RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Valtiovarainministeriön asetuksen 694/2013 perusteella annettava ilmoitus VvM:lle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta Ilmoitusasiat Selvitys vuoden 2012 arviointikertomukseen liittyen Kauppa-, liike- ja kerrostalohanke Sairaankuljetustason määritys Rautalammilla ja Pohjois-Savossa alkaen Vesihuoltolaitoksen taksalaskelma vuodelle 2014 ja taksojen tarkistaminen Talliniemen vesihuoltoalueen hyväksyminen Kunnan henkilöstön pikkujoulut tai vastaava Korpijärven alueen suunnittelu asuntorakentamista varten Taloussuunnitelma Rautalammin ja Konneveden kansallispuistohankkeen eteneminen Vuoden 2014 talousarvio a PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 20/2013 Kunnanhallitus Sivu 425 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen Pekka Kilpimaa Mira Laasonen Tuure Savolainen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri, klo elinkeinoasiamies klo perusturvajohtaja klo tekninen johtaja klo Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Ossi Maukonen Tapio Kataja :t Allekirjoitukset Kaija Satuli Ari Weide PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen alussa elinkeinoasiamies Pekka Kilpimaa, perusturvajohtaja Mira Laasonen ja tekninen johtaja Tuure Savolainen selvittivät budjettejaan klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 335 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 336 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Satulin ja Ari Weiden. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 337 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

4 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriön asetuksen 694/2013 perusteella annettava ilmoitus VvM:lle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta Kh 338 Kuntarakennelain /478 mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Koska on lauantaipäivä, ilmoituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen eli viimeistään klo mennessä ministeriöön. Valtiovarainministeriön asetuksen 694/2013 asetuksen, joka tuli voimaan , 1 :n mukaan kuntarakennelain (1698/2009) 4 h :n 1 momentissa tarkoitettu kunnan ilmoitus tulee sisältää: 1) tiedot kunnista, joiden kanssa kunta selvittää kuntarakennelain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä, 2) tieto siitä, täyttääkö ilmoitettu selvitysalue mainitun lain 4 :n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset sekä 4 c :n, 4 d :n 3 momentin ja, jos kyseessä on 4 e :ssä mainittu kunta, mainitun pykälän mukaiset selvitysaluetta koskevat perusteet, 3) tieto siitä, aikooko kunta hakea poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta erillisellä hakulomakkeella. Tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot tulee toimittaa valtiovarainministeriölle sähköisesti valtiovarainministeriön laatimalla lomakkeella (webropollomake). Hallituksen päättämän kuntarakenneuudistusaikataulun mukaan kuntien yhdistymisesitykset ja selvitykset on suunniteltu tehtäväksi mennessä. Uusi kuntalaki on suunniteltu säädettäväksi ja samaan aikaan myös uusi valtionosuuslaki ja kuntajaon muutokset tulisivat voimaan viimeistään Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on suunniteltu voimaan tulevaksi vuoden 2015 jälkeen. Kuntarakennelakia /1698 on muutettu /478 ja muutoksessa siihen on lisätty pykäliä, jotka koskettavat kuntarakenneuudistukselle asetettavia tavoitteita (4a ) ja perusteita sekä menettelyä vuosina Tavoitteeksi on asetettu se, että erityisesti halutaan vahvistaa kuntien edellytyksiä yhdenvertaisesti järjestää palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita. Lisäksi 478/2013 lailla on 4 a säädetty väliaikaisesti voimaan Muutetussa laissa /478 on säädetty selvitysvelvollisuus kunnille (4 b ) selvittää 4 :ssä määritellyllä tavoitteilla ja perusteilla kuntajaon muuttamista. Nämä selvitysperusteet on määritelty 4 c-4 f :ssä.

5 Kunnanhallitus Lisäksi laissa todetaan, että vaikka kunnalla ei olisikaan velvollisuutta selvittää kuntien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää 2 :ssä tarkoitettua toiminnallista kokonaisuutta. Kuntarakennelain tarkoitus on muodostaa Suomen pinta-alaltaan ja asukasluvultaan suurkaupungit useat kunnat vastustavat suunnitelmaa Kuntarakennelain ( /478) mukaan kuntien yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 :ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 :ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Kuntien yhdistyessä siirtyvät lakkaavan kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet uudelle kunnalle. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa. Peruslakivaliokunnan mukaan kuntarakennelain säätämiseen liittyy perustuslaillinen ongelma (Perustuslakivaliokunta (PeVL 20/2013 vp - HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp ja HE 31/2013 vp): Kuntarakennelain muutoksen säätäminen Kuntien tulee kuntarakennelain /1698 muutoksen 4 h :n 1 momentin ( /478) mukaan ilmoittaa ministeriölle, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kuntien on tehtävä yhdistymisselvitys ja mahdollisen siihen perustuva yhdistymisesitys viimeistään 6 kuukauden kuluttua tämän momentin voimaantulosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus on perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuen tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotuksen mukaan kuntien on jätettävä selvityksensä ja esityksensä hyvin pikaisesti mainitun lain tultua hyväksytyksi tai mahdollisesti jopa ennen sen hyväksymistä. Liian lyhyt aika Perustuslakivaliokunta ei ole lausunnossaan hallintovaliokunnalle pitänyt kunnallisen itsehallinnon kannalta hyväksyttävänä velvoittaa kuntaa tekemään ratkaisuaan tämänkaltaisessa asetelmassa epävarmaan tietoon perustuen.

6 Kunnanhallitus Yhtä lailla ongelmallinen on se tilanne, että kunnille jää hyvin lyhyt aika sosiaali- ja terveydenhuollon päätösten tekemiseen täsmällisen ja lopullisen tiedon saatuaan. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunnan mukaan on välttämätöntä, että kunnille annetaan lainsäädäntöratkaisujen tultua hyväksytyiksi riittävästi aikaa tehdä yhdistymisselvitykset ja mahdolliset yhdistymisesitykset. Tämä aika ei perustuslakivaliokunnan mielestä voi olla ainakaan 6 (kuusi) kuukautta lyhyempi. (Esim. Kuntaliitto on lausunut, että kokemukset 2000-luvun monikuntajakoselvityksistä antavat näyttöä siitä, että selvitys- ja päätöksentekovaihe vaatii 9-12 kuukauden ajan ja yhdistymisen toimeenpanon hyvä valmistelu edellyttää noin 12 kuukauden aikaa). Tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain säätämisen jälkeen tulisi perustuslakivaliokunnan mielestä antaa kunnille vähintään 6 (kuuksi) kuukautta aikaa tehdä yhdistymisselvitykset ja tehdä yhdistymisesitys. Lisäksi perustuslakivaliokunnan mielestä on syytä säätää mahdollisuudesta jatkaa tätä aikaa hakemuksesta määräajaksi, jos selvitys on laaja tai muuten erityisen vaativa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädännön valmistelun tavoitteet ovat vaihtuneet ja valmistelu on lähes keskeytynyt. Rautalammin kunta katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon laki- ja rakenneuudistus lainsäädäntöineen olisi tullut valmistella ja säätää ennen kuntarakennelakia. Kansalaisten ja kuntien kannalta keskeisin ongelma muutetussa kuntarakennelaissa ( /478) on se, että lakia ei nykyisen hallituksen aikana lähdetty muuttamaan ja säätämään perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaan ns. tavallisena lakina. Perustuslakivaliokunnan mukaan yksittäisen kunnan toimivallan rajoittamispyrkimystä ei voida pitää hyväksyttävänä, koska eduskunnalla ei ole ns. tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mahdollisuutta suoraan tai konkreettisesti muodostaa tietynlaista tai kokoista kuntajakoa ja puuttua kuntien itsehallintoon ja itsemääräämisoikeuteen. Sama koskee tilanteita, jossa lailla pyritään välillisin keinoin tietynlaisen kuntajaon muodostamiseen tai toteutumiseen. Perustuslakiasiantuntijoiden keskeinen kritiikki kohdistuu juuri tähän asiaan. Nyt eduskunta ja valtioneuvosto lainsäätäjän edustajina ja poliittisia päätöksiä tehdessään eivät noudata perustuslakia tai ainakin tulkitsevat sitä erityisesti uudella tavalla ja toimien perustuslakiasiantuntijoiden mielestä Suomen voimassa olevan perustuslain vastaisesti. Nyt kansalaisia hämmentää se, miksi eduskunta tai valtioneuvosto tai kunnat eivät noudata voimassa olevia lakeja. Perinteinen poliittis-hallinnollisen ja oikeudellinen toimintakulttuuri on Suomessa radikaalissa muutoksessa.

7 Kunnanhallitus Perustuslain vastainen kuntarakennelaki ( /478) Kuntarakennelain sisältöön ja säätämiseen liittyvä perustuslakivaliokunnan ja asiantuntijoiden kritiikki kohdistuu 121 :n 1 momentin kirjaukseen kunnan asukkaiden itsehallinnosta ja erityisesti siihen, että suurkunnat voivat tuhota kunnan asukkaiden itsehallinnon ja paikallisidentiteetin. Perustuslain 14 :n 3 momenttiin perustuva kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sivuutetaan asiantuntijoiden mukaan laissa. Suurkuntien muodostaminen lisää päätöksentekijöiden ja kuntalaisten välistä kuilua ja heikentää tai olennaisesti haittaa kunnallisen demokratian toteutumista ts. kuntalaisten edustuksellisuutta. Kuntarakennelaki ei jätä tilaa ja tehtäviä vastoin voimassa olevaa perustuslakia suuremmille itsehallintoalueille, kuten maakuntaliitoille ja kuntayhtymille (sairaanhoitopiirit), koska Suomeen on suunniteltu ainoastaan kaksi hallintotasoa julkiseen hallintoon (valtio ja suurkunnat) ja sairaanhoitopiirit purettaviksi. Maakuntahallinnon osalta tilanne lienee avoin. Perustuslaissa ilmaistaan kuitenkin mahdollisuus suurempiin hallintoalueisiin (maakunnat ja kuntayhtymät), ja kun perustuslakia ei ole haluttu muuttaa perustuslain säätämisjärjestyksessä, asettaa tämä asetelma rajoja suunnitelluille kuntayksikköjen koolle (maakunnan kokoinen yksi suurkunta). Ilmoitusvelvollisuus mennessä Perustuslakivaliokunnan mukaan ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuntien ilmoitusten ja lopullisten selvitysten tulisi välttämättä koskeva samaa aluetta, joten kunta voi halutessaan muuttaa tekemäänsä päätöstä vielä ilmoituksen tekemisen jälkeen. Ministeriössä ei voida tehdä mitään velvoittavaa päätöstä ilmoituksen johdosta, eikä valiokunta pitänyt edes ilmoitusta tarpeellisena. Rautalammin osalta erilaiset kuntaryhmävaihtoehdot mahdollisia Rautalammin kunta ja Suonenjoen kaupunki omistavat perusterveydenhuollon kuntayhtymän, jonka toiminta jatkuu ainakin saakka, ja enintään vuoteen Kuntien yhteinen asukasluku on asukasta. Erikoissairaanhoidon osalta Rautalammin kunta on omistajana Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä, ja erityishuoltoon liittyvien palveluiden osalta Rautalammin kunta on omistajana Vaalijalan kuntayhtymässä. Rautalammin kunta valmistelee yhteistoiminnassa ensisijaisesti kuntien yhteistä sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta. Pohjois-Savon länsiosassa erilaiset selvityssuunnat kuntayhteistyön tiivistämiseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi sekä mahdolliset kuntaliitoksen vaihtoehtoina ovat mahdollisia.

8 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto ilmoittaa mennessä valtiovarainministeriölle lausuntonaan, että 1. Rautalammin kunta on neuvotellut aikana Kuopion, Suonenjoen, Pielaveden, Keiteleen, Vesannon ja Tervon kuntien kanssa. Rautalammin kunta on tehnyt perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen lähipalvelujen jäsennyksen alkaen. Lähtökohtana valmistelutyössä on ollut se, että ensin jäsennetään toiminta ja sen pohjalta organisaatio ja hallinto, eikä päinvastoin. Määrittelyssä kuvataan ensin palvelujäsennys ja ne palvelut, mitkä tuotetaan lähipalveluna. Tämän pohjalta muodostetaan näkemys palvelukokonaisuuksista ja sen jälkeen ohjausmallista. Palvelujäsennystä pidetään lähtökohtana, kun arvioidaan vaihtoehtoja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja aluemallilla. Kaikki vaihtoehdot ovat tasavertaisessa asemassa Rautalammin kunnan ja kuntien välisen yhteistyön valmisteluvaiheessa. 2. Rautalammin kunnanvaltuusto kannattaa maakunnallisen Pohjois- Savon sote-kuntayhtymän perustamista, joka ottaa järjestettäväksi kokonaisuudessaan yliopistollisen sairaanhoidon, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vammaispalvelut ja sosiaalitoimen (POSOTEmalli). Tuotantoalueet voivat muodostua kuntien yhteisen tahdon ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Rautalammin kunta ei kannata sellaisia ratkaisuja, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu olisi pääsääntöisesti yhdellä vastuukunnalla. 3. Tulevaa kuntarakennetta ei voida luoda ilman kuntien väliseen yhteistyöhön perustuvien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden hyväksymistä. Kuntayhtymien toimintamahdollisuus tulee sallia tulevaisuudessa, eikä sairaanhoitopiirejä pidä lakkauttaa. Rautalammin kunnan osalta ensisijainen vaihtoehto on kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisessä, vahvistamisessa ja syventämisessä ja liitosselvityksessä siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan (elinkeinopalvelut, perusterveydenhuolto, kansalaisopisto ym.) kuntien väliset yhteistyömahdollisuudet ja niiden säilyttäminen lähipalveluina. Kunta varaa mahdollisuuden hakea muutosta valtiolta muodostettavien kuntaryhmien väestöpohjarakenteisiin neuvottelutuloksiin perustuen. 4. Rautalammin kunta kuntayhteistyön syventämiseen (kuntaliitosselvitys) liittyen varaa mahdollisuuden neuvotella useampien kuntaryhmien kanssa liitoksesta tavoitteena se, miten Pohjois-Savon läntisellä reuna-alueella voidaan rajanaapurikuntien kanssa säilyttää omassa kunnassa kuntalaisten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalvelut

9 Kunnanhallitus ja turvata lähidemokratia sekä kuntalaisten edunvalvonta. Tällöin vaihtoehtoehtoina tulevat kysymykseen seuraavat kuntaryhmät: a) Ns. Kysteri-kunnat Pohjois-Savossa, b) Pieksämäen kaupungin valitsema kuntaryhmä, c) Kuopion ja siihen vaikutusalueeseen liittyvien kuntien kuntaryhmä, d) Keski-Suomessa kuntaryhmä, johon kuuluu Konneveden kunta. 5. Rautalammin kunta katsoo, että ihmisten vapaa mahdollisuus hakea ja etsiä sairaanhoidon palvelut oman maan sisältä ja Euroopan Unionin jäsenmaista vuoden 2014 alusta, muuttaa merkittävästi ja pysyvästi ihmisten käyttäytymistä, joka merkitsee sitä, että kansalaisia ei voida enää ohjata hallinnollisesti siten kuin aikaisemmin yksilön sairaanhoidon palvelujen saantia koskevissa asioissa. 6. Työterveyshuollon palvelut ostetaan liikelaitoksilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 7. Ympäristöterveydenhuollon osalta pyritään ratkaisuun, jossa kuntayhteistyöpohja perustuu samalle omistajaryhmälle kuin sote-palvelujen tuleva järjestäminen ja organisointi. 8. Varsinainen kuntaliitosvaihtoehto on toissijainen vaihtoehto kunnan itsehallinnon, itsemääräämisoikeuden ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä palvelujen säilyttämisen näkökulmasta. Suurkunnista palvelut näyttävät keskittyvän ja etääntyvän kansalaisista. 9. Jos Rautalammilla laaditaan yhdistymisselvitys, on siitä järjestettävä ennen selvityksen käynnistämistä ohjeellinen ja suuntaa antava kansanäänestys eri vaihtoehtoista, suunnista ja reunaehdoista. Tällöin oleellista on se, painotetaanko siinä tapauksessa perinteistä kuntaliitosta vai perustetaanko strategisesti aivan uusi kunta tai kaupunki. Strategisesti kaukonäköisempää voisi siinä vaihtoehdossa kokonaan olla uuden kunnan perustaminen ja yli 450-vuotisen Rautalammin poliittis-hallinnollisen ja kulttuurisen perinteen ja omaisuuden säilyttämisen mahdollisuudet. Ilmoituksen antamista valtiovarainministeriölle valmistellaan edelleen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 339 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston pöytäkirja Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirjaote : Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta. 4. Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston esityslista Savon koulutusky:n yhtymähallituksen pöytäkirja Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Selvitys vuoden 2012 arviointikertomukseen liittyen Kh 340 Liite 1 Vuoden 2012 arviointikertomukseen liittyen hallintokunnat, hallitus ovat selvittäneet kesän ja syksyn aikana niitä havaintoja, joita arviointikertomuksessa on esitetty. Arviointikertomus sisältää arviot emokonsernin toiminnasta ja hallinnosta sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä kuntayhtymien toiminnasta ja hallinnosta. Kunnanvaltuusto on pitänyt talousseminaarin talousarvion laadintaan ja suuriin investointeihin liittyen. Kunnanvaltuusto on tehnyt kesällä 2013 päätöksen ratsastuslukion peruskorjaamiseksi. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt aloittamisluvan mahdollisen valtionosuuden saamisen mahdollistamiseksi. Peruskorjauksen esivalmistelutyöt aloitettiin kesällä jo purkutöillä. Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota mm. siihen, että a) kuntalaisten palveluille asetettavien tavoitteiden asettamiseen ja valmisteluun, mitattavuuteen ja raportointiin tulisi kiinnittää kaiken aikaa enemmän huomiota, b) erikoissairaanhoidon kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet, c) talousarvion noudattamisen tärkeyteen ja menokuriin, d) vesihuollon menot poistoineen tulisi voida kattaa perittävillä vesimaksuilla, e) mitkä ovat valtakunnallisten ja maakunnallisten lukioiden yksikköhintakustannukset ja tulevaisuuden kehitysnäkymät, f) talousarviossa tulisi kunnanvaltuuston asettaa konserniyhteisölle kokonaisuudessaan tavoitteet ja antaa selvitys tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä, g) keskeisellä sijalla kunnan toiminnassa ja taloudessa olevien toimintojen ja riskitekijöiden ennakointiin sekä riskienhallinnan tehostamista, h) ja elinkeinopolitiikassa tulisi huolehtia kunnan elinvoimaisuuden ja toimeliaisuuden edistämisestä ja työpaikkojen luomisesta. Tekninen osasto on antanut selvityksen arviointikertomukseen liittyen, liite 1. Kunnanjohtajan esitys: Arviointikertomuksen liittyvät selvitykset: 1) Taloussuunnitelmassa on esitetty lyhyen ja pitkäaikavälin tavoitteita niille kuntastrategiassa esitetyille tavoitteille ja päämäärille, joita valtuusto on asettanut. Mitattavuutta ja raportointi pyritään edelleen kehittämään sanallisia ja tilastollisia mittareita lisäämällä. 2) Rautalammilla erikoissairaanhoidon hoitopäivät ja poliklinikkakäynnit

12 Kunnanhallitus ovat jatkaneet kasvua myös vuoden 2013 aikana. Lähetteiden määrät ovat edelleen kasvaneet vuoden 2013 kesäkuussa eli jopa yli 20 % verrattuna vuoden 2012 kesäkuuhun. Samoin leikkausten määrä on lisääntynyt vuosien 2012 ja 2013 kesäkuun välisessä tilastoinnissa siten, että erikoissairaanhoidon kustannukset ovat edelleen jatkaneet kasvua. 3) Kunnan suuret investoinnit merkitsevät sitä, että talousarvion toteutumisen seurantaan tulee erityisesti vuosien aikana kiinnittää erityistä huomiota ja seurantaa ja hallintokuntia, hallitusta ja valtuustoa informoida entistä useammin taloustilanteesta kalenterivuoden aikana sekä järjestää toimielimille ja henkilöstölle talouspoliittisia lyhyitä katsauksia kokousten yhteydessä. 4) Vesihuoltolaitoksen alijäämä johtuu suurimmalta osalta jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelystä. Lietettä on viety Suonenjoen puhdistamolle kirkonkylän lietteen tiivistyksen tehneen lingon rikkoonnuttua. Uuden lingon asennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi kesän 2013 aikana. Tämän jälkeen lietteen käsittelykustannukset alenevat ja talous tullee tasapainottumaan. Lietteen jatkotoimitusta Kuopion biokaasulaitokseen valmistellaan samanaikaisesti Kuopioon valmistuvan biokaasulaitoksen kanssa. 5) Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa liittyviin vesihuollon investointimenoihin liittyen paineet nostaa vesi- ja jätevesimaksujen tasoa lähivuosina on todellinen. Vesimaksujen hintavertailussa , jolloin voidaan vertailla tilastojen mukaan kuntien omistamia vesi- ja viemärilaitoksia, Rautalammin kunnan perimät vesi- ja viemärimaksut olivat esim. omakotitalojen osalta 4,17 /m3 (alv 23 %). Konnevedellä 5,24, Hankasalmella hinta oli 6,22, Laukaassa 4,75, Pielavedellä 5,87, Tuusniemellä 5,86, Karttulassa (Kuopio) 6,57, Kuopiossa 4,48, Suonenjoella 5,28. Keskiarvo vesilaitoksilla oli 4,83 /m3, joka osoittaa sen, että Rautalammilla vesimaksutaso on ollut kuluttajalle varsin edullinen huomattavasta vesija jätevesi-investoinneista huolimatta. 6) Rakennuslupapäätösten valmistelu- ja käsittelyajat ovat olleet keskimäärin alle 1 kuukautta. 7) Vuonna 2010 lukiokoulutus Suomessa maksoi keskimäärin 6345 euroa/opiskelija ja valtionosuusrahoituksen yksikköhinta oli 6040 euroa. Valtionosuudet kattoivat lukioiden toteutuneista kustannuksista toisin sanoen vain 95 prosenttia. Tämä merkitsee, että vuoden 2013 talousarvioesityksessä koulutussektorin valtionosuuksien laskennallisina perusteina oleviin opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin ei tehty inflaatiotarkistuksia. Valtionosuuden perusteena oleva yksikköhinta vuonna 2012 Rautalammilla oli 8736, joka merkitsi sitä, että Pohjois-Savon kunnista kuudella kunnalla oli yksikköhinta korkeampi kuin Rautalammilla. Pohjois-Savossa Korkein yksikköhinta oli euroa/oppilas ja lukiossa oli 21 oppilasta vuonna

13 Kunnanhallitus Pohjois-Savon kuntien keskihinta lukioissa oppilasta kohti oli euroa vuonna Noin 100 oppilaan lukion yksikköhinta ko. vuonna Pohjois-Savossa oli euron välillä/oppilas. Rautalampi asettuu tähän hintahaarukkaan. Vuoden 2013 valtion talousarvioesityksessä koulutussektorin valtionosuuksien laskennallisina perusteina oleviin opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin ei tehty kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia. Inflaatiokorotuksen leikkaaminen kosketti erityisesti lukiokoulutusta, jonka valtionosuusrahoitus on jo muutoin laahannut kustannusten perässä jo vuosien ajan. Tämä on kyllä ristiriidassa esim. pyrkimysten kanssa nostaa suomalaista koulutustasoa ja lukiokoulutusta tietoyhteiskuntakehityksen vaatimalle tasolle. 8) Talousarvion vahvistamisen yhteydessä tulee kuntaan hyväksyä myös taloussuunnitelma, jossa ensimmäisenä vuotena on seuraava talousarviovuosi. Taloussuunnitelmassa on tarkemmin esitetty vuosittaiset kuntakonsernin ja tytär- ja osakkuusyhtiöiden tavoitteet. Kunnanvaltuuston tulee vuosittain asettaa kuntakonsernissa tavoitteet ja päämäärät sekä tilinpäätöksen yhteydessä saavutetut tulokset. Omistajaohjauksen näkökulmasta emokonsernin ja tytär- ja osakkuusyhtiöitä koskeva päätöksenteko on ensiarvoisen tärkeää. Kunnanhallituksen tulisi lähtökohtaisesti konkretisoida tulevina vuosina tavoitteita ja päämääriä koskevia esityksiään. 9) Riskitekijöiden kartoittamisen osalta kunnassa on tarpeen tehdä vielä vuoden 2013 aikana riskien kokonaiskartoitus ja arvioida ne riskienhallinnan näkökulmasta, arvioida vakuutuskohteet ja kilpailuttaa ne sekä kiinteistömassa osalta arvioida myös kunnan omistajien kiinteistöjen reaalinen arvo poistojärjestelmän uusimisen yhteydessä. 10) Kunnan elinkeinopolitiikan keskeiset tavoitteet on vanhojen yritysten huomioiden ja toimintaedellytysten luominen yritysten kehittämiselle ja uusien yritysten perustamiseen liittyvä tukeminen (elinkeinoasiamies ja kehitysyhtiö ym.) sekä uusien työpaikkojen syntyminen. Kilpailu-, markkina- ja teknologisesta tilanteista johtuen uusien työpaikkojen syntyminen yrityksiin on hidasta. Kunta pyrkii edelleen luomaan uusille kasvuyrityksille ulkoiset kilpailulliset olosuhteet menestymistä varten. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2012 arviokertomukseen liittyvät em. lisäselvitykset. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

14 Kunnanhallitus Kauppa-, liike- ja kerrostalohanke Kh 341 Rautalammin kunta teetti alustavia valmisteluja korttelin 83 rakentamiseksi ja säilyttämiseksi kauppa- ja liikekorttelina vuonna 2011 ja 2012 vuodenvaihteessa Tilatohtorin Oy:llä ja kävi sen jälkeen keskusteluja vuoden 2012 aikana Keskon ja Alkon kanssa neuvotteluja siitä, miten ne voisivat tulla mukaan kauppa- ja liikekeskukseen. Tämän lisäksi eräiden yrittäjien kanssa käytiin alustavia neuvotteluja siitä, miten suunnitellussa kauppa- ja liikekeskuksessa voitaisiin hyödyntää ja yhdistää puuta ja konttirakentamista. Hankkeeseen haettiin esivalmistelurahoitusta, mutta sitä ei saatu. Yrittäjät olivat valmiita tulemaan mukaan hankkeeseen. Hankkeen eteneminen näyttää edellyttävän sitä, että kunta toimii hankkeen veturina. Rautalammin kunta omistaa tällä hetkellä tulevan kauppa-, liike- ja asuinkorttelin maaalueet ja voi myydä tai vuokrata tilat mahdollisesti rakennettavalle kiinteistökokonaisuudelle Vuoden taloussuunnitelmassa kauppa- ja liikekeskushanke on suunniteltu vuosille Rautalammin kunnassa on pula asunnoista tällä hetkellä ja sen johdosta on käynnistynyt keskustelu siitä, että voisiko kauppa- ja liikekeskuksen yhteyteen suunnitella myös asuntoja. Omistusja vuokra-asuntojen rakentamisen tarpeellisuus esim. Rautalammille muuttamaan halukkaiden ihmisten keskuudessa tulisi selvittää ennakolta. Tältä osin hanke vaatisi esiselvittämistä ennen suunnittelun käynnistämistä. Kunnan tulisi tässä asiassa olla aloitteellinen ja teettää tai tehdä itse esiselvitys asiassa. Alkuperäiset ideat siitä, että puu- ja konttitekniikkaan liittyviä innovaatioita tulisi voida käytön ja toiminnan joustavuuden lisäksi tarkastella esiselvitykseen liittyen siten, että ideat ja innovaatiot tulisi sopeuttaa kokonaisuuteen yhteen liike- ja torimiljöön (kesä- ja talvitorin) toteuttamisen kanssa. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää kartoittaa ja tilata esiselvityksen kauppa-, liike- ja kerrostalohankkeen toteuttamiseksi kunnan omistamalle maalle kuntakeskuksessa kortteliin 83. Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen ehdotti, että hankkeen esiselvitykseen varataan enintään Kaija Satuli kannatti Hännisen tekemään ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja ehdotti toimitettavaksi äänestyksen kunnanjohtajan ehdotuksen Jarmo Hännisen ehdotuksen välillä.

15 Kunnanhallitus a Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi äänestyksen kädennostolla ja äänestysesitys hyväksyttiin. Kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Anneli Jalkanen, Ari Weide, Kari Laitinen ja Kirsi Mannila. Jarmo Hännisen ehdotuksen puolesta äänestivät Jarmo Hänninen ja Kaija Satuli. Puheenjohtajan totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 4-2 hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Ossi Maukonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja loppuasioiden osalta sihteerinä toimi Tapio Kataja.

16 Kunnanhallitus Sairaankuljetustason määritys Rautalammilla ja Pohjois-Savossa alkaen Kh 342 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri teki vuonna 2012 päätöksen siitä, että sairaankuljetus siirtyy sairaanhoitopiirille lakiin (terveydenhoitolaki 40 ) perustuen Päätös merkitsi sitä, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä saattoi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan säilyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Lain tarkoittama ensivastetoiminta merkitsee sitä, että hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Lakiuudistuksessa sairaankuljetus ja ensihoito integroitiin tiiviisti terveydenhuollon palveluketjuun. Toiminta tuli suunnitella kuitenkin niin, että alueen väestö sai mahdollisimman tasavertaiset palvelut. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös merkitsi sitä, että Pohjois-Savossa sairaanhoitopiiri otti itse hoidettavakseen sairaankuljetuksen koko maakunnassa ja teki yhteistyösopimuksen alueellisen pelastustoimen kanssa eräissä kunnissa. Tämä rakennejärjestelmä merkitsi sitä, että Suomessa yli puolivuosisataa varsinkin maaseudulla hyvin toiminut yksityinen tai yhteisöjen järjestämä sairaankuljetus lopetettiin ensihoitoperusteilla siten, että esim. Rautalammilla toimii saakka yksityisen yrittäjän tuottamana ensihoito/sairaankuljetus. Kuntien kustannukset ovat nousseet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin päätöksestä johtuen monissa kunnissa ja samanaikaisesti ensihoidon ja ambulanssin tavoitettavuus ja turvallisuusriski ovat voineet lisääntyä maakunnan reuna-alueilla. Kuntalaiset ovat olleet huolestuneita asiasta ja Rautalammin kunnanhallitus käsitteli sairaankuljetuksen ja ensihoidon lakiin perustuvaa uudistusta jo tuoreeltaan kokouksessaan ja saatuihin selvityksiin perustuen kirjasi, että kuntalaisten sairaankuljetuksen palvelutaso ei heikkene alkaen ambulanssin ja yöpäivystyksen osalta. Mutta samalla kunnanhallitus totesi, että se jatkaa neuvotteluja KYS:in, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ja sairaankuljetusyrittäjän kanssa siitä, että Rautalammilla säilyisi ambulanssin yöpäivystys jatkossakin. Rautalammin kunnanhallitus on sen jälkeen käsitellyt sairaankuljetuksen palvelutasokysymystä ja todennut, että useilla alueilla pelastuslaitokset hoitavat ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut ilman kilpailutusta kunnan sisäisenä toimintana tai kilpailutuksen perusteella.

17 Kunnanhallitus Kuitenkin EU-komission kilpailuneutraliteettiperiaatteen mukaisesti kuntalain muutoksen jälkeen pelastuslaitokset ei enää tulevaisuudessa voi ilmeisesti osallistua kilpailutuksiin ilman tämän toiminnan yhtiöittämistä. Kuitenkin lähtökohtaisesti uuteen järjestelmään siirryttäessä vuonna 2012 todettiin, että terveydenhuoltolaissa mahdollistettu malli ei muuta kuntien silloista tilannetta, jossa sekä yksityiset liikkeenharjoittajat että pelastustoimi voivat olla ensihoidon palveluntuottajia. Tilanne Pohjois-Savossa on kuitenkin se, että sairaanhoitopiiri jatkaa ensivaste- ja sairaankuljetusyhteistyötä alueellisen pelastustoimen kanssa eräissä kunnissa myös jälkeen. Sairaanhoitopiirit voivat tosin kilpailuttaa ensihoitotehtävät. Turvallisuus on laaja käsite. Ensihoitoon liittyvä sairaankuljetus ja pelastus- ja palotoimeen liittyvät työvoiman vähennykset ja keskittämiset lisäävät turvattomuutta. Poliisin palvelut on myös keskitetty Pohjois-Savossa. Liikenneturvallisuusasioihin liittyviä rakennuskustannuksia mielellään valtion toimesta pyritään siirtämään kuntien vastuulle myös valta- ja pääteiden varsilla. Aikaisemmin valtion suojeluksessa olleen työvoiman ja työttömän työvoiman työllistymisen haasteet ja kustannukset siirretään lähivuosina kunnille. Sote-uudistuksen lopputulokset ovat avoimena. Kansalaiset voivat alkaen hakea sairaanhoitopalvelut vapaasti eri puolilta maata ja Euroopan yhteisöä. Rautalammin kunta on yhdessä sairaanhoitopiirin ja paikallisen yrittäjän kanssa etsinyt vuoden 2013 syksyn aikana ratkaisua siihen, että sairaankuljetuksen/ensihoidon tavoitettavuus Rautalammilla voitaisiin turvata ja mahdollisesti jopa turvallisuusriskiä madaltaa alkaen. Ensihoito ja sairaankuljetus siirtyvät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastuulle. Neuvotteluissa Rautalammin kunta on tarjonnut sairaankuljetusyksikölle tiloja kunnanvirastorakennuksen alakerrasta autotalleineen. Tekninen lautakunta on tehnyt tätä koskevan päätöksen. Nyt suunniteltu lähtökynnys on se, että klo ensihoito ja sairaankuljetus olisi heti saatavilla ilman lähtöviivettä ja klo välillä sairaankuljetus olisi myös ilman lähtöviivettä saatavilla, mutta muualla kuin Rautalammilla. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi em. järjestelyt ensivastetoiminnan ja sairaankuljetuksen osalta alkaen Rautalammilla ja saattaa asian kunnanvaltuuston ja kuntalaisten tiedoksi. Rautalammin kunta pitää kuitenkin tilannetta yöpäivystyksen osalta kestämättömänä turvallisuusriskinä ja vaatii P-S shp:n järjestämään ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun ympärivuorokautiseksi lähtien Rautalammilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen taksalaskelma vuodelle 2014 ja taksojen tarkistaminen Tltk 57 Liitteet 1-2 Tekninen osasto on valmistellut vuoden 2014 talousarvioon liittyen vesihuoltolaitoksen taksalaskelman, jossa on tarkasteltu vuodelle 2014 vesilaitostaksan ja maksujen riittävyyttä. Taksaa varten on arvioitu toteutuvat investoinnit vuonna 2013, niistä koituvat poistojen lisäykset, arvioitu vedenkulutus sekä jätevesimaksut, sako- ja umpikaivolietteiden maksut, mittarimaksut sekä veden ja palvelujen myynti. Taksalaskelma on liitteessä 1. Laskelman perusteella talousarvion laatimisen ohjeena käytetty 5 %:n taksan nosto ei riitä, vaan taksoja tulisi nostaa 10 %. Tällöin vesihuoltolaitoksen tase on tasapainossa, mikäli vesihuoltolaitos ei tulouta pääoman korvausta kunnalle. Jos jäännöspääoman korvaus kunnalle on esim. 2 %, jää vesihuoltolaitos n tappiolle. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesitakoja nostetaan vuoden 2013 tasoon nähden 10 %. Samoin esitetään nostettavaksi mittarimaksuja. Uudet vesihuoltolaitoksen taksat olisivat vuoden 2014 alusta. Vesi (kirkonkylän ja Kerkonkosken vesihuoltoalue) 1,24 /m³, jätevesi 2,12 /m³ sekä Saikarin vesihuoltoalue: vesi 1,68 /m³, jätevesi 2,78 /m³. Mittarimaksu vedelle ja jätevedelle on alkaen pienelle mittarille (koko 3-5) 33 /vuosi ja suurelle mittarille (koko 7-10) 66 /vuosi. Liittymismaksuja esitetään pidettäväksi samansa. Korjattu taksa on liitteenä 2. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 343 Liitteet 2-3 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan ehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Talliniemen vesihuoltoalueen hyväksyminen Tltk 58 Liite 3 Esitys Tallinimen vesihuoltoalueesta (liite 3) on ollut nähtävillä saakka kunnanviraston yhteispalvelupisteessä. Vesihuoltoalueen laajennuksesta on julkaistu kuulutus Sisä-Savon Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla sekä siitä on tiedotettu alueen kiinteistönomistajia. Lausuntoja on pyydetty Pohjois-Savon ELY-keskukselta sekä ympäristöterveyslautakunnalta. Vesihuoltoalueen laajennuksesta ei ole tullut muistutuksia ja Pohjois-Savon ELY-keskuksella ja ympäristöterveyslautakunnalla ei ole ollut laajennuksesta muistutettavaa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus ja valtuusto hyväksyvät Talliniemen vesihuoltoalueen laajennuksen esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 344 Liite 4 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Talliniemen vesihuoltoalueen laajennus hyväksytään esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

20 Kunnanhallitus Kunnan henkilöstön pikkujoulut tai vastaava Kh 345 Kunta on järjestänyt vuosittain henkilöstölleen pikkujouluaterian tai vastaavan tilaisuuden. Vuosi sitten pikkujoulut vietettiin Tallinnan pikkujouluristeilyn merkeissä, johon osallistujat maksoivat omavastuuosuuden. Koska kunnan henkilöstössä on melko paljon vuorotyötä tekeviä, jouluateriatkin on jouduttu pitämään kahteen eri kertaan. Kunta ja seurakunta tarjoavat viran- ja toimenhaltijoille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille joulukonsertin kirkossa klo Lisäksi henkilöstön osalta on tullut esityksiä siitä, että kuntatyöantaja kustantaisi jokaiselle joulukinkun pikkujoulujen sijaan ja tällöin jokainen saisi kinkun työvuoroista riippumatta. Osastot ja työyksiköt voisivat tehdä nimilistat henkilöistään ja kinkut tilattaisiin samalla kertaa esimerkiksi keskuskeittiön kautta, josta kinkut voisi noutaa ennen joulua. Kustannuksiltaan tämä saattaisi tulla halvemmaksi jouluateriaan nähden. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuntatyönantaja tarjoaa joulukonsertin ja päättää joululahjana tarjota lisäksi henkilöstölleen vuonna 2013 kotimaisen joulukinkun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 18.11.2013 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 18.11.2013 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.11.2013 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 19.11.2013 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.4.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 132

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.11.2015 klo 17.00 19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.12.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 04.12.2014 Nro 9/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.7.2015 klo 19.00 20.22 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 8.12.2014 klo 19.00 20.05 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 80 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.6.2016 klo 19.00 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 29 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.4.2016 klo 9.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 22.8.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 281 282

Lisätiedot

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Laatimispäivä 06.10.2014 Nro 8/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Matti Muukkonen HTL, YTM, kunnanjohtaja 14.12.2012 Kuntajaon oikeudellinen perusta Suomen perustuslaki (731/1999) 121.1 : Suomi jakautuu kuntiin, joiden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 183 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 81 82 83 84 85 86 87

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 10.10.2014 Nro 7/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2014 klo 19.10 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 19 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 28.11.2011 klo 16.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot