Kouvolavisio Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolavisio 2030. Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari 7.6.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI Kouvolavisio 2030 keskustan kehittämisseminaari Keskustan kehittämiskysely seminaarin osanottajien evästyksiä suunnittelijoille raportti

2 2 1. Kouvolan keskustan SWOT Arvioi, mitkä ovat Kouvolan keskustan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat suhteessa lähimpiin kaupunkikeskustoihin (Lahti, Lappeenranta, Kotka, Mikkeli). vahvuudet heikkoudet - keskustan tiiviys, palvelut lähellä 13 kpl - sijainti, hyvät liikenneyhteydet, saavutettavuus 13 kpl - hyvät, monipuoliset palvelut 5 kpl - kävelykatu 5kpl - vahva yhteistyö - halu kehittyä - rohkeus - puistot - kevyen liikenteen väylät mahdollisuudet - asutuksen ja väestön hajanaisuus 7 kpl - identiteetti, asenteet, maine 7kpl - väestökehitys 6kpl - rumuus, virastokolossit 4kpl - keskusta-alueen rajautuvuus 3kpl - yhteistyön puute 3kpl - resurssien /eurojen puute 3kpl - paraatiaukion puute 2kpl - veden puute 2kpl + - uhat - rautatie, Allegro, pietarilaiset, pendelöinti 12 kpl - vesi, Kymijoki 5kpl - yrittäjien yhteistyö, palvelupaketit 5kpl - keskustan kehittäminen edelleen 5kpl -sijainti/saavutettavuus 4kpl - markkinointi 4kpl - maaseudun, Repoveden hyödyntäminen 4kpl - market -alueen imu, alueen pirstaloituminen 7kpl - kehityksen hidastuminen 5kpl - väestökehitys 5kpl -kilpailu maakunnan sisällä ja lähialueen kanssa 4kpl - taloudellinen tilanne 3 kpl - elinkeinoelämän muutos 2kpl Kaikki vastaukset: Kouvolan keskustan vahvuudet Vastaajien määrä: 29 - Tiiviys, kaikki lähellä - Flow-asema - Tiiviys, rakenteeltaan uutta - kävelykatu, selkeä keskusta, saavutettavuus - virrat, sijainti - sijainti, liikenneyhteydet, rautatie - kompakti, hyvä palvelutarjonta, saavutettavuus, asema keskellä - Osaamista - Kouvolassa on paljon eläkeläisiä, Palvelut ovat toisiaan lähellä - liikenteelliset yhteydet, kesäasukasmäärät ja mökkipaikan maine - kompaktius, pyörätiestö, rautatie - risteyskaupunki, hyvät liikenneyhteydet Helsinki / Pietari, kompakti koko - Palvelut monipuoliset yleisellä tasolla, sijainti rautatien ja teiden keskellä, kooltaan ei liian pieni tai liian iso - Vaikea alue, Ihmiset yleensä - ydinkeskusta ja Manski, halu kehittää - koko seudun suurin, Suomen 10., kaupan panostukset, logistinen sijainti

3 3 - vahva yhteistyö (=Kymen lääni), kansainvälinen näkemys, rohkeus - puistot, kevyenliikenteen väylät, kompakti liikekeskusta - Hyvät junayhteydet itään, länteen ja pohjoiseen, kumpakti ydinkeskusta, kävelykatu, yrittäjähenkisyys - Manski, keskuspuisto, Hansa, asema - Kompakti, ei liian laaja, turvallinen, Monipuolisuus, kaupunki/maaseutu, Kymijoki ja rautatiet, isojen läheisyys (Helsinki ja Pietari) - yhteistyö, näkyvyys, sijainti, turvallinen, tarjonta, palvelut - uusi kehittyvä kaupunki, monen asian pilotti, Repovesim Vuohijärvi ym - Monimuotoisuus - hyvä kävelykatu, kuntaliitosten myötä rantakaupunki -Kymijoki, kaupunkimainen keskusta osittain - kompakti keskusta - tiiviys, rakenteeltaan uutta - laadukas henkinen/kulttuuri elämä, halvat elinkustannukset, hyvät kulkuyhteydet - lähellä kaikkea, kaikkia, yhteistyö yrittäjien, kiinteistöjen, asukkaiden ja kaupungin eri hallintoalojen kanssa reilu 12 vuotta vanhaa/luottamus eri toimiin Kouvolan keskustan heikkoudet Vastaajien määrä: 29 - keskusta alue ainakin henkisesti päättyy nopeasti Manskin jälkeen - Heikko paikkatunne - Jyrkkä rajautuminen rautatie-salpausselänkatu - palveluiden määrä, esteettisesti ruma, yrittäjien yhteistyö - kaupunkilaisuus, kaupunkiprofiili uhkaa jäädä maaseutu(poliittisen) ajattelun alle -väestöpohja, asenteet, pääomien puute - väkeä lisää muuten kuihtuu, maakunnan keskusten yhteistyö menossa taas heikompaan suuntaan, liika vaatimattomuus - liian vähän korkeakouluja - Kouvolalaisten ikääntyminen, Lapsiperheen etu ei ole ykkös-,kakkos- eikä kolmossijalla - alueen laajuus ja hajanaisuus - vesielementin puute, virastokolossit, liittymien heikkoudet eräiltä osin - Väestökato ja -rakenne, nuoret lähtevät, savupiipputeollisuuden myötä yrittäjyyteen suhtautuminen - Palvelut eivät monipuolisuudeltaan vasta kokoisen kaupungin tasoa, houkuttelevuus puuttuu yleisilmeen osalta, hajanainen, yhdistävä tekijä puuttuu -vesistö liian kaukana keskustasta, maaseutuväkeä, ostovoima/halu vähäistä - päättäjät vielä 6-kuntaisia, urheilujoukkueiden areenat (Mypa, Kouvot, KPL), Kouvostoliitto maine - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti - talvi-kouvolan huomioimattomuus, uskalluksen puute, budget-sidonnaisuus, perinteisyys, pidättäytyminen ensisessä, mallin katsominen muista pikku -kaupungeista - paraatiaukio puuttuu (= keskustori + raatinuone), pientalovaltainen - etelään meno julkisin liikennevälinein ontuu, matkailijoille ei olla vetovoimainen kohde, tasokas ns.luksus tarjonta puuttuu, keskuspuisto, vihreys, viihtyisyys puutteellista, nuorison muuttoliike, ei tarpeeksi opiskelumahdollisuuksia - huono tunnettavuus, väestö hajalla laajalla alueella - Tapahtumien puute, kulttuuri, Päätöksenteon uskaltamattomuus, Yhteistyön puute, isot/pienet yrittäjät - kokooja puuuttuu, Eläköityminen, ei uskalleta astua epämukavuusalueelle - hyvän palvelun taso, ohikulkumatka, heikko tunnettuus Pietarissa - opasteet - vanhan Kouvolan huono maine, puuttuu kylpylähotelli, aseman seudun kolkkous -Hajanaisuus, Parkkipaikat - vaatimaton tori, 70-luvun vetonikaupungin imago, ei vesistöä keskustan ulottuvilla, historian lyhyet juuret,

4 4 hajanainen keskustarakenne - väestömäärän kehitys - jyrkkä rajautuminen: rautatie-salpausselänkatu - huono itsetunto ja oma arvostus - nähdäänkö, uskelletaanko yhdessä kehittää ja olla urbaanisen rohkeita, taloudelliset resurssit tänä päivänä on jonkinlainen jarru tehdä muutoksia Kouvolan keskustan mahdollisuudet Vastaajien määrä: 29 - Puistojen ja oleskelualueiden kehittäminen, rautatien seudun jatkaminen keskustaan päin - Vesi, hyvät yhteydet - Yhteisesiintyminen ja tarjontapaketit - yrittäjien yhteistyö, kävelykeskustan kehittäminen, puukeskusta, vihreys - aluekeskuksen mittaisella profiililla tapahtuva toiminta ja esiintyminen, Pietari-Gatewayn konkretisointi - strategia, palveluliiketoiminta - viisumivapaus, kuntaliitos - sijainnin hyödyntäminen, vesi-elementin hyödyntäminen, merkkinointia voi vain tehostaa, Manskin kattaminen - Allegro - pietarilaiset - Kouvolasta kehitettäisiin lapsimyönteinen kaupunki esim. päiväkodissa suhtauduttaisiin positiivisesti yksinhuoltajiin - tonttimaan riittävyys/kaavoitus, Venäjä ja venäläiset - rajaliikenne, kansainväliset yritykset - rautatie, vt 6 varsi, kaupalliset mahdollisuudet - junayhteyksien myötä venäläisten ostovoiman lisääntyminen, Tervaskankaan hyödyntäminen myös keskustan hyväksi, Luontomatkailu asukasta talousalueella 2 tunnin aikavyöhykkeen sisällä miljoonia potentiaaliaia asiakkaita keskittää julkiset ja yksityiset palvelut 1,5 km halkaisijan kokoiselle ympyrälle - Kymijoen hyödyntäminen - Tykkimäen alueen kehittäminen, uudet keskustaprojektit, seminaarikeskus Pietari-Helsinki puolivälissä - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, elinkeinorakenteen muutos, maaseutu - Perinteisestä irtautuminen, visio > skenaari, uskallus-ennakkoluulottomuus, ulkopuolinen katsantonäkökulma, omien asukkaiden viihtyvyyden lisäys -varaa tiivistää eli lisätä palvelupisteitä, asema keskellä - Allegrojuna - venäläiset matkailijat lentokenttä Uttiin hyvinvointikeskus, spa, Kymijoen varteen Golf-keskuksen viereen - Rantatie, Kymijoki - vesistöt, maaseutu - Monipuolinen tarjonta, isoja ja pieniä toimijoita käsikädessä, Moderni kehittäminen, tehdään tulevaisuutta eikää haikailla menneeeseen - Tunnettuus, monipuolisuus, palveluiden lisääntyminen - matkailun kehittäminen, Allegrot pysähtyvät Kouvolassa, työpaikkojen lisäys palvelualalla - Vain taivas on rajana - täydennysrakennuspaikkoja löytyy, Kymijoen hyödyntäminen voimakkaammin esim. Kuusankosken keskustassa, ulkoilureitit, nopean rautatien hyödyntäminen, vanhojen teollisuusalueiden uudelleen käyttö ja kaupunkiimagon vahvistaminen - Saavutettavuus, Venäjä hankkeet - yhteisesiintyminen, tarjontapaketit - pendelöinti kaikkialle - rajattomat työmarkkinat - yhteistyön lisääminen markkinoinnin ja maaseutuyrittäjien kanssa, ennakkoluulottomat avaukset kehittämiselle, niin että erottaudutaan muista

5 5 Kouvolan keskustan uhat Vastaajien määrä: 29 - Market alue? Inflaation aiheuttama ostovoiman heikentyminen - Ajattelu ei uudistu - Hidas kehitys jättää jälkeen - yrittäjien yhteistyö, tylsä kivierämaa, kauppojen/palveluiden siirtyminen - pirstaloituminen (panosten + ajatusten) - tahtotilan puute, poliittiset riskit / Venäjä - keskinäinen riitely, halu hakea viholliset läheltä (Kotka, Lappeenranta, Lahti) - Tervaskangas, Nuoriso muuttaa pois - Kaikkien lapsiperheiden joukkopako Kouvolasta - oman kylän pönkitys päätöksenteossa - jatkuva hajaannus, teollisuuden rakennemuutos - Lahden kasvun vauhdittuminen, liikenneväylien rappeutuminen, pääomien puute - nopeaa itärataa käyttävät turistit eivät pysähdy tänne, väestökatoa ei saada pysähtymään - uudet market alueet vievät liikaa asiakkaita, venäläiset eivät pysähdy keskustaan, maakunnan sisäinen kilpailu Kotka-Kouvola - jäädään läpikulkukaupungiksi, kun ihmiset vie rahat naapurikaupunkeihin, kehityksen hidastuminen - kaupan jakautuminen kahteen keskukseen, lähikaupungit paremmassa logistisessa asemassa tulevien investointien suhteen - Eläköityminen + muuttotappio, elinkeinorakenteen muutos - läpikulkupaikaksi jääminen, kuntayhdistymisen hyödyntämättömyys, liika venäläisiin asiakkaisiin panostaminen, liika kompromissien hakeminen - markettialue - suuret kauppakeskuksryhmittymät vievät asiakkaita ja yrittäjiä pois keskustasta, työttömyys, ikääntyvä väestö, taloudellinen tilanne, ei politikointia vaan konsensus kaupunkilaisten parhaaksi stratefiaan - väestökato, rataverkosto, varuskunnan loppuminen - Ei osata arvostaa omaa kaupunkia, jokainen markkinoi!, Vanha maine turhimpana/(tylsimpänä kaupunkina - keskustan eläminen päivin -yön, kiinnostus häviää, ei uudistuksia - vanhoillisuus, ei muutoksia, kilpailu - Venäläiset turistit eivät pysähdy Kouvolassa, ei saada aikaiseksi päätöksiä, oman porukan vähättely ym. - Rahoitus / kannatettavuus - Keskusta-asukkaiden yksipuolistuminen, suuri määrä vanhuksia, ei lapsiperheitä, vanhoja rakennuksia puretaan edelleen - juuret puuttuu, vanhan puunjalostusteollisuuden loppuminen ja teollisuusympäristöjen purkaminen - Tervaskangas ym., Hajaantuminen - hidas kehitys jättää jälkeen - hintojen nostaminen keskiarvotasolle - menetäme aidon kilpailuvaltin! - ei hajoteta sitä mitä on pitkäjänteisesti tehty, rakennettu vuosia, keskitytään ja hoidetaan asiat kaikki huomioiden myös yhteistyön tarve kasvaa isojen kauppakeskusten kanssa, ei anneta ajatusten autioitua

6 6 2. Mitkä ovat mielestäsi keskustan kehittämisen suurimmat haasteet? Vastaajien määrä 30 Arvioi asteikolla 1-5 (5 = suurin haaste, 4 = melko suuri haaste, 3 = keskiverto haaste, 2 = pieni haaste, 1 = ei haasteellinen ollenkaan) Yhteensä Keskiarvo väestöpohja ja asiakasmäärä ,25 investointien kannattavuus ,59 liikennejärjestelmän toimivuus ,32 pysäköinnin järjestäminen ,04 ympäristön yleisilme, esteettinen vetovoima, virikkeellisyys ,62 elinvoimaisuus, sosiaalisuus, yhteisöllisyys ,48 palvelujen monipuolisuus ,27 asioinnin helppous, ympäristön esteettömyys ,5 asenteet ja muutosvastarinta, pitäytyminen vanhassa ja turvallisessa ,48 kaavoitusprosessin kesto ,44 viranhaltijoiden asenteet ,71 päätöksenteon hitaus ,04 yhteistyön toimivuus eri osapuolten välillä ,08 jokin muu, mikä? ,5 Yhteensä ,31 Avoimet vastaukset: arvio 5 - Uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, jonka kehitys vielä vaiheessa, mutta sitä voidaan alkaa voimallisesti edistää - tulevaisuuden ennakointi jatkuvana prosessina Avoimet vastaukset: arvio 4 - resurssit - Vanhaa ja arvokasta = historiallista ei osata linkittää nykypäivän mukavuuksiin. Elämyksellisyyttä tarvittaisiin.

7 7 Keskustan kehittämisen suurimmat haasteet palkkikuvaajana

8 8 3. Historialliset tilaisuudet iskevät aina yllättäen. Mikä olisi sellainen ihanteellinen kehitysmoottori tai -impulssi, joka kertaheitolla muuttaisi pelin ja pistäisi pyörät pyörimään Kouvolassa? Vastaajien määrä 23 Yleisimmät vastaukset: - Allegro, pietarilaiset, viisumivapaus 5kpl - kaupunkilaisten olohuone, katettu Manski 3kpl - huippusairaala keskustaan 3kpl - tasokas kongressikeskus 3kpl -veroprosentin laskeminen 2kpl - Kymijoen rantojen rakentaminen asumiseen ja virkistykseen 2kpl Muita poimintoja: - ilmaisia bussilinjoja keskusta-tervaskangas - pienoisrautatielinja kvl-tervaskangas-ksnk - kaupallinen lentokenttä - vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - iso juttu on elämänlaatu suhteessa kustannuksiin - yhteistyö ja innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä - Pietari-Kouvola -parikaupungin kehittäminen, valikoiduin konseptein Kaikki vastaukset: - Kaupunkilaistoiminnan mahdollistaminen, sisätila, johon voisi saada esiintymis- ja torivuoroja - Yliopisto, huippusairaala - Pietarilaisille - Veroprosentti alas - Matkailun kehittäminen, vetovoimatekijät! Teollisuuden elpyminen - Pietari - Kouvola (tai Kouvola - Pietari) parikaupungin kehittäminen - valikoidut konseptit - bisnes, kulttuuri, vapaa-aika ym. - Viisumivapaus + Allegro, Turvallinen kokous- ja kongressikaupunki rajan pinnassa - Venäjän kehitys, viisumivapaus, bioenergia - Kansainvälinen huippukokous, jota järjesteltäisiin pari vuotta. Pajon edustajien puolisoja käymässä, jolloin huomattaisiin, että turisteille nähtävää on vähän tai me paikalliset emme tiedä mitä voisi näyttää. - Ei yksittäistä sateentekijää - Elinkeinoinvestointi luokkaa rautatiekeskus täydennettynä lukuisilla pienemmillä hankkeilla - Uutta teknologiaa edustavan ison työvoimavaltaisen yrityksen saaminen Kouvolaan, joka synyttäisi työtä myös alihankkijoille - Sairaala ja kongressikeskus ydinkeskustaan, Manskin kattaminen siten, että rautatieasemalta ja parkkipaikoilta sisälle kaupungin ja kaupunkilaisten olohuoneeseen, kattaminen kytkee yhteen nykyiset kauppakeskukset ja Manskin liikkeet - Ranta rakentaminen rajusti käyntiin - poistetaan pysäköintimaksut, ilmaisia bussilinjoja Tervaskankaan ja keskustan välille, Kymijoen rantojen raju, nopea ja kunnollinen hyödyntäminen viihtymiseen ja asumiseen. Tuodaan pienoisrautatie (tyyliin Disneyland) kuljettamaan ihmisiä edullisesti Kouvola-Tervaskangas-Kuusankoski reitille jossa huomioitaisiin matkailulliset ja maisemalliset tekijät. - esim. talviurheiluun panostaminen, lentokenttä (kaupallinen) - katettu Manski josta katettu yhteys uuteen sairaalaan - EU:n kulttuuri- ja taide viraston saaminen Kouvolaan, Eiffel-torni - näkyvä tekeminen, keskusta-kuusankoski tien hyödyntäminen - IKEA, riittävän suuri kylpylähoelli esim Sommelon paikalle - Viisumivapaus. Vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - vero% alas - Suora junarata Helsinkiin ja Tampereelle vahvistaisi täydellistä saavutettavuutta. On otettava hyöty irti siitä, mikä meillä on jo vahvaa. Iso juttu on elämän laatu suhteessa elinkustannuksiin. - Yhteistyö, innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä, ollaan rohkeita kertomaan omat ajatukset, mistä syntyy uusia ilmeitä ja uskoa omaan työhönsä jokainen ja kerrotaan koko ajan Kouvolasta positiivisia asioita, onnellisesta elämästä. Sieltä syntyy pyörät ja pallot vierivät kivet ja vedet aivät sammaloidu.

9 9 4. Mitä palveluja mielestäsi Kouvolan keskustasta puuttuu, mitä tarvitaan ja miksi? Vastaajien määrä: 26 - ruoka- ja ravintolatarjontaa, gourmet, lähiruoka, luomu, ei ketjuja 11kpl - erikoiskauppoja 8kpl - kulttuuria tapahtumia 7kpl - majoituspalveluita 6kpl - kongressikeskus 4kpl Kaikki vastaukset: - Suomalaisen ruuan tasokas ravintola, persoonallisia ruokaravintoloita ylipäätään - Säpinää - toisi paremmat palvelut - Kaikkea löytyy, pienessä mittakaavassa - Matkailuneuvonnan palvelupiste keskelle kylää. Kahvilakulttuuria (aukioloa klo 7 lähtien ja pöytiin tarjoilua) ja kulttuurikahvila, jonka vetovoima perustuu muuhun (kin) kuin kaljaan. Auktorisoidut ja laatutestatut katusoittajat. - Kokous ja kongressitiloja. Majoituskapasiteettia. Viihtyminen, ravintolat - Korkeatasoinen ruokaravintola. Lähiruuan myynti muuallakin kuin torilla - Lisää hotelleja, kylpylä venäläisiä silmälläpitäen, lisää ruokaravintoloita ja yökerhoja, minigolfrata - Jos turisti ei halua ostoksille tai syömään on vaikea keksiä näytettävää esim. 13-vuotias kummipoikani ei keksinyt talvella mitään kivaa Kouvolassa, joten vein hänet parturiin. -viihdepalvelut, elokuvakeskus, hotellikapasiteetti, tasokas ruokaravintola (t) - Kulttuuripalveluita monipuolisesti ja laajasti (visuaaliset kulttuuripalvelut) - Laadukas ruokamyymälä tyyliin Stockmannin herkku, sisustustarvike myymälä, miesten vaateliike tyyliin entinen Hokkanen - Kongressikeskus, erilaiset merkkiketjujen liitteet - Lisää erikoisliikkeitä, kannattavuus vaan vaikeutuu aina - ravintolatarjonta yksipuolista esim. yritysvierailut ei riittäviä vaihtoehtoja. Helsingin Esplanaadin oloinen oleskelu ja terassipalveluiden kokonaisuus (keskuspuisto?) - Ulkoilma elokuvateatteri - toreja kyllä on - ilmaisia näytöksiä esim. 1 x kk läpi vuoden (tätä ei taida olla myöskään muilla kaupunkikeskustoilla), uudesta matkakeskuksesta ruotsinlaivatyylinen mutta parempi kuivamatkustussatama Pietari/Venäjä matkailijoille - vaatii matkatoimistoyhteistyötä - ei ole vastaavaa vielä kellään kaupungilla - Hiihtoputki - Musiikki-kulttuurikeskus, tasokkaat erikoisliikkeet, pysäköintitilat, ravintolamaailma liian ketjuuntunut, toinen xxxx-hotelli, jossa monipuoliset spa-palvelut - Keskusaukio, josta käsin saa tietoa ja jonne voi jättää palautetta. Iso mainostaulu Kouvolan tapahtumista ja LIVEseuranta jääkiekko-otteluista, koripallo-otteluista jne. - Matkailulle myyntiorganisaatio, pienet matkailuyrittäjät saatava yheen ja kustannukset jakoon, ei myöskään osata markkinoida - Manskin kiteytys - olohuone, palveluja keskustaan, sairaala? museot, galleriat. Kymijoen hyödyntäminen - kuusankoski, kaikkien oma esimerkillinen kuluttaminen / käyttäytyminen palvelujen ympärillä - Keskustasta puuttuu viikottaiset tapahtumat, syy lähteä keskustaan - Katettu kävelykatu, kilpailisi kauppakeskusten kanssa - Kunnollinen ravintola, pelkkiä ketjuravintoloita tarjolla. Viihtyisa ja elävä keskuspuisto. Pieniä omaperäisiä kivijalkakauppoja koskustassa hyvin vähän - Kulttuurin nomitoiikeskus vrt. Kuusankoski - Kouvola-talon kolmannen rakennusosan piti olla musiikki/luentosali/kongressikeskus, se tarvittaisiin ja lisäksi hotelli ja gourmet-ravintola. - Pieni joka naisen rautakauppa, hyvä ruokaravintola (persoonallinen) joka näkyy ja maistuu ja antaa elämyksiä yrittäjiä, jotka uskaltavat tehdä sitä omaa juttuaan ja uskon että he myös huomataan, oma leipäkauppa, juustoja herkkukauppa, miksi mennä sellaisia hakemaan hehtaarihalleista (sosiaalisuus, herkullisuus, kohtaaminen & ostaminen) iso sali/kongressi-tapahtuma-areena, missä on helppo tehdä tapahtumia

10 10 5. Miten suunnitteluprosessia voisi mielestäsi kehittää? Vastaajien määrä: 30 Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? - paras idea toteutettaisiin. Ei työpajoja vain ajojen takia - tulevaisuusseminaarit eri kohderyhmille - edellä mainitut monipuoliset väylät, vaihtelee eri kerroilla - parhaat ideat, laadukas toteutus, mahdollisimman avoin ja joustava prosessi - myös vanhaa rakennuskantaa pitää kunnioittaa ja hyödyntää - nykyinen toimintatapa on hyvä, mutta kehityksen on mentävä eteenpäin. Pitäisi saada konkreettisia asioita, joia lähdetään työstämään 6. Oletko itse kiinnostunut olemaan mukana keskustan suunnittelussa? Vastaajien määrä: 30

11 11 7. Arviosi seminaarin onnistumisesta: Vastaajien määrä: 28 Arvioi onnistumista asteikolla 1-5 (5 = erittäin onnistunut, 4 = melko onnistunut, 3 = tavanomainen, 2 = jonkin verran kehitettävää, 1 =epäonnistui, paljon kehitettävää) Puheenvuorojen herättämiä ajatuksia: Vastaajien määrä: 10 - Rohkeutta tarvitaan! - Enemmän konkretiaa kuin esim. historiaa - Mikään brändäys ei auta jos se ei pohjaudu totuuteen. Kouvola ei ole mapsiystävällinen jos mainoksessa esiintyy lapsia. Henkilökunta päiväkodeissa on silloin avainasemassa. - välillä täytyy ajatella isosti /Wartiainen, mutta yhteistyössä tavallisten yrittäjien kanssa /Jaana Hakala. Osattava katsoa ulkopuolisen silmin. - lähiruoka/luomumyymälät kauppahalliin ja uusiin kauppakeskuksiin - Sairaala rautatieaseman läheisyyteen on hyvä idea, muutenkin uusi sairaala pikaisesti rakenteille - Kai Wartiaisella räväkkä esitys!! - Kai Wartiaisella hieno esitys ja hyviä ideoita - Wartiaisen bulevardi-ajatus oli loistava - Verottikohan kesäkuun alku yrittäjien osallistumista? Paljon ajatuksia ja hyviä avauksia, nyt töihin ja ideoita viemään määränpäähän

12 12 8. Muita terveisiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita: Vastaajien määrä: 18 - Kultturia pienin keinoin kaupunkilaisten keskelle, se parantaa hyvinvointia. Näyttelyvitriinejä kauppakeskuksiin ja mahdollisesti jopa ulos. - Keskustan kehittäminen on hyvä asia. Matkailuhankkeista ja urheilun otetta tuli kehittää, että Kouvola saisi tunnettuutta muuallakin kuin Kouvolassa. - Jalankulkija on Kouvolassa turvaton, erityisesti jos samaan aikaan palaa vihreä kääntyville autoille ja jalankulkijoille. Jalankulkijat paremmin = turvallisemmin huomioon. - Kymijoen kaupunki konkretisoituu kaavoittamalla/rakentamalla Kymijoen rantaan/varrelle korkeatasoisia asuntoja - Hyvä tilaisuus... jatkoa toivon - Keltin sillan kohdalle saisi ohijuoksutuskanavalla koskimelontakeskuksen joka pysäytäisi varmasti myös muuta liikennettä. Keskustaliittymä kuutostiella, paluumuuttajia varmasti olisi ikäryhmässä jos Helsinki yhteyttä edelleen helpotettaisiin. - Ideoita edellä ja varmasti lisää muilla. Kannustan rohkeisiin ratkaisuihin ja jatkuvaan liikkeeseen. - Uskallusta - Odotammeko liikaa / lataammeko liikaa odotuksia Venäjän matkailijoiden kiinnostumiseen Kouvolasta. On tärkeä asia, mutta laajempaakin markkinointia muillekin kuluttajille ei pidä unohtaa. - kansainvälinen sairaala ja hyvinvointipalvelut, panostaminen luomuviljelyyn, logistiikka palvelujen kehittäminen mm. sähkö, liikenne (tavara,henkilö), maaseudun energian tuotanto, mihin on jäänyt ilmailu ja sen hyödyntäminen, Kouvolassa kaksi lentokenttää?? - Ajankohta ei lomasesonkiin (kuten Monni puhui) - Paikallinen yrittäjyys näkyville kunta 7:n ymärillä yhteenhenkeen puhaltaminen. Muutokset sallittuja ja tarvittavia - Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan tulee yhdessä tehdä markkinointia Venäjälle, jolla saadaan suurempi kiinnostus ja enemmän elämuksiä eri käyttäjille. Repovesi erityisesti otettava mukaan. - Ennakkoluulottomuutta kehiin. Miettimään todella mikä olisi Kouvolan juttu. - Monipuolisempaa asuntotuotantoa keskustaan ja keskustan läheisyyteen, lapsiperheille mahdollisuus keskustaasumiseen. - Tämä täytyy uusi v Kävelykeskustan laajentaminen Kouvola-talolle loisi edellytykset kulttuurikaupungille. Voisiko kaupunki osallistua työmatkakustannuksiin silloin kun työssäkävijä asuu Kouvolassa, mutta käy töissä muualla? Hyötynä voisi olla useamman muualla työskentelevän muutto Kouvolaan. - Ollaan innostuneita

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA TULEVAISUUSMALLI Vt 19 ja sen varren sekä profiililtaan erilaisten

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Tapahtumien Hämeenlinna

Tapahtumien Hämeenlinna Tapahtumien Hämeenlinna 20.1.2015 www.linnan.fi Linnan Kehityksen tavoitteena on hankkia kaupunkiin isoja tapahtumia Haemme aktiivisesti kaupunkiin erityyppisiä isoja tapahtumia: Isojen yritysten vuositilaisuudet,

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Cursor Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Sisältö Yhteenveto Tavoitteet Tulokset Yhteenveto ja suositukset Liitteet Toteutus ja

Lisätiedot

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 MIKKELI ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 Jouni Riihelä, tekninen johtaja Sotaväen harjoituskenttä vuosina 1721-1809 Luonto näyttää valinneen Mikkelin kirkonkylän kaupungin

Lisätiedot

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen Matkailutulon triplaus Kemin kaupungin ja YIT:n yhteistyö SARIUS Palvelut 600 m Keskussairaala Kirkko Koulut, oppilaitokset Päiväkoti Kulttuurikeskus Kauppatori Terveyspysäkki

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Maa- ja metsätalousministeriö / YTR projekti (2010-12) Itä-Suomen yliopisto Historian ja maantieteen laitos / Ympäristöpolitiikka Karjalan

Lisätiedot

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme Etelä-Savo Saimaan maakunta I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme I Meidän n maakuntamme Järvi-Suomen sydämessä Ainutlaatuinen Saimaa, Suomen suurin sisävesistö. 300

Lisätiedot

WDC Helsinki 2012 Ideointipaja. Yhteenveto. 22.5.2010, klo 11-13 Kääntöpaikka, Intiankatu 1

WDC Helsinki 2012 Ideointipaja. Yhteenveto. 22.5.2010, klo 11-13 Kääntöpaikka, Intiankatu 1 WDC Helsinki 2012 Ideointipaja Yhteenveto 22.5.2010, klo 11-13 Kääntöpaikka, Intiankatu 1 WDC Helsinki 2012 - yleiset toiveet Design käsitteen avaus ja laajennus Kansainvälisyyttä Suomeen Kestävä kehitys

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Vuoden Kauppakeskusteko 2013 kilpailu. Veturi alueensa asukkaiden oloinen kohtaamispaikka

Vuoden Kauppakeskusteko 2013 kilpailu. Veturi alueensa asukkaiden oloinen kohtaamispaikka Vuoden Kauppakeskusteko 2013 kilpailu Veturi alueensa asukkaiden oloinen kohtaamispaikka Asiakas keskiössä Kauppakeskus Veturin toteuttamisen kirkkaana johtotähtenä on alusta lähtien ollut kouvolalaisuus

Lisätiedot

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Rakennemalliehdotus - YHDISTELMÄMALLI Tärkeää vahvistaa Ylitornion sijaintiin perustuvia kehittämismahdollisuuksia (kauppa,

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 30.4.2013 KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Diasarjan lähteenä Innolink Research Oy:n tuottama raportti sekä tutkimushaastatteluiden tietokanta. 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Innolink Research

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 11.12.2013

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 11.12.2013 Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 11.12.2013 Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät sen avulla yrityksensä

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Taloudelliset vaikutukset Rallitapahtuman aikainen kulutus Katsojat* VIP- vieraat Tiimit* Media YHTEENSÄ 13.9 M 2.2 M 0.7

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Kouvolan kaupunki, Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö, 8.6.2015

KOUVOLAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Kouvolan kaupunki, Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö, 8.6.2015 KOUVOLAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Kouvolan kaupunki, Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö, 8.6.2015 KOUVOLAN KAUPUNKI n. 86 500 as pinta-ala: 2 871 km 2 (maata: 2 543 km², vesistöä: 328 km 2 ) KESKEINEN KAUPUNKIALUE

Lisätiedot

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN www.gigahertsi.fi Avataan UUSI 2015 KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN Avataan 2015 GIGAHERTSI TUO KAUPPAA HERTTONIEMEEN 20 000 m² uutta liiketilaa sinne, missä pääkaupunki kasvaa. Helsinki kasvaa, ja Herttoniemi

Lisätiedot

Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä

Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä Kaupunginjohtaja Aleksi Randell Väylästä vetovoimaa - E18 kasvukäytävä -seminaari Helsinki, 22.3.2012 22.3.2012 Aleksi Randell 1 Euroopan TEN-T verkko 22.3.2012

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT

KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT KAUPALLISESSA KESKIÖSS SSÄ KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT YTÄVÄ 1 KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT YTÄVÄ 2 KUOPION ALATORI Kauppapaikka Tapaamispaikka Yhteyksien tekijä - TAVATAAN ALATORILLA! 3 KUOPION ALATORI

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

EAKR ohjelman mahdollisuudet ja ohjelmien yhteensovittaminen Ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitto 20.11.2008

EAKR ohjelman mahdollisuudet ja ohjelmien yhteensovittaminen Ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitto 20.11.2008 EAKR ohjelman mahdollisuudet ja ohjelmien yhteensovittaminen Ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitto 20.11.2008 Rovaniemi paisuu, muu Lappi tyhjenee Yle Lapin Radio 20.11.2008 Lapin väkiluku pienenee

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville Älä käytä lomaa edes-takas-suhailuun. Euro paikalliskaupassa jättää perille tuplasti enemmän. Paikallisvalinnat hyödyttävät

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein

Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Uudenlainen osaaminen & kekseliäisyys Yhteisö resurssina Siperia opettaa Uudet koulutus tarpeet (kielitaito, matkailu osaaminen) Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa 1 Jämsän kaupunki/kuvapankki Jämsän kaupunki/kuvapankki Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys 2 Kaupunkimainen, vetovoimainen, elävä keskusta Jämsän vetovoimatekijöitä tulee korostaa

Lisätiedot

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Yhteinen päämäärä Viitosväylä Itä-Suomen elinkeinoelämän ja kaupunkiseutujen kehityksen moottori Kehittyvä elinkeinoelämä Liikenneyhteyksien kehittäminen on yritysjohtajien

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot