SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ UUSI I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600"

Transkriptio

1 LÄMPÖKESKUS 5 VIINITUPA 13 KORJAAMOHALLI LAAJUUSTIEDOT 27 ASUNTOLARAKENNUS 26 ASUNTOLARAKENNUS 25 OPPILASASUNTOLA RAKENNUS PURETAAN RAKENNUS PURETAAN ASF JÄTELAVAT ASF UUSI KORJAAMO- RAKENNUS I ASF n ASF KASVIHUONE 21 KASVIHUONE 20 KASVIHUONE 19 TYÖHUONERAKENNUS PELLETTI- LÄMPÖKESKUS S UUSI KASVIHUONE n I 18 UUSI YHDYSKÄYTÄVÄ 14 VARASTO OPETUSRAKENNUS (sisätilamuutoksia) I ASUINRAKENNUS UUDISRAKENNUKSET: KORJAAMORAKENNUS YHDYSKÄYTÄVÄ KASVIHUONE 1. KERROS TEKN.KRS YHTEENSÄ TILAVUUS: 3300 m³ 95,0 m³ 4130,0 m³ HUONEISTOALA: 460,0 m² - 460,0 m² 29,0 ² 733,0 m² KERROSALA: 501,0 m² - 501,0 m² 33,0 m² 750,0 m² KERROSALA (250mm): 480,0 m² - 480,0 m² 33,0 m² 750,0 m² BRUTTOALA: 501,0 m² 107,5 m² 608,5 m² 33,0 m² 750,0 m² OPETUSRAKENNUS (SISÄISIÄ MUUTOKSIA) 1. KRS TEKN.KRS YHTEENSÄ TILAVUUS: 1750 m³ HUONEISTOALA: 361,0 m² - 361,0 m² KERROSALA: 398,5 m² - 398,5 m² KERROSALA (250mm): 392,0 m² - 392,0 m² BRUTTOALA: 398,5 m² 22,5 m² 421,0 m² KASVIHUONE P Kaupunginosa/kylä Västinniemi Kauniskangas 8:8 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Kortteli/tila SAKKY Muuruvesi, Korjaamo Hietapohjantie MUURUVESI Tontti/Rn:o Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten Piirustuslaji Pääpiirustus Piirustuksen sisältö Asemapiirustus Suunnitteluala ja piirustusnumero Juoks. nro Mittakaavat 1:500 Muutos ARK Päiväys Yhteyshenkilö Pirjo Soininen Allekirjoitus Suora numero Suunnittelija SoiP Piirtäjä SIrA Tarkastaja Tiedoston sijainti: P:\40026_SAKKY\20_KORJAAMO\03_ARK\02_TIETOMALLI\ _Sakky_Korjaamo.pln.

2 SAKKY MUURUVEDEN VIHANNESVARASTO JA PUUTARHAN TYÖKALU- JA TAR- VIKEVARASTO PURKUTYÖSELOSTUS

3 Sivu 2 / 7 Rakennushanke RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja ja käyttäjät Savon koulutuskuntayhtymä Kiinteistöyksikkö Presidentinkatu 3 E KUOPIO Tilaajan edustaja sopimusasioissa Ari Orsijoki, kiinteistöjohtaja Puh Sä-posti: Käyttäjän edustaja Rauno Kettunen, rehtori Puh Sä-posti: Rakennuttaminen ja valvonta Rakennesuunnittelu Rakennuttaminen, valvonta, turvallisuuskoordinaattori Tapani Lehmusaho, rakennuspäällikkö Puh Sä-posti: Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Puijonkatu Kuopio Pauli Pehkonen, RI Puh

4 Sivu 3 / 7 RAKENNUSKOHDE Savon Koulutuskuntayhtymän maatalous- ja puutarhaoppilaitos. Hietapohjantie Juankoski Vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston purkutyöt. Purkutyöhön kuuluu kiinteistöjen purkaminen ja purkujätteiden käsittely ja kuljetukset jätteenkäsittelykuluineen. Tonttia saa käyttää väliaikaiseen varastointiin purkutyön aikana tilaajan osoittamassa laajuudessa. Purkutyön jälkeen on purkujäte poistettava tontilta. Kylmän varaston osalta tilaaja purkaa ennakkoon rakennuksen runko-osan, purku-urakoitsijalle jää ko. rakennuksen osalta purettavaksi perustusrakenteet. Noudatettavat yleisohjeet - MaaRYL 2000 Kohta 11 raivaus ja purku - Ratu SUOJAUS - Ratu PURKUTYÖ - Ratu TAVANOMAISET PURKUTYÖT - Ratu KIVIHIILIPIKEÄ SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU - Ratu ASBESTIA SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU - Ratu PCB:tä JA LYIJYÄ SISÄLTÄVIEN SAUMAMASSOJEN PURKU - Ratu KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Yleiskuvaus purkutöistä Purkutyön teknisestä toteutuksesta suunnitelmineen kokonaisuudessaan vastaa purkuurakoitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia, että purkutyössä noudatetaan kaikkia kyseisen tyyppisessä työssä huomioitavia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja työturvallisuusohjeita. Toimenpiteet ennen purkutyön aloittamista Ennen purkutyön suoritusta pidetään aloituspalaveri ja katselmus. Työsuunnitelma ja suojaustoimenpiteet Purku-urakoitsijan on tehtävä työsuunnitelma, josta käy ilmi mm. seuraavaa. - työmaa-alue - perehdytys - purkumenetelmät ja kalusto - purkutavaran mahdollinen kierrätys. - purkutyön vaiheistus (haitta-ainepurku, kevytpurku, lohkojako) - haitta-ainepurku - haitta-ainejätteen käsittely.

5 Sivu 4 / 7 - jälleenkäytettävä materiaali - pölynhallinta - työturvallisuus - purku-alueen tarkastus - jäykistävät seinät. (Jäykistävien seinien käyttö purkutyön hallintaan) - kevytpurku - kuljetus - kiinteistön irrottamien sähkö, vesi- ja viemäriverkosta. - Kaivojen kartoitus ja merkitseminen työmaapohjaan - hätäpoistumistiet - alkusammutuskalusto ja sen sijoitus - purkutyön vastaava työnjohtaja - naapurikiinteistön ja lähikiinteistöjen suojaaminen ja huolehtiminen siitä ettei purkutyöstä aiheudu vaaraa henkilöturvallisuudelle naapurikiinteistöille ja lähialueelle. Purettava alue on aidattava 2 m korkealla teräsaidalla ja merkittävä asian kuuluvin varoitusmerkein. Purettavan kiinteistö on rajattava suoja-aidalla siten, ettei purku-alueelle pysty harhautumaan. On otettava huomioon, että purettavan rakennuksen vieressä on kiinteistöjä ja liikennealueita. Urakoitsijan on tehtävä asian mukaiset suunnitelmat voimassa olevien määräysten ja työturvallisuusohjeiden sekä turvallisuusohjeiden mukaan. Kaivutöiden maamassojen poisviennissä on katualue pidettävä mahdollisimman puhtaana ja puhdistettava säännöllisesti. Kaikki kuljetukset purkujätteen osalta on tehtävä konteilla tai siirtolavoilla, jotka on verkotettu ja pressutettu. Työturvallisuus Purku-urakoitsija vastaa työturvallisuudesta purkutyön ja jätteen siirtojen sekä sijoituksen osalta. On pidettävä huoli siitä, että purkualue on aidattu siten, että ulkopuoliset eivät pääse purkutyömaalle. Ennen purkutyön aloittamista pidetään katselmus jossa todetaan ympäröivä alue ja siihen liittyvät riskit. Sisäpuoli rakennuksesta katselmoidaan samassa yhteydessä. Purkutyömaa tehdään jännitteettömäksi. Purkutyömaa irrotetaan vesijohtoverkosta ja viemäriverkosta. Purkaminen on suoritettava käyttäen niin pitkää puomia, että sortuva rakennusosa ei pääse vaurioittamaan purkutyötä suorittavaa konetta. Purkutyön vaiheistuksessa otetaan huomioon jäykistävät seinät. Tavanomaisen purkutyön suojaus Ratu taulukot työturvallisuus betonirakenteiden, muurattujen rakenteiden, puurakenteiden, lämmöneristeiden, teräsrakenteiden ja maalin purkutyö. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Ratu Vaaraa aiheuttavat työt - Sähkö

6 Sivu 5 / 7 - Haitta-ainepurku - Ikkunoiden purku - Putoava materiaali - Rungon purku - Koneiden liikkumisen aiheuttamat vaaratekijät - Kuljetusten aiheuttamat vaaratekijät - Kaivojen sijainti. (koneen kaatuminen) - pölynhallinta Henkilökohtainen suojaus - Kypärä - kuulosuojaimet - suojalasit - suojahaalarit tai liivit (näkyvyys) - turvakengät - hengityssuojaus - on huolehdittava riittävästä valaistuksesta purkutyön osalta Purkutyöhön kohdistuvat rajoitukset Purkujätteet lajitellaan viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden, sekä purkuluvassa esitettyjen materiaalien mukaisesti. Purkumenetelmät ja tavat on valittava siten, että työkohteesta pölyä leviäminen ympäristöön minimoidaan. Haitallisia aineita ei saa levitä ympäristöön. Ympäristölle aiheutuva meluhaitta pidetään mahdollisimman pienenä. Purkutöitä saa suorittaa arkipäivinä klo 7-18 välisenä aikana. Purkujätteille urakoitsijan tulee hankkia kaikki tarvittavat ympäristöluvat ja viranomaisluvat. Asbestipurku Kohteessa on asbestia kylmiöiden ulkoseinissä, muiden tilojen kattolevyissä ja räystäiden ulkopuolen pystyosassa n. 1m kaistalla. Asbesti on pääasiassa lujalevyä. Katso asbestikartoitus. Mikäli kohteesta löydetään purkutöiden yhteydessä muita asbesti- tai haitta-aineita, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan asiasta rakennuttajalle. Asbesti- ja haitta-ainepurut on tehtävä asbesti- ja haittaainepurkuohjeiden mukaisesti. Purku suoritetaan sisäpuolelta osastointimetelmällä ja ulkopuoli kohdepoistona. Purkualue jaetaan alipaineistettuihin osastoihin. Alipaineistus mitoitetaan siten, että poistoilmamäärä (m3/h) on vähintään kymmenkertainen osastoidun tilan tilavuuteen nähden. Asbestipurkutyössä noudatetaan Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä (VNP 1380/1994) sekä siihen tehtyjä muutoksia (318/2006) ja Työsuojeluhallituksen päätöstä hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä, laitteista 23/1990 sekä RT , Ratu ja ohjeita sekä Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 RT STM (Ratu TT ) ja Ratu TT Asbestityöt. Asbestijätteen osalta noudatetaan jätelakia 1072/1992 / RT YM , jäteasetusta RT YM sekä ympäristökeskuksen, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ja jätekeskuksen ohjeita.

7 Sivu 6 / 7 Asbestijäte on pakattava kestäviin säiliöihin tai pakkauksiin. Jäte on merkittävä varoitusmerkinnöin ja se kuljetetaan välittömästi kaatopaikalle, jossa se käsitellään asbestijätteenä. Asbestiosastosta purettu jäte on asbestijätettä, vaikka se ei sisältäisi asbestia. Purkutyön aikana on käytettävä P3/A2 luokan moottoroitua suodattimella varustettua kokonaamaria. Muu haitta-ainepurku Vihannesvaraston katto on bitumikermikatto. Kermi saattaa sisältää asbestia tai PAH-yhdisteitä. Katteesta on otettu näyte, joka analysoidaan urakanlaskennan aikaan, ja tieto katteesta toimitetaan jälkikirjeessä. Mikäli tieto katteesta ei ehdi urakoitsijoille urakanlaskennan aikaan, lasketaan urakka sillä oletuksella, että kate sisältää sekä asbestia että PAH-yhdisteitä. Jätteen käsittely mahdollisine ongelmajätemaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Tavanomainen purkutyö Tulityöt Varmistetaan, että tulitöille on voimassa oleva tulityölupa. Tulityöpaikat tulee olla hyväksytty ja tulitöitä tekevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Väliaikaisilla tulityöpaikoilla tulityövartiointi on oltava vähintään 2 tuntia tulitöiden päätyttyä. Kaasun, sähkön ym. katkaisu Sähkö, kaasu yms. sellaiset järjestelmät, jotka voivat aiheuttaa tapaturmavaaran katkaistaan, suljetaan tai puratetaan erikoistyönä ennen varsinaisen purkutyön aloittamista. Huolehditaan siitä, että virtaa ei missään tapauksessa kyetä kytkemään vahingossa päälle purkualueella. Sähköurakoitsija tekee kohteen jännitteettömäksi. Kalusto Tarkistetaan, että kalusto on kohteeseen sopiva, tarkastettu, toimiva ja turvallinen esimerkiksi rakennuskoneiden käyttöturvallisuuskäsikirjan ohjeistamalla tavalla. Varmistetaan, että vuokratulle kalustolle on tehty tarvittavat tarkastukset ja huollot. Nostimet Nostimet ja telineet on oltava tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Jalustan kuormankantokyky on aina varmistettava Purkutyöt Purku-urakkaan kuuluu olevat vihannesvarasto ja kylmävarasto mukaan lukien rakennuksien perustukset. Myös rakennuksen ja sen ympäristöön jääneiden aineiden, materiaalien, tarvikkeiden ja laitteiden poistaminen kuuluu urakkaan, mm vanhat saostuskaivot. Purkutyöstä syntyvä betonijäte toimitetaan kaatopaikalle. Kaikki purkujätteen käsittely kaatopaikkamaksuineen ja kuljetuksineen kuuluu urakoitsijalle. Rakennus sisältää asbestipitoisia materiaaleja. Katso haitta-ainekartoitus. Asbestipurkuurakoitsijan on tehtävä purkusuunnitelma ja toimitettava tämä suunnitelma ja aloitusilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle vähintään seitsemän vuorokautta ennen purkutyön aloittamista Purku-urakoitsijan tulee valvoa ja ilmoittaa rakennuttajalle jos purkutyön aikana rakenteista tulee esille asbestia mahdollisesti sisältäviä materiaaleja.

8 Sivu 7 / 7 Purettavista kylmälaitteista poistetaan freonit Kaikki purkujätteet tulee lajitella erillisen urakoitsijan laatiman purkutyösuunnitelman mukaisesti. Purkutyösuunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Ennen purkutyötä tulee urakoitsijan ilmoittaa purku- ja kierrätysmateriaalien sijoituspaikat. Työn jälkeen purkukohde on siivottava kaikesta roskasta, romusta ja jätteestä. Purkutyö - Viemäreiden painepesu - Kaivojen purku ja täyttö konealueilla - Kylmäkoneiden ja jäähdytyslaitteiden purku - Haitta-aine- ja asbestipurku - Kevytpurku - yläpohjan vesieristeiden purku - Yläpohjan purku - Kantavien pystyrakenteiden purku - Alapohjan purku - Alapohjaeristeiden purku - Kaivojen purku ja täyttö. - Perustusten purku Anssi Kinnunen Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Puijonkatu Kuopio

9

10

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot