TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa korvaa RT K/ (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3)"

Transkriptio

1 RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO elokuu 011 voimassa korvaa RT K/ (8) RT Talo Talo 90 K SfB EPS-lämmöneristeet EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS eristeet EPS Routaeristeet EPS Keventeet EPS-eristeitä käytetään rakennusten lämmöneristeinä ja teknisinä eristeinä uudis- ja korjausrakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä, puristuslujuutensa ja kosteudensietokykynsä ansiosta EPS-eristeet soveltuvat erinomaisesti rakennusten routasuojaukseen sekä lattioiden, seinien ja kattojen eristämiseen. Erinomaiset tekniset ominaisuudet takaavat EPS-eristeiden toimivuuden myös katujen, pihojen ja piha-alueiden routasuojauksessa. EPS-eristeiden monipuoliseen tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi putkieristeet, perustusjärjestelmät, kevennerakenteet, lämpöharkot, anturamuotit, askelääneneristeet, tuulensuojalevyt ja sandwich-elementtien eristeet sekä erilaiset muotokappaleet. Alapohjarakenteiden keskimääräiset eristepaksuudet ja routasuojaus Maanvastainen alapohja U-arvo 0,16 W/m K (RakMK osa C ja D) U-arvo 0,1 W/m K (matalaenergiataloratkaisu) U-arvo 0,09 W/m K (passiivitaloratkaisu) EPS mm * 00 mm 400 mm EPS 10 Routa 100 mm / leveys 1, m 100 mm / leveys 1,4 m 100 mm / leveys 1,6 m Tuulettuva alapohja U-arvo 0,17 W/m K (RakMK osa C ja D) U-arvo 0,15 W/m K (matalaenergiataloratkaisu) U-arvo 0,10 W/m K (passiivitaloratkaisu) EPS 60S 00 mm 0 mm 400 mm EPS 10 Routa 110 mm / leveys 1, m 10 mm (1,4 m) / 180 mm 150 mm (1,6 m) / 10 mm Laskentaesimerkki: perustamissyvyys 0,75 m ja rakennuspaikka Jyväskylä. * lämmitystapauksissa alapohjan eristyspaksuuden suositellaan olevan vähintään 50 mm. Routasuojauksessa nurkka-alueiden eristepaksuus on kaksinkertainen seinälinjan eristepaksuuteen verrattuna. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

2 RT 810 tarviketieto EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-eristelaadut ja koot EPS-lämmöneristeet noudattavat EPS 000 -tuoteluokitusta, jonka mukaan kullekin tuotteelle määritetään käyttökohteen ja eristeen toiminnallisten ominaisuuksien edellyttämät laatuvaatimukset. Tuoteluokituksen vaatimusten mukaiset tuotteet tunnistaa EPS-laatumerkistä. EPS-eristeiden tuotenimikkeet kertovat tuotteen pääasiallisen käyttökohteen ja puristuskestävyyden. Yleisimmin käytetyt tuotteet ovat EPS 100 ja EPS 10 Routa. Tuotenimikkeen lukuarvo ilmoittaa siis lyhytaikaisen puristuskestävyyden, esim. 100 kpa. Tuotenimikkeen lisämerkintä S kuvaa vaikeasti syttyvää S-laatua, joka ei ylläpidä palamista (esim. EPS 60S Seinä). Tavallisimpien EPS-eristelaatujen puristuskestävyydet ovat välillä kpa. Tavallisin levykoko on 1000 x 100 mm. Yleisimmät levypaksuudet ovat 50, 70, 75 ja 100 mm. Muita kokoja on saatavissa tilauksesta. EPS-eristeiden laadunvalvonta ja tuotesertifikaatit EPS 000 -tuoteluokitus pohjautuu eurooppalaiseen EPS-eristeiden tuotestandardiin EN 116. EPS-tuotteiden testauksessa ja laadunvalvonnassa käytetään yleisesti hyväksyttyjä eurooppalaisia EN-testimenetelmiä. EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritysten valmistamilla EPS-eristeillä on voimassa olevat kansallisen sertifiointilaitoksen myöntämät tuotesertifikaatit (VTT:n sertifikaatit). EPS 000 -tuoteluokituksen vaatimusten täyttyminen osoitetaan asianmukaisella VTT:n tuotesertifikaattinumerolla ja EPS-laatumerkillä. Yleisimmät EPS-tuotenimikkeet ja käytetyt värikoodit on esitetty taulukossa. Tuotepakkauksissa on käytössä mustavalkoinen EPS-laatumerkki. OMINAISUUDET EPS-lämmöneriste (solupolystyreeni, EPS = expanded polystyrene) valmistetaan polystyreenistä vesihöyryn avulla paisuttamalla. Ponneaineena käytetään ympäristölle haitatonta pentaania, joka korvautuu ilmalla valmistuksen yhteydessä. Lämpötekniset ominaisuudet Yleisimmät EPS-tuotenimikkeet eristeet EPS 60S EPS 100 EPS 00 EPS 50 EPS 00 Routaeristeet EPS 10 Routa EPS 00 Routa EPS 00 Routa Seinäeristeet EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Kattoeristeet EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto Keventeet EPS Kevenne EPS-eristeen lämmöneristyskyky perustuu suljetussa solurakenteessa paikallaan pysyvän ilman alhaiseen lämmönjohtavuuteen (noin 0,05 W/Km). EPS-eristeille on määritetty ilmoitetun lämmönjohtavuuden arvot declared ( d) ja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot Design ( D), jotka huomioivat lämmöneristeen käyttökohteen sekä suojaus- ja asennustavan. Tässä kortissa esitetyt lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot ovat EPS 000 -tuoteluokituksen mukaisia vähimmäisvaatimuksia, joita parempia tuotteita voidaan valmistaa. EPS-eristeiden pitkäaikainen lämmönkestävyys on +80 C ja kylmänkestävyys on vähintään -00 C. Eristelevyn kuormituksesta riippuen lyhytaikainen lämmönkestävyys on C. Lujuusominaisuudet ja pitkäaikaiskestävyys Joustavan valmistusmenetelmän ansiosta EPS-eristeitä on saatavissa useita eri lujuusluokkia välillä kpa. Tavallisimmat lujuusluokat ovat 60, 80, 100, 10 ja 00 kpa. EPS-eristeiden lujuusominaisuuksiin vaikuttavat eristeen tiheys, kuormitusaika, lämpötila ja suhteellinen kosteus. EPS-eristeiden lyhytaikainen puristuslujuus määritetään 10 % kokoonpuristumaa vastaavana kuormana. Pitkäaikainen puristuslujuus määritetään % kokoonpuristumaa vastaavana kuormana (vastaa 50 vuoden suunnitteluarvoa). EPS-eriste on mekaanisilta, kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin kestävä materiaali. Auringon UV-säteily saattaa muuttaa suojaamattoman EPS-levyn pinnan kellertäväksi ulkovarastoinnin aikana. Tämä ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti eristelevyjen ominaisuuksiin eikä edellytä erityisiä suojaustoimenpiteitä työmaalla normaalin varastointijakson tai rakentamisaikataulun aikana. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

3 RT 810 tarviketieto EPS-LÄMMÖNERISTEET Kosteustekniset ominaisuudet EPS-eristeet ovat kosteusteknisesti kestäviä tuotteita. EPS-materiaali ei ime itseensä kapillaarisesti vettä, eikä ulkopuolinen kosteus heikennä EPS-eristeen lämmöneristävyys- tai lujuusominaisuuksia. Kosteusteknisesti vaativissa olosuhteissa, kuten routaeristyksissä tulee kuitenkin käyttää käyttötarkoitukseen suunniteltuja tiiviitä EPS-routalaatuja. EPS-eriste on vesihöyryn läpäisevyydeltään muita muovieristeitä läpäisevämpi materiaali. EPS-eriste ei siten toimi varsinaisena höyrynsulkuna, vaan rakenteiden sisäpuolelta kulkeutuvan kosteuden pääsy rakenteisiin ja lämmöneristeisiin estetään erillisellä höyrynsululla. Palo-ominaisuudet EPS-eristeet luokitellaan palaviksi rakennusmateriaaleiksi. EPS-eristeistä valmistetaan sekä normaalina laatuna (europaloluokka F) että S-laatuna, joka ei ylläpidä palamista (europaloluokat D, E). EPS-eristeitä käytetään kaikissa paloluokkien P1, P ja P rakennuksissa Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osan E1 vaatimusten mukaisesti. Paloturvallisuutta vaativissa rakenteissa EPS-eristeitä suositellaan käytettäväksi yhdessä paloteknisesti riittävän suojaverhouksen kanssa (esim. rappauspinnoite, kipsilevyverhous). Terveellisyys EPS-eristeet ovat hajuttomia, pölyämättömiä ja myrkyttömiä. EPS-eristeet eivät turmellu biologisesti eivätkä ne lahoa tai mätäne. Testatut EPS-eristeet (normaali laatu ja S-laatu) täyttävät rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-luokan vaatimukset. Puhtaat EPS-eristeet eivät aiheuta allergioita eikä EPS-eristeistä vapaudu sisäilmaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. EPS-materiaalista valmistetaankin myös elintarvikepakkauksia. Kemialliset ominaisuudet EPS-eristeen kemiallinen kestävyys on hyvä ja se soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden kanssa. EPS-eriste kestää tavallisia happoja ja emäksiä, mutta se ei kestä orgaanisia liuottimia kuten bensiinejä, mineraaliöljyä tai muita hiilivetyliuottimia. Ekologiset ominaisuudet Hyvän lämmöneristyksen avulla on mahdollistaa säästää rakennuksen käytön aikaista lämmitysenergiaa, joka on moninkertainen lämmöneristeen valmistusenergiaan verrattuna. EPS-eristeen raaka-aine polystyreeni valmistetaan öljystä. Eristeen valmistuksessa käytettävän öljypohjaisen muoviraaka-aineen määrä on kuitenkin vähäinen, sillä lopullisessa tuotteessa muoviraaka-ainetta on vain % eristeen tilavuudesta. Loput tilavuudesta on eristeenä toimivaa ilmaa. EPS-materiaali on kierrätettävää, sillä puhtaat eristelevyt ja valmistusvaiheen leikkuujäte sekä pakkaukset ja muut muotokappaleet voidaan murskata rouheeksi ja käyttää rouhe uusien tuotteiden raaka-aineena. Rouhittua kierrätysraaka-ainetta käytetään pääasiassa valmistettaessa tuotteita, joilla ei ole suuria laatuvaatimuksia (esim. pakkaustarvikkeet, somisteet). Tiukkojen laatuvaatimusten vuoksi kierrätysraaka-aineen käyttö ei ole mahdollista laadukkaissa lämmöneriste- ja routasuojauslevyissä. Kierrätysraaka-ainetta voidaan käyttää EPS-rouhetta sisältävän kevytbetonin ja muurausharkkojen valmistuksessa. Tämän lisäksi EPS-jätettä voidaan käyttää ns. energiajätteenä jätteenpolttolaitoksissa, jolloin EPS-materiaaliin valmistuksen aikana sitoutunut energia palautuu hyötykäyttöön. Kaatopaikkajätteenä EPS-eristeet ovat maatumattomia eivätkä ne aiheuta haitallisia päästöjä. EPS-eristeet ovat helposti käsiteltäviä ja työstettäviä eikä eristeiden työstö ja asentaminen edellytä erityisten suojavarusteiden käyttöä. EPS-eristelevyjen työstövaiheessa ei synny ihoa ärsyttävää työstöjätettä. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

4 RT 810 tarviketieto 4 EPS-LATTIAERISTEET EPS-lämmöneristeiden yleisimmät käyttökohteet ovat lattia- ja routaeristeet. EPS-lattiaeristeitä käytetään maanvastaisissa ja tuuletetuissa ryömintätilaisissa alapohjissa. Myös perusmuurin sisäpuolinen pystyeristys voidaan toteuttaa EPS-lattiaeristeillä. Tuulettuvissa alapohjissasuositellaan palosuojatun S-laadun käyttöä. eristeiden tavallisimmat lujuusluokat ovat 60, 100 ja 00 kpa. Maanvastaisessa alapohjassa käytetään yleensä EPS 100 -laatua. Tuulettuvassa alapohjassa EPS-laatu on yleensä EPS 60S. Raskaammin kuormitettuihin kohteisiin, kuten halli- ja varastorakennusten alapohjiin valitaan EPS 00 tai EPS 00. Rakentamismääräysten minimivaatimusten (RakMK osa C, 010 ja osa D, 01) mukaisen maanvastaisen alapohjan eristepaksuus on 00 mm (rakenteen U-arvo 0,16 W/m K). Energiatehokkuudeltaan paremmassa matalaenergiatalossa suositeltava eristepaksuus on keskimäärin 00 mm (U-arvo 0,1 W/m K). Passiivitalossa suositeltava eristepaksuus on vastaavasti 400 mm (U-arvo 0,09 W/m K). Alapohjaeristeet asennetaan tasapaksuna kerroksena. Tällöin alapohjanalapuolisenmaan lämpötilakenttä on tasainen. Tasapaksu eristekerros myös helpottaa ja nopeuttaa asennusvaihetta. Paksu alapohjaeristys laskee alapohjan alapuolisen maan lämpötilaa, mikä vähentää lattiarakenteen kosteusriskejä. lämmitystapauksissa eristyspaksuuden tulee olla vähintään 50 mm. Tuulettuvassa alapohjassa(tuuletusaukkojen pinta-ala on enintään 8 ryömintätilan pinta-alasta) eristepaksuus on keskimäärin 0 mm käytettäessä EPS 60S -laatua (U-arvo 0,15 W/m K, ontelolaatan paksuus 65 mm, eriste ontelolaatan alapuolella). Paloturvallisuuden huomioimiseksi tuulettuviin alapohjiin suositellaan vaikeasti syttyvää S-laadun EPS-eristettä. Käyttökohdesuositukset Maanvastainen alapohja, asuinrakennus, liike-, teollisuus- ja varastorakennukset Ryömintätilainen alapohja, kuormittamaton lämmöneriste (esim. ontelolaatan alapintaan liimattu lämmöneriste) Ryömintätilainen alapohja, kuormitettu lämmöneristys (esim. kantavan betonilaatan yläpuolelle kiinnitetty lämmöneriste) Sokkelin sisäpuolinen eristys Laattaperustuksen alapuolinen eristys Laattaperustuksen yläpuolinen eristys + pintabetoni tai vastaava EPS 60S EPS 100 EPS 00 EPS 50 EPS 00 Maanvarainen laatta Matalaenergiaratkaisu Tuulettuva alapohja EPS-lattiaeriste EPS 60S EPS-lattiaeriste EPS 10 Routa EPS 10 Routa tai EPS 100 EPS 10 Routa EPS 10 Routa EPS 10 Routa eristeet Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S EPS 100 x) EPS 00 EPS 50 EPS 00 Pituus ja leveys, mm (EN 8) ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± Paksuus, mm (EN 8) ± ± ± ± ± Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 10 ± 0 ± 15 ± 15 ± 15 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 5 1) ±5 ±5 ±5 ±5 Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,09 0,06 0,0 0,0 0,0 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) 0,06 ) 0,0 ) 0,0 ) 0,0 ) (EN ISO 10456) 0,040 ) 0,08 ) 0,04 ) 0,04 ) 0,04 ) Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Pitkäaikainen puristuslujuus, kpa (EN 1606) % 0 kpa % 5 kpa % 60 kpa % 75 kpa Vedenimeytyminen, til-% (EN 1087) Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E, F D, E, F D, E, F D, E, F % 90 kpa *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. **) Taulukossa ilmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatu aina vähintään E tai D, normaali laatu F tai parempi. x) Myös palosuojattu, vaikeasti syttyvä S-laatu, esim. EPS 100S. 1) Ontelolaattaan liimattavan EPS 60S -eristeen mittapysyvyys korotetussa lämpötilassa testimenetelmän EN 1604:1996 mukaisesti, vaatimus ± mm / 1000 mm. ) Lämpimän tilan alapohja- ja lattiarakenteet. Käyttötilassa eristeen kosteuspitoisuus on alle 1 til-%. ) Lämpimän tilan perustusten sisäpuolinen pystyeristys. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

5 RT 810 tarviketieto 5 EPS-ROUTAERISTEET EPS-routaeristeitä käyttämällä estetään routavaurioiden syntyminen. EPS-routaeristeiden tiiviin solurakenteen ansiosta tuotteiden vedenimeytyminen on hyvin vähäistä. Tiiviyden ansiosta tuotteiden lämmöneristyskyky säilyy muuttumattomana vuosikymmenien ajan. EPS-routaeristeitä käytetään perustusten ulkopuolisena vaakaeristeenä maakerrosten välissä (kallistus sokkelista poispäin vähintään %), vaakaeristeenä anturan alapuolella sekä sokkelin, perusmuurin ja kellariseinän ulkopuolisena pystyeristeenä. Yleisimmin käytetyt routaeristeet ovat EPS 10 Routa ja EPS 00 Routa. Tarvittavat eristepaksuudet määritetään Talonrakennuksen routasuojausohjeiden avulla ja mitoituksessa huomioidaan mm. rakennuksen sijaintipaikkakunnan mitoituspakkasmäärä ja perustamissyvyys (Talonrakennuksen routasuojausohjeet, VTT ja Rakennustieto Oy). Mitoituksessa huomioidaan myös VTT:n keväällä 011 tekemän tutkimuksen antamat uudet routasuojaussuositukset. Routasuojausta mitoitettaessa tulee huomioida myös siirtymäkiilarakenteen tarve. Siirtymärakenteita tarvitaan keskinkertaisesti routivilla ja erittäin routivilla rakennuspaikoilla. Siirtymäkiilarakenteessa routasuojauskerros ohenee rakennuksen perustuksista poispäin mentäessä. Rakentamismääräysten minimivaatimusten mukaisesti routasuojauksen paksuus on keskimäärin 100 mm rakennuksen seinälinjalla (Jyväskylä, mitoituspakkasmäärä Kh, maanvastaisen alapohjan U-arvo 0,16 W/m K). Nurkka-alueilla routaeristeen paksuus on kaksinkertainen verrattuna routaeristyspaksuuteen seinälinjalla. Routasuojauksen leveys on vähintään 1, m seinälinjalla. Matalaenergia- ja passiivitason energiatehokkuuden saavuttamiseksi routaeristyksen paksuutta tulee lisätä ja routasuojaus tulee ulottaa leveämmälle alueelle. Pohjois-Suomessa on nurkan kaksinkertaisen routaeristyspaksuuden lisäksi laitettava perusmuurin maanpinnan yläpuoliselle osalle mm paksu ulkopuolinen eriste (EPS 10 Routa). Perusmuurin ulkopuolinen eristys parantaa aina routasuojausta ja on siksi suositeltava ratkaisu kaikkialla. Tuulettuvien alapohjarakenteiden yhteydessä routasuojaus mitoitetaan hieman paksummaksi kuin vastaavissa maanvastaisissa alapohjissa. Routaeristeet Käyttökohdesuositukset EPS 10 Routa Routaeristys talonrakennuskohteissa Sokkelieristys, ulkopuolinen Kellariseinän maanvastainen eristys Piharakennukset, grillikatokset Liikennealueiden routaeristys kevyen liikenteen alueet, kevyesti liikennöidyt piha-alueet kadut, normaaliliikenteen kuormittamat piha-alueet maantiet, raskaasti liikennöidyt piha-alueet EPS 00 Routa EPS 00 Routa EPS-routaeristeitä käytetään myös katujen ja pihateiden sekä piha-alueiden routasuojaukseen estämään haitallisten routanousujen syntyminen. Liikennealueilla EPS-eristeiltä vaaditaan suurta puristuslujuutta ja EPS-laaduksi valitaan EPS 00 Routa tai EPS 00 Routa. Nämä lujat routalevyt soveltuvat myös perustusten anturoiden alle sekä hallirakennusten ja varastotilojen alapohjiin. Piha-alueiden ja kulkuväylien routasuojauksessa tulee huomioida routasuojauksen jatkuminen kasvillisuusalueen puolelle vähintään 0,5 m. Näin estetään liian suuren routanousueron muodostuminen talvella lumesta aurattavan piha-alueen (eristetty) ja auraamattoman kasvillisuusalueen rajalla. Piha-alueiden routasuojauksen mitoituksessa on huomioitava mm. piha-alueen tyyppi ja laatuluokka, sallittu routanousu ja mitoituspakkasmäärä sekä ulkonäkövaatimukset. Talonrakennuksen routasuojausohjeissa käsitellään myös pihojen routasuojauksen mitoitusta. Piha-alueen routasuojauksen paksuus on keskimäärin mm (EPS 10 Routa). EPS-routaeristeitä käytetään myös salaojien, putkijohtojen ja -kaivantojen routasuojaukseen. Tarkoitusta varten EPS-eristeestä valmistetaan putkikouruja, mutta putkijohtojen routasuojaus voidaan toteuttaa EPS-routaeristelevyillä. Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 10 Routa EPS 00 Routa EPS 00 Routa Pituus ja leveys, mm (EN 8) ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± Paksuus, mm (EN 8) ± ± ± Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± 5 ± 5 ± 5 Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 0 ± 0 ± 0 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 5 ± 5 ± 5 Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,06 0,0 0,0 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,08 ) 0,09 4) 0,041 5) 0,04 ) 0,05 4) 0,06 5) 0,04 ) 0,05 4) 0,06 5) Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Pitkäaikainen puristuslujuus, kpa (EN 1606) %, 5 kpa %, 60 kpa %, 90 kpa Vedenimeytyminen, til-% (EN 1087) 1 1 Palo-ominaisuudet, europaloluokat (EN ) F F F *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. ) Lämpimän tilan perustusten sisäpuolinen pystyeristys. 4) Lämpimän tilan perustusten ulkopuolinen pystyeristys. 5) Maakerrosten välissä oleva routaeriste rakennuksen ulkopuolella (kallistus väh. %). SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

6 RT 810 tarviketieto 6 EPS-SEINÄERISTEET EPS-lämmöneristeiden monipuolinen tuotevalikoima sisältää myös seinäeristeet, joita käytetään julkisivuissa uudis- ja korjausrakentamisessa. EPS-seinäeristeitä käytetään kantavissa betoni-, harkko- ja tiilirakenteissa, betonisandwich-elementeissä sekä metalli- ja puurunkoisissa seinissä. EPS-seinäeristeet ovat mittatarkkuuden ja -pysyvyyden suhteen luokiteltuja eristeitä. Seinäeristeiden raaka-aineet, valmistus ja varastointi takaavat sen, että tuotteilla ei esiinny haitallista jälkikutistumaa. EPS-seinälevyillä jälkikutistuma on aina alle 0, %. EPS-seinäeristeet ovat vaikeasti syttyviä S-laadun EPS-tuotteita (EPS 60S Seinä ja EPS 100S Seinä). EPS-seinäeristeiden vesihöyrynläpäisevyysominaisuudet on varmistettu erilaisiin seinärakenteisiin soveltuvaksi. Käyttökohdesuositukset Paikallarakennettu puu-, harkko- tai tiilirunko Betonisandwich-elementti Lämpörappaus, ohutrappaus EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Uudisrakennuskohteissa EPS-seinäeristeitä käytetään perinteisissä betonisandwich-elementeissä ja kuorielementeissä. Sandwich-elementissä EPS-eriste on betonisen ulko- ja sisäkuoren välissä. Kuorielementissä EPS-eriste asennetaan kantavan betonikuoren päälle. EPS-eriste voidaan asentaa jo elementtitehtaalla tai vasta työmaalla. Kuorielementeissä käytetään pinnoitteena yleensä ohutrappausta. EPS-seinäeristeiden toimivuus on turvattu sertifioituja ja hyväksyttyjä ohutrappausrakenteita käytettäessä. Julkisivujen eristepaksuuteen vaikuttavat mm. betonikuorien paksuudet, kuorien kiinnittämiseen käytettävät ansaat ja eristelaatu. Betonisandwich-elementin eristepaksuus on keskimäärin 5 mm (EPS 60S Seinä) tai 15 mm (EPS 100S Seinä) ulkoseinän U-arvon ollessa 0,17 W/m K (RakMK osa C, voimassa alkaen). Vastaavasti kuorielementin eristepaksuus on keskimäärin 0 mm (EPS 60S Seinä) tai 10 mm (EPS 100S Seinä). Matalaenergiatalon tapauksessa (U-arvo 0,14 W/m K) eristekerrokset ovat keskimäärin 55 mm paksumpia ja passiivitalon tapauksessa (U-arvo 0,10 W/m K) vastaavasti noin 180 mm paksumpia kuin minimivaatimukset edellyttävät. EPS-seinäeristeitä käytetään myös korjausrakentamiskohteissa betonijulkisivujen lisälämmöneristämiseen, jolloin vanhan kantavan julkisivurakenteen päälle asennetaan EPS-eriste ja ohutrappaus. EPS-seinäeristeet toimivat hyvin ohutrappauskohteissa. EPS-eristerappausjärjestelmän avulla parannetaan rakennuksen lämmöneristävyyttä ja ulkonäköä. Korjauskohteissa EPS-seinäeristeen paksuus vaihtelee kohdekohtaisesti 50 mm ja 00 mm välillä. EPS-rakenteen etuna on keveys ja helppous. Korjauskohteessa ei yleensä tarvitse tehdä suuria purkutöitä eikä seinien lisävahvistusta tarvita. Uudisrakennus ja korjausrakentamiskohde 1 1 Uudisrakennus 1. hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausrakenne, paksuus mm. EPS-seinäeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein + kiinnityslaasti U 0,17 W/m K EPS 60S Seinä 0 mm EPS 100S Seinä 10 mm. Kantava rakenne, teräsbetoni 160 mm Korjausrakentamiskohde 1. hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausrakenne, paksuus mm. EPS-seinäeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein + kiinnityslaasti, lisälämmöneriste esim. 50, 70 tai 100 mm. vanha seinärakenne Seinäeristeet xx) Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Pituus ja leveys, mm (EN 8) ± ± ± Paksuus, mm (EN 8) ± 1 ± 1 ± 1 Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± ± ± Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 5 ± 5 ± 5 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± ± ± Mittapysyvyys/-tarkkuus (korotettu lämpötila tai kosteuspitoisuus), % (EN 1604) % % % Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,09 0,07 0,06 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,09 0,07 0,06 Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Vesihöyrynläpäisevyys, kg/(mspa) (EN 1086) 5...7x x x10-1 Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E D, E *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. **) Taulukossailmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatuainavähintäänD taie. xx) EPS-seinäeristeille valmistaja ilmoittaa leikkauslujuusarvon. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

7 RT 810 tarviketieto 7 EPS-KATTOERISTEET EPS-kattoeristeitä käytetään sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Yleisimmin EPS-kattoeristeitä käytetään ontelolaatta-, TT-laattatai teräspoimulevyrakenteissa. EPS-kattoeristeet soveltuvat sekä tuuletettuihin että tuulettumattomiin yläpohjarakenteisiin. Tuuletetuissa rakenteissa käytetään yläpinnastaan valmiiksi uritettua EPS-kattoeristettä. Asennusvaiheessa uritus yhdistetään toimivaksi tuuletuskanavistoksi. Vedeneristeen ollessa bitumikermikatetta kermien alle asennetaan 0 mm tai 0 mm paksuinen kova mineraalivillakerros laakerikerrokseksi. EPS-eristeiden etuna on hyvä kuormituskestävyys, sillä kattoeristeen lujuus on aina vähintään 60 kpa. EPS-kattoeristeet soveltuvatkin käytettäväksi kaikissa kattorasitusluokissa R1-R4 (RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry; Toimivat Katot, Kattoliitto ry). EPS-kattoeristeiden etuna on myös käveltävyys eli ne kestävät kävelyä (mm. kattojen huoltotoimenpiteiden aikana tapahtuva liikkuminen katolla). EPS-kattoeristeillä on seinäeristeitä vastaavasti tiukat vaatimukset mittatarkkuuden ja -pysyvyyden suhteen. Myös EPS-kattolevyillä jälkikutistuma on aina alle 0, % ja eristeet ovat vaikeasti syttyviä S-laadun EPS-tuotteita. Uudisrakentamisessa keskimääräinen eristepaksuus ontelolaattayläpohjassa on 90 mm (EPS 60S Katto, ontelolaatan paksuus 65 mm), kun U-arvo on 0,09 W/m K (RakMK osa C, voimassa alkaen). EPS-kattorakenteissa käytettävä höyrynsulku valitaan RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeiden mukaisesti. Paloturvallisuudesta huolehditaan jakamalla kattopinnat RakMK osa E1 mukaisesti palo-osastoihin esim. käyttämällä suojakiveyskaistoja. Ontelolaattarakenne TT-laattarakenne Käyttökohdesuositukset Tuulettumaton yläpohja Tuuletettu yläpohja EPS-eriste ja kevytsora yhdistelmä Sisä- ja ulkopuolinen lisälämmöneristys Puhalluseristetty tuuletettu yläpohja, EPS-eriste kannatteena EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto EPS-kattoeristeet soveltuvat hyvin käytettäväksi loivien vesikattojen perusparannukseen. Peruslevyjen lisäksi valmistetaan myös kiilamaisia EPS-levyjä, joita käyttämällä voidaan varmistaa kattorakenteen kallistusten oikea suuntautuminen. Poimulevyrakenne vedeneristys, esim. bitumikermikate. laakerikerros väh. 0 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/m K EPS 60S Katto 90 mm EPS 100S Katto 60 mm 4. höyrynsulku 5. kantava rakenne, ontelolaatta, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti 1. vedeneristys, esim. bitumikermikate. laakerikerros väh. 0 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/m K EPS 60S Katto 75 mm EPS 100S Katto 45 mm 4. höyrynsulku 5. kantava rakenne, TT-laatta, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti 1. vedeneristys, esim. bitumikermikate. laakerikerros väh. 0 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/m K EPS 60S Katto 75 mm EPS 100S Katto 45 mm 4. höyrynsulku 5. EPS-kattoeriste, S-laatu tai kova mineraalivilla mm 6. kantava rakenne, teräspoimulevy, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti Kattoeristeet Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto Pituus ja leveys, mm (EN 8) ± ± ± Paksuus, mm (EN 8) ± ± ± Suorakulmaisuus, mm/m (EN 84) ± ± ± Tasomaisuus, mm/m (EN 85) ± 10 ± 10 ± 10 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± ± ± Mittapysyvyys/-tarkkuus (korotettu lämpötila tai kosteuspitoisuus), % (EN 1604) % % % Mittapysyvyys/-tarkkuus(korotettu lämpötila ja kuormitus), mm/m (EN 1605) 5% 5% 5% Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 1667) 0,09 0,06 0,06 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,09 0,06 0,06 Puristuslujuus 10 %, kpa ***) (EN 86) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E D, E *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. ***) EPS-kattoeristeet täyttävät kattorakenteiden rasitusluokkavaatimukset **) Taulukossa ilmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatu aina vähintään E tai D. R1, R, R, R4. SR/eripainos 1000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

8 RT 810 tarviketieto 8 EPS-KEVENTEET EPS-eriste soveltuu hyvin käytettäväksi maanteiden siltapenkereissä, pehmeikköalueiden katu- ja tierakenteissa sekä rautatierakentamisessa. Keventeiden tarkoituksena on vähentää maanpainetta ja ehkäistä painumaa. EPS-kevenne toimii kevyenä georakennusmateriaalina ja on keveydestään huolimatta luja ja kestävä rakenneratkaisu. Yleensä EPS-kevennekerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5...1,5 m. EPS-kevenneblokit ovat mitoiltaan suurempia kuin tavalliset EPS-lämmöneristeet. Kevenneblokin koko on yleensä 500 x 100 x 000 mm (4000 mm). EPS-keventeiden europaloluokka on F. EPS-kevennerakenteiden suunnittelussa käytetään apuna tiehallinnon laatimia suunnittelu- ja rakentamisohjeita. EPS-keventeiden mitoituksessa puristuslujuuden tulee olla vähintään 100 kpa, kun kokoonpuristuma on 5 % (EN-testimenetelmä EN 86, muissa käyttökohteissa puristuslujuusmitoitus toteutetaan 10 % kokoonpuristumalla). Yleisimmät EPS-kevennelaadut ovat puristuskestävyydeltään 10 kpa ja 00 kpa. EPS-keventeiden suunnittelussa voidaan käyttää taulukossa esitettyjä puristuslujuuden suunnitteluarvoja. Puristuslujuuden lisäksi EPS-keventeillä on muita EPS-eristeitä vastaavat toiminnalliset ominaisuusvaatimukset (mm. dimensiot, mittapysyvyys, puristus- ja taivutuslujuus sekä vedenimeytyminen). Arvot määräytyvät projektikohtaisten vaatimusten mukaan. Kuva Leena Korkiala-Tanttu, VTT EPS-TUOTTEIDEN TÄRKEIMMÄT EDUT Keventeet EPSkevenne Puristuslujuus, kpa (EN 86) 10 (10 % kokoonpuristuma) 5 (5 % kokoonpuristuma) Puristuslujuuden suunnitteluarvo, kpa (pitkäaikaisen kuormituksen sallittu suunnitteluarvo) Taivutuslujuus, kpa (EN 1089) Kimmokerroin, MPa (suunnitteluarvo) 0,5 x 10 ( % kokoonpuristuma ) b E EPS EPS EPS EPS EPS EPS RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA EPS-eristeiden vakiotoimituskoot vastaavat nykyistä rakentamiskäytäntöä. EPS-eristeet asennetaan paikoilleen siten, että ne liittyvät tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa. Saumavuotojen vähentämiseksi kaksi- tai useampikerroksisiin eristyksiin levyt asennetaan limittäin tai käytetään pontattuja levyjä. Liitosten vähentämiseksi eristeitä tulee käyttää mahdollisimman suurina kappaleina. EPS-eristelevyjä voidaan leikata ja työstää normaaleilla puuntyöstötyökaluilla (esim. saha, puukko). EPS-levyjen leikkaus onnistuu parhaiten hienohampaisella sahalla tai kuumalankaleikkurilla. EPS-eristeet kiinnitetään muihin rakenteisiin mekaanisesti kiinnittämällä tai liimaamalla. EPS-eristeen liimaukseen soveltuvat mm. vesiliukoiset liimat. Liimauksessa on noudatettava liiman valmistajan ohjeita. EPS-levyjä voidaan maalata lateksimaaleilla tai pinnoittaa esim. muovikalvolla tai uretaani- ja epoksihartseilla. Levyt voidaan suojata useimmilla muottiöljyillä tai bitumiemulsioilla. eristää lämpöä tehokkaasti kestää pitkäaikaista raskasta kuormitusta on käyttötarkoituksiltaan monipuolinen on kevyt ja helposti työstettävä on kosteudenkestävä ei johda vettä kapillaarisesti ei lahoa tai homehdu ei aiheuta terveyshaittoja tai ympäristöriskejä säilyttää laatunsa ja ominaisuutensa. EPS-eristeet soveltuvat hyvin matalaenergia- ja passiivitaloihin ja niiden avulla saavutetaan helposti energiatehokkuusluokkien A ja A+ vaatimukset. Paremman lämmöneristyksen avulla on mahdollista säästää energiakustannuksissa. EPS-laatumerkillä varmistetaan EPS-lämmöneristeiden laatuvaatimusten täyttyminen. EPS-RAKENNUSERISTETEOLLISUUS c/o Rakennustuoteteollisuus RTT ry PL 81, 0011 HELSINKI Jäsenyritys Soklex Oy PL SAARIJÄRVI Puhelin

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet.

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet. RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti korvaa RT K/375.2-37489 1 (6) RT 37975 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 K SfB THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI THERMISOL EPS - lattia ja alapohjaeristeet VALMISTAJA/EDUSTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje Leca-routasuojaus Suunnitteluohje 3-20 1.1.2005 Korvaa esitteen 5-22 / 30.9.2003 www.maxit.fi Leca-sora routasuojausohje 1. Leca-sora routahaittojen estäjänä... 3 2. Leca-soran ja Leca-betonin ominaisuudet

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA EDUSTAJA SUOMESSA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA EDUSTAJA SUOMESSA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 137/00 Myöntämispäivä 3.10.2000 Päivitetty 21.11.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Legalett lämpöperustus Legalett Byggsystem AB Älvvägen S-446 23 Sverige EDUSTAJA SUOMESSA Linterm Oy Tillinmäentie

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Tarkoitettu erityisesti passiivikorjausrakentamisen kohteisiin, joissa ohut rakenne on välttämättömyys on eristelevy, jossa yhdistyvät tyhjiöeristeen ja polyuretaanin

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Tässä sertifikaatissa käsiteltävät tuotteet ovat myös CE-merkittyjä. Tuotteiden ominaisuudet on valmistaja ilmoittanut suoritustasoilmoituksissa.

Tässä sertifikaatissa käsiteltävät tuotteet ovat myös CE-merkittyjä. Tuotteiden ominaisuudet on valmistaja ilmoittanut suoritustasoilmoituksissa. SERTIFIKAATTI VTT-C-11666-16 Myönnetty 25.8.2016 Voimassa 24.8.2021 KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA Kingspan Kooltherm -eristeet P1-paloluokan rakennuksissa Kingspan Insulation Oy Hämeenkatu 13 a A3 33100 Tampere

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SERTIFIKAATTI VTT-C-11666-16 Päivitetty 9.1.2017 Voimassa 24.8.2021 Kingspan Kooltherm -eristeet P1-paloluokan rakennuksissa Kingspan Insulation Oy Hämeenkatu 13 a A3 33100 Tampere

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16 Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit....

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

Vaahtolasimurske rakentamisessa

Vaahtolasimurske rakentamisessa Vaahtolasimurske rakentamisessa Jarmo Pekkala, diplomi-insinööri Myyntipäällikkö, Uusioaines Oy jarmo.pekkala@uusioaines.com Vaahtolasimurske on lasista valmistettua kevytkiviainesta. Sitä käytetään rakentamisessa

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-routaeristeillä

Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-routaeristeillä Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-routaeristeillä Muoviteollisuus ry EPS-rakennuseristeteollisuus VTT Routaeristetty katurakenne Ajorata Tukikerros >500 mm >300 mm Geotekstiili Routa EPS 200 Routiva

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen?

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Lasivilla Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Sisältö Lasivilla mitä se on? Lasivillan edut rakentamisessa Lämmöneristävyys Kosteustekninen toiminta Ääneneristävyys Paloturvallisuus

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa

SERTIFIKAATTI VTT-C KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Päivitetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Päivitetty 15.9.2016 Voimassa 28.5.2020 Kingspan Therma -eristeet P1-paloluokan rakennuksissa Kingspan Insulation Oy Hämeenkatu 13 a A3 33100 Tampere

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

RT tuotetieto 1 tuotetieto lokakuu K SfB RT CAD/BIM 1 (8) EPS-tuotteiden tärkeimmät edut

RT tuotetieto 1 tuotetieto lokakuu K SfB RT CAD/BIM 1 (8) EPS-tuotteiden tärkeimmät edut RT 38826 tuotetieto 1 tuotetieto lokakuu 2016 RT 38826 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 RT tuotetieto K SfB RT CAD/BIM 1 (8) EPS-LÄMMÖNERISTEET UK-Muovi Oy UK-Muovi Oy on vuonna 1963 perustettu muovituotteita

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

-eristeet. Eristeet TIETOA TEHOKKAASTA LÄMMÖNERISTÄMISESTÄ. Säästä energiaa Säästä ympäristöä. Ohuilla rakenneratkaisuilla enemmän hyödynnettävää

-eristeet. Eristeet TIETOA TEHOKKAASTA LÄMMÖNERISTÄMISESTÄ. Säästä energiaa Säästä ympäristöä. Ohuilla rakenneratkaisuilla enemmän hyödynnettävää Eristeet Tammikuu 2017 ja -eristeet TIETOA TEHOKKAASTA LÄMMÖNERISTÄMISESTÄ l Tehokkaat Kingspan Therma ja Sauna- Satu -polyuretaanilämmöneristeet soveltuvat lähes kaikkeen lämmöneristämiseen ja kaikenlaisiin

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia

Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia Hämeenlinna 15.2.2017 Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia Olli Holmgren 1 Asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvot STM:n päätös n:o 944, 1992: Asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas Perustukset ja pohjarakenteet Lauri Salokangas 1. Pohja- ja maarakentamisen peruskäsitteitä Maamekaniikka maan mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen laskennallisin keinoin; sisältää maaparametrien määrittämisen

Lisätiedot

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Tammikuu 2007 ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Luotettavat ratkaisut Kiinteistöviemärijärjestelmät ei pidä melua itsestään on yksi markkinoiden parhaita kiinteistöviemärijärjestelmiä mm.

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Perustusjärjestelmät & sokkelielementit

Perustusjärjestelmät & sokkelielementit Perustusjärjestelmät & sokkelielementit SÄÄT VAIHTUVAT MUTTA KOSTEUS PYSYY Joskus sataa vettä tai katolle tulee lunta. Joskus paistaa aurinko. Pohjarakenne pysyy kuitenkin paikallaan ja altistuu aina enemmän

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE PAROC ROL -TUOTTEILLE Tämä ohje toimii lisäyksenä Loivien kattojen asennusohjeelle ja käsittelee lamellin erityispiirteitä. Lue myös Loivien kattojen asennusohje ennen asennustyön aloitusta. PAROC ROL

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6)

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016 RT 38753 381.1 Talo 2000 481.1 Talo 90 RT tuotetieto X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) PORRASAITEET JA ÄSIJOHTEET Tuusulan Hitsauspalvelu Oy Tuusulan Hitsauspalvelu

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot