Urakoitsijan maksuvaikeudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakoitsijan maksuvaikeudet"

Transkriptio

1 News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää

2 PÄÄKIRJOITUS Yrityskaupalla kasvuun YRITYSKAUPPOJA TEHDÄÄN aina kaikissa suhdanteissa. Nyt on oiva aika ja mahdollisuus tehdä hyviä kauppoja. Suomessa on mittava määrä ikääntyviä yrittäjiä, jotka haluavat luopua yrityksestään. Ostajan kannalta tilanne on houkutteleva, kun hintapyynnöt ovat realistisella tasolla. Rahan saatavuus on hyvä ja korkotaso edullinen. Yrityskaupassa on myyjän tuska tehdä myyntipäätös usein se korkein kynnys. Kun päätös on tehty, kannattaa prosessiin ottaa mukaan luottohenkilö/asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on vahtia, että myyjä saa kaupassa sen mikä hänelle kohtuullisesti kuuluu. Yrityskauppoja on erikokoisia ja muutenkin erilaisia. Joskus kannattaa ostaa koko yritys, joskus vain sen liiketoiminta. Mitä suurempi kokonaisuus on kaupan kohteena, sitä tärkeämpää on tarkastaa etukäteen kaupan kohde, tehdä due diligence. Täytyy myös miettiä, kannattaako liittoutua kilpailijan kanssa tai ehkä ostaa hänet pois markkinoilta. Useinhan uudelle markkinalle meno on uudella yhtiöllä hidasta. Silloin kannattaa ostaa omakseen jo markkinoilla toimiva. Tuntosarvet siis esiin ja kauppoja tekemään. ARI MERTALA Managing Partner 2

3 21 TÄSSÄ NUMEROSSA: 8 Asianajaja Jari Maarasen kirjoitus käsittelee urakoitsijan maksuvaikeuksia. Tosiasiahan on, että urakoitsijan tai aliurakoitsijan maksuvaikeudet ovat arkipäivää rakennusalalla. Maksukyvyttömyys voi pahimmassa tapauksessa pysäyttää koko työmaan. Sivut Avustavan lakimiehen Anna Undén-Selanderin artikkeli koskee urakkariitaa, josta Helsingin hovioikeus antoi päätöksen maaliskuussa. Alun perin urakka viivästyi 45 päivää ja siihen sisältyi paljon erilaisia virheitä ja puutteita. Urakoitsija puolestaan väitti tilaajan antaneen urakalle lisäaikaa sähköpostitse. Sivut Asianajaja Timo Huhtala kirjoittaa tässä numerossa ulkomaille lähetyistä työntekijöistä. Asiasta on puhuttu paljon viime aikoina. Kyse on ollut etenkin rakennusalalla työskentelevien ulkomaalaisten työehdoista ja suomalaisten vähimmäissäännösten noudattamisesta. Sivut Pääkirjoitus Ajankohtaista Osakassopimus kannattaa aina Urakoitsijan maksuvaikeudet Fösenad och felaktig entreprenad Satakerta Rödl and Partner Kirjanpitäjän uusi rooli Tilitoimisto sparraa yritystä tarpeen tullen Mitä lakia sovelletaan työntekijöiden ulkomaankomennuksissa Perintöverosuunnittelu kannattaa Ystävänpäivää ja yrittäjyyttä Uusia kasvoja toimistossa News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2015 Julkaisija: Rödl & Partner Päätoimittaja: Ari Mertala Toimitus: Tiina Ruulio Taitto: Elias Kapiainen Kannen kuva: YIT. Liittyy tiedotteeseen YIT tarjoaa 600 kesätyöpaikkaa. Tilaukset ja osoitteenmuutokset: 3

4 AJANKOHTAISTA Verotustietojen vaihto tehostuu Suomen ja USA:n välillä Tuotannollisten investointien korotettuja poistoja jatkettiin TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN korotettuja poistoja koskevan lain voimassaoloaikaa on jatkettu vuosille 2015 ja Lain mukaan tuotannollisessa käytössä olevista uusista koneista ja laitteista voidaan tehdä enintään 50 prosentin poisto sekä rakennuksista enintään 14 prosentin poisto käyttöönotto- ja sitä seuraavana vuonna. Verohallinto on antanut tuotannollisia investointeja koskevien korotettujen poistojen soveltamisesta ohjeen, jossa eritellään tarkemmin mahdolliset poistot sekä investointien ajoittaminen. Korotetut poistot kannattaa hyödyntää yhtiöiden tilinpäätössuunnittelussa. dot Verohallinnolle. Verohallinto toimittaa tiedot eteenpäin Yhdysvaltojen veroviranomaisille. Suomi saa vastaavasti yhdysvaltalaisista rahoituslaitoksista Suomessa asuvien tilinhaltijoiden tietoja. FATCA-sopimus on osa yleisesti laajenevaa automaattista verotietojen vaihtoa. Myös Euroopan komissiossa on vireillä direktiiviuudistus vastaavasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta Perintö- ja lahjaveron veroasteikkoihin korotukset PERINTÖ- JA LAHJAVERON veroprosentti nousi viime vuodenvaihteessa yhdellä prosenttiyksiköllä kussakin veroasteikon portaassa. Lisäksi alun perin väliaikaisena vuosina voi- Metalliromun ja -jätteen myyntiin käännetty arvonlisävero VUODEN ALUSTA lähtien metalliromun ja -jätteen myyntiin sovelletaan käännettyä arvonlisäveroa. Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala romukaupassa on laaja. Sitä sovelletaan aina, kun myyjä myy metalliromua liiketoiminnan muodossa ja kun ostaja on massa ollut asteikon ylin porras yli euron perintöosuuksille ja lahjoille vahvistettiin pysyväksi. Verotus nousi samalla kolmella prosenttiyksiköllä ylimmässä portaassa. VUODEN 2015 ALUSTA astui voimaan ns. FATCA-sopimuksen (Foreign Account Tax Compliance Act) mukainen tietojenvaihto Suomen ja USA:n välillä. Automaattisesti vaihdettavat verotusta koskevat tiedot alkavat vuodesta Sopimuksen myötä suomalaiset rahoituslaitokset joutuvat selvittämään yhdysvaltalaisten asiakkaittensa välittömät sekä osittain välilliset omistukset ja raportoimaan nämä tiearvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja. Käännettyä arvonlisäveroa sovellettaessa myyjä laskuttaa ostajaa ilman arvonlisäveroa, ja ostaja on velvollinen ilmoittamaan ja tilittämään arvonlisäveron myyjän asemesta. Puutteellisia rakentamisilmoituksia ei enää hyväksytä VUODEN 2014 heinäkuusta lähtien rakentamispalvelujen tilaaja on toimittanut verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot niistä yrityksistä, joita se on käyttänyt rakennusprojekteissa. Samaa koskee alihankkijoille suoritettuja maksuja. Vuoden 2015 alusta lähtien urakkailmoitukseen on myös täytynyt liittää kuluvaa vuotta koskevat ulkomaisen urakoitsijan yhteystiedot, vuokratyöntekijöiden työskentelyajat sekä urakan suuruutta koskevat tiedot. Tiedoissa ilmeneviä puutteita ei hyväksytä. 4

5 Osakassopimus kannattaa tehdä aina Osakassopimukset ovat olleet viime aikoina paljon esillä eri yhteyksissä, eikä suotta. Onhan osakassopimus yksi osakeyhtiön tärkeimmistä, ellei tärkein, sopimus. > 5

6 TEKSTI: TOMMI KOPONEN Vapaamuotoinen osakassopimus taipuu hyvinkin erilaisiin tilanteisiin ja tahtotiloihin. USEIN OSAKEYHTIÖN isoimmat riidat liittyvät osakkeenomistajien keskinäisiin erimielisyyksiin tilanteessa, jossa osakassopimusta ei ole. Sopimuksen keskeistä merkitystä kuvaa hyvin sekin, että pankit ovat alkaneet edellyttää osakassopimuksen solmimista antaessaan lainaa toimintansa aloittaville yrityksille. Tyypillisesti osakassopimus solmitaan yhtiön toiminnan alkuvaiheessa tai silloin kun sen omistuspohja on muuttumassa. Uusissa tilanteissa kaikki osakkaat ovat usein täynnä intoa ja uusia ideoita. Yhteinen sävel löytyy helposti ja yleinen kommentti kuuluukin, että emme me tarvitse osakassopimusta, koska pääsemme varmasti jatkossakin kaikesta sopimukseen. Näin varmasti monesti onkin. Mutta silloin, kun käy toisin, ollaan usein vaikeassa tilanteessa. Hankala tilanne voi liittyä siihenkin, että osakkaan kuoltua hänen kuolinpesänsä jatkaa yrityksessä omistajan asemassa. Kuolinpesässä taas voi olla osakkaita, jotka eivät välttämättä ajattele samoin kuin edesmennyt osakas. Osakassopimus on vapaamuotoinen sopimusvapauden piiriin kuuluva sopimus, joka taipuu hyvinkin erilaisiin tilanteisiin ja tahtotiloihin. Sopimuksella voidaan poiketa monin osin osakeyhtiölaista ja yhtiöjärjestyksestä. Osakassopi muksella sovitaan tyypillisesti yhtiön toiminnan järjestämiseen, hallintoon, osakkeiden omistukseen ja osakkaiden kilpailurajoituksiin liittyvistä asioista. Osakassopimuksen laatiminen on kaikkien omistajien intressissä Sopimuksen solmiminen on järkevää kaikissa tilanteissa ja kaikensuuruisten osakeomistusten näkökulmasta. Vähemmistöomistajalle voidaan esimerkiksi turvata mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja toisaalta enemmistöomistajalle mahdollisuus velvoittaa vähemmistöosakkeenomistajaa myymään osakkeensa enemmistöosakkaan haluaman yrityskaupan yhteydessä. Erityisen keskeinen sopimus on kuitenkin silloin kun osakkeita omistetaan tasaosuuksin, kuten 50 50, , , eikä yhtiöllä ole yhtä selkeää pääomistajaa. Tasaomistuksen vaara syntyy siitä, että päätöksenteossa ei päästä riittävään yksimielisyyteen tai joku osakkaista jätetään päätöksenteon ulkopuolelle. Osakassopimus jatkaa siitä, mihin laki päättyy Osakeyhtiölaki sääntelee vain hyvin yleisellä tasolla yhtiön ja sen hallintoelinten käytännön toimintaa ja velvollisuuksia. Osakkeenomistajan osalta laki on näiltä osin vieläkin niukempi. Siksi osakassopimuksen solmiminen on keskeistä, mikäli osakkaiden toimintaa ja oikeuksia sekä velvollisuuksia halutaan hallinnoida ennustettavasti. Osakkaiden keskinäisen sopimisen varaan jäävätkin usein esimerkiksi rahoituksen antaminen osakeyhtiölle, osakkeenomistajien työsuhdeasiat, osakkeiden lunastus osakkaan työsuhteen päättymisen jälkeen, hallituksen kokoonpano, etuosto- ja lunastusoikeu det ja kilpailukiellot. 6

7 Pankit ovat alkaneet vaatia osakassopimusta uusilta yrityksiltä lainansaannin ehtona. Yllä luetellut asiat ovat yleensä niitä teemoja, joista osakkeenomistajien välille syntyy erimielisyyksiä. Monesti riidat johtuvat yksinkertaisesti siitä, että asioista ei ole keskusteltu saati sovittu. Jollain osakkaalla on voinut olla alusta alkaen selkeä näkemys siitä, että kaikki osakkaat osallistuvat tarvittaessa esimerkiksi rahoituksen antamiseen, vaikkei tästä olisikaan sovittu. Ja kun joku osakkaista ei olekaan valmis rahoittamaan yhtiötä, on riita valmis. Riita olisi voitu ehkä välttää, jos osakkeenomistajat olisivat jossain vaiheessa tehneet osakassopimusharjoituksen, jossa olisi keskusteltu, mitä missäkin tilanteessa toisilta osakkeenomistajilta voidaan edellyttää. Parhaimmillaan osakassopimus toimii omistuksen käyttöohjekirjana, jota avataan vain silloin kun tilanne sitä vaatii. Näistä pitäisi sopia Seuraavassa muutamia käytännön esimerkkejä siitä, mitkä asiat jäävät osakkaiden keskinäisen sopimisen varaan. 1. Rahoituksen antaminen osakeyhtiölle Osakkaalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta antaa rahoitusta omistamalleen osakeyhtiölle. Jos joku osakkaista antaa rahoitusta, ei sillä ole vaikutusta muiden osakkaiden osakeomistukseen. 2. Osakkeenomistajien työsuhteet Työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakia. Osakas voidaan lomauttaa taikka hänen työsuhteensa lähtökohtaisesti päättää kuten kenen tahansa muunkin työntekijän työsuhde. Osakkeenomistajat voivat käytännössä melko tehokkaasti muuttaa työsuhteidensa ehtoja paremmiksi suhteessa toisiinsa, kuten nostaa omaa palkkaansa. 3. Osakkeiden lunastus osakkaan työsuhteen päättymisen jälkeen Yhtiöllä tai muilla osakkeenomistajilla ei ole oikeutta lunastaa osakkeenomistajan osakkeita, vaikka hän itse irtisanoutuisi. Oikeutta lunastukseen ei ole myöskään silloin, kun osakas kuolee, vaan hänen sijaansa tulee ensi vaiheessa kuolinpesä (ellei lunastuksesta ole määrätty yhtiöjärjestyksessä). Osakkeenomistaja nauttii osakeomistuksen perusteella täyden osingon, työskenteli hän yhtiön hyväksi tai ei. 4. Hallituksen kokoonpano Jos osakkeenomistaja, jolla on alle 50 prosenttia yhtiön osakekannasta, haluaa olla yhtiön hallituksessa, on tästä sovittava osakassopimuksessa 5. Etuosto- ja lunastusoikeus Tel (0) Mobile +358 (0) TOMMI KOPONEN Osakkeenomistajalla on oikeus luovuttaa osakkeensa haluamalleen taholle milloin tahansa ilman, että yhtiö tai muut osakkeenomistajat voivat sen estää (ellei lunastuksesta ole määrätty yhtiöjärjestyksessä). Käytännössä tilanne voi johtaa siihen, että yhtiön toimintaan tulee joku alun perin suunnitellun osakasjoukon ulkopuolelta, halusivatpa muut osakkaat sitä tai ei 6. Kilpailukiellot Osakkeiden omistaminen ei estä osakasta harjoittamasta kilpailevaa toimintaa. 7

8 Urakoitsijan maksuvaikeuksiin voi ja tulee varautua TEKSTI: JARI MAARANEN Urakoitsijan tai aliurakoitsijan maksuvaikeudet ovat arkipäivää rakennusalalla. Maksukyvyttömyys voi pahimmassa tapauksessa pysäyttää koko työmaan. VAIKKA SUORITUSKYVYTTÖMYYTEEN varautuminen rakennushankkeen alkumetreillä voi tuntua joidenkin mielestä hieman jopa turhalta, on esimerkiksi aliurakoitsijan taloudellisen tilanteen selvittäminen etukäteen hyvin järkevää. 8 Urakoitsijan tai aliurakoitsijan suoritus- ja maksuvaikeudet voivat hyvin nopeasti vaikuttaa työmaan toimintaan ja pahimmassa tapauksessa koko työmaa pysähtyy. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi rakennuskohteen valmistumisen aikatauluun, jolla on puolestaan oma vaikutuksensa.

9 Halvin ei aina paras Urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa valittaessa ei välttämättä kannata valita kaikkein halvinta vaihtoehtoa, vaan tarkistaa mahdollisimman huolellisesti kaikkien tarjouksen tehneiden urakoitsijoiden taustatiedot sekä taloudellinen asema. Lisäksi voidaan valittu urakoitsija sitoa sopimuksella tiukasti kiinni rakennushankkeeseen esimerkiksi siten, että tietyn määräajan ylittävä viivästys on pätevä syy sopimuksen purkamiseen. Myös vakuudet sekä maksuaikataulut kannattaa huomioida. Maksuaikataulut on viisasta sitoa sopimuksen mukaisen työn valmistumiseen eikä esimerkiksi tiettyihin päivämääriin. Lisäkustannuksilta vältytään, kun rakennuttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus heti kun maksuaikataulu pettää. Jos ja kun urakoitsijan tai aliurakoitsijan sopimus joudutaan purkamaan syystä tai toisesta, on oltava hyvin tarkka siitä, että sopimus puretaan oikein eikä itse purkamisesta aiheudu lisäkustannuksia tai muita sanktioita. Olennaista on, että purkamiseen johtavista tapahtumista tehdään kunnolliset reklamaatiot, jotka tulee huolellisesti säilyttää liiteasiakirjoineen. Konkurssi on myös tilaajalle vaikea paikka Urakoitsijan yrityssaneeraus tai konkurssimenettelyn aloittaminen ovat sopimuskumppanille usein erittäin hankalia asioita. Molemmista syntyy lisäkustannuksia ja usein myös viivästyksiä. Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen ei oikeuta sopimuskumppania purkamaan välittömästi voimassaolevaa sopimusta, mutta tilanne on esimerkiksi rakennuttajalle hyvin vakava varoitus urakoitsijan taloudellisesta tilanteesta tai muista vaikeuksista. Urakoitsijan tai aliurakoitsijan konkurssimenettelyn aloittaminen on yleensä tilaajan ja rakennuttajan kannalta hankalin vaihtoehto. Toki Rakennusalan yleisten ehtojen (YSE 1998) mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, jos konkurssipesä kohtuullisessa ajassa ilmoittaa, että se sitoutuu sopimukseen sekä asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä. Vaikka näin tapahtuukin kohtuullisen harvoin, on kyseinen vaihtoehto mahdollinen. Jos konkurssipesä ilmoittaa, ettei se sitoudu sopimukseen, saa tilaaja, rakennuttaja ja / tai urakoitsija purkaa sopimuksen. Tilaajan purettua sopimuksen konkurssitapauksessa voi se heti ottaa rakennustyömaan haltuunsa rakennuksineen ja rakennustavaroineen sekä käyttää niitä töiden jatkamiseen. Konkurssipesälle kuuluvan omaisuuden käyttämisestä maksetaan käypä korvaus tai vuokra mikäli korvaus ei sisälly urakkahintaan. Jos sopimus puretaan konkurssimenettelyn johdosta, tilaajalla on oikeus saada korvaus, mikäli rakennustyötä jatketaan yli sovitun urakkahinnan. Nämä tilaajan saatavat ovat konkurssisaatavan asemassa ja ne on valvottava konkurssimenettelyssä asianmukaisesti. Tel +358 (0) Mobile +358 (0) JARI MAARANEN Suoritus- ja maksuvaikeudet voivat hyvin nopeasti vaikuttaa työmaan toimintaan ja pahimmassa tapauksessa koko työmaa pysähtyy. 9

10 Försenad och felaktig entreprenad TEXT: ANNA UNDÉN-SELANDER Entreprenörens felaktiga prestation och försening var förorsakade av grovt vållande. Entreprenören dömdes att ersätta den uppkomna skadan till fullt belopp. Skadeståndet begränsades inte till förseningsvitets maximibelopp enligt YSE 1998-villkoren. HELSINGFORS HOVRÄTT gav i mars ett intressant domslut i ett tvistemål rörande en entreprenad. Det beställda arbetet innehöll fel samt slutfördes 45 dagar för sent. Enligt hovrätten hade entreprenören av grovt vållande orsakat förseningen. Entreprenören dömdes att ersätta den uppkomna skadan till fullt belopp, även till den del som överskred avtalsvitet. Detta ledde till att beställaren fick av entreprenadpriset på ca euro dra av nästan euro. Således var beställaren tvungen att betala endast en bråkdel av den ursprungliga entreprenadsumman, knappa euro. Det var ostridigt att arbetets utförande var 45 dagar försenat. Entreprenören som kärande hävdade att beställaren hade gett denna tilläggstid per för slutförandet av arbetet. Ur en framgick det att beställaren varken hade godkänt arbetsresultatet vid mottagningsbesiktningen eller mottagit byggnadsobjektet. Beställaren hade även i tid reklamerat över felen och bristerna samt påpekat om den betydande olägenheten som dröjsmålet orsakat. Beställaren hade krävt att arbetet måste vara färdigt och byggplatsen städad till en viss tidpunkt för att kunna överlåtas vidare. Hovrätten ansåg att detta inte betydde att beställaren hade gett entreprenören tilläggstid. Dröjsmålet berodde alltså på entreprenören. Skadeståndets belopp begränsades inte Enligt entreprenadavtalet var utöver de avtalade villkoren också de allmänna avtalsvillkoren för byggnadsentreprenader (YSE 1998) tillämpliga. Enligt 18 i YSE 1998 betalas förseningsvite för högst 50 arbetsdagar. Beställaren har inte heller rätt till någon annan ersättning om inte förseningen beror på uppsåt eller grovt vållande. Hovrätten var tog då ställning till ifall förseningen berodde entreprenörens grova vållande. Som sagt var det ostridigt att arbetet var försenat. Enligt flera vittnen syntes arbetarna sällan till på byggplatsen. Under flera dagar fanns inte en enda arbetare på plats. Detta orsakade onödiga kostnader då förberedelser på byggplatsen gjorts i onödan. Det var även mycket svårt att nå entreprenörens representanter per telefon. 10

11 WIKIMEDIA.ORG/FLUOR Hovrättens slutsats var att entreprenörens handlande, dröjsmål och felen samt bristerna i arbetets kvalitet utgjorde grovt vållande från dennas sida. Således var entreprenören tvungen att ersätta den uppkomna skadan till sitt fulla belopp även till den del som beloppet överskred det maximala förseningsvitet enligt YSE 1998-villkoren. Beställaren krävde av entreprenören även ersättning på euro för extrakostnader som orsakats av förseningen. Beställaren kunde dock inte påvisa grunden till summan. Därför fick beställaren själv stå för kostnaderna. Trots att käranden förlorade målet gällande huvudyrkandet, kunde inte de kostnader som beställaren var tvungen att stå för anses vara obetydliga. Därför var parterna tvungna att stå för sina egna rättegångskostnader. Helsingfors hovrätt ; Dom Nr 421; Diarienummer S 14/94. Domen är inte lagakraftvunnen. Fatalietiden för anförande av besvär var den Tel +358 (0) Mobile +358 (0) ANNA UNDÉN-SELANDER Viivästynyt ja virheellinen urakka HELSINGIN HOVIOIKEUS antoi maaliskuussa kiinnostavan tuomion urakkariidassa. Alun perin tilattu urakka viivästyi 45 päivää ja se sisälsi myös virheitä. Hovioikeuden mukaan urakoitsija olikin toiminut törkeän tuottamuksellisesti. Lopputulos siis oli, että tilaaja sai vähentää sovitusta noin euron urakkasaatavasta melkein euroa vahingonkorvauksena. Näin tilaajan maksettavaksi jäi vain murto-osa alkuperäisestä hinnasta eli vajaat euroa. Urakka oli viivästynyt 45 päivää. Urakoitsija kuitenkin väitti tilaajan antaneen urakalle lisäaikaa sähköpostitse. Osapuolten välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta ilmeni, että tilaaja ei ollut hyväksynyt urakkasuoritusta eikä ottanut vastaan rakennuskohdetta. Tilaaja oli myös ajallaan reklamoinut virheistä ja puutteista sekä huomauttanut, että viivästys oli aiheuttanut suurta vahinkoa. Tilaaja oli sähköpostitse antanut takarajan, jolloin työn tulisi olla valmis, jotta tilat voidaan luovuttaa eteenpäin. Hovioikeus katsoikin, ettei tämä tarkoittanut, että tilaaja oli myöntänyt lisäaikaa. Viivästys johtui siis urakoitsijasta. Työmiehiä ei työmaalla juuri näkynyt Osapuolten tekemän urakkasopimuksen sopimusehtojen lisäksi urakkaan sovellettiin rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). YSE ehtojen 18 :n mukaan viivästyksen aiheuttamista vahingoista voidaan maksaa viivästyssakkoa korkeintaan 50 työpäivältä. Viiväs- tyssakon lisäksi tilaajalla ei normaalisti ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole toiminut tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Hovioi - keus joutui siis ottamaan kantaa siihen, johtuiko viivästys törkeästä tuottamuksesta. Riidatonta siis oli, että urakka oli viivästynyt. Useiden todistajien mukaan työmiehiä oli ollut hankala saada työmaalle ja joskus työmaalla ei ollut ainuttakaan työmiestä. Tästä aiheutui tilaajalle kustannuksia, koska työmiehiä varten tehdyt valmistelut olivatkin turhia. Urakoitsijan edustajia oli myös erittäin vaikeata tavoittaa puhelimitse. Näin päätettiin Hovioikeus päätyi siihen lopputulokseen, että viivästys johtui urakoitsijan törkeästä tuottamuksesta. Näin ollen urakoitsija joutui korvamaan tilaajalle lähes koko urakkasumman. Tilaaja vaati urakoitsijalta myös korvausta lisätöistä ja muista viivästyksestä aiheutuneista kuluista. Tilaaja ei kuitenkaan kyennyt perustelemaan vaatimiaan kustannuksia, minkä takia hän joutui itse vastaamaan ilmoittamistaan euron lisäkuluista. Urakoitsija hävisi oikeusjutun päävaatimuksen, mutta tilaajan vastattavaksi jäi kuitenkin euroa. Tämän takia osapuolet joutuivat vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan. Helsingin hovioikeus ; Tuomio Nro 421; Dnro S 14/94. Tuomio on siis vielä vailla lainvoimaa. Määräaika valituksen tekemiseen oli

12 SATAKERTA RÖDL & PARTNER Kirjanpitäjän uusi rooli Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen. TEKSTI: TIINA RUULIO Kirjanpitäjä on parhaimmillaan yrityksen rahaprosessin hallitsija, joka osaa tukea asiakkaan liiketoimintaa, sanoo Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen. VUOKKO MÄKINEN valittiin Taloushallintoliiton uudeksi puheenjohtajaksi viime kesänä. Hänen tärkein sanomansa on ytimekäs: Haluamme auttaa jäsenistöä pärjäämään yhä paremmin. Tähtäämme muutoksen hallintaan ja liiton vaikuttavuuden lisäämiseen siellä, missä tehdään alaa koskevia päätöksiä. Sähköisen kirjanpidon vallankumous? Suomessa on paljon nuorta yrittämistä, joka on täynnä uusia mahdollisuuksia. Projekteja on paljon ja kansainvälistymiseen suhtaudutaan rohkeasti. Uusien alueiden valtaamiseen liittyy myös talousasioita. Yrittäjäkunta 12

13 SATAKERTA RÖDL & PARTNER varmasti haluaa, että numeroiden hallitsija, kirjanpitäjä, on tässä kaikessa valppaana mukana, Mäkinen kertoo suomalaisesta yrittäjyydestä ja kirjanpitäjän roolista siinä. Katteen, kustannusten ja maksuliikenteen aktiivinen seuraaminen kirjanpitäjän tuella on monelle yrittäjälle jo arkipäivää. Kyse on pohjimmiltaan talousasioihin liittyvästä huolenpidosta, jota kirjanpitäjä osaa asiakkailleen jakaa. Huolenpitoon liittyvät asiat ovat hyvin konkreettisia: esimerkiksi miten laskutusta kannattaa jaksottaa, jotta yrittäjän rahat riittävät paremmin tai jos ylimääräistä rahaa näyttää olevan, mitä sille kannattaa tehdä. Tähän kaikkeen tarvitaan tietysti sähköistä kirjanpitoa, jota on jo tehty Suomessa parikymmentä vuotta. Uskon, että tässä asiassa voidaan odottaa vallankumousta joidenkin vuosien kuluttua. Järjestelmät toimivat pitkälti samalla periaatteella kuin mihin ne syntyivät 70-luvulla, käsittelemään paperista otettuja tietoja. Vaikka vanhan päälle on rakennettu uutta, ei järjestelmän perustoiminnallisuus ole muuttunut mihinkään. Uusien ominaisuuksien lisäämisessä on jouduttu tekemään kompromisseja, jotka näkyvät kömpelönä käyttöliittymänä. Kirjanpitäjän uusi rooli Muutos ei kuitenkaan synny tässäkään tapauksessa ilman rohkeutta ja innovaatioita. Uskon rakenteellisen lähtötiedon hyödyntämiseen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki sähköisessä muodossa oleva tieto kuten verkkolaskut, tiliotteet ja muu sähköinen raportointi saadaan suoraan kirjanpidon pohjalle, minkä jälkeen kirjanpitoa ryhdytään täydentämään tarpeen mukaan. Aika on mennyt isojen järeiden järjestelmien ohitse. Haluamme auttaa jäsenistöä pärjäämään yhä paremmin. Uskon, että tulevaisuuden kirjanpitoa hoidetaan useiden erillisten pikkusovellusten avulla, joita voidaan käyttää vaikkapa pilvipalveluna: yhdellä tehdään laskutusta, toisella reskontraa jne. Elämme siis mielenkiintoisia aikoja, kertoo Vuokko Mäkinen. Erilaisille kirjanpitäjille on kuitenkin kysyntää jatkossakin. Pitkään alalla toimineilla kirjanpitäjillä on hyvinkin vahvaa kokemusta ja varmuutta esimerkiksi verotusasioissa. On myös yrittäjäkuntaa, joka tuntee toimialansa ja tasaisesti etenevän yrityksensä niin läpikotaisin, ettei tarvitse kirjanpidolta muuta kuin asiantuntijan tekemän viranomaisraportoinnin. Uudenlaista pelisilmää Kirjanpitäjän ja tilitoimiston rooliin soisi silti kuuluvan, että asiakasta tarkkaillaan aivan uudenlaisella pelisilmällä. Konkreettisia mahdollisuuksia tipahtelee tilitoimistolle vaikka joka päivä. Suurin kysymys alalla on oikeastaan siinä, miten tilitoimisto osaa tarjota asiakaskunnalle osaamistaan, tuotteistaa sitä. En tarkoita tällä pelkkää numeroiden pyörittelyä, vaan sen kertomista, miltä luvut milloinkin näyttävät suhteessa asiakkaan liiketoimintaan ja miten talousasioita kannattaa ratkaista. Kun ja jos yrittäjä tuntee saavansa tilitoimistolta konkreettista apua, uusistakin palveluista ollaan valmiita maksamaan. MYÖS TILITOIMISTO Satakerta Rödl & Partnerin toimitusjohtaja Kati Jalojärvi uskoo, että yritysten taloushallintoa hoidetaan yhä useammin eri sovelluksilla, joita otetaan taloushallinnon pilvipalvelusta tarpeen mukaan. Satakerta on noin 25 henkilön tilitoimisto, joka liittyi Rödl & Partner -konserniin viime vuonna ja tekee läheistä yhteistyötä Asianajotoimisto Rödl & Partnerin kanssa. Meillä on asiakkaina myös start-up -yrityksiä, jotka hakevat mahdollisimman pitkälle vietyä kompaktia taloushallinnon kokonaisuutta, jota voidaan hoitaa mieluiten yhdellä kirjautumisella. Samassa sähköisessä kokonaisuudessa ovat silloin osto- ja myyntilaskut, palkat, verot, pankin tiliotteet, skannatut kuitit, raportit jne. Tilitoimistoasiakkuuden alkumetreillä selvitetään siis aina, minkälaisia taloushallinnon ohjelmistoja yritys jo käyttää ja miten niiden kanssa toimitaan. Erilaisten ohjelmistojen joukosta pyritään löytämään tilitoimiston ja yrityksen yhteinen tapa toimia. Myös muuta järjestelmien yhteensovittamista joudutaan usein tekemään. Omat taloushallintojärjestelmämme ovat olleet pilvessä jo muutaman vuoden ajan. Järjestelmien ylläpito ei ole ydinosaamistamme, vaan se, kuinka hyvin hoidamme asiakkaan kirjanpidon, palkanlaskennan, verotuksen ja yhtiöhallinnon. 13

14 SATAKERTA RÖDL & PARTNER Tilitoimisto sparraa yrittäjää tarpeen tullen TEKSTI: TIINA RUULIO Tilitoimistoyrittäjä Kati Jalojärvi sanoo, että ajan tasalla oleva kirjanpitäjä huomaa yleensä heti, jos yrityksessä on tapahtumassa numeroiden valossa jotain uutta. Numeroiden lukeminen kun kuuluu kirjanpitäjän ammattitaitoon. Yritysten kulupuolella saattaa olla helppo tehdä pieniä täsmäiskuja kuten neuvotella uudelleen pankin palvelumaksuista, kilpailuttaa puhelin- ja nettiliittymät tai hakea vuokranmaksuun vapaa kuukausi, sanoo tilitoimistoyrittäjä Kati Jalojärvi. NOORA LEHTOVUORI KOSKA NUMEROT liittyvät myös yritysjuridiikkaan ja verotukseen, on kirjanpitäjien ja asianajajien yhteistyössä paljon yhteisiä tai yhdistettäviä asioita. Tähän perustuu myös tuore Rödl & Partner -yhteistyö Suomessa. Keskustelemme automaattisesti asiakkaan kanssa, jos esimerkiksi yrityksen tulos on vaarassa tai kulut ovat kasvaneet selvästi. Kulupuolella saattaa olla helppo tehdä pieniä täsmäiskuja kuten neuvotella uudelleen pankin palvelumaksuista, kilpailuttaa puhelin- ja nettiliittymät tai hakea vuokranmaksuun vapaa kuukausi, Jalojärvi sanoo. Asiakasyrityksen myyntiin ei kirjanpitäjä voi juurikaan vaikuttaa. Mutta esimerkiksi oikeaa hinnoittelupolitiikkaa voimme toki miettiä yhdessä yrittäjän kanssa. Tilitoimisto sparraa haluttaessa yritystä sen talousasioissa Tarjoamme yrittäjälle säännöllistä sparrausta vaikkapa kuukauden tai kahden välein. Tällaisen palvelun tarve on lisääntynyt selvästi taloudellisesti tiukkoina aikoina. Moni yrittäjä pitää hyvänä sitä, että ulkopuolinen numeroihminen lähtee purkamaan syntynyttä vyyhtiä esittämällä uusia kysymyksiä vähän erilaisesta näkökulmasta. Myös henkilöstöleikkaukset saattavat olla ylitsepääsemättömän vaikeita asioita. Joskus yrittäjälle on sanottava suoraan, että sinun on nyt pakko lomauttaa henkilöstöä, mikäli haluat, että yritys työllistää vielä muutaman vuoden päästä. 14

15 SATAKERTA RÖDL & PARTNER Sähköinen kirjanpito yleistyy NOIN PUOLET tilitoimisto Satakerta Rödl & Partnerin asiakaskunnasta on muuttanut kirjanpitonsa sähköiseksi, ja toinen puoli toimii vielä perinteisellä kuittirumbatyylillä. Sähköinen kirjanpito yleistyy tällä hetkellä eniten sähköisen laskutuksen ansiosta. Jos yrittäjä soittaa hädissään ja kysyy, mitä pitäisi tehdä, kun hänen pitäisi toimittaa omalle asiakkaalleen verkkolasku, ollaan jo vähän myöhässä, kertoo Kati Jalojärvi. Tilitoimistossa tietenkin toivotaan, että verkkolasku ei olisi ainut syy viedä kirjanpito digimaailmaan. Se tilanne, että koko kirjanpito pitää saada toimimaan sähköisesti pakon edessä hyvin nopeasti, ei ole luultavasti paras tapa edetä asiassa. Muutokseen kannattaa varata jonkin verran aikaa. Kirjanpidon sähköistymisestä hyötyy eniten yrittäjä. Kyse on puhtaasta ajan säästöstä. Satakerta itse käyttää pankkiriippumatonta laskuoperaattoria, jossa on ollut melko vähän ongelmia. Sinänsä sähköiseen laskutukseen liittyvät lastentaudit on jo suurelta osin ohitettu, ja eri operaattorit pystyvät esimerkiksi keskustelemaan keskenään hyvin sujuvasti. Koska laskuoperaattorin valinta on myös kustannuskysymys, kannattaa vertailla vaikkapa eri operaattoreiden perimiä avaus- ja liikennöintimaksuja. Myös yrityksen oma laskutusaineisto ratkaisee paljon: menevätkö laskut toiselle yritykselle, onko mukana kuluttajalaskuja tai minkälaisia liitteitä laskuissa on. Yrittäjän paras ystävä e-laskuissa ei ole välttämättä pankki, sillä pankin välittämiä e-laskuja ei saada suoraan kirjanpitoon. Jos yksittäisiä myyntilaskuja tulee vähän, vain muutamia kuukaudessa, ei omalta pankilta saatava e-laskupalvelu ole silti huono vaihtoehto. Tasekirja pitää vielä tulostaa Tällä hetkellä kirjanpito saadaan sähköiseksi lähes kokonaan. Vain tasekirja pitää tulostaa, allekirjoittaa ja säilyttää paperimuodossa. Tämäkin on tosin muuttumassa. Eräs ongelma kuittien kanssa on luottokorttiyhtiöt, jotka eivät vielä yleisesti pysty tuottamaan sähköiseen kirjanpitoon kelpaavia rivikohtaisia tietoja luottokorttiostoista. Mutta tähänkin tarpeeseen on kehitetty Satakerrankin käyttöönottamia mobiilisovelluksia, joilla kuitit saa kätevästi talteen ja toimitettua kirjanpitojärjestelmään. Silti osa tilitoimiston asiakkaista on tyytyväinen vanhaan kirjanpitotapaan. Mukana on myös paljon psykologiaa. Osa yrittäjistä ei vielä pysty mieltämään asiaa niin, että verkkolasku on täysin sama asia kuin vanha paperilasku. Joku ajattelee niinkin, että sähköisiä laskuja ei tule tarkistettua yhtä huolellisesti kuin paperisia. Moderni sähköinen kirjanpito täydentyy lähestulkoon automaattisesti pitkin vuotta. Kirjanpito ei voi kuitenkaan koskaan olla täysin automaattista, sillä esimerkiksi samantyyppinen osto voi merkitä eri toimialoilla oleville yrityksille hyvinkin erilaista asiaa, joten ostot pitää myös kirjata eri tavalla. Olennaista on, että raportointi tukee asiakkaan toimintaa. Tämäkin tietysti muuttuu, jos laskuttaja pystyy lähettämään laskun mukana tiliöintikoodit, jolloin lasku saadaan automaattisesti tiliöityä oikein ja kulut kirjattua niille kuuluvaan ryhmään. Sähköinen kirjanpito ei ole ainakaan kiinni ohjelmistoista, sillä ohjelmistotarjontaa riittää. 15

16 Mitä lakia sovelletaan työntekijöiden ulkomaankomennuksissa TEKSTI: TIMO HUHTALA Ulkomaille lähetetyistä työntekijöistä on puhuttu viime aikoina paljon. Huomion kohteena ovat olleet etenkin rakennusalalla työskentelevien ulkomaalaisten työehdot ja suomalaisten vähimmäissäännösten noudattaminen. Hyödyntämällä Rödl & Partnerin yli 40 maassa työskentelevien kokeneiden asiantuntijoiden osaamista pystymme tarjoamaan työnantajalle komennusvaltion työehtoja, verotusta ja sosiaaliturvaa koskevan selvityksen ja projektin suunnittelun luotettavasti ja tehokkaasti. Tuemme asiakastamme muissakin projektiin liittyvissä kysymyksissä, oli sitten kyseessä yhden työntekijän komennus tai suurempi projekti. SUOMALAISET YRITYKSETKIN lähettävät työntekijöitään ulkomaille erilaisiin projekteihin, jolloin suomalaisen työnantajan pitää tietää komennusvaltion säännökset. Mitä lakia sovelletaan? Pääsääntönä on, että ulkomaan komennuksella olevan suomalaisen työntekijän työsuhde-ehdot määräytyvät edelleen Suomen lain mukaan ulkomaillakin työskenneltäessä. Lisäksi suomalaisissa työehtosopimuksissa on usein erityisiä säännöksiä työkomennuksista. Määräykset koskevat etenkin työntekijän oikeutta päivärahaan sekä matkakorvauksiin. Entä voidaanko komennusvaltion lakia soveltaa kokonaisuudessaan työsuhteessa huolimatta siitä, että työsopimuksessa on sovittu sovellettavan Suomen lakia? Joissakin poikkeustapauksissa voi olla näinkin. Komennusvaltion työsuhdeturva saattaa ainakin osittain olla suomalaista työsuhdeturvaa korkeampi. Ja vaikka työsuhteeseen sovellettaisiinkin Suomen lakia, sovelletaanko kohdevaltion pakollisia säännöksiä ainakin joiltain osin myös Suomesta ulkomaille lähetettyihin työntekijöihin? Näin EU:ssa EU:ssa kysymys sovellettavaksi tulevista laista ja määräyksistä on selkeämpi kuin lähetettäessä työntekijöitä EU:n ulkopuolelle. EU:n alueella laki määräytyy niin sanotun Rooma I -asetuksen nojalla, jolloin ulkomaille lähetettyihin työntekijöihin soveltuvien kohdevaltion vähimmäistyöehtojen soveltaminen on lueteltu asiaa koskevassa direktiivissä. Direktiivin mukaan kohdevaltiossa tulee noudattaa mm. komennusvaltion kansallista enimmäistyöaikaa, vuosiloman vähimmäiskestoa, vähimmäispalkkoja ja ylityökorvauksia, työturvallisuusmääräyksiä sekä yhdenvertaista kohtelua koskevia säännöksiä, mikäli ne ovat työntekijälle edullisempia kuin työsuhdetta muutoin koskevat määräykset. 16

17 EU:n ulkopuolella sovellettavat säännökset määräytyvät puhtaasti komennusvaltion kansallisten säännösten nojalla. Silloin määräysten kirjo saattaakin poiketa huomattavasti EU-valtioiden tilanteesta suuntaan tai toiseen. Komennussopimus kannattaa tehdä Vaikka komennukselle lähtevällä työntekijällä olisi Suomessa työsopimus, kannattaa ainakin pidempää ulkomaankomennusta varten tehdä erillinen sopimus. Siinä sovitaan kaikki olennaiset asiat sekä myös matka- ja mahdollisten muuttokustannusten korvaaminen. Komennussopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Sen päätyttyä työntekijä palaa takaisin vanhaan työhönsä entisellä työsopimuksella. Komennussopimukseen on hyvä kirjata myös työsuhteeseen sovellettava laki. Sosiaaliturva, verotus ja luvat Työntekijän tilanteesta ja komennuksen kestosta riippuen ajankohtaisiksi saattavat tulla myös komennusvaltion sosiaaliturvaa ja verotusta koskevat asiat. Mikäli työntekijällä ei ole komennusvaltiossa hyväksyttävää todistusta Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta, sovelletaan häneen komennusvaltion sosiaaliturvaa. Työntekijä saattaa myös joutua maksamaan palkkatulostaan veroa komennusvaltiossa, vaikka hän olisikin vielä Suomessa yleisesti verovelvollinen. Verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset onkin syytä selvittää hyvissä ajoin etukäteen, sillä ne vaativat asiointia paikallisten viranomaisten kanssa. Työnantajan näkökulmasta voi tulla ajankohtaiseksi myös kysymys siitä, voiko työntekijän lähettäminen toiseen valtioon merkitä verotusmielessä kiinteän toimipaikan syntymistä. Tällöin työnantajakin tulisi komennusvaltiossa verovelvolliseksi sieltä saaduista tuloista. Myös työ- ja oleskelulupa-asiat tulee selvittää ja hoitaa kuntoon etukäteen varsinkin EU:n ulkopuolelle suuntautuvissa komennuksissa. Vältä yllätykset Etenkin pidempiaikaisten komennusten yhteydessä on huolellinen suunnittelu ja kohdevaltion työehtoja, sosiaaliturvaa sekä verotusta koskevien säännösten selvittäminen ensiarvoisen tärkeää. Tämä pätee myös komennuksiin EU:n sisällä. Vaikka lähetettyihin työntekijöihin soveltuvat vähimmäissäännökset on määritelty EU:ssa yhdenmukaisesti eri jäsenvaltioiden välillä, on itse säännösten sisällössä huomattaviakin eroja. Ei siis riitä, että asioiden kuvitellaan olevan kunnossa. Pitää todella tietää niiden olevan kunnossa. Yllätyksiä voi tulla myös aivan peruskysymyksissä. Vaikka työnantajalla olisi toimipiste myös komennusvaltiossa, kannattaa tilanteesta riippuen harkita, minkä yksikön kanssa komennussopimus tehdään. Vieraan valtion säännösten selvittäminen ja kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii asiantuntijan apua. Parhaimmillaan asiat tulevat selvitetyiksi hyvinkin nopeasti, mutta vasta huolellisen taustatyön jälkeen työnantaja tietää, mitä todella ollaan tekemässä. Tel +358 (0) Mobile +358 (0) TIMO HUHTALA EU-tuomiostuimelta ennakkoratkaisu Toimistomme on avustanut lukuisia ulkomaisia työnantajia Suomeen lähetettyihin työntekijöihin liittyvissä toimeksiannoissa. Työntekijöihin sovellettavat vähimmäistyöehdot aiheuttavat lukuisia tulkinnal - lisia kysymyksiä. Näin on etenkin vähimmäispalkan määräytymisessä. Satakunnan käräjäoikeudessa on parhaillaan vireillä EU:n mittakaavassakin merkittävä työsuhderiita, jossa kyse on muun muassa suomalaisten työehtosopimusten palkkaluokkia koskevien määräysten, palkkausmuotojen sekä päivärahan maksuvelvollisuutta koskevien määräysten soveltuvuudesta ulkomailta tuleviin työntekijöihin. Satakunnan käräjäoikeus pyysi ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta, joka annettiin (C-396/13). Ennakkoratkaisun mukaan työehtosopimusten palkkausmuotoa sekä palkkaryhmittelyä koskevia säännöksiä sovelletaan myös ulkomailta lähetettyihin työntekijöihin, mikäli säännökset ovat pakottavia ja mm. riittävän selkeitä. Päivärahojen osalta EU-tuomioistuin viittasi niihin edellytyksiin, joilla suomalainen työnantaja olisi velvollinen maksamaan päivärahaa lähettäessään työntekijän työkohteeseen Suomen rajojen sisäpuolella. Ennakkoratkaisu selvensi useita kysymyksiä, jotka liittyvät ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden vähimmäispalkkoihin. Joskin ennakkoratkaisu jättää vielä joukon tulkinnallisia kysymyksiä kansallisissa tuomioistuimissa ratkaistavaksi. Unionin tuo mioistuin ei siten antanut konkreettista ratkaisua kyseessä olevaan työsuhderiitaan, vaan asian käsittely jatkuu Suomessa. 17

18 Perintöverosuunnittelu kannattaa TEKSTI: MARJA-LIISA SUTTON Vuoden 2015 alusta perintöveroprosentit nousivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Perittävän puoliso saa vähentää perintöverotuksessa euron puolisovähennyksen ja alle 18- vuotias euron alaikäisyysvähennyksen. PERINTÖVEROPROSENTTI ON lisäksi sitä suurempi, mitä suurempi on perittävän omaisuuden määrä. Näin ollen perintöveroja tulee maksettavaksi yhteismäärältään sitä vähemmän, mitä useamman perillisen kesken perittävän omaisuus jakautuu. Jos perittävä ei ole tehnyt testamenttia, menee hänen omaisuutensa lakimääräisille perillisille. Jos perittävällä on lapsia, perinnön saavat lapset. Mikäli lapsia ei ole, aviopuoliso perii. Jos perittävä kuolee lapsettomana ja naimattomana, perillisiä ovat vanhemmat. 18

19 Perinnöstä voi luopua verotuksellisesti viisaasti. Perillinen voi luopua perinnöstä, jolloin perillisiksi tulevat hänen lapsensa. Tällöin luopuja ei joudu maksamaan perintöveroja, vaan perintöveroa maksavat ainoastaan lapset. Perintöverojen yhteismäärä on myös pienempi, jos lapsia on useampia. Perinnöstä luopuminen on kuitenkin tehtävä verotuksellisesti tehokkaalla tavalla. Verotehokkaassa luopumisessa, luopuja ei maksa perintöveroa. Jos perinnöstä luopumista ei ole tehty verotehokkaasti, sekä luopuja että hänen lapsensa maksavat perintöveroa. Luopuminen on verotuksellisesti tehokasta silloin, kun luopuja ei ole ryhtynyt perintönä saatavaan omaisuuteen millään tavalla. Hän ei ole myöskään määrännyt, ketkä tulevat seuraaviksi perillisiksi. Perinnöstä tulee myös luopua kokonaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisella luopumisilmoituksella, joka lähetetään perintöverotusta toimittavaan verotoimistoon. Testamentti perintöverosuunnittelussa Testamentilla voidaan lähes vapaasti määrätä, ketkä perivät perittävän omaisuuden. Testamentin määräyksistä riippumatta perittävän lapsilla on kuitenkin oikeus saada ns. lakiosansa perittävän omaisuudesta. Lakiosa on puolet siitä, minkä perittävän lapsi olisi perinyt, jos testamenttia ei olisi tehty. Lakiosaa on vaadittava aina lain edellyttämässä määräajassa lakiosailmoituksella, joka tehdään testamentin saajille. Jos lakiosavaatimusta ei tehdä oikein, oikeus lakiosaan menetetään. Testamentti on tärkeä perintöverosuunnittelun väline. Lisäksi testamenttimääräyksillä voidaan pyrkiä suojaamaan leskeä perillisten vaatimuksia vastaan. Esimerkiksi leskelle testamentilla määrätty elinikäinen hallintaoikeus perittävän omaisuuteen vähentää hallintaoikeuden kohteena olevasta omaisuudesta maksettavien perintöverojen > Näin perintövero määräytyy I veroluokka alkaen Mikäli vanhemmat ovat kuolleet jo aikaisemmin, perinnön jakavat perittävän siskot ja veljet. Kannattaako perinnöstä luopua? Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta Perinnönjättäjän aviopuoliso suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovan hempi jne.) aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitettu avustus. Aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. II veroluokka alkaen Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. 19

20 Testamentti ei kumoa lakiosaa. määrää. Hallintaoikeuden saaja ei joudu maksamaan perintöveroa pelkästä hallintaoikeudesta. Testamentista voi luopua Testamentista voi luopua siten, että luopujan sijaan perijöiksi tulevat hänen lapsensa. Tämä tosin edellyttää, että testamentissa ei ole määrätty jollain muulla tavoin luopujan sijaan tulijasta. Lisäksi luopujan lasten tulee olla testamentin tekijän perillisiä. Toisin kuin perinnöstä, testamentista voi luopua myös osittain. Luopuja voi siten ottaa vastaan esimerkiksi vain puolet perinnöstä ja luopua toisesta perinnön puolikkaasta. Jos perittävä on tehnyt testamentin omien lastensa hyväksi, näiden on kuitenkin oltava tarkkana luopuessaan testamentista. Jotta perittävän lapsi voi verotuksellisesti tehokkaalla tavalla luopua osittain testamentista, tulee testamentissa olla nimenomaisia määräyksiä koskien luopumista ja sijaan tulijoita. Mikäli testamentissa on esimerkiksi määrätty, että omaisuus menee testamentintekijän lapsille tasaosuuksin, perittävän lapset eivät voi verotuksellisesti tehokkaalla tavalla luopua testamentista osittain. Verotuksessa lasten tulkitaan nimittäin tällöin saaneen perintönsä lain eikä testamentin nojalla. Lainmukaisesta perinnöstä ei puolestaan voi luopua osittain verotehokkaalla tavalla. Tel (0) Mobile +358 (0) MARJA-LIISA SUTTON Selkeä testamentti on hyvä Testamenttia laadittaessa on näin ollen hyvä kiinnittää huomiota myös testamentinsaajien luopumismahdollisuuksiin. Pätevä testamentti on myös laadittava lain edellyttämässä muodossa. Testamentti on hyvä laatia mahdollisimman selkeästi, jotta perillisten kesken ei synny riitaa siitä, mitä testamentilla on tarkoitettu. Tärkeää on myös, että testamentilla määrätään kaikesta perittävän omaisuudesta. Huomioita tulisi kiinnittää eloon jäävän puolison avio-oikeudesta johtuviin seikkoihin. Lesken testamenttia laadittaessa tulee puolestaan ottaa huomioon se, mistä omaisuudesta leski voi testamentilla määrätä, jos lesken ja ensiksi kuolleen puolison perillisten välillä ei ole toimitettu avioliittolain mukaista ositusta. Myös perinnöstä tai testamentista luopumista harkittaessa tulee olla tarkkana, voidaanko luopuminen tehdä halutulla tavalla. Tarkkana on myös oltava sen suhteen, miten ja milloin luopuminen tehdään. Yleensä luopumista koskeva päätös ja luopumisilmoitus on hyvä hoitaa jo perunkirjoitusvaiheessa, jolloin siitä tehdään merkintä perunkirjaan. Esimerkki Perittävän omaisuus velkojen ja vähennysten jälkeen on euroa. Perittävällä on yksi lapsi A, eikä perittävä ole tehnyt testamenttia. Perittävän lapsi A perii hänet kokonaan lain nojalla. A maksaa perintöveroa yhteensä euroa. A:lla on kolme lasta. Jos A luopuu perinnöstä kokonaan, perillisiksi tulevat hänen lapsensa, joista kukin perii euroa. Kukin A:n lapsista maksaa perintöveroa euroa. Yhteensä perintöverojen määrä on tällöin euroa. 20

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Heikkilä & Co 20 vuotta. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014

Heikkilä & Co 20 vuotta. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Tässä numerossa: Heikkilä & Co 20 vuotta Vastuukysymyksistä irtaimen kauppaan liittyvissä sopimusketjuissa Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Sisulla eteenpäin Salossa

Sisulla eteenpäin Salossa Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2013 Sisulla eteenpäin Salossa Tässä numerossa: Ajankohtaista lakiasiaa Ystävänpäivää ja yhteistyötä Perintäkulut vähenevät uudessa perintälaissa

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2015 Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten 8 Vene tekee kesän!

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita: TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2014 Erityisasiantuntijat palveluksessanne Hallitse vaativat esimiestilanteet Työaika seurantaan Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot