Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Talousarvion 2005 raami / käyttötalous Kunnanjohtajan info Kylmälänkylän yhteisen kalaveden osakaskunnan hakemus Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2005 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2005 Seudullisen monitoimikeskuksen suunnitteluprojekti Rokuan ympäristöjärjestelmä ja latuverkon ylläpidon, vuoden 2004 kustannusten rahoitus Oulun seudun ympäristölautakunnan ja Oulun seudun ympäristöviraston toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus Kutsu Pohjois-Suomi -päivään Muut asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA No 23/2004 Sivu 620(21) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Olavi Ruottinen Kirsti Airaksinen Veikko Vitikka Jouko Heino Paula Juka Harri Häkkinen Pentti Piirala Merja Jurvakainen Jari Kangastie Erkki Karjalainen, poistui klo 22.03/397 Terttu Laine Pentti Kesti Inkeri Väärälä Helena Kohtalo-Törmänen Jouni Koskinen Senja Nuolikivi Kaija-Leena Pohjola Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Pertti Haapasalo, valtuuston pj. Raija Sundqvist, valtuuston I vpj.; poistui klo 22.06/397 Aarre Pitkänen, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja, :t ; poistui klo 20.09/389 Kalle Huusko, tekninen johtaja, :t ja 394; poistui klo 20.09/389 Raija Sajanti, sosiaali- ja terveysjohtaja, 388; poistui klo 19.36/388 Jaana Koivisto, Oulujoki-Opiston rehtori, 388; poistui klo 19.36/388 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kohtalo-Törmänen ja Senja Nuolikivi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

3 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 387 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asiat muutoin käsitellään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä, mutta asia Talousarvion 2005 raami / käyttötalous käsitellään ensimmäisenä ja että asian käsittelyn ajaksi myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen kutsutuille viranhaltijoille. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kutsutuista viranhaltijoista paikalle olivat saapuneet hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen, tekninen johtaja Kalle Huusko, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti sekä Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto. toimenpiteet:

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVION 2005 RAAMI / KÄYTTÖTALOUS Khall 326 Hallintokunnat ovat valmistelleet omat esityksensä talousarvioesityksiksi. Kunnanhallituksen raamipäätöksen mukaiset laadintaohjeet olivat seuraavat; - toimintakateen kasvuprosentti 2,7%. - käyttötalousmenojen kasvuprosentti 3,2% - käyttötaloustulojen kasvutavoite on 5% Hallintokuntien valmistelemien käyttötalousmenojen kasvuprosentti-tiedot valmistuvat kokoukseen mennessä ja ovat esiteltävinä kokouksessa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus käsittelee talousarvion 2005 laadinnan tilannetta ja antaa tarvittavat laadintaohjeistukset. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnan johtoryhmän jäsenet kutsuttiin kokoukseen asian käsittelyn alkaessa klo ja heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen loppuajalle. Paikalle saapuivat hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti, vt. Oulujoki-opiston rehtori Jaana Koivisto, tekninen johtaja Kalle Huusko sekä opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala. Vesa Tuunainen selosti mm. vuoden 2005 valtionosuuslaskelmia ja verotulokohtaa sekä kävi tämän hetkisen tilanteen pohjalta hallintokuntien tuloslaskelmat. Tämän jälkeen asiassa kuultiin päävastuualueiden edustajien selostukset. Selostuksensa aikana opetustoimenjohtaja ilmoitti, että palkkauskohdasta puuttuu euron erä (opettajien ylituntipalkkiot). Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsti Airaksinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi tauko klo , ja että tauon alettua vt. Oulujoki-opiston rehtori Jaana Koivisto poistui kokouksesta. Tauon jälkeen Vesa Tuunainen esitteli tarkistetun tuloslaskelman, joka osoitti vuosikatteeksi euroa.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Jotta kunnan vuosikate saadaan positiiviseksi, tulee päävastuualueiden tehdä seuraavat vähennykset nettomenoihinsa: - tekniset ja ympäristöpalvelut euroa - sosiaali- ja terveyspalvelut euroa - sivistys- ja vapaa-aikapalvelut euroa - hallintopalvelut euroa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Taulukko Käytttötalousmenot 1000 TA 2005 (Liite :ään 326) toimenpiteet: hallintosihteeri Khall 362 Koko kunnan tilannetta ei pystytä esittämään vielä kokouksessa hallintopalvelujen päävastuualueen talousarviokäsittelyn ollessa kesken. Kokouksessa annetaan muiden päävastuualueiden katsaukset. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Kunnanjohtajan antaman tilannekatsauksen jälkeen hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen esitteli kunnanhallitukselle päätöksen jälkeen eri lautakunnissa käsiteltyjen talousarvioesitysten vaikutuksia kunnan tuloslaskelmaan. Tämän jälkeen kuultiin eri päävastuualueiden edustajien selostukset lautakuntien päätösten mukaisesta tilanteesta: - opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala / sivistyslautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että Honkala poistui kokouksesta selostuksensa jälkeen klo tekninen johtaja Kalle Huusko / tekniset ja ympäristöpalvelut - sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti / sosiaali- ja terveyspalvelut

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Selostusten ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja päättää, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa talousarviokokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että päätöksenteon jälkeen kokouksesta poistuivat klo tekninen johtaja Kalle Huusko ja sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti. toimenpiteet: hallintosihteeri Khall 388 Kunnanhallitus hyväksyi hallintopalvelujen talousarvion. Samassa kokouksessa kunnanhallitukselle esiteltiin muiden hallintokuntien talousarvion valmistelutilanne. Liitteenä on yhteenveto hallintokuntien käyttötalousmenoista, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, verotuloarvio, valtionosuusarvio sekä talousarvion laadinnan aikataulu. Talousarviossa 2004 sekä sittemmin tilinpäätöksessä 2003 asetetut ja todetut talouden tavoitteet tasapainoisen kuntatalouden saavuttamiseksi ovat tämänhetkisten talousarviolukujen valossa entistä kauempana. Tulojen ja menojen erotus on vain kasvamaan päin. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää talousarvion valmistelun jatkotoimenpiteistä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan paikalla olivat läsnäolo- ja puheoikeutettuina hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen, tekninen johtaja Kalle Huusko, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti sekä Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto. Kunnanjohtajan ja hallinto- ja talousjohtajan selostivat asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanhallitukselle jaettiin kokouksessa uusi tuloslaskelma, jossa on tehty seuraavia muutoksia luottamustoimielinkäsittelyn jälkeen:

7 Kunnanhallitus palkankorotusvarausta on hieman pienennetty; - hoitotakuun aiheuttamaa menoerää on laskettu; - valtionosuuskohtaa on kasvatettu ja - korkotulokohtaa pienennetty. Selostusten ja käydyn keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessa esitellyn mukaisesti liitteenä olevan talousarvion numero-osan (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma). Laskelma osoittaa kunnan vuosikatteeksi vuodelle euroa ja alijäämäksi euroa. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus käsittelee lopullisen talousarvioasiakirjan (tekstiosa) klo pidettävässä kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Liitteet: - tuloslaskelma (Liite 1 :ään 388) - rahoituslaskelma (Liite 2 :ään 388) Merkittiin pöytäkirjaan, että päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Merkittiin pöytäkirjaan, että tauon aikana kokouksesta poistuivat sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti ja Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto. toimenpiteet: hallintosihteeri

8 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 389 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen ja tekninen johtaja Kalle Huusko olivat asiakohdassa kunnanhallituksen kuultavana valmistelemiensa asioiden osalta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuunainen ja Huusko poistuivat kokouksesta klo Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - yrittäjäseminaaria , - vuoden yrittäjän valintaa ja - metsänhoitoyhdistysten vaalia. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi ja päätti, että kunta ei käytä äänioikeuttaan metsänhoitoyhdistysten vaaleissa. toimenpiteet:

9 Kunnanhallitus KYLMÄLÄNKYLÄN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN HAKEMUS Khall 390 Kylmälänkylän yhteisen kalaveden osakaskunta hakee Muhoksen kunnan takausta Kalettoman järven kunnostuksen EU-rahoitteisen hankkeen yksityisen rahoitusosuuden kattavalle lainalle. Hakemus oheismateriaalina. Muhoksen kunta hyväksyi kokouksessaan JoMMa Ry:n lisärahahakemuksen kuntaosuudesta hankkeille vuodelle Ko. summa menee kokonaisuudessaan JoMMan kautta toteutettavaan Kalettoman järven kunnostuksen kuntarahoitusosuutena. Kunta osallistuu Kalettoman järven kunnostukseen siis euron panostuksella. Muhoksen kunta ei ole tehnyt yksityisiä henkilöitä tai yksityisiä tahoja tukevia takauspäätöksiä. Takaukset on annettu sellaisille yhteisöille, joissa kunta on ollut mukana omistajana. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunta ei myönnä takausta Kylmälänkylän yhteisen kalaveden osakaskunnan mahdollisesti nostamalle lainalle, jonka käyttötarkoitus on Kalettoman järven kunnostuksen EU-rahoitteisen hankkeen yksityisen rahoitusosuuden rahoittaminen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan esityksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun aikana Erkki Karjalainen esitti, että kunta anotun takauksen. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Erkki Karjalainen on tehnyt kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen ja että esitys kannattamattomana raukeaa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

10 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005 Khall 391 Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön verotusarvon perusteella. Verovapaita ovat mm. metsät, maatalousmaa, yleiset vedet, torit, kadut, tiet ja raideliikenteen väylät samoin kuin kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö (KiinteistöveroL 3 ). Valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin vuosittain etukäteen. Kiinteistöverolain mukaiset veroprosenttien vaihteluvälit ovat: - Yleinen veroprosentti/tontit/vesivoima (KVL 11 ) 0,50-1,00% - Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus (KVL 12 ) 0,22-0,50% - Muiden asuinrakennusten (KVL 13 ) 0,50-1,00% - Yleishyöd. yhteisön kvero% (KVL 13a ) 0,00-1,00% - Voimalaitosten veroprosentti (KVL 14 ) 0,20-1,40% - Rakentamattoman rakenn.paikan veroprosentti (KVL 12a )1,00 3,00% Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeessa talousarvion valmistelu on lähtenyt siltä suunnittelupohjalta, että veroprosenteissa ei tehdä muutoksia vuoteen 2004 verrattuna lukuun ottamatta rakentamattoman rakennuspaikan käyttöönotettavaa kiinteistöveroa. Kiinteistöveron tuottoarvio on esitetty esityslistan liitteenä olevassa laskelmassa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentit Muhoksen kunnassa ovat vuonna 2005 seuraavat: - yleinen kiinteistövero 0,70 % - asuinrakennukset 0,32 % - muut asuinrakennukset 0,80 % - vesivoimalaitokset 1,40 % - yleishyödyllisten yhteisöjen 0,70 % - rakentamatt.rakenn.paikan 3,00% KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun aikana Jouko Heino esitti, että kunnanjohtajan esitys muutoin hyväksytään, mutta että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi esitetään 1,00 %. Pentti Kesti ja Merja Jurvakainen kannattivat Heinon esitystä. Erkki Karjalainen ja Kirsti Airaksinen kannattivat kunnanjohtajan esitystä.

11 Kunnanhallitus Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava ja kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Heinon esitys sai kuusi ääntä (Heino, Häkkinen, Jurvakainen, Kesti, Nuolikivi ja Tihinen) ja kunnanjohtajan esitys kolme ääntä (Airaksinen, Karjalainen ja Kohtalo-Törmänen). PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kohdan Heinon esityksen mukaisesti eli kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentit Muhoksen kunnassa ovat vuonna 2005 seuraavat: - yleinen kiinteistövero 0,70 % - asuinrakennukset 0,32 % - muut asuinrakennukset 0,80 % - vesivoimalaitokset 1,40 % - yleishyödyllisten yhteisöjen 0,70 % - rakentamatt.rakenn.paikan 1,00%

12 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2005 Khall 392 Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeessa ja laadinnan eri vaiheissa valmistelu on edennyt siltä pohjalta, että veroprosentissa ei tehdä muutoksia vuoteen 2004 verrattuna. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS; Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2005 tuloveroprosentti on 19,00. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

13 Kunnanhallitus SEUDULLISEN MONITOIMIKESKUKSEN SUUNNITTELUPROJEKTI Khall 393 Ylikiimingin kunta on lähettänyt kuntaan asiaa koskevan kirjeen Seudullisen monitoimikeskuksen suunnitteluprojekti on edennyt yleissuunnittelutyön osalta alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Yleissuunnitelma on valmistunut, mutta se lähetetään kuntiin hyväksyttäväksi vasta kun osayleiskaavatyö on valmistunut vuoden 2005 alkupuolella. Osayleiskaavatyö jouduttiin keskeyttämään, koska ympäristöministeriö määräsi monitoimikeskushankkeeseen sovellettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Arviointityö vie enemmän aikaa mitä alun perin uskottiin. Monitoimikeskushankkeen ohjausryhmä totesi kokouksessaan , että ympäristövaikutusten arviointityö tarvitsee lisäaikaa vuoden 2004 loppuun saakka. Ympäristövaikutusten arviointityö saattaa aiheuttaa muutoksia myös yleissuunnitelmaan, ja osa toiminnoista voidaan joutua siirtämään luontoinventointien perusteella uuteen paikkaan, tai jokin suunniteltu toiminto voidaan joutua jättämään kokonaan toteuttamattakin. Tämän vuoksi yleissuunnitelma tuodaan lopullisessa muodossaan kuntien hyväksyttäväksi vasta vuonna Ohjausryhmä päätti myös samaisessa kokouksessaan että monitoimikeskushankkeen suunnittelulle olisi haettava jatkorahoitusta vuoden 2005 loppuun saakka, jotta tarvittavat ympäristövaikutusten arviointityön tulokset ja tutkimukset voidaan analysoida ja tehdä suunnitelmiin niiden vaatimat muutokset. Myös hankkeen hallintomallin ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen nähtiin tarpeelliseksi toteuttaa ennen varsinaisten rakennustöiden alkamista vuonna Oulun seudun seutuhallitukselle esiteltiin ohjausryhmän esittämät toimenpiteet projektin jatkamisesta ja rahoitushakemuksen tekemisestä vuoden 2005 loppuun saakka. Ylikiimingin kunta on jättänyt Pohjois-Pohjanmaan liittoon jatkoaikaanomuksen yleissuunnitteluvaiheen projektin jatkamisesta vuoden 2004 loppuun saakka ja uuden rahoitushakemuksen ohjausryhmän esittämässä muodossa ajalle yhteensä euron kustannusarvion mukaiselle suunnitteluprojektille. Avustusta haetaan 50 prosenttia, ja loppu esitetään kuntien rahoitettavaksi alkuperäisten prosenttiosuuksien suhteessa. Kuntaosuus esitetään katettavaksi kuntien jo Ylikiimingin kuntaan tilittämillään määrärahoilla. Tämä pienentää osaltaan kunnille jäävää palautettavaa osuutta.

14 Kunnanhallitus Toisen vaiheen projektin kustannukset muodostuvat seuraavasti: Palkkakustannukset (projektipäällikkö 75%) Asiantuntijapalkkiot Matkakulut Toimisto ym. kulut Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa Ylikiimingin kunta esittää Oulun seutukunnan kunnille: 1. Projektin aikatauluun tehtyjen muutosten hyväksymistä siten, että ensimmäisen vaiheen projekti päättyy ja toisen vaiheen projekti alkaa ja päättyy Kunnat osallistuvat toisen vaiheen suunnitteluprojektiin seuraavilla maksuosuuksilla, joita ei kanneta erikseen, vaan maksuksi käytetään kuntien aiemmin Ylikiimingin kunnalle tilittämiä ennakkomaksuosuuksia Ylikiiminki 15,1% euroa Oulu 54, Hailuoto 0,4 320 Haukipudas 7, Kiiminki 4, Kempele 5, Liminka 2, Lumijoki 0,8 640 Muhos 3, Oulunsalo 3, Tyrnävä 2, Yhteensä 100 % euroa Toivomme että käsittelisitte asian mahdollisimman pikaisesti. Ylikiimingissä YLIKIIMINGIN KUNNANHALLITUS Kaarina Daavittila kunnanjohtaja Minna Rintamäki kunnansihteeri KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus Ylikiimingin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 1. hyväksyy projektin aikatauluun tehdyt muutokset siten, että ensimmäisen vaiheen projekti päättyy ja toisen vaiheen projekti alkaa ja päättyy

15 Kunnanhallitus Päättää osallistua toisen vaiheen suunnitteluprojektiin euron maksuosuudella, jota ei kanneta erikseen, vaan maksuksi käytetään kunnan aiemmin Ylikiimingin kunnalle tilittämiä ennakkomaksuosuuksia. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

16 Kunnanhallitus ROKUAN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA LATUVERKON YLLÄPIDON, VUODEN 2004 KUSTANNUSTEN RAHOITUS Khall 394 Muhoksen kunta on ollut mukana Rokuan alueen ympäristöjärjestelmän kehittämis- ja ylläpitotyössä sekä osallistunut aiempina vuosina myös latuverkon kunnossapitoon. Kustannukset vv olivat noin / v. Vuoden 2004 osalta Utajärven kunta on lähettänyt laskun vastaaviin kustannuksiin osallistumisesta. Muhoksen kunnan arvioidut kustannukset vuodelle 2004 tulevat olemaan n Arvio pohjautuu Rokuaseuran Ry:n ympäristöjaoston kustannusarvioon. Muhoksen kunnan talousarviossa vuodelle 2004 ei ole tarkoitukseen osoitettu erillistä määrärahaa. Määrärahan poisjääminen talousarviokäsittelystä johtuu siitä, että Muhoksen kunnan ja Rokuaseuran yhteistoimintaa koskevat sopimukset ja päätökset ovat epätarkkoja eivätkä ne ohjaa riittävästi asian valmistelua. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Esitän kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2004 Muhoksen kunnan talousarvioon lisätään Rokuan ympäristöjärjestelmän ja latuverkon ylläpidon aiheuttamien kustannuksien kattamiseen tarvittava määräraha HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN LAUSUNTO: Mikäli esitetty määräraha vuodelle 2004 hyväksytään, se on mahdollista kattaa verotulokohtaa nostamalla vastaavalla summalla. Valtuusto on käsitellyt asiaa Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin yksimielisesti seuraava ponsi: Edellyttäen, että ensi vuodelle ja siitä eteenpäin on selkeä sopimus ja kehittämissuunnitelma kustannusarvioineen. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus kunnan osallistumisesta Rokuan ympäristöjärjestelmän ja latu- ja ympäristöpoolin kustannuksiin on tehty kunnan ja Rokua seuran välille. Sopimuksessa todetaan, että kunnan on varattava toimintaan riittävät varat ja henkilöstöresurssit ts. Rokua seuralle on annettu kohtuullisen avoin valtakirja kertoa Muhoksen kunnalle toimintaan tarvittava summa. Vuoden 2004 kustannuksista kuntaan ei tullut tietoja kuin vasta huhtikuussa 2004 ja näin ollen ko. määrärahavarausta oli mahdotonta sisällyttää 2004 budjettiin sen laadintavaiheessa. Vuoden 2005 kustannuksista ei ole tässä vaiheessa mitään tietoa. Lausuntonani totean, että sopimuksellisesti tilanne on yhtä epäselvä kuin vuoden 2003 keväällä. Toiminnan tuloksellisuuden ja siitä mahdollisesti saatavan hyödyn arviointiin Muhoksen kunnalle ammatillinen osaamiseni ei riitä. Jatkuvan epäselvän tilanteen poistamiseksi on ponnen sisältämä selkeä sopimus saatava aikaan kehittämissuunnitelmineen tai toisena vaihtoehtona on irtisanoutua toiminnasta.

17 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen ja rahoituksen osalta esittää valtuustolle, että menoerä katetaan nostamalla verotulokohtaa eurolla. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Rokuaseuran ja alueen kuntien kesken käynnistetään välittömästi neuvottelut kehittämissuunnitelman laatimiseksi. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko ja hallinto- ja talousjohtaja olivat asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun asiasta alettua Erkki Karjalainen Kirsti Airaksisen kannattamana esitti asian käsittelyn siirtoa. Koska oli tehty kannatettu siirtoesitys, rajasi puheenjohtaja seuraavat puheenvuorot koskemaan siirtoesitystä. Pentti Kesti ja Helena Kohtalo-Törmänen kannattivat asian käsittelyn siirtoa. Keskustelun asian käsittelyn siirrosta päätyttyä puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti siirron. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian käsittelyä. toimenpiteet: hallintosihteeri

18 Kunnanhallitus OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVI- RASTON TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Khall 395 Oulun seudun alueelle ollaan muodostamassa yhteistä ympäristöpalveluiden yksikköä, johon tulisi seudun kunnista ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto sekä yhteinen seudullinen ympäristölautakunta. Toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2005 alusta lukien. Seudun kunnista Haukipudas on ilmoittanut, ettei se lähde toimintaan mukaan vielä vuoden 2005 alusta vaan selvittää tahollaan mahdollisuutta yhteistyöhön Oulunkaaren seutukunnan kanssa. Muhoksen kunnanhallitus on käsitellyt ympäristöpalveluihin liittyviä asiakokonaisuuksia kokouksissaan , ja (asiakirjat liitteenä). Kunnanhallitus antoi seuraavan ympäristöpalveluista seuraavan lausunnon: Muhoksen kunnan kannalta on tärkeää, että eläinlääkintäpalveluiden toimipisteet ja kustannusten jako (kolme toimipistettä ja niiden sisällä tp2003 suhteessa) määritellään sopimukseen alkuperäisen luonnoksen mukaisesti. Elintarvike- ja ympäristölaboratorion nettokustannukset tulisi saada vuoteen 2006 mennessä nollatasolle. Seudullisen ympäristölautakunnan paikkajakauma esitetyssä yhteistyösopimuksessa poikkeaa Muhoksen kunnanhallituksen elokuussa 2004 määrittelemästä tavoitteesta. Kunnanhallitus pitää voimassa hyväksymänsä kannan lautakunnan kokoonpanosta (13 jäsentä, joista kuusi on Oulun valitsemia ja seitsemän muiden kuntien valitsemia). Muilta osin esitetty sopimusluonnos on Muhoksen kunnan kannalta hyväksyttävissä. Kunnanhallituksen lausunnon jälkeen ympäristöpalveluiden asiaa on käsitelty seudun kannalta seutuhallituksessa ja seutuvaltuustossa. Seutuvaltuusto on antanut asiasta puoltavan lausuntonsa ja lähettänyt sen kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi (liite). Seutuvaltuuston kokouksessa tuotiin esille Muhoksen kunnan alustavana kantana, ettei Muhos lähde mukaan ympäristöpalveluihin esillä olevilla ehdoilla. Seutuvaltuuston kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja Kari Nenonen esitti Muhoksen kunnalle neuvottelua em. asioista. Kunnanhallitus hyväksyi jatkoneuvottelun ja nimesi neuvottelijoiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Tihisen, kunnanhallituksen jäsenen Kirsti Airaksisen sekä kunnanjohtajan. Neuvottelu pidettiin Neuvotteluissa käytiin läpi Muhoksen kunnanhallituksen lausunnon mukaisia asiakokonaisuuksia. Neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen sekä eläinlääkintähuollon että elintarvike- ja ympäristölaboratorion suhteen. Sen sijaan perustettavan ympäristölautakunnan kokoonpanon suhteen ei palaverissa edistytty, koska Oulun kaupungin puolelta ei ollut paikalla poliittisia päättäjiä eikä läsnä olleet virkamiehet voineet luvata muutoksia lautakunnan kokoonpanoon.

19 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva Oulun seudun ympäristölautakunnan ja Oulun seudun ympäristöviraston toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus hyväksytään esitetyssä muodossa mikäli lautakunnan paikkajakaumaan liittyvä asiakokonaisuus saadaan Muhoksen kunnan kannalta tyydyttävälle tasolle. Koska seudullisen ympäristölautakunnan paikkajakauma esitetyssä yhteistyösopimuksessa poikkeaa Muhoksen kunnanhallituksen lausunnon yhteydessä määrittelemästä tavoitteesta, kunnanhallitus tarkistaa kokouksessaan onko syyskuussa lausunnon yhteydessä määritelty paikkajakaumaesitys lopullinen. KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi kunnanjohtaja selosti Oulun kaupungin edustajien kanssa käytyä neuvottelua. Selostuksensa lopuksi kunnanjohtaja ilmoitti tekevänsä käytävän keskustelun jälkeen uuden päätösesityksen. Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun päätyttyä kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva Oulun seudun ympäristölautakunnan ja Oulun seudun ympäristöviraston toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus hyväksytään esitetyssä muodossa. Erkki Karjalainen esitti, että Muhoksen kunta ei lähde mukaan esitetyn yhteistoimintasopimuksen mukaiseen toimintaan, koska käydyissä neuvotteluissa ei ole saavutettu kuntaa tyydyttävää neuvottelutulosta. Pentti Kesti ja Senja Nuolikivi kannattivat Karjalaisen esitystä. Tämän jälkeen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti Karjalaisen esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Erkki Karjalaisen esityksen. Tämän jälkeen keskusteltiin asian viemisestä valtuuston käsiteltäväksi. Puheenjohtajan kysyttyä kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että asiaa ei viedä valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtaja jätti päätökseen seuraavansisältöisen eriävän mielipiteen: Mielestäni Oulun seudun ympäristölautakunnan ja ympäristöviraston toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoiminta olisi pitänyt hyväksyä, koska ko. palvelutuotannon turvaaminen ja laadukkuus tulevaisuudessa olisi esitetyssä mallissa Muhoksen kunnan kannalta turvatumpi.

20 Kunnanhallitus KUTSU POHJOIS-SUOMI -PÄIVÄÄN Khall 396 Pohjois-Suomen neuvottelukunnan perinteinen Pohjois-Suomi päivä pidetään maanantaina kylpylä SaniFanissa Kalajoen Hiekkasärkillä. Ohjelma rakentuu kolmen ajankohtaisen teeman ympärille: - Tietoverkot ja laadukas laajakaista Suomen ja alueiden kilpailukyvyn parantajana - Vahva maatalous, kilpailukykyinen elintarviketalous ja elävä maaseutu pohjoissuomalaista utopiaa vai todellisuutta? - Kansallisen ja EU:n rakennepolitiikan lähtökohdat sekä ajankohtaiset kuntapolitiikan painotukset Tilaisuuteen kutsutaan yhteistyöalueen kuntien, kuntayhtymien, seutukuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten, valtion aluehallinnon, järjestöjen ja yritysten edustajia sekä kansanedustajia ja muita aluekehittämisestä kiinnostuneita. Ennakkoilmoittautumiset pyydetään mennessä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää osallistumisesta ko. tilaisuuteen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti, että ko. päivälle ei osallistuta. toimenpiteet:

21 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 397 KÄSITTELY: Asiakohdassa kunnanhallitus keskusteli Korivaaran koulun tilanteesta Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Erkki Karjalainen klo ja Raija Sundqvist klo valtuuston kokouspaikka Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti valtuuston kokouksen olevan terveyskeskuksen ruokasalissa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi käydyn keskustelun ja valtuuston kokouksen pitopaikan tiedoksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot