Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D Herford. Puh.:+49 (0) Fax: +49 (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista!

2 Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D Herford Puh.:+49 (0) Fax: +49 (0) Sähköposti: Internet: Versio: Laatija: Kothes! Technische Kommunikation GmbH & Co. KG Tämä painos korvaa kaikki edelliset painokset. Ratkaiseva on ilmestymispäivä ( alatunniste)

3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Tietoja käyttöohjeesta Symbolien selitys Vastuunrajoitukset Tekijänoikeudet Varaosat Takuuehdot Asiakaspalvelu Turvallisuus Omistajan vastuu Henkilöstöä koskevat vaatimukset Pätevyys Asiattomat henkilöt Opastus Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Henkilökohtainen suojavarustus Erityiset vaarat Turvalaitteet Uudelleenkäynnistämisen estäminen Toiminta vaara- ja tapaturmatilanteissa Ympäristönsuojelu Tekniset tiedot Käyttöolosuhteet Tyyppikilpi Ex-merkintä Rakenne ja toiminta Yleiskatsaus: rakennekoot Yleiskatsaus: rakennekoot Liitännät Taajuusmuuttajakäyttö Kuljetus, pakkaus ja varastointi Kuljetustarkastus Kuljetus Pakkaus Varastointi

4 Sisällysluettelo 6 Asennus ja ensimmäinen käyttöönotto Turvallisuus Asennus Käyttöpaikan tuuletus DIN EN :n mukaiset rakennetyypit Koneen pystyttäminen Asennus Liittäminen energiaverkkoon Kaapelin ruuviliitokset Jännite ja kytkennät Eristysvastuksen mittaaminen Ensimmäinen käyttöönotto Käyttö Yleistä Pysäyttäminen hätätilanteessa Häiriöt Turvallisuus Häiriötaulukko Käyttöönotto häiriön poistamisen jälkeen Huolto Turvallisuus Puhdistaminen Huoltokaavio Ruuvien ja pulttien kiristysvääntömomentit Sähköliitäntöjen ruuviilitokset Lujuusluokan 8.8 ja A4-70 ruuviliitokset Lujuusluokan 5.6 ruuviliitokset Huollon jälkeiset toimenpiteet Purkaminen Turvallisuus Purkaminen Hävittäminen Hakemisto

5 Yleistä 1 Yleistä 1.1 Tietoja käyttöohjeesta Tämä käyttöohje mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan koneen parissa. Käyttöohje on osa konetta, ja se on säilytettävä laitteiston välittömässä läheisyydessä niin, että se on henkilöstön saatavilla jatkuvasti. Henkilöstön on luettava tämä ohje huolellisesti ennen töiden aloittamista ja ymmärrettävä se. Turvallisen työskentelyn perusedellytys on kaikkien käyttöohjeessa annettavien turvallisuusja toimintaohjeiden noudattaminen. Lisäksi on noudatettava paikallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja koneen käyttöalueeseen liittyviä yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Käyttöohjeen kuvat helpottavat tekstin ymmärtämistä, mutta ne voivat poiketa toimitetun koneen toteutuksesta.

6 Yleistä 1.2 Symbolien selitys Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeita merkitään tässä käyttöohjeessa symboleilla. Turvallisuusohjeet alkavat merkkisanalla, joka ilmaisee vaaran asteen. Noudata turvallisuusohjeita ehdottomasti ja toimi varovasti tapaturmien sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. VAARA! varoittaa välittömästä vaaratilanteesta, jonka seurauksena on kuolema tai vakavia vammoja, jos vaara toteutuu. VAROITUS! varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka seurauksena voi olla kuolema tai vakavia vammoja, jos vaara toteutuu. VARO! varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka seurauksena voi olla lieviä vammoja, jos vaara toteutuu. VARO! varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka seurauksena voi olla omaisuusvahinkoja, jos vaara toteutuu. Vihjeitä ja suosituksia OHJE!...korostaa hyödyllisiä neuvoja ja suosituksia, joilla edistetään tehokasta ja häiriötöntä toimintaa

7 Yleistä Erityiset turvallisuusohjeet Huomion kiinnittämiseksi erityisiin vaaroihin turvallisuusohjeissa käytetään seuraavia symboleita:...varoittaa sähkön aiheuttamista vaaroista. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavien tai hengenvaarallisten vammojen vaaran. RÄJÄHDYSSUOJAUS! kiinnittää huomiota käyttöohjeen sisältöihin ja ohjeisiin, jotka pätevät ATEX-direktiivin perusteella tämän koneen käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen. 1.3 Vastuunrajoitukset Kaikki tiedot ja ohjeet tässä käyttöohjeessa perustuvat voimassa oleviin standardeihin ja määräyksiin, teknisen kehityksen tasoon sekä monivuotiseen kokemukseemme ja tietämykseemme. Valmistaja ei vastaa vaurioista, joiden syynä on: käyttöohjeen noudattamatta jättäminen muu kuin käyttötarkoituksen mukainen käyttö kouluttamattoman henkilöstön käyttö omavaltaiset muutokset tekniset muutokset hyväksymättömien varaosien käyttö. Toimituksen todellinen sisältö voi poiketa käyttöohjeen selostuksista ja kuvista, jos kysymyksessä on erikoismalli, tilaukseen sisältyy lisävarusteita tai koneeseen on tehty tuoreita teknisiä muutoksia. Toimitussopimuksessa sovitut velvoitteet, valmistajan yleiset myynti- ja toimitusehdot sekä sopimuksen tekohetkellä voimassa ollut lainsäädäntö sitovat osapuolia. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin, joiden syynä ovat käyttöominaisuuksien parantaminen ja jatkokehitys

8 Yleistä 1.4 Tekijänoikeudet Tätä käyttöohjetta koskee tekijänoikeussuoja, ja se on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. Ohjeen luovuttaminen kolmansille osapuolille, sen monistaminen kaikilla tavoilla ja kaikissa muodoissa myös osittain sekä sisällön hyödyntäminen ja/tai sisällöstä tiedottaminen on ilman valmistajan kirjallista lupaa kielletty muussa kuin sisäisessä käytössä. Kiellon rikkominen velvoittaa vahingonkorvauksiin. Oikeus muihin vaateisiin pidätetään. 1.5 Varaosat Räjähdyssuojaus RÄJÄHDYSSUOJAUS! Väärien tai viallisten varaosien käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen Ex-alueella. Käytä vain valmistajan alkuperäisvaraosia tai valmistajan erikseen hyväksymiä varaosia. Epäselvissä tapauksissa ota aina yhteys valmistajaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen. Hanki varaosat valtuutetulta kauppiaalta tai suoraan valmistajalta. Osoitetiedot ovat sivulla 2. Varaosaluettelo löytyvät sivuilta Takuuehdot Takuuehdot sisältyvät valmistajan yleisiin myyntiehtoihin. 1.7 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelumme vastaa mielellään teknisiin tiedusteluihin. Yhteystiedot ovat sivulla 2. Henkilöstömme on myös jatkuvasti kiinnostunut kuulemaan käyttöön perustuvia uusia tietoja ja kokemuksia, joista voi olla hyötyä tuotteidemme jatkokehittelyssä

9 Turvallisuus 2 Turvallisuus Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus tärkeimpiin turvallisuusnäkökohtiin henkilöstön turvallisuuden optimoimiseksi ja turvallisen, häiriöttömän käytön mahdollistamiseksi. Tässä käyttöohjeessa annettavien toiminta- ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittävää vaaraa. 2.1 Omistajan vastuu Konetta käytetään liiketoiminnassa. Siksi koneen omistajalla on lakisääteisiä työturvallisuusvelvoitteita. Tässä käyttöohjeessa annettavien turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava koneen käyttöpaikassa voimassa olevia turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Erityisesti on otettava huomioon seuraavat seikat: Omistajan on perehdyttävä voimassa oleviin työsuojelumääräyksiin ja selvitettävä lisäksi riskinarvioinnissa vaarat, joita koneen käyttöpaikan työskentelyolosuhteet aiheuttavat. Omistajan on laadittava koneen käyttämistä koskeva yrityskohtainen käyttöohje. Omistajan on koneen koko käyttöiän ajan varmistettava, että hänen laatimansa yrityskohtainen käyttöohje on kulloinkin voimassa olevien säädösten mukainen, ja muutettava käyttöohjetta tarvittaessa. Omistajan on määriteltävä selkeästi koneen asennusta, käyttöä, huoltoa ja puhdistusta koskevat vastuut. Omistajan on huolehdittava siitä, että koko koneen parissa työskentelevä henkilöstö on lukenut ja ymmärtänyt sen käyttöohjeet. Lisäksi hänen on koulutettava henkilöstöä säännöllisesti ja tiedotettava seuraavista seikoista: palo- ja räjähdysvaarat koneen käyttöpaikassa ja välittömässä läheisyydessä paikalliset palo- ja räjähdyssuojatoimenpiteet turvalaitteiden sijainti ja toiminta tupakointikiellon ehdottomuus avotulen käsittelykiellon ehdottomuus menettelytapa puhdistus-, kunnossapito- ja korjaustöissä sekä niissä käytettävät työkalut, apuaineet ja puhdistusaineet räjähdysvaaralliseen ympäristöön soveltuvien henkilönsuojainten käytön välttämättömyys

10 Turvallisuus Omistajan on noudatettava direktiivissä 99/92/EY annettuja lisävaatimuksia henkilöstön terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta, jotta ne eivät vaarannu räjähdysalttiin ilman vaikutuksesta. Vaadittavia toimia ovat esimerkiksi: Ex-alueiden merkitseminen jokaista vyöhykettä koskevan räjähdyssuoja-asiakirjan laatiminen asiattomien henkilöiden pääsyn kieltäminen alueille kaikkien kieltojen selkeä merkitseminen lupamenettelyn käyttöönotto vaarallisten töiden suorittamista varten. Omistajan on annettava henkilöstön käyttöön tarvittava suojavarustus. Omistaja vastaa myös siitä, että kone on aina teknisesti moitteettomassa kunnossa. Tästä syystä: Omistajan on huolehdittava tässä käyttöohjeessa määrättyjen huoltovälien noudattamisesta. Jos kone on tavallista kovemmassa käytössä, huoltovälejä on lyhennettävä. Omistajan on tarkastutettava säännöllisesti kaikkien turvalaitteiden toimintavalmius ja täydellisyys. Räjähdyssuojauksen häviäminen RÄJÄHDYSSUOJAUS! Kun kone on tarkoitettu asennettavaksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävään laitteistoon direktiivin 94/9/EY tarkoittamalla tavalla, omistajan on varmistettava, että koko laitteistokokonaisuus on direktiivin mukainen. Jos näin ei toimita, räjähdyssuojaus ei ole voimassa. 2.2 Henkilöstöä koskevat vaatimukset Pätevyys VAROITUS! Riittämätön pätevyys aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Epäasianmukainen toiminta voi aiheuttaa huomattavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Kaikki työtehtävät on osoitettava pätevän henkilöstön suoritettavaksi

11 Turvallisuus Käyttöohjeessa käytetään seuraavia pätevyysluokituksia, jotka koskevat eri tehtäväalueita. Tehtävään opastettu henkilö on saanut omistajalta opastuksen hänelle osoitettuihin tehtäviin ja mahdollisiin vaaroihin, joita epäasianmukainen toiminta voi aiheuttaa. Ammattihenkilöstö pystyy ammatillisen koulutuksensa, tietämyksensä ja kokemuksensa sekä voimassa olevien määräysten tuntemuksensa perusteella hoitamaan hänelle osoitetut tehtävät itsenäisesti sekä tunnistamaan ja välttämään mahdollisia vaaroja. Sähköalan ammattilainen pystyy ammatillisen koulutuksensa, tietämyksensä ja kokemuksensa sekä voimassa olevien määräysten tuntemuksensa perusteella suorittamaan sähkötöitä itsenäisesti sekä tunnistamaan ja välttämään niihin liittyviä vaaroja. Sähköalan ammattilaisella on nimenomaan hänen työskentelyaluettaan koskeva koulutus, ja hän tuntee asiaankuuluvat standardit ja määräykset. Räjähdysvaarallisten tilojen ammattilainen pystyy ammatillisen koulutuksensa, tietämyksensä ja kokemuksensa sekä voimassa olevien määräysten tuntemuksensa perusteella suorittamaan itsenäisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevia laitteistoja ja niiden osia koskevia töitä sekä tunnistamaan mahdollisia vaaroja. Ammattilaisella on tiedot räjähdysvaarallisten tilojen erilaisista räjähdyssuojaustavoista, asennusmenettelyistä sekä aluejaoista, ja hän pystyy esittämään todistuksen kyseisistä tiedoista ja kokemuksestaan. Hän tuntee tehtäviensä ja räjähdyssuojauksen kannalta keskeiset säännöt ja määräykset, etenkin muttei pelkästään ATEX-tuotedirektiivin 94/9/EY sekä DIN EN standardin (Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet) ja DIN EN standardin (Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet). Henkilöstöön voi kuulua vain henkilöitä, joiden voi odottaa tekevän työnsä luotettavasti. Henkilöt, joiden reaktiokyky on heikentynyt esim. huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksesta, eivät saa työskennellä. Henkilöstöä valittaessa on otettava huomioon käyttöpaikassa voimassa olevat ikä- ja ammattikohtaisetvaatimukset

12 Turvallisuus Asiattomat henkilöt VAROITUS! Asiattomiin henkilöihin kohdistuva vaara! Asiattomat henkilöt, jotka eivät täytä tässä kuvattuja vaatimuksia, eivät tunne työalueen vaaroja. Asiattomat henkilöt eivät saa päästä työalueelle. Epäselvissä tilanteissa puhuttele henkilöitä ja ohjaa heidät pois työalueelta. Keskeytä työskentely, kunnes asiattomat henkilöt ovat poistuneet työalueelta Opastus Omistajan on opastettava henkilöstöä säännöllisesti. Opastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa sen seurannan helpottamiseksi. Päiväys Nimi Opastuksen aihe Opastaja Allekirjoitus Kuva Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Kone on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan tässä kuvattuun käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Konetta käytetään ainoastaan teollisten voimavirtalaitteistojen käyttönä. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää myös tämän käyttöohjeen kaikkien ohjeiden noudattamista. Käyttötarkoituksen mukaista käyttöä laajempi tai siitä poikkeava koneen käyttö on väärinkäyttöä, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita

13 Turvallisuus VAROITUS! Väärinkäytön aiheuttama vaara! Koneen väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita. Erityisesti seuraavanlainen koneen käyttö on kielletty: käyttö muuhun kuin alun perin suunniteltuun tarkoitukseen sellaisten koneiden käyttäminen Ex-alueilla, joilla ei ole Ex-merkintää ja jotka eivät siten sovellu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ( luku Ex-merkintä). Emme vastaa käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Omistaja vastaa yksin kaikista käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. 2.4 Henkilökohtainen suojavarustus Työssä on käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta terveyteen kohdistuvien vaarojen minimoimiseksi. Käytä kaikissa työtehtävissä aina tehtävän edellyttämää suojavarustusta. Noudata työalueelle kiinnitettyjä henkilökohtaisesta suojavarustuksesta kertovia ohjeita. Yleiset suojavarusteet Kaikissa töissä on aina käytettävä seuraavaa varustusta: Suojavaatetus Ihonmyötäinen, helposti repeävä työvaatetus, jonka hihat ovat kapeat ja jossa ei ole sojottavia osia. Suojaa ennen kaikkea koneen liikkuviin osiin tarrautumiselta. Älä käytä sormuksia, ketjuja tai muita koruja. Turvajalkineet Suojaavat raskailta putoavilta kappaleilta ja liukastumiselta liukkaalla alustalla

14 Turvallisuus Suojavarustus erityisissä työtehtävissä Erityisia työtehtäviä suoritettaessa on käytettävä erityistä suojavarustusta. Varustukseen viitataan tämän käyttöohjeen eri luvuissa. Seuraavassa kuvataan erityissuojavarustus: Kevyt hengityssuojain Suojaa haitalliselta pölyltä. 2.5 Erityiset vaarat Seuraavassa jaksossa kuvataan jäännösriskejä, jotka on saatu selville riskinarvioinnissa. Ota huomioon tässä kuvattavat turvallisuusohjeet ja varoitukset tämän käyttöohjeen seuraavissa luvuissa terveyteen kohdistuvien vaarojen vähentämiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi. Räjähdyssuojaus RÄJÄHDYSSUOJAUS! Kipinöiden, avotulen, kuumien pintojen ja muiden sytytyslähteiden esiintyminen Ex-alueella voi aiheuttaa räjähdyksen. Siksi kaikissa konetta koskevissa töissä on Ex-alueella otettava huomioon seuraavat seikat: Ennen töiden aloittamista hanki töihin kirjallinen lupa. Suorita töitä vain, kun räjähdysvaarallisen ilmaseoksen muodostuminen on estetty. Käytä vain työkaluja, jotka on hyväksytty Exalueella käytettäväksi. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen

15 Turvallisuus Sähkö VAARA! Sähkön aiheuttama hengenvaara! Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa välittömän hengenvaaran. Eristeiden tai yksittäisten osien vaurioituminen voi olla hengenvaarallista. Jos eriste vaurioituu, katkaise jännitteensyöttö heti ja korjauta vika. Sähkölaitteita koskevia töitä saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset. Katkaise jännite ennen sähkölaitteita koskevia töitä ja varmista jännitteettömyys. Katkaise jännitteensyöttö ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä ja estä sen kytkeminen uudelleen päälle. Älä ohita sulakkeita tai poista niitä käytöstä. Sulakkeita vaihdettaessa käytä aina ampeeriluvultaan oikeanlaista sulaketta. Estä kosteuden pääsy jännitteisiin osiin. Kosteus voi aiheuttaa oikosulun. Liikkuvat osat VAROITUS! Liikkuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Pyörivät ja/tai lineaarisesti liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Älä tartu liikkuviin osiin tai käsittele niitä koneen ollessa toiminnassa. Älä avaa suojuksia koneen ollessa toiminnassa. Ota huomioon jälkikäyntiaika: Varmista aina ennen suojusten avaamista, että mikään osa ei enää liiku. Käytä vaara-alueella ihonmyötäistä suojavaatetusta

16 Turvallisuus Kuumat pinnat VARO! Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara! Kuumien osien koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Käytä aina suojavaatetusta ja -käsineitä kuumien osien läheisyydessä työskennellessäsi. Varmista aina ennen töiden aloittamista, että kaikki osat ovat jäähtyneet ympäristön lämpötilaan. Lika ja maassa lojuvat esineet VARO! Lian ja maassa lojuvien esineiden aiheuttama kompastumisvaara! Lika ja maassa lojuvat esineet aiheuttavat liukastumis- ja kompastumisvaaran ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä työalue aina puhtaana. Poista esineet, joita ei enää tarvita. Merkitse kompastumisvaaran aiheuttavat paikat keltamustalla teipillä. Terävät reunat ja kulmat VARO! Terävien reunojen ja kulmien aiheuttama loukkaantumisvaara! Terävät reunat ja kulmat voivat raapia tai viiltää ihoa. Ole varovainen terävien reunojen ja kulmien lähellä tehtävissä töissä. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä

17 Turvallisuus 2.6 Turvalaitteet Hätäpysäytysjärjestelmään liittäminen välttämätöntä Kone on tarkoitettu käytettäväksi laitteiston osana. Siinä ei ole omaa ohjausyksikköä eikä erillistä hätäpysäytystoimintoa. Ennen koneen ottamista käyttöön asenna hätäpysäytyslaitteet ja liitä ne laitteiston ohjauksen turvaketjuun. Liitä hätäpysäytyslaitteet niin, että ihmisille ja omaisuudelle ei voi aiheutua vaaraa, kun energiansyöttö katkeaa tai käynnistyy katkoksen jälkeen uudelleen. Hätäpysäytyslaitteiden on aina oltava esteettömästi käsillä. 2.7 Uudelleenkäynnistämisen estäminen VAARA! Luvattoman uudelleenkäynnistämisen aiheuttama hengenvaara! Vaara-alueella työskenneltäessä on olemassa vaara, että energiansyöttö kytketään luvattomasti päälle. Se aiheuttaa vaara-alueella oleskeleville ihmisille hengenvaaran. Noudata tämän käyttöohjeen eri luvuissa annettavia ohjeita uudelleenkäynnistämisen estämiseksi. Suorita aina alla kuvatut toimet uudelleenkäynnistämisen estämiseksi. Kytkin on lukittu lukolla Pvm.. klo.... ÄLÄ KYTKE PÄÄLLE Lukon saa poistaa vain (kuka): sen jälkeen, kun on varmistettu, että vaara-alueella ei ole ketään. Uudelleenkäynnistämisen estäminen: 1. Katkaise energiansyöttö. 2. Lukitse kytkin lukolla, jos mahdollista, ja kiinnitä kytkimeen selvästi havaittava asiasta kertova kyltti (ks. Kuva 2). 3. Luovuta avain kyltissä nimetyn työntekijän haltuun. Kuva 2 Virta katkaistu Pvm.. klo.... ÄLÄ KYTKE PÄÄLLE Virran saa kytkeä päälle vain (kuka): sen jälkeen, kun on varmistettu, että vaara-alueella ei ole ketään. 4. Jos kytkintä ei ole mahdollista lukita lukolla, laita näkyville asianmukainen kyltti (ks. Kuva 3). 5. Kun työt on suoritettu loppuun, varmista, että vaara-alueella ei ole enää ketään. 6. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikallaan ja toimintakunnossa. 7. Poista kyltti vasta sitten. Kuva

18 Turvallisuus Pos: 2.50 /KN2006-SM/Sicherheit/ Verhalten im Gefahrenfall und bei Toiminta vaara- ja tapaturmatilanteissa Ennaltaehkäisevät toimet Ota aina huomioon tapaturman ja tulipalon mahdollisuus! Pidä ensiapuvälineet (sidetarpeet, huovat jne.) ja sammuttimet aina käsillä. Perehdytä henkilöstö tapaturmista ilmoittamiseen sekä ensiapuja pelastusvälineistöön. Pidä pelastustiet vapaina. Toiminta tapaturmatilanteessa Laukaise hätäpysäytys välittömästi. Aloita ensiavun antaminen. Pelasta vaaravyöhykkeellä olevat henkilöt. Ilmoita käyttöpaikan vastuuhenkilölle. Soita hätänumeroon. Poista esteet pelastusajoneuvojen tieltä. 2.9 Ympäristönsuojelu VARO! Epäasianmukainen toiminta vaarantaa ympäristön! Ympäristölle vaarallisten aineiden epäasianmukainen käsittely erityisesti niiden hävittämisen yhteydessä voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ympäristölle. Noudata aina alla annettavia ohjeita. Jos vaarallisia aineita pääsee vahingossa ympäristöön, ryhdy heti tarvittaviin toimiin. Ilmoita vahingoista tarvittaessa viranomaisille. Käytössä on seuraavia ympäristölle vaarallisia aineita: Voiteluaineet Voiteluaineet, kuten rasvat ja öljyt, sisältävät myrkyllisiä aineosia. Niitä ei saa päästä ympäristöön. Jätehuoltoyrityksen on huolehdittava niiden hävittämisestä

19 Turvallisuus OHJE! Moottorit vastaavat EY-direktiivin 2002/95/EY vaatimuksia, jotka koskevat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

20 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot OHJE! Tarvittavat tekniset tiedot on ilmoitettu laitekohtaisissa tyyppikilvissä. Tässä ilmoitettavat tiedot ovat suuntaa antavia. Tarkemmat tekniset tiedot ilmenevät katalogista. 3.1 Käyttöolosuhteet Ympäristö Olosuhde Arvo Yksikkö Lämpötila-alue C Lämpötila-alue (lisävarustelu) C Ilman suhteellinen kosteus, enintään Asennuskorkeus meren pinnasta, enintään 60 % 1000 m 3.2 Tyyppikilpi 3~Mot. Cert. No. I.Cl. IP IM kg V Hz kw A cos r/min I A / I N PTC DIN D Herford ta Ta Kuva 4 Esimerkki tyyppikilvestä Kennnummer 0102 No. Moottorin koteloon kiinnitetyssä tyyppikilvessä on esimerkiksi seuraavat tiedot: Ex-merkintä valmistaja CE-merkintä moottorin tunnus paino suorituskykytiedot. OHJE! Tyyppikilven tiedot voivat vaihdella moottorin tyypin mukaan. 3.3 Ex-merkintä RÄJÄHDYSSUOJAUS! Direktiivin 94/9/EY mukaisissa moottoreissa tyyppikilvessä on ilmoitettu lisätietoja

21 Tekniset tiedot Moottoreita voi käyttää seuraavilla alueilla merkintöjen mukaisesti: Mahdolliset merkinnät II 2 G Ex d IIC T4 T6 tai Ex de IIC T4 T6 II 3 G Ex na II T3 T4 II 2 D Ex td A21 IP 6X T 135 C II 3 D Ex td A22 IP 5X T 135 C Jakso Nimike Merkitys Ex-merkintä Räjähdyssuojausmerkinnät II Laiteryhmä Laiteryhmä II: moottoria saa käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla kaivoskäyttöä lukuun ottamatta. 2 3 Luokka Soveltuu vyöhykkeille 1 ja 21. Soveltuu vyöhykkeille 2 ja 22. G D Räjähdysvaarallinen ilmaseos joka voi syntyä kaasusta. joka voi syntyä pölystä. Ex Standardi Räjähdyssuojausstandardi d e na td Räjähdyssuojauksen tyyppi Paineenkestävä kotelointi Varmennettu rakenne Kipinöimätön käyttöaine Kotelon tarjoama suoja IIC Räjähdysryhmä Turvarako (MESG) T4 T6 Lämpötilaluokka Suurin esiintyvä pintalämpötila T4 (135 C) T6 (85 C) IP 5X IP 6X Kotelointi DIN EN standardin osan 05 mukainen OHJE! Koneessa voi olla muitakin kilpiä, jotka sisältävät erinäisiä tietoja

22 Rakenne ja toiminta 4 Rakenne ja toiminta 4.1 Yleiskatsaus: rakennekoot Kuva 5 Yleiskatsaus: rakennekoot Laipparenkaat 2 Tiivisterenkaat KP (DS)* 1 3 Vierintälaakerit KP (DS)* 1 4 Staattorikotelo, kokonaisuus 5 Moottorin jalka 6 Liitinkotelon tiiviste 7 Liitinkotelon alaosa 8 Kaapeliläpivienti 9 Liitinrima * 1 KP (DS) = käyttöpuoli (Drive side) * 2 HP (NS) = huohotuspuoli (Nondrive side) 10 Liitinkotelon kansi 11 Liitinkotelon kannen tiiviste 12 Kaapelin ruuviliitokset 13 Roottorin akseli, kokonaisuus 14 Laakerikilpi HP (NS)* 2 15 Vierintälaakeri HP (NS)* 2 16 Tiivisterengas HP (NS)* 2 17 Tuulettimen lapa 18 Tuulettimen kotelo (suojus lisävarusteena)

23 Rakenne ja toiminta 4.2 Yleiskatsaus: rakennekoot Kuva 6 Yleiskatsaus: rakennekoot Laipparenkaat 2 Tiivisterenkaat KP (DS)* 1 3 Suojalevy KP (DS)* 1 4 Vierintälaakerit KP (DS)* 1 5 Pohjalaippa 6 Staattorikotelo, kokonaisuus 7 Moottorin jalka 8 Liitinkotelon sovitin 9 Kaapeliläpivienti 10 Liitinkotelon alaosa 11 Liitinrima * 1 KP (DS) = käyttöpuoli (Drive side) * 2 HP (NS) = huohotuspuoli (Nondrive side) 12 Liitinkotelon kannen tiiviste 13 Liitinkotelon kansi 14 Kaapelin ruuviliitokset 15 Roottorin akseli, kokonaisuus 16 Laakerikilpi HP (NS)* 2 17 Vierintälaakeri HP (NS)* 2 18 Suojalevy HP (NS)* 2 19 Tiivisterengas HP (NS)* 2 20 Tuulettimen lapa 21 Tuulettimen kotelo (suojus lisävarusteena) 4.3 Liitännät Sähköliitännät tehdään liitinkotelon kautta. Liitinkotelossa on kytkentäkaavio. Moottoreihin voi liitinkotelon sijaan valita valmiiksi liitetyn moottorikaapelin ( katalogi)

24 Rakenne ja toiminta 4.4 Taajuusmuuttajakäyttö Räjähdyssuojatut moottorimallit, joissa on - paineenkestävä kotelointi Ex d(e) tai - pölysuojaus Ex td on hyväksytty taajuusmuuttajakäyttöön. II 3G Ex na II T... -mallin moottorien taajuusmuuttajakäyttö on kielletty. Hyväksyttyjen mallien sallittu taajuusalue ilmenee niiden EYtyyppihyväksyntätodistuksista. Taajuusmuuttajakäytössä on otettava huomioon jäähdytyksen heikkeneminen alle 50 Hz:n taajuuksilla (ilman vierastuuletinta) ja asetetun ominaiskäyrän vaikutus moottorin jännitteeseen yli 50 Hz:n taajuuksilla. Taajuusmuuttajakäyttöä koskevia suunnitteluvinkkejä ja teknisiä tietoja on HEW:n Räjähdyssuojatut sähkömoottorit -katalogissa. HEW Herford antaa asiasta mielellään lisätietoja. Taajuusmuuttajakäytössä moottorin suojakytkimet eivät enää tarjoaa riittävää suojaa moottoreille. Luotettavan suojan antaa vain lämpötilan valvonta käämeihin sijoitettavilla lämpötila-antureilla (kylmäjohtimet, PT100 tai lämpökytkimet). Ainoana valvontalaitteistona käytettäväksi suositellaan pelkästään sellaisia katkaisulaitteita, jotka nimetty laitos on tarkastanut direktiivin 94/9/EY mukaisesti ja joissa on vastaava tarkastusmerkintä. Jos käytetään hyväksyttömiä valvontalaitteita, niiden toiminta on testattava, osoitettava ja dokumentoitava erikseen. Laitteet on otettava omistajan säännöllisen valvonnan piirin. Kun moottori saa jännitteensä taajuusmuuttajan kautta, suuritaajuiset virta- ja jännitepiikit voivat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä moottorin kaapeleissa. Siksi on käytettävä suojattuja syöttökaapeleita. Joissakin moottoreissa voi lisäksi esiintyä laakerivirtaa, mikä edellyttää eristettyjen laakereiden käyttöä. Pos: 5.2 /KN2006-SM/Transport, Verpackung und Lagerung/001 1 Transport, Verpackung und

25 Kuljetus, pakkaus ja varastointi 5 Kuljetus, pakkaus ja varastointi Riippuvat kuormat VAROITUS! Riippuvien kuormien aiheuttama hengenvaara! Kuormia nostettaessa putoavat ja hallitsemattomasti heiluvat osat aiheuttavat hengenvaaran. Älä koskaan mene riippuvan kuorman alle. Huomioi kiinnityskohtamerkinnät. Älä kiinnitä sidontavälineitä esiin pistäviin koneen osiin tai lisäosien silmukoihin. Varmista, että sidontavälineet ovat pitävästi paikallaan. Käytä vain hyväksyttyjä nosto- ja kiinnitysvälineitä, joiden kantavuus on riittävä. Älä käytä repeytyneitä tai hankautuneita köysiä ja liinoja. Älä vedä köysiä tai liinoja terävien reunojen ja kulmien yli, äläkä solmi tai kierrä niitä. Epäkeskinen painopiste VAROITUS! Epäkeskisen painopisteen aiheuttama putoamisvaara! Pakkausten painopiste ei välttämättä ole keskellä. Väärin kiinnitetty pakkaus voi kaatua ja aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Noudata pakkausten merkintöjä. Kiinnitä nosturin koukku painopisteen yläpuolelle. Nosta varovasti ja tarkkaile, kallistuuko kuorma. Muuta kiinnitystapaa tarvittaessa

26 Kuljetus, pakkaus ja varastointi Epäasianmukainen kuljetus VARO! Epäasianmukaisen kuljetus voi aiheuttaa vaurioita! Virheellisestä kuljetuksesta voi seurata huomattavia esinevahinkoja. Toimi varovasti ja noudata pakkausmerkintöjä ja -symboleja, kun pakkauksia puretaan toimituksen yhteydessä tai kuljetetaan yrityksen sisällä. Käytä vain merkittyjä kiinnityskohtia. Poista pakkaukset vasta hieman ennen asennusta. 5.1 Kuljetustarkastus Tarkista toimituksen täydellisyys ja mahdolliset kuljetusvauriot heti sitä vastaanotettaessa. Toimi seuraavasti, jos ulkoisia kuljetusvaurioita on näkyvissä: Älä ota toimitusta vastaan tai tee se vain varauksin. Merkitse vaurioiden laajuus rahtiasiakirjoihin tai kuljetusyrityksen rahtikirjaan. Tee reklamaatio. OHJE! Reklamoi puutteista heti, kun ne on havaittu. Vahingonkorvausvaatimuksia voidaan esittää vain voimassa olevan reklamaatioajan kuluessa. Räjähdyssuojaus RÄJÄHDYSSUOJAUS! Kuljetusvauriot voivat aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen. Jos toimituksessa on havaittavia kuljetusvaurioita, älä ota konetta käyttöön. Ota yhteys valmistajaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen

27 Kuljetus, pakkaus ja varastointi 5.2 Kuljetus Kiinnityskohdat Käytä sopivaa nostolaitetta. Hyödynnä moottorin nostokorvakkeita. Kiinnitä koneikot (esim. vaihteistot, puhaltimet) kuljetuksen ajaksi aina nostokorvakkeista tai -tapeista. Koneikkoja ei saa nostaa yksittäisistä osista. Poista mahdolliset laakerivaurioilta suojaavat kuljetusvarmistukset ennen käyttöönottoa. Pakkausten siirtäminen nosturilla Kuva 7 Pakkauksia, joissa on kiinnityskorvakkeet, voi siirtää nosturilla sellaisenaan seuraavin edellytyksin: Nosturi ja nostolaitteet on valittava pakkausten painon mukaan. Nosturin käyttäjällä on oltava oikeus käyttää nosturia. Kiinnittäminen: 1. Kiinnitä köydet, liinat tai monipistenostovälineet asianmukaisesti (ks. Kuva 7). 2. Varmista, että pakkaus riippuu suorassa, ja ota huomioon, että sen painopiste voi olla epäkeskinen. 3. Suorita siirto. Lavojen siirtäminen nosturilla Lavoille kiinnitettyjä pakkauksia voi siirtää nosturilla seuraavin edellytyksin: Nosturi ja nostolaitteet on valittava pakkausten painon mukaan. Nosturin käyttäjällä on oltava oikeus käyttää nosturia. Kiinnittäminen: 1. Kiinnitä köydet, liinat tai monipistenostovälineet lavaan asianmukaisesti (ks. Kuva 8). 2. Varmista, että sidontavälineet eivät vahingoita pakkauksia. Käytä tarvittaessa muita sidontavälineitä. 3. Suorita siirto. Kuva

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot