Kouvolavisio Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolavisio 2030. Keskustan kehittämiskysely RAPORTTI. keskustan kehittämisseminaari 7.6.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI Kouvolavisio 2030 keskustan kehittämisseminaari Keskustan kehittämiskysely seminaarin osanottajien evästyksiä suunnittelijoille raportti

2 2 1. Kouvolan keskustan SWOT Arvioi, mitkä ovat Kouvolan keskustan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat suhteessa lähimpiin kaupunkikeskustoihin (Lahti, Lappeenranta, Kotka, Mikkeli). vahvuudet heikkoudet - keskustan tiiviys, palvelut lähellä 13 kpl - sijainti, hyvät liikenneyhteydet, saavutettavuus 13 kpl - hyvät, monipuoliset palvelut 5 kpl - kävelykatu 5kpl - vahva yhteistyö - halu kehittyä - rohkeus - puistot - kevyen liikenteen väylät mahdollisuudet - asutuksen ja väestön hajanaisuus 7 kpl - identiteetti, asenteet, maine 7kpl - väestökehitys 6kpl - rumuus, virastokolossit 4kpl - keskusta-alueen rajautuvuus 3kpl - yhteistyön puute 3kpl - resurssien /eurojen puute 3kpl - paraatiaukion puute 2kpl - veden puute 2kpl + - uhat - rautatie, Allegro, pietarilaiset, pendelöinti 12 kpl - vesi, Kymijoki 5kpl - yrittäjien yhteistyö, palvelupaketit 5kpl - keskustan kehittäminen edelleen 5kpl -sijainti/saavutettavuus 4kpl - markkinointi 4kpl - maaseudun, Repoveden hyödyntäminen 4kpl - market -alueen imu, alueen pirstaloituminen 7kpl - kehityksen hidastuminen 5kpl - väestökehitys 5kpl -kilpailu maakunnan sisällä ja lähialueen kanssa 4kpl - taloudellinen tilanne 3 kpl - elinkeinoelämän muutos 2kpl Kaikki vastaukset: Kouvolan keskustan vahvuudet Vastaajien määrä: 29 - Tiiviys, kaikki lähellä - Flow-asema - Tiiviys, rakenteeltaan uutta - kävelykatu, selkeä keskusta, saavutettavuus - virrat, sijainti - sijainti, liikenneyhteydet, rautatie - kompakti, hyvä palvelutarjonta, saavutettavuus, asema keskellä - Osaamista - Kouvolassa on paljon eläkeläisiä, Palvelut ovat toisiaan lähellä - liikenteelliset yhteydet, kesäasukasmäärät ja mökkipaikan maine - kompaktius, pyörätiestö, rautatie - risteyskaupunki, hyvät liikenneyhteydet Helsinki / Pietari, kompakti koko - Palvelut monipuoliset yleisellä tasolla, sijainti rautatien ja teiden keskellä, kooltaan ei liian pieni tai liian iso - Vaikea alue, Ihmiset yleensä - ydinkeskusta ja Manski, halu kehittää - koko seudun suurin, Suomen 10., kaupan panostukset, logistinen sijainti

3 3 - vahva yhteistyö (=Kymen lääni), kansainvälinen näkemys, rohkeus - puistot, kevyenliikenteen väylät, kompakti liikekeskusta - Hyvät junayhteydet itään, länteen ja pohjoiseen, kumpakti ydinkeskusta, kävelykatu, yrittäjähenkisyys - Manski, keskuspuisto, Hansa, asema - Kompakti, ei liian laaja, turvallinen, Monipuolisuus, kaupunki/maaseutu, Kymijoki ja rautatiet, isojen läheisyys (Helsinki ja Pietari) - yhteistyö, näkyvyys, sijainti, turvallinen, tarjonta, palvelut - uusi kehittyvä kaupunki, monen asian pilotti, Repovesim Vuohijärvi ym - Monimuotoisuus - hyvä kävelykatu, kuntaliitosten myötä rantakaupunki -Kymijoki, kaupunkimainen keskusta osittain - kompakti keskusta - tiiviys, rakenteeltaan uutta - laadukas henkinen/kulttuuri elämä, halvat elinkustannukset, hyvät kulkuyhteydet - lähellä kaikkea, kaikkia, yhteistyö yrittäjien, kiinteistöjen, asukkaiden ja kaupungin eri hallintoalojen kanssa reilu 12 vuotta vanhaa/luottamus eri toimiin Kouvolan keskustan heikkoudet Vastaajien määrä: 29 - keskusta alue ainakin henkisesti päättyy nopeasti Manskin jälkeen - Heikko paikkatunne - Jyrkkä rajautuminen rautatie-salpausselänkatu - palveluiden määrä, esteettisesti ruma, yrittäjien yhteistyö - kaupunkilaisuus, kaupunkiprofiili uhkaa jäädä maaseutu(poliittisen) ajattelun alle -väestöpohja, asenteet, pääomien puute - väkeä lisää muuten kuihtuu, maakunnan keskusten yhteistyö menossa taas heikompaan suuntaan, liika vaatimattomuus - liian vähän korkeakouluja - Kouvolalaisten ikääntyminen, Lapsiperheen etu ei ole ykkös-,kakkos- eikä kolmossijalla - alueen laajuus ja hajanaisuus - vesielementin puute, virastokolossit, liittymien heikkoudet eräiltä osin - Väestökato ja -rakenne, nuoret lähtevät, savupiipputeollisuuden myötä yrittäjyyteen suhtautuminen - Palvelut eivät monipuolisuudeltaan vasta kokoisen kaupungin tasoa, houkuttelevuus puuttuu yleisilmeen osalta, hajanainen, yhdistävä tekijä puuttuu -vesistö liian kaukana keskustasta, maaseutuväkeä, ostovoima/halu vähäistä - päättäjät vielä 6-kuntaisia, urheilujoukkueiden areenat (Mypa, Kouvot, KPL), Kouvostoliitto maine - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti - talvi-kouvolan huomioimattomuus, uskalluksen puute, budget-sidonnaisuus, perinteisyys, pidättäytyminen ensisessä, mallin katsominen muista pikku -kaupungeista - paraatiaukio puuttuu (= keskustori + raatinuone), pientalovaltainen - etelään meno julkisin liikennevälinein ontuu, matkailijoille ei olla vetovoimainen kohde, tasokas ns.luksus tarjonta puuttuu, keskuspuisto, vihreys, viihtyisyys puutteellista, nuorison muuttoliike, ei tarpeeksi opiskelumahdollisuuksia - huono tunnettavuus, väestö hajalla laajalla alueella - Tapahtumien puute, kulttuuri, Päätöksenteon uskaltamattomuus, Yhteistyön puute, isot/pienet yrittäjät - kokooja puuuttuu, Eläköityminen, ei uskalleta astua epämukavuusalueelle - hyvän palvelun taso, ohikulkumatka, heikko tunnettuus Pietarissa - opasteet - vanhan Kouvolan huono maine, puuttuu kylpylähotelli, aseman seudun kolkkous -Hajanaisuus, Parkkipaikat - vaatimaton tori, 70-luvun vetonikaupungin imago, ei vesistöä keskustan ulottuvilla, historian lyhyet juuret,

4 4 hajanainen keskustarakenne - väestömäärän kehitys - jyrkkä rajautuminen: rautatie-salpausselänkatu - huono itsetunto ja oma arvostus - nähdäänkö, uskelletaanko yhdessä kehittää ja olla urbaanisen rohkeita, taloudelliset resurssit tänä päivänä on jonkinlainen jarru tehdä muutoksia Kouvolan keskustan mahdollisuudet Vastaajien määrä: 29 - Puistojen ja oleskelualueiden kehittäminen, rautatien seudun jatkaminen keskustaan päin - Vesi, hyvät yhteydet - Yhteisesiintyminen ja tarjontapaketit - yrittäjien yhteistyö, kävelykeskustan kehittäminen, puukeskusta, vihreys - aluekeskuksen mittaisella profiililla tapahtuva toiminta ja esiintyminen, Pietari-Gatewayn konkretisointi - strategia, palveluliiketoiminta - viisumivapaus, kuntaliitos - sijainnin hyödyntäminen, vesi-elementin hyödyntäminen, merkkinointia voi vain tehostaa, Manskin kattaminen - Allegro - pietarilaiset - Kouvolasta kehitettäisiin lapsimyönteinen kaupunki esim. päiväkodissa suhtauduttaisiin positiivisesti yksinhuoltajiin - tonttimaan riittävyys/kaavoitus, Venäjä ja venäläiset - rajaliikenne, kansainväliset yritykset - rautatie, vt 6 varsi, kaupalliset mahdollisuudet - junayhteyksien myötä venäläisten ostovoiman lisääntyminen, Tervaskankaan hyödyntäminen myös keskustan hyväksi, Luontomatkailu asukasta talousalueella 2 tunnin aikavyöhykkeen sisällä miljoonia potentiaaliaia asiakkaita keskittää julkiset ja yksityiset palvelut 1,5 km halkaisijan kokoiselle ympyrälle - Kymijoen hyödyntäminen - Tykkimäen alueen kehittäminen, uudet keskustaprojektit, seminaarikeskus Pietari-Helsinki puolivälissä - uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, elinkeinorakenteen muutos, maaseutu - Perinteisestä irtautuminen, visio > skenaari, uskallus-ennakkoluulottomuus, ulkopuolinen katsantonäkökulma, omien asukkaiden viihtyvyyden lisäys -varaa tiivistää eli lisätä palvelupisteitä, asema keskellä - Allegrojuna - venäläiset matkailijat lentokenttä Uttiin hyvinvointikeskus, spa, Kymijoen varteen Golf-keskuksen viereen - Rantatie, Kymijoki - vesistöt, maaseutu - Monipuolinen tarjonta, isoja ja pieniä toimijoita käsikädessä, Moderni kehittäminen, tehdään tulevaisuutta eikää haikailla menneeeseen - Tunnettuus, monipuolisuus, palveluiden lisääntyminen - matkailun kehittäminen, Allegrot pysähtyvät Kouvolassa, työpaikkojen lisäys palvelualalla - Vain taivas on rajana - täydennysrakennuspaikkoja löytyy, Kymijoen hyödyntäminen voimakkaammin esim. Kuusankosken keskustassa, ulkoilureitit, nopean rautatien hyödyntäminen, vanhojen teollisuusalueiden uudelleen käyttö ja kaupunkiimagon vahvistaminen - Saavutettavuus, Venäjä hankkeet - yhteisesiintyminen, tarjontapaketit - pendelöinti kaikkialle - rajattomat työmarkkinat - yhteistyön lisääminen markkinoinnin ja maaseutuyrittäjien kanssa, ennakkoluulottomat avaukset kehittämiselle, niin että erottaudutaan muista

5 5 Kouvolan keskustan uhat Vastaajien määrä: 29 - Market alue? Inflaation aiheuttama ostovoiman heikentyminen - Ajattelu ei uudistu - Hidas kehitys jättää jälkeen - yrittäjien yhteistyö, tylsä kivierämaa, kauppojen/palveluiden siirtyminen - pirstaloituminen (panosten + ajatusten) - tahtotilan puute, poliittiset riskit / Venäjä - keskinäinen riitely, halu hakea viholliset läheltä (Kotka, Lappeenranta, Lahti) - Tervaskangas, Nuoriso muuttaa pois - Kaikkien lapsiperheiden joukkopako Kouvolasta - oman kylän pönkitys päätöksenteossa - jatkuva hajaannus, teollisuuden rakennemuutos - Lahden kasvun vauhdittuminen, liikenneväylien rappeutuminen, pääomien puute - nopeaa itärataa käyttävät turistit eivät pysähdy tänne, väestökatoa ei saada pysähtymään - uudet market alueet vievät liikaa asiakkaita, venäläiset eivät pysähdy keskustaan, maakunnan sisäinen kilpailu Kotka-Kouvola - jäädään läpikulkukaupungiksi, kun ihmiset vie rahat naapurikaupunkeihin, kehityksen hidastuminen - kaupan jakautuminen kahteen keskukseen, lähikaupungit paremmassa logistisessa asemassa tulevien investointien suhteen - Eläköityminen + muuttotappio, elinkeinorakenteen muutos - läpikulkupaikaksi jääminen, kuntayhdistymisen hyödyntämättömyys, liika venäläisiin asiakkaisiin panostaminen, liika kompromissien hakeminen - markettialue - suuret kauppakeskuksryhmittymät vievät asiakkaita ja yrittäjiä pois keskustasta, työttömyys, ikääntyvä väestö, taloudellinen tilanne, ei politikointia vaan konsensus kaupunkilaisten parhaaksi stratefiaan - väestökato, rataverkosto, varuskunnan loppuminen - Ei osata arvostaa omaa kaupunkia, jokainen markkinoi!, Vanha maine turhimpana/(tylsimpänä kaupunkina - keskustan eläminen päivin -yön, kiinnostus häviää, ei uudistuksia - vanhoillisuus, ei muutoksia, kilpailu - Venäläiset turistit eivät pysähdy Kouvolassa, ei saada aikaiseksi päätöksiä, oman porukan vähättely ym. - Rahoitus / kannatettavuus - Keskusta-asukkaiden yksipuolistuminen, suuri määrä vanhuksia, ei lapsiperheitä, vanhoja rakennuksia puretaan edelleen - juuret puuttuu, vanhan puunjalostusteollisuuden loppuminen ja teollisuusympäristöjen purkaminen - Tervaskangas ym., Hajaantuminen - hidas kehitys jättää jälkeen - hintojen nostaminen keskiarvotasolle - menetäme aidon kilpailuvaltin! - ei hajoteta sitä mitä on pitkäjänteisesti tehty, rakennettu vuosia, keskitytään ja hoidetaan asiat kaikki huomioiden myös yhteistyön tarve kasvaa isojen kauppakeskusten kanssa, ei anneta ajatusten autioitua

6 6 2. Mitkä ovat mielestäsi keskustan kehittämisen suurimmat haasteet? Vastaajien määrä 30 Arvioi asteikolla 1-5 (5 = suurin haaste, 4 = melko suuri haaste, 3 = keskiverto haaste, 2 = pieni haaste, 1 = ei haasteellinen ollenkaan) Yhteensä Keskiarvo väestöpohja ja asiakasmäärä ,25 investointien kannattavuus ,59 liikennejärjestelmän toimivuus ,32 pysäköinnin järjestäminen ,04 ympäristön yleisilme, esteettinen vetovoima, virikkeellisyys ,62 elinvoimaisuus, sosiaalisuus, yhteisöllisyys ,48 palvelujen monipuolisuus ,27 asioinnin helppous, ympäristön esteettömyys ,5 asenteet ja muutosvastarinta, pitäytyminen vanhassa ja turvallisessa ,48 kaavoitusprosessin kesto ,44 viranhaltijoiden asenteet ,71 päätöksenteon hitaus ,04 yhteistyön toimivuus eri osapuolten välillä ,08 jokin muu, mikä? ,5 Yhteensä ,31 Avoimet vastaukset: arvio 5 - Uuden Kouvolan epäselvä identiteetti, jonka kehitys vielä vaiheessa, mutta sitä voidaan alkaa voimallisesti edistää - tulevaisuuden ennakointi jatkuvana prosessina Avoimet vastaukset: arvio 4 - resurssit - Vanhaa ja arvokasta = historiallista ei osata linkittää nykypäivän mukavuuksiin. Elämyksellisyyttä tarvittaisiin.

7 7 Keskustan kehittämisen suurimmat haasteet palkkikuvaajana

8 8 3. Historialliset tilaisuudet iskevät aina yllättäen. Mikä olisi sellainen ihanteellinen kehitysmoottori tai -impulssi, joka kertaheitolla muuttaisi pelin ja pistäisi pyörät pyörimään Kouvolassa? Vastaajien määrä 23 Yleisimmät vastaukset: - Allegro, pietarilaiset, viisumivapaus 5kpl - kaupunkilaisten olohuone, katettu Manski 3kpl - huippusairaala keskustaan 3kpl - tasokas kongressikeskus 3kpl -veroprosentin laskeminen 2kpl - Kymijoen rantojen rakentaminen asumiseen ja virkistykseen 2kpl Muita poimintoja: - ilmaisia bussilinjoja keskusta-tervaskangas - pienoisrautatielinja kvl-tervaskangas-ksnk - kaupallinen lentokenttä - vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - iso juttu on elämänlaatu suhteessa kustannuksiin - yhteistyö ja innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä - Pietari-Kouvola -parikaupungin kehittäminen, valikoiduin konseptein Kaikki vastaukset: - Kaupunkilaistoiminnan mahdollistaminen, sisätila, johon voisi saada esiintymis- ja torivuoroja - Yliopisto, huippusairaala - Pietarilaisille - Veroprosentti alas - Matkailun kehittäminen, vetovoimatekijät! Teollisuuden elpyminen - Pietari - Kouvola (tai Kouvola - Pietari) parikaupungin kehittäminen - valikoidut konseptit - bisnes, kulttuuri, vapaa-aika ym. - Viisumivapaus + Allegro, Turvallinen kokous- ja kongressikaupunki rajan pinnassa - Venäjän kehitys, viisumivapaus, bioenergia - Kansainvälinen huippukokous, jota järjesteltäisiin pari vuotta. Pajon edustajien puolisoja käymässä, jolloin huomattaisiin, että turisteille nähtävää on vähän tai me paikalliset emme tiedä mitä voisi näyttää. - Ei yksittäistä sateentekijää - Elinkeinoinvestointi luokkaa rautatiekeskus täydennettynä lukuisilla pienemmillä hankkeilla - Uutta teknologiaa edustavan ison työvoimavaltaisen yrityksen saaminen Kouvolaan, joka synyttäisi työtä myös alihankkijoille - Sairaala ja kongressikeskus ydinkeskustaan, Manskin kattaminen siten, että rautatieasemalta ja parkkipaikoilta sisälle kaupungin ja kaupunkilaisten olohuoneeseen, kattaminen kytkee yhteen nykyiset kauppakeskukset ja Manskin liikkeet - Ranta rakentaminen rajusti käyntiin - poistetaan pysäköintimaksut, ilmaisia bussilinjoja Tervaskankaan ja keskustan välille, Kymijoen rantojen raju, nopea ja kunnollinen hyödyntäminen viihtymiseen ja asumiseen. Tuodaan pienoisrautatie (tyyliin Disneyland) kuljettamaan ihmisiä edullisesti Kouvola-Tervaskangas-Kuusankoski reitille jossa huomioitaisiin matkailulliset ja maisemalliset tekijät. - esim. talviurheiluun panostaminen, lentokenttä (kaupallinen) - katettu Manski josta katettu yhteys uuteen sairaalaan - EU:n kulttuuri- ja taide viraston saaminen Kouvolaan, Eiffel-torni - näkyvä tekeminen, keskusta-kuusankoski tien hyödyntäminen - IKEA, riittävän suuri kylpylähoelli esim Sommelon paikalle - Viisumivapaus. Vanhojen teollisuusalueiden innovatiivinen kehittäminen - vero% alas - Suora junarata Helsinkiin ja Tampereelle vahvistaisi täydellistä saavutettavuutta. On otettava hyöty irti siitä, mikä meillä on jo vahvaa. Iso juttu on elämän laatu suhteessa elinkustannuksiin. - Yhteistyö, innovaatiot, ei kateutta vaan iloista tekemistä, ollaan rohkeita kertomaan omat ajatukset, mistä syntyy uusia ilmeitä ja uskoa omaan työhönsä jokainen ja kerrotaan koko ajan Kouvolasta positiivisia asioita, onnellisesta elämästä. Sieltä syntyy pyörät ja pallot vierivät kivet ja vedet aivät sammaloidu.

9 9 4. Mitä palveluja mielestäsi Kouvolan keskustasta puuttuu, mitä tarvitaan ja miksi? Vastaajien määrä: 26 - ruoka- ja ravintolatarjontaa, gourmet, lähiruoka, luomu, ei ketjuja 11kpl - erikoiskauppoja 8kpl - kulttuuria tapahtumia 7kpl - majoituspalveluita 6kpl - kongressikeskus 4kpl Kaikki vastaukset: - Suomalaisen ruuan tasokas ravintola, persoonallisia ruokaravintoloita ylipäätään - Säpinää - toisi paremmat palvelut - Kaikkea löytyy, pienessä mittakaavassa - Matkailuneuvonnan palvelupiste keskelle kylää. Kahvilakulttuuria (aukioloa klo 7 lähtien ja pöytiin tarjoilua) ja kulttuurikahvila, jonka vetovoima perustuu muuhun (kin) kuin kaljaan. Auktorisoidut ja laatutestatut katusoittajat. - Kokous ja kongressitiloja. Majoituskapasiteettia. Viihtyminen, ravintolat - Korkeatasoinen ruokaravintola. Lähiruuan myynti muuallakin kuin torilla - Lisää hotelleja, kylpylä venäläisiä silmälläpitäen, lisää ruokaravintoloita ja yökerhoja, minigolfrata - Jos turisti ei halua ostoksille tai syömään on vaikea keksiä näytettävää esim. 13-vuotias kummipoikani ei keksinyt talvella mitään kivaa Kouvolassa, joten vein hänet parturiin. -viihdepalvelut, elokuvakeskus, hotellikapasiteetti, tasokas ruokaravintola (t) - Kulttuuripalveluita monipuolisesti ja laajasti (visuaaliset kulttuuripalvelut) - Laadukas ruokamyymälä tyyliin Stockmannin herkku, sisustustarvike myymälä, miesten vaateliike tyyliin entinen Hokkanen - Kongressikeskus, erilaiset merkkiketjujen liitteet - Lisää erikoisliikkeitä, kannattavuus vaan vaikeutuu aina - ravintolatarjonta yksipuolista esim. yritysvierailut ei riittäviä vaihtoehtoja. Helsingin Esplanaadin oloinen oleskelu ja terassipalveluiden kokonaisuus (keskuspuisto?) - Ulkoilma elokuvateatteri - toreja kyllä on - ilmaisia näytöksiä esim. 1 x kk läpi vuoden (tätä ei taida olla myöskään muilla kaupunkikeskustoilla), uudesta matkakeskuksesta ruotsinlaivatyylinen mutta parempi kuivamatkustussatama Pietari/Venäjä matkailijoille - vaatii matkatoimistoyhteistyötä - ei ole vastaavaa vielä kellään kaupungilla - Hiihtoputki - Musiikki-kulttuurikeskus, tasokkaat erikoisliikkeet, pysäköintitilat, ravintolamaailma liian ketjuuntunut, toinen xxxx-hotelli, jossa monipuoliset spa-palvelut - Keskusaukio, josta käsin saa tietoa ja jonne voi jättää palautetta. Iso mainostaulu Kouvolan tapahtumista ja LIVEseuranta jääkiekko-otteluista, koripallo-otteluista jne. - Matkailulle myyntiorganisaatio, pienet matkailuyrittäjät saatava yheen ja kustannukset jakoon, ei myöskään osata markkinoida - Manskin kiteytys - olohuone, palveluja keskustaan, sairaala? museot, galleriat. Kymijoen hyödyntäminen - kuusankoski, kaikkien oma esimerkillinen kuluttaminen / käyttäytyminen palvelujen ympärillä - Keskustasta puuttuu viikottaiset tapahtumat, syy lähteä keskustaan - Katettu kävelykatu, kilpailisi kauppakeskusten kanssa - Kunnollinen ravintola, pelkkiä ketjuravintoloita tarjolla. Viihtyisa ja elävä keskuspuisto. Pieniä omaperäisiä kivijalkakauppoja koskustassa hyvin vähän - Kulttuurin nomitoiikeskus vrt. Kuusankoski - Kouvola-talon kolmannen rakennusosan piti olla musiikki/luentosali/kongressikeskus, se tarvittaisiin ja lisäksi hotelli ja gourmet-ravintola. - Pieni joka naisen rautakauppa, hyvä ruokaravintola (persoonallinen) joka näkyy ja maistuu ja antaa elämyksiä yrittäjiä, jotka uskaltavat tehdä sitä omaa juttuaan ja uskon että he myös huomataan, oma leipäkauppa, juustoja herkkukauppa, miksi mennä sellaisia hakemaan hehtaarihalleista (sosiaalisuus, herkullisuus, kohtaaminen & ostaminen) iso sali/kongressi-tapahtuma-areena, missä on helppo tehdä tapahtumia

10 10 5. Miten suunnitteluprosessia voisi mielestäsi kehittää? Vastaajien määrä: 30 Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? - paras idea toteutettaisiin. Ei työpajoja vain ajojen takia - tulevaisuusseminaarit eri kohderyhmille - edellä mainitut monipuoliset väylät, vaihtelee eri kerroilla - parhaat ideat, laadukas toteutus, mahdollisimman avoin ja joustava prosessi - myös vanhaa rakennuskantaa pitää kunnioittaa ja hyödyntää - nykyinen toimintatapa on hyvä, mutta kehityksen on mentävä eteenpäin. Pitäisi saada konkreettisia asioita, joia lähdetään työstämään 6. Oletko itse kiinnostunut olemaan mukana keskustan suunnittelussa? Vastaajien määrä: 30

11 11 7. Arviosi seminaarin onnistumisesta: Vastaajien määrä: 28 Arvioi onnistumista asteikolla 1-5 (5 = erittäin onnistunut, 4 = melko onnistunut, 3 = tavanomainen, 2 = jonkin verran kehitettävää, 1 =epäonnistui, paljon kehitettävää) Puheenvuorojen herättämiä ajatuksia: Vastaajien määrä: 10 - Rohkeutta tarvitaan! - Enemmän konkretiaa kuin esim. historiaa - Mikään brändäys ei auta jos se ei pohjaudu totuuteen. Kouvola ei ole mapsiystävällinen jos mainoksessa esiintyy lapsia. Henkilökunta päiväkodeissa on silloin avainasemassa. - välillä täytyy ajatella isosti /Wartiainen, mutta yhteistyössä tavallisten yrittäjien kanssa /Jaana Hakala. Osattava katsoa ulkopuolisen silmin. - lähiruoka/luomumyymälät kauppahalliin ja uusiin kauppakeskuksiin - Sairaala rautatieaseman läheisyyteen on hyvä idea, muutenkin uusi sairaala pikaisesti rakenteille - Kai Wartiaisella räväkkä esitys!! - Kai Wartiaisella hieno esitys ja hyviä ideoita - Wartiaisen bulevardi-ajatus oli loistava - Verottikohan kesäkuun alku yrittäjien osallistumista? Paljon ajatuksia ja hyviä avauksia, nyt töihin ja ideoita viemään määränpäähän

12 12 8. Muita terveisiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita: Vastaajien määrä: 18 - Kultturia pienin keinoin kaupunkilaisten keskelle, se parantaa hyvinvointia. Näyttelyvitriinejä kauppakeskuksiin ja mahdollisesti jopa ulos. - Keskustan kehittäminen on hyvä asia. Matkailuhankkeista ja urheilun otetta tuli kehittää, että Kouvola saisi tunnettuutta muuallakin kuin Kouvolassa. - Jalankulkija on Kouvolassa turvaton, erityisesti jos samaan aikaan palaa vihreä kääntyville autoille ja jalankulkijoille. Jalankulkijat paremmin = turvallisemmin huomioon. - Kymijoen kaupunki konkretisoituu kaavoittamalla/rakentamalla Kymijoen rantaan/varrelle korkeatasoisia asuntoja - Hyvä tilaisuus... jatkoa toivon - Keltin sillan kohdalle saisi ohijuoksutuskanavalla koskimelontakeskuksen joka pysäytäisi varmasti myös muuta liikennettä. Keskustaliittymä kuutostiella, paluumuuttajia varmasti olisi ikäryhmässä jos Helsinki yhteyttä edelleen helpotettaisiin. - Ideoita edellä ja varmasti lisää muilla. Kannustan rohkeisiin ratkaisuihin ja jatkuvaan liikkeeseen. - Uskallusta - Odotammeko liikaa / lataammeko liikaa odotuksia Venäjän matkailijoiden kiinnostumiseen Kouvolasta. On tärkeä asia, mutta laajempaakin markkinointia muillekin kuluttajille ei pidä unohtaa. - kansainvälinen sairaala ja hyvinvointipalvelut, panostaminen luomuviljelyyn, logistiikka palvelujen kehittäminen mm. sähkö, liikenne (tavara,henkilö), maaseudun energian tuotanto, mihin on jäänyt ilmailu ja sen hyödyntäminen, Kouvolassa kaksi lentokenttää?? - Ajankohta ei lomasesonkiin (kuten Monni puhui) - Paikallinen yrittäjyys näkyville kunta 7:n ymärillä yhteenhenkeen puhaltaminen. Muutokset sallittuja ja tarvittavia - Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan tulee yhdessä tehdä markkinointia Venäjälle, jolla saadaan suurempi kiinnostus ja enemmän elämuksiä eri käyttäjille. Repovesi erityisesti otettava mukaan. - Ennakkoluulottomuutta kehiin. Miettimään todella mikä olisi Kouvolan juttu. - Monipuolisempaa asuntotuotantoa keskustaan ja keskustan läheisyyteen, lapsiperheille mahdollisuus keskustaasumiseen. - Tämä täytyy uusi v Kävelykeskustan laajentaminen Kouvola-talolle loisi edellytykset kulttuurikaupungille. Voisiko kaupunki osallistua työmatkakustannuksiin silloin kun työssäkävijä asuu Kouvolassa, mutta käy töissä muualla? Hyötynä voisi olla useamman muualla työskentelevän muutto Kouvolaan. - Ollaan innostuneita

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky y Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, mitä ovat Nurmijärven kilpailukykytekijät

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1. Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.2017 2.6.2017 Page 1 Sisältö 1. Taajamien luonne, vahvuudet

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

KUOPIO 2030 Luonnos Versio 1.4

KUOPIO 2030 Luonnos Versio 1.4 2030 Luonnos 3.11.2017 Versio 1.4 Strategialuonnoksen muodostuminen Suunnitelman hyväksyminen kjjory 14.2. ja kh 27.2. Toimintaympäristöanalyysi ja muutosajurit Konsernipäivä 29.8. #Kuopio2040 seminaari

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET 2017 ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo KAUPUNKISUUNNITTELUN SEMINAARI VI 2012 - UUDEN OULUN TULEVAISUUDET? tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo PÄÄTAVOITTEET Hyvinvoivat ihmiset Elinvoimainen kaupunki Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI HELSINKI TAPAHTUMAN YHTEENVETO LÅNGVIK VASTAUKSET

ETELÄESPLANADI HELSINKI TAPAHTUMAN YHTEENVETO LÅNGVIK VASTAUKSET TAPAHTUMAN LÅNGVIK 9.11. 50-60 VASTAUKSET Kuvaile yhdellä sanalla odotuksiasi Päivää kohtaan Innovaatio Oppiminen Ilo Visio Kuulosteleva tulevaisuuskuvat Lounaskeskusteluja Tienkäyttömaksut Keskustelua

Lisätiedot

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari 2.7. Jarkko Heinonen Keskeiset toimintaedellytykset Mitkä alueen toimintaympäristötekijät vaikuttavat yrityksen

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet

Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet Talouskehityksen heikkeneminen taitetaan kasvulla - Perinteisten toimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen - Paikallisten PK-yritysten toiminnan ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Tapahtumien Hämeenlinna

Tapahtumien Hämeenlinna Tapahtumien Hämeenlinna 20.1.2015 www.linnan.fi Linnan Kehityksen tavoitteena on hankkia kaupunkiin isoja tapahtumia Haemme aktiivisesti kaupunkiin erityyppisiä isoja tapahtumia: Isojen yritysten vuositilaisuudet,

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 1 100 Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia 2018-2021 Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin Historialtaan ja

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Maa- ja metsätalousministeriö / YTR projekti (2010-12) Itä-Suomen yliopisto Historian ja maantieteen laitos / Ympäristöpolitiikka Karjalan

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta - Hyvät liikenneyhteydet - Keskustaan 15 min, lentokentän suuntaan, Myyrmäkeen - Hyvät pyöräily-yhteydet

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA TULEVAISUUSMALLI Vt 19 ja sen varren sekä profiililtaan erilaisten

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Koonti kyselyjen tuloksista

Koonti kyselyjen tuloksista Koonti kyselyjen tuloksista Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti Tampere-talolla 25.4.2017 1 27.4.2017 Tampereen kaupungin johdolle järjestettiin 25.4.17 yhteinen Tampereen Raadilla toteutettiin

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 MIKKELI ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 Jouni Riihelä, tekninen johtaja Sotaväen harjoituskenttä vuosina 1721-1809 Luonto näyttää valinneen Mikkelin kirkonkylän kaupungin

Lisätiedot

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen Matkailutulon triplaus Kemin kaupungin ja YIT:n yhteistyö SARIUS Palvelut 600 m Keskussairaala Kirkko Koulut, oppilaitokset Päiväkoti Kulttuurikeskus Kauppatori Terveyspysäkki

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn mennessä

Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn mennessä Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn 18.6.2017 mennessä Kerro näkemyksesi Tampereen nykytilasta ja siitä millaisen haluaisit Tampereen olevan tulevaisuudessa! Kyselyssä

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset KIVISTÖN VISIOPAJA Aurinkokiven koulu 30.5.2017 tulokset Kivistön visio ja kaavarunko 021600 I Kivistön asemakaavayksikkö I Vantaan kaupunkisuunnittelu ESITTELYKIERROS KERRO NIMESI JA MIKÄ ON KIVOINTA

Lisätiedot

Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella

Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella 25.10.2017 Photo: Vapriikki photo archive, S. Säilynoja Kulttuuriympäristöä

Lisätiedot

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Taloudelliset vaikutukset Rallitapahtuman aikainen kulutus Katsojat* VIP- vieraat Tiimit* Media YHTEENSÄ 13.9 M 2.2 M 0.7

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot