YHTIÖKOKOUS /LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTIÖKOKOUS 3.5.2015/LV"

Transkriptio

1 1 ( 7) AS OY HARJUTORI 8 Linjasaneeraushanke, hallituksen esitys perusteluineen Tässä perustelumuistiossa on keskitytty hankkeen sisällön ja talousarvion selostamiseen yhtiökokouksen päätöksenteon pohjaksi. Osakkaiden mahdollisten omien muutostöiden ja remontin aikaisen asumisen ym. käytännön järjestelyistä urakoitsija tiedottaa erikseen. Linjasaneeraushankkeen (ns. putkiremontti) suunnittelu on aloitettu taloyhtiössä osakkailta yhtiökokouksissa saadun palautteen ja putkistolle 2011 tehdyn kuntotutkimuksen perusteella. Kuntotutkimuksessa linjasaneeraus suositeltiin aloitettavaksi noin vuosina Suunnitelmia esiteltiin osakkaille ja asukkaille syksyllä 2014 pidetyssä infotilaisuudessa. Aiempien yhtiökokouksissa käytyjen keskustelujen perusteella suunnitelmissa oli tutkittu myös yhtiön omistamien liiketilojen kehittämistä vuokratuottojen parantamiseksi, mm. yhden liiketilan palauttamista ravintolakäyttöön, ja rakennuksen kellarin saneeraamista. Infotilaisuudessa osakkaiden selvä enemmistö kannatti suunnittelun jatkamista tältä pohjalta. Suunnittelu- ja päätöksentekoaikataulu on jonkin verran viivästynyt alunperin aiotusta suunnittelukohteen vaativuuden vuoksi. Lisäksi suunnittelun edetessä on käynyt ilmi, että taloyhtiön omistamat asuntoina 92 ja 85 vuokratut tilat on aiemmin muutettu asunnoiksi ilman rakennuslupaa, ja viranomaismääräysten näkökulmasta tilat ovat edelleen paikalla olleen ravintolan konttorihuone ja keittiö. Tämän johdosta rakennuslupakuvia on pitänyt muuttaa, sillä kaupunki on asettanut 2014 rakennuskiellon, joka estää kantakaupungissa liiketilojen muuttamisen asunnoiksi. Saneerauksen on suunniteltu alkavan aiempien suunnitelmien mukaisesti syyskuussa 2015, ja urakkaneuvottelujen viimeiselle kierrokselle hallituksen valitsemat kaksi urakoitsijaa ovat sitoutuneet tähän. Hankkeen kustannukset Hallitus esittää hanketta toteutettavaksi siten, että hankkeen enimmäiskustannus on ,00 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten jakautuminen Pääurakka Varaus ylimääräisiin ja ennalta arvaamattomiin töihin n. 20% Projektinjohto Valvonta Varaus porraskäytävien kunnostukseen Lukkojen sarjoitus Abloy Sento-avaimille HANKE YHTEENSÄ

2 2 ( 7) Tyypillisten linjasaneeraushankkeiden keskimääräisiin neliöhintoihin vertailtaessa hankkeesta muodostuvaa maksuosuutta 2 211,50 /m2 voi pitää erittäin korkeana. Tämä kuitenkin johtuu paitsi hankkeen vaativuudesta, myös taloyhtiön asuntojen hyvin pienestä koosta. Hankkeen hinta huoneistoa kohden (yhtiössä on 83 osakehuoneistoa) on noin euroa, mikä on toki korkea, mutta linjassa vastaavan laajuisten linjasaneerausten tämänhetkisen hintatason kanssa. Asuntojen koko ei vaikuta juurikaan hankkeen kokonaishinnan muodostumiseen, mutta se vaikuttaa ratkaisevasti neliökohtaiseen maksuosuuteen. Eri taloyhtiöissä toteutettujen remonttien neliöhintojen vertailu onkin perusteltua vain sellaisten talojen välillä, joissa asuntojen keskikoko on sama. Lisäksi saneeraus on laajempi kuin useimmat linjasaneeraukset, koska jälkikäteen rakennetut kylpyhuoneet tulee uusia kokonaan. Korjaushankkeena saneeraus on laajin, mitä rakennuksessa on sen historian aikana tehty. Kellarissa ja liiketiloissa tehtävien töiden osalta hankkeelle suunniteltiin kolme vaihtoehtoista, laajuudeltaan eri suuruista versiota. Vaihtoehdot pääpirteittäin: A-vaihtoehto (suppein): Kellarin ilmanvaihtoa parannetaan, juureskomerot puretaan, uusi pesutupa kuivaushuoneineen. B-vaihtoehto (laajempi): Edellisten lisäksi kellarin sokkeli kosteuseristetään, kellarista erotetaan tiloja jotka yhdistetään katutason liiketiloihin uusilla portailla. C-vaihtoehto (laajin): Edellisten lisäksi rakennuksen kulmassa oleva liiketila palautetaan ravintolakäyttöön soveltuvaksi ja siihen yhdistetään taloyhtiön omistama asuntona toiminut huoneisto 85. Taloyhtiön hallitus on päätynyt esittämään hanketta toteutettavaksi vaihtoehdon C mukaisena, koska hallitus pitää sitä taloudellisesti tarkoituksenmukaisinpana erityisesti pidemmällä aikavälillä. Liiketiloihin kohdistuvien töiden kannattavuutta selvitetään erikseen tämän asiakirjan lopussa. Urakan kilpailutus Taloyhtiön hallitus kilpailutti urakan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Urakkatarjoukset pyydettiin 14 varteenotettavalta urakoitsijalta, joista 9 antoi tarjouksen. Tarjoukset pyydettiin eriteltyinä vaihtoehdoista A, B ja C hankkeen eri versioiden taloudellisen kannattavuuden tarkastelemiseksi. Urakkasummat vaihtelivat A-vaihtoehdossa euron ja euron välillä. B-vaihtoehdossa urakkatarjoukset olivat euron ja euron välillä. C-vaihtoehdon hintahaarukka oli ja euron välillä. Hallitus valitsi tarkan seulonnan jälkeen neljä urakoitsijaa urakkaneuvotteluun, joista kahden kanssa jatketaan tarkennettuja neuvotteluja sekä hinnan että toteutuksen osalta. Säästöjen saamiseksi kokonaisuutta on karsittu urakkaneuvotteluissa saatujen eräiden töiden erillishintojen perusteella (mm. aiottuun polkupyörävarastoon liittyneet työt). Ensimmäisten urakkaneuvotteluiden perusteella on saatu tarkennetut tarjoukset kolmelta urakoitsijalta. Edellä esitetyn kustannusarvion pohjana oleva euron urakkahinta C-vaihtoehdosta perustuu tarkennettuun tarjoukseen. Hankkeeseen kuuluvat työt lyhyesti Hankkeeseen kuuluvia töitä esiteltiin osakkaille ja asukkaille järjestetyssä infotilaisuudessa marraskuussa Tilaisuuden materiaalit ovat olleet sen jälkeen

3 3 ( 7) nähtävänä taloyhtiön internetsivuilla harjutori8.fi. Asuntoihin ja talon LVIS-järjestelmiin liittyvät työt ovat tilaisuudessa esitellyn mukaisia. Yleisiin tiloihin ja liiketilojen uudistamiseen liittyviä suunnitelmia on tarkennettu. Asuntoihin ja niiden LVIS-järjestelmiin liittyvät työt Asunnoissa ja niiden lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö-, antenni- ja telejärjestelmiin tehtävät työt ovat syksyllä 2014 infotilaisuudessa esitellyn mukaisia. Rakennuksen kaikki käyttövesijohdot ja viemärit uusitaan. Uudet viemärit asennetaan pääosin vanhoille paikoille asuntojen keittiöiden ja kylpyhuoneiden nurkkiin, mutta käyttöveden nousujohdot sijoitetaan koteloituina porraskäytäviin ja johdetaan niistä alakatoissa asuntojen keittiöihin ja kylpyhuoneisiin. Samalla myös rakennuksen sähköjärjestelmä uudistetaan siten, että jokaiseen asuntoon tuleva nousujohto ja sähkökeskus uusitaan. Kylpyhuoneiden ja keittiöiden sähköasennukset uudistetaan; muu osa asuntojen sisäpuolisista sähköistä jää ennalleen. Antenniverkko uudistetaan ja kaikkiin asuntoihin tuodaan myös sekä puhelin- että internetverkon käytössä oleva uusi kaapelointi (mahdollisen taloyhtiökohtaisen internetliittymän hankinnasta yhtiökokous päättää myöhemmin erikseen). Asuntojen kylpyhuoneet rakennetaan pääosin uudestaan. Kylpyhuoneet ovat eri aikoina jälkikäteen rakennettuja, ja niiden rakenteiden asianmukaisuuden varmistamiseksi ja nyt tehtävien asennusten helpottamiseksi kaikki myöhemmin tehdyt levyrakenteiset väliseinät puretaan, kylpyhuoneiden lattia avataan, välipohjatäytöt vaihdetaan, kylpyhuoneen lattialle valetaan uusi pintalaatta, purettujen seinien tilalle rakennetaan uudet entisille paikoille, seinät ja lattia vesieristetään ja kaakeloidaan ja kylpyhuoneisiin asennetaan uudet vesikalusteet. Asuntojen painovoimainen ilmanvaihto korjataan toimivaksi. Tukkeutuneet ilmanvaihtohormit korjataan ja ilmanvaihtoventtiilit vaihdetaan. Asuntojen lämpöpattereita tai lämpöverkkoa ei uusita, mutta pattereiden venttiilit vaihdetaan ja lämpöverkko säädetään uudelleen. Kellarissa sijaitsevan lämmönjakohuoneen laitteistot uusitaan. Porrashuoneeseen ja yleisiin tiloihin liittyvät työt Osa remontissa tehtävistä sähkö- ja vesijohtoasennuksista tehdään porraskäytäviin tuleviin koteloihin, joiden muoto ja sijoitus on suunniteltu rakennuksen tyyliin sopiviksi. Linjasaneerausurakan jälkeen porraskäytävät kunnostetaan kokonaisuudessaan omana urakkanaan, ja tämän korjauksen arvioitu kustannus on otettu huomioon yhtiökokoukselle esitettävässä hankkeen budjetissa. Kellariin rakennetaan uusi pesutupa ja kaksi kuivaushuonetta asukkaiden käyttöön. Vanha pesutupa jää joko polkupyörävarastoksi tai ulosvuokrattavaksi työtilaksi. Kellariin tulee myös joitain erillisiä pieniä varastoja, jotka ovat ensisijaisesti osakkaiden vuokrattavissa. Vanhat asuntokohtaiset ns. juureskomerot puretaan. Kellariin rakennetaan toimiva ilmanvaihto.

4 4 ( 7) Aiemmissa suunnitelmissa ollut pihakannen alapuolinen polkupyörävarasto on jouduttu kustannussyistä karsimaan pois. Liiketiloihin liittyvät työt Liiketiloissa tehtävien töiden erilaisia vaihtoehtoja esiteltiin infotilaisuudessa marraskuussa Suunnitelmia on tarkennettu tältä pohjalta. Yhtiön omistamien liiketilojen WC:t, muut vesipisteet, sähköjärjestelmät ja ilmanvaihto uudistetaan samassa laajuudessa kuin asunnoissakin. Nyt Kauppahuone Kekona toimiva liikehuoneisto jaetaan alkuperäiseen muotoonsa takaisin kahdeksi tilaksi (myymälä 1 ja 2). Myymälät yhdistetään alapuoliseen kellaritilaan uudella portaalla. Myymälöissä ja kellaritilassa tehdään pintaremonttia. Rakennuksen kulmassa sijaitseva 149,5 m2 liikehuoneisto palautetaan takaisin ravintolakäyttöön soveltuvaksi. Tilalle on vuokralainen, jonka kanssa on neuvoteltu hankkeesta tehtävälle yhtiökokouspäätökselle ehdollinen esisopimus (ks. selostus kannattavuuslaskelmista alla). Liikehuoneistossa tehdään tarvittavat varsin laajat ilmanvaihto- ja sähkötyöt sekä äänieristetty alakatto ja asiakas-wc:t. Pintamateriaalit salissa jäävät vuokralaisen toteutettavaksi. Yhtiön omistama nyt asuntona ollut ravintolan konttorihuone 85 muutetaan ravintolan keittiöksi, mihin liittyvät LVIS-työt ja pinnat kuuluvat hankkeeseen. Kellariin rakennetaan nykyisten juureskomeroiden paikalle kellarin pihan puolelle ravintolan kabinetti ja sosiaalitiloja, jotka yhdistetään ravintolasaliin uudella portaalla. Ravintolatilan alle kellariin jää matalaa varastotilaa ravintolan käyttöön. Ravintolan vaatima IV-konehuone sijoitetaan myös kellariin. Kellarin ulkoseinien sisäpuolelle tehdään kosteutta poistava rakenteellinen ratkaisu. Kellarin ja ravintolan ilmanvaihtoa varten rakennuksen pihan puolelle rakennetaan julkisivun kylkeen muurattu katolle asti ulottuva piippu, joka rapataan. Liiketiloihin liittyvien töiden kannattavuus Liiketiloihin liittyvillä töillä on tarkoitus niistä saatavien lisätuottojen myötä vähentää osakkaiden kuukausittaista maksurasitusta remontista, vaikka koko hankkeen urakkasumma niiden myötä kasvaakin. Nykyisellään yhtiön vuokratulot ovat noin euroa vuodessa. Tässä esitetyn mukaisen remontin arvioidaan jälkeen vuokratulojen arvioidaan olevan noin euroa, jolloin erotus nykyiseen (lisätuotto) on noin euroa vuodessa. LISÄTUOTOT, RAVINTOLAVAIHTOEHTO ( versio C ) tila m2 /kk /kk /v myymälän 1-2 matala kellarivarasto (uusi porrasyhteys) 63,50 8,00 508, ,00

5 5 ( 7) uudet irtainvarastot kellarissa 55,00 8,00 440, ,00 kellarivarasto b-porras 33,00 7,00 231, ,00 ravintola (kokonaisvuokra) 8 000, ,00 - ravintolan käyttöön tulevien tilojen nykyiset vuokrat 2 150, ,00 LISÄTUOTTO NYKYISEEN 7 029, ,00 Tässä esitettyjen suunnitelmien mukaisen ravintolatilan vuokrauksesta taloyhtiö on neuvotellut esisopimuksen Erkki Kallungin kanssa. Kallunki on helsinkiläinen ravintoloitsija, joka on toiminut alalla vuodesta Merkittävämpiä Kallungin ravintoloita ovat olleet Uudenmaankadun Bahia ja 9-Baari, Ravintola Motti, VRmakasiinit, M-Bar, Fredan Tori ja viimeisempänä ravintola Alppi Tori. Kallunki on valmis sitoutumaan 10 vuoden vuokra-aikaan ja euron kuukausivuokraan. 10 vuoden vuokra-aika toisi huomattavasti muuta liiketilakäyttöä suuremman varmuuden jatkuvasta vuokratuotosta ja kuukausivuokra tiloista on lähes nelinkertainen nykyiseen verrattuna. Vuokrasopimuksessa liiketilan käyttö sidotaan ruokaravintolaksi. Hallitus pitää sopivaa ravintolakonseptia myös talon ilmettä parantavana tekijänä. Hankkeen urakkatarjoukset pyydettiin kolmesta erilaajuisesta vaihtoehdosta, jotta liiketiloille tehtävien töiden kannattavuutta voitiin luotettavasti tarkastella. Rakennuksen kulman ison liikehuoneiston ravintolakäyttöön palauttamisen ( versio C tarjouspyyntöasiakirjoissa, nyt hallituksen esitys) lisäksi tutkittiin suppeampaa ratkaisua, jossa ravintolakäytön sijaan tila olisi jaettu kahdeksi erilliseksi liikehuoneistoksi, joista toiseen olisi yhdistetty kellaritiloja ( versio B tarjouspyyntöasiakirjoissa). Nykyisellä myymälä- ja toimistohuoneistojen vuokratasolla ratkaisusta saatavat lisätuotot olisivat kuitenkin huomattavasti ravintolavaihtoehtoa pienemmät, noin euroa vuodessa. Kustannusten ja lisätuottojen suhde ei ole yhtä kannattava kuin ravintolavaihtoehdossa. ARVIOIDUT LISÄTUOTOT, LIIKETILOJEN YHDISTÄMINEN KELLARIIN ILMAN RAVINTOLAA ( versio B ) tila m2 /kk /kk /v myymälän 1-2 matala kellarivarasto (uusi porrasyhteys myymälästä) 63,50 8,00 508, ,00 myymälän 3-4 matala kellarivarasto 46,00 6,00 276, ,00 myymälän 3 korkea kellarivarasto (porrasyhteys) 68,00 8,00 544, ,00

6 6 ( 7) myymälän 3-4 vuokrankorotus (jakaminen pienempään korottaa neliövuokraa, nyt 9,90 e/m2/kk, uusi arvio 15 e/m2/kk, erotus 5,1 e/ m2/kk) 149,50 5,10 762, ,40 uudet irtainvarastot kellarissa 55,00 8,00 440, ,00 kellarivarasto b-porras 33,00 7,00 231, ,00 LISÄTUOTTO NYKYISEEN 2 761, ,40 Jos liiketiloille ja kellarin kosteuseristykselle ei tehtäisi mitään (A-vaihtoehto), hankeen kokonaiskustannus olisi euroa pienempi kuin nyt esitettävässä laajassa remontissa. Laajemmasta vaihtoehdosta saatavia lisätuottoja ei kuitenkaan tulisi. Arvioitu lisätuotto euroa vuodessa on osakashallinnassa oleville huoneistoille (2487 vastike-m2) jaettuna noin 2,8 euroa/m2/kk, millä summalla yhtiön taloustilanteen pysyessä muuten samana voidaan alentaa hoitovastiketta. Pääomavastikkeen erotus suppeampaan versioon nyt otettavalla 25 vuoden lainalla ja nykyisellä korkotasolla on 1,81 euroa /m2/kk. Korkotaso tulee pidemmällä aikavälillä oletettavasti nousemaan, mutta myös vuokratuotto nousee indeksiin sidottujen vuokrankorotusten myötä. Lähtökohtana on, että toteutettaessa hallituksen esityksen mukainen laajempi hanke, osakkaiden maksama kokonaisvastike (hoitovastike+pääomavastike) on pienempi kuin suppeimmassa versiossa. Yhteenveto, hankkeen kokonaishinnat ja lisätuotot eri vaihtoehdoilla: Laajempi versio C (hallituksen esitys) Suppeampi versio B (liiketilojen laajentaminen kellariin) Suppein versio A (ei liiketiloihin liittyviä töitä) Hankkeen kokonaishinta Lisätuotot /vuosi Lisätuotot /kk Eri vaihtoehtojen vaikutus vastikkeisiin: Laajempi versio C (hallituksen esitys) Suppeampi versio B (liiketilojen laajentaminen kellariin) Suppein versio A (ei liiketiloihin liittyviä töitä Hoitovastike (nyt 5,50 /m2) Pääomavastike saneerauksesta 2,70 /m2* 4,40 /m2* 5,50 /m2 11,01 /m2 10,30 /m2 9,20 /m2 YHTEENSÄ 13,71 /m2 14,70 /m2 14,70 /m2 * (jos yhtiökokoukset päättävät siirtää kaikki lisätuotot vastikkeisiin)

7 7 ( 7) Lisätiedot (Taulukossa ei ole otettu näkyviin muita pääomavastikkeita, koska niillä ei ole eroa laajemman ja suppeamman version välillä ja osa osakkaista on maksanut osuutensa pois eivätkä maksa ko. vastikkeita.) Hallitus vastaa mielellään hanketta koskeviin kysymyksiin etukäteen. Toivomme, että kysymyksiä esitetään mahdollisuuksien mukaan etukäteen eikä vasta yhtiökokouksessa, jotta vastauksen voidaan laatia huolellisesti ja mm. tarvittaessa kääntyä suunnittelijoiden puoleen. Kysymyksiä voi esittää yhtiön nettisivujen harjutori8.fi kommenttiosiossa sekä sähköpostitse Kysymykset ja vastaukset julkaistaan yhtiön nettisivuilla, jotta ne palvelevat kaikkia osakkaita. Muistutamme, että osakkaiden mahdollisten omien muutostöiden ja remontin aikaisen asumisen ym. käytännön järjestelyistä pidetään erikseen valittavan urakoitsijan toimesta asukasinfotilaisuus.

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie 18 02600 Espoo JULKAISIJAT

Lisätiedot

LÄHDERANTALAINEN 1/2009

LÄHDERANTALAINEN 1/2009 LÄHDERANTALAINEN 1/2009 LÄHDERANTA KILTA Lähderannan oma asukasyhdistys eli Lähderanta Kilta - Källstrand Gillet ry TIETOA KILLASTA Asukasyhdistys on kaikkien lähderantalaisten oma yhdistys, jonka päätarkoituksena

Lisätiedot

ASUNTO OY KIVISAARENTIE Korjaus- ja kehitysohjelma YHTEENVETO KORJAUS- JA KEHITYSOHJELMAN TILANNE. Työryhmä on talven aikana:

ASUNTO OY KIVISAARENTIE Korjaus- ja kehitysohjelma YHTEENVETO KORJAUS- JA KEHITYSOHJELMAN TILANNE. Työryhmä on talven aikana: 1 YHTEENVETO KORJAUS- JA KEHITYSOHJELMAN TILANNE Työryhmä on talven aikana: - tutkinut taloyhtiön nykytilanteen - vahvistanut toimintasuunnitelman uuden korjaus- ja kehitysohjelman laatimiseksi - määritellyt

Lisätiedot

Energiaa poistoilmasta

Energiaa poistoilmasta Keski-Suomen 3/2013 Energiaa poistoilmasta Hissi lisää kiinteistön arvoa Riskikartoitus on pelastussuunnitelman perusta Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti Nyt likaa keräävät matot Jyväskylän

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS TEHOKKAIMMAT TYÖKALUT TUOTON PARANTAMISEEN VUOKRANANTAJAN LAKI-, TALOUS- JA VERONEUVONTA VUOKRANANTAJAN ASIAKIRJAMALLIT JA SOPIMUKSET SUOMEN LAAJIN VUOKRAUKSEN TIETOPANKKI PERINTÄSOPIMUS

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2009 Kotitalon kotisivut parantavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan asuntokaupassa Hankesuunnittelu varmistaa osakkaan tahdon LEIKKIPAIKAN KUNNOSTAMINEN

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Lämmön talteenotto Tornipariin Tässä lehdessä: Aarno Saarinen aloitti isännöitsijänä vuonna 1964 S. 3 Lisä-

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus www.kita.fi Rempalle rahoitus Koulutus kannattaa aina Hinta 9,20 EUR Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji PAKOON PUTKIREMONTTIA ALKAEN 51 EUROA/VRK?

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät Kesä 2013 Omataloyhtiö.fi tehokkuutta korjausrakentamiseen vaatimukset kiristyvät Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Kerrostaloyhtiö kerralla kuntoon Lähestyykö

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja www.kita.fi Taloyhtiön voimakaksikko Hinta 9,20 EUR Hallituksen puheenjohtaja extra KIINTEISTÖ KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot