AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011"

Transkriptio

1 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS

2 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN LAAJUUS 4 C YLEISET VELVOITTEET 4 C1 Urakoitsijan velvollisuudet 4 C 2 Yleiset suoritusvaatimukset 5 C 3 Luovutus 9 D ALUERAKENTEET 10 D1 OLEVAT ALUERAKENTEET 10 D 11 Oleva puusto ja kasvillisuus 10 D 13 Olevat putkirakenteet ja kaivot 10 D 14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot 10 D 21 Alueen kaivannot 11 D 23 Alueen kanaalit 11 D 4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet 11 D 5 Putkirakenteet ja johdot alueella 11 D 6 Kasvillisuus ja kasvualustat 11 F RAKENNUSTEKNIIKKA 11 F0 PURKUTYÖT 11 F2 RAKENNUSRUNKO 12 F 21 Väestösuoja 12 F 24 Kantavat väliseinät ja palkit 12 F 27 Laatat 12 5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT 13 F 51 Sisäovet 13 F 52 Kevyet väliseinät 13 F 53 Alakatot 13 F 57 Hormit, kanavat, tulisijat 14 F6 SISÄPINNAT 14 F61 Seinäpinnat 14 F 62 Kattopinnat 15 F 63 Lattiapinnat 15 F7 RAKENNUSVARUSTEET 16 F 71 Kalusteet 16 F 72 Varusteet ja laitteet 16 Sähkötyöt, valaistus 17 Maalaus 17

3 3 B HANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennuskohde Asunto Oy Raisiontie 11 Raisiontie Helsinki Kortteli 715 Tontti 11 B 2 Rakennuttaja Asunto Oy Raisiontie 11 Raisiontie Helsinki Yhteyshenkilö Päivi Halme Puh Isännöitsijä Pekka Karimeri Raisiontien Lämpö Oy Raisiontie 2 A Helsinki Puh B 3 Rakennuttajakonsultti Juha Särkijärvi Arkkitehti ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy Nallenpolku Espoo Puh Fax B 4 Suunnittelijat Arkkitehti Ari Malmio Arkkitehtitoimisto Malmio Oy Louhentie 8 B Espoo Puh Fax Rakennesuunnittelija Sakari Siikaoja RI-Konsultit Oy Latokartanontie 7 B Helsinki Puh konsultit.fi

4 4 LVI-suunnittelija Uolevi Huotila Ins. tsto. Huotila Oy Vilhonvuorenkatu Helsinki Puh Sähkösuunnittelija Teuvo Vilèn Sähköins.tsto. Teuvo Vilèn Oy Vesannontie 9 B Helsinki Puh Työn laajuus LINJASANEERAUS Kohde käsittää: - koko talon putkiston ja sähköjohtojen osittaisen uusimisen - kellarikäytävien lattioiden avaaminen ja paikkaaminen maalauksineen - kellarikäytävien alakattojen uusimisen - asuntojen märkätilojen ja WC-tilojen lattian pintarakenteen ja seinäpintojen uusimisen, sekä uuden alakaton rakentamisen - kaikkien saniteettiposliinikalusteiden uusimisen - kaikkien märkätilojen ja WC-tilojen kalusteiden ja varusteiden uusimisen - märkätilojen ja WC tilojen ovien kunnostamisen ja huoltomaalauksen sekä uuden tuuletuskynnyksen asentamisen - märkätilojen ja WC tilojen ovien ja ikkunoiden sisäpuolisten listojen uusimisen - suihkuhuoneiden ikkunoiden kunnostamisen ja sisäpuolisen/välitilan huoltomaalauksen - putkistojen uusimisen aiheuttamien rakennustöiden suorittamisen pintakäsittelyineen koko rakennuksessa Kaikki huoneet käsitellään täysin valmiiksi. POHJAKERROKSEN MUUTOSTYÖT Kohde käsittää: - päiväkodin muuttaminen kahdeksi asunnoksi - autoallin peräosaan rakennetaan talopesula - varastoon sijoitetaan siivouskeskus Pohjakerroksen muutostyöt toteutetaan erillisurakkana. Suunnitelmat on tehty käytyjen neuvottelujen ja talossa suoritetun tarkastuksen perusteella. C YLEISET VELVOITTEET C 1 Urakoitsijan velvollisuudet

5 5 Koska työt suoritetaan valmiissa rakennuksessa, on urakoitsijan tutustuttava työkohteeseen ennen tarjouksen antamista siten, että urakoitsija on täysin selvillä vallitsevista olosuhteista ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Urakoitsija ei ole oikeutettu vaihtamaan suunnitelmassa esitettyjä materiaaleja ja laitteita ilman rakennuttajan suostumusta. Urakkaan kuuluu kohteen täysin valmiiksi saattaminen ja loppusiivous. Laitteiden osalta niiden käyttökuntoon saattaminen. Kohteen täysin valmiiksi saattaminen edellyttää, että työselityksessä ja piirustuksissa mahdollisesti tarkemmin mainitsemattomat, mutta hyvään rakennustapaan kuuluvat yksityiskohdat kuuluvat urakkaan. Työn kuluessa mahdollisesti ilmenevistä epäselvyyksistä on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle ja arkkitehdille. Kaikki laitteet, rakennus-/asennustyöt on tehtävä lakien, asetusten, rak. määr.kokoelman, RYL/RT-ohjekorttien, sekä viranomaismääräysten mukaan. Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat C1.1 Säädökset ja viranomaisten määräykset Lait, asetukset valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset Suomen Rakentamismääräyskokoelma Kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet Pääurakoitsijan tulee tarvittaessa hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle. C1.2 Yleiset ohjeet Velvoittavina noudatetaan voimassa olevia RIL:n ja BY:n standardeja ja ohjeita sekä Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia 2000 niiltä osin, kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. Pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle edellä mainituista standardeista, ohjeista ja vaatimuksista siellä tarvittavat. C1.2 Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet Kohdassa B esitetyt asiakirjat LVI-piirustukset ja selostus Sähköpiirustukset ja selostus Suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja ohjeet rakennusaikana Rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana. Asukkaiden muutostyöasiakirjat

6 6 URAKKARAJALIITE Ks. LVIS selitykset. Selitysten liitteenä on on rakennustekniset aputyöt. Rakennusteknisiä töitä on myös urakka-alueen ulkopuolella LVIS suunnitelmien mukaan. Urakoitsijan tulee verrata yksittäisiä piirustuksia muihin asiaa koskeviin piirustuksiin ja asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja tehdä huomautukset mahdollisesti havaitsemistaan ristiriitaisuuksista ja virheistä valvojalle. Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa sisältyvien rakennusosien ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäviksi. C 2 Yleiset suoritusvaatimukset C2.1 Yleistä Kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleiset tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat urakkaan. Jos asiakirjoista puuttuu joltakin osin työnsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa. Kaikkien rakennusosien kohdalla on ennen työn aloittamista varmistauduttava siitä, että kaikki työnsuoritukseen vaikuttavat olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä asiakirjojen ja annettujen ohjeiden mukaan. C2.2 Rakennustarvikkeet Työhön käytettävien tarvikkeiden (sanalla tarkoitetaan tässä kaikkia rakennusaineita ja - osia) tulee olla asiakirjojen määräysten mukaisia, käyttämättömiä ja virheettömiä. Projektinjohtourakoitsijan on osana laadunvarmistussuunnitelmaansa osoitettava, että kaikki käytettävät rakennustarvikkeet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset ja ovat asianmukaisen hyväksymismenettelyn läpikäyneitä (esim. SFS-standardi). Tarvikkeiden tai pakkausten tulee olla varustetut valmistajan merkinnöillä, joiden perusteella tarvikkeiden asianmukaisuus on todettavissa. Tarvikkeista on esitettävä hyvissä ajoin näytteet rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata rakennuttajan suostumuksella toisilla laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus on urakoitsijalla.

7 7 Tarvikkeet on hankittava niin ajoissa, että suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä tyyppejä ja värejä ei tarvitse vaihtaa pelkästään niiden pitkästä toimitusajasta johtuen. C2.3 Rakennusvälineet Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää tarvikkeiden asiallisten käsittelyn ja työturvallisuuden vaatimukset. C2.4 Työn suoritus C2.4 1 Yleistä Työn suorituksessa käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, alaurakoitsijoita ja hankkijoita. Alaurakoitsijoiden ja hankkijoiden tulee olla luotettavia erikoisliikkeitä. Urakoitsijan tulee laadunvarmistussuunnitelmassaan osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien rakenteiden ja tarvikkeiden asiallisuudesta. Urakoitsijan tulee kaikkiin työsuorituksiin liittyen oma-aloitteisesti ottaa selvää materiaali- ja tarvikevalmistajien antamista työ- ja asennusohjeista, ja mikäli suunnitelmissa on niihin nähden poikkeavuuksia, huomauttaa niistä hyvissä ajoin, jotta suunnitteijat ehtivät tehdä tarpeellisiksi katsomansa suunnitelmakorjaukset. Pääurakoitsija vastaa kohteen työturvallisuudesta (RT TM-21252) C2.4 2 Läpivientien tiivistys Rakenteiden tulee olla tiiviitä siten, että niiden ääneneristävyys ei heikkene. Esimerkiksi eri rakenteiden liitoksissa tulee olla aina riittävän leveä rako, joka voidaan tiivistää elastisella massalla. Läpiviennit kaikissa rakenteissa tiivistetään, vaikka kyseessä ei olisikaan erityinen ääneneristysrakenne. Vain avoyhteydessä keskenään olevien tilojen välisten rakenteiden lävistyksiä ei tarvitse tiivistää, jollei se muista kuin ääneneristyssyistä ole tarpeen. Paloosastoivien ja vesieristettyjen rakenteiden lävistyksissä noudatetaan ao. määräyksiä ja ohjeita. Läpivientien palokatkojen ja palotiivisteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. LVIS-töihin liittyvien lävistysten tiivistyksissä periaate on, että sovitusaukot paikataan perusaineella. Tiili- ja betoniseiniin sekä lämpölaajenemissyistä tarvittaessa levytysseiniinkin asennetaan putkia varten läpivientiholkit ja väli täytetään elastisella massalla. Pelkkä polyuretaani ei sovellu tiivistysaineeksi.

8 8 C2.4 3 Vedeneristystyöt Eristysten paikka ja latu selviävät piirustuksista ja rakenteiden selostuksista. Käytettävien tarvikkeiden tulee olla varustetut merkinnällä, jonka perusteella niiden asiakirjojenmukaisuus on helposti todettavissa työsuorituksen aikana. Eristysten betoni- ja tasoitusalustat hierretään tasaisiksi. Levyalustat myös saumojen kohdalla tehdään tasaisiksi. Lattiassa alusta kallistetaan tulevan lattiapinnan mukaan ja puhdistetaan ennen eristystyön suorittamista. Sisä- ja ulkokulmat pyöristetään kermieristyksissä noin 35 mm säteellä. Eristystyötä ei saa suorittaa kostealle alustalle. Eristysten tulee muodostaa katkeamaton eristyspinta. Kohdissa, joissa kantavat rakenteet katkaisevat tämän kerroksen, menetellään rakennepiirustuksissa esitetyllä tavalla. Kaikki kermieristyksen läpiviennit on varustettava riittävän levein laipoin. C2.4 4 Korroosioneristys Sähkökemiallisten jännitesarjojen vaikutus on estettävä esim. kiinnikkeiden ja kannakkeiden oikeilla materiaalivalinnoilla. Tarvittaessa eriarvoiset metallit on eristettävä toisistaan esim. maalaamalla pinnat huolellisesti kahteen kertaan metallinsuojamaalilla. Em. korroosiomaalaustyöt eivät kuulu varsinaisiin maalaustöihin. Huom! Anodisointi ei suojaa alumiinia sähkökemialliselta syöpymiseltä. C2.4 5 Saumojen tiivistäminen Kaikki saumaukset on tehtävä siten, että veden pääsy rakenteisiin tulee tehokkaasti estetyksi ja että akustoinnin vaatimukset täyttyvät. Saumaukset on esitetty piirustuksissa viitteellisesti. Kaikkien käytettävien aineiden tulee olla koostumukseltaan toisiinsa sopivia ja kaikkien aineiden käytössä on ehdottomasti noudatettava tuottajan ohjeita. Värit valitsee arkkitehti ko. tuotteen vakioväreistä. Eri tartuntapinnoissa on käytettävä ko. pintaan tarkoitettua primeriä. Saumaustöitä ei saa suorittaa kosteissa olosuhteissa eikä tuottajan ilmoittamaa minimityöskentelylämpötilaa alhaisemmassa lämpötilassa. Tartuntapintojen on oltava ehdottomasti kuivat ja puhtaat. Massan vahvuus on sauman keskellä valmistajan mukaan. Huom! Ääneneristyksen saavuttamiseksi on ehdoton tiiviys rakenteissa välttämätön. Rakenteiden tulee olla tiiviitä myös sellaisissa paikoissa, jotka eivät jää näkyviin kuten

9 9 alakattojen yläpuolella, peittävien pintaverhousten, kalusteiden ja peitelistojen takana, korotettujen lattioiden alla jne. C2.5 Kiinnitykset ja kannakointi Tarvikkeet kiinnitetään rakennusosiin siten, että työn tulos lujuuden, tiiveyden, ulkonäön ja muiden ominaisuuksien osalta vastaa ympäröivälle rakennusosalle asetettuja vaatimuksia. Näkyviin jäävien laitteiden kiinnityskappaleiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne vastaavat näkyvän asennuksen vaatimuksia. Naulojen, niittien, ruuvien ja pulttien ym. kiinnikkeiden apuosineen on oltava kuumasinkittyjä, ellei erikseen ole muuta määrätty, mutta ruostumattomasta teräksestä tehtyjen osien kiinnittämiseen kuitenkin rst:tä. Peltien, paneleiden ym. pintaverhousten kiinnitysnaulat ovat aina ilman eri mainintaa kampanauloja, ulkona kuumasinkittyä terästä ja sisällä sähkösinkittyjä, ellei erikseen muuta ole määrätty. Itseporautuvia ruuveja käytettäessä on huomioitava, ettei pinnoille jää porauspuruja poistamalla purut imurilla tai paineilmalla tilanteen mukaan. Näkyvissä paikoissa itseporautuvien ruuvien kärki katkaistaan taustapinnan tasoon. Kahden tai useamman metallin ollessa kyseessä on kiinnikkeen aine valittava niin, että sähkökemiallista syöpymistä ei pääse tapahtumaan. Proppaustöissä käytetään erikseen sovittavia tulppia tai tulppamassaa. Metallien ja muovien kiinnityksissä on kiinnikerei issä ja saumoissa otettava huomioon lämpölaajenemisen aiheuttama liikkuminen (100 C-asteen lämpötilaeron mukaan ulkona ja sisällä 30 C-asteen mukaan). Kosteuden muutoksista aiheutuva liike on otettava huomioon kaikissa vähänkin hygroskooppisissa aineissa (puu, Luja-levy ym. vast.). C2.6 Kokeet ja mallit Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne koestukset ja muut työtuloksen varmistamisen edellyttämät toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä suorituksen säädostenmukaisuuden ja yleensä asiakirjojen mukaisuuden toteamiseksi. Nämä tulee urakoitsijan suorittaa kustannuksellaan. Edellinen koskee ennakkoon, työn aikana ja työsuorituksen päätyttyä suoritettavia toimenpiteitä. Rakennuttajan kanssa sopien voidaan valmistustarkkailulla ja/tai aikaisemmilla kokeilla saavutetut tulokset katsoa tarvikkeiden ja rakennusosien kohdalla riittäviksi. Kohteessa tehdään mm. seuraavat mallit: Mallikylpyhuone sisältäen kaikki kalusteet, varusteet, päällysteet ja pintakäsittelyt Kylpyhuoneiden alakaton ja talotekniikan malliasennus

10 10 Kylpyhuoneiden jakotukkikoteloinnin ja talotekniikan malliasennus Kylpyhuoneen oven uusi kynnys ja vanhan oven kunnostus Muut pintakäsittelyt tasoitteineen, värisävyineen ja kiiltoasteineen Muut sisäpäällysteet lattiassa ja seinissä C3 Luovutus C3.1 Loppusiivous Pääurakoitsija tekee kohteessa loppusiivouksen ennen vastaanottotarkastusta. Ennen rakennuksen luovuttamista on rakennus puhdistettava siten, että se luovutushetkellä on sekä sisältä että ulkoa täysin käyttökunnossa ja ympäristö siistitty siten, että tilat voi ottaa käyttöön ilman erillistä siivous- tai pintakäsittelytoimenpiteitä. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla, vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja menetelmällä. Loppupuhdistuksen yhteydessä on erikoisesti huolehdittava, että: Lattiat pestään ja pintakäsitellään valmistajan tai materiaalin toimittajan kirjallisten ohjeiden mukaan. Alakattojen yläpuolet puhdistetaan Jalkalistat ja seinälaatoitukset puhdistetaan Saniteettikalusteet, vesijohtoputket, venttiilit, lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan Lämpöpatterit ja -putket, lämpöjohtoventtiilit, ilmastointiventtiilit sekä ilmastointikanavat ja kojeet puhdistetaan ulkopuolelta Helat puhdistetaan Saranat, lukot ja sulkijat öljytään (jos sitä ei ole voitu tehdä asennuksen aikana) Valaisimet, rasiakojeet peitelevyineen, johtokanavat, kaapelihyllyt, keskukset ja keskuskomerot puhdistetaan ulkopuolelta Käytössä olleet WC- ja pesutilat desinfioidaan Piha-alueet siivotaan Valaisimien heijastimet puhdistetaan valaisinvalmistajan ohjeiden mukaisesti Tahrojen ja pölyn poisto seinistä ja ovista; tarvittaessa pesu Kiinteiden kalusteiden puhdistus sisä- ja ulkopuolelta Viemärien tarkastuskaivot ja erottimet puhdistetaan C3.2 Yleiset huolto- ja käyttöohjeet Kohteesta päivitetään kiinteistöjen huoltokirja, jonka koordinoimisesta vastaa pääurakoitsija. Kukin urakoitsija ja toimittaja laatii ja toimittaa kaiken huoltokirjaan tulevan aineiston omalta vastuualueeltaan. Tiedot tulee toimittaa sitä mukaan kun rakennustyöt etenevät ja täydennettyinä viimeistään vastaanottotarkastuksesta.

11 11 Rakennustarvikkeista, työnsuorituksista yms. Annetut takuusitoumukset on luovutettava rakennuttajalle vastaanottotilaisuudessa. D ALUERAKENTEET Urakoitsijan tulee tutustua rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. D1 Olevat aluerakenteet D 11 Oleva Kasvillisuus Rakennuspaikalla on istutuksia, nurmikkoja ja puita. Nämä on säilytettävä. Kaivantojen osalta on maasto palautettava nykytilaan. Puita ei saa kaataa. Kulkuväylillä sijaitsevat pensaat ja puut suojataan aidoin. D 13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Urakoitsijan tulee varmistua rakennuspaikalla olevien putkien, viemäreiden ja kaivojen sijainnista ennen rakennustöihin ryhtymistä. D 14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot Urakoitsijan tulee varmistua rakennuspaikalla olevien kaapelien, johtojen yms.sijainnista ennen rakennustöihin ryhtymistä. D21 Alueen kaivannot Kaivu tehdään LVIS suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa luiskattuna rakenteena. Mikäli kaivuu ulottuu tontin rajojen ulkopuolelle, on siitä sovittava Helsingin kaupungin kanssa. Asunnon C 29 terassin osuudella suoritetaan maankaivu lattiatason alapuolelle 60 cm. D 22 Alueen syvennykset ja kuopat Asunnon C 29 terassin laajuudessa kaivetaan maata siten, että valmis laatoitettu pinta on n. 30 cm lattiatason alapuolella. D 23 Alueen kanaalit D 4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet MaaRYL 2000 Kaivannoissa tiivistetty soratäyttö. Asunnon C 29 terassin alustaan tiivistetty soratäyttö. D 5 Putkirakenteet ja johdot alueella MaaRYL 2000 Ks. LVIS suunnitelmat.

12 12 D 6 Kasvillisuus ja kasvualustat Kaivualueet palautetaan entiseen tasoon uusimalla nurmikot ja istutukset. Alustäytön tulee olla kohteeseen soveltuvaa. D9 Ulkopuoliset rakenteet D 91 Aidat ja kaiteet Asunnon C 29 terassi aidataan puurakennetta ja varustetaan lukittavalla veräjällä. Aidan perustus kevytsoraharkkoa piir. mukaan. D 92 Ulkopuoliset terassit ja portaat Asunnon C 29 terassi laatoitetaan betonikivillä 2 väriä. F RAKENNUSTEKNIIKKA F 0 Purkutyöt Runko RYL, SisäRYL 2000 Kantavia rakenteita ei pääsääntöisesti pureta. Porrashuoneen seinään tehtävä oviaukko tehdään timantilla leikkaamalla. Vastaavasti asunnon C 29 varaston oviaukko ja pesulaan tehtävät uudet ilmanottoaukot.. Ulkoiluvälinevaraston tiiliseinä puretaan rak. suunn. ohjeen mukaan. Asunnon C 29 ulkoseinää ikkunan alapuolella puretaan uuden ulko-oven kohdalla. Seinä leikataan timantilla. Oven kohdalla oleva ikkuna puretaan viereisiä ikkunoita vahingoittamatta. Asuntojen muuttuvien tilojen lattiarakenteet puretaan rakennesuunnitelman mukaan:. - Kuivista tiloista puretaan lattiapäällysteet ja mahd. liimapinnat hiotaan. - Seiniä puretaan piirustuksissa esitetyssä laajuudessa. - Alakatot ja koteloinnit puretaan kiinnikkeineen. - Piirustuksissa ja huoneselityksissä esitetyt ovet, ikkunat ja kalusteet puretaan - Märkätiloista ja WC-tiloista puretaan, lattialaatat, seinälaatat, vesieristyksineen. - Saniteettikalusteet ja vesikalusteet poistetaan. Lattiakaivot puretaan. - Kaikki maalattavat pinnat puhdistetaan vanhasta maalista. - Lisäksi puretaan rakenteita LVI ja sähkötöistä johtuen. Purkutyöt ulottuvat myös urakka-alueen ulkopuolelle ao suunnitelmien mukaan. Urakoitsija vastaa kaikista purkutyön aiheuttamista vaurioista myös työmaa-alueen ulkopuolella. - Kellarikäytävien lattiaan tehdään aukot LVI-selityksen mukaan. Pohjakerroksen muuttuvien tilojen purkutyöt on esitetty huoneselityksissä tarkemmin. LVIS-kohteiden purkutyöt on esitetty LVIS-suunnitelmissa ja selityksissä. Suojaus Työmaa-alue eristetään sivullisilta. Säilyvät kohteet kuten ovet ja ikkunat on suojattava töiden ajaksi. Asunnoissa työalue on eristettävä pölytiiviillä suojalla muusta asunnosta. Kulkuväylät on suojattava kovalevyin. Määräysten mukaiset varoituskilvet on asennettava riittävän tiheästi. Samoin kulkuesteet. Ilmanvaihtolaitteilla järjestetään työmaa-alue alipaineiseksi.

13 13 F2 RAKENNUSRUNKO Asunnot ovat omia palo-osastoja EI 60 luokkaa. Kellarit ja porrashuoneet omia osastojaan EI 60. Läpiviennit varustettava asianmukaisin palokatkoin. F 21 Väestönsuoja Väestönsuojan yläpuolella olevat viemäriputket uusitaan LVI-suunnitelman mukaan. F 24 Kantavat väliseinät ja palkit Seiniin tehdään lävistyksiä LVIS-suunnitelmien mukaan, lävistykset hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ennen työn aloittamista. Lävistykset paikataan ympäristöään vastaaviksi rakennesuunnitelman mukaan. F 27 Laatat Uusi lattiarakenne rakennesuunnitelman mukaan. Kellarikäytävien aukkojen paikkaus rakennesuunnitelman mukaan. F 32 Ikkunat Säilyvät ikkunat muutosalueilla Ikkunat huolletaan ja huoltomaalataan sisäpuolelta ja välitilasta karmilistoineen. Lukkojen ja painikkeiden toiminnot tarkastetaan ja huolletaan tarvittaessa. Vioittuneet lukko ja helat uusitaan. Saranat öljytään. Suihkuhuoneissa listoitukset uusitaan. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Asuntojen C 29 ja C 30 ikkunoihin asennetaan yläkarmiin rakoventtiilit IV suunnitelman mukaan. Uudet ikkunat As C 29 keittiöön asennetaan puretun säleikön tilalle ikkuna nykymallia mitoiltaan, väritykseltään ja heloitukseltaan. Viereiseen ikkunaan asennetaan kirkkaat lasit. F 33 Ulko-ovet Asunnon C 29 uusi sisään-ulos aukeava lasiovi on puurakenteinen parvekeovi. Se asennetaan ikkunan tilalle. Mitoitus siten, että se sopii ikkunajakoon. Karmisyvyys ikkunan mukaan. Ulkoseinää leikataan tarvittavassa määrin.ks F 0. Ulosaukeava osa tehdään nykymallia soveltaen. Ulkopinta tammea lakattu. Kynnys verhoillaan alumiinipellillä. Lasi 6 mm turvalasi. Sisäovi maalattu valkoinen ja lasi 2 k eristyslasi turvalasein. As C30 ulko-oveen asennetaan maalattu valkoinen sisäovi 2 k eristyslasi turvalasein omalla karmilla. Mitat nykyoven mukaan. F 5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT Yleistä MÄRKÄTILAT ASUNNOISSA

14 14 Piirustuksissa on esitetty suihkuhuoneen ja WC. n perusmallit. Milloin asuntoon on tehty näitä tiloja koskevat oleelliset muutokset, kuten sauna tai vaatehuone, ei niitä tässä ole huomioitu ja niistä päätetään erikseen. Poikkeamat pintamateriaaleista tulee asukkaan sopia suoraan urakoitsijan kanssa. F 51 Sisäovet SisäRYL Vanhat ovet Asuntojen märkätilojen ja WC tilojen ovet huolletaan ja huoltomaalataan. Lukkojen ja painikkeiden toiminnot tarkastetaan ja huolletaan tarvittaessa. Vioittuneet lukot uusitaan. Saranat öljytään. Kynnykset uusitaan rakennetyypin mukaan urakkaan kuuluvana. Rakenne Tammea ja rst.peltiä. Rakokynnys 20 mm. Ovien listoitukset uusitaan. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Uudet ovet Asuntojen suihkuhuoneiden ja WC huoneiden ovet uusitaan osakkaan niin halutessa. ja osakkaan kustannuksella. Uudet ovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja laakaovia nykysävyihin. Rakokynnykset Tammea, joissa rst-päällys. Heloitus nykymallin mukaan. WC oviin WC-lukitus. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Asuntojen C29 ja C30 väliovet, myös märkätiloissa, ovat tammiviilupintaisia laakaovia valmistajan vakiomallia. Porrashuoneovet poistetaan. Uudet ovet koivuviilupintaisia,lakattuja kerrostaso-ovia db 38 / Ei 30. Varusteena äänieristetty postiluukku, jossa nimikilpi. Abloylukko uppoasennuksena. Tammiviiluovien karmit ovat valkoisia ja karmilistat sekä kynnykset tammea. Pesulan porrashuoneovi ja varastokopin ovi on maalattu teräspalo-ovi vakiomallia EI 30 luokkaa. Maalaus paikalla seinän väriin.. Pesulan väliovet ovat vakiovalmisteisia laminaattiovia esim. Lami Oy. Heloitus valmistajan vakiota. Väri valkoinen. WC ovessa WC heloitus. F 52 Kevyet väliseinät SisäRYL Ks. rakennetyypit. Uudet väliseinät ovat joko kevytsoraharkkomuurauksia tai teräsrankaisia mineraalivillatäytteisiä kipsilevyseiniä. Muurattavat seinät on piirustuksissa esitetty vinoviivoituksella. Kipsilevyseinät levyviivoin ja villatäyttein. Piirustuksissa esitetyt aukkomuuraukset tehdään nykyseinän vahvuuteen. Laastina sementtilaasti M 600. Vastaavasti levyseinien aukkojen täyttö. Kipsilevyt 13 mm:n reunaohennettuja levyjä. Saumaus umpeen saumanauhaa käyttäen. Liitokset ympäröiviin rakenteisiin silikonikittauksin. Pesulan teräsverkkoseinä on vakiovalmisteinen seinä mallia TROAX. Kiinnitys lattiaan ja kattoon rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan..

15 15 F 53 Alakatot SisäRYL SisäRYL Äänieristys KS. Rakennetyypit ja LVIS suunnitelmat. Asuntojen nykyiset märkätilojen ja WC-tilojen alakatot ja kotelot puretaan. Maalatut kattopinnat hiotaan milloin alakattoa ei tule. Pääsääntöisesti alakatto tulee jokaiseen märkätilaatilaan. Uusi alakatto tehdään puurakennetta rak. piir mukaan. Paneelikatto maalattua puuta. Täysponttipaneeli 15 x 70 mm vähäoksaista kuusta. Paneelin kulmat pyöristetty ja sauman leveys 5 mm. Asennus katon lyhyempään suuntaan. Liittymät seiniin maalatuin varjoreunalistoin, listan ja seinän väliin tuuletusväli 10mm. Piilokiinnitys pontista ruostumattomin kiinnikkein. Huolto yms luukut vakiovalmisteisia luukkuja. Ne verhoillaan alakattopaneelilla. Liitokset ympäristöön avosaunoin 2-3 mm. Luukut tehdään ns. piiloluukkuina, jolloin paneelit jatkuvat luukun yli linjassa. Alakaton yläpuoli tuuletetaan ympäröiviin tiloihin. Porrashuoneiden peltirankakannatteiset mineraalivillakatot pohjakerroksessa puretaan. Uusi rakenne umpeen tasoitetuin kipsilevyin. Paloluokka Ei 30. Ks. sähköselitys. Pintakäsittely (maalaus) ympäristöään vastaavaksi. Ks. myös F62. F 54 Korokelattiat As C 29 keittiön korokelattia puretaan F 57 Hormit, kanavat, tulisijat Ks. LVIS ja rakennesuunnitelmat sekä huoneselitykset. Sisä RYL Muuratun rakenteen korjaaminen Sisä RYL Aukkojen ja reikien tekeminen muurattuun rakenteeseen Kiviaineisten hormien avaaminen ja paikkaus tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Viimeistelynä koko hormin paikka- ja ylimaalaus. F 6 SISÄPINNAT F 61 Seinäpinnat Laatoitus RYL 81 39:2 Märkätilojen seinien pintarakenne uusitaan kauttaaltaan. Uusi rakenne rak. piir.mukaan. Vanhat rappaukset poistetaan. Uusi rappaus keskimäärin 25 mm vahvuuteen. Rappauslaasti Ardex AM 100. Mikäli rappausvahvuus ylittää 30 mm, on käytettävä rappauslaastia Ardex A 950. Laatoitusten taustat vesieristetään kauttaaltaan. Kiinnityslaastina. Ardex X 77. Vedeneristysjärjestelmä Ardex. Ks.F 63.

16 16 Laattojen saumauksessa.ardex FG. Saumat ja nurkat varustetaan nauhoin. Isojen laattojen saumat 1-2mm ja minimosaiikkilaatan saumat 1mm. Muut saumat normaaleja. Ulkonurkkiin asennetaan laatan värinen muovilista. Eristystyössä noudatetaan valmistajan kirjallisia ohjeita ja käytettävä valmistajan suosittamia tiivisteitä, kulmanauhoja ja kittejä. Urakoitsijan velvollisuutena on nämä ohjeet työmaalle. Silikonikittinä esim. Ardex SN Silicon. Seinälaatat lasitettuja seinälaattoja,ja kuivapuristelaattoja. Laatoitus ulotetaan kattoverhouksen ohi 50 mm. Kaikissa laatoitustöissä noudatetaan valmistajan ohjeita. Vesieristyksen on täytettävä RIL taulukko 7.1 mukaiset vaatimukset. Vedeneristyksessä noudatetaan RIL lisäksi tuotteen valmistajan työohjeita. Uudet muuratut seinäpinnat laatoitetaan ja maalataan kuivan huoneen puolelta 302. Kyseessä vähäiset seinien paikkaukset Uusien harkkoseinien tasoitus. RYL 90 27:1 Maalausalustana käytetään sementtipohjaista tasoitetta Ardex B12. Se soveltuu sellaisenaan maalausalustaksi. Vanhat maalipinnat karhennetaan. Vanhojen seinäpintojen tasoitus. Maaalausalustana tasoite Ardex F 5. Kaikissa tasoitetöissä noudatetaan valmistajan työohjeita. Mahdolliset tapetoinnit poistetaan kaikista seinäpinnoista enne tasoitetöitä. ja alusta hiotaan liimapinnoista. Puutyöt sisäseinien pintarakenteissa RYL 29:4 F 62 Kattopinnat Alakatot Ks. F53 Pesulan pesuhuoneen ja kuivaushuoneen katto äänieristetään.levyrakenne teräsrankakiinnityksin. Ks. rakennepiirustus. Valaisimet ja kotelot upotetaan äänieristyskerrokseen (Hygienia Foodtec 40 mm). Ks. huoneselitys. As 29 ja As 30 kattopinnat, märkätiloja lukuun ottamatta, rimoitetaan 28 mm vahvoilla rimoilla (28 x95) k/k 600 Huoneselityksen mukaan. Kiinnitys rak. suunn. ohjeen mukaan. Ampumista ei sallita. Pintana kipsilevy 13 mm, umpeen tasoitettu ja maalattu. Liitokset ympäröiviin rakenteisiin silikonikittauksin. Puutyöt sisäkattojen pintarakenteissa RYL 29:4 F 63 Lattiapinnat Sisä RYL 2000

17 17 Ks. rakennepiirustukset. Märkätilojen ja pesulan lattioiden pintarakenne uusitaan kauttaaltaan. Uusi rakenne rak. piir.mukaan. Laatoitusten taustat vesieristetään kauttaaltaan. Tuote-esimerkki Ardex Saumat ja nurkat varustetaan nauhoin. Eristystyössä noudatetaan valmistajan kirjallisia ohjeita ja käytettävä valmistajan suosittamia tiivisteitä, kulmanauhoja ja kittejä. Urakoitsijan velvollisuutena on nämä ohjeet työmaalle. Kiinnityslaastina Ardex X 77. Vedeneristysjärjestelmä Ardex Kaivojen RST-kannet rst-levyä 20 x 20cm. Esim. Unidrain mallia. Laattojen saumauksessa Ardex FM. Uusi kostean tilan tasoite, jolla varmistetaan vesien kaato lattiakaivoihin. Vesieristyksen on täytettävä RIL taulukko 7.1 mukaiset vaatimukset. Vedeneristyksessä noudatetaan RIL lisäksi tuotteen valmistajan työohjeita. Lattiassa käytettävä sintrattu laatta kiinnitetään vedenkestävällä laastilla valmistajan kirjallisen ohjeen mukaan. Asuntojen suihkun kohdalla lattia pudotetaan 10 mm muuta pintaa alemmaksi. Reunaan asennetaan rst-lista laatan vahvuutta esim Duuri. Asuntojen ja pesulan märkätilojen laatoitus. Ks. erikoissuunnitelmat. ja huoneselitykset. Parketti As C 29 ja C 30 lattiat päällystetään lautaparketilla. Rakenne on uiva alushuopaa käyttäen. Malli Tammilankku 3 sauvanen 188 x 2266 x 14mm. Kiinnitys lukkopontilla. Asennus huoneen poikkisuuntaan. F 7 RAKENNUSVARUSTEET F 71 Kalusteet Asuntojen märkätilojen ja pesulan kalusteet ilmenevät piirustuksista. Suihkuseinät ja ovet IDO oy.n mallistoa. Osa lasiseinistä erikoismitoilla. Alumiiniset osat valkoisia. ASUNTOJEN C 29 JA C 30 KALUSTEET Keittiökalusteet: - allastasot ruostumatonta terästä kaksin altain esim. Franke - As C 29 Nestori pit As C 30 Nestori pit yläkaapit kiiltovalkoisia - alakaapit tammiviilua - taso Silestone- tai Corianlevyä, harmaa Kalusteiden sisäosat ja hyllyt valkoisia Vetimet sormiuria, tai painokytkimiä Eteiskalusteet: - C 29 liukuovikaapisto tammiviilupinnoin kromatuin vaatetangoin

18 18 - C 30 yläkaapit tammiviilupinnoin ja kromattu vaatetanko Kalusteiden sisäosat ja hyllyt valkoisia. Vetimet upotettuja Vaatekaapit: - valkoisia laminaattipintaisia kaappeja - sisäosat ja hyllyt maalattuja valkoisia PESULAN KALUSTEET Pyöreä pöytä halkaisija 120 cm koivua ja linopinta Artek Oy Tuolit 4 kpl koivua selkänojin Artek Oy SIIVOUSKOMEROIDEN KALUSTEET Kavika Oy Allastaso 100 cm Allgrip teline Peltihylly Sovella järjestelmää 90 cm F 72 Varusteet Suihkuhuoneiden varusteet. Ks. LVI-työselitys. Uudet lattiakaivokannet mallia Unidrain ruostumatonta terästä 20x 20 cm. Suihkujen yhteyteen tarvikehylly kromattua terästä Asuntojen varusteet: - As C29 ja C 30 ikkunoihin ja ikkunaoviin asennetaan sälekaihtimet välitilaan WC varusteet WC :n varusteiden sijainnit asunnoissa ilmenevät piirustuksista. Laskentamalli Smedbo Ab Home - wc-paperiteline HS pyyhekoukku HS peilihylly HS 347 SH varusteet - wc-paperiteline HS pyyhekoukku HS saippuateline HS 377 Siivouskomeron varusteet - pyyhekoukut 6 kpl F 73 Laitteet Pesulan koneet ja laitteet ovat Talopesulat Oy:n mallistoa Pesukoneet Talpet HC 60 ja HC 75

19 19 Kuivausrumpu Talpet KR 2000 LP Mankeli Talpet KM 80/800 Pesualtaikko TPA 1 + RT valutusritilä Matonpesuallas TMPA + TVT valutusteline Kuljetusvaunu TKV Lakanavedin TLV Pyykinkuivauskone Talpet Sahara Eko Ohjauskeskus TOK Ripustussarja TRS Matonkuivaustanko TMKT Varaustaulu TVA + TVAL lukot Asuntojen C 29 ja C30 laitteet Laitteet mallistoa Whirlpool Nordic Oy Jääkaappi/pakastin ART 471 Keittotaso AKM 307 Uuni AKZ 612 Astianpesukone ADG 6560 Mikro-Liesituuletin AVM 955 hiilisuotimella Laitteiden väri harmaa Sähkötyöt, valaistus Ks. sähkösuunnitelmat Maalaus Maalattavat pinnat hiotaan, puhdistetaan ja irtonainen maalipinta poistetaan. Maalaustyö tehdään Maalaus RYL 2001 ohjekorttien mukaan. Kaikki maalattavat ja laatoitettavat pinnat tasoitetaan viimeistelypintaa vastaavaan laatutasoon. Purkujälkien tasoitus maalattavissa seinissä luetaan maalausalan töiksi. Kyseeseen tulee paikkatasoitus ja ylitasoitus. Märkätilojen kattojen maalaus: - Paneelien puhdistus - Oksien käsittely oksalakalla - Pohjamaalaus alkydipohjamaalilla - Osasilotus alkydisilotteella - Kokosilotus alkydisilotteella - Välimaalaus alkydipohjamaalilla. - Valmiiksimaalaus alkydikalustemaalilla Kiiltoaste puolihimmeä. Tehtaalla valmiiksi maalatut paneelit ja listat. Sävy RAL 9010,tammilistat lakattu. Tasoite- ja tiilipintojen huoltomaalaus 302 himmeä. Ovien ja ikkunoiden huoltomaalaus 408 puolihimmeä. Sävy nykyinen.

20 Espoossa Arkkitehtitoimisto Malmio Oy 20

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Betonimiehenkatu 19A

Betonimiehenkatu 19A etonimiehenkatu 19 Oulu, lppila KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI / ONIMIEHENKTU 19 Talo V r e k l k i i t K e a h r t j i a t l o a i i m n i e s n t o O y ONIMIEHENKTU 19 Talo SEMPIIRROS (15.5.2014)

Lisätiedot

Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä.

Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä. 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Seinät: tasoitetaan ja maalataan puolikiiltävällä Luja 20, G497.tikkurilan työohjeiden mukaan.

Seinät: tasoitetaan ja maalataan puolikiiltävällä Luja 20, G497.tikkurilan työohjeiden mukaan. Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Ulkonurkkaan valkoinen muovisuojalista. Lattiat: Vanhaa mattoa säästetään, suojataan ja vahataan uudelleen. Ovet: Ovet vaihdetaan.

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat.

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat. 1 RAKENNUSSTAPASSELOSSTUSS 3311..0011..22001100 Kohde Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jossa on yhteensä 19 asuntoa. Pohjakerroksessa ovat huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto,

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE 1:100. Pintamateriaalit: EHDOTUS 1:50

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE 1:100. Pintamateriaalit: EHDOTUS 1:50 NYKYTILANNE 1:100 2 082 1 00 1 ALA- KESK. EHDOTUS 1:0 : 2200 MITAT TISTETTAA TYÖMAALLA MITTARIT 680 0 00 OI 1 0 680 OI 2 00 1 000 S1 60 80 KIRKKO porras B Saunaosasto Pintamateriaalit: 1:100, 1:0 Pintamateriaalit

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA

AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA www.aw-rakennus.fi AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA NÄKYMÄ HIIDENMAANKADULTA ARKKITEHTITOIMISTO TAPIO GRÖNLUND OY AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA Kohteessa on 13 kpl asuntoja asuntokoko 4 5 h + kt + s + var

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA

RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA HANKETIEDOT RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Asunto Oy Vaasan Kotipiha Kokkolinnunkatu 3, 65300 Vaasa TONTTITIEDOT Vapaarahoitteinen, Vaasan kaupungin

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4 Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite Lahden Mustamäenkatu 4 Mustamäenkatu 4 15610 Lahti Tontin tiedot Vuokratontti,

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

E K O R E X H I R S I T A L O T

E K O R E X H I R S I T A L O T EKOREX HIRSITALOT 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Savela, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Savela, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Savela, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy RAKENNUSTAPASELOSTUS TA-Asumisoikeus Oy/ Laajavuorentie 8 on omalle tontille rakennettava neljä kerroksinen asumisoikeuskerrostalo, johon tulee 33 asuinhuoneistoa.

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Vakiomateriaalit - As Oy Keskushovi Riihimäki

Vakiomateriaalit - As Oy Keskushovi Riihimäki Vakiomateriaalit - As Oy Keskushovi Riihimäki Tässä lomakkeessa on esitetty As Oy Keskushovi Riihimäki vakiomateriaalivalinnat. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin. Päiväys 23.9.2014 Havainnekuva

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97 Asunto Oy Espoon Asunto Tapiolan Oy Espoon viitoset Tapiolan viitoset Kontti 4, 0210 Kontti ASUNTO Espoo 4, 0210 OY Espoo ESPOON KONTTI 4 4h + k + askh + pe + s + pu + 2wc + 2vh + var = á 161 m2 (111 m2

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 30.06.2014 Sivu 1/9 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI TILASELOSTUS 30.06.2014 VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014 Sivu 2/9 Yleistä Kohteen uudet pintamateriaalit ovat päästöluokkaa M1. Rakennusvarusteet rakennusselostuksen

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Asukasmuutosohje

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Asukasmuutosohje Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Asukasmuutosohje ASMU 2014 päivitetty ASMU 2014 2 Sisällysluettelo: 1 Asukasmuutosohje suunnittelijalle... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Suunniteltavat vakiomuutokset...

Lisätiedot

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 Arvoasuntoja Lahden ydinkeskustaan palveluiden keskelle. Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 rakennetaan omalle tontille, torin ja linja-autoaseman välittömään läheisyyteen.

Lisätiedot

YH Kodit Kaarinan Ritariperho

YH Kodit Kaarinan Ritariperho YH Kodit Kaarinan Ritariperho SISUSTUSMATERIAALIEN VALITSEMINEN Tässä esitteessä esittelemme asunnon hintaan kuuluvia sisustusmateriaaleja, varusteita ja laitteita. Asukkaalla on mahdollisuus valita osa

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 2 Yleistä Huoneseloste täydentää Vahanen Oy:n korjaustyöselostusta ja siihen liittyviä piirustuksia. Kaikki em. korjaustyöselostuksessa

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 23.8.2017 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Yhtiön hallintaan jäävissä tiloissa lamellitalon 5A kellarissa sijaitsevat asukkaiden yhteistilat.

Yhtiön hallintaan jäävissä tiloissa lamellitalon 5A kellarissa sijaitsevat asukkaiden yhteistilat. 1 (7) AS OY HELSINGIN LALLUKANKULMA VARTIOKYLÄ 45, Kortteli 45585 tontti 2 Lallukankuja 5, 00920 HELSINKI YLEISTÄ Kohteen suunnittelusta on käyty arkkitehtuurikilpailu Myllypuron SUTA. Jatkosuunnitteluun

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

VAASAN KUTOJANKARTANO

VAASAN KUTOJANKARTANO RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KUTOJANKARTANO Huoneistoissa on kaukolämpöön kytketty vesikiertoinen lattialämmitys. HANKE- TIEDOT RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Asunto Oy Vaasan Kutojankartano

Lisätiedot

AS. OY HELSINGIN RAMSINPUISTO

AS. OY HELSINGIN RAMSINPUISTO S. OY HELSINGIN RMSINPUISTO NÄKYMÄ HDENMNKDULT RKKITEHTITOIMISTO TIO GRÖNLUND OY %&!)* 5499 S. OY HELSINGIN RMSINPUISTO ' HDENMNKTU 5, 00980 HELSINKI 0 0 m 20 m "# 30 m 40 m 50 m (& 0 (& ""&& ) % )#!"'

Lisätiedot

Piippuhylly 2. Pohjois-Vuosaari, Helsinki. TA-Asumisoikeus Oy

Piippuhylly 2. Pohjois-Vuosaari, Helsinki. TA-Asumisoikeus Oy iippuhylly 2 ohjois-vuosaari, Helsinki TA-Asumisoikeus Oy , 00960 HEINKI AEMAIIRRO 1:1000 ERMANTOKUJA ERMANTO KAVIKINTIE IIUHYY AITIOAIKKA RAK 2 B4 B3 B2 B1 RAK 1 A1 6 A A2 A3 RAK 3 A4 C4 C3 C2 C1 A5 8

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Raision Kaislaniitty

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Raision Kaislaniitty YH-Asumisoikeus Länsi Oy Raision Kaislaniitty SISUSTUSMATERIAALIEN VALITSEMINEN Tässä esitteessä esittelemme asunnon hintaan kuuluvia sisustusmateriaaleja, varusteita ja laitteita. Asukkaalla on mahdollisuus

Lisätiedot

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE 1:100. Pintamateriaalit: EHDOTUS 1:50

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE 1:100. Pintamateriaalit: EHDOTUS 1:50 NYKYTILANNE 1:100 ET. EHDOTUS 1:50 8 MITAT TISTETTAVA TYÖMAALLA 75 600 1 590 535 10 857 KIRKKO 3 porras B Saunaosasto Pintamateriaalit: 1:100, 1:50 Pintamateriaalit 109.2.1 1/8 GL Oy Seinät: ja Pukuhuone

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ Yleistä Kohde on sivukäytäväratkaisuun perustuva vuokrakerrostalo.

Lisätiedot

Lars Sonckin kaari 10-16, 02600 ESPOO www.acdomector.fi

Lars Sonckin kaari 10-16, 02600 ESPOO www.acdomector.fi BOSTADS AB SEMAFOR Osoite: Bostads Ab Semafor Luotsikatu 7-9 00160 HELSINKI Rakennuttaja: Aguila Capital Oy / Stella Business Park Lars Sonckin kaari 10-16 02600 ESPOO Pääurakoitsija: Rakennus Oy Paanurakenne

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B. Laadukasta lomaa Iso-Syötteen maisemissa.

Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B. Laadukasta lomaa Iso-Syötteen maisemissa. Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B Laadukasta lomaa Iso-Syötteen maisemissa. Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B Asemapiirros Parihuvila loistavalla paikalla Iso-Syötteellä Parihuvila rakentuu laadukkaista

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 12 RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 2 Linjasaneeraus asunnoissa ARKFM OY 3 Mitä kylpyhuoneessa tapahtuu?

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Asuinhuoneet Seinäpinnat: maalattu kipsilevy/tasoitepinta. Väri ja sävy: valkoinen F503. Akustiikkakatto: maalattu kipsilevypinta ja näkyvät betonipalkkien alaosat. Väri valkoinen. Lattiapinta: Vinyll

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 1/9 SARAPIHAN TERVEYSKESKUS PÄIVYSTYS MÄNTTÄ-VILPPULA 1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...4 B1 RAKENNUSHANKE... 4 B2 KOHDE...4 B3 TILAAJA

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot