Kouvolavisio Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolavisio 2030. Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari 7.6.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI Kouvolavisio 2030 keskustan kehittämisseminaari Keskustan kehittämiskysely seminaarin osanottajien evästyksiä suunnittelijoille raportti

2 2 1. Kouvolan keskustan SWOT Arvioi, mitkä ovat Kouvolan keskustan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat suhteessa lähimpiin kaupunkikeskustoihin (Lahti, Lappeenranta, Kotka, Mikkeli). vahvuudet heikkoudet - keskustan tiiviys, palvelut lähellä 13 kpl - sijainti, hyvät liikenneyhteydet, saavutettavuus 13 kpl - hyvät, monipuoliset palvelut 5 kpl - kävelykatu 5kpl - vahva yhteistyö - halu kehittyä - rohkeus - puistot - kevyen liikenteen väylät mahdollisuudet - asutuksen ja väestön hajanaisuus 7 kpl - identiteetti, asenteet, maine 7kpl - väestökehitys 6kpl - rumuus, virastokolossit 4kpl - keskusta-alueen rajautuvuus 3kpl - yhteistyön puute 3kpl - resurssien /eurojen puute 3kpl - paraatiaukion puute 2kpl - veden puute 2kpl + - uhat - rautatie, Allegro, pietarilaiset, pendelöinti 12 kpl - vesi, Kymijoki 5kpl - yrittäjien yhteistyö, palvelupaketit 5kpl - keskustan kehittäminen edelleen 5kpl -sijainti/saavutettavuus 4kpl - markkinointi 4kpl - maaseudun, Repoveden hyödyntäminen 4kpl - market -alueen imu, alueen pirstaloituminen 7kpl - kehityksen hidastuminen 5kpl - väestökehitys 5kpl -kilpailu maakunnan sisällä ja lähialueen kanssa 4kpl - taloudellinen tilanne 3 kpl - elinkeinoelämän muutos 2kpl Kaikki vastaukset: Kouvolan keskustan vahvuudet Vastaajien määrä: 29 - Tiiviys, kaikki lähellä - Flow-asema - Tiiviys, rakenteeltaan uutta - kävelykatu, selkeä keskusta, saavutettavuus - virrat, sijainti - sijainti, liikenneyhteydet, rautatie - kompakti, hyvä palvelutarjonta, saavutettavuus, asema keskellä - Osaamista - Kouvolassa on paljon eläkeläisiä, Palvelut ovat toisiaan lähellä - liikenteelliset yhteydet, kesäasukasmäärät ja mökkipaikan maine - kompaktius, pyörätiestö, rautatie - risteyskaupunki, hyvät liikenneyhteydet Helsinki / Pietari, kompakti koko - Palvelut monipuoliset yleisellä tasolla, sijainti rautatien ja teiden keskellä, kooltaan ei liian pieni tai liian iso - Vaikea alue, Ihmiset yleensä - ydinkeskusta ja Manski, halu kehittää - koko seudun suurin, Suomen 10., kaupan panostukset, logistinen sijainti

3 3 - vahva yhteistyö (=Kymen lääni), kansainvälinen näkemys, rohkeus - puistot, kevyenliikenteen väylät, kompakti liikekeskusta - Hyvät junayhteydet itään, länteen ja pohjoiseen, kumpakti ydinkeskusta, kävelykatu, yrittäjähenkisyys - Manski, keskuspuisto, Hansa, asema - Kompakti, ei liian laaja, turvallinen, Monipuolisuus, kaupunki/maaseutu, Kymijoki ja rautatiet, isojen läheisyys (Helsinki ja Pietari) - yhteistyö, näkyvyys, sijainti, turvallinen, tarjonta, palvelut - uusi kehittyvä kaupunki, monen asian pilotti, Repovesim Vuohijärvi ym - Monimuotoisuus - hyvä kävelykatu, kuntaliitosten myötä rantakaupunki -Kymijoki, kaupunkimainen keskusta osittain - kompakti keskusta - tiiviys, rakenteeltaan uutta - laadukas henkinen/kulttuuri elämä, halvat elinkustannukset, hyvät kulkuyhteydet - lähellä kaikkea, kaikkia, yhteistyö yrittäjien, kiinteistöjen, asukkaiden ja kaupungin eri hallintoalojen kanssa reilu 12 vuotta vanhaa/luottamus eri toimiin Kouvolan keskustan heikkoudet Vastaajien määrä: 29 - keskusta alue ainakin henkisesti päättyy nopeasti Manskin jälkeen - Heikko paikkatunne - Jyrkkä rajautuminen rautatie-salpausselänkatu - palveluiden määrä, esteettisesti ruma, yrittäjien yhteistyö - kaupunkilaisuus, kaupunkiprofiili uhkaa jäädä maaseutu(poliittisen) ajattelun alle -väestöpohja, asenteet, pääomien puute - väkeä lisää muuten kuihtuu, maakunnan keskusten yhteistyö menossa taas heikompaan suuntaan, liika vaatimattomuus - liian vähän korkeakouluja - Kouvolalaisten ikääntyminen, Lapsiperheen etu ei ole ykkös-,kakkos- eikä kolmossijalla - alueen laajuus ja hajanaisuus - vesielementin puute, virastokolossit, liittymien heikkoudet eräiltä osin - Väestökato ja -rakenne, nuoret lähtevät, savupiipputeollisuuden myötä yrittäjyyteen suhtautuminen - Palvelut eivät monipuolisuudeltaan vasta kokoisen kaupungin tasoa, houkuttelevuus puuttuu yleisilmeen osalta, hajanainen, yhdistävä tekijä puuttuu -vesistö liian kaukana keskustasta, maaseutuväkeä, ostovoima/halu vähäistä - päättäjät vielä 6-kuntaisia, urheilujoukkueiden areenat (Mypa, Kouvot, KPL), Kouvostoliitto maine - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti - talvi-kouvolan huomioimattomuus, uskalluksen puute, budget-sidonnaisuus, perinteisyys, pidättäytyminen ensisessä, mallin katsominen muista pikku -kaupungeista - paraatiaukio puuttuu (= keskustori + raatinuone), pientalovaltainen - etelään meno julkisin liikennevälinein ontuu, matkailijoille ei olla vetovoimainen kohde, tasokas ns.luksus tarjonta puuttuu, keskuspuisto, vihreys, viihtyisyys puutteellista, nuorison muuttoliike, ei tarpeeksi opiskelumahdollisuuksia - huono tunnettavuus, väestö hajalla laajalla alueella - Tapahtumien puute, kulttuuri, Päätöksenteon uskaltamattomuus, Yhteistyön puute, isot/pienet yrittäjät - kokooja puuuttuu, Eläköityminen, ei uskalleta astua epämukavuusalueelle - hyvän palvelun taso, ohikulkumatka, heikko tunnettuus Pietarissa - opasteet - vanhan Kouvolan huono maine, puuttuu kylpylähotelli, aseman seudun kolkkous -Hajanaisuus, Parkkipaikat - vaatimaton tori, 70-luvun vetonikaupungin imago, ei vesistöä keskustan ulottuvilla, historian lyhyet juuret,

4 4 hajanainen keskustarakenne - väestömäärän kehitys - jyrkkä rajautuminen: rautatie-salpausselänkatu - huono itsetunto ja oma arvostus - nähdäänkö, uskelletaanko yhdessä kehittää ja olla urbaanisen rohkeita, taloudelliset resurssit tänä päivänä on jonkinlainen jarru tehdä muutoksia Kouvolan keskustan mahdollisuudet Vastaajien määrä: 29 - Puistojen ja oleskelualueiden kehittäminen, rautatien seudun jatkaminen keskustaan päin - Vesi, hyvät yhteydet - Yhteisesiintyminen ja tarjontapaketit - yrittäjien yhteistyö, kävelykeskustan kehittäminen, puukeskusta, vihreys - aluekeskuksen mittaisella profiililla tapahtuva toiminta ja esiintyminen, Pietari-Gatewayn konkretisointi - strategia, palveluliiketoiminta - viisumivapaus, kuntaliitos - sijainnin hyödyntäminen, vesi-elementin hyödyntäminen, merkkinointia voi vain tehostaa, Manskin kattaminen - Allegro - pietarilaiset - Kouvolasta kehitettäisiin lapsimyönteinen kaupunki esim. päiväkodissa suhtauduttaisiin positiivisesti yksinhuoltajiin - tonttimaan riittävyys/kaavoitus, Venäjä ja venäläiset - rajaliikenne, kansainväliset yritykset - rautatie, vt 6 varsi, kaupalliset mahdollisuudet - junayhteyksien myötä venäläisten ostovoiman lisääntyminen, Tervaskankaan hyödyntäminen myös keskustan hyväksi, Luontomatkailu asukasta talousalueella 2 tunnin aikavyöhykkeen sisällä miljoonia potentiaaliaia asiakkaita keskittää julkiset ja yksityiset palvelut 1,5 km halkaisijan kokoiselle ympyrälle - Kymijoen hyödyntäminen - Tykkimäen alueen kehittäminen, uudet keskustaprojektit, seminaarikeskus Pietari-Helsinki puolivälissä - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, elinkeinorakenteen muutos, maaseutu - Perinteisestä irtautuminen, visio > skenaari, uskallus-ennakkoluulottomuus, ulkopuolinen katsantonäkökulma, omien asukkaiden viihtyvyyden lisäys -varaa tiivistää eli lisätä palvelupisteitä, asema keskellä - Allegrojuna - venäläiset matkailijat lentokenttä Uttiin hyvinvointikeskus, spa, Kymijoen varteen Golf-keskuksen viereen - Rantatie, Kymijoki - vesistöt, maaseutu - Monipuolinen tarjonta, isoja ja pieniä toimijoita käsikädessä, Moderni kehittäminen, tehdään tulevaisuutta eikää haikailla menneeeseen - Tunnettuus, monipuolisuus, palveluiden lisääntyminen - matkailun kehittäminen, Allegrot pysähtyvät Kouvolassa, työpaikkojen lisäys palvelualalla - Vain taivas on rajana - täydennysrakennuspaikkoja löytyy, Kymijoen hyödyntäminen voimakkaammin esim. Kuusankosken keskustassa, ulkoilureitit, nopean rautatien hyödyntäminen, vanhojen teollisuusalueiden uudelleen käyttö ja kaupunkiimagon vahvistaminen - Saavutettavuus, Venäjä hankkeet - yhteisesiintyminen, tarjontapaketit - pendelöinti kaikkialle - rajattomat työmarkkinat - yhteistyön lisääminen markkinoinnin ja maaseutuyrittäjien kanssa, ennakkoluulottomat avaukset kehittämiselle, niin että erottaudutaan muista

5 5 Kouvolan keskustan uhat Vastaajien määrä: 29 - Market alue? Inflaation aiheuttama ostovoiman heikentyminen - Ajattelu ei uudistu - Hidas kehitys jättää jälkeen - yrittäjien yhteistyö, tylsä kivierämaa, kauppojen/palveluiden siirtyminen - pirstaloituminen (panosten + ajatusten) - tahtotilan puute, poliittiset riskit / Venäjä - keskinäinen riitely, halu hakea viholliset läheltä (Kotka, Lappeenranta, Lahti) - Tervaskangas, Nuoriso muuttaa pois - Kaikkien lapsiperheiden joukkopako Kouvolasta - oman kylän pönkitys päätöksenteossa - jatkuva hajaannus, teollisuuden rakennemuutos - Lahden kasvun vauhdittuminen, liikenneväylien rappeutuminen, pääomien puute - nopeaa itärataa käyttävät turistit eivät pysähdy tänne, väestökatoa ei saada pysähtymään - uudet market alueet vievät liikaa asiakkaita, venäläiset eivät pysähdy keskustaan, maakunnan sisäinen kilpailu Kotka-Kouvola - jäädään läpikulkukaupungiksi, kun ihmiset vie rahat naapurikaupunkeihin, kehityksen hidastuminen - kaupan jakautuminen kahteen keskukseen, lähikaupungit paremmassa logistisessa asemassa tulevien investointien suhteen - Eläköityminen + muuttotappio, elinkeinorakenteen muutos - läpikulkupaikaksi jääminen, kuntayhdistymisen hyödyntämättömyys, liika venäläisiin asiakkaisiin panostaminen, liika kompromissien hakeminen - markettialue - suuret kauppakeskuksryhmittymät vievät asiakkaita ja yrittäjiä pois keskustasta, työttömyys, ikääntyvä väestö, taloudellinen tilanne, ei politikointia vaan konsensus kaupunkilaisten parhaaksi stratefiaan - väestökato, rataverkosto, varuskunnan loppuminen - Ei osata arvostaa omaa kaupunkia, jokainen markkinoi!, Vanha maine turhimpana/(tylsimpänä kaupunkina - keskustan eläminen päivin -yön, kiinnostus häviää, ei uudistuksia - vanhoillisuus, ei muutoksia, kilpailu - Venäläiset turistit eivät pysähdy Kouvolassa, ei saada aikaiseksi päätöksiä, oman porukan vähättely ym. - Rahoitus / kannatettavuus - Keskusta-asukkaiden yksipuolistuminen, suuri määrä vanhuksia, ei lapsiperheitä, vanhoja rakennuksia puretaan edelleen - juuret puuttuu, vanhan puunjalostusteollisuuden loppuminen ja teollisuusympäristöjen purkaminen - Tervaskangas ym., Hajaantuminen - hidas kehitys jättää jälkeen - hintojen nostaminen keskiarvotasolle - menetäme aidon kilpailuvaltin! - ei hajoteta sitä mitä on pitkäjänteisesti tehty, rakennettu vuosia, keskitytään ja hoidetaan asiat kaikki huomioiden myös yhteistyön tarve kasvaa isojen kauppakeskusten kanssa, ei anneta ajatusten autioitua

6 6 2. Mitkä ovat mielestäsi keskustan kehittämisen suurimmat haasteet? Vastaajien määrä 30 Arvioi asteikolla 1-5 (5 = suurin haaste, 4 = melko suuri haaste, 3 = keskiverto haaste, 2 = pieni haaste, 1 = ei haasteellinen ollenkaan) Yhteensä Keskiarvo väestöpohja ja asiakasmäärä ,25 investointien kannattavuus ,59 liikennejärjestelmän toimivuus ,32 pysäköinnin järjestäminen ,04 ympäristön yleisilme, esteettinen vetovoima, virikkeellisyys ,62 elinvoimaisuus, sosiaalisuus, yhteisöllisyys ,48 palvelujen monipuolisuus ,27 asioinnin helppous, ympäristön esteettömyys ,5 asenteet ja muutosvastarinta, pitäytyminen vanhassa ja turvallisessa ,48 kaavoitusprosessin kesto ,44 viranhaltijoiden asenteet ,71 päätöksenteon hitaus ,04 yhteistyön toimivuus eri osapuolten välillä ,08 jokin muu, mikä? ,5 Yhteensä ,31 Avoimet vastaukset: arvio 5 - Uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, jonka kehitys vielä vaiheessa, mutta sitä voidaan alkaa voimallisesti edistää - tulevaisuuden ennakointi jatkuvana prosessina Avoimet vastaukset: arvio 4 - resurssit - Vanhaa ja arvokasta = historiallista ei osata linkittää nykypäivän mukavuuksiin. Elämyksellisyyttä tarvittaisiin.

7 7 Keskustan kehittämisen suurimmat haasteet palkkikuvaajana

8 8 3. Historialliset tilaisuudet iskevät aina yllättäen. Mikä olisi sellainen ihanteellinen kehitysmoottori tai -impulssi, joka kertaheitolla muuttaisi pelin ja pistäisi pyörät pyörimään Kouvolassa? Vastaajien määrä 23 Yleisimmät vastaukset: - Allegro, pietarilaiset, viisumivapaus 5kpl - kaupunkilaisten olohuone, katettu Manski 3kpl - huippusairaala keskustaan 3kpl - tasokas kongressikeskus 3kpl -veroprosentin laskeminen 2kpl - Kymijoen rantojen rakentaminen asumiseen ja virkistykseen 2kpl Muita poimintoja: - ilmaisia bussilinjoja keskusta-tervaskangas - pienoisrautatielinja kvl-tervaskangas-ksnk - kaupallinen lentokenttä - vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - iso juttu on elämänlaatu suhteessa kustannuksiin - yhteistyö ja innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä - Pietari-Kouvola -parikaupungin kehittäminen, valikoiduin konseptein Kaikki vastaukset: - Kaupunkilaistoiminnan mahdollistaminen, sisätila, johon voisi saada esiintymis- ja torivuoroja - Yliopisto, huippusairaala - Pietarilaisille - Veroprosentti alas - Matkailun kehittäminen, vetovoimatekijät! Teollisuuden elpyminen - Pietari - Kouvola (tai Kouvola - Pietari) parikaupungin kehittäminen - valikoidut konseptit - bisnes, kulttuuri, vapaa-aika ym. - Viisumivapaus + Allegro, Turvallinen kokous- ja kongressikaupunki rajan pinnassa - Venäjän kehitys, viisumivapaus, bioenergia - Kansainvälinen huippukokous, jota järjesteltäisiin pari vuotta. Pajon edustajien puolisoja käymässä, jolloin huomattaisiin, että turisteille nähtävää on vähän tai me paikalliset emme tiedä mitä voisi näyttää. - Ei yksittäistä sateentekijää - Elinkeinoinvestointi luokkaa rautatiekeskus täydennettynä lukuisilla pienemmillä hankkeilla - Uutta teknologiaa edustavan ison työvoimavaltaisen yrityksen saaminen Kouvolaan, joka synyttäisi työtä myös alihankkijoille - Sairaala ja kongressikeskus ydinkeskustaan, Manskin kattaminen siten, että rautatieasemalta ja parkkipaikoilta sisälle kaupungin ja kaupunkilaisten olohuoneeseen, kattaminen kytkee yhteen nykyiset kauppakeskukset ja Manskin liikkeet - Ranta rakentaminen rajusti käyntiin - poistetaan pysäköintimaksut, ilmaisia bussilinjoja Tervaskankaan ja keskustan välille, Kymijoen rantojen raju, nopea ja kunnollinen hyödyntäminen viihtymiseen ja asumiseen. Tuodaan pienoisrautatie (tyyliin Disneyland) kuljettamaan ihmisiä edullisesti Kouvola-Tervaskangas-Kuusankoski reitille jossa huomioitaisiin matkailulliset ja maisemalliset tekijät. - esim. talviurheiluun panostaminen, lentokenttä (kaupallinen) - katettu Manski josta katettu yhteys uuteen sairaalaan - EU:n kulttuuri- ja taide viraston saaminen Kouvolaan, Eiffel-torni - näkyvä tekeminen, keskusta-kuusankoski tien hyödyntäminen - IKEA, riittävän suuri kylpylähoelli esim Sommelon paikalle - Viisumivapaus. Vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - vero% alas - Suora junarata Helsinkiin ja Tampereelle vahvistaisi täydellistä saavutettavuutta. On otettava hyöty irti siitä, mikä meillä on jo vahvaa. Iso juttu on elämän laatu suhteessa elinkustannuksiin. - Yhteistyö, innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä, ollaan rohkeita kertomaan omat ajatukset, mistä syntyy uusia ilmeitä ja uskoa omaan työhönsä jokainen ja kerrotaan koko ajan Kouvolasta positiivisia asioita, onnellisesta elämästä. Sieltä syntyy pyörät ja pallot vierivät kivet ja vedet aivät sammaloidu.

9 9 4. Mitä palveluja mielestäsi Kouvolan keskustasta puuttuu, mitä tarvitaan ja miksi? Vastaajien määrä: 26 - ruoka- ja ravintolatarjontaa, gourmet, lähiruoka, luomu, ei ketjuja 11kpl - erikoiskauppoja 8kpl - kulttuuria tapahtumia 7kpl - majoituspalveluita 6kpl - kongressikeskus 4kpl Kaikki vastaukset: - Suomalaisen ruuan tasokas ravintola, persoonallisia ruokaravintoloita ylipäätään - Säpinää - toisi paremmat palvelut - Kaikkea löytyy, pienessä mittakaavassa - Matkailuneuvonnan palvelupiste keskelle kylää. Kahvilakulttuuria (aukioloa klo 7 lähtien ja pöytiin tarjoilua) ja kulttuurikahvila, jonka vetovoima perustuu muuhun (kin) kuin kaljaan. Auktorisoidut ja laatutestatut katusoittajat. - Kokous ja kongressitiloja. Majoituskapasiteettia. Viihtyminen, ravintolat - Korkeatasoinen ruokaravintola. Lähiruuan myynti muuallakin kuin torilla - Lisää hotelleja, kylpylä venäläisiä silmälläpitäen, lisää ruokaravintoloita ja yökerhoja, minigolfrata - Jos turisti ei halua ostoksille tai syömään on vaikea keksiä näytettävää esim. 13-vuotias kummipoikani ei keksinyt talvella mitään kivaa Kouvolassa, joten vein hänet parturiin. -viihdepalvelut, elokuvakeskus, hotellikapasiteetti, tasokas ruokaravintola (t) - Kulttuuripalveluita monipuolisesti ja laajasti (visuaaliset kulttuuripalvelut) - Laadukas ruokamyymälä tyyliin Stockmannin herkku, sisustustarvike myymälä, miesten vaateliike tyyliin entinen Hokkanen - Kongressikeskus, erilaiset merkkiketjujen liitteet - Lisää erikoisliikkeitä, kannattavuus vaan vaikeutuu aina - ravintolatarjonta yksipuolista esim. yritysvierailut ei riittäviä vaihtoehtoja. Helsingin Esplanaadin oloinen oleskelu ja terassipalveluiden kokonaisuus (keskuspuisto?) - Ulkoilma elokuvateatteri - toreja kyllä on - ilmaisia näytöksiä esim. 1 x kk läpi vuoden (tätä ei taida olla myöskään muilla kaupunkikeskustoilla), uudesta matkakeskuksesta ruotsinlaivatyylinen mutta parempi kuivamatkustussatama Pietari/Venäjä matkailijoille - vaatii matkatoimistoyhteistyötä - ei ole vastaavaa vielä kellään kaupungilla - Hiihtoputki - Musiikki-kulttuurikeskus, tasokkaat erikoisliikkeet, pysäköintitilat, ravintolamaailma liian ketjuuntunut, toinen xxxx-hotelli, jossa monipuoliset spa-palvelut - Keskusaukio, josta käsin saa tietoa ja jonne voi jättää palautetta. Iso mainostaulu Kouvolan tapahtumista ja LIVEseuranta jääkiekko-otteluista, koripallo-otteluista jne. - Matkailulle myyntiorganisaatio, pienet matkailuyrittäjät saatava yheen ja kustannukset jakoon, ei myöskään osata markkinoida - Manskin kiteytys - olohuone, palveluja keskustaan, sairaala? museot, galleriat. Kymijoen hyödyntäminen - kuusankoski, kaikkien oma esimerkillinen kuluttaminen / käyttäytyminen palvelujen ympärillä - Keskustasta puuttuu viikottaiset tapahtumat, syy lähteä keskustaan - Katettu kävelykatu, kilpailisi kauppakeskusten kanssa - Kunnollinen ravintola, pelkkiä ketjuravintoloita tarjolla. Viihtyisa ja elävä keskuspuisto. Pieniä omaperäisiä kivijalkakauppoja koskustassa hyvin vähän - Kulttuurin nomitoiikeskus vrt. Kuusankoski - Kouvola-talon kolmannen rakennusosan piti olla musiikki/luentosali/kongressikeskus, se tarvittaisiin ja lisäksi hotelli ja gourmet-ravintola. - Pieni joka naisen rautakauppa, hyvä ruokaravintola (persoonallinen) joka näkyy ja maistuu ja antaa elämyksiä yrittäjiä, jotka uskaltavat tehdä sitä omaa juttuaan ja uskon että he myös huomataan, oma leipäkauppa, juustoja herkkukauppa, miksi mennä sellaisia hakemaan hehtaarihalleista (sosiaalisuus, herkullisuus, kohtaaminen & ostaminen) iso sali/kongressi-tapahtuma-areena, missä on helppo tehdä tapahtumia

10 10 5. Miten suunnitteluprosessia voisi mielestäsi kehittää? Vastaajien määrä: 30 Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? - paras idea toteutettaisiin. Ei työpajoja vain ajojen takia - tulevaisuusseminaarit eri kohderyhmille - edellä mainitut monipuoliset väylät, vaihtelee eri kerroilla - parhaat ideat, laadukas toteutus, mahdollisimman avoin ja joustava prosessi - myös vanhaa rakennuskantaa pitää kunnioittaa ja hyödyntää - nykyinen toimintatapa on hyvä, mutta kehityksen on mentävä eteenpäin. Pitäisi saada konkreettisia asioita, joia lähdetään työstämään 6. Oletko itse kiinnostunut olemaan mukana keskustan suunnittelussa? Vastaajien määrä: 30

11 11 7. Arviosi seminaarin onnistumisesta: Vastaajien määrä: 28 Arvioi onnistumista asteikolla 1-5 (5 = erittäin onnistunut, 4 = melko onnistunut, 3 = tavanomainen, 2 = jonkin verran kehitettävää, 1 =epäonnistui, paljon kehitettävää) Puheenvuorojen herättämiä ajatuksia: Vastaajien määrä: 10 - Rohkeutta tarvitaan! - Enemmän konkretiaa kuin esim. historiaa - Mikään brändäys ei auta jos se ei pohjaudu totuuteen. Kouvola ei ole mapsiystävällinen jos mainoksessa esiintyy lapsia. Henkilökunta päiväkodeissa on silloin avainasemassa. - välillä täytyy ajatella isosti /Wartiainen, mutta yhteistyössä tavallisten yrittäjien kanssa /Jaana Hakala. Osattava katsoa ulkopuolisen silmin. - lähiruoka/luomumyymälät kauppahalliin ja uusiin kauppakeskuksiin - Sairaala rautatieaseman läheisyyteen on hyvä idea, muutenkin uusi sairaala pikaisesti rakenteille - Kai Wartiaisella räväkkä esitys!! - Kai Wartiaisella hieno esitys ja hyviä ideoita - Wartiaisen bulevardi-ajatus oli loistava - Verottikohan kesäkuun alku yrittäjien osallistumista? Paljon ajatuksia ja hyviä avauksia, nyt töihin ja ideoita viemään määränpäähän

12 12 8. Muita terveisiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita: Vastaajien määrä: 18 - Kultturia pienin keinoin kaupunkilaisten keskelle, se parantaa hyvinvointia. Näyttelyvitriinejä kauppakeskuksiin ja mahdollisesti jopa ulos. - Keskustan kehittäminen on hyvä asia. Matkailuhankkeista ja urheilun otetta tuli kehittää, että Kouvola saisi tunnettuutta muuallakin kuin Kouvolassa. - Jalankulkija on Kouvolassa turvaton, erityisesti jos samaan aikaan palaa vihreä kääntyville autoille ja jalankulkijoille. Jalankulkijat paremmin = turvallisemmin huomioon. - Kymijoen kaupunki konkretisoituu kaavoittamalla/rakentamalla Kymijoen rantaan/varrelle korkeatasoisia asuntoja - Hyvä tilaisuus... jatkoa toivon - Keltin sillan kohdalle saisi ohijuoksutuskanavalla koskimelontakeskuksen joka pysäytäisi varmasti myös muuta liikennettä. Keskustaliittymä kuutostiella, paluumuuttajia varmasti olisi ikäryhmässä jos Helsinki yhteyttä edelleen helpotettaisiin. - Ideoita edellä ja varmasti lisää muilla. Kannustan rohkeisiin ratkaisuihin ja jatkuvaan liikkeeseen. - Uskallusta - Odotammeko liikaa / lataammeko liikaa odotuksia Venäjän matkailijoiden kiinnostumiseen Kouvolasta. On tärkeä asia, mutta laajempaakin markkinointia muillekin kuluttajille ei pidä unohtaa. - kansainvälinen sairaala ja hyvinvointipalvelut, panostaminen luomuviljelyyn, logistiikka palvelujen kehittäminen mm. sähkö, liikenne (tavara,henkilö), maaseudun energian tuotanto, mihin on jäänyt ilmailu ja sen hyödyntäminen, Kouvolassa kaksi lentokenttää?? - Ajankohta ei lomasesonkiin (kuten Monni puhui) - Paikallinen yrittäjyys näkyville kunta 7:n ymärillä yhteenhenkeen puhaltaminen. Muutokset sallittuja ja tarvittavia - Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan tulee yhdessä tehdä markkinointia Venäjälle, jolla saadaan suurempi kiinnostus ja enemmän elämuksiä eri käyttäjille. Repovesi erityisesti otettava mukaan. - Ennakkoluulottomuutta kehiin. Miettimään todella mikä olisi Kouvolan juttu. - Monipuolisempaa asuntotuotantoa keskustaan ja keskustan läheisyyteen, lapsiperheille mahdollisuus keskustaasumiseen. - Tämä täytyy uusi v Kävelykeskustan laajentaminen Kouvola-talolle loisi edellytykset kulttuurikaupungille. Voisiko kaupunki osallistua työmatkakustannuksiin silloin kun työssäkävijä asuu Kouvolassa, mutta käy töissä muualla? Hyötynä voisi olla useamman muualla työskentelevän muutto Kouvolaan. - Ollaan innostuneita

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Haasteet ja pullonkaulat

Haasteet ja pullonkaulat Kotipaikka on tärkeä. Kotiseudulle perustetaan sellainen yritys, jolle on nähty siellä tarvetta. Halutaan tukea omaa aluetta ja maksaa sinne myös veroja. Kun hain työntekijää, kolmesta minulle vastasi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Pihtiputaan keskustan kehittäminen

Pihtiputaan keskustan kehittäminen Pihtiputaan keskustan kehittäminen 1. Pääasiallinen syy saapua keskustaan Vastaajien määrä: 125 2. Pääasiallinen saapumistapa keskustaan Vastaajien määrä: 123 Avoimet vastaukset: 7)jollain muulla potkurilla

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi

Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi uusi KOTI kouvola SISÄLLYS 26 Uutta (veto)voimaa Uusi Kouvola ei ole pysähtynyt odottelemaan kasvavaa kiinnostusta. Kauppakeskusalueelle avautuu Suomen suurimman

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa kauppa ja kansainväliset investoinnit kotkan haminan seutu arkkitehtitoimisto livady mal-verkosto cursor oy kotkan kaupunki haminan kaupunki Tekijät:

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ohjelma toimitettu MMM:öön 29.9.2006 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ...7 2 JOHDANTO...8 2.1 Pohjois-Kymen Kasvu ry ja toiminnan tarkoitus...8

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 1 2010

Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun infra antaa mahdollisuuksia matkailulle Oulunsalon lentoaseman odotettu laajennus käynnistyy Globaalia liiketoimintaa voi johtaa myös Oulunsalosta Sukupolvenvaihdoksilla

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot