Sd- liike Helsingissä. Pilvi Tors3, Helsingin piirin pj- ehdokas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sd- liike Helsingissä. Pilvi Tors3, Helsingin piirin pj- ehdokas 29.10.2014"

Transkriptio

1 Sd- liike Helsingissä Pilvi Tors3, Helsingin piirin pj- ehdokas

2 Mistä virta tulee? Asioista ja innostuneisuudesta. Poli3ikassa vaikueaa se, kun ihminen laieaa algiksi itsensä toisen ihmisen asialle. Solidaarisuus, lämpö ja empa3a. Edunvalvonta ei ole poli3ikan sisältö. Poli3ikalta odotetaan isompaa vaikutusvaltaa, sellaista, jossa on mukana ihmisten filosofisuus. (Rakel Hiltunen aloig kommengpuheenvuoronsa Helsingin Sd- Killan keskustelu3laisuudessa Virtaa piiriin ) 2

3 Esityksen sisältö DIANRO PoliiGset lähtökohdat 4 Helsingin merkitys ja mahdollisuudet 5 Sdp:n kannatus Helsingissä 20 vuoden ajan 6 Sd- liikkeen lähtökoh3a Helsingissä Vahvuudet 7 KehiteEävää 8 Piirin ja piirihallituksen tehtävät sääntöjen mukaan 9 Piirin ja piirihallituksen toiminta nyt 10 Piirin ja piirihallituksen toiminta jatkossa Peruslähtökoh3a 11 PohdiEavia asiakokonaisuuksia

4 PoliiGset lähtökohdat Sdp: tehtävät ja omat lähtökohdat Edistysliikkeen, sosialidemokra3an tehtävä nyt ja tässä: 1) kestävän kehityksen kolminaisuus (taloudellinen tehokkuus, ympäristön kestävyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus), 2) eheä Helsinki/Suomi/maailma Keskeiset sanat: vapaus, oikeudenmukaisuus, rauha, fram3dspar3et YleispoliiGnen lähtökohta aikamme kysymykset vaa3vat poliigsia ratkaisuja, esimerkiksi hyvinvoin3val3on tulevaisuus, ilmasto, ympäristö, rauha, globaali talous kaikki vaikueaa kaikkeen, siksi mie3eävät maailma, Eurooppa, Suomi, Helsinki, kaupunginosat (esimerkiksi Palmiassa kyse samanaikaises3 arkisesta työstä ja globaalitaloudesta) Poli3ikan välineet: julkiset palvelut, erityises3 terveyspalvelut ja koulutus olosuhteet uuden luomiseen, osaaminen, tutkimus hyvinvoin3- ja terveyserojen minimoin3 eheys, yhteiset kokemukset monin tavoin pirstaloituvassa maailmassa Pitkäaikaiset trendit liikkuvien äänestäjien ja ei- äänestävien lisääntyminen suoran demokra3an ihannoin3 vs. edustuksellisen demokra3an tarve 4

5 Helsingin merkitys ja mahdollisuudet Suomen tulevaisuuden menestys riippuu paljon pääkaupungin ja metropolialueen menestyksestä Megatrendi maailmalla: kaupunkien merkityksen kasvu suhteessa kansallisval3oihin, kaupungit ovat ratkaisijoita Helsinki: kasvava, kansainvälistyvä ja monikuleuuristuva kaupunki Sosialidemokra3a arvoiltaan ja aaeeiltaan kasvavaan kansainvälistyvään kaupunki istuva puolue tällaisessa Helsingissä Sd- liikkeellä EDELLYTYKSET menestyä vrt. kasvu luvuilla ja esimerkiksi uusien lähiöiden rakentaminen ja rakentaminen nyt olisiko tästä löydeeävissä ajatuksia vanhojen osastojen työlle uusissa kaupunginosissa. Helsingissä monet aikamme isot kysymykset eriarvoistumisesta, pirstaloitumisesta jne akuueeja, siksi täällä löydeeävä myös ratkaisut Sdp:n 3lannekuva Helsingissä Sdp:n pitkäaikainen alisuoriutuminen Helsingissä, alisuoriutuminen, koska paljon edellytyksiä menestyä TAVOITE: systemaagnen työ, jonka onnistuminen mitataan 2015 ja 2016/2017, 2019 vaaleissa, MUTTA myös sisäisen tekemisen jatkuvassa mielekkyydessä 5

6 SDP:n kannatus Helsingissä 30 vuoden ajan Yleiskuva SDP:n kannatus Helsingissä liikkunut samaan suuntaan kuin koko maassa, muea pysynyt alemmalla tasolla. SDP kerännyt eduskuntavaaleissa suuremman kannatuksen kuin kunnallisvaaleissa. kannatus keskimäärin 23 % tuntumassa, ek- vaaleissa heilunut enemmän kuin k- vaaleissa Huonoja tuloksia , hyviä tuloksia , todella huonoja tuloksia 2008 Menestysvuosi verraeuna romahdusvuoteen 2004: SDP hallituksessa, puolueen pj helsinkiläinen kärkiehdokkaiden / valtuustoryhmän kellokkaiden medianäkyvyys (HS ) 96 osumaa puhutuin teema yksityistäminen, ulkoistaminen Stadin Demareiden ohjelmakärki: palvelut, turvallisuus 2008: SDP opposi3ossa, puolueen pj kokkolalainen kärkiehdokkaiden / valtuustoryhmän kellokkaiden medianäkyvyys (HS ) 63 osumaa puhutuin teema perussuomalaisten nousulla spekuloin3 Stadin Demareiden ohjelmakärki: terveyspalvelut luvulla äänestysak3ivisuus ei selitä kovin hyvin, ei myöskään hallitus/ opposi3o Ohjelmatyössä korosteeu yhä enemmän palveluja, erityises3 terveyspalveluja Ris3riita: helsinkiläinen julkisuus valtakunnallista julkisuuea, muea usein asiallises3 Helsinki muu Suomi (esim. väestörakenne, Helsinki kasvaa toisin kuin valtaosa Suomen kunnista) 6

7 Sd- liikkeen lähtökoh3a Helsingissä - vahvuuksia Piiritoimisto hyvin resursoitu, sitoutuneet, monipuolises3 osaavat ihmiset Talous niukka, muea varojen käyeöä tehosteeu viime vuosina Piirihallituksessa sitoutuneita ak3iveja erilaisista osastoista, hallituksen ja puheenjohtajan vahva sitoutuminen Valtuusto- ja kh- ryhmässä monipuolista osaamista Uusille tulijoille anneeu vastuuta ja 3laa Kaksi apulaiskaupunginjohtajaa Piirissä tehty selvityksiä ja toimenpide- esityksiä, mm Tulevaisuusryhmän työ 2011 (pj Saija Kalenius), osastorakenne (AnG HyG), osastojen toiminta (Markku Valtanen) Hyviä prosesseja, joilla piirissä työsteey vaaliohjelmia viime vuosina Helsingissä paljon Sdp:n en3siä/pitkäaikaisia ak3iveja ja mahdollisia tulevaisuuden tekijöitä (jäsenistön ikärakenne) 7

8 Sd- liikkeen lähtökoh3a Helsingissä - kehiteeävää Yhteisten prosessien ja organisoitumisen koordinoin3 Nyt moni kokee olevansa yksin luoeamushenkilönä, osastona jne samaa pyörää keksitään monessa paikassa Vahvuuksien hyödyntäminen, toimenpide- esityksien vieminen käytäntöön nyt osin passiivinen ja hajanainen (piiri)keneä, jonka merkieävin toiminnan yhteinen toimintamuoto piirikokous 2krt/vuosi eriytyneet piirihallitus ja valtuustoryhmä käytetäänkö energia ja aika järkeväs3? Iso osa toiminnasta keskieynyt oman väen toiminnaksi vaa3maton näkyminen kansanliikkeenä siellä missä ihmiset ovat (poikkeuksina markkinat, Maailma kylässä - fes3vaali, 2013 nuorten johdolla tehty kesäkampanja, jäätelölaukkutempaukset) vaa3maeomat yhteydet järjestönä muuhun yhteiskuntaan, seuraus: vaa3maton vaikueavuus muuhun yhteiskuntaan (järjestön yksieäisillä jäsenillä toki verkostot) vaa3maeomat mediasuhteet ja mediaprosessit merkieävimmät vuosieaiset tapahtumasatsaukset suunnaeu omalle väelle, ei ulospäin monet osastot pyörivät muutamien ihmisten varassa, lakisääteinen toiminta vie ison osan käyteeävissä olevista resursseista Seuraus: uusien kannaeajien/sympparien vaikea löytää meidät tai kanava tulla 8

9 Piirin ja piirihallituksen tehtävät sääntöjen mukaan - johtopäätökset Kolme keskeistä piirin tehtävää edistää jäsenjärjestöjensä kanssa sosialidemokra3an tavoieeiden toteueamista sekä vaikueaa alueensa johtavana järjestönä puolueen periaateohjelman ja tavoieeiden mukaisessa sosialidemokraagsessa toiminnassa johtaa toimialueensa puoluejärjestöjen, puolueväen ja sosialidemokra-an kanna/ajien valmistautumista yleisiin vaaleihin. piirikokous on ylin pääeävä elin ja laajin säännöllises- kokoontuva sosialidemokraa5nen keskustelufoorumi Helsingissä HuomaEavaa Helsingissä piiri myös kunnallisjärjestö sekä kaupunkipoliignen eeä valtakunnallinen rooli vaikueaminen Sdp:n toimintaan ja linjauksiin valtakunnallises3 ja vaikueaminen Helsingin kuntapoli3ikassa Säännöt väljät suhteessa piirihallituksen tehtävät ja toimintarakenteet 9

10 Piirin ja piirihallituksen toiminta nyt (osasto- (v)pj:n ja valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen silmin) Kaksi piirikokousta/vuosi (sääntömääräisiä) EhdokasaseEelut, luoeamushenkilövalinnat PoliiGnen keskustelu, julkilausuma Piirikokous eli se, eeä 100 ihmistä haluaa käyeää poliigseen toimintaan lauantaipäivänsä ei näy tai kuulu kaupunkilaisille, mediaan, uusille jäsenille tai symppareille Piirihallituksen kokoukset joka toinen keskiviikko LuoEamushenkilötäydennykset Työryhmät, selvitystyöt, ohjelmapaperit Satunnaisia yhteiskokouksia valtuustoryhmän kanssa Muu toiminta osastojen ja valtuustoryhmän vastuulla Alueosastot ja teemaosastot 10

11 Piirin ja piirihallituksen toiminta jatkossa peruslähtökoh3a Kaikessa mie3eävä mihin toiminta milloinkin tähtää Esimerkkejä siitä, mihin pitää tähdätä: Puolueen linjoihin vaikueamiseen, valtakunnallinen toiminta Tulevaan Hgin päätöksenteon tai esim. valtuustoaloieeen valmisteluun (esim Palmia, 2015 tulossa energiaratkaisut Helsingissä, 2015 tulossa neljä ryhmävaltuustoaloiteea) PääEäjien, esimerkiksi lautakunnan jäsenien tutuksi tekemiseen kaupunkilaisille ja yhteistyökumppaneille Näkyvyyteen kaupungissa, imagon rakentamiseen, jäsenhankintaan Kaikessa muisteeava: vapaaehtoistyötä, oltava mukavaa, merkityksellistä tekijöille, kaikki mukanaolo plussaa Kaikessa pohdieava, mikä on strategises3 perusteltua toimintaa, rahankäyeöä ja ajankäyeöä miten saadaan aikaan lumipalloefektejä ja hyvän kierteitä Miten hyödynnetään vahvuudet konkreegsia tavoieeita ja tehtäviä kaikille (piiri, valtuustoryhmä, kh- ryhmä, osastot, jäsenet) Kaikki kaikessa vies3ntä, sisäinen ja ulkoinen 11

12 Piirin ja piirihallituksen toiminta jatkossa pohdieavia asiakokonaisuuksia Piirin ja piirihallituksen tavoieeet, tehtävät ja työnjako Tähtäimessä poliignen vaikueaminen, järjestön kehieäminen, toiminnan laajentaminen, ulospäin suuntautuva toiminta vaikueamis- ja toimintatasoina a) kaupunginosat b) Helsink c) Sdp valtakunnallises3 c) kv. taso (relevan3t kaupungit ja sd- toimijat) Voidaan miegä erilaisia vastuumalleja, joissa huomioidaan sisältö- ja järjestötavoieeet Valmistelulla aina tavoite, esimerkiksi tulevat päätökset, omat avaukset Keskeistä Sdp:n poli3ikalle Helsingissä asialähtöisyys ja 3etopohjaisuus JärjestötavoiEeena vastuuhenkilöt alueille, joea systemaagnen yhteys. TavoiEeena tutut demarit alueilla sekä osastojen eeä kaupunkilaisten näkökulmasta Kokouksia kokousasioille, muuta verkostoitumistoimintaa Voisiko kokouksia pitää osin alueilla tapahtumien yhteydessä? 12

13 Piirin ja piirihallituksen toiminta jatkossa pohdieavia asiakokonaisuuksia Toiminta ja tapahtumat strategiset valinnat Mihin piiri ja piirihallitus kannustaa jäseniä ja osastoja omalla työllään ja toiminnallaan? strateginen ote: kaikessa toiminnassa mie3tään, mitä sillä tavoitellaan ja saavutetaan ulospäin suuntautuva toiminta, tehokas vies3ntä Synergia kaikkien toimijoiden kesken (piiri, osastot, valtuustoryhmä), tunteminen, 3eto, tuki toisille Sd- pääeäjien tekeminen tutuksi kaupunkilaisille ja omalla alallaan, raivataan 3etä, luodaan yhteyksiä Piirikokous on ylin pääeävä elin ja laajin säännöllises3 kokoontuva sosialidemokraagnen keskustelufoorumi Helsingissä. miten voisi toteutua niin, eeä kerää sekä omat ak3ivit eeä jopa toimisi näyteikkunana muille? Piirikokouksen asiat kolmenlaisia: henkilövalintoja, hallintopäätöksiä ja poliigsia sisältöjä toteutuu voisiko organisoida niin, eeä hallinto- ja henkilövalinnat kokousmuodossa ja sisältökäsieelyt erikseen ja esimerkiksi asiakokonaisuuksiksi jaeeuna? Kyselymuoto 2013 kevätkokouksessa hyvä avaus. Verkon hyödyntäminen muun kansalaistoiminnan rinnalla. Voisiko Sdp nousta jälleen edelläkävijäksi työryhmätyössä kuten tapahtui luvulla, kun Sdp ensimmäinen puolue, joka avasi työryhmätyön ja sai näin mukaansa maailmanmuueajat? negin työryhmien osana toimivat virtuaaliryhmät, joihin helppo tulla mukaan Jalostetaan työryhmäavauksia, näiden pohjalta harkintaan ryhmävaltuustoaloieeita 13

14 Piirin ja piirihallituksen toiminta jatkossa pohdieavia asiakokonaisuuksia Osastorakenne ja jäsenyys Mitä muutoksia tarpeen tavoitella vuoden aikavälillä strategia, jota viedään eteenpäin (Huom tehdyt selvitykset) Mitä erilaisten osastojen toiminnalla tavoitellaan? Miten näkyy ulospäin? Saavutetaanko tavoite? Miten osastot voivat vahvistaa toisiaan? Miten huomioidaan ihmisten muueuvat tavat kiinnieyä: toiset paikkaan, toiset asiaan? Miten näkyy kasvava Helsinki, uudet kaupunginosat tavassa, jolla organisoidumme? Mitä tarjoamme kevytak3iveille? Duaalijäsenyys, teemaosastojen ak3ivien mukaantulo alueelliseen näkymiseen Rahat ja resurssit Tavoite: henkilöstö- ja muiden resurssien mahdollisimman viisas käyeö, joea maksimaalinen poliignen hyöty, näkyvyys ulospäin Ulkoisen ja sisäisen vies3nnän tarpeiden arvioin3. Nyt sisäiseen vies3ntään 70-90% vies3ntään käytetyistä resursseista. Miten jatkossa? Mitkä tapahtumat niitä, joihin satsataan resursseja? Miten ne näkyvät kaupunkilaisille? Miten olemassa olevat perinteet tavoieavat ihmiset neutraali- symppis- kannaeaja- jäsen- ak3vis3- jatkumolta? Esimerkki: soppatykit. Käydyn keskustelun perusteella paljon kehitysmahdollisuuksia ja halua. Puistoruokailut Helsingin hig, miksi eivät 14 demarien soppatykit?

15 Piirin ja piirihallituksen toiminta jatkossa pohdieavia asiakokonaisuuksia Onnistumisen miearit (saat sitä, mitä mieaat) Uudet jäsenet osastoieain, suhteellinen jäsenmäärän lisäys OSY onnistunut Hgin yliopiston edustajistovaaleissa tänä syksynä saavueamaan sosialidemokra3an sietämätön keveys tunnelman ja uusia jäseniä, esiteey arvio, eeä onnistueu keventämään raskas demaribrändi, pureeu ennakkoluuloja, tehty iloises3 Palaute ak3voituneelta puoluejäseneltä: Stadin demarien toimintaan vaikea tulla sisään, löytää väylä PoliiGset avaukset ja onnistumiset Tarvitaan hyvää valmistelua, jota hahmoteltu piirin tehtäväksi, hyvä esimerkki Palmia, lisää vastaavia Näkyminen erilaisissa isoissa kaupungin kansanjuhlissa, jotka saavat ihmiset liikkeelle Tarvitaan piiritoimiston suunnieelua, kalenterikoordinaa3ota ja alueverkoston koordinoin3a, kaikkien ei kannata yrieää olla kaikkialla, vaan eri demarikasvoja tutuiksi eri osissa Helsinkiä Pelkkä näkyminen ei riitä, on oltava sanoeavaa 3edon tarjoaminen, näkemyksien kysyminen, muea myös asiaperusteiden puolustaminen TunnisteEavuus, sekä muodossa eeä sisällössä Sloganit Ulkoasu, kun näytään jossain, yhtenäisyys KAIKKI KAIKESSA: SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ - - > VAALIMENESTYS 15

16 Missioni, aloieaessani Helsingin sosialidemokraagen puheenjohtajana ja kaupunginvaltuuteeuna 1. tammikuuta 1985, oli nostaa piirin arvostusta SDP:ssä sekä vahvistaa sosialidemokraagen asemaa Helsingin kunnallispoli3ikassa. (Paavo Lipponen. Murrosten aika. Muistelmat ) 16

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 DISCUSSION MIKA KAMENSKY Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 KANTAVA RISTIRIITA Menestyvä yritys pystyy 1) luomaan menestysstrategiat 2) toteuttamaan ne hyvin 3) uusimaan

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot