WÜRZBURGIN BÜRGERBRÄU-ALUEEN UUDISTAMINEN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROFESSORI TREVOR HARRIS TEKIJÄ: JONNA TAEGEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WÜRZBURGIN BÜRGERBRÄU-ALUEEN UUDISTAMINEN DIPLOMITYÖ 23.11.2009 VALVOJA: PROFESSORI TREVOR HARRIS TEKIJÄ: JONNA TAEGEN"

Transkriptio

1 NÄKÖTORNI kävely 30min TNNIS kävely 35min STINBURG köysirata 6min NÄKÖALAPAIKKA köysirata 4min NÄKÖALAPAIKKA STINBURG kävely 18min KULTURSPICHR ASUNTOKANSI JUNA-ASMA raitiovaunu 16min KULTTUURIKSKUS köysirata 8min kävely 14min RÖNTGNIN INSTITUUTTI raitiovaunu min KONGRSSIKSKUS raitiovaunu 11min kävely 9min JULIUSSPITAL raitiovaunu 13min IT-YRITYSALA- JA VAPAA-AIKAKANSI UUSI KAUPALLINN KSKUS MAAUIMALA raitiovaunu 6min LIIKUNTA raitiovaunu 4min AUKIO ALTR KRANN raitiovaunu 12min MARKTPLATZ raitiovaunu 25min raitiovaunu 17min DOM raitiovaunu 19min RSIDNSSI ALT MAINBRÜCK raitiovaunu 25min raitiovaunu 20min NUBAUKIRCH raitiovaunu 22min HXNBRUCH köysirata 4min MARINBRGIN LINNAK köysirata 6min MAAUIMALA linja-auto 20min BÜRGRBRÄU MINIGOL raitiovaunu 30min linja-auto 25min ILMAKUVA LÄNNSTÄ 2050 NÄKÖTORNI linja-auto 35min TIIVISTLMÄ ABSTRACT Diplomityön aiheena on Würzburgissa, Saksassa, sijaitsevan Bürgerbräu-alueen toiminnallinen ja visuaalinen kehittäminen luvun lopulla rakennettu Bürgerbräu-panimo ja siihen liittyvä mallastamo lopettivat toimintansa vuonna Sen jälkeen on osa tiloista ollut kulttuuri-, liikunta- ja teollisuuskäytössä. Muut tilat ovat olleet tyhjillään. Bürgerbräu-alue on sekä historiallisen rakennuskantansa että sijaintinsa takia merkittävä Würzburgin kaupungille. Punatiiliset tehdasrakennukset muodostavat kaupungin läntisen päätepisteen. Korkeat piiput ja tornit erottuvat kauas. Würzburgin kaupunki etsii alueelle uudistamiskonseptia, joka on pitkällä aikavälillä toimiva ja kestävä, ja jonka avulla vanha tehdasmiljöö saadaan taas nostettua omaan arvoonsa. The subject of my diploma thesis is the functional and visual development of the Bürgerbräu area situated in Würzburg Germany. The Bürgerbräu brewery, built in the end of the 19th century, and the adjacent malt house ceased production in The buildings and premises are currently used for cultural, sports and production purposes. Other parts of the building complex are empty. The Bürgerbräu area is relevant to the city of Würzburg due to its historical building stock and the location next to the western border of the city. The high rising chimneys and towers are seen from far away. The city of Würzburg is looking for design strategies to revitalise the area in a functional and sustainable way, and to revaluate the historical buildings. Diplomityö koostuu analyysi- ja suunnitteluosasta. Kumpiakin osia tarkastellaan kolmessa eri mittakaavassa: Würzburgin kaupunki, Zelleraun kaupunginosa ja Bürgerbräu-alue. Suunnittelualueen kehitystä ei voi käsitellä ilman sen suhdetta lähiympäristöön ja koko kaupunkiin. The diploma thesis consists of an analysis part and a design part. Both of them are divided in three different scales of reflection: the city of Würzburg, the Zellerau district and the Bürgerbräu area. The development of an area cannot be seen without regarding the relationship to the surroundings and the city as a whole. Würzburgin kaupungin latinalainen nimi keskiajalla oli Herbipolis. Nimet Würzburg (Würze, suomeksi mauste) ja Herbipolis viittaavat kummatkin kaupungin mausteisiin. Mitkä ovat kaupungin mausteet? Mistä mausteista koostuu mielenkiintoinen ja monipuolinen kaupunkitila? Diplomityössä kaupungin mausteet on jaettu kolmeen pääryhmään: kulttuuri-, liikunta- ja kaupallinen toiminta. The Latin mediaeval name for the town of Würzburg was Herbipolis. Both names are related to the spices of the place. What are the spices of urbanity? Which spices are needed to create an innovative, multifaceted urban space in our days? In the diploma thesis spices of urbanity are divided in three categories: culture, sports and commerce. Analyysissä on tutkittu Würzburgin kaupungin ja myöhemmin Zelleraun kaupunginosan mausteita ja niiden merkitystä historian eri vaiheiden aikana ja sekä nykypäivänä. Tärkeä aspekti kulttuuriselle, liikunnalliselle ja kaupalliselle toiminnalle on paikkojen sijainti ja keskinäinen verkostoituminen kaupunkirakenteessa. Suunnittelualueen saavutettavuus ja alueelle johtavat liikenneyhteydet ovat perusedellytyksiä uuden toiminnan kehittämiselle. Toinen tärkeä näkökulma alueen uudistamisen yhteydessä on paikan oman identiteetin löytäminen ja esille tuominen. Analyysissä on perehdytty Bürgerbräu-alueen historiallisiin vaiheisiin. Panimo on verrattavissa pienoiskaupunkiin, josta löytyvät samat mausteet kuin suuremmassakin mittakaavassa. Tutkimalla panimorakennuksen arkkitehtuurin ja tuotantoprosessin välistä vuorovaikutusta pystyy ymmärtämään alueen rakennushistorialliset arvot ja suojelun tärkeyden. Suunnitelman VISIO 2050 tavoitteena on korjata analyysin pohjalta ilmenneitä kaupunkikuvallisia epäkohtia Würzburgin kaupungin länsiosassa, siinä määrin kun ne liittyvät suunnittelualueen kehitykseen. Kaupunki tarvitsee selkeän läntisen rajan, joka osoittaa missä kaupunki alkaa ja maaseutu loppuu. Samalla tulee myös sisääntulojen visuaalista ilmettä kohentaa ja parantaa. Jokilaakson kummallakin puolella nousevien rinteiden virkistysalueita on syytä yhdistää keskenään, jotta saadaan luotua attraktiivinen ja toimiva viherverkosto. Suunnitelman VISIO 2030 tavoitteena on parantaa analyysissä esille tulleita ongelmia suunnittelualueen lähiympäristössä. Vanhasta tullitalosta on tarkoitus muodostua osa uutta sisääntuloa. Historiallisesti merkittävien lähivirkistysalueiden tieyhteyksiä tuodaan uudelleen esille ja täydennetään. Laaja ja jäsentymätön marketti- ja teollisuusalue ei anna kaupungista kovin positiivista ensivaikutelmaa lännestä saavuttaessa. Suunnitelmassa aluetta on jäsennetty uudelleen sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Mallastamo- ja Bürgerbräu- alue liitetään taas toisiinsa puiston, terassitalojen ja muurielementtien avulla, niin että alueet muodostavat kokonaisuuden kuten jo 1800-luvun lopulla. Bürgerbräu-alueen suunnittelun tavoitteena on, että alueelta löytyy sopiva sekoitus kaupungin kolmesta mausteesta. Nämä takaavat käytön synergeettisen vaikutuksen, ja alueen positiivinen kehitys käynnistyy. Mausteiden lisäksi alueen saavutettavuus ja liikenneratkaisut ovat oleellisessa asemassa. Niiden tulisi toimia moitteettomasti. Suunnittelun lähtökohtana on vanhan ja arvokkaan tehdasarkkitehtuurin säilyttäminen. Uudemmat laajennukset ja rakennelmat, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisen rakennuskonseptin kanssa, on tarkoitus purkaa. Muutostyön pääperiaatteita ovat uusien näkö- ja kulkuyhteyksien luominen, valon tuominen tiloihin sekä paikoituksen ja huoltoajon järjestäminen. Muutostyö sekä uudet rakenteet ja rakennelmat erottuvat muotonsa ja materiaalivalintansa kautta. raitiovaunu 25min KÄPPL linja-auto 40min The analysis deals with the spices of urbanity in Würzburg and in the district of Zellerau from the past till today. An important aspect for the cultural, sports and commercial activities is the location and connection in the city network. The accessibility of the area and the connection to traffic networks are one of the basics of the development. Second relevant aspect of urban renewal of an area is to find out and revaluate the identity of the place. The analysis shows the historical development of the site in its different stages. One can see the brewery as a miniature urban structure with the same spices of urbanity as the district or the city. Studying the architecture of a brewery in its relationship to the technical production process one can find out something about the values of the area regarding the history of architecture and the constraints of building conservation and protection. LIIKUNTAHALLI linja-auto 30min MLONTA raitiovaunu 42min UIMAHALLI kävely 46min RATSASTUS raitiovaunu 38min S. OLIVR HALL raitiovaunu 32min MINIGOL raitiovaunu 32min raitiovaunu 43min WÜRZBURG - HRBIPOLIS - KAUPUNGIN MAUSTT 2050 raitiovaunu 36min UIMAHALLI raitiovaunu 42min KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA Long-term objective of the 2050 vision strategy is to repair the urban defects in the western region of Würzburg which are relevant to the development of the Bürgerbräu area. The city needs a clearly visible border between town and surrounding countryside. The gateways to town and the entrance situation should become a visual and functional expression corresponding to the image of Würzburg. The recreational areas and vineyards on the hills, both sides of the Main river, should be linked together to achieve an attractive and functional green network. Midterm objective of the 2030 vision strategy is to solve the urban problems in the nearby surroundings of the Bürgerbräu area. The former custom house will be part of a new designed expressive gateway to town. Historical pedestrian networks of the recreational areas will be revitalised and completed. The large, chaotic industrial and supermarket area is not an attractive access to Würzburg and will be redesigned. The old malt house and the Bürgerbräu area will be linked again together by terrace houses, the wall theme and the park. So they will form an entity like already in the end of the 19th century. Short-term objective of the redesign of the Bürgerbräu area is to create the right mixture of spices. This will initiate a synergetic effect to start the revaluation process of the area. As well accessibility and traffic solutions should be up to date and sustainable for future development. The main objective is to preserve the old unique industrial architecture. Later extensions and conversions, which are in contradiction with the origin concept, should be removed. The intervention of redesign is to assure more natural lightning inside the buildings, to create new visual and functional links and to solve parking, supply and maintenance traffic networks. The redesign is to be identified by material and shape. WÜRZBURG LIIKNNVRKKO MAA-VSI-ILMA MOOTTORIAJONUVOT PURTTU KVYTLIIKNN KAUPPA TI: LIIKUNTA KULTTUURI TI/SILTA: KULTTUURI LIIKUNTA TI: SATAMA ASUIN VIHRTRASSI IT-YRITYS, VDNPUHDISTAMO KANNN ALLA TI: KAUPPA VIHRALUT KAUPUNKIIN SAAPUMINN PARK&RID ZLLR WALDSPITZ SISÄÄNTULO RAITIOVAUNU MARINBRG JA RINGPARK KAUPUNKI VN MAINUR ZLLRAU KÖYSIRATA STIN-WIN-PAD MUITA KAUPUNGINOSIA TI: ASUMINN RAITIOVAUNUPYSÄKKI LÄHTÖTILANN: OLMASSA OLVAT RAKNNUKST TOIMINTOJA TYHJIIN TILOIHIN - ISOJN PLTIHALLIN PURKU TOIMINTOJA TÄYDNNTÄÄN UUSIN TN MYÖTÄ IT-YRITYS JA VSILIIKUNTAKSKUS - LIIKTILOJN UUDLLNJÄSNNÖINTI VNSATAMA KÖYSIRATAPYSÄKKI LÄHTÖTILANN: OLMASSA OLVAT TIYHTYDT LIIKNNVRKOSTON TÄYDNTÄMINN VAIHISTUSKAAVIO RAKNNUKST WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN AJONUVOLIIKNN MAINAUSTRASSLL - PANIMOALUN TN KÄVLYKATU ALUN LAAJMPI VRKOSTOITUMINN VAIHISTUSKAAVIO LIIKNN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

2 STINBURG VIINIVILJLMÄT NÄKÖALA- PAIKKA VIINIVILJLMÄT JUNARATA URHILUKNTÄT SATAMA ASUNTO- KANSI KULTUR- SPICHR SILTA UUSI SATAMA LUOSTARI HIMMLSPORTN LUOSTARI OBRZLL SILTA VDNPUHDISTAMO KANNN ALLA TAPAHTUMAPAIKKA TALAVRA RIDRICH VON KONIG- SUOJLTU RINNALU LAUTTA VSILIIKUNTA- KSKUS IT-YRITYS- VILLA BOLZA SUOJLTU LASTN- KOTI VNSATAMA IT-YRITYS- ASUNTOJA LIIKRAKNNUKSIA URHILUKNTÄT ZLLR WALDSPITZ NIITTY GUDRUNSWIS AUKIO KOULU MTSÄ POLIISI LUONTO- KSKUS SIIRTOLA- PUUTARHA KAUPUNGIN MAUSTT KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA HXN- BRUCH MOOTTORIAJONUVO JUNA P RAITIOVAUNU VN KÖYSIRATA VIHR- DUKTI VIINIVILJLMÄT LINNAK MARINBRG VISIO :4000

3 PULLO- TUSHUON RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI OLUN VALMISTUSPROSSSI TYNNYRIN VALMISTUS PIHA 9 PAKKAUS- HUON 8 18 AUKIO TYNNYRI- ASTIOINTI - KLLARI KÄYMIS- HUON KON- HUON KITTO- HUON PANIMO KONIG&BAUR PAINOKONTHDAS 9 MALLASTAMO 1 OHRAN VASTAANOTTO JA LAJITTLU 2 3 LIUOTUS JA IDÄTYS KLLARITILOISSA KUIVATUS, ITUJN POISTO JA PAAHTO PANIMO- MSTARI MALLASTAMO KAIVO 5 PORTTI- VAHTI 30 JÄÄKON- HUON 7 LASTNKOTI LASTAUS- PIHA ASUNTOJA PUUTARHA TULLITALO TYÖNTKIJÖIDN ASUINTALO HVOSTALLI 17 JOHTAJAN HUVILA TORNI MALTAAN INTI PANIMO MALTAAN KITTÄMINN JA JÄÄHDYTYS KÄYMINN JA KYPSYMINN RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI ASUNTO 4 PORTTI- VAHTI 20 VAIHTOHTOINN KULTTUURIKSKUS PIHA KUNTOSALI KORIPALLO- HALLI - KLLARI KUOHUVIINI- THDAS ASUNTO HUOLTO HUOLTOASMA KAIVO SUODATUS JA OLUN TYNNYRIASTIOINTI OLUN PULLOTUS JA TÖLKITYS PULLOJN KORKITUS JA TIKTÖINTI KULJTUS 18 ASUNTO 11 OLUN VALMISTUSPROSSSI MYYNTI / TOIMISTO AUTOTALLI ULKOILMA- ATLJ / TOIMISTO MOOTTORI- PYÖRÄSURA RUOKALA JUHLATILA ATLJ 17 MUSO NSIMMÄIST PANIMORAKNNUKST HALLINTO, TYÖNTKIJÖIDN ASUINTALO JA HVOSTALLI L-MUOTOINN LAAJNNUS JA PIHA-AUKIO SKÄ PORTTIVAHDIN KOPPI THDAS THDASKOKONAISUUTN LIITTYVÄ RAKNNUKS ASUMINN 50 MTSÄ LASTN- TARHA 20 KULTTUURI LIIKUNTA KAUPPA PUUTYNNYRIN VALMISTUS SIIRTYY RILLISN RAKNNUKSN UUSI KAIVO PANIMON LÄHISYYTN, TILOJN LAAJNNUS PANIMOTOIMINTA LOPPUU 1991, AUKIO MUUTTAAN KORIPALLOHALLIKSI HAVAINNKUVA PANIMON OLSSA TOIMINNASSA JA NYKYTILA 1:1000 PANIMOALUN KHITYSVAIHT ±0, MAIN-JOKI VNSATAMA VIHRTRASSIT SILTA TOIMISTOTILAT MONITOIMITILA MTSÄ MAIN-JOKI VDNPUHDISTAMO MAINAUSTRASS RAITIOVAUNUPYSÄKKI SILTA KUOHUVIINITHDAS JUHLATILA TAIDKUJA MTSÄ SUUNNITLMA 2030 LIKKAUS BB 1:1000 SUUNNITLMA 2030 LIKKAUS CC 1:1000

4 B C 3 VNSATAMA VDNPUHDISTAMO 6 LIKKI 9 PLI 7 ASUNTOJA 12 OLSKLU TULLITALO T SILTA 11 KAUPUNGIN PORTTI LIITYNTÄ MARKTTI RAITIOVAUNUN PÄÄTPYSÄKKI LUOMUTUOTTIDN MYYNTI JA RAVINTOLA TOIMISTOJA KÄVLYKATU A D NÄKYMÄ RANKURTR STRASSLTA BÜRGRBRÄU-ALULL 18 HARJOITUSTILAT PUKUHUONT 9 KUOHUVIINITHDAS THDASPIHA 18 HUOLTO / KOKOUS- JA TOIMISTOTILAT MONITOIMITILA RANKURTR STRASS 11 HOSTLLI JUHLATILA INO BÜRGRBRÄU B RAVINTOLA KULTTUURIAUKIO 16 LIIKUNTAKSKUS MUSO TAIDKÄSITYÖ MYYNTI JA NÄYTTLY C NÄKÖTORNI SKYBAR 40 TAIDTALO LASTNTARHA 50 3krs ULKOILU- JA VIRKISTYSALU 20 2krs 36 PALVLUITA TRASSITALOT LUONTOKSKUS 60 A ASUNTOJA JA ATLJTILOJA SIIRTOLAPUUTARHA P 70 D VIHRTRASSIT YHDISTÄVÄT SUUNNITTLUALUN JA JONRANNAN SUUNNITLMA : LUOMURAVINTOLA TOIMISTOTILAT THDASPIHA MONITOIMITILA JUHLATILA KULTTUURIAUKIO INO MUSO BÜRGRBRÄU- LASTNTARHA MALLASTAMO JA NÄKÖTORNI / SKYBAR BOHLLITNWG LIKKAUS AA 1:1000 WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN MALLASTAMO LASTNTARHA LIIKUNTAKSKUS RANKURTR STR. LIKKAUS DD 1:1000 DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

5 NÄKÖTORNI JA SKYBAR SKYWALK VIHRKUILU MALLASTAMO OLMASSA OLVAT LIIKRAKNNUKST ATLJ- JA LOT-ASUNTOJA VDNPUHDISTAMO MARKTTI VIHRTRASSIT YHTISTILOJA TULLITALO BÜRGRBRÄU ILMAKUVA LÄNNSTÄ 2030 LIKKAUSPRSPKTIIVI MALLASTAMOSTA TASO +7,00 TASO 0 TASO 0 TASO 0 TASO +21,00 TASO +24,00 MAIN-JOKI ±0,00 KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ KATTONÄKYMÄ I VIHRTRASSI PARK&RID JA HUOLTOAJO KLLARITILAT UIMA-ALLAS I VIHRTRASSI JA HUOLTOAJO KAUPPAKANSI YHTISTILAT I KÄVLYTASO KAUPPAKANSI LIIKUNTAKANSI JA ASUNNOT I KÄVLYTASO KAUPPAKANSI LIIKUNTAKANSI JA ASUNNOT I NÄKÖTORNI JA ASUNNOT I NÄKÖTORNI JA ASUNNOT SAAPUMINN LÄNNSTÄ THDASPIHA JA UUSI MONITOIMITILA KULTTUURIAUKIO UUSI KAUPPAKSKUS BÜRGRBRÄU- JA TRASSITALOT NÄKÖTORNI / SKYBAR JA LIIKUNTAKSKUS KULTTUURI VAPAA-AIKA KAUPPA SUUNNITTLUALUN MAUSTT SAAPUMINN JOUKKOLIIKNN SAAPUMINN AUTOLIIKNN HUOLTOAJO JA SAAPUMINN KVYTLIIKNN ALUN SISÄIST KULKUYHTYDT

6 TYÖ JA ASUMINN YHDSSÄ: - PANIMON JOHTAJAN HUVILA - PANIMOMSTARIN ASUINTALO - TYÖNTKIJÖIDN ASUNNOT LÄHIVIRKISTYSALUT JA VAPAA-AIKA: - RIDRICH VON KONIG ANLAG JA ZLLRWALDSPITZ - OLUTRAVINTOLA TYÖ JA ASUMINN YHDSSÄ: - HOSTLLI - TRASSITALOT - ATLJASUNNOT LÄHIVIRKISTYSALUT JA VAPAA-AIKA: - RIDRICH VON KONIG ANLAG JA ZLLRWALDSPITZ SKÄ MAINUR - KULTTUURI, LIIKUNTA JA SHOPPAILU INNOVATIIVINN YRITYSTOIMINTA: - TKNIST KKSINNÖT - TOLLISUUDN KONISTUMINN INNOVATIIVINN JOUKKOLIIKNNMUOTO: - RAITIOVAUNU INNOVATIIVINN YRITYSTOIMINTA: - TYÖTILOJA MUOTOILU-, MDIA-, KULTTUURI- JA IT-ALAN YRITYKSILL INNOVATIIVINN JOUKKOLIIKNNMUOTO: - PARK&RID - CABL CAR BÜRGRBRÄU 1897 BÜRGRBRÄU 2030 VALOKUILU +63,0 VALOKUILU +43,5 +37,0 MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILAT TOIMISTOTILAT TAIDTALO +17,0 KULTTUURIAUKIO INO HOSTLLI TUOT-SITTLYTILAT DUSTUSTILAT TYÖPAJAT KOULUTUS- JA KOKOUSTILAT LIKKAUS 1:400 LIKKAUSPRSPKTIIVI PANIMORAKNNUKSN KITTÄMÖSTÄ JA KONHUONSTA KULTTUURI VAPAA-AIKA KAUPPA TUOTANTO BÜRGRBRÄU-ALUN MAUSTT SAAPUMINN JOUKKOLIIKNN SAAPUMINN AUTOLIIKNN HUOLTOAJO JA SAAPUMINN KVYTLIIKNN ALUN SISÄIST KULKUYHTYDT

7 G +13,0 +12,0 HOSTLLI 2.-3.KRS MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILOJA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTO- JA KOKOUSTILAT MONITOIMITILAAN LIITTYVÄT APUTILAT KUOHUVIINITHDAS INO MUSO LUOMUTUOTTIDN MYYNTI JA RAVINTOLA +17,0 MONITOIMITILA KUOHUVIINITHTAAN JUHLATILA TYNNYRIPIHA THDASPIHA KULTTUURIAUKIO BÜRGRBRÄU- vk- TAIDKÄSITYÖ: MYYNTI- JA NÄYTTLYTILAT TAIDTALO +25,0 P +30,0 +25,0 G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +18 1: ,0 +31,5 TOIMISTO +26,0 TOIMISTO TOIMISTO MUSO TAIDKÄSITYÖ- JA ATLJTILAT +16,5 KOULUTUS- JA KOKOUS TUOT-SITTLY TYÖPAJA KUOHUVIINITHDAS TÄYTTÖMAATA APUTILA HARJOITTLU TOIMISTO- JA TUOTANTO LUOMUTUOTTT MYYNTI- JA RAVINTOLA +7,0 VIINIKLLARI LIKKAUS 1:400

8 G KUOHUVIINITHTAAN TILOJA 2.KRS MDIA- JA SUUNNITTLUALAN TOIMISTOTILOJA 2.-4.KRS MUSO 2.-3.KRS +17,0 2.KRS TYNNYRIPIHA THDASPIHA ILMIN PROJISOINTIPINTA ULKOILMASITYKST KULTTUURIAUKIO BÜRGRBRÄU- vk- MONITOIMITILAN MULTIMDIATKNIIKKA TAIDKÄSITYÖ 2.KRS: TYÖPAJAT TAIDTALO 2.KRS: ATLJ- JA KURSSITILAT +25,0 P +30,0 +25,0 ULKOILU- JA VIRKISTYSALU G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +21 1:400 PARK&RID HUOLTOAJO +7,0 +44,0 TILAT +7,0 +32,0 +24,0 MONITOIMITILA VIINIKLLARI +7,0 MARKTTI KÄVLYKATU PARK&RID +7,0 VIINIKLLARI LIKKAUS GG 1:400 BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +7 1:400

9 G 2.KRS 2.KRS VIHRTRASSIT HUOLTOAJO JA TULLITALO HISSI RAITIOVAUNU KAUPUNGIN PORTTI BULVARDI KIVIPORTAALI SILTA +13,0 +12,0 VALOAUKOT HOSTLLI SISÄÄNKÄYNTI KÄVLYKANSI SISÄÄNKÄYNTI TÄYTTÖMAATA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN DUSTUS- JA TUOT-SITTLYTILAT ARKISTO JA G BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO + 1:400 MARKTTI HUOLTOAJO JA TULLITALO HISSI RAITIOVAUNU KALTVA LASISINÄ: AURINKOPANLI TAI LD-MULTIMDIA NÄYTTÖ KIVIPORTAALI VALOAUKKO +12,0 HOSTLLI KLLARI SISÄÄNKÄYNTI TÄYTTÖMAATA MDIA- JA SUUNNITTLUALAN KOKOUS- JA KOULUTUSTILA SKÄ TYÖPAJA P BÜRGRBRÄU-ALU 2030 TASO +11 1:400

10 BÜRGRBRÄU-ALU 1950-LUVULLA KULTTUURIAUKIO 2030 NYKYTILANN SAAVUTTASSA ALULL LÄNNSTÄ SISÄÄNTULO 2030 WÜRZBURGIN BÜRGRBRÄU-ALUN UUDISTAMINN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN DIPLOMITYÖ VALVOJA: PROSSORI TRVOR HARRIS TKIJÄ: JONNA TAGN

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VISION for TULLI+ Tampere Centre - Design Challenge

VISION for TULLI+ Tampere Centre - Design Challenge VISION for TULLI+ A CollaborAtive Charrette for TAMPERE CITY CENTRE For english version click here For FINNISH version click here Tampere 2014 Vision for Tulli+ VISION for TULLI+ A CollaborAtive Charrette

Lisätiedot

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN Tarkastaja: Professori Tore Tallqvist 26.5.2010 II DIPLOMITYÖTIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof KUOPIO MATKUS Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla A new shopping centre and IKEA under one roof Osa suurempaa kokonaisuutta Ikano Retail Centres Kehitämme pohjoismaisia kauppapaikkoja yhteistyössä

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Harry Edelman Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5. maaliskuuta

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

life beside the Rapids

life beside the Rapids Tampere Finland life beside the Rapids The Tammerkoski Rapids are the heart of Tampere. The town grew up around them, and their peaceful rumble still energizes the daily life of the locals. The atmosphere

Lisätiedot

Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja. Veijo Nykänen Pekka Lahti Antti Knuuti Eija Hasu Aija Staffans Antti Kurvinen Olli Niemi Jari Virta

Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja. Veijo Nykänen Pekka Lahti Antti Knuuti Eija Hasu Aija Staffans Antti Kurvinen Olli Niemi Jari Virta S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 97 Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen Veijo Nykänen Pekka Lahti Antti Knuuti Eija Hasu Aija Staffans Antti Kurvinen Olli Niemi

Lisätiedot

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2006/24 Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Kulttuuriympäristön diskursiivinen muodostuminen tapaustutkimuksessa Helena Teräväinen Teknillisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

ALUEELLISEEN KULTTUURIPERINTÖÖN RAKENTUVA HOTELLIN SISUSTUS JA SEN MERKITYS ASIAKKAAN KOKEMAAN ELÄMYKSEEN Hotelli Ruukin Majatalo

ALUEELLISEEN KULTTUURIPERINTÖÖN RAKENTUVA HOTELLIN SISUSTUS JA SEN MERKITYS ASIAKKAAN KOKEMAAN ELÄMYKSEEN Hotelli Ruukin Majatalo ALUEELLISEEN KULTTUURIPERINTÖÖN RAKENTUVA HOTELLIN SISUSTUS JA SEN MERKITYS ASIAKKAAN KOKEMAAN ELÄMYKSEEN Hotelli Ruukin Majatalo Kuva: Tatu Gustafsson 2013 Opinnäytetyö Kevät 2014 Aalto yliopisto, Taiteiden

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ TAMPEREEN KESKUSTA 2030 CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER. Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, 2015 31.3.

RAKENNETAAN YHDESSÄ TAMPEREEN KESKUSTA 2030 CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER. Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, 2015 31.3. TAMPEREEN KESKUSTA 2030 RAKENNETAAN YHDESSÄ CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, 2015 31.3.2015 TAMPERE 2030. VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

PAIKALLISJUNALIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA VAIKUTUKSET KESKI-SUOMESSA 2010-2030

PAIKALLISJUNALIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA VAIKUTUKSET KESKI-SUOMESSA 2010-2030 PAIKALLISJUNALIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA VAIKUTUKSET KESKI-SUOMESSA 2010-2030 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 / vaihde Julkaisu: B 173 ISBN 978-951-594-377-4

Lisätiedot

Vuoden 2013 muotoilijat Summary in English, page 28. Vuosi 2013: Muotoilun momentum Menestyksen muotoilu Asiakaspalautteet

Vuoden 2013 muotoilijat Summary in English, page 28. Vuosi 2013: Muotoilun momentum Menestyksen muotoilu Asiakaspalautteet DESIGN REFORMIN ASIAKASLEHTI 1/ 2013 Animaatiot ja multimediat Graafinen suunnittelu Teollinen muotoilu Messusuunnittelu Palvelumuotoilu Urban-design www-sivut Vuoden 2013 muotoilijat Summary in English,

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sanna Lukkarinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLINEN KAN- NATTAVUUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Hynninen, Saara Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot