RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Valtiovarainministeriön asetuksen 694/2013 perusteella annettava ilmoitus VvM:lle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta Ilmoitusasiat Selvitys vuoden 2012 arviointikertomukseen liittyen Kauppa-, liike- ja kerrostalohanke Sairaankuljetustason määritys Rautalammilla ja Pohjois-Savossa alkaen Vesihuoltolaitoksen taksalaskelma vuodelle 2014 ja taksojen tarkistaminen Talliniemen vesihuoltoalueen hyväksyminen Kunnan henkilöstön pikkujoulut tai vastaava Korpijärven alueen suunnittelu asuntorakentamista varten Taloussuunnitelma Rautalammin ja Konneveden kansallispuistohankkeen eteneminen Vuoden 2014 talousarvio a PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 20/2013 Kunnanhallitus Sivu 425 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen Pekka Kilpimaa Mira Laasonen Tuure Savolainen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri, klo elinkeinoasiamies klo perusturvajohtaja klo tekninen johtaja klo Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Ossi Maukonen Tapio Kataja :t Allekirjoitukset Kaija Satuli Ari Weide PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen alussa elinkeinoasiamies Pekka Kilpimaa, perusturvajohtaja Mira Laasonen ja tekninen johtaja Tuure Savolainen selvittivät budjettejaan klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 335 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 336 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Satulin ja Ari Weiden. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 337 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

4 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriön asetuksen 694/2013 perusteella annettava ilmoitus VvM:lle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta Kh 338 Kuntarakennelain /478 mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Koska on lauantaipäivä, ilmoituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen eli viimeistään klo mennessä ministeriöön. Valtiovarainministeriön asetuksen 694/2013 asetuksen, joka tuli voimaan , 1 :n mukaan kuntarakennelain (1698/2009) 4 h :n 1 momentissa tarkoitettu kunnan ilmoitus tulee sisältää: 1) tiedot kunnista, joiden kanssa kunta selvittää kuntarakennelain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä, 2) tieto siitä, täyttääkö ilmoitettu selvitysalue mainitun lain 4 :n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset sekä 4 c :n, 4 d :n 3 momentin ja, jos kyseessä on 4 e :ssä mainittu kunta, mainitun pykälän mukaiset selvitysaluetta koskevat perusteet, 3) tieto siitä, aikooko kunta hakea poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta erillisellä hakulomakkeella. Tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot tulee toimittaa valtiovarainministeriölle sähköisesti valtiovarainministeriön laatimalla lomakkeella (webropollomake). Hallituksen päättämän kuntarakenneuudistusaikataulun mukaan kuntien yhdistymisesitykset ja selvitykset on suunniteltu tehtäväksi mennessä. Uusi kuntalaki on suunniteltu säädettäväksi ja samaan aikaan myös uusi valtionosuuslaki ja kuntajaon muutokset tulisivat voimaan viimeistään Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on suunniteltu voimaan tulevaksi vuoden 2015 jälkeen. Kuntarakennelakia /1698 on muutettu /478 ja muutoksessa siihen on lisätty pykäliä, jotka koskettavat kuntarakenneuudistukselle asetettavia tavoitteita (4a ) ja perusteita sekä menettelyä vuosina Tavoitteeksi on asetettu se, että erityisesti halutaan vahvistaa kuntien edellytyksiä yhdenvertaisesti järjestää palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita. Lisäksi 478/2013 lailla on 4 a säädetty väliaikaisesti voimaan Muutetussa laissa /478 on säädetty selvitysvelvollisuus kunnille (4 b ) selvittää 4 :ssä määritellyllä tavoitteilla ja perusteilla kuntajaon muuttamista. Nämä selvitysperusteet on määritelty 4 c-4 f :ssä.

5 Kunnanhallitus Lisäksi laissa todetaan, että vaikka kunnalla ei olisikaan velvollisuutta selvittää kuntien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää 2 :ssä tarkoitettua toiminnallista kokonaisuutta. Kuntarakennelain tarkoitus on muodostaa Suomen pinta-alaltaan ja asukasluvultaan suurkaupungit useat kunnat vastustavat suunnitelmaa Kuntarakennelain ( /478) mukaan kuntien yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 :ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 :ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Kuntien yhdistyessä siirtyvät lakkaavan kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet uudelle kunnalle. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa. Peruslakivaliokunnan mukaan kuntarakennelain säätämiseen liittyy perustuslaillinen ongelma (Perustuslakivaliokunta (PeVL 20/2013 vp - HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp ja HE 31/2013 vp): Kuntarakennelain muutoksen säätäminen Kuntien tulee kuntarakennelain /1698 muutoksen 4 h :n 1 momentin ( /478) mukaan ilmoittaa ministeriölle, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kuntien on tehtävä yhdistymisselvitys ja mahdollisen siihen perustuva yhdistymisesitys viimeistään 6 kuukauden kuluttua tämän momentin voimaantulosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus on perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuen tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotuksen mukaan kuntien on jätettävä selvityksensä ja esityksensä hyvin pikaisesti mainitun lain tultua hyväksytyksi tai mahdollisesti jopa ennen sen hyväksymistä. Liian lyhyt aika Perustuslakivaliokunta ei ole lausunnossaan hallintovaliokunnalle pitänyt kunnallisen itsehallinnon kannalta hyväksyttävänä velvoittaa kuntaa tekemään ratkaisuaan tämänkaltaisessa asetelmassa epävarmaan tietoon perustuen.

6 Kunnanhallitus Yhtä lailla ongelmallinen on se tilanne, että kunnille jää hyvin lyhyt aika sosiaali- ja terveydenhuollon päätösten tekemiseen täsmällisen ja lopullisen tiedon saatuaan. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunnan mukaan on välttämätöntä, että kunnille annetaan lainsäädäntöratkaisujen tultua hyväksytyiksi riittävästi aikaa tehdä yhdistymisselvitykset ja mahdolliset yhdistymisesitykset. Tämä aika ei perustuslakivaliokunnan mielestä voi olla ainakaan 6 (kuusi) kuukautta lyhyempi. (Esim. Kuntaliitto on lausunut, että kokemukset 2000-luvun monikuntajakoselvityksistä antavat näyttöä siitä, että selvitys- ja päätöksentekovaihe vaatii 9-12 kuukauden ajan ja yhdistymisen toimeenpanon hyvä valmistelu edellyttää noin 12 kuukauden aikaa). Tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain säätämisen jälkeen tulisi perustuslakivaliokunnan mielestä antaa kunnille vähintään 6 (kuuksi) kuukautta aikaa tehdä yhdistymisselvitykset ja tehdä yhdistymisesitys. Lisäksi perustuslakivaliokunnan mielestä on syytä säätää mahdollisuudesta jatkaa tätä aikaa hakemuksesta määräajaksi, jos selvitys on laaja tai muuten erityisen vaativa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädännön valmistelun tavoitteet ovat vaihtuneet ja valmistelu on lähes keskeytynyt. Rautalammin kunta katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon laki- ja rakenneuudistus lainsäädäntöineen olisi tullut valmistella ja säätää ennen kuntarakennelakia. Kansalaisten ja kuntien kannalta keskeisin ongelma muutetussa kuntarakennelaissa ( /478) on se, että lakia ei nykyisen hallituksen aikana lähdetty muuttamaan ja säätämään perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaan ns. tavallisena lakina. Perustuslakivaliokunnan mukaan yksittäisen kunnan toimivallan rajoittamispyrkimystä ei voida pitää hyväksyttävänä, koska eduskunnalla ei ole ns. tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mahdollisuutta suoraan tai konkreettisesti muodostaa tietynlaista tai kokoista kuntajakoa ja puuttua kuntien itsehallintoon ja itsemääräämisoikeuteen. Sama koskee tilanteita, jossa lailla pyritään välillisin keinoin tietynlaisen kuntajaon muodostamiseen tai toteutumiseen. Perustuslakiasiantuntijoiden keskeinen kritiikki kohdistuu juuri tähän asiaan. Nyt eduskunta ja valtioneuvosto lainsäätäjän edustajina ja poliittisia päätöksiä tehdessään eivät noudata perustuslakia tai ainakin tulkitsevat sitä erityisesti uudella tavalla ja toimien perustuslakiasiantuntijoiden mielestä Suomen voimassa olevan perustuslain vastaisesti. Nyt kansalaisia hämmentää se, miksi eduskunta tai valtioneuvosto tai kunnat eivät noudata voimassa olevia lakeja. Perinteinen poliittis-hallinnollisen ja oikeudellinen toimintakulttuuri on Suomessa radikaalissa muutoksessa.

7 Kunnanhallitus Perustuslain vastainen kuntarakennelaki ( /478) Kuntarakennelain sisältöön ja säätämiseen liittyvä perustuslakivaliokunnan ja asiantuntijoiden kritiikki kohdistuu 121 :n 1 momentin kirjaukseen kunnan asukkaiden itsehallinnosta ja erityisesti siihen, että suurkunnat voivat tuhota kunnan asukkaiden itsehallinnon ja paikallisidentiteetin. Perustuslain 14 :n 3 momenttiin perustuva kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sivuutetaan asiantuntijoiden mukaan laissa. Suurkuntien muodostaminen lisää päätöksentekijöiden ja kuntalaisten välistä kuilua ja heikentää tai olennaisesti haittaa kunnallisen demokratian toteutumista ts. kuntalaisten edustuksellisuutta. Kuntarakennelaki ei jätä tilaa ja tehtäviä vastoin voimassa olevaa perustuslakia suuremmille itsehallintoalueille, kuten maakuntaliitoille ja kuntayhtymille (sairaanhoitopiirit), koska Suomeen on suunniteltu ainoastaan kaksi hallintotasoa julkiseen hallintoon (valtio ja suurkunnat) ja sairaanhoitopiirit purettaviksi. Maakuntahallinnon osalta tilanne lienee avoin. Perustuslaissa ilmaistaan kuitenkin mahdollisuus suurempiin hallintoalueisiin (maakunnat ja kuntayhtymät), ja kun perustuslakia ei ole haluttu muuttaa perustuslain säätämisjärjestyksessä, asettaa tämä asetelma rajoja suunnitelluille kuntayksikköjen koolle (maakunnan kokoinen yksi suurkunta). Ilmoitusvelvollisuus mennessä Perustuslakivaliokunnan mukaan ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuntien ilmoitusten ja lopullisten selvitysten tulisi välttämättä koskeva samaa aluetta, joten kunta voi halutessaan muuttaa tekemäänsä päätöstä vielä ilmoituksen tekemisen jälkeen. Ministeriössä ei voida tehdä mitään velvoittavaa päätöstä ilmoituksen johdosta, eikä valiokunta pitänyt edes ilmoitusta tarpeellisena. Rautalammin osalta erilaiset kuntaryhmävaihtoehdot mahdollisia Rautalammin kunta ja Suonenjoen kaupunki omistavat perusterveydenhuollon kuntayhtymän, jonka toiminta jatkuu ainakin saakka, ja enintään vuoteen Kuntien yhteinen asukasluku on asukasta. Erikoissairaanhoidon osalta Rautalammin kunta on omistajana Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä, ja erityishuoltoon liittyvien palveluiden osalta Rautalammin kunta on omistajana Vaalijalan kuntayhtymässä. Rautalammin kunta valmistelee yhteistoiminnassa ensisijaisesti kuntien yhteistä sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta. Pohjois-Savon länsiosassa erilaiset selvityssuunnat kuntayhteistyön tiivistämiseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi sekä mahdolliset kuntaliitoksen vaihtoehtoina ovat mahdollisia.

8 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto ilmoittaa mennessä valtiovarainministeriölle lausuntonaan, että 1. Rautalammin kunta on neuvotellut aikana Kuopion, Suonenjoen, Pielaveden, Keiteleen, Vesannon ja Tervon kuntien kanssa. Rautalammin kunta on tehnyt perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen lähipalvelujen jäsennyksen alkaen. Lähtökohtana valmistelutyössä on ollut se, että ensin jäsennetään toiminta ja sen pohjalta organisaatio ja hallinto, eikä päinvastoin. Määrittelyssä kuvataan ensin palvelujäsennys ja ne palvelut, mitkä tuotetaan lähipalveluna. Tämän pohjalta muodostetaan näkemys palvelukokonaisuuksista ja sen jälkeen ohjausmallista. Palvelujäsennystä pidetään lähtökohtana, kun arvioidaan vaihtoehtoja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja aluemallilla. Kaikki vaihtoehdot ovat tasavertaisessa asemassa Rautalammin kunnan ja kuntien välisen yhteistyön valmisteluvaiheessa. 2. Rautalammin kunnanvaltuusto kannattaa maakunnallisen Pohjois- Savon sote-kuntayhtymän perustamista, joka ottaa järjestettäväksi kokonaisuudessaan yliopistollisen sairaanhoidon, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vammaispalvelut ja sosiaalitoimen (POSOTEmalli). Tuotantoalueet voivat muodostua kuntien yhteisen tahdon ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Rautalammin kunta ei kannata sellaisia ratkaisuja, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu olisi pääsääntöisesti yhdellä vastuukunnalla. 3. Tulevaa kuntarakennetta ei voida luoda ilman kuntien väliseen yhteistyöhön perustuvien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden hyväksymistä. Kuntayhtymien toimintamahdollisuus tulee sallia tulevaisuudessa, eikä sairaanhoitopiirejä pidä lakkauttaa. Rautalammin kunnan osalta ensisijainen vaihtoehto on kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisessä, vahvistamisessa ja syventämisessä ja liitosselvityksessä siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan (elinkeinopalvelut, perusterveydenhuolto, kansalaisopisto ym.) kuntien väliset yhteistyömahdollisuudet ja niiden säilyttäminen lähipalveluina. Kunta varaa mahdollisuuden hakea muutosta valtiolta muodostettavien kuntaryhmien väestöpohjarakenteisiin neuvottelutuloksiin perustuen. 4. Rautalammin kunta kuntayhteistyön syventämiseen (kuntaliitosselvitys) liittyen varaa mahdollisuuden neuvotella useampien kuntaryhmien kanssa liitoksesta tavoitteena se, miten Pohjois-Savon läntisellä reuna-alueella voidaan rajanaapurikuntien kanssa säilyttää omassa kunnassa kuntalaisten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalvelut

9 Kunnanhallitus ja turvata lähidemokratia sekä kuntalaisten edunvalvonta. Tällöin vaihtoehtoehtoina tulevat kysymykseen seuraavat kuntaryhmät: a) Ns. Kysteri-kunnat Pohjois-Savossa, b) Pieksämäen kaupungin valitsema kuntaryhmä, c) Kuopion ja siihen vaikutusalueeseen liittyvien kuntien kuntaryhmä, d) Keski-Suomessa kuntaryhmä, johon kuuluu Konneveden kunta. 5. Rautalammin kunta katsoo, että ihmisten vapaa mahdollisuus hakea ja etsiä sairaanhoidon palvelut oman maan sisältä ja Euroopan Unionin jäsenmaista vuoden 2014 alusta, muuttaa merkittävästi ja pysyvästi ihmisten käyttäytymistä, joka merkitsee sitä, että kansalaisia ei voida enää ohjata hallinnollisesti siten kuin aikaisemmin yksilön sairaanhoidon palvelujen saantia koskevissa asioissa. 6. Työterveyshuollon palvelut ostetaan liikelaitoksilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 7. Ympäristöterveydenhuollon osalta pyritään ratkaisuun, jossa kuntayhteistyöpohja perustuu samalle omistajaryhmälle kuin sote-palvelujen tuleva järjestäminen ja organisointi. 8. Varsinainen kuntaliitosvaihtoehto on toissijainen vaihtoehto kunnan itsehallinnon, itsemääräämisoikeuden ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä palvelujen säilyttämisen näkökulmasta. Suurkunnista palvelut näyttävät keskittyvän ja etääntyvän kansalaisista. 9. Jos Rautalammilla laaditaan yhdistymisselvitys, on siitä järjestettävä ennen selvityksen käynnistämistä ohjeellinen ja suuntaa antava kansanäänestys eri vaihtoehtoista, suunnista ja reunaehdoista. Tällöin oleellista on se, painotetaanko siinä tapauksessa perinteistä kuntaliitosta vai perustetaanko strategisesti aivan uusi kunta tai kaupunki. Strategisesti kaukonäköisempää voisi siinä vaihtoehdossa kokonaan olla uuden kunnan perustaminen ja yli 450-vuotisen Rautalammin poliittis-hallinnollisen ja kulttuurisen perinteen ja omaisuuden säilyttämisen mahdollisuudet. Ilmoituksen antamista valtiovarainministeriölle valmistellaan edelleen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 339 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston pöytäkirja Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirjaote : Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta. 4. Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston esityslista Savon koulutusky:n yhtymähallituksen pöytäkirja Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Selvitys vuoden 2012 arviointikertomukseen liittyen Kh 340 Liite 1 Vuoden 2012 arviointikertomukseen liittyen hallintokunnat, hallitus ovat selvittäneet kesän ja syksyn aikana niitä havaintoja, joita arviointikertomuksessa on esitetty. Arviointikertomus sisältää arviot emokonsernin toiminnasta ja hallinnosta sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä kuntayhtymien toiminnasta ja hallinnosta. Kunnanvaltuusto on pitänyt talousseminaarin talousarvion laadintaan ja suuriin investointeihin liittyen. Kunnanvaltuusto on tehnyt kesällä 2013 päätöksen ratsastuslukion peruskorjaamiseksi. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt aloittamisluvan mahdollisen valtionosuuden saamisen mahdollistamiseksi. Peruskorjauksen esivalmistelutyöt aloitettiin kesällä jo purkutöillä. Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota mm. siihen, että a) kuntalaisten palveluille asetettavien tavoitteiden asettamiseen ja valmisteluun, mitattavuuteen ja raportointiin tulisi kiinnittää kaiken aikaa enemmän huomiota, b) erikoissairaanhoidon kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet, c) talousarvion noudattamisen tärkeyteen ja menokuriin, d) vesihuollon menot poistoineen tulisi voida kattaa perittävillä vesimaksuilla, e) mitkä ovat valtakunnallisten ja maakunnallisten lukioiden yksikköhintakustannukset ja tulevaisuuden kehitysnäkymät, f) talousarviossa tulisi kunnanvaltuuston asettaa konserniyhteisölle kokonaisuudessaan tavoitteet ja antaa selvitys tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä, g) keskeisellä sijalla kunnan toiminnassa ja taloudessa olevien toimintojen ja riskitekijöiden ennakointiin sekä riskienhallinnan tehostamista, h) ja elinkeinopolitiikassa tulisi huolehtia kunnan elinvoimaisuuden ja toimeliaisuuden edistämisestä ja työpaikkojen luomisesta. Tekninen osasto on antanut selvityksen arviointikertomukseen liittyen, liite 1. Kunnanjohtajan esitys: Arviointikertomuksen liittyvät selvitykset: 1) Taloussuunnitelmassa on esitetty lyhyen ja pitkäaikavälin tavoitteita niille kuntastrategiassa esitetyille tavoitteille ja päämäärille, joita valtuusto on asettanut. Mitattavuutta ja raportointi pyritään edelleen kehittämään sanallisia ja tilastollisia mittareita lisäämällä. 2) Rautalammilla erikoissairaanhoidon hoitopäivät ja poliklinikkakäynnit

12 Kunnanhallitus ovat jatkaneet kasvua myös vuoden 2013 aikana. Lähetteiden määrät ovat edelleen kasvaneet vuoden 2013 kesäkuussa eli jopa yli 20 % verrattuna vuoden 2012 kesäkuuhun. Samoin leikkausten määrä on lisääntynyt vuosien 2012 ja 2013 kesäkuun välisessä tilastoinnissa siten, että erikoissairaanhoidon kustannukset ovat edelleen jatkaneet kasvua. 3) Kunnan suuret investoinnit merkitsevät sitä, että talousarvion toteutumisen seurantaan tulee erityisesti vuosien aikana kiinnittää erityistä huomiota ja seurantaa ja hallintokuntia, hallitusta ja valtuustoa informoida entistä useammin taloustilanteesta kalenterivuoden aikana sekä järjestää toimielimille ja henkilöstölle talouspoliittisia lyhyitä katsauksia kokousten yhteydessä. 4) Vesihuoltolaitoksen alijäämä johtuu suurimmalta osalta jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelystä. Lietettä on viety Suonenjoen puhdistamolle kirkonkylän lietteen tiivistyksen tehneen lingon rikkoonnuttua. Uuden lingon asennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi kesän 2013 aikana. Tämän jälkeen lietteen käsittelykustannukset alenevat ja talous tullee tasapainottumaan. Lietteen jatkotoimitusta Kuopion biokaasulaitokseen valmistellaan samanaikaisesti Kuopioon valmistuvan biokaasulaitoksen kanssa. 5) Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa liittyviin vesihuollon investointimenoihin liittyen paineet nostaa vesi- ja jätevesimaksujen tasoa lähivuosina on todellinen. Vesimaksujen hintavertailussa , jolloin voidaan vertailla tilastojen mukaan kuntien omistamia vesi- ja viemärilaitoksia, Rautalammin kunnan perimät vesi- ja viemärimaksut olivat esim. omakotitalojen osalta 4,17 /m3 (alv 23 %). Konnevedellä 5,24, Hankasalmella hinta oli 6,22, Laukaassa 4,75, Pielavedellä 5,87, Tuusniemellä 5,86, Karttulassa (Kuopio) 6,57, Kuopiossa 4,48, Suonenjoella 5,28. Keskiarvo vesilaitoksilla oli 4,83 /m3, joka osoittaa sen, että Rautalammilla vesimaksutaso on ollut kuluttajalle varsin edullinen huomattavasta vesija jätevesi-investoinneista huolimatta. 6) Rakennuslupapäätösten valmistelu- ja käsittelyajat ovat olleet keskimäärin alle 1 kuukautta. 7) Vuonna 2010 lukiokoulutus Suomessa maksoi keskimäärin 6345 euroa/opiskelija ja valtionosuusrahoituksen yksikköhinta oli 6040 euroa. Valtionosuudet kattoivat lukioiden toteutuneista kustannuksista toisin sanoen vain 95 prosenttia. Tämä merkitsee, että vuoden 2013 talousarvioesityksessä koulutussektorin valtionosuuksien laskennallisina perusteina oleviin opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin ei tehty inflaatiotarkistuksia. Valtionosuuden perusteena oleva yksikköhinta vuonna 2012 Rautalammilla oli 8736, joka merkitsi sitä, että Pohjois-Savon kunnista kuudella kunnalla oli yksikköhinta korkeampi kuin Rautalammilla. Pohjois-Savossa Korkein yksikköhinta oli euroa/oppilas ja lukiossa oli 21 oppilasta vuonna

13 Kunnanhallitus Pohjois-Savon kuntien keskihinta lukioissa oppilasta kohti oli euroa vuonna Noin 100 oppilaan lukion yksikköhinta ko. vuonna Pohjois-Savossa oli euron välillä/oppilas. Rautalampi asettuu tähän hintahaarukkaan. Vuoden 2013 valtion talousarvioesityksessä koulutussektorin valtionosuuksien laskennallisina perusteina oleviin opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin ei tehty kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia. Inflaatiokorotuksen leikkaaminen kosketti erityisesti lukiokoulutusta, jonka valtionosuusrahoitus on jo muutoin laahannut kustannusten perässä jo vuosien ajan. Tämä on kyllä ristiriidassa esim. pyrkimysten kanssa nostaa suomalaista koulutustasoa ja lukiokoulutusta tietoyhteiskuntakehityksen vaatimalle tasolle. 8) Talousarvion vahvistamisen yhteydessä tulee kuntaan hyväksyä myös taloussuunnitelma, jossa ensimmäisenä vuotena on seuraava talousarviovuosi. Taloussuunnitelmassa on tarkemmin esitetty vuosittaiset kuntakonsernin ja tytär- ja osakkuusyhtiöiden tavoitteet. Kunnanvaltuuston tulee vuosittain asettaa kuntakonsernissa tavoitteet ja päämäärät sekä tilinpäätöksen yhteydessä saavutetut tulokset. Omistajaohjauksen näkökulmasta emokonsernin ja tytär- ja osakkuusyhtiöitä koskeva päätöksenteko on ensiarvoisen tärkeää. Kunnanhallituksen tulisi lähtökohtaisesti konkretisoida tulevina vuosina tavoitteita ja päämääriä koskevia esityksiään. 9) Riskitekijöiden kartoittamisen osalta kunnassa on tarpeen tehdä vielä vuoden 2013 aikana riskien kokonaiskartoitus ja arvioida ne riskienhallinnan näkökulmasta, arvioida vakuutuskohteet ja kilpailuttaa ne sekä kiinteistömassa osalta arvioida myös kunnan omistajien kiinteistöjen reaalinen arvo poistojärjestelmän uusimisen yhteydessä. 10) Kunnan elinkeinopolitiikan keskeiset tavoitteet on vanhojen yritysten huomioiden ja toimintaedellytysten luominen yritysten kehittämiselle ja uusien yritysten perustamiseen liittyvä tukeminen (elinkeinoasiamies ja kehitysyhtiö ym.) sekä uusien työpaikkojen syntyminen. Kilpailu-, markkina- ja teknologisesta tilanteista johtuen uusien työpaikkojen syntyminen yrityksiin on hidasta. Kunta pyrkii edelleen luomaan uusille kasvuyrityksille ulkoiset kilpailulliset olosuhteet menestymistä varten. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2012 arviokertomukseen liittyvät em. lisäselvitykset. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

14 Kunnanhallitus Kauppa-, liike- ja kerrostalohanke Kh 341 Rautalammin kunta teetti alustavia valmisteluja korttelin 83 rakentamiseksi ja säilyttämiseksi kauppa- ja liikekorttelina vuonna 2011 ja 2012 vuodenvaihteessa Tilatohtorin Oy:llä ja kävi sen jälkeen keskusteluja vuoden 2012 aikana Keskon ja Alkon kanssa neuvotteluja siitä, miten ne voisivat tulla mukaan kauppa- ja liikekeskukseen. Tämän lisäksi eräiden yrittäjien kanssa käytiin alustavia neuvotteluja siitä, miten suunnitellussa kauppa- ja liikekeskuksessa voitaisiin hyödyntää ja yhdistää puuta ja konttirakentamista. Hankkeeseen haettiin esivalmistelurahoitusta, mutta sitä ei saatu. Yrittäjät olivat valmiita tulemaan mukaan hankkeeseen. Hankkeen eteneminen näyttää edellyttävän sitä, että kunta toimii hankkeen veturina. Rautalammin kunta omistaa tällä hetkellä tulevan kauppa-, liike- ja asuinkorttelin maaalueet ja voi myydä tai vuokrata tilat mahdollisesti rakennettavalle kiinteistökokonaisuudelle Vuoden taloussuunnitelmassa kauppa- ja liikekeskushanke on suunniteltu vuosille Rautalammin kunnassa on pula asunnoista tällä hetkellä ja sen johdosta on käynnistynyt keskustelu siitä, että voisiko kauppa- ja liikekeskuksen yhteyteen suunnitella myös asuntoja. Omistusja vuokra-asuntojen rakentamisen tarpeellisuus esim. Rautalammille muuttamaan halukkaiden ihmisten keskuudessa tulisi selvittää ennakolta. Tältä osin hanke vaatisi esiselvittämistä ennen suunnittelun käynnistämistä. Kunnan tulisi tässä asiassa olla aloitteellinen ja teettää tai tehdä itse esiselvitys asiassa. Alkuperäiset ideat siitä, että puu- ja konttitekniikkaan liittyviä innovaatioita tulisi voida käytön ja toiminnan joustavuuden lisäksi tarkastella esiselvitykseen liittyen siten, että ideat ja innovaatiot tulisi sopeuttaa kokonaisuuteen yhteen liike- ja torimiljöön (kesä- ja talvitorin) toteuttamisen kanssa. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää kartoittaa ja tilata esiselvityksen kauppa-, liike- ja kerrostalohankkeen toteuttamiseksi kunnan omistamalle maalle kuntakeskuksessa kortteliin 83. Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen ehdotti, että hankkeen esiselvitykseen varataan enintään Kaija Satuli kannatti Hännisen tekemään ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja ehdotti toimitettavaksi äänestyksen kunnanjohtajan ehdotuksen Jarmo Hännisen ehdotuksen välillä.

15 Kunnanhallitus a Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi äänestyksen kädennostolla ja äänestysesitys hyväksyttiin. Kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Anneli Jalkanen, Ari Weide, Kari Laitinen ja Kirsi Mannila. Jarmo Hännisen ehdotuksen puolesta äänestivät Jarmo Hänninen ja Kaija Satuli. Puheenjohtajan totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 4-2 hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Ossi Maukonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja loppuasioiden osalta sihteerinä toimi Tapio Kataja.

16 Kunnanhallitus Sairaankuljetustason määritys Rautalammilla ja Pohjois-Savossa alkaen Kh 342 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri teki vuonna 2012 päätöksen siitä, että sairaankuljetus siirtyy sairaanhoitopiirille lakiin (terveydenhoitolaki 40 ) perustuen Päätös merkitsi sitä, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä saattoi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan säilyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Lain tarkoittama ensivastetoiminta merkitsee sitä, että hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Lakiuudistuksessa sairaankuljetus ja ensihoito integroitiin tiiviisti terveydenhuollon palveluketjuun. Toiminta tuli suunnitella kuitenkin niin, että alueen väestö sai mahdollisimman tasavertaiset palvelut. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös merkitsi sitä, että Pohjois-Savossa sairaanhoitopiiri otti itse hoidettavakseen sairaankuljetuksen koko maakunnassa ja teki yhteistyösopimuksen alueellisen pelastustoimen kanssa eräissä kunnissa. Tämä rakennejärjestelmä merkitsi sitä, että Suomessa yli puolivuosisataa varsinkin maaseudulla hyvin toiminut yksityinen tai yhteisöjen järjestämä sairaankuljetus lopetettiin ensihoitoperusteilla siten, että esim. Rautalammilla toimii saakka yksityisen yrittäjän tuottamana ensihoito/sairaankuljetus. Kuntien kustannukset ovat nousseet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin päätöksestä johtuen monissa kunnissa ja samanaikaisesti ensihoidon ja ambulanssin tavoitettavuus ja turvallisuusriski ovat voineet lisääntyä maakunnan reuna-alueilla. Kuntalaiset ovat olleet huolestuneita asiasta ja Rautalammin kunnanhallitus käsitteli sairaankuljetuksen ja ensihoidon lakiin perustuvaa uudistusta jo tuoreeltaan kokouksessaan ja saatuihin selvityksiin perustuen kirjasi, että kuntalaisten sairaankuljetuksen palvelutaso ei heikkene alkaen ambulanssin ja yöpäivystyksen osalta. Mutta samalla kunnanhallitus totesi, että se jatkaa neuvotteluja KYS:in, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ja sairaankuljetusyrittäjän kanssa siitä, että Rautalammilla säilyisi ambulanssin yöpäivystys jatkossakin. Rautalammin kunnanhallitus on sen jälkeen käsitellyt sairaankuljetuksen palvelutasokysymystä ja todennut, että useilla alueilla pelastuslaitokset hoitavat ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut ilman kilpailutusta kunnan sisäisenä toimintana tai kilpailutuksen perusteella.

17 Kunnanhallitus Kuitenkin EU-komission kilpailuneutraliteettiperiaatteen mukaisesti kuntalain muutoksen jälkeen pelastuslaitokset ei enää tulevaisuudessa voi ilmeisesti osallistua kilpailutuksiin ilman tämän toiminnan yhtiöittämistä. Kuitenkin lähtökohtaisesti uuteen järjestelmään siirryttäessä vuonna 2012 todettiin, että terveydenhuoltolaissa mahdollistettu malli ei muuta kuntien silloista tilannetta, jossa sekä yksityiset liikkeenharjoittajat että pelastustoimi voivat olla ensihoidon palveluntuottajia. Tilanne Pohjois-Savossa on kuitenkin se, että sairaanhoitopiiri jatkaa ensivaste- ja sairaankuljetusyhteistyötä alueellisen pelastustoimen kanssa eräissä kunnissa myös jälkeen. Sairaanhoitopiirit voivat tosin kilpailuttaa ensihoitotehtävät. Turvallisuus on laaja käsite. Ensihoitoon liittyvä sairaankuljetus ja pelastus- ja palotoimeen liittyvät työvoiman vähennykset ja keskittämiset lisäävät turvattomuutta. Poliisin palvelut on myös keskitetty Pohjois-Savossa. Liikenneturvallisuusasioihin liittyviä rakennuskustannuksia mielellään valtion toimesta pyritään siirtämään kuntien vastuulle myös valta- ja pääteiden varsilla. Aikaisemmin valtion suojeluksessa olleen työvoiman ja työttömän työvoiman työllistymisen haasteet ja kustannukset siirretään lähivuosina kunnille. Sote-uudistuksen lopputulokset ovat avoimena. Kansalaiset voivat alkaen hakea sairaanhoitopalvelut vapaasti eri puolilta maata ja Euroopan yhteisöä. Rautalammin kunta on yhdessä sairaanhoitopiirin ja paikallisen yrittäjän kanssa etsinyt vuoden 2013 syksyn aikana ratkaisua siihen, että sairaankuljetuksen/ensihoidon tavoitettavuus Rautalammilla voitaisiin turvata ja mahdollisesti jopa turvallisuusriskiä madaltaa alkaen. Ensihoito ja sairaankuljetus siirtyvät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastuulle. Neuvotteluissa Rautalammin kunta on tarjonnut sairaankuljetusyksikölle tiloja kunnanvirastorakennuksen alakerrasta autotalleineen. Tekninen lautakunta on tehnyt tätä koskevan päätöksen. Nyt suunniteltu lähtökynnys on se, että klo ensihoito ja sairaankuljetus olisi heti saatavilla ilman lähtöviivettä ja klo välillä sairaankuljetus olisi myös ilman lähtöviivettä saatavilla, mutta muualla kuin Rautalammilla. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi em. järjestelyt ensivastetoiminnan ja sairaankuljetuksen osalta alkaen Rautalammilla ja saattaa asian kunnanvaltuuston ja kuntalaisten tiedoksi. Rautalammin kunta pitää kuitenkin tilannetta yöpäivystyksen osalta kestämättömänä turvallisuusriskinä ja vaatii P-S shp:n järjestämään ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun ympärivuorokautiseksi lähtien Rautalammilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen taksalaskelma vuodelle 2014 ja taksojen tarkistaminen Tltk 57 Liitteet 1-2 Tekninen osasto on valmistellut vuoden 2014 talousarvioon liittyen vesihuoltolaitoksen taksalaskelman, jossa on tarkasteltu vuodelle 2014 vesilaitostaksan ja maksujen riittävyyttä. Taksaa varten on arvioitu toteutuvat investoinnit vuonna 2013, niistä koituvat poistojen lisäykset, arvioitu vedenkulutus sekä jätevesimaksut, sako- ja umpikaivolietteiden maksut, mittarimaksut sekä veden ja palvelujen myynti. Taksalaskelma on liitteessä 1. Laskelman perusteella talousarvion laatimisen ohjeena käytetty 5 %:n taksan nosto ei riitä, vaan taksoja tulisi nostaa 10 %. Tällöin vesihuoltolaitoksen tase on tasapainossa, mikäli vesihuoltolaitos ei tulouta pääoman korvausta kunnalle. Jos jäännöspääoman korvaus kunnalle on esim. 2 %, jää vesihuoltolaitos n tappiolle. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesitakoja nostetaan vuoden 2013 tasoon nähden 10 %. Samoin esitetään nostettavaksi mittarimaksuja. Uudet vesihuoltolaitoksen taksat olisivat vuoden 2014 alusta. Vesi (kirkonkylän ja Kerkonkosken vesihuoltoalue) 1,24 /m³, jätevesi 2,12 /m³ sekä Saikarin vesihuoltoalue: vesi 1,68 /m³, jätevesi 2,78 /m³. Mittarimaksu vedelle ja jätevedelle on alkaen pienelle mittarille (koko 3-5) 33 /vuosi ja suurelle mittarille (koko 7-10) 66 /vuosi. Liittymismaksuja esitetään pidettäväksi samansa. Korjattu taksa on liitteenä 2. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 343 Liitteet 2-3 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan ehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Talliniemen vesihuoltoalueen hyväksyminen Tltk 58 Liite 3 Esitys Tallinimen vesihuoltoalueesta (liite 3) on ollut nähtävillä saakka kunnanviraston yhteispalvelupisteessä. Vesihuoltoalueen laajennuksesta on julkaistu kuulutus Sisä-Savon Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla sekä siitä on tiedotettu alueen kiinteistönomistajia. Lausuntoja on pyydetty Pohjois-Savon ELY-keskukselta sekä ympäristöterveyslautakunnalta. Vesihuoltoalueen laajennuksesta ei ole tullut muistutuksia ja Pohjois-Savon ELY-keskuksella ja ympäristöterveyslautakunnalla ei ole ollut laajennuksesta muistutettavaa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus ja valtuusto hyväksyvät Talliniemen vesihuoltoalueen laajennuksen esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 344 Liite 4 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Talliniemen vesihuoltoalueen laajennus hyväksytään esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

20 Kunnanhallitus Kunnan henkilöstön pikkujoulut tai vastaava Kh 345 Kunta on järjestänyt vuosittain henkilöstölleen pikkujouluaterian tai vastaavan tilaisuuden. Vuosi sitten pikkujoulut vietettiin Tallinnan pikkujouluristeilyn merkeissä, johon osallistujat maksoivat omavastuuosuuden. Koska kunnan henkilöstössä on melko paljon vuorotyötä tekeviä, jouluateriatkin on jouduttu pitämään kahteen eri kertaan. Kunta ja seurakunta tarjoavat viran- ja toimenhaltijoille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille joulukonsertin kirkossa klo Lisäksi henkilöstön osalta on tullut esityksiä siitä, että kuntatyöantaja kustantaisi jokaiselle joulukinkun pikkujoulujen sijaan ja tällöin jokainen saisi kinkun työvuoroista riippumatta. Osastot ja työyksiköt voisivat tehdä nimilistat henkilöistään ja kinkut tilattaisiin samalla kertaa esimerkiksi keskuskeittiön kautta, josta kinkut voisi noutaa ennen joulua. Kustannuksiltaan tämä saattaisi tulla halvemmaksi jouluateriaan nähden. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuntatyönantaja tarjoaa joulukonsertin ja päättää joululahjana tarjota lisäksi henkilöstölleen vuonna 2013 kotimaisen joulukinkun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 18.11.2013 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 18.11.2013 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.11.2013 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.6.2016 klo 19.00 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 29 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 1 2 3

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 28.11.2011 klo 16.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. [Kirjoita teksti] RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 28.2.2013 kello 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 22

Lisätiedot

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 27.7.2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Torstai 04.08.2016 klo.18.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 5/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 23.5.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 32 33 1 34 2 35 36 37 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanhallitus. Maanantai 18.1.2016 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanhallitus. Maanantai 18.1.2016 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.1.2016 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot