PA502S/PA502SP/PA502X/PA502XP DLP Projektori Käyttöopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PA502S/PA502SP/PA502X/PA502XP DLP Projektori Käyttöopas"

Transkriptio

1 PA502S/PA502SP/PA502X/PA502XP DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS16970/VS16971

2 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy hyväksyä minkä tahansa vastaanotetun häiriön, mukaanlukien häiriön, joka voi aiheuttaa ei-halutun toiminnon. Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä: y Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa. y Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta. y Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia. y Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/tv-asentajaan. Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä valtuutesi käyttää laitteistoa. Kanadaa varten y Tämä Luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadan vaatimukset ICES-003. y Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin 2014/30/EU ja matalajännitedirektiivin 2014/35/EU mukainen. Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita: Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa (WEEE) koskevaa direktiiviä 2012/19/EU. Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti. Jos laitteen paristoissa, akuissa tai nappiparistoissa on kemiallinen symboli Hg, Cd, tai Pb, se tarkoittaa, että pariston raskasmetallisisältö on yli 0,0005 % elohopeaa tai yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä. i

3 Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Ota huomioon kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. Varoitus: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle. 6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla. 7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä. 9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja kolmas piikki on turvatae. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi. 10. Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistokeja liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä laitetta helposti saavutettavissa. 11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita. 12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole varovainen liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta sen kaatuessa. 13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan. 14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon, jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu laitteen päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti tai putoaa. ii

4 Selvitys RoHS2-yhteensopivuudesta Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2011/65/EU-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS2-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan: Aine Ehdotettu enimmäispitoisuus Todellinen pitoisuus Lyijy (Pb) 0.1% < 0.1% Elohope (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Kuudenarvoinen kromi (Cr6+) 0.1% < 0.1% Polybromibifenyyli (PBB) 0.1% < 0.1% Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0.1% < 0.1% Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS2- direktiivin liitten III mukaisesti. Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat: 1. Elohopean määrä kylmäkatodiloisteputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL ja EEFL) erikoistarkoituksiin eivät ylitä arvoja (lamppua kohti): (1) Lyhyt pituus ( 500 mm): maksimi 3,5 mg lamppua kohti. (2) Keskivälin pituus (>500 mm ja mm): maksimi 5 mg lamppua kohti. (3) Pitkä pituus (>1.500 mm): maksimi 13 mg lamppua kohti. 2. Lyijy katodisädeputkien lasissa. 3. Lyijyn määrä lasisissa loisteputkissa ei ylitä 0,2 % painosta. 4. Lyijy alumiinin seososana sisältää painosta enintään 0,4 %. 5. Kupari seososana sisältää painosta enintään 4 %. 6. Lyijy korkea sulamislämpötila -tyyppisissä juotteissa (eli lyijypohjaisissa seoksissa, jotka sisältävät 85 % painosta tai enemmän lyijyä). 7. Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa muussa kuin eristävässä keramiikassa kondensaattoreissa, esim. pietsoelektronisissa laitteissa tai lasi- tai keramiikkamatriisiyhdisteessä. iii

5 Copyright-tiedot Copyright ViewSonic Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä. PS/2, VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä. Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tuotteen rekisteröinti Mahdollisiin tuotteen tulevaisuuden tarpeisiin varautuaksesi ja vastaanottaaksesi lisätuotetietoja, kun niitä on saatavilla, siirry aluettasi vastaavaan osaan ViewSonicin web-sivustolla ja rekisteröi tuotteesi verkossa. ViewSonic CD-levy tarjoaa myös mahdollisuuden tulostaa tuotteen rekisteröintilomakkeen. Kun olet täyttänyt lomakkeen, lähetä se postitse tai faksaa se asiaankuuluvalle ViewSonic-toimistolle. Rekisteröintilomake sijaitsee hakemistossa :\CD\Registration. Tuotteen rekisteröinti antaa sinulle parhaat valmiudet tulevaisuuden asiakaspalvelutarpeiden täyttämiseen. Tulosta tämä käyttöopas ja täytä tiedot Omaa arkistoa varten -osaan. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan Asiakastuki -osasta. Tuotteen nimi: Mallinumero: Asiakirjan numero: Sarjanumero: Ostopäivä: Rekisteritiedot PA502S/PA502SP/PA502X/PA502XP ViewSonic DLP Projector VS16970/VS16971 PA502S/PA502SP/PA502X/PA502XP_UG_FIN Rev. 1A Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa, joka voi olla vaarallista sinulle ja ympäristölle. Käsittele sitä varoen ja hävitä paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti. ViewSonic kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. Katso lisätietoja ViewSonicin web-sivustolta. Yhdysvallat ja Kanada: Eurooppa: Taiwan: iv

6 Sisällysluettelo Tärkeät turvallisuusohjeet... 1 Johdanto... 3 Projektorin ominaisuudet... 3 Toimitussisältö... 4 Projektorin ulkoasu... 5 Laitteen ohjaimet ja toiminnot... 6 Projektorin sijoittaminen Sijainnin valinta Projisointimitat Liitäntä Liitä tietokoneeseen tai monitoriin Videolähdelaitteiden liittäminen Liittäminen HDMI-laitteisiin Projektorin liittäminen komponenttivideolähdelaitteeseen: Komposiittivideolähdelaitteiden liittäminen Toimenpide Aktivoi projektori Valikkojen käyttö Salasanatoiminnon ottaminen pois käytöstä Salasanan asettaminen Jos unohdat salasanan Peru toimenpide syöttämällä salasana Muuta salasana Salasanatoiminnon ottaminen pois käytöstä Tulosignaalin vaihtaminen HDMI-tuloasetusten muuttaminen Projisoidun kuvan säätäminen Suorita trapetsikorjaus Loitonna nähdäksesi yksityiskohtia Kuvasuhteen valitseminen Tietoja kuvasuhteesta Kuvan optimointi Näytön värin käyttö Kuvanlaadun hienosäätö käyttäjätiloissa Esityksen ajastimen asettaminen Kuvan piilottaminen Ohjausnäppäinten lukitus Lamppu-asetukset Lamppukeston pidentäminen Lampun vaihdon ajoitus Lampun vaihtaminen Toimenpiteet korkeilla paikoilla D-toiminnot Kytke projektori pois päältä Valikkotoiminnat Valikkojen kuvaus Huolto Projektorin hoito LED-merkkivalo Vianmääritys v

7 Tekniset tiedot Projektorin tekniset tiedot Mitat Kattoon asennus Ajoituskaavio Tekijänoikeustiedot Tekijänoikeudet Vastuuvapausilmoitus Liite Infrapunaohjaustaulu Osoitekoodi RS232-komentotaulukko vi

8 Tärkeät turvallisuusohjeet Projektorisi suunnittelut ja testaus on suoritettu informaatioteknologian (IT) laitteiden uusimpien turvallisuusstandardien mukaisesti. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää toimia tässä käyttöoppaassa ja tuotteen tarroista annettujen ohjeiden mukaisesti käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen projektorin käyttöä. Säilytä se tulevaa käyttöä varten. Älä katso suoraan linssiin projektorin ollessa päällä. Voimakas valonsäde voi vahingoittaa silmiäsi. Turvaudu huollossa pätevään huoltohenkilöstöön. Avaa aina linssin sulkija tai pois linssinsuojus, kun projektorin valonlähde on kytketty päälle. Joillakin alueilla sähkölinjojen jännitteessä saattaa ilmetä epävakautta. Tämä projektori o suunniteltu käytettäväksi turvallisesti voltin vaihtovirtaverkkojännitteellä, mutta se vioittua, mikäli ilmenee yli ±10 voltin virran heikkeneminen tai virtapiikki. Alueilla, joilla verkon jännite voi vaihdella tai voi ilmetä virtakatkoksia, on suositeltavaa liittää projektori virran stabiloijaan, ylijännitesuojaan tai keskeytymättömään virransyöttöön (UPS). Älä estä projektorin linssiä käytön aikana millään esineillä. Se voi aiheuttaa esineiden kuumenemisen ja vääntymisen tai jopa tulipalon. Älä sijoita projektoria epävakaille kärrylle, telineelle tai kaapelin päälle. Tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja. Älä yritä purkaa tätä projektoria. Projektorin sisällä on korkeajännitteisiä osia, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai kuoleman joutuessaan kosketuksiin ihmiskehon kanssa. Älä missään olosuhteissa avaa tai irrota mitään projektorin kansia. Turvaudu huollossa pätevään huoltohenkilöstöön. Älä sijoita tätä projektoria mihinkään seuraavista ympäristöistä. -- Huonosti tuulettuva tai suljettu tila. Jätä vähintään 50 cm:n väli seiniin ja varmista, että ilma virtaa vapaasti projektorin ympärillä. -- Sijainnit, joissa lämpötila voi kohota liian korkeaksi, kuten auton sisällä kaikkien ikkunoiden ollessa suljettuja. -- Liian kosteat, pölyiset tai savuiset ympäristöt voivat liata optisia osia, mikä lyhentää projektorin käyttöikää ja tummentaa kuvaa. -- Lähelle palohälyttimiä -- Tilat, joiden lämpötila ylittää 35 C. -- Sijainteihin, jotka ovat korkeammalla kuin 3000 m. 1

9 Älä tuki tuuletusaukkoja. Jos tuuletusaukot tukitaan, projektorin sisäinen ylikuumeneminen voi johtaa tulipaloon. -- Älä sijoita tätä projektoria huovan, vuodevaatteiden tai muiden pehmeiden pintojen päälle. -- Älä peitä tätä projektoria liinalla tai millään muulla esineellä. -- Älä aseta syttyviä esineitä projektorin lähelle. Älä astu projektorin päälle tai aseta sen päälle mitään esineitä. Se voi vahingoittaa projektoria tai aiheuttaa onnettomuuksia tai henkilövahingon. Älä aseta nesteitä projektorin lähelle tai päälle. Projektoriin kaatuneet nesteen voivat aiheuttaa vahinkoa. Jos projektori kastuu, irrota virtakaapeli pistorasiasta ja ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen korjausta varten. Tämän projektorin voi kiinnittää kattoripustuskiinnikkeeseen takaprojisointia varten. Käytä ainoastaan kattoripustuskiinnikkeitä, jotka vastaavat asiaankuuluvia vaatimuksia ja varmista, että asennus on turvallinen. Projektoria käytettäessä voit havaita kuumaa ilmaa ja hajua sen tuuletusritilästä. Tämä on normaalia, eikä merkki tuotteen viasta. Älä käytä varmistusvipua kuljetuksen aikana tai asennustarkoituksessa. Varmistusvipua tulee käyttää ainoastaan kaupoista saatavaa varkaudenestovaijeria varten. Projektorin kattokiinnityksen turvallisuusohjeet Toivomme sinulle miellyttävää projektorin käyttökokemusta. Sen vuoksi haluamme tuoda tietoosi nämä turvallisuushuomautukset, jotka estävät mahdolliset henkilö- ja omaisuusvahingot. Jos aiot kiinnittää projektorin kattoon, on vahvasti suositeltavaa, että käytät sopivaa projektorin kattokiinnityssarjaa ja varmistat, että se on kiinnitetty pitävästi. Jollet käytä asianmukaista projektorin kattokiinnityssarjaa, saattaa ilmetä turvallisuusriskejä. Epäasianmukaisten liittimen tai vääränlaatuisten tai pituisten ruuvien käyttö voi aiheuttaa projektorin putoamisen katosta. Voit ostaa projektorin kattokiinnityssarjan projektorin jälleenmyyjältä. On suositeltavaa ostaa kiinnityssarjan lisäksi varmistusvyö. Varmistusvyö tulee kiinnittää pitävästi projektorin varkaudenestouraan ja kattokiinnitystuen alustaan. Tämä tarjoaa lisäsuojauksen, mikäli kiinnitystuen liittimet löystyvät. 2

10 Johdanto Projektorin ominaisuudet Tässä projektorissa yhdistyy korkean suorituskyvyn optinen kone -projisointi ja käyttäjäystävällinen suunnittelu korkeaa luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen. Projektorissa on käytettävissä seuraavat ominaisuudet: Projektorissa on käytettävissä seuraavat ominaisuudet: Väri-tila tarjoaa eri projektoreille suunniteltuja erilaisia valintoja. Yhteensopiva NTSC-, PAL-, SECAM- ja HDTV-järjestelmien kanssa 15-Nastainen D-Sub-pääte voidaan liittää analogiseen videoon Varustettu HDMI-yhteydellä, tuki HDCP:lle (mallissa PA501S ei näitä ominaisuuksia) Monikieliset kuvaruutunäyttö (OSD) -valikot Digitaalinen trapetsikorjaus vääristyneiden kuvien korjaamiseen RS-232-liittymä tukee sarjaohjausta Virransäästötila pienentää lampun virrankulutusta jopa 30 %, kun tulosignaalia ei havaita asetettuna aikana. Esityksen ajastin parempaa ajan hallintaa varten esityksen aikana 3D Ready tuettu Valitse Nopea sammutus Värinhallinta on käytettävissä värin säätämiseen halutuksi Näyttötyypin korjaustoiminto voidaan heijastaa erilaisille esiasetetuille väripinnoille Huomautus Tämän käyttöoppaan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Tämän asiakirjan jäljentäminen, siirto tai valokopiointi kokonaan tai osittain on ilman nimenomaista, kirjallista suostumusta kielletty. 3

11 On COMP Auto Sync Aspect Freeze Pattern Blank PgUp PgDn VIDEO Off HDMI Source Color Mode Toimitussisältö Pura tuote varovasti pakkauksesta ja tarkista, että kaikki alla näytetyt kohteet ovat mukana. Jos jokin näistä kohteista puuttuu, ota yhteyttä myymälään, josta ostit tuotteen. Vakiolisävarusteet Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet ovat alueellesi soveltuvia ja ne voivat olla erilaisia kuin kuvituksessa. Projektori Virtajohto VGA-kaapeli Kaukosäätimen paristo Pikakäynnistysopas 4

12 SOURCE MENU EXIT ENTER Projektorin ulkoasu Etu/taka Sivu Päältä/alta Varoitus Tämä laite on liitettävä maadoitukseen. Voit lisätä virrankatkaisulaitteen kiinteään johtoon tai liittää virtakaapelin lähellä olevaan, helppopääsyiseen pistorasiaan. Jos ilmenee virtakatkoksia tai virheitä laitteen käytön aikana, käytä virrankatkaisulaitetta virran katkaisuun tai irrota virtakaapeli pistorasiasta. 5

13 Laitteen ohjaimet ja toiminnot Projektori SOURCE MENU EXIT ENTER Kytke projektorin virta päälle tai pois. 2. (VIRRAN LED-merkkivalo) Katso "LED-merkkivaloviesti". 3. (TEMP LED -merkkivalo) Katso "LED-merkkivaloviesti". 4. (LAMP LED -merkkivalo) Katso "LED-merkkivaloviesti". 5. LÄHDE Näkyviin tulee lähdevalintapalkki. 6. / (Trapetsikorjauspainike) Korjaa manuaalisesti kulmasta projisoinnin aiheuttamaa vääristymistä. Vasen/ OIkea/ Ylös/ Alas(Navigointipainike) Valitsee tarvittavan valikkokohteen säätöjen tekemiseksi. 7. VALIKKO/LOPETA VALIKKO: Tuo kuvaruutuvalikot esiin tai sulkee ne. LOPETA: Palauttaa takaisin edelliseen OSD-valikkoon, sulkee ja tallentaa valikkoasetukset. 8. Siirry Siirtää valittuun kuvaruutuvalikko (OSD) -kohteeseen. Kohteiden Siirry ja oikea näppäin toiminnot on yhdistetty ja joitakin valintoja voi valita vain vasemmalla näppäimellä. 6

14 Kaukosäädin On COMP Auto Sync Aspect PgUp PgDn Freeze VIDEO Pattern Off HDMI Source Blank Color Mode Päällä Kytke projektorin virta päälle. 2. COMP Valitse D-Sub-/komponenttinäyttö. 3. Automaattinen synkronointi Määrittää automaattisesti parhaan kuvanlaadun näytetylle kuvalle. 4. Trapetsikorjaus- ja suuntapainike / Korjaa manuaalisesti kulmasta projisoinnin aiheuttamaa vääristymistä. Vasen/ Oikea/ Ylös/ Alas Valitsee tarvittavan valikkokohteen säätöjen tekemiseksi. 5. Näyttää projektorin sisäiset tiedot 6. Valikko Avaa OSD-valikko. 7. Pysäytä Pysäyttää projisoidun kuvan. 8. Kuvasuhde Valitsee näytön kuvasuhteen PgUp (Sivu ylös) / PgDn (Sivu alas) Liitä projektori tietokoneeseen Mini-USB-kaapelilla käyttääksesi liitetyssä tietokoneessa käynnissä olevaa näyttöohjelmistoa (Microsoft PowerPoint). Kun kohdistintila on aktivoitu, nämä painikkeet viittaavat edelliseen ja seuraavaan toimintoon. 11. Taloudellinentila Lamppu tila kytketään normaali-, virransäästö- ja dynaaminen-tilasta super-ympäristönsuojelutilaan. 12. (Mykistä) Vaihtaa projektorin äänen Päälle- ja Pois-tilan välillä. 13. Pois Projektorin kytkeminen pois. 14. HDMI Valitse näytettävän HDMI:n lähde. 15. VIDEO Valitse näytettävän videon lähde. 7

15 16. Lähde Näkyviin tulee lähdevalintapalkki. 17. Siirry Siirry valittuun näyttöön näyttääksesi kuvaruutuvalikko (OSD) -kohteen. 18. Lopeta Siirtää takaisin edelliseen OSDvalikkoon. Poistaa valikosta ja tallentaa valikkoasetukset. 19. Kuvio Näyttää sisäiset testausnäytöt. 20. Tyhjä Piilot näytön kuva. 21. (Loitonna) Näkyvissä olevaa zoomausvipua voi käyttää projisoidun kuvan loitontamiseen 22. (Äänenvoimakkuus+) Lisää äänenvoimakkuutta. 23. (Lähennä) Näkyvissä olevaa zoomausvipua voi käyttää projisoidun kuvan lähentämiseen 24. Väri-tila Valitse Väri-tila. 25. (Äänenvoimakkuus-) Vähentää äänenvoimakkuutta. 8

16 Kaukosäätimen koodi Projektori tukee 8 eri kaukosäädinkoodia (1 8). Käytettäessä samanaikaisesti useaa toisiaan lähellä olevaa projektoria, kaukosäädin koodien vaihtaminen estää projektorin häirinnän muilla kaukosäätimillä. Aseta ensin projektorin kaukosäädinkoodi ja vaihda sitten kaukosäätimen itsensä koodi. Jos haluat vaihtaa koodia projektoripäässä, siirry kohtaan Järjestelmäasetukset: Kaukosäätimen koodi valikko ja valitse 1 8. Jos haluat vaihtaa koodin kaukosäädinpäässä, pidä painettuina sekä [Aseta tunnus]-näppäintä että kaukosäädinkoodia vastaavaa numeronäppäintä vähintään 5 sekuntia. 1 on oletusaloituskoodi. Koodin 8 asettaminen mahdollistaa kaikkien projektorien ohjaamisen kaukosäätimellä. On Off COMP VIDEO HDMI Auto Sync Source Aspect Freeze Pattern Blank PgUp PgDn Color Mode PgUp PgDn Color Mode Projektori ei vastaa kaukosäädinkoodin antamiin komentoihin, jos projektorin ja kaukosäätimen koodit eivät ole samoja. Kun näin käy, näkyviin tulee viesti, joka muistuttaa kaukosäädinkoodin vaihtamisesta. Kaukosäädinasetus Kaukosäätimen koodi 9

17 Kaukosäätimen kohdistimen käyttö Käytä kaukosäädintä tietokoneen käyttämiseen esitysten aikana saadaksesi lisää joustavuutta. 1. Ennen kuin käytät kaukosäädintä kohdistimen vaihtamiseen, liitä USB-kaapelin toinen pää projektorin Mini-USB-porttiin ja toinen pää PC- tai kannettavaan tietokoneeseen. Katso lisätietoja kohdasta Liitä tietokoneeseen. 2. Vaihda tulosignaaliksi D-Sub tai HDMI PC-lähteen kautta. 3. Käyttääksesi liitetyssä tietokoneessa näkyvää ohjelmistoa (kuten Microsoft PowerPoint), siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla edellinen sivu / seuraava sivu. Kaukosäätimen toiminta-alue Projektorin edessä on infrapuna-(ir)-kaukosäädinanturi. Pidä kaukosäädintä ja ylläpidä 30 asteen pystysuora kulma infrapuna-kaukosäädinanturiin käyttääksesi normaaleita kaukosäädintoimintoja. Etäisyys kaukosäätien ja anturin välillä ei saa olla yli 8 metriä. Älä sijoita mitään esteitä projektorin infrapuna-anturin eteen, se voi estää infrapunasäteen. Noin 30 Huomautus Kun voimakas valonlähde, kuten aurinko tai loistelamppu, valaisee kaukosäädinanturia, kaukosäädin ei ehkä toimi. Käytä kaukosäädintä paikasta, josta voit nähdä kaukosäädinanturin. Älä ravista tai pudota kaukosäädintä. Säilytä kaukosäädintä viileässä, kuivassa paikassa. Älä kastele kaukosäädintä tai aseta märkiä esineitä sen päälle. Älä pura kaukosäädintä. 10

18 Kaukosäätimen pariston vaihtaminen 1. Aseta kaukosäädin paristokannen avaamiseksi taustapuoli ylöspäin. Paina osoitettua aluetta alaspäin ja vedä sitten paristokantta ylöspäin osoitetussa suunnassa. 2. Ota vanhat paristot ulos (jos on tarpeen) ja aseta tilalle 2 AAA-paristoa lokeron merkintöjen mukaisesti. Pariston positiivisen navan on oltava suunnattu (+)-suuntaan ja negatiivisen negatiiviseen suuntaan (-). 3. Kohdista paristokansi kaukosäätimen pohjan kanssa ja palauta kansi alkuperäiselle paikalleen päättääksesi toimenpiteen. Avaa paristokansi, kuten kuvassa. Asenna paristo, kuten kuvassa. Sulje paristokansi. Varoitus Älä säilytä kaukosäädintä ja paristoa kosteissa tai kuumissa paikoissa, kuten keittiössä, kylpyhuoneessa, saunassa, solariumissa tai autossa Vaihda paristot ainoastaan saman tai vastaavan tyyppisiin paristoihin, jotka ovat paristonvalmistajan suosittelemia. Katso lisätietoja paristojen hävittämisestä valmistajan ohjeista ja paikallisista ympäristösäädöksistä. Älä heitä paristoja tuleen. Se voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Jos paristo on tyhjä tai ellet käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristo, jottei siitä pääse vuotamaan kaukosäädintä vahingoittavaa happoa. 11

19 Projektorin sijoittaminen Sijainnin valinta Voit määrittää asennussijainnin huoneen pohjapiirroksen tai oman mieltymyksesi mukaisesti. Asennussijaintia päätettäessä on otettava huomioon valkokankaan koko ja sijainti, pistorasian sijainti sekä projektorin ja muiden laitteiden sijainti ja etäisyys. Projektorilla on neljä vaihtoehtoista asennussijaintia: 1. Eteen pöytä Tässä sijainnissa projektori on sijoitettu valkokankaan eteen. Tämä on yleisin projektorin sijoittamistapa. Näin sijoitettuna projektori on helppo asettaa ja siirtää. 2. Eteen katto Tässä sijainnissa projektori on ripustettu ylösalaisin kattoon valkokankaan eteen. Osta projektorin kattokiinnityssarja jälleenmyyjältä projektorin kattokiinnitystä varten. Aktivoituasi projektorin, siirry kohtaan Järjestelmäasetukset: Projektorin asento ja aseta tilaan Eteen katto. 3. Taakse katto Tässä sijainnissa projektori on ripustettu ylösalaisin kattoon valkokankaan taakse. Huomaa, että tässä asennussijainnissa tarvitaan takaprojisointivalkokangas ja projektorin kattokiinnityssarja. Aktivoituasi projektorin, siirry kohtaan Järjestelmäasetukset: Projektorin asento valikko ja valitse Taakse katto. 4. Taakse pöytä Tässä sijainnissa projektori on sijoitettu valkokankaan taakse. Huomaa, että tarvitaan erityinen takaprojisointivalkokangas. Kytkettyäsi projektorin päälle, siirry kohtaan Järjestelmäasetukset: Projektorin asento valikko ja valitse Taakse pöytä. 12

20 Projisointimitat Käytä seuraavaa taulukkoa ruudun koon ja etäisyyden määrittämiseen. Korkea Halkaisija Valkokangas Linssin keskipiste Laaja Pystysuora siirtymä Projisointietäisyys PA502S/PA502SP/PA502X/PA502XP 4:3-näytön halkaisija Vino [tuumaa (mm)] Valkokankaan koko Laaja [tuumaa (mm)] Korkea [tuumaa (mm)] Projisointietäisyys [tuumaa (mm)] Pystysuora siirtymä [tuumaa (mm)] 50 (1270) 40 (1016) 30 (762) 77 (1956) 3,8 (96) 60 (1524) 48 (1219) 36 (914) 93 (2362) 4,5 (115) 70 (1778) 56 (1422) 42 (1067) 109 (2769) 5,3 (134) 80 (2032) 64 (1626) 48 (1219) 125 (3175) 6,0 (154) 90 (2286) 72 (1829) 54 (1372) 141 (3581) 6,8 (173) 100 (2540) 80 (2032) 60 (1524) 156 (3962) 7,6 (192) 120 (3048) 96 (2438) 72 (1829) 188 (4775) 9,1 (230) 140 (3556) 112 (2845) 84 (2134) 220 (5588) 10,6 (269) 150 (3810) 120 (3048) 90 (2286) 236 (5994) 11,3 (288) 13

21 Liitäntä Kun liität signaalilähteen projektoriin, varmista, että teet seuraavat: 1. Kytke kaikki laitteet pois päältä, ennen kuin teet mitään liitäntöjä. 2. Käytä oikeita signaalikaapeleita joka lähteeseen. 3. Varmista, että kaapelit on laitettu tiukasti sisään. Alla näytetyissä liitännöissä jotkut kaapelit eivät ehkä ole mukana projektorin pakkauksessa (katso lisätietoja Toimitussisältö ). Voit ostaa tarvittavat signaalikaapelit elektroniikkaliikkeestä. Seuraavat linkit ja kuvakkeet ovat vain viitteellisiä. Liitännät projektorin takana voivat vaihdella projektorimallin mukaan Äänikaapeli 2. Komposiittivideojohto 3. HDMI-kaapeli 4. USB-kaapeli (mini-b tyyppi A) 5. VGA-kaapeli (D-Sub - D-Sub) 6. RS-232-kaapeli 14

22 Liitä tietokoneeseen tai monitoriin Liitä tietokoneeseen 1. Käytä toimitukseen kuuluvaa VGA-kaapelia. Liitä toinen pää D-Sublähtöliitäntään tietokonepäässä. 2. Liitä VGA-kaapelin toinen pää projektorin COMPUTER-signaalituloliitäntään. Useissa kannettavissa tietokoneissa näyttöliitäntää ei aktivoida näytön liittämisen jälkeen. Käyttäjän on usein painettava FN + F3 - tai CRT/LCD-näppäinyhdistelmää kytkeäkseen ulkoisen, liitetyn monitorin PÄÄLLE/POIS. Paikanna toimintonäppäintä, jossa on merkintä CRT/LCD tai kannettavassa monitorikuvake. Paina FN-näppäintä ja merkittyä toimintonäppäintä. Katso kannettavan tietokoneen käyttöoppaasta lisätietoja näppäinyhdistelmistä ja niiden toiminnoista. 15

23 Videolähdelaitteiden liittäminen Voit liittää projektorin lähtöliitännällä mihin tahansa seuraavista videolähdelaitteista: HDMI (mallissa PA501S ei ole tätä liittymää) Komponenttivideo Video (komposiittivideo) Vain yksi edellä mainituista liitäntämenetelmistä vaaditaan projektorin liittämiseen videolähdelaitteeseen. Eri liitäntämenetelmät tarjoavat kuitenkin erilaisen videolaadun. Valittavan liitäntämenetelmän määrittää vastaavien liitäntöjen käytettävyys projektorissa ja videolähdelaitteessa. Paras videon laatu HDMI on paras käytettävissä oleva videoliitäntämenetelmä. Jos lähdelaitteessa on HDMIliitäntöjä, käytettävissäsi on pakkaamaton digitaalinen videolaatu. Katso kohdasta Liittäminen HDMI-laitteisiin lisätietoja, kuinka projektori liitetään HDMIlaitteisiin. Jos käytettävissäsi ei ole HDMI-lähdettä, seuraavaksi paras videosignaali on komponenttivideo (ei pidä sekoittaa komposiittivideoon). Digitaali-TV-virittimissä ja DVDsoittimissa on komponenttivideo-lähtöliitännät. Jos laitteeseesi sisältyy komponenttivideo, se on ensisijainen liitäntävalintasi (komposiitti) videolle. Katso kohdasta Projektorin liittäminen komponenttivideolähdelaitteeseen: lisätietoja, kuinka projektori liitetään komponenttivideolaitteisiin. Heikoin videon laatu Komposiittivideo on analoginen video ja johtaa täysin hyväksyttävään, mutta vähemmän optimaaliseen tulokseen projektoriltasi, koska siinä on tässä kuvatuista, käytettävissä olevista menetelmistä heikoin videon laatu. Katso kohdasta Komposiittivideolähdelaitteiden liittäminen lisätietoja, kuinka projektori liitetään komposiittivideolaitteisiin. 16

24 Liittäminen HDMI-laitteisiin Käytä HDMI-kaapelia yhteyden muodostamiseen projektorin ja HDMI-laitteen välille. 1. Liitä HDMI-kaapelin toinen pää videolaitteen HDMI-lähtöliitäntään. 2. Liitä kaapelin toinen pää projektorin HDMI-signaalituloliitäntään. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että projektori on liitetty DVD-soittimeen projektorin HDMI-tulon kautta ja projisoidussa kuvassa värit näkyvät vääriin, vaihda väriavaruudeksi YUV. Katso lisätietoja kohdasta HDMI-tuloasetusten muuttaminen. Huomautus: Mallissa PA501S ei ole HDMI-liittymää Projektorin liittäminen komponenttivideolähdelaitteeseen: Tarkasta onko videolähdelaitteessasi käytettävissä vapaa komponenttivideon lähtöliitäntäsarja: Jos on, voit jatkaa tätä toimenpidettä. Jos ei ole, sinun täytyy arvioida uudelleen, mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen liittämiseen. 1. Liitä VGA (D-Sub) -kaapelin pää, jossa on 3 RCA-tyypin liitintä videolähdelaitteen komponenttivideo lähtöliitäntöihin. Sovita pistokkeiden väri liittimien väriin; vihreä vihreään, sininen siniseen ja punainen punaiseen. 2. Liitä VGA (D-Sub) -komponenttisovitinkaapelin pää (jossa D-Sub-tyypin liitin) projektorin COMPUTER-liitäntään. Jos valitsemasi videokuva ei näy sen jälkeen, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu, tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja toimii oikein. Tarkista myös, että signaalikaapelit on liitetty oikein. 17

25 Komposiittivideolähdelaitteiden liittäminen Tarkasta onko videolähdelaitteessasi vapaa komposiittilähtöliitäntä: Jos on, voit jatkaa tätä toimenpidettä. Jos ei ole, sinun täytyy arvioida uudelleen, mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen liittämiseen. 1. Liitä videokaapelin toinen pää videolähdelaitteen komposiittivideolähtöliittimeen. 2. Liitä videokaapelin toinen pää projektorin VIDEO-liitäntään. Jos valitsemasi videokuva ei näy sen jälkeen, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu, tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja toimii oikein. Tarkista myös, että signaalikaapelit on liitetty oikein. Kun komponenttivideota ei ole käytettävissä, käytä komposiittivideon liitäntämenetelmää tämän laitteen liittämiseen. Katso lisätietoja kohdasta Videolähdelaitteiden liittäminen. 18

26 Toimenpide Aktivoi projektori Liitä virtajohto projektoriin ja pistorasiaan. Kytke pistorasian kytkin päälle (jos käytettävissä). Paina Virta kytkeäksesi projektorin päälle. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun kytket projektorin päälle, toimi näytön ohjeiden mukaisesti ja valitse kuvaruutuvalikkokieli. Kytke kaikki liitetyt laitteet päälle. Projektori aloittaa tällöin tulosignaalien etsinnän. Näytön oikeassa alakulmassa näkyy nykyinen skannattava tulosignaali. Jos projektori ei onnistu tunnistamaan kelvollista signaalia, näytössä näkyy [Ei signaalia]-viesti, kunnes tulosignaali löytyy. Voit painaa "Lähde" valitaksesi tarvittavan tulosignaalin. Katso lisätietoja kohdasta Tulosignaalin vaihtaminen. Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittää projektorin toiminta-alueen, tyhjässä näytössä näkyy [Alueen ulkopuolella]-viesti. Muuta tulosignaaliin, joka on yhteensopiva projektorin resoluution kanssa tai aseta tulosignaali matalammalle asetukselle. Katso lisätietoja [Resoluutiotaulukko]- osasta. Valikkojen käyttö Tässä projektorissa on kuvaruutunäyttö (OSD) -valikkotoiminto, jolla voi muuttaa erilaisia asetuksia. Seuraava OSD-kuvaruutuvedos on vain viitteellinen. Todellinen OSD-valikko voi olla erilainen. Seuraavassa on yleiskatsaus OSD-valikosta. Päävalikkokuvake Valitse Alavalikko Tila Paina "VALIKKO" siirtyäksesi takaisin edelliseen ikkunaan tai lopettaaksesi. 19

27 1. Paina Valikko ja paina sitten kaukosäätimen / -painiketta valitaksesi kohteen NÄYTÄ ja paina valitaksesi näytön värin. 2. Paina Valikko ja paina sitten kaukosäätimen / -painiketta valitaksesi kohteen KUVA ja paina valitaksesi väritilan. NÄYTÄ KUVA Äytön väri Kuvasuhde Keystone Sijainti Vaihe H.-koko Zoom OverScan 3X Fast Input Pois Automaattinen Pois Passiiviinen Väri-tila Kirkkaus Kontrasti Värilämpötila Jatko Nollaa väriasetusten Vakio Normaali Ei signaalia Lopeta: Ei signaalia Lopeta: 3. Paina Valikko ja paina sitten kaukosäätimen / -painiketta valitaksesi kohteen VIRRANHALLINTA ja paina valitaksesi Automaattisen sammutuksen. 4. Paina Valikko ja paina sitten kaukosäätimen / -painiketta valitaksesi kohteen PERUS ja paina valitaksesi esitysajastimen. 5. Paina Valikko ja paina sitten kaukosäätimen / -painiketta valitaksesi kohteen KEHITTYNYT ja paina valitaksesi 3D-asetusten. 6. Paina Valikko ja paina sitten kaukosäätimen / -painiketta valitaksesi kohteen JÄRJESTELMÄ ja paina valitaksesi kielen. KEHITTYNYT JÄRJESTELMÄ 3D-asetusten HDMI-asetukset Lamppu-asetukset Suodatinasetukset DCR Suljettu kaappaus Nollaa asetusten Pois Pois Kieli Projektorin asento Valikkoasetukset Korkean paikan tila Nopea automaattihaku Turvallisuus-asetukset Paneelin Näppäinlukko Kaukosäätimen koodi RS232 Baud Rate Suomi Eteen pöytä Pois Päälle Pois Ei signaalia Lopeta: Ei signaalia Lopeta: 20

28 Salasanatoiminnon ottaminen pois käytöstä Turvallisuussyistä ja valtuuttamattoman käytön estämiseksi, projektori sisältää valinnan salasanasuojauksen asettamiseksi. Salasanoja voi asettaa käyttämällä On- Screen Display (OSD) -kuvaruutuvalikkoa. Katso [Valikkojen käyttö]-osasta lisätietoja OSD-valikkotoiminnoista. On hankalaa, jos unohdat jatkuvasti salasanan salasanasuojauksen asetettuasi. On suositeltavaa kirjoittaa salasana muistiin ja säilyttää sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten, jos satut unohtamaan sen. Salasanan asettaminen Kun salasana on asetettu, käyttäjän on syötettävä oikea salasana projektorin käynnistyksen jälkeen. Muuten projektoria ei voi käyttää. 1. Avaa OSD-valikko ja siirry Järjestelmäasetukset > Turvallisuus-asetukset-valikkoon. 2. Paina [Siirry]. Turvallisuus-asetukset-sivu tulee näkyviin. 3. Valitse Käynnistä lukitus, paina sitten / ja valitse Päälle. 4. Kuvassa oikealla näkyy 4 nuolinäppäintä (,,, ) jotka kukin edustavat järjestyksessä 4 numeroa (1, 2, 3, 4). Haluamasi asetettavan salasanan mukaan, paina nuolinäppäimiä syöttääksesi kuusinumeroisen salasanan. Anna salasana Lopeta: 5. Syötä salasana ja vahvista se. Kun salasana-asetukset on tehty, OSD-valikko palaa Turvallisuus-asetukset-sivulle. 6. Paina [Lopeta] poistuaksesi OSD-valikosta. Jos unohdat salasanan Jos salasanatoiminto on aktivoitu, sinua pyydetään syöttämään kuusinumeroinen salasana joka kerta, kun käynnistät projektorin. Jos syötät väärän salasanan, kuvassa oikealla näkyvä salasanavirheviesti tulee näkyviin 5 sekunniksi ennen kuin [Anna salasana]-viesti tulee näkyviin. Voit syöttää toisen 6-numeroisen salasanan. Voit käyttää salasanan palautustoimenpidettä, jos unohdat salasanan etkä ole kirjoittanut sitä muistiin tähän käyttöoppaaseen. Katso lisätietoja kohdasta Peru toimenpide syöttämällä salasana. Jos annat salasanan väärin 5 kertaa peräkkäin, projektori sammuu kohta automaattisesti. 21

29 Peru toimenpide syöttämällä salasana 1. Pidä kaukosäätimen [Automaattinen synkronointi]- painiketta painettuna 3 sekuntia. 2. Kirjoita numero muistiin ja sammuta projektori. 3. Pyydä paikallista palvelukeskusta dekoodaamaan numero. Sinulta saatetaan pyytää ostotositetta projektorin käytön valtuutuksen varmistamiseksi. Numero [XXX] yllä olevassa kuvaruutuvedoksessa on määritetty projektorin mallinumeron mukaan. PERUUTA SALASANA Kirjoita peruutuskoodi, ja ota yhteys ViewSonic:n asiakaspalvelukeskukseen. Peruutuskoodi: Lopeta: Muuta salasana 1. Avaa OSD-valikko ja syötä Järjestelmäasetukset > Turvallisuus-asetukset > Muuta salasana-valikko. 2. Paina [Siirry]. Viesti [Input Nykyinen salasana] tulee näkyviin. 3. Syötä vanha salasana. Jos salasana on oikea, toinen [Input New Password]-viesti tulee näkyviin näyttöön. Jos syötetty salasana on väärä, salasanan virheviesti tulee näkyviin 5 sekunniksi ennen kuin näyttöön tulee näkyviin [Input Nykyinen salasana]. Sinun on sen jälkeen syötettävä salasana uudelleen. Voit joko painaa [Lopeta] peruaksesi toimenpiteen kokeilla muita salasanoja. 4. Syötä uusi salasana. 5. Projektorin uuden salasanan määrittäminen onnistui. Muista syöttää uusi salasana, kun käynnistät projektorin seuraavan kerran. 6. Paina [Lopeta] poistuaksesi OSD-valikosta. Syötetyt numerot näkyvät näytöllä asteriskeina [*]. On suositeltavaa kirjoittaa salasana muistiin ja säilyttää sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten, jos satut unohtamaan sen. Salasanatoiminnon ottaminen pois käytöstä 1. Avaa OSD-valikko ja siirry Järjestelmäasetukset > Turvallisuus-asetukset > Käynnistä lukitus-valikkoon. 1. Paina / ja valitse Pois. Vaikka salasanatoiminto on otettu pois käytöstä, sinun on pidettävä vanha salasana saatavilla sen varalta, että salasanatoiminto on aktivoitava uudelleen syöttämällä vanha salasana. 22

30 Tulosignaalin vaihtaminen Projektorin voi yhdistää useisiin laitteisiin samanaikaisesti. Se voi kuitenkin näyttää vain yhden koko näytön kerrallaan. Jos haluat projektorin etsivän automaattisesi erilaisia signaaleja, vahvista, että Nopea automaattihaku-toiminto JÄRJESTELMÄ-valikossa on kytketty Päälle. Voit painaa myös kaukosäätimen lähdevalintapainiketta tai hakea käytettävissä olevia tulosignaaleita valitaksesi manuaalisesti halutut signaalit. 1. Paina [Lähde] näyttääksesi lähdevalintasarakkeen. 2. Jatka / -painikkeiden painamista, kunnes saavutat halutun signaalin ja paina sitten [Siirry]. Kun tunnistettu, valitun lähteen tiedot näkyvät näytöllä muutaman sekunnin. Jos projektoriin on liitetty useita laitteita, toista vaiheet 1 2 hakeaksesi toista signaalia. Katso lisätietoja tämän projektorin näyttöresoluutioista kohdasta Projektorin tekniset tiedot. Parhaan kuvan näyttölaadun saavuttamiseksi on valittava ja käytettävä tulosignaalia, jota lähetetään tällä resoluutiolla. Projektori skaalaa kaikkia muita resoluutioita kuvasuhdeasetusten mukaisesti, mikä voi aiheuttaa kuvan vääristymää tai kuvan selkeyden menetystä. Katso lisätietoja kohdasta Kuvasuhteen valitseminen. 23

31 HDMI-tuloasetusten muuttaminen Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että liität projektorin laitteeseen (kuten DVD- tai Blu-ray-soitin) projektorin HDMI-tuloliitännällä, ja projisoidun kuvan värit näkyvät väärin, vaihda väriavaruusasetukset sellaisiin, jotka ovat lähtölaitteen väriavaruusasetusten mukaisia. Tämän toimenpiteen suorittamiseksi: 1. Avaa OSD-valikko ja siirry KEHITTYNYT > HDMI-asetukset-valikkoon. 2. Paina [Siirry]. 3. Valitse HDMI-muoto, paina sitten / valitaksesi sopivan väriavaruuden lähtölaitteen väriavaruusasetusten mukaisesti. RGB: Vaihtaa väriavaruuden RGB:ksi. YUV: Vaihtaa väriavaruuden YUV:ksi. Automaattinen: Asettaa projektorin tunnistamaan automaattisesti väriavaruuden väriavaruusasetukset. 4. Valitse HDMI-alue, paina sitten / valitaksesi sopivan värialueen lähtölaitteen värialueasetusten mukaisesti. Parannettu: Muuttaa HDMI-värialueen arvoon Normaali: Muuttaa HDMI-värialueen arvoon Automaattinen: Asettaa projektorin tunnistamaan automaattisesti tulosignaalin HDMI-alueen. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun HDMI-tuloliitäntä on käytössä. Katso laitteen asiakirjoista lisätietoja väriavaruudesta ja HDMI-alueasetuksista. 24

32 Projisoidun kuvan säätäminen Projisointikulman säätäminen Projektori on varustettu säätötukitangolla. Säätötukitankoa voi käyttää projisointikorkeuden ja kulman säätämiseen pystyakselilla. Käyttäjä voi kääntää säätötukitankoa tehdäkseen hienosäätöjä projisoidun kuvan kulmaan ja sijaintiin halutun sijainnin saavuttamiseksi. 1 Nosta ja säädä jalkoja Jos projektori asetetaan epätasaiselle pinnalle, tai sijaintiin, jossa näyttö ja projektori eivät ole kohtisuorassa toisiinsa nähden, projisoidussa kuvassa voi ilmetä trapetsivääristymä. Katso lisätietoja projisoinnin kalibroinnista kohdasta Suorita trapetsikorjaus. Kuvan automaattinen säätö Kuvan selkeyttä voi säätää käyttämällä tarkennusrengasta. Zoomausrengas Tarkennusrengas 1. Tarkenna kuva kiertämällä tarkennusrengasta. Tarkennukseen on suositeltavaa käyttää still-kuvia. 2. Kierrä zoomausrengasta kuvan koon säätämiseen. 25

33 Suorita trapetsikorjaus Trapetsivääristymä on ongelma, jossa projisoidusta kuvasta tulee muodoltaan puolisuunnikas (trapetsivääristymä) huonon projisointikulman johdosta. Korjataksesi tämän tilanteen, säädä projektorin korkeutta ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti säätääksesi ongelman manuaalisesti. Kaukosäätimen käyttö 1. Paina / tuodaksesi Trapetsikorjaus-sivun näkyviin. Paina 2. Paina tehdäksesi trapetsikorjauksen kuvan yläosaan. Paina tehdäksesi trapetsikorjauksen kuvan alaosaan. OSD-valikon käyttö 1. Avaa OSD-valikko ja avaa NÄYTÄ > Keystone-valikko. 2. Paina [Siirry]. Tämä tuo näkyviin Keystone-sivun. 3. Valitse Pysty ja paina aloittaaksesi trapetsikorjauksen kuvan ylälaidasta tai paina aloittaaksesi trapetsikorjauksen kuvan alalaidasta. 26

34 Loitonna nähdäksesi yksityiskohtia Kuvaa on ehkä laajennettava projisoidun kuvan yksityiskohtien tarkistamiseksi. Käytä nuolinäppäimiä kuvien siirtämiseen. Kaukosäätimen käyttö 1. Paina kaukosäätimen -painiketta tuodaksesi zoomauspalkki näkyviin. 2. Paina toistuvasti -painikkeita laajentaaksesi kuvan halutun kokoiseksi. 3. Selataksesi kuvaa, paina [Siirry] kytkeäksesi vaihtotilaan ja käytä nuolinäppäimiä (,,, ) siirtääksesi kuvaa selausta varten. 4. Loitontaaksesi kuvaa, paina loitonnusnäppäintä suurentaaksesi kuvakokoa. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa myös painamalla kaukosäätimen [Automaattinen synkronointi]-painiketta. Tämä toiminta on sopiva kaukosäädintoimenpiteille. Voit tarkistaa kuvan vasta loitonnuksen jälkeen. Voit loitontaa edelleen tarkistaaksesi yksityiskohdat. Säädettävä alue on eri kuvasuhteilla erilainen. Kuvasuhteen valitseminen "Kuvasuhde" on kuvan leveyden ja korkeuden suhde. Useimmissa analogisissa TV-vastaanottimissa ja tietokoneissa on 4:3-kuvasuhde, kun taas digitaalisissa TV-vastaanottimissa ja DVD-soittimissa on 16:9-kuvasuhteet. Digitaalisen signaalinkäsittelyn kehittyessä digitaaliset näyttölaitteen, kuten tämä projektori, voivat venyttää ja skaalata dynaamisesti kuvanlähtöä eri kuvasuhteisiin kuin kuvan tulosignaali. Muuttaaksesi projisoidun kuvan kuvasuhdetta (lähteen kuvasuhteesta riippumatta): 1. Avaa OSD-valikko ja siirry NÄYTÄ > Kuvasuhde-valikkoon. 2. Paina / valitaksesi kuvasuhteen, joka sopii videosignaalin muotoon ja näytön vaatimuksiin. 27

35 Tietoja kuvasuhteesta Valitse kuinka sovitat näytön valkokankaalle sopivaksi: 1. Automaattinen: Kuvan suhteellinen skaalaus sen sovittamiseksi projektorin luonnolliseen resoluution vaakasuunnassa. Tätä voi käyttää, kun kuvan kuvasuhde ei ole 4:3 eikä 16:9, mutta haluat käyttää näytön alasta niin paljon kuin mahdollista muuttamatta kuvan kuvasuhdetta. 2. 4:3: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 4:3-kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten 4:3-kuville, kuten kuvat tietokonenäytöissä, vakiotarkkuus-tvvastaanottimissa ja 4:3-kuvasuhteen DVDelokuvissa, koska niitä voi näyttää ilman kuvasuhteen muutosta :9: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 16:9-kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuville, joiden kuvasuhde on jo 16:9, kuten teräväpiirto-tv:n kuvat, koska niitä voi näyttää kuvasuhdetta muuttamatta :1: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 2,35:1-kuvasuhteessa ilman muutosta. Kuva 16:10 Kuva 16:9 Kuva 4:3 Kuva 16:9 Kuva 2,35:1 28

36 Kuvan optimointi Kuvatilan valinta Projektorissa on esiasetettuina useita esimääritettyjä kuvatiloja. Voit valita näistä tiloista käyttöympäristöön ja tulosignaali-kuvatyyppiin parhaiten sopivan. Valitaksesi tarpeisiisi sopivimman käyttötilan, toimi alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Paina toistuvasti [Väri-tila], kunnes saavuta haluamasi tilan. Siirry KUVA > Väri-tila-valikkoon ja paina / valitaksesi tarvittavan tilan. Kuvatilat erityyppisille signaaleille Seuraavassa luetellaan kuvatilat, joita voi käyttää eri signaalityypeillä. 1. Vakio-tila: Sopiva normaaliolosuhteissa päivänvalossa. 2. Valokuva-tila: Sopiva valokuvatilassa katseluun. 3. Elokuva-tila: Soveltuu värillisten elokuvien, digikameroiden videoleikkeiden tai PC-tulon digivideoitten toistamiseen pimeissä (hämärissä) ympäristöissä parhaan katselukokemuksen saavuttamiseksi. 4. Kirkkain: Maksimoi heijastetun kuvan kirkkauden. Tämä tila on sopiva, kun projisoidaan ympäristöissä, kuten hyvin valaistut huoneet, joissa vaaditaan ylimääräistä kirkkautta. 5. Esitys-tila: Käytetään näytettäessä esityksiä päivänvalossa vastaamaan PCtietokoneen ja kannettavan sävyjä. Näytön värin käyttö Kun projisointipinta on värillinen (kuten muuksi kuin valkoiseksi maalatut seinät), Äytön väri-toimintoa voi käyttää projisoidun kuvan värin kalibrointiin lähteen ja projisoidun kuvan väripoikkeamien estämiseksi. Käyttääksesi tätä toimintoa, siirry NÄYTÄ > Äytön väri-valikkoon ja paina / valitaksesi värin, joka on lähinnä projisointipinnan väriä. Käytettävissä on useita esiasetettuja värivalintoja, kuten: Kirjoistustaulu, Vihreä taulu ja Blackboard. Nämä asetustoiminnot voiva vaihdella mallityypin mukaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun PC-tulosignaali on valittu. 29

37 Kuvanlaadun hienosäätö käyttäjätiloissa Voit käyttää useita käyttäjän määrittämiä toimintoja, jos projektori tunnistaa määrättyjä signaalityyppejä. Voit tehdä näihin toimintoihin säätöjä tarpeittesi mukaan. Kirkkauden säätö Siirry KUVA > Kirkkaus-valikkoon ja paina sitten /. Mitä korkeampi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Mitä matalampi arvo, sitä tummempi kuva. Tämän ominaisuuden säätäminen mahdollistaa kuvan mustan alueen näkymisen yhtä mustana sen yksityiskohtien näyttämiseksi. Kontrastin säätö Siirry KUVA > Kontrasti-valikkoon ja paina sitten /. Mitä korkeampi arvo, sitä suurempi kontrasti. Säädettyäsi Kontrasti-arvon, tätä toimintoa voi käyttää valkoisen huippuarvon asettamiseen vastaamaan tulosignaalia ja haluamaasi havaittua ympäristöä. Värin säätäminen Siirry KUVA > Jatko > Väri-valikkoon ja paina sitten /. Matalampi asetus tuottaa pienemmän värikylläisyyden. Jos asetus on liian korkea, kuvan väreistä tulee liian voimakkaita, mikä tekee kuvista epärealistisia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tulolähdesignaali on Video, YPbPr tai YCbCr. Sävyn säätäminen Siirry KUVA > Jatko > Sävy-valikkoon ja paina sitten /. Mitä korkeampi arvo, sen punertavampi kuvasta tulee. Mitä matalampi arvo, sen vihertävämpi kuvasta tulee. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tulosignaali on Video. Terävyyden asettaminen Siirry KUVA > Jatko > Terävyys-valikkoon ja paina sitten /. Korkeampi asetus tuottaa terävämpiä kuvia. Mitä matalampi arvo, sen pehmeämpi kuvasta tulee. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tulolähdesignaali on Video, YPbPr tai YCbCr. 30

38 Brilliant Color -ominaisuuden säätäminen Siirry KUVA > Jatko > Brilliant Color-valikkoon ja paina sitten /. Tämä ominaisuus hyödyntää uutta värinkäsittelyalgoritmia ja järjestelmätason parannuksia mahdollistaakseen projisoidun kuvan korkeamman kirkkauden säilyttäen samalla luonnolliset, eloisat värit. Tavallisesti videoissa ja luonnollisissa näköaloissa näkyvien keskisävyalueiden kirkkaustasoa on lisätty yli 50 %:lla, minkä ansiosta projektori pystyy tuottamaan kuvia realistisin, luonnonmukaisin värein. Saavuttaaksesi tämän kuvien laadun, valitse haluamasi taso. Jos sitä ei tarvita, aseta tämä valinta tilaan Pois. Kuvan kohinan vähentäminen Siirry KUVA > Jatko > Noise Reduction-valikkoon ja paina sitten /. Tämä toiminto vähentää erilaisten mediasoittimen sähköisyyden tuottamaa kuvan kohinaa. Korkeampi asetus tuottaa matalamman kuvan kohinan. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun PC- tai Videotulosignaali on valittu. Värilämpötilan valitseminen Siirry KUVA > Värilämpötila-valikkoon ja paina sitten [Siirry]. Värilämpötila-asetusten käytettävissä olevat valinnat ovat signaalityyppivalinnan mukaisia. 1. Viileä: Tarjoaa korkeimman värilämpötilan. Viileä värit näyttää kuvan valkoiset värit sinisempinä sävyinä verrattuna muihin lämpötiloihin. 2. Normaali: Säilyttää normaalin valkoisen värisävyn. 3. Lämmin: Kuvan valkoiset värit näytetään vaaleanpunaisina sävyinä. Halutun värilämpötilan asettaminen Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun PC-tulosignaalit on valittu. 1. Siirry KUVA > Värilämpötila-valikkoon ja paina sitten [Siirry]. 2. Paina / valitaksesi kohteen Viileä, Normaali tai Lämmin ja paina [Siirry]. 3. Paina / valitaksesi muutettavan kohteen ja paina sitten / säätääksesi sen arvoa. Punainen vahvistus/vihreä vahvistus/sininen vahvistus: Säätää punaisten, vihreiden ja sinisten värien kontrastia. Punaisen siirtymä/vihreän siirtymä/sinisen siirtymä: Säätää punaisten, vihreiden ja sinisten värien kirkkautta. 31

39 Värihallinta Värienhallintaa kannattaa harkita vain pysyvissä asennuksissa, joissa on ohjatut valaistustasot, kuten kokoushuoneet, luentosalit tai kotiteatterit. Värienhallinta tarjoaa värien hienosäädön ohjauksen värien tuottamiseksi tarkemmin, jos se on tarpeen. Jos olet ostanut testilevyn, joka sisältää erilaisia väritestikuvioita, jota voidaan käyttää monitorien, TV-vastaanottimien ja projektorien värien tuottamisen testaamiseen, levyn kuvia voidaan projisoida näytölle ja säätää käyttämällä Värihallinta-valikkoa. Asetusten säätäminen: 1. Avaa OSD-valikko ja siirry KUVA > Jatko > Värihallinta-valikkoon. 2. Paina [Siirry] tuodaksesi Värihallinta-sivun näkyviin. 3. Valitse Ensisijainen väri ja paina / ja valitse mikä tahansa väreistä punainen, keltainen, vihreä, syaani, sininen tai magenta. 4. Paina ja valitse Värisävy, paina sitten / valitaksesi alueen. Alueen laajentaminen sisällyttää värit, jotka on koostettu kahden samanlaisen värin korkeammista suhteista. Magenta Syaani Katso oikealla olevasta kuvasta, kuinka värit ovat Sininen suhteessa toisiinsa. Jos valitset esimerkiksi valitset punaisen ja asetat alueeksi 0, valitse projisoidusta kuvasta vain puhtaan punaiset alueet. Alueen kasvattaminen sisällyttää punaisen sävyt, jotka ovat lähempänä keltaista ja magentaa. 5. Paina ja valitse Värikylläisyys, paina sitten / säätääksesi sen arvoja haluamiksesi. Kunkin säädön vaikutus heijastuu välittömästi kuvaan. Jos esimerkiksi valitset Punainen-asetuksen ja asetat sen arvoksi 0, vaikutus kohdistuu vain puhtaan punaisen värikylläisyyteen. Värikylläisyys on kyseisen värin määrä videokuvassa. Matalampi asetus tuottaa vähemmän kyllästetyt värit. 0-asetus poistaa kyseisen värin kuvasta kokonaan. Jos värikylläisyys on liian korkea, väri näkyy liian voimakkaana ja epärealistisena. 6. Paina ja valitse Vahvistus, paina sitten / säätääksesi sen arvoja haluamiksesi. Tämä vaikuttaa valittujen primäärivärien kontrastitasoon. Kunkin säädön vaikutus heijastuu välittömästi kuvaan. 7. Toista vaiheet 3 6 suorittaaksesi muut värinsäädöt. 8. Varmista, että olet tehnyt kaikki halutut säädöt. 9. Paina [Lopeta] tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi. Punainen Keltainen Vihreä 32

40 Esityksen ajastimen asettaminen Esityksen ajastin voi ilmaista esitysajan valkokankaalla auttaakseen sinua hallitsemaan aikaasi paremmin esityksiä pitäessäsi. Käytä tätä toimintoa näiden ohjeiden mukaisesti: 1. Siirry PERUS > Esityksen ajastin-valikkoon. 2. Paina [Siirry] näyttääksesi Esityksen ajastin-sivun. 3. Valitse Ajastinjakso ja paina / varmistaaksesi keston. Keston voi asettaa välille 1 5 minuuttia 1 minuutin lisäyksin tai minuuttia 5 minuutin lisäyksin. Kun ajastin on aktivoitu, ajastimen aikavälin nollaaminen aktivoi ajastimen uudelleen. 4. Paina ja valitse Ajastimen näyttö. Paina sitten / valitaksesi näytetäänkö näyttöajastin. Valinta Kuvaus Aina Näyttää ajastimen valkokankaalla koko esityksen ajan. 1 min/2 min/3 min Näyttää ajastimen valkokankaalla viimeisen 1/2/3 minuutin ajan. Ei milloinkaan Piilottaa ajastimen koko esityksen ajaksi. 5. Paina ja valitse Ajastimen paikka ja paina sitten / valitaksesi ajastimen sijainnin. Ylhäällä vasen Alhaalla vasen Ylhäällä oikea Alhaalla oikea 6. Paina valitaksesi Ajastimen laskentasuunta-valinnan, paina sitten / valitaksesi halutun ajastinmenetelmän. Valinta Laske ylös Laske alas Kuvaus Lisääntyy 0:sta esiasetettuun aikaan. Vähentyy esiasetetusta ajasta 0:an. 7. Aktivoidaksesi esityksen ajastimen, paina, paina sitten / ja valitse Käynnistä laskeminen, paina sitten [Siirry]. 8. Vahvistusviesti tulee sen jälkeen näkyviin. Valitse Kyllä ja paina [Siirry] vahvistaaksesi valinnan. Näyttöön tulee näkyviin [Ajastin on Päällä!]-viesti. Kun aktivoitu, ajastin aloittaa ajastuslaskennan. Voit perua ajastimen seuraavasti: 1. Siirry PERUS > Esityksen ajastin-valikkoon. 2. Valitse Pois. Paina [Siirry]. Vahvistusviesti tulee sen jälkeen näkyviin. 3. Valitse Kyllä ja paina [Siirry] vahvistaaksesi valinnan. Näyttöön tulee näkyviin [Ajastin on pois!]-viesti. 33

41 Kuvan piilottaminen Kiinnittääksesi yleisön huomion esityksen esittäjään, voit painaa Blank-painiketta piilottaaksesi näytön kuvan. Paina mitä tahansa projektorin tai kaukosäätimen painiketta palauttaaksesi kuvan. Kun kuva on piilotettu, näytön oikeassa alakulmassa näkyy teksti [BLANK]. Voit siirtyä PERUS > Tyhjä ajastin-valikkoon asettamaan tyhjän näytön keston. Kun tyhjän näytön ajastuslaskenta on valmis, kuva näytetään automaattisesti uudelleen. Kun [Blank]-painiketta on painettu, projektori siirtyy automaattisesi Virransäästö-tilaan. Vaara Älä peitä projektorin linssiä. Peittävä esine voi kuumentua ja vääntyä tai jopa aiheuttaa tulipalon. Ohjausnäppäinten lukitus Projektorin ohjausnäppäinten lukitseminen estää projektorin asetusten muuttamisen vahingossa (esimerkiksi lasten tekemänä). Kun Paneelin Näppäinlukko on aktivoitu -virtapainiketta lukuun ottamatta mitään projektorin painikkeita ei voi käyttää. 1. Siirry kohtaan Järjestelmäasetukset > Paneelin Näppäinlukko-valikko. 2. Paina / ja valitse Päälle. 3. Vahvistusviesti tulee sen jälkeen näkyviin. Valitse Kyllä vahvistaaksesi valinnan. Kytkeäksesi paneelin näppäinlukituksen pois, pidä projektorin -painiketta painettuna 3 sekuntia. Voit käyttää myös kaukosäädintä siirtyäksesi kohtaan Järjestelmäasetukset > Paneelin Näppäinlukko-valikko, paina / ja valitse Pois. Kaukosäätimen kytketty päälle. -painikkeita voi käyttää edelleen, vaikka paneelin näppäinlukitustoiminto on Jos painat -virtapainiketta kytkeäksesi projektorin pois päältä kytkemättä paneelin näppäinlukitusta pois, projektorin painikkeet pysyvät lukittuina, kun kytket sen päälle seuraavan kerran. Lamppu-asetukset Projektorin asettaminen Taloudellinen / Dynaamiseen säästötilaan / SuperEco vähentää järjestelmän äänenvoimakkuutta, virrankulutusta ja pidentää lampun käyttöikää. Lampputila Normaali Taloudellinen Dynaaminen säästö SuperEco Kuvaus Tarjoaa täyden lampun kirkkauden. Vähentää lampun virrankulutusta 20 % ja alentaa kirkkautta, jotta lamppu kestää pidempään ja tuulettimen ääni on hiljaisempi. Vähentää lampun virrankulutusta jopa 70 % sisällön kirkkauden tasosta riippuen. Vähentää lampun virrankulutusta 70 % ja alentaa kirkkautta, jotta lamppu kestää pidempään ja tuulettimen ääni on hiljaisempi. Supersäästötilan pitkäaikaista käyttöä ei suositella. 34

42 Nollaa lampun tunnit Aseta lampputunnit nollaan. Lamp Hours Näyttää ajan (tunnit), jonka lamppu on ollut käytössä. Lamppukeston pidentäminen Projektorin lamppu on kulutusosa. Pidentääksesi lamppukestoa, voit tehdä OSDvalikossa seuraavat säädöt. Lamppu-tilan asettaminen Käytä Taloudellinentilaa vähentääksesi järjestelmän kohinaa ja virtaa 20 %. Jos valitset Taloudellinen-tilan, valon intensiteetti vähenee ja projisointikuviosta tulee tummempi. Myös projektorin asettaminen Taloudellinen-tilaan pidentää lamppukestoa. Asettaaksesi Taloudellinen-tilan, siitty kohtaan KEHITTYNYT > Lamppu-asetukset > Lamppu-tila, paina Siirry siirtyäksesi lampputilaan ja paina sitten / valitaksesi kohteen Taloudellinen tai paina kaukosäätimen Taloudellinentilaan-painiketta valitaksesi. Automaattisen sammutuksen asettaminen Tämä toiminto sallii projektorin sammua automaattisesti asetetun ajan kuluttua, kun tulolähdettä ei tunnisteta, lamppukeston tarpeettoman tuhlauksen estämiseksi. 1. Avaa OSD-valikko ja siirry VIRRANHALLINTA > Älyenergia-valikkoon. 2. Paina Siirry näyttääksesi Älyenergia-sivun. 3. Valitse Automaattinen sammutus ja valitse aika painamalla / -painiketta. 4. Jos esiasetetun ajan pituus ei ole sopiva tarpeisiisi, valitse Poista käytöstä. Projektori ei sammu automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Uniajastimen asettaminen Tämä toiminto sallii projektorin sammua automaattisesti asetetun ajan kuluttua lamppukeston tarpeettoman tuhlauksen estämiseksi. 1. Avaa OSD-valikko ja siirry VIRRANHALLINTA > Älyenergia-valikkoon. 2. Paina Siirry näyttääksesi Älyenergia-sivun. 3. Valitse Uniajastin ja valitse aika painamalla / -painiketta. 4. Jos esiasetetun ajan pituus ei sovellu esitykseesi, valitse Poista käytöstä. Projektori ei sammu automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Aseta virransäästö Jos tulolähdettä ei tunnisteta 5 minuuttiin. Projektori vähentää virrankulutusta lamppukeston tarpeettoman tuhlauksen estämiseksi. Voit myös päättää, haluatko projektorin sammuvan automaattisesti asetetun ajan kuluttua. 1. Avaa OSD-valikko ja siirry VIRRANHALLINTA > Älyenergia-valikkoon 2. Paina Siirry näyttääksesi Älyenergia-sivun. 3. Valitse Taloudellinen. Paina / ja valitse Otettu käyttöön. 35

43 4. Kun Otettu käyttöön on valittu, projektorin lamppu vaihtaa Taloudellinen-tilaan 5 minuutin kuluttua, jos signaalia ei tunnisteta. Jos projektori ei tunnista signaalia 20 minuutin kuluessa, sen lampputeho siirtyy SuperEco-tilaan. Lampun vaihdon ajoitus Kun lampun merkkivalo palaa, asenna uusi lamppu tai ota yhteyttä jälleenmyyjään. Lamppu voi aiheuttaa projektorin toimintahäiriön. Joissakin tapauksissa lamppu voi räjähtää. Huomautus Jos lampun lämpötila on liian korkea ja lämpötilan merkkivalo syttyy. Sammuta virta ja anna projektorin jäähtyä 45 minuuttia. Jos lamppu käynnistetään uudelleen, lampun tai lämpötilan merkkivalo palaa edelleen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Katso lisätietoja sivulta 46 LED-merkkivalo. Lampun vaihtaminen Katkaise virta ja irrota projektori pistorasiasta. Vaihtaaksesi lampun, ota yhteyttä pätevään huoltoteknikkoon. Toimenpiteet korkeilla paikoilla On suositeltavaa käyttää Korkean paikan tila-ominaisuutta, kun ympäristö on metriä merenpinnan yläpuolella lämpötilan ollessa välillä 5 25 C. Huomautus Älä aktivoi korkean paikan tilaa, jos ympäristö on merenpinnan yläpuolella lämpötilan ollessa välillä 5 35 C. Korkean paikan tilan aktivointi näissä olosuhteissa johtaa projektorin liialliseen jäähtymiseen. Korkean paikan tila Pois Päälle Korkean paikan tila:n aktivointi: 1. Avaa OSD-valikko ja siirry Järjestelmäasetukset > Korkean paikan tila-valikkoon. 2. Paina ja valitse Päälle. 3. Valitse Kyllä ja paina sitten [Siirry]. On mahdollista, että käyttöääni on voimakkaampi, kun projektoria käytetään Korkean paikan tila-tilassa. Syynä tähän on korkeampi tuuletinnopeus, joka on välttämätön järjestelmän yleisen jäähdytyksen ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Tämän projektorin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa, jotka ylittävät edellä mainitut rajat, voi johtaa automaattiseen sammutukseen, jonka tarkoitus on estää projektorin ylikuumeneminen. Näissä olosuhteissa projektori tulee kytkeä Korkean paikan tila-tilaan näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tämä projektori pystyy toimimaan kaikissa ankarissa tai äärimmäisissä olosuhteissa. Lopeta 36

44 3D-toiminnot Tässä projektorissa on myös 3D-toimintoja, jotka tarjoavat suuremman syvyyden ja vangitsevuuden näytettäessä 3D-elokuvia, videota, urheilua ja pelejä. 3D-kuvia ja -videoita katsottaessa tarvitaan 3D-lasit. Jos 3D-signaali tulee HDMI 1.4a -yhteensopivasta laitteesta, tämä projektori etsii 3D-synkronointidatasignaalia. Kun se tunnistetaan, projektori kytkeytyy automaattisesti 3D-projisointiin. Muissa olosuhteissa sinun on ehkä valittava manuaalisesti 3D-synkronointimuoto varmistaaksesi oikean 3D-kuvien projisoinnin. 3D-synkronointimuotojen valinta: 1. Käytä kaukosäätimen 3D-painiketta siirtyäksesi 3D-asetusten-valikkoon tai KEHITTYNYT > 3D-asetusten-valikkoon. 2. Paina [Siirry] tuodaksesi 3D-asetusten-sivun näkyviin. Kun 3D-synkronointitoiminto on aktivoitu: Projisoidun kuvan kirkkaus vähenee. Väritiloja ei voi säätää. Zoomitoiminnot voivat suurentaa kuvaa vain rajoitetusti. Jos 3D-kuvaa on käännetty paljon, voit asettaa 3D-synkronoinnin kääntötoiminnon [Käännä]- tilaan tämän ongelman korjaamiseksi. Kytke projektori pois päältä 1. Paina -virtapainiketta. Vahvistusviesti tulee näkyviin näyttöön. Viesti tulee näkyviin, jollet vastaa muutamassa sekunnissa. 2. Paina Virtapainiketta uudelleen, projektori kytkeytyy pois päältä. Odota, kunnes tuuletin on pysähtynyt kokonaan ja irrota pistoke pistorasiasta. 3. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan. 37

45 Valikkotoiminnat Valikkojärjestelmä Huomaa, että kuvaruutu (OSD) -valikko voi vaihdella vastaanotetun signaalityypin mukaan. Projektorin on tunnistettava vähintään yksi kelvollinen signaali valikkokohteiden käyttämiseksi. Jos mitään laitteita ei liitetä projektoriin tai mitään signaaleita ei tunnisteta, valikkokohteita on käytettävissä vain vähän. Päävalikko Alavalikko Valinnat Äytön väri Pois / Blackboard / Vihreä taulu / Kirjoistustaulu Kuvasuhde Automaattinen/4:3/16:9/2.35:1 Keystone Sijainti Ylös/Alas: -5-5 Vasen/Oikea: -5-5 NÄYTÄ Vaihe 0-31 H.-koko Zoom 0,8X - 2,0X OverScan 0-5 3X Fast Input Passiiviinen/Aktiivinen Väri-tila Vakio/ Esitys/ Elokuva/ Kirkkain/ Valokuva Kirkkaus KUVA Kontrasti Lämmin Punainen vahvistus/ Normaali Vihreä vahvistus/ Sininen vahvistus/ Värilämpötila Punaisen siirtymä/ Viileä Vihreän siirtymä/ Sinisen siirtymä Väri Värisävy Terävyys 0-31 Gamma C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/C8/G1/G2/ G3/G4/G5/DICOM SIM/sRGB Brilliant Color Pois/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Jatko Noise Reduction 0-31 Värihallinta Punainen/ Vihreä/ Sininen/ Ensisijainen väri Syaani/ Magenta/ Keltainen Sävy Värikylläisyys Vahvistus Nollaa väriasetusten Palauta/Peruuta 38

46 Päävalikko Alavalikko Valinnat Automaattinen Virta päälle Suora Virta Päälle Pois/Päälle Poista käytöstä/10 min/20 min/ Automaattinen sammutus 30 min 3. Poista käytöstä/30 min/ 1 tuntia/ Älyenergia VIRRAN- Uniajastin 2 tuntia/ 3 tuntia/ 4 tuntia/ HALLINTA 8 tuntia/ 12 tuntia Virransäästö Poista käytöstä/otettu käyttöön Älyk. uud.käynn. Poista käytöstä/otettu käyttöön Pikasammutus Poista käytöstä/otettu käyttöön Ääniasetukset Mykistä Pois/Päälle Äänenvoimakkuus 0~20 Ajastinjakso 1/2/3/4/5/10/15/20/60/120/240 Ajastimen näyttö Aina/1 min/2 min/3 min/ Ei milloinkaan Esityksen ajastin Ylhäällä vasen/ Alhaalla vasen/ Ajastimen paikka Ylhäällä oikea/ Alhaalla oikea 4. Ajastimen laskentasuunta Laske alas/laske ylös PERUS Käynnistä laskeminen Päälle/Pois Pois / Testikortti / Muistio / Kuvio Maailmankartta / Nuottiv. / Trellis-kaavio Tyhjä ajastin Poista käytöstä/5 min/10 min/ 15 min/20 min/ 25 min/30 min Viesti Päälle/Pois Splash-kuva Musta/Sininen/ViewSonic/Pois Pois/Peräkkäiset ruudut/ 3D-asetusten 3D-synkronointi Ruudunpakkaus/Ylä-Ala/ Vierekkäin/Automaattinen 3D-synkronointi käännä Poista käytöstä/otettu käyttöön HDMI-muoto Automaattinen/RGB/YUV HDMI-asetukset HDMI-alue Automaattinen/Parannettu/Normaali 5. HDMI Cable Long/Normaali KEHITTYNYT Normaali/Taloudellinen/ Lamppu-tila Dynaaminen/SuperEco Lamppu-asetukset Nollaa lampun tunnit Reset/Peruuta Lamp Hours DCR Päälle/Pois Suljettu kaappaus Pois/CC1/CC2/CC3/CC4 Nollaa asetusten Reset/Peruuta 39

47 Päävalikko Alavalikko Valinnat Kieli Monikielinen OSD-valikkovalinta Projektorin asento Eteen pöytä/ Taakse pöytä/ Taakse katto/ Eteen katto Valikon näyttöaika 5 s/ 10 s/ 15 s/ 20 s/ 25 s/ 30 s Valikkoasetukset Keskikohta/ Ylhäällä vasen/ Valikon sijainti Ylhäällä oikea/ Alhaalla vasen/ Alhaalla oikea 6. Korkean paikan tila Päälle/Pois JÄRJESTELMÄ Nopea automaattihaku Päälle/Pois Input Nykyinen salasana/ Muuta salasana Turvallisuus-asetukset Input New Password Käynnistä lukitus Päälle/Pois Paneelin Näppäinlukko Päälle/Pois Kaukosäätimen koodi 1/2/3/4/5/6/7/8 RS232 Baud Rate 2400/4800/9600/14400/19200/ 38400/57600/ Lähde Väri-tila 7. TIETOJA Resoluutio Värijärjestelmä Firmware Version 3X Fast Input Huomautus: 1. Päivityksen johdosta se ei vastaa yllä olevaa sisältöä, ilman ilmoitusta. 40

48 Valikkojen kuvaus Toiminto Äytön väri Kuvasuhde Keystone Sijainti Kuvaus Katso lisätietoja kohdasta Näytön värin käyttö. Katso lisätietoja kohdasta Kuvasuhteen valitseminen. Katso lisätietoja kohdasta Suorita trapetsikorjaus. Näyttää säätösivun sijainnin. Käytä suuntanuolinäppäimiä projisoidun kuvan siirtämiseen Sivun alaosassa näytetyt arvot muuttuvat jokaisella tekemälläsi näppäinpainalluksella, kunnes maksimi tai minimi on saavutettu. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun PC-tulosignaali on valittu. Säätöalue voi vaihdella eri ajoituksilla. Valitse kellovaihe vähentääksesi kuvan vääristymää. 1. NÄYTÄ valikko 2. KUVA valikko Vaihe H.-koko Zoom OverScan 3X Fast Input Väri-tila Kirkkaus Kontrasti Värilämpötila Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun PC-tulosignaali on valittu. Säätää kuvan vaakaleveyttä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun PC-tulosignaali on valittu. Lähennä tai loitonna kuvaa. Välttääksesi kuvan vääristymisen näytön reunoissa, käytä yliskannaustekniikkaa laajentaaksesi kuvaa 5 % tai jopa 10 %, tällöin vääristynyt kuva jää näytön ulkopuolelle; vain keskiosa, jossa on parempi lineaarisuus, näytetään. Päälle-valinta ottaa toiminnon käyttöön. Tämä ominaisuus auttaa pienentämään kuvanopeutta. Pikavasteen käyttöönotto paikallisessa ajoituksessa. Seuraavat asetukset palaavat käyttöönotettuina tehdasasetuksiin: kuvasuhde, trapetsikorjaus, sijainti, zoomaus, yliskannaus. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun optimaalisen kuvatarkkuuden tulosignaali on valittu. Katso lisätietoja kohdasta Kuvatilan valinta. Katso lisätietoja kohdasta Kirkkauden säätö. Katso lisätietoja kohdasta Kontrastin säätö. Katso lisätietoja kohdasta Värilämpötilan valitseminen ja Halutun värilämpötilan asettaminen. 41

49 2. KUVA valikko 3. VIRRANHALLINTA valikko Toiminto Jatko Nollaa väriasetusten Automaattinen Virta päälle Älyenergia Älyk. uud.käynn. Pikasammutus Kuvaus Väri Katso lisätietoja kohdasta Värin säätäminen. Sävy Katso lisätietoja kohdasta Sävyn säätäminen. Terävyys Katso lisätietoja kohdasta Terävyyden asettaminen. Gamma Katso lisätietoja kohdasta Värilämpötilan valitseminen. Brilliant Color Katso lisätietoja kohdasta Brilliant Color -ominaisuuden säätäminen. Noise Reduction Katso lisätietoja kohdasta Kuvan kohinan vähentäminen. Värihallinta Katso lisätietoja kohdasta Värihallinta. Palauttaa kaikki väriasetukset tehtaan esiasetettuihin arvoihin. Suora Virta Päälle Kohdan Otettu käyttöön valinta mahdollista projektorin automaattisen käynnistyksen, kun virtaa syötetään virtajohdolla. Automaattinen sammutus Katso lisätietoja kohdasta Automaattisen sammutuksen asettaminen. Uniajastin Katso lisätietoja kohdasta Uniajastimen asettaminen. Virransäästö Katso lisätietoja kohdasta Aseta virransäästö. Tämä ominaisuus vaatii hieman käynnistymisaikaa. Varmista, että projektori on päällä yli 4 minuuttia ja valitse Otettu käyttöön käynnistääksesi projektorin uudelleen 120 sekunnin sisällä, kun projektori on sammutettu. Projektori siirtyy suoraan Valmiustilaan, jos sitä ei aktivoida uudelleen 120 sekuntiin. Päälle: Pikakäynnistystoiminto lyhentää jäähdytysprosessiaikaa, kun projektori on sammutettu. Pois: Sammuta ja suorita jäähdytysprosessi. Jos valitset Poista käytöstä, Älykäs uudelleenkäynnistys -ominaisuus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 42

50 4. PERUS valikko 5. KEHITTYNYT valikko Toiminto Ääniasetukset Esityksen ajastin Kuvio Tyhjä ajastin Viesti Splash-kuva 3D-asetusten HDMI-asetukset Lamppu-asetukset DCR Suljettu kaappaus Nollaa asetusten Kuvaus Mykistä Äänen mykistys. Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuuden tason säätö. Katso lisätietoja kohdasta Esityksen ajastimen asettaminen. Projektori voi näyttää useita testikuvioita. Niiden avulla voit säätää helposti kuvan kokoa ja tarkennusta ja tarkistaa, ettei projisoidussa kuvassa ole vääristymiä. Katso lisätietoja kohdasta Kuvan piilottaminen. Kohteen Päälle valinta näyttää näytöllä nykyiset tiedot, kun projektori tunnistaa signaalin tai etsii sitä. Antaa valita projektorin käynnistyksen aikana näkyvän logonäytön. Katso lisätietoja kohdasta 3D-toiminnot. Katso lisätietoja kohdasta HDMI-tuloasetusten muuttaminen. Katso lisätietoja kohdasta Lamppu-asetukset. Ottaa käyttöön tai pois käytöstä DCR (Dynamic Contrast Ratio) -toiminnon. Kohteen Päälle valinta ottaa toiminnon käyttöön ja projektori kytkee automaattisesti lampputilan normaalin ja virransäästötilan välillä tunnistetun tulokuvan mukaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun PC-tulosignaali on valittu. DCR:n käyttöönoton jälkeen jatkuva lampputilan vaihtaminen lyhentää lampun käyttöikää ja melutaso vaihtelee käytön aikana. Valitsee halutun kuvatekstitilan, kun valittu tila sisältää kuvateksti-ominaisuuden. Kuvatekstit: TV-ohjelmien ja videoitten dialogin, kerronnan ja äänitehosteiden näyttö, jossa kuvatekstit näkyvät (tavallisesti ilmaistu TVlistauksessa "CC"-merkinnällä). Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun komposiittivideo-tulosignaali on valittu ja sen järjestelmämuoto on NTSC. Kuvatekstiversio Valitse kuvatekstin näyttämiseksi CC1, CC2, CC3 tai CC4 (CC1 näyttää kuvatekstin alueesi ensisijaisella kielellä). Palauttaa kaikki asetukset tehtaan esiasetettuihin arvoihin. Seuraavat asetukset pysyvät edelleen: Keystone, Kieli, Projektorin asento, Korkean paikan tila, Turvallisuus-asetukset ja Kaukosäätimen koodi. 43

51 6. JÄRJESTELMÄ valikko 7. TIETOJA valikko Toiminto Kieli Projektorin asento Valikkoasetukset Korkean paikan tila Nopea automaattihaku Turvallisuus-asetukset Paneelin Näppäinlukko Kaukosäätimen koodi RS232 Baud Rate Nykyinen järjestelmän tila Kuvaus Asettaa kuvaruutunäyttö (OSD) -valikkojen kielen. Katso lisätietoja kohdasta Valikkojen käyttö. Katso lisätietoja kohdasta Sijainnin valinta. Valikon näyttöaika Asettaa OSD-valikon aktiivisena pysymisajan viimeisen näppäimen painamisen jälkeen. Alue on 5 30 sekuntia 5 sekunnin lisäyksin. Valikon sijainti Asettaa kuvaruutuvalikon (OSD) sijainnin. Toimintatila korkeilla paikoilla. Katso lisätietoja kohdasta Toimenpiteet korkeilla paikoilla. Katso lisätietoja kohdasta Tulosignaalin vaihtaminen. Katso lisätietoja kohdasta Salasanatoiminnon ottaminen pois käytöstä. Katso lisätietoja kohdasta Ohjausnäppäinten lukitus. Katso lisätietoja kohdasta Kaukosäätimen koodi. Katso lisätietoja kohdasta RS232-komentotaulukko. Lähde Näyttää nykyisen signaalilähteen. Väri-tila Näyttää valitun tilan KUVA-valikossa. Resoluutio Näyttää tulosignaalin natiiviresoluution. Värijärjestelmä Näyttää tulojärjestelmämuodon. Firmware Version Näyttää nykyisen laiteohjelmistoversion. 3X Fast Input 44

52 Huolto Projektorin hoito Älä yritä purkaa mitään projektorin osaa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos osia on vaihdettava. Linssin puhdistaminen Voit puhdistaa pölyttömän lasilinssin, jos havaitset sen pinnalla likaa tai pölyä Käytä pölyn poistamiseen paineilmaa. Käytä pölyttömän lasilinssin puhdistukseen linssinpuhdistusliinaa tai pehmeää, hieman pesuaineella kostutettua liinaa. Huomautus Älä käytä rakeista materiaalia pölyttömällä lasilla. Projektorin kotelon puhdistaminen Katso kohdassa Kytke projektori pois päältä kuvattu oikea sammutusmenetelmä sammuttaaksesi projektorin ja irrottaaksesi virtakaapelin ennen kotelon puhdistusta. Poista lika tai pöly kotelosta pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Poista piintynyt lika tai tahrat vedellä ja neutraalilla ph-puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Pyyhi sitten kotelo. Huomautus Älä koskaan käytä vahaa, alkoholia, bentseeniä, ohentimia tai muita kemiallisia puhdistusaineita. Se voi vahingoittaa koteloa. Projektorin säilytys Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun varastoit projektorin pitkäksi aikaa: Varmista, että säilytysalueen lämpötila ja kosteus ovat projektorille suositellulla tasolla. Katso "Tekniset tiedot"-kohdasta tai kysy jälleenmyyjältä tiedot suositellusta alueesta. Vedä projektorin tukitangot auki. Poista paristo kaukosäätimestä. Pakkaa projektori alkuperäiseen pakkaukseensa tai vastaavaan materiaaliin. Projektorin kuljettaminen On suositeltavaa kuljettaa projektoria alkuperäisessä pakkauksessaan tai vastaavassa materiaalissa. 45

53 LED-merkkivalo Projektorin tila Virran merkkivalo Temp-merkkivalo Lamp-merkkivalo Valmiustila SININEN Pois Pois Tavallinen käyttö Ennen päälle kytkeytymistä palaa jatkuvasti vilkuttuaan 10 sekuntia Pois Pois Lämpötila 1 SININEN Vilkkuu Pois Lämpötila 2 SININEN PUNAINEN Pois Tuuletinvirhe 1 Pois PUNAINEN Vilkkuu Tuuletinvirhe 2 Pois Vilkkuu Vilkkuu Tuuletinvirhe 3 Pois PUNAINEN PUNAINEN Väripyörävirhe Pois Vilkkuu PUNAINEN Lamppu poikkeava Pois Pois PUNAINEN Lamppu palaa -virhe-jäähdytys SININEN Pois Vilkkuu Lämpötilavirhe Pois PUNAINEN Pois 46

54 Vianmääritys Projektori ei sammu Syy Virtajohdosta ei tule virtaa. Projektorin uudelleen käynnistämisen yrittäminen jäähdytysprosessin aikana. Korjaus Liitä virtajohdon toinen pää projektorin vaihtovirtaliitäntään ja toinen pää pistorasiaan. Jos virtalähteessä on kytkin, varmista, että se on kytketty päälle. Odota, kunnes jäähdytysprosessi on valmis. Ei kuvaa Syy Videolähdettä ei ole kytketty päälle tai sitä ei ole liitetty oikein. Projektoria ei ole liitetty oikein tulosignaalilaitteeseen. Tulosignaalia ei ole valittu oikein. Korjaus Kytke videolähde päälle ja tarkista, että signaalikaapeli on liitetty oikein. Tarkista yhteys. Valitse oikea tulosignaali projektorin tai kaukosäätimen [Lähde]-näppäimellä. Sumea kuva Syy Projisointilinssiä ei ole tarkennettu oikein. Projektoria ja valkokangasta ei ole kohdistettu oikein. Korjaus Säädä linssi tarkennusta tarkennustoiminnolla. Säädä projisointikulmaa ja suuntaa sekä projektorin korkeutta, jos on tarpeen. Kaukosäädin ei toimi Syy Paristo on lopussa. Kaukosäätimen ja projektorin välissä on este. Olet liian kaukana projektorista. Kaukosäädin ei vastaa projektorin kaukosäädinkoodia. Korjaus Vaihda paristot. Poista este. Seiso enintään 8 metrin etäisyydellä projektorista. Säädä kaukosäätimen ohjauskoodia. 47

55 Tekniset tiedot Projektorin tekniset tiedot Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki projektorimallit eivät ole saatavilla sijainnissasi. Tuloliitännät VGA-tulo (DB 1 15-nastainen) PA502S PA502SP PA502X PA502XP x1 x1 x1 x1 2 HDMI (v1.4 ja audio) x1 x1 x1 x1 3 Video (RCA) x1 x1 x1 x1 4 Audiotuloliitäntä (3,5 mm:n miniliitin) Lähtöliitännät Audiolähtöliitäntä (3,5 1 mm:n miniliitin) x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 2 USB (tyyppi A) 5 V / 1 A x1 x1 x1 x1 Ohjauspäätteet RS232 (9-nastainen 1 tyyppi1) x1 x1 x1 x1 2 USB (Tyyppi mini-b) x1 x1 x1 x1 48

56 SOURCE MENU EXIT ENTER Mitat 320,0mm 122,7mm 209,8mm Kattoon asennus 27,1 175,0 3,0 3,1 104,9 Huomautus: On suositeltavaa käyttää M4L8-ruuvia projektorin kiinnittämiseen, kun käytetään M4-ruuvinreikää. (M4 / L8 x 4) 49

57 Ajoituskaavio Analoginen RGB Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) VGA 640x480 4:3 60/72/75/85 SVGA 800x600 4:3 60/72/75/85 XGA 1024x768 4:3 60/70/75/ x864 4: x768 15:9 60 WXGA 1280x800 16:10 60/75/ x768 16: x768 16:9 60 Quad-VGA 1280x960 4:3 60/85 SXGA 1280x1024 5:4 60 SXGA+ 1400x1050 4:3 60 WXGA+ 1440x900 16:10 60 UXGA 1600x1200 4:3 60 WSXGA+ 1680x :10 60 HD 1280x720 16:9 60 MAC x480 4:3 67 MAC x624 4:3 75 MAC x768 4:3 75 MAC x870 4:3 75 HDTV (1080p) 1920x :

58 HDMI Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) VGA 640x480 4:3 60 SVGA 800x600 4:3 60 XGA 1024x768 4: x768 15:9 60 WXGA 1280x800 16: x768 16: x768 16:9 60 Quad-VGA 1280x960 4:3 60 SXGA 1280x1024 5:4 60 SXGA+ 1400x1050 4:3 60 WXGA+ 1440x900 16:10 60 WSXGA+ 1680x :10 60 HDTV (1080p) 1920x :9 50/60 HDTV (1080i) 1920x :9 50/60 HDTV (720p) 1280x720 16:9 50/60 SDTV(480p) 720x480 4:3/16:9 60 SDTV(576p) 720x576 4:3/16:9 50 SDTV (480i) 720x480 4:3/16:9 60 SDTV (576i) 720x576 4:3/16:

59 3D (mukaan lukien HDMI-signaali) Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) SVGA 800x600 4:3 60*/120** XGA 1024x768 4:3 60*/120** HD 1280x720 16:9 50*60* WXGA 1280x800 16:9 60* Videosignaalille Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) SDTV (480i)*** 720x480 4:3/16:9 60 * 50 Hz:in ja 60 Hz:in signaalit ovat tuettuja side by side -, Top and Bottom - ja Frame Sequential -muodoille. ** 120 Hz:in signaalit ovat tuettuja vain frame Sequential -muodossa. *** Videosignaali (SDTV 480i) tukee vain frame Sequential -muotoa. HDMI 3D Ruudunpakkausmuotojen sisällä Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) 1080p 1920x :9 23,98/24 720p 1280x720 16:9 50/59,94/60 Side by side -muotojen sisällä Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) 1080i 1920x :9 50/59,94/60 720p 1280x720 16:9 50/60 Top and Bottom -muotojen sisällä Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) 1080p 1920x :9 23,98/24 720p 1280x720 16:9 50/59,94/60 52

60 Komponenttivideo Signaali Resoluutio (pikseliä) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) HDTV (1080p) 1920x :9 50/60 HDTV (1080i) 1920x :9 50/60 HDTV (720p) 1280x720 16:9 50/60 SDTV(480p) 720x480 4:3/16:9 60 SDTV(576p) 720x576 4:3/16:9 50 SDTV (480i) 720x480 4:3/16:9 60 SDTV (576i) 720x576 4:3/16:9 50 Komposiittivideo Signaali Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz) NTSC 4:3 60 PAL 4:3 50 PAL60 4:3 60 SECAM 4:

61 Tekijänoikeustiedot Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet 2017 Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, transkriboida, tallentaa palautusjärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään keinolla, elektronisella, mekaanisella, magneettisella, optisella, kemiallisella, manuaalisella keinolla tai muuten ilman ViewSonicilta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Vastuuvapausilmoitus ViewSonic ei anna mitään ilmoitusta tai takuuta, suoraa tai epäsuoraa, mistään myytävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tämän käyttöoppaan mistään sisällöstä. Lisäksi ViewSonic pidättää oikeuden tarkistaa ja päivittää tämän käyttöoppaan sisältöä ilman ilmoitusta. *DLP ja Digital Micromirror Device (DMD) ovat Texas Instruments:in tavaramerkkejä. Muihin nimiin on tekijänoikeudet niiden omistamilla yrityksillä tai organisaatioilla. 54

62 Liite Infrapunaohjaustaulu Painike Muoto Koodi 1 Koodi 2 Koodi 3 Koodi 4 PgDn NEC 83 F4 05 FA PgUp NEC 83 F4 06 F9 Tyhjä NEC 83 F4 07 F8 Automaattinen synkronointi NEC 83 F4 08 F7 Ylös NEC 83 F4 0B F4 Alas NEC 83 F4 0C F3 Vasen NEC 83 F4 0E F1 Oikea NEC 83 F4 0F F0 Väri-tila NEC 83 F4 10 EF Mykistä NEC 83 F4 14 EB Sis.tulo NEC 83 F4 15 EA Käynnistyy NEC 83 F4 4F A0 Sammuta NEC 83 F4 4E A1 Lopeta NEC 83 F4 28 D7 Taloudellinentila NEC 83 F4 2B D4 Valikko NEC 83 F4 30 CF Lähde NEC 83 F4 40 BF Kuvio NEC 83 F4 55 AA Video NEC 83 F4 52 ad HDMI NEC 83 F4 58 A7 Äänenvoimakkuus+ NEC 83 F4 82 7D Äänenvoimakkuus- NEC 83 F4 83 7C Zoomaa NEC 83 F Lähennä NEC 83 F Pysäytä NEC 83 F4 03 FC Kuvasuhde NEC 83 F4 13 EC COMP NEC 83 F4 41 BC Tietoja NEC 83 F

63 Address Code Code 1 83F4 Code 2 93F4 Code 3 A3F4 Code 4 B3F4 Code 5 C3F4 Code 6 D3F4 Code 7 E3F4 Code 8 F3F4 RS232 command table <Pin assignment for this two end> Pin Description Pin Description 1 NC 2 RX 3 TX 4 NC 5 GND 6 NC 7 RTSZ 8 CTSZ 9 NC <Interface> RS-232 protocol Baud Rate Data Length Parity check Stop bit flow control bps (default) 8 bit None 1 bit None 56 59

64 <RS232 Command List> FUNCTION Status Operation cmd Power supply Write Activate Off 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E Read Power status (ON/OFF) 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E Reset Execute 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F Splash Screen - Black 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67 Splash Screen - Blue 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68 Write Splash Screen - ViewSonic 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69 Splash Screen Splash Screen - OFF 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B Read Splash Screen status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68 High Altitude Mode Write High Altitude Mode OFF High Altitude Mode ON 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A Read High Altitude Mode status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A Normal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D Lamp Mode Write Eco dynamic 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F supereco 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70 Read Lamp Mode status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E Message Write Message OFF Message ON 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85 Read Message status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85 57

65 Front Table 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E Projector Position Write Rear Table Real ceiling 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60 Front ceiling 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61 Read Projector Position status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F Off 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E 3D Sync Write Frame Sequential Frame Packing 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81 Top-Bottom 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82 Side-by-Side 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83 Read 3D Sync Status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F 3D Sync Invert Write Off On 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80 Read 3D Sync Invert Status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80 Contrast Write Contrast decrease Contrast increase 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61 Read Contrast 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61 Brightness Write Brightness decrease Brightness increase 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62 Read Brightness 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x

66 Aspect ratio Auto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62 Aspect ratio 4:3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64 Aspect ratio Write Aspect ratio 16:9 Aspect ratio 2.35:1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69 Read Aspect Ratio 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63 Auto Adjust Execute 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63 Horizontal position shift right 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65 Horizontal position Write Horizontal position shift left 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64 Read Horizontal position 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65 Vertical Position shift up 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65 Vertical position Write Vertical Position shift down 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66 Read Read vertical position 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66 Color Temperature Warm 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66 Temperature Write Color Temperature Normal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67 Color Color Temperature Cool 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69 Read Color Temperature status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67 Blank Write Blank ON Blank OFF 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67 Read Blank status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68 Keystone Correction - Vertical Decrease 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68 Write Increase 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69 Read Keystone Correction status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69 59

67 Brightest 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69 Movie 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A Color mode Write Standard Photo 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x06 0x6F 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x13 0x7C Presentation 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x14 0x7D Read Preset Mode status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A Original Color R 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E Original Color G 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F Primary color Write Original Color B Original Color C 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71 Original Color M 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72 Original Color Y 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73 Read Original Color status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F Hue Write Hue Hue decrease increase 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70 Read Hue 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70 Saturation Write Saturation decrease Saturation increase 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71 Read Saturation 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71 Gain Write Gain decrease Gain increase 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72 Read Gain 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72 Freeze Write Freeze ON Freeze OFF 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F Read Freeze status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x

68 Input source VGA 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60 Write Input source HDMI 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63 Source input Input source Composite video 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65 Read Source 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61 Quick Auto Search Write Quick Search ON Quick Search OFF 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61 Read Quick Search status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62 61

69 ENGLISH 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61 FRANÇAIS 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62 DEUTSCH 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63 ITALIANO 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64 ESPAÑOL 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65 РУССКИЙ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66 繁體中文 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67 简体中文 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68 日本語 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69 한국어 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A Svenska 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B Language Write Nederlands 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C Türkçe 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D Čeština 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E Português 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F ไทย 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70 Polski 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71 Suomi 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73 Indonesian 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75 Tiêng Viêt. ` 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x15 0x76 Read Language 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x

70 RGB 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85 HDMI Format Write YUV Auto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87 Read HDMI Format status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86 Enhanced 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86 HDMI range Write Normal Auto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88 Read HDMI Range status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87 Brilliant Color 0 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D Brilliant Color 1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E Brilliant Color 2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F Brilliant Color 3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70 Brilliant Color 4 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71 Brilliant Color Write Brilliant Color 5 Brilliant Color 6 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73 Brilliant Color 7 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74 Brilliant Color 8 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75 Brilliant Color 9 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76 Brilliant Color 10 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77 Read Brilliant Color status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E 63

71 Code 1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0 Code 2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1 Code 3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2 Remote control code Write Code 4 Code 5 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4 Code 6 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5 Code 7 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6 Code 8 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7 Read Remote Control Code status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x48 0xA1 Screen Color OFF 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F Screen Color Write Backboard Green board 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91 Whiteboard 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92 Read Screen Color status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90 Overscan OFF 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90 Overscan 1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91 Overscan Write Overscan 2 Overscan 3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93 Overscan 4 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94 Overscan 5 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95 Read Overscan status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x

72 Menu 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61 Exit 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65 Up 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D Down 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E Remote Key Write Left Right 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60 Source 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56 Input 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67 Auto 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A 65

73 Asiakastuki Katso teknisen tuen ja huollon yhteystiedot alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron. Maa/alue Web-sivusto Puhelin Sähköpostia Suomi support/call-desk/ 66

74 Rajoitettu takuu ViewSonic Projektori Mitä takuu kattaa: ViewSonic takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältä uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai komponentteja. Rajoitettu yhden (1) vuoden yleinen takuu ViewSonicin vakiotakuuaika on kaikilla tuotemalleilla kaikissa maissa (1) vuosi, jollei ViewSonic ole määrittänyt ja tarjonnut pitempää takuuaikaa. Tarkista maasi ViewSonic-web-sivustolta paikalliset ehdot ja mallivariaatiot ja katso, onko tuotteen malli maassasi oikeutettu pitempään takuuaikaan. Rajoitettu yhden (1) vuoden raskaan käytön takuu: Raskaan käytön asetuksissa, jossa projektorin käyttö sisältää yli neljätoista (14) tuntia keskimääräistä päivittäistä käyttöä, Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen, Eurooppa. Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen. Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai paikallisesta ViewSonic-toimistosta. Lampun takuu alistettuna määräyksille ja ehdoille, tarkastukselle ja hyväksynnälle. Pätee vain valmistajan asentamalle lampulle. Kaikki tarvikelamput erikseen ostettuina taataan 90 päivän ajaksi. Ketä takuu suojaa: Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle. Mitä tämä takuu ei kata: 1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu. 2. Vahinkoja, vaurioita, epäonnistumisia tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä: a. Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt, virheellinen ylläpito, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden laiminlyönti. b. Käyttö tuotteen teknisten tietojen ulkopuolella. c. Tuotteen käyttö muissa kuin tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa tai epänormaaleissa olosuhteissa. d. Muiden kuin ViewSonic in valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset. e. Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana. f. Tuotteen poisto tai asennus. g. Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen. h. Muiden kuin ViewSonic in teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö. i. Normaali kuluminen. j. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan. 3. Laitteen poistosta, asennuksesta tai asetusten tekemisestä aiheutuneet kulut. 67

75 Kuinka saat palvelua: 1. Pyyd tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteytt ViewSonic in asiakastukeen (Katso Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero. 2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen päivätty ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero. 3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic huoltokeskukseen tai ViewSonic ille. 4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonic ilta. Takuun rajoitukset: Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja, mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Vahinkojen rajoittaminen: Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan. Viewsonic ei ole vastuussa seuraavista: 1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot, jotka perustuvat epämukavuuteen, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liikemahdollisuuden menetykseen, liikearvon menetykseen, liikesuhteiden keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu. 2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset. 3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus. Paikallisen lain vaikutukset: Tämä takuu on laillisesti sitova ja ostajalla voi olla lisäksi muita lakeihin perustuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella paikallisten säädösten mukaan. Jotkut lainsäädännöt eivät salli takuuehtojen rajoittamista tai satunnaisten ja välillisten vahinkojen poissulkemista. Edellä mainitut rajoitukset ja pois jättämiset eivät ehkä koske sinua. Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella: Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonic in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille ottamalla yhteyttä ViewSonic iin tai paikalliseen ViewSonic in jälleenmyyjään. Tämän tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuunottamatta) on Huoltotakuukortin ehtojen alainen. Täydelliset tiedot Euroopassa ja Venäjällä myönnetyistä takuista löytyvät osoitteesta kohdasta Support/Warranty Information. Projector Warranty Term Template In UG VSC_TEMP_

76