AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011"

Transkriptio

1 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS

2 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN LAAJUUS 4 C YLEISET VELVOITTEET 4 C1 Urakoitsijan velvollisuudet 4 C 2 Yleiset suoritusvaatimukset 5 C 3 Luovutus 9 D ALUERAKENTEET 10 D1 OLEVAT ALUERAKENTEET 10 D 11 Oleva puusto ja kasvillisuus 10 D 13 Olevat putkirakenteet ja kaivot 10 D 14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot 10 D 21 Alueen kaivannot 11 D 23 Alueen kanaalit 11 D 4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet 11 D 5 Putkirakenteet ja johdot alueella 11 D 6 Kasvillisuus ja kasvualustat 11 F RAKENNUSTEKNIIKKA 11 F0 PURKUTYÖT 11 F2 RAKENNUSRUNKO 12 F 21 Väestösuoja 12 F 24 Kantavat väliseinät ja palkit 12 F 27 Laatat 12 5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT 13 F 51 Sisäovet 13 F 52 Kevyet väliseinät 13 F 53 Alakatot 13 F 57 Hormit, kanavat, tulisijat 14 F6 SISÄPINNAT 14 F61 Seinäpinnat 14 F 62 Kattopinnat 15 F 63 Lattiapinnat 15 F7 RAKENNUSVARUSTEET 16 F 71 Kalusteet 16 F 72 Varusteet ja laitteet 16 Sähkötyöt, valaistus 17 Maalaus 17

3 3 B HANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennuskohde Asunto Oy Raisiontie 11 Raisiontie Helsinki Kortteli 715 Tontti 11 B 2 Rakennuttaja Asunto Oy Raisiontie 11 Raisiontie Helsinki Yhteyshenkilö Päivi Halme Puh Isännöitsijä Pekka Karimeri Raisiontien Lämpö Oy Raisiontie 2 A Helsinki Puh B 3 Rakennuttajakonsultti Juha Särkijärvi Arkkitehti ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy Nallenpolku Espoo Puh Fax B 4 Suunnittelijat Arkkitehti Ari Malmio Arkkitehtitoimisto Malmio Oy Louhentie 8 B Espoo Puh Fax Rakennesuunnittelija Sakari Siikaoja RI-Konsultit Oy Latokartanontie 7 B Helsinki Puh konsultit.fi

4 4 LVI-suunnittelija Uolevi Huotila Ins. tsto. Huotila Oy Vilhonvuorenkatu Helsinki Puh Sähkösuunnittelija Teuvo Vilèn Sähköins.tsto. Teuvo Vilèn Oy Vesannontie 9 B Helsinki Puh Työn laajuus LINJASANEERAUS Kohde käsittää: - koko talon putkiston ja sähköjohtojen osittaisen uusimisen - kellarikäytävien lattioiden avaaminen ja paikkaaminen maalauksineen - kellarikäytävien alakattojen uusimisen - asuntojen märkätilojen ja WC-tilojen lattian pintarakenteen ja seinäpintojen uusimisen, sekä uuden alakaton rakentamisen - kaikkien saniteettiposliinikalusteiden uusimisen - kaikkien märkätilojen ja WC-tilojen kalusteiden ja varusteiden uusimisen - märkätilojen ja WC tilojen ovien kunnostamisen ja huoltomaalauksen sekä uuden tuuletuskynnyksen asentamisen - märkätilojen ja WC tilojen ovien ja ikkunoiden sisäpuolisten listojen uusimisen - suihkuhuoneiden ikkunoiden kunnostamisen ja sisäpuolisen/välitilan huoltomaalauksen - putkistojen uusimisen aiheuttamien rakennustöiden suorittamisen pintakäsittelyineen koko rakennuksessa Kaikki huoneet käsitellään täysin valmiiksi. POHJAKERROKSEN MUUTOSTYÖT Kohde käsittää: - päiväkodin muuttaminen kahdeksi asunnoksi - autoallin peräosaan rakennetaan talopesula - varastoon sijoitetaan siivouskeskus Pohjakerroksen muutostyöt toteutetaan erillisurakkana. Suunnitelmat on tehty käytyjen neuvottelujen ja talossa suoritetun tarkastuksen perusteella. C YLEISET VELVOITTEET C 1 Urakoitsijan velvollisuudet

5 5 Koska työt suoritetaan valmiissa rakennuksessa, on urakoitsijan tutustuttava työkohteeseen ennen tarjouksen antamista siten, että urakoitsija on täysin selvillä vallitsevista olosuhteista ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Urakoitsija ei ole oikeutettu vaihtamaan suunnitelmassa esitettyjä materiaaleja ja laitteita ilman rakennuttajan suostumusta. Urakkaan kuuluu kohteen täysin valmiiksi saattaminen ja loppusiivous. Laitteiden osalta niiden käyttökuntoon saattaminen. Kohteen täysin valmiiksi saattaminen edellyttää, että työselityksessä ja piirustuksissa mahdollisesti tarkemmin mainitsemattomat, mutta hyvään rakennustapaan kuuluvat yksityiskohdat kuuluvat urakkaan. Työn kuluessa mahdollisesti ilmenevistä epäselvyyksistä on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle ja arkkitehdille. Kaikki laitteet, rakennus-/asennustyöt on tehtävä lakien, asetusten, rak. määr.kokoelman, RYL/RT-ohjekorttien, sekä viranomaismääräysten mukaan. Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat C1.1 Säädökset ja viranomaisten määräykset Lait, asetukset valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset Suomen Rakentamismääräyskokoelma Kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet Pääurakoitsijan tulee tarvittaessa hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle. C1.2 Yleiset ohjeet Velvoittavina noudatetaan voimassa olevia RIL:n ja BY:n standardeja ja ohjeita sekä Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia 2000 niiltä osin, kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. Pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle edellä mainituista standardeista, ohjeista ja vaatimuksista siellä tarvittavat. C1.2 Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet Kohdassa B esitetyt asiakirjat LVI-piirustukset ja selostus Sähköpiirustukset ja selostus Suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja ohjeet rakennusaikana Rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana. Asukkaiden muutostyöasiakirjat

6 6 URAKKARAJALIITE Ks. LVIS selitykset. Selitysten liitteenä on on rakennustekniset aputyöt. Rakennusteknisiä töitä on myös urakka-alueen ulkopuolella LVIS suunnitelmien mukaan. Urakoitsijan tulee verrata yksittäisiä piirustuksia muihin asiaa koskeviin piirustuksiin ja asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja tehdä huomautukset mahdollisesti havaitsemistaan ristiriitaisuuksista ja virheistä valvojalle. Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa sisältyvien rakennusosien ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäviksi. C 2 Yleiset suoritusvaatimukset C2.1 Yleistä Kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleiset tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat urakkaan. Jos asiakirjoista puuttuu joltakin osin työnsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa. Kaikkien rakennusosien kohdalla on ennen työn aloittamista varmistauduttava siitä, että kaikki työnsuoritukseen vaikuttavat olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä asiakirjojen ja annettujen ohjeiden mukaan. C2.2 Rakennustarvikkeet Työhön käytettävien tarvikkeiden (sanalla tarkoitetaan tässä kaikkia rakennusaineita ja - osia) tulee olla asiakirjojen määräysten mukaisia, käyttämättömiä ja virheettömiä. Projektinjohtourakoitsijan on osana laadunvarmistussuunnitelmaansa osoitettava, että kaikki käytettävät rakennustarvikkeet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset ja ovat asianmukaisen hyväksymismenettelyn läpikäyneitä (esim. SFS-standardi). Tarvikkeiden tai pakkausten tulee olla varustetut valmistajan merkinnöillä, joiden perusteella tarvikkeiden asianmukaisuus on todettavissa. Tarvikkeista on esitettävä hyvissä ajoin näytteet rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata rakennuttajan suostumuksella toisilla laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus on urakoitsijalla.

7 7 Tarvikkeet on hankittava niin ajoissa, että suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä tyyppejä ja värejä ei tarvitse vaihtaa pelkästään niiden pitkästä toimitusajasta johtuen. C2.3 Rakennusvälineet Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää tarvikkeiden asiallisten käsittelyn ja työturvallisuuden vaatimukset. C2.4 Työn suoritus C2.4 1 Yleistä Työn suorituksessa käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, alaurakoitsijoita ja hankkijoita. Alaurakoitsijoiden ja hankkijoiden tulee olla luotettavia erikoisliikkeitä. Urakoitsijan tulee laadunvarmistussuunnitelmassaan osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien rakenteiden ja tarvikkeiden asiallisuudesta. Urakoitsijan tulee kaikkiin työsuorituksiin liittyen oma-aloitteisesti ottaa selvää materiaali- ja tarvikevalmistajien antamista työ- ja asennusohjeista, ja mikäli suunnitelmissa on niihin nähden poikkeavuuksia, huomauttaa niistä hyvissä ajoin, jotta suunnitteijat ehtivät tehdä tarpeellisiksi katsomansa suunnitelmakorjaukset. Pääurakoitsija vastaa kohteen työturvallisuudesta (RT TM-21252) C2.4 2 Läpivientien tiivistys Rakenteiden tulee olla tiiviitä siten, että niiden ääneneristävyys ei heikkene. Esimerkiksi eri rakenteiden liitoksissa tulee olla aina riittävän leveä rako, joka voidaan tiivistää elastisella massalla. Läpiviennit kaikissa rakenteissa tiivistetään, vaikka kyseessä ei olisikaan erityinen ääneneristysrakenne. Vain avoyhteydessä keskenään olevien tilojen välisten rakenteiden lävistyksiä ei tarvitse tiivistää, jollei se muista kuin ääneneristyssyistä ole tarpeen. Paloosastoivien ja vesieristettyjen rakenteiden lävistyksissä noudatetaan ao. määräyksiä ja ohjeita. Läpivientien palokatkojen ja palotiivisteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. LVIS-töihin liittyvien lävistysten tiivistyksissä periaate on, että sovitusaukot paikataan perusaineella. Tiili- ja betoniseiniin sekä lämpölaajenemissyistä tarvittaessa levytysseiniinkin asennetaan putkia varten läpivientiholkit ja väli täytetään elastisella massalla. Pelkkä polyuretaani ei sovellu tiivistysaineeksi.

8 8 C2.4 3 Vedeneristystyöt Eristysten paikka ja latu selviävät piirustuksista ja rakenteiden selostuksista. Käytettävien tarvikkeiden tulee olla varustetut merkinnällä, jonka perusteella niiden asiakirjojenmukaisuus on helposti todettavissa työsuorituksen aikana. Eristysten betoni- ja tasoitusalustat hierretään tasaisiksi. Levyalustat myös saumojen kohdalla tehdään tasaisiksi. Lattiassa alusta kallistetaan tulevan lattiapinnan mukaan ja puhdistetaan ennen eristystyön suorittamista. Sisä- ja ulkokulmat pyöristetään kermieristyksissä noin 35 mm säteellä. Eristystyötä ei saa suorittaa kostealle alustalle. Eristysten tulee muodostaa katkeamaton eristyspinta. Kohdissa, joissa kantavat rakenteet katkaisevat tämän kerroksen, menetellään rakennepiirustuksissa esitetyllä tavalla. Kaikki kermieristyksen läpiviennit on varustettava riittävän levein laipoin. C2.4 4 Korroosioneristys Sähkökemiallisten jännitesarjojen vaikutus on estettävä esim. kiinnikkeiden ja kannakkeiden oikeilla materiaalivalinnoilla. Tarvittaessa eriarvoiset metallit on eristettävä toisistaan esim. maalaamalla pinnat huolellisesti kahteen kertaan metallinsuojamaalilla. Em. korroosiomaalaustyöt eivät kuulu varsinaisiin maalaustöihin. Huom! Anodisointi ei suojaa alumiinia sähkökemialliselta syöpymiseltä. C2.4 5 Saumojen tiivistäminen Kaikki saumaukset on tehtävä siten, että veden pääsy rakenteisiin tulee tehokkaasti estetyksi ja että akustoinnin vaatimukset täyttyvät. Saumaukset on esitetty piirustuksissa viitteellisesti. Kaikkien käytettävien aineiden tulee olla koostumukseltaan toisiinsa sopivia ja kaikkien aineiden käytössä on ehdottomasti noudatettava tuottajan ohjeita. Värit valitsee arkkitehti ko. tuotteen vakioväreistä. Eri tartuntapinnoissa on käytettävä ko. pintaan tarkoitettua primeriä. Saumaustöitä ei saa suorittaa kosteissa olosuhteissa eikä tuottajan ilmoittamaa minimityöskentelylämpötilaa alhaisemmassa lämpötilassa. Tartuntapintojen on oltava ehdottomasti kuivat ja puhtaat. Massan vahvuus on sauman keskellä valmistajan mukaan. Huom! Ääneneristyksen saavuttamiseksi on ehdoton tiiviys rakenteissa välttämätön. Rakenteiden tulee olla tiiviitä myös sellaisissa paikoissa, jotka eivät jää näkyviin kuten

9 9 alakattojen yläpuolella, peittävien pintaverhousten, kalusteiden ja peitelistojen takana, korotettujen lattioiden alla jne. C2.5 Kiinnitykset ja kannakointi Tarvikkeet kiinnitetään rakennusosiin siten, että työn tulos lujuuden, tiiveyden, ulkonäön ja muiden ominaisuuksien osalta vastaa ympäröivälle rakennusosalle asetettuja vaatimuksia. Näkyviin jäävien laitteiden kiinnityskappaleiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne vastaavat näkyvän asennuksen vaatimuksia. Naulojen, niittien, ruuvien ja pulttien ym. kiinnikkeiden apuosineen on oltava kuumasinkittyjä, ellei erikseen ole muuta määrätty, mutta ruostumattomasta teräksestä tehtyjen osien kiinnittämiseen kuitenkin rst:tä. Peltien, paneleiden ym. pintaverhousten kiinnitysnaulat ovat aina ilman eri mainintaa kampanauloja, ulkona kuumasinkittyä terästä ja sisällä sähkösinkittyjä, ellei erikseen muuta ole määrätty. Itseporautuvia ruuveja käytettäessä on huomioitava, ettei pinnoille jää porauspuruja poistamalla purut imurilla tai paineilmalla tilanteen mukaan. Näkyvissä paikoissa itseporautuvien ruuvien kärki katkaistaan taustapinnan tasoon. Kahden tai useamman metallin ollessa kyseessä on kiinnikkeen aine valittava niin, että sähkökemiallista syöpymistä ei pääse tapahtumaan. Proppaustöissä käytetään erikseen sovittavia tulppia tai tulppamassaa. Metallien ja muovien kiinnityksissä on kiinnikerei issä ja saumoissa otettava huomioon lämpölaajenemisen aiheuttama liikkuminen (100 C-asteen lämpötilaeron mukaan ulkona ja sisällä 30 C-asteen mukaan). Kosteuden muutoksista aiheutuva liike on otettava huomioon kaikissa vähänkin hygroskooppisissa aineissa (puu, Luja-levy ym. vast.). C2.6 Kokeet ja mallit Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne koestukset ja muut työtuloksen varmistamisen edellyttämät toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä suorituksen säädostenmukaisuuden ja yleensä asiakirjojen mukaisuuden toteamiseksi. Nämä tulee urakoitsijan suorittaa kustannuksellaan. Edellinen koskee ennakkoon, työn aikana ja työsuorituksen päätyttyä suoritettavia toimenpiteitä. Rakennuttajan kanssa sopien voidaan valmistustarkkailulla ja/tai aikaisemmilla kokeilla saavutetut tulokset katsoa tarvikkeiden ja rakennusosien kohdalla riittäviksi. Kohteessa tehdään mm. seuraavat mallit: Mallikylpyhuone sisältäen kaikki kalusteet, varusteet, päällysteet ja pintakäsittelyt Kylpyhuoneiden alakaton ja talotekniikan malliasennus

10 10 Kylpyhuoneiden jakotukkikoteloinnin ja talotekniikan malliasennus Kylpyhuoneen oven uusi kynnys ja vanhan oven kunnostus Muut pintakäsittelyt tasoitteineen, värisävyineen ja kiiltoasteineen Muut sisäpäällysteet lattiassa ja seinissä C3 Luovutus C3.1 Loppusiivous Pääurakoitsija tekee kohteessa loppusiivouksen ennen vastaanottotarkastusta. Ennen rakennuksen luovuttamista on rakennus puhdistettava siten, että se luovutushetkellä on sekä sisältä että ulkoa täysin käyttökunnossa ja ympäristö siistitty siten, että tilat voi ottaa käyttöön ilman erillistä siivous- tai pintakäsittelytoimenpiteitä. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla, vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja menetelmällä. Loppupuhdistuksen yhteydessä on erikoisesti huolehdittava, että: Lattiat pestään ja pintakäsitellään valmistajan tai materiaalin toimittajan kirjallisten ohjeiden mukaan. Alakattojen yläpuolet puhdistetaan Jalkalistat ja seinälaatoitukset puhdistetaan Saniteettikalusteet, vesijohtoputket, venttiilit, lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan Lämpöpatterit ja -putket, lämpöjohtoventtiilit, ilmastointiventtiilit sekä ilmastointikanavat ja kojeet puhdistetaan ulkopuolelta Helat puhdistetaan Saranat, lukot ja sulkijat öljytään (jos sitä ei ole voitu tehdä asennuksen aikana) Valaisimet, rasiakojeet peitelevyineen, johtokanavat, kaapelihyllyt, keskukset ja keskuskomerot puhdistetaan ulkopuolelta Käytössä olleet WC- ja pesutilat desinfioidaan Piha-alueet siivotaan Valaisimien heijastimet puhdistetaan valaisinvalmistajan ohjeiden mukaisesti Tahrojen ja pölyn poisto seinistä ja ovista; tarvittaessa pesu Kiinteiden kalusteiden puhdistus sisä- ja ulkopuolelta Viemärien tarkastuskaivot ja erottimet puhdistetaan C3.2 Yleiset huolto- ja käyttöohjeet Kohteesta päivitetään kiinteistöjen huoltokirja, jonka koordinoimisesta vastaa pääurakoitsija. Kukin urakoitsija ja toimittaja laatii ja toimittaa kaiken huoltokirjaan tulevan aineiston omalta vastuualueeltaan. Tiedot tulee toimittaa sitä mukaan kun rakennustyöt etenevät ja täydennettyinä viimeistään vastaanottotarkastuksesta.

11 11 Rakennustarvikkeista, työnsuorituksista yms. Annetut takuusitoumukset on luovutettava rakennuttajalle vastaanottotilaisuudessa. D ALUERAKENTEET Urakoitsijan tulee tutustua rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. D1 Olevat aluerakenteet D 11 Oleva Kasvillisuus Rakennuspaikalla on istutuksia, nurmikkoja ja puita. Nämä on säilytettävä. Kaivantojen osalta on maasto palautettava nykytilaan. Puita ei saa kaataa. Kulkuväylillä sijaitsevat pensaat ja puut suojataan aidoin. D 13 Olevat putkirakenteet ja kaivot Urakoitsijan tulee varmistua rakennuspaikalla olevien putkien, viemäreiden ja kaivojen sijainnista ennen rakennustöihin ryhtymistä. D 14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot Urakoitsijan tulee varmistua rakennuspaikalla olevien kaapelien, johtojen yms.sijainnista ennen rakennustöihin ryhtymistä. D21 Alueen kaivannot Kaivu tehdään LVIS suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa luiskattuna rakenteena. Mikäli kaivuu ulottuu tontin rajojen ulkopuolelle, on siitä sovittava Helsingin kaupungin kanssa. Asunnon C 29 terassin osuudella suoritetaan maankaivu lattiatason alapuolelle 60 cm. D 22 Alueen syvennykset ja kuopat Asunnon C 29 terassin laajuudessa kaivetaan maata siten, että valmis laatoitettu pinta on n. 30 cm lattiatason alapuolella. D 23 Alueen kanaalit D 4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet MaaRYL 2000 Kaivannoissa tiivistetty soratäyttö. Asunnon C 29 terassin alustaan tiivistetty soratäyttö. D 5 Putkirakenteet ja johdot alueella MaaRYL 2000 Ks. LVIS suunnitelmat.

12 12 D 6 Kasvillisuus ja kasvualustat Kaivualueet palautetaan entiseen tasoon uusimalla nurmikot ja istutukset. Alustäytön tulee olla kohteeseen soveltuvaa. D9 Ulkopuoliset rakenteet D 91 Aidat ja kaiteet Asunnon C 29 terassi aidataan puurakennetta ja varustetaan lukittavalla veräjällä. Aidan perustus kevytsoraharkkoa piir. mukaan. D 92 Ulkopuoliset terassit ja portaat Asunnon C 29 terassi laatoitetaan betonikivillä 2 väriä. F RAKENNUSTEKNIIKKA F 0 Purkutyöt Runko RYL, SisäRYL 2000 Kantavia rakenteita ei pääsääntöisesti pureta. Porrashuoneen seinään tehtävä oviaukko tehdään timantilla leikkaamalla. Vastaavasti asunnon C 29 varaston oviaukko ja pesulaan tehtävät uudet ilmanottoaukot.. Ulkoiluvälinevaraston tiiliseinä puretaan rak. suunn. ohjeen mukaan. Asunnon C 29 ulkoseinää ikkunan alapuolella puretaan uuden ulko-oven kohdalla. Seinä leikataan timantilla. Oven kohdalla oleva ikkuna puretaan viereisiä ikkunoita vahingoittamatta. Asuntojen muuttuvien tilojen lattiarakenteet puretaan rakennesuunnitelman mukaan:. - Kuivista tiloista puretaan lattiapäällysteet ja mahd. liimapinnat hiotaan. - Seiniä puretaan piirustuksissa esitetyssä laajuudessa. - Alakatot ja koteloinnit puretaan kiinnikkeineen. - Piirustuksissa ja huoneselityksissä esitetyt ovet, ikkunat ja kalusteet puretaan - Märkätiloista ja WC-tiloista puretaan, lattialaatat, seinälaatat, vesieristyksineen. - Saniteettikalusteet ja vesikalusteet poistetaan. Lattiakaivot puretaan. - Kaikki maalattavat pinnat puhdistetaan vanhasta maalista. - Lisäksi puretaan rakenteita LVI ja sähkötöistä johtuen. Purkutyöt ulottuvat myös urakka-alueen ulkopuolelle ao suunnitelmien mukaan. Urakoitsija vastaa kaikista purkutyön aiheuttamista vaurioista myös työmaa-alueen ulkopuolella. - Kellarikäytävien lattiaan tehdään aukot LVI-selityksen mukaan. Pohjakerroksen muuttuvien tilojen purkutyöt on esitetty huoneselityksissä tarkemmin. LVIS-kohteiden purkutyöt on esitetty LVIS-suunnitelmissa ja selityksissä. Suojaus Työmaa-alue eristetään sivullisilta. Säilyvät kohteet kuten ovet ja ikkunat on suojattava töiden ajaksi. Asunnoissa työalue on eristettävä pölytiiviillä suojalla muusta asunnosta. Kulkuväylät on suojattava kovalevyin. Määräysten mukaiset varoituskilvet on asennettava riittävän tiheästi. Samoin kulkuesteet. Ilmanvaihtolaitteilla järjestetään työmaa-alue alipaineiseksi.

13 13 F2 RAKENNUSRUNKO Asunnot ovat omia palo-osastoja EI 60 luokkaa. Kellarit ja porrashuoneet omia osastojaan EI 60. Läpiviennit varustettava asianmukaisin palokatkoin. F 21 Väestönsuoja Väestönsuojan yläpuolella olevat viemäriputket uusitaan LVI-suunnitelman mukaan. F 24 Kantavat väliseinät ja palkit Seiniin tehdään lävistyksiä LVIS-suunnitelmien mukaan, lävistykset hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ennen työn aloittamista. Lävistykset paikataan ympäristöään vastaaviksi rakennesuunnitelman mukaan. F 27 Laatat Uusi lattiarakenne rakennesuunnitelman mukaan. Kellarikäytävien aukkojen paikkaus rakennesuunnitelman mukaan. F 32 Ikkunat Säilyvät ikkunat muutosalueilla Ikkunat huolletaan ja huoltomaalataan sisäpuolelta ja välitilasta karmilistoineen. Lukkojen ja painikkeiden toiminnot tarkastetaan ja huolletaan tarvittaessa. Vioittuneet lukko ja helat uusitaan. Saranat öljytään. Suihkuhuoneissa listoitukset uusitaan. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Asuntojen C 29 ja C 30 ikkunoihin asennetaan yläkarmiin rakoventtiilit IV suunnitelman mukaan. Uudet ikkunat As C 29 keittiöön asennetaan puretun säleikön tilalle ikkuna nykymallia mitoiltaan, väritykseltään ja heloitukseltaan. Viereiseen ikkunaan asennetaan kirkkaat lasit. F 33 Ulko-ovet Asunnon C 29 uusi sisään-ulos aukeava lasiovi on puurakenteinen parvekeovi. Se asennetaan ikkunan tilalle. Mitoitus siten, että se sopii ikkunajakoon. Karmisyvyys ikkunan mukaan. Ulkoseinää leikataan tarvittavassa määrin.ks F 0. Ulosaukeava osa tehdään nykymallia soveltaen. Ulkopinta tammea lakattu. Kynnys verhoillaan alumiinipellillä. Lasi 6 mm turvalasi. Sisäovi maalattu valkoinen ja lasi 2 k eristyslasi turvalasein. As C30 ulko-oveen asennetaan maalattu valkoinen sisäovi 2 k eristyslasi turvalasein omalla karmilla. Mitat nykyoven mukaan. F 5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT Yleistä MÄRKÄTILAT ASUNNOISSA

14 14 Piirustuksissa on esitetty suihkuhuoneen ja WC. n perusmallit. Milloin asuntoon on tehty näitä tiloja koskevat oleelliset muutokset, kuten sauna tai vaatehuone, ei niitä tässä ole huomioitu ja niistä päätetään erikseen. Poikkeamat pintamateriaaleista tulee asukkaan sopia suoraan urakoitsijan kanssa. F 51 Sisäovet SisäRYL Vanhat ovet Asuntojen märkätilojen ja WC tilojen ovet huolletaan ja huoltomaalataan. Lukkojen ja painikkeiden toiminnot tarkastetaan ja huolletaan tarvittaessa. Vioittuneet lukot uusitaan. Saranat öljytään. Kynnykset uusitaan rakennetyypin mukaan urakkaan kuuluvana. Rakenne Tammea ja rst.peltiä. Rakokynnys 20 mm. Ovien listoitukset uusitaan. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Uudet ovet Asuntojen suihkuhuoneiden ja WC huoneiden ovet uusitaan osakkaan niin halutessa. ja osakkaan kustannuksella. Uudet ovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja laakaovia nykysävyihin. Rakokynnykset Tammea, joissa rst-päällys. Heloitus nykymallin mukaan. WC oviin WC-lukitus. Kaikissa uusimisissa pyritään nykymalliin. Asuntojen C29 ja C30 väliovet, myös märkätiloissa, ovat tammiviilupintaisia laakaovia valmistajan vakiomallia. Porrashuoneovet poistetaan. Uudet ovet koivuviilupintaisia,lakattuja kerrostaso-ovia db 38 / Ei 30. Varusteena äänieristetty postiluukku, jossa nimikilpi. Abloylukko uppoasennuksena. Tammiviiluovien karmit ovat valkoisia ja karmilistat sekä kynnykset tammea. Pesulan porrashuoneovi ja varastokopin ovi on maalattu teräspalo-ovi vakiomallia EI 30 luokkaa. Maalaus paikalla seinän väriin.. Pesulan väliovet ovat vakiovalmisteisia laminaattiovia esim. Lami Oy. Heloitus valmistajan vakiota. Väri valkoinen. WC ovessa WC heloitus. F 52 Kevyet väliseinät SisäRYL Ks. rakennetyypit. Uudet väliseinät ovat joko kevytsoraharkkomuurauksia tai teräsrankaisia mineraalivillatäytteisiä kipsilevyseiniä. Muurattavat seinät on piirustuksissa esitetty vinoviivoituksella. Kipsilevyseinät levyviivoin ja villatäyttein. Piirustuksissa esitetyt aukkomuuraukset tehdään nykyseinän vahvuuteen. Laastina sementtilaasti M 600. Vastaavasti levyseinien aukkojen täyttö. Kipsilevyt 13 mm:n reunaohennettuja levyjä. Saumaus umpeen saumanauhaa käyttäen. Liitokset ympäröiviin rakenteisiin silikonikittauksin. Pesulan teräsverkkoseinä on vakiovalmisteinen seinä mallia TROAX. Kiinnitys lattiaan ja kattoon rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan..

15 15 F 53 Alakatot SisäRYL SisäRYL Äänieristys KS. Rakennetyypit ja LVIS suunnitelmat. Asuntojen nykyiset märkätilojen ja WC-tilojen alakatot ja kotelot puretaan. Maalatut kattopinnat hiotaan milloin alakattoa ei tule. Pääsääntöisesti alakatto tulee jokaiseen märkätilaatilaan. Uusi alakatto tehdään puurakennetta rak. piir mukaan. Paneelikatto maalattua puuta. Täysponttipaneeli 15 x 70 mm vähäoksaista kuusta. Paneelin kulmat pyöristetty ja sauman leveys 5 mm. Asennus katon lyhyempään suuntaan. Liittymät seiniin maalatuin varjoreunalistoin, listan ja seinän väliin tuuletusväli 10mm. Piilokiinnitys pontista ruostumattomin kiinnikkein. Huolto yms luukut vakiovalmisteisia luukkuja. Ne verhoillaan alakattopaneelilla. Liitokset ympäristöön avosaunoin 2-3 mm. Luukut tehdään ns. piiloluukkuina, jolloin paneelit jatkuvat luukun yli linjassa. Alakaton yläpuoli tuuletetaan ympäröiviin tiloihin. Porrashuoneiden peltirankakannatteiset mineraalivillakatot pohjakerroksessa puretaan. Uusi rakenne umpeen tasoitetuin kipsilevyin. Paloluokka Ei 30. Ks. sähköselitys. Pintakäsittely (maalaus) ympäristöään vastaavaksi. Ks. myös F62. F 54 Korokelattiat As C 29 keittiön korokelattia puretaan F 57 Hormit, kanavat, tulisijat Ks. LVIS ja rakennesuunnitelmat sekä huoneselitykset. Sisä RYL Muuratun rakenteen korjaaminen Sisä RYL Aukkojen ja reikien tekeminen muurattuun rakenteeseen Kiviaineisten hormien avaaminen ja paikkaus tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Viimeistelynä koko hormin paikka- ja ylimaalaus. F 6 SISÄPINNAT F 61 Seinäpinnat Laatoitus RYL 81 39:2 Märkätilojen seinien pintarakenne uusitaan kauttaaltaan. Uusi rakenne rak. piir.mukaan. Vanhat rappaukset poistetaan. Uusi rappaus keskimäärin 25 mm vahvuuteen. Rappauslaasti Ardex AM 100. Mikäli rappausvahvuus ylittää 30 mm, on käytettävä rappauslaastia Ardex A 950. Laatoitusten taustat vesieristetään kauttaaltaan. Kiinnityslaastina. Ardex X 77. Vedeneristysjärjestelmä Ardex. Ks.F 63.

16 16 Laattojen saumauksessa.ardex FG. Saumat ja nurkat varustetaan nauhoin. Isojen laattojen saumat 1-2mm ja minimosaiikkilaatan saumat 1mm. Muut saumat normaaleja. Ulkonurkkiin asennetaan laatan värinen muovilista. Eristystyössä noudatetaan valmistajan kirjallisia ohjeita ja käytettävä valmistajan suosittamia tiivisteitä, kulmanauhoja ja kittejä. Urakoitsijan velvollisuutena on nämä ohjeet työmaalle. Silikonikittinä esim. Ardex SN Silicon. Seinälaatat lasitettuja seinälaattoja,ja kuivapuristelaattoja. Laatoitus ulotetaan kattoverhouksen ohi 50 mm. Kaikissa laatoitustöissä noudatetaan valmistajan ohjeita. Vesieristyksen on täytettävä RIL taulukko 7.1 mukaiset vaatimukset. Vedeneristyksessä noudatetaan RIL lisäksi tuotteen valmistajan työohjeita. Uudet muuratut seinäpinnat laatoitetaan ja maalataan kuivan huoneen puolelta 302. Kyseessä vähäiset seinien paikkaukset Uusien harkkoseinien tasoitus. RYL 90 27:1 Maalausalustana käytetään sementtipohjaista tasoitetta Ardex B12. Se soveltuu sellaisenaan maalausalustaksi. Vanhat maalipinnat karhennetaan. Vanhojen seinäpintojen tasoitus. Maaalausalustana tasoite Ardex F 5. Kaikissa tasoitetöissä noudatetaan valmistajan työohjeita. Mahdolliset tapetoinnit poistetaan kaikista seinäpinnoista enne tasoitetöitä. ja alusta hiotaan liimapinnoista. Puutyöt sisäseinien pintarakenteissa RYL 29:4 F 62 Kattopinnat Alakatot Ks. F53 Pesulan pesuhuoneen ja kuivaushuoneen katto äänieristetään.levyrakenne teräsrankakiinnityksin. Ks. rakennepiirustus. Valaisimet ja kotelot upotetaan äänieristyskerrokseen (Hygienia Foodtec 40 mm). Ks. huoneselitys. As 29 ja As 30 kattopinnat, märkätiloja lukuun ottamatta, rimoitetaan 28 mm vahvoilla rimoilla (28 x95) k/k 600 Huoneselityksen mukaan. Kiinnitys rak. suunn. ohjeen mukaan. Ampumista ei sallita. Pintana kipsilevy 13 mm, umpeen tasoitettu ja maalattu. Liitokset ympäröiviin rakenteisiin silikonikittauksin. Puutyöt sisäkattojen pintarakenteissa RYL 29:4 F 63 Lattiapinnat Sisä RYL 2000

17 17 Ks. rakennepiirustukset. Märkätilojen ja pesulan lattioiden pintarakenne uusitaan kauttaaltaan. Uusi rakenne rak. piir.mukaan. Laatoitusten taustat vesieristetään kauttaaltaan. Tuote-esimerkki Ardex Saumat ja nurkat varustetaan nauhoin. Eristystyössä noudatetaan valmistajan kirjallisia ohjeita ja käytettävä valmistajan suosittamia tiivisteitä, kulmanauhoja ja kittejä. Urakoitsijan velvollisuutena on nämä ohjeet työmaalle. Kiinnityslaastina Ardex X 77. Vedeneristysjärjestelmä Ardex Kaivojen RST-kannet rst-levyä 20 x 20cm. Esim. Unidrain mallia. Laattojen saumauksessa Ardex FM. Uusi kostean tilan tasoite, jolla varmistetaan vesien kaato lattiakaivoihin. Vesieristyksen on täytettävä RIL taulukko 7.1 mukaiset vaatimukset. Vedeneristyksessä noudatetaan RIL lisäksi tuotteen valmistajan työohjeita. Lattiassa käytettävä sintrattu laatta kiinnitetään vedenkestävällä laastilla valmistajan kirjallisen ohjeen mukaan. Asuntojen suihkun kohdalla lattia pudotetaan 10 mm muuta pintaa alemmaksi. Reunaan asennetaan rst-lista laatan vahvuutta esim Duuri. Asuntojen ja pesulan märkätilojen laatoitus. Ks. erikoissuunnitelmat. ja huoneselitykset. Parketti As C 29 ja C 30 lattiat päällystetään lautaparketilla. Rakenne on uiva alushuopaa käyttäen. Malli Tammilankku 3 sauvanen 188 x 2266 x 14mm. Kiinnitys lukkopontilla. Asennus huoneen poikkisuuntaan. F 7 RAKENNUSVARUSTEET F 71 Kalusteet Asuntojen märkätilojen ja pesulan kalusteet ilmenevät piirustuksista. Suihkuseinät ja ovet IDO oy.n mallistoa. Osa lasiseinistä erikoismitoilla. Alumiiniset osat valkoisia. ASUNTOJEN C 29 JA C 30 KALUSTEET Keittiökalusteet: - allastasot ruostumatonta terästä kaksin altain esim. Franke - As C 29 Nestori pit As C 30 Nestori pit yläkaapit kiiltovalkoisia - alakaapit tammiviilua - taso Silestone- tai Corianlevyä, harmaa Kalusteiden sisäosat ja hyllyt valkoisia Vetimet sormiuria, tai painokytkimiä Eteiskalusteet: - C 29 liukuovikaapisto tammiviilupinnoin kromatuin vaatetangoin

18 18 - C 30 yläkaapit tammiviilupinnoin ja kromattu vaatetanko Kalusteiden sisäosat ja hyllyt valkoisia. Vetimet upotettuja Vaatekaapit: - valkoisia laminaattipintaisia kaappeja - sisäosat ja hyllyt maalattuja valkoisia PESULAN KALUSTEET Pyöreä pöytä halkaisija 120 cm koivua ja linopinta Artek Oy Tuolit 4 kpl koivua selkänojin Artek Oy SIIVOUSKOMEROIDEN KALUSTEET Kavika Oy Allastaso 100 cm Allgrip teline Peltihylly Sovella järjestelmää 90 cm F 72 Varusteet Suihkuhuoneiden varusteet. Ks. LVI-työselitys. Uudet lattiakaivokannet mallia Unidrain ruostumatonta terästä 20x 20 cm. Suihkujen yhteyteen tarvikehylly kromattua terästä Asuntojen varusteet: - As C29 ja C 30 ikkunoihin ja ikkunaoviin asennetaan sälekaihtimet välitilaan WC varusteet WC :n varusteiden sijainnit asunnoissa ilmenevät piirustuksista. Laskentamalli Smedbo Ab Home - wc-paperiteline HS pyyhekoukku HS peilihylly HS 347 SH varusteet - wc-paperiteline HS pyyhekoukku HS saippuateline HS 377 Siivouskomeron varusteet - pyyhekoukut 6 kpl F 73 Laitteet Pesulan koneet ja laitteet ovat Talopesulat Oy:n mallistoa Pesukoneet Talpet HC 60 ja HC 75

19 19 Kuivausrumpu Talpet KR 2000 LP Mankeli Talpet KM 80/800 Pesualtaikko TPA 1 + RT valutusritilä Matonpesuallas TMPA + TVT valutusteline Kuljetusvaunu TKV Lakanavedin TLV Pyykinkuivauskone Talpet Sahara Eko Ohjauskeskus TOK Ripustussarja TRS Matonkuivaustanko TMKT Varaustaulu TVA + TVAL lukot Asuntojen C 29 ja C30 laitteet Laitteet mallistoa Whirlpool Nordic Oy Jääkaappi/pakastin ART 471 Keittotaso AKM 307 Uuni AKZ 612 Astianpesukone ADG 6560 Mikro-Liesituuletin AVM 955 hiilisuotimella Laitteiden väri harmaa Sähkötyöt, valaistus Ks. sähkösuunnitelmat Maalaus Maalattavat pinnat hiotaan, puhdistetaan ja irtonainen maalipinta poistetaan. Maalaustyö tehdään Maalaus RYL 2001 ohjekorttien mukaan. Kaikki maalattavat ja laatoitettavat pinnat tasoitetaan viimeistelypintaa vastaavaan laatutasoon. Purkujälkien tasoitus maalattavissa seinissä luetaan maalausalan töiksi. Kyseeseen tulee paikkatasoitus ja ylitasoitus. Märkätilojen kattojen maalaus: - Paneelien puhdistus - Oksien käsittely oksalakalla - Pohjamaalaus alkydipohjamaalilla - Osasilotus alkydisilotteella - Kokosilotus alkydisilotteella - Välimaalaus alkydipohjamaalilla. - Valmiiksimaalaus alkydikalustemaalilla Kiiltoaste puolihimmeä. Tehtaalla valmiiksi maalatut paneelit ja listat. Sävy RAL 9010,tammilistat lakattu. Tasoite- ja tiilipintojen huoltomaalaus 302 himmeä. Ovien ja ikkunoiden huoltomaalaus 408 puolihimmeä. Sävy nykyinen.

20 Espoossa Arkkitehtitoimisto Malmio Oy 20

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY PIHTIPUTAAN VUOKRA- ASUNNOT

KIINTEISTÖ OY PIHTIPUTAAN VUOKRA- ASUNNOT KIINTEISTÖ OY PIHTIPUTAAN VUOKRA- ASUNNOT JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET JA ASUINTALOJEN KÄYTTÖOHJEET Tutustu kansion sisältöön, sieltä löydät vastauksen moniin asumista koskeviin kysymyksiin. 29.10.2001 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Märkätilan vedeneristäminen

Märkätilan vedeneristäminen Märkätilan vedeneristäminen Vedeneristys on tärkeä osa märkätilojen rakennetta. Sen tehtävä on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen kun rakenteen pinta kastuu. Kiilto vedeneristysjärjestelmälle

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot