TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa korvaa RT K/ (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3)"

Transkriptio

1 RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO elokuu 011 voimassa korvaa RT K/ (8) RT Talo Talo 90 K SfB EPS-lämmöneristeet EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS eristeet EPS Routaeristeet EPS Keventeet EPS-eristeitä käytetään rakennusten lämmöneristeinä ja teknisinä eristeinä uudis- ja korjausrakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä, puristuslujuutensa ja kosteudensietokykynsä ansiosta EPS-eristeet soveltuvat erinomaisesti rakennusten routasuojaukseen sekä lattioiden, seinien ja kattojen eristämiseen. Erinomaiset tekniset ominaisuudet takaavat EPS-eristeiden toimivuuden myös katujen, pihojen ja piha-alueiden routasuojauksessa. EPS-eristeiden monipuoliseen tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi putkieristeet, perustusjärjestelmät, kevennerakenteet, lämpöharkot, anturamuotit, askelääneneristeet, tuulensuojalevyt ja sandwich-elementtien eristeet sekä erilaiset muotokappaleet. Alapohjarakenteiden keskimääräiset eristepaksuudet ja routasuojaus Maanvastainen alapohja U-arvo 0,16 W/m K (RakMK osa C ja D) U-arvo 0,1 W/m K (matalaenergiataloratkaisu) U-arvo 0,09 W/m K (passiivitaloratkaisu) EPS mm * 00 mm 400 mm EPS 10 Routa 100 mm / leveys 1, m 100 mm / leveys 1,4 m 100 mm / leveys 1,6 m Tuulettuva alapohja U-arvo 0,17 W/m K (RakMK osa C ja D) U-arvo 0,15 W/m K (matalaenergiataloratkaisu) U-arvo 0,10 W/m K (passiivitaloratkaisu) EPS 60S 00 mm 0 mm 400 mm EPS 10 Routa 110 mm / leveys 1, m 10 mm (1,4 m) / 180 mm 150 mm (1,6 m) / 10 mm Laskentaesimerkki: perustamissyvyys 0,75 m ja rakennuspaikka Jyväskylä. * lämmitystapauksissa alapohjan eristyspaksuuden suositellaan olevan vähintään 50 mm. Routasuojauksessa nurkka-alueiden eristepaksuus on kaksinkertainen seinälinjan eristepaksuuteen verrattuna. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

2 RT 810 tarviketieto EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-eristelaadut ja koot EPS-lämmöneristeet noudattavat EPS 000 -tuoteluokitusta, jonka mukaan kullekin tuotteelle määritetään käyttökohteen ja eristeen toiminnallisten ominaisuuksien edellyttämät laatuvaatimukset. Tuoteluokituksen vaatimusten mukaiset tuotteet tunnistaa EPS-laatumerkistä. EPS-eristeiden tuotenimikkeet kertovat tuotteen pääasiallisen käyttökohteen ja puristuskestävyyden. Yleisimmin käytetyt tuotteet ovat EPS 100 ja EPS 10 Routa. Tuotenimikkeen lukuarvo ilmoittaa siis lyhytaikaisen puristuskestävyyden, esim. 100 kpa. Tuotenimikkeen lisämerkintä S kuvaa vaikeasti syttyvää S-laatua, joka ei ylläpidä palamista (esim. EPS 60S Seinä). Tavallisimpien EPS-eristelaatujen puristuskestävyydet ovat välillä kpa. Tavallisin levykoko on 1000 x 100 mm. Yleisimmät levypaksuudet ovat 50, 70, 75 ja 100 mm. Muita kokoja on saatavissa tilauksesta. EPS-eristeiden laadunvalvonta ja tuotesertifikaatit EPS 000 -tuoteluokitus pohjautuu eurooppalaiseen EPS-eristeiden tuotestandardiin EN 116. EPS-tuotteiden testauksessa ja laadunvalvonnassa käytetään yleisesti hyväksyttyjä eurooppalaisia EN-testimenetelmiä. EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritysten valmistamilla EPS-eristeillä on voimassa olevat kansallisen sertifiointilaitoksen myöntämät tuotesertifikaatit (VTT:n sertifikaatit). EPS 000 -tuoteluokituksen vaatimusten täyttyminen osoitetaan asianmukaisella VTT:n tuotesertifikaattinumerolla ja EPS-laatumerkillä. Yleisimmät EPS-tuotenimikkeet ja käytetyt värikoodit on esitetty taulukossa. Tuotepakkauksissa on käytössä mustavalkoinen EPS-laatumerkki. OMINAISUUDET EPS-lämmöneriste (solupolystyreeni, EPS = expanded polystyrene) valmistetaan polystyreenistä vesihöyryn avulla paisuttamalla. Ponneaineena käytetään ympäristölle haitatonta pentaania, joka korvautuu ilmalla valmistuksen yhteydessä. Lämpötekniset ominaisuudet Yleisimmät EPS-tuotenimikkeet eristeet EPS 60S EPS 100 EPS 00 EPS 50 EPS 00 Routaeristeet EPS 10 Routa EPS 00 Routa EPS 00 Routa Seinäeristeet EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Kattoeristeet EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto Keventeet EPS Kevenne EPS-eristeen lämmöneristyskyky perustuu suljetussa solurakenteessa paikallaan pysyvän ilman alhaiseen lämmönjohtavuuteen (noin 0,05 W/Km). EPS-eristeille on määritetty ilmoitetun lämmönjohtavuuden arvot declared ( d) ja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot Design ( D), jotka huomioivat lämmöneristeen käyttökohteen sekä suojaus- ja asennustavan. Tässä kortissa esitetyt lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot ovat EPS 000 -tuoteluokituksen mukaisia vähimmäisvaatimuksia, joita parempia tuotteita voidaan valmistaa. EPS-eristeiden pitkäaikainen lämmönkestävyys on +80 C ja kylmänkestävyys on vähintään -00 C. Eristelevyn kuormituksesta riippuen lyhytaikainen lämmönkestävyys on C. Lujuusominaisuudet ja pitkäaikaiskestävyys Joustavan valmistusmenetelmän ansiosta EPS-eristeitä on saatavissa useita eri lujuusluokkia välillä kpa. Tavallisimmat lujuusluokat ovat 60, 80, 100, 10 ja 00 kpa. EPS-eristeiden lujuusominaisuuksiin vaikuttavat eristeen tiheys, kuormitusaika, lämpötila ja suhteellinen kosteus. EPS-eristeiden lyhytaikainen puristuslujuus määritetään 10 % kokoonpuristumaa vastaavana kuormana. Pitkäaikainen puristuslujuus määritetään % kokoonpuristumaa vastaavana kuormana (vastaa 50 vuoden suunnitteluarvoa). EPS-eriste on mekaanisilta, kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin kestävä materiaali. Auringon UV-säteily saattaa muuttaa suojaamattoman EPS-levyn pinnan kellertäväksi ulkovarastoinnin aikana. Tämä ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti eristelevyjen ominaisuuksiin eikä edellytä erityisiä suojaustoimenpiteitä työmaalla normaalin varastointijakson tai rakentamisaikataulun aikana. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

3 RT 810 tarviketieto EPS-LÄMMÖNERISTEET Kosteustekniset ominaisuudet EPS-eristeet ovat kosteusteknisesti kestäviä tuotteita. EPS-materiaali ei ime itseensä kapillaarisesti vettä, eikä ulkopuolinen kosteus heikennä EPS-eristeen lämmöneristävyys- tai lujuusominaisuuksia. Kosteusteknisesti vaativissa olosuhteissa, kuten routaeristyksissä tulee kuitenkin käyttää käyttötarkoitukseen suunniteltuja tiiviitä EPS-routalaatuja. EPS-eriste on vesihöyryn läpäisevyydeltään muita muovieristeitä läpäisevämpi materiaali. EPS-eriste ei siten toimi varsinaisena höyrynsulkuna, vaan rakenteiden sisäpuolelta kulkeutuvan kosteuden pääsy rakenteisiin ja lämmöneristeisiin estetään erillisellä höyrynsululla. Palo-ominaisuudet EPS-eristeet luokitellaan palaviksi rakennusmateriaaleiksi. EPS-eristeistä valmistetaan sekä normaalina laatuna (europaloluokka F) että S-laatuna, joka ei ylläpidä palamista (europaloluokat D, E). EPS-eristeitä käytetään kaikissa paloluokkien P1, P ja P rakennuksissa Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osan E1 vaatimusten mukaisesti. Paloturvallisuutta vaativissa rakenteissa EPS-eristeitä suositellaan käytettäväksi yhdessä paloteknisesti riittävän suojaverhouksen kanssa (esim. rappauspinnoite, kipsilevyverhous). Terveellisyys EPS-eristeet ovat hajuttomia, pölyämättömiä ja myrkyttömiä. EPS-eristeet eivät turmellu biologisesti eivätkä ne lahoa tai mätäne. Testatut EPS-eristeet (normaali laatu ja S-laatu) täyttävät rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-luokan vaatimukset. Puhtaat EPS-eristeet eivät aiheuta allergioita eikä EPS-eristeistä vapaudu sisäilmaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. EPS-materiaalista valmistetaankin myös elintarvikepakkauksia. Kemialliset ominaisuudet EPS-eristeen kemiallinen kestävyys on hyvä ja se soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden kanssa. EPS-eriste kestää tavallisia happoja ja emäksiä, mutta se ei kestä orgaanisia liuottimia kuten bensiinejä, mineraaliöljyä tai muita hiilivetyliuottimia. Ekologiset ominaisuudet Hyvän lämmöneristyksen avulla on mahdollistaa säästää rakennuksen käytön aikaista lämmitysenergiaa, joka on moninkertainen lämmöneristeen valmistusenergiaan verrattuna. EPS-eristeen raaka-aine polystyreeni valmistetaan öljystä. Eristeen valmistuksessa käytettävän öljypohjaisen muoviraaka-aineen määrä on kuitenkin vähäinen, sillä lopullisessa tuotteessa muoviraaka-ainetta on vain % eristeen tilavuudesta. Loput tilavuudesta on eristeenä toimivaa ilmaa. EPS-materiaali on kierrätettävää, sillä puhtaat eristelevyt ja valmistusvaiheen leikkuujäte sekä pakkaukset ja muut muotokappaleet voidaan murskata rouheeksi ja käyttää rouhe uusien tuotteiden raaka-aineena. Rouhittua kierrätysraaka-ainetta käytetään pääasiassa valmistettaessa tuotteita, joilla ei ole suuria laatuvaatimuksia (esim. pakkaustarvikkeet, somisteet). Tiukkojen laatuvaatimusten vuoksi kierrätysraaka-aineen käyttö ei ole mahdollista laadukkaissa lämmöneriste- ja routasuojauslevyissä. Kierrätysraaka-ainetta voidaan käyttää EPS-rouhetta sisältävän kevytbetonin ja muurausharkkojen valmistuksessa. Tämän lisäksi EPS-jätettä voidaan käyttää ns. energiajätteenä jätteenpolttolaitoksissa, jolloin EPS-materiaaliin valmistuksen aikana sitoutunut energia palautuu hyötykäyttöön. Kaatopaikkajätteenä EPS-eristeet ovat maatumattomia eivätkä ne aiheuta haitallisia päästöjä. EPS-eristeet ovat helposti käsiteltäviä ja työstettäviä eikä eristeiden työstö ja asentaminen edellytä erityisten suojavarusteiden käyttöä. EPS-eristelevyjen työstövaiheessa ei synny ihoa ärsyttävää työstöjätettä. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

4 RT 810 tarviketieto 4 EPS-LATTIAERISTEET EPS-lämmöneristeiden yleisimmät käyttökohteet ovat lattia- ja routaeristeet. EPS-lattiaeristeitä käytetään maanvastaisissa ja tuuletetuissa ryömintätilaisissa alapohjissa. Myös perusmuurin sisäpuolinen pystyeristys voidaan toteuttaa EPS-lattiaeristeillä. Tuulettuvissa alapohjissasuositellaan palosuojatun S-laadun käyttöä. eristeiden tavallisimmat lujuusluokat ovat 60, 100 ja 00 kpa. Maanvastaisessa alapohjassa käytetään yleensä EPS 100 -laatua. Tuulettuvassa alapohjassa EPS-laatu on yleensä EPS 60S. Raskaammin kuormitettuihin kohteisiin, kuten halli- ja varastorakennusten alapohjiin valitaan EPS 00 tai EPS 00. Rakentamismääräysten minimivaatimusten (RakMK osa C, 010 ja osa D, 01) mukaisen maanvastaisen alapohjan eristepaksuus on 00 mm (rakenteen U-arvo 0,16 W/m K). Energiatehokkuudeltaan paremmassa matalaenergiatalossa suositeltava eristepaksuus on keskimäärin 00 mm (U-arvo 0,1 W/m K). Passiivitalossa suositeltava eristepaksuus on vastaavasti 400 mm (U-arvo 0,09 W/m K). Alapohjaeristeet asennetaan tasapaksuna kerroksena. Tällöin alapohjanalapuolisenmaan lämpötilakenttä on tasainen. Tasapaksu eristekerros myös helpottaa ja nopeuttaa asennusvaihetta. Paksu alapohjaeristys laskee alapohjan alapuolisen maan lämpötilaa, mikä vähentää lattiarakenteen kosteusriskejä. lämmitystapauksissa eristyspaksuuden tulee olla vähintään 50 mm. Tuulettuvassa alapohjassa(tuuletusaukkojen pinta-ala on enintään 8 ryömintätilan pinta-alasta) eristepaksuus on keskimäärin 0 mm käytettäessä EPS 60S -laatua (U-arvo 0,15 W/m K, ontelolaatan paksuus 65 mm, eriste ontelolaatan alapuolella). Paloturvallisuuden huomioimiseksi tuulettuviin alapohjiin suositellaan vaikeasti syttyvää S-laadun EPS-eristettä. Käyttökohdesuositukset Maanvastainen alapohja, asuinrakennus, liike-, teollisuus- ja varastorakennukset Ryömintätilainen alapohja, kuormittamaton lämmöneriste (esim. ontelolaatan alapintaan liimattu lämmöneriste) Ryömintätilainen alapohja, kuormitettu lämmöneristys (esim. kantavan betonilaatan yläpuolelle kiinnitetty lämmöneriste) Sokkelin sisäpuolinen eristys Laattaperustuksen alapuolinen eristys Laattaperustuksen yläpuolinen eristys + pintabetoni tai vastaava EPS 60S EPS 100 EPS 00 EPS 50 EPS 00 Maanvarainen laatta Matalaenergiaratkaisu Tuulettuva alapohja EPS-lattiaeriste EPS 60S EPS-lattiaeriste EPS 10 Routa EPS 10 Routa tai EPS 100 EPS 10 Routa EPS 10 Routa EPS 10 Routa eristeet Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S EPS 100 x) EPS 00 EPS 50 EPS 00 Pituus ja leveys, mm (EN 8) ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± Paksuus, mm (EN 8) ± ± ± ± ± Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 10 ± 0 ± 15 ± 15 ± 15 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 5 1) ±5 ±5 ±5 ±5 Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,09 0,06 0,0 0,0 0,0 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) 0,06 ) 0,0 ) 0,0 ) 0,0 ) (EN ISO 10456) 0,040 ) 0,08 ) 0,04 ) 0,04 ) 0,04 ) Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Pitkäaikainen puristuslujuus, kpa (EN 1606) % 0 kpa % 5 kpa % 60 kpa % 75 kpa Vedenimeytyminen, til-% (EN 1087) Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E, F D, E, F D, E, F D, E, F % 90 kpa *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. **) Taulukossa ilmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatu aina vähintään E tai D, normaali laatu F tai parempi. x) Myös palosuojattu, vaikeasti syttyvä S-laatu, esim. EPS 100S. 1) Ontelolaattaan liimattavan EPS 60S -eristeen mittapysyvyys korotetussa lämpötilassa testimenetelmän EN 1604:1996 mukaisesti, vaatimus ± mm / 1000 mm. ) Lämpimän tilan alapohja- ja lattiarakenteet. Käyttötilassa eristeen kosteuspitoisuus on alle 1 til-%. ) Lämpimän tilan perustusten sisäpuolinen pystyeristys. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

5 RT 810 tarviketieto 5 EPS-ROUTAERISTEET EPS-routaeristeitä käyttämällä estetään routavaurioiden syntyminen. EPS-routaeristeiden tiiviin solurakenteen ansiosta tuotteiden vedenimeytyminen on hyvin vähäistä. Tiiviyden ansiosta tuotteiden lämmöneristyskyky säilyy muuttumattomana vuosikymmenien ajan. EPS-routaeristeitä käytetään perustusten ulkopuolisena vaakaeristeenä maakerrosten välissä (kallistus sokkelista poispäin vähintään %), vaakaeristeenä anturan alapuolella sekä sokkelin, perusmuurin ja kellariseinän ulkopuolisena pystyeristeenä. Yleisimmin käytetyt routaeristeet ovat EPS 10 Routa ja EPS 00 Routa. Tarvittavat eristepaksuudet määritetään Talonrakennuksen routasuojausohjeiden avulla ja mitoituksessa huomioidaan mm. rakennuksen sijaintipaikkakunnan mitoituspakkasmäärä ja perustamissyvyys (Talonrakennuksen routasuojausohjeet, VTT ja Rakennustieto Oy). Mitoituksessa huomioidaan myös VTT:n keväällä 011 tekemän tutkimuksen antamat uudet routasuojaussuositukset. Routasuojausta mitoitettaessa tulee huomioida myös siirtymäkiilarakenteen tarve. Siirtymärakenteita tarvitaan keskinkertaisesti routivilla ja erittäin routivilla rakennuspaikoilla. Siirtymäkiilarakenteessa routasuojauskerros ohenee rakennuksen perustuksista poispäin mentäessä. Rakentamismääräysten minimivaatimusten mukaisesti routasuojauksen paksuus on keskimäärin 100 mm rakennuksen seinälinjalla (Jyväskylä, mitoituspakkasmäärä Kh, maanvastaisen alapohjan U-arvo 0,16 W/m K). Nurkka-alueilla routaeristeen paksuus on kaksinkertainen verrattuna routaeristyspaksuuteen seinälinjalla. Routasuojauksen leveys on vähintään 1, m seinälinjalla. Matalaenergia- ja passiivitason energiatehokkuuden saavuttamiseksi routaeristyksen paksuutta tulee lisätä ja routasuojaus tulee ulottaa leveämmälle alueelle. Pohjois-Suomessa on nurkan kaksinkertaisen routaeristyspaksuuden lisäksi laitettava perusmuurin maanpinnan yläpuoliselle osalle mm paksu ulkopuolinen eriste (EPS 10 Routa). Perusmuurin ulkopuolinen eristys parantaa aina routasuojausta ja on siksi suositeltava ratkaisu kaikkialla. Tuulettuvien alapohjarakenteiden yhteydessä routasuojaus mitoitetaan hieman paksummaksi kuin vastaavissa maanvastaisissa alapohjissa. Routaeristeet Käyttökohdesuositukset EPS 10 Routa Routaeristys talonrakennuskohteissa Sokkelieristys, ulkopuolinen Kellariseinän maanvastainen eristys Piharakennukset, grillikatokset Liikennealueiden routaeristys kevyen liikenteen alueet, kevyesti liikennöidyt piha-alueet kadut, normaaliliikenteen kuormittamat piha-alueet maantiet, raskaasti liikennöidyt piha-alueet EPS 00 Routa EPS 00 Routa EPS-routaeristeitä käytetään myös katujen ja pihateiden sekä piha-alueiden routasuojaukseen estämään haitallisten routanousujen syntyminen. Liikennealueilla EPS-eristeiltä vaaditaan suurta puristuslujuutta ja EPS-laaduksi valitaan EPS 00 Routa tai EPS 00 Routa. Nämä lujat routalevyt soveltuvat myös perustusten anturoiden alle sekä hallirakennusten ja varastotilojen alapohjiin. Piha-alueiden ja kulkuväylien routasuojauksessa tulee huomioida routasuojauksen jatkuminen kasvillisuusalueen puolelle vähintään 0,5 m. Näin estetään liian suuren routanousueron muodostuminen talvella lumesta aurattavan piha-alueen (eristetty) ja auraamattoman kasvillisuusalueen rajalla. Piha-alueiden routasuojauksen mitoituksessa on huomioitava mm. piha-alueen tyyppi ja laatuluokka, sallittu routanousu ja mitoituspakkasmäärä sekä ulkonäkövaatimukset. Talonrakennuksen routasuojausohjeissa käsitellään myös pihojen routasuojauksen mitoitusta. Piha-alueen routasuojauksen paksuus on keskimäärin mm (EPS 10 Routa). EPS-routaeristeitä käytetään myös salaojien, putkijohtojen ja -kaivantojen routasuojaukseen. Tarkoitusta varten EPS-eristeestä valmistetaan putkikouruja, mutta putkijohtojen routasuojaus voidaan toteuttaa EPS-routaeristelevyillä. Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 10 Routa EPS 00 Routa EPS 00 Routa Pituus ja leveys, mm (EN 8) ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± Paksuus, mm (EN 8) ± ± ± Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± 5 ± 5 ± 5 Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 0 ± 0 ± 0 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 5 ± 5 ± 5 Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,06 0,0 0,0 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,08 ) 0,09 4) 0,041 5) 0,04 ) 0,05 4) 0,06 5) 0,04 ) 0,05 4) 0,06 5) Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Pitkäaikainen puristuslujuus, kpa (EN 1606) %, 5 kpa %, 60 kpa %, 90 kpa Vedenimeytyminen, til-% (EN 1087) 1 1 Palo-ominaisuudet, europaloluokat (EN ) F F F *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. ) Lämpimän tilan perustusten sisäpuolinen pystyeristys. 4) Lämpimän tilan perustusten ulkopuolinen pystyeristys. 5) Maakerrosten välissä oleva routaeriste rakennuksen ulkopuolella (kallistus väh. %). SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

6 RT 810 tarviketieto 6 EPS-SEINÄERISTEET EPS-lämmöneristeiden monipuolinen tuotevalikoima sisältää myös seinäeristeet, joita käytetään julkisivuissa uudis- ja korjausrakentamisessa. EPS-seinäeristeitä käytetään kantavissa betoni-, harkko- ja tiilirakenteissa, betonisandwich-elementeissä sekä metalli- ja puurunkoisissa seinissä. EPS-seinäeristeet ovat mittatarkkuuden ja -pysyvyyden suhteen luokiteltuja eristeitä. Seinäeristeiden raaka-aineet, valmistus ja varastointi takaavat sen, että tuotteilla ei esiinny haitallista jälkikutistumaa. EPS-seinälevyillä jälkikutistuma on aina alle 0, %. EPS-seinäeristeet ovat vaikeasti syttyviä S-laadun EPS-tuotteita (EPS 60S Seinä ja EPS 100S Seinä). EPS-seinäeristeiden vesihöyrynläpäisevyysominaisuudet on varmistettu erilaisiin seinärakenteisiin soveltuvaksi. Käyttökohdesuositukset Paikallarakennettu puu-, harkko- tai tiilirunko Betonisandwich-elementti Lämpörappaus, ohutrappaus EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Uudisrakennuskohteissa EPS-seinäeristeitä käytetään perinteisissä betonisandwich-elementeissä ja kuorielementeissä. Sandwich-elementissä EPS-eriste on betonisen ulko- ja sisäkuoren välissä. Kuorielementissä EPS-eriste asennetaan kantavan betonikuoren päälle. EPS-eriste voidaan asentaa jo elementtitehtaalla tai vasta työmaalla. Kuorielementeissä käytetään pinnoitteena yleensä ohutrappausta. EPS-seinäeristeiden toimivuus on turvattu sertifioituja ja hyväksyttyjä ohutrappausrakenteita käytettäessä. Julkisivujen eristepaksuuteen vaikuttavat mm. betonikuorien paksuudet, kuorien kiinnittämiseen käytettävät ansaat ja eristelaatu. Betonisandwich-elementin eristepaksuus on keskimäärin 5 mm (EPS 60S Seinä) tai 15 mm (EPS 100S Seinä) ulkoseinän U-arvon ollessa 0,17 W/m K (RakMK osa C, voimassa alkaen). Vastaavasti kuorielementin eristepaksuus on keskimäärin 0 mm (EPS 60S Seinä) tai 10 mm (EPS 100S Seinä). Matalaenergiatalon tapauksessa (U-arvo 0,14 W/m K) eristekerrokset ovat keskimäärin 55 mm paksumpia ja passiivitalon tapauksessa (U-arvo 0,10 W/m K) vastaavasti noin 180 mm paksumpia kuin minimivaatimukset edellyttävät. EPS-seinäeristeitä käytetään myös korjausrakentamiskohteissa betonijulkisivujen lisälämmöneristämiseen, jolloin vanhan kantavan julkisivurakenteen päälle asennetaan EPS-eriste ja ohutrappaus. EPS-seinäeristeet toimivat hyvin ohutrappauskohteissa. EPS-eristerappausjärjestelmän avulla parannetaan rakennuksen lämmöneristävyyttä ja ulkonäköä. Korjauskohteissa EPS-seinäeristeen paksuus vaihtelee kohdekohtaisesti 50 mm ja 00 mm välillä. EPS-rakenteen etuna on keveys ja helppous. Korjauskohteessa ei yleensä tarvitse tehdä suuria purkutöitä eikä seinien lisävahvistusta tarvita. Uudisrakennus ja korjausrakentamiskohde 1 1 Uudisrakennus 1. hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausrakenne, paksuus mm. EPS-seinäeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein + kiinnityslaasti U 0,17 W/m K EPS 60S Seinä 0 mm EPS 100S Seinä 10 mm. Kantava rakenne, teräsbetoni 160 mm Korjausrakentamiskohde 1. hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausrakenne, paksuus mm. EPS-seinäeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein + kiinnityslaasti, lisälämmöneriste esim. 50, 70 tai 100 mm. vanha seinärakenne Seinäeristeet xx) Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Pituus ja leveys, mm (EN 8) ± ± ± Paksuus, mm (EN 8) ± 1 ± 1 ± 1 Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± ± ± Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 5 ± 5 ± 5 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± ± ± Mittapysyvyys/-tarkkuus (korotettu lämpötila tai kosteuspitoisuus), % (EN 1604) % % % Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,09 0,07 0,06 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,09 0,07 0,06 Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Vesihöyrynläpäisevyys, kg/(mspa) (EN 1086) 5...7x x x10-1 Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E D, E *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. **) Taulukossailmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatuainavähintäänD taie. xx) EPS-seinäeristeille valmistaja ilmoittaa leikkauslujuusarvon. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

7 RT 810 tarviketieto 7 EPS-KATTOERISTEET EPS-kattoeristeitä käytetään sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Yleisimmin EPS-kattoeristeitä käytetään ontelolaatta-, TT-laattatai teräspoimulevyrakenteissa. EPS-kattoeristeet soveltuvat sekä tuuletettuihin että tuulettumattomiin yläpohjarakenteisiin. Tuuletetuissa rakenteissa käytetään yläpinnastaan valmiiksi uritettua EPS-kattoeristettä. Asennusvaiheessa uritus yhdistetään toimivaksi tuuletuskanavistoksi. Vedeneristeen ollessa bitumikermikatetta kermien alle asennetaan 0 mm tai 0 mm paksuinen kova mineraalivillakerros laakerikerrokseksi. EPS-eristeiden etuna on hyvä kuormituskestävyys, sillä kattoeristeen lujuus on aina vähintään 60 kpa. EPS-kattoeristeet soveltuvatkin käytettäväksi kaikissa kattorasitusluokissa R1-R4 (RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry; Toimivat Katot, Kattoliitto ry). EPS-kattoeristeiden etuna on myös käveltävyys eli ne kestävät kävelyä (mm. kattojen huoltotoimenpiteiden aikana tapahtuva liikkuminen katolla). EPS-kattoeristeillä on seinäeristeitä vastaavasti tiukat vaatimukset mittatarkkuuden ja -pysyvyyden suhteen. Myös EPS-kattolevyillä jälkikutistuma on aina alle 0, % ja eristeet ovat vaikeasti syttyviä S-laadun EPS-tuotteita. Uudisrakentamisessa keskimääräinen eristepaksuus ontelolaattayläpohjassa on 90 mm (EPS 60S Katto, ontelolaatan paksuus 65 mm), kun U-arvo on 0,09 W/m K (RakMK osa C, voimassa alkaen). EPS-kattorakenteissa käytettävä höyrynsulku valitaan RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeiden mukaisesti. Paloturvallisuudesta huolehditaan jakamalla kattopinnat RakMK osa E1 mukaisesti palo-osastoihin esim. käyttämällä suojakiveyskaistoja. Ontelolaattarakenne TT-laattarakenne Käyttökohdesuositukset Tuulettumaton yläpohja Tuuletettu yläpohja EPS-eriste ja kevytsora yhdistelmä Sisä- ja ulkopuolinen lisälämmöneristys Puhalluseristetty tuuletettu yläpohja, EPS-eriste kannatteena EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto EPS-kattoeristeet soveltuvat hyvin käytettäväksi loivien vesikattojen perusparannukseen. Peruslevyjen lisäksi valmistetaan myös kiilamaisia EPS-levyjä, joita käyttämällä voidaan varmistaa kattorakenteen kallistusten oikea suuntautuminen. Poimulevyrakenne vedeneristys, esim. bitumikermikate. laakerikerros väh. 0 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/m K EPS 60S Katto 90 mm EPS 100S Katto 60 mm 4. höyrynsulku 5. kantava rakenne, ontelolaatta, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti 1. vedeneristys, esim. bitumikermikate. laakerikerros väh. 0 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/m K EPS 60S Katto 75 mm EPS 100S Katto 45 mm 4. höyrynsulku 5. kantava rakenne, TT-laatta, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti 1. vedeneristys, esim. bitumikermikate. laakerikerros väh. 0 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/m K EPS 60S Katto 75 mm EPS 100S Katto 45 mm 4. höyrynsulku 5. EPS-kattoeriste, S-laatu tai kova mineraalivilla mm 6. kantava rakenne, teräspoimulevy, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti Kattoeristeet Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto Pituus ja leveys, mm (EN 8) ± ± ± Paksuus, mm (EN 8) ± ± ± Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± ± ± Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 10 ± 10 ± 10 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± ± ± Mittapysyvyys/-tarkkuus (korotettu lämpötila tai kosteuspitoisuus), % (EN 1604) % % % Mittapysyvyys/-tarkkuus(korotettu lämpötila ja kuormitus), mm/m (EN 1605) 5% 5% 5% Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,09 0,06 0,06 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,09 0,06 0,06 Puristuslujuus 10 %, kpa ***) (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E D, E *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. ***) EPS-kattoeristeet täyttävät kattorakenteiden rasitusluokkavaatimukset **) Taulukossa ilmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatu aina vähintään E tai D. R1, R, R, R4. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

8 RT 810 tarviketieto 8 EPS-KEVENTEET EPS-eriste soveltuu hyvin käytettäväksi maanteiden siltapenkereissä, pehmeikköalueiden katu- ja tierakenteissa sekä rautatierakentamisessa. Keventeiden tarkoituksena on vähentää maanpainetta ja ehkäistä painumaa. EPS-kevenne toimii kevyenä georakennusmateriaalina ja on keveydestään huolimatta luja ja kestävä rakenneratkaisu. Yleensä EPS-kevennekerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5...1,5 m. EPS-kevenneblokit ovat mitoiltaan suurempia kuin tavalliset EPS-lämmöneristeet. Kevenneblokin koko on yleensä 500 x 100 x 000 mm (4000 mm). EPS-keventeiden europaloluokka on F. EPS-kevennerakenteiden suunnittelussa käytetään apuna tiehallinnon laatimia suunnittelu- ja rakentamisohjeita. EPS-keventeiden mitoituksessa puristuslujuuden tulee olla vähintään 100 kpa, kun kokoonpuristuma on 5 % (EN-testimenetelmä EN 86, muissa käyttökohteissa puristuslujuusmitoitus toteutetaan 10 % kokoonpuristumalla). Yleisimmät EPS-kevennelaadut ovat puristuskestävyydeltään 10 kpa ja 00 kpa. EPS-keventeiden suunnittelussa voidaan käyttää taulukossa esitettyjä puristuslujuuden suunnitteluarvoja. Puristuslujuuden lisäksi EPS-keventeillä on muita EPS-eristeitä vastaavat toiminnalliset ominaisuusvaatimukset (mm. dimensiot, mittapysyvyys, puristus- ja taivutuslujuus sekä vedenimeytyminen). Arvot määräytyvät projektikohtaisten vaatimusten mukaan. Kuva Leena Korkiala-Tanttu, VTT EPS-TUOTTEIDEN TÄRKEIMMÄT EDUT Keventeet EPSkevenne Puristuslujuus, kpa (EN 86) 10 (10 % kokoonpuristuma) 5 (5 % kokoonpuristuma) Puristuslujuuden suunnitteluarvo, kpa (pitkäaikaisen kuormituksen sallittu suunnitteluarvo) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Kimmokerroin, MPa (suunnitteluarvo) 0,5 x 10 ( % kokoonpuristuma ) b E EPS EPS EPS EPS EPS EPS RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA EPS-eristeiden vakiotoimituskoot vastaavat nykyistä rakentamiskäytäntöä. EPS-eristeet asennetaan paikoilleen siten, että ne liittyvät tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa. Saumavuotojen vähentämiseksi kaksi- tai useampikerroksisiin eristyksiin levyt asennetaan limittäin tai käytetään pontattuja levyjä. Liitosten vähentämiseksi eristeitä tulee käyttää mahdollisimman suurina kappaleina. EPS-eristelevyjä voidaan leikata ja työstää normaaleilla puuntyöstötyökaluilla (esim. saha, puukko). EPS-levyjen leikkaus onnistuu parhaiten hienohampaisella sahalla tai kuumalankaleikkurilla. EPS-eristeet kiinnitetään muihin rakenteisiin mekaanisesti kiinnittämällä tai liimaamalla. EPS-eristeen liimaukseen soveltuvat mm. vesiliukoiset liimat. Liimauksessa on noudatettava liiman valmistajan ohjeita. EPS-levyjä voidaan maalata lateksimaaleilla tai pinnoittaa esim. muovikalvolla tai uretaani- ja epoksihartseilla. Levyt voidaan suojata useimmilla muottiöljyillä tai bitumiemulsioilla. eristää lämpöä tehokkaasti kestää pitkäaikaista raskasta kuormitusta on käyttötarkoituksiltaan monipuolinen on kevyt ja helposti työstettävä on kosteudenkestävä ei johda vettä kapillaarisesti ei lahoa tai homehdu ei aiheuta terveyshaittoja tai ympäristöriskejä säilyttää laatunsa ja ominaisuutensa. EPS-eristeet soveltuvat hyvin matalaenergia- ja passiivitaloihin ja niiden avulla saavutetaan helposti energiatehokkuusluokkien A ja A+ vaatimukset. Paremman lämmöneristyksen avulla on mahdollista säästää energiakustannuksissa. EPS-laatumerkillä varmistetaan EPS-lämmöneristeiden laatuvaatimusten täyttyminen. EPS-RAKENNUSERISTETEOLLISUUS c/o Rakennustuoteteollisuus RTT ry PL 81, 0011 HELSINKI Jäsenyritys Soklex Oy PL SAARIJÄRVI Puhelin

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue)

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue) RT CAD -kirjasto TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 1.12.2012 1 (8) RT 7790 271.4 Talo 2000 75.2 Talo 90 K SfB EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

RT 38193. ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy. ISOVER-lasivillan ominaisuuksia. Standardit ja hyväksynnät

RT 38193. ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy. ISOVER-lasivillan ominaisuuksia. Standardit ja hyväksynnät TARVIKETIETO maaliskuu 2012 voimassa 30.4.2014 asti 1 (6) RT 38193 271.1 Talo 2000 371.1 Talo 90 K SfB ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy kuuluu maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jorma Heikkinen, Miimu Airaksinen Luottamuksellinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Verhouskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

RT 38535. ThermiSol-elementit ThermiSol Oy THERMISOL-ELEMENTIT KÄYTTÖKOHTEET. Liikerakennus, Huittinen

RT 38535. ThermiSol-elementit ThermiSol Oy THERMISOL-ELEMENTIT KÄYTTÖKOHTEET. Liikerakennus, Huittinen RT CAD -kirjastot Tuotetieto heinäkuu 2014 voimassa 31.8.2016 asti 1 (6) RT 38535 281.5 Talo 2000 325.4 Talo 90 G2 SfB ThermiSol-elementit ThermiSol Oy Liikerakennus, Huittinen THERMISOL-ELEMENTIT KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot