Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan myöntämät tutkimus- ja kehittämishankeluvat v. 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan myöntämät tutkimus- ja kehittämishankeluvat v. 2017"

Transkriptio

1 Sivu 1 (5) Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan myöntämät tutkimus- ja kehittämishankeluvat v Hakijan organisaatio Tutkimuksen nimi Tutkimuslupa myönnetty Hakija / yhteyshenkilö Tulosalue / yksikkö Oy Apotti Ab Apotti toiminnanmuutoshankkeena - organisaatioiden valmiuden arviointi Silvonen Janne Toimiala Apteekit osana sote-palveluja: Miten apteekkien asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin lääkehoitojen toteutuksessa - esimerkkinä Kalliomäki Hanna Toimiala Vertaistuen merkitys alkoholismikuntoutuksessa Ripatti Kaisa Terveyspalvelut Palliatiivinen hoito kotihoidossa Hirvonen Vilja Vanhus- ja Connections of Statistical Modelling and Measurements of The Electronic Administrative Register (II osatyö valmis, ei julkinen) Malmila Mia Toimiala Arcada ja HUS / Jorvin sairaala Digitaaliset mahdollisuudet palovammapotilaan kuntoutuksessa Vuonoranta Jenny Toimiala Diakonia-ammattikorkeakoulu Opiskelijahuollon keinot tukea keskeyttämisvaarassa Salo Piia Toimiala Diakonia-ammattikorkeakoulu Paperittomien asiakkuus Vantaan neuvolapalveluissa Heinonen Petra Terveyspalvelut Oulun yliopisto Subjektiivisen hyvinvointitiedon tutkiminen 5 8-vuotiailta lapsilta ja heidän vanhemmilta Evalution of costs and efficiency of portable dental unit used in school dental care in Vantaa Kultavirta Annika Perhepalvelut Kenttämaa Katariina Suun ISBAR-raportoinnin tunnettavuus ja käyttöönoton kokemukset Ala-Mäyry Saku Vanhus- ja VTT, Kuntoutussäätiö SOSKU-hankkeeseen liittyvä tutkimus Puumalainen Jouni Perhepalvelut VTT Meaningful Technology for Seniors: Safety, Comfort and Joy (METESE) Niemelä Marketta Vanhus- ja / hoivaasumisen palvelut ja vanhusten

2 Sivu 2 (5) Suomen Psykologinen Instituutti Kiusaamisen trauma - Mitä koulu olisi voinut tehdä? Oman työn kontekstiin sidottava kehittämistehtävä Kotiranta Hanna Perhepalvelut Sosiaalisen kuntoutuksen vaikutukset asiakkaiden kokemana Ropponen Asta Perhepalvelut Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, THL Systeemisen lastensuojelun toimintamallin arviointi Aaltio Elina Perhepalvelut Tukiperhetoiminnan merkityksellisyys tukea saataville perheille - vanhempien näkökulma Ryyppö Jasmina Perhepalvelut Turun yliopisto Terveydenhoitajien näkemykset kummikätilötoiminnasta Heinikoski Nina Terveyspalvelut Hämeen ammattikorkeakoulu Kirjallinen omaisohjaus konfuusio-osastolla Kuoppakangas Anita Kuntoutuksen kansio Suopursun palvelutalon kotiutusryhmäasuntoon Isosalo Anna Salapoliisimenetelmän avulla lasten osallisuutta lisäämässä ja kehittämässä tehostetussa perhetyössä Keränen Anne-Mari Vanhus- ja / sairaalapalvelut Vanhus- ja / vanhusten Referenssi Oy Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta romanien asumisessa Törmä Sinikka Perhepalvelut / aikuissosiaalityö NHG Consulting Oy ja Commit Oy Tekoälypohjaisen suun terveydenhuollon röntgendiagnostiikan tarkkuuden arviointi Leskelä Riikka-Leena Suun Pelastakaa Lapset ry Itä-Suomen yliopisto Tunteiden vallasta, valta tunteisiin Vantaan kaupungin tehostetun perhetyön asiakkaiden kokemuksia toimintakykymittarin käytöstä Henkilöstön käytön tehostaminen ja uudelleen organisointi Vantaan kaupungin Hoiva-asumisen palveluissa Kohtaaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys lasten ja nuorten retki- ja harrastustoiminnassa Kohtaamistaidetta maahanmuuttajille: Vanhempi- lapsi ryhmän vuorovaikutusta ja voimavaroja tutkimassa Liikuntaharrastukset lastensuojelun tukitoimena lasten ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta Kauppala Johanna Perhepalvelut / psykososiaaliset palvelut Tapanainen Tiia-Mari Heikkala Anne Pekkarinen Elina Vanhus- ja / hoivaasumisen palvelut Niini Milla Perhepalvelut / maahanmuuttajapalvelut Oikari Saana Diakonia-ammattikorkeakoulu Maahanmuuttajaperheen kotoutumisen tukeminen Ahlstedt Annika Perhepalvelut / maahanmuuttajapalvelut

3 Sivu 3 (5) Referenssi Oy Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista Terveydenhuollon hoitohenkilökunnan asenteet ja käsitykset kohdunkaulan syövän joukkoseulonnan ja sen ulkopuolisen Papa-testauksen hyödyistä ja haitoista Suomessa Törmä Sinikka Perhepalvelut / aikuissosiaalityö Makkonen Petra Terveyspalvelut / terveysasemapalvelut ja ennalta ehkäisevä Päihdeasiakkaan asema ja oikeudet mitä sosiaalihuoltolain uudet välineet tarkoittavat päihdehuollossa? Kuusisto Katja Perhepalvelut, terveyspalvelut, vanhus- ja Diagnosis Related Groups -potilasluokittelujärjestelmien käyttö terveydenhuollon ohjaamisessa Intensiivikuntoutumiskurssin vaikutukset asiakkaille Miten tukea lyhytaikaista sijaisperhettä? Kokemuksia toistuvista muutoksista ja toivotusta tuesta Kokko Petra Terveyspalvelut, talous- ja hallintopalvelut Rönnqvist Toni Perhepalvelut / päihdepalvelut Kettukuja Minerva Suuhygienistien kokemukset perehtymisestä suun terveydenhuollossa Nykänen Wirva-Tuulia Suun Tampereen teknillinen yliopisto Holistically speaking: Institutionalizing Enterprise Architecture in the Public Sector Ylinen Maija Lonkkamurtumapotilaan kotikokemus lonkkaleikkauksen jälkeen Honkonen Petra Turun yliopisto Neuvolaikäisen lapsen seksuaalisuuden kehittyminen Antila Sonja - opas vanhemmille Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välinen yhteistyö Lemetti Terhi ikääntyvän potilaan hoidossa Lapsen äkillisen välikorvatulehduksen hoidon ohjaus ja kotihoito-ohjeet vanhemmille Kotoutumisen edellytykset ja arvoperusta vertaileva analyysi kotouttamisohjelmasta ja syyrialaisten kiintiöpakolaisten kertomuksista "Kyl mä pystyn handlaa jo ite elämää En studie om barnskyddets eftervård ur de ungas perspektiv Vanhus- ja / hoivaasumisen palvelut Vanhus- ja / sairaalapalvelut Terveyspalvelut / ennaltaehkäisevä Terveyspalvelut, vanhus- ja Turunen Terhi Terveyspalvelut / terveysasemapalvelut Lainá Emmi Perhepalvelut / maahanmuuttajapalvelut Sivelä Karin Avain kansalaisuuteen henkilökohtainen budjetointi: arviointitutkimus Rousu Sirkka Perhepalvelut Suorien vatsalihasten erkauma-mittaaminen, arviointi ja hoitoonohjaus Pylväläinen Jaana ja Jannina Terveyspalvelut / kuntoutustoiminta Terveyden edistämisen tulevaisuuden osaamistarpeet Suomessa ja Virossa (HPPprojekti, Liinamo Arja Terveyspalvelut, vanhus- ja, suun

4 Sivu 4 (5) Kotihoidon henkilökunnan terveys- ja hyvinvointiteknologian osaamisen Leppäniemi Tiina Vanhus- ja / kotihoito kartoittaminen, TEKNO - terveys- ja hyvinvointiteknologian osaaminen sujuvaksi - Pitkäaikaissairauksien hoidon arviointi suomalaisessa perusterveydenhuollossa Frondelius Ulla Terveyspalvelut / terveysasemapalvelut THL Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, COPE-hanke Hietapakka Laura, maahanmuuttajapalvelut ITU-tutkimus: Sikiöaikainen ohjelmoituminen, sen mekanismit ja merkitys myöhemmälle kehitykselle Kartoittava kysely äitiyden haastavista tunteista ja niiden puhumisesta neuvolassa Räikkönen Katri Karvo Birgitta Käsihygienian verkkokoulu 9.-luokkalaisille työelämäharjoittelijoille Saastamoinen Suvi Opas liikunnalliseen kivunlievitykseen kroonisen niskakivun potilaille- ja taustalla olevat fysiologiset tekijät Solakuja Leila Terveyspalvelut / terveysasemapalvelut Jyväskylän ammattikorkeakoulu Yksilöstä yhteistyöhön - Ryhmämuotoisen työmenetelmän kehittäminen 9.- luokan terveystarkastuksiin Kaarlenkaski Sanna Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa Nylund Marianne Perhepalvelut / aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajapalvelut Diakonia-ammattikorkeakoulu Terveydenhuollon päivystyksen alaikäisten päihdehoidon toimintamalli Kauppi Marjo Perhepalvelut ja terveyspalvelut Ennen kuin kärpäsestä tulee härkänen Suksi Inka Perhepalvelut Vaikuttavuustieto sosiaalityön arjessa. Diskurssianalyyttinen tutkimus sosiaalityöntekijöistä vaikuttavuustiedon merkityksellistäjinä, tuottajina ja välittäjinä Nuorten tukeminen sosiaalisen kuntoutuksen keinoin Vantaan aikuissosiaalityössä Grönberg Miia Perhepalvelut / aikuissosiaalityö Walo Vaula Perhepalvelut / aikuissosiaalityö Lapin ammattikorkeakoulu Terveyspalvelut / ennaltaehkäisevä Solaimani Samira Maahanmuuttajien kokemukset ja kehittämisideat Suomen terveyspalveluista Aalto-yliopisto Puheenkäsittely luonnollisessa ääniympäristössä aivoinfarktipotilailla ja terveillä Renvall Hanna Terveyspalvelut / kuntoutustoiminta EPID Research Oy Terveydenhuollon rekistereitä hyödyntävä tutkimus mirabegronin (Betmiga) käytöstä Alankomaissa, Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Hoti Fabian Terveyspalvelut / terveysasemapalvelut Vaasan yliopisto Valfrihet inom social- och hälsovården ur olika strategiska synvinklar: erfarenheter från Sverige och Finland Brandt Mats Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

5 Sivu 5 (5) Aalto-yliopisto Palvelumuotoilun mahdollisuudet sekä neuvolapalveluiden rooli lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisyssä Digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuus terveydenhuollossa - sähköisen hoidontarpeenarvioinnin vaikuttavuuden osoittaminen Mahosenaho Ronja Perhepalvelut ja terveyspalvelut Hirvonen Petteri Terveyspalvelut ja suun Diakonia-ammattikorkeakoulu Hakunilan terveysaseman yhteisöllinen kehittäminen Päärni Helena Terveyspalvelut Diakonia-ammattikorkeakoulu Päivätoiminta on hyvän arjen rutiinien piristäjä - Asiakastyytyväisyyskysely Vantaan vammaispalveluille Hirvonen Salla Vanhus- ja / HUS Metaboliset muutokset ja lihastoiminta fibromyalgiassa Zetterman Teemu Terveyspalvelut / terveysasemapalvelut Vaasan yliopisto Satakunnan ammattikorkeakoulu Työnhallinnan johtaminen toiminnanohjauksen jälkeen - tapaustutkimus Vantaan Vanhus- ja / vanhusten Sallinen Pia kotihoidosta Hoitajien valmiuden Vantaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja Juvonen Jonna Terveyspalvelut päihdepalvelupisteillä Musliminaiset ja uskonnollinen pukeutuminen sektorin työpaikoilla Suomessa Palvelusuunnitelmien yhdistäminen ja kehittäminen vammaispalvelun sosiaalityössä. Palvelussa kohtaavat ensin ihmiset, sitten vasta asiat Vapaaehtoistoiminta vanhusten kotihoidossa - toimiva kumppanuus? Karhunen Katri Vanhus- ja Mäntyniemi Darja Keyriläinen Ruth, Kankkunen Katariina Sosiaalityöntekijät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjinä Simola Jenni Ongelmapelaajien palvelupolut ennen Peliklinikan avohoidon asiakkuutta Vanhus- ja / Vanhus- ja / vanhusten Perhepalvelut ja vanhus- ja Pesola Pauli Terveyspalvelut / kuntoutustoiminta Vasemmistofoorumi Nudge - kohti ratkaisukeskeistä sosiaalipolitiikkaa Bloigu Katja Perhepalvelut / aikuissosiaalityö