SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ: Sivu Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3 Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 Ympäristövaikutusten arviointi Kaavoitusosasto 8 Energia- ja sisäilmaprojektit Kiinteistönhoitokeskus 9 Ekosiivous Kiinteistönhoitokeskus 11 Ekotoimisto Sivistysosasto 12 Ekoperhe Sosiaaliosasto 13 Kestävä ja kehittyvä Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus terveyskeskus ky 14 Kannen kuvan on suunnitellut Sini Ristelä Kuusiston koulusta. Takakannen Kestävän kehityksen Kaarina -logon on suunnitellut Suvi Purmonen Kaarinan lukiosta. 2

2 KAARINAN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN HANKKEITA Kaarinan kaupungin eri osastoilla käynnistettiin syksyllä 1996 useita kestävän kehityksen kokeiluhankkeita. Hankkeet ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia. Niiden pyrkimyksenä on olla hyviä esimerkkejä siitä, miten itse kukin voi omassa työssään toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi. Hankkeiden tavoitteista osa on jo toteutunut ja tuottanut toivotun tuloksen. Tavoitteiden saavuttamista pyritään jatkossa seuraamaan erilaisten mittareiden avulla. Tämän esittelyn tarkoituksena on mahdollistaa hankkeiden toistaminen ja uusien toimintatapojen saaminen käytäntöön. Toivomme tästä esittelystä olevan hyötyä aloittaessanne kestävän kehityksen hankkeita omissa työyhteisöissänne. Kaarinan kaupungin Kestävän kehityksen työryhmä Hankintaprojekti Tavoitteena on ympäristötekijöiden huomioonottaminen kaupungin tavarahankinnoissa ja elinkaariajattelun vieminen kaupungin hankintoihin. Ostopäätöstä tehtäessä pyritään ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaari ja uusiokäytön mahdollisuudet. Kokeiluhanketta varten hankinnat jaoteltiin aihealueittain. Nykytilannetta tarkasteltiin kestävän kehityksen kannalta ja sen jälkeen määriteltiin tarkemmat toimenpiteet. Toimistotarvikkeet Toimistotarvikkeista seurattiin hallinto-osastolla sijaitsevan tarvikevaraston hankintoja. Myös keskusmonistamoon hankittavat monistuspaperit samoin kuin kirjekuoret kuuluivat tähän tarkasteluun. Tavoitteena on nimikemäärän vähentäminen ja hankintojen kohdistaminen kysytyimpiin tuotteisiin. Turhaa kulutusta vähennetään luopumalla rinnakkaistuotteiden hankinnasta. Kaupungin vuosihankintoja koskevissa tarjouspyynnöissä kiinnitetään jatkossa huomiota ekologisesti kestäviin tuotenimikkeisiin. Ne ovat merkittävä valintaperuste toimittajaa valittaessa. Tarvikevaraston kautta kulkevat tuotteet tulevat tarkempaan seurantaan sen jälkeen, kun kaupungille hankittua varastokirjanpidon ohjelmaa aletaan soveltaa myös toimistotarvikkeisiin. 3

3 Hankintojen järkeistämisen lisäksi tavoitteena on myös kopiopapereiden kulutuksen vähentäminen. Kaupunginvirastossa tähän pyritään mm. esityslistojen liitemateriaalia vähentämällä. Työskentelytapoja pyritään muuttamaan niin, että paperitulosteiden määrää vähennetään ja käsiteltävät tiedot siirretään sähköpostin välityksellä eteenpäin. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston esityslistat monistetaan uusiopaperille. Toimistotarvikehankinnoissa on jo aikaisemmin kiinnitetty huomiota ekologisesti kestäviin tuotteisiin. Nykyisen toimittajan tuotevalikoimassa onkin runsaasti valintaperusteet täyttäviä tuotteita. Varastoon on hankittu esimerkiksi kierrätysmateriaalista valmistettuja ekomappeja ja lyijykyniä. Kuivamustekyniin on saatavana vaihdettavia säiliöitä ja pyyhekumit on valmistettu luonnon kautsusta. Yliviivaustusseiksi on hankittu vain täytettävin säiliöin varustettuja tusseja. Valittavana on myös uusiopaperista valmistettuja lehtiöitä ja kaikki kirjekuoret ovat uusiopaperista valmistettuja. Monistuspaperiksi voi valita joko pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, saaneen happivalkaistun paperin tai saksalaisen uusiopaperin. Kopiokoneiden väriainekasetit lähetetään uusiokäyttöön. Kopiokoneet Kopiokoneiden valmistajien ja maahantuojien ympäristöohjelmiin ei ole aiemmin kaupungin hankinnoissa kiinnitetty juurikaan huomiota. Joissakin toimistoissa pienten kopiokoneiden virransäästöominaisuus on vaikuttanut ostopäätökseen. Tästä lähtien kaupungin kopiokonehankinnoissa pyydetään tarjoukset vain niiltä laitevalmistajilta, joilla on kattava ympäristöohjelma. Ohjelmassa määritellään mm. ympäristöä vahingoittamaton valmistus, energiaa säästävät toiminnot, tehokkaat otsonisuodattimet sekä harkitut ja kierrätettävät pakkausmateriaalit. Valintaperusteena on myös mahdollisuus uusiopapereiden käyttöön sekä kaksipuoleiseen kopiointiin. Hankintaan vaikuttaa lisäksi se, onko käytettyjen koneiden vastaanotto, kunnostus ja uusiokäyttöön ohjaus järjestetty. Atk-tarvikkeet Uusia atk-laitteita hankittaessa otetaan huomioon sähkön kulutus. Kirjoitinkasetit hankitaan yritykseltä, joka täyttää ne uudelleen. Tyhjät kasetit kerätään atk-keskukseen, josta ne lähetetään maksutta takaisin valmistajalle. Käyttökelpoiset, toimintakelpoiset atk-laitteet menevät kierrätykseen. Kaupungin työntekijöille riittämättömiksi käyneet mikrot myydään eteenpäin. Korjaamiskelvottomista atklaitteista irrotetaan käyttökelpoiset osat ja loput toimitetaan elektroniikkaromuna sitä vastaanottavaan yritykseen. Siivoustarvikkeet Kaikki keskitetysti hankittavat siivousaineet, -välineet ja -koneet kuuluvat tämän hankkeen tarkasteluun. Tarvikkeiden valintaperusteet ja siivouksen nykyinen käytäntö on esitelty kohdassa ekosiivous. Kalusteet Toimisto- ja hallintotilojen pöytien ja kaappien materiaalina on yleensä koivu- tai pyökkijäljitelmä. Käytössä on vielä jonkin verran muovituoleja joko verhoiltuna tai ilman. 4

4 Pöytien ja tuolien jalat ovat hankinta-ajan muodin mukaan yleensä kromattuja, vaikka niiden hankintahinta oli polttomaalattua kalliimpi. Tietokoneiden kanssa työskentely edellyttää työpisteiltä ergonomisia ominaisuuksia, joita vanhat kalusteet eivät mahdollista. Ongelmaksi muodostuu vanhojen kalusteiden hyödyntäminen, koska niille ei aina löydy käyttöä. Käytöstä poistettujen kalusteiden hyödyntämiseksi kaupungilla tulisi olla varastotila, josta eri toimipisteet voisivat noutaa tarvitsemiaan kalusteita, sekä kierrätyksestä vastaava henkilö. Tulevissa hankinnoissa valintaperusteena käytetään aikaisempaa enemmän tuotteiden ekologisuutta. Yläasteilla ja lukiossa oppilaspöytien kannet ovat pääosin pintakäsiteltyä lastulevyä eli ns. laminaattia. Ongelmana on, että kannen jostakin syystä vahingoittuessa, se pitää vaihtaa kokonaan. Vastaavaa mallia ei aina ole saatavissa. Ala-asteilla oppilaspöytien kannet ovat suurimmaksi osaksi umpikoivua, joten ne voidaan kunnostaa hiomalla ja lakkaamalla. Tuolien istuinmateriaalina on pääosin muovi, joka on umpikoivua ja koivuvaneria heikompi materiaali. Se on myös epämiellyttävä istua. Pöytien ja tuolien jalat ovat polttomaalattuja. Uusien oppilastuolien valintaperusteena tulevaisuudessa on koivuvaneriset istuimet kalliimmasta hankintahinnasta huolimatta. Oppilaspöytien hankinnassa tulee välttää laminaattipintaisia kalusteita. Käytöstä poistettuja oppilaskalusteita on toimitettu kaupunkimme ystävyyskuntaan Jögevaan. Syksyllä -96 sinne kuljetettiin noin 200 pulpettia ja tuolia. Rakennustarvikkeet Rakennustarvikkeiden hankinnassa tähdätään hankintaerien optimointiin ja tarpeettoman kulutuksen vähentämiseen. Ympäristöä säästävät tuotteet ovat erityisasemassa jo tarjouspyyntövaiheessa. Tilatut tavarat pyritään noutamaan pakkaamattomana. Eristemateriaalit ovat ympäristövaikutuksiltaan hyvin erilaisia. Kestävän kehityksen kannalta selluvilla on paras vaihtoehto ja uretaani huonoin. Kyllästettyä puuta joudutaan vielä käyttämään, koska sille ei ole käyttökelpoista vaihtoehtoa. Tilannetta kuitenkin seurataan aktiivisesti. Käsittelemätön puu on ympäristön kannalta suositeltavin. Tiilien ja kiviaineiden sekä muiden luonnonmateriaalien käyttö on myös suositeltavaa. Erilaisten maalilaatujen vertaileminen on hankalaa. Ympäristöystävällisimpiä maaleja ovat perinteiset keitto-, kalkki- ja öljymaalit. Tällä hetkellä suositaan vesiohenteisia maaleja ja liimoja sekä vältetään synteettisten ja lateksimaalien käyttöä. Ongelmajätteiden syntymistä rakennustoiminnassa vältetään ja syntyneet jätteet toimitetaan niitä käsittelevään laitokseen. Ympäristölle haitallisen asbestin purkutöitä varten kaupunki on hankkinut työkalut ja suojavarusteet. Muita yksittäisiä toimia ovat esim. rypsiöljyn käyttö moottorisahoissa sekä varaston kautta tapahtuva tarvikkeiden ja materiaalin kierrätys. Useiden tuotteiden esim. vesijohtotarvikkeiden hankinta vaatii monipuolista osaamista ja tietoa. Ostojen keskittäminen mahdollistaa tehokkaan hankintoja koskevan tietojen keruun, jolloin myös kestävän kehityksen vaatimukset tulee huomioitua. 5

5 Kokemukset Kaupungin vuosihankintasopimuksia korostava menettely ei sovellu pitkäjännitteiseen yhteistyöhön toimittajien kanssa. Jos kestävän kehityksen periaatteita halutaan viedä eteenpäin, niin kaupungin tulee hankinnoissaan korostaa kumppanuutta tavaran tai palveluiden toimittajien kanssa. Kumppanuusajattelu ei voi kehittyä, jos toimittajat kilpailutetaan vuosittain tiukasti ja hankinnat ohjataan hintakilpailussa voittaneelle toimittajalle. Taloussihteeri Aimo Heikkala, p (toimistotarvikkeet yms.) Varastopäällikkö Jorma Ojala, p (rakennustarvikkeet) Jätehuoltoprojekti Tavoitteena on syntyvän jätemäärän vähentäminen. Lisäksi pyritään vähentämään kaatopaikalle ohjautuvaa jätettä lajittelun ja jätteiden hyötykäytön avulla. Jäte, jota ei pystytä hyödyntämään materiaalina, pyritään ohjaamaan energian tuottamiseen. Pilottihanke on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen kohdistuu kaupunkilaisiin ja toinen kaupungin sisäisen organisaation jätehuollon parantamiseen. Kaupunkilaisiin kohdistuva jätehuollon kehittäminen Jätehuollon kehittämistä Kaarinassa ohjaa tällä hetkellä valtuuston vuonna 1994 hyväksymä jätehuoltopolitiikka. Yksi tärkeä tavoite saavutettiin, kun polttokelpoista jätettä ryhdyttiin kuljettamaan kaatopaikan sijasta Turun polttolaitokselle syksyllä Siellä jätteen sisältämä energia hyödynnetään ja siirretään kaukolämpöverkkoon. Jätteiden määrän vähentämiseksi on toimittu monin eri tavoin. Yrityksissä, yhdistyksissä ja oppilaitoksissa on pidetty esitelmiä ja opastustilaisuuksia. Paikalliseen lehteen on kirjoitettu ajankohtaisista aiheista ja paikallisradion kautta lähetetty tietoiskuja. Yrityksille on annettu jäteneuvontaa mm. tarkastusten yhteydessä ja tehtäessä selvityksiä yritysten jätemääristä. Keväällä 1997 yrittäjille järjestettiin te ta ympäristöohjelmista. Kaarinassa on yleisiä hyötyjätteen keräyspisteitä paperille, pahville, lasille, metallille, nestekartonkipakkauksille, kuitupakkauksille, muoville, vaatteille ja ongelmajätteille. Lisäksi kaupungissa on kierrätyskeskus, joka ottaa vastaan huonekaluja, kodinkoneita, astioita jne. Nuorten paja kerää päiväkodeista ja kouluista nestekartonkipakkaukset, kierrätykseen kelpaavat muovit ja patterit. Sähköllä toimivien laitteiden keräys kierrätystä varten aloitettiin keväällä Elektroniikkaromu kuljetetaan yritykseen, joka purkaa laitteet sekä lajittelee ja toimittaa niistä saadun materiaalin hyötykäyttöön. 6

6 Kaupunkilaisten jätehuollon parantamiseksi kaupungin hyötyjätteen keräysverkostoa ja - astioita ajanmukaistetaan jatkuvasti. Biojätteen erilliskeräystä ei ole vielä järjestetty koska alueellista käsittelylaitosta ei ole. Käytännön jätehuollon helpottamiseksi keräilyastioiden sijainnista on julkaistu kartta lajitteluohjeineen. Kaarinalaisiin talouksiin on jaettu mm. jätehuollosta, jätehuoltomääräyksistä ja ongelmajätteiden käsittelystä kertovia oppaita viimeisin tänä syksynä. Infoa on myös jatkuvasti saatavilla kaupungin palvelupisteessä. Lisäksi kaupunkilaisille on järjestetty jätteiden lajittelu- ja kierrätyspäiviä. Myös syksyllä järjestetyn energianäyttelyn aikana kaupunkilaisille kerrottiin jätteisiin sitoutuneesta energiasta ja kierrätyksen merkityksestä. Jätehuollon valvonta ja ohjaus tehostuu uuden Pegasos-seurantajärjestelmän avulla. Jätevedenpuhdistamolla syntyvän jätevesilietteen laatu varmistetaan säännöllisin tutkimuksin. Tutkimustulosten perusteella maanviljelyskäyttöön sopivaksi todettu liete hyödynnetään peltojen lannoitteena. Jotta lietteeseen ei kertyisi elohopeaa, hammaslääkäreille on annettu määräykset aikaisempaa tehokkaammista amalgaamijätteen talteenottolaitteista. Osastojen välinen yhteistyöhanke Projektin työryhmään koottiin edustajia ympäristönsuojelutoimesta, terveysvalvonnasta, viemärilaitokselta, kaatopaikalta, kiinteistönhoitokeskuksesta, maan- ja talonrakennuksesta sekä sosiaalityöstä ja päivähoidosta. Työ aloitettiin nykytilan ja ongelmakohtien kartoittamisella jokaisen työryhmän jäsenen toimialueella. Aluksi selvitettiin, millaisia jätteitä toiminnasta syntyy sekä miten ne käsitellään tai mihin ne toimitetaan. Sen jälkeen selvitettiin, mitä ongelmia tai puutteita on havaittu. Nykytilan kartoituksessa löytyneisiin ongelmiin pyrittiin etsimään heti ratkaisua. Kaupungin omassa organisaatiossa syntyvän jätemäärän vähentämiseen todettiin voitavan vaikuttaa parhaiten hankinnoissa. Ostopäätöstä tehtäessä tulee jo ottaa huomioon, millaista jätettä hankinnasta aikanaan syntyy. Jätemäärää voidaan vähentää esimerkiksi luopumalla kertakäyttöastioiden käytöstä. Paperin kulutusta ja siitä syntyvää jätettä voidaan vähentää sähköpostin käytöllä. Kuljetuksiin kuluva energia ja päästöt sekä pakkaustarve vähenevät, mikäli suositaan paikallisia tuottajia Kokemukset Kaupungin omissa kiinteistöissä jäteastioiden koot ja niiden tyhjennysvälit on pyritty muuttamaan tarkoituksenmukaisiksi jatkuvan seurannan kautta. Joissakin päiväkodeissa kompostointi on koettu raskaaksi ja aikaavieväksi. Seosaineen saannissa on ollut ongelmia, eikä valmiille kompostimullalle ole aina löytynyt käyttöä. Ratkaisuna on ollut tarkempien neuvojen antaminen kompostoinnista ja seosaineena käytettävän hakkeen tilaamisesta. 7

7 Mittarit Hanketta toteutetaan pitkällä aikavälillä, sillä jätteen määrän muutoksia voidaan mitata luotettavasti ainoastaan vuositasolla. Tapahtuvia muutoksia ei voida mitata nopeammin, koska jätteet punnitaan kuljetuksen loppupäässä ja tiedot kootaan kerran vuodessa. Lyhyempi tarkasteluväli vaatisi keräilyautoihin punnituslaitteistot, joita niissä ei toistaiseksi ole. Jätteen kertymisen mittariksi asetettiin vuoden aikana polttolaitokselle ja kaatopaikalle vietävän jätteen määrä tonneina. Hyötykäytön lisääntymistä mitataan laskemalla lajitellun jätteen prosentuaaliset osuudet. Ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Saario, p Ympäristönsuojelutarkastaja p Ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksessa Tavoitteena on että, ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan järjestelmällisesti kaupungin jokaisessa kaavatyössä. Rakennuslain 3 ( ) mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Kaavaehdotusta valmisteltaessa kaavaan voidaan sisällyttää erityinen selvitys ympäristövaikutuksista, jos suunnitellulla maankäytöllä on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Pilottihanketta aloitettaessa selvitettiin, mitä YVA:n käsitteellä tarkoitetaan. Tämän jälkeen kartoitettiin, miten arviointi käytännössä tapahtuu erilaisten suunnittelutehtävien yhteydessä. Pilottihankkeen tarkoituksena oli kehittää muistilista, jonka avulla ympäristövaikutukset voidaan arvioida systemaattisesti kaikissa kaupungin kaavatöissä. Kaavasuunnittelun yhteydessä tehtävän ympäristövaikutusten arvioinnin pääperiaate on, että arvioinnilla vaikutetaan kaavoituksen suunnitteluratkaisuun. Päätökset tehdään perustellusti tietoisena seurauksista ja vaihtoehtoja arvioidaan eri osapuolten kannalta julkisesti. Suunnittelun tulee olla avointa, jotta ne, joita suunnitelma koskee, voivat vaikuttaa siihen. Ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä keskeisiä asioita ovat kaupunkilaisten osallistuminen, sosiaalisten vaikutusten huomioiminen ja todellisten, toteutettavissa olevien vaihtoehtojen esittäminen. Myös tiedottamisella on tärkeä osa YVA:a laadittaessa. Eri intressiryhmät ja niiden käsitykset kaavasuunnitelmista selvitetään asukaskyselyjen ja -tilaisuuksien avulla, maanomistajia lähestytään myös kirjeitse. Suunnittelija onkin jatkuvasti 8

8 vuorovaikutuksessa asukkaiden, työntekijöiden, maanomistajien, yrittäjien, viranomaisten jne. kanssa. Esille tulleet mielipiteet otetaan huomioon kaavaa laadittaessa, eikä niitä tyrmätä suoralta kädeltä. Uusien kaavojen nähtävilläolosta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella paikallislehdessä. Kuulutusten lisäksi suunnitelmia esitellään tiedotusvälineissä, joten kaavat tulevat tutuiksi muillekin kuin varsinaisille asianomaisille. Kaarinassa tiedotusta pyritään kehittämään myös internetin avulla. Kaupungin kotisivuille on tarkoitus liittää kaavoituskatsaus ja voimassa olevat kaavat. Kokemukset Tavoittena ollut ympäristövaikutusten arvioinnin muistilista on valmistunut, mutta sitä ei ole vielä sellaisenaan toteutettu käytännössä. Asukkaiden mielipiteitä on tosin otettu huomioon kaavatyössä jo ennen tätä hanketta. Littoisten osayleiskaavaa laadittaessa mukaan otettiin omakotiyhdistysten ja muiden asukasryhmien edustajien arviot ja ehdotukset. Kaarinan yleiskaavan laadinnassa oli mukana sitä varten perustettu kansalaislautakunta. Tällä hetkellä työn alla on keskustan osayleiskaava, jonka suunnitteluun osallistuu kestävän kehityksen kansalaisfoorumin yhdyskuntasuunnitteluryhmän, kansalaislautakunnan ja Hovirinnan asukasyhdistyksen jäseniä sekä Kaarinan yrittäjien ja koululaisten edustaja. Ryhmä on ollut alusta asti kiinteästi mukana suunnittelutyössä tuomassa mukaan asukkaiden ja muiden asianomaisten näkökulmaa kaavatyöhön. Kaavoitusprosessin uudistaminen YVA:n mukaiseksi lisää kaavatyöhön kuluvaa valmisteluaikaa. Toisaalta muistutukset, valitukset ja tarve muuttaa uusia kaavoja vastaavasti vähenevät. Uusi kaava voidaan vahvistaa ja ottaa käyttöön jopa aikaisempaa nopeammin, koska valitusprosessiin kuluva aika lyhenee. Tärkeintä kuitenkin on, että suunnitelmien pohjalta syntyvä ympäristö todennäköisesti paranee. Kaavasuunnittelija Pasi Aromäki, p Kiinteistöhoitokeskuksen energia- ja sisäilmaprojektit Tavoitteena on vähentää energiankulutusta vuonna 1995 hyväksytyn säästösuunnitelman mukaisesti. Säästötavoitteet vuosille ovat lämmityksessä 8-12%, sähkönkulutuksessa 10-15% ja veden kulutuksessa 5-10%. Säästöjen lisäksi tavoitteena on saattaa kiinteistöjen kulutustaso, tekniikka, kunto ja käyttö mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi. Lämmön, sähkön ja veden kulutusta on pyritty vähentämään tekemällä energiakatselmuksia 9

9 ja kuntoarvioita sekä seuraamalla kulutusta. Energiakatselmuksissa selvitettiin lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksen sekä ilmastoinnin nykytila ja etsittiin säästömahdollisuuksia. Kuntoarviossa kartoitettiin rakennusten yleiskunto ja energiatalous, esimerkiksi ikkunoiden tiivistys. Sisäilman laatuselvityksen tavoitteena oli saada kiinteistöjen sisäilma vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tarkastelun kohteena olivat ilmanvaihdon kokonaisilmavirrat sekä niiden jakautuminen huoneittain, ilmanvaihtolaitoksen kunnon arviointi ja kosteusmittaus. Lisäksi tehtiin kyselytutkimus kiinteistössä työskenteleville henkilöille. Tähän mennessä kiinteistöissä on tehty perusselvitykset ja niistä on tiedotettu asianosaisille. Parhaillaan käynnissä ovat lisämittaukset, joiden pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset sisäilman laadun parantamiseksi. Tärkeä osa hanketta on kiinteistönhoitajien koulutus ja motivointi. Kaikkien taloteknisten laitteiden oikeaa käyttöä tulee tehostaa. Lisäksi jaetaan energian käyttöön liittyvää tietoa kuluttajille asenteiden ja kulutustottumusten muuttamiseksi. Kokemukset Energiakatselmuksia ja kuntoarvioita on tehty vuosina kouluissa, päiväkodeissa ja kaupungin suurissa kiinteistöissä. Tähän mennessä katselmus on tehty noin 2/3:ssa kaupungin kiinteistöistä. Arvioinnin pohjalta asetetut investoinnit on osittain toteutettu, mutta jälkiseuranta on tekemättä. Sisäilman laatu on selvitetty kouluissa, päiväkodeissa, uimahallissa, sosiaalialan oppilaitoksessa ja Littoisten monitoimitalossa. Tarvittavat laiteinvestoinnit ovat osittain tekemättä. Kulutuksen seuranta aloitettiin vuoden 1996 alussa. Seurannassa on mukana 32 kiinteistöä, joiden kiinteistönhoitajat lukevat mittarit kerran kuukaudessa. Lukemia seurataan kulutusseurantamittareiden avulla. Tämä mahdollistaa raportoinnin ja vertailun ominaiskulutuslukuihin. Energiansäästöön liittyvää tietoa on välitetty virastotalon sähköpostilla, paikallislehdessä ja -radiossa. Kaupunki osallistui Motivan valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon omalla näyttelyllään lokakuussa Energiansäästökoulutusta on tähän mennessä järjestetty Piispanristin koulun koko henkilökunnalle. Kiinteistönhoitajille suunniteltua koulutusta ei ole vielä toteutettu. Mittarit Kulutuslukuja seurataan seuraavien mittareiden avulla: Lämpö kwh / r-m 3 Vesi l / henkilö tai m 3 / r-m 3 Sähkö kwh / r-m 3 Isännöitsijä Taisto Liippala, p Sähköteknikko Timo Jurvelin, p

10 Ekosiivous Tavoitteena on tarkoituksenmukainen siivous kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiinteistönhoitokeskuksen siivoustoimeen liittyvässä hankkessa on mukana koko siivoushenkilöstö ja se toteutetaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä vuoden 1997 aikana. Erittäin tärkeää onnistumisen kannalta on siivoushenkilöstön motivointi. Sen vuoksi siivoustyön ohjauksen ja opastuksen merkitys korostuu. Päivittäisessä siivouksessa on siirrytty ph-arvoltaan mietoihin, lähellä neutraalia oleviin puhdistusaineisiin. Aineet hankitaan tiivisteinä, jolloin pakkausjätteen määrä pienenee. Pesuaineiden toimittaja on sitoutunut Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Tuotteiden oikean käytön takaavat käyttöohjeet, opastus ja sopivat annostimet. Pesuainepakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Välinevalinnat on keskitetty sellaisiin tuotteisiin, jotka ovat kierrätyskelpoisia. Esimerkiksi moppien levykehykset ja välinevarret ovat kierrätettävää materiaalia. Käsipyyhkeet ja wc-paperit on valmistettu uusiopaperista. Paperiset käsipyyhkeet on osittain korvattu kangaspyyheautomaatilla, joka on saanut pohjoismaisen ympäristömerkin. Siivousmenetelmien osalta on siirrytty vähemmän ympäristöä kuormittaviin tapoihin tarkistamalla siivoustiheyttä ja siirtymällä nihkeämpiin menetelmiin. Perussiivouksessa vahanpoisto- ja uudelleenvahauskertoja on vähennetty ja tilalle on otettu paikkavahaukset. Siivouspyyhkeet ja lattiamopit pestään pesukoneessa. Huuhteluaineen sijasta annostellaan puhdistusainetiivistettä, joka jää siivousvälineeseen seuraavaa käyttöä varten. Mopit kuljetetaan käyttövalmiina työkohteisiin. Näin vältytään pesuainevesien kuljetukselta sangoissa. Samalla työ kevenee ja veden sekä puhdistusaineen kulutus vähenee. Menetelmä säästää myös aikaa. Mittarit Hankkeen toteutumisen mittareina on aineiden ja välineiden kulutus vuositasolla, esim. litraa/vuosi, kpl/vuosi. Menetelmävalinnat vaikuttavat tehokkuuslukuihin, joten mittarina ovat myös siivottavat neliöt/tunti. Kokemukset Siivoushenkilöstön asenteisiin vaikuttaminen ja käyttötottumusten muuttaminen vaatii aikaa. Keräyspisteiden järjestäminen kierrätettäville materiaaleille on osoittautunut tarpeelliseksi. Siivouspäällikkö Sari Halenius, p

11 Ekotoimisto Tavoitteena on toimistotarvikkeiden käytön vähentäminen, jätepaperin lajittelun tehostaminen, veden ja energian kulutuksen vähentäminen sekä koneiden ja laitteiden tehokas hyödyntäminen. Lopullinen tavoite on tehdä koko kaupunginvirastosta ekovirasto. Kaupungin ekotoimistoprojekti alkoi koulutoimistosta.siellä aloitetut tavat ovat vähitellen leviämässä myös viraston muille osastoille. Koulutoimiston ekologisuudessa panostetaan käytännön toimiin ja pyrkimyksenä onkin terve talonpoikaisjärki jokapäiväisissä asioissa. Ekotoimisto pyrkii vähentämään jätteiden syntyä sekä lajittelemaan paperit. Kaikkia toimistotarvikkeita käytetään säästeliäästi ja hankinnoissa noudatetaan hankintaprojektin tavoitteita. Jokaisessa huoneessa on paperin lajittelua varten laatikko sekä vaalealle paperille että kotikeräyspaperille (värillinen paperi, kirjekuoret ja lehdet). Pahvit viedään omaan keräyspisteeseen. Toimistossa tarvittavan paperin määrää on vähennetty monella eri tavalla. Monistuksessa vältetään turhaa kopiointia ja suositaan kaksipuolisia asiakirjoja. Kopiokoneiden viereen on laitettu ohjeet niiden ottamiseksi. Sähköpostia, tiimifoorumia ja puhelinta käytetään tehokkaasti ja ylimääräisten, yksipuoleisten monisteiden kääntöpuolet toimivat muistilappuina. Kirjekuoret käytetään uudelleen. Sähköä säästetään sammuttamalla valot ja näyttöpääte, kun huoneesta poistutaan yli 10 minuutiksi. Työkaverikin voi valot sammuttaa, jos joku on itse unohtanut! Kahvi kaadetaan tuoreena termoskannuun, eikä seisoteta sitä keittimessä. Tulevaisuuden tavoitteita ovat energian säästäminen tiivistämällä ikkunat ja vaihtamalla asianmukaiset työvalaisimet. Lisäksi tarkoituksena on hankkia vessoihin yksiotehanat ja vettä säästävät WC-kalusteet. Kokemukset: Parhaiten on onnistunut paperin käytön vähentäminen, koska tiimiposti ja -foorumi toimivat kaikissa oppilaitoksissa. Turhaa kopiointia ei ole voitu kuitenkaan kokonaan välttää. Valojen ja näyttöpäätteiden sammuttaminen kahvi- ja ruokataukojen ajaksi on onnistunut melko hyvin. Ikkunoita on tiivistetty, hanojen tiivisteitä vaihdettu ja WCistuinten säiliöiden vuotaminen tilapäisesti korjattu. WC:n LVI-kalusteet tullaan uusimaan määrärahojen puitteissa. Toteutettujen toimenpiteiden aikaansaamia säästöjä on vaikea mitata, koska esim. veden, sähkön ja energian kulutusta ei laskuteta osastoittain. Jos koko kaupunginvirasto noudattaisi samoja periaatteita, syntyneet säästöt olisi helppo mitata. Vertailtavana voisi tällöin olla myös toimistotarvikkeiden ja paperin kulutus. Toimistosihteeri Outi Mattila, p Kanslisti Ritva Suvanto, p

12 Sosiaaliosaston Ekoperhe Kaupungin sosiaaliosaston Ekoperhe -ryhmän tavoitteena on ympäristöasioiden huomioiminen sosiaalitoimen kaikkien yksiköiden toiminnassa, erityisesti lasten kasvatuksessa. Kaikissa päivähoidon toimintayksiköissä on otettu ympäristöasiat yhdeksi kasvatusteemaksi. Ensin kartoitettiin ne ympäristöasiat, joita kussakin yksiköissä on toteutettu lasten kasvatuksessa. Samalla koottiin toimenpide-ehdotuksia ja suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa tavaroiden kierrätys ja lainaus on arkipäivää. Jätteet lajitellaan huolellisesti ja toimipisteissä hyödynnetään käyttökelpoiset jätteet askartelussa mielikuvituksen mukaan. Myös luonnosta saatavia materiaaleja käytetään. Käytöstä poistetut vaatteet, verhot ja lakanat kierrätetään tai käytetään leikeissä esimerkiksi majojen rakentamiseen. Kaupungin lelulainaamosta perhepäivähoitajat saavat lainaksi leluja, rattaita, syöttötuoleja ja jopa lasten sänkyjä. Sinne on myös kerätty monenlaista askartelumateriaalia. Päiväkodit ja osa perhepäivähoitajista kompostoivat eloperäiset jätteensä. Vuodenaikojen mukaan lasten kanssa tehdään retkiä luontoon ja seurataan eläimiä ja kasveja. Joissakin toimipisteissä on istutettu puita ja pensaita ja niiden kehittymistä seurataan. Ulkoilupäivinä on kerätty roskia läheisestä puistosta, polun varrelta tai eväspaikalta. Yksittäisiä esimerkkejä ovat mm. akvaarion hoito, toripäivät, kasvimaan hoito ja Suomen Ladun Metsämörritoiminta. Ostosmatkoilla kiinnitetään huomiota tuotteiden ympäristövaikutuksiin, etsitään Joutsenmerkkiä ja käytetään kankaisia ostoskasseja. Retkille kuljetaan linja-autolla, pyörillä tai kimppakyydeillä. Päivähoidossa toteutettuja tempauksia keväällä 1997 ovat olleet pattereiden keräys ja tammenterhojen istutus. Patteri-Pate keräsi päiväkodeista ja lasten leikkipuistoista lasten kotoaan tuomia käytettyjä paristoja yhteensä 151 kiloa. Toisen tempauksen aiheena oli kasvun ihme siemenestä puuksi. Teppo Tammi kiersi eri päivähoitopaikoissa istuttamassa tammenterhoja kukkapurkkeihin yhdessä lasten kanssa. Samalla lapsille kerrottiin puiden elämästä ja niiden tehtävästä ja merkityksestä luonnon kiertokulussa. Kokemukset Jokainen päivähoidon yksikkö toteuttaa ympäristöaiheisia teemoja omia resursseja hyväksikäyttäen. Ekoperheen tavoitteena onkin ollut projektiluonteisuus ja keskittyminen vähemmän arkisiin ja jokapäiväisiin aiheisiin. Patteri-Paten toiminta todettiin hyväksi ja se tavoitti paljon perheitä. Vanhemmat ovat jälkeenpäin kertoneet, että he ovat kiinnittäneet aikaisempaa enemmän huomiota käytettyjen paristojen keräämiseen ja talteenottoon, koska lapset ovat siitä huomauttaneet. Teppo-Tammi istutti toukokuussa päiväkotien ja leikkipuistojen lasten kanssa noin 400 tammenterhoa purkkeihin. Istutustyöstä jäi lapsille ja Tepolle kasvun ihmettä odottava 13

13 mieliala. Keväällä istutetut terhot itivät melko hyvin ja muutamat taimet kasvoivat kesän aikana jopa 40 cm. Lapset ovat tapahtumasta innostuneina halunneet kerätä vielä syksylläkin terhoja istutettavaksi. Lastentarhaopettaja Jarmo Järvinen, p Kestävä ja kehittyvä terveyskeskus Terveyskeskuksessa kehitettäviksi kohteiksi on valittu sisäisen jätehuollon tehostaminen ja laitoshygienia. Jätehuollossa tavoite on sisäisen keräysjärjestelmän, erityisesti paperinkeräyksen tehostaminen. Laitoshygieniassa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisiin puhdistusaineisiin ja -menetelmiin. Hankkeen tavoitteet valittiin yleisen mielenkiinnon ja toiminnan käynnistämisen helppouden perusteella. Asetetut tavoitteet ovat ensiaskeleita kohti käytännön töiden muuttamista kestävän kehityksen työrutiineiksi ja ne luovat pohjaa uusille suunnitelmille. Aluksi kartoitettiin nykytilanne ja kehittämistarpeet. Selvitysten perusteella on laadittu toimenpidesuunnitelma ja sovittu vastuuhenkilöt eri tehtäville. Lisäksi on sovittu mittarit, joilla todetaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutus. Jätehuollossa seurataan jätemääriä, kustannuksia ja kierrätysastetta. Hankkeen alkuvaiheessa pyritään tehostamaan paperinkeräyksen sisäistä keräysjärjestelmää. Tämän jälkeen tarkastellaan koko jätehuollon toimivuutta, kuten jätemäärien vähentämistä, tartuntavaarallisten jätteiden asianmukaista käsittelyä sekä kuljetusten järjestämistä. Tähän mennessä on pyydetty tarjoukset paperinkeräysliikkeiltä ja hankittu konsulttiapua keräysastioiden sijoittelussa ja mitoituksessa. Laitoshygieniassa pyritään ekosiivouksen mukaisiin toimintatapoihin, jolloin saadaan myös kustannussäästöjä. Kaupungin siivoustyönohjaaja on esitellyt uusia siivousmenetelmiä ja siivoojat ovat tutustuneet niiden käyttöön kahdessa eri toimipisteessä. Kokemukset Toiminnan käyntiin lähtö on ollut hidasta. Siivousmenetelmien muutossuunnitelma on aiheuttanut lievää vastarintaa. Näyttää siltä, että hankkeen oikea ajoitus on tärkeää, jotta ihmisiltä riittää energiaa uusien toimintatapojen opetteluun ja käyttöönottoon. Talousjohtaja Pertti Koivisto, p Terveystarkastaja Markku Oksanen, p

14 Kaarinan kaupungin Kestävän kehityksen työryhmä: Puheenjohtaja: Sihteeri: Työryhmän jäsenet: Martti Ilmonen, kaupunginjohtaja Helena Nikkanen, agendatyöntekijä Pasi Aromäki, kaavasuunnittelija Aimo Heikkala, taloussihteeri Paula Kukkonen, sosiaalisihteeri Taiju Lehtinen, ympäristönsuojelutarkastaja Taisto Liippala, isännöitsijä Outi Mattila, toimistosihteeri Markku Oksanen, terveystarkastaja Pentti Putaala, maanrakennusmestari Sirkka Salminen, sosiaalisihteeri Ritva Suvanto, kanslisti 15

15 Kaarinan kaupungin Kestävän kehityksen työryhmä 1997 Esite on painettu pohjoismaisen ympäristömerkin saaneelle kotimaiselle paperille. PAINO-KAARINA OY

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa Versio 1.0 Julkaistu 2/2016 Millainen on kestävän kehityksen mukainen kalustehankinta? Joulukuussa 2015

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

JaloJäte Arvoketju, liiketoimintamahdollisuudet ja taloudellinen kestävyys. Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus

JaloJäte Arvoketju, liiketoimintamahdollisuudet ja taloudellinen kestävyys. Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus JaloJäte 2.12.2010 Arvoketju, liiketoimintamahdollisuudet ja taloudellinen kestävyys Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus Toimijat Biomassojen synty ja tuottajat Uusio käyttäjät Palveluntarjoajat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

4. Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi?

4. Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi? 1 KYSELY OPIKSKELIJOILLE Hellu, kysely, 24.10.2013 Punaisella on alkukartoituksen tilanne 25.10.2012 Joitakin kohtia jätetty pois selkeyden vuoksi (esim. sukupuolijakauma, jolla ei sinäänsä merkitystä).

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016 Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä Hanna Keinänen tammikuu 2016 Kunnallistekniikka päästöjen huomioiminen maanrakennuskoneiden ja talvikunnossapitokaluston kilpailutuksessa elohopealamppujen

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Sointulan koulu Asemakaavan muutos kaava nro 453 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Sointulan koulu Asemakaavan muutos kaava nro 453 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 25.1.2016 Sointulan koulu Asemakaavan muutos kaava nro 453 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi?

Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi? 1 KYSELY OPETTAJILLE Hellu, kysely, 24.10.2013 (loppukysely) Punaisella on alkukartoituksen tilanne 25.10.2012 Joissakin kohdissa alkukartoituksessa oli ei vastausta, joka ei sähköisesti vastattaessa ollut

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Ympäristömerkintä kodin sisustus-, remontointi- ja rakennustarviketuoteryhmässä kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2014 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Luonnos. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma. vuoteen 2020 SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Luonnos. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma. vuoteen 2020 SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 Luonnos Hämeen ympäristökeskus, Kaakkois.Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot