Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen"

Transkriptio

1 ENTISESTÄ ENEMMÄN TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA 2/2011 Information about waste disposal in English is available at Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan Riikka Leskinen Riemu ei vaadi roinaa

2 Pääkirjoitus Jätetietoa tarvitaan kotonakin Jätteen oikea lajittelu ei ole ihan helppo juttu. Jätteen synnyn ehkäisyyn tarvitaan oikeaa tietoa ja oikeita päätöksiä jo kaupassa käynnin yhteydessä. TSJ on lähes seitsenvuotisen toimintansa aikana ottanut tosissaan omistajakunnilta saamansa jäteneuvontatehtävän. Neuvojamme tapaavat vuosittain jo yli seudun asukasta. Heistä kaksi kolmannesta on tulevaisuuden toivojamme eli päiväkoti- ja kouluikäisiä. Olemme sitoutuneet siihen, että tarjoamme jokaiselle toimialueemme koululaiselle mahdollisuuden jäteneuvontaan kaksi kertaa peruskoulun aikana. Ensimmäisillä vuosiluokilla pohjustetaan kestäviä kulutustottumuksia nukketeatterin ja lajitteluleikkien keinoin. Suuremmat koululaiset pohtivat jätekysymyksiä jätehuollon toimipaikkoihin tehtävien kiertoajelujen yhteydessä. Aikuiset tapaavat jäteneuvojat kunnissa järjestettävissä tapahtumissa tai esimerkiksi omakotiyhdistyksen tilaisuudessa. Arjen hallinnassa tarvitaan "jätehuollon peruskurssia". Jätehuollon vastuutahot, kunnat ja kuntien jäteyhtiöt sekä tuotteiden ja materiaalien tuottajat, tarvitsevat yhteistyökumppanikseen osaavat ja motivoituneet kotitaloudet. Mahdollisuus riittävien tietojen ja taitojen hankkimiseen sisältyy TSJ:n jätteenkäsittelyhintaan. Tämä lehti on tuhti tietopaketti, joka jaetaan jokaiseen kotiin kaksi kertaa vuodessa. Jäteoppaita ja neuvontamateriaalia toimitamme maksutta kaikille halukkaille. Asiakaspalvelumme neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse. Verkkosivuilla on paljon tietoa ja sieltä voi myös tilata materiaaleja lajittelua ja esimerkiksi kompostointia helpottamaan. Neuvontamateriaaleihin kannattaa tutustua ja maksuton jäteneuvoja kannattaa tilata yhteisöjen ja asuinalueiden tilaisuuksiin. Jäteneuvontaan panostaminen koituu kaikkien hyödyksi. Neuvonnan suoraa vaikuttavuutta on vaikea arvioida. Selviä merkkejä on kuitenkin siitä, että kotitalousjätteiden lajittelu on parantunut. Myös käsiteltäväksi jäävän polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen yhteismäärässä näyttää Turun seudulla olevan laskeva suunta. Parasta jätettä on se, jota ei ole koskaan syntynytkään. Hyvin hoidettu jätehuolto luo parempaa ympäristöä ja ajan kanssa myös säästöä. TSJ haastaa kotitaloudet entistäkin tehokkaampaan toimintaan ympäristön säästämisen puolesta! Markku Lehtokari, toimitusjohtaja Tässä lehdessä: Vanhaa voi arvostaa Uutisia Lukijakysymys, Tapahtuu syksyllä... 5 Hyvä tavara kiertää Riemu ei vaadi roinaa Joka kodin lajitteluopas Hoitoyksikön arjessa siivu ekologisuutta Vaaralliset jätteet ja Yrjö-auton aikataulu Yhteystiedot ENTISESTÄ ENEMMÄN 2/2011 -lehti on tehty suomeksi ja ruotsiksi. Lehti on jaettu alueen asukkaille kotiin. Molempia kieliversioita voi tilata numerosta (pvm/mpm) ja JULKAISIJA Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ), Ajurinkatu 2, TURKU, puhelin , fax , PÄÄTOIMITTAJA Päivi Mikkola TOIMITUS Turun Seudun Jätehuolto, Tuuli Meriläinen ja OS/G Viestintä TAITTO OS/G Viestintä, PAINOS kpl PAINO PunaMusta Oy Lehti on painettu EMAS-järjestelmän kriteerit täyttävälle Galerie Fine Silk -paperille. ( 2 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

3 Uutisia Jätevoimalan YVA käynnistyi TSJ käynnisti jätteen energiahyötykäyttölaitoksen ympäristönvaikutusten arvioinnin eli YVA-menettelyn syyskuussa. Uuden jätevoimalan vaikutuksia selvitetään Topinojan jätekeskuksen alueella Turussa ja Palovuoren alueella Raisiossa. Molemmissa paikoissa selvitetään arinatekniikkaan perustuvan jätevoimalan ympäristövaikutuksia, Topinojalla lisäksi rinnakkaispolttolaitoksen vaikutuksia. Molemmat laitostyypit tuottavat sähköä ja kaukolämpöä. Kuntien aiemmin esittämistä neljästä paikasta päädyttiin kahteen vaihtoehtoon teknisten ja alustavien taloudellisten selvitysten perusteella. Ehdotetuista paikoista jäivät pois Isosuon jätekeskus Raisiossa ja Fortumin alue Naantalissa. Isosuon alueen heikkoudeksi todettiin pitkän kaukolämpöputken rakentamistarve sekä alueen lähistöllä oleva vähäinen lämmöntarve, jolloin siirron yhteydessä tapahtuva lämpöhävikki korostuu. Naantalissa ongelmana on tilan puute Fortumin omien laitossuunnitelmien vuoksi. Lämmön tuotannon keskittyminen yhteen kohteeseen ei myöskään ole kaukolämpöverkostossa teknisesti paras vaihtoehto. YVA on kaksivaiheinen ja vuorovaikutteinen menettely. YVA-ohjelma, jossa esitetään jatkossa selvitettävät asiat, valmistuu kuluvan syksyn aikana. YVA-ohjelma esitellään yleisötilaisuuksissa Turussa ja Raisiossa. Varsinais-Suomen ELY-keskus kuuluttaa YVAn nähtävillä oloajoista ja -paikoista sekä mielipiteiden toimittamistavoista. YVA:n etenemistä voi seurata myös TSJ:n verkkosivuilla Lisätietoja antaa TSJ:n yhteyspäällikkö Päivi Mikkola, puh Jouni Kuru keräsi muiden opiskelijoiden kanssa materiaaleja teoksiin viime maaliskuussa Topinojalla. Jätekeskuksen Uusix-kontteihin voi pelastaa hyväkuntoiset esineet uudelleenkäyttöön. Parhaiten hyväkuntoiset esineet saadaan eteenpäin, kun ne viedään suoraan ekotoreille ja kierrätyskeskuksiin. Hyväkuntoiset esineet uudelleenkäyttöön Topinojan jätekeskuksessa ja Auranmaan lajitteluasemalla on otettu käyttöön Uusix-kontit. Jätekuormissa on usein seassa hyväkuntoisia esineitä, joita ei ole ehditty viedä erikseen kierrätyskeskukseen tai ekotorille. Uusix-kontti mahdollistaa nyt niiden uudelleenkäytön. Turun Ekotori noutaa konttiin luovutetut esineet Topinojalta ja Liedon Kisällikellari Auranmaan asemalta. Uusix-kontit on sijoitettu lajitteluasemilla jätelavojen läheisyyteen. Käyttökelpoiset tavarat voi nostaa itse konttiin. Henkilökunta avustaa tarvittaessa. Käyttökelpoisista esineistä veloitetaan asemilla normaali vastaanottomaksu. Paras vaihtoehto on aina se, että käyttökelpoiset esineet viedään suoraan ekotoreille ja kierrätyskeskuksiin, joissa ne pääsääntöisesti otetaan vastaan maksutta. Vanhat rakennusosat kiertoon Myös vanhoille oville ja ikkunoille sekä ikkunalasille on löytynyt jatkokäyttöä. Hyväkuntoiset ovet ja ikkunat saadaan kiertoon Topinojan lajitteluasemalta sellaisinaan, kertoo palvelusuunnittelija Marko Kokkonen. Näin voimme vähentää turhan jätteen määrää huomattavasti. Rauhalan jätekeskuksessa Paraisilla tehdään yhteistyötä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curation kanssa. Curation henkilökunta irrottaa asemalle tuoduista vanhoista ikkunoista lasit uudelleenkäyttöä varten. Ekologisia teoksia Turbiinihallissa Ihaile luovaa taidetta vanhassa Turbiinihallissa lokakuussa. Monimuotoisen näyttelyn inspiraation lähteenä ovat jätteen synnyn ehkäisy ja yksinkertaistamisen kaipuu. Esillä olevissa teoksissa on käytetty paljon kierrätysmateriaaleja, joista osa on kerätty keväällä Topinojan jätekeskuksessa. Teokset ovat Turun taide- ja muotoiluoppilaitosten opiskelijoiden töitä. TSJ järjestää taidekilpailun ja näyttelyn yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Näyttely on esillä Turbiinihallissa (Linnankatu 67) klo Parhaat työt palkitaan ma klo Näyttelyyn on maksuton sisäänpääsy. Lisätietoja: Tuuli Meriläinen, puh Tervetuloa! ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 3 )

4 Uutisia Lajitteluohjeet ja ajankohtaiset jäteasiat kiinnostavat lukijoita Nimi sai kannatusta Kysyimme myös, mikä lehden artikkeleista kiinnosti lukijoita eniten. TSJ:n uudesta noutopalvelusta kertova artikkeli nousi tässä selkeästi ykköseksi. Kysymykseen vastanneista 30 prosenttia eli 120 henkilöä piti sitä mielenkiintoisimpana. Lajitteluohjesivut tulivat toiseksi 74 vastaajan ja taloyhtiön jätehuoltoartikkeli kolmanneksi 55 vastaajan tuella. Reilut puolet kyselyyn vastanneista nimesi myös lehden vähiten kiinnostavan artikkelin. Heistä lähes viidennes piti vähiten kiinnostavana Orikedon jätteenpolttolaitoksen saneerauksesta kertovaa artikkelia. Moni omakotiasukas kertoi taloyhtiön jätehuollon esittelyn kiinnostavan heitä vähiten. TSJ Yrityspalveluista ja biojätteiden erilliskeräyksen elinkaariselityksestä kertovat uutiset nousivat myös esiin ei-kiinnostavina. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta piti lehden nimeä, Entisestä Enemmän, hyvänä. Saimme myös yli kolmekymmentä hienoa ehdotusta lehden uudeksi nimeksi. Jatkamme about Information al waste dispos in English is available at ENTIS ENEM ESTÄ MÄN ENTISESTÄ ENEMMÄN TURUN SEUDUN O TIEDOTTAA JÄTEHUOLT TURU N SEUD UN JÄTE HUOL TO TIED OTTA A 1/ /2010 Jätekysely innosti lukijoita Information aboutl waste disposais in English available at Auranmaalle a lajitteluasem T ( 4 ENTISESTÄ ENEMMÄN ) KROONINEN TERVEYSHAITTA Inform waste ation abo in Eng disposal ut availablish is le at sj.fi Liikku koke vaa jäteas illaan em Nauv aa ossa Noutop alvelu ku isot taljettaa varat Pieni teko olla su voi uri TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO TERVEYSHAITTA HAITALLINEN TIEDOTTAA 1/2010 Sirpa adaan "Yhdessä saeksi" paljon aikais Ö YRJÖN AIKA TA TO AU SYÖVYTTÄVÄ Laakso Taloy nen ja Ulla Hurm lajittehtiö hyöty e y lusta kl Birgitta Bröc SYÖVYTTÄVÄ un Jätekeskustelu vauhtia Turun ww seudulla w.tsj.fi TSJ:n ilme uudistui Ö HAPETTAVA YRJÖN AIKA TA TO AU Y Meneekö kaatopaikalle turhaa tavaraa? Ota talteen lajitteluopas HAPETTAVA Entisestä Enemmän -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. kuitenkin toistaiseksi tällä tutulla ja hyväksi havaitulla nimellä. Ruotsinkielisen lehden nimeen ei oltu ihan yhtä tyytyväisiä, kuitenkin kuusi kymmenestä ruotsinkielisestä vastaajasta piti Vi ger mer igen -nimeä hyvänä. Lehti säilytetään Meitä kiinnosti myös tietää, kuinka pitkä lehden elinkaari on. Ilahduttavan moni, kolme kymmenestä vastaajasta, kertoi säilyttävänsä koko lehden. Lajitteluohjesivut talletti vieläkin useampi, neljä kymmenestä vastaajasta. Pyysimme lukijoilta vinkkejä, mistä aiheista he haluaisivat lukea lehdestä. Peräti neljä viidestä vastaajasta esitti toiveensa. Eniten toivottiin tietoa siitä, miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa omilla ratkaisuillaan sekä lajittelemalla ja kierrättämällä. Pyrimme vastaamaan näihin toiveisiin jo tästä lehdestä alkaen. Esimerkiksi sivuilla 8 9 kerromme Kelaa!-hankkeesta, jonka tuottamilta verkkosivuilta saa tietoa arjen pienien tekojen vaikutuksista ja voi itse sitoutua omiin hyviin tekoihin (www.pieniatekoja. fi). Lukijakysymykset sivulla 5 poimimme kyselystä. Kierrätyskeskukset ja käyttökelpoisten esineiden uudelleenkäyttö ovat esillä sivuilla 6 7. Ensi vuoden alussa aloitamme uudelleen lajiteltujen jätteiden elinkaarista kertovan artikkelisarjan. Kivipohjaiset jätteet kiertoon iilet, kaakelit ja laatat sekä betonijätteet voivat olla hankalasti toisistaan erotettavissa erityisesti purkutöissä. Jos ne kuitenkin pystyy lajittelemaan erilleen toisistaan, kannattaa se tehdä. Puhdas betonijäte ja erikseen lajitellut tiilet toimitetaan edelleen kierrätykseen, jolloin niiden vastaanottohinta pystytään pitämään sekalaista jätettä edullisempana. Kaakelijätteiden hyö- VÄLITÖN MYRKYLLINEN MYRKYLLISYYS ENTISESTÄ ENEMMÄN Ota talteen lajitteluopas Y H elmikuussa koteihin jaetussa Entisestä Enemmän 1/2011 -lehdessä kyselimme lukijoiden mielipiteitä lehden sisällöstä ja nimestä. Saimme kyselyyn hienot 491 vastausta. Suuret kiitokset kaikille vastanneille! Pyysimme lukijoita muun muassa arvottamaan lehden eri osien tärkeyttä. Lehden keskiaukeamalla julkaistavat jätteiden lajitteluohjeet nousivat tärkeimmäksi lehden sisällöksi. Vastaajista 54 prosenttia merkitsi ne tärkeimmiksi ja 86 prosenttia kolmen tärkeimmän asian joukkoon. Ajankohtaiset asiat jätehuollosta olivat 26 prosentin mielestä kaikkein tärkeimmät ja 87 prosentin mielestä kolmen tärkeimmän joukossa. Vaarallisia jätteitä keräävän Yrjö-auton aikataulut nousivat kolmanneksi tärkeimmiksi, 56 prosenttia vastaajista nosti ne kolmen tärkeimmän joukkoon ja 13 prosenttia ykköseksi. Muut lehden osa-alueet asettuivat kolmen kärkeen seuraavasti: jätehuoltoa taustoittavat artikkelit 33 prosenttia, TSJ:n palvelujen esittely 24 prosenttia ja pääkirjoitus 17 prosenttia. Uudet merkinnät Vanhat merkinnät dyntäminen on hankalampaa, mutta ehjät kaakelit pyrimme saamaan uudelleenkäyttöön sellaisenaan. Vuoden 2011 loppuun saakka vastaanotamme kyseisiä jätteitä samalla hinnalla, 12 euroa/m3. Vuoden vaihteesta alkaen sekalaisesta kivipohjaisesta jätteestä sekä rikkinäisistä kaakeleista ja laatoista veloitetaan kaatopaikkajätemaksu. SYTTYVÄ SYTTYVÄ YMPÄRISTÖVAARAT YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN Kemikaalien varoitusmerkinnät muuttuvat V aaralliseksi jätteeksi luokiteltavan kemikaalin tunnistaa pakkauksen varoitusmerkistä. Vanhat oranssimustat kemikaalien varoitusmerkit korvataan lähivuosina uusilla punavalkomustilla merkeillä. Muutos johtuu EU:ssa voimaan tulleesta kemikaaleja koskevasta asetuksesta. Asetuksessa monille kemikaaleille on myönnetty pitkiä siirtymäaikoja, ja siksi sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä käytetään rinnakkain vuoteen 2017 asti. Vaarallisen jätteen vastaanottoon tuotavat kemikaalit palautetaan mielellään alkuperäispakkauksissaan. Silloin tuotteen vaaraominaisuus on tiedossa ja turvallinen säilytys ja oikeaan käsittelyyn ohjaaminen on helppoa. Alkuperäisen pakkauksen puuttuessa kemikaali pakataan muuten tiiviisti, ja sisältö merkitään pakkauksen kylkeen. Tuntematonta kemikaalia tuotaessa kerro vastaanotossa mahdollisimman tarkasti löytöpaikkaan liittyvät tiedot, jotka voisivat auttaa tunnistamisessa. Vaarallisen jätteen vastaanottopaikkojen yhteystiedot löytyvät lehden takakannesta. Räjähteitä ja uudelleen täytettäviä kaasupulloja ei vastaanoteta vaarallisena jätteenä. Käyttämättömät ilotulitteet, hätäraketit ja ammukset toimitetaan poliisille ja suuret kaasupullot myyjille. Kysy vastaanottajalta tarkempia ohjeita ennen palautusta.

5 Lukijakysymys Kerro oma juttuvinkkisi tai kysymyksesi, vastaamme tällä palstalla.? Kevään Entisestä Enemmän -lehden kyselyssä lukijat antoivat runsaasti hyviä juttuvinkkejä lehteen. Kiitokset niistä! Tämänkertaiset lukijakysymykset on poimittu vastausten joukosta. Miksi vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaa ei voi olla kerrostalon roskakatoksessa? Vaaralliset jätteet aiheuttavat nimensä mukaisesti vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Niiden varastoinnin on siksi aina oltava valvottua ja tarkat turvamääräykset täyttävää. Taloyhtiön jätetiloissa teknisiä vaatimuksia, kirjanpitovelvollisuutta ja valvontaa ei pystytä järjestämään. Koteja tiukat varastointimääräykset eivät koske, mutta huolellisuus vaarallisen jätteen säilytyksessä on tietysti aina tärkeää. Miksi ruskeaa paperikassia ei saa laittaa paperinkeräyksen joukkoon? Kaikki paperipussit ja -kassit kuuluvat keräyskartongin joukkoon. Keräyspaperin joukossa ruskeat kuidut aiheuttavat värivirheitä valmiiseen kierrätyspaperiin. Painovärit sen sijaan saadaan keräyskuiduista poistettua siistaamalla. Ruskeat kirjekuoret voi kuitenkin vähäisen määränsä vuoksi lajitella keräyspaperiin muun postin mukana. Lehdet ja muut paperit pudotetaan keräysastiaan mielellään irrallaan, ilman pussia tai muuta käärettä. Miten yksityishenkilö saa tuhottua tietoturvajätteensä turvallisesti? Tietoturvajätettä vastaanottaa ja tuhoaa esimerkiksi Paperinkeräys Oy (Ilmarisenkatu 11, Turku, klo 8 16). Tietoturvajätteen voi myös tuoda Topinojan jätekeskukseen erilliseen tietoturvajätesäiliöön, josta ne toimitetaan tuhottavaksi. Käsittely on maksullista. Vaikka tavanomaista keräyspaperia ja polttokelpoista jätettä kuljetaan ja käsitellään koneellisesti ja pääsääntöisesti suljetuissa tiloissa, ei jätteiden tietoturvaa täysin varmasti pystytä takaamaan. Siksi salassa pidettävät asiakirjat kannattaa varmuuden vuoksi silputa, jos laitat ne tavanomaiseen jäteastiaan. Mitä eroa on polttokelpoisella jätteellä, energiajakeella ja energiajätteellä? Energiana hyödynnettävän jätteen lajitteluohje ja nimi riippuvat laitoksesta, jossa jäte poltetaan. Yhdyskuntajätteen polttoon tarkoitetuissa arinakattilalaitoksissa voidaan käsitellä kodin päivittäistä jätettä. Polttokelpoinen jäte sisältää myös märkiä ja epäpuhtaita jätteitä, kuten vauvan vaippoja, imurin pölypusseja ja perunankuoria. Yrityksiltä kerättävä energiajäte käytetään rinnakkaispolttoaineen valmistukseen, ja lajitteluohje on tiukempi. Energiajäte sisältää lähinnä puhtaita pakkausmateriaaleja, erityisesti muoveja. Ammattikielessä puhutaan usein jätejakeista, kun tarkoitetaan erilaisia lajiteltuja jätelajeja. Energiajäte ja energiajae ovat siis käytännössä sama asia. Mihin jätteisiin lääkkeiden läpipainopakkaukset nykyään kuuluu lajitella? Tablettien pakkauslevyt voi laittaa tavalliseen polttokelpoisen jätteen astiaan. Aiemmin läpipainopakkaukset neuvottiin lajittelemaan kaatopaikkajätteeksi niiden sisältämän PVCmuovin vuoksi. Lääkkeiden valmistajilta saadun tiedon mukaan pakkauksissa käytetään kuitenkin yhä harvemmin PVC-muovia, joten erikseen lajitteluun ei enää ole tarvetta. Myöskään pakkausten ohut alumiinikalvo ei estä käsittelyä polttolaitoksella. Tapahtuu syksyllä! LOSKATAR-NUKKETEATTERINÄYTEL- MÄ kiertää syksyn aikana Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon luokkalaisten vieraana KIERRÄTYSVIIKKO 10 V! arkipäivisin klo Turun kauppatorilla TSJ:n neuvontateltalla tutkitaan kännykän elinkaarta ja Turun Ekotorin kontti vastaanottaa pientä sähkölaiteromua TAIDENÄYTTELY TURBII- NIHALLISSA (Linnankatu 67, Turku) klo Jätteen synnyn ehkäisy -aiheisen taidekilpailun voittajat palkitaan ma klo Näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy. Energiansäästöviikkoa vauhdittaa Turbiinihallissa myös Turku Energian teemanäyttely. NAANTALIN JA RAISION YLÄKOU- LULAISET TUTUSTUVAT jätehuoltoon kiertoajelulla marraskuussa MARTINPÄIVÄT, neuvontateltta markkinoilla Marttilassa EUROOPAN JÄTTEEN VÄHENTÄMISEN VIIKKO Mistä löydät onnea ostamatta? Ripusta oma onnesi kuusenoksalle. Onnenpuut koristellaan klo Piikkiön yhteispalvelupisteessä klo Maskun pääkirjastossa klo Naantalin pääkirjastossa klo Älä osta mitään teemapäivänä Ruskon kirjastossa Joulu saapuu Merimaskuun tapahtumassa Vanhan suurtorin joulumarkkinoilla. TSJ jäteneuvonta osallistuu syksyn teemaviikkoihin ja tapahtumiin. Tervetuloa mukaan! Seuraa ajankohtaistiedotusta osoitteessa Kiertueella mukana Jätejengin kantaaottavat Tiernapojat! Voit osallistua kampanjaan myös facebookissa ja netissä, osoitteessa Millaista neuvontaa sinun ryhmäsi toivoo? Tilaa jäteneuvoja omaan tilaisuuteesi numerosta ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 5 )

6 Anu Syrjänen opastaa shoppailusimulaattorin avulla kestävän kulutuksen valintoihin. Vaihtoehtoja on olemassa. Hyvä tavara kiertää Romantikko puhkeaa kukkaan ekotorien ja kierrätyskeskusten ruusukuppien keskellä. Hyvä ja käyttökelpoinen tavara jatkaa elämäänsä uudessa kodissa joko sellaisenaan tai hieman tuunattuna. Kierrättäminen takaa monille myös töitä ja on vakavasti otettavaa liiketoimintaa. Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen Turun seudulla toimii useita ekotoreja ja kierrätyskeskuksia, joihin kuluttajat voivat viedä tavaroita edelleen hyödynnettäviksi ja myyntiin tai ostaa kunnostettuja sähkölaitteita ja kelvollisia tavaroita. Monet keskuksista ovat myös merkittäviä työllistäjiä. TSJ:n kanssa neuvontayhteistyötä tekevät Turun Ekotori ja Liedon Kisällikellari. Paraisten Kierrätyskeskus on TSJ:n ylläpitämä paikka. Muita toimijoita ovat Kaarinassa Ekokaarina, SER-halli ja Kaarinan Kierrätyskeskus, Raision Ekotori ja Turun Ekopaja. Kaikkien yhteystiedot ja aukioloajat ovat sivulla 20. Ikivihreää toimintaa Turun Ekotori on toiminut reilut kymmenen vuotta ja toria ylläpitävä Kestävän Kehityksen Yhdistys ry onkin kasvanut merkittäväksi hyötykäyttöön ohjattavien tavaroiden välittäjäksi. Se on myös huomattava työllistäjä. Turun Ekotori työllistää vuodessa noin 200 henkeä joko vakituisesti tai työvoimapoliittisena tukityöllistäjänä. Myyntituotoistaan yhdistys on maksanut esimerkiksi vuonna 2010 palkkoja yhteensä euroa. Vietämme lokakuuta kymmenettä kertaa Kierrätysviikkoa. Se on aina ollut sellainen meidän juttumme. Nyt on luvassa oikein ekstrahienoa ohjelmaa, lupaa jäteneuvoja Anu Syrjänen. Turun Ekotorilla kierrätetään kuitenkin vuoden jokaisena viikkona. Ihmiset ovat innostuneita ympäristöasioista ja toimintamme kasvaa koko ajan. Ympäristöaatteen sanotaan olevan aaltoliikettä ja minusta aallonharjat ovat joka kerta isompia. Kierrätyksen ja hyötykäytön vire on myönteinen, Anu Syrjänen miettii. Neuvonta keskeistä Turun Ekotori ja TSJ tekevät paljon yhteistyötä. Anu Syrjänen sanoo, että yhteistyö on mahdollistanut monia asioita, joita yhdistys ei olisi yksin voinut toteuttaa. Anun omasta työajasta noin puolet kuluu TSJ:n neuvojana erilaisissa tilaisuuksissa. TSJ ostaa palvelun Turun Ekotorilta. Ekotorilla on myös omaa jäteneuvontaa ja ympäristövalistusta. Neuvonnan lisäksi Turun Ekotorilla on kaksi myymälää. Toinen on Rieskalähteentiellä ja toinen Kirkkotiellä. Sähkölaitteita tarkastetaan ja puretaan Rieskalähteentien työpajassa. Sähkö- ja elektroniikkaromuja otetaan vastaan maksutta. Turun Ekotorilla on myös TSJ:n vaarallisten jätteiden eli ongelmajätteiden vastaanottopiste. Ekotori on aloittanut yhteistyön TSJ:n kanssa Topinojan Uusix-kontin tavaroiden vastaanottamisesta. Kisällit mestarien opissa Liedon Kisällikellari aloitti pienimuotoisesti vanhan kunnantalon alakerrassa 17 vuotta sit- ( 6 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

7 3 Turun Ekotorilla on TSJ:n vaarallisten jätteiden eli ongelmajätteiden vastaanottopiste. Krister Haapanen vastaa Ekotorin Vaarallisten jätteiden varastosta. Kierrätyksen ja hyötykäytön vire on myönteinen. ten, ja nyt toimimme kahdessa isossa hallissa. Toimintamme on laajamittaista eikä mitään näpertelyä. Myymme esimerkiksi huonekalua vuodessa. Käytetty kelpaa, kun se on kunnollista, kertoo jäteneuvoja Toni Tikkanen. Huonekalujen, astioiden ja muiden kotitaloustavaroiden lisäksi Kisällikellarissa otetaan vastaan runsaasti SE-romua. Kisällikellariin voi tuoda myös kotitalouksien vaaralliset jätteet ja metalli- ja rautaromua. Toni Tikkanen toteaa, että ihmiset tuovat mielellään heille vanhat sähkölaitteet, koska tietävät, että ne tarkastetaan ja ohjataan uudelleen käyttöön. Muutaman vuoden ajan SERin määrä kasvoi, mutta nyt määrä on vakiintunut. Liedon Kisällikellari ottaa vastaan myös Auranmaan lajitteluaseman Uusix-konttiin viedyt tavarat. Kisällikellari ei ota vastaan vaatteita eikä rakennusmateriaaleja. Haluamme profiloitua kierrätyskeskukseksi, jossa tavarat korjataan mahdollisuuksien mukaan, eikä kaikkea toimiteta vain materiaalihyötykäyttöön. Kolmasosa kierrätysmyymälämme tuloista tulee kunnostetuista laitteista, Toni Tikkanen muistuttaa. Meillä on nimemme mukaisesti mestarikisälli-ajattelu käytössä esimerkiksi työllistämistoimintaan liittyvässä SERin vastaanotossa ja käsittelyssä. Kokeneemmat ohjaavat uusia. Kisällikellarissa on parhaimmillaan 40 henkeä töissä erilaisissa työsuhteissa. Kisällikellarissa on nyt taitavaa väkeä, ja esimerkiksi huonekaluja on voitu kunnostaa aikaisempaa enemmän. Lisäksi puupajassa on valmistettu kierrätysmateriaaleista uusia huonekaluja ja tarve-esineitä. Myös Liedon Kisällikellari tekee neuvontayhteistyötä TSJ:n kanssa. Toni Tikkanen tunnetaankin seudulla kompostitohtorina, joka auttaa monenlaisissa kompostointipulmissa. Neuvontaa annetaan myös muun muassa kouluissa, päiväkodeissa ja yhdistysten tai yksityisten järjestämissä tilaisuuksissa. TSJ:n toiminnan yksi keskeisimmistä osaalueista on maksuttoman jäteneuvonnan tarjoaminen osakaskuntien kotitalouksille ja taloyhtiöille. Kompostitohtori Toni Tikkanen neuvoo kompostointipulmissa. Kaavat koristavat tuunattua pöytää Liedon Kisällikellarissa. Turun Ekotorin myymälässä tavara kiertää nopeasti. Myös Liedon Kisällikellarissa on huomattu, että hyväkuntoiset kodinkoneet löytävät nopeasti uuden kodin. 4 KUVA: TSJ KUVA: TONI TIKKANEN ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 7 )

8 Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen Pieniä tekoja: "Käytän muovipussin sijasta kangaskasseja, koska ne kestävät paljon kauemmin." "Jos tarvitsen kotiini huonekaluja, etsin ensin käytettyjä vaihtoehtoja." "Purin vanhan ja rikkinäisen nojatuolin palasiin ja kaiken pystyi kierrättämään. Aikaa kului monta tuntia, mutta kyllä kannatti nähdä se vaiva." "Ostan 80 % vaatteistani käytettynä." Riemu ei vaadi roinaa Lähes kolme ja puoli vuotta kestänyt Kelaa!-hanke päättyi kesällä. Kestävän kulutuksen ja materiaalitehokkuuden edistämiseen tähtäävä toiminta jatkuu kuitenkin arjen teoissa niissä pienissä, joilla voi olla suuri vaikutus. Riikka Leskisen pieni arjen teko on työmatkapyöräily. ( 8 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

9 Kelaa!-hanketta vetänyt Riikka Leskinen toteaa kuluneiden vuosien olleen kiireistä aikaa. Työt aloitettiin keväällä 2008 ja loppuraportteja on kirjoitettu loppukesän aikana. Tapahtumia ehdittiin järjestää yli 200, joihin osallistujia kertyi yli Kestävän arjen avaimet -näyttely on esillä VALONIAssa edelleen ja sen osia on myös lainattavissa. Kuntien, kuluttajien ja yrittäjien kanssa tehtävä työ kestävän kuluttamisen puolesta jatkuu edelleen, ja myös tapahtumia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, kertoo Riikka Leskinen. Ihmisten kohtaaminen on ollut yksi tärkeimmistä asioista. Tarkoituksenamme on ollut tavoittaa mahdollisimman paljon niitä ihmisiä, jotka eivät ehkä muutoin osallistuisi tällaisiin tapahtumiin. Toivottavasti osallistuminen on ollut elämys ja tapahtumista on jäänyt hyvä mieli. Riikka Leskinen korostaa, että kestävä kuluttaminen on positiivinen asia. Elämästä saa nauttia, mutta se ei tarkoita, että ostaminen ja tavara tekisivät onnelliseksi. Hankkeen tunnukseksi nousi nopeasti ajatus: Riemu ei vaadi roinaa! Tällä teemalla on ollut hyvä hillitä ilmastonmuutosta sekä edistää kestävää kulutusta ja materiaali- ja energiatehokkuutta. VALONIAn ja Lahden seudun ympäristöpalvelujen yhteisesti toteuttaman hankkeen rahoitus tuli Euroopan aluekehitysrahastosta. Turun Seudun Jätehuolto on ollut aktiivinen paikallinen kumppani hankkeessa. Olemme järjestäneet TSJ:n kanssa tilaisuuksia ja heidän tietämystään on käytetty teemojen ideoinnissa ja esimerkiksi mökkeilijöille suunnatun oppaan tekemisessä. Ruoka-aineisiin on käytetty runsaasti luonnonvaroja, jotka kuluvat täysin hukkaan jos ruoka heitetään roskiin. Lähiruoka ja sesongit esiin Yksittäisten kuluttajien lisäksi hankkeen kohderyhminä ovat olleet pk-yritykset ja julkisen hallinnon hankinnoista päättävät työntekijät. Yrityksissä ja kunnissa päätöksiä tehdään monien seikkojen pohjalta, mutta uskon, että toiminnallamme on myös ollut vaikutusta. Turkulaisten ravintoloiden kanssa yhdessä toteutettu lähiruokamerkin lanseeraaminen on konkreettinen esimerkki, miettii Riikka Leskinen. Yhdeksän ravintolaa on sitoutunut tarjoamaan alku-, pää- ja jälkiruokavaihtoehdon, jossa on 80 prosenttia joko lähi- tai luomutuotettuja raaka-aineita. Myös sesongit otetaan valinnoissa huomioon. Riikka Leskinen kertoo, että Kelaa!-hankkeeseen liittyen on järjestetty myös kuntien ruokapalvelujen edustajien kanssa tilaisuuksia, joissa on mietitty, miten hankinnoissa voisi aikaisempaa enemmän ottaa esimerkiksi ilmastonäkökohdat huomioon. Ratkaisuja on myös löydetty. Tärkeä toimintamuoto ovat olleet monet työpajat, joita on järjestetty kymmeniä erilaisia. Niihin on myös osallistunut runsaasti väkeä. Työpajoissa olemme voineet tarjota mahdollisuuden itse tekemiseen ja uusien asioiden kokeiluun. Olemme valmistaneet esimerkiksi koruja, kunnostaneet huonekaluja ja tuunanneet vaatteita, Riikka Leskinen toteaa ja esittelee työpajassa tekemäänsä, vanhoista napeista koostettua helminauhaa. Pidän tätä tosi usein. Palvelujen suosiminen Jätteet ja varsinkin niiden synnyn ehkäisy on yksi teemoista. Kelaa!-hankkeessa ei ole varsinaisesti opeteltu lajittelemaan, vaan on mietitty, voisiko jo hankintavaiheessa luopua jostakin. Tai ostaako esimerkiksi lahjaksi tavaran sijasta palveluja. Emme halua varoittaa sormi pystyssä, ettei saa ostaa mitään, koska sehän ei palvele alueen yrittäjiäkään. Kokonaisuutena ajateltuna paikallisten palveluyrittäjien ja elintarvikealan yrittäjien toimintaa voi tukea paremmin, kun ei osta tuontiruokaa ja turhia, kertakäyttöisiä tavaroita. Kestävä kulutus on kaikkien etu. Pieniä tekoja: Lihaa vai kasviksia? Kasvisten suosiminen säästää luonnonvaroja. Arjen pieniä tekoja Hankkeeseen liittyvä Pieniä tekoja -kampanja ja sen nettisivusto antavat puheenvuoron tavallisille kuluttajille. Ihmiset saavat sivustolla kertoa omista pienistä valinnoistaan. Näistä ehdotuksista monet liittyvät suoraan tai välillisesti jätteen synnyn ehkäisyyn ja lajitteluun. Tärkeä yksittäinen asia hankkeessa on ollut se, ettei ruokaa saisi ostaa turhaan. Ruokaaineisiin on käytetty runsaasti luonnonvaroja, jotka kuluvat täysin hukkaan jos ruoka heitetään käyttämättömänä roskiin. Luonnonvarojen kannalta olisi hyvä suosia kasviksia ja vähentää lihan kulutusta. Riikka Leskinen toteaakin, että hänelle itselleen henkilökohtaisesti mieleen jäänyt ja omaa käyttäytymistä selvästi muuttanut asia on, ettei hän osta ruokaa yli tarpeen. Suunnittelemalla ostokset ja ateriat ja pitämällä jääkaapin järjestyksessä voi minimoida turhan ruuan määrän. Myös sesongin tuotteiden ostaminen on tullut tutummaksi, ja esimerkiksi talvella perheessä syötiin runsaasti kaalista valmistettuja aterioita. Olen myös ommellut vanhoista pyyhkeistä ja vaatteista pieniä lappusia, joilla on helppo pyyhkäistä vaikkapa lapsen suu. Näin talouspaperia ei tarvita ja lappuset on helppo puhdistaa muun pyykin mukana, vinkkaa Riikka Leskinen. Jos jokainen vaihtaa 1 hehkulampun energiansäästölamppuun, säästyy vuoden aikana 1 hlöllä varsinaisuomalaisilla suomalaisilla yhteensä sähköä 49,3 kwh 23 GWh 261 GWh hiilidioksidipäästöjä 9,86 kg kg kg rahaa 4,93 euroa 2,27 milj. euroa 26 milj. euroa Jos ruokaa ei laiteta roskiin, säästyy viikon aikana keskimäärin 1 hlöllä varsinais-suomalaisilla suomalaisilla yhteensä luonnonvaroja 12 kg kg kg hiilidioksidipäästöjä 4 kg kg kg rahaa 3,5 euroa 1,61 milj. euroa 19 milj.euroa Lähde: ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 9 )

10 Joka kodin lajitteluopas Jäteneuvonta (pvm, mpm) Kierrätettävät jätteet kiinteistön tai kierrätyspisteen jäteastioihin Rivi- ja kerrostalojen jätepisteissä on omat astiat ke räysmetallille, -lasille ja -paperille. Monissa kerrostaloissa kerätään myös keräyskartonkia. Kierrätyspisteet (keräysmetalli, -lasi, -paperi, osassa myös kartonki) palvelevat pientaloasukkaita. Polttokelpoinen jäte ja kaatopaikkajäte Polttokelpoista jätettä kerätään kaikilla asuinkiinteistöillä. Polttokelpoisesta jätteestä tuotetaan kaukolämpöä jätteenpolttolaitoksessa. Kaatopaikkajätteelle on oltava oma astia vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä. Pienkiinteistöissä asuvat voivat viedä lajitellun kaatopaikkajätteen itse jäteasemille. Ongelmajäte on vaarallinen jäte Ongelmajätteen nimi muuttuu vaaralliseksi jätteeksi jätelain uudistuksen yhteydessä. Uusi nimi kuvaa aiempaa paremmin kyseisen jätteen laatua: vaarallinen jäte on ihmiselle ja ympäristölle haitallista tai myrkyllistä. Kemikaalien varoitusmerkit ovat myös muuttumassa oranssipohjaisista merkeistä valkopohjaisiksi. Uudet merkit ovat sivuilla 4 ja 16. Vaarallinen jäte vastaanotetaan nykyisissä ongelmajätteiden vastaanottopaikoissa. POLTTOKELPOINEN JÄTE Kodin kierrätyskelvoton, palava talousjäte: zmuovipussit ja -pakkaukset, esim. kahvipussit, margariinirasiat ja pesuainepullot zstyroksipakkaukset zlikaiset kartonki-, pahvi- ja paperipakkaukset zvaipat ja muut hygieniatuotteet zsiivousjätteet, kuten pölynimurin pussit zrikkinäiset vaatteet ja kengät zlemmikkien puupohjaiset kuivikkeet zcd-levyt, video- ja c-kasetit zruokajäte ja kasvien osat, ellei ole kompostoria tai biojäteastiaa. KAATOPAIKKAJÄTE Vain palamattomat tai polttoa haittaavat jätteet: zlasi- ja posliiniastiat, keramiikka zrikkoutuneet peilit, ikkuna- ja hyllylasi zhehkulamput (ei loiste- tai energiansäästölamppuja) zkukkamulta ja kissanhiekka zpvc-muovi, kuten sadeasut, kerniliinat, mapit, muovitaskut, puhallettavat lelut ja patjat. PVC-pakkauksen tunnistat oheisesta merkistä. Ei ruokajätettä tai muuta biohajoavaa kaatopaikalle! KERÄYSMETALLI zhuuhdellut säilyketölkit ja metallipurkit zalumiinivuoat ja -foliot zmetallikannet ja -korkit zvanhat kattilat ja paistinpannut ztyhjät, paineettomat aerosolitölkit ztyhjät maalitölkit zpienet koneen osat. Suuret esineet Fakta jätekeskuksiin tai lajitteluasemalle. Alumiiniset juomatölkit kauppojen palautusautomaatteihin. KERÄYSLASI Ainoastaan pakkauslasi: zlasitölkit ja -pullot zpoista kannet ja korkit. Ei lasiastioita, posliinia, keramiikkaa, koriste-esineitä, lamppuja, peilejä, ikkuna lasia, autojen tuulilaseja. Pantilliset juomapullot kauppaan tai Alkoon. KERÄYSPAPERI zsanoma- ja aikakauslehdet zmainokset zkirjekuoret zpuhelinluettelot zkirjat ilman kansia z kopiopaperit ja valkoiset piirustuspaperit.! Ei pahvia, ruskeita paperikasseja, kartonkia tai lahjapaperia. Ei muovikasseja tai naruja. ( 10 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

11 Omatoimisesti hoidettavat jätteet SUURIKOKOISET JÄTTEET Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema: zmaksutta metalliesineet zepäpuhtaat metallitynnyrit (200 l) 35 e zpatjat ja pehmustetut huonekalut, pienet 7,50 e, isot 12,50 e zhenkilöautojen renkaat 2,5 e/kpl zjauhesammuttimet 5 e/kpl KERÄYSKARTONKI Puhtaat aaltopahvit ja kartongit: zmaito-, piimä- ja mehutölkit zkartonkiset jogurttitölkit ja jäätelöpakkaukset zmuro-, keksi- ja makeispaketit zkertakäyttöastiat ja käärepaperit zmunakennot ja kartonkihylsyt zsokeri- ja jauhopussit zpahvilaatikot. Huuhdo ja valuta likaiset pakkaukset, litistä ja pakkaa tiiviisti sisäkkäin. Polttokelpoiseen jätteeseen, jos ei ole omaa keräysastiaa tai -pistettä lähistöllä. BIOJÄTE zruoantähteet zhedelmien ja vihannesten kuoret zkahvinporot (suodatinpussi saa olla mukana) zteen lehdet, teepussit ztalouspaperit zkukkamulta ja kasvien osat. Jos kiinteistöllä ei ole kompostoria tai biojäteastiaa, on biojäte polttokelpoista jätettä, multa kaatopaikkajätettä. Vastaanottopaikkojen yhteystiedot ovat lehden takakannessa. VAARALLINEN JÄTE eli kodin ongelmajäte otetaan vastaan maksutta: zmaalit, lakat, liimat, liuottimet zöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet zjäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet ztorjunta-aineet zvalokuvauskemikaalit zelohopeaa sisältävät mittarit zkemikaalit, joissa on oranssi tai punavalkoinen varoitusmerkki. TSJ:n vastaanottopaikat: Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema, Turun Ekotori (Kirkkotien piste), Raision Ekotori, Kaarinan kierrätyskeskus, Liedon Kisällikellari sekä Yrjö Ympäristöauto. zlääkkeet ja kuumemittarit apteekkeihin. zparistot ja akut niitä myyviin liikkeisiin ja TSJ:n vastaanottopaikkoihin (ks. yllä). zilotulitteet ja hätäraketit myyjille tai oman alueesi poliisilaitokselle. SE-ROMU Kokonaiset laitteet otetaan vastaan maksutta: zkylmälaitteet zhellat, pesukoneet ztelevisiot, stereot zatk-laitteet zpienelektroniikka, kuten puhelimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, sähkövatkaimet, hiustenkuivaajat zvalaisimet, loisteputket ja energiansäästölamput. Vastaanottopaikat: Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema, Ekokaarina, Liedon Kisällikellari, Turun ja Raision ekotorit sekä Turun Ekopaja. Kierrätyskeskukset ottavat vastaan hyväkuntoisia huonekaluja. Vanhat autonrenkaat otetaan maksutta vastaan rengasliikkeissä, vanteiden poistosta veloitetaan. KAATOPAIKKAJÄTE Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema: zkaatopaikkajäte 29 e/m 3 tai 5,80 e/200 l säkki zpientalon kaatopaikkajäte 1 e/jätepussi. RAKENNUS- JA REMONTTIJÄTE Vastaanotto Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksilla sekä Auranmaan lajitteluasemalla: zmaksutta kuormalavat, kyllästetty puu (1 m³), metallit, puhtaat ikkunalasit ja maa-ainekset zpuujätteet ja puupohjaiset levyt, 7,50 e/m 3 zbitumijäte, esim. kattohuopa 29 e/m 3 tai 5,80 e/200 l säkki zlavuaarit 5 e, wc-pytyt 10 e zbetonijätteet 12 e/m 3 ztiilet 12 e/m 3 zlaatat ja kaakelit 12 e/m 3, alkaen rikkinäiset laatat kaatopaikkajätteenä zmuovi, 12 e/m 3 tai 2,40 e/200 litran säkki zpolttokelpoinen jäte, 22 e/m 3 tai 4,40 e/200 litran säkki zkaatopaikkajäte 29 e/m 3 tai 5,80 e/200 litran säkki zasbestijäte muoviin pakattuna alle 100 kiloa = 10 e zpuitteelliset ikkunat 2,5 e/kpl. PIHASIIVOUS- JA PUUTARHAJÄTE Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema: zmaksutta puhdas hiekoitushiekka ja risut pienasiakkailta zharavointijätteistä, esim. lehdistä, veloitetaan 5 e/m 3 zomenat 1,50 e/40 l eli 1 5 ämpäriä. Pihasiivousjätettä ei laiteta kaatopaikkajäteastioihin astian ylipainon ja rikkoutumisvaaran takia. Hiekka ja märkä puutarhajäte haittaavat myös jätteenpolttolaitoksen toimintaa. ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 11 )

12 Sekoitetaan vielä vähän syvemmältä, hoitaja Robert Lemberg (vas.) ehdottaa. Asukas Stefan Peltonen ja muut asukkaat osallistuvat aina arjen tehtäviin ja pieniin ekotekoihin. Hoitoyksikön arjessa siivu ekologisuutta Stefan Peltonen hakee keittiön jätekaapista päivän ruokailun tähteet - on taas aika käydä viemässä jätteet keräysastioihin ja kompostoriin. Hyddanin arkeen kuuluu asukkaiden huolenpidon lisäksi luonnollisena osana jätteiden lajittelu ja kompostointi. Jätehuoltoaskareet tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Teksti: Tuuli Meriläinen Kuvat: Mika Okko Kårkullan hoitokoti sijaitsee Paraisilla luonnon keskellä. Yksikkö Hyddanissa on nyt seitsemän asukasta. Ympäristöasiat otetaan yksikössä huomioon joka päivä, hoitaja Isabella Gröndahl- Engström kertoo. Olemme kompostoineet jo lähes 10 vuotta ja lajittelemme jätteet tarkasti, hän jatkaa ja nostaa toimistopöydän alta paperia ja paristoja varten olevat laatikot. Olemme myös muun muassa mitanneet sähkön kulutusta ja seuranneet jätteiden määriä punnitsemalla. Toiminta on Isabellan mukaan pitkälti läh- tenyt käyntiin hoitaja Jan Lindgårdin aloitteesta. Luonnonvarojen säästäminen ja ekologisuus on aina kiinnostanut Lindgårdia. Hän on työskennellyt aktiivisesti, jotta hoitokodin toiminta olisi mahdollisimman kestävää. Hän oli mukana perustamassa Kårkullan ympäristöryhmää vuonna Säännöllisesti kokoontuvassa ryhmässä on mukana edustaja jokaisesta yksiköstä. Yksiköillä on ollut mahdollisuus itse kehittää toimintaansa ekologisempaan suuntaan, mutta vastuu on pitänyt kantaa itse, Lindgård kertoo. Kehittäminen on ollut helppoa, kun alkutilanne oli nolla. Nyt Kårkullan alueella on kolme yhteistä jätepistettä, joissa on astiat paperille, kartongille, lasille, metallille ja paristoille. Jokaisen yksikön lähistöllä on astiat myös polttokelpoiselle jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Kårkullan huoltoyksikkö ottaa lisäksi vastaan sähköromut, metalliromun ja vaaralliset jätteet ja toimittaa ne eteenpäin jätekeskuksiin. Kaksi yksikköä on oma-aloitteisesti ottanut käyttöön kompostorit ruoantähteiden kompostointiin. Aprikoosipuurosta mullaksi Stefan Peltonen vie biojätesangon pihan kompostoriin yhdessä hoitaja Robert Lembergin ( 12 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

13 Pääasia on, että toimintavoista sovitaan sisäisesti ja ne otetaan huomioon arkipäivän askareissa. Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen kanssa. Kompostorista nousee lämmin höyry kantta avatessa. Munankuoret, kahvipurut ja leivänpalat sekoitetaan massaan talikolla, ja väärään astiaan mennyt viilipurkki noukitaan talteen. Lämpöeristetty, myös talvella toimiva kompostori on lahja TSJ:ltä. Se on toiminut loistavasti vuoden 2011 alusta, jolloin se tuotiin paikalleen. Lemberg sekoittaa säännöllisesti hiukan sahanpurua kompostiin, jottei massasta tulisi liian kosteaa. Meillä on ollut aikaisemmin käytössä vain itse kasattuja kompostoreita ja kompostikehikoita, Lindgård kertoo. Hyddan osallistui keväällä 2010 jätteen määrän seurantakokeiluun, jonka aikana selvisi, että biojätteen viikoittainen määrä vaihtelee 5 kilosta 14 kiloon. Tähteiden määrä riippuu paljon ruokalistasta. Mango-aprikoosipuuro ei kuulu asukkaiden suosikeihin, Gröndahl-Engström kertoo. Kompostorista saatava massa on tähän asti käytetty Hyddanin omassa puutarhassa. Kypsä kompostimassa on peitetty muovilla ja sen päälle on istutettu kesäkurpitsan taimia tai sitä on käytetty kukkaruukuissa. Vapaaehtoisuus a ja o Kaikki jätehuoltoaskareet tehdään yhdessä asukkaiden kanssa, mutta ketään ei pakoteta mukaan. Lindgård toteaa, että lajitteluhan perustuu omaan tahtoon myös Hyddanin ulkopuolisessa elämässä. Lajittelun ymmärtäminen tai siitä selviytyminen ei ole tuottanut vaikeuksia. Olen käynyt hyviä keskusteluja asukkaiden kanssa aiheesta. Välillä on voinut olla vaikea ymmärtää, että ohjeista pitää joskus joustaa. Esimerkiksi sitä, että liian likaista foliota ei laiteta metallinkierrätykseen. Sertifiointi haaveena Ympäristöryhmän yhtenä toiveena on ollut ympäristötyön sertifiointi, jotta työ saisi ansaitsemansa arvostuksen. Prosessi saatiin alkuun, mutta sertifiointijärjestelmä puuttuu. Meidän kaltaisille toimijoille ei oikein ole mitään kevyttä ympäristöärjestelmää. Tarvitsisimme samantapaisen järjestelmän kuin kouluille ja päiväkodeille kehitetty Vihreä Lippu -ohjelma on. ISO-sertifiointijärjestelmät ja muut vastaavat ovat kalliita ja turhan raskaita näin pienelle yksikölle. Hyddanin tapaiset yksiköt joutuvat siis soveltamaan valitsemiaan kriteerejä ja kehittämään niitä tarpeisiinsa sopiviksi. Ekologisuus ei sinänsä kaipaa sertifikaattia, vaan pääasia on, että toimintatavoista sovitaan sisäisesti ja ne otetaan huomioon arkipäivän askareissa. Suosittelen ehdottomasti kompostointia ja ympäristöasioiden kehittämistä myös muissa vastaavissa hoitokodeissa, Lindgård painottaa. Omat ja asukkaiden ahaa-elämykset ovat palkitsevia. Hoitokodin alueelta löytyy useita siistejä kierrätyspisteitä. Jätteet kannetaan osastoilta kätevästi vanhoissa pesuainepakkauksissa. Paristojen ja kierrätyspaperin lajittelu ei tuota ongelmia kun astioissa on selkeät opasteet. Kårkullan kuntayhtymä Kårkullan hoitokoti Paraisilla on osa Kårkullan kuntayhtymää. Kårkullasta kunnat ostavat palveluita joita eivät itse tuota, kuten kehitysvammaisten erityishoitoa ja päihdehoitoa ruotsin kielellä. Kuntayhtymään kuuluu yli 90 toimipistettä. Paraisten yksiköissä on yhteensä noin 90 asukasta. Lähde: ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 13 )

14 Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen Vanhaa voi arvostaa Katja Bonnevier vaalii vanhaa kauneutta Korppoon Österretaisissa sijaitsevan talonsa korjauksessa. Hän kuuntelee talonsa henkeä ja hengitystä ja restauroi sitä hiljaa ja harkiten, rakennusmateriaaleja kierrättäen. Loppukesän aurinko paistaa lämpimästi Katjan talon pihalle ja luo varjoja vanhojen omenapuiden alle. Keskipäivän helteessä ei uskoisi, että syksy on tulossa. Katja on kuitenkin jo varautunut syksyyn ja kertoo talon korjauksen etenevän niin, että ikkunat on saatava paikoilleen ennen syysmyrskyjä. Hän on restauroinut vuonna 1926 valmistuneen talon alkuperäisiä ikkunoita pihaverstaassaan. Onneksi vain muutama ikkuna on pitänyt uusia kokonaan. Haluan säilyttää vanhaa, joten olen ottanut talteen myös ne poistetut 70-luvun ikkunat. Niistä voi tehdä myöhemmin vaikka kasvihuoneen, Katja suunnittelee. Olen purkanut seiniä varovasti, ja saanut talteen kokonaisia seinälevyjä, joissa on vanhaa tapettia. Ajattelin, että huoneissa voisi olla aina yksi seinä tai seinän osa vanhaa ja muut uutta. Muovimattojen alta paljastuivat kauniit lattialankut. Lattiat nostettiin ylös, ja koska vanha eriste oli hyväkuntoista, olen vain lisän- nyt sahanpurua ja kuituvillaa eristeeksi. Eteläpäädyn seinä jouduttiin purkamaan. Osa hirsistä vaihdettiin ja kuitulevyä käytettiin eristeenä siellä, missä piti täyttää pienempiä koloja. Korjatessa tutustuu taloon Katja asui aiemmin kerrostalossa Paraisilla ja kävi töissä Korppoossa. Hän oli miettinyt talon hankkimista, mutta sopivaa ei ollut osunut kohdalle. Vuosi sitten kesällä onnisti ja vanha talo ja kunnostaja löysivät toisensa. En etsinyt ihan näin paljon korjausta vaativaa taloa, mutta nyt olen havainnut, että tämä on unelma. Olen korjatessa tutustunut taloon ihan eri tavalla. En ole rakennusalan ammattilainen, mutta opin koko ajan lisää. Haluan tehdä mahdollisimman paljon vanhoilla työtavoilla ja käyttää samoja materiaaleja, mitä talossa on alun perin ollut. Lähiasemalle ja Rauhalaan Mutta kertyy rakennustyömaalta jätettäkin, vaikka tarkasti kierrättää ja säilyttää. Katja on vienyt esimerkiksi talon eteläpäätyä verhoilleet mineriittilevyt Korppoon lajitteluasemalle. Sinne on päätynyt myös vanhoja eristeitä ja käyttökelvotonta puuta. Vanhoja muovimattoja Katja aikoo käyttää remonttisuojina ja on heittänyt vain huonoimmat pois. Korppoon oman aseman lisäksi Katja on vienyt rakennusjätteitä Rauhalan jätekeskukseen. Lajitellut jätteet on ollut kätevä ottaa mukaan ja viedä Paraisille ohi mennessä. On hyvä, että lähelläkin on lajitteluasema, mutta Rauhalan laajemmat aukioloajat ovat usein sopineet hyvin muuhun liikkumiseen. Nyt Katja kokeili Topinojalta vuokrattavaa remppakärryä ja suursäkkejä. Niihin oli helppo koota ja kuljettaa erilaiset jätteet. Vanhasta talosta löytyy monta kerrosta tapetteja. Katja Bonnevier aikoo säästää ainakin joitakin levynpalasia sisustuselementteinä. Haluan tehdä mahdollisimman paljon vanhoilla työtavoilla. Katja Bonnevier kunnostaa verstaassaan talon vanhoja ikkunoita. Talon entinen asukas oli veneenrakentaja, joten sopiva työtila oli valmiina pihalla. ( 14 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

15 Lajittelusta säästöä Rakennustyömaalla ja ihan kotoisessa remontissakin säästää monta euroa, kun lajittelee syntyvän rakennusjätteen. TSJ tarjoaa uutta palvelua lajittelua helpottamaan. TSJ:llä on Topinojan jätekeskuksessa vuokrattavana remppakärry. Kärryn voi vuokrata myös muiden kuin remonttijätteiden kuljettamiseen. Kärryn mukana saa kolme puolen kuution kokoista suursäkkiä, joihin on helppo lajitella erikseen esimerkiksi pakkausmuovit, eristevillat ja kipsilevypalat sekä paperitapetit ja likaiset paperit ja pahvit. Säkit on helppo tyhjentää ja ne säästävät myös lajitteluaikaa, kertoo palvelusuunnittelija Marko Kokkonen TSJ:stä. Kun rakentaessa tai remontoidessa on säästeliäs materiaalien kanssa ja lajittelee esimerkiksi purkujätteen, voi pienelläkin työmaalla saada aikaan yllättävän isoja säästöjä. Jos kaiken mättää vain yhteen kuormaan ja maksaa siitä kaatopaikkajätteen hinnan, ovat kustannukset aivan eri luokkaa kuin lajitellun kuorman. Ennen remontin tai rakentamisen aloittamista on hyvä käydä tutustumassa lähimpään jätekeskukseen tai lajitteluasemaan. Enää ei peräkärrykuormaa vain kaadeta kaatopaikan penkkaan, vaan kaikille jätteille on oma lavansa. Lajittelu on hyvä tehdä jo kotona, niin tyhjentäminen asemalla sujuu helpommin, suosittelee Marko Kokkonen. Lajitteluohjeisiin ja jätteen vähentämisvinkkeihin voi tutustua myös netissä: Remonttikärryn vuorokausivuokra on 28 euroa. Pelkkiä säkkejä voi vuokrata 7,50 eurolla kappaleelta. Jos suursäkin haluaa omaksi, on hinta 20 euroa. Jätemaksu ei sisälly hintaan. Rakennus- ja remonttijätteiden hinnat löytyvät sivulta 15. Maksutta otamme vastaan esimerkiksi metalliromua, tasolasia, kuormalavoja, pienen määrän kyllästettyä puuta ja tietysti vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet. Maksuttomia ovat myös esimerkiksi pakkauspahvit ja kartongit, kertoo Marko Kokkonen. TSJ:n remppakärryyn ja suursäkkeihin on kätevää lajitella remonttijätteet jo valmiiksi. Katja Bonnevier on vienyt jätteitä Topinojan lisäksi läheiselle Korppoon lajitteluasemalle ja Paraisten Rauhalaan. ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 15 )

16 Kodin vaaralliset jätteet Kodin vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet vastaanotetaan maksutta Yrjö-autossa ja kiinteissä vastaanottopaikoissa: Vanhat merkinnät MYRKYLLINEN VÄLITÖN MYRKYLLISYYS Uudet merkinnät KROONINEN TERVEYSHAITTA Topinojan jätekeskus, Turku Isosuon jätekeskus, Raisio Rauhalan jätekeskus, Parainen Auranmaan lajitteluasema, Tarvasjoki Kaarinan kierrätyskeskus Liedon Kisällikellari Raision Ekotori Turun Ekotori, Kirkkotien piste. Yhteystiedot lehden takakannessa. HAITALLINEN TERVEYSHAITTA Suuret määrät vaarallisia jätteitä vastaanotetaan jätekeskuksissa. Ilmoita tuonnista jätekeskukseen etukäteen, kiitos! Vaarallisia jätteitä sisältävistä metallitynnyreistä veloitetaan käsittelymaksu 35 euroa/kpl. SYÖVYTTÄVÄ Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä ovat haitallisia tai vaarallisia luonnolle ja ihmisille. Vaaralliset jätteet on vietävä niille tarkoitettuun keräykseen. Niitä ei saa laittaa tavalliseen jäteastiaan eikä kaataa viemäriin tai maahan. Kotitalouksilta vastaanotetaan maksutta: elohopeaa sisältävät mittarit voimakkaat puhdistusaineet jäteöljy öljynsuodattimet, öljyiset trasselit bensiini, polttoöljy, petrooli jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet maali- ja lakkajätteet, liuottimet torjunta-aineet valokuvauskemikaalit kemikaalit, joiden pakkaus ten kyljessä on varoitusmerkki lääkkeet, jotka apteekit ottavat vastaan paristot ja akut, joita myös myyjät ottavat vastaan pienet kertakäyttöiset kaasupullot. SYÖVYTTÄVÄ HAPETTAVA SYTTYVÄ HAPETTAVA SYTTYVÄ Loistelamppuja ja energiansäästölamppuja vastaanotetaan SE-romujen keräyspaikoissa ja vaarallisten jätteiden vastaanottopaikoissa. HÄTÄRAKETIT JA ILOTULITTEET VIEDÄÄN MYYJILLE TAI OMAN ALUEESI POLIISILLE. TÄYTETTÄVÄT KAASUPULLOT PALAUTE- TAAN MYYJILLE. YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN YMPÄRISTÖVAARAT YMPÄRI AUTO YRJÖN AIKATAULU 1 YRJÖ AUTON AIKATAULUT Pysähdys.paikoilla, jotka on merkitty symbolilla ö, on paikalla myös öljyauto, joka imee hyvälaatuisen jäteöljyn tynnyreistä. Yrjö ottaa vastaan vain pieniä eriä vaarallisia jätteitä, esimerkiksi jäteöljyä vain kanistereissa. Suuret erät vaarallisia jätteitä tulee viedä jätekeskuksiin. Jos jäteöljyä on varastossa vähintään 400 litraa, voi noudon tilata numerosta AURA HORSMANMÄKI Hongistontie, nuorisotalo, kierrätyspiste KE KUUSKOSKI Huuskantie, Yhtenäiskoulun P alue, kierrätyspiste LA ö KE SIMOLA Käyräntie, koulun kenttä, kierrätyspiste LA ö KE KE TO SÄÄSTÖKALLIO Sillankorventie/Valtatien risteys, kierrätyspiste KE KAARINA EMPO Kauppatie 2, Nuorisotalon P alue, kierrätyspiste KE MA HADVALA Hakatie, Moskalanmäki P alue, kierrätyspiste TO HARVALUOTO Harvaluodontie/Uudentalontie KE TO HOVIRINTA Hovirinnantie 5, Euromarket, kierrätyspiste KE KAVALTO Kavaltontie, kuivurin piha KE TO LITTOINEN Tallakatu Littoisten monitoimitalo, kierrätyspiste KE MA Männistömäki Mäenpääntie, kierrätyspiste TO Niemenkulma Toivonlinnantie, matonpesupaikka, kierrätyspiste KE TO PIIKKIÖ keskusta Lukkarintie 1, K Market, kierrätyspiste TO PIISPANRISTI Kairiskulmantie 3, Prisma, kierrätyspiste KE RAADELMA Juliantie 1, kierrätyspiste KE TO RAVATTULA Reivikatu Citymarket, kierrätyspiste KE MA ( 16 ENTISESTÄ ENEMMÄN ) ö öljyauto paikalla

17 TEPPALA Sipiläntie, kesäteatterin P alue, kierrätyspiste TO TOIVONLINNA Toivonlinnantie 514, MTT tutkimuslaitos KE TO LIETO ILMARINEN Kisakedonpolku, Ilmaristen koulu, kierrätyspiste KE MA KESKUSTA Hanhenkaari, S Market, kierrätyspiste KE LIETO AS Helavuorentie, kauppa KE MA LA ö LITTOINEN Sippaantie 74, K Extra, kierrätyspiste KE MA Loukinainen Nenämäentie 2, Loukinaisten koulu, kierrätyspiste KE MA NUOLEMO Teollisuuskuja 1, nuorisotalo, kierrätyspiste LA ö RAUHANKYLÄ Pahkantie 1, kierrätyspiste KE MA YLISKULMA Liedonperäntie 7, baari, kierrätyspiste KE MA LA ö LÄNSI TURUNMAA ERSBY Simonbyn tienhaara, kierrätyspiste MA KE KESKUSTA POHJOINEN Rantatie, ST1 MA KE LIELAHTI Backasplan, kierrätyspiste MA KE SKRÄBBÖLE Rengastie 1, kierrätyspiste MA KE TENNBY Tennbyntie 29, Sale, kierrätyspiste MA KE Vikom, Nauvo TI TI MARTTILA KESKUSTA Härkätie 723, kirjasto, kierrätyspiste MA TO OLLILA Härkätie 1406, Nurmi Oy MA TO PRUNKILA Uudentalon kalustohalli MA TO MASKU ASKAINEN Keskusta Torikuja, tori KE HUMIKKALA Ruskontie 44, kioski, kierrätyspiste TO KALLELA Askaistentie 228, kierrätyspiste KE KESKUSTA Kurittulantie, Hemmingin koulu, kierrätyspiste TO TO KESKUSTA Paloasemantie, kierrätyspiste TO TO LEMU Keskusta Nelikontie, paloasema KE NIEMENKULMA Ohensaarentien kenttä TO TO PIUHA Piuhan kenttä, kierrätyspiste TO TO SEIKELÄ Aarnentie, Seikelän koulu, kierrätyspiste TO TAMMIALHO Tammialhontie, kierrätyspiste TO TO MYNÄMÄKI KARJALA Karjalankyläntie 114, Karjalan koulu KE MA KESKUSTA Nihattulantie, kierrätyspiste KE MA KETELINEN Valtasentie, Paloasema, kierrätyspiste KE MA KIVIKYLÄ Kivikyläntie 228, kierrätyspiste TO KE KIVISTÖNMÄKI Mäntytie/Arontie, kierrätyspiste TO KE LAAJOKI Karjalantie 1607, Urheilutalo, kierrätyspiste KE MA MIETOINEN KKO Kirkkotie 14, paloasema, kierrätyspiste TO KE MIETOINEN KKO Tavastilantie, Tavastilan koulu, kierrätyspiste TO KE PYHE Pyhäntie 2, kierrätyspiste TO KE TARVAINEN Karjalantie 10, Tarvaisten koulu, kierrätyspiste KE MA NAANTALI HAAPALA Haapalan Saaristotie yhteislaituri MA HORJA Iskolantie, koulu, kierrätyspiste MA JÄRVENSUU, Rajatie 1/Vähätalontie, kierrätyspiste MA KARVETTI Ruonan yhdystie Ukko Pekka MA MA KESKUSTA Tullikatu, Naantalin tori MA MA KIRKONSALMI Paltteentie, kierrätyspiste MA KULTARANTA Kultarannan koulu, kierrätyspiste MA MA LIVONSAARI Katajakaari, seurojentalo KE POIKKO Rymättyläntie, kierrätyspiste MA RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, Vanhatie 3, tori, kierrätyspiste MA TAIMO Nuhjalantie 8, kaupan piha, kierrätyspiste MA MA VELKUA Teersalo, p alue, kierrätyspiste KE VIIALA Ukko Pekantie, Käköläntien P alue, kierrätyspiste MA MA NOUSIAINEN KESKUSTA Torikuja Nousiaisten tori TO MA KOLJOLA Vahdontie urheilukenttä, kierrätyspiste TO MA ö öljyauto paikalla ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 17 )

18 NUTTURLA Makasiiniteatterin P alue TO MA Ojankulma Ruskontie 99, linja auton kääntöpaikka TO MA VALPPERI Valpperintie Valpperin koulu, kierrätyspiste TO MA PÖYTYÄ Auvainen Auvaistentie, koulu, kierrätyspiste TO TO Haveri Vuoritie, Haverin koulu, kierrätyspiste TO TO Heikinsuo Nahilantie, Heikinsuon koulu, kierrätyspiste KE MA Karinainen Väliläntie, Karinaisten koulu, kierrätyspiste KE MA Kirkonkylä seurankuntatalon P-paikka TO Kumila Kumilantie, Kaulanperän koulu TO TO KYRÖ Ollilantie, huoltoasema KE MA Rahkio Ollilantie/Parravahantie, ent. koulu, kierrätyspiste KE MA RIIHIKOSKI Yläneentie, huoltoasema TO TO RAISIO IHALA Tupatie, Ihalan kentän P alue, kierrätyspiste KE MA KAANAA Kaanaanrannantie 2, kioski, kierrätyspiste KE MA KAANAA Kaanaantie/Pesäpolku, kierrätyspiste KE MA Kerttula, Tenavakatu, urheilukenttä, kierrätyspiste KE MA Krookila Matarakatu, kierrätyspiste KE MA METSÄARO Lehtismäentie, kierrätyspiste KE MA NUORIKKALA Merituulenkatu, P alue, kierrätyspiste KE MA PASALA Kuloisten koulu, P alue, kierrätyspiste KE MA PETÄSMÄKI Honkakatu 3, Pirkon Tupa, kierrätyspiste KE MA TIKANMAA Kapponkatu 17, Tikanmaan liikekeskus KE MA VAISAARI Eeronkuja, Palolaitoksen edusta KE VARPPEENSEUTU Varppeenaukio KE MA VENHE Voudinkatu 5, Raisio Center KE MA RUSKO KESKUSTA Ohjaluodontie 1, K Kauppa, kierrätyspiste TO LA ö LAVAMÄKI Lavamäentie 671, Lavamäen kylätalo TO LA ö LÄHTEENMÄKI Viherkuja/Vahdontie TO MERTTELÄ Koulutie, Merttelän koulu TO LA ö PAAKKINEN Levolantie 36, kenttä, kierrätyspiste TO SILVOLA Valpperintie 294 TO LA ö UNTO Untontie, kierrätyspiste TO LA ö VALKIAVUORI Valkiavuorentie 1, kierrätyspiste TO TARVASJOKI HANKAANMÄKI Hämeen Härkätie 798, paloasema, kierrätyspiste MA TO KESKUSTA Hämeen Härkätie 623, Kunnanvirasto, kierrätyspiste MA TO TURKU HALINEN Gregorius IX tie 8, S Market KE MA HEPOKULTA Varkkavuorenkatu/Jahtilähteenkatu KE KE HIRVENSALO Slalomrinne, kierrätyspiste MA HUHKOLA Karhunaukio, kierrätyspiste TO MA HÄRKÄMÄKI Ieskatu/Vaulokuja TO KE ILPOINEN Lauklähteen P alue TO KE ISO HEIKKILÄ Otavanaukio TO KE ITÄHARJU Mielikinkatu 4, kierrätyspiste TO MA JÄKÄRLÄ Allaistenkatu/Haihuntie, kierrätyspiste KE KE TO JÄKÄRLÄ Talolankatu 75, Kauppakeskus Pilotti KE KE TO KAERLA Riitasuonkatu, kierrätyspiste KE MA KAKSKERTA Harjattulantie/Brinkhallintie, kierrätyspiste MA KAKSKERTA Kirkon P alue TI KAKSKERTA Vapparintie/Myllykyläntie MA KASTU Mullintien aukio KE KE KATARIINA Junginkatu 2 TO KE KESKUSTA Itäinen Rantakatu/Sotalaistenkatu MA KE KESKUSTA Kauppatori MA KE KESKUSTA Kurjenkaivon kenttä, Kaivokatu MA KE KESKUSTA Portsa Puutarhakatu, K Kauppa MA KE KESKUSTA Tehtaankatu/Piispankatu MA ( 18 ENTISESTÄ ENEMMÄN ) ö öljyauto paikalla

19 KESKUSTA Veistämön aukio, kenttä MA KE KESKUSTA Yrjönkatu MA KE KOHMO Rajaojankatu, kierrätyspiste TO MA KOIVULA Kataraistentie 7, S Market TO KE KUPITTAA Hippoksentie, P alue, kierrätyspiste KE KE KURJENMÄKI Kunnallissairaalantie, Citymarket P-alue KE KE KÄHÄRI Satakunnantie, Paalupaikka KE KE KÄRSÄMÄKI Hiidenkatu, urheilukenttä, kierrätyspiste KE MA LAUKKAVUORI Västäräkinpolku, Uimahalli KE KE LAUSTE Raadinkatu 7, koulu TO MA LUOLAVUORI Takamaantie 10, kierrätyspiste TO KE LÄNSIKESKUS Markulantie 150, Citymarket TO KE MAJAKKARANTA Kölikatu 2, S Market MA MOISIO Moision koulutie 27, ST1 huoltoasema KE KE TO MÄLIKKÄLÄ Viilarinkatu 3, Euromarket MA MÄLIKKÄLÄ Paaluttajantie 3, puisto, kierrätyspiste MA MÄNTYMÄKI Kunnallissairaalantie/Toivolankatu KE KE NUMMI Vanha Hämeentie 43, kierrätyspiste KE MA NÄTTINUMMI Vilkastuksenkatu 10, kierrätyspiste MA ORINIEMI Hevonkoivuntie MA PAATTINEN Auvaismäentien risteys TO KE PAATTINEN Paattistentie 998, kierrätyspiste TO LA ö KE PAATTINEN Säkyläntie/Kaarlejoentie, kierrätyspiste TO KE PAHANIEMI Suikkilantie/Aunelantie TO KE PANSIO Valmetinkatu, kierrätyspiste TO KE PERNO Hyrköistentie, Pernon kenttä MA PETRELIUS Ruiskatu 2, Uimahalli TO KE PIKISAARI Jakob Bremenin katu, kierrätyspiste MA PITKÄMÄKI Pitkämäenkatu, K Supermarket Manhattan KE KE POHJOLA Kähärintien kenttä, kierrätyspiste KE KE PUISTOMÄKI Eteläkatu /Puistomäenkatu, kierrätyspiste TO KE PÄÄSKYVUORI Talvitie 12, kierrätyspiste TO MA RAUNISTULA Virusmäentie, Tarmon teatterin P alue, kierrätyspiste KE MA RUNOSMÄKI Korjasmäenkatu 1, K Supermarket KE RUNOSMÄKI Stoltinkatu, koulun piha KE MA RUOHONPÄÄ Pirttilähteenkatu 2, kierrätyspiste MA RÄNTÄMÄKI Vanha Tampereentie 108, Prisma KE MA SATAVA Kakskerrantien kierrätyspiste MA SATAVA Venesatama MA SUIKKILA Varnankatu/Göteborginkatu TO KE TORTINMÄKI Säkyläntie 1330, tanssilavan P alue, kierrätyspiste TO KE UITTAMO Pulttikatu, kierrätyspiste TO KE VARISSUO Kousankatu, Itäkeskuksen parkkipaikka MA VARISSUO Kraatarinkadun päässä, koulu TO VASARAMÄKI Lehmusaukio, kierrätyspiste KE KE VÄTTI Jöllintie, Jöllinaukio KE KE YLIKYLÄ Vanha Wäinö Aaltosen koulu MA ö öljyauto paikalla ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 19 )

20 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY Ajurinkatu 2, 3. krs, TURKU puhelin avoinna ma pe 9 16 Palvelunumero (pvm, mpm) JULKINEN TIEDOTE, JAETAAN KAIKKIIN TALOUKSIIN OFFENTLIGT MEDDELANDE, DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL. TSJ:N TOIMIPISTEET: TOPINOJAN JÄTEKESKUS Pitkäsaarenkatu 7, Turku, puhelin Avoinna ma pe ISOSUON JÄTEKESKUS Isosuontie 137, Raisio, puhelin Avoinna ma 12 20, ti pe alkaen ma 12-19, ti pe RAUHALAN JÄTEKESKUS Sydmontie 173, Parainen, puhelin Avoinna ma 12 20, ti pe alkaen ma 12-19, ti, ke ja pe 10-17, to suljettu AURANMAAN LAJITTELUASEMA Aurantie 518, Tarvasjoki, puhelin Avoinna ma 9 16, to alkaen ma ja to Avoinna ma pe 10 18, la Länsi-Turunmaan saariston lajitteluasemista saa tietoa asiakaspalvelunumerosta Jätekeskukset ja lajitteluasema ovat avoinna vuodesta 2012 TURUN EKOPAJA alkaen mökkeilyn sesonkiaikana huhti syyskuussa kuukauden Haluatko lehden suomeksi/ruotsiksi, soita puh tai lähetä Rieskalähteentie viesti 74, puhelin 044 niin 700 lähetämme 7410 viimeisenä lauantaina klo sen sinulle. Om du vill ha tidningen på finska/svenska, ring tfn eller mejla Avoinna oss ma pe på så skickar vi den till dig. PARAISTEN KIERRÄTYSKESKUS Vuoritie 6, puhelin Avoinna ma 12 20, ti to 9 17, pe sekä joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo KIERRÄTYSKESKUKSET JA EKOTORIT: EKOKAARINA, SER-HALLI Asianajajankatu 2 4, puhelin (02) Avoinna ma to , pe KAARINAN KIERRÄTYSKESKUS Koristontie 1, puhelin Avoinna ma pe LIEDON KISÄLLIKELLARI Teollisuuskuja 2 A, puhelin (02) Avoinna ma, ke, to 9 16, ti 9 19, pe RAISION EKOTORI Purokatu 10, puhelin (02) Avoinna ma pe 9 19, la TURUN EKOTORI Kirkkotie 6-10, puhelin Rieskalähteentie 74, puhelin Kuljetuspalvelu kuljettaa sohvat ja sängyt TSJ tarjoaa kuljetuspalvelua kotien suurikokoisille jätteille. Esimerkiksi rikkoutuneet kylmälaitteet, huonokuntoiset huone kalut ja jätesäkit kulkevat sujuvasti noutopalvelun autossa maksua vastaan. TSJ:n noutopalvelu kuljettaa vain jätteitä Palvelu on kotitalouksien ja taloyhtiöiden käytössä. Kuljetuspäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Tavaroiden tulee olla kahden henkilön kannettavissa. Palvelu ei sisällä purkutöitä. Kaikki pienet ja irralliset esineet tulee pakata jätesäkkeihin tai kantamista kestäviin laatikoihin. Noutopalvelu ei valitettavasti voi kuljettaa vaarallisia jätteitä, irrallista remonttijätettä tai yritysjätteitä. Hyväkuntoisille tavaroille kannattaa kysyä noutoa ekotoreilta ja kierrätyskeskuksista. Tilaa nouto hyvissä ajoin ennen toivottua noutopäivää. Tilaukset: arkisin klo HINNASTO JA MAKSUTAVAT Maksu määräytyy kuljetettavien esineiden määrän mukaan. Yksi jätesäkki lasketaan yhdeksi esineeksi. Kirjahyllyn jokainen erillinen osa on yksi esine. Maksu kuljettajalle pankkikortilla. 1 3 esinettä: 35 euroa 4 6 esinettä: 70 euroa 7 9 esinettä: 105 euroa. Hinnat sis. alv 23 %. Noutopalvelu toimii seuraavissa kunnissa: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki ja Turku. Noutoja ei valitettavasti voida tarjota saariin, joihin päästään vain yhteysaluksilla. Länsi-Turunmaalla kuljetusapua voi tiedustella Paraisten Kierrätyskeskuksesta, puh

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Turun seudun JÄTEOPAS. kesäkuu 2014

Turun seudun JÄTEOPAS. kesäkuu 2014 .6.0.7 Turun seudun JÄTEOPAS kesäkuu 0 KODIN JÄTTEIDEN LAJITTELU KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN Metalli huuhdellut säilyketölkit ja metallipurkit alumiinivuoat ja foliot metallikannet

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ Itä-Uudenmaan Jätehuolto Asiakaslehti 2015 RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET 5 askelta HÄVIKIN KAATAMISEEN ROSKIEN UUSI ELÄMÄ OTTOKIERROSTEN aikataulut VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, VUOSIKERTOMUS 2008 Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita vuonna 2009 ovat seudun 14 kuntaa: Aura, Kaarina,

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti 2011 Lajitteluohjeet Vuoden 2010 jätemäärät Tempaukset 2011 Muita ajankohtaisia asioita SISÄLLYS: PÄÄKIRJOITUS...3

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Kolmio määrää kuinka muovia on lajiteltava s. 6. s. 7. Ekoroskin asiakaslehti Ekorosks kundtidning. 1 n 2013. Jokainen roska luonnossa on liikaa s.

Kolmio määrää kuinka muovia on lajiteltava s. 6. s. 7. Ekoroskin asiakaslehti Ekorosks kundtidning. 1 n 2013. Jokainen roska luonnossa on liikaa s. Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin 1 n 2013 Ekoroskin asiakaslehti Ekorosks kundtidning Jokainen roska luonnossa on liikaa s. 3 Kolmio määrää kuinka muovia on lajiteltava s. 6 vältä ruokajätettä

Lisätiedot

jätepolitiikkaa Meidän perheen Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009

jätepolitiikkaa Meidän perheen Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009 Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009 Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Meidän perheen jätepolitiikkaa Toimivia ja kustannustehokkaita

Lisätiedot

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Asokotien lehti 3/2013 Osallistu energiansäästöviikkoon voita Jopo! 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Säästä energiaa myös ruokailussa Energiansäästöviikko

Lisätiedot

Tiluksiin tutustumassa

Tiluksiin tutustumassa ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 1 2015 Tiluksiin tutustumassa Arina ovi työelämään Mick s tuli kotisohvalle Tehdään hyvää yhdessä SIDOSRYHMÄNRO 1 2015 Tarina on Arinan henkilöstölehti, joka ilmestyy

Lisätiedot

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n yhteinen asiakaslehti 1 2015 Lämpökamera löytää lämpövuodot Energiapeili lopetti lotrauksen Vertaistukea tietokoneen käyttöön 6 14 18 Ekotukihenkilölle

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7 1 Marraskuu 2 2008 TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 9 Ilkivalta tulee kalliiksi sivu 8 Punakylä muistuttaa Tampereen historiasta sivu 7 2 Tampere 31.10.2008 Maksuhuomautusten

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI lahden seudulle 1/2015 LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI 14 TRENDI- VALAISIMET KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA 8 YRITTÄJYYDESSÄ ON NYT IMUA! Oma yritys teki unelmista totta. s. 7 Lahden kaupunkiseutu

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12. TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 1 1. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN...2

Lisätiedot

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1 VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011 Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys www.vav.fi VAV 3. 2011 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Toiminnan toinen vuosikymmen. Hanniina Manner & Päivi Suihkonen

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Toiminnan toinen vuosikymmen. Hanniina Manner & Päivi Suihkonen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2001 2010 Toiminnan toinen vuosikymmen Hanniina Manner & Päivi Suihkonen PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS 2001 2010 Toiminnan toinen vuosikymmen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Pakasta oikein, viesti. säilytä vitamiinit. Talvella syömme mustikkaa! l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa

Pakasta oikein, viesti. säilytä vitamiinit. Talvella syömme mustikkaa! l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa Asukas Numero 3 syyskuu 2014 viesti l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa l Hevostilantien aitaremontti loi yhteishenkeä l Eroon turhasta tavarasta l Metsä virkistää mielen Talvella syömme mustikkaa!

Lisätiedot

Lehti puusta variseepi

Lehti puusta variseepi VAV OY:N ASUKASLEHTI 2.2008 Lehti puusta variseepi www.vav.fi VAV 2. 2008 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin,

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot