Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen"

Transkriptio

1 ENTISESTÄ ENEMMÄN TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA 2/2011 Information about waste disposal in English is available at Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan Riikka Leskinen Riemu ei vaadi roinaa

2 Pääkirjoitus Jätetietoa tarvitaan kotonakin Jätteen oikea lajittelu ei ole ihan helppo juttu. Jätteen synnyn ehkäisyyn tarvitaan oikeaa tietoa ja oikeita päätöksiä jo kaupassa käynnin yhteydessä. TSJ on lähes seitsenvuotisen toimintansa aikana ottanut tosissaan omistajakunnilta saamansa jäteneuvontatehtävän. Neuvojamme tapaavat vuosittain jo yli seudun asukasta. Heistä kaksi kolmannesta on tulevaisuuden toivojamme eli päiväkoti- ja kouluikäisiä. Olemme sitoutuneet siihen, että tarjoamme jokaiselle toimialueemme koululaiselle mahdollisuuden jäteneuvontaan kaksi kertaa peruskoulun aikana. Ensimmäisillä vuosiluokilla pohjustetaan kestäviä kulutustottumuksia nukketeatterin ja lajitteluleikkien keinoin. Suuremmat koululaiset pohtivat jätekysymyksiä jätehuollon toimipaikkoihin tehtävien kiertoajelujen yhteydessä. Aikuiset tapaavat jäteneuvojat kunnissa järjestettävissä tapahtumissa tai esimerkiksi omakotiyhdistyksen tilaisuudessa. Arjen hallinnassa tarvitaan "jätehuollon peruskurssia". Jätehuollon vastuutahot, kunnat ja kuntien jäteyhtiöt sekä tuotteiden ja materiaalien tuottajat, tarvitsevat yhteistyökumppanikseen osaavat ja motivoituneet kotitaloudet. Mahdollisuus riittävien tietojen ja taitojen hankkimiseen sisältyy TSJ:n jätteenkäsittelyhintaan. Tämä lehti on tuhti tietopaketti, joka jaetaan jokaiseen kotiin kaksi kertaa vuodessa. Jäteoppaita ja neuvontamateriaalia toimitamme maksutta kaikille halukkaille. Asiakaspalvelumme neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse. Verkkosivuilla on paljon tietoa ja sieltä voi myös tilata materiaaleja lajittelua ja esimerkiksi kompostointia helpottamaan. Neuvontamateriaaleihin kannattaa tutustua ja maksuton jäteneuvoja kannattaa tilata yhteisöjen ja asuinalueiden tilaisuuksiin. Jäteneuvontaan panostaminen koituu kaikkien hyödyksi. Neuvonnan suoraa vaikuttavuutta on vaikea arvioida. Selviä merkkejä on kuitenkin siitä, että kotitalousjätteiden lajittelu on parantunut. Myös käsiteltäväksi jäävän polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen yhteismäärässä näyttää Turun seudulla olevan laskeva suunta. Parasta jätettä on se, jota ei ole koskaan syntynytkään. Hyvin hoidettu jätehuolto luo parempaa ympäristöä ja ajan kanssa myös säästöä. TSJ haastaa kotitaloudet entistäkin tehokkaampaan toimintaan ympäristön säästämisen puolesta! Markku Lehtokari, toimitusjohtaja Tässä lehdessä: Vanhaa voi arvostaa Uutisia Lukijakysymys, Tapahtuu syksyllä... 5 Hyvä tavara kiertää Riemu ei vaadi roinaa Joka kodin lajitteluopas Hoitoyksikön arjessa siivu ekologisuutta Vaaralliset jätteet ja Yrjö-auton aikataulu Yhteystiedot ENTISESTÄ ENEMMÄN 2/2011 -lehti on tehty suomeksi ja ruotsiksi. Lehti on jaettu alueen asukkaille kotiin. Molempia kieliversioita voi tilata numerosta (pvm/mpm) ja JULKAISIJA Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ), Ajurinkatu 2, TURKU, puhelin , fax , PÄÄTOIMITTAJA Päivi Mikkola TOIMITUS Turun Seudun Jätehuolto, Tuuli Meriläinen ja OS/G Viestintä TAITTO OS/G Viestintä, PAINOS kpl PAINO PunaMusta Oy Lehti on painettu EMAS-järjestelmän kriteerit täyttävälle Galerie Fine Silk -paperille. ( 2 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

3 Uutisia Jätevoimalan YVA käynnistyi TSJ käynnisti jätteen energiahyötykäyttölaitoksen ympäristönvaikutusten arvioinnin eli YVA-menettelyn syyskuussa. Uuden jätevoimalan vaikutuksia selvitetään Topinojan jätekeskuksen alueella Turussa ja Palovuoren alueella Raisiossa. Molemmissa paikoissa selvitetään arinatekniikkaan perustuvan jätevoimalan ympäristövaikutuksia, Topinojalla lisäksi rinnakkaispolttolaitoksen vaikutuksia. Molemmat laitostyypit tuottavat sähköä ja kaukolämpöä. Kuntien aiemmin esittämistä neljästä paikasta päädyttiin kahteen vaihtoehtoon teknisten ja alustavien taloudellisten selvitysten perusteella. Ehdotetuista paikoista jäivät pois Isosuon jätekeskus Raisiossa ja Fortumin alue Naantalissa. Isosuon alueen heikkoudeksi todettiin pitkän kaukolämpöputken rakentamistarve sekä alueen lähistöllä oleva vähäinen lämmöntarve, jolloin siirron yhteydessä tapahtuva lämpöhävikki korostuu. Naantalissa ongelmana on tilan puute Fortumin omien laitossuunnitelmien vuoksi. Lämmön tuotannon keskittyminen yhteen kohteeseen ei myöskään ole kaukolämpöverkostossa teknisesti paras vaihtoehto. YVA on kaksivaiheinen ja vuorovaikutteinen menettely. YVA-ohjelma, jossa esitetään jatkossa selvitettävät asiat, valmistuu kuluvan syksyn aikana. YVA-ohjelma esitellään yleisötilaisuuksissa Turussa ja Raisiossa. Varsinais-Suomen ELY-keskus kuuluttaa YVAn nähtävillä oloajoista ja -paikoista sekä mielipiteiden toimittamistavoista. YVA:n etenemistä voi seurata myös TSJ:n verkkosivuilla Lisätietoja antaa TSJ:n yhteyspäällikkö Päivi Mikkola, puh Jouni Kuru keräsi muiden opiskelijoiden kanssa materiaaleja teoksiin viime maaliskuussa Topinojalla. Jätekeskuksen Uusix-kontteihin voi pelastaa hyväkuntoiset esineet uudelleenkäyttöön. Parhaiten hyväkuntoiset esineet saadaan eteenpäin, kun ne viedään suoraan ekotoreille ja kierrätyskeskuksiin. Hyväkuntoiset esineet uudelleenkäyttöön Topinojan jätekeskuksessa ja Auranmaan lajitteluasemalla on otettu käyttöön Uusix-kontit. Jätekuormissa on usein seassa hyväkuntoisia esineitä, joita ei ole ehditty viedä erikseen kierrätyskeskukseen tai ekotorille. Uusix-kontti mahdollistaa nyt niiden uudelleenkäytön. Turun Ekotori noutaa konttiin luovutetut esineet Topinojalta ja Liedon Kisällikellari Auranmaan asemalta. Uusix-kontit on sijoitettu lajitteluasemilla jätelavojen läheisyyteen. Käyttökelpoiset tavarat voi nostaa itse konttiin. Henkilökunta avustaa tarvittaessa. Käyttökelpoisista esineistä veloitetaan asemilla normaali vastaanottomaksu. Paras vaihtoehto on aina se, että käyttökelpoiset esineet viedään suoraan ekotoreille ja kierrätyskeskuksiin, joissa ne pääsääntöisesti otetaan vastaan maksutta. Vanhat rakennusosat kiertoon Myös vanhoille oville ja ikkunoille sekä ikkunalasille on löytynyt jatkokäyttöä. Hyväkuntoiset ovet ja ikkunat saadaan kiertoon Topinojan lajitteluasemalta sellaisinaan, kertoo palvelusuunnittelija Marko Kokkonen. Näin voimme vähentää turhan jätteen määrää huomattavasti. Rauhalan jätekeskuksessa Paraisilla tehdään yhteistyötä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curation kanssa. Curation henkilökunta irrottaa asemalle tuoduista vanhoista ikkunoista lasit uudelleenkäyttöä varten. Ekologisia teoksia Turbiinihallissa Ihaile luovaa taidetta vanhassa Turbiinihallissa lokakuussa. Monimuotoisen näyttelyn inspiraation lähteenä ovat jätteen synnyn ehkäisy ja yksinkertaistamisen kaipuu. Esillä olevissa teoksissa on käytetty paljon kierrätysmateriaaleja, joista osa on kerätty keväällä Topinojan jätekeskuksessa. Teokset ovat Turun taide- ja muotoiluoppilaitosten opiskelijoiden töitä. TSJ järjestää taidekilpailun ja näyttelyn yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Näyttely on esillä Turbiinihallissa (Linnankatu 67) klo Parhaat työt palkitaan ma klo Näyttelyyn on maksuton sisäänpääsy. Lisätietoja: Tuuli Meriläinen, puh Tervetuloa! ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 3 )

4 Uutisia Lajitteluohjeet ja ajankohtaiset jäteasiat kiinnostavat lukijoita Nimi sai kannatusta Kysyimme myös, mikä lehden artikkeleista kiinnosti lukijoita eniten. TSJ:n uudesta noutopalvelusta kertova artikkeli nousi tässä selkeästi ykköseksi. Kysymykseen vastanneista 30 prosenttia eli 120 henkilöä piti sitä mielenkiintoisimpana. Lajitteluohjesivut tulivat toiseksi 74 vastaajan ja taloyhtiön jätehuoltoartikkeli kolmanneksi 55 vastaajan tuella. Reilut puolet kyselyyn vastanneista nimesi myös lehden vähiten kiinnostavan artikkelin. Heistä lähes viidennes piti vähiten kiinnostavana Orikedon jätteenpolttolaitoksen saneerauksesta kertovaa artikkelia. Moni omakotiasukas kertoi taloyhtiön jätehuollon esittelyn kiinnostavan heitä vähiten. TSJ Yrityspalveluista ja biojätteiden erilliskeräyksen elinkaariselityksestä kertovat uutiset nousivat myös esiin ei-kiinnostavina. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta piti lehden nimeä, Entisestä Enemmän, hyvänä. Saimme myös yli kolmekymmentä hienoa ehdotusta lehden uudeksi nimeksi. Jatkamme about Information al waste dispos in English is available at ENTIS ENEM ESTÄ MÄN ENTISESTÄ ENEMMÄN TURUN SEUDUN O TIEDOTTAA JÄTEHUOLT TURU N SEUD UN JÄTE HUOL TO TIED OTTA A 1/ /2010 Jätekysely innosti lukijoita Information aboutl waste disposais in English available at Auranmaalle a lajitteluasem T ( 4 ENTISESTÄ ENEMMÄN ) KROONINEN TERVEYSHAITTA Inform waste ation abo in Eng disposal ut availablish is le at sj.fi Liikku koke vaa jäteas illaan em Nauv aa ossa Noutop alvelu ku isot taljettaa varat Pieni teko olla su voi uri TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO TERVEYSHAITTA HAITALLINEN TIEDOTTAA 1/2010 Sirpa adaan "Yhdessä saeksi" paljon aikais Ö YRJÖN AIKA TA TO AU SYÖVYTTÄVÄ Laakso Taloy nen ja Ulla Hurm lajittehtiö hyöty e y lusta kl Birgitta Bröc SYÖVYTTÄVÄ un Jätekeskustelu vauhtia Turun ww seudulla w.tsj.fi TSJ:n ilme uudistui Ö HAPETTAVA YRJÖN AIKA TA TO AU Y Meneekö kaatopaikalle turhaa tavaraa? Ota talteen lajitteluopas HAPETTAVA Entisestä Enemmän -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. kuitenkin toistaiseksi tällä tutulla ja hyväksi havaitulla nimellä. Ruotsinkielisen lehden nimeen ei oltu ihan yhtä tyytyväisiä, kuitenkin kuusi kymmenestä ruotsinkielisestä vastaajasta piti Vi ger mer igen -nimeä hyvänä. Lehti säilytetään Meitä kiinnosti myös tietää, kuinka pitkä lehden elinkaari on. Ilahduttavan moni, kolme kymmenestä vastaajasta, kertoi säilyttävänsä koko lehden. Lajitteluohjesivut talletti vieläkin useampi, neljä kymmenestä vastaajasta. Pyysimme lukijoilta vinkkejä, mistä aiheista he haluaisivat lukea lehdestä. Peräti neljä viidestä vastaajasta esitti toiveensa. Eniten toivottiin tietoa siitä, miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa omilla ratkaisuillaan sekä lajittelemalla ja kierrättämällä. Pyrimme vastaamaan näihin toiveisiin jo tästä lehdestä alkaen. Esimerkiksi sivuilla 8 9 kerromme Kelaa!-hankkeesta, jonka tuottamilta verkkosivuilta saa tietoa arjen pienien tekojen vaikutuksista ja voi itse sitoutua omiin hyviin tekoihin (www.pieniatekoja. fi). Lukijakysymykset sivulla 5 poimimme kyselystä. Kierrätyskeskukset ja käyttökelpoisten esineiden uudelleenkäyttö ovat esillä sivuilla 6 7. Ensi vuoden alussa aloitamme uudelleen lajiteltujen jätteiden elinkaarista kertovan artikkelisarjan. Kivipohjaiset jätteet kiertoon iilet, kaakelit ja laatat sekä betonijätteet voivat olla hankalasti toisistaan erotettavissa erityisesti purkutöissä. Jos ne kuitenkin pystyy lajittelemaan erilleen toisistaan, kannattaa se tehdä. Puhdas betonijäte ja erikseen lajitellut tiilet toimitetaan edelleen kierrätykseen, jolloin niiden vastaanottohinta pystytään pitämään sekalaista jätettä edullisempana. Kaakelijätteiden hyö- VÄLITÖN MYRKYLLINEN MYRKYLLISYYS ENTISESTÄ ENEMMÄN Ota talteen lajitteluopas Y H elmikuussa koteihin jaetussa Entisestä Enemmän 1/2011 -lehdessä kyselimme lukijoiden mielipiteitä lehden sisällöstä ja nimestä. Saimme kyselyyn hienot 491 vastausta. Suuret kiitokset kaikille vastanneille! Pyysimme lukijoita muun muassa arvottamaan lehden eri osien tärkeyttä. Lehden keskiaukeamalla julkaistavat jätteiden lajitteluohjeet nousivat tärkeimmäksi lehden sisällöksi. Vastaajista 54 prosenttia merkitsi ne tärkeimmiksi ja 86 prosenttia kolmen tärkeimmän asian joukkoon. Ajankohtaiset asiat jätehuollosta olivat 26 prosentin mielestä kaikkein tärkeimmät ja 87 prosentin mielestä kolmen tärkeimmän joukossa. Vaarallisia jätteitä keräävän Yrjö-auton aikataulut nousivat kolmanneksi tärkeimmiksi, 56 prosenttia vastaajista nosti ne kolmen tärkeimmän joukkoon ja 13 prosenttia ykköseksi. Muut lehden osa-alueet asettuivat kolmen kärkeen seuraavasti: jätehuoltoa taustoittavat artikkelit 33 prosenttia, TSJ:n palvelujen esittely 24 prosenttia ja pääkirjoitus 17 prosenttia. Uudet merkinnät Vanhat merkinnät dyntäminen on hankalampaa, mutta ehjät kaakelit pyrimme saamaan uudelleenkäyttöön sellaisenaan. Vuoden 2011 loppuun saakka vastaanotamme kyseisiä jätteitä samalla hinnalla, 12 euroa/m3. Vuoden vaihteesta alkaen sekalaisesta kivipohjaisesta jätteestä sekä rikkinäisistä kaakeleista ja laatoista veloitetaan kaatopaikkajätemaksu. SYTTYVÄ SYTTYVÄ YMPÄRISTÖVAARAT YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN Kemikaalien varoitusmerkinnät muuttuvat V aaralliseksi jätteeksi luokiteltavan kemikaalin tunnistaa pakkauksen varoitusmerkistä. Vanhat oranssimustat kemikaalien varoitusmerkit korvataan lähivuosina uusilla punavalkomustilla merkeillä. Muutos johtuu EU:ssa voimaan tulleesta kemikaaleja koskevasta asetuksesta. Asetuksessa monille kemikaaleille on myönnetty pitkiä siirtymäaikoja, ja siksi sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä käytetään rinnakkain vuoteen 2017 asti. Vaarallisen jätteen vastaanottoon tuotavat kemikaalit palautetaan mielellään alkuperäispakkauksissaan. Silloin tuotteen vaaraominaisuus on tiedossa ja turvallinen säilytys ja oikeaan käsittelyyn ohjaaminen on helppoa. Alkuperäisen pakkauksen puuttuessa kemikaali pakataan muuten tiiviisti, ja sisältö merkitään pakkauksen kylkeen. Tuntematonta kemikaalia tuotaessa kerro vastaanotossa mahdollisimman tarkasti löytöpaikkaan liittyvät tiedot, jotka voisivat auttaa tunnistamisessa. Vaarallisen jätteen vastaanottopaikkojen yhteystiedot löytyvät lehden takakannesta. Räjähteitä ja uudelleen täytettäviä kaasupulloja ei vastaanoteta vaarallisena jätteenä. Käyttämättömät ilotulitteet, hätäraketit ja ammukset toimitetaan poliisille ja suuret kaasupullot myyjille. Kysy vastaanottajalta tarkempia ohjeita ennen palautusta.

5 Lukijakysymys Kerro oma juttuvinkkisi tai kysymyksesi, vastaamme tällä palstalla.? Kevään Entisestä Enemmän -lehden kyselyssä lukijat antoivat runsaasti hyviä juttuvinkkejä lehteen. Kiitokset niistä! Tämänkertaiset lukijakysymykset on poimittu vastausten joukosta. Miksi vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaa ei voi olla kerrostalon roskakatoksessa? Vaaralliset jätteet aiheuttavat nimensä mukaisesti vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Niiden varastoinnin on siksi aina oltava valvottua ja tarkat turvamääräykset täyttävää. Taloyhtiön jätetiloissa teknisiä vaatimuksia, kirjanpitovelvollisuutta ja valvontaa ei pystytä järjestämään. Koteja tiukat varastointimääräykset eivät koske, mutta huolellisuus vaarallisen jätteen säilytyksessä on tietysti aina tärkeää. Miksi ruskeaa paperikassia ei saa laittaa paperinkeräyksen joukkoon? Kaikki paperipussit ja -kassit kuuluvat keräyskartongin joukkoon. Keräyspaperin joukossa ruskeat kuidut aiheuttavat värivirheitä valmiiseen kierrätyspaperiin. Painovärit sen sijaan saadaan keräyskuiduista poistettua siistaamalla. Ruskeat kirjekuoret voi kuitenkin vähäisen määränsä vuoksi lajitella keräyspaperiin muun postin mukana. Lehdet ja muut paperit pudotetaan keräysastiaan mielellään irrallaan, ilman pussia tai muuta käärettä. Miten yksityishenkilö saa tuhottua tietoturvajätteensä turvallisesti? Tietoturvajätettä vastaanottaa ja tuhoaa esimerkiksi Paperinkeräys Oy (Ilmarisenkatu 11, Turku, klo 8 16). Tietoturvajätteen voi myös tuoda Topinojan jätekeskukseen erilliseen tietoturvajätesäiliöön, josta ne toimitetaan tuhottavaksi. Käsittely on maksullista. Vaikka tavanomaista keräyspaperia ja polttokelpoista jätettä kuljetaan ja käsitellään koneellisesti ja pääsääntöisesti suljetuissa tiloissa, ei jätteiden tietoturvaa täysin varmasti pystytä takaamaan. Siksi salassa pidettävät asiakirjat kannattaa varmuuden vuoksi silputa, jos laitat ne tavanomaiseen jäteastiaan. Mitä eroa on polttokelpoisella jätteellä, energiajakeella ja energiajätteellä? Energiana hyödynnettävän jätteen lajitteluohje ja nimi riippuvat laitoksesta, jossa jäte poltetaan. Yhdyskuntajätteen polttoon tarkoitetuissa arinakattilalaitoksissa voidaan käsitellä kodin päivittäistä jätettä. Polttokelpoinen jäte sisältää myös märkiä ja epäpuhtaita jätteitä, kuten vauvan vaippoja, imurin pölypusseja ja perunankuoria. Yrityksiltä kerättävä energiajäte käytetään rinnakkaispolttoaineen valmistukseen, ja lajitteluohje on tiukempi. Energiajäte sisältää lähinnä puhtaita pakkausmateriaaleja, erityisesti muoveja. Ammattikielessä puhutaan usein jätejakeista, kun tarkoitetaan erilaisia lajiteltuja jätelajeja. Energiajäte ja energiajae ovat siis käytännössä sama asia. Mihin jätteisiin lääkkeiden läpipainopakkaukset nykyään kuuluu lajitella? Tablettien pakkauslevyt voi laittaa tavalliseen polttokelpoisen jätteen astiaan. Aiemmin läpipainopakkaukset neuvottiin lajittelemaan kaatopaikkajätteeksi niiden sisältämän PVCmuovin vuoksi. Lääkkeiden valmistajilta saadun tiedon mukaan pakkauksissa käytetään kuitenkin yhä harvemmin PVC-muovia, joten erikseen lajitteluun ei enää ole tarvetta. Myöskään pakkausten ohut alumiinikalvo ei estä käsittelyä polttolaitoksella. Tapahtuu syksyllä! LOSKATAR-NUKKETEATTERINÄYTEL- MÄ kiertää syksyn aikana Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon luokkalaisten vieraana KIERRÄTYSVIIKKO 10 V! arkipäivisin klo Turun kauppatorilla TSJ:n neuvontateltalla tutkitaan kännykän elinkaarta ja Turun Ekotorin kontti vastaanottaa pientä sähkölaiteromua TAIDENÄYTTELY TURBII- NIHALLISSA (Linnankatu 67, Turku) klo Jätteen synnyn ehkäisy -aiheisen taidekilpailun voittajat palkitaan ma klo Näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy. Energiansäästöviikkoa vauhdittaa Turbiinihallissa myös Turku Energian teemanäyttely. NAANTALIN JA RAISION YLÄKOU- LULAISET TUTUSTUVAT jätehuoltoon kiertoajelulla marraskuussa MARTINPÄIVÄT, neuvontateltta markkinoilla Marttilassa EUROOPAN JÄTTEEN VÄHENTÄMISEN VIIKKO Mistä löydät onnea ostamatta? Ripusta oma onnesi kuusenoksalle. Onnenpuut koristellaan klo Piikkiön yhteispalvelupisteessä klo Maskun pääkirjastossa klo Naantalin pääkirjastossa klo Älä osta mitään teemapäivänä Ruskon kirjastossa Joulu saapuu Merimaskuun tapahtumassa Vanhan suurtorin joulumarkkinoilla. TSJ jäteneuvonta osallistuu syksyn teemaviikkoihin ja tapahtumiin. Tervetuloa mukaan! Seuraa ajankohtaistiedotusta osoitteessa Kiertueella mukana Jätejengin kantaaottavat Tiernapojat! Voit osallistua kampanjaan myös facebookissa ja netissä, osoitteessa Millaista neuvontaa sinun ryhmäsi toivoo? Tilaa jäteneuvoja omaan tilaisuuteesi numerosta ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 5 )

6 Anu Syrjänen opastaa shoppailusimulaattorin avulla kestävän kulutuksen valintoihin. Vaihtoehtoja on olemassa. Hyvä tavara kiertää Romantikko puhkeaa kukkaan ekotorien ja kierrätyskeskusten ruusukuppien keskellä. Hyvä ja käyttökelpoinen tavara jatkaa elämäänsä uudessa kodissa joko sellaisenaan tai hieman tuunattuna. Kierrättäminen takaa monille myös töitä ja on vakavasti otettavaa liiketoimintaa. Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen Turun seudulla toimii useita ekotoreja ja kierrätyskeskuksia, joihin kuluttajat voivat viedä tavaroita edelleen hyödynnettäviksi ja myyntiin tai ostaa kunnostettuja sähkölaitteita ja kelvollisia tavaroita. Monet keskuksista ovat myös merkittäviä työllistäjiä. TSJ:n kanssa neuvontayhteistyötä tekevät Turun Ekotori ja Liedon Kisällikellari. Paraisten Kierrätyskeskus on TSJ:n ylläpitämä paikka. Muita toimijoita ovat Kaarinassa Ekokaarina, SER-halli ja Kaarinan Kierrätyskeskus, Raision Ekotori ja Turun Ekopaja. Kaikkien yhteystiedot ja aukioloajat ovat sivulla 20. Ikivihreää toimintaa Turun Ekotori on toiminut reilut kymmenen vuotta ja toria ylläpitävä Kestävän Kehityksen Yhdistys ry onkin kasvanut merkittäväksi hyötykäyttöön ohjattavien tavaroiden välittäjäksi. Se on myös huomattava työllistäjä. Turun Ekotori työllistää vuodessa noin 200 henkeä joko vakituisesti tai työvoimapoliittisena tukityöllistäjänä. Myyntituotoistaan yhdistys on maksanut esimerkiksi vuonna 2010 palkkoja yhteensä euroa. Vietämme lokakuuta kymmenettä kertaa Kierrätysviikkoa. Se on aina ollut sellainen meidän juttumme. Nyt on luvassa oikein ekstrahienoa ohjelmaa, lupaa jäteneuvoja Anu Syrjänen. Turun Ekotorilla kierrätetään kuitenkin vuoden jokaisena viikkona. Ihmiset ovat innostuneita ympäristöasioista ja toimintamme kasvaa koko ajan. Ympäristöaatteen sanotaan olevan aaltoliikettä ja minusta aallonharjat ovat joka kerta isompia. Kierrätyksen ja hyötykäytön vire on myönteinen, Anu Syrjänen miettii. Neuvonta keskeistä Turun Ekotori ja TSJ tekevät paljon yhteistyötä. Anu Syrjänen sanoo, että yhteistyö on mahdollistanut monia asioita, joita yhdistys ei olisi yksin voinut toteuttaa. Anun omasta työajasta noin puolet kuluu TSJ:n neuvojana erilaisissa tilaisuuksissa. TSJ ostaa palvelun Turun Ekotorilta. Ekotorilla on myös omaa jäteneuvontaa ja ympäristövalistusta. Neuvonnan lisäksi Turun Ekotorilla on kaksi myymälää. Toinen on Rieskalähteentiellä ja toinen Kirkkotiellä. Sähkölaitteita tarkastetaan ja puretaan Rieskalähteentien työpajassa. Sähkö- ja elektroniikkaromuja otetaan vastaan maksutta. Turun Ekotorilla on myös TSJ:n vaarallisten jätteiden eli ongelmajätteiden vastaanottopiste. Ekotori on aloittanut yhteistyön TSJ:n kanssa Topinojan Uusix-kontin tavaroiden vastaanottamisesta. Kisällit mestarien opissa Liedon Kisällikellari aloitti pienimuotoisesti vanhan kunnantalon alakerrassa 17 vuotta sit- ( 6 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

7 3 Turun Ekotorilla on TSJ:n vaarallisten jätteiden eli ongelmajätteiden vastaanottopiste. Krister Haapanen vastaa Ekotorin Vaarallisten jätteiden varastosta. Kierrätyksen ja hyötykäytön vire on myönteinen. ten, ja nyt toimimme kahdessa isossa hallissa. Toimintamme on laajamittaista eikä mitään näpertelyä. Myymme esimerkiksi huonekalua vuodessa. Käytetty kelpaa, kun se on kunnollista, kertoo jäteneuvoja Toni Tikkanen. Huonekalujen, astioiden ja muiden kotitaloustavaroiden lisäksi Kisällikellarissa otetaan vastaan runsaasti SE-romua. Kisällikellariin voi tuoda myös kotitalouksien vaaralliset jätteet ja metalli- ja rautaromua. Toni Tikkanen toteaa, että ihmiset tuovat mielellään heille vanhat sähkölaitteet, koska tietävät, että ne tarkastetaan ja ohjataan uudelleen käyttöön. Muutaman vuoden ajan SERin määrä kasvoi, mutta nyt määrä on vakiintunut. Liedon Kisällikellari ottaa vastaan myös Auranmaan lajitteluaseman Uusix-konttiin viedyt tavarat. Kisällikellari ei ota vastaan vaatteita eikä rakennusmateriaaleja. Haluamme profiloitua kierrätyskeskukseksi, jossa tavarat korjataan mahdollisuuksien mukaan, eikä kaikkea toimiteta vain materiaalihyötykäyttöön. Kolmasosa kierrätysmyymälämme tuloista tulee kunnostetuista laitteista, Toni Tikkanen muistuttaa. Meillä on nimemme mukaisesti mestarikisälli-ajattelu käytössä esimerkiksi työllistämistoimintaan liittyvässä SERin vastaanotossa ja käsittelyssä. Kokeneemmat ohjaavat uusia. Kisällikellarissa on parhaimmillaan 40 henkeä töissä erilaisissa työsuhteissa. Kisällikellarissa on nyt taitavaa väkeä, ja esimerkiksi huonekaluja on voitu kunnostaa aikaisempaa enemmän. Lisäksi puupajassa on valmistettu kierrätysmateriaaleista uusia huonekaluja ja tarve-esineitä. Myös Liedon Kisällikellari tekee neuvontayhteistyötä TSJ:n kanssa. Toni Tikkanen tunnetaankin seudulla kompostitohtorina, joka auttaa monenlaisissa kompostointipulmissa. Neuvontaa annetaan myös muun muassa kouluissa, päiväkodeissa ja yhdistysten tai yksityisten järjestämissä tilaisuuksissa. TSJ:n toiminnan yksi keskeisimmistä osaalueista on maksuttoman jäteneuvonnan tarjoaminen osakaskuntien kotitalouksille ja taloyhtiöille. Kompostitohtori Toni Tikkanen neuvoo kompostointipulmissa. Kaavat koristavat tuunattua pöytää Liedon Kisällikellarissa. Turun Ekotorin myymälässä tavara kiertää nopeasti. Myös Liedon Kisällikellarissa on huomattu, että hyväkuntoiset kodinkoneet löytävät nopeasti uuden kodin. 4 KUVA: TSJ KUVA: TONI TIKKANEN ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 7 )

8 Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen Pieniä tekoja: "Käytän muovipussin sijasta kangaskasseja, koska ne kestävät paljon kauemmin." "Jos tarvitsen kotiini huonekaluja, etsin ensin käytettyjä vaihtoehtoja." "Purin vanhan ja rikkinäisen nojatuolin palasiin ja kaiken pystyi kierrättämään. Aikaa kului monta tuntia, mutta kyllä kannatti nähdä se vaiva." "Ostan 80 % vaatteistani käytettynä." Riemu ei vaadi roinaa Lähes kolme ja puoli vuotta kestänyt Kelaa!-hanke päättyi kesällä. Kestävän kulutuksen ja materiaalitehokkuuden edistämiseen tähtäävä toiminta jatkuu kuitenkin arjen teoissa niissä pienissä, joilla voi olla suuri vaikutus. Riikka Leskisen pieni arjen teko on työmatkapyöräily. ( 8 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

9 Kelaa!-hanketta vetänyt Riikka Leskinen toteaa kuluneiden vuosien olleen kiireistä aikaa. Työt aloitettiin keväällä 2008 ja loppuraportteja on kirjoitettu loppukesän aikana. Tapahtumia ehdittiin järjestää yli 200, joihin osallistujia kertyi yli Kestävän arjen avaimet -näyttely on esillä VALONIAssa edelleen ja sen osia on myös lainattavissa. Kuntien, kuluttajien ja yrittäjien kanssa tehtävä työ kestävän kuluttamisen puolesta jatkuu edelleen, ja myös tapahtumia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, kertoo Riikka Leskinen. Ihmisten kohtaaminen on ollut yksi tärkeimmistä asioista. Tarkoituksenamme on ollut tavoittaa mahdollisimman paljon niitä ihmisiä, jotka eivät ehkä muutoin osallistuisi tällaisiin tapahtumiin. Toivottavasti osallistuminen on ollut elämys ja tapahtumista on jäänyt hyvä mieli. Riikka Leskinen korostaa, että kestävä kuluttaminen on positiivinen asia. Elämästä saa nauttia, mutta se ei tarkoita, että ostaminen ja tavara tekisivät onnelliseksi. Hankkeen tunnukseksi nousi nopeasti ajatus: Riemu ei vaadi roinaa! Tällä teemalla on ollut hyvä hillitä ilmastonmuutosta sekä edistää kestävää kulutusta ja materiaali- ja energiatehokkuutta. VALONIAn ja Lahden seudun ympäristöpalvelujen yhteisesti toteuttaman hankkeen rahoitus tuli Euroopan aluekehitysrahastosta. Turun Seudun Jätehuolto on ollut aktiivinen paikallinen kumppani hankkeessa. Olemme järjestäneet TSJ:n kanssa tilaisuuksia ja heidän tietämystään on käytetty teemojen ideoinnissa ja esimerkiksi mökkeilijöille suunnatun oppaan tekemisessä. Ruoka-aineisiin on käytetty runsaasti luonnonvaroja, jotka kuluvat täysin hukkaan jos ruoka heitetään roskiin. Lähiruoka ja sesongit esiin Yksittäisten kuluttajien lisäksi hankkeen kohderyhminä ovat olleet pk-yritykset ja julkisen hallinnon hankinnoista päättävät työntekijät. Yrityksissä ja kunnissa päätöksiä tehdään monien seikkojen pohjalta, mutta uskon, että toiminnallamme on myös ollut vaikutusta. Turkulaisten ravintoloiden kanssa yhdessä toteutettu lähiruokamerkin lanseeraaminen on konkreettinen esimerkki, miettii Riikka Leskinen. Yhdeksän ravintolaa on sitoutunut tarjoamaan alku-, pää- ja jälkiruokavaihtoehdon, jossa on 80 prosenttia joko lähi- tai luomutuotettuja raaka-aineita. Myös sesongit otetaan valinnoissa huomioon. Riikka Leskinen kertoo, että Kelaa!-hankkeeseen liittyen on järjestetty myös kuntien ruokapalvelujen edustajien kanssa tilaisuuksia, joissa on mietitty, miten hankinnoissa voisi aikaisempaa enemmän ottaa esimerkiksi ilmastonäkökohdat huomioon. Ratkaisuja on myös löydetty. Tärkeä toimintamuoto ovat olleet monet työpajat, joita on järjestetty kymmeniä erilaisia. Niihin on myös osallistunut runsaasti väkeä. Työpajoissa olemme voineet tarjota mahdollisuuden itse tekemiseen ja uusien asioiden kokeiluun. Olemme valmistaneet esimerkiksi koruja, kunnostaneet huonekaluja ja tuunanneet vaatteita, Riikka Leskinen toteaa ja esittelee työpajassa tekemäänsä, vanhoista napeista koostettua helminauhaa. Pidän tätä tosi usein. Palvelujen suosiminen Jätteet ja varsinkin niiden synnyn ehkäisy on yksi teemoista. Kelaa!-hankkeessa ei ole varsinaisesti opeteltu lajittelemaan, vaan on mietitty, voisiko jo hankintavaiheessa luopua jostakin. Tai ostaako esimerkiksi lahjaksi tavaran sijasta palveluja. Emme halua varoittaa sormi pystyssä, ettei saa ostaa mitään, koska sehän ei palvele alueen yrittäjiäkään. Kokonaisuutena ajateltuna paikallisten palveluyrittäjien ja elintarvikealan yrittäjien toimintaa voi tukea paremmin, kun ei osta tuontiruokaa ja turhia, kertakäyttöisiä tavaroita. Kestävä kulutus on kaikkien etu. Pieniä tekoja: Lihaa vai kasviksia? Kasvisten suosiminen säästää luonnonvaroja. Arjen pieniä tekoja Hankkeeseen liittyvä Pieniä tekoja -kampanja ja sen nettisivusto antavat puheenvuoron tavallisille kuluttajille. Ihmiset saavat sivustolla kertoa omista pienistä valinnoistaan. Näistä ehdotuksista monet liittyvät suoraan tai välillisesti jätteen synnyn ehkäisyyn ja lajitteluun. Tärkeä yksittäinen asia hankkeessa on ollut se, ettei ruokaa saisi ostaa turhaan. Ruokaaineisiin on käytetty runsaasti luonnonvaroja, jotka kuluvat täysin hukkaan jos ruoka heitetään käyttämättömänä roskiin. Luonnonvarojen kannalta olisi hyvä suosia kasviksia ja vähentää lihan kulutusta. Riikka Leskinen toteaakin, että hänelle itselleen henkilökohtaisesti mieleen jäänyt ja omaa käyttäytymistä selvästi muuttanut asia on, ettei hän osta ruokaa yli tarpeen. Suunnittelemalla ostokset ja ateriat ja pitämällä jääkaapin järjestyksessä voi minimoida turhan ruuan määrän. Myös sesongin tuotteiden ostaminen on tullut tutummaksi, ja esimerkiksi talvella perheessä syötiin runsaasti kaalista valmistettuja aterioita. Olen myös ommellut vanhoista pyyhkeistä ja vaatteista pieniä lappusia, joilla on helppo pyyhkäistä vaikkapa lapsen suu. Näin talouspaperia ei tarvita ja lappuset on helppo puhdistaa muun pyykin mukana, vinkkaa Riikka Leskinen. Jos jokainen vaihtaa 1 hehkulampun energiansäästölamppuun, säästyy vuoden aikana 1 hlöllä varsinaisuomalaisilla suomalaisilla yhteensä sähköä 49,3 kwh 23 GWh 261 GWh hiilidioksidipäästöjä 9,86 kg kg kg rahaa 4,93 euroa 2,27 milj. euroa 26 milj. euroa Jos ruokaa ei laiteta roskiin, säästyy viikon aikana keskimäärin 1 hlöllä varsinais-suomalaisilla suomalaisilla yhteensä luonnonvaroja 12 kg kg kg hiilidioksidipäästöjä 4 kg kg kg rahaa 3,5 euroa 1,61 milj. euroa 19 milj.euroa Lähde: ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 9 )

10 Joka kodin lajitteluopas Jäteneuvonta (pvm, mpm) Kierrätettävät jätteet kiinteistön tai kierrätyspisteen jäteastioihin Rivi- ja kerrostalojen jätepisteissä on omat astiat ke räysmetallille, -lasille ja -paperille. Monissa kerrostaloissa kerätään myös keräyskartonkia. Kierrätyspisteet (keräysmetalli, -lasi, -paperi, osassa myös kartonki) palvelevat pientaloasukkaita. Polttokelpoinen jäte ja kaatopaikkajäte Polttokelpoista jätettä kerätään kaikilla asuinkiinteistöillä. Polttokelpoisesta jätteestä tuotetaan kaukolämpöä jätteenpolttolaitoksessa. Kaatopaikkajätteelle on oltava oma astia vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä. Pienkiinteistöissä asuvat voivat viedä lajitellun kaatopaikkajätteen itse jäteasemille. Ongelmajäte on vaarallinen jäte Ongelmajätteen nimi muuttuu vaaralliseksi jätteeksi jätelain uudistuksen yhteydessä. Uusi nimi kuvaa aiempaa paremmin kyseisen jätteen laatua: vaarallinen jäte on ihmiselle ja ympäristölle haitallista tai myrkyllistä. Kemikaalien varoitusmerkit ovat myös muuttumassa oranssipohjaisista merkeistä valkopohjaisiksi. Uudet merkit ovat sivuilla 4 ja 16. Vaarallinen jäte vastaanotetaan nykyisissä ongelmajätteiden vastaanottopaikoissa. POLTTOKELPOINEN JÄTE Kodin kierrätyskelvoton, palava talousjäte: zmuovipussit ja -pakkaukset, esim. kahvipussit, margariinirasiat ja pesuainepullot zstyroksipakkaukset zlikaiset kartonki-, pahvi- ja paperipakkaukset zvaipat ja muut hygieniatuotteet zsiivousjätteet, kuten pölynimurin pussit zrikkinäiset vaatteet ja kengät zlemmikkien puupohjaiset kuivikkeet zcd-levyt, video- ja c-kasetit zruokajäte ja kasvien osat, ellei ole kompostoria tai biojäteastiaa. KAATOPAIKKAJÄTE Vain palamattomat tai polttoa haittaavat jätteet: zlasi- ja posliiniastiat, keramiikka zrikkoutuneet peilit, ikkuna- ja hyllylasi zhehkulamput (ei loiste- tai energiansäästölamppuja) zkukkamulta ja kissanhiekka zpvc-muovi, kuten sadeasut, kerniliinat, mapit, muovitaskut, puhallettavat lelut ja patjat. PVC-pakkauksen tunnistat oheisesta merkistä. Ei ruokajätettä tai muuta biohajoavaa kaatopaikalle! KERÄYSMETALLI zhuuhdellut säilyketölkit ja metallipurkit zalumiinivuoat ja -foliot zmetallikannet ja -korkit zvanhat kattilat ja paistinpannut ztyhjät, paineettomat aerosolitölkit ztyhjät maalitölkit zpienet koneen osat. Suuret esineet Fakta jätekeskuksiin tai lajitteluasemalle. Alumiiniset juomatölkit kauppojen palautusautomaatteihin. KERÄYSLASI Ainoastaan pakkauslasi: zlasitölkit ja -pullot zpoista kannet ja korkit. Ei lasiastioita, posliinia, keramiikkaa, koriste-esineitä, lamppuja, peilejä, ikkuna lasia, autojen tuulilaseja. Pantilliset juomapullot kauppaan tai Alkoon. KERÄYSPAPERI zsanoma- ja aikakauslehdet zmainokset zkirjekuoret zpuhelinluettelot zkirjat ilman kansia z kopiopaperit ja valkoiset piirustuspaperit.! Ei pahvia, ruskeita paperikasseja, kartonkia tai lahjapaperia. Ei muovikasseja tai naruja. ( 10 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

11 Omatoimisesti hoidettavat jätteet SUURIKOKOISET JÄTTEET Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema: zmaksutta metalliesineet zepäpuhtaat metallitynnyrit (200 l) 35 e zpatjat ja pehmustetut huonekalut, pienet 7,50 e, isot 12,50 e zhenkilöautojen renkaat 2,5 e/kpl zjauhesammuttimet 5 e/kpl KERÄYSKARTONKI Puhtaat aaltopahvit ja kartongit: zmaito-, piimä- ja mehutölkit zkartonkiset jogurttitölkit ja jäätelöpakkaukset zmuro-, keksi- ja makeispaketit zkertakäyttöastiat ja käärepaperit zmunakennot ja kartonkihylsyt zsokeri- ja jauhopussit zpahvilaatikot. Huuhdo ja valuta likaiset pakkaukset, litistä ja pakkaa tiiviisti sisäkkäin. Polttokelpoiseen jätteeseen, jos ei ole omaa keräysastiaa tai -pistettä lähistöllä. BIOJÄTE zruoantähteet zhedelmien ja vihannesten kuoret zkahvinporot (suodatinpussi saa olla mukana) zteen lehdet, teepussit ztalouspaperit zkukkamulta ja kasvien osat. Jos kiinteistöllä ei ole kompostoria tai biojäteastiaa, on biojäte polttokelpoista jätettä, multa kaatopaikkajätettä. Vastaanottopaikkojen yhteystiedot ovat lehden takakannessa. VAARALLINEN JÄTE eli kodin ongelmajäte otetaan vastaan maksutta: zmaalit, lakat, liimat, liuottimet zöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet zjäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet ztorjunta-aineet zvalokuvauskemikaalit zelohopeaa sisältävät mittarit zkemikaalit, joissa on oranssi tai punavalkoinen varoitusmerkki. TSJ:n vastaanottopaikat: Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema, Turun Ekotori (Kirkkotien piste), Raision Ekotori, Kaarinan kierrätyskeskus, Liedon Kisällikellari sekä Yrjö Ympäristöauto. zlääkkeet ja kuumemittarit apteekkeihin. zparistot ja akut niitä myyviin liikkeisiin ja TSJ:n vastaanottopaikkoihin (ks. yllä). zilotulitteet ja hätäraketit myyjille tai oman alueesi poliisilaitokselle. SE-ROMU Kokonaiset laitteet otetaan vastaan maksutta: zkylmälaitteet zhellat, pesukoneet ztelevisiot, stereot zatk-laitteet zpienelektroniikka, kuten puhelimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, sähkövatkaimet, hiustenkuivaajat zvalaisimet, loisteputket ja energiansäästölamput. Vastaanottopaikat: Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema, Ekokaarina, Liedon Kisällikellari, Turun ja Raision ekotorit sekä Turun Ekopaja. Kierrätyskeskukset ottavat vastaan hyväkuntoisia huonekaluja. Vanhat autonrenkaat otetaan maksutta vastaan rengasliikkeissä, vanteiden poistosta veloitetaan. KAATOPAIKKAJÄTE Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema: zkaatopaikkajäte 29 e/m 3 tai 5,80 e/200 l säkki zpientalon kaatopaikkajäte 1 e/jätepussi. RAKENNUS- JA REMONTTIJÄTE Vastaanotto Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksilla sekä Auranmaan lajitteluasemalla: zmaksutta kuormalavat, kyllästetty puu (1 m³), metallit, puhtaat ikkunalasit ja maa-ainekset zpuujätteet ja puupohjaiset levyt, 7,50 e/m 3 zbitumijäte, esim. kattohuopa 29 e/m 3 tai 5,80 e/200 l säkki zlavuaarit 5 e, wc-pytyt 10 e zbetonijätteet 12 e/m 3 ztiilet 12 e/m 3 zlaatat ja kaakelit 12 e/m 3, alkaen rikkinäiset laatat kaatopaikkajätteenä zmuovi, 12 e/m 3 tai 2,40 e/200 litran säkki zpolttokelpoinen jäte, 22 e/m 3 tai 4,40 e/200 litran säkki zkaatopaikkajäte 29 e/m 3 tai 5,80 e/200 litran säkki zasbestijäte muoviin pakattuna alle 100 kiloa = 10 e zpuitteelliset ikkunat 2,5 e/kpl. PIHASIIVOUS- JA PUUTARHAJÄTE Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan lajitteluasema: zmaksutta puhdas hiekoitushiekka ja risut pienasiakkailta zharavointijätteistä, esim. lehdistä, veloitetaan 5 e/m 3 zomenat 1,50 e/40 l eli 1 5 ämpäriä. Pihasiivousjätettä ei laiteta kaatopaikkajäteastioihin astian ylipainon ja rikkoutumisvaaran takia. Hiekka ja märkä puutarhajäte haittaavat myös jätteenpolttolaitoksen toimintaa. ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 11 )

12 Sekoitetaan vielä vähän syvemmältä, hoitaja Robert Lemberg (vas.) ehdottaa. Asukas Stefan Peltonen ja muut asukkaat osallistuvat aina arjen tehtäviin ja pieniin ekotekoihin. Hoitoyksikön arjessa siivu ekologisuutta Stefan Peltonen hakee keittiön jätekaapista päivän ruokailun tähteet - on taas aika käydä viemässä jätteet keräysastioihin ja kompostoriin. Hyddanin arkeen kuuluu asukkaiden huolenpidon lisäksi luonnollisena osana jätteiden lajittelu ja kompostointi. Jätehuoltoaskareet tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Teksti: Tuuli Meriläinen Kuvat: Mika Okko Kårkullan hoitokoti sijaitsee Paraisilla luonnon keskellä. Yksikkö Hyddanissa on nyt seitsemän asukasta. Ympäristöasiat otetaan yksikössä huomioon joka päivä, hoitaja Isabella Gröndahl- Engström kertoo. Olemme kompostoineet jo lähes 10 vuotta ja lajittelemme jätteet tarkasti, hän jatkaa ja nostaa toimistopöydän alta paperia ja paristoja varten olevat laatikot. Olemme myös muun muassa mitanneet sähkön kulutusta ja seuranneet jätteiden määriä punnitsemalla. Toiminta on Isabellan mukaan pitkälti läh- tenyt käyntiin hoitaja Jan Lindgårdin aloitteesta. Luonnonvarojen säästäminen ja ekologisuus on aina kiinnostanut Lindgårdia. Hän on työskennellyt aktiivisesti, jotta hoitokodin toiminta olisi mahdollisimman kestävää. Hän oli mukana perustamassa Kårkullan ympäristöryhmää vuonna Säännöllisesti kokoontuvassa ryhmässä on mukana edustaja jokaisesta yksiköstä. Yksiköillä on ollut mahdollisuus itse kehittää toimintaansa ekologisempaan suuntaan, mutta vastuu on pitänyt kantaa itse, Lindgård kertoo. Kehittäminen on ollut helppoa, kun alkutilanne oli nolla. Nyt Kårkullan alueella on kolme yhteistä jätepistettä, joissa on astiat paperille, kartongille, lasille, metallille ja paristoille. Jokaisen yksikön lähistöllä on astiat myös polttokelpoiselle jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Kårkullan huoltoyksikkö ottaa lisäksi vastaan sähköromut, metalliromun ja vaaralliset jätteet ja toimittaa ne eteenpäin jätekeskuksiin. Kaksi yksikköä on oma-aloitteisesti ottanut käyttöön kompostorit ruoantähteiden kompostointiin. Aprikoosipuurosta mullaksi Stefan Peltonen vie biojätesangon pihan kompostoriin yhdessä hoitaja Robert Lembergin ( 12 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

13 Pääasia on, että toimintavoista sovitaan sisäisesti ja ne otetaan huomioon arkipäivän askareissa. Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen kanssa. Kompostorista nousee lämmin höyry kantta avatessa. Munankuoret, kahvipurut ja leivänpalat sekoitetaan massaan talikolla, ja väärään astiaan mennyt viilipurkki noukitaan talteen. Lämpöeristetty, myös talvella toimiva kompostori on lahja TSJ:ltä. Se on toiminut loistavasti vuoden 2011 alusta, jolloin se tuotiin paikalleen. Lemberg sekoittaa säännöllisesti hiukan sahanpurua kompostiin, jottei massasta tulisi liian kosteaa. Meillä on ollut aikaisemmin käytössä vain itse kasattuja kompostoreita ja kompostikehikoita, Lindgård kertoo. Hyddan osallistui keväällä 2010 jätteen määrän seurantakokeiluun, jonka aikana selvisi, että biojätteen viikoittainen määrä vaihtelee 5 kilosta 14 kiloon. Tähteiden määrä riippuu paljon ruokalistasta. Mango-aprikoosipuuro ei kuulu asukkaiden suosikeihin, Gröndahl-Engström kertoo. Kompostorista saatava massa on tähän asti käytetty Hyddanin omassa puutarhassa. Kypsä kompostimassa on peitetty muovilla ja sen päälle on istutettu kesäkurpitsan taimia tai sitä on käytetty kukkaruukuissa. Vapaaehtoisuus a ja o Kaikki jätehuoltoaskareet tehdään yhdessä asukkaiden kanssa, mutta ketään ei pakoteta mukaan. Lindgård toteaa, että lajitteluhan perustuu omaan tahtoon myös Hyddanin ulkopuolisessa elämässä. Lajittelun ymmärtäminen tai siitä selviytyminen ei ole tuottanut vaikeuksia. Olen käynyt hyviä keskusteluja asukkaiden kanssa aiheesta. Välillä on voinut olla vaikea ymmärtää, että ohjeista pitää joskus joustaa. Esimerkiksi sitä, että liian likaista foliota ei laiteta metallinkierrätykseen. Sertifiointi haaveena Ympäristöryhmän yhtenä toiveena on ollut ympäristötyön sertifiointi, jotta työ saisi ansaitsemansa arvostuksen. Prosessi saatiin alkuun, mutta sertifiointijärjestelmä puuttuu. Meidän kaltaisille toimijoille ei oikein ole mitään kevyttä ympäristöärjestelmää. Tarvitsisimme samantapaisen järjestelmän kuin kouluille ja päiväkodeille kehitetty Vihreä Lippu -ohjelma on. ISO-sertifiointijärjestelmät ja muut vastaavat ovat kalliita ja turhan raskaita näin pienelle yksikölle. Hyddanin tapaiset yksiköt joutuvat siis soveltamaan valitsemiaan kriteerejä ja kehittämään niitä tarpeisiinsa sopiviksi. Ekologisuus ei sinänsä kaipaa sertifikaattia, vaan pääasia on, että toimintatavoista sovitaan sisäisesti ja ne otetaan huomioon arkipäivän askareissa. Suosittelen ehdottomasti kompostointia ja ympäristöasioiden kehittämistä myös muissa vastaavissa hoitokodeissa, Lindgård painottaa. Omat ja asukkaiden ahaa-elämykset ovat palkitsevia. Hoitokodin alueelta löytyy useita siistejä kierrätyspisteitä. Jätteet kannetaan osastoilta kätevästi vanhoissa pesuainepakkauksissa. Paristojen ja kierrätyspaperin lajittelu ei tuota ongelmia kun astioissa on selkeät opasteet. Kårkullan kuntayhtymä Kårkullan hoitokoti Paraisilla on osa Kårkullan kuntayhtymää. Kårkullasta kunnat ostavat palveluita joita eivät itse tuota, kuten kehitysvammaisten erityishoitoa ja päihdehoitoa ruotsin kielellä. Kuntayhtymään kuuluu yli 90 toimipistettä. Paraisten yksiköissä on yhteensä noin 90 asukasta. Lähde: ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 13 )

14 Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Timo Jakonen Vanhaa voi arvostaa Katja Bonnevier vaalii vanhaa kauneutta Korppoon Österretaisissa sijaitsevan talonsa korjauksessa. Hän kuuntelee talonsa henkeä ja hengitystä ja restauroi sitä hiljaa ja harkiten, rakennusmateriaaleja kierrättäen. Loppukesän aurinko paistaa lämpimästi Katjan talon pihalle ja luo varjoja vanhojen omenapuiden alle. Keskipäivän helteessä ei uskoisi, että syksy on tulossa. Katja on kuitenkin jo varautunut syksyyn ja kertoo talon korjauksen etenevän niin, että ikkunat on saatava paikoilleen ennen syysmyrskyjä. Hän on restauroinut vuonna 1926 valmistuneen talon alkuperäisiä ikkunoita pihaverstaassaan. Onneksi vain muutama ikkuna on pitänyt uusia kokonaan. Haluan säilyttää vanhaa, joten olen ottanut talteen myös ne poistetut 70-luvun ikkunat. Niistä voi tehdä myöhemmin vaikka kasvihuoneen, Katja suunnittelee. Olen purkanut seiniä varovasti, ja saanut talteen kokonaisia seinälevyjä, joissa on vanhaa tapettia. Ajattelin, että huoneissa voisi olla aina yksi seinä tai seinän osa vanhaa ja muut uutta. Muovimattojen alta paljastuivat kauniit lattialankut. Lattiat nostettiin ylös, ja koska vanha eriste oli hyväkuntoista, olen vain lisän- nyt sahanpurua ja kuituvillaa eristeeksi. Eteläpäädyn seinä jouduttiin purkamaan. Osa hirsistä vaihdettiin ja kuitulevyä käytettiin eristeenä siellä, missä piti täyttää pienempiä koloja. Korjatessa tutustuu taloon Katja asui aiemmin kerrostalossa Paraisilla ja kävi töissä Korppoossa. Hän oli miettinyt talon hankkimista, mutta sopivaa ei ollut osunut kohdalle. Vuosi sitten kesällä onnisti ja vanha talo ja kunnostaja löysivät toisensa. En etsinyt ihan näin paljon korjausta vaativaa taloa, mutta nyt olen havainnut, että tämä on unelma. Olen korjatessa tutustunut taloon ihan eri tavalla. En ole rakennusalan ammattilainen, mutta opin koko ajan lisää. Haluan tehdä mahdollisimman paljon vanhoilla työtavoilla ja käyttää samoja materiaaleja, mitä talossa on alun perin ollut. Lähiasemalle ja Rauhalaan Mutta kertyy rakennustyömaalta jätettäkin, vaikka tarkasti kierrättää ja säilyttää. Katja on vienyt esimerkiksi talon eteläpäätyä verhoilleet mineriittilevyt Korppoon lajitteluasemalle. Sinne on päätynyt myös vanhoja eristeitä ja käyttökelvotonta puuta. Vanhoja muovimattoja Katja aikoo käyttää remonttisuojina ja on heittänyt vain huonoimmat pois. Korppoon oman aseman lisäksi Katja on vienyt rakennusjätteitä Rauhalan jätekeskukseen. Lajitellut jätteet on ollut kätevä ottaa mukaan ja viedä Paraisille ohi mennessä. On hyvä, että lähelläkin on lajitteluasema, mutta Rauhalan laajemmat aukioloajat ovat usein sopineet hyvin muuhun liikkumiseen. Nyt Katja kokeili Topinojalta vuokrattavaa remppakärryä ja suursäkkejä. Niihin oli helppo koota ja kuljettaa erilaiset jätteet. Vanhasta talosta löytyy monta kerrosta tapetteja. Katja Bonnevier aikoo säästää ainakin joitakin levynpalasia sisustuselementteinä. Haluan tehdä mahdollisimman paljon vanhoilla työtavoilla. Katja Bonnevier kunnostaa verstaassaan talon vanhoja ikkunoita. Talon entinen asukas oli veneenrakentaja, joten sopiva työtila oli valmiina pihalla. ( 14 ENTISESTÄ ENEMMÄN )

15 Lajittelusta säästöä Rakennustyömaalla ja ihan kotoisessa remontissakin säästää monta euroa, kun lajittelee syntyvän rakennusjätteen. TSJ tarjoaa uutta palvelua lajittelua helpottamaan. TSJ:llä on Topinojan jätekeskuksessa vuokrattavana remppakärry. Kärryn voi vuokrata myös muiden kuin remonttijätteiden kuljettamiseen. Kärryn mukana saa kolme puolen kuution kokoista suursäkkiä, joihin on helppo lajitella erikseen esimerkiksi pakkausmuovit, eristevillat ja kipsilevypalat sekä paperitapetit ja likaiset paperit ja pahvit. Säkit on helppo tyhjentää ja ne säästävät myös lajitteluaikaa, kertoo palvelusuunnittelija Marko Kokkonen TSJ:stä. Kun rakentaessa tai remontoidessa on säästeliäs materiaalien kanssa ja lajittelee esimerkiksi purkujätteen, voi pienelläkin työmaalla saada aikaan yllättävän isoja säästöjä. Jos kaiken mättää vain yhteen kuormaan ja maksaa siitä kaatopaikkajätteen hinnan, ovat kustannukset aivan eri luokkaa kuin lajitellun kuorman. Ennen remontin tai rakentamisen aloittamista on hyvä käydä tutustumassa lähimpään jätekeskukseen tai lajitteluasemaan. Enää ei peräkärrykuormaa vain kaadeta kaatopaikan penkkaan, vaan kaikille jätteille on oma lavansa. Lajittelu on hyvä tehdä jo kotona, niin tyhjentäminen asemalla sujuu helpommin, suosittelee Marko Kokkonen. Lajitteluohjeisiin ja jätteen vähentämisvinkkeihin voi tutustua myös netissä: Remonttikärryn vuorokausivuokra on 28 euroa. Pelkkiä säkkejä voi vuokrata 7,50 eurolla kappaleelta. Jos suursäkin haluaa omaksi, on hinta 20 euroa. Jätemaksu ei sisälly hintaan. Rakennus- ja remonttijätteiden hinnat löytyvät sivulta 15. Maksutta otamme vastaan esimerkiksi metalliromua, tasolasia, kuormalavoja, pienen määrän kyllästettyä puuta ja tietysti vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet. Maksuttomia ovat myös esimerkiksi pakkauspahvit ja kartongit, kertoo Marko Kokkonen. TSJ:n remppakärryyn ja suursäkkeihin on kätevää lajitella remonttijätteet jo valmiiksi. Katja Bonnevier on vienyt jätteitä Topinojan lisäksi läheiselle Korppoon lajitteluasemalle ja Paraisten Rauhalaan. ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 15 )

16 Kodin vaaralliset jätteet Kodin vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet vastaanotetaan maksutta Yrjö-autossa ja kiinteissä vastaanottopaikoissa: Vanhat merkinnät MYRKYLLINEN VÄLITÖN MYRKYLLISYYS Uudet merkinnät KROONINEN TERVEYSHAITTA Topinojan jätekeskus, Turku Isosuon jätekeskus, Raisio Rauhalan jätekeskus, Parainen Auranmaan lajitteluasema, Tarvasjoki Kaarinan kierrätyskeskus Liedon Kisällikellari Raision Ekotori Turun Ekotori, Kirkkotien piste. Yhteystiedot lehden takakannessa. HAITALLINEN TERVEYSHAITTA Suuret määrät vaarallisia jätteitä vastaanotetaan jätekeskuksissa. Ilmoita tuonnista jätekeskukseen etukäteen, kiitos! Vaarallisia jätteitä sisältävistä metallitynnyreistä veloitetaan käsittelymaksu 35 euroa/kpl. SYÖVYTTÄVÄ Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä ovat haitallisia tai vaarallisia luonnolle ja ihmisille. Vaaralliset jätteet on vietävä niille tarkoitettuun keräykseen. Niitä ei saa laittaa tavalliseen jäteastiaan eikä kaataa viemäriin tai maahan. Kotitalouksilta vastaanotetaan maksutta: elohopeaa sisältävät mittarit voimakkaat puhdistusaineet jäteöljy öljynsuodattimet, öljyiset trasselit bensiini, polttoöljy, petrooli jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet maali- ja lakkajätteet, liuottimet torjunta-aineet valokuvauskemikaalit kemikaalit, joiden pakkaus ten kyljessä on varoitusmerkki lääkkeet, jotka apteekit ottavat vastaan paristot ja akut, joita myös myyjät ottavat vastaan pienet kertakäyttöiset kaasupullot. SYÖVYTTÄVÄ HAPETTAVA SYTTYVÄ HAPETTAVA SYTTYVÄ Loistelamppuja ja energiansäästölamppuja vastaanotetaan SE-romujen keräyspaikoissa ja vaarallisten jätteiden vastaanottopaikoissa. HÄTÄRAKETIT JA ILOTULITTEET VIEDÄÄN MYYJILLE TAI OMAN ALUEESI POLIISILLE. TÄYTETTÄVÄT KAASUPULLOT PALAUTE- TAAN MYYJILLE. YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN YMPÄRISTÖVAARAT YMPÄRI AUTO YRJÖN AIKATAULU 1 YRJÖ AUTON AIKATAULUT Pysähdys.paikoilla, jotka on merkitty symbolilla ö, on paikalla myös öljyauto, joka imee hyvälaatuisen jäteöljyn tynnyreistä. Yrjö ottaa vastaan vain pieniä eriä vaarallisia jätteitä, esimerkiksi jäteöljyä vain kanistereissa. Suuret erät vaarallisia jätteitä tulee viedä jätekeskuksiin. Jos jäteöljyä on varastossa vähintään 400 litraa, voi noudon tilata numerosta AURA HORSMANMÄKI Hongistontie, nuorisotalo, kierrätyspiste KE KUUSKOSKI Huuskantie, Yhtenäiskoulun P alue, kierrätyspiste LA ö KE SIMOLA Käyräntie, koulun kenttä, kierrätyspiste LA ö KE KE TO SÄÄSTÖKALLIO Sillankorventie/Valtatien risteys, kierrätyspiste KE KAARINA EMPO Kauppatie 2, Nuorisotalon P alue, kierrätyspiste KE MA HADVALA Hakatie, Moskalanmäki P alue, kierrätyspiste TO HARVALUOTO Harvaluodontie/Uudentalontie KE TO HOVIRINTA Hovirinnantie 5, Euromarket, kierrätyspiste KE KAVALTO Kavaltontie, kuivurin piha KE TO LITTOINEN Tallakatu Littoisten monitoimitalo, kierrätyspiste KE MA Männistömäki Mäenpääntie, kierrätyspiste TO Niemenkulma Toivonlinnantie, matonpesupaikka, kierrätyspiste KE TO PIIKKIÖ keskusta Lukkarintie 1, K Market, kierrätyspiste TO PIISPANRISTI Kairiskulmantie 3, Prisma, kierrätyspiste KE RAADELMA Juliantie 1, kierrätyspiste KE TO RAVATTULA Reivikatu Citymarket, kierrätyspiste KE MA ( 16 ENTISESTÄ ENEMMÄN ) ö öljyauto paikalla

17 TEPPALA Sipiläntie, kesäteatterin P alue, kierrätyspiste TO TOIVONLINNA Toivonlinnantie 514, MTT tutkimuslaitos KE TO LIETO ILMARINEN Kisakedonpolku, Ilmaristen koulu, kierrätyspiste KE MA KESKUSTA Hanhenkaari, S Market, kierrätyspiste KE LIETO AS Helavuorentie, kauppa KE MA LA ö LITTOINEN Sippaantie 74, K Extra, kierrätyspiste KE MA Loukinainen Nenämäentie 2, Loukinaisten koulu, kierrätyspiste KE MA NUOLEMO Teollisuuskuja 1, nuorisotalo, kierrätyspiste LA ö RAUHANKYLÄ Pahkantie 1, kierrätyspiste KE MA YLISKULMA Liedonperäntie 7, baari, kierrätyspiste KE MA LA ö LÄNSI TURUNMAA ERSBY Simonbyn tienhaara, kierrätyspiste MA KE KESKUSTA POHJOINEN Rantatie, ST1 MA KE LIELAHTI Backasplan, kierrätyspiste MA KE SKRÄBBÖLE Rengastie 1, kierrätyspiste MA KE TENNBY Tennbyntie 29, Sale, kierrätyspiste MA KE Vikom, Nauvo TI TI MARTTILA KESKUSTA Härkätie 723, kirjasto, kierrätyspiste MA TO OLLILA Härkätie 1406, Nurmi Oy MA TO PRUNKILA Uudentalon kalustohalli MA TO MASKU ASKAINEN Keskusta Torikuja, tori KE HUMIKKALA Ruskontie 44, kioski, kierrätyspiste TO KALLELA Askaistentie 228, kierrätyspiste KE KESKUSTA Kurittulantie, Hemmingin koulu, kierrätyspiste TO TO KESKUSTA Paloasemantie, kierrätyspiste TO TO LEMU Keskusta Nelikontie, paloasema KE NIEMENKULMA Ohensaarentien kenttä TO TO PIUHA Piuhan kenttä, kierrätyspiste TO TO SEIKELÄ Aarnentie, Seikelän koulu, kierrätyspiste TO TAMMIALHO Tammialhontie, kierrätyspiste TO TO MYNÄMÄKI KARJALA Karjalankyläntie 114, Karjalan koulu KE MA KESKUSTA Nihattulantie, kierrätyspiste KE MA KETELINEN Valtasentie, Paloasema, kierrätyspiste KE MA KIVIKYLÄ Kivikyläntie 228, kierrätyspiste TO KE KIVISTÖNMÄKI Mäntytie/Arontie, kierrätyspiste TO KE LAAJOKI Karjalantie 1607, Urheilutalo, kierrätyspiste KE MA MIETOINEN KKO Kirkkotie 14, paloasema, kierrätyspiste TO KE MIETOINEN KKO Tavastilantie, Tavastilan koulu, kierrätyspiste TO KE PYHE Pyhäntie 2, kierrätyspiste TO KE TARVAINEN Karjalantie 10, Tarvaisten koulu, kierrätyspiste KE MA NAANTALI HAAPALA Haapalan Saaristotie yhteislaituri MA HORJA Iskolantie, koulu, kierrätyspiste MA JÄRVENSUU, Rajatie 1/Vähätalontie, kierrätyspiste MA KARVETTI Ruonan yhdystie Ukko Pekka MA MA KESKUSTA Tullikatu, Naantalin tori MA MA KIRKONSALMI Paltteentie, kierrätyspiste MA KULTARANTA Kultarannan koulu, kierrätyspiste MA MA LIVONSAARI Katajakaari, seurojentalo KE POIKKO Rymättyläntie, kierrätyspiste MA RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, Vanhatie 3, tori, kierrätyspiste MA TAIMO Nuhjalantie 8, kaupan piha, kierrätyspiste MA MA VELKUA Teersalo, p alue, kierrätyspiste KE VIIALA Ukko Pekantie, Käköläntien P alue, kierrätyspiste MA MA NOUSIAINEN KESKUSTA Torikuja Nousiaisten tori TO MA KOLJOLA Vahdontie urheilukenttä, kierrätyspiste TO MA ö öljyauto paikalla ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 17 )

18 NUTTURLA Makasiiniteatterin P alue TO MA Ojankulma Ruskontie 99, linja auton kääntöpaikka TO MA VALPPERI Valpperintie Valpperin koulu, kierrätyspiste TO MA PÖYTYÄ Auvainen Auvaistentie, koulu, kierrätyspiste TO TO Haveri Vuoritie, Haverin koulu, kierrätyspiste TO TO Heikinsuo Nahilantie, Heikinsuon koulu, kierrätyspiste KE MA Karinainen Väliläntie, Karinaisten koulu, kierrätyspiste KE MA Kirkonkylä seurankuntatalon P-paikka TO Kumila Kumilantie, Kaulanperän koulu TO TO KYRÖ Ollilantie, huoltoasema KE MA Rahkio Ollilantie/Parravahantie, ent. koulu, kierrätyspiste KE MA RIIHIKOSKI Yläneentie, huoltoasema TO TO RAISIO IHALA Tupatie, Ihalan kentän P alue, kierrätyspiste KE MA KAANAA Kaanaanrannantie 2, kioski, kierrätyspiste KE MA KAANAA Kaanaantie/Pesäpolku, kierrätyspiste KE MA Kerttula, Tenavakatu, urheilukenttä, kierrätyspiste KE MA Krookila Matarakatu, kierrätyspiste KE MA METSÄARO Lehtismäentie, kierrätyspiste KE MA NUORIKKALA Merituulenkatu, P alue, kierrätyspiste KE MA PASALA Kuloisten koulu, P alue, kierrätyspiste KE MA PETÄSMÄKI Honkakatu 3, Pirkon Tupa, kierrätyspiste KE MA TIKANMAA Kapponkatu 17, Tikanmaan liikekeskus KE MA VAISAARI Eeronkuja, Palolaitoksen edusta KE VARPPEENSEUTU Varppeenaukio KE MA VENHE Voudinkatu 5, Raisio Center KE MA RUSKO KESKUSTA Ohjaluodontie 1, K Kauppa, kierrätyspiste TO LA ö LAVAMÄKI Lavamäentie 671, Lavamäen kylätalo TO LA ö LÄHTEENMÄKI Viherkuja/Vahdontie TO MERTTELÄ Koulutie, Merttelän koulu TO LA ö PAAKKINEN Levolantie 36, kenttä, kierrätyspiste TO SILVOLA Valpperintie 294 TO LA ö UNTO Untontie, kierrätyspiste TO LA ö VALKIAVUORI Valkiavuorentie 1, kierrätyspiste TO TARVASJOKI HANKAANMÄKI Hämeen Härkätie 798, paloasema, kierrätyspiste MA TO KESKUSTA Hämeen Härkätie 623, Kunnanvirasto, kierrätyspiste MA TO TURKU HALINEN Gregorius IX tie 8, S Market KE MA HEPOKULTA Varkkavuorenkatu/Jahtilähteenkatu KE KE HIRVENSALO Slalomrinne, kierrätyspiste MA HUHKOLA Karhunaukio, kierrätyspiste TO MA HÄRKÄMÄKI Ieskatu/Vaulokuja TO KE ILPOINEN Lauklähteen P alue TO KE ISO HEIKKILÄ Otavanaukio TO KE ITÄHARJU Mielikinkatu 4, kierrätyspiste TO MA JÄKÄRLÄ Allaistenkatu/Haihuntie, kierrätyspiste KE KE TO JÄKÄRLÄ Talolankatu 75, Kauppakeskus Pilotti KE KE TO KAERLA Riitasuonkatu, kierrätyspiste KE MA KAKSKERTA Harjattulantie/Brinkhallintie, kierrätyspiste MA KAKSKERTA Kirkon P alue TI KAKSKERTA Vapparintie/Myllykyläntie MA KASTU Mullintien aukio KE KE KATARIINA Junginkatu 2 TO KE KESKUSTA Itäinen Rantakatu/Sotalaistenkatu MA KE KESKUSTA Kauppatori MA KE KESKUSTA Kurjenkaivon kenttä, Kaivokatu MA KE KESKUSTA Portsa Puutarhakatu, K Kauppa MA KE KESKUSTA Tehtaankatu/Piispankatu MA ( 18 ENTISESTÄ ENEMMÄN ) ö öljyauto paikalla

19 KESKUSTA Veistämön aukio, kenttä MA KE KESKUSTA Yrjönkatu MA KE KOHMO Rajaojankatu, kierrätyspiste TO MA KOIVULA Kataraistentie 7, S Market TO KE KUPITTAA Hippoksentie, P alue, kierrätyspiste KE KE KURJENMÄKI Kunnallissairaalantie, Citymarket P-alue KE KE KÄHÄRI Satakunnantie, Paalupaikka KE KE KÄRSÄMÄKI Hiidenkatu, urheilukenttä, kierrätyspiste KE MA LAUKKAVUORI Västäräkinpolku, Uimahalli KE KE LAUSTE Raadinkatu 7, koulu TO MA LUOLAVUORI Takamaantie 10, kierrätyspiste TO KE LÄNSIKESKUS Markulantie 150, Citymarket TO KE MAJAKKARANTA Kölikatu 2, S Market MA MOISIO Moision koulutie 27, ST1 huoltoasema KE KE TO MÄLIKKÄLÄ Viilarinkatu 3, Euromarket MA MÄLIKKÄLÄ Paaluttajantie 3, puisto, kierrätyspiste MA MÄNTYMÄKI Kunnallissairaalantie/Toivolankatu KE KE NUMMI Vanha Hämeentie 43, kierrätyspiste KE MA NÄTTINUMMI Vilkastuksenkatu 10, kierrätyspiste MA ORINIEMI Hevonkoivuntie MA PAATTINEN Auvaismäentien risteys TO KE PAATTINEN Paattistentie 998, kierrätyspiste TO LA ö KE PAATTINEN Säkyläntie/Kaarlejoentie, kierrätyspiste TO KE PAHANIEMI Suikkilantie/Aunelantie TO KE PANSIO Valmetinkatu, kierrätyspiste TO KE PERNO Hyrköistentie, Pernon kenttä MA PETRELIUS Ruiskatu 2, Uimahalli TO KE PIKISAARI Jakob Bremenin katu, kierrätyspiste MA PITKÄMÄKI Pitkämäenkatu, K Supermarket Manhattan KE KE POHJOLA Kähärintien kenttä, kierrätyspiste KE KE PUISTOMÄKI Eteläkatu /Puistomäenkatu, kierrätyspiste TO KE PÄÄSKYVUORI Talvitie 12, kierrätyspiste TO MA RAUNISTULA Virusmäentie, Tarmon teatterin P alue, kierrätyspiste KE MA RUNOSMÄKI Korjasmäenkatu 1, K Supermarket KE RUNOSMÄKI Stoltinkatu, koulun piha KE MA RUOHONPÄÄ Pirttilähteenkatu 2, kierrätyspiste MA RÄNTÄMÄKI Vanha Tampereentie 108, Prisma KE MA SATAVA Kakskerrantien kierrätyspiste MA SATAVA Venesatama MA SUIKKILA Varnankatu/Göteborginkatu TO KE TORTINMÄKI Säkyläntie 1330, tanssilavan P alue, kierrätyspiste TO KE UITTAMO Pulttikatu, kierrätyspiste TO KE VARISSUO Kousankatu, Itäkeskuksen parkkipaikka MA VARISSUO Kraatarinkadun päässä, koulu TO VASARAMÄKI Lehmusaukio, kierrätyspiste KE KE VÄTTI Jöllintie, Jöllinaukio KE KE YLIKYLÄ Vanha Wäinö Aaltosen koulu MA ö öljyauto paikalla ( ENTISESTÄ ENEMMÄN 19 )

20 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY Ajurinkatu 2, 3. krs, TURKU puhelin avoinna ma pe 9 16 Palvelunumero (pvm, mpm) JULKINEN TIEDOTE, JAETAAN KAIKKIIN TALOUKSIIN OFFENTLIGT MEDDELANDE, DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL. TSJ:N TOIMIPISTEET: TOPINOJAN JÄTEKESKUS Pitkäsaarenkatu 7, Turku, puhelin Avoinna ma pe ISOSUON JÄTEKESKUS Isosuontie 137, Raisio, puhelin Avoinna ma 12 20, ti pe alkaen ma 12-19, ti pe RAUHALAN JÄTEKESKUS Sydmontie 173, Parainen, puhelin Avoinna ma 12 20, ti pe alkaen ma 12-19, ti, ke ja pe 10-17, to suljettu AURANMAAN LAJITTELUASEMA Aurantie 518, Tarvasjoki, puhelin Avoinna ma 9 16, to alkaen ma ja to Avoinna ma pe 10 18, la Länsi-Turunmaan saariston lajitteluasemista saa tietoa asiakaspalvelunumerosta Jätekeskukset ja lajitteluasema ovat avoinna vuodesta 2012 TURUN EKOPAJA alkaen mökkeilyn sesonkiaikana huhti syyskuussa kuukauden Haluatko lehden suomeksi/ruotsiksi, soita puh tai lähetä Rieskalähteentie viesti 74, puhelin 044 niin 700 lähetämme 7410 viimeisenä lauantaina klo sen sinulle. Om du vill ha tidningen på finska/svenska, ring tfn eller mejla Avoinna oss ma pe på så skickar vi den till dig. PARAISTEN KIERRÄTYSKESKUS Vuoritie 6, puhelin Avoinna ma 12 20, ti to 9 17, pe sekä joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo KIERRÄTYSKESKUKSET JA EKOTORIT: EKOKAARINA, SER-HALLI Asianajajankatu 2 4, puhelin (02) Avoinna ma to , pe KAARINAN KIERRÄTYSKESKUS Koristontie 1, puhelin Avoinna ma pe LIEDON KISÄLLIKELLARI Teollisuuskuja 2 A, puhelin (02) Avoinna ma, ke, to 9 16, ti 9 19, pe RAISION EKOTORI Purokatu 10, puhelin (02) Avoinna ma pe 9 19, la TURUN EKOTORI Kirkkotie 6-10, puhelin Rieskalähteentie 74, puhelin Kuljetuspalvelu kuljettaa sohvat ja sängyt TSJ tarjoaa kuljetuspalvelua kotien suurikokoisille jätteille. Esimerkiksi rikkoutuneet kylmälaitteet, huonokuntoiset huone kalut ja jätesäkit kulkevat sujuvasti noutopalvelun autossa maksua vastaan. TSJ:n noutopalvelu kuljettaa vain jätteitä Palvelu on kotitalouksien ja taloyhtiöiden käytössä. Kuljetuspäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Tavaroiden tulee olla kahden henkilön kannettavissa. Palvelu ei sisällä purkutöitä. Kaikki pienet ja irralliset esineet tulee pakata jätesäkkeihin tai kantamista kestäviin laatikoihin. Noutopalvelu ei valitettavasti voi kuljettaa vaarallisia jätteitä, irrallista remonttijätettä tai yritysjätteitä. Hyväkuntoisille tavaroille kannattaa kysyä noutoa ekotoreilta ja kierrätyskeskuksista. Tilaa nouto hyvissä ajoin ennen toivottua noutopäivää. Tilaukset: arkisin klo HINNASTO JA MAKSUTAVAT Maksu määräytyy kuljetettavien esineiden määrän mukaan. Yksi jätesäkki lasketaan yhdeksi esineeksi. Kirjahyllyn jokainen erillinen osa on yksi esine. Maksu kuljettajalle pankkikortilla. 1 3 esinettä: 35 euroa 4 6 esinettä: 70 euroa 7 9 esinettä: 105 euroa. Hinnat sis. alv 23 %. Noutopalvelu toimii seuraavissa kunnissa: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki ja Turku. Noutoja ei valitettavasti voida tarjota saariin, joihin päästään vain yhteysaluksilla. Länsi-Turunmaalla kuljetusapua voi tiedustella Paraisten Kierrätyskeskuksesta, puh

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

www.keskisavonjatehuolto.fi Vain lajiteltua sekajätettä Ekovoimalaitokseen Uusi Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos Leppävirralla muuttaa kaukolämmöksi ja sähköksi yli 640 000 ihmisen sekajätteet. Modernissa

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA KODIN JÄTEOPAS Kodeissa syntyy monia erilaisia roskia ja jätteitä. Osa jätteistä voi olla vaarallisia ja myrkyllisiä kuten esimerkiksi jäteöljy tai hyönteismyrkky. Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN!

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! KURREN PUUHAVIHKO S S S PA LAA KO PO TTU? PALAAKO POTTU? NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! LAJITTELE OIKEIN KOTIROSKIKSIIN: SEKAJÄTE

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet

Kodin. lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet POLTETTAVA JÄTE BIOJÄTE PAKKAUSJÄTE Biojäte on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä ole omaa kompostoria tai keräysastiaa. ruoantähteet ja muut elintarvikkeet kahvinporot, suodatin-

Lisätiedot

Yrityksen kierrätysopas

Yrityksen kierrätysopas www.lassila-tikanoja.fi Ohjeita lajitteluun ja kierrätykseen Yrityksen kierrätysopas 1 LASSILA & TIKANOJA Sisällys Tieto auttaa toimimaan... 3 Toimiva kierrätys tuo säästöjä... 4 Koko ketjun kattava kokonaisuus...

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä?

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä? Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info Kierrätysjätteiden keräysmahdollisuudet paranevat entisestään Länsi-

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS 25.1.2017 2 Taustaa Kaupunginvaltuusto päätti 2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle toteutetaan alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Oulun Jätehuollon tarveprofiili Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Ruskon jätekeskuksen opasteet Haasteena kukkahattutädit, lippaja karvalakkisedät, mummot ja papat. Tänne minä olen aina tuonut... ja niinpä

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Biojätteen syntypaikkalajittelu

Biojätteen syntypaikkalajittelu Hanna Maunula 22.2.2016 Biojätteen syntypaikkalajittelu Taustaa Sekajäte ohjataan tulevaisuudessa polttoon Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Sekajätteen joukossa oleva biojäte alentaa jätteen lämpöarvoa

Lisätiedot

TERVETULOA Sortti-asemalle

TERVETULOA Sortti-asemalle Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster TERVETULOA Sortti-asemalle Kiitos kun lajittelet! Jätelavat Avoinna ma pe klo 7 21! Viikonloppuisin, pyhäpäivinä sekä joulu- ja juhannusaattoina

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016 Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 4 Palvelut

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Varainhankintaa.com. Paperit( Pesuaineet( Kuvasto(1(/(2015(

Varainhankintaa.com. Paperit( Pesuaineet( Kuvasto(1(/(2015( Varainhankintaa.com Teemme varainhankintaa toimintamme kehittämiseksi. Osallistumisenne on meille tärkeää Kiittäen, Kuvasto(1(/(2015( Koulu / Joukkue / Yhdistys Paperit( Pesuaineet( 40# # säkki 25# # säkki

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

4. Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi?

4. Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi? 1 KYSELY OPIKSKELIJOILLE Hellu, kysely, 24.10.2013 Punaisella on alkukartoituksen tilanne 25.10.2012 Joitakin kohtia jätetty pois selkeyden vuoksi (esim. sukupuolijakauma, jolla ei sinäänsä merkitystä).

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

PESUUN LÄHETETTÄVIEN TEKSTIILIEN LAJITTELU- / PAKKAUSOHJE. 1. NORMAALIT TEKSTIILIT (valkoiseen pyykkisäkkiin)

PESUUN LÄHETETTÄVIEN TEKSTIILIEN LAJITTELU- / PAKKAUSOHJE. 1. NORMAALIT TEKSTIILIT (valkoiseen pyykkisäkkiin) Rovaniemen Keskuspesula Oy OHJE Lähteentie 18 96400 ROVANIEMI p. 040-7120 340 / 040-7120 341 etunimi.sukunimi@rokepe.fi 1 Lapin Sairaanhoitopiiri Kolpeneen palvelukeskus Rovaniemen Kaupunki PESUUN LÄHETETTÄVIEN

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille 1/8 Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille Jätehuolto Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN :N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): YLEISET MAKSUT - -Palvelumaksu -Punnitusmaksu JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT 1.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

YMPJAOSS6 a3. )117E 3 3 0. 08. 1.013. P+snro X38 ' 11,0.3.O. ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 )

YMPJAOSS6 a3. )117E 3 3 0. 08. 1.013. P+snro X38 ' 11,0.3.O. ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 ) Ympäristöjaosto 3 0. 08. 1.013 P+snro X38 ' 11,0.3.O Q013 ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 ) Uusi toiminta Muutos aiempaan toimintaan YMPJAOSS6 a3. )117E 3 (rasti

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Järjestystä kodin kaaokseen!

Järjestystä kodin kaaokseen! Järjestystä kodin kaaokseen! Kiire, ylimääräinen tavara ja sekamelska sano ei ja laita arkesi järjestykseen. Pienellä vaivalla saat aikaan suuren muutoksen. Kaiken A ja O järjestyksen hallinnassa on turhasta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset (Luonnos 15.9.2014) Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki,

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi?

Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi? 1 KYSELY OPETTAJILLE Hellu, kysely, 24.10.2013 (loppukysely) Punaisella on alkukartoituksen tilanne 25.10.2012 Joissakin kohdissa alkukartoituksessa oli ei vastausta, joka ei sähköisesti vastattaessa ollut

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot