Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D Herford. Puh.:+49 (0) Fax: +49 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista!

2 Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D Herford Puh.:+49 (0) Fax: +49 (0) Sähköposti: Internet: Versio: Laatija: Kothes! Technische Kommunikation GmbH & Co. KG Tämä painos korvaa kaikki edelliset painokset. Ratkaiseva on ilmestymispäivä ( alatunniste)

3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Tietoja käyttöohjeesta Symbolien selitys Vastuunrajoitukset Tekijänoikeudet Varaosat Takuuehdot Asiakaspalvelu Turvallisuus Omistajan vastuu Henkilöstöä koskevat vaatimukset Pätevyys Asiattomat henkilöt Opastus Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Henkilökohtainen suojavarustus Erityiset vaarat Turvalaitteet Uudelleenkäynnistämisen estäminen Toiminta vaara- ja tapaturmatilanteissa Ympäristönsuojelu Tekniset tiedot Käyttöolosuhteet Tyyppikilpi Ex-merkintä Rakenne ja toiminta Yleiskatsaus: rakennekoot Yleiskatsaus: rakennekoot Liitännät Taajuusmuuttajakäyttö Kuljetus, pakkaus ja varastointi Kuljetustarkastus Kuljetus Pakkaus Varastointi

4 Sisällysluettelo 6 Asennus ja ensimmäinen käyttöönotto Turvallisuus Asennus Käyttöpaikan tuuletus DIN EN :n mukaiset rakennetyypit Koneen pystyttäminen Asennus Liittäminen energiaverkkoon Kaapelin ruuviliitokset Jännite ja kytkennät Eristysvastuksen mittaaminen Ensimmäinen käyttöönotto Käyttö Yleistä Pysäyttäminen hätätilanteessa Häiriöt Turvallisuus Häiriötaulukko Käyttöönotto häiriön poistamisen jälkeen Huolto Turvallisuus Puhdistaminen Huoltokaavio Ruuvien ja pulttien kiristysvääntömomentit Sähköliitäntöjen ruuviilitokset Lujuusluokan 8.8 ja A4-70 ruuviliitokset Lujuusluokan 5.6 ruuviliitokset Huollon jälkeiset toimenpiteet Purkaminen Turvallisuus Purkaminen Hävittäminen Hakemisto

5 Yleistä 1 Yleistä 1.1 Tietoja käyttöohjeesta Tämä käyttöohje mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan koneen parissa. Käyttöohje on osa konetta, ja se on säilytettävä laitteiston välittömässä läheisyydessä niin, että se on henkilöstön saatavilla jatkuvasti. Henkilöstön on luettava tämä ohje huolellisesti ennen töiden aloittamista ja ymmärrettävä se. Turvallisen työskentelyn perusedellytys on kaikkien käyttöohjeessa annettavien turvallisuusja toimintaohjeiden noudattaminen. Lisäksi on noudatettava paikallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja koneen käyttöalueeseen liittyviä yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Käyttöohjeen kuvat helpottavat tekstin ymmärtämistä, mutta ne voivat poiketa toimitetun koneen toteutuksesta.

6 Yleistä 1.2 Symbolien selitys Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeita merkitään tässä käyttöohjeessa symboleilla. Turvallisuusohjeet alkavat merkkisanalla, joka ilmaisee vaaran asteen. Noudata turvallisuusohjeita ehdottomasti ja toimi varovasti tapaturmien sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. VAARA! varoittaa välittömästä vaaratilanteesta, jonka seurauksena on kuolema tai vakavia vammoja, jos vaara toteutuu. VAROITUS! varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka seurauksena voi olla kuolema tai vakavia vammoja, jos vaara toteutuu. VARO! varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka seurauksena voi olla lieviä vammoja, jos vaara toteutuu. VARO! varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka seurauksena voi olla omaisuusvahinkoja, jos vaara toteutuu. Vihjeitä ja suosituksia OHJE!...korostaa hyödyllisiä neuvoja ja suosituksia, joilla edistetään tehokasta ja häiriötöntä toimintaa

7 Yleistä Erityiset turvallisuusohjeet Huomion kiinnittämiseksi erityisiin vaaroihin turvallisuusohjeissa käytetään seuraavia symboleita:...varoittaa sähkön aiheuttamista vaaroista. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavien tai hengenvaarallisten vammojen vaaran. RÄJÄHDYSSUOJAUS! kiinnittää huomiota käyttöohjeen sisältöihin ja ohjeisiin, jotka pätevät ATEX-direktiivin perusteella tämän koneen käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen. 1.3 Vastuunrajoitukset Kaikki tiedot ja ohjeet tässä käyttöohjeessa perustuvat voimassa oleviin standardeihin ja määräyksiin, teknisen kehityksen tasoon sekä monivuotiseen kokemukseemme ja tietämykseemme. Valmistaja ei vastaa vaurioista, joiden syynä on: käyttöohjeen noudattamatta jättäminen muu kuin käyttötarkoituksen mukainen käyttö kouluttamattoman henkilöstön käyttö omavaltaiset muutokset tekniset muutokset hyväksymättömien varaosien käyttö. Toimituksen todellinen sisältö voi poiketa käyttöohjeen selostuksista ja kuvista, jos kysymyksessä on erikoismalli, tilaukseen sisältyy lisävarusteita tai koneeseen on tehty tuoreita teknisiä muutoksia. Toimitussopimuksessa sovitut velvoitteet, valmistajan yleiset myynti- ja toimitusehdot sekä sopimuksen tekohetkellä voimassa ollut lainsäädäntö sitovat osapuolia. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin, joiden syynä ovat käyttöominaisuuksien parantaminen ja jatkokehitys

8 Yleistä 1.4 Tekijänoikeudet Tätä käyttöohjetta koskee tekijänoikeussuoja, ja se on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. Ohjeen luovuttaminen kolmansille osapuolille, sen monistaminen kaikilla tavoilla ja kaikissa muodoissa myös osittain sekä sisällön hyödyntäminen ja/tai sisällöstä tiedottaminen on ilman valmistajan kirjallista lupaa kielletty muussa kuin sisäisessä käytössä. Kiellon rikkominen velvoittaa vahingonkorvauksiin. Oikeus muihin vaateisiin pidätetään. 1.5 Varaosat Räjähdyssuojaus RÄJÄHDYSSUOJAUS! Väärien tai viallisten varaosien käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen Ex-alueella. Käytä vain valmistajan alkuperäisvaraosia tai valmistajan erikseen hyväksymiä varaosia. Epäselvissä tapauksissa ota aina yhteys valmistajaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen. Hanki varaosat valtuutetulta kauppiaalta tai suoraan valmistajalta. Osoitetiedot ovat sivulla 2. Varaosaluettelo löytyvät sivuilta Takuuehdot Takuuehdot sisältyvät valmistajan yleisiin myyntiehtoihin. 1.7 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelumme vastaa mielellään teknisiin tiedusteluihin. Yhteystiedot ovat sivulla 2. Henkilöstömme on myös jatkuvasti kiinnostunut kuulemaan käyttöön perustuvia uusia tietoja ja kokemuksia, joista voi olla hyötyä tuotteidemme jatkokehittelyssä

9 Turvallisuus 2 Turvallisuus Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus tärkeimpiin turvallisuusnäkökohtiin henkilöstön turvallisuuden optimoimiseksi ja turvallisen, häiriöttömän käytön mahdollistamiseksi. Tässä käyttöohjeessa annettavien toiminta- ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittävää vaaraa. 2.1 Omistajan vastuu Konetta käytetään liiketoiminnassa. Siksi koneen omistajalla on lakisääteisiä työturvallisuusvelvoitteita. Tässä käyttöohjeessa annettavien turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava koneen käyttöpaikassa voimassa olevia turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Erityisesti on otettava huomioon seuraavat seikat: Omistajan on perehdyttävä voimassa oleviin työsuojelumääräyksiin ja selvitettävä lisäksi riskinarvioinnissa vaarat, joita koneen käyttöpaikan työskentelyolosuhteet aiheuttavat. Omistajan on laadittava koneen käyttämistä koskeva yrityskohtainen käyttöohje. Omistajan on koneen koko käyttöiän ajan varmistettava, että hänen laatimansa yrityskohtainen käyttöohje on kulloinkin voimassa olevien säädösten mukainen, ja muutettava käyttöohjetta tarvittaessa. Omistajan on määriteltävä selkeästi koneen asennusta, käyttöä, huoltoa ja puhdistusta koskevat vastuut. Omistajan on huolehdittava siitä, että koko koneen parissa työskentelevä henkilöstö on lukenut ja ymmärtänyt sen käyttöohjeet. Lisäksi hänen on koulutettava henkilöstöä säännöllisesti ja tiedotettava seuraavista seikoista: palo- ja räjähdysvaarat koneen käyttöpaikassa ja välittömässä läheisyydessä paikalliset palo- ja räjähdyssuojatoimenpiteet turvalaitteiden sijainti ja toiminta tupakointikiellon ehdottomuus avotulen käsittelykiellon ehdottomuus menettelytapa puhdistus-, kunnossapito- ja korjaustöissä sekä niissä käytettävät työkalut, apuaineet ja puhdistusaineet räjähdysvaaralliseen ympäristöön soveltuvien henkilönsuojainten käytön välttämättömyys

10 Turvallisuus Omistajan on noudatettava direktiivissä 99/92/EY annettuja lisävaatimuksia henkilöstön terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta, jotta ne eivät vaarannu räjähdysalttiin ilman vaikutuksesta. Vaadittavia toimia ovat esimerkiksi: Ex-alueiden merkitseminen jokaista vyöhykettä koskevan räjähdyssuoja-asiakirjan laatiminen asiattomien henkilöiden pääsyn kieltäminen alueille kaikkien kieltojen selkeä merkitseminen lupamenettelyn käyttöönotto vaarallisten töiden suorittamista varten. Omistajan on annettava henkilöstön käyttöön tarvittava suojavarustus. Omistaja vastaa myös siitä, että kone on aina teknisesti moitteettomassa kunnossa. Tästä syystä: Omistajan on huolehdittava tässä käyttöohjeessa määrättyjen huoltovälien noudattamisesta. Jos kone on tavallista kovemmassa käytössä, huoltovälejä on lyhennettävä. Omistajan on tarkastutettava säännöllisesti kaikkien turvalaitteiden toimintavalmius ja täydellisyys. Räjähdyssuojauksen häviäminen RÄJÄHDYSSUOJAUS! Kun kone on tarkoitettu asennettavaksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävään laitteistoon direktiivin 94/9/EY tarkoittamalla tavalla, omistajan on varmistettava, että koko laitteistokokonaisuus on direktiivin mukainen. Jos näin ei toimita, räjähdyssuojaus ei ole voimassa. 2.2 Henkilöstöä koskevat vaatimukset Pätevyys VAROITUS! Riittämätön pätevyys aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Epäasianmukainen toiminta voi aiheuttaa huomattavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Kaikki työtehtävät on osoitettava pätevän henkilöstön suoritettavaksi

11 Turvallisuus Käyttöohjeessa käytetään seuraavia pätevyysluokituksia, jotka koskevat eri tehtäväalueita. Tehtävään opastettu henkilö on saanut omistajalta opastuksen hänelle osoitettuihin tehtäviin ja mahdollisiin vaaroihin, joita epäasianmukainen toiminta voi aiheuttaa. Ammattihenkilöstö pystyy ammatillisen koulutuksensa, tietämyksensä ja kokemuksensa sekä voimassa olevien määräysten tuntemuksensa perusteella hoitamaan hänelle osoitetut tehtävät itsenäisesti sekä tunnistamaan ja välttämään mahdollisia vaaroja. Sähköalan ammattilainen pystyy ammatillisen koulutuksensa, tietämyksensä ja kokemuksensa sekä voimassa olevien määräysten tuntemuksensa perusteella suorittamaan sähkötöitä itsenäisesti sekä tunnistamaan ja välttämään niihin liittyviä vaaroja. Sähköalan ammattilaisella on nimenomaan hänen työskentelyaluettaan koskeva koulutus, ja hän tuntee asiaankuuluvat standardit ja määräykset. Räjähdysvaarallisten tilojen ammattilainen pystyy ammatillisen koulutuksensa, tietämyksensä ja kokemuksensa sekä voimassa olevien määräysten tuntemuksensa perusteella suorittamaan itsenäisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevia laitteistoja ja niiden osia koskevia töitä sekä tunnistamaan mahdollisia vaaroja. Ammattilaisella on tiedot räjähdysvaarallisten tilojen erilaisista räjähdyssuojaustavoista, asennusmenettelyistä sekä aluejaoista, ja hän pystyy esittämään todistuksen kyseisistä tiedoista ja kokemuksestaan. Hän tuntee tehtäviensä ja räjähdyssuojauksen kannalta keskeiset säännöt ja määräykset, etenkin muttei pelkästään ATEX-tuotedirektiivin 94/9/EY sekä DIN EN standardin (Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet) ja DIN EN standardin (Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet). Henkilöstöön voi kuulua vain henkilöitä, joiden voi odottaa tekevän työnsä luotettavasti. Henkilöt, joiden reaktiokyky on heikentynyt esim. huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksesta, eivät saa työskennellä. Henkilöstöä valittaessa on otettava huomioon käyttöpaikassa voimassa olevat ikä- ja ammattikohtaisetvaatimukset

12 Turvallisuus Asiattomat henkilöt VAROITUS! Asiattomiin henkilöihin kohdistuva vaara! Asiattomat henkilöt, jotka eivät täytä tässä kuvattuja vaatimuksia, eivät tunne työalueen vaaroja. Asiattomat henkilöt eivät saa päästä työalueelle. Epäselvissä tilanteissa puhuttele henkilöitä ja ohjaa heidät pois työalueelta. Keskeytä työskentely, kunnes asiattomat henkilöt ovat poistuneet työalueelta Opastus Omistajan on opastettava henkilöstöä säännöllisesti. Opastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa sen seurannan helpottamiseksi. Päiväys Nimi Opastuksen aihe Opastaja Allekirjoitus Kuva Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Kone on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan tässä kuvattuun käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Konetta käytetään ainoastaan teollisten voimavirtalaitteistojen käyttönä. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää myös tämän käyttöohjeen kaikkien ohjeiden noudattamista. Käyttötarkoituksen mukaista käyttöä laajempi tai siitä poikkeava koneen käyttö on väärinkäyttöä, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita

13 Turvallisuus VAROITUS! Väärinkäytön aiheuttama vaara! Koneen väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita. Erityisesti seuraavanlainen koneen käyttö on kielletty: käyttö muuhun kuin alun perin suunniteltuun tarkoitukseen sellaisten koneiden käyttäminen Ex-alueilla, joilla ei ole Ex-merkintää ja jotka eivät siten sovellu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ( luku Ex-merkintä). Emme vastaa käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Omistaja vastaa yksin kaikista käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. 2.4 Henkilökohtainen suojavarustus Työssä on käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta terveyteen kohdistuvien vaarojen minimoimiseksi. Käytä kaikissa työtehtävissä aina tehtävän edellyttämää suojavarustusta. Noudata työalueelle kiinnitettyjä henkilökohtaisesta suojavarustuksesta kertovia ohjeita. Yleiset suojavarusteet Kaikissa töissä on aina käytettävä seuraavaa varustusta: Suojavaatetus Ihonmyötäinen, helposti repeävä työvaatetus, jonka hihat ovat kapeat ja jossa ei ole sojottavia osia. Suojaa ennen kaikkea koneen liikkuviin osiin tarrautumiselta. Älä käytä sormuksia, ketjuja tai muita koruja. Turvajalkineet Suojaavat raskailta putoavilta kappaleilta ja liukastumiselta liukkaalla alustalla

14 Turvallisuus Suojavarustus erityisissä työtehtävissä Erityisia työtehtäviä suoritettaessa on käytettävä erityistä suojavarustusta. Varustukseen viitataan tämän käyttöohjeen eri luvuissa. Seuraavassa kuvataan erityissuojavarustus: Kevyt hengityssuojain Suojaa haitalliselta pölyltä. 2.5 Erityiset vaarat Seuraavassa jaksossa kuvataan jäännösriskejä, jotka on saatu selville riskinarvioinnissa. Ota huomioon tässä kuvattavat turvallisuusohjeet ja varoitukset tämän käyttöohjeen seuraavissa luvuissa terveyteen kohdistuvien vaarojen vähentämiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi. Räjähdyssuojaus RÄJÄHDYSSUOJAUS! Kipinöiden, avotulen, kuumien pintojen ja muiden sytytyslähteiden esiintyminen Ex-alueella voi aiheuttaa räjähdyksen. Siksi kaikissa konetta koskevissa töissä on Ex-alueella otettava huomioon seuraavat seikat: Ennen töiden aloittamista hanki töihin kirjallinen lupa. Suorita töitä vain, kun räjähdysvaarallisen ilmaseoksen muodostuminen on estetty. Käytä vain työkaluja, jotka on hyväksytty Exalueella käytettäväksi. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen

15 Turvallisuus Sähkö VAARA! Sähkön aiheuttama hengenvaara! Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa välittömän hengenvaaran. Eristeiden tai yksittäisten osien vaurioituminen voi olla hengenvaarallista. Jos eriste vaurioituu, katkaise jännitteensyöttö heti ja korjauta vika. Sähkölaitteita koskevia töitä saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset. Katkaise jännite ennen sähkölaitteita koskevia töitä ja varmista jännitteettömyys. Katkaise jännitteensyöttö ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä ja estä sen kytkeminen uudelleen päälle. Älä ohita sulakkeita tai poista niitä käytöstä. Sulakkeita vaihdettaessa käytä aina ampeeriluvultaan oikeanlaista sulaketta. Estä kosteuden pääsy jännitteisiin osiin. Kosteus voi aiheuttaa oikosulun. Liikkuvat osat VAROITUS! Liikkuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Pyörivät ja/tai lineaarisesti liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Älä tartu liikkuviin osiin tai käsittele niitä koneen ollessa toiminnassa. Älä avaa suojuksia koneen ollessa toiminnassa. Ota huomioon jälkikäyntiaika: Varmista aina ennen suojusten avaamista, että mikään osa ei enää liiku. Käytä vaara-alueella ihonmyötäistä suojavaatetusta

16 Turvallisuus Kuumat pinnat VARO! Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara! Kuumien osien koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Käytä aina suojavaatetusta ja -käsineitä kuumien osien läheisyydessä työskennellessäsi. Varmista aina ennen töiden aloittamista, että kaikki osat ovat jäähtyneet ympäristön lämpötilaan. Lika ja maassa lojuvat esineet VARO! Lian ja maassa lojuvien esineiden aiheuttama kompastumisvaara! Lika ja maassa lojuvat esineet aiheuttavat liukastumis- ja kompastumisvaaran ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä työalue aina puhtaana. Poista esineet, joita ei enää tarvita. Merkitse kompastumisvaaran aiheuttavat paikat keltamustalla teipillä. Terävät reunat ja kulmat VARO! Terävien reunojen ja kulmien aiheuttama loukkaantumisvaara! Terävät reunat ja kulmat voivat raapia tai viiltää ihoa. Ole varovainen terävien reunojen ja kulmien lähellä tehtävissä töissä. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä

17 Turvallisuus 2.6 Turvalaitteet Hätäpysäytysjärjestelmään liittäminen välttämätöntä Kone on tarkoitettu käytettäväksi laitteiston osana. Siinä ei ole omaa ohjausyksikköä eikä erillistä hätäpysäytystoimintoa. Ennen koneen ottamista käyttöön asenna hätäpysäytyslaitteet ja liitä ne laitteiston ohjauksen turvaketjuun. Liitä hätäpysäytyslaitteet niin, että ihmisille ja omaisuudelle ei voi aiheutua vaaraa, kun energiansyöttö katkeaa tai käynnistyy katkoksen jälkeen uudelleen. Hätäpysäytyslaitteiden on aina oltava esteettömästi käsillä. 2.7 Uudelleenkäynnistämisen estäminen VAARA! Luvattoman uudelleenkäynnistämisen aiheuttama hengenvaara! Vaara-alueella työskenneltäessä on olemassa vaara, että energiansyöttö kytketään luvattomasti päälle. Se aiheuttaa vaara-alueella oleskeleville ihmisille hengenvaaran. Noudata tämän käyttöohjeen eri luvuissa annettavia ohjeita uudelleenkäynnistämisen estämiseksi. Suorita aina alla kuvatut toimet uudelleenkäynnistämisen estämiseksi. Kytkin on lukittu lukolla Pvm.. klo.... ÄLÄ KYTKE PÄÄLLE Lukon saa poistaa vain (kuka): sen jälkeen, kun on varmistettu, että vaara-alueella ei ole ketään. Uudelleenkäynnistämisen estäminen: 1. Katkaise energiansyöttö. 2. Lukitse kytkin lukolla, jos mahdollista, ja kiinnitä kytkimeen selvästi havaittava asiasta kertova kyltti (ks. Kuva 2). 3. Luovuta avain kyltissä nimetyn työntekijän haltuun. Kuva 2 Virta katkaistu Pvm.. klo.... ÄLÄ KYTKE PÄÄLLE Virran saa kytkeä päälle vain (kuka): sen jälkeen, kun on varmistettu, että vaara-alueella ei ole ketään. 4. Jos kytkintä ei ole mahdollista lukita lukolla, laita näkyville asianmukainen kyltti (ks. Kuva 3). 5. Kun työt on suoritettu loppuun, varmista, että vaara-alueella ei ole enää ketään. 6. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikallaan ja toimintakunnossa. 7. Poista kyltti vasta sitten. Kuva

18 Turvallisuus Pos: 2.50 /KN2006-SM/Sicherheit/ Verhalten im Gefahrenfall und bei Toiminta vaara- ja tapaturmatilanteissa Ennaltaehkäisevät toimet Ota aina huomioon tapaturman ja tulipalon mahdollisuus! Pidä ensiapuvälineet (sidetarpeet, huovat jne.) ja sammuttimet aina käsillä. Perehdytä henkilöstö tapaturmista ilmoittamiseen sekä ensiapuja pelastusvälineistöön. Pidä pelastustiet vapaina. Toiminta tapaturmatilanteessa Laukaise hätäpysäytys välittömästi. Aloita ensiavun antaminen. Pelasta vaaravyöhykkeellä olevat henkilöt. Ilmoita käyttöpaikan vastuuhenkilölle. Soita hätänumeroon. Poista esteet pelastusajoneuvojen tieltä. 2.9 Ympäristönsuojelu VARO! Epäasianmukainen toiminta vaarantaa ympäristön! Ympäristölle vaarallisten aineiden epäasianmukainen käsittely erityisesti niiden hävittämisen yhteydessä voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ympäristölle. Noudata aina alla annettavia ohjeita. Jos vaarallisia aineita pääsee vahingossa ympäristöön, ryhdy heti tarvittaviin toimiin. Ilmoita vahingoista tarvittaessa viranomaisille. Käytössä on seuraavia ympäristölle vaarallisia aineita: Voiteluaineet Voiteluaineet, kuten rasvat ja öljyt, sisältävät myrkyllisiä aineosia. Niitä ei saa päästä ympäristöön. Jätehuoltoyrityksen on huolehdittava niiden hävittämisestä

19 Turvallisuus OHJE! Moottorit vastaavat EY-direktiivin 2002/95/EY vaatimuksia, jotka koskevat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

20 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot OHJE! Tarvittavat tekniset tiedot on ilmoitettu laitekohtaisissa tyyppikilvissä. Tässä ilmoitettavat tiedot ovat suuntaa antavia. Tarkemmat tekniset tiedot ilmenevät katalogista. 3.1 Käyttöolosuhteet Ympäristö Olosuhde Arvo Yksikkö Lämpötila-alue C Lämpötila-alue (lisävarustelu) C Ilman suhteellinen kosteus, enintään Asennuskorkeus meren pinnasta, enintään 60 % 1000 m 3.2 Tyyppikilpi 3~Mot. Cert. No. I.Cl. IP IM kg V Hz kw A cos r/min I A / I N PTC DIN D Herford ta Ta Kuva 4 Esimerkki tyyppikilvestä Kennnummer 0102 No. Moottorin koteloon kiinnitetyssä tyyppikilvessä on esimerkiksi seuraavat tiedot: Ex-merkintä valmistaja CE-merkintä moottorin tunnus paino suorituskykytiedot. OHJE! Tyyppikilven tiedot voivat vaihdella moottorin tyypin mukaan. 3.3 Ex-merkintä RÄJÄHDYSSUOJAUS! Direktiivin 94/9/EY mukaisissa moottoreissa tyyppikilvessä on ilmoitettu lisätietoja

21 Tekniset tiedot Moottoreita voi käyttää seuraavilla alueilla merkintöjen mukaisesti: Mahdolliset merkinnät II 2 G Ex d IIC T4 T6 tai Ex de IIC T4 T6 II 3 G Ex na II T3 T4 II 2 D Ex td A21 IP 6X T 135 C II 3 D Ex td A22 IP 5X T 135 C Jakso Nimike Merkitys Ex-merkintä Räjähdyssuojausmerkinnät II Laiteryhmä Laiteryhmä II: moottoria saa käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla kaivoskäyttöä lukuun ottamatta. 2 3 Luokka Soveltuu vyöhykkeille 1 ja 21. Soveltuu vyöhykkeille 2 ja 22. G D Räjähdysvaarallinen ilmaseos joka voi syntyä kaasusta. joka voi syntyä pölystä. Ex Standardi Räjähdyssuojausstandardi d e na td Räjähdyssuojauksen tyyppi Paineenkestävä kotelointi Varmennettu rakenne Kipinöimätön käyttöaine Kotelon tarjoama suoja IIC Räjähdysryhmä Turvarako (MESG) T4 T6 Lämpötilaluokka Suurin esiintyvä pintalämpötila T4 (135 C) T6 (85 C) IP 5X IP 6X Kotelointi DIN EN standardin osan 05 mukainen OHJE! Koneessa voi olla muitakin kilpiä, jotka sisältävät erinäisiä tietoja

22 Rakenne ja toiminta 4 Rakenne ja toiminta 4.1 Yleiskatsaus: rakennekoot Kuva 5 Yleiskatsaus: rakennekoot Laipparenkaat 2 Tiivisterenkaat KP (DS)* 1 3 Vierintälaakerit KP (DS)* 1 4 Staattorikotelo, kokonaisuus 5 Moottorin jalka 6 Liitinkotelon tiiviste 7 Liitinkotelon alaosa 8 Kaapeliläpivienti 9 Liitinrima * 1 KP (DS) = käyttöpuoli (Drive side) * 2 HP (NS) = huohotuspuoli (Nondrive side) 10 Liitinkotelon kansi 11 Liitinkotelon kannen tiiviste 12 Kaapelin ruuviliitokset 13 Roottorin akseli, kokonaisuus 14 Laakerikilpi HP (NS)* 2 15 Vierintälaakeri HP (NS)* 2 16 Tiivisterengas HP (NS)* 2 17 Tuulettimen lapa 18 Tuulettimen kotelo (suojus lisävarusteena)

23 Rakenne ja toiminta 4.2 Yleiskatsaus: rakennekoot Kuva 6 Yleiskatsaus: rakennekoot Laipparenkaat 2 Tiivisterenkaat KP (DS)* 1 3 Suojalevy KP (DS)* 1 4 Vierintälaakerit KP (DS)* 1 5 Pohjalaippa 6 Staattorikotelo, kokonaisuus 7 Moottorin jalka 8 Liitinkotelon sovitin 9 Kaapeliläpivienti 10 Liitinkotelon alaosa 11 Liitinrima * 1 KP (DS) = käyttöpuoli (Drive side) * 2 HP (NS) = huohotuspuoli (Nondrive side) 12 Liitinkotelon kannen tiiviste 13 Liitinkotelon kansi 14 Kaapelin ruuviliitokset 15 Roottorin akseli, kokonaisuus 16 Laakerikilpi HP (NS)* 2 17 Vierintälaakeri HP (NS)* 2 18 Suojalevy HP (NS)* 2 19 Tiivisterengas HP (NS)* 2 20 Tuulettimen lapa 21 Tuulettimen kotelo (suojus lisävarusteena) 4.3 Liitännät Sähköliitännät tehdään liitinkotelon kautta. Liitinkotelossa on kytkentäkaavio. Moottoreihin voi liitinkotelon sijaan valita valmiiksi liitetyn moottorikaapelin ( katalogi)

24 Rakenne ja toiminta 4.4 Taajuusmuuttajakäyttö Räjähdyssuojatut moottorimallit, joissa on - paineenkestävä kotelointi Ex d(e) tai - pölysuojaus Ex td on hyväksytty taajuusmuuttajakäyttöön. II 3G Ex na II T... -mallin moottorien taajuusmuuttajakäyttö on kielletty. Hyväksyttyjen mallien sallittu taajuusalue ilmenee niiden EYtyyppihyväksyntätodistuksista. Taajuusmuuttajakäytössä on otettava huomioon jäähdytyksen heikkeneminen alle 50 Hz:n taajuuksilla (ilman vierastuuletinta) ja asetetun ominaiskäyrän vaikutus moottorin jännitteeseen yli 50 Hz:n taajuuksilla. Taajuusmuuttajakäyttöä koskevia suunnitteluvinkkejä ja teknisiä tietoja on HEW:n Räjähdyssuojatut sähkömoottorit -katalogissa. HEW Herford antaa asiasta mielellään lisätietoja. Taajuusmuuttajakäytössä moottorin suojakytkimet eivät enää tarjoaa riittävää suojaa moottoreille. Luotettavan suojan antaa vain lämpötilan valvonta käämeihin sijoitettavilla lämpötila-antureilla (kylmäjohtimet, PT100 tai lämpökytkimet). Ainoana valvontalaitteistona käytettäväksi suositellaan pelkästään sellaisia katkaisulaitteita, jotka nimetty laitos on tarkastanut direktiivin 94/9/EY mukaisesti ja joissa on vastaava tarkastusmerkintä. Jos käytetään hyväksyttömiä valvontalaitteita, niiden toiminta on testattava, osoitettava ja dokumentoitava erikseen. Laitteet on otettava omistajan säännöllisen valvonnan piirin. Kun moottori saa jännitteensä taajuusmuuttajan kautta, suuritaajuiset virta- ja jännitepiikit voivat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä moottorin kaapeleissa. Siksi on käytettävä suojattuja syöttökaapeleita. Joissakin moottoreissa voi lisäksi esiintyä laakerivirtaa, mikä edellyttää eristettyjen laakereiden käyttöä. Pos: 5.2 /KN2006-SM/Transport, Verpackung und Lagerung/001 1 Transport, Verpackung und

25 Kuljetus, pakkaus ja varastointi 5 Kuljetus, pakkaus ja varastointi Riippuvat kuormat VAROITUS! Riippuvien kuormien aiheuttama hengenvaara! Kuormia nostettaessa putoavat ja hallitsemattomasti heiluvat osat aiheuttavat hengenvaaran. Älä koskaan mene riippuvan kuorman alle. Huomioi kiinnityskohtamerkinnät. Älä kiinnitä sidontavälineitä esiin pistäviin koneen osiin tai lisäosien silmukoihin. Varmista, että sidontavälineet ovat pitävästi paikallaan. Käytä vain hyväksyttyjä nosto- ja kiinnitysvälineitä, joiden kantavuus on riittävä. Älä käytä repeytyneitä tai hankautuneita köysiä ja liinoja. Älä vedä köysiä tai liinoja terävien reunojen ja kulmien yli, äläkä solmi tai kierrä niitä. Epäkeskinen painopiste VAROITUS! Epäkeskisen painopisteen aiheuttama putoamisvaara! Pakkausten painopiste ei välttämättä ole keskellä. Väärin kiinnitetty pakkaus voi kaatua ja aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Noudata pakkausten merkintöjä. Kiinnitä nosturin koukku painopisteen yläpuolelle. Nosta varovasti ja tarkkaile, kallistuuko kuorma. Muuta kiinnitystapaa tarvittaessa

26 Kuljetus, pakkaus ja varastointi Epäasianmukainen kuljetus VARO! Epäasianmukaisen kuljetus voi aiheuttaa vaurioita! Virheellisestä kuljetuksesta voi seurata huomattavia esinevahinkoja. Toimi varovasti ja noudata pakkausmerkintöjä ja -symboleja, kun pakkauksia puretaan toimituksen yhteydessä tai kuljetetaan yrityksen sisällä. Käytä vain merkittyjä kiinnityskohtia. Poista pakkaukset vasta hieman ennen asennusta. 5.1 Kuljetustarkastus Tarkista toimituksen täydellisyys ja mahdolliset kuljetusvauriot heti sitä vastaanotettaessa. Toimi seuraavasti, jos ulkoisia kuljetusvaurioita on näkyvissä: Älä ota toimitusta vastaan tai tee se vain varauksin. Merkitse vaurioiden laajuus rahtiasiakirjoihin tai kuljetusyrityksen rahtikirjaan. Tee reklamaatio. OHJE! Reklamoi puutteista heti, kun ne on havaittu. Vahingonkorvausvaatimuksia voidaan esittää vain voimassa olevan reklamaatioajan kuluessa. Räjähdyssuojaus RÄJÄHDYSSUOJAUS! Kuljetusvauriot voivat aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen. Jos toimituksessa on havaittavia kuljetusvaurioita, älä ota konetta käyttöön. Ota yhteys valmistajaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa räjähdyssuojauksen häviämisen

27 Kuljetus, pakkaus ja varastointi 5.2 Kuljetus Kiinnityskohdat Käytä sopivaa nostolaitetta. Hyödynnä moottorin nostokorvakkeita. Kiinnitä koneikot (esim. vaihteistot, puhaltimet) kuljetuksen ajaksi aina nostokorvakkeista tai -tapeista. Koneikkoja ei saa nostaa yksittäisistä osista. Poista mahdolliset laakerivaurioilta suojaavat kuljetusvarmistukset ennen käyttöönottoa. Pakkausten siirtäminen nosturilla Kuva 7 Pakkauksia, joissa on kiinnityskorvakkeet, voi siirtää nosturilla sellaisenaan seuraavin edellytyksin: Nosturi ja nostolaitteet on valittava pakkausten painon mukaan. Nosturin käyttäjällä on oltava oikeus käyttää nosturia. Kiinnittäminen: 1. Kiinnitä köydet, liinat tai monipistenostovälineet asianmukaisesti (ks. Kuva 7). 2. Varmista, että pakkaus riippuu suorassa, ja ota huomioon, että sen painopiste voi olla epäkeskinen. 3. Suorita siirto. Lavojen siirtäminen nosturilla Lavoille kiinnitettyjä pakkauksia voi siirtää nosturilla seuraavin edellytyksin: Nosturi ja nostolaitteet on valittava pakkausten painon mukaan. Nosturin käyttäjällä on oltava oikeus käyttää nosturia. Kiinnittäminen: 1. Kiinnitä köydet, liinat tai monipistenostovälineet lavaan asianmukaisesti (ks. Kuva 8). 2. Varmista, että sidontavälineet eivät vahingoita pakkauksia. Käytä tarvittaessa muita sidontavälineitä. 3. Suorita siirto. Kuva

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-19 Käyttöohje Sähkömoottori Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje ennen kaikkien töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet THR9 Ex Turvallisuusohjeet 01.04/FI PS11203AFIAD01 1 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 SUOJATOIMENPITEET... 3 3 VIAT JA VAURIOT... 3 4 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 4 5 LISÄMÄÄRÄYKSIÄ PÖLYN AIHEUTTAMILLE

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN Käyttöohje Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora 01 579 A405 949 FIN FIN Käyttöohje - Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Pressol Schmiergeräte

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

Asennusohje Sisällysluettelo

Asennusohje Sisällysluettelo ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä.......................... 104 1.1 Soveltamisala.................... 104 1.2 Asennusohjeen merkinnät ja symbolit.. 104 1.3 Asennusohjeen säilyttäminen ja päivitetty versio..................

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot