SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ: Sivu Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3 Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 Ympäristövaikutusten arviointi Kaavoitusosasto 8 Energia- ja sisäilmaprojektit Kiinteistönhoitokeskus 9 Ekosiivous Kiinteistönhoitokeskus 11 Ekotoimisto Sivistysosasto 12 Ekoperhe Sosiaaliosasto 13 Kestävä ja kehittyvä Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus terveyskeskus ky 14 Kannen kuvan on suunnitellut Sini Ristelä Kuusiston koulusta. Takakannen Kestävän kehityksen Kaarina -logon on suunnitellut Suvi Purmonen Kaarinan lukiosta. 2

2 KAARINAN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN HANKKEITA Kaarinan kaupungin eri osastoilla käynnistettiin syksyllä 1996 useita kestävän kehityksen kokeiluhankkeita. Hankkeet ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia. Niiden pyrkimyksenä on olla hyviä esimerkkejä siitä, miten itse kukin voi omassa työssään toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi. Hankkeiden tavoitteista osa on jo toteutunut ja tuottanut toivotun tuloksen. Tavoitteiden saavuttamista pyritään jatkossa seuraamaan erilaisten mittareiden avulla. Tämän esittelyn tarkoituksena on mahdollistaa hankkeiden toistaminen ja uusien toimintatapojen saaminen käytäntöön. Toivomme tästä esittelystä olevan hyötyä aloittaessanne kestävän kehityksen hankkeita omissa työyhteisöissänne. Kaarinan kaupungin Kestävän kehityksen työryhmä Hankintaprojekti Tavoitteena on ympäristötekijöiden huomioonottaminen kaupungin tavarahankinnoissa ja elinkaariajattelun vieminen kaupungin hankintoihin. Ostopäätöstä tehtäessä pyritään ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaari ja uusiokäytön mahdollisuudet. Kokeiluhanketta varten hankinnat jaoteltiin aihealueittain. Nykytilannetta tarkasteltiin kestävän kehityksen kannalta ja sen jälkeen määriteltiin tarkemmat toimenpiteet. Toimistotarvikkeet Toimistotarvikkeista seurattiin hallinto-osastolla sijaitsevan tarvikevaraston hankintoja. Myös keskusmonistamoon hankittavat monistuspaperit samoin kuin kirjekuoret kuuluivat tähän tarkasteluun. Tavoitteena on nimikemäärän vähentäminen ja hankintojen kohdistaminen kysytyimpiin tuotteisiin. Turhaa kulutusta vähennetään luopumalla rinnakkaistuotteiden hankinnasta. Kaupungin vuosihankintoja koskevissa tarjouspyynnöissä kiinnitetään jatkossa huomiota ekologisesti kestäviin tuotenimikkeisiin. Ne ovat merkittävä valintaperuste toimittajaa valittaessa. Tarvikevaraston kautta kulkevat tuotteet tulevat tarkempaan seurantaan sen jälkeen, kun kaupungille hankittua varastokirjanpidon ohjelmaa aletaan soveltaa myös toimistotarvikkeisiin. 3

3 Hankintojen järkeistämisen lisäksi tavoitteena on myös kopiopapereiden kulutuksen vähentäminen. Kaupunginvirastossa tähän pyritään mm. esityslistojen liitemateriaalia vähentämällä. Työskentelytapoja pyritään muuttamaan niin, että paperitulosteiden määrää vähennetään ja käsiteltävät tiedot siirretään sähköpostin välityksellä eteenpäin. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston esityslistat monistetaan uusiopaperille. Toimistotarvikehankinnoissa on jo aikaisemmin kiinnitetty huomiota ekologisesti kestäviin tuotteisiin. Nykyisen toimittajan tuotevalikoimassa onkin runsaasti valintaperusteet täyttäviä tuotteita. Varastoon on hankittu esimerkiksi kierrätysmateriaalista valmistettuja ekomappeja ja lyijykyniä. Kuivamustekyniin on saatavana vaihdettavia säiliöitä ja pyyhekumit on valmistettu luonnon kautsusta. Yliviivaustusseiksi on hankittu vain täytettävin säiliöin varustettuja tusseja. Valittavana on myös uusiopaperista valmistettuja lehtiöitä ja kaikki kirjekuoret ovat uusiopaperista valmistettuja. Monistuspaperiksi voi valita joko pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, saaneen happivalkaistun paperin tai saksalaisen uusiopaperin. Kopiokoneiden väriainekasetit lähetetään uusiokäyttöön. Kopiokoneet Kopiokoneiden valmistajien ja maahantuojien ympäristöohjelmiin ei ole aiemmin kaupungin hankinnoissa kiinnitetty juurikaan huomiota. Joissakin toimistoissa pienten kopiokoneiden virransäästöominaisuus on vaikuttanut ostopäätökseen. Tästä lähtien kaupungin kopiokonehankinnoissa pyydetään tarjoukset vain niiltä laitevalmistajilta, joilla on kattava ympäristöohjelma. Ohjelmassa määritellään mm. ympäristöä vahingoittamaton valmistus, energiaa säästävät toiminnot, tehokkaat otsonisuodattimet sekä harkitut ja kierrätettävät pakkausmateriaalit. Valintaperusteena on myös mahdollisuus uusiopapereiden käyttöön sekä kaksipuoleiseen kopiointiin. Hankintaan vaikuttaa lisäksi se, onko käytettyjen koneiden vastaanotto, kunnostus ja uusiokäyttöön ohjaus järjestetty. Atk-tarvikkeet Uusia atk-laitteita hankittaessa otetaan huomioon sähkön kulutus. Kirjoitinkasetit hankitaan yritykseltä, joka täyttää ne uudelleen. Tyhjät kasetit kerätään atk-keskukseen, josta ne lähetetään maksutta takaisin valmistajalle. Käyttökelpoiset, toimintakelpoiset atk-laitteet menevät kierrätykseen. Kaupungin työntekijöille riittämättömiksi käyneet mikrot myydään eteenpäin. Korjaamiskelvottomista atklaitteista irrotetaan käyttökelpoiset osat ja loput toimitetaan elektroniikkaromuna sitä vastaanottavaan yritykseen. Siivoustarvikkeet Kaikki keskitetysti hankittavat siivousaineet, -välineet ja -koneet kuuluvat tämän hankkeen tarkasteluun. Tarvikkeiden valintaperusteet ja siivouksen nykyinen käytäntö on esitelty kohdassa ekosiivous. Kalusteet Toimisto- ja hallintotilojen pöytien ja kaappien materiaalina on yleensä koivu- tai pyökkijäljitelmä. Käytössä on vielä jonkin verran muovituoleja joko verhoiltuna tai ilman. 4

4 Pöytien ja tuolien jalat ovat hankinta-ajan muodin mukaan yleensä kromattuja, vaikka niiden hankintahinta oli polttomaalattua kalliimpi. Tietokoneiden kanssa työskentely edellyttää työpisteiltä ergonomisia ominaisuuksia, joita vanhat kalusteet eivät mahdollista. Ongelmaksi muodostuu vanhojen kalusteiden hyödyntäminen, koska niille ei aina löydy käyttöä. Käytöstä poistettujen kalusteiden hyödyntämiseksi kaupungilla tulisi olla varastotila, josta eri toimipisteet voisivat noutaa tarvitsemiaan kalusteita, sekä kierrätyksestä vastaava henkilö. Tulevissa hankinnoissa valintaperusteena käytetään aikaisempaa enemmän tuotteiden ekologisuutta. Yläasteilla ja lukiossa oppilaspöytien kannet ovat pääosin pintakäsiteltyä lastulevyä eli ns. laminaattia. Ongelmana on, että kannen jostakin syystä vahingoittuessa, se pitää vaihtaa kokonaan. Vastaavaa mallia ei aina ole saatavissa. Ala-asteilla oppilaspöytien kannet ovat suurimmaksi osaksi umpikoivua, joten ne voidaan kunnostaa hiomalla ja lakkaamalla. Tuolien istuinmateriaalina on pääosin muovi, joka on umpikoivua ja koivuvaneria heikompi materiaali. Se on myös epämiellyttävä istua. Pöytien ja tuolien jalat ovat polttomaalattuja. Uusien oppilastuolien valintaperusteena tulevaisuudessa on koivuvaneriset istuimet kalliimmasta hankintahinnasta huolimatta. Oppilaspöytien hankinnassa tulee välttää laminaattipintaisia kalusteita. Käytöstä poistettuja oppilaskalusteita on toimitettu kaupunkimme ystävyyskuntaan Jögevaan. Syksyllä -96 sinne kuljetettiin noin 200 pulpettia ja tuolia. Rakennustarvikkeet Rakennustarvikkeiden hankinnassa tähdätään hankintaerien optimointiin ja tarpeettoman kulutuksen vähentämiseen. Ympäristöä säästävät tuotteet ovat erityisasemassa jo tarjouspyyntövaiheessa. Tilatut tavarat pyritään noutamaan pakkaamattomana. Eristemateriaalit ovat ympäristövaikutuksiltaan hyvin erilaisia. Kestävän kehityksen kannalta selluvilla on paras vaihtoehto ja uretaani huonoin. Kyllästettyä puuta joudutaan vielä käyttämään, koska sille ei ole käyttökelpoista vaihtoehtoa. Tilannetta kuitenkin seurataan aktiivisesti. Käsittelemätön puu on ympäristön kannalta suositeltavin. Tiilien ja kiviaineiden sekä muiden luonnonmateriaalien käyttö on myös suositeltavaa. Erilaisten maalilaatujen vertaileminen on hankalaa. Ympäristöystävällisimpiä maaleja ovat perinteiset keitto-, kalkki- ja öljymaalit. Tällä hetkellä suositaan vesiohenteisia maaleja ja liimoja sekä vältetään synteettisten ja lateksimaalien käyttöä. Ongelmajätteiden syntymistä rakennustoiminnassa vältetään ja syntyneet jätteet toimitetaan niitä käsittelevään laitokseen. Ympäristölle haitallisen asbestin purkutöitä varten kaupunki on hankkinut työkalut ja suojavarusteet. Muita yksittäisiä toimia ovat esim. rypsiöljyn käyttö moottorisahoissa sekä varaston kautta tapahtuva tarvikkeiden ja materiaalin kierrätys. Useiden tuotteiden esim. vesijohtotarvikkeiden hankinta vaatii monipuolista osaamista ja tietoa. Ostojen keskittäminen mahdollistaa tehokkaan hankintoja koskevan tietojen keruun, jolloin myös kestävän kehityksen vaatimukset tulee huomioitua. 5

5 Kokemukset Kaupungin vuosihankintasopimuksia korostava menettely ei sovellu pitkäjännitteiseen yhteistyöhön toimittajien kanssa. Jos kestävän kehityksen periaatteita halutaan viedä eteenpäin, niin kaupungin tulee hankinnoissaan korostaa kumppanuutta tavaran tai palveluiden toimittajien kanssa. Kumppanuusajattelu ei voi kehittyä, jos toimittajat kilpailutetaan vuosittain tiukasti ja hankinnat ohjataan hintakilpailussa voittaneelle toimittajalle. Taloussihteeri Aimo Heikkala, p (toimistotarvikkeet yms.) Varastopäällikkö Jorma Ojala, p (rakennustarvikkeet) Jätehuoltoprojekti Tavoitteena on syntyvän jätemäärän vähentäminen. Lisäksi pyritään vähentämään kaatopaikalle ohjautuvaa jätettä lajittelun ja jätteiden hyötykäytön avulla. Jäte, jota ei pystytä hyödyntämään materiaalina, pyritään ohjaamaan energian tuottamiseen. Pilottihanke on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen kohdistuu kaupunkilaisiin ja toinen kaupungin sisäisen organisaation jätehuollon parantamiseen. Kaupunkilaisiin kohdistuva jätehuollon kehittäminen Jätehuollon kehittämistä Kaarinassa ohjaa tällä hetkellä valtuuston vuonna 1994 hyväksymä jätehuoltopolitiikka. Yksi tärkeä tavoite saavutettiin, kun polttokelpoista jätettä ryhdyttiin kuljettamaan kaatopaikan sijasta Turun polttolaitokselle syksyllä Siellä jätteen sisältämä energia hyödynnetään ja siirretään kaukolämpöverkkoon. Jätteiden määrän vähentämiseksi on toimittu monin eri tavoin. Yrityksissä, yhdistyksissä ja oppilaitoksissa on pidetty esitelmiä ja opastustilaisuuksia. Paikalliseen lehteen on kirjoitettu ajankohtaisista aiheista ja paikallisradion kautta lähetetty tietoiskuja. Yrityksille on annettu jäteneuvontaa mm. tarkastusten yhteydessä ja tehtäessä selvityksiä yritysten jätemääristä. Keväällä 1997 yrittäjille järjestettiin te ta ympäristöohjelmista. Kaarinassa on yleisiä hyötyjätteen keräyspisteitä paperille, pahville, lasille, metallille, nestekartonkipakkauksille, kuitupakkauksille, muoville, vaatteille ja ongelmajätteille. Lisäksi kaupungissa on kierrätyskeskus, joka ottaa vastaan huonekaluja, kodinkoneita, astioita jne. Nuorten paja kerää päiväkodeista ja kouluista nestekartonkipakkaukset, kierrätykseen kelpaavat muovit ja patterit. Sähköllä toimivien laitteiden keräys kierrätystä varten aloitettiin keväällä Elektroniikkaromu kuljetetaan yritykseen, joka purkaa laitteet sekä lajittelee ja toimittaa niistä saadun materiaalin hyötykäyttöön. 6

6 Kaupunkilaisten jätehuollon parantamiseksi kaupungin hyötyjätteen keräysverkostoa ja - astioita ajanmukaistetaan jatkuvasti. Biojätteen erilliskeräystä ei ole vielä järjestetty koska alueellista käsittelylaitosta ei ole. Käytännön jätehuollon helpottamiseksi keräilyastioiden sijainnista on julkaistu kartta lajitteluohjeineen. Kaarinalaisiin talouksiin on jaettu mm. jätehuollosta, jätehuoltomääräyksistä ja ongelmajätteiden käsittelystä kertovia oppaita viimeisin tänä syksynä. Infoa on myös jatkuvasti saatavilla kaupungin palvelupisteessä. Lisäksi kaupunkilaisille on järjestetty jätteiden lajittelu- ja kierrätyspäiviä. Myös syksyllä järjestetyn energianäyttelyn aikana kaupunkilaisille kerrottiin jätteisiin sitoutuneesta energiasta ja kierrätyksen merkityksestä. Jätehuollon valvonta ja ohjaus tehostuu uuden Pegasos-seurantajärjestelmän avulla. Jätevedenpuhdistamolla syntyvän jätevesilietteen laatu varmistetaan säännöllisin tutkimuksin. Tutkimustulosten perusteella maanviljelyskäyttöön sopivaksi todettu liete hyödynnetään peltojen lannoitteena. Jotta lietteeseen ei kertyisi elohopeaa, hammaslääkäreille on annettu määräykset aikaisempaa tehokkaammista amalgaamijätteen talteenottolaitteista. Osastojen välinen yhteistyöhanke Projektin työryhmään koottiin edustajia ympäristönsuojelutoimesta, terveysvalvonnasta, viemärilaitokselta, kaatopaikalta, kiinteistönhoitokeskuksesta, maan- ja talonrakennuksesta sekä sosiaalityöstä ja päivähoidosta. Työ aloitettiin nykytilan ja ongelmakohtien kartoittamisella jokaisen työryhmän jäsenen toimialueella. Aluksi selvitettiin, millaisia jätteitä toiminnasta syntyy sekä miten ne käsitellään tai mihin ne toimitetaan. Sen jälkeen selvitettiin, mitä ongelmia tai puutteita on havaittu. Nykytilan kartoituksessa löytyneisiin ongelmiin pyrittiin etsimään heti ratkaisua. Kaupungin omassa organisaatiossa syntyvän jätemäärän vähentämiseen todettiin voitavan vaikuttaa parhaiten hankinnoissa. Ostopäätöstä tehtäessä tulee jo ottaa huomioon, millaista jätettä hankinnasta aikanaan syntyy. Jätemäärää voidaan vähentää esimerkiksi luopumalla kertakäyttöastioiden käytöstä. Paperin kulutusta ja siitä syntyvää jätettä voidaan vähentää sähköpostin käytöllä. Kuljetuksiin kuluva energia ja päästöt sekä pakkaustarve vähenevät, mikäli suositaan paikallisia tuottajia Kokemukset Kaupungin omissa kiinteistöissä jäteastioiden koot ja niiden tyhjennysvälit on pyritty muuttamaan tarkoituksenmukaisiksi jatkuvan seurannan kautta. Joissakin päiväkodeissa kompostointi on koettu raskaaksi ja aikaavieväksi. Seosaineen saannissa on ollut ongelmia, eikä valmiille kompostimullalle ole aina löytynyt käyttöä. Ratkaisuna on ollut tarkempien neuvojen antaminen kompostoinnista ja seosaineena käytettävän hakkeen tilaamisesta. 7

7 Mittarit Hanketta toteutetaan pitkällä aikavälillä, sillä jätteen määrän muutoksia voidaan mitata luotettavasti ainoastaan vuositasolla. Tapahtuvia muutoksia ei voida mitata nopeammin, koska jätteet punnitaan kuljetuksen loppupäässä ja tiedot kootaan kerran vuodessa. Lyhyempi tarkasteluväli vaatisi keräilyautoihin punnituslaitteistot, joita niissä ei toistaiseksi ole. Jätteen kertymisen mittariksi asetettiin vuoden aikana polttolaitokselle ja kaatopaikalle vietävän jätteen määrä tonneina. Hyötykäytön lisääntymistä mitataan laskemalla lajitellun jätteen prosentuaaliset osuudet. Ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Saario, p Ympäristönsuojelutarkastaja p Ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksessa Tavoitteena on että, ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan järjestelmällisesti kaupungin jokaisessa kaavatyössä. Rakennuslain 3 ( ) mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Kaavaehdotusta valmisteltaessa kaavaan voidaan sisällyttää erityinen selvitys ympäristövaikutuksista, jos suunnitellulla maankäytöllä on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Pilottihanketta aloitettaessa selvitettiin, mitä YVA:n käsitteellä tarkoitetaan. Tämän jälkeen kartoitettiin, miten arviointi käytännössä tapahtuu erilaisten suunnittelutehtävien yhteydessä. Pilottihankkeen tarkoituksena oli kehittää muistilista, jonka avulla ympäristövaikutukset voidaan arvioida systemaattisesti kaikissa kaupungin kaavatöissä. Kaavasuunnittelun yhteydessä tehtävän ympäristövaikutusten arvioinnin pääperiaate on, että arvioinnilla vaikutetaan kaavoituksen suunnitteluratkaisuun. Päätökset tehdään perustellusti tietoisena seurauksista ja vaihtoehtoja arvioidaan eri osapuolten kannalta julkisesti. Suunnittelun tulee olla avointa, jotta ne, joita suunnitelma koskee, voivat vaikuttaa siihen. Ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä keskeisiä asioita ovat kaupunkilaisten osallistuminen, sosiaalisten vaikutusten huomioiminen ja todellisten, toteutettavissa olevien vaihtoehtojen esittäminen. Myös tiedottamisella on tärkeä osa YVA:a laadittaessa. Eri intressiryhmät ja niiden käsitykset kaavasuunnitelmista selvitetään asukaskyselyjen ja -tilaisuuksien avulla, maanomistajia lähestytään myös kirjeitse. Suunnittelija onkin jatkuvasti 8

8 vuorovaikutuksessa asukkaiden, työntekijöiden, maanomistajien, yrittäjien, viranomaisten jne. kanssa. Esille tulleet mielipiteet otetaan huomioon kaavaa laadittaessa, eikä niitä tyrmätä suoralta kädeltä. Uusien kaavojen nähtävilläolosta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella paikallislehdessä. Kuulutusten lisäksi suunnitelmia esitellään tiedotusvälineissä, joten kaavat tulevat tutuiksi muillekin kuin varsinaisille asianomaisille. Kaarinassa tiedotusta pyritään kehittämään myös internetin avulla. Kaupungin kotisivuille on tarkoitus liittää kaavoituskatsaus ja voimassa olevat kaavat. Kokemukset Tavoittena ollut ympäristövaikutusten arvioinnin muistilista on valmistunut, mutta sitä ei ole vielä sellaisenaan toteutettu käytännössä. Asukkaiden mielipiteitä on tosin otettu huomioon kaavatyössä jo ennen tätä hanketta. Littoisten osayleiskaavaa laadittaessa mukaan otettiin omakotiyhdistysten ja muiden asukasryhmien edustajien arviot ja ehdotukset. Kaarinan yleiskaavan laadinnassa oli mukana sitä varten perustettu kansalaislautakunta. Tällä hetkellä työn alla on keskustan osayleiskaava, jonka suunnitteluun osallistuu kestävän kehityksen kansalaisfoorumin yhdyskuntasuunnitteluryhmän, kansalaislautakunnan ja Hovirinnan asukasyhdistyksen jäseniä sekä Kaarinan yrittäjien ja koululaisten edustaja. Ryhmä on ollut alusta asti kiinteästi mukana suunnittelutyössä tuomassa mukaan asukkaiden ja muiden asianomaisten näkökulmaa kaavatyöhön. Kaavoitusprosessin uudistaminen YVA:n mukaiseksi lisää kaavatyöhön kuluvaa valmisteluaikaa. Toisaalta muistutukset, valitukset ja tarve muuttaa uusia kaavoja vastaavasti vähenevät. Uusi kaava voidaan vahvistaa ja ottaa käyttöön jopa aikaisempaa nopeammin, koska valitusprosessiin kuluva aika lyhenee. Tärkeintä kuitenkin on, että suunnitelmien pohjalta syntyvä ympäristö todennäköisesti paranee. Kaavasuunnittelija Pasi Aromäki, p Kiinteistöhoitokeskuksen energia- ja sisäilmaprojektit Tavoitteena on vähentää energiankulutusta vuonna 1995 hyväksytyn säästösuunnitelman mukaisesti. Säästötavoitteet vuosille ovat lämmityksessä 8-12%, sähkönkulutuksessa 10-15% ja veden kulutuksessa 5-10%. Säästöjen lisäksi tavoitteena on saattaa kiinteistöjen kulutustaso, tekniikka, kunto ja käyttö mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi. Lämmön, sähkön ja veden kulutusta on pyritty vähentämään tekemällä energiakatselmuksia 9

9 ja kuntoarvioita sekä seuraamalla kulutusta. Energiakatselmuksissa selvitettiin lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksen sekä ilmastoinnin nykytila ja etsittiin säästömahdollisuuksia. Kuntoarviossa kartoitettiin rakennusten yleiskunto ja energiatalous, esimerkiksi ikkunoiden tiivistys. Sisäilman laatuselvityksen tavoitteena oli saada kiinteistöjen sisäilma vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tarkastelun kohteena olivat ilmanvaihdon kokonaisilmavirrat sekä niiden jakautuminen huoneittain, ilmanvaihtolaitoksen kunnon arviointi ja kosteusmittaus. Lisäksi tehtiin kyselytutkimus kiinteistössä työskenteleville henkilöille. Tähän mennessä kiinteistöissä on tehty perusselvitykset ja niistä on tiedotettu asianosaisille. Parhaillaan käynnissä ovat lisämittaukset, joiden pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset sisäilman laadun parantamiseksi. Tärkeä osa hanketta on kiinteistönhoitajien koulutus ja motivointi. Kaikkien taloteknisten laitteiden oikeaa käyttöä tulee tehostaa. Lisäksi jaetaan energian käyttöön liittyvää tietoa kuluttajille asenteiden ja kulutustottumusten muuttamiseksi. Kokemukset Energiakatselmuksia ja kuntoarvioita on tehty vuosina kouluissa, päiväkodeissa ja kaupungin suurissa kiinteistöissä. Tähän mennessä katselmus on tehty noin 2/3:ssa kaupungin kiinteistöistä. Arvioinnin pohjalta asetetut investoinnit on osittain toteutettu, mutta jälkiseuranta on tekemättä. Sisäilman laatu on selvitetty kouluissa, päiväkodeissa, uimahallissa, sosiaalialan oppilaitoksessa ja Littoisten monitoimitalossa. Tarvittavat laiteinvestoinnit ovat osittain tekemättä. Kulutuksen seuranta aloitettiin vuoden 1996 alussa. Seurannassa on mukana 32 kiinteistöä, joiden kiinteistönhoitajat lukevat mittarit kerran kuukaudessa. Lukemia seurataan kulutusseurantamittareiden avulla. Tämä mahdollistaa raportoinnin ja vertailun ominaiskulutuslukuihin. Energiansäästöön liittyvää tietoa on välitetty virastotalon sähköpostilla, paikallislehdessä ja -radiossa. Kaupunki osallistui Motivan valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon omalla näyttelyllään lokakuussa Energiansäästökoulutusta on tähän mennessä järjestetty Piispanristin koulun koko henkilökunnalle. Kiinteistönhoitajille suunniteltua koulutusta ei ole vielä toteutettu. Mittarit Kulutuslukuja seurataan seuraavien mittareiden avulla: Lämpö kwh / r-m 3 Vesi l / henkilö tai m 3 / r-m 3 Sähkö kwh / r-m 3 Isännöitsijä Taisto Liippala, p Sähköteknikko Timo Jurvelin, p

10 Ekosiivous Tavoitteena on tarkoituksenmukainen siivous kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiinteistönhoitokeskuksen siivoustoimeen liittyvässä hankkessa on mukana koko siivoushenkilöstö ja se toteutetaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä vuoden 1997 aikana. Erittäin tärkeää onnistumisen kannalta on siivoushenkilöstön motivointi. Sen vuoksi siivoustyön ohjauksen ja opastuksen merkitys korostuu. Päivittäisessä siivouksessa on siirrytty ph-arvoltaan mietoihin, lähellä neutraalia oleviin puhdistusaineisiin. Aineet hankitaan tiivisteinä, jolloin pakkausjätteen määrä pienenee. Pesuaineiden toimittaja on sitoutunut Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Tuotteiden oikean käytön takaavat käyttöohjeet, opastus ja sopivat annostimet. Pesuainepakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Välinevalinnat on keskitetty sellaisiin tuotteisiin, jotka ovat kierrätyskelpoisia. Esimerkiksi moppien levykehykset ja välinevarret ovat kierrätettävää materiaalia. Käsipyyhkeet ja wc-paperit on valmistettu uusiopaperista. Paperiset käsipyyhkeet on osittain korvattu kangaspyyheautomaatilla, joka on saanut pohjoismaisen ympäristömerkin. Siivousmenetelmien osalta on siirrytty vähemmän ympäristöä kuormittaviin tapoihin tarkistamalla siivoustiheyttä ja siirtymällä nihkeämpiin menetelmiin. Perussiivouksessa vahanpoisto- ja uudelleenvahauskertoja on vähennetty ja tilalle on otettu paikkavahaukset. Siivouspyyhkeet ja lattiamopit pestään pesukoneessa. Huuhteluaineen sijasta annostellaan puhdistusainetiivistettä, joka jää siivousvälineeseen seuraavaa käyttöä varten. Mopit kuljetetaan käyttövalmiina työkohteisiin. Näin vältytään pesuainevesien kuljetukselta sangoissa. Samalla työ kevenee ja veden sekä puhdistusaineen kulutus vähenee. Menetelmä säästää myös aikaa. Mittarit Hankkeen toteutumisen mittareina on aineiden ja välineiden kulutus vuositasolla, esim. litraa/vuosi, kpl/vuosi. Menetelmävalinnat vaikuttavat tehokkuuslukuihin, joten mittarina ovat myös siivottavat neliöt/tunti. Kokemukset Siivoushenkilöstön asenteisiin vaikuttaminen ja käyttötottumusten muuttaminen vaatii aikaa. Keräyspisteiden järjestäminen kierrätettäville materiaaleille on osoittautunut tarpeelliseksi. Siivouspäällikkö Sari Halenius, p

11 Ekotoimisto Tavoitteena on toimistotarvikkeiden käytön vähentäminen, jätepaperin lajittelun tehostaminen, veden ja energian kulutuksen vähentäminen sekä koneiden ja laitteiden tehokas hyödyntäminen. Lopullinen tavoite on tehdä koko kaupunginvirastosta ekovirasto. Kaupungin ekotoimistoprojekti alkoi koulutoimistosta.siellä aloitetut tavat ovat vähitellen leviämässä myös viraston muille osastoille. Koulutoimiston ekologisuudessa panostetaan käytännön toimiin ja pyrkimyksenä onkin terve talonpoikaisjärki jokapäiväisissä asioissa. Ekotoimisto pyrkii vähentämään jätteiden syntyä sekä lajittelemaan paperit. Kaikkia toimistotarvikkeita käytetään säästeliäästi ja hankinnoissa noudatetaan hankintaprojektin tavoitteita. Jokaisessa huoneessa on paperin lajittelua varten laatikko sekä vaalealle paperille että kotikeräyspaperille (värillinen paperi, kirjekuoret ja lehdet). Pahvit viedään omaan keräyspisteeseen. Toimistossa tarvittavan paperin määrää on vähennetty monella eri tavalla. Monistuksessa vältetään turhaa kopiointia ja suositaan kaksipuolisia asiakirjoja. Kopiokoneiden viereen on laitettu ohjeet niiden ottamiseksi. Sähköpostia, tiimifoorumia ja puhelinta käytetään tehokkaasti ja ylimääräisten, yksipuoleisten monisteiden kääntöpuolet toimivat muistilappuina. Kirjekuoret käytetään uudelleen. Sähköä säästetään sammuttamalla valot ja näyttöpääte, kun huoneesta poistutaan yli 10 minuutiksi. Työkaverikin voi valot sammuttaa, jos joku on itse unohtanut! Kahvi kaadetaan tuoreena termoskannuun, eikä seisoteta sitä keittimessä. Tulevaisuuden tavoitteita ovat energian säästäminen tiivistämällä ikkunat ja vaihtamalla asianmukaiset työvalaisimet. Lisäksi tarkoituksena on hankkia vessoihin yksiotehanat ja vettä säästävät WC-kalusteet. Kokemukset: Parhaiten on onnistunut paperin käytön vähentäminen, koska tiimiposti ja -foorumi toimivat kaikissa oppilaitoksissa. Turhaa kopiointia ei ole voitu kuitenkaan kokonaan välttää. Valojen ja näyttöpäätteiden sammuttaminen kahvi- ja ruokataukojen ajaksi on onnistunut melko hyvin. Ikkunoita on tiivistetty, hanojen tiivisteitä vaihdettu ja WCistuinten säiliöiden vuotaminen tilapäisesti korjattu. WC:n LVI-kalusteet tullaan uusimaan määrärahojen puitteissa. Toteutettujen toimenpiteiden aikaansaamia säästöjä on vaikea mitata, koska esim. veden, sähkön ja energian kulutusta ei laskuteta osastoittain. Jos koko kaupunginvirasto noudattaisi samoja periaatteita, syntyneet säästöt olisi helppo mitata. Vertailtavana voisi tällöin olla myös toimistotarvikkeiden ja paperin kulutus. Toimistosihteeri Outi Mattila, p Kanslisti Ritva Suvanto, p

12 Sosiaaliosaston Ekoperhe Kaupungin sosiaaliosaston Ekoperhe -ryhmän tavoitteena on ympäristöasioiden huomioiminen sosiaalitoimen kaikkien yksiköiden toiminnassa, erityisesti lasten kasvatuksessa. Kaikissa päivähoidon toimintayksiköissä on otettu ympäristöasiat yhdeksi kasvatusteemaksi. Ensin kartoitettiin ne ympäristöasiat, joita kussakin yksiköissä on toteutettu lasten kasvatuksessa. Samalla koottiin toimenpide-ehdotuksia ja suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa tavaroiden kierrätys ja lainaus on arkipäivää. Jätteet lajitellaan huolellisesti ja toimipisteissä hyödynnetään käyttökelpoiset jätteet askartelussa mielikuvituksen mukaan. Myös luonnosta saatavia materiaaleja käytetään. Käytöstä poistetut vaatteet, verhot ja lakanat kierrätetään tai käytetään leikeissä esimerkiksi majojen rakentamiseen. Kaupungin lelulainaamosta perhepäivähoitajat saavat lainaksi leluja, rattaita, syöttötuoleja ja jopa lasten sänkyjä. Sinne on myös kerätty monenlaista askartelumateriaalia. Päiväkodit ja osa perhepäivähoitajista kompostoivat eloperäiset jätteensä. Vuodenaikojen mukaan lasten kanssa tehdään retkiä luontoon ja seurataan eläimiä ja kasveja. Joissakin toimipisteissä on istutettu puita ja pensaita ja niiden kehittymistä seurataan. Ulkoilupäivinä on kerätty roskia läheisestä puistosta, polun varrelta tai eväspaikalta. Yksittäisiä esimerkkejä ovat mm. akvaarion hoito, toripäivät, kasvimaan hoito ja Suomen Ladun Metsämörritoiminta. Ostosmatkoilla kiinnitetään huomiota tuotteiden ympäristövaikutuksiin, etsitään Joutsenmerkkiä ja käytetään kankaisia ostoskasseja. Retkille kuljetaan linja-autolla, pyörillä tai kimppakyydeillä. Päivähoidossa toteutettuja tempauksia keväällä 1997 ovat olleet pattereiden keräys ja tammenterhojen istutus. Patteri-Pate keräsi päiväkodeista ja lasten leikkipuistoista lasten kotoaan tuomia käytettyjä paristoja yhteensä 151 kiloa. Toisen tempauksen aiheena oli kasvun ihme siemenestä puuksi. Teppo Tammi kiersi eri päivähoitopaikoissa istuttamassa tammenterhoja kukkapurkkeihin yhdessä lasten kanssa. Samalla lapsille kerrottiin puiden elämästä ja niiden tehtävästä ja merkityksestä luonnon kiertokulussa. Kokemukset Jokainen päivähoidon yksikkö toteuttaa ympäristöaiheisia teemoja omia resursseja hyväksikäyttäen. Ekoperheen tavoitteena onkin ollut projektiluonteisuus ja keskittyminen vähemmän arkisiin ja jokapäiväisiin aiheisiin. Patteri-Paten toiminta todettiin hyväksi ja se tavoitti paljon perheitä. Vanhemmat ovat jälkeenpäin kertoneet, että he ovat kiinnittäneet aikaisempaa enemmän huomiota käytettyjen paristojen keräämiseen ja talteenottoon, koska lapset ovat siitä huomauttaneet. Teppo-Tammi istutti toukokuussa päiväkotien ja leikkipuistojen lasten kanssa noin 400 tammenterhoa purkkeihin. Istutustyöstä jäi lapsille ja Tepolle kasvun ihmettä odottava 13

13 mieliala. Keväällä istutetut terhot itivät melko hyvin ja muutamat taimet kasvoivat kesän aikana jopa 40 cm. Lapset ovat tapahtumasta innostuneina halunneet kerätä vielä syksylläkin terhoja istutettavaksi. Lastentarhaopettaja Jarmo Järvinen, p Kestävä ja kehittyvä terveyskeskus Terveyskeskuksessa kehitettäviksi kohteiksi on valittu sisäisen jätehuollon tehostaminen ja laitoshygienia. Jätehuollossa tavoite on sisäisen keräysjärjestelmän, erityisesti paperinkeräyksen tehostaminen. Laitoshygieniassa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisiin puhdistusaineisiin ja -menetelmiin. Hankkeen tavoitteet valittiin yleisen mielenkiinnon ja toiminnan käynnistämisen helppouden perusteella. Asetetut tavoitteet ovat ensiaskeleita kohti käytännön töiden muuttamista kestävän kehityksen työrutiineiksi ja ne luovat pohjaa uusille suunnitelmille. Aluksi kartoitettiin nykytilanne ja kehittämistarpeet. Selvitysten perusteella on laadittu toimenpidesuunnitelma ja sovittu vastuuhenkilöt eri tehtäville. Lisäksi on sovittu mittarit, joilla todetaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutus. Jätehuollossa seurataan jätemääriä, kustannuksia ja kierrätysastetta. Hankkeen alkuvaiheessa pyritään tehostamaan paperinkeräyksen sisäistä keräysjärjestelmää. Tämän jälkeen tarkastellaan koko jätehuollon toimivuutta, kuten jätemäärien vähentämistä, tartuntavaarallisten jätteiden asianmukaista käsittelyä sekä kuljetusten järjestämistä. Tähän mennessä on pyydetty tarjoukset paperinkeräysliikkeiltä ja hankittu konsulttiapua keräysastioiden sijoittelussa ja mitoituksessa. Laitoshygieniassa pyritään ekosiivouksen mukaisiin toimintatapoihin, jolloin saadaan myös kustannussäästöjä. Kaupungin siivoustyönohjaaja on esitellyt uusia siivousmenetelmiä ja siivoojat ovat tutustuneet niiden käyttöön kahdessa eri toimipisteessä. Kokemukset Toiminnan käyntiin lähtö on ollut hidasta. Siivousmenetelmien muutossuunnitelma on aiheuttanut lievää vastarintaa. Näyttää siltä, että hankkeen oikea ajoitus on tärkeää, jotta ihmisiltä riittää energiaa uusien toimintatapojen opetteluun ja käyttöönottoon. Talousjohtaja Pertti Koivisto, p Terveystarkastaja Markku Oksanen, p

14 Kaarinan kaupungin Kestävän kehityksen työryhmä: Puheenjohtaja: Sihteeri: Työryhmän jäsenet: Martti Ilmonen, kaupunginjohtaja Helena Nikkanen, agendatyöntekijä Pasi Aromäki, kaavasuunnittelija Aimo Heikkala, taloussihteeri Paula Kukkonen, sosiaalisihteeri Taiju Lehtinen, ympäristönsuojelutarkastaja Taisto Liippala, isännöitsijä Outi Mattila, toimistosihteeri Markku Oksanen, terveystarkastaja Pentti Putaala, maanrakennusmestari Sirkka Salminen, sosiaalisihteeri Ritva Suvanto, kanslisti 15

15 Kaarinan kaupungin Kestävän kehityksen työryhmä 1997 Esite on painettu pohjoismaisen ympäristömerkin saaneelle kotimaiselle paperille. PAINO-KAARINA OY

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Viisas kuluttaa vähemmän 2011

Viisas kuluttaa vähemmän 2011 Viisas kuluttaa vähemmän 2011 www.kiertokapula.fi Ekotehokkuus Mitä ekotehokkuus tarkoittaa? Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän. Luonnonvaroja

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit 4V-hankeen päätösseminaari 23.11.2010 Teea Markkula Vantaan kaupunki, sivistystoimi Vantaan kaupunki kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä Vantaan

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin 2.kaupunginosan osaa kortteleista 91 ja 92 sekä niiden välistä jalankulkukatua Ekosentie Autokuja

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä

GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä 2009 Yhteistyössä Sivu 1 / 8 - Sisältö - 1. Yleistä tutkimuksesta... 3 1.1. Yleistä... 3 2. Tulokset... 4 Sivu 2 / 8 1. Yleistä tutkimuksesta 1.1. Yleistä

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Järjestökoordinaattori Paula Tarkka 6.10.2014 Johdanto Ihmisten toiminnan aiheuttamat t voimistavat ilmastonmuutosta. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun kasvatus- ja opetustoimessa Mika Helva 1

Kestävä kehitys Turun kasvatus- ja opetustoimessa Mika Helva 1 Kestävä kehitys Turun kasvatus- ja opetustoimessa 18.4.2012 Mika Helva 1 Kestävä kehitys arvoissa Kestävä kehitys on Turun kasvatus- ja opetustoimen toimintaajatuksessa mukana yhteiskuntavastuullisen toimintatavan

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta.

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot