BOKAUKTIONSKATALOG KIRJAHUUTOKAUPPALUETTELO. efterlämnade bibliotek. I. Kaunokirjallisuutta. Skönlltteratur. 11. Sukututkimusta. Oenealogl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BOKAUKTIONSKATALOG KIRJAHUUTOKAUPPALUETTELO. efterlämnade bibliotek. I. Kaunokirjallisuutta. Skönlltteratur. 11. Sukututkimusta. Oenealogl."

Transkriptio

1 KIRJAHUUTOKAUPPALUETTELO BOKAUKTIONSKATALOG Tässä luettelossa mainitut kirjat myydään numerojärjestyksessä huutokaupalla lauantaina Ib p. huhtik klo 14 Yleisessä Huutokauppakamarissa Helsingissä, Fabianinkatu 8. Kirjat ovat suureksi osaksi kuuluneet asessori A. W. Allanin jälkeenjättämään kirjastoon. Böcker, vitka i nummerordning äro upptagna å denna katalog, bortauktioneras lördagen den 15 april 1939 kl. 14 å Allmänna Auktionskammaren i Helsingfors, Fabiansg. 8. Böckerna hava tili stor del tillhört assessor A. W. Alitus efterlämnade bibliotek. I. Kaunokirjallisuutta. Skönlltteratur. 1. Brakel, G. A.: Väinämöinen. Stm Cygnaeus, Fr.: Jääkynttilät. Hf Lärkan. Hf Lönnrot, E.: Kantele IIV. Hki Papukaija. Jkylä Rantamain, /.; Harhama IIII. Martva IIII. H:linna Runeberg J. L.: Samlade Skrifter IH. Hf SUjo, «/.: Maailman kirja. J:kylä Sillanpää, F. E.: Kirje Salaman Pääjohtajalle. Hki ' Erään isän kuolema. Hki Kirje Salaman Vakuutetuille. Hki Suomalainen Näyttämö Hki Tikka. Jkylä Sekal. suomal. kaunokirjallisuutta. 15. Div. svenskspråkig skönlitteratur Sekal. saksal. kaunokirj. Div. tysk skönlitt Sukututkimusta. Oenealogl. 20. Rehbinder, J. A.: Biographisk, Historisk ofh Genealogisk Beskrifning öiver Svenske Riks-Canzler, Riks-Cansli- Råd, Hof- ooh Justitiae-Canzlerer. Stm Inb.

2 2 21. Lagus, W.: Skalden J. H. Kellgrens Finska lefnadsminnen. Hf Mörne, A.: Axel Olof Freudenthal. Hf Ottelin, E.: Trettio är soin tidningsraan. Hf Tigerstedt, R.; Johan Wilhelm Runeberg. Bgä Inb. 25. Euren, G. E.; Erik Neljästoista. Hdinna Martti Lutheri. Tku Pietari Brahe. Tku Räikkönen, E.: Svinhufvudin kertomukset Siperiasta. Hki Sid. 29. Kuka kukin on Sandman, E.: Matilda Sandman. Hf Sarlin, A. J.: Julius' Krohn. Hki Lampen, E.: Värmlandsfinnarnas släktnamn. Gbg Samma. 34. Launis, A.: Esivanhempien Muisto. Hki Förfädrens Minne. Hf Levon, E.: Vaasan Suomalainen Lyseo Vaasa Masson, M.: Namukuuuiga barn. Hf Snellman, J. V.; K. P. T. Ylioppilasalburni Takolander, A.: Emma Irene Åström. Hki Meurman, A.; Muistelmia. Hki Matrikel över Svenska Frimurareorden för Stm Sarfatti, M.: Mussolini. Jkylä Ramsay, A.: Frän barnaår tili silverhär IVili. Hf Muhammedin elämä ja oppi. Tku Jensen, A.: Ryska skaldeporträtt. Stm Keso, li. O.: Laukolain juttu. Hki Smirnoff, G.; Från Universitetet IVI. Hf Carpelan, T.; Åbo Donatorer intill år Hf Helsingfors Universitets Studentmatrikel Hf Paimen, E. G.; Juhlajulkaisu 70-v. päiväksi. Pvoo Hämeenlinnan Normaalilyseo ja Lyseo Hdinna Jyväskylän Lyseo Strömborg, J. E.: Johan Ludvig Runeberg IIV. Hf Allardt, K.: Supplementband Hf Inb. 55. Tarkiainen, V.: Aleksis Kiven muisto. Hki Asehan, P.: Kuopio Stifts Matrikel. Kpio Siren, A. F.: Borgå Stifts Matrikel. Bgå Inb. 58. Wennerström, L.: Suomen Ev.-luth. Seurakuntain ja Papiston Matrikkeli. Hki Sid. 59. Estlander, C. G.; Hippolyte Flandrin. Hf Sjöström, A. G.; Sorgetal öfver H. M. Alexander I. Åbo 1826.

3 61. Muisto tri O. A. Hainarin hautajaisista Wirön, E.: Lina Snellman. Hf Runeberg opettajana. Hki Heikel, O. I.; Elämäni varrelta. Hki Vasenius, V.: Om J. L. Runeberg. Hf Söderhjelm, W.: K. A. Tawaststjerna. Hf Schyhergson, M. G.; Henrik Gabr. Porthan III. Hf Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov III. Hf Flodin, K.: Martin Wegelius. Hf Rein, G.: Karl Johan Adlercreutz ITI. Hf Estlander, E.: V. M. v. Born. Hf Hirn, H.: G. F. Stjernvall. Hf Kihlman, E.; Mikael Lybeck. Hf Lagus, H.: En gammal Akademisk släkt. Hf Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja V XIII XIVXV XVI XVII XVIII XXI Historia y.m., m.in. 82. Brummer, O. J.: Elämää Pohjoismaissa 15-sataluvulla. J:kylä Waltari, T.: Finska Sjömansmissionen Inb. 84. Paunu, U.; Suomen Pakanalähetystoimi III. Kpio Sid. 85. Ättiåriga minnen. Hf Fabricius, A.: Kuvallinen kirkkohistoria kansalle. Rauma Sid. 87. Ungdomsrörelsen i svenska Nyland Hf Jansson, A.: Pinl. Allm. Svenska Polkskollärare- o. lärarinne. för. Historik. Hf Leino, E.: Suomalainen näyttämötaide. Hki Snellman, J. V.; Daghladspartiets program. Hf Donner, H.: Greve A. P. Munck och de Fahnehjelmska sedlarne. Hf Rein, G.: Finlands forntid I. Hf Inb. 93. Kejsaredömet Rysslands statistik. II uppl. Hf Ervasti, A. V.: Suomalaiset Jäämeren rannalla. Hki Salmelainen, A. E.: Lehtiä Varkauden tehtaan historiaan I. J:kylä Airas, K.: Kirkollista elämää ja hengell. liikkeitä Tornionjokilaakson alaosilla Hki 1931.

4 4 97. Zilliacus, K.: Suomen uusimmasta historiasta TIL Stm Sid. 98. Ur Finlands nya-ste historia III. Stm Det Svenska Finland IIII. Hf Inh Reuter, O. M.: Finland i ord och bild. Stm Inh Wichmann, V. K. E.: Frivilliga Brandkären i Borgå , 102. Ax, J. E.: Kansatiet. kuvaus ulkohuonerakennuksista Lopella Vehviläinen, L.; Anjalan kylä ja hovi Kymenlaaksossa. Hki MichailofskiDanilefski: Finska Kriset Thus Snellman, A. H.: Itämeren suomalaiset itsenäisyytensä aikana. Hki Serlachius, G. A.: Hankoniemen kaupunki ja sen tulevaisuus. Hki Kaukoranta, T.; Piirteitä Värtsilän seudun asutuksesta ja.teollisuudesta. Hki Kerkkänen, K.; Lapin piirin kansakoulut Jkylä Liljestrand, A.: Kulturkampen i Biarmaland. Hf Om den finska polaroxpeditionen tili Sodankylä och Kultala Hf Cygnaeus, Fr.: Bidr. tili Nordeuropeiska folkslagens historia. Hf Ur dagens frågor. Hf Europaeus, A.: Karjalan ajan-tiedot. Kpio Crohns, Hj.: Sverges politik Hf Grönhagen, G.: Från flydda tider. Hf Cederberg, J. A.; Suomalaisen Raamatun historia. Tku Korpisaari, P.: Suomen ulkomaankaupasta Kotka Guizot, F.: Den Europeiska civilisationens historia. Stm Karsten, T. E.: Svenskarnas bosättningar i Finland. Hf Passirinta: Nykyisestä asemasta. Tukh Venäläisten oikeuksista Suomessa. Hki Fria blad. Hf Melander, K. R.: Drag ur Åbo Hovrätts äldre historia under 1600-talet. Hf Pälsi, S.: Riukjärven ja Piiskunsalmen kivikautiset asuinpaikat Kaukolassa. Hki Alcenius, C. A.: De Schola Triviali BeLsingforsensi ab anuo 1722 ad Hf De Scholis Fenniae post reformatam ecclesiam uscue at motus liturgicos. Hf Arppe, A. E.: Ett litet ord i stora frågor. Tili J. V. S. Hf Elmgren, S. G.: Nädendals Kloster-ruiner. Hf Historisk Tidskrift för Finland Årgg inb., i hft Sjöblom, W.; Mariehamns Stads historia I. M:hamn Söderhjelm, A.; Brahestad Hf

5 132. Korhonen, A.: Vakkalaitos. Hki Lindström, G.; Suomen kaupasta Aleksanteri I aikana. Hki Gehhard, H.; Savonlinnan läänin oloista vuoteen Hki Ettan. Uppsatser i dagens frågor. Hf Kallio, T.: Palvelijapolitiikasta Suomessa 18-vuosisadalla Åbo Underrättelser IIII Hagman, K. J.: Eduskunta-laitoksen muutoksesta. Jkylä Tikkanen, J. J.: Finska Konstföreningen Castren, J.: KeminRovaniemen rautatie. Hki Fabritius, A.: Återblick på Jernvägsväsendets första utvecklingsskede i Finland. Hf Ex. m. orig. omsl. R! 142. Kah: Muistelmia Hämeestä. Hdinna Reinholm, H. A.: Om Finska folkens fordna hedniska dop oeh dopnamn. Hf Schauman, R.: Ylioppilashuone Helsingissä. Kivipiirroksella Rancken, J. O. /.; Sastamala. Wasa Hartman, T.; Raseborgs slotts historia. Hf Danielson, J. R.: Die Nordische Frage Hki Hoppu, K. V.; Helsingfors Hantverks- o. Fabriksförening Hf Samma Wallin, W Suomen maantiet Ruotsinvallan aikana. Kpio Rosenberg, J. V.; Köyhyydestä ja yleisestä köyhäinholhouksesta Suomessa. Tku Borgström, H.: Penningställningen är 1859 ooh privatbanker. Hf Gylden, N. A.: Finska Konstföreningens Stiftelse. Hf Ryömä, H.: Vallankumousvuoden tapahtumista. Hki Bobrikoff: Kertomus Suomen hallinnosta Stm Harmaja, L.: Kansantalouden. Yhdistys Roos, S.: Nationalstrejken i Finland III. Hf Piirteitä Tampereen aseman ja varikon miehistön kirjaston toiminnasta v Tre Päin. 100 kpl., N:o Sama. N:o Härkönen, O.: Näsijärven murhenäytelmä. Pori Rancken, E.: Lagskipningen uti Finland i de äldre tider. Åbo Porthan, H. G. <6 Alopaeus P. J.: De Libris Raris I. Åbo Neovius, Ad.; Anteckn. rör. Borgå stads o. sockens historia. Bgå Appelberg, B.: En avdelningskrönika för Nylänningar. Hf Sparre, L.; Det gamla Borgå. II uppl. Hf Huttunen, O.; H:gin kauppiaitten Yhdistyksen 30-v. vaiheet

6 Hf Öhman, Hj.; Medeltidens korstolar. Hf Fellmnn, A.: Voyage en Orient du Roi Erik Ejegod. Hki Historian diktaattorityyppejä. Jkylä Suomen talonpoikaisluokan ja maatalouden historiaa. Hki Wegelius, U.: Oulun läänin Talousseuran 75-v. historiaa. Oulu Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys Muistojulkaisu Leinberg, K. G.; Finska prästerskapets besvär. Hf Alopaeus, M. J Borgå Gymnasii Historia IV Förhandlingar ooh uppsatser IXXXVII. Hf Historiska och litteraturhistoriska studier IXIV. Hf B Åbo Universitetets lärdomshistoria Ilo. Hf Bäckman, K. A.: Beskrifning öfver Jalasjärvi Kapell. Särtr Schwindt, Th.: Tietoja Karjalan rautakaudesta. Hki Reuter, J. N.: Kagalen III. Hf v. Bonsdorff, C.: Statsmän och dignitärer. Hf österbottons svenska kommuner. Deras historia Heinriclus, C.; Skildringar från Åbo Akademi Hf Tigerstedt, R.: Åbo Gymnasium Hf Hultin, A.: Borgå Gymnasii historia III. Hf Hannikainen, L.: Kuolevan laulun mailta. Hki Itä-rajalta. Käkisalmen 600-vuotisjuhlan muisto. K:salmilB Lindh, E.: Kongliga Björneborgs regemente. Hf Puhakka, P.: Pielisen varrelta. Hki Suomalaisesta tutkimusretkestä Sodankylään ja Kuitataan Hki Lindeqvist, K. O.; Yleinen Historia I-11. Pvoo Sid Manninen, /.; Liperin seurakunnan historia. Hki IV. Sekalaista. Dlverse Ahlqvist, A.; Täydellinen Kalevalan sanasto. Hki Pipping, H.; Studier i Nordisk filologi 127. Hf Suomenmaa VI. Mikkelin lääni. Sid Mechelin, L.: Svenska Riksrådets statsrättsliga ställning från Gustaf I tili Hf Om statsförbund oeh statsunioner. Hf Karjalainen, K. F.; Siperian matkoilta. Pvoo Setälä, E. N.; Suomen kielen Lause-oppi. Hki Harvinainen ensipainos. Tekijä sai yläluokilla lukea tätä omaa oppikirjaansa Ruotsalainen, P.: Några ord tili wäckta af Bondaståndet. Kpio Wright, M. v.: Pinlands foglar III. Hf

7 Rosberg, J. E.; Maa ja Kansat III. Pvoo Sid Suomen graafillinen Vuosikirja Sid Sama Sid Gottlund, C. A.: Forskningar nti sjelfva grund-elementerua af det fiuska språkets grammatik. Hf Försök att förklara de finska stamordens uppkomst. Hf Streyffert, T.: Rysslauds naturtillgångar under femårsplaneu. Stm Hirsch, P.: Verbrechen und Prostitution. Bln Wiina ja Murha eli Ensimäiset kihlakunnan oikeuden proto kollat suomeksi. Hki Tayore, R.: Nationalismen. Stm Esitelmiä Kansantalouden. Yhdistyksessä III. Pvoo Sid Ringbom, L.; Kulturens föruyelse. Stm Gadd, P. A.: Inledning Til Sten-Rikets Känning. Åbo Inb Hilja, J. V.: Bibliographia Hodierna Fenniae I, 111. Åbo 1846, Wendell, H. A.; Ordbok över de östsvenska dialekterna III, IV Snellman, J. V.; Samlade arbeten IX Yhteiskunnallinen Käsikirja. Hki Sid Odhe, T.: Kooperationen i Finland. Stm Huonenhallituxeu Neuvoja Yhteiselle kansalle III. Tku Lönnrot, E.; Svenska Skrifter. Hf Janson, T. Kivijärvi, E.: Hyvä Helsinkimme. Hki Sid Minnesskrift utg. Reallyceisternas förening Hf Palmgren, A.: Finska Träsliperiföreningen Hf Inb Hästesko, A.: Helsingfors Sparbank Hf Wuolle, E.; Helsingin kaupungin Kaasulaitos Hki I nippu sekalaista 1 knippe diverse

8 Helsinki 1939, Kirjapaino-Oy. Valo