WÜRZBURGIN BÜRGERBRÄU-ALUEEN UUDISTAMINEN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROFESSORI TREVOR HARRIS TEKIJÄ: JONNA TAEGEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WÜRZBURGIN BÜRGERBRÄU-ALUEEN UUDISTAMINEN DIPLOMITYÖ 23.11.2009 VALVOJA: PROFESSORI TREVOR HARRIS TEKIJÄ: JONNA TAEGEN"

Transkriptio

1 NÄKÖTORNI kävely 30min TNNIS kävely 35min STINBURG köysirata 6min NÄKÖALAPAIKKA köysirata 4min NÄKÖALAPAIKKA STINBURG kävely 18min KULTURSPICHR ASUNTOKANSI JUNA-ASMA raitiovaunu 16min KULTTUURIKSKUS köysirata 8min kävely 14min RÖNTGNIN INSTITUUTTI raitiovaunu min KONGRSSIKSKUS raitiovaunu 11min kävely 9min JULIUSSPITAL raitiovaunu 13min IT-YRITYSALA- JA VAPAA-AIKAKANSI UUSI KAUPALLINN KSKUS MAAUIMALA raitiovaunu 6min LIIKUNTA raitiovaunu 4min AUKIO ALTR KRANN raitiovaunu 12min MARKTPLATZ raitiovaunu 25min raitiovaunu 17min DOM raitiovaunu 19min RSIDNSSI ALT MAINBRÜCK raitiovaunu 25min raitiovaunu 20min NUBAUKIRCH raitiovaunu 22min HXNBRUCH köysirata 4min MARINBRGIN LINNAK köysirata 6min MAAUIMALA linja-auto 20min BÜRGRBRÄU MINIGOL raitiovaunu 30min linja-auto 25min ILMAKUVA LÄNNSTÄ 2050 NÄKÖTORNI linja-auto 35min TIIVISTLMÄ ABSTRACT Diplomityön aiheena on Würzburgissa, Saksassa, sijaitsevan Bürgerbräu-alueen toiminnallinen ja visuaalinen kehittäminen luvun lopulla rakennettu Bürgerbräu-panimo ja siihen liittyvä mallastamo lopettivat toimintansa vuonna Sen jälkeen on osa tiloista ollut kulttuuri-, liikunta- ja teollisuuskäytössä. Muut tilat ovat olleet tyhjillään. Bürgerbräu-alue on sekä historiallisen rakennuskantansa että sijaintinsa takia merkittävä Würzburgin kaupungille. Punatiiliset tehdasrakennukset muodostavat kaupungin läntisen päätepisteen. Korkeat piiput ja tornit erottuvat kauas. Würzburgin kaupunki etsii alueelle uudistamiskonseptia, joka on pitkällä aikavälillä toimiva ja kestävä, ja jonka avulla vanha tehdasmiljöö saadaan taas nostettua omaan arvoonsa. The subject of my diploma thesis is the functional and visual development of the Bürgerbräu area situated in Würzburg Germany. The Bürgerbräu brewery, built in the end of the 19th century, and the adjacent malt house ceased production in The buildings and premises are currently used for cultural, sports and production purposes. Other parts of the building complex are empty. The Bürgerbräu area is relevant to the city of Würzburg due to its historical building stock and the location next to the western border of the city. The high rising chimneys and towers are seen from far away. The city of Würzburg is looking for design strategies to revitalise the area in a functional and sustainable way, and to revaluate the historical buildings. Diplomityö koostuu analyysi- ja suunnitteluosasta. Kumpiakin osia tarkastellaan kolmessa eri mittakaavassa: Würzburgin kaupunki, Zelleraun kaupunginosa ja Bürgerbräu-alue. Suunnittelualueen kehitystä ei voi käsitellä ilman sen suhdetta lähiympäristöön ja koko kaupunkiin. The diploma thesis consists of an analysis part and a design part. Both of them are divided in three different scales of reflection: the city of Würzburg, the Zellerau district and the Bürgerbräu area. The development of an area cannot be seen without regarding the relationship to the surroundings and the city as a whole. Würzburgin kaupungin latinalainen nimi keskiajalla oli Herbipolis. Nimet Würzburg (Würze, suomeksi mauste) ja Herbipolis viittaavat kummatkin kaupungin mausteisiin. Mitkä ovat kaupungin mausteet? Mistä mausteista koostuu mielenkiintoinen ja monipuolinen kaupunkitila? Diplomityössä kaupungin mausteet on jaettu kolmeen pääryhmään: kulttuuri-, liikunta- ja kaupallinen toiminta. The Latin mediaeval name for the town of Würzburg was Herbipolis. Both names are related to the spices of the place. What are the spices of urbanity? Which spices are needed to create an innovative, multifaceted urban space in our days? In the diploma thesis spices of urbanity are divided in three categories: culture, sports and commerce. Analyysissä on tutkittu Würzburgin kaupungin ja myöhemmin Zelleraun kaupunginosan mausteita ja niiden merkitystä historian eri vaiheiden aikana ja sekä nykypäivänä. Tärkeä aspekti kulttuuriselle, liikunnalliselle ja kaupalliselle toiminnalle on paikkojen sijainti ja keskinäinen verkostoituminen kaupunkirakenteessa. Suunnittelualueen saavutettavuus ja alueelle johtavat liikenneyhteydet ovat perusedellytyksiä uuden toiminnan kehittämiselle. Toinen tärkeä näkökulma alueen uudistamisen yhteydessä on paikan oman identiteetin löytäminen ja esille tuominen. Analyysissä on perehdytty Bürgerbräu-alueen historiallisiin vaiheisiin. Panimo on verrattavissa pienoiskaupunkiin, josta löytyvät samat mausteet kuin suuremmassakin mittakaavassa. Tutkimalla panimorakennuksen arkkitehtuurin ja tuotantoprosessin välistä vuorovaikutusta pystyy ymmärtämään alueen rakennushistorialliset arvot ja suojelun tärkeyden. Suunnitelman VISIO 2050 tavoitteena on korjata analyysin pohjalta ilmenneitä kaupunkikuvallisia epäkohtia Würzburgin kaupungin länsiosassa, siinä määrin kun ne liittyvät suunnittelualueen kehitykseen. Kaupunki tarvitsee selkeän läntisen rajan, joka osoittaa missä kaupunki alkaa ja maaseutu loppuu. Samalla tulee myös sisääntulojen visuaalista ilmettä kohentaa ja parantaa. Jokilaakson kummallakin puolella nousevien rinteiden virkistysalueita on syytä yhdistää keskenään, jotta saadaan luotua attraktiivinen ja toimiva viherverkosto. Suunnitelman VISIO 2030 tavoitteena on parantaa analyysissä esille tulleita ongelmia suunnittelualueen lähiympäristössä. Vanhasta tullitalosta on tarkoitus muodostua osa uutta sisääntuloa. Historiallisesti merkittävien lähivirkistysalueiden tieyhteyksiä tuodaan uudelleen esille ja täydennetään. Laaja ja jäsentymätön marketti- ja teollisuusalue ei anna kaupungista kovin positiivista ensivaikutelmaa lännestä saavuttaessa. Suunnitelmassa aluetta on jäsennetty uudelleen sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Mallastamo- ja Bürgerbräu- alue liitetään taas toisiinsa puiston, terassitalojen ja muurielementtien avulla, niin että alueet muodostavat kokonaisuuden kuten jo 1800-luvun lopulla. Bürgerbräu-alueen suunnittelun tavoitteena on, että alueelta löytyy sopiva sekoitus kaupungin kolmesta mausteesta. Nämä takaavat käytön synergeettisen vaikutuksen, ja alueen positiivinen kehitys käynnistyy. Mausteiden lisäksi alueen saavutettavuus ja liikenneratkaisut ovat oleellisessa asemassa. Niiden tulisi toimia moitteettomasti. Suunnittelun lähtökohtana on vanhan ja arvokkaan tehdasarkkitehtuurin säilyttäminen. Uudemmat laajennukset ja rakennelmat, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisen rakennuskonseptin kanssa, on tarkoitus purkaa. Muutostyön pääperiaatteita ovat uusien näkö- ja kulkuyhteyksien luominen, valon tuominen tiloihin sekä paikoituksen ja huoltoajon järjestäminen. Muutostyö sekä uudet rakenteet ja rakennelmat erottuvat muotonsa ja materiaalivalintansa kautta. raitiovaunu 25min KÄPPL linja-auto 40min The analysis deals with the spices of urbanity in Würzburg and in the district of Zellerau from the past till today. An important aspect for the cultural, sports and commercial activities is the location and connection in the city network. The accessibility of the area and the connection to traffic networks are one of the basics of the development. Second relevant aspect of urban renewal of an area is to find out and revaluate the identity of the place. The analysis shows the historical development of the site in its different stages. One can see the brewery as a miniature urban structure with the same spices of urbanity as the district or the city. Studying the architecture of a brewery in its relationship to the technical production process one can find out something about the values of the area regarding the history of architecture and the constraints of building conservation and protection. LIIKUNTAHALLI linja-auto 30min MLONTA raitiovaunu 42min UIMAHALLI kävely 46min RATSASTUS raitiovaunu 38min S. OLIVR HALL raitiovaunu 32min MINIGOL raitiovaunu 32min raitiovaunu 43min WÜRZBURG - HRBIPOLIS - KAUPUNGIN MAUSTT 2050 raitiovaunu 36min UIMAHALLI raitiovaunu 42min KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA Long-term objective of the 2050 vision strategy is to repair the urban defects in the western region of Würzburg which are relevant to the development of the Bürgerbräu area. The city needs a clearly visible border between town and surrounding countryside. The gateways to town and the entrance situation should become a visual and functional expression corresponding to the image of Würzburg. The recreational areas and vineyards on the hills, both sides of the Main river, should be linked together to achieve an attractive and functional green network. Midterm objective of the 2030 vision strategy is to solve the urban problems in the nearby surroundings of the Bürgerbräu area. The former custom house will be part of a new designed expressive gateway to town. Historical pedestrian networks of the recreational areas will be revitalised and completed. The large, chaotic industrial and supermarket area is not an attractive access to Würzburg and will be redesigned. The old malt house and the Bürgerbräu area will be linked again together by terrace houses, the wall theme and the park. So they will form an entity like already in the end of the 19th century. Short-term objective of the redesign of the Bürgerbräu area is to create the right mixture of spices. This will initiate a synergetic effect to start the revaluation process of the area. As well accessibility and traffic solutions should be up to date and sustainable for future development. The main objective is to preserve the old unique industrial architecture. Later extensions and conversions, which are in contradiction with the origin concept, should be removed. The intervention of redesign is to assure more natural lightning inside the buildings, to create new visual and functional links and to solve parking, supply and maintenance traffic networks. The redesign is to be identified by material and shape. WÜRZBURG LIIKNNVRKKO MAA-VSI-ILMA MOOTTORIAJONUVOT PURTTU KVYTLIIKNN KAUPPA TI: LIIKUNTA KULTTUURI TI/SILTA: KULTTUURI LIIKUNTA TI: SATAMA ASUIN VIHRTRASSI IT-YRITYS, VDNPUHDISTAMO KANNN ALLA TI: KAUPPA VIHRALUT KAUPUNKIIN SAAPUMINN PARK&RID ZLLR WALDSPITZ SISÄÄNTULO RAITIOVAUNU MARINBRG JA RINGPARK KAUPUNKI VN MAINUR ZLLRAU KÖYSIRATA STIN-WIN-PAD MUITA KAUPUNGINOSIA TI: ASUMINN RAITIOVAUNUPYSÄKKI LÄHTÖTILANN: OLMASSA OLVAT RAKNNUKST TOIMINTOJA TYHJIIN TILOIHIN - ISOJN PLTIHALLIN PURKU TOIMINTOJA TÄYDNNTÄÄN UUSIN TN MYÖTÄ IT-YRITYS JA VSILIIKUNTAKSKUS - LIIKTILOJN UUDLLNJÄSNNÖINTI VNSATAMA KÖYSIRATAPYSÄKKI LÄHTÖTILANN: OLMASSA OLVAT TIYHTYDT LIIKNNVRKOSTON TÄYDNTÄMINN VAIHISTUSKAAVIO RAKNNUKST WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN AJONUVOLIIKNN MAINAUSTRASSLL - PANIMOALUN TN KÄVLYKATU ALUN LAAJMPI VRKOSTOITUMINN VAIHISTUSKAAVIO LIIKNN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

2 STINBURG VIINIVILJLMÄT NÄKÖALA- PAIKKA VIINIVILJLMÄT JUNARATA URHILUKNTÄT SATAMA ASUNTO- KANSI KULTUR- SPICHR SILTA UUSI SATAMA LUOSTARI HIMMLSPORTN LUOSTARI OBRZLL SILTA VDNPUHDISTAMO KANNN ALLA TAPAHTUMAPAIKKA TALAVRA RIDRICH VON KONIG- SUOJLTU RINNALU LAUTTA VSILIIKUNTA- KSKUS IT-YRITYS- VILLA BOLZA SUOJLTU LASTN- KOTI VNSATAMA IT-YRITYS- ASUNTOJA LIIKRAKNNUKSIA URHILUKNTÄT ZLLR WALDSPITZ NIITTY GUDRUNSWIS AUKIO KOULU MTSÄ POLIISI LUONTO- KSKUS SIIRTOLA- PUUTARHA KAUPUNGIN MAUSTT KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA HXN- BRUCH MOOTTORIAJONUVO JUNA P RAITIOVAUNU VN KÖYSIRATA VIHR- DUKTI VIINIVILJLMÄT LINNAK MARINBRG VISIO :4000

3 PULLO- TUSHUON RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI OLUN VALMISTUSPROSSSI TYNNYRIN VALMISTUS PIHA 9 PAKKAUS- HUON 8 18 AUKIO TYNNYRI- ASTIOINTI - KLLARI KÄYMIS- HUON KON- HUON KITTO- HUON PANIMO KONIG&BAUR PAINOKONTHDAS 9 MALLASTAMO 1 OHRAN VASTAANOTTO JA LAJITTLU 2 3 LIUOTUS JA IDÄTYS KLLARITILOISSA KUIVATUS, ITUJN POISTO JA PAAHTO PANIMO- MSTARI MALLASTAMO KAIVO 5 PORTTI- VAHTI 30 JÄÄKON- HUON 7 LASTNKOTI LASTAUS- PIHA ASUNTOJA PUUTARHA TULLITALO TYÖNTKIJÖIDN ASUINTALO HVOSTALLI 17 JOHTAJAN HUVILA TORNI MALTAAN INTI PANIMO MALTAAN KITTÄMINN JA JÄÄHDYTYS KÄYMINN JA KYPSYMINN RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI ASUNTO 4 PORTTI- VAHTI 20 VAIHTOHTOINN KULTTUURIKSKUS PIHA KUNTOSALI KORIPALLO- HALLI - KLLARI KUOHUVIINI- THDAS ASUNTO HUOLTO HUOLTOASMA KAIVO SUODATUS JA OLUN TYNNYRIASTIOINTI OLUN PULLOTUS JA TÖLKITYS PULLOJN KORKITUS JA TIKTÖINTI KULJTUS 18 ASUNTO 11 OLUN VALMISTUSPROSSSI MYYNTI / TOIMISTO AUTOTALLI ULKOILMA- ATLJ / TOIMISTO MOOTTORI- PYÖRÄSURA RUOKALA JUHLATILA ATLJ 17 MUSO NSIMMÄIST PANIMORAKNNUKST HALLINTO, TYÖNTKIJÖIDN ASUINTALO JA HVOSTALLI L-MUOTOINN LAAJNNUS JA PIHA-AUKIO SKÄ PORTTIVAHDIN KOPPI THDAS THDASKOKONAISUUTN LIITTYVÄ RAKNNUKS ASUMINN 50 MTSÄ LASTN- TARHA 20 KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA PUUTYNNYRIN VALMISTUS SIIRTYY RILLISN RAKNNUKSN UUSI KAIVO PANIMON LÄHISYYTN, TILOJN LAAJNNUS PANIMOTOIMINTA LOPPUU 1991, AUKIO MUUTTAAN KORIPALLOHALLIKSI HAVAINNKUVA PANIMON OLSSA TOIMINNASSA JA NYKYTILA 1:1000 PANIMOALUN KHITYSVAIHT ±0, MAIN-JOKI VNSATAMA VIHRTRASSIT SILTA TOIMISTOTILAT MONITOIMITILA MTSÄ MAIN-JOKI VDNPUHDISTAMO MAINAUSTRASS RAITIOVAUNUPYSÄKKI SILTA KUOHUVIINITHDAS JUHLATILA TAIDKUJA MTSÄ SUUNNITLMA 2030 LIKKAUS BB 1:1000 SUUNNITLMA 2030 LIKKAUS CC 1:1000

4 B C 3 VNSATAMA VDNPUHDISTAMO 6 LIKKI 9 PLI 7 ASUNTOJA 12 OLSKLU TULLITALO T SILTA 11 KAUPUNGIN PORTTI LIITYNTÄ MARKTTI RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI LUOMUTUOTTIDN MYYNTI JA RAVINTOLA TOIMISTOJA KÄVLYKATU A D NÄKYMÄ RANKURTR STRASSLTA BÜRGRBRÄU-ALULL 18 HARJOITUSTILAT PUKUHUONT 9 KUOHUVIINITHDAS THDASPIHA 18 HUOLTO / KOKOUS- JA TOIMISTOTILAT MONITOIMITILA RANKURTR STRASS 11 HOSTLLI JUHLATILA INO BÜRGRBRÄU B RAVINTOLA KULTTUURIAUKIO 16 LIIKUNTAKSKUS MUSO TAIDKÄSITYÖ MYYNTI JA NÄYTTLY C NÄKÖTORNI SKYBAR 40 TAIDTALO LASTNTARHA 50 3krs ULKOILU- JA VIRKISTYSALU 20 2krs 36 PALVLUITA TRASSITALOT LUONTOKSKUS 60 A ASUNTOJA JA ATLJTILOJA SIIRTOLAPUUTARHA P 70 D VIHRTRASSIT YHDISTÄVÄT SUUNNITTLUALUN JA JONRANNAN SUUNNITLMA : LUOMURAVINTOLA TOIMISTOTILAT THDASPIHA MONITOIMITILA JUHLATILA KULTTUURIAUKIO INO MUSO BÜRGRBRÄU- LASTNTARHA MALLASTAMO JA NÄKÖTORNI / SKYBAR BOHLLITNWG LIKKAUS AA 1:1000 WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN MALLASTAMO LASTNTARHA LIIKUNTAKSKUS RANKURTR STR. LIKKAUS DD 1:1000 DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

5 NÄKÖTORNI JA SKYBAR SKYWALK VIHRKUILU MALLASTAMO OLMASSA OLVAT LIIKRAKNNUKST ATLJ- JA LOT-ASUNTOJA VDNPUHDISTAMO MARKTTI VIHRTRASSIT YHTISTILOJA TULLITALO BÜRGRBRÄU ILMAKUVA LÄNNSTÄ 2030 LIKKAUSPRSPKTIIVI MALLASTAMOSTA TASO +7,00 TASO 0 TASO 0 TASO 0 TASO +21,00 TASO +24,00 MAIN-JOKI ±0,00 KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ I VIHRTRASSI PARK&RID JA HUOLTOAJO KLLARITILAT UIMA-ALLAS I VIHRTRASSI JA HUOLTOAJO KAUPPAKANSI YHTISTILAT I KÄVLYTASO KAUPPAKANSI LIIKUNTAKANSI JA ASUNNOT I KÄVLYTASO KAUPPAKANSI LIIKUNTAKANSI JA ASUNNOT I NÄKÖTORNI JA ASUNNOT I NÄKÖTORNI JA ASUNNOT SAAPUMINN LÄNNSTÄ THDASPIHA JA UUSI MONITOIMITILA KULTTUURIAUKIO UUSI KAUPPAKSKUS BÜRGRBRÄU- JA TRASSITALOT NÄKÖTORNI / SKYBAR JA LIIKUNTAKSKUS KULTTUURI VAPAA-AIKA KAUPPA SUUNNITTLUALUN MAUSTT SAAPUMINN JOUKKOLIIKNN SAAPUMINN AUTOLIIKNN HUOLTOAJO JA SAAPUMINN KVYTLIIKNN ALUN SISÄIST KULKUYHTYDT

6 TYÖ JA ASUMINN YHDSSÄ: - PANIMON JOHTAJAN HUVILA - PANIMOMSTARIN ASUINTALO - TYÖNTKIJÖIDN ASUNNOT LÄHIVIRKISTYSALUT JA VAPAA-AIKA: - RIDRICH VON KONIG ANLAG JA ZLLRWALDSPITZ - OLUTRAVINTOLA TYÖ JA ASUMINN YHDSSÄ: - HOSTLLI - TRASSITALOT - ATLJASUNNOT LÄHIVIRKISTYSALUT JA VAPAA-AIKA: - RIDRICH VON KONIG ANLAG JA ZLLRWALDSPITZ SKÄ MAINUR - KULTTUURI, LIIKUNTA JA SHOPPAILU INNOVATIIVINN YRITYSTOIMINTA: - TKNIST KKSINNÖT - TOLLISUUDN KONISTUMINN INNOVATIIVINN JOUKKOLIIKNNMUOTO: - RAITIOVAUNU INNOVATIIVINN YRITYSTOIMINTA: - TYÖTILOJA MUOTOILU-, MDIA-, KULTTUURI- JA IT-ALAN YRITYKSILL INNOVATIIVINN JOUKKOLIIKNNMUOTO: - PARK&RID - CABL CAR BÜRGRBRÄU 1897 BÜRGRBRÄU 2030 VALOKUILU +63,0 VALOKUILU +43,5 +37,0 MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILAT TOIMISTOTILAT TAIDTALO +17,0 KULTTUURIAUKIO INO HOSTLLI TUOT-SITTLYTILAT DUSTUSTILAT TYÖPAJAT KOULUTUS- JA KOKOUSTILAT LIKKAUS 1:400 LIKKAUSPRSPKTIIVI PANIMORAKNNUKSN KITTÄMÖSTÄ JA KONHUONSTA KULTTUURI VAPAA-AIKA KAUPPA TUOTANTO BÜRGRBRÄU-ALUN MAUSTT SAAPUMINN JOUKKOLIIKNN SAAPUMINN AUTOLIIKNN HUOLTOAJO JA SAAPUMINN KVYTLIIKNN ALUN SISÄIST KULKUYHTYDT

7 G +13,0 +12,0 HOSTLLI 2.-3.KRS MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILOJA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTO- JA KOKOUSTILAT MONITOIMITILAAN LIITTYVÄT APUTILAT KUOHUVIINITHDAS INO MUSO LUOMUTUOTTIDN MYYNTI JA RAVINTOLA +17,0 MONITOIMITILA KUOHUVIINITHTAAN JUHLATILA TYNNYRIPIHA THDASPIHA KULTTUURIAUKIO BÜRGRBRÄU- vk- TAIDKÄSITYÖ: MYYNTI- JA NÄYTTLYTILAT TAIDTALO +25,0 P +30,0 +25,0 G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +18 1: ,0 +31,5 TOIMISTO +26,0 TOIMISTO TOIMISTO MUSO TAIDKÄSITYÖ- JA ATLJTILAT +16,5 KOULUTUS- JA KOKOUS TUOT-SITTLY TYÖPAJA KUOHUVIINITHDAS TÄYTTÖMAATA APUTILA HARJOITTLU TOIMISTO- JA TUOTANTO LUOMUTUOTTT MYYNTI- JA RAVINTOLA +7,0 VIINIKLLARI LIKKAUS 1:400

8 G KUOHUVIINITHTAAN TILOJA 2.KRS MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILOJA 2.-4.KRS MUSO 2.-3.KRS +17,0 2.KRS TYNNYRIPIHA THDASPIHA ILMIN PROJISOINTIPINTA ULKOILMASITYKST KULTTUURIAUKIO BÜRGRBRÄU- vk- MONITOIMITILAN MULTIMDIATKNIIKKA TAIDKÄSITYÖ 2.KRS: TYÖPAJAT TAIDTALO 2.KRS: ATLJ- JA KURSSITILAT +25,0 P +30,0 +25,0 ULKOILU- JA VIRKISTYSALU G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +21 1:400 PARK&RID HUOLTOAJO +7,0 +44,0 TILAT +7,0 +32,0 +24,0 MONITOIMITILA VIINIKLLARI +7,0 MARKTTI KÄVLYKATU PARK&RID +7,0 VIINIKLLARI LIKKAUS GG 1:400 BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +7 1:400

9 G 2.KRS 2.KRS VIHRTRASSIT HUOLTOAJO JA TULLITALO HISSI RAITIOVAUNU KAUPUNGIN PORTTI BULVARDI KIVIPORTAALI SILTA +13,0 +12,0 VALOAUKOT HOSTLLI SISÄÄNKÄYNTI KÄVLYKANSI SISÄÄNKÄYNTI TÄYTTÖMAATA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN DUSTUS- JA TUOT-SITTLYTILAT ARKISTO JA G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO + 1:400 MARKTTI HUOLTOAJO JA TULLITALO HISSI RAITIOVAUNU KALTVA LASISINÄ: AURINKOPANLI TAI LD-MULTIMDIA NÄYTTÖ KIVIPORTAALI VALOAUKKO +12,0 HOSTLLI KLLARI SISÄÄNKÄYNTI TÄYTTÖMAATA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN KOKOUS- JA KOULUTUSTILA SKÄ TYÖPAJA P BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +11 1:400

10 BÜRGRBRÄU-ALU 1950-LUVULLA KULTTUURIAUKIO 2030 NYKYTILANN SAAVUTTASSA ALULL LÄNNSTÄ SISÄÄNTULO 2030 WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Tampereen Kansi ja Keskusareena. Innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 4.5.2011 Mikko Leinonen

Tampereen Kansi ja Keskusareena. Innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 4.5.2011 Mikko Leinonen Tampereen Kansi ja Keskusareena Innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 4.5.2011 Mikko Leinonen 5 miljoonaa matkustajaa / vuosi NCC Property Development Oy 2 Konseptiluonnoksia NCC Property Development Oy 3

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science

Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science Hyllyluokat - Arkkitehtuurin osaston kirjasto 502/504 624 624.1 624.2/.8 628.9 69 69.02 69.057 69.059 691 693/694 Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions Ulla Viitasalo, vienti- ja markkinointipäällikkö, Lunawood E-mail: ulla.viitasalo@lunawood.fi Case: The Outlet at Bridgewater

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 1 Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 15.12.2010 Tila-ohjelman brunssi, Tekes DI(väit.) Tanja Tyvimaa 2 Väitöstutkimus Tutkimuksen aineisto kerätty asukaskyselyllä ja asukashaastatteluilla

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Samuli Alppi Maankäyttö- ja ympäristöpalvelujen johtaja Hämeenlinnan kaupunki Uhattu kaupunki Imagine

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA AINO 13-storey comfort-plus class residential estate on Vasily Island The first stage was commissioned in Dec. 2013, the last three sections are planned to

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Aerila Juli Anna Rönkkö Marja Leena Yliverronen Virpi University of Turku Department of Teacher Education in Rauma 26th ICCP World

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Kiuasniemi Oy, Padasjoki

Kiuasniemi Oy, Padasjoki Kiuasniemi Story Kiuasniemi Oy, Padasjoki Core Business: Provide luxury accommodation and tailored services to affluent consumer segments and companies. Services are outsourced with no internal fixed cost

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA Ville Haapasaari Lentoasemanjohtaja Finavia Finanssilounas 17.4.2015 1 FINAVIA LYHYESTI Valtion omistama lentoasemayhtiö 24

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin?

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? Ideapaja 2.10.2013 Hella Hernberg, ympäristöministeriö / Design Exchange Programme #TYHJATTILAT #VACANTSPACE www.facebook.com/tyhjattilat Tavoite: parantaa edellytyksiä

Lisätiedot

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa Marko Taipale Mitä on ke*erä (testaus) Mitä on Specifica(on by Example Omat kokemukset Agile / Lean Mitä on ke9erä (testaus) Mitä

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KULMAT RETTIGIN ALUE LINNAKAUPUNKI, TURKU ILLUSTRAATIO 2 LUONNOS 19.3.2012 ILLUSTRAATIO 2 1:5000 LUONNOS 19.3.2012 4 LINNAKAUPUNKI, TURKU VAASANPUISTO

KULMAT RETTIGIN ALUE LINNAKAUPUNKI, TURKU ILLUSTRAATIO 2 LUONNOS 19.3.2012 ILLUSTRAATIO 2 1:5000 LUONNOS 19.3.2012 4 LINNAKAUPUNKI, TURKU VAASANPUISTO P RADANTAUS ihersilta P P I I X IX KIRSTINPUISTO I isto e-pu I I I se en ic I IX I I I I ISO-HEIKKILÄ u o ist e -p I I I I Ely Marc Aulén I IX I P I I "Arkki" I P XI I I I Iso-Heikkilänpuisto I X "Alasin"

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke Esityksen sisältö Hankkeen tarkoitus Kesto ja budjetti Kumppaniorganisaatiot Hankkeen idea Hyvät käytännöt Tulokset TRAP Kainuussa Yhteys ja lisätiedot Hankkeen tarkoitus Hankehakemuksesta: TRAP deals

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot