WÜRZBURGIN BÜRGERBRÄU-ALUEEN UUDISTAMINEN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROFESSORI TREVOR HARRIS TEKIJÄ: JONNA TAEGEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WÜRZBURGIN BÜRGERBRÄU-ALUEEN UUDISTAMINEN DIPLOMITYÖ 23.11.2009 VALVOJA: PROFESSORI TREVOR HARRIS TEKIJÄ: JONNA TAEGEN"

Transkriptio

1 NÄKÖTORNI kävely 30min TNNIS kävely 35min STINBURG köysirata 6min NÄKÖALAPAIKKA köysirata 4min NÄKÖALAPAIKKA STINBURG kävely 18min KULTURSPICHR ASUNTOKANSI JUNA-ASMA raitiovaunu 16min KULTTUURIKSKUS köysirata 8min kävely 14min RÖNTGNIN INSTITUUTTI raitiovaunu min KONGRSSIKSKUS raitiovaunu 11min kävely 9min JULIUSSPITAL raitiovaunu 13min IT-YRITYSALA- JA VAPAA-AIKAKANSI UUSI KAUPALLINN KSKUS MAAUIMALA raitiovaunu 6min LIIKUNTA raitiovaunu 4min AUKIO ALTR KRANN raitiovaunu 12min MARKTPLATZ raitiovaunu 25min raitiovaunu 17min DOM raitiovaunu 19min RSIDNSSI ALT MAINBRÜCK raitiovaunu 25min raitiovaunu 20min NUBAUKIRCH raitiovaunu 22min HXNBRUCH köysirata 4min MARINBRGIN LINNAK köysirata 6min MAAUIMALA linja-auto 20min BÜRGRBRÄU MINIGOL raitiovaunu 30min linja-auto 25min ILMAKUVA LÄNNSTÄ 2050 NÄKÖTORNI linja-auto 35min TIIVISTLMÄ ABSTRACT Diplomityön aiheena on Würzburgissa, Saksassa, sijaitsevan Bürgerbräu-alueen toiminnallinen ja visuaalinen kehittäminen luvun lopulla rakennettu Bürgerbräu-panimo ja siihen liittyvä mallastamo lopettivat toimintansa vuonna Sen jälkeen on osa tiloista ollut kulttuuri-, liikunta- ja teollisuuskäytössä. Muut tilat ovat olleet tyhjillään. Bürgerbräu-alue on sekä historiallisen rakennuskantansa että sijaintinsa takia merkittävä Würzburgin kaupungille. Punatiiliset tehdasrakennukset muodostavat kaupungin läntisen päätepisteen. Korkeat piiput ja tornit erottuvat kauas. Würzburgin kaupunki etsii alueelle uudistamiskonseptia, joka on pitkällä aikavälillä toimiva ja kestävä, ja jonka avulla vanha tehdasmiljöö saadaan taas nostettua omaan arvoonsa. The subject of my diploma thesis is the functional and visual development of the Bürgerbräu area situated in Würzburg Germany. The Bürgerbräu brewery, built in the end of the 19th century, and the adjacent malt house ceased production in The buildings and premises are currently used for cultural, sports and production purposes. Other parts of the building complex are empty. The Bürgerbräu area is relevant to the city of Würzburg due to its historical building stock and the location next to the western border of the city. The high rising chimneys and towers are seen from far away. The city of Würzburg is looking for design strategies to revitalise the area in a functional and sustainable way, and to revaluate the historical buildings. Diplomityö koostuu analyysi- ja suunnitteluosasta. Kumpiakin osia tarkastellaan kolmessa eri mittakaavassa: Würzburgin kaupunki, Zelleraun kaupunginosa ja Bürgerbräu-alue. Suunnittelualueen kehitystä ei voi käsitellä ilman sen suhdetta lähiympäristöön ja koko kaupunkiin. The diploma thesis consists of an analysis part and a design part. Both of them are divided in three different scales of reflection: the city of Würzburg, the Zellerau district and the Bürgerbräu area. The development of an area cannot be seen without regarding the relationship to the surroundings and the city as a whole. Würzburgin kaupungin latinalainen nimi keskiajalla oli Herbipolis. Nimet Würzburg (Würze, suomeksi mauste) ja Herbipolis viittaavat kummatkin kaupungin mausteisiin. Mitkä ovat kaupungin mausteet? Mistä mausteista koostuu mielenkiintoinen ja monipuolinen kaupunkitila? Diplomityössä kaupungin mausteet on jaettu kolmeen pääryhmään: kulttuuri-, liikunta- ja kaupallinen toiminta. The Latin mediaeval name for the town of Würzburg was Herbipolis. Both names are related to the spices of the place. What are the spices of urbanity? Which spices are needed to create an innovative, multifaceted urban space in our days? In the diploma thesis spices of urbanity are divided in three categories: culture, sports and commerce. Analyysissä on tutkittu Würzburgin kaupungin ja myöhemmin Zelleraun kaupunginosan mausteita ja niiden merkitystä historian eri vaiheiden aikana ja sekä nykypäivänä. Tärkeä aspekti kulttuuriselle, liikunnalliselle ja kaupalliselle toiminnalle on paikkojen sijainti ja keskinäinen verkostoituminen kaupunkirakenteessa. Suunnittelualueen saavutettavuus ja alueelle johtavat liikenneyhteydet ovat perusedellytyksiä uuden toiminnan kehittämiselle. Toinen tärkeä näkökulma alueen uudistamisen yhteydessä on paikan oman identiteetin löytäminen ja esille tuominen. Analyysissä on perehdytty Bürgerbräu-alueen historiallisiin vaiheisiin. Panimo on verrattavissa pienoiskaupunkiin, josta löytyvät samat mausteet kuin suuremmassakin mittakaavassa. Tutkimalla panimorakennuksen arkkitehtuurin ja tuotantoprosessin välistä vuorovaikutusta pystyy ymmärtämään alueen rakennushistorialliset arvot ja suojelun tärkeyden. Suunnitelman VISIO 2050 tavoitteena on korjata analyysin pohjalta ilmenneitä kaupunkikuvallisia epäkohtia Würzburgin kaupungin länsiosassa, siinä määrin kun ne liittyvät suunnittelualueen kehitykseen. Kaupunki tarvitsee selkeän läntisen rajan, joka osoittaa missä kaupunki alkaa ja maaseutu loppuu. Samalla tulee myös sisääntulojen visuaalista ilmettä kohentaa ja parantaa. Jokilaakson kummallakin puolella nousevien rinteiden virkistysalueita on syytä yhdistää keskenään, jotta saadaan luotua attraktiivinen ja toimiva viherverkosto. Suunnitelman VISIO 2030 tavoitteena on parantaa analyysissä esille tulleita ongelmia suunnittelualueen lähiympäristössä. Vanhasta tullitalosta on tarkoitus muodostua osa uutta sisääntuloa. Historiallisesti merkittävien lähivirkistysalueiden tieyhteyksiä tuodaan uudelleen esille ja täydennetään. Laaja ja jäsentymätön marketti- ja teollisuusalue ei anna kaupungista kovin positiivista ensivaikutelmaa lännestä saavuttaessa. Suunnitelmassa aluetta on jäsennetty uudelleen sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Mallastamo- ja Bürgerbräu- alue liitetään taas toisiinsa puiston, terassitalojen ja muurielementtien avulla, niin että alueet muodostavat kokonaisuuden kuten jo 1800-luvun lopulla. Bürgerbräu-alueen suunnittelun tavoitteena on, että alueelta löytyy sopiva sekoitus kaupungin kolmesta mausteesta. Nämä takaavat käytön synergeettisen vaikutuksen, ja alueen positiivinen kehitys käynnistyy. Mausteiden lisäksi alueen saavutettavuus ja liikenneratkaisut ovat oleellisessa asemassa. Niiden tulisi toimia moitteettomasti. Suunnittelun lähtökohtana on vanhan ja arvokkaan tehdasarkkitehtuurin säilyttäminen. Uudemmat laajennukset ja rakennelmat, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisen rakennuskonseptin kanssa, on tarkoitus purkaa. Muutostyön pääperiaatteita ovat uusien näkö- ja kulkuyhteyksien luominen, valon tuominen tiloihin sekä paikoituksen ja huoltoajon järjestäminen. Muutostyö sekä uudet rakenteet ja rakennelmat erottuvat muotonsa ja materiaalivalintansa kautta. raitiovaunu 25min KÄPPL linja-auto 40min The analysis deals with the spices of urbanity in Würzburg and in the district of Zellerau from the past till today. An important aspect for the cultural, sports and commercial activities is the location and connection in the city network. The accessibility of the area and the connection to traffic networks are one of the basics of the development. Second relevant aspect of urban renewal of an area is to find out and revaluate the identity of the place. The analysis shows the historical development of the site in its different stages. One can see the brewery as a miniature urban structure with the same spices of urbanity as the district or the city. Studying the architecture of a brewery in its relationship to the technical production process one can find out something about the values of the area regarding the history of architecture and the constraints of building conservation and protection. LIIKUNTAHALLI linja-auto 30min MLONTA raitiovaunu 42min UIMAHALLI kävely 46min RATSASTUS raitiovaunu 38min S. OLIVR HALL raitiovaunu 32min MINIGOL raitiovaunu 32min raitiovaunu 43min WÜRZBURG - HRBIPOLIS - KAUPUNGIN MAUSTT 2050 raitiovaunu 36min UIMAHALLI raitiovaunu 42min KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA Long-term objective of the 2050 vision strategy is to repair the urban defects in the western region of Würzburg which are relevant to the development of the Bürgerbräu area. The city needs a clearly visible border between town and surrounding countryside. The gateways to town and the entrance situation should become a visual and functional expression corresponding to the image of Würzburg. The recreational areas and vineyards on the hills, both sides of the Main river, should be linked together to achieve an attractive and functional green network. Midterm objective of the 2030 vision strategy is to solve the urban problems in the nearby surroundings of the Bürgerbräu area. The former custom house will be part of a new designed expressive gateway to town. Historical pedestrian networks of the recreational areas will be revitalised and completed. The large, chaotic industrial and supermarket area is not an attractive access to Würzburg and will be redesigned. The old malt house and the Bürgerbräu area will be linked again together by terrace houses, the wall theme and the park. So they will form an entity like already in the end of the 19th century. Short-term objective of the redesign of the Bürgerbräu area is to create the right mixture of spices. This will initiate a synergetic effect to start the revaluation process of the area. As well accessibility and traffic solutions should be up to date and sustainable for future development. The main objective is to preserve the old unique industrial architecture. Later extensions and conversions, which are in contradiction with the origin concept, should be removed. The intervention of redesign is to assure more natural lightning inside the buildings, to create new visual and functional links and to solve parking, supply and maintenance traffic networks. The redesign is to be identified by material and shape. WÜRZBURG LIIKNNVRKKO MAA-VSI-ILMA MOOTTORIAJONUVOT PURTTU KVYTLIIKNN KAUPPA TI: LIIKUNTA KULTTUURI TI/SILTA: KULTTUURI LIIKUNTA TI: SATAMA ASUIN VIHRTRASSI IT-YRITYS, VDNPUHDISTAMO KANNN ALLA TI: KAUPPA VIHRALUT KAUPUNKIIN SAAPUMINN PARK&RID ZLLR WALDSPITZ SISÄÄNTULO RAITIOVAUNU MARINBRG JA RINGPARK KAUPUNKI VN MAINUR ZLLRAU KÖYSIRATA STIN-WIN-PAD MUITA KAUPUNGINOSIA TI: ASUMINN RAITIOVAUNUPYSÄKKI LÄHTÖTILANN: OLMASSA OLVAT RAKNNUKST TOIMINTOJA TYHJIIN TILOIHIN - ISOJN PLTIHALLIN PURKU TOIMINTOJA TÄYDNNTÄÄN UUSIN TN MYÖTÄ IT-YRITYS JA VSILIIKUNTAKSKUS - LIIKTILOJN UUDLLNJÄSNNÖINTI VNSATAMA KÖYSIRATAPYSÄKKI LÄHTÖTILANN: OLMASSA OLVAT TIYHTYDT LIIKNNVRKOSTON TÄYDNTÄMINN VAIHISTUSKAAVIO RAKNNUKST WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN AJONUVOLIIKNN MAINAUSTRASSLL - PANIMOALUN TN KÄVLYKATU ALUN LAAJMPI VRKOSTOITUMINN VAIHISTUSKAAVIO LIIKNN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

2 STINBURG VIINIVILJLMÄT NÄKÖALA- PAIKKA VIINIVILJLMÄT JUNARATA URHILUKNTÄT SATAMA ASUNTO- KANSI KULTUR- SPICHR SILTA UUSI SATAMA LUOSTARI HIMMLSPORTN LUOSTARI OBRZLL SILTA VDNPUHDISTAMO KANNN ALLA TAPAHTUMAPAIKKA TALAVRA RIDRICH VON KONIG- SUOJLTU RINNALU LAUTTA VSILIIKUNTA- KSKUS IT-YRITYS- VILLA BOLZA SUOJLTU LASTN- KOTI VNSATAMA IT-YRITYS- ASUNTOJA LIIKRAKNNUKSIA URHILUKNTÄT ZLLR WALDSPITZ NIITTY GUDRUNSWIS AUKIO KOULU MTSÄ POLIISI LUONTO- KSKUS SIIRTOLA- PUUTARHA KAUPUNGIN MAUSTT KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA HXN- BRUCH MOOTTORIAJONUVO JUNA P RAITIOVAUNU VN KÖYSIRATA VIHR- DUKTI VIINIVILJLMÄT LINNAK MARINBRG VISIO :4000

3 PULLO- TUSHUON RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI OLUN VALMISTUSPROSSSI TYNNYRIN VALMISTUS PIHA 9 PAKKAUS- HUON 8 18 AUKIO TYNNYRI- ASTIOINTI - KLLARI KÄYMIS- HUON KON- HUON KITTO- HUON PANIMO KONIG&BAUR PAINOKONTHDAS 9 MALLASTAMO 1 OHRAN VASTAANOTTO JA LAJITTLU 2 3 LIUOTUS JA IDÄTYS KLLARITILOISSA KUIVATUS, ITUJN POISTO JA PAAHTO PANIMO- MSTARI MALLASTAMO KAIVO 5 PORTTI- VAHTI 30 JÄÄKON- HUON 7 LASTNKOTI LASTAUS- PIHA ASUNTOJA PUUTARHA TULLITALO TYÖNTKIJÖIDN ASUINTALO HVOSTALLI 17 JOHTAJAN HUVILA TORNI MALTAAN INTI PANIMO MALTAAN KITTÄMINN JA JÄÄHDYTYS KÄYMINN JA KYPSYMINN RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI ASUNTO 4 PORTTI- VAHTI 20 VAIHTOHTOINN KULTTUURIKSKUS PIHA KUNTOSALI KORIPALLO- HALLI - KLLARI KUOHUVIINI- THDAS ASUNTO HUOLTO HUOLTOASMA KAIVO SUODATUS JA OLUN TYNNYRIASTIOINTI OLUN PULLOTUS JA TÖLKITYS PULLOJN KORKITUS JA TIKTÖINTI KULJTUS 18 ASUNTO 11 OLUN VALMISTUSPROSSSI MYYNTI / TOIMISTO AUTOTALLI ULKOILMA- ATLJ / TOIMISTO MOOTTORI- PYÖRÄSURA RUOKALA JUHLATILA ATLJ 17 MUSO NSIMMÄIST PANIMORAKNNUKST HALLINTO, TYÖNTKIJÖIDN ASUINTALO JA HVOSTALLI L-MUOTOINN LAAJNNUS JA PIHA-AUKIO SKÄ PORTTIVAHDIN KOPPI THDAS THDASKOKONAISUUTN LIITTYVÄ RAKNNUKS ASUMINN 50 MTSÄ LASTN- TARHA 20 KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA PUUTYNNYRIN VALMISTUS SIIRTYY RILLISN RAKNNUKSN UUSI KAIVO PANIMON LÄHISYYTN, TILOJN LAAJNNUS PANIMOTOIMINTA LOPPUU 1991, AUKIO MUUTTAAN KORIPALLOHALLIKSI HAVAINNKUVA PANIMON OLSSA TOIMINNASSA JA NYKYTILA 1:1000 PANIMOALUN KHITYSVAIHT ±0, MAIN-JOKI VNSATAMA VIHRTRASSIT SILTA TOIMISTOTILAT MONITOIMITILA MTSÄ MAIN-JOKI VDNPUHDISTAMO MAINAUSTRASS RAITIOVAUNUPYSÄKKI SILTA KUOHUVIINITHDAS JUHLATILA TAIDKUJA MTSÄ SUUNNITLMA 2030 LIKKAUS BB 1:1000 SUUNNITLMA 2030 LIKKAUS CC 1:1000

4 B C 3 VNSATAMA VDNPUHDISTAMO 6 LIKKI 9 PLI 7 ASUNTOJA 12 OLSKLU TULLITALO T SILTA 11 KAUPUNGIN PORTTI LIITYNTÄ MARKTTI RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI LUOMUTUOTTIDN MYYNTI JA RAVINTOLA TOIMISTOJA KÄVLYKATU A D NÄKYMÄ RANKURTR STRASSLTA BÜRGRBRÄU-ALULL 18 HARJOITUSTILAT PUKUHUONT 9 KUOHUVIINITHDAS THDASPIHA 18 HUOLTO / KOKOUS- JA TOIMISTOTILAT MONITOIMITILA RANKURTR STRASS 11 HOSTLLI JUHLATILA INO BÜRGRBRÄU B RAVINTOLA KULTTUURIAUKIO 16 LIIKUNTAKSKUS MUSO TAIDKÄSITYÖ MYYNTI JA NÄYTTLY C NÄKÖTORNI SKYBAR 40 TAIDTALO LASTNTARHA 50 3krs ULKOILU- JA VIRKISTYSALU 20 2krs 36 PALVLUITA TRASSITALOT LUONTOKSKUS 60 A ASUNTOJA JA ATLJTILOJA SIIRTOLAPUUTARHA P 70 D VIHRTRASSIT YHDISTÄVÄT SUUNNITTLUALUN JA JONRANNAN SUUNNITLMA : LUOMURAVINTOLA TOIMISTOTILAT THDASPIHA MONITOIMITILA JUHLATILA KULTTUURIAUKIO INO MUSO BÜRGRBRÄU- LASTNTARHA MALLASTAMO JA NÄKÖTORNI / SKYBAR BOHLLITNWG LIKKAUS AA 1:1000 WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN MALLASTAMO LASTNTARHA LIIKUNTAKSKUS RANKURTR STR. LIKKAUS DD 1:1000 DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

5 NÄKÖTORNI JA SKYBAR SKYWALK VIHRKUILU MALLASTAMO OLMASSA OLVAT LIIKRAKNNUKST ATLJ- JA LOT-ASUNTOJA VDNPUHDISTAMO MARKTTI VIHRTRASSIT YHTISTILOJA TULLITALO BÜRGRBRÄU ILMAKUVA LÄNNSTÄ 2030 LIKKAUSPRSPKTIIVI MALLASTAMOSTA TASO +7,00 TASO 0 TASO 0 TASO 0 TASO +21,00 TASO +24,00 MAIN-JOKI ±0,00 KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ I VIHRTRASSI PARK&RID JA HUOLTOAJO KLLARITILAT UIMA-ALLAS I VIHRTRASSI JA HUOLTOAJO KAUPPAKANSI YHTISTILAT I KÄVLYTASO KAUPPAKANSI LIIKUNTAKANSI JA ASUNNOT I KÄVLYTASO KAUPPAKANSI LIIKUNTAKANSI JA ASUNNOT I NÄKÖTORNI JA ASUNNOT I NÄKÖTORNI JA ASUNNOT SAAPUMINN LÄNNSTÄ THDASPIHA JA UUSI MONITOIMITILA KULTTUURIAUKIO UUSI KAUPPAKSKUS BÜRGRBRÄU- JA TRASSITALOT NÄKÖTORNI / SKYBAR JA LIIKUNTAKSKUS KULTTUURI VAPAA-AIKA KAUPPA SUUNNITTLUALUN MAUSTT SAAPUMINN JOUKKOLIIKNN SAAPUMINN AUTOLIIKNN HUOLTOAJO JA SAAPUMINN KVYTLIIKNN ALUN SISÄIST KULKUYHTYDT

6 TYÖ JA ASUMINN YHDSSÄ: - PANIMON JOHTAJAN HUVILA - PANIMOMSTARIN ASUINTALO - TYÖNTKIJÖIDN ASUNNOT LÄHIVIRKISTYSALUT JA VAPAA-AIKA: - RIDRICH VON KONIG ANLAG JA ZLLRWALDSPITZ - OLUTRAVINTOLA TYÖ JA ASUMINN YHDSSÄ: - HOSTLLI - TRASSITALOT - ATLJASUNNOT LÄHIVIRKISTYSALUT JA VAPAA-AIKA: - RIDRICH VON KONIG ANLAG JA ZLLRWALDSPITZ SKÄ MAINUR - KULTTUURI, LIIKUNTA JA SHOPPAILU INNOVATIIVINN YRITYSTOIMINTA: - TKNIST KKSINNÖT - TOLLISUUDN KONISTUMINN INNOVATIIVINN JOUKKOLIIKNNMUOTO: - RAITIOVAUNU INNOVATIIVINN YRITYSTOIMINTA: - TYÖTILOJA MUOTOILU-, MDIA-, KULTTUURI- JA IT-ALAN YRITYKSILL INNOVATIIVINN JOUKKOLIIKNNMUOTO: - PARK&RID - CABL CAR BÜRGRBRÄU 1897 BÜRGRBRÄU 2030 VALOKUILU +63,0 VALOKUILU +43,5 +37,0 MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILAT TOIMISTOTILAT TAIDTALO +17,0 KULTTUURIAUKIO INO HOSTLLI TUOT-SITTLYTILAT DUSTUSTILAT TYÖPAJAT KOULUTUS- JA KOKOUSTILAT LIKKAUS 1:400 LIKKAUSPRSPKTIIVI PANIMORAKNNUKSN KITTÄMÖSTÄ JA KONHUONSTA KULTTUURI VAPAA-AIKA KAUPPA TUOTANTO BÜRGRBRÄU-ALUN MAUSTT SAAPUMINN JOUKKOLIIKNN SAAPUMINN AUTOLIIKNN HUOLTOAJO JA SAAPUMINN KVYTLIIKNN ALUN SISÄIST KULKUYHTYDT

7 G +13,0 +12,0 HOSTLLI 2.-3.KRS MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILOJA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTO- JA KOKOUSTILAT MONITOIMITILAAN LIITTYVÄT APUTILAT KUOHUVIINITHDAS INO MUSO LUOMUTUOTTIDN MYYNTI JA RAVINTOLA +17,0 MONITOIMITILA KUOHUVIINITHTAAN JUHLATILA TYNNYRIPIHA THDASPIHA KULTTUURIAUKIO BÜRGRBRÄU- vk- TAIDKÄSITYÖ: MYYNTI- JA NÄYTTLYTILAT TAIDTALO +25,0 P +30,0 +25,0 G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +18 1: ,0 +31,5 TOIMISTO +26,0 TOIMISTO TOIMISTO MUSO TAIDKÄSITYÖ- JA ATLJTILAT +16,5 KOULUTUS- JA KOKOUS TUOT-SITTLY TYÖPAJA KUOHUVIINITHDAS TÄYTTÖMAATA APUTILA HARJOITTLU TOIMISTO- JA TUOTANTO LUOMUTUOTTT MYYNTI- JA RAVINTOLA +7,0 VIINIKLLARI LIKKAUS 1:400

8 G KUOHUVIINITHTAAN TILOJA 2.KRS MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILOJA 2.-4.KRS MUSO 2.-3.KRS +17,0 2.KRS TYNNYRIPIHA THDASPIHA ILMIN PROJISOINTIPINTA ULKOILMASITYKST KULTTUURIAUKIO BÜRGRBRÄU- vk- MONITOIMITILAN MULTIMDIATKNIIKKA TAIDKÄSITYÖ 2.KRS: TYÖPAJAT TAIDTALO 2.KRS: ATLJ- JA KURSSITILAT +25,0 P +30,0 +25,0 ULKOILU- JA VIRKISTYSALU G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +21 1:400 PARK&RID HUOLTOAJO +7,0 +44,0 TILAT +7,0 +32,0 +24,0 MONITOIMITILA VIINIKLLARI +7,0 MARKTTI KÄVLYKATU PARK&RID +7,0 VIINIKLLARI LIKKAUS GG 1:400 BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +7 1:400

9 G 2.KRS 2.KRS VIHRTRASSIT HUOLTOAJO JA TULLITALO HISSI RAITIOVAUNU KAUPUNGIN PORTTI BULVARDI KIVIPORTAALI SILTA +13,0 +12,0 VALOAUKOT HOSTLLI SISÄÄNKÄYNTI KÄVLYKANSI SISÄÄNKÄYNTI TÄYTTÖMAATA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN DUSTUS- JA TUOT-SITTLYTILAT ARKISTO JA G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO + 1:400 MARKTTI HUOLTOAJO JA TULLITALO HISSI RAITIOVAUNU KALTVA LASISINÄ: AURINKOPANLI TAI LD-MULTIMDIA NÄYTTÖ KIVIPORTAALI VALOAUKKO +12,0 HOSTLLI KLLARI SISÄÄNKÄYNTI TÄYTTÖMAATA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN KOKOUS- JA KOULUTUSTILA SKÄ TYÖPAJA P BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +11 1:400

10 BÜRGRBRÄU-ALU 1950-LUVULLA KULTTUURIAUKIO 2030 NYKYTILANN SAAVUTTASSA ALULL LÄNNSTÄ SISÄÄNTULO 2030 WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning

TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning Leikkipaikat, playgrounds lähileikkipaikka, neighbourhood playground

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Samuli Alppi Maankäyttö- ja ympäristöpalvelujen johtaja Hämeenlinnan kaupunki Uhattu kaupunki Imagine

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science

Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science Hyllyluokat - Arkkitehtuurin osaston kirjasto 502/504 624 624.1 624.2/.8 628.9 69 69.02 69.057 69.059 691 693/694 Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin?

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? Ideapaja 2.10.2013 Hella Hernberg, ympäristöministeriö / Design Exchange Programme #TYHJATTILAT #VACANTSPACE www.facebook.com/tyhjattilat Tavoite: parantaa edellytyksiä

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA AINO 13-storey comfort-plus class residential estate on Vasily Island The first stage was commissioned in Dec. 2013, the last three sections are planned to

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks Nosturin kasausohjeet Crane assembly instructions 17.1.2014 10.2.2014 1 Nosturin osat Crane sub-assemblies Vetopuomi 6,1t Pulling boom 6,1t Tukisauva Support beam 0,9t / kpl 0,9t / pcs Liikkuva vastapaino

Lisätiedot

digi.kansalliskirjasto.fi

digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus Aviisi-projekti digi.kansalliskirjasto.fi Information source and tool for academic research Informaatiotutkimuksen päivät 2016, 3.11.2016 Inés Matres

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä Uuden Oulun identiteettiä etsimässä Prof. Helka-Liisa Hentilä 28.9.2011 Runko Paikan identiteetti Paikkaidentiteetti Kaupunkitilan fyysiset ominaispiirteet Kaupunkitila, toiminnot ja tilakäyttäytyminen

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009 KIRJASAMPO Jyväskylä 5.11.2009 Mikä? Yhteisöllisiä ominaisuuksia ja semanttista webiä hyödyntävä kaunokirjallisuusaiheinen verkkopalvelu Tiedonhaun apuväline Vrt. www.litteratursiden.dk Kuka? Kenelle?

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 Nykyinen käytäntö Mikäli ensimmäisellä kierroksella ei saada muodostettua hintaa, niin 1. muutetaan blokkitarjoukset tuntitarjouksiksi

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot