AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011"

Transkriptio

1 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS

2 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN LAAJUUS 4 C YLEISET VELVOITTEET 4 C1 Urakoitsijan velvollisuudet 4 C 2 Yleiset suoritusvaatimukset 5 C 3 Luovutus 9 D ALUERAKENTEET 10 D1 OLEVAT ALUERAKENTEET 10 D 11 Oleva puusto ja kasvillisuus 10 D 13 Olevat putkirakenteet ja kaivot 10 D 14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot 10 D 21 Alueen kaivannot 11 D 23 Alueen kanaalit 11 D 4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet 11 D 5 Putkirakenteet ja johdot alueella 11 D 6 Kasvillisuus ja kasvualustat 11 F RAKENNUSTEKNIIKKA 11 F0 PURKUTYÖT 11 F2 RAKENNUSRUNKO 12 F 21 Väestösuoja 12 F 24 Kantavat väliseinät ja palkit 12 F 27 Laatat 12 5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT 13 F 51 Sisäovet 13 F 52 Kevyet väliseinät 13 F 53 Alakatot 13 F 57 Hormit, kanavat, tulisijat 14 F6 SISÄPINNAT 14 F61 Seinäpinnat 14 F 62 Kattopinnat 15 F 63 Lattiapinnat 15 F7 RAKENNUSVARUSTEET 16 F 71 Kalusteet 16 F 72 Varusteet ja laitteet 16 Sähkötyöt, valaistus 17 Maalaus 17

3 3 B HANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennuskohde Asunto Oy Raisiontie 11 Raisiontie Helsinki Kortteli 715 Tontti 11 B 2 Rakennuttaja Asunto Oy Raisiontie 11 Raisiontie Helsinki Yhteyshenkilö Päivi Halme Puh Isännöitsijä Pekka Karimeri Raisiontien Lämpö Oy Raisiontie 2 A Helsinki Puh B 3 Rakennuttajakonsultti Juha Särkijärvi Arkkitehti ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy Nallenpolku Espoo Puh Fax B 4 Suunnittelijat Arkkitehti Ari Malmio Arkkitehtitoimisto Malmio Oy Louhentie 8 B Espoo Puh Fax Rakennesuunnittelija Sakari Siikaoja RI-Konsultit Oy Latokartanontie 7 B Helsinki Puh konsultit.fi

4 4 LVI-suunnittelija Uolevi Huotila Ins. tsto. Huotila Oy Vilhonvuorenkatu Helsinki Puh Sähkösuunnittelija Teuvo Vilèn Sähköins.tsto. Teuvo Vilèn Oy Vesannontie 9 B Helsinki Puh Työn laajuus LINJASANEERAUS Kohde käsittää: - koko talon putkiston ja sähköjohtojen osittaisen uusimisen - kellarikäytävien lattioiden avaaminen ja paikkaaminen maalauksineen - kellarikäytävien alakattojen uusimisen - asuntojen märkätilojen ja WC-tilojen lattian pintarakenteen ja seinäpintojen uusimisen, sekä uuden alakaton rakentamisen - kaikkien saniteettiposliinikalusteiden uusimisen - kaikkien märkätilojen ja WC-tilojen kalusteiden ja varusteiden uusimisen - märkätilojen ja WC tilojen ovien kunnostamisen ja huoltomaalauksen sekä uuden tuuletuskynnyksen asentamisen - märkätilojen ja WC tilojen ovien ja ikkunoiden sisäpuolisten listojen uusimisen - suihkuhuoneiden ikkunoiden kunnostamisen ja sisäpuolisen/välitilan huoltomaalauksen - putkistojen uusimisen aiheuttamien rakennustöiden suorittamisen pintakäsittelyineen koko rakennuksessa Kaikki huoneet käsitellään täysin valmiiksi. POHJAKERROKSEN MUUTOSTYÖT Kohde käsittää: - päiväkodin muuttaminen kahdeksi asunnoksi - autoallin peräosaan rakennetaan talopesula - varastoon sijoitetaan siivouskeskus Pohjakerroksen muutostyöt toteutetaan erillisurakkana. Suunnitelmat on tehty käytyjen neuvottelujen ja talossa suoritetun tarkastuksen perusteella. C YLEISET VELVOITTEET C 1 Urakoitsijan velvollisuudet

5 5 Koska työt suoritetaan valmiissa rakennuksessa, on urakoitsijan tutustuttava työkohteeseen ennen tarjouksen antamista siten, että urakoitsija on täysin selvillä vallitsevista olosuhteista ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Urakoitsija ei ole oikeutettu vaihtamaan suunnitelmassa esitettyjä materiaaleja ja laitteita ilman rakennuttajan suostumusta. Urakkaan kuuluu kohteen täysin valmiiksi saattaminen ja loppusiivous. Laitteiden osalta niiden käyttökuntoon saattaminen. Kohteen täysin valmiiksi saattaminen edellyttää, että työselityksessä ja piirustuksissa mahdollisesti tarkemmin mainitsemattomat, mutta hyvään rakennustapaan kuuluvat yksityiskohdat kuuluvat urakkaan. Työn kuluessa mahdollisesti ilmenevistä epäselvyyksistä on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle ja arkkitehdille. Kaikki laitteet, rakennus-/asennustyöt on tehtävä lakien, asetusten, rak. määr.kokoelman, RYL/RT-ohjekorttien, sekä viranomaismääräysten mukaan. Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat C1.1 Säädökset ja viranomaisten määräykset Lait, asetukset valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset Suomen Rakentamismääräyskokoelma Kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet Pääurakoitsijan tulee tarvittaessa hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle. C1.2 Yleiset ohjeet Velvoittavina noudatetaan voimassa olevia RIL:n ja BY:n standardeja ja ohjeita sekä Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia 2000 niiltä osin, kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. Pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle edellä mainituista standardeista, ohjeista ja vaatimuksista siellä tarvittavat. C1.2 Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet Kohdassa B esitetyt asiakirjat LVI-piirustukset ja selostus Sähköpiirustukset ja selostus Suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja ohjeet rakennusaikana Rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana. Asukkaiden muutostyöasiakirjat

6 6 URAKKARAJALIITE Ks. LVIS selitykset. Selitysten liitteenä on on rakennustekniset aputyöt. Rakennusteknisiä töitä on myös urakka-alueen ulkopuolella LVIS suunnitelmien mukaan. Urakoitsijan tulee verrata yksittäisiä piirustuksia muihin asiaa koskeviin piirustuksiin ja asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja tehdä huomautukset mahdollisesti havaitsemistaan ristiriitaisuuksista ja virheistä valvojalle. Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa sisältyvien rakennusosien ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäviksi. C 2 Yleiset suoritusvaatimukset C2.1 Yleistä Kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleiset tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat urakkaan. Jos asiakirjoista puuttuu joltakin osin työnsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa. Kaikkien rakennusosien kohdalla on ennen työn aloittamista varmistauduttava siitä, että kaikki työnsuoritukseen vaikuttavat olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä asiakirjojen ja annettujen ohjeiden mukaan. C2.2 Rakennustarvikkeet Työhön käytettävien tarvikkeiden (sanalla tarkoitetaan tässä kaikkia rakennusaineita ja - osia) tulee olla asiakirjojen määräysten mukaisia, käyttämättömiä ja virheettömiä. Projektinjohtourakoitsijan on osana laadunvarmistussuunnitelmaansa osoitettava, että kaikki käytettävät rakennustarvikkeet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset ja ovat asianmukaisen hyväksymismenettelyn läpikäyneitä (esim. SFS-standardi). Tarvikkeiden tai pakkausten tulee olla varustetut valmistajan merkinnöillä, joiden perusteella tarvikkeiden asianmukaisuus on todettavissa. Tarvikkeista on esitettävä hyvissä ajoin näytteet rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata rakennuttajan suostumuksella toisilla laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus on urakoitsijalla.

7 7 Tarvikkeet on hankittava niin ajoissa, että suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä tyyppejä ja värejä ei tarvitse vaihtaa pelkästään niiden pitkästä toimitusajasta johtuen. C2.3 Rakennusvälineet Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää tarvikkeiden asiallisten käsittelyn ja työturvallisuuden vaatimukset. C2.4 Työn suoritus C2.4 1 Yleistä Työn suorituksessa käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, alaurakoitsijoita ja hankkijoita. Alaurakoitsijoiden ja hankkijoiden tulee olla luotettavia erikoisliikkeitä. Urakoitsijan tulee laadunvarmistussuunnitelmassaan osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien rakenteiden ja tarvikkeiden asiallisuudesta. Urakoitsijan tulee kaikkiin työsuorituksiin liittyen oma-aloitteisesti ottaa selvää materiaali- ja tarvikevalmistajien antamista työ- ja asennusohjeista, ja mikäli suunnitelmissa on niihin nähden poikkeavuuksia, huomauttaa niistä hyvissä ajoin, jotta suunnitteijat ehtivät tehdä tarpeellisiksi katsomansa suunnitelmakorjaukset. Pääurakoitsija vastaa kohteen työturvallisuudesta (RT TM-21252) C2.4 2 Läpivientien tiivistys Rakenteiden tulee olla tiiviitä siten, että niiden ääneneristävyys ei heikkene. Esimerkiksi eri rakenteiden liitoksissa tulee olla aina riittävän leveä rako, joka voidaan tiivistää elastisella massalla. Läpiviennit kaikissa rakenteissa tiivistetään, vaikka kyseessä ei olisikaan erityinen ääneneristysrakenne. Vain avoyhteydessä keskenään olevien tilojen välisten rakenteiden lävistyksiä ei tarvitse tiivistää, jollei se muista kuin ääneneristyssyistä ole tarpeen. Paloosastoivien ja vesieristettyjen rakenteiden lävistyksissä noudatetaan ao. määräyksiä ja ohjeita. Läpivientien palokatkojen ja palotiivisteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. LVIS-töihin liittyvien lävistysten tiivistyksissä periaate on, että sovitusaukot paikataan perusaineella. Tiili- ja betoniseiniin sekä lämpölaajenemissyistä tarvittaessa levytysseiniinkin asennetaan putkia varten läpivientiholkit ja väli täytetään elastisella massalla. Pelkkä polyuretaani ei sovellu tiivistysaineeksi.

8 8 C2.4 3 Vedeneristystyöt Eristysten paikka ja latu selviävät piirustuksista ja rakenteiden selostuksista. Käytettävien tarvikkeiden tulee olla varustetut merkinnällä, jonka perusteella niiden asiakirjojenmukaisuus on helposti todettavissa työsuorituksen aikana. Eristysten betoni- ja tasoitusalustat hierretään tasaisiksi. Levyalustat myös saumojen kohdalla tehdään tasaisiksi. Lattiassa alusta kallistetaan tulevan lattiapinnan mukaan ja puhdistetaan ennen eristystyön suorittamista. Sisä- ja ulkokulmat pyöristetään kermieristyksissä noin 35 mm säteellä. Eristystyötä ei saa suorittaa kostealle alustalle. Eristysten tulee muodostaa katkeamaton eristyspinta. Kohdissa, joissa kantavat rakenteet katkaisevat tämän kerroksen, menetellään rakennepiirustuksissa esitetyllä tavalla. Kaikki kermieristyksen läpiviennit on varustettava riittävän levein laipoin. C2.4 4 Korroosioneristys Sähkökemiallisten jännitesarjojen vaikutus on estettävä esim. kiinnikkeiden ja kannakkeiden oikeilla materiaalivalinnoilla. Tarvittaessa eriarvoiset metallit on eristettävä toisistaan esim. maalaamalla pinnat huolellisesti kahteen kertaan metallinsuojamaalilla. Em. korroosiomaalaustyöt eivät kuulu varsinaisiin maalaustöihin. Huom! Anodisointi ei suojaa alumiinia sähkökemialliselta syöpymiseltä. C2.4 5 Saumojen tiivistäminen Kaikki saumaukset on tehtävä siten, että veden pääsy rakenteisiin tulee tehokkaasti estetyksi ja että akustoinnin vaatimukset täyttyvät. Saumaukset on esitetty piirustuksissa viitteellisesti. Kaikkien käytettävien aineiden tulee olla koostumukseltaan toisiinsa sopivia ja kaikkien aineiden käytössä on ehdottomasti noudatettava tuottajan ohjeita. Värit valitsee arkkitehti ko. tuotteen vakioväreistä. Eri tartuntapinnoissa on käytettävä ko. pintaan tarkoitettua primeriä. Saumaustöitä ei saa suorittaa kosteissa olosuhteissa eikä tuottajan ilmoittamaa minimityöskentelylämpötilaa alhaisemmassa lämpötilassa. Tartuntapintojen on oltava ehdottomasti kuivat ja puhtaat. Massan vahvuus on sauman keskellä valmistajan mukaan. Huom! Ääneneristyksen saavuttamiseksi on ehdoton tiiviys rakenteissa välttämätön. Rakenteiden tulee olla tiiviitä myös sellaisissa paikoissa, jotka eivät jää näkyviin kuten

9 9 alakattojen yläpuolella, peittävien pintaverhousten, kalusteiden ja peitelistojen takana, korotettujen lattioiden alla jne. C2.5 Kiinnitykset ja kannakointi Tarvikkeet kiinnitetään rakennusosiin siten, että työn tulos lujuuden, tiiveyden, ulkonäön ja muiden ominaisuuksien osalta vastaa ympäröivälle rakennusosalle asetettuja vaatimuksia. Näkyviin jäävien laitteiden kiinnityskappaleiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne vastaavat näkyvän asennuksen vaatimuksia. Naulojen, niittien, ruuvien ja pulttien ym. kiinnikkeiden apuosineen on oltava kuumasinkittyjä, ellei erikseen ole muuta määrätty, mutta ruostumattomasta teräksestä tehtyjen osien kiinnittämiseen kuitenkin rst:tä. Peltien, paneleiden ym. pintaverhousten kiinnitysnaulat ovat aina ilman eri mainintaa kampanauloja, ulkona kuumasinkittyä terästä ja sisällä sähkösinkittyjä, ellei erikseen muuta ole määrätty. Itseporautuvia ruuveja käytettäessä on huomioitava, ettei pinnoille jää porauspuruja poistamalla purut imurilla tai paineilmalla tilanteen mukaan. Näkyvissä paikoissa itseporautuvien ruuvien kärki katkaistaan taustapinnan tasoon. Kahden tai useamman metallin ollessa kyseessä on kiinnikkeen aine valittava niin, että sähkökemiallista syöpymistä ei pääse tapahtumaan. Proppaustöissä käytetään erikseen sovittavia tulppia tai tulppamassaa. Metallien ja muovien kiinnityksissä on kiinnikerei issä ja saumoissa otettava huomioon lämpölaajenemisen aiheuttama liikkuminen (100 C-asteen lämpötilaeron mukaan ulkona ja sisällä 30 C-asteen mukaan). Kosteuden muutoksista aiheutuva liike on otettava huomioon kaikissa vähänkin hygroskooppisissa aineissa (puu, Luja-levy ym. vast.). C2.6 Kokeet ja mallit Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne koestukset ja muut työtuloksen varmistamisen edellyttämät toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä suorituksen säädostenmukaisuuden ja yleensä asiakirjojen mukaisuuden toteamiseksi. Nämä tulee urakoitsijan suorittaa kustannuksellaan. Edellinen koskee ennakkoon, työn aikana ja työsuorituksen päätyttyä suoritettavia toimenpiteitä. Rakennuttajan kanssa sopien voidaan valmistustarkkailulla ja/tai aikaisemmilla kokeilla saavutetut tulokset katsoa tarvikkeiden ja rakennusosien kohdalla riittäviksi. Kohteessa tehdään mm. seuraavat mallit: Mallikylpyhuone sisältäen kaikki kalusteet, varusteet, päällysteet ja pintakäsittelyt Kylpyhuoneiden alakaton ja talotekniikan malliasennus

10 10 Kylpyhuoneiden jakotukkikoteloinnin ja talotekniikan malliasennus Kylpyhuoneen oven uusi kynnys ja vanhan oven kunnostus Muut pintakäsittelyt tasoitteineen, värisävyineen ja kiiltoasteineen Muut sisäpäällysteet lattiassa ja seinissä C3 Luovutus C3.1 Loppusiivous Pääurakoitsija tekee kohteessa loppusiivouksen ennen vastaanottotarkastusta. Ennen rakennuksen luovuttamista on rakennus puhdistettava siten, että se luovutushetkellä on sekä sisältä että ulkoa täysin käyttökunnossa ja ympäristö siistitty siten, että tilat voi ottaa käyttöön ilman erillistä siivous- tai pintakäsittelytoimenpiteitä. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla, vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja menetelmällä. Loppupuhdistuksen yhteydessä on erikoisesti huolehdittava, että: Lattiat pestään ja pintakäsitellään valmistajan tai materiaalin toimittajan kirjallisten ohjeiden mukaan. Alakattojen yläpuolet puhdistetaan Jalkalistat ja seinälaatoitukset puhdistetaan Saniteettikalusteet, vesijohtoputket, venttiilit, lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan Lämpöpatterit ja -putket, lämpöjohtoventtiilit, ilmastointiventtiilit sekä ilmastointikanavat ja kojeet puhdistetaan ulkopuolelta Helat puhdistetaan Saranat, lukot ja sulkijat öljytään (jos sitä ei ole voitu tehdä asennuksen aikana) Valaisimet, rasiakojeet peitelevyineen, johtokanavat, kaapelihyllyt, keskukset ja keskuskomerot puhdistetaan ulkopuolelta Käytössä olleet WC- ja pesutilat desinfioidaan Piha-alueet siivotaan Valaisimien heijastimet puhdistetaan valaisinvalmistajan ohjeiden mukaisesti Tahrojen ja pölyn poisto seinistä ja ovista; tarvittaessa pesu Kiinteiden kalusteiden puhdistus sisä- ja ulkopuolelta Viemärien tarkastuskaivot ja erottimet puhdistetaan C3.2 Yleiset huolto- ja käyttöohjeet Kohteesta päivitetään kiinteistöjen huoltokirja, jonka koordinoimisesta vastaa pääurakoitsija. Kukin urakoitsija ja toimittaja laatii ja toimittaa kaiken huoltokirjaan tulevan aineiston omalta vastuualueeltaan. Tiedot tulee toimittaa sitä mukaan kun rakennustyöt etenevät ja täydennettyinä viimeistään vastaanottotarkastuksesta.

11 11 Rakennustarvikkeista, työnsuorituksista yms. Annetut takuusitoumukset on luovutettava rakennuttajalle vastaanottotilaisuudessa. D ALUERAKENTEET Urakoitsijan tulee tutustua rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. D1 Olevat aluerakenteet D 11 Oleva Kasvillisuus Rakennuspaikalla on istutuksia, nurmikkoja ja puita. Nämä on säilytettävä. Kaivantojen osalta on maasto palautettava nykytilaan. Puita ei saa kaataa. Kulkuväylillä sijaitsevat pensaat ja puut suojataan aidoin. D 13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Urakoitsijan tulee varmistua rakennuspaikalla olevien putkien, viemäreiden ja kaivojen sijainnista ennen rakennustöihin ryhtymistä. D 14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot Urakoitsijan tulee varmistua rakennuspaikalla olevien kaapelien, johtojen yms.sijainnista ennen rakennustöihin ryhtymistä. D21 Alueen kaivannot Kaivu tehdään LVIS suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa luiskattuna rakenteena. Mikäli kaivuu ulottuu tontin rajojen ulkopuolelle, on siitä sovittava Helsingin kaupungin kanssa. Asunnon C 29 terassin osuudella suoritetaan maankaivu lattiatason alapuolelle 60 cm. D 22 Alueen syvennykset ja kuopat Asunnon C 29 terassin laajuudessa kaivetaan maata siten, että valmis laatoitettu pinta on n. 30 cm lattiatason alapuolella. D 23 Alueen kanaalit D 4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet MaaRYL 2000 Kaivannoissa tiivistetty soratäyttö. Asunnon C 29 terassin alustaan tiivistetty soratäyttö. D 5 Putkirakenteet ja johdot alueella MaaRYL 2000 Ks. LVIS suunnitelmat.

12 12 D 6 Kasvillisuus ja kasvualustat Kaivualueet palautetaan entiseen tasoon uusimalla nurmikot ja istutukset. Alustäytön tulee olla kohteeseen soveltuvaa. D9 Ulkopuoliset rakenteet D 91 Aidat ja kaiteet Asunnon C 29 terassi aidataan puurakennetta ja varustetaan lukittavalla veräjällä. Aidan perustus kevytsoraharkkoa piir. mukaan. D 92 Ulkopuoliset terassit ja portaat Asunnon C 29 terassi laatoitetaan betonikivillä 2 väriä. F RAKENNUSTEKNIIKKA F 0 Purkutyöt Runko RYL, SisäRYL 2000 Kantavia rakenteita ei pääsääntöisesti pureta. Porrashuoneen seinään tehtävä oviaukko tehdään timantilla leikkaamalla. Vastaavasti asunnon C 29 varaston oviaukko ja pesulaan tehtävät uudet ilmanottoaukot.. Ulkoiluvälinevaraston tiiliseinä puretaan rak. suunn. ohjeen mukaan. Asunnon C 29 ulkoseinää ikkunan alapuolella puretaan uuden ulko-oven kohdalla. Seinä leikataan timantilla. Oven kohdalla oleva ikkuna puretaan viereisiä ikkunoita vahingoittamatta. Asuntojen muuttuvien tilojen lattiarakenteet puretaan rakennesuunnitelman mukaan:. - Kuivista tiloista puretaan lattiapäällysteet ja mahd. liimapinnat hiotaan. - Seiniä puretaan piirustuksissa esitetyssä laajuudessa. - Alakatot ja koteloinnit puretaan kiinnikkeineen. - Piirustuksissa ja huoneselityksissä esitetyt ovet, ikkunat ja kalusteet puretaan - Märkätiloista ja WC-tiloista puretaan, lattialaatat, seinälaatat, vesieristyksineen. - Saniteettikalusteet ja vesikalusteet poistetaan. Lattiakaivot puretaan. - Kaikki maalattavat pinnat puhdistetaan vanhasta maalista. - Lisäksi puretaan rakenteita LVI ja sähkötöistä johtuen. Purkutyöt ulottuvat myös urakka-alueen ulkopuolelle ao suunnitelmien mukaan. Urakoitsija vastaa kaikista purkutyön aiheuttamista vaurioista myös työmaa-alueen ulkopuolella. - Kellarikäytävien lattiaan tehdään aukot LVI-selityksen mukaan. Pohjakerroksen muuttuvien tilojen purkutyöt on esitetty huoneselityksissä tarkemmin. LVIS-kohteiden purkutyöt on esitetty LVIS-suunnitelmissa ja selityksissä. Suojaus Työmaa-alue eristetään sivullisilta. Säilyvät kohteet kuten ovet ja ikkunat on suojattava töiden ajaksi. Asunnoissa työalue on eristettävä pölytiiviillä suojalla muusta asunnosta. Kulkuväylät on suojattava kovalevyin. Määräysten mukaiset varoituskilvet on asennettava riittävän tiheästi. Samoin kulkuesteet. Ilmanvaihtolaitteilla järjestetään työmaa-alue alipaineiseksi.

13 13 F2 RAKENNUSRUNKO Asunnot ovat omia palo-osastoja EI 60 luokkaa. Kellarit ja porrashuoneet omia osastojaan EI 60. Läpiviennit varustettava asianmukaisin palokatkoin. F 21 Väestönsuoja Väestönsuojan yläpuolella olevat viemäriputket uusitaan LVI-suunnitelman mukaan. F 24 Kantavat väliseinät ja palkit Seiniin tehdään lävistyksiä LVIS-suunnitelmien mukaan, lävistykset hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ennen työn aloittamista. Lävistykset paikataan ympäristöään vastaaviksi rakennesuunnitelman mukaan. F 27 Laatat Uusi lattiarakenne rakennesuunnitelman mukaan. Kellarikäytävien aukkojen paikkaus rakennesuunnitelman mukaan. F 32 Ikkunat Säilyvät ikkunat muutosalueilla Ikkunat huolletaan ja huoltomaalataan sisäpuolelta ja välitilasta karmilistoineen. Lukkojen ja painikkeiden toiminnot tarkastetaan ja huolletaan tarvittaessa. Vioittuneet lukko ja helat uusitaan. Saranat öljytään. Suihkuhuoneissa listoitukset uusitaan. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Asuntojen C 29 ja C 30 ikkunoihin asennetaan yläkarmiin rakoventtiilit IV suunnitelman mukaan. Uudet ikkunat As C 29 keittiöön asennetaan puretun säleikön tilalle ikkuna nykymallia mitoiltaan, väritykseltään ja heloitukseltaan. Viereiseen ikkunaan asennetaan kirkkaat lasit. F 33 Ulko-ovet Asunnon C 29 uusi sisään-ulos aukeava lasiovi on puurakenteinen parvekeovi. Se asennetaan ikkunan tilalle. Mitoitus siten, että se sopii ikkunajakoon. Karmisyvyys ikkunan mukaan. Ulkoseinää leikataan tarvittavassa määrin.ks F 0. Ulosaukeava osa tehdään nykymallia soveltaen. Ulkopinta tammea lakattu. Kynnys verhoillaan alumiinipellillä. Lasi 6 mm turvalasi. Sisäovi maalattu valkoinen ja lasi 2 k eristyslasi turvalasein. As C30 ulko-oveen asennetaan maalattu valkoinen sisäovi 2 k eristyslasi turvalasein omalla karmilla. Mitat nykyoven mukaan. F 5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT Yleistä MÄRKÄTILAT ASUNNOISSA

14 14 Piirustuksissa on esitetty suihkuhuoneen ja WC. n perusmallit. Milloin asuntoon on tehty näitä tiloja koskevat oleelliset muutokset, kuten sauna tai vaatehuone, ei niitä tässä ole huomioitu ja niistä päätetään erikseen. Poikkeamat pintamateriaaleista tulee asukkaan sopia suoraan urakoitsijan kanssa. F 51 Sisäovet SisäRYL Vanhat ovet Asuntojen märkätilojen ja WC tilojen ovet huolletaan ja huoltomaalataan. Lukkojen ja painikkeiden toiminnot tarkastetaan ja huolletaan tarvittaessa. Vioittuneet lukot uusitaan. Saranat öljytään. Kynnykset uusitaan rakennetyypin mukaan urakkaan kuuluvana. Rakenne Tammea ja rst.peltiä. Rakokynnys 20 mm. Ovien listoitukset uusitaan. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Uudet ovet Asuntojen suihkuhuoneiden ja WC huoneiden ovet uusitaan osakkaan niin halutessa. ja osakkaan kustannuksella. Uudet ovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja laakaovia nykysävyihin. Rakokynnykset Tammea, joissa rst-päällys. Heloitus nykymallin mukaan. WC oviin WC-lukitus. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Asuntojen C29 ja C30 väliovet, myös märkätiloissa, ovat tammiviilupintaisia laakaovia valmistajan vakiomallia. Porrashuoneovet poistetaan. Uudet ovet koivuviilupintaisia,lakattuja kerrostaso-ovia db 38 / Ei 30. Varusteena äänieristetty postiluukku, jossa nimikilpi. Abloylukko uppoasennuksena. Tammiviiluovien karmit ovat valkoisia ja karmilistat sekä kynnykset tammea. Pesulan porrashuoneovi ja varastokopin ovi on maalattu teräspalo-ovi vakiomallia EI 30 luokkaa. Maalaus paikalla seinän väriin.. Pesulan väliovet ovat vakiovalmisteisia laminaattiovia esim. Lami Oy. Heloitus valmistajan vakiota. Väri valkoinen. WC ovessa WC heloitus. F 52 Kevyet väliseinät SisäRYL Ks. rakennetyypit. Uudet väliseinät ovat joko kevytsoraharkkomuurauksia tai teräsrankaisia mineraalivillatäytteisiä kipsilevyseiniä. Muurattavat seinät on piirustuksissa esitetty vinoviivoituksella. Kipsilevyseinät levyviivoin ja villatäyttein. Piirustuksissa esitetyt aukkomuuraukset tehdään nykyseinän vahvuuteen. Laastina sementtilaasti M 600. Vastaavasti levyseinien aukkojen täyttö. Kipsilevyt 13 mm:n reunaohennettuja levyjä. Saumaus umpeen saumanauhaa käyttäen. Liitokset ympäröiviin rakenteisiin silikonikittauksin. Pesulan teräsverkkoseinä on vakiovalmisteinen seinä mallia TROAX. Kiinnitys lattiaan ja kattoon rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan..

15 15 F 53 Alakatot SisäRYL SisäRYL Äänieristys KS. Rakennetyypit ja LVIS suunnitelmat. Asuntojen nykyiset märkätilojen ja WC-tilojen alakatot ja kotelot puretaan. Maalatut kattopinnat hiotaan milloin alakattoa ei tule. Pääsääntöisesti alakatto tulee jokaiseen märkätilaatilaan. Uusi alakatto tehdään puurakennetta rak. piir mukaan. Paneelikatto maalattua puuta. Täysponttipaneeli 15 x 70 mm vähäoksaista kuusta. Paneelin kulmat pyöristetty ja sauman leveys 5 mm. Asennus katon lyhyempään suuntaan. Liittymät seiniin maalatuin varjoreunalistoin, listan ja seinän väliin tuuletusväli 10mm. Piilokiinnitys pontista ruostumattomin kiinnikkein. Huolto yms luukut vakiovalmisteisia luukkuja. Ne verhoillaan alakattopaneelilla. Liitokset ympäristöön avosaunoin 2-3 mm. Luukut tehdään ns. piiloluukkuina, jolloin paneelit jatkuvat luukun yli linjassa. Alakaton yläpuoli tuuletetaan ympäröiviin tiloihin. Porrashuoneiden peltirankakannatteiset mineraalivillakatot pohjakerroksessa puretaan. Uusi rakenne umpeen tasoitetuin kipsilevyin. Paloluokka Ei 30. Ks. sähköselitys. Pintakäsittely (maalaus) ympäristöään vastaavaksi. Ks. myös F62. F 54 Korokelattiat As C 29 keittiön korokelattia puretaan F 57 Hormit, kanavat, tulisijat Ks. LVIS ja rakennesuunnitelmat sekä huoneselitykset. Sisä RYL Muuratun rakenteen korjaaminen Sisä RYL Aukkojen ja reikien tekeminen muurattuun rakenteeseen Kiviaineisten hormien avaaminen ja paikkaus tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Viimeistelynä koko hormin paikka- ja ylimaalaus. F 6 SISÄPINNAT F 61 Seinäpinnat Laatoitus RYL 81 39:2 Märkätilojen seinien pintarakenne uusitaan kauttaaltaan. Uusi rakenne rak. piir.mukaan. Vanhat rappaukset poistetaan. Uusi rappaus keskimäärin 25 mm vahvuuteen. Rappauslaasti Ardex AM 100. Mikäli rappausvahvuus ylittää 30 mm, on käytettävä rappauslaastia Ardex A 950. Laatoitusten taustat vesieristetään kauttaaltaan. Kiinnityslaastina. Ardex X 77. Vedeneristysjärjestelmä Ardex. Ks.F 63.

16 16 Laattojen saumauksessa.ardex FG. Saumat ja nurkat varustetaan nauhoin. Isojen laattojen saumat 1-2mm ja minimosaiikkilaatan saumat 1mm. Muut saumat normaaleja. Ulkonurkkiin asennetaan laatan värinen muovilista. Eristystyössä noudatetaan valmistajan kirjallisia ohjeita ja käytettävä valmistajan suosittamia tiivisteitä, kulmanauhoja ja kittejä. Urakoitsijan velvollisuutena on nämä ohjeet työmaalle. Silikonikittinä esim. Ardex SN Silicon. Seinälaatat lasitettuja seinälaattoja,ja kuivapuristelaattoja. Laatoitus ulotetaan kattoverhouksen ohi 50 mm. Kaikissa laatoitustöissä noudatetaan valmistajan ohjeita. Vesieristyksen on täytettävä RIL taulukko 7.1 mukaiset vaatimukset. Vedeneristyksessä noudatetaan RIL lisäksi tuotteen valmistajan työohjeita. Uudet muuratut seinäpinnat laatoitetaan ja maalataan kuivan huoneen puolelta 302. Kyseessä vähäiset seinien paikkaukset Uusien harkkoseinien tasoitus. RYL 90 27:1 Maalausalustana käytetään sementtipohjaista tasoitetta Ardex B12. Se soveltuu sellaisenaan maalausalustaksi. Vanhat maalipinnat karhennetaan. Vanhojen seinäpintojen tasoitus. Maaalausalustana tasoite Ardex F 5. Kaikissa tasoitetöissä noudatetaan valmistajan työohjeita. Mahdolliset tapetoinnit poistetaan kaikista seinäpinnoista enne tasoitetöitä. ja alusta hiotaan liimapinnoista. Puutyöt sisäseinien pintarakenteissa RYL 29:4 F 62 Kattopinnat Alakatot Ks. F53 Pesulan pesuhuoneen ja kuivaushuoneen katto äänieristetään.levyrakenne teräsrankakiinnityksin. Ks. rakennepiirustus. Valaisimet ja kotelot upotetaan äänieristyskerrokseen (Hygienia Foodtec 40 mm). Ks. huoneselitys. As 29 ja As 30 kattopinnat, märkätiloja lukuun ottamatta, rimoitetaan 28 mm vahvoilla rimoilla (28 x95) k/k 600 Huoneselityksen mukaan. Kiinnitys rak. suunn. ohjeen mukaan. Ampumista ei sallita. Pintana kipsilevy 13 mm, umpeen tasoitettu ja maalattu. Liitokset ympäröiviin rakenteisiin silikonikittauksin. Puutyöt sisäkattojen pintarakenteissa RYL 29:4 F 63 Lattiapinnat Sisä RYL 2000

17 17 Ks. rakennepiirustukset. Märkätilojen ja pesulan lattioiden pintarakenne uusitaan kauttaaltaan. Uusi rakenne rak. piir.mukaan. Laatoitusten taustat vesieristetään kauttaaltaan. Tuote-esimerkki Ardex Saumat ja nurkat varustetaan nauhoin. Eristystyössä noudatetaan valmistajan kirjallisia ohjeita ja käytettävä valmistajan suosittamia tiivisteitä, kulmanauhoja ja kittejä. Urakoitsijan velvollisuutena on nämä ohjeet työmaalle. Kiinnityslaastina Ardex X 77. Vedeneristysjärjestelmä Ardex Kaivojen RST-kannet rst-levyä 20 x 20cm. Esim. Unidrain mallia. Laattojen saumauksessa Ardex FM. Uusi kostean tilan tasoite, jolla varmistetaan vesien kaato lattiakaivoihin. Vesieristyksen on täytettävä RIL taulukko 7.1 mukaiset vaatimukset. Vedeneristyksessä noudatetaan RIL lisäksi tuotteen valmistajan työohjeita. Lattiassa käytettävä sintrattu laatta kiinnitetään vedenkestävällä laastilla valmistajan kirjallisen ohjeen mukaan. Asuntojen suihkun kohdalla lattia pudotetaan 10 mm muuta pintaa alemmaksi. Reunaan asennetaan rst-lista laatan vahvuutta esim Duuri. Asuntojen ja pesulan märkätilojen laatoitus. Ks. erikoissuunnitelmat. ja huoneselitykset. Parketti As C 29 ja C 30 lattiat päällystetään lautaparketilla. Rakenne on uiva alushuopaa käyttäen. Malli Tammilankku 3 sauvanen 188 x 2266 x 14mm. Kiinnitys lukkopontilla. Asennus huoneen poikkisuuntaan. F 7 RAKENNUSVARUSTEET F 71 Kalusteet Asuntojen märkätilojen ja pesulan kalusteet ilmenevät piirustuksista. Suihkuseinät ja ovet IDO oy.n mallistoa. Osa lasiseinistä erikoismitoilla. Alumiiniset osat valkoisia. ASUNTOJEN C 29 JA C 30 KALUSTEET Keittiökalusteet: - allastasot ruostumatonta terästä kaksin altain esim. Franke - As C 29 Nestori pit As C 30 Nestori pit yläkaapit kiiltovalkoisia - alakaapit tammiviilua - taso Silestone- tai Corianlevyä, harmaa Kalusteiden sisäosat ja hyllyt valkoisia Vetimet sormiuria, tai painokytkimiä Eteiskalusteet: - C 29 liukuovikaapisto tammiviilupinnoin kromatuin vaatetangoin

18 18 - C 30 yläkaapit tammiviilupinnoin ja kromattu vaatetanko Kalusteiden sisäosat ja hyllyt valkoisia. Vetimet upotettuja Vaatekaapit: - valkoisia laminaattipintaisia kaappeja - sisäosat ja hyllyt maalattuja valkoisia PESULAN KALUSTEET Pyöreä pöytä halkaisija 120 cm koivua ja linopinta Artek Oy Tuolit 4 kpl koivua selkänojin Artek Oy SIIVOUSKOMEROIDEN KALUSTEET Kavika Oy Allastaso 100 cm Allgrip teline Peltihylly Sovella järjestelmää 90 cm F 72 Varusteet Suihkuhuoneiden varusteet. Ks. LVI-työselitys. Uudet lattiakaivokannet mallia Unidrain ruostumatonta terästä 20x 20 cm. Suihkujen yhteyteen tarvikehylly kromattua terästä Asuntojen varusteet: - As C29 ja C 30 ikkunoihin ja ikkunaoviin asennetaan sälekaihtimet välitilaan WC varusteet WC :n varusteiden sijainnit asunnoissa ilmenevät piirustuksista. Laskentamalli Smedbo Ab Home - wc-paperiteline HS pyyhekoukku HS peilihylly HS 347 SH varusteet - wc-paperiteline HS pyyhekoukku HS saippuateline HS 377 Siivouskomeron varusteet - pyyhekoukut 6 kpl F 73 Laitteet Pesulan koneet ja laitteet ovat Talopesulat Oy:n mallistoa Pesukoneet Talpet HC 60 ja HC 75

19 19 Kuivausrumpu Talpet KR 2000 LP Mankeli Talpet KM 80/800 Pesualtaikko TPA 1 + RT valutusritilä Matonpesuallas TMPA + TVT valutusteline Kuljetusvaunu TKV Lakanavedin TLV Pyykinkuivauskone Talpet Sahara Eko Ohjauskeskus TOK Ripustussarja TRS Matonkuivaustanko TMKT Varaustaulu TVA + TVAL lukot Asuntojen C 29 ja C30 laitteet Laitteet mallistoa Whirlpool Nordic Oy Jääkaappi/pakastin ART 471 Keittotaso AKM 307 Uuni AKZ 612 Astianpesukone ADG 6560 Mikro-Liesituuletin AVM 955 hiilisuotimella Laitteiden väri harmaa Sähkötyöt, valaistus Ks. sähkösuunnitelmat Maalaus Maalattavat pinnat hiotaan, puhdistetaan ja irtonainen maalipinta poistetaan. Maalaustyö tehdään Maalaus RYL 2001 ohjekorttien mukaan. Kaikki maalattavat ja laatoitettavat pinnat tasoitetaan viimeistelypintaa vastaavaan laatutasoon. Purkujälkien tasoitus maalattavissa seinissä luetaan maalausalan töiksi. Kyseeseen tulee paikkatasoitus ja ylitasoitus. Märkätilojen kattojen maalaus: - Paneelien puhdistus - Oksien käsittely oksalakalla - Pohjamaalaus alkydipohjamaalilla - Osasilotus alkydisilotteella - Kokosilotus alkydisilotteella - Välimaalaus alkydipohjamaalilla. - Valmiiksimaalaus alkydikalustemaalilla Kiiltoaste puolihimmeä. Tehtaalla valmiiksi maalatut paneelit ja listat. Sävy RAL 9010,tammilistat lakattu. Tasoite- ja tiilipintojen huoltomaalaus 302 himmeä. Ovien ja ikkunoiden huoltomaalaus 408 puolihimmeä. Sävy nykyinen.

20 Espoossa Arkkitehtitoimisto Malmio Oy 20

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 Arvoasuntoja Lahden ydinkeskustaan palveluiden keskelle. Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 rakennetaan omalle tontille, torin ja linja-autoaseman välittömään läheisyyteen.

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ Yleistä Kohde on sivukäytäväratkaisuun perustuva vuokrakerrostalo.

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

Modernia kaupunkiasumista

Modernia kaupunkiasumista Modernia kaupunkiasumista Turun Kreijari Helsinginkatu 13 Kiinteistön yleiset tiedot Asuntoja 50 kpl Lämmitys Kaukolämpö Kiinteistötyyppi Kerrostalo Autopaikkoja Koti lähellä Aurajokea Irtaimistovarasto

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 AULAHTI EOO erspektiivikuva TA-Asumisoikeus Oy/ errospohjat A-talo TA-Asumisoikeus Oy/ 1:250 A 2.välit RH 22,600 HII J A J A 7 A 3.R RH kattoluukku 24,100 10 L

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Materiaalit, kalusteet ja varusteet

Materiaalit, kalusteet ja varusteet Materiaalit, kalusteet ja varusteet JL-Rakentajat Oy voi vaihtaa tässä esitteessä mainittuja materiaaleja, kalusteita ja varusteita perustelluista syistä toisiin samanarvoisiin. Esitteessä esitetyissä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

LIITE 2 1/3. Kohde/ väri koodi huom. Kaikista materiaaleista hyväksytettävä värimallit arkkitehdilla. Maalisävyjen värimallit uusitaan tarvittaessa.

LIITE 2 1/3. Kohde/ väri koodi huom. Kaikista materiaaleista hyväksytettävä värimallit arkkitehdilla. Maalisävyjen värimallit uusitaan tarvittaessa. LIITE 2 1/3 Päivärinteen monitoimitalo Arkkitehtitoimisto Kapteeninkatu 16 A 2 Aarne von Boehm Oy 00140 Helsinki puh 09-170 787 fax 09-171883 VÄRISUUNNITELMA SISÄVÄRIT e-mail toimisto@arkboehm.fi 3.9.2015

Lisätiedot

Uuden kodin pintamateriaalit ja varusteet

Uuden kodin pintamateriaalit ja varusteet Uuden kodin pintamateriaalit ja varusteet As Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi 10.2.2016 Kalusteet Topi-Keittiöiden valikoimista Keittiön yläkaapit: Valkoinen suorareunainen maalattu mdfovi, Topi-Keittiöt Kosketus

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

As Oy KuOpiOn savolanhovi

As Oy KuOpiOn savolanhovi As Oy Kuopion Savolanhovi NTIE LA H A N O SA VO O V SA LA NPELL ON KUJ A SA VO LA NNIEMENTIE As Oy Kuopion Savolanhovi Asunto Oy Kuopion Savolanhovi rakennetaan lapsiperheiden suosimalle ja rauhalliselle

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 Lomakkeen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistö/ 1 rakennusosat KOHDE: Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki RAKENNUTTAJA: SUUNNITTELIJAT: Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE Asuntamaanrinne 1, KARTTA A OY TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE AEMAPIIRRO VUOREKEN PUITOKATU TALO B TALO C TONTTI 2 TALO A TONTIN RAJA LEII JÄTE- KERÄY P-LAITO AUNTAMAANRINNE T AJO TONTILLE

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI UUDIDE A OY VUOREEN LEINII oukkuaurankatu 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

AS OY VANTAAN LEINELÄNKAARI 13 ASUINHUONEET

AS OY VANTAAN LEINELÄNKAARI 13 ASUINHUONEET ASUINHUONEET KALUSTEET, Novart Oy Petra mallisto Kaapistojen ovet Milka 961, valkoinen Maalattu mdf Runko valkoinen Asuntojen väliovet Laakaovi Tehdasmaalattu valkoinen Vetimet RST vedin RK12 PINTAMATERIAALIT

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot