Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Lautakunnat tekivät ehdotuksensa tilausten toteuttamiseksi mennessä. Laadintaohjeen ta-raamissa vuoden 2015 tulokseksi arvioitiin noin - 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus asetti tilauksittaisen -raamin ja kohteittaisen investointikehyksen. Yhteistyötoimikunnalle talousarvioehdotusta esiteltiin kokouksessa. Luvut milj. Laadintaohjeet LTK:in vastaus Kaupunginjohtajan esitys Toimintamenot 167,5 172,9 170,3 TOIMINTAKATE -126, ,8 Verotulot 85,7 85,7 87,2 Valtionosuudet 43,3 43,3 43,3 VUOSIKATE 1,5-2,2 3,0 TULOS -2,7-6,4-0,97 Taseen kumul.ylijäämä 8,4 4,9 10,4 Lainakanta 80,3 87,8 81,6 Lautakuntien tilausesityksistä on karsittu nettona 3,2 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentti on 21,25. 0,5 % yksikön nostolla saadaan 1,85 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 (vrt tpa 2014) toimintakate pienenee 0,9 miljoonaa euroa eli 0,7 %. Verorahoituksen määrä (verotulot+valt.osuudet) kasvaa 0,4 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja tilikauden tulos on -0,969 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit ovat 2,7 miljoonaa euroa. (inv.menot - inv:n rah.osuudet - luovutustulot). Lainamäärä kasvaa 0,7 miljoonalla eurolla. Toiminnan painopisteinä ovat palvelurakenteiden ja vetovoiman kehittäminen (esimerkiksi kaupunkiympäristöä). Taloussuunnitelmassa v toimintakatteen kasvu on noin 1,5 % / vuosi ja verorahoituksen kasvu noin 2,5 % / vuosi.

2 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus käsittelee ja päättää esittää liitteen mukaisen v talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös KH : Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja kehittämisjohtaja Allan Mikkola kertoivat talousarvion valmistelusta. Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen, kulttuuriosaston päällikkö Kari Silvennoinen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen ja tekninen johtaja Tapani Onkalo kertoivat hallinnon alojensa talousarviosta ja vastasivat kysymyksiin. Keskustelun yhteydessä Jouko Pasoja esitti kaupunginhallitusryhmien yhteisenä esityksenä, että: - työmatkaturvallisuuden parantamiseen osoitetaan euroa talousarvioesityksen sisältä - lasten lähiliikuntapaikka Koivuharjun koululla aikaistetaan vuodelle 2015 menoina sekä tuloina ja osoitetaan nettona euroa. Ennen toteutusta selvitetään koulun tilanne - kiinteistöjen peruskorjaukseen lisätään euroa, joten summaksi tulee euroa - kehittämiskävelyiden esille tuomat asiat Hepolan ja Ajoksen alueella saatetaan hallintokuntien pohdittavaksi mitä asioissa voitaisiin tehdä ja - lisäksi pontena, että jäähallin ja Junkohallin liikuntavuoro-ostot alle 18-vuotiaille kohdistetaan kemiläisille nuorille Kaupunginjohtaja ehdotti edellä olevaan esitykseen katteet seuraavasti: - työmatkaturvallisuuslisäys keskusvirastoon euroa katetaan hallintopalvelujen projekteista vähentämällä euroa - Koivuharjun lähiliikuntapaikan lisäys euroa katetaan kaupunkikuvallisista kohteista, jonne jää euroa - kiinteistöjen peruskorjauksen lisäys euroa katetaan Meripuistosta euroa ja yhdyskuntatekniikasta euroa. Meripuistoon vuodelle 2016 suunnitelmaan osoitetaan euroa ja yhdyskuntatekniikkaan jää vielä euroa Harri Tauriainen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n euron avustusanomuksen vuoden 2015 talousarvioesityksessä valtuustolle. Esitys raukesi kannattamattomana. Harri Tauriaisen esitys Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen suunnittelurahavarauksen aikaistamisesta vuodelle 2016 raukesi kannattamattomana.

3 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen mukaisena edellä todetuin lisäyksin valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. VASEMMISTOLIITON RYHMÄPUHEENVUORO / Pertti Henttinen: Arvoisa valtuuston herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on käsitellyt seminaarissaan ja useissa kokouksissaan vuoden 2015 talousarvioesitystä ja taloussuunnitelmaa vuosille Tilaaja-tuottaja, maisemamalli Ryhmämme on useaan otteeseen käynyt keskustelua tilaaja-tuottajamallista. Tämänpäiväisen talousarviokokouksen lähestyminen on lisännyt etenkin kriittistä suhtautumista maisemamallin. Valtuutetuille on jaettu tuottajalautakuntien esitykset. Budjettikirjaan on kirjoitettu tilaajan viestit tuottajille. Tilaajatiimi on tehnyt rankan työn sopeuttaakseen talousarvion raamiinsa. Tilaajana ainakin periaatteessa on valtuusto. Näyttää kuitenkin siltä, että valtuusto ei aina tiedä mitä on tilannut, koska tilaajana toimiikin virkamiesten tilaajatiimi. Tilaaja-tuottaja -malli ei toimi. Onko tilaajatiimin suorittama noin kuuden miljoonan euron karsinta ollut oikeaan osunutta? Olisivatko tuottajan esitykset johtaneet erilaiseen lopputulokseen. Tehdäänkö nyt karsitun budjetin sisällä sellaisia toimia, jotka voivat tulla kalliimmiksi kuin tuottajan esitykset? Ryhmämme yleinen kritiikki sosterin budjetin karsintaan oli se, että nyt budjetista karsittiin tilaajavaiheessa ne yritelmät, joilla lautakunta pyrkii kääntämään toimintaa ennaltaehkäisevään suuntaan. Näitä asioita ovat perhepalveluiden ennaltaehkäisevä työ, vanhusneuvolan toimintaedellytykset ja päihde- ja mielenterveystyön päiväkeskustoiminta. Tyydyttiin siis sammuttamaan paloja, jotka näkyvät lastensuojelussa, vanhusten raskaissa palvelupaikoissa ja todella kalliissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Siksi kaupungin budjetin kokonaisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan ostopalvelujen kasvavaan osuuteen, mukaan lukien erilaiset konsulttikustannukset, maisemamalleineen. Lisäksi kaupungin elinkeinopolitiikan organisointi on sekä sekava että kallis. Digipolis, elinkeinopalvelut ja

4 työvoimatoimisto työskentelevät näiden asioiden parissa, silti yksittäisen yrittäjän on vaikea saada apua kaupungilta.valtuutetut kaipaavat enemmän tietoa elinkeinopalveluista. Kaupungin tulee järjestää asiasta seminaari. Kuntalaisvaikuttamisen/demokratian ja kuntalaisten osallisuuden kannalta olisi tärkeää, että Ajoksen, Rytikarin ja Hepolan kehittämiskävelyiden tuloksia käsiteltäisiin kaupungin päättävissä elimissä. Toivon mukaan kuntalaiskävelyt toteutuvat myös muissa kaupunginosissa ensi vuonna. Tilaaja-tuottajamallin toimimattomuus ontuu siltäkin osin, että tuotantolautakunnissa on todella kirjavaa käytäntöä asioiden hoidossa, eikä ohjeistuksia olla sisäistetty, kun niitä ei noudateta Koulutuslautakunta ei ole käsitellyt lainkaan esimerkiksi tilausmuutoksia ennen valtuustokäsittelyä. Kun sote -uudistus aiheuttaa sen, että 60 % kunnantoiminnoista siirtyy muualla päätettäviksi. Huolenaiheenamme on, miten jäljelle jäävä osuus kunnallisesta päätöksenteosta enää kiinnostaa ryhtymästä päättäjäksi ja siis ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa. Lautakunnille tulee palauttaa niiden asema osana kunnallista ja demokraattista päätösvaltaa. Joissakin kaupungeissa kuten Rovaniemellä ja Oulussa on jo luovuttu, tosin hieman erilaisista malleista kuin meillä Kemissä. Esitämme selvitettäväksi millaisilla muutoksilla tilaaja-tuottaja -mallia voitaisiin kehittää tai vaihtoehtoisesti luopua mallista kuten ovat tehneet esimerkiksi Oulu ja Rovaniemi. Talousarvioesitys 2015 Kaupunginjohtajan katsaus alkaa toteamuksella: vuoden 2015 talousarvio on kireä. Selkeä katsaus antaa hyvän kuvan julkisen ja kaupunkimme talouden niukkuudesta sekä vaatimuksen uudistuskyvystä. Päättäjät ovat ymmärtäneet hyvin ja ottaneet vakavasti taloustilanne ja sen haasteet on. Luottamushenkilöiden yhteisymmärrys on ollut hyvä. Vaikka vaihtoehtoja ei ole kovin montaa, on syytä etsiä aktiivisesti erilaisia ratkaisuja taloudellisen tilanteen kohentamiseksi. Talousarvioesityksen 125 sivulla on runsaasti tärkeää ja hyvin esitettyä tietoa päätösten pohjaksi. Valmistelutyö on ollut hyvää lukuunottamatta maisemamallin arvostelussa esittämiämme seikkoja. Kaupunkimme investointitaso on alhainen ollen vain 2,7 M. Onneksi kiinteistöjen peruskorjauksiin pystyttiin löytämään 100 t lisää eli kaikkiaan 800 t. Siitä huolimatta on vaarassa kiinteän omaisuuden rappeutuminen. Meillä on esimerkiksi kaksi koulurakennusta, Takajärvi ja Koivuharju, erittäin huonossa kunnossa. Niiden osalta valmistelu- ja suunnittelutyö on käynnissä. Lisäksi Karihaaran koulu on peruskorjauksen tarpeessa. Kivikon päiväkoti valmistuu ajallaan ja tulee käyttöön 1.elokuuta Rakentamisen rahoitusmalli on ollut siten hyvä, että nyt kaupungin rahoitettavaksi tulee kalustohankinnat 200 t :lla. Kaupunkilaiset ovat aivan

5 aiheellisesti olleet huolissaan ja kyselleet mitä uuden päiväkodin aloittaminen merkitsee jollekin toiselle päiväkodille. Tässä asiassa tiedottaminen jo ensi vuoden alkupuolella on tärkeää. Huolestuttavaa, että lääkäriaikoja erityisesti hammaslääkärille on jäänyt käyttämättä noin 6 prosentin verran potilaiden peruuttamattomien aikavarausten vuoksi. Tähän ongelmaan kaivataan pikaista ratkaisua. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt useita aloitteita työllisyyden hoidon parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kolmivuotinen kuntakokeilu on työllisyyden hoidon kannalta eriarvoisen tärkeä ja tuottanut jo hyviä tuloksia. Valtuustoryhmämme on ehdottomasti talousarvioon liittyvän esityksen takana, jolla voidaan osoittaa uusi työpolku 60 palkkatukityöllistetylle (TA sivu 61). Taloussuunnitelma Ryhmämme on sitoutunut henkilöstön vähentämiseen luonnollisen poistuman kautta. Periaatteessa on oikein, että luonnollista poistumaa kaupungin henkilöstön vähentämisessä käytetään hyväksi, mutta se ei sinänsä vielä uudista henkilöstörakennetta. Joissakin tehtävissä tarvitaan lisää väkeä vaikka kaupungin asukasluku pienenee. Esimerkiksi yli 75 vuotiaiden absoluuttinen lukumääräkin kasvaa aina vuoteen 2040 saakka. Joistakin tehtävistä voidaan henkilöstömäärää vähentää, mutta esimerkiksi lasten lukumäärän väheneminen vuoteen 2025 mennessä merkitsee esim. terveydenhuollossa vain n. 1 terveydenhoitajan tarpeen vähenemistä. Asioilla on siis mittasuhteensa. Siksi pelkkään HTV lukumääriin tuijottaminen johtaa helposti siihen, että toimivia julkisia ratkaisuja siirretään ostopalveluiksi. Tästä hyviä esimerkkejä löytyy sosteristakin. Perustavanlaatuinen ero yksityisten ostopalvelujen ja hyvin hoidetun julkisen palvelun välillä on, että yksityinen palvelu pyrkii laajentamaan asiakkaan palvelutuotantoa ja julkinen etsii vaihtoehtoa, jolla palvelu tuotettaisiin minimissään asiakkaan tarpeen tyydyttävällä tavalla. Tästä logiikasta seuraa väistämättä, että yksityinen palvelu tulee aikaa myöten aina maksamaan julkista enemmän. Tästä on kansainvälistä tutkimusta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta vaikka kuinka paljon. Huolellinen ja suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka antaa liikkumavaraa kehittää tehtäviä ja hallintokuntien välistä yhteistyötä tehokkaammaksi sekä taloudellisemmaksi toteuttaa. Tämä muutos on tehtävä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yleisradio julkisti viime viikolla selvityksensä kuntien omavaraisuudesta. Lopputulos oli, että noin kolmannes eli sata kuntaa saa valtiolta enemmän apua euroina kuin niillä on verotuloja. Selvityksen mukaan mikäli valtionavut ovat yhtä suuret kuin omat verotulot prosenttiluvuksi tulee sata. Tällaisessa vertailussa ruuhka-suomen isot kaupungit Espoo ja Helsinki menestyvät hyvin. Kärjistetysti

6 todetaan espoolaisten maksavan Pohjois-Savon pikkukuntien laskuja. Kemin osalta prosenttiluku on yli 50. Kemi saa valtiolta 43 M ja kerää verotuloja 85 M. Kokonaisveroasteella selvitys tarkoittaa kunnan tarvetta kerätä kunnallisveroa, jos valtionapu, kiinteistö- ja yhteisövero poistettaisiiin. Mittari kuvaa, kuinka kalliita palveluita kunta tuottaa ja miten paljon valtio sitä auttaa. Kemin osalla prosenttiluku on 37,8. Valtiovarainministeriö on laskenut, että Kemin veroprosentti uhkaisi nousta - ellei mitään tehdä - vuodelle ,9 prosenttiin. Isot ratkaisut sote -uudistus ja kuntaliitos ovat agendalla nyt joulukuussa. Sote -uudistuksen juuri julkaistujen kuntalaskelmien mukaan Kemin uusi sotemaksu euroina per asukas on 3,522, nousee 106 eurolla asukasta kohden. Tämä merkitsee noin 2,4 miljoonan euron lisälaskua / vuosi Kemin kaupungille. Sote -uudistuksen tavoitteena oli parantaa palveluja ja saada aikaan säästöjä. Palveluista ei vielä voi sanoa mitään, mutta säästöjen sijaan tilalle tulee kustannusten nousu. Aivan kuin vanhassa sadussa Hiiri takkia ompeli on sotessa käymässä samalla tavalla. Ei tullut takkia, mutta ei taida tulla liiviäkään. Kuntaliitosten osalta selvittäjät tekevät uskoaksemme mielenkiintoisen esityksen tämän viikon perjantaina. Soteen ja myös kuntauudistukseen liittyy ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon muutokset. Tätä koskeva selvitys julkistettiin seutuvaltuustossa. Vasemmistoliiton ryhmän kanta on, ettei uusia liikelaitoskuntayhtymiä ole syytä eikä tarvetta perustaa. Meillä on neljän yhteisön yli viisi vuotta sitten perustama Meri-Lapin Kuntapalvelu, jonka perussopimuksen muutoksen kautta ICL- ja taheha voidaan liittää sinne. Vasemmistoliiton ryhmä tekee tässä yhteydessä valtuustoaloitteen saatavien perintätoiminnasta. Esitämme selvityksen tekemistä mahdollisuudesta perustaa Meri-Lapin Kuntapalvelun yhteyteen seudullinen perintätoimisto. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman edellyttäen, että niihin sisältyvät seuraavat muutokset: 1. Sosiaalinen luototus turvataan määrärahasiirrolla aikuissosiaalityön sisällä (noin ) 2. kaupunginhallituksen hyväksymät katemuutoksin tapahtuvat lisäykset: työmatkaturvallisuus euroa, Koivuharjun lähiliikuntapaikka euroa ja kiinteistöjen peruskorjaus euroa. SDP:N RYHMÄPUHEENVUORO / Teija Jestilä Kaupunginvaltuusto on jatkanut strategiatyöskentelyään ja tarkentanut toimenpideohjelmaa, johon palvelualueet ovat tehneet toimenpidesuunnitelmat vuodelle Palvelurakenteen kehittäminen on yhä erityisen tärkeätä, sillä

7 tulevat talousarviovuodet ovat haasteellisia. Lisäksi tarvitaan asiakasprosessien selvitystä palvelurakenteen kehittämisen rinnalle. Kaupungin vetovoiman kehittäminen edellyttää aktiivista kuntapolitiikkaa ja yhteistyötä. Valtuuston on laitettava erityisen merkittävä panos kaupungin elinvoiman lisäämiseen. Tarvitaan uutta työtä, vahvaa pk-sektoria tukevaa elinkeinopolitiikkaa, jotta kaupungin olemassa olevat hyvät palvelut voidaan säilyttää ja edelleen kehittää. Mielenkiinnolla odotamme ensi perjantaina julkistettavaa kuntajakoselvittäjien esitystä. Seutukuntamme tulevaisuudelle on erityisen tärkeätä yhdessä kehittää alueemme elinvoimaisuutta mm. lentokentän säilymisen turvaaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistustyö, ns. SOTE -uudistus käynnistyy ja käytännöntoimia aletaan suunnitella yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kuitenkin on jatkettava myös oman toiminnan kehittämistä mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteen uudelleenorganisointi ja hallinto- ja toimistopalvelujen tarkastelu. Vuoden alusta aloittava seniorineuvola vahvistaa vanhuspalveluja. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa päivitetään ja kotona asumista tukevia palveluja kehitetään. Mielestämme hoito- ja palvelusuunnitelmiin tulee sisällyttää myös yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia. Työttömyysasteen ennustetaan olevan yhä korkea ensi vuonnakin. Uuden työllisyyspalveluyksikön perustaminen on keskeisimpiä päätöksiä, joita olemme tekemässä. Se mahdollistaa yhdessä yksikössä tehtävän laaja-alaisen työllisyyden hoitamisen ja työttömien palvelujen keskittämisen. Henkilöstösuunnitelma tukee palvelustrategiaa. Rekrytointiin on kiinnitettävä edelleen huomiota. Henkilöstön osaamiskartoitusten tekeminen ja kehityskeskustelujen toteutuminen ovat sekä työntekijöiden että esimiesten työssä kehittymistä vahvistavia tekijöitä. Työntekijöiden työssäjaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi on mahdollistettava koulutuksiin osallistuminen ja muu tarpeen mukainen osaamisen tukeminen. Työurien pidentämiseen ja eläkepoistumaan varautumisen tukemiseen on edelleen panostettava mm. osa-aikasairauspoissaolo- ja eläkemahdollisuuksia hyödyntämällä. Investointimenot ovat varsin alhaiset ja kasvattavat korjausvajeongelmaa. SDP:n valtuustoryhmä hyväksyy kaupunginhallituksen esittämän vuoden 2015 talousarvion ja taloussunnitelman vuosille Talousarviossa pysyminen ja palvelurakenteen muutoksessa onnistuminen on tärkeätä kaupungin tulevaisuuden kannalta. KESKUSTAN RYHMÄPUHEENVUORO / Ritva Sonntag: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

8 Vuosi 2014 tulee jäämään mieliimme mm. sote-sopasta, kuntarakenneselvityksestä, talouden tiukkuudesta ja työttömyyden lisääntymisestä. Sote-selvitys näyttäisi etenevän kohti toimenpiteitä niin, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue voi toimia omana tuotantoalueena pohjoisella sote-alueella. Päivystysasetuksen vaatimukset tosin aiheuttavat edelleen huolta ja Länsi-Pohjan alueelle onkin haettu poikkeuslupaa päivystyksen ja synnytysten järjestämiseksi. Vielä ei kuitenkaan voi olla ollenkaan varma asioiden etenemisestä, sen verran sekavaa ja poukkoilevaa soten suunnitelmat ovat tähän asti olleet. Parhaillaan menossa oleva kuntarakenneselvitys ei tuone kovinkaan suuria muutoksia alueen kuntarakenteeseen. Jos toisin käy, on se mieluinen yllätys. Perusteluja yhden tai kahden uuden kunnan muodostamiselle kyllä löytyy, mutta päätöksiä tuskin saadaan aikaan. Valtionosuusuudistuksen mukanaan tuomat tulojen leikkaukset ja verotulojen lasku ovat saaneet aikaan päänvaivaa vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa. Lisäksi talousarviokirjan lukeminen on ollut tavallista vaikeampaa, kun tuottajan viestit tilaajalle on pitänyt hakea lautakuntien esityksestä toisesta kirjasta. Ryhmämme kritisoi tätä teknistä vaikeutta varsinkin, kun kaupunginhallituksessa asiasta huomautettiin ja edellytettiin valtuustolle tulevassa kirjassa olevan sekä tuottajien että tilaajien viestit. Kiitosta ansaitsee kaupunginjohtajan esipuhe, jota on kaivattu talousarviokirjaan. Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että niin kaupunginhallitus ja -valtuusto kuin lautakunnat ja palvelualueetkin tietävät, millä perusteilla talousarvioon on päädytty ja että kaikki osapuolet sitoutuvat talousarvioon. Tällä kahden kirjan toimintatavalla on vaarana, ettei kaikkia tuottajien viestejä noteerata eikä toisaalta tilaajan viestejä sisäistetä. 3,2 M leikkaukset lautakuntien esityksistä eivät toteudu, jos palvelualueilla ei perusteellisesti suunnitella toiminnan muutoksia ja varmisteta niiden toteutumista. Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy esitetyt karsinnat ja säästötoimet, mutta on huolissaan siitä prosessista, jolla talousarvio valmisteltiin. Talousseminaari olisi ollut tärkeä vuoropuhelun paikka valtuutetuille ja esitteleville virkamiehille, mutta tällä kertaa vain kaupunginhallitus sai kuulla esittelyt. Onko suunnitellut leikkaukset ja henkilöstövähennykset valmisteltu niin, että niillä on edellytykset onnistua? Säästöihin ja leikkauksiin on sitouduttava, mutta niiden on oltava realistisia. Esim. vanhus- ja vammaispalveluissa on leikkauksia, joiden toteutuminen on lautakunnan mukaan kyseenalaista palvelujen tarpeen kasvaessa. Miten voidaan varmistaa, että talousarvio toteutuu? Ryhmämme pitää tärkeänä sitä, että virkamiehet ovat sitoutuneita talousarvioon ja ottavat vastuun siitä, ettei ylityksiä tule. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueiden johtajat tulevat konsernijaoston kuultaviksi, jos ja kun ylityksiä tapahtuu. Kun menimme mukaan

9 Maisema-malliin, oli tarkoitus puuttua heti ns. punaisella palaviin kohtiin, mutta siltä osin ei Maisema-malli ole toteutunut. Mallin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja puuttua heti ongelmiin, joten otetaan malli kokonaisuudessaan käyttöön. Avopalvelujen tehostamistoimia on valmisteltu kuluvana vuonna. Mielenterveysja päihdepalvelujen integroiminen, korvaushoitojen määrän vähentäminen, vastaanottopalvelujen kehittäminen jne. vaativat paitsi paljon työtä, myös sitoutumista tehtyihin tavoitteisiin ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Koko henkilöstön on toimittava samaan suuntaan. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että lapsiperheiden kotihoidossa olevan perhetyöntekijän vähäisen käytön syyt ja neuvolapalveluihin siirtäminen selvitettäisiin. Onko syynä palvelun maksullisuus vai miksi käyttö on vähäistä. Palveluun pääsemiselle on oltava matala kynnys ja perheiden hyvinvointiin on satsattava ennaltaehkäisevästi ja varhaisella puuttumisella. On valitettavaa, ettei perhetyöntekijän palveluita ole osattu käyttää riittävästi ja sen vuoksi äitiysloman sijaista ei ole katsottu tarpeelliseksi palkata. Työllisyyden hoito keskitetään vuonna 2015 perustettavan työllisyyspalvelut yksikköön. Kaupungin menot kasvavat, kun yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen kustannukset tulevat kaupungin korvattaviksi. Työllisyyden kuntakokeilussa on kehitetty uusia malleja työllistää ja myös kaupungin vastuuta työllistäjänä lisätään strategian mukaisesti. Hallintokunnilta odotetaan aktiivisuutta työllistämisessä; talousarviossa edellytetään vähintään 60 hengen palkkatukityöllistämistä kaupungin toimialueille. Kaupunkistrategiassa mainitaan monessa kohdin kulttuurin merkitys niin kaupungin elinvoimatekijänä kuin esim. kulttuurimatkailuna. Olemme huolissamme siitä, että vuoden 2015 talousarviossa Kemille ja koko seutukunnalle tärkeä musiikkitoimi uhkaa jäädä ns. ei-kenenkään alueeksi, josta kukaan ei ole kiinnostunut. Musiikkitoimelta supistettiin menoja , mutta tuloihin ei puututtu. Nettobudjetoinnissa olisi pitänyt supistaa sekä menoja että tuloja ja tällä supistuksella menoleikkaus on kohtuuton. Tämä tilanne tulisi korjata. Musiikkitoimen vastuulla ollut itsenäisyyspäivän juhla on saanut runsaasti kiitosta. Jatkossakin musiikkitoimi on pidettävä korkeatasoisena muun kulttuuritoimen ohella. Kemi-taloa on suunniteltu pitkään ja päätöksiäkin tehty sillä silmällä, että taloa ja sen toimintaa johdettaisiin kokonaisuutena. Yhtenä vetovoimatekijänä kulttuurin saralla olisi Kemi-talon toiminnan koordinointi niin, ettei asioista tarvitse sopia erikseen jokaisen toimijan kanssa. Keskustan valtuustoryhmä suostui veroprosentin nostoon sillä edellytyksellä, että sen lisäksi rakenteelliset muutokset etenevät. Henkilöstön määrä on pystyttävä pitämään sille asetetuissa tavoitteissa ja luonnollinen poistuma on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin. Henkilöstön sitoutuminen ja pysyvyys edellyttävät hyvää henkilöstösuunnittelua ja työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemista.

10 Esimiesten koulutukseen ja johtamiseen on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Keskustan valtuustoryhmä haluaa vielä keskustella perhetyöntekijän sijoittamisesta neuvolatyöhön sekä musiikkitoimen budjetista, mutta on muilta osin valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille KOKOOMUKSEN RYHMÄPUHEENVUORO / Mikko Kurtti Vuosi sitten, kun käytin valtuustoryhmämme puheenvuoron, varoitin budjetin tulopohjan pettämisestä. Talouden merkit eivät tukeneet talousarvion perusteena ollutta toivetta verotulojen kasvusta. Näkemykseni valitettavasti oli oikea. Tulopohjan pettämisen lisäksi myöskään kulut eivät kaikin osin ole pysyneet kurissa. Aiemmin kustannusten ylitykset selitettiin erikoissairaanhoidon kohonneilla kustannuksilla. Nyt ylitykset ovatkin paljastuneet kaupungin omien toimintojen tuloksena. Seuraavassa on muutamia huomioita. Kuntaliitto on teettänyt jo neljätoista kertaa selvityksen niin sanotun lisätyn terveydenhuollon kustannuksista keskisuurissa kunnissa. Vuonna 2013 sosiaalija terveydenhuollon deflatoidut kustannukset edellisvuoteen verrattuna nousivat 2,3 %, suurinta nousu oli Kemissä 7,5 %. Vertailun vuoksi Loviisassa kustannukset alenivat -2,2 % ja Salossa -1,6 %. Tarvevakiointia on käytetty selityksenä Kemin korkeisiin kustannuksiin. Saman selvityksen mukaan pienimmät tarvevakioidut kustannukset olivat Imatralla, suurimmat Tampereella, Kirkkonummella ja Kemissä. Tutkimus pitää purkaa osiin, jotta voidaan selvittää mistä korkeat kustannukset Kemissä muodostuvat. Vertailusta ei käy ilmi toimitilakustannukset. Voi olla, että osan selittää esim. poikkeuksellisen suuret toimitilakustannukset, lisäksi erikoissairaanhoidon korkeat kustannukset ovat Kemin rasitteena. Kaupungin omistamia kiinteistöjä hoitaa tilapalvelu. Kaupungin hallintokunnat toimivat tällä hetkellä hoitokustannuksiltaan paikkakunnan kalleimmissa kiinteistöissä. Kiinteistökustannusten pienentämisessä ei ratkaisuna voi olla se, että siirrytään ulkopuolisten omistamiin kiinteistöihin vuokralle, vaan tilapalvelun toimintoja on tehostettava. Syksyllä ilmeni, että tilapalvelun henkilöstölle sallitaan älyttömiä ylityötuntimääriä. On selvitettävä, tapahtuuko tätä myös muissa hallintokunnissa. Merkittäviä säästöjä saadaan syntymään pelkästään työaikoja porrastamalla tai osittaisella ulkoistamisella. Muutama vuosi sitten tehtiin konevarikon toiminnasta ja sen kustannuksista kattava selvitys, jossa todettiin, että sen pyörittäminen on todella kallista. Asia jäi kuitenkin siihen. Sairauspoissaolot muodostavat organisaatiolle merkittävän kustannusrasitteen.

11 Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä esimiesten on pureuduttava henkilöstön sairauspoissaoloihin ja niiden syihin. Ei ole hyväksyttävää, että kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä on keskimäärin kaksinkertainen määrä sairauspoissaoloja esimerkiksi alueen teollisuuteen verrattuna, varsinkin, kun suurin osa poissaoloista on 1-3 päivän pituisia. Kaupungin omien toimintojen taloudellisuus ja tehokkuus on valitettavasti uskon varassa. Vain varhaiskasvatus ja koulutoimi pystyvät esittämään muun valtakunnan kanssa vertailukelpoisia yksikkökustannuksia. Kuntalaki ei aseta montaa tehtävää kunnan hallitukselle, mutta kuntalain 23 määrittää kunnan hallituksen tehtävän seuraavasti: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Edellisessä valtuuston kokouksessa päätettiin laajentaa konsernijaostoa talouden seurannan tehostamiseksi. Voidaanko päätös tulkita valtuuston huomautukseksi hallitukselle, onko hallitus epäonnistunut lain asettamassa päätehtävässä talouden hoidossa? Budjetti on käytännössä lukkoon lyöty jo ennen tämän päiväistä valtuuston käsittelyä. Kokoomusta kiusaa tässä talousarviossa ennen kaikkea se, että tasapaino on haettu kuntaveron korotuksen kautta. Tulot on sopeutettu menoihin eikä menopuoleen ole haluttu kajota. Reaalimaailmassa näin ei voi tehdä. Kukaan ei voi hoitaa omaa henkilökohtaista talouttaan näin nurinkurisesti. Talousarvion tulopuolella edellytetään merkittävää tuloutusta Kemin Energia Oy:ltä. Kemin Energia Oy:n ylijäämä syntyy monopolitoimijan perimästä ylisuuresta kaukolämmön energiamaksusta. Epäkohta on ehdottomasti korjattava tulevan budjettivuoden aikana, Kemin Energia on aikanaan perustettu turvaamaan kuntalaisille varma ja edullinen energia. Sitä ei ole tarkoitettu piilotetun veron kerääjäksi. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat joutuvat maksamaan ylimääräistä kuntaveroa ylisuuren kaukolämpömaksun muodossa. Voi olla, että monopoliasemassa toimiva energialaitos joutuisi korjaamaan hinnoittelunsa, jos asia saatettaisiin kilpailuviranomaisen tutkittavaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä ei esitä käsiteltävään vuoden 2015 budjettiesitykseen määrärahamuutoksia, vaan on valmis hyväksymään sen sellaisenaan. Budjetin tueksi esitämme seuraavan aloitteen: Vuoden 2015 budjetissa on varattu riittävä ja sitova määrä rahaa kaikille hallintokunnille. Kaupunginhallitus yhdessä tulosvastuullisten vetäjien kanssa valvoo tiukasti, ettei yksiköissä ylitetä määrärahoja.

12 Jos myönnetty määräraha ei riitä koko vuodeksi, joitakin toimintoja voidaan supistaa loppuvuodesta ja viimeisenä keinona osa henkilöstöä voidaan lomauttaa. Toisaalta - henkilöstölle maksetaan vuoden lopussa bonuspalkkana osuus tulosalueen budjetin alittamisesta. Bonuksen suuruus ja laskentaperusteet tulosalueittain sovitaan viimeistään helmikuun 2015 loppuun mennessä Kaikki keinot on otettava käyttöön kunnan taloutta ei voi hoitaa välittämättä ympärillä olevan yhteiskunnan realiteeteista. Rahoittajan eli kuntalaisen osuutta ei voi kasvattaa. VIHREIDEN RYHMÄPUHEENVUORO / Kimmo Hirvenmäki Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muu väki. Haluan kiittää kaikkia talousarvion laadintaan osallistuneita. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö jokainen puhaltaisi yhteiseen hiileen niin virkamies kuin päättäjätasollakin pinnalla pysyttelevän Kemin hyväksi. Perheemme muutti Kemiin reilut seitsemän vuotta sitten, vähän ennen yhä jatkuvan taloustaantuman alkua. Hyppy tuntemattomaan osoittautui onnistuneeksi: Kemi ja kemiläiset ottivat meidät avosylin vastaan. Muun muassa lapsemme päivähoito järjestyi hienosti ja Kemi kannusti hankkimaan lisää jälkikasvua syntymälahjoin ja lupauksin, että hoitomaksut perittäisiin vain yhdestä lapsesta. Toinen lapsemme pääsi ryhmäpäiväkotiin, jossa kaikki pienen yksikön edut kulminoituivat. Jos muuttaisimme tänä päivänä Kemiin, jonka yhtenä strategisena tavoitteena on nuorten ja työikäisten eli monesti käytännössä lapsiperheiden houkuttelu seudulle, saisimme maksaa jokaisesta lapsesta ja törmäisimme hyvin joustamattomaan hoitomaksusysteemiin. Ryhmäpäiväkoteja ei enää ole. Hoidon laatu ja työmoraali ovat korkealla ainakin vuoropäiväkodissamme - vaikka eläköitymisen myötä päiväkodilla ei ole enää omaa johtajaa ja kaikenlainen tehostaminen vie työtunteja itse lastenhoidosta. Uskoisin, että tilanteeseen tulee helpotusta vuonna 2016, kun Kivikon uusi päiväkoti on täydessä toiminnassa ja tuntiperusteinen päivähoitolaskutus tuo oikeudenmukaisuutta hoitomaksuihin. Sähköisen asiointi toivottavasti vapauttaa henkilökuntaa päätehtäviinsä. Vielä syntymätön poikamme pääseekin heti tuoreeltaan näiden parannusten koekaniiniksi. Valtuuston asettamia strategisia tavoitteita ensi vuodelle ovat myös ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja palveluiden saatavuuden turvaaminen. Tähän liittyen lainaan Kemin ainutta koulupsykologia Anna Kyröä, joka pari päivää sitten totesi, että oppilas ja

13 opiskelijahuoltolain hengen ja kirjaimen noudattamiseksi koulupsykologeja pitäisi Kemin kokoisessa kaupungissa olla vähintään nelinkertainen määrä. Koulupsykologi ja kuraattoripalveluiden riittävyyden varmistaminen onkin toivottavasti keskiössä, kun koulutuspuolella ensi vuoden rekrytointi painottuu erityisosaajiin. Jungonkadulle on alkukeväästä aukeamassa uusi hoivakoti. Tämä parikymmentä työpaikkaa luova yksityinen hanke on hyvä päänavaus. Tiedämme Kemin väestöpohjan olevan vanhenemaan päin. Kenties tässä onkin meille tulevaisuuden haasteen sijasta mahdollisuus: reagoimalla ajoissa sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla voimme pitää huolen siitä, että ikäihmisten palvelut ovat turvatut, jopa siinä määrin, että houkuttelemme kaupunkiin uusia iäkkäitä asukkaita viettämään aktiivisia eläkepäiviään. Positiivisena sivuvaikutuksena syntyy työpaikkoja, kuten Jungonkadun esimerkki jo todistaa. Muistamme toki kaikki valtuutettu Ekorren usein toistaman faktan eläkeläiset ovat kuuliaisia veronmaksajia ja kotikaupunkinsa palvelujen kiitollisia käyttäjiä. Nämä kolme esimerkkiä vauvasta vaariin, päiväkodista hoivakotiin, halusin nostaa esiin, koska ne ovat kunnan luontevia perustehtäviä. Raskaiden sote-velvollisuuksien siirtyessä pian toisiin käsiin vapautuu voimia keskittää tarmomme muihin toimiin. Kuten kaupunginjohtaja totesi, meiltä vaaditaan uudistumiskykyä ja valmiutta. Extremis malis extrema remedia kovat ajat, kovat lääkkeet. Kemi joutuu nostamaan veroprosenttiaan puoli prosenttiyksikköä. Kuten jo edellisessä valtuuston kokouksessa totesin, paineet verojen nostoon vielä tästäkin lähivuosina ovat kovat, ja valtuustoryhmämme olisi ollut valmis kovempaankin korotukseen nyt, ennaltaehkäisevästi. Valtiovarainministeriö arvioi Kemin veroprosentin olevan vuonna 2021 huimat 23,9. Sote-uudistuksen kasvava rahoitusosuus ja valtionosuusuudistus kirpaisevat. Voi olla, että väistämättä toteutuvilla kuntaliitoksilla veronkorotusten paine saadaan pienemmäksi. Kemissä käydään lähikunnista töissä huomattavasti enemmän kuin täältä mennään muualle, joten kuntaliitosten voisi olettaa tarkoittavan myös verotulojen demokraattisempaa jakautumista koko alueen hyväksi. Vihreä valtuustoryhmä on valmis keskustelemaan talousarvion hyväksymisestä. Talousarvion yhteydessä käsiteltävistä asioista etenkin työllistymistä, vapaaehtoistyötä ja työmatkaturvallisuutta koskevat esitykset ovat linjassa Kemin strategisten arvojen kanssa ja sietävät tulla ainakin neuvotelluiksi osana talousarviota. Kirjastoautopalvelun korvaaminen on ilmeisen käymistilassa oleva asia, koska kaiken järjen mukaan vuonna 2016 tapahtuva lainausjärjestelmien yhdenmukaistaminen mahdollistaisi Keminmaan kirjastoauton reviirin laajentamisen Kemiinkin. Mainittakoon, ettei Vihreä valtuustoryhmä tänäkään vuonna ole käyttänyt eikä aio käyttää heille budjettiin varattua puoluetukea. Ensi joulun alla meillä on taas edessämme vino pino paperia, joka kertoo tämän

14 talousarvion onnistumisesta. Tai ehkä olemme jo ottaneet yhden uudistumisaskeleen pienenevällä hiilijalanjäljellä ja nuo pinot ovat muuttuneet tableteiksi. Kiitos. Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin ruokatauon ajaksi klo Juha Puro saapui kokoukseen klo Valtuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta. Valtuutettu Jouko Pasojan esityksestä kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti pitää neuvottelutauon. Neuvottelutauon jälkeen Jouko Pasoja esitti saavutetun valtuustoryhmien välisen neuvottelutuloksen: Valtuuston toivomusponnet vuodelle 2015: - Keväällä 2015 järjestetään seminaari elinkeinopalveluiden kehittämisestä. Seminaarissa käsitellään myös Digipoliksen toimintaa. - Kivalo-opistolle annetaan rekrytointilupa opistosihteerin palkkaamiseen hyväksytyn talousarvion puitteissa. - Koulutoimen taloussihteerin rekrytointi tulee hoitaa sisäisin järjestelyin viipymättä. - Perämeren jäähallin ja Junkohallin liikuntavuoro-ostot alle 18 vuotiaille kohdistetaan Meri-Lappilaisille nuorille, jotka harrastavat kemiläisissä seuroissa Valtuuston TA-aloitteet vuodelle 2015: - Selvitetään mahdollisuus perustaa seudullinen perintätoimisto osaksi Meri-Lapin kuntapalveluita. - Maisemamallin hyödyntämistä talousarvion suunnittelu- ja ohjausprosesseissa kehitetään. - Tilapalvelun toiminnan tehokkuudesta sekä tilojen vuokran kalleudesta laaditaan selvitys. - Sairauspoissaolojen suuresta määrästä ja keinoista puuttua niihin laaditaan selvitys. - Talousarvion toteuman seurantaa esimiestasolla tulee tehostaa, ylityksiä tehneiden esimiesten toimintaan tulee puuttua, toimintaa supistamalla ja viimeisenä keinona lomauttaa henkilöstöä. Mahdollisista alituksista tulee palkita tulospalkkiolla. Tulospalkkion perusteet selvitetään helmikuun 2015 loppuun mennessä. Resurssien muutokset: - Sosiaalisen luototuksen toiminta turvataan siirtämällä aikuissosiaalityön sisällä

15 euron lisäys luototuksen hoitamiseen. - Lapsiperheiden perhetyöntekijä siirretään sosiaalitoimesta neuvolapalveluiden alaisuuteen. - Musiikkitoimen euron supistus kohdistetaan sekä menoihin että tuloihin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman Jouko Pasojan esittämillä valtuustoryhmien neuvottelemilla muutoksilla / lisäyksillä.

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Onko muutos mahdollinen?

Onko muutos mahdollinen? Onko muutos mahdollinen? Kemi 140 vuotta 22 600 asukasta pitkä teollinen perinne, Stora Enso Oy ja Metsä-Botnia Oy kauppa, palvelut ja liikenne kuitenkin 70 % työpaikoista kulttuurikaupunki: mm. teatteri,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Valtuuston asettama rakennemuutostyöryhmä on valmistellut asiaa noin vuoden päivät. Työryhmä on käsitellyt rakennemuutosta seuraavista lähtökohdista:

Valtuuston asettama rakennemuutostyöryhmä on valmistellut asiaa noin vuoden päivät. Työryhmä on käsitellyt rakennemuutosta seuraavista lähtökohdista: Yhteistyötoimikunta 14 01.06.2016 Kaupunginhallitus 212 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 75 13.06.2016 Kaupunginhallitus 279 29.08.2016 Kaupunginvaltuusto 88 05.09.2016 Rakennemuutosohjelma 71/00.01.03/2015

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle?

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari, 2.5.2017, Tampere-talo 1 Osana kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaaria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto Kaupunginhallitus 360 05.10.2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto 381/00.01.00/2015 Kaupunginhallitus 05.10.2015 360 Valmistelu: Seutuhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila Rovaniemen kaupungin taloustilanne Valtuustoseminaari 18.3.2013 Sirkka Lankila Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen Tilinpäätös on valmistumassa ja julkistetaan kokonaisuudessaan 27.3. Koko kaupungin

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Kulttuurilautakunta 85 19.10.2016 Tarkastuslautakunta 76 08.11.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Mikkeli 7.5.2015 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja näinkö

Lisätiedot