KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen Esa, j Kesänen Tiina, j Kinnunen Helena, j Mäntypuro Kauko, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Suorsa Asmo, valtuuston 1. vpja Paalavuo Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Marjatta Mattila Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantaina Sisällys, :t 2-18 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY Ns. Levonperäntien kunnostaminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Köyhänperällä... 3 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentaminen... 4 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Tieturvallisuuden parantaminen Levonperäntiellä ja Savolanmäentiellä... 5 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Hirvimerkin asentaminen Sievintielle Liikenneturvallisuuden parantaminen Sievintiellä... 6 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Liikenneturvallisuuden parantaminen keskuskoulun kohdalla Savolanmäen asutusalueen leikkikentän rakentaminen... 7 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja katuvalaistuksen rakentamisen kiirehtiminen Kokouspalkkioiden nostaminen... 8 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta Leikkikenttien kunnostus ja välineiden hankinta Valaistuksen suunnittelu ja toteutus... 9 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)... 10

2 REISJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 14. Kotihoidon kuntalisän maksaminen Uudet nuorisotilat Vesistöjen kunnossapitoon panostaminen VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Hoitotason ambulanssin säilyminen KUNTALAISALOITE / MATKAILUN KEHITTÄMINEN KUNTALAISALOITE / NUORISOTYÖN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS JA NUORISOTILAT. 14 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA OSALLISTUMINEN JOKILAAKSOJEN KUNTIEN YHTEISEN TIETOHALLINNON VALMISTELUUN 16 KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUONNA KUNNAN SUBVENTIOT HYÖTYELÄINTEN OMISTAJILLE ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MAKSAMINEN VUONNA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN REISJÄRVEN KUNNAN OSTOLIIKENNEPALVELUT MENETTELYTAVAT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN ERITYISTYÖLASIEN HANKINNASSA 27 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO.. 29 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO.. 30 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO.. 32 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT... 34

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY KHALL 2 Kja Hallintosäännön 25 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käsittelee ja päättää aloitteet seuraavasti: 1. Ns. Levonperäntien kunnostaminen Tekn. joht. Keskustapuolueen valtuustoryhmän aloite, jossa esitetään kunnanhallitusta nopeuttamaan Levonperäntien kunnostamis- ja parannustöiden aloittamista vaikka Haapajärven kaupungin kanssa yhteistyössä. ******** Levonperäntien kunnostuksen jatkaminen Reisjärven keskustaan asti ei ole sisältynyt Oulun tiepiirin talousja toimintasuunnitelmaan eikä tiepiirin liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Kunta on aikaisemmissa lausunnoissaan esittänyt ja tulee vastaisissakin lausunnoissaan esittämään hankkeen sisällyttämistä Oulun tiepiirin toimintalinjat 2015 rahoitettavien hankkeiden listalle. Asia on tuotu esiin myös neuvottelussa tiejohtajan kanssa. Levonperäntien kunnostaminen ei nyt sisälly Oulun tiepiirin toimintalinjat 2015 rahoitettavien hankkeiden listalle. Hanketta tuotiin esille joulukuussa ELY-keskuksen johdon ja seutukunnan kuntien johdon yhteisessä kokoontumisessa Nivalassa joulukuussa Hanketta kiirehditään seuraavan kerran tiepiirin ja seutukunnan kuntien yhteisessä tiefoorumissa keväällä Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 2. Liikenneturvallisuuden parantaminen Köyhänperällä Valtuutettu Hilkka Lindbergin aloite, jossa hän esittää, että Köyhänperän entisen Toivolan kaupan risteysalueen turvallisuuden parantamiseksi ryhdytään toimiin stop-merkin saamiseksi risteykseen. Perusteluinaan hän tuo esille risteysalueella tapahtuneet useat onnettomuudet sekä alueen huono näkyvyys. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Tekn. joht. Lisäksi hän esittää, että Lähetsalontien liittymästä lääninrajalle päin olevalle alueelle ryhdytään hankkimaan hirvivaara-liikennemerkki hirvikolareiden ehkäisemiseksi. ****** Köyhänperän risteys on kantatien osa. Oulun tiepiiri vastaa kantatien liikenneturvallisuudesta. Kantatiesuunnitelmassa risteys on siirtymässä eri kohtaan. Onnettomuudet risteyksessä ovat johtuneet pääosin liian suuresta tilannenopeudesta ja ovat näkyneet tieltä suistumisina. Köyhänperän nykyisen risteysalueen turvallisuuspuutteista on useassa yhteydessä saatettu Oulun tiepiirin edustajille tiedoksi. Oulun tiepiirin laatimaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan on merkitty kiireellisyysluokkaan 2 väistämisviivat, taustamerkki ja liikenteenjakajan raidat. Köyhänperän risteysalueen turvallisuuden parantamiseksi Oulun tiepiiri toteutti kesällä 2010 tievalaistuksen alueelle. Muiden toimenpiteiden toteutustarve nostetaan esille seuraavan kerran Oulun tiepiirin ja seutukunnan kuntien yhteisessä tiefoorumissa keväällä Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 3. Suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentaminen Tekn. joht. Valtuutettu Kaarlo Paavolan aloite koskien suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentamista. ****** Suunnitelmaan sisältyy suojatien toteuttaminen Pappilankujan kohdalle kantatielle. Suunnitelmaan sisältyy myös kevyen liikenteen väylän jatkaminen Viljamäestä Leppälahteen ensimmäisen kiireellisyysluokan hankkeena ja toteuttaja on kantatiellä tiepiiri. Liikennejärjestelyiden toteuttamisesta muutoinkin kantatiellä vastaa tiepiiri. Oulun tiepiirin toimintalinjat 2015 rahoitettavien hankkeiden luetteloihin ei ole merkitty yhtään hanketta Reisjärvelle. Tiepiiri on uudistamassa kuluvan vuoden aikana liikenneturvallisuussuunnitelmaa kantatie 58 osalta. Suojatien rakentamista kantatielle ja sen liittämistä pohjoispuolella olevaan kevyenliikenteen väylään kiirehditään tiepiirin ja kunnan yhteisissä tapaamisissa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) Kevyenliikenteen tien rakentaminen Halosentien rinnalle Violalle asti edellyttää sekä kaavamuutosta että maanomistusjärjestelyitä. Nykyiseen Halosentien aluevaraukseen ei sovi kevyenliikenteen väylää. Kunnanhallitus ja valtuusto päättävät talousarvion valmistelun yhteydessä Halosen tien rinnalle esitetyn kevyenliikenteen väylän rakentamisen käynnistämisestä. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 4. Tieturvallisuuden parantaminen Levonperäntiellä ja Savolanmäentiellä Valtuutettu Marjatta Mattilan aloite koskien tieturvallisuuden parantamista Levonperäntiellä sekä Savolanmäentiellä. ****** Tekn. joht. Oulun tiepiiri on laatinut koko kuntaa kattavan liikenneturvallisuussuunnitelman, jossa on esillä myös Levonperäntiehen ja Savolanmäentiehen liittyviä järjestelyitä. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen on käynnistynyt. Levonperäntie on kokonaisuudessaan ELY-keskuksen tiepiirin hallinnoima. Liikennemerkkien asettaminen ko. tielle on yksin tiepiirin päätettävissä. Kunta voi tehdä esityksen aloitteenmukaisen varoitusmerkin asettamiseksi. Kunta välittää ELY-keskukseen tiepiirille tiedoksi aloitteen mukaisen varoitusmerkin asettamisesityksen Käännän mutkasta varoittamaan. Tekninen toimi valmistelee ja päättää lapsista varoittavan liikennemerkin asettamisesta Vinkan mäen suunnasta tulevaa liikennettä varoittamaan. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 5. Hirvimerkin asentaminen Sievintielle Tekn. joht. Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien hirvimerkkien asentamisen kiirehtimistä Sievintielle. ****** Reisjärven kunnan alueella sattuvia tieliikenneonnettomuuksia käsitellään vuosittain seutukunnallisessa liikenneturvallisuusryhmässä. Ryhmässä on esillä myös hirvieläinonnettomuudet. Ryhmässä on edustettuna myös Oulun tiepiiri, joka päättää liikennemerkkien asettamisesta yleisten teiden varsille. Reisjärven kunnan puolesta on korostettu hirvieläinonnettomuuksien suurta määrää ja tuotu esille se, että kaikki onnettomuudet eivät kirjaudu poliisin rekistereihin. Vaaran paikkoina on esitelty valtuustoaloitteessa esille tuotu tieosa Sievintiellä. Tiepiiri päättää merkkien asettamisesta onnettomuustilastojen perusteella. Kunnan toimesta kiirehditään hirvivaaramerkkien asettamista Oulun tiepiirin kanssa pidettävissä yhteisissä neuvotteluissa. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 6. Liikenneturvallisuuden parantaminen Sievintiellä Tekn. joht. Valtuutettu Markus Muuttolan aloite koskien liikenneturvallisuuden parantamista Sievintiellä välillä Leppälahden koulu kunnan taajama. ****** Oulun tiepiiri on laatinut koko kuntaa kattavan liikenneturvallisuussuunnitelman, johon on merkitty myös Sievintielle välille Leppälahden koulu kunnan taajama kevyen liikenteen väylä (ka ). Väylä on merkitty ykköskiireellisyysluokkaan, mutta Oulun tiepiirin toimintalinjat 2015 ei sisällä yhtään rahoitettavaa hanketta Reisjärvelle. Valtuuston kannanotto : Kiirehditään kevyen liikenteen väylän saamista Leppälahden koulupiirin alueelle. Tilapäisratkaisuna esitetään syksylle 2009 vaihtuvana nopeusrajoituksena 60 km/h. Aloite on saatettu tiepiirin tietoon vuoden 2009 ja 2010 yhteisessä tiefoorumeissa ja nostetaan esille myös 2012 tiefoorumissa. Tiepiiri on päivittämässä kuluvan vuoden aikana liikenneturvallisuussuunnitelmaa mm. kantatie 58 osalta. Kunnan toimesta tuodaan esille aloitteen mukaisen kevyenliikenteen väylän kiireellinen tarve. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

7 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 7. Liikenneturvallisuuden parantaminen keskuskoulun kohdalla Tekn. joht. Valtuutettu Asmo Suorsan aloite koskien liikenneturvallisuuden parantamista Pihtiputaantien keskuskoulun kohdalla. ****** Kunnan toimesta on esitetty liittymää kantatieltä suoraan koulun pihaan ja jättöpysäkkiä kantatielle koulun kohdalle. Liittymän toteuttamisen tiepiiri on merkinnyt laatimaansa liikenneturvallisuussuunnitelmaan ykköskiireellisyysluokkaan ja toteutusvastuun kunnalle (ka ). Toteuttaminen edellyttää liittymälupaa ja työsuunnitelmaa, jotka hyväksyy Oulun tiepiiri. Liittymän rakentaminen ei sisälly kunnan kuluvan vuoden rakentamisohjelmaan. Tiepiirin suunnitelmissa on uusia liikenneturvallisuussuunnitelma mm. kantatie 58 osalta. Kunnan toimesta tullaan esittämään, että liikenneturvallisuussuunnitelmaan sisällytetään ko. liittymä keskuskoulun kohdalle. Jättöpysäkin yläasteen kohdalle Oulun tiepiiri toteutti kesällä Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 8. Savolanmäen asutusalueen leikkikentän rakentaminen Tekn. joht. Valtuutettu Asmo Suorsan aloite koskien Savolanmäen asutusalueen leikkikenttäalueen rakentamista. ****** Savolanmäen asuntoalueen rakentaminen on alkanut vuonna Alue jakaantuu kahden puolen Räisässaarentietä. Molemmille osa-alueille on kaavassa varattu lähivirkistysalue, jolle voidaan rakentaa leikkipaikka. Uudelle kaava-alueelle on muuttanut viisi perhettä, joilla on leikki-ikäisiä lapsia. Alueelle suunniteltu rivitalohanke ei tässä vaiheessa toteudu. Teknisessä toimistossa on seurattu alueelle tulevien leikki-ikäisten lasten määrää. Vuoden 2011 investointimäärärahat mahdollistivat leikkipaikan rakentamisen ja leikkikenttä rakennettiin investointisuunnitelman puitteissa. Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

8 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 9. Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja katuvalaistuksen rakentamisen kiirehtiminen Tekn. joht. Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja katuvalaistuksen rakentamisen kiirehtimistä. ****** Aloite kiertoliittymän rakentamisesta on lähetetty Oulun tiepiirille jatkotoimenpiteitä varten. Asia on ollut esillä yhteisissä neuvotteluissa tiejohtajan kanssa. Risteys on tiepiirin toiminta-aluetta ja osa kantatie 58:aa. Kantatiestön kehittämisestä päättää tiepiiri. Kiertoliittymän toteuttaminen on tiepiirin liikenneturvallisuussuunnitelmassa kolmannen kiireellisyysluokan hanke. Toteutuminen edellyttää sen saamista Oulun tiepiirin toimintalinjat 2015 rahoitettavien hankkeiden joukkoon. Hanke ei ole sisälly rahoitettavien hankkeiden joukkoon. Hankkeen toteuttaminen edellyttää suunnitelman mukaan myös mittavaa kunnan rahoitusosuutta (kokonaiskustannusarvio hankkeelle on ). Oulun tiepiiri toteutti Levonperäntien valaistuksen jatkamisen kesällä Kiertoliittymähanketta kiirehditään tiepiirin ja seutukunnan kuntien yhteisissä tiefoorumeissa ja tiepiirin liikenneturvallisuussuunnitelman uusimisen yhteydessä. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 10. Kokouspalkkioiden nostaminen Kja Valtuutettu Eero Paanasen aloite koskien valtuutettujen kokouspalkkioiden nostamista. ****** Reisjärven kunnan palkkiosääntöä on tarkistettu edellisen kerran , joten säännön tarkistaminen siinä mielessä olisi paikallaan. Talousarvion laadintaohjeeseen ja valtuuston hyväksymään lopulliseen vuoden 2012 talousarvioon palkkiosäännön mukaisten kokouspalkkioiden korottamista ei kuitenkaan ole sisällytetty. Palkkiosääntöä voidaan valtuuston niin päättäessä tarkistaa vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

9 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 11. Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta Tekn. joht. Keskustan valtuustoryhmä aloite koskien kunnan esitystä tiepiirille 1-2 suojakatoksen pystyttämisestä Kokkola Kajaani tien ja Reisjärventien (nro 28 ja 760) Sievin Rieskaniemen risteykseen Nivalan suuntaan lähtevälle pysäkille. ****** Pysäkkikatosten rakentamisen aloite lähetetään Oulun tiepiirille tiedoksi ja otetaan esille vuosittaisissa yhteisissä tiefoorumeissa. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 12. Leikkikenttien kunnostus ja välineiden hankinta Tekn. joht. Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien leikkikenttien kunnostusta ja välineiden hankintaa. ****** Tekninen toimi toteuttaa vuosittain leikkikenttien rakentamista, kunnostusta ja välineiden hankintaa käytössä olevien resurssien puitteissa. Uusia leikkikenttävälineitä ja kunnostuksia tehtiin vuonna 2011 Vasikkoniemeen ja päiväkodille. Investoinnissa avusti Lion-ladyt. Hankintoja ja kunnostustöitä jatketaan edelleen määrärahojen puitteissa. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 13. Valaistuksen suunnittelu ja toteutus Tekn. joht. Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien valaistuksen suunnittelemista ja toteuttamista valaisemattomille kaavateille sekä kunnan kiinteistöjen piha- ja parkkialueille. ****** Reisjärven kunnan kaavateiden valaistukset tulee kauttaaltaan uusittaviksi vuoden 2015 loppuun mennessä, koska EU kieltää elohopeahöyrylamppujen käyttämisen tievalaistuksissa. Kuluvan vuoden aikana aloitetaan uusittavien- ja täydennettävien valaistusten yleissuunnittelu sekä ulkopuolisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

10 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 14. Kotihoidon kuntalisän maksaminen Kja Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan aloite koskien kotihoidontuen kuntalisän maksamista. ****** Vuoden 2012 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa tarkoitukseen. Kunnanhallituksen ja valtuuston on mahdollista ottaa asiaan kantaa tulevien talousarvioiden valmistelun yhteydessä. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 15. Uudet nuorisotilat Kja Valtuutettu Oili Kivirannan aloite, koskien uusia nuorisotiloja. ****** Uusien nuorisotilojen hankintaa/saneerausta varten valtuusto on hyväksynyt suunnittelumäärärahan rakentamisohjelmassa vuoden 2012 talousarvioon sekä rahoituksen toteuttamista varten vuodelle Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 16. Vesistöjen kunnossapitoon panostaminen Tekn. joht. Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien vesistöjen kunnossapitoon panostamista. ****** Tekninen toimi on ollut vuosia aktiivisesti asialla vesistöjen kunnostusta edistämässä. Kuluvalle vuodelle on haettu rahoitusta kunnostustoiminnan jatkamiseksi sekä ELY-keskuksen kautta EAKR-rahastosta sekä Vattenfallrahastosta. Tavoitteena on saada erilaisiin toimenpiteisiin rahoitusta kaikille keskeisille taajamajärville, jotka on luokiteltu ELY-keskuksessa alueellisesti merkittäviksi. Erityishuomio kiinnitetään Vuohtajärven kunnostuksen edistämiseen. Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

11 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 17. Hoitotason ambulanssin säilyminen Kja Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien hoitotason ambulanssin säilymistä Reisjärven kunnan alueella. ****** Kunnanhallitus on antanut liitteen 2 mukaisen lausunnon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille koskien ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä. Asian valmistelu sairaanhoitopiirissä on kesken. Valmistelun edetessä kunta pyrkii vaikuttamaan lausumansa mukaisesti ensihoitopalvelujen järjestämiseen yhdessä Ppky Selänteen ja sairaanhoitopiirin muiden kuntien kanssa. Palvelutasopäätöstä valmisteleva koordinaatioryhmä on kunnilta saadun palautteen perustella esittänyt Reisjärven osalle aiemmasta poiketen varalla oloa klo Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

12 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNTALAISALOITE / MATKAILUN KEHITTÄMINEN KHALL 3 Tekn. joht. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet. Reisjärven Yrittäjät ry:n hallitus on jättänyt liitteen 3 mukaiset ehdotukset ja matkailun kehittämiseksi. Yrittäjien hallituksen jättämää aloitetta on alustavasti tarkasteltu teknisessä toimistossa. Tekninen johtaja on koonnut yhteenvedon ehdotettua matkailua palvelevaa paikkaa perustettaessa huomioitavista ja selvitettävistä asioista. Liite 4. Aloitteessa on esitetty vaihtoehtoiseksi paikaksi Susisaarta. Susisaaren osalta pätee osittain samat huomioitavat ja selvitettävät asiat kuin edellisen aloitteen osalta. Kunta on Susisaaren kehittämistä linjatessaan päättänyt luopua nk. mökkimatkailualueen kehittämisestä. Pääosa saaresta on kaavoitettu omarantaisiksi yksityisille myytäviksi rakennuspaikoiksi ja viheralueiksi. Susisaaren alkupää on asemakaavassa matkailutoimintojen aluetta. Tällä hetkellä käyttämättömänä oleva osa aluetta on varsin suppea kannattavaan matkailuvaunutoimintaan. Käyttämättömällä alueella sijaitsee entinen kioski, vanha kioskinpohja ja moottorikelkkatallit. Alueen suunnitteleminen ja toteuttaminen matkailuvaunualueeksi edellyttää siinä määrin panostusta (mm. ajoväylä ja pysäköintipaikkajärjestelyt, vesijohto ja viemäriasennuksia, aluevalaistus ja sähkön liitäntäpisteasennuksia, raivaus, maisemointi ja rannan kunnostustöitä), että se edellyttää hankkeen perustamista ja toteuttamismäärärahan varaamista talousarvioon. Kunnan tai yrittäjän ylläpitämän matkailuvaunupaikalta edellytetään erinäisiä asioita viranomaisvalvonnassa. Kuluvan vuoden talousarvioon ei sisälly tähän kehittämiseen liittyvää määrärahaa. Investointivaiheen jälkeen alkavasta käytöstä on perusteltua valmistella sopimus toiminnan harjoittajan kanssa. Suotuisinta hankkeen toimivuuden kannalta olisi saada toiminnan harjoittaja mukaan suunnitteluun ja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

13 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNTALAISALOITE / MATKAILUN KEHITTÄMINEN (jatkoa) tätä kautta sitoutettua toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Investointia kertyy joka tapauksessa siinä määrin, että toiminnalla tulee olla sopimusperusteista jatkuvuutta kohtuullisen takaisinmaksun takaamiseksi. Kunnan tiukka taloudellinen tilanne ei mahdollistane matkailupalveluinvestointeja, joille ei ole odotettavissa takaisinmaksua toiminnan kautta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteet tiedokseen ja toteaa, että tarkoitukseen ei ole määrärahaa vuoden 2012 talousarviossa eikä myöskään suunnitelmavuosilla. Mikäli riittävä ulkopuolinen rahoitus hankkeelle järjestyy ja hankkeelle saadaan laadittua toteuttamiskelpoinen suunnitelma, asiaa tarkastellaan uudelleen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

14 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNTALAISALOITE / NUORISOTYÖN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS JA NUORISOTILAT KHALL 4 Hallintosiht. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet. Anne Kiviranta on kuntalaisaloitteen allekirjoittaneiden puolesta jättänyt liitteen 5 mukaisen aloitteen, jonka pääasiallinen sisältö on vaatimus uusista nuorisotiloista. Mitä tulee kunnan yhteiskunnalliseen rooliin nuorisotyön toteuttamisessa todettakoon, että se on kunnalle lakisääteistä toimintaa ja kunta saa siihen valtionosuutta. Hallinnollisesti nuorisotyö kuuluu kunnan vapaa-aikatoimelle. Lisäksi kunta on sitoutunut ns. etsivän nuorisotyön tuottamiseen ajalla Käytännössä tätä työtä Reisjärvellä toteuttaa Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry. Projektin keskeinen tarkoitus on kaikin mahdollisin käytössä olevin keinoin ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja olla tukemassa ja auttamassa eteenpäin jo syrjäytyneitä nuoria. Uusien nuorisotilojen hankintaa/saneerausta varten valtuusto on hyväksynyt suunnittelumäärärahan rakentamisohjelmassa vuoden 2012 talousarvioon sekä rahoituksen toteuttamista varten vuodelle Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

15 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA KHALL 5 Hallintosiht. Ppky Selänteen yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan jäsenkuntien valtuustojen päätökset koskien Selänteen vuosisopimusta 2012 ja taloussuunnitelmaa Pöytäkirjanote liitteenä 6. Ppky Selänteen perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot eivät ole saaneet niille kuuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä. Jäsenkuntien hallitusten tehtävänä on valita mainitun yksittäisen asian ratkaisemista varten yhtymäkokousedustajat. Edustajien toimikausi päättyy, kun koolle kutsumisen syynä ollut asia on tullut loppuun käsitellyksi. Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen on yhtymähallituksen tehtävänä. Yhtymäkokouksen paikkajako perustuu väestömäärään kunnanvaltuustojen yhtäpitävin päätöksin siten, että kunnalla on yksi edustaja alkavaa 1000 asukasta kohden. Yhtymäkokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Yhtymäkokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan tasa-arvolain säännökset huomioiden niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnanhallitusten tehtävänä on sopia vaalikautta varten paikkajako kunnallisvaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenkuntien poliittisten puolueiden edustajat ovat kokouksessaan sopineet kokousedustajien tasaarvolain ja poliittisen suhteellisuuden mukaisen paikkajaon. Reisjärven kunnalla on yhtymäkokouksessa 3 edustajaa ja tasa-arvolain säännökset ja poliittinen suhteellisuus huomioon ottaen jako on seuraava: Keskustapuolue: 2 miestä ja varalle 1 mies ja 1 nainen Kokoomus: 1 nainen ja varalle 1 mies Kja Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. Puheenjohtaja Teuvo Nyman avasi keskustelun ja ehdotti, että yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti: Kokoomus: Tiina Kesänen, varaedustaja Tapio Paalavuo Keskusta: Jyrki Halonen, varaedustaja Markus Muuttola Teuvo Nyman, varaedustaja Helena Kinnunen. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita yhtymäkokousedustajat Teuvo Nyman ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

16 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN JOKILAAKSOJEN KUNTIEN YHTEISEN TIETOHALLINNON VALMISTELUUN KHALL 6 Jokilaaksojen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja alueen kunnat ovat em. selvityksen johdosta vieneet asiaa eteenpäin hankesuunnitelmalla, jonka mukaisesti selvitettäisiin Jokilaaksojen kuntien ja kuntayhtymien yhteisen tietohallinnon perustamismahdollisuudet ja -vaihtoehdot. Asiasta on pidetty Oulaisissa kunta- ja kuntayhtymien johtajien yhteinen palaveri. Alueen tietohallinto ja ICT -palvelut ovat jakaantuneet 18 kunnan ja kuuden yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi. Yhteensä tehtäviä hoitaa noin 45 työntekijää. Nykytilaselvityksen perusteella yhteisellä tietohallinnolla voitaisiin saavuttaa mm. seuraavia hyötyjä: - päällekkäisten laite- ja ohjelmistoinvestointien väheneminen - ohjelmistojen yhtenäistyminen yhteisillä hankinnoilla ja tietotaidon lisänmyyminen suhteessa ohjelmistojen toimittajiin - tietohallintoon saataisiin myös pitkäaikaiseen kehittämiseen henkilöstöresursseja, kun toiminta keskittyy nykyisin liikaa järjestelmien ylläpitoon - tietohallinnolle lainsäädännön kautta (esim. tietosuojalaki ja terveydenhuoltolaki) tulevia velvoitteita on vaikea täyttää pienissä yksiköissä. Alueen kunnille ja kuntayhtymille esitetään, että käynnistetään valmistelu yhteisen tietohallinto/ict - palveluyksikön perustamisesta, jossa selvitetään tehdyn nykytila-analyysiin perusteella yhteisen palveluyksikön organisointivaihtoehdot. Valmistelutyöstä vastaa Jokilaaksojen yhteistoiminta-alueiden ICT -työryhmä, johon kuuluvat sekä kuntien että kuntayhtymien tietohallinnosta vastaavat työntekijät. Selvityksessä käytetään sekä Tiera Oy:n että PVP Oy:n asiantuntijapalveluja. Selvityksen yksi peruslähtökohdista on kuntien ja kuntayhtymien työntekijöiden ja osaamisen hyödyntäminen. Selvityksestä aiheutuvat kustannukset ovat 0,47 euroa/asukas, jonka kunnat maksavat. Selänteen osalta se tarkoittaa seuraavaa: Reisjärvi noin euroa, Haapajärvi noin euroa, Kärsämäki noin euroa ja Pyhäjärvi noin euroa. Tarjous /sopimus asiantuntijapalvelusta liitteineen liitteenä 7. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

17 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN JOKILAAKSOJEN KUNTIEN YHTEISEN TIETOHALLINNON VALMISTELUUN (JATKOA) Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Reisjärven kunta osallistuu Jokilaaksojen kuntien yhteisen tietohallinnon valmisteluvaiheeseen. Reisjärven kunnan osuus kustannuksista on noin euroa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

18 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUONNA 2012 KHALL 7 Hallintosiht. Kja Hallintosäännön 75 :n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Ehdotus kunnanhallituksen alaisiksi käyttösuunnitelmiksi vuodelle 2012 on liitteenä 8. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2012 liitteen 8 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

19 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNAN SUBVENTIOT HYÖTYELÄINTEN OMISTAJILLE ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KHALL 49 Hallintosiht. Eläinlääkintähuoltolain ( /765) 22 mukaan kunta voi osallistua 11 ja 13 :ssä tarkoitetusta eläinlääkäripalvelusta kotieläinten omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Kunnaneläinlääkäri perii itselleen asiakkaaltaan virkaehtosopimuksen kunnaneläinlääkäritaksan mukaisen palkkion ja matkakustannusten korvauksen. Kunnalla on mahdollisuus osallistua eläinlääkäripalvelusta eläimen omistajalle aiheutuneisiin kustannuksiin (subventio). Kunnan on mahdollista päättää oman alueensa subventioista, vaikka eläinlääkintähuolto olisi annettu yhteistoiminta-alueen järjestettäväksi. Subventiot sisältyvät tällöin kunnan omaan talousarvioon ja kunta päättää subventioiden maksamisen perusteista. Reisjärven kunta on maksanut subventioita vuonna 2007 n e, vuonna 2008 n e ja vuonna 2009 n e. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää subventioiden maksamisesta seuraavaa: Kunta osallistuu eläinlääkäripalvelusta hyötyeläinten (eläinten, joita omistaja pitää ammattimaisesti) omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin matkakustannuksiin, siltä osin kuin eläinlääkärin matkakustannukset ylittävät eläimen omistajalta/haltijalta laskutettavan omavastuuosuuden (9,25 e, alv 0%). Eläinlääkäri laskuttaa kunnalta matkakustannuksen omavastuuosuuden ylittävän osan sekä arvonlisäveron ko. osuudelta. Subvention maksaminen edellyttää, että eläinlääkäri tulee muualta kuin omalta paikkakunnalta päivystysaikana tai muuna aikana esim. sairausloma-ajan sijaisena ja että kutsuttu eläinlääkäri on PPKY Selänteen palveluksessa. Tämä päätös subventioiden maksamisesta koskee vuotta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. MM/TK KHALL 10 Kja Vuonna 2010 kunta on maksanut subventioita n euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu vuonna 2011 eläinlääkäripalvelusta hyötyeläinten (eläinten, joita omistaja pitää ammattimaisesti) omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin matkakustannuksiin tehdyn päätöksen mukaisin ehdoin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KM/MM Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

20 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNAN SUBVENTIOT HYÖTYELÄINTEN OMISTAJILLE ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA (jatkoa) KHALL 8 Kja Vuonna 2011 kunta on maksanut subventioita n euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu vuonna 2012 eläinlääkäripalvelusta hyötyeläinten (eläinten, joita omistaja pitää ammattimaisesti) omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin matkakustannuksiin tehdyn päätöksen mukaisin ehdoin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot