Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Lautakunnat tekivät ehdotuksensa tilausten toteuttamiseksi mennessä. Laadintaohjeen ta-raamissa vuoden 2015 tulokseksi arvioitiin noin - 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus asetti tilauksittaisen -raamin ja kohteittaisen investointikehyksen. Yhteistyötoimikunnalle talousarvioehdotusta esiteltiin kokouksessa. Luvut milj. Laadintaohjeet LTK:in vastaus Kaupunginjohtajan esitys Toimintamenot 167,5 172,9 170,3 TOIMINTAKATE -126, ,8 Verotulot 85,7 85,7 87,2 Valtionosuudet 43,3 43,3 43,3 VUOSIKATE 1,5-2,2 3,0 TULOS -2,7-6,4-0,97 Taseen kumul.ylijäämä 8,4 4,9 10,4 Lainakanta 80,3 87,8 81,6 Lautakuntien tilausesityksistä on karsittu nettona 3,2 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentti on 21,25. 0,5 % yksikön nostolla saadaan 1,85 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 (vrt tpa 2014) toimintakate pienenee 0,9 miljoonaa euroa eli 0,7 %. Verorahoituksen määrä (verotulot+valt.osuudet) kasvaa 0,4 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja tilikauden tulos on -0,969 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit ovat 2,7 miljoonaa euroa. (inv.menot - inv:n rah.osuudet - luovutustulot). Lainamäärä kasvaa 0,7 miljoonalla eurolla. Toiminnan painopisteinä ovat palvelurakenteiden ja vetovoiman kehittäminen (esimerkiksi kaupunkiympäristöä). Taloussuunnitelmassa v toimintakatteen kasvu on noin 1,5 % / vuosi ja verorahoituksen kasvu noin 2,5 % / vuosi.

2 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus käsittelee ja päättää esittää liitteen mukaisen v talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös KH : Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja kehittämisjohtaja Allan Mikkola kertoivat talousarvion valmistelusta. Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen, kulttuuriosaston päällikkö Kari Silvennoinen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen ja tekninen johtaja Tapani Onkalo kertoivat hallinnon alojensa talousarviosta ja vastasivat kysymyksiin. Keskustelun yhteydessä Jouko Pasoja esitti kaupunginhallitusryhmien yhteisenä esityksenä, että: - työmatkaturvallisuuden parantamiseen osoitetaan euroa talousarvioesityksen sisältä - lasten lähiliikuntapaikka Koivuharjun koululla aikaistetaan vuodelle 2015 menoina sekä tuloina ja osoitetaan nettona euroa. Ennen toteutusta selvitetään koulun tilanne - kiinteistöjen peruskorjaukseen lisätään euroa, joten summaksi tulee euroa - kehittämiskävelyiden esille tuomat asiat Hepolan ja Ajoksen alueella saatetaan hallintokuntien pohdittavaksi mitä asioissa voitaisiin tehdä ja - lisäksi pontena, että jäähallin ja Junkohallin liikuntavuoro-ostot alle 18-vuotiaille kohdistetaan kemiläisille nuorille Kaupunginjohtaja ehdotti edellä olevaan esitykseen katteet seuraavasti: - työmatkaturvallisuuslisäys keskusvirastoon euroa katetaan hallintopalvelujen projekteista vähentämällä euroa - Koivuharjun lähiliikuntapaikan lisäys euroa katetaan kaupunkikuvallisista kohteista, jonne jää euroa - kiinteistöjen peruskorjauksen lisäys euroa katetaan Meripuistosta euroa ja yhdyskuntatekniikasta euroa. Meripuistoon vuodelle 2016 suunnitelmaan osoitetaan euroa ja yhdyskuntatekniikkaan jää vielä euroa Harri Tauriainen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n euron avustusanomuksen vuoden 2015 talousarvioesityksessä valtuustolle. Esitys raukesi kannattamattomana. Harri Tauriaisen esitys Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen suunnittelurahavarauksen aikaistamisesta vuodelle 2016 raukesi kannattamattomana.

3 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen mukaisena edellä todetuin lisäyksin valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. VASEMMISTOLIITON RYHMÄPUHEENVUORO / Pertti Henttinen: Arvoisa valtuuston herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on käsitellyt seminaarissaan ja useissa kokouksissaan vuoden 2015 talousarvioesitystä ja taloussuunnitelmaa vuosille Tilaaja-tuottaja, maisemamalli Ryhmämme on useaan otteeseen käynyt keskustelua tilaaja-tuottajamallista. Tämänpäiväisen talousarviokokouksen lähestyminen on lisännyt etenkin kriittistä suhtautumista maisemamallin. Valtuutetuille on jaettu tuottajalautakuntien esitykset. Budjettikirjaan on kirjoitettu tilaajan viestit tuottajille. Tilaajatiimi on tehnyt rankan työn sopeuttaakseen talousarvion raamiinsa. Tilaajana ainakin periaatteessa on valtuusto. Näyttää kuitenkin siltä, että valtuusto ei aina tiedä mitä on tilannut, koska tilaajana toimiikin virkamiesten tilaajatiimi. Tilaaja-tuottaja -malli ei toimi. Onko tilaajatiimin suorittama noin kuuden miljoonan euron karsinta ollut oikeaan osunutta? Olisivatko tuottajan esitykset johtaneet erilaiseen lopputulokseen. Tehdäänkö nyt karsitun budjetin sisällä sellaisia toimia, jotka voivat tulla kalliimmiksi kuin tuottajan esitykset? Ryhmämme yleinen kritiikki sosterin budjetin karsintaan oli se, että nyt budjetista karsittiin tilaajavaiheessa ne yritelmät, joilla lautakunta pyrkii kääntämään toimintaa ennaltaehkäisevään suuntaan. Näitä asioita ovat perhepalveluiden ennaltaehkäisevä työ, vanhusneuvolan toimintaedellytykset ja päihde- ja mielenterveystyön päiväkeskustoiminta. Tyydyttiin siis sammuttamaan paloja, jotka näkyvät lastensuojelussa, vanhusten raskaissa palvelupaikoissa ja todella kalliissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Siksi kaupungin budjetin kokonaisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan ostopalvelujen kasvavaan osuuteen, mukaan lukien erilaiset konsulttikustannukset, maisemamalleineen. Lisäksi kaupungin elinkeinopolitiikan organisointi on sekä sekava että kallis. Digipolis, elinkeinopalvelut ja

4 työvoimatoimisto työskentelevät näiden asioiden parissa, silti yksittäisen yrittäjän on vaikea saada apua kaupungilta.valtuutetut kaipaavat enemmän tietoa elinkeinopalveluista. Kaupungin tulee järjestää asiasta seminaari. Kuntalaisvaikuttamisen/demokratian ja kuntalaisten osallisuuden kannalta olisi tärkeää, että Ajoksen, Rytikarin ja Hepolan kehittämiskävelyiden tuloksia käsiteltäisiin kaupungin päättävissä elimissä. Toivon mukaan kuntalaiskävelyt toteutuvat myös muissa kaupunginosissa ensi vuonna. Tilaaja-tuottajamallin toimimattomuus ontuu siltäkin osin, että tuotantolautakunnissa on todella kirjavaa käytäntöä asioiden hoidossa, eikä ohjeistuksia olla sisäistetty, kun niitä ei noudateta Koulutuslautakunta ei ole käsitellyt lainkaan esimerkiksi tilausmuutoksia ennen valtuustokäsittelyä. Kun sote -uudistus aiheuttaa sen, että 60 % kunnantoiminnoista siirtyy muualla päätettäviksi. Huolenaiheenamme on, miten jäljelle jäävä osuus kunnallisesta päätöksenteosta enää kiinnostaa ryhtymästä päättäjäksi ja siis ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa. Lautakunnille tulee palauttaa niiden asema osana kunnallista ja demokraattista päätösvaltaa. Joissakin kaupungeissa kuten Rovaniemellä ja Oulussa on jo luovuttu, tosin hieman erilaisista malleista kuin meillä Kemissä. Esitämme selvitettäväksi millaisilla muutoksilla tilaaja-tuottaja -mallia voitaisiin kehittää tai vaihtoehtoisesti luopua mallista kuten ovat tehneet esimerkiksi Oulu ja Rovaniemi. Talousarvioesitys 2015 Kaupunginjohtajan katsaus alkaa toteamuksella: vuoden 2015 talousarvio on kireä. Selkeä katsaus antaa hyvän kuvan julkisen ja kaupunkimme talouden niukkuudesta sekä vaatimuksen uudistuskyvystä. Päättäjät ovat ymmärtäneet hyvin ja ottaneet vakavasti taloustilanne ja sen haasteet on. Luottamushenkilöiden yhteisymmärrys on ollut hyvä. Vaikka vaihtoehtoja ei ole kovin montaa, on syytä etsiä aktiivisesti erilaisia ratkaisuja taloudellisen tilanteen kohentamiseksi. Talousarvioesityksen 125 sivulla on runsaasti tärkeää ja hyvin esitettyä tietoa päätösten pohjaksi. Valmistelutyö on ollut hyvää lukuunottamatta maisemamallin arvostelussa esittämiämme seikkoja. Kaupunkimme investointitaso on alhainen ollen vain 2,7 M. Onneksi kiinteistöjen peruskorjauksiin pystyttiin löytämään 100 t lisää eli kaikkiaan 800 t. Siitä huolimatta on vaarassa kiinteän omaisuuden rappeutuminen. Meillä on esimerkiksi kaksi koulurakennusta, Takajärvi ja Koivuharju, erittäin huonossa kunnossa. Niiden osalta valmistelu- ja suunnittelutyö on käynnissä. Lisäksi Karihaaran koulu on peruskorjauksen tarpeessa. Kivikon päiväkoti valmistuu ajallaan ja tulee käyttöön 1.elokuuta Rakentamisen rahoitusmalli on ollut siten hyvä, että nyt kaupungin rahoitettavaksi tulee kalustohankinnat 200 t :lla. Kaupunkilaiset ovat aivan

5 aiheellisesti olleet huolissaan ja kyselleet mitä uuden päiväkodin aloittaminen merkitsee jollekin toiselle päiväkodille. Tässä asiassa tiedottaminen jo ensi vuoden alkupuolella on tärkeää. Huolestuttavaa, että lääkäriaikoja erityisesti hammaslääkärille on jäänyt käyttämättä noin 6 prosentin verran potilaiden peruuttamattomien aikavarausten vuoksi. Tähän ongelmaan kaivataan pikaista ratkaisua. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt useita aloitteita työllisyyden hoidon parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kolmivuotinen kuntakokeilu on työllisyyden hoidon kannalta eriarvoisen tärkeä ja tuottanut jo hyviä tuloksia. Valtuustoryhmämme on ehdottomasti talousarvioon liittyvän esityksen takana, jolla voidaan osoittaa uusi työpolku 60 palkkatukityöllistetylle (TA sivu 61). Taloussuunnitelma Ryhmämme on sitoutunut henkilöstön vähentämiseen luonnollisen poistuman kautta. Periaatteessa on oikein, että luonnollista poistumaa kaupungin henkilöstön vähentämisessä käytetään hyväksi, mutta se ei sinänsä vielä uudista henkilöstörakennetta. Joissakin tehtävissä tarvitaan lisää väkeä vaikka kaupungin asukasluku pienenee. Esimerkiksi yli 75 vuotiaiden absoluuttinen lukumääräkin kasvaa aina vuoteen 2040 saakka. Joistakin tehtävistä voidaan henkilöstömäärää vähentää, mutta esimerkiksi lasten lukumäärän väheneminen vuoteen 2025 mennessä merkitsee esim. terveydenhuollossa vain n. 1 terveydenhoitajan tarpeen vähenemistä. Asioilla on siis mittasuhteensa. Siksi pelkkään HTV lukumääriin tuijottaminen johtaa helposti siihen, että toimivia julkisia ratkaisuja siirretään ostopalveluiksi. Tästä hyviä esimerkkejä löytyy sosteristakin. Perustavanlaatuinen ero yksityisten ostopalvelujen ja hyvin hoidetun julkisen palvelun välillä on, että yksityinen palvelu pyrkii laajentamaan asiakkaan palvelutuotantoa ja julkinen etsii vaihtoehtoa, jolla palvelu tuotettaisiin minimissään asiakkaan tarpeen tyydyttävällä tavalla. Tästä logiikasta seuraa väistämättä, että yksityinen palvelu tulee aikaa myöten aina maksamaan julkista enemmän. Tästä on kansainvälistä tutkimusta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta vaikka kuinka paljon. Huolellinen ja suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka antaa liikkumavaraa kehittää tehtäviä ja hallintokuntien välistä yhteistyötä tehokkaammaksi sekä taloudellisemmaksi toteuttaa. Tämä muutos on tehtävä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yleisradio julkisti viime viikolla selvityksensä kuntien omavaraisuudesta. Lopputulos oli, että noin kolmannes eli sata kuntaa saa valtiolta enemmän apua euroina kuin niillä on verotuloja. Selvityksen mukaan mikäli valtionavut ovat yhtä suuret kuin omat verotulot prosenttiluvuksi tulee sata. Tällaisessa vertailussa ruuhka-suomen isot kaupungit Espoo ja Helsinki menestyvät hyvin. Kärjistetysti

6 todetaan espoolaisten maksavan Pohjois-Savon pikkukuntien laskuja. Kemin osalta prosenttiluku on yli 50. Kemi saa valtiolta 43 M ja kerää verotuloja 85 M. Kokonaisveroasteella selvitys tarkoittaa kunnan tarvetta kerätä kunnallisveroa, jos valtionapu, kiinteistö- ja yhteisövero poistettaisiiin. Mittari kuvaa, kuinka kalliita palveluita kunta tuottaa ja miten paljon valtio sitä auttaa. Kemin osalla prosenttiluku on 37,8. Valtiovarainministeriö on laskenut, että Kemin veroprosentti uhkaisi nousta - ellei mitään tehdä - vuodelle ,9 prosenttiin. Isot ratkaisut sote -uudistus ja kuntaliitos ovat agendalla nyt joulukuussa. Sote -uudistuksen juuri julkaistujen kuntalaskelmien mukaan Kemin uusi sotemaksu euroina per asukas on 3,522, nousee 106 eurolla asukasta kohden. Tämä merkitsee noin 2,4 miljoonan euron lisälaskua / vuosi Kemin kaupungille. Sote -uudistuksen tavoitteena oli parantaa palveluja ja saada aikaan säästöjä. Palveluista ei vielä voi sanoa mitään, mutta säästöjen sijaan tilalle tulee kustannusten nousu. Aivan kuin vanhassa sadussa Hiiri takkia ompeli on sotessa käymässä samalla tavalla. Ei tullut takkia, mutta ei taida tulla liiviäkään. Kuntaliitosten osalta selvittäjät tekevät uskoaksemme mielenkiintoisen esityksen tämän viikon perjantaina. Soteen ja myös kuntauudistukseen liittyy ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon muutokset. Tätä koskeva selvitys julkistettiin seutuvaltuustossa. Vasemmistoliiton ryhmän kanta on, ettei uusia liikelaitoskuntayhtymiä ole syytä eikä tarvetta perustaa. Meillä on neljän yhteisön yli viisi vuotta sitten perustama Meri-Lapin Kuntapalvelu, jonka perussopimuksen muutoksen kautta ICL- ja taheha voidaan liittää sinne. Vasemmistoliiton ryhmä tekee tässä yhteydessä valtuustoaloitteen saatavien perintätoiminnasta. Esitämme selvityksen tekemistä mahdollisuudesta perustaa Meri-Lapin Kuntapalvelun yhteyteen seudullinen perintätoimisto. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman edellyttäen, että niihin sisältyvät seuraavat muutokset: 1. Sosiaalinen luototus turvataan määrärahasiirrolla aikuissosiaalityön sisällä (noin ) 2. kaupunginhallituksen hyväksymät katemuutoksin tapahtuvat lisäykset: työmatkaturvallisuus euroa, Koivuharjun lähiliikuntapaikka euroa ja kiinteistöjen peruskorjaus euroa. SDP:N RYHMÄPUHEENVUORO / Teija Jestilä Kaupunginvaltuusto on jatkanut strategiatyöskentelyään ja tarkentanut toimenpideohjelmaa, johon palvelualueet ovat tehneet toimenpidesuunnitelmat vuodelle Palvelurakenteen kehittäminen on yhä erityisen tärkeätä, sillä

7 tulevat talousarviovuodet ovat haasteellisia. Lisäksi tarvitaan asiakasprosessien selvitystä palvelurakenteen kehittämisen rinnalle. Kaupungin vetovoiman kehittäminen edellyttää aktiivista kuntapolitiikkaa ja yhteistyötä. Valtuuston on laitettava erityisen merkittävä panos kaupungin elinvoiman lisäämiseen. Tarvitaan uutta työtä, vahvaa pk-sektoria tukevaa elinkeinopolitiikkaa, jotta kaupungin olemassa olevat hyvät palvelut voidaan säilyttää ja edelleen kehittää. Mielenkiinnolla odotamme ensi perjantaina julkistettavaa kuntajakoselvittäjien esitystä. Seutukuntamme tulevaisuudelle on erityisen tärkeätä yhdessä kehittää alueemme elinvoimaisuutta mm. lentokentän säilymisen turvaaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistustyö, ns. SOTE -uudistus käynnistyy ja käytännöntoimia aletaan suunnitella yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kuitenkin on jatkettava myös oman toiminnan kehittämistä mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteen uudelleenorganisointi ja hallinto- ja toimistopalvelujen tarkastelu. Vuoden alusta aloittava seniorineuvola vahvistaa vanhuspalveluja. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa päivitetään ja kotona asumista tukevia palveluja kehitetään. Mielestämme hoito- ja palvelusuunnitelmiin tulee sisällyttää myös yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia. Työttömyysasteen ennustetaan olevan yhä korkea ensi vuonnakin. Uuden työllisyyspalveluyksikön perustaminen on keskeisimpiä päätöksiä, joita olemme tekemässä. Se mahdollistaa yhdessä yksikössä tehtävän laaja-alaisen työllisyyden hoitamisen ja työttömien palvelujen keskittämisen. Henkilöstösuunnitelma tukee palvelustrategiaa. Rekrytointiin on kiinnitettävä edelleen huomiota. Henkilöstön osaamiskartoitusten tekeminen ja kehityskeskustelujen toteutuminen ovat sekä työntekijöiden että esimiesten työssä kehittymistä vahvistavia tekijöitä. Työntekijöiden työssäjaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi on mahdollistettava koulutuksiin osallistuminen ja muu tarpeen mukainen osaamisen tukeminen. Työurien pidentämiseen ja eläkepoistumaan varautumisen tukemiseen on edelleen panostettava mm. osa-aikasairauspoissaolo- ja eläkemahdollisuuksia hyödyntämällä. Investointimenot ovat varsin alhaiset ja kasvattavat korjausvajeongelmaa. SDP:n valtuustoryhmä hyväksyy kaupunginhallituksen esittämän vuoden 2015 talousarvion ja taloussunnitelman vuosille Talousarviossa pysyminen ja palvelurakenteen muutoksessa onnistuminen on tärkeätä kaupungin tulevaisuuden kannalta. KESKUSTAN RYHMÄPUHEENVUORO / Ritva Sonntag: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

8 Vuosi 2014 tulee jäämään mieliimme mm. sote-sopasta, kuntarakenneselvityksestä, talouden tiukkuudesta ja työttömyyden lisääntymisestä. Sote-selvitys näyttäisi etenevän kohti toimenpiteitä niin, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue voi toimia omana tuotantoalueena pohjoisella sote-alueella. Päivystysasetuksen vaatimukset tosin aiheuttavat edelleen huolta ja Länsi-Pohjan alueelle onkin haettu poikkeuslupaa päivystyksen ja synnytysten järjestämiseksi. Vielä ei kuitenkaan voi olla ollenkaan varma asioiden etenemisestä, sen verran sekavaa ja poukkoilevaa soten suunnitelmat ovat tähän asti olleet. Parhaillaan menossa oleva kuntarakenneselvitys ei tuone kovinkaan suuria muutoksia alueen kuntarakenteeseen. Jos toisin käy, on se mieluinen yllätys. Perusteluja yhden tai kahden uuden kunnan muodostamiselle kyllä löytyy, mutta päätöksiä tuskin saadaan aikaan. Valtionosuusuudistuksen mukanaan tuomat tulojen leikkaukset ja verotulojen lasku ovat saaneet aikaan päänvaivaa vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa. Lisäksi talousarviokirjan lukeminen on ollut tavallista vaikeampaa, kun tuottajan viestit tilaajalle on pitänyt hakea lautakuntien esityksestä toisesta kirjasta. Ryhmämme kritisoi tätä teknistä vaikeutta varsinkin, kun kaupunginhallituksessa asiasta huomautettiin ja edellytettiin valtuustolle tulevassa kirjassa olevan sekä tuottajien että tilaajien viestit. Kiitosta ansaitsee kaupunginjohtajan esipuhe, jota on kaivattu talousarviokirjaan. Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että niin kaupunginhallitus ja -valtuusto kuin lautakunnat ja palvelualueetkin tietävät, millä perusteilla talousarvioon on päädytty ja että kaikki osapuolet sitoutuvat talousarvioon. Tällä kahden kirjan toimintatavalla on vaarana, ettei kaikkia tuottajien viestejä noteerata eikä toisaalta tilaajan viestejä sisäistetä. 3,2 M leikkaukset lautakuntien esityksistä eivät toteudu, jos palvelualueilla ei perusteellisesti suunnitella toiminnan muutoksia ja varmisteta niiden toteutumista. Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy esitetyt karsinnat ja säästötoimet, mutta on huolissaan siitä prosessista, jolla talousarvio valmisteltiin. Talousseminaari olisi ollut tärkeä vuoropuhelun paikka valtuutetuille ja esitteleville virkamiehille, mutta tällä kertaa vain kaupunginhallitus sai kuulla esittelyt. Onko suunnitellut leikkaukset ja henkilöstövähennykset valmisteltu niin, että niillä on edellytykset onnistua? Säästöihin ja leikkauksiin on sitouduttava, mutta niiden on oltava realistisia. Esim. vanhus- ja vammaispalveluissa on leikkauksia, joiden toteutuminen on lautakunnan mukaan kyseenalaista palvelujen tarpeen kasvaessa. Miten voidaan varmistaa, että talousarvio toteutuu? Ryhmämme pitää tärkeänä sitä, että virkamiehet ovat sitoutuneita talousarvioon ja ottavat vastuun siitä, ettei ylityksiä tule. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueiden johtajat tulevat konsernijaoston kuultaviksi, jos ja kun ylityksiä tapahtuu. Kun menimme mukaan

9 Maisema-malliin, oli tarkoitus puuttua heti ns. punaisella palaviin kohtiin, mutta siltä osin ei Maisema-malli ole toteutunut. Mallin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja puuttua heti ongelmiin, joten otetaan malli kokonaisuudessaan käyttöön. Avopalvelujen tehostamistoimia on valmisteltu kuluvana vuonna. Mielenterveysja päihdepalvelujen integroiminen, korvaushoitojen määrän vähentäminen, vastaanottopalvelujen kehittäminen jne. vaativat paitsi paljon työtä, myös sitoutumista tehtyihin tavoitteisiin ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Koko henkilöstön on toimittava samaan suuntaan. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että lapsiperheiden kotihoidossa olevan perhetyöntekijän vähäisen käytön syyt ja neuvolapalveluihin siirtäminen selvitettäisiin. Onko syynä palvelun maksullisuus vai miksi käyttö on vähäistä. Palveluun pääsemiselle on oltava matala kynnys ja perheiden hyvinvointiin on satsattava ennaltaehkäisevästi ja varhaisella puuttumisella. On valitettavaa, ettei perhetyöntekijän palveluita ole osattu käyttää riittävästi ja sen vuoksi äitiysloman sijaista ei ole katsottu tarpeelliseksi palkata. Työllisyyden hoito keskitetään vuonna 2015 perustettavan työllisyyspalvelut yksikköön. Kaupungin menot kasvavat, kun yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen kustannukset tulevat kaupungin korvattaviksi. Työllisyyden kuntakokeilussa on kehitetty uusia malleja työllistää ja myös kaupungin vastuuta työllistäjänä lisätään strategian mukaisesti. Hallintokunnilta odotetaan aktiivisuutta työllistämisessä; talousarviossa edellytetään vähintään 60 hengen palkkatukityöllistämistä kaupungin toimialueille. Kaupunkistrategiassa mainitaan monessa kohdin kulttuurin merkitys niin kaupungin elinvoimatekijänä kuin esim. kulttuurimatkailuna. Olemme huolissamme siitä, että vuoden 2015 talousarviossa Kemille ja koko seutukunnalle tärkeä musiikkitoimi uhkaa jäädä ns. ei-kenenkään alueeksi, josta kukaan ei ole kiinnostunut. Musiikkitoimelta supistettiin menoja , mutta tuloihin ei puututtu. Nettobudjetoinnissa olisi pitänyt supistaa sekä menoja että tuloja ja tällä supistuksella menoleikkaus on kohtuuton. Tämä tilanne tulisi korjata. Musiikkitoimen vastuulla ollut itsenäisyyspäivän juhla on saanut runsaasti kiitosta. Jatkossakin musiikkitoimi on pidettävä korkeatasoisena muun kulttuuritoimen ohella. Kemi-taloa on suunniteltu pitkään ja päätöksiäkin tehty sillä silmällä, että taloa ja sen toimintaa johdettaisiin kokonaisuutena. Yhtenä vetovoimatekijänä kulttuurin saralla olisi Kemi-talon toiminnan koordinointi niin, ettei asioista tarvitse sopia erikseen jokaisen toimijan kanssa. Keskustan valtuustoryhmä suostui veroprosentin nostoon sillä edellytyksellä, että sen lisäksi rakenteelliset muutokset etenevät. Henkilöstön määrä on pystyttävä pitämään sille asetetuissa tavoitteissa ja luonnollinen poistuma on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin. Henkilöstön sitoutuminen ja pysyvyys edellyttävät hyvää henkilöstösuunnittelua ja työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemista.

10 Esimiesten koulutukseen ja johtamiseen on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Keskustan valtuustoryhmä haluaa vielä keskustella perhetyöntekijän sijoittamisesta neuvolatyöhön sekä musiikkitoimen budjetista, mutta on muilta osin valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille KOKOOMUKSEN RYHMÄPUHEENVUORO / Mikko Kurtti Vuosi sitten, kun käytin valtuustoryhmämme puheenvuoron, varoitin budjetin tulopohjan pettämisestä. Talouden merkit eivät tukeneet talousarvion perusteena ollutta toivetta verotulojen kasvusta. Näkemykseni valitettavasti oli oikea. Tulopohjan pettämisen lisäksi myöskään kulut eivät kaikin osin ole pysyneet kurissa. Aiemmin kustannusten ylitykset selitettiin erikoissairaanhoidon kohonneilla kustannuksilla. Nyt ylitykset ovatkin paljastuneet kaupungin omien toimintojen tuloksena. Seuraavassa on muutamia huomioita. Kuntaliitto on teettänyt jo neljätoista kertaa selvityksen niin sanotun lisätyn terveydenhuollon kustannuksista keskisuurissa kunnissa. Vuonna 2013 sosiaalija terveydenhuollon deflatoidut kustannukset edellisvuoteen verrattuna nousivat 2,3 %, suurinta nousu oli Kemissä 7,5 %. Vertailun vuoksi Loviisassa kustannukset alenivat -2,2 % ja Salossa -1,6 %. Tarvevakiointia on käytetty selityksenä Kemin korkeisiin kustannuksiin. Saman selvityksen mukaan pienimmät tarvevakioidut kustannukset olivat Imatralla, suurimmat Tampereella, Kirkkonummella ja Kemissä. Tutkimus pitää purkaa osiin, jotta voidaan selvittää mistä korkeat kustannukset Kemissä muodostuvat. Vertailusta ei käy ilmi toimitilakustannukset. Voi olla, että osan selittää esim. poikkeuksellisen suuret toimitilakustannukset, lisäksi erikoissairaanhoidon korkeat kustannukset ovat Kemin rasitteena. Kaupungin omistamia kiinteistöjä hoitaa tilapalvelu. Kaupungin hallintokunnat toimivat tällä hetkellä hoitokustannuksiltaan paikkakunnan kalleimmissa kiinteistöissä. Kiinteistökustannusten pienentämisessä ei ratkaisuna voi olla se, että siirrytään ulkopuolisten omistamiin kiinteistöihin vuokralle, vaan tilapalvelun toimintoja on tehostettava. Syksyllä ilmeni, että tilapalvelun henkilöstölle sallitaan älyttömiä ylityötuntimääriä. On selvitettävä, tapahtuuko tätä myös muissa hallintokunnissa. Merkittäviä säästöjä saadaan syntymään pelkästään työaikoja porrastamalla tai osittaisella ulkoistamisella. Muutama vuosi sitten tehtiin konevarikon toiminnasta ja sen kustannuksista kattava selvitys, jossa todettiin, että sen pyörittäminen on todella kallista. Asia jäi kuitenkin siihen. Sairauspoissaolot muodostavat organisaatiolle merkittävän kustannusrasitteen.

11 Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä esimiesten on pureuduttava henkilöstön sairauspoissaoloihin ja niiden syihin. Ei ole hyväksyttävää, että kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä on keskimäärin kaksinkertainen määrä sairauspoissaoloja esimerkiksi alueen teollisuuteen verrattuna, varsinkin, kun suurin osa poissaoloista on 1-3 päivän pituisia. Kaupungin omien toimintojen taloudellisuus ja tehokkuus on valitettavasti uskon varassa. Vain varhaiskasvatus ja koulutoimi pystyvät esittämään muun valtakunnan kanssa vertailukelpoisia yksikkökustannuksia. Kuntalaki ei aseta montaa tehtävää kunnan hallitukselle, mutta kuntalain 23 määrittää kunnan hallituksen tehtävän seuraavasti: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Edellisessä valtuuston kokouksessa päätettiin laajentaa konsernijaostoa talouden seurannan tehostamiseksi. Voidaanko päätös tulkita valtuuston huomautukseksi hallitukselle, onko hallitus epäonnistunut lain asettamassa päätehtävässä talouden hoidossa? Budjetti on käytännössä lukkoon lyöty jo ennen tämän päiväistä valtuuston käsittelyä. Kokoomusta kiusaa tässä talousarviossa ennen kaikkea se, että tasapaino on haettu kuntaveron korotuksen kautta. Tulot on sopeutettu menoihin eikä menopuoleen ole haluttu kajota. Reaalimaailmassa näin ei voi tehdä. Kukaan ei voi hoitaa omaa henkilökohtaista talouttaan näin nurinkurisesti. Talousarvion tulopuolella edellytetään merkittävää tuloutusta Kemin Energia Oy:ltä. Kemin Energia Oy:n ylijäämä syntyy monopolitoimijan perimästä ylisuuresta kaukolämmön energiamaksusta. Epäkohta on ehdottomasti korjattava tulevan budjettivuoden aikana, Kemin Energia on aikanaan perustettu turvaamaan kuntalaisille varma ja edullinen energia. Sitä ei ole tarkoitettu piilotetun veron kerääjäksi. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat joutuvat maksamaan ylimääräistä kuntaveroa ylisuuren kaukolämpömaksun muodossa. Voi olla, että monopoliasemassa toimiva energialaitos joutuisi korjaamaan hinnoittelunsa, jos asia saatettaisiin kilpailuviranomaisen tutkittavaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä ei esitä käsiteltävään vuoden 2015 budjettiesitykseen määrärahamuutoksia, vaan on valmis hyväksymään sen sellaisenaan. Budjetin tueksi esitämme seuraavan aloitteen: Vuoden 2015 budjetissa on varattu riittävä ja sitova määrä rahaa kaikille hallintokunnille. Kaupunginhallitus yhdessä tulosvastuullisten vetäjien kanssa valvoo tiukasti, ettei yksiköissä ylitetä määrärahoja.

12 Jos myönnetty määräraha ei riitä koko vuodeksi, joitakin toimintoja voidaan supistaa loppuvuodesta ja viimeisenä keinona osa henkilöstöä voidaan lomauttaa. Toisaalta - henkilöstölle maksetaan vuoden lopussa bonuspalkkana osuus tulosalueen budjetin alittamisesta. Bonuksen suuruus ja laskentaperusteet tulosalueittain sovitaan viimeistään helmikuun 2015 loppuun mennessä Kaikki keinot on otettava käyttöön kunnan taloutta ei voi hoitaa välittämättä ympärillä olevan yhteiskunnan realiteeteista. Rahoittajan eli kuntalaisen osuutta ei voi kasvattaa. VIHREIDEN RYHMÄPUHEENVUORO / Kimmo Hirvenmäki Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muu väki. Haluan kiittää kaikkia talousarvion laadintaan osallistuneita. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö jokainen puhaltaisi yhteiseen hiileen niin virkamies kuin päättäjätasollakin pinnalla pysyttelevän Kemin hyväksi. Perheemme muutti Kemiin reilut seitsemän vuotta sitten, vähän ennen yhä jatkuvan taloustaantuman alkua. Hyppy tuntemattomaan osoittautui onnistuneeksi: Kemi ja kemiläiset ottivat meidät avosylin vastaan. Muun muassa lapsemme päivähoito järjestyi hienosti ja Kemi kannusti hankkimaan lisää jälkikasvua syntymälahjoin ja lupauksin, että hoitomaksut perittäisiin vain yhdestä lapsesta. Toinen lapsemme pääsi ryhmäpäiväkotiin, jossa kaikki pienen yksikön edut kulminoituivat. Jos muuttaisimme tänä päivänä Kemiin, jonka yhtenä strategisena tavoitteena on nuorten ja työikäisten eli monesti käytännössä lapsiperheiden houkuttelu seudulle, saisimme maksaa jokaisesta lapsesta ja törmäisimme hyvin joustamattomaan hoitomaksusysteemiin. Ryhmäpäiväkoteja ei enää ole. Hoidon laatu ja työmoraali ovat korkealla ainakin vuoropäiväkodissamme - vaikka eläköitymisen myötä päiväkodilla ei ole enää omaa johtajaa ja kaikenlainen tehostaminen vie työtunteja itse lastenhoidosta. Uskoisin, että tilanteeseen tulee helpotusta vuonna 2016, kun Kivikon uusi päiväkoti on täydessä toiminnassa ja tuntiperusteinen päivähoitolaskutus tuo oikeudenmukaisuutta hoitomaksuihin. Sähköisen asiointi toivottavasti vapauttaa henkilökuntaa päätehtäviinsä. Vielä syntymätön poikamme pääseekin heti tuoreeltaan näiden parannusten koekaniiniksi. Valtuuston asettamia strategisia tavoitteita ensi vuodelle ovat myös ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja palveluiden saatavuuden turvaaminen. Tähän liittyen lainaan Kemin ainutta koulupsykologia Anna Kyröä, joka pari päivää sitten totesi, että oppilas ja

13 opiskelijahuoltolain hengen ja kirjaimen noudattamiseksi koulupsykologeja pitäisi Kemin kokoisessa kaupungissa olla vähintään nelinkertainen määrä. Koulupsykologi ja kuraattoripalveluiden riittävyyden varmistaminen onkin toivottavasti keskiössä, kun koulutuspuolella ensi vuoden rekrytointi painottuu erityisosaajiin. Jungonkadulle on alkukeväästä aukeamassa uusi hoivakoti. Tämä parikymmentä työpaikkaa luova yksityinen hanke on hyvä päänavaus. Tiedämme Kemin väestöpohjan olevan vanhenemaan päin. Kenties tässä onkin meille tulevaisuuden haasteen sijasta mahdollisuus: reagoimalla ajoissa sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla voimme pitää huolen siitä, että ikäihmisten palvelut ovat turvatut, jopa siinä määrin, että houkuttelemme kaupunkiin uusia iäkkäitä asukkaita viettämään aktiivisia eläkepäiviään. Positiivisena sivuvaikutuksena syntyy työpaikkoja, kuten Jungonkadun esimerkki jo todistaa. Muistamme toki kaikki valtuutettu Ekorren usein toistaman faktan eläkeläiset ovat kuuliaisia veronmaksajia ja kotikaupunkinsa palvelujen kiitollisia käyttäjiä. Nämä kolme esimerkkiä vauvasta vaariin, päiväkodista hoivakotiin, halusin nostaa esiin, koska ne ovat kunnan luontevia perustehtäviä. Raskaiden sote-velvollisuuksien siirtyessä pian toisiin käsiin vapautuu voimia keskittää tarmomme muihin toimiin. Kuten kaupunginjohtaja totesi, meiltä vaaditaan uudistumiskykyä ja valmiutta. Extremis malis extrema remedia kovat ajat, kovat lääkkeet. Kemi joutuu nostamaan veroprosenttiaan puoli prosenttiyksikköä. Kuten jo edellisessä valtuuston kokouksessa totesin, paineet verojen nostoon vielä tästäkin lähivuosina ovat kovat, ja valtuustoryhmämme olisi ollut valmis kovempaankin korotukseen nyt, ennaltaehkäisevästi. Valtiovarainministeriö arvioi Kemin veroprosentin olevan vuonna 2021 huimat 23,9. Sote-uudistuksen kasvava rahoitusosuus ja valtionosuusuudistus kirpaisevat. Voi olla, että väistämättä toteutuvilla kuntaliitoksilla veronkorotusten paine saadaan pienemmäksi. Kemissä käydään lähikunnista töissä huomattavasti enemmän kuin täältä mennään muualle, joten kuntaliitosten voisi olettaa tarkoittavan myös verotulojen demokraattisempaa jakautumista koko alueen hyväksi. Vihreä valtuustoryhmä on valmis keskustelemaan talousarvion hyväksymisestä. Talousarvion yhteydessä käsiteltävistä asioista etenkin työllistymistä, vapaaehtoistyötä ja työmatkaturvallisuutta koskevat esitykset ovat linjassa Kemin strategisten arvojen kanssa ja sietävät tulla ainakin neuvotelluiksi osana talousarviota. Kirjastoautopalvelun korvaaminen on ilmeisen käymistilassa oleva asia, koska kaiken järjen mukaan vuonna 2016 tapahtuva lainausjärjestelmien yhdenmukaistaminen mahdollistaisi Keminmaan kirjastoauton reviirin laajentamisen Kemiinkin. Mainittakoon, ettei Vihreä valtuustoryhmä tänäkään vuonna ole käyttänyt eikä aio käyttää heille budjettiin varattua puoluetukea. Ensi joulun alla meillä on taas edessämme vino pino paperia, joka kertoo tämän

14 talousarvion onnistumisesta. Tai ehkä olemme jo ottaneet yhden uudistumisaskeleen pienenevällä hiilijalanjäljellä ja nuo pinot ovat muuttuneet tableteiksi. Kiitos. Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin ruokatauon ajaksi klo Juha Puro saapui kokoukseen klo Valtuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta. Valtuutettu Jouko Pasojan esityksestä kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti pitää neuvottelutauon. Neuvottelutauon jälkeen Jouko Pasoja esitti saavutetun valtuustoryhmien välisen neuvottelutuloksen: Valtuuston toivomusponnet vuodelle 2015: - Keväällä 2015 järjestetään seminaari elinkeinopalveluiden kehittämisestä. Seminaarissa käsitellään myös Digipoliksen toimintaa. - Kivalo-opistolle annetaan rekrytointilupa opistosihteerin palkkaamiseen hyväksytyn talousarvion puitteissa. - Koulutoimen taloussihteerin rekrytointi tulee hoitaa sisäisin järjestelyin viipymättä. - Perämeren jäähallin ja Junkohallin liikuntavuoro-ostot alle 18 vuotiaille kohdistetaan Meri-Lappilaisille nuorille, jotka harrastavat kemiläisissä seuroissa Valtuuston TA-aloitteet vuodelle 2015: - Selvitetään mahdollisuus perustaa seudullinen perintätoimisto osaksi Meri-Lapin kuntapalveluita. - Maisemamallin hyödyntämistä talousarvion suunnittelu- ja ohjausprosesseissa kehitetään. - Tilapalvelun toiminnan tehokkuudesta sekä tilojen vuokran kalleudesta laaditaan selvitys. - Sairauspoissaolojen suuresta määrästä ja keinoista puuttua niihin laaditaan selvitys. - Talousarvion toteuman seurantaa esimiestasolla tulee tehostaa, ylityksiä tehneiden esimiesten toimintaan tulee puuttua, toimintaa supistamalla ja viimeisenä keinona lomauttaa henkilöstöä. Mahdollisista alituksista tulee palkita tulospalkkiolla. Tulospalkkion perusteet selvitetään helmikuun 2015 loppuun mennessä. Resurssien muutokset: - Sosiaalisen luototuksen toiminta turvataan siirtämällä aikuissosiaalityön sisällä

15 euron lisäys luototuksen hoitamiseen. - Lapsiperheiden perhetyöntekijä siirretään sosiaalitoimesta neuvolapalveluiden alaisuuteen. - Musiikkitoimen euron supistus kohdistetaan sekä menoihin että tuloihin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman Jouko Pasojan esittämillä valtuustoryhmien neuvottelemilla muutoksilla / lisäyksillä.

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot