitä ja asuntojen korjauksia merkittävästi. Vesi- ja viemäriverkoston laajeneminen Joukioon, verkostojen korjauksia merkittävästi. Jätevesien käsittelyn periaatepäätös; uusi jätevedenpuhdistamo Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yleistä Vuoden 2013 tilinpäätös muodostui ennakoitua paremmaksi johtuen verotulojen ja valtionosuuksien budjetoitua suuremmasta kertymästä. Tuloveroprosenttia ei vuodelle 2014 nostettu, talousarvio on noin 1 milj.euroa alijäämäinen, joka sisältää 1,5 milj. euroa Eksoten alijäämän kattamista. Tavoitteena on kuitenkin, että tilikauden tulos muodostuisi budjetoitua paremmaksi, mikä edellyttää erittäin tiukkaa budjettikuria ja toiminnan tehostamista. Helmikuussa 2014 julkaistun verokehysennusteen mukaan verotulot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Kunnan väestörakenteesta ja työttömyystilanteesta johtuen valtionosuuksien arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin euroa huolimatta niihin kohdistuvista leikkauksista. Talletusten korkotuotoilla ei ole enää suurta merkitystä toisaalta vähäisten talletusten määrän takia, koska aiemmat suuret investoinnit on kaikki rahoitettu kassavaroista ja toisaalta alhaisen korkotason vuoksi. Uusiin investointeihin joudutaan käyttämään ulkopuolista rahoitusta. Mikäli korkotaso pysyy nykyisellään, ei lainojen hoitokulut tuota suurta ongelmaa. 15

16 Tilikauden tulos 0,7 milj. euroa lisää edellisten kausien ylijäämää, joka on vuoden 2013 lopussa 10,6 milj. euroa. Toimialat Hallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Uudet investoinnit tulevat lisäämään käyttökustannuksia ja nostamaan poistojen määrää. Kun terveen talouden tunnusmerkki on, että vuosikate pysyy positiivisena niin tämä edellyttää tulorahoituksen kasvua vähintäänkin menojen suhteessa. Maan hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut kuntalain kokonaisuudistuksen lisäksi tarkistamaan myös kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää. Vaarana on, että toimintamenojen kasvu ylittää verorahoituksen kasvun, jolloin vaihtoehdoiksi jää lainoituksen lisääminen tai tuloveroprosentin nosto. Parikkalan osalta nämä molemmat tunnusluvut, lainamäärä asukasta kohden ja veroprosentti ovat vielä varsin kohtuulliset. Tuleville vuosille haasteita tuo rahoitukseen kiinteistöjen peruskorjaukset sekä jätevedenpuhdistamisen ja lämpölaitoksen järjestelyt. Kertomusvuonna on pitkäaikaisia lainoja lyhennetty n. 0,3 milj. ja uutta lainaa nostettu 2,0 milj.euroa päiväkodin rakentamiseen. Vuoden lopussa lainakanta oli 3,5 milj. euroa eli 630 euroa /asukas. Vuoden 2014 talousarvio on entistäkin tiukempi. Mikäli verotulorahoitus ei merkittävästi kasva, jouduttaneen talousarviota tarkistamaan kesken vuoden. Kuntarakennelain mukainen kuntarakenneuudistukseen liittyvä koko maakunnan kattava selvitystyö sekä sote- ja valtionosuusuudistukseen liittyvät kannanotot. Kunnanjohtajan viran täyttämisprosessi. Eksoten toiminnan jatkuminen. Rajanylityspaikan kansainvälistämispäätös, vaikutus uusiin ja olemassa oleviin työpaikkoihin. Lomituspalvelujen osalta Melan valtakunnallinen selvitys lomituspalvelujen järjestämisestä, jolloin Parikkalan paikallisyksikön toiminnan jatkuminen selviää. Sekä perusopetuksen että lukion oppilasmäärien vähentyminen, suora vaikutus opettajien tuntimääriin. Lukion paikallisen opetussuunnitelman laatiminen, käyttöönotto Sähköiset ylioppilaskirjoitukset 2016, varautuminen ja valmistelu. Nuorisotyöhön ja toimintakykyä ylläpitävään liikuntaan lisätään resursseja kysynnän mukaan. Kotihoidontuen kuntalisän jatkumisesta vuoden 2014 jälkeen, selvitys keväällä. Kaavoitushankkeet kaavoitusohjelman mukaisesti; vireillä Kolmikanta-Koirniemi ja keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen. Asuntopoliittinen ohjelma, joka tulee ohjaamaan asuinkiinteistöjen kunnossapitoa ja investointeja. Saaren aluekeittiön muuttaminen jakelukeittiöksi. Puhdistamon esisuunnittelu ja päätös puhdistamoratkaisusta. 16

17 Vesitornin peruskorjauksen suunnittelu. Lämpölaitoksen varalämpökapasiteetin suunnittelu ja rakentaminen. Särkisalmen ja Kangaskylän paloasemakiinteistöjen käytettävyys, selvitystyö. Ympäristötoimen toiminta-alueen laajentaminen maakunnalliseksi, selvitystyö. Rakennusvalvonnan järjestäminen ylikunnallisena, selvitystyö 1.4. Kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstömäärä Vakituiset Tilapäiset Kaikki Tilapäiset / yhteensä Vakituiset / työllistetyt työllistetyt Kaikki yhteensä Hallinto*) Sivistys Tekninen Yhteensä *) sis. ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön sekä maatalouslomittajat 2013 Maksetut palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot (palkkalaskennan tiedot) Sosiaaliturvan kustannukset - eläkevakuutusmaksut muut sosiaaliturvan kustannukset Kustannukset yhteensä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kunnan kannalta on tärkeää onnistua toiminnan suunnittelussa ja strategisissa valinnoissa. Erityisesti strategisissa hankkeissa ja investoinneissa tai palvelujen kohdistamisessa ja tuotantotapojen toteuttamisessa epäonnistuminen, vaikuttaisivat negatiivisesti Parikkalan kehitykseen ja sen toimintaympäristöön, mutta myös kuntalaisiin. Erilaisista varautumisista huolimatta aina voi esiin tulla niitä, joihin ei osattu varautua. Kuntien riskit jaetaan yleensä vahinkoriskeihin ja toiminnallisiin riskeihin, joissa kummassakin painopisteen tulee olla erityisesti riskien tunnistamisessa ja sitä kautta ennaltaehkäisyssä. Kuntien riskienhallinnan pääpaino on vahinkoriskeissä, jotka jaetaan henkilö- ja omaisuusriskeihin. Riskien hallittavuus riippuu siitä, miten niihin voidaan varautua. Vahinkoriskejä hallitaan omaisuutta vakuuttamalla. Vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta olevat vakuutukset on kilpailutettu 2010, jolloin on samalla määritelty käytettävät vakuutusmuodot ja omavastuut. Uudet sopimukset ovat tulleet voimaan Vakuutusyhtiön kanssa suoritettiin vuonna 2007 toimialoittainen riskienhallinnan arviointi. Vakuutusturva käydään läpi vuosittain pidettävässä vakuutuspalaverissa. 17

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.6.2013 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Kannen kuva Hannu Huttu Toimintakertomus ja tilinpäätös v.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot