Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA /2005 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Uusitalo Tapio pj. (kesk) Karila Juhani (kesk) toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu vpj (vas) Oikarinen Antti (vas) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Kiemunki Unto (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino (sit) Pöntiö Jouni (kesk) Perttunen Jimmy (vas) Romo Päivi (kok) Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Pesonen Eila (sit) Hietala Eija (sit) MUUT SAAPUVILLA Nyman Pekka kvalt:n pj. (sit) OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Laurila Pauli kunnanjohtaja Mustonen Marjo hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapio Uusitalo Marjo Mustonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Hanne Suokanerva PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Pirkko Hyötylä Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 270, 271, 272 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 270 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 271 Kjoht: Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Jimmy Perttusen ja Hanne Suokanervan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Jimmy Perttusen tilalle valittiin Pirkko Hyötylä. Hyväksyttiin yksimielisesti. ASIALISTA JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 272 Kjoht: Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 272 Kokous keskeytettiin klo , jolloin elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho esitteli Pyhän Sahan Oy:n koneiden myyntiasiaa ja kunnan saatavien turvaamista. Asia käsitellään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa. Hannu Oikarinen esitti, että Kuntaliitosneuvottelujen käynnistäminen Kemijärven kaupungin kanssa ei oteta lisäasiana käsittelyyn, Eila Pesonen kannatti Oikarisen esitystä. Unto Kiemunki esitti asian käsittelemistä, Tapio Uusitalo kannatti Kiemungin esitystä. Koska oli esitetty kaksi kannatettua esitystä, oli asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Kiemungin esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 2 kpl (Uusitalo, Kiemunki), EI ääniä 5 kpl (Oikarinen, Hyötylä, Romo, Suokanerva, Pesonen). Äänin 2-5 asiaa ei otettu käsittelyyn. Lisäasiana päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn Ilmoitusasiat. Aino Kulpakko poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 273 KIINTEISTÖVERON JA TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Khall 273 Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 2005 veroprosentit ovat: - tuloveroprosentti 20,00 - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,30 - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,80 - voimalaitoksen veroprosentti 1,40 - yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,80 Pelkosenniemellä kiinteistöveron vaikutus on huomattava, koska kunnassa on paljon loma-asutusta ja voimalaitos. Vuoden 2004 kiinteistöveron maksuunpanotietojen mukaan laskennallinen kiinteistövero on n , josta voimalaitoksen osuus n Kiinteistövero kattaa sekä maapohjan että sillä olevat rakennukset. Kiinteistölajit on suhteellisen kattavasti kiinteistöveron piirissä. Tärkein poikkeus on maatalousmaa ja metsät, jotka jäävät veron ulkopuolelle. Muita veron ulkopuolelle jääviä kiinteistöjä ovat mm. yleiset vedet, yleiset tiet, rautatiealueet, kadut, katuaukiot, torit, hautausmaat ja eräät puolustusvoimien alueet. Valtio ja seurakunnat ovat verovelvollisia, samoin kunta oman alueensa ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen osalta. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat vuoden 2006 verotuksessa samat kuin edellisvuonna muilta osin, paitsi voimalaitosten kiinteistöveron yläraja noussee 1,4 %:sta 2,5 %:iin (HE 145/2005). Kiinteistöveroprosentit: - Yleinen kiinteistöveroprosentti on vähintään 0,50 % ja enintään 1 % kiinteistön arvosta (yritykset, valtion laitokset, seurakunta, kuntayhtymä jne.)

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on vähintään 0,22 % ja enintään 0,50 % rakennuksen arvosta - Muiden asuinrakennusten veroprosentti (loma-asunnot) kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä (0,50-1,00). Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. - Vesivoimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti on enintään 1,40 % ja vuodesta 2006 alkaen 2,50 % rakennuksen tai rakennelman arvosta. - Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan: Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödylliselle yhteisölle oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin. Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tuloverolain 22 :n mukaan: Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Verohallinto rinnastanee yleishyödylliseen yhteisöön seurakunnan ja uskonnollisen yhdyskunnan. Aikaisemmin laki koski vain yhdistys- ja seurantalojen kiinteistöverotusta (280/95). Kiinteistövero on vähennyskelpoinen valtion- ja kunnallisverotuksessa mikäli kiinteistöä käytetään maatalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamiseen. Ongelmaksi muodostuvat Pelkosenniemellä Kajastuksen ja Järjestöyhdistyksen sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöt. Jos seurakuntaa ja kuntayhtymää kohdellaan kuten em. yhdistysten kiinteistöjä ja kunta määrää yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00, välttyvät mahdollisesti mm. seurakunta ja kuntayhtymä kiinteistöverolta, mikä ei liene tarkoitus. Kunnan on ilmeisesti pakko edelleen määrätä yleishyödyllisille yhteisöille kiinteistöveroprosentti. Kajastus ja Järjestöyhdistys sekä Nuorisoseura voitaneen vapauttaa kiinteistöverosta erillisen anomuksen perusteella verotusmenettelystä annetun lain 88 :n mukaisesti tai helpommin siten, että kunta avustaa yhdistyksiä kiinteistöveron määrällä (maksaa näiden kiinteistöveron). Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle verovuotta edeltävänä marraskuun 17 päivään mennessä. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle että tuloveroprosentiksi määrätään 20,00 2. että kiinteistöveroprosenteiksi määrätään: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 (0,50-1,00) - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,30 (0,22-0,50) - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,90 (0,50-1,00) - voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,50 tai lain sallima yläraja - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,80 (0,00-1,00).

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 273 Samalla kunnanhallitus päättää vapauttaa Kairalan Kajastus ry:n, Järjestöyhdistys ry:n sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöverosta vuonna 2006 siten, että kunnanhallitus myöntää em. yhdistykselle kiinteistöveron suuruisen avustuk- sen. Avustuksen maksaminen toteutetaan siten, että kunta maksaa kiinteistöveron. Hannu Oikarinen esitti tuloveroprosentiksi 14 %, jolloin veronalennus olisi Pelkosenniemen kunnan ns. optio kuntalaisilleen. Unto Kiemunki esitti tuloveroprosentiksi 20,25 %. Hannu Oikarinen kannatti Kiemungin esitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys oli asiasta äänestettävä. Äänestys menettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: kunnanjohtajan esitys JAA, Unto Kiemungin esitys EI. Suoritetussa nimenhuuto äänestyksessä annettiin seuraavasti: JAA ääniä1 kpl (Hyötylä) EI ääniä 6 kpl (Uusitalo, Oikarinen, Kiemunki, Romo, Suokanerva, Pesonen). Äänin 1-6 tuloveroprosentiksi päätettiin esittää valtuustolle määrättäväksi 20,25. Muutoin päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 274 RAKENTAMATTOMAN RAKENNUSPAIKAN KIINTEISTÖVEROPROSENTTI V Khall 274 Kiinteistöverolain (654/1992) muutoksen sekä lain tuloverolain (1535/1992) väliaikaisesta muuttamisesta mukaan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voi olla vähintään 1,00 % ja enintään 3,00 %. Lakimuutokset pohjautuvat Kuntaliiton keväällä 1999 tekemiin maapoliittisiin aloitteisiin. Tavoitteena oli tukea kuntien toimia lisätä asuntotonttien tarjontaa vastaamaan voimakkaasti lisääntyneeseen kysyntään erityisesti valtakunnallisissa kasvukeskuksissa. Rakentamiskelpoisia rakentamattomia rakennuspaikkojen saamista markkinoille esitettiin edistettäväksi antamalla kunnalle mahdollisuus tarkistaa niiden kiinteistöverotusta yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeammaksi. Laki ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja. Näin ollen kyseeseen tulisi vain Kirkonkylän rakennuskaava-alue, jossa on runsaasti rakentamattomia ohjeellisen tonttijaon mukaisia rakennuspaikkoja. Teknisen viraston käsityksen mukaan lakia ei ole perusteltua soveltaa Pelkosenniemen kunnassa siitä aiheutuvan suuren lisätyön vuoksi. On kyseenalaista kattaisiko vero lisätöiden aiheuttamia kustannuksia. Verotoimiston ilmoituksen mukaan rakentamattoman rakennuspaikan verotusarvo vaihtelee 17-50, jolloin yleisen (0,70 %) ja korotetun maksimiprosentin (3,00 %) ero olisi 2,30 %. Kunnan saama lisätulo rakennuspaikasta olisi vain muutamia euroja. Laki on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kasvukeskusten tarpeisiin. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunnassa ei sovelleta em. lain säädöksiä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentista v Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 275 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 275 Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen vuoden 2006 alusta aiheuttaa tarpeen muuttaa kuntayhtymän perussopimusta uutta tilannetta vastaavaksi. Yhdistymistä valmisteleva järjestelytoimikunta on esittänyt Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnille, että kuntayhtymän perussopimuksen 6. muutetaan seuraavaan muotoon: 6 Jäsenten lukumäärä, toimikausi ja äänivalta Jäsenkuntien valtuustot valitsevat yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä yhtymävaltuustossa määräytyy kunnan viimeksi toimitettuun henkikirjoitukseen perustuvan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 40 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Esityksen mukaan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan edustajamäärä kuntayhtymän valtuustossa säilyy entisenä 7:nä, ja kuntien yhteinen äänimäärä 40 %:ssa. Esityksestä on neuvoteltu Lapin kuntajohtajien kokouksessa ja kokous päätti suositella jäsenkunnille, että äänimäärä voi järjestelytoimikunnan esityksestä poiketen olla 35 % jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

10 Kunnanhallitus Asiaa esitellään tarvittaessa tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus 275 Kjoht: Hallitus esittää valtuustolle Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 6. :n muuttamista edellä selostetulla tavalla, jolloin äänimäärä voi olla enintään 35 % jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Hyväksyttiin yksimielisesti. :

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 276 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KY:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 276 Rovaniemen maalaiskunnan ja kaupungin yhdistyminen vuoden 2006 alusta aiheuttaa tarpeen muuttaa kuntayhtymän perussopimusta. Yhdistymistä valmisteleva järjestelytoimikunta esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että kuntayhtymän perussopimuksen 6. :n 1. momentti muutetaan seuraavaan muotoon: 6 Kuntayhtymän valtuuston kokoonpano ja äänivallan perusteet 1 mom. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti: Kunnan väestötietolain 18 :n mukainen valintavuotta edeltävän vuoden vaihteen asukasluku Jäsenten lukumäärä Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 2 mom. säilyy nykyisellään. Esityksen mukaan Rovaniemen kaupungin saama yhtymävaltuuston paikkamäärä säilyy yhteensä 7 paikkana, joka mlk:lla ja kaupungilla on nyt. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkia jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntajohtajien kokous on päättänyt esittää kunnille muutoksen hyväksymistä. Asiaa esitellään tarvittaessa tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä selostettu perussopimuksen muutos hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 277 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Khall 119 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa seuraavasti: Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunta on vuoden 2002 arviointikertomuksessaan kehottanut kuntayhtymää laatimaan hallintosäännön ja ajantasaistamaan perussopimuksen. Viimeksi perussopimusta on tarkastettu v Raportissaan tarkastuslautakunta kehotti kuntayhtymää myös laatimaan pidemmän tähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelman (3 vuotta). Myös Posion kunnan irtaantumisesta johtuen perussopimus vaatii uudistamista. Kehittämispäällikkö on valmistellut perussopimusta ja hallintosääntöä tämän vuoden keväästä lähtien. Ensimmäisiä luonnoksia on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa ja asioita on jatkovalmisteltu työvaliokunnan antaman evästyksen pohjalta. Valmistelutyössä on käytetty myös tilintarkastaja Pekka Tuomivaaran asiantuntemusta. Työvaliokunta käsitteli perussopimusluonnosta kokouksessaan Perussopimusluonnokseen on tehty työvaliokunnan esittämät muutokset. Uusi perussopimus on liitteenä nro 6. Työvaliokunnan esitys: Hallitus hyväksyy liitteen nro 6 mukaisen uuden kuntayhtymän perussopimuksen ja esittää sen hyväksymistä kuntien valtuustoille Hallitus kävi perussopimusluonnoksen kohta kohdalta läpi. Päätösesityksen mukaisesta perussopimuksen kohdasta Yhtymähallituksen kokoonpano ja toimikausi ( 5) tehtiin kokouksessa vastaehdotus. Hallituksen jäsen Ahti Majava esitti, että yhtymähallituksessa tulisi olla joka kunnasta yhtä monta edustajaa (3 edustajaa/kunta) ja että paikkoja ei jaettaisi asemavaltuutuksen perusteella. Aulikki Imporanta kannatti Majavan ehdotusta. Posion kunnan edustajat poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Työvaliokunnan esitystä kannattavat vastaavat JAA, ja Ahti Majavan esitystä kannattavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA vastasivat Korva, Väyrynen, Leskinen, Niva, Kilpelä ja Aarrevaara ja EI vastasivat Majava, Imporanta, Mustonen ja Kulpakko, joten päätökseksi tuli työvaliokunnan esitys äänin 6 4.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 277 Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisen perussopimuksen kohdan 11 : Työvaliokunnan jäsenet muutoksella, että työvaliokunnan jäseninä ovat hallituksen puheenjohtaja ja hänen varajäsenenään varapuheenjohtaja sekä jäsenkuntien kunnanjohtajat ja heidän varajäseninään heidän sijaisensa sekä kehittämispäällikkö. Päätös: Hallitus esittää perussopimuksen hyväksymistä em. muutoksin jäsenkuntien valtuustoille. Ns. vanha allekirjoitettu perussopimus liitteenä nro 5. Luonnos uudeksi perussopimukseksi liitteenä nro 6. Sallan kunnanvaltuusto on kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt uuden perussopimusluonnoksen. Sittemmin Sallan kunnanvaltuusto on kokouksessaan todennut yksimielisesti, ettei voimassa olevaa perussopimusta muutettaisi kahden seuraavan vuoden aikana. Kopio Sallan kunnanvaltuuston päätöksestä liitteenä nro 7. Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden perussopimuksen kokouksessaan yksimielisesti. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavansisältöisen ponnen: "Kemijärven kaupunginvaltuusto esittää Itä-Lapin kuntayhtymälle ja sen jäsenkunnille, että välittömästi käynnistetään valmistelu sellaisen hallintomallin ja perussopimuksen laatimiseksi, jossa kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenkuntien valitsemat tasa-arvolakiin perustuvan valintatavan mukaan valitut luottamushenkilöt. Hallintomallissa kunnanjohtajat muodostavat asioita valmistelevan ja toimeenpanevan työvaliokunnan yhdessä kuntayhtymän johtavan työntekijän kanssa. Kunnanjohtajilla samoin kuin kuntayhtymän johtavalla työntekijällä on puheja läsnäolo-oikeus ylintä päätäntävaltaa käyttävässä elimessä. Kunnanjohtajilla ja kuntayhtymän johtavalla työntekijällä on velvollisuus osallistua toimielimen kokouksiin. Esitys tulee valmistella v aikana niin, että se voidaan ottaa käyttöön v alusta lukien."

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 277 Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksen kohteena olevasta perussopimusluonnoksesta puuttuu perussopimuksen 3 :stä maininta, jonka mukaan Kemijärven kaupunginvaltuusto valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakunnan ehdotuksesta kuntayhtymän JHTTtilintarkastajan ja JHTT varatilintarkastajan. Korjaus toimitettu kuntiin sähköpostilla Asia on mainittu tarkastussääntöluonnoksessa, joka on hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa Samalla tulee Kemijärven kaupungin hyväksymästä perussääntöluonnoksesta poistaa 3 :n 3)-kohta, joka on ristiriidassa em. lisäyksen kanssa. Sallan kunnanvaltuusto on päätöksessään ottanut em. lauseen 3 :ään ja poistanut 3) kohdan. Kemijärven kaupunginvaltuuston päätös ei ole samansisältöinen kuin Sallan kunnan päätös tai nyt Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle esitettävä sopimusluonnos. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt, että kuntayhtymän hallintosääntö käsitellään perussopimuksen käsittelyn jälkeen. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteenä oleva ns. uusi perussopimusluonnos hyväksytään voimaantulevaksi sen jälkeen kun jäsenkuntien yhtäpitävät päätökset ovat saaneet lainvoiman. Samalla kunnanhallitus esittää, että Kemijärven kaupunki muuttaa hyväksymänsä perussopimuksen Sallan ja Pelkosenniemen kuntien päätösten mukaiseksi. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia jätetään pöydälle. Tapio Uusitalo kannatti pöydälle panoa. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Hannu Oikarinen esitti asian käsittelyn jatkamista. Oikarisen esitys kannattamattomana raukesi. Jätettiin pöydälle.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 277 Kunnanjohtaja lisäsi pöydällepanoesitykseensä lausuman, että Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus ottaisi asia käsittelyyn mahdollisimman pian. Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Khall 277 Liitteenä nro 1 ns. vanha allekirjoitettu perussopimus, luonnos uudeksi perussopimukseksi ja kopio Sallan kunnanvaltuuston päätöksestä. Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen ajantasaistaminen on edelleen hyväksymättä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa. Sallan kunnassa uusi perussopimusluonnos on hyväksytty jo , ja Kemijärven kaupungissa Merkittävimmät muutokset uudessa perussopimusluonnoksessa liittyvät Posion kunnan irtautumiseen, kuntayhtymän tilintarkastajan ja tilinpäätöksen hyväksymisoikeuden siirtämiseen Kemijärven kaupungin päätettäväksi, kuntayhtymän työvaliokunnan perustamiseen ja kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon. Kemijärven kaupunki on täydentänyt jo aikaisemmin valmistelussa sovitun mukaisesti perussopimuksen luonnoksen kohtaa 3.3 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnan osalta lisäyksellä: Kemijärven kaupunginvaltuusto valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakunnan ehdotuksesta kuntayhtymän JHTTtilintarkastajan ja JHTT-varatilintarkastajan. Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunta on kokouksessaan suosittanut kuntayhtymän jäsenkunnille, että jäsenkuntien valtuustot käsittelevät perussopimuksen. Kohdissa 5 on esitetty kuntayhtymän hallituksen kokoonpano, jossa mm. todetaan, että asemansa perusteella kuntien hallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtajat ovat hallituksen jäseniä. Näin ollen hallituksen jäsenen valintaa ei suoriteta Savukoskella eikä Pelkosenniemellä. Hallintosäännön hyväksyy kuntayhtymän hallitus. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteenä oleva ns. uusi perussopimusluonnos hyväksytään voimaantulevaksi sen jälkeen kun jäsenkuntien yhtäpitävät päätökset ovat saaneet lainvoiman.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 277 Unto Kiemunki esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi kuntayhtymän hallitukselle siten, että Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäseninä on vain luottamushenkilöitä. Pelkosenniemeltä kaksi luottamushenkilö jäsentä, kunnanhallituksen puheenjohtaja asemansa perusteella ja lisäksi joku muu luottamushenkilö. Kunnanjohtajat muodostaisivat työvaliokunnan ja kunnanjohtajilla olisi hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tapio Uusitalo kannatti Kiemungin esitystä. Hannu Oikarinen esitti, että hallitukseen valittaisiin joka kunnasta 3 jäsentä. Oikarisen esitys kannattamattomana raukesi. Eila Pesonen esitti, hallitukseen kunnanhallituksen puheenjohtajaa asemansa perustella ja lisäksi 2 muuta jäsentä. Pesosen esitys kannattamattomana raukesi. Kiemungin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muilta osin kunnanhallituksella ei ollut huomauttamista perussopimusluonnoksesta. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 278 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2006 Khall 278 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti: Hallinnon budjetti on laadittu 4,9 %:n kasvulla edellisvuoden talousarvioon verrattuna, jolloin sen suuruus on ,. Hankkeiden budjetit on koottu rahoituspäätösten ja hankesuunnitelmien mukaan. Kuntayhtymän kokonaisbudjetti koostuu hallinnon budjetista sekä käynnissä olevien hankkeiden budjeteista ja mahdollisesti suunnitteilla olevista hankkeista. Liitteenä nro 2 on kuntayhtymän hallinnon budjetti ja kuntayhtymän kokonaisbudjetti. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää esittää jäsenkunnille talousarvion hyväksymistä. Hallinnon budjetin nousun todettiin johtuvan korkokulujen kasvusta, mikä johtuu mm. käyttöpääomaluotoista. Luottoja on jouduttu ottamaan hanketoiminnan hitaan maksuliikenteen vuoksi. Päätös: Hyväksyttiin. Kuntayhtymä ei laadi taloussuunnitelmaa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteenä olevat Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnon budjetti ja kokonaisbudjetti hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 279 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMAN KOROTUS Khall 279 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti: Itä-Lapin kuntayhtymän peruspääoma on ollut tilinpäätöksen 2004 mukaan ,93 euroa. Itä-Lapin kuntayhtymä maksaa irtaantumiskorvausta Posion kunnalle yhteensä ,32 euroa kahdessa erässä vuoden 2005 loppuun mennessä Posion irtaantuessa kuntayhtymästä lähtien. Peruspääoman Posion maksuosuuden kattaminen lisää kuntayhtymän käyttöpääomaa ja osaltaan taloudellista vakautta. Peruspääoman Posion osuuden kattaminen kunnittain vuoden 2003 kunnallisverokertymän mukaisesti laskettuna on seuraava: Kemijärvi 62,1 % yhteensä ,32 euroa, Pelkosenniemen 6,5 % yhteensä 1 606,82 euroa, Salla 24 % yhteensä 5 932,88 euroa ja Savukoski 7,4 % yhteensä 1 829,30 euroa. Peruspääoman jakautuma on Posion osuuden kattamisen jälkeen seuraava: Kemijärvi (59,2 %) ,35 euroa Pelkosenniemi (8,2 %) ,54 euroa Salla (23,7 %) ,18 euroa Savukoski (8,9 %) ,86 euroa Yhteensä 100 % , 93 euroa Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää esittää jäsenkunnille peruspääoman kattamista verotulokertymän pohjalta seuraavasti; Kemijärven kaupunki ,32 euroa, Pelkosenniemen kunta 1 606,82 euroa, Sallan kunta 5 932,88 euroa ja Savukosken kunta 1 829,30 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen esitys hyväksytään ja määräraha katetaan aikaisemmin päätetyllä lainanotolla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 280 KUTSAN LUONNONPUISTON KEHITTÄMISHANKE Khall 280 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti: Kutsan luonnonsuojelualue on yksi eniten matkailullisesti kiinnostavista paikoista Murmanskin alueella. Alueella toimivien matkailijoiden ja matkailuyritysten määrä on kasvanut, mikä lisää luontoon kohdistuvaa rasitusta. Alueen käytön suunnittelulla pyritään siihen, että alueen luonnonarvoja voidaan säilyttää siten, että samalla tuetaan kestävää kehitystä huomioiden alueen elinkeinolliset mahdollisuudet. Kutsan alue on harvoja tärkeitä alueita, jossa luonnon monimuotoisuus on vielä varsin hyvä. Kuitenkin nopea matkailun kasvu uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteet: Suunnitella Kutsan luonnonsuojelualueelle kestävää kehitystä tukeva alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa huomioidaan erityisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, viranomaistoiminta sekä elinkeinolliset mahdollisuudet. Hankkeen aikana kohdistetaan luontoa säilyttäviä pieniä toimenpiteitä erityisessä vaarassa oleville alueille, jotta voidaan minimoida nykyisen matkailun aiheuttamat haitat alueelle. Hankkeen tavoitteena on myös päivittää alueen floorasta ja faunasta olevaa tietoa tulevien toimenpiteitä varten. Vaikutukset: Projektin aikana sitoutetaan viranomaisia luonnonsuojelualueen suunnitteluun kestävän kehityksen periaattein laatimalla alueen käyttösuunnitelma, mikä ylläpitää ja säilyttää Kutsan alueen luontoa sekä estää luontoa vahingoittavien toimien toteutumisen tulevaisuudessa. Suomen ympäristökeskus on varannut hankkeeseen rahoitusta yhteensä euroa. Hankkeen toteutus tapahtuu vuosina ja kokonaisbudjetti on yhteensä euroa, josta kuntien rahoitusosuus 30 % yhteensä euroa, jakautuen kahdelle vuodelle. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää esittää hankerahoitusta haettavaksi ja jäsenkuntia varaamaan kuntaosuudet. Kuntaosuudet: Kemijärven kaupunki (62,1 %) , Sallan kunta (24 %) , Pelkosenniemen kunta (6,5 %) ja Savukosken kunta (7,4 %)

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 280 Päätös: Hallitus hyväksyy hankerahoituksen haettavaksi kuntayhtymän nimissä ja esittää jäsenkuntia varaamaan yllä maini- tutu kuntaosuudet hankkeen omarahoitukseen. Hallitus päätti, että Sallan kunta voi toimia käytännössä hankkeen hallinnoijana. Kutsan luonnonsuojelualue sijaitsee Sallan kunnan ja Venäjän rajan tuntumassa. Liitteenä nro 2a mm muuttuneet kuntaosuudet. Kjoht: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuosien talousarvioihin varataan yhteensä 829 :n suuruinen määräraha em. tarkoitukseen. Muilta osin Itä-Lapin kuntayhtymän esitys hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot