Kouvolavisio Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolavisio 2030. Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari 7.6.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI Kouvolavisio 2030 keskustan kehittämisseminaari Keskustan kehittämiskysely seminaarin osanottajien evästyksiä suunnittelijoille raportti

2 2 1. Kouvolan keskustan SWOT Arvioi, mitkä ovat Kouvolan keskustan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat suhteessa lähimpiin kaupunkikeskustoihin (Lahti, Lappeenranta, Kotka, Mikkeli). vahvuudet heikkoudet - keskustan tiiviys, palvelut lähellä 13 kpl - sijainti, hyvät liikenneyhteydet, saavutettavuus 13 kpl - hyvät, monipuoliset palvelut 5 kpl - kävelykatu 5kpl - vahva yhteistyö - halu kehittyä - rohkeus - puistot - kevyen liikenteen väylät mahdollisuudet - asutuksen ja väestön hajanaisuus 7 kpl - identiteetti, asenteet, maine 7kpl - väestökehitys 6kpl - rumuus, virastokolossit 4kpl - keskusta-alueen rajautuvuus 3kpl - yhteistyön puute 3kpl - resurssien /eurojen puute 3kpl - paraatiaukion puute 2kpl - veden puute 2kpl + - uhat - rautatie, Allegro, pietarilaiset, pendelöinti 12 kpl - vesi, Kymijoki 5kpl - yrittäjien yhteistyö, palvelupaketit 5kpl - keskustan kehittäminen edelleen 5kpl -sijainti/saavutettavuus 4kpl - markkinointi 4kpl - maaseudun, Repoveden hyödyntäminen 4kpl - market -alueen imu, alueen pirstaloituminen 7kpl - kehityksen hidastuminen 5kpl - väestökehitys 5kpl -kilpailu maakunnan sisällä ja lähialueen kanssa 4kpl - taloudellinen tilanne 3 kpl - elinkeinoelämän muutos 2kpl Kaikki vastaukset: Kouvolan keskustan vahvuudet Vastaajien määrä: 29 - Tiiviys, kaikki lähellä - Flow-asema - Tiiviys, rakenteeltaan uutta - kävelykatu, selkeä keskusta, saavutettavuus - virrat, sijainti - sijainti, liikenneyhteydet, rautatie - kompakti, hyvä palvelutarjonta, saavutettavuus, asema keskellä - Osaamista - Kouvolassa on paljon eläkeläisiä, Palvelut ovat toisiaan lähellä - liikenteelliset yhteydet, kesäasukasmäärät ja mökkipaikan maine - kompaktius, pyörätiestö, rautatie - risteyskaupunki, hyvät liikenneyhteydet Helsinki / Pietari, kompakti koko - Palvelut monipuoliset yleisellä tasolla, sijainti rautatien ja teiden keskellä, kooltaan ei liian pieni tai liian iso - Vaikea alue, Ihmiset yleensä - ydinkeskusta ja Manski, halu kehittää - koko seudun suurin, Suomen 10., kaupan panostukset, logistinen sijainti

3 3 - vahva yhteistyö (=Kymen lääni), kansainvälinen näkemys, rohkeus - puistot, kevyenliikenteen väylät, kompakti liikekeskusta - Hyvät junayhteydet itään, länteen ja pohjoiseen, kumpakti ydinkeskusta, kävelykatu, yrittäjähenkisyys - Manski, keskuspuisto, Hansa, asema - Kompakti, ei liian laaja, turvallinen, Monipuolisuus, kaupunki/maaseutu, Kymijoki ja rautatiet, isojen läheisyys (Helsinki ja Pietari) - yhteistyö, näkyvyys, sijainti, turvallinen, tarjonta, palvelut - uusi kehittyvä kaupunki, monen asian pilotti, Repovesim Vuohijärvi ym - Monimuotoisuus - hyvä kävelykatu, kuntaliitosten myötä rantakaupunki -Kymijoki, kaupunkimainen keskusta osittain - kompakti keskusta - tiiviys, rakenteeltaan uutta - laadukas henkinen/kulttuuri elämä, halvat elinkustannukset, hyvät kulkuyhteydet - lähellä kaikkea, kaikkia, yhteistyö yrittäjien, kiinteistöjen, asukkaiden ja kaupungin eri hallintoalojen kanssa reilu 12 vuotta vanhaa/luottamus eri toimiin Kouvolan keskustan heikkoudet Vastaajien määrä: 29 - keskusta alue ainakin henkisesti päättyy nopeasti Manskin jälkeen - Heikko paikkatunne - Jyrkkä rajautuminen rautatie-salpausselänkatu - palveluiden määrä, esteettisesti ruma, yrittäjien yhteistyö - kaupunkilaisuus, kaupunkiprofiili uhkaa jäädä maaseutu(poliittisen) ajattelun alle -väestöpohja, asenteet, pääomien puute - väkeä lisää muuten kuihtuu, maakunnan keskusten yhteistyö menossa taas heikompaan suuntaan, liika vaatimattomuus - liian vähän korkeakouluja - Kouvolalaisten ikääntyminen, Lapsiperheen etu ei ole ykkös-,kakkos- eikä kolmossijalla - alueen laajuus ja hajanaisuus - vesielementin puute, virastokolossit, liittymien heikkoudet eräiltä osin - Väestökato ja -rakenne, nuoret lähtevät, savupiipputeollisuuden myötä yrittäjyyteen suhtautuminen - Palvelut eivät monipuolisuudeltaan vasta kokoisen kaupungin tasoa, houkuttelevuus puuttuu yleisilmeen osalta, hajanainen, yhdistävä tekijä puuttuu -vesistö liian kaukana keskustasta, maaseutuväkeä, ostovoima/halu vähäistä - päättäjät vielä 6-kuntaisia, urheilujoukkueiden areenat (Mypa, Kouvot, KPL), Kouvostoliitto maine - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti - talvi-kouvolan huomioimattomuus, uskalluksen puute, budget-sidonnaisuus, perinteisyys, pidättäytyminen ensisessä, mallin katsominen muista pikku -kaupungeista - paraatiaukio puuttuu (= keskustori + raatinuone), pientalovaltainen - etelään meno julkisin liikennevälinein ontuu, matkailijoille ei olla vetovoimainen kohde, tasokas ns.luksus tarjonta puuttuu, keskuspuisto, vihreys, viihtyisyys puutteellista, nuorison muuttoliike, ei tarpeeksi opiskelumahdollisuuksia - huono tunnettavuus, väestö hajalla laajalla alueella - Tapahtumien puute, kulttuuri, Päätöksenteon uskaltamattomuus, Yhteistyön puute, isot/pienet yrittäjät - kokooja puuuttuu, Eläköityminen, ei uskalleta astua epämukavuusalueelle - hyvän palvelun taso, ohikulkumatka, heikko tunnettuus Pietarissa - opasteet - vanhan Kouvolan huono maine, puuttuu kylpylähotelli, aseman seudun kolkkous -Hajanaisuus, Parkkipaikat - vaatimaton tori, 70-luvun vetonikaupungin imago, ei vesistöä keskustan ulottuvilla, historian lyhyet juuret,

4 4 hajanainen keskustarakenne - väestömäärän kehitys - jyrkkä rajautuminen: rautatie-salpausselänkatu - huono itsetunto ja oma arvostus - nähdäänkö, uskelletaanko yhdessä kehittää ja olla urbaanisen rohkeita, taloudelliset resurssit tänä päivänä on jonkinlainen jarru tehdä muutoksia Kouvolan keskustan mahdollisuudet Vastaajien määrä: 29 - Puistojen ja oleskelualueiden kehittäminen, rautatien seudun jatkaminen keskustaan päin - Vesi, hyvät yhteydet - Yhteisesiintyminen ja tarjontapaketit - yrittäjien yhteistyö, kävelykeskustan kehittäminen, puukeskusta, vihreys - aluekeskuksen mittaisella profiililla tapahtuva toiminta ja esiintyminen, Pietari-Gatewayn konkretisointi - strategia, palveluliiketoiminta - viisumivapaus, kuntaliitos - sijainnin hyödyntäminen, vesi-elementin hyödyntäminen, merkkinointia voi vain tehostaa, Manskin kattaminen - Allegro - pietarilaiset - Kouvolasta kehitettäisiin lapsimyönteinen kaupunki esim. päiväkodissa suhtauduttaisiin positiivisesti yksinhuoltajiin - tonttimaan riittävyys/kaavoitus, Venäjä ja venäläiset - rajaliikenne, kansainväliset yritykset - rautatie, vt 6 varsi, kaupalliset mahdollisuudet - junayhteyksien myötä venäläisten ostovoiman lisääntyminen, Tervaskankaan hyödyntäminen myös keskustan hyväksi, Luontomatkailu asukasta talousalueella 2 tunnin aikavyöhykkeen sisällä miljoonia potentiaaliaia asiakkaita keskittää julkiset ja yksityiset palvelut 1,5 km halkaisijan kokoiselle ympyrälle - Kymijoen hyödyntäminen - Tykkimäen alueen kehittäminen, uudet keskustaprojektit, seminaarikeskus Pietari-Helsinki puolivälissä - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, elinkeinorakenteen muutos, maaseutu - Perinteisestä irtautuminen, visio > skenaari, uskallus-ennakkoluulottomuus, ulkopuolinen katsantonäkökulma, omien asukkaiden viihtyvyyden lisäys -varaa tiivistää eli lisätä palvelupisteitä, asema keskellä - Allegrojuna - venäläiset matkailijat lentokenttä Uttiin hyvinvointikeskus, spa, Kymijoen varteen Golf-keskuksen viereen - Rantatie, Kymijoki - vesistöt, maaseutu - Monipuolinen tarjonta, isoja ja pieniä toimijoita käsikädessä, Moderni kehittäminen, tehdään tulevaisuutta eikää haikailla menneeeseen - Tunnettuus, monipuolisuus, palveluiden lisääntyminen - matkailun kehittäminen, Allegrot pysähtyvät Kouvolassa, työpaikkojen lisäys palvelualalla - Vain taivas on rajana - täydennysrakennuspaikkoja löytyy, Kymijoen hyödyntäminen voimakkaammin esim. Kuusankosken keskustassa, ulkoilureitit, nopean rautatien hyödyntäminen, vanhojen teollisuusalueiden uudelleen käyttö ja kaupunkiimagon vahvistaminen - Saavutettavuus, Venäjä hankkeet - yhteisesiintyminen, tarjontapaketit - pendelöinti kaikkialle - rajattomat työmarkkinat - yhteistyön lisääminen markkinoinnin ja maaseutuyrittäjien kanssa, ennakkoluulottomat avaukset kehittämiselle, niin että erottaudutaan muista

5 5 Kouvolan keskustan uhat Vastaajien määrä: 29 - Market alue? Inflaation aiheuttama ostovoiman heikentyminen - Ajattelu ei uudistu - Hidas kehitys jättää jälkeen - yrittäjien yhteistyö, tylsä kivierämaa, kauppojen/palveluiden siirtyminen - pirstaloituminen (panosten + ajatusten) - tahtotilan puute, poliittiset riskit / Venäjä - keskinäinen riitely, halu hakea viholliset läheltä (Kotka, Lappeenranta, Lahti) - Tervaskangas, Nuoriso muuttaa pois - Kaikkien lapsiperheiden joukkopako Kouvolasta - oman kylän pönkitys päätöksenteossa - jatkuva hajaannus, teollisuuden rakennemuutos - Lahden kasvun vauhdittuminen, liikenneväylien rappeutuminen, pääomien puute - nopeaa itärataa käyttävät turistit eivät pysähdy tänne, väestökatoa ei saada pysähtymään - uudet market alueet vievät liikaa asiakkaita, venäläiset eivät pysähdy keskustaan, maakunnan sisäinen kilpailu Kotka-Kouvola - jäädään läpikulkukaupungiksi, kun ihmiset vie rahat naapurikaupunkeihin, kehityksen hidastuminen - kaupan jakautuminen kahteen keskukseen, lähikaupungit paremmassa logistisessa asemassa tulevien investointien suhteen - Eläköityminen + muuttotappio, elinkeinorakenteen muutos - läpikulkupaikaksi jääminen, kuntayhdistymisen hyödyntämättömyys, liika venäläisiin asiakkaisiin panostaminen, liika kompromissien hakeminen - markettialue - suuret kauppakeskuksryhmittymät vievät asiakkaita ja yrittäjiä pois keskustasta, työttömyys, ikääntyvä väestö, taloudellinen tilanne, ei politikointia vaan konsensus kaupunkilaisten parhaaksi stratefiaan - väestökato, rataverkosto, varuskunnan loppuminen - Ei osata arvostaa omaa kaupunkia, jokainen markkinoi!, Vanha maine turhimpana/(tylsimpänä kaupunkina - keskustan eläminen päivin -yön, kiinnostus häviää, ei uudistuksia - vanhoillisuus, ei muutoksia, kilpailu - Venäläiset turistit eivät pysähdy Kouvolassa, ei saada aikaiseksi päätöksiä, oman porukan vähättely ym. - Rahoitus / kannatettavuus - Keskusta-asukkaiden yksipuolistuminen, suuri määrä vanhuksia, ei lapsiperheitä, vanhoja rakennuksia puretaan edelleen - juuret puuttuu, vanhan puunjalostusteollisuuden loppuminen ja teollisuusympäristöjen purkaminen - Tervaskangas ym., Hajaantuminen - hidas kehitys jättää jälkeen - hintojen nostaminen keskiarvotasolle - menetäme aidon kilpailuvaltin! - ei hajoteta sitä mitä on pitkäjänteisesti tehty, rakennettu vuosia, keskitytään ja hoidetaan asiat kaikki huomioiden myös yhteistyön tarve kasvaa isojen kauppakeskusten kanssa, ei anneta ajatusten autioitua

6 6 2. Mitkä ovat mielestäsi keskustan kehittämisen suurimmat haasteet? Vastaajien määrä 30 Arvioi asteikolla 1-5 (5 = suurin haaste, 4 = melko suuri haaste, 3 = keskiverto haaste, 2 = pieni haaste, 1 = ei haasteellinen ollenkaan) Yhteensä Keskiarvo väestöpohja ja asiakasmäärä ,25 investointien kannattavuus ,59 liikennejärjestelmän toimivuus ,32 pysäköinnin järjestäminen ,04 ympäristön yleisilme, esteettinen vetovoima, virikkeellisyys ,62 elinvoimaisuus, sosiaalisuus, yhteisöllisyys ,48 palvelujen monipuolisuus ,27 asioinnin helppous, ympäristön esteettömyys ,5 asenteet ja muutosvastarinta, pitäytyminen vanhassa ja turvallisessa ,48 kaavoitusprosessin kesto ,44 viranhaltijoiden asenteet ,71 päätöksenteon hitaus ,04 yhteistyön toimivuus eri osapuolten välillä ,08 jokin muu, mikä? ,5 Yhteensä ,31 Avoimet vastaukset: arvio 5 - Uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, jonka kehitys vielä vaiheessa, mutta sitä voidaan alkaa voimallisesti edistää - tulevaisuuden ennakointi jatkuvana prosessina Avoimet vastaukset: arvio 4 - resurssit - Vanhaa ja arvokasta = historiallista ei osata linkittää nykypäivän mukavuuksiin. Elämyksellisyyttä tarvittaisiin.

7 7 Keskustan kehittämisen suurimmat haasteet palkkikuvaajana

8 8 3. Historialliset tilaisuudet iskevät aina yllättäen. Mikä olisi sellainen ihanteellinen kehitysmoottori tai -impulssi, joka kertaheitolla muuttaisi pelin ja pistäisi pyörät pyörimään Kouvolassa? Vastaajien määrä 23 Yleisimmät vastaukset: - Allegro, pietarilaiset, viisumivapaus 5kpl - kaupunkilaisten olohuone, katettu Manski 3kpl - huippusairaala keskustaan 3kpl - tasokas kongressikeskus 3kpl -veroprosentin laskeminen 2kpl - Kymijoen rantojen rakentaminen asumiseen ja virkistykseen 2kpl Muita poimintoja: - ilmaisia bussilinjoja keskusta-tervaskangas - pienoisrautatielinja kvl-tervaskangas-ksnk - kaupallinen lentokenttä - vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - iso juttu on elämänlaatu suhteessa kustannuksiin - yhteistyö ja innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä - Pietari-Kouvola -parikaupungin kehittäminen, valikoiduin konseptein Kaikki vastaukset: - Kaupunkilaistoiminnan mahdollistaminen, sisätila, johon voisi saada esiintymis- ja torivuoroja - Yliopisto, huippusairaala - Pietarilaisille - Veroprosentti alas - Matkailun kehittäminen, vetovoimatekijät! Teollisuuden elpyminen - Pietari - Kouvola (tai Kouvola - Pietari) parikaupungin kehittäminen - valikoidut konseptit - bisnes, kulttuuri, vapaa-aika ym. - Viisumivapaus + Allegro, Turvallinen kokous- ja kongressikaupunki rajan pinnassa - Venäjän kehitys, viisumivapaus, bioenergia - Kansainvälinen huippukokous, jota järjesteltäisiin pari vuotta. Pajon edustajien puolisoja käymässä, jolloin huomattaisiin, että turisteille nähtävää on vähän tai me paikalliset emme tiedä mitä voisi näyttää. - Ei yksittäistä sateentekijää - Elinkeinoinvestointi luokkaa rautatiekeskus täydennettynä lukuisilla pienemmillä hankkeilla - Uutta teknologiaa edustavan ison työvoimavaltaisen yrityksen saaminen Kouvolaan, joka synyttäisi työtä myös alihankkijoille - Sairaala ja kongressikeskus ydinkeskustaan, Manskin kattaminen siten, että rautatieasemalta ja parkkipaikoilta sisälle kaupungin ja kaupunkilaisten olohuoneeseen, kattaminen kytkee yhteen nykyiset kauppakeskukset ja Manskin liikkeet - Ranta rakentaminen rajusti käyntiin - poistetaan pysäköintimaksut, ilmaisia bussilinjoja Tervaskankaan ja keskustan välille, Kymijoen rantojen raju, nopea ja kunnollinen hyödyntäminen viihtymiseen ja asumiseen. Tuodaan pienoisrautatie (tyyliin Disneyland) kuljettamaan ihmisiä edullisesti Kouvola-Tervaskangas-Kuusankoski reitille jossa huomioitaisiin matkailulliset ja maisemalliset tekijät. - esim. talviurheiluun panostaminen, lentokenttä (kaupallinen) - katettu Manski josta katettu yhteys uuteen sairaalaan - EU:n kulttuuri- ja taide viraston saaminen Kouvolaan, Eiffel-torni - näkyvä tekeminen, keskusta-kuusankoski tien hyödyntäminen - IKEA, riittävän suuri kylpylähoelli esim Sommelon paikalle - Viisumivapaus. Vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - vero% alas - Suora junarata Helsinkiin ja Tampereelle vahvistaisi täydellistä saavutettavuutta. On otettava hyöty irti siitä, mikä meillä on jo vahvaa. Iso juttu on elämän laatu suhteessa elinkustannuksiin. - Yhteistyö, innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä, ollaan rohkeita kertomaan omat ajatukset, mistä syntyy uusia ilmeitä ja uskoa omaan työhönsä jokainen ja kerrotaan koko ajan Kouvolasta positiivisia asioita, onnellisesta elämästä. Sieltä syntyy pyörät ja pallot vierivät kivet ja vedet aivät sammaloidu.

9 9 4. Mitä palveluja mielestäsi Kouvolan keskustasta puuttuu, mitä tarvitaan ja miksi? Vastaajien määrä: 26 - ruoka- ja ravintolatarjontaa, gourmet, lähiruoka, luomu, ei ketjuja 11kpl - erikoiskauppoja 8kpl - kulttuuria tapahtumia 7kpl - majoituspalveluita 6kpl - kongressikeskus 4kpl Kaikki vastaukset: - Suomalaisen ruuan tasokas ravintola, persoonallisia ruokaravintoloita ylipäätään - Säpinää - toisi paremmat palvelut - Kaikkea löytyy, pienessä mittakaavassa - Matkailuneuvonnan palvelupiste keskelle kylää. Kahvilakulttuuria (aukioloa klo 7 lähtien ja pöytiin tarjoilua) ja kulttuurikahvila, jonka vetovoima perustuu muuhun (kin) kuin kaljaan. Auktorisoidut ja laatutestatut katusoittajat. - Kokous ja kongressitiloja. Majoituskapasiteettia. Viihtyminen, ravintolat - Korkeatasoinen ruokaravintola. Lähiruuan myynti muuallakin kuin torilla - Lisää hotelleja, kylpylä venäläisiä silmälläpitäen, lisää ruokaravintoloita ja yökerhoja, minigolfrata - Jos turisti ei halua ostoksille tai syömään on vaikea keksiä näytettävää esim. 13-vuotias kummipoikani ei keksinyt talvella mitään kivaa Kouvolassa, joten vein hänet parturiin. -viihdepalvelut, elokuvakeskus, hotellikapasiteetti, tasokas ruokaravintola (t) - Kulttuuripalveluita monipuolisesti ja laajasti (visuaaliset kulttuuripalvelut) - Laadukas ruokamyymälä tyyliin Stockmannin herkku, sisustustarvike myymälä, miesten vaateliike tyyliin entinen Hokkanen - Kongressikeskus, erilaiset merkkiketjujen liitteet - Lisää erikoisliikkeitä, kannattavuus vaan vaikeutuu aina - ravintolatarjonta yksipuolista esim. yritysvierailut ei riittäviä vaihtoehtoja. Helsingin Esplanaadin oloinen oleskelu ja terassipalveluiden kokonaisuus (keskuspuisto?) - Ulkoilma elokuvateatteri - toreja kyllä on - ilmaisia näytöksiä esim. 1 x kk läpi vuoden (tätä ei taida olla myöskään muilla kaupunkikeskustoilla), uudesta matkakeskuksesta ruotsinlaivatyylinen mutta parempi kuivamatkustussatama Pietari/Venäjä matkailijoille - vaatii matkatoimistoyhteistyötä - ei ole vastaavaa vielä kellään kaupungilla - Hiihtoputki - Musiikki-kulttuurikeskus, tasokkaat erikoisliikkeet, pysäköintitilat, ravintolamaailma liian ketjuuntunut, toinen xxxx-hotelli, jossa monipuoliset spa-palvelut - Keskusaukio, josta käsin saa tietoa ja jonne voi jättää palautetta. Iso mainostaulu Kouvolan tapahtumista ja LIVEseuranta jääkiekko-otteluista, koripallo-otteluista jne. - Matkailulle myyntiorganisaatio, pienet matkailuyrittäjät saatava yheen ja kustannukset jakoon, ei myöskään osata markkinoida - Manskin kiteytys - olohuone, palveluja keskustaan, sairaala? museot, galleriat. Kymijoen hyödyntäminen - kuusankoski, kaikkien oma esimerkillinen kuluttaminen / käyttäytyminen palvelujen ympärillä - Keskustasta puuttuu viikottaiset tapahtumat, syy lähteä keskustaan - Katettu kävelykatu, kilpailisi kauppakeskusten kanssa - Kunnollinen ravintola, pelkkiä ketjuravintoloita tarjolla. Viihtyisa ja elävä keskuspuisto. Pieniä omaperäisiä kivijalkakauppoja koskustassa hyvin vähän - Kulttuurin nomitoiikeskus vrt. Kuusankoski - Kouvola-talon kolmannen rakennusosan piti olla musiikki/luentosali/kongressikeskus, se tarvittaisiin ja lisäksi hotelli ja gourmet-ravintola. - Pieni joka naisen rautakauppa, hyvä ruokaravintola (persoonallinen) joka näkyy ja maistuu ja antaa elämyksiä yrittäjiä, jotka uskaltavat tehdä sitä omaa juttuaan ja uskon että he myös huomataan, oma leipäkauppa, juustoja herkkukauppa, miksi mennä sellaisia hakemaan hehtaarihalleista (sosiaalisuus, herkullisuus, kohtaaminen & ostaminen) iso sali/kongressi-tapahtuma-areena, missä on helppo tehdä tapahtumia

10 10 5. Miten suunnitteluprosessia voisi mielestäsi kehittää? Vastaajien määrä: 30 Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? - paras idea toteutettaisiin. Ei työpajoja vain ajojen takia - tulevaisuusseminaarit eri kohderyhmille - edellä mainitut monipuoliset väylät, vaihtelee eri kerroilla - parhaat ideat, laadukas toteutus, mahdollisimman avoin ja joustava prosessi - myös vanhaa rakennuskantaa pitää kunnioittaa ja hyödyntää - nykyinen toimintatapa on hyvä, mutta kehityksen on mentävä eteenpäin. Pitäisi saada konkreettisia asioita, joia lähdetään työstämään 6. Oletko itse kiinnostunut olemaan mukana keskustan suunnittelussa? Vastaajien määrä: 30

11 11 7. Arviosi seminaarin onnistumisesta: Vastaajien määrä: 28 Arvioi onnistumista asteikolla 1-5 (5 = erittäin onnistunut, 4 = melko onnistunut, 3 = tavanomainen, 2 = jonkin verran kehitettävää, 1 =epäonnistui, paljon kehitettävää) Puheenvuorojen herättämiä ajatuksia: Vastaajien määrä: 10 - Rohkeutta tarvitaan! - Enemmän konkretiaa kuin esim. historiaa - Mikään brändäys ei auta jos se ei pohjaudu totuuteen. Kouvola ei ole mapsiystävällinen jos mainoksessa esiintyy lapsia. Henkilökunta päiväkodeissa on silloin avainasemassa. - välillä täytyy ajatella isosti /Wartiainen, mutta yhteistyössä tavallisten yrittäjien kanssa /Jaana Hakala. Osattava katsoa ulkopuolisen silmin. - lähiruoka/luomumyymälät kauppahalliin ja uusiin kauppakeskuksiin - Sairaala rautatieaseman läheisyyteen on hyvä idea, muutenkin uusi sairaala pikaisesti rakenteille - Kai Wartiaisella räväkkä esitys!! - Kai Wartiaisella hieno esitys ja hyviä ideoita - Wartiaisen bulevardi-ajatus oli loistava - Verottikohan kesäkuun alku yrittäjien osallistumista? Paljon ajatuksia ja hyviä avauksia, nyt töihin ja ideoita viemään määränpäähän

12 12 8. Muita terveisiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita: Vastaajien määrä: 18 - Kultturia pienin keinoin kaupunkilaisten keskelle, se parantaa hyvinvointia. Näyttelyvitriinejä kauppakeskuksiin ja mahdollisesti jopa ulos. - Keskustan kehittäminen on hyvä asia. Matkailuhankkeista ja urheilun otetta tuli kehittää, että Kouvola saisi tunnettuutta muuallakin kuin Kouvolassa. - Jalankulkija on Kouvolassa turvaton, erityisesti jos samaan aikaan palaa vihreä kääntyville autoille ja jalankulkijoille. Jalankulkijat paremmin = turvallisemmin huomioon. - Kymijoen kaupunki konkretisoituu kaavoittamalla/rakentamalla Kymijoen rantaan/varrelle korkeatasoisia asuntoja - Hyvä tilaisuus... jatkoa toivon - Keltin sillan kohdalle saisi ohijuoksutuskanavalla koskimelontakeskuksen joka pysäytäisi varmasti myös muuta liikennettä. Keskustaliittymä kuutostiella, paluumuuttajia varmasti olisi ikäryhmässä jos Helsinki yhteyttä edelleen helpotettaisiin. - Ideoita edellä ja varmasti lisää muilla. Kannustan rohkeisiin ratkaisuihin ja jatkuvaan liikkeeseen. - Uskallusta - Odotammeko liikaa / lataammeko liikaa odotuksia Venäjän matkailijoiden kiinnostumiseen Kouvolasta. On tärkeä asia, mutta laajempaakin markkinointia muillekin kuluttajille ei pidä unohtaa. - kansainvälinen sairaala ja hyvinvointipalvelut, panostaminen luomuviljelyyn, logistiikka palvelujen kehittäminen mm. sähkö, liikenne (tavara,henkilö), maaseudun energian tuotanto, mihin on jäänyt ilmailu ja sen hyödyntäminen, Kouvolassa kaksi lentokenttää?? - Ajankohta ei lomasesonkiin (kuten Monni puhui) - Paikallinen yrittäjyys näkyville kunta 7:n ymärillä yhteenhenkeen puhaltaminen. Muutokset sallittuja ja tarvittavia - Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan tulee yhdessä tehdä markkinointia Venäjälle, jolla saadaan suurempi kiinnostus ja enemmän elämuksiä eri käyttäjille. Repovesi erityisesti otettava mukaan. - Ennakkoluulottomuutta kehiin. Miettimään todella mikä olisi Kouvolan juttu. - Monipuolisempaa asuntotuotantoa keskustaan ja keskustan läheisyyteen, lapsiperheille mahdollisuus keskustaasumiseen. - Tämä täytyy uusi v Kävelykeskustan laajentaminen Kouvola-talolle loisi edellytykset kulttuurikaupungille. Voisiko kaupunki osallistua työmatkakustannuksiin silloin kun työssäkävijä asuu Kouvolassa, mutta käy töissä muualla? Hyötynä voisi olla useamman muualla työskentelevän muutto Kouvolaan. - Ollaan innostuneita

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme Etelä-Savo Saimaan maakunta I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme I Meidän n maakuntamme Järvi-Suomen sydämessä Ainutlaatuinen Saimaa, Suomen suurin sisävesistö. 300

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi

Cursor. Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä. 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Cursor Verkkoaivoriihi elinkeinostrategian päivityksen tueksi Tiivistelmä 2.4.2016 Teppo Nieminen Tuomo Lähdeniemi Sisältö Yhteenveto Tavoitteet Tulokset Yhteenveto ja suositukset Liitteet Toteutus ja

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti Vuoden 2002 Kylä Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti OSUUSKUNTA VUONIS VUONISLAHDEN KYLÄSEURA RY KYLÄMATKAILUN RAAMIT Yhteistoimintaa Verkottumista

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Kalle Michelsen 23.3.2010 25.3.2010 1 Matkailun megatrendit Post-modernissa maailmassa matkailu tapahtuu monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI / KIMITOÖN

KEMIÖNSAARI / KIMITOÖN KEMIÖNSAARI / KIMITOÖN Brandityön kick-off 14.4. Selkeä näkymä tulevaisuudesta ohjaa kaikkea tekemistä Kun unelma on yhteinen, visiosta tulee mahdollinen Matka nykytilasta visioon on brandin strategia

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen Tavoitteet 25.3.2014 Ohjausryhmän työpaja 25.3.2014 Käsitellyt teemat 1. Asuminen 2. Liikenne 3. Palvelut ja työpaikat Ohjausryhmä = - Kaupunginjohto - Luottamushenkilöiden edustus

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh.

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh. Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen Kotialue Oy / Mikko Virkamäki mikko.virkamaki@kotialue.fi Puh. 050 5937282 Esiselvityksen tavoite Esiselvityksen tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky. Aulanko Jaakko Kiander

Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky. Aulanko Jaakko Kiander Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky Aulanko 6.9.2013 Jaakko Kiander Pääkaupunkiseutu ja Suomen talous Suomen talouden perusta on edelleen raskaassa teollisuudessa mutta kasvun moottorit

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011 Hyvinvointi megatrendinä Sisältö Miksi vastuullisuus, hyvinvointi ja hitaus voimistuu kuluttajakäyttäytymisessä? Elämysyhteiskunnasta

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kouvolan elinvoimakäänne miten se tehdään

Kouvolan elinvoimakäänne miten se tehdään Khej 27.4.2016 liite numero 3 asia 5 Kouvolan elinvoimakäänne miten se tehdään Eero Holstila, janne a 11.4.2016 Khej 27.4.2016 liite numero 3 asia 5 Mitä on elinvoima? Uuden kunnan ydintehtävä Elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot