1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu"

Transkriptio

1 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet

2 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies ja valmistuin ammattiin ammattikoulusta vuonna Tähän astisen urani aikana olen työskennellyt niin uudis- kuin vanhan rakennuksen saneeraustyömailla. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana olen ollut pääsääntöisesti saneerauskohteissa, ja niistä työmaista suurin osa on ollut putkilinjasaneerauksia. Yrityksessä jossa työskentelen, olen ollut luottamusmiehenä jo monta vuotta peräkkäin. Luottamusmiehenä ja etumiehenä olen toiminut linjasaneeraustyömalla. Olen huomannut että oikeat työtavat, työturvallisuus ja riskienhallinta auttavat jaksamaan töissä käymistä ja edistävät työkyvyn ylläpitämistä. Työssäni saneerauskohteissa tulee välillä vastaan työturvallisuuteen liittyviä ongelmia jotka johtuvat puutteellisesta kartoituksesta, välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä. Tämän tutkielman tarkoitus on, että jokainen voisi puuttua ja vaikuttaa omalla tekemisellään työtapoihin sekä pitkäaikaiseen altistumiseen liittyvien aineiden kuten asbesti ja kreosooti kartoittamiseen työmaalla. Väärin tehty purkutyö voi altistaa syöpää aiheuttaville aineille. Muut työntekijät sekä asunnoissa asuvat asukkaat. Saneeraustyö on tärkeä ja iso osa nykyaikaista rakentamista. Mahdollisesti tulossa olevan rakennusalan taantuman seurauksena sen suhteellisen osuuden kaikesta rakennusalan työstä voi odottaa jopa nousevan. Saneeraustyön laajuudesta kertoo esim. seuraava lainaus: "Suomen asuntokanta on yhteensä noin asuntoa: putkiremontti tehdään vuosittain noin asuntoon. Asuintalolle tehdään putkiremontti Suomessa vuoden välein vesi- ja viemäriputkistoihin. Lämmitysverkosto (esimerkiksi vesikiertoinen patterilämmitysverkosto) kestää yleensä selvästi pidempään luvun taloissa ilmeni tarvetta putkistokorjauksiin jo 2000-luvun alussa. Tämä johtuu 1970-luvun nopean rakentamisen huonosta laadusta."(http://fi.wikipedia.org/ wiki/putkiremontti) Saneeraustöissä tehdään usein laajoja korjaus- ja parannustoimenpiteitä: "Putkiremonttiin liittyy usein kylpyhuoneiden vesieristyksen, laatoituksen ja kalusteiden uusiminen, toisinaan myös rakennuksen lämmitysvesiputkien ja lämpöpattereiden korjaus tai uusiminen. Putkiremontin yhteydessä yleensä myös kannattaa uusia esimerkiksi talon sähkö- ja tietoliikennejohdotukset tai ilmastointia, koska rakenteet avataan joka tapauksessa. Taloyhtiöt ovat aina korjauskohteina yksilöllisiä."(http://fi.wikipedia.org/wiki/putkiremontti) 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Yleensä työ aloitetaan suojaus- ja asbestin purkutöillä, jo sen takia että muut työ vaiheet voidaan suorittaa turvallisesti. Niin ettei kenenkään tarvitse altistua asbetille. Asbestia voi yleensä esiintyä putkilinjoissa, laatoissa ja lattia tasoitteissa. 1

3 Purkutyössä yksi tärkeimpiä asioita on estää pölyn leviäminen huoneistoon ja porraskäytävään. Jos työtä tehdään talossa, jossa on osa asukkaista paikan päällä, niin yleinen siisteys on myös tärkeää. Asbestipurun jälkeen alkaa varsinainen purkutyö. Purkuporukka aukaisee putkikotelot sekä kerrostenläpiviennit ja piikkaa lattioista ja seinistä putket esille. Nykyään kylpyhuoneen purkuun liittyvä purkutyö tehdään monesti asbestipurkutyönä. Ammattimiesten tekemänä purkutyö tulee tehtyä oikein, eikä kenenkään muunkaan tarvitse altistua vaarallisille aineille. Sitten seuraavaksi putkimiehet nostavat uudet putkilinjat ylös, ja tekevät viemäri- ja vesiputkilla hajotukset, jonka jälkeen rakennusporukka valaa lattiat, oikaisevat seinät laatoitus kuntoon. Ja tekee vedeneristykset sekä laatoitustyöt. Lopuksi putkimiehet vielä asentavat uudet vesikalusteet ja timpurit ja maalarit tekevät loput viimeistelytyöt. Perinteisellä tavalla putkiremonttia tehtäessä remontti etenee pysty putkilinja kerrallaan. Normaali kerrostalon linjassa on noin 4-10 asuntoa. Linjat lähtevät työn alle yleensä kahden viikon välein. Työt linjassa voivat kestää 8-12 viikkoa. Vedet ovat yleensä poikki linjasta aina niin kauan kun työt kestää. 2. Riskien luokittelu Riskin hallinta ja arviointi putkilinjasaneeraustyömaalla on tärkeä osa työmaan työturvallisuutta ja uuden työntekijän perehdyttämistä. Purkutöissä ja rakennustöissä vastaan tulee vaarallisia aineita ja työmenetelmiä. Yleisimmät riskitekijät voidaan luokitella esim. seuraavasti: Pitkäaikaiseen altistumiseen liittyvät: - asbesti 2

4 Putket on eristetty asbestia sisältävällä pahvieristeellä. - kreosootti - piikkauksesta aiheutuva kivipoly - melu - eristevillat - muut pölyt Valittömän tapaturma- ym. vaaran mahdollisesti aiheuttavat: - putoamisvaara - sähkövinssi (nosturi) - päälekkäisissä kerroksissa työskentely - tulityöt - sähköisku - laastit, maalit ja tasoitteet - timanttiporaus, Työmaan puutteellinen siivous ja järjestys voivat olla työmaalla työturvallisuusriski. Jos porraskäytäville ja rappuun on jätetty tavaroita lojumaan, on työmaalla liikkuminen ja työskentely vaikeaa,ja vaarallista. 3

5 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu KEMIAALISET VAARATEKIJÄT 1. Asbesti "Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa." (http://fi.wikipedia.org/wiki/asbesti, ) Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa luvuilla. Tällä hetkellä asbestin käyttö on Suomessa on kokonaan kielletty. Asbesti on terveydelle erittäin vaarallinen aine, joka oka voi aiheuttaa syöpää ja erillaisia keuhkosairauksia. Asbestille altistuneen tupakoitsijan riski sairastua keuhkosyöpään on jopa satakertainen. Asbestin purkutyö luvanvaraista. Lainsäädäntö edellyttää mm. seuraavia asioita purkutöitä tehtäessä: "Ennen vuotta 1988 rakennetussa rakennuksessa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille. Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet."(http://fi.wikipedia.org/wiki/asbesti, ) Asbestipurkua tekevän työntekijän on täytynyt suorittaa luvat asbestipurkutyötä varten. Yleensä tila jossa asbestipurkutyö tehdään,alipaineistetaan asbestipurkuun soveltuvilla alipaineistajilla. Sekä eristetään muusta alueesta esim. muoviseinillä. Purkajilla täytyy olla työhön soveltuva suojapuku ja hengityssuojain (suodatin P3). Joskus on myös mahdollista esim.asbestia sisältävät,putkieristeet purkaa niin sanottuna "pussipurkuna". Silloin ei tarvita suojaseiniä eikä alipaineistuksia. Asbestipurusta tuleva asbestijäte on ongelmajätettä. Joka täytyy erotella muusta rakennusjätteestä, pussittamalla se niihin tarkoitetuihin säkkeihin. Ja toimittaa ongelmajätelaitokselle. Jokaisessa putkilinjasaneerauksessa, jossa olen ollut mukana, on törmätty asbestiin. Yleensä ne paikat, jossa sitä esiintyy, tiedetään jo etukäteen työmaasta tehdyn asbestikartoituksen ansiosta. Aina joskus kuitenkin käy niin, että siihen törmätään vähän vahingossa. Silloin asbestia sisältävä materiaali täytyy tunnistaa, työ pysäyttää ja alkaa tutkia, onko kyseessä asbesti. Jos on, työt jatkuvat asbestipurkutyönä. 4

6 Asbestinpurkutyö voidaan suorittaa joko hyvin tai vähän huonosti. Hyvin suoritettun työn jälkeen työalue on siisti ja käsitelty niin, ettei muiden tarvitse altistua asbestihiukkasille.yleensä työ on tehty hyvin. Ainakin niissä kohteissa joissa olen ollut mukana. Työmaan valvonta voi silti vaikuttaa oleellisesti työn laatuun. 2. Kreosootti eli kivihiilipiki "Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa. Kun vanhoja rakenteita puretaan, työntekijät altistuvat pölylle, jossa on kivihiilitervaa. Jäte on ongelmajätettä." (http:// Kreosoottiin törmätään vanhojen kerrostalojen putkiremonteissa todella useasti. Kreosootti huomataan yleensä pistävän hajun ja mustan pikikerroksen takia. Kokeneet purkumiehet kyllä tunnistavat kreosootin heti, kun siihen törmäävät. Pääurakoitsijan kuuluu tehdä asbestikartoitus ennen töiden aloittamista,. Siinä pitäisi näkyä, onko rakenteissa kreosoottia. Rakenteet joissa on kreosoottia (tyypillisesti betonilattian alapuoliset rakenteet), täytyy purkaa asbestityönä., 3. Kivi-, kvartsi- ja tiilipöly "Kivi- ja tiilipölyä esiintyy rakennuksilla sekä saneeraustyömailla että uudisrakentamisessa. Kivija tiili- ym. rakennuspölylle altistutaan erittäin voimakkaasti rakennusten purkuvaiheessa, jos purut tehdään piikkaamalla, lekalla tai sahalla.pölyn haitallisuuteen vaikuttaa paljon kvartsipitoisuus, joka tulisi ottaa huomioon suurien pölyä muodostavien työkokonaisuuksien suunnittelussa. Suositeltavia työmenetelmiä ovat mm. timanttileikkaus ja murtaminen. " (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ Rakennusterveys/Turvapakki/Kivi-+ja+tiilip%C3%B6ly.htm) Aina kun tehdään putkiremonttia, niin siellä piikataan betonia tai tiiltä, josta tulee kivipölyä. Kivipölyn aiheuttamista riskeistä ei välttämättä aina tiedetä. Monesti kivipölyn vaaroja vähätellään. Sitä ei pidetä niinkään vaarallisena kuin esim. asbestia. Nykymääräysten mukaan työvaiheet, joista tulee kivi- tai tiilipölyä, täytyy osastoida erilleen muista tiloista. Käytännössä se tarkoittaa,että pölyävä työvaihe täytyy eristää muista tiloista esim. muovisella suojaseinällä. Tilaan, jossa työ tehdään, täytyy järjestää riittävä alipaineistus. "Kvartsipöly voi aiheuttaa pitkäkestoisessa voimakkaassa altistuksessa pölykeuhkosairauden, silikoosin. Monet kivilaadut sisältävät kvartsia, ja sen takia sille altistutaan paljon monissa rakennustöissä. Kvartsipöly on myös syöpää aiheuttava altiste. Altistus kvartsipölylle ja/tai 5

7 silikoosi voi johtaa keuhkosyöpään ja munuaissairauteen sekä olla laukaisevana tekijänä eräissä reumaattisissa sairauksissa. Kvartsipölyaltistumista ei kuitenkaan toistaiseksi Suomessa rekisteröidä ASA-rekisteriin (ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden rekisteri). (htp:// MUUT HAITALLISET VAARATEKIJÄT 1. Melu Silloin, kun melutaso ylittää 85 desibeliä, pitää käyttää kuulosuojaimia. Kun kuulon kerran menettää, niin sitä ei saa enää takaisin. Melutaso ylittyy esim. piikatessa, iskuporalla poratessa ja katkaisulaikalla katkaistaessa. Omasta mielestäni työntekijät suojaavat kuulonsa meluavissa töissä aika hyvin. Melkeinpä voisi sanoa, että ammatilaiset käyttävät kuulosuojaimia. Ne jotka, eivät käytä, eivät vaan välitä. Tai sitten kuulosuojaimet ovat jääneet jonnekin. 2. Eristevillat Uutta villaa asennettaessa tai purettaessa vanhaa villoitusta irtoaa siitä pölyä ja kuituja, jotka voivat aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ennen käytettiin seinien ja kattojen eristämiseen lasivillaa, niin sanottua karhuntaljaa. Sitä voi esiintyä esim. vanhan saunan seinä ja kattorakenteissa. Purettaessa tuollaista vanhaa lasivillaa lähtee siitä todella pahasti henkeä ja ihoa arsyttävää pölyä. Purettaessa kannattaa käyttää hanskoja ja alipaineistettua hengityssuojainta. MUUT PÖLYT 1. Homehtuneet rakenteet Homehtuneiden rakenteiden purkutöissä voi altistua esim.mikrobeille, joita esiintynee kosteusvaurioisissa taloissa ja märkätilossa. Homehtuneiden rakenteiden purku täytyy aina tehdä asbestipurkutyönä. 2. Laasteista ja tasoitteista lähtevä pöly Erillaisten laastien sekoittamisesta lähtee pölyä joka käy hengitykseen ja se on todella yleinen ongelma. Monesti työmaalla voi olla vähän vaikeaa yrittää järjestää alipaineistusta sen paikan yläpuolelle, jossa laasteja sekoitellaan. 6

8 TYÖTAPATURMAT 1. Putoamisvaara Linjasaneeraustyömaalla on kerrosten välillä isoja putkiläpivientejä. Myös pihalla ja kellarissa voi olla viemäriputkille tehtyjä kaivantoja, joihin voi pudota. Kaikki isommat aukot ja kaivannot lattiassa peitetään esim. vanerilla. Silti joku voi siirtää suojausta aukon päältä, eikä muista laittaa sitä takaisin. Katuliitosta tehtäessä voi pihalla olla iso kaivanto jonne voi pudota, jos ei ole tehty,kunnon kaiteita ja kulkusiltoja. 2. Päällekkäisissä kerroksissa työskentely Päällekkäisissä kerroksissa työskenneltäessä voi alhaalla olevan päähän tippua esim.kiven palasia auki olevasta putkiläpiviennistä. Juuri tämän seikan vuoksi päällekkäisissä kerroksissa tapahtuvaa samanaikaista työskentelyä pyritään vältäämään, ainakin silloin kun läpiviennit ovat vielä auki. 3. Tulityöt Työmaalla käytetyt kaasupullot ja katkaisulaikka voivat aiheuttaa tulipalon tai henkilökohtaisen työtapaturman, kuten silmävamman katkaisulaikan kipinästä. Linjasaneeraustyömaalla yleensä pukimiehet tekevät tulitöitä koko työmaan ajan. Muitten ammattiryhmien tulitöiden tekeminen on yleensä vähäisempää. Putkimiesten yleisimmät ja vaarallisimmat tulityöt on hitsipillillä kupariputkien yhteen liittäminen ja katkaisulaikalla valurautaputkien katkaisu. Kaasupullot täytyy aina säilyttää niille tarkoitetussa ja merkityssä paikassa. Tulitöiden tekemiseen tarvitaan aina tulityölupa ja voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan voi kirjoittaa esim. työmaan vastaava mestari. 4. Sähköiskut Sähköiskun voi saada rikkinäisestä sähkötyökalusta, viallisesta sähkökeskuksesta tai roikasta. Rikkinäisiin sähköroikkiin ja keskuksiin törmää aina silloin tällöin. Semmoinen kun tulee vastaan, tai jokin muu rikkinäinen sähkötyökalu, niin täytyy ne toimittaa heti huoltoon. Sähköiskun voi saada myös irrallaan olevasta johdon päästä. Esim. jos on vaikka purettu jotain, jossa on ollut virrat kytkettynä, eikä siitä ole jostain syystä poistettu jännitettä tai muuten sen päätä ei ole tulpattu huolellisesti. 5. Laastit, maalit ja tasoitteet 7

9 Laastit ovat yleensä emäksisiä ja ne arsyttävät ihoa. Jos laasteja esim. rappauslaasti käsittelee paljain käsin, niin se alkaa kuivattaa ihoa käsissä. Silmät on myös hyvä suojata suojalaseilla laastin roiskeilta. Ainakin rappaustöissä laastia voi roiskahtaa helposti silmille. Suoraan betoniasemalta tulevan valmiin betonin käsittelyssä ovat kumilla päällystetyt valuhanskat pakolliset käyttää, koska siinä esim. lattiamassassa on käytetty jotain sellaisia lisäaineita jotka ovat todella pahasti ihoa arsyttäviä. 6. Sähkövinssi Sähkövinssi on yleensä asenettu parvekkeelle. Vinssiä käytetään yleensä laastien ja kylpyhuoneessa käytettävien laatojen nostoon. 7. Timanttiporaus Linjasaneeraustyömaalla tehdään aika paljon putkia varten reikiä betoniseiniin ja lattioihin. Reiät porataan "timanttiporalla". Reikien koko vaihtelee 50mm-200 mm välillä. Timanttiporauksesta lähtee kova meteli. Porarin ja muitten lähellä työskentelevien on hyvä käyttää kuulosuojaimia. Lattiaan porattaessa porauspaikan läpimenokohta reiän kohdalla täytyy eristää/suojata muilta, koska porattava betonipala voi tippua päähän. 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen TYÖTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Työturvallisuuden parantaminen lähtee osaksi meistä itsestä ja osaksi työnantajan toimista. Työnantajan täytyy antaa riittävä perehdytys työhön, ja henkilökohtaiset suojaimet tehtävää työtä varten. Sekä järjestää työ olot sellaisiksi että, työt voidaan tehdä turvallisesti. Myös jokaisen työntekijän tulee noudattaa annettuja työturvallisuusmääräyksiä, ja käyttää annetuja henkilökohtaisia suojaimia. Monesti tehokas tapa ehkäistä työtapaturma on puhua lähellä piti tilanteista, vaikka kahvipaussilla. Silloin muutkin saavat tietää vaarallisesta asiasta tai esineestä ja voivat ottaa vaaratilanteesta opikseen tai yrittää korjata sen. Suojainten käyttö - purkutöissä tarvitaan lisäksi hengityksensuojaimet(pitkäkestoisessa työssä puhallinsuojain, jossa suodatin P2 tai P3 8

10 - Myös muut työkohteessa työskentelevät tarvitsevat suojaimia. - Silmäsuojainten käytto on suositeltavaa laikkaleikkauksessa ja työvaiheissa jossa voi silmään mennä jotain. Kuten esim. kannakkeita kattoon poratessa. Jätehuolto - Jäte raivataan heti purun jälkeen pois työmaalta. - Kerroksista pölyävä purkujäte pudotetaan esimerkiksi tiiviitä putkistoja pitkin suoraan suojattuun säiliöön tms. - Purkutiloja siivotaan päivittäin myös työn kestäessä jätteestä ja pölystä. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/rakennusterveys/turvapakki/kivi-+ja+tiilip%c3%b6ly.htm) Asbestia ja kreosoottia sisältävät jätteet on pakattu säkkeihin. Asbesti ja kreosootti Kaikki purkutyöt, joissa esiintyy asbestia tai kreosoottia, täytyy tehdä asbestipurkutyönä. Yleensä ongelmana on se, että asbesti ja kivihiilipikeä sisältävien aineiden rakenteiden kartoitus on puutteellinen. Työ keretään aloittaa ennen kuin tajutaan, että työ olisi pitänyt tehdä asbestipurkutyönä. Purkutyön edetessä voi löytyä vielä paikkoja, jossa on asbestia tai kreosootia. Silloin olisi tärkeää, että purkutyötä tekevä ymmärtäisi keskeyttää työn siksi aikaa, kun vaaralliset materiaalit on on poistettu. Melu Meluavilla töillä tarkoitetaan töitä, joissa melutaso ylittää 85 desibeliä. Tällaisissa töissä on käytettävä kuulosuojaimia. 9

11 Eristevillat ja muu pöly Eristevilloja asentaessa tai purkaessa on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Vanhoja rakenteita purkaessa tai piikatessa on käytettävä hengityssuojasuojaimia, ja mielellään sellaisia hengityssuojaimia, joissa on tuuletettu maski. Sähkövinssi Sähkövinssin nostoalue täytyy aidata ja tarvittaessa rakentaa katos kulkuväylälle, niin ettei kukaan vahingossa kävele nostettavan taakan alle. Kypärän käyttö Kypärän käyttö on tullut pakolliseksi, vaikka käytännössä eteen tulee työtilanteita, joissa sen käyttö voi olla hankalaa, mutta erityisesti päällekkäisissä kerroksissa työskennellessä on hyvä käyttää kypärää. Tulityöt Tulitöitä tekevällä täytyy olla voimassa oleva tulityökortti ja lupa. Suojalaseja on käytettävä esim.katkaisulaikalla työskenneltäessä. Sähköisku Rikkinäiset sähkökeskukset ja roikat pitää poistaa käytöstä. Laastit, maalit ja tasoitteet Laasteja ja tasoitteita sekoittaessa on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Laastien sekoittamiseen poravispilällä tai betonimyllyllä olisi hyvä järjestää oma paikka. Jossa olisi kohdistettu alipaineistus. Laasteja sekoittaessa tulevan pölyn vähentämiseen. Jotkut maalit voivat myös kärytä niin pahasti että on hyvä käyttää hengitysduojaimia. Kivi ja tiilipöly Työvaiheet joissa tulee kovasti pölyä kuten betonia piikatessa tai roiloja ajettaessa. Niin se paikka missä pölyävä työ tehdään täytyy osastoida/eristää muista tiloista esim.muovisella suojaseinillä. 10

12 Osastoituun pölyävään tilaan täytyy myös järjestää riittävä alipaineistus, joka imee pölyn pois. Pölyn kuriin saamiseksi on myös kehitetty erilaisia piikkaus-, roilo- ja hiomakoneita, joihin saa imurin kytkettyä kiinni. Nykyään on putkilinjasaneeraustyömailla, jotka tehdään perinteisellä menetelmällä, menty siihen, että kylpyhuoneen kaikki purkutyöt tehdään asbestipurkutyönä. Silloin pölyille ei tarvitse muiden työntekijöiden ja asukkaiden altistua niin paljon., Kylpyhuone on osastoitu (eristetty) asbestinpurkua varten. 5. Loppuyhteenveto Työturvallisuus on yksi tärkeä osa onnistuneen putki- tai linjasaneerausremontin läpi viemiseen. Silloin kun työt on aikataulutettu järkevästi ja työturvallisuus on otettu huomioon, ovat molemmat asiat yhdessä vaikuttamassa positiivisesti työssä jaksamiseen ja töiden sujuvuuteen. Yksi syy, miksi työturvallisuus ei aina toteudu työntekijä tasolla, voi olla urakoiden ketjutus, kielimuuri tai työn teettäminen vuokratyövoimalla. Urakointiketjun loppupään tekijöillä on urakkahinta jo niin huono, ettei työturvallisuuteen välttämättä haluta enään panostaa. 11

13 Vuokramiesten kohdalla taas ei aina tunnu siltä, että kuuluisi työmaan kalustoon ja siksi oma taikka muden työturvallisuus ei välttämättä tunnu niin tärkeältä. Ulkomaalaisten kanssa työskennellessä voi olla taas niin, ettei oikein ole yhteistä kieltä jolla kommunikoidaan. Tärkeää olisi myös, jo työmaan alkuvaiheessa, tehdä työpaikasta sellainen, jossa on hyvä työskennellä. Jos työmaa lähtee jo alkumetreillä menemään siihen, ettei työturvallisuudesta välitetä, niin on todella vaikeaa kääntää sitä takaisin oikeille raiteille myöhemmin. 12

14 Lähteet

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

LVIS saneeraus 9/2008 9/2009

LVIS saneeraus 9/2008 9/2009 LVIS saneeraus 9/2008 9/2009 As. Oy Liusketie 6 As. Oy Liusketie 6 Rakennusvuosi 1962 1963, HAKA 124 asuntoa 18 rappua, L muotoinen 3 4 kerrosta Tehtävät työt: Asbestisaneeraus, vesijohtojen ja viemäriputkien

Lisätiedot

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 Lähtötilanne STM Työturvallisuuslainsäädäntöä valmisteleva neuvottelukunta TTN alle perustetaan asbestityöryhmä Nykyinen päätös asbestityöstä / asbestipurkutyöstä

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus!

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Johdanto Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei vielä ole, jokaisella työmaalla on toimitaan oman pään

Lisätiedot

Työmaapalvelut. Timanttiporaus Vaijerisahaus Roilot. Hionnat Jyrsinnät Betonin purku. Brokk-työt Konetyöt

Työmaapalvelut. Timanttiporaus Vaijerisahaus Roilot. Hionnat Jyrsinnät Betonin purku. Brokk-työt Konetyöt Työmaapalvelut Timanttiporaus Vaijerisahaus Roilot Hionnat Jyrsinnät Betonin purku Brokk-työt Konetyöt Käy katsomassa hinnat ja lisätiedot - www.gles.fi SOITA JA KYSY Toimimme pääkaupunkiseudulla sekä

Lisätiedot

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei on rakentamisen innovatiivinen työmaapalveluiden toimittaja sekä konevuokrauksiin erikoistunut yritys. Tavoitteemme on olla edullinen ja laadukas kaikin puolin. Päätuotteemme ovat Timanttiporaus, Kuivaus,

Lisätiedot

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta. I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät

Lisätiedot

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA 25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ!

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLinerin terveiset NewLiner on jätevesiputkien saneeraukseen erikoistunut yritys. Toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut, ammattilaisista ja erikoisosaajista

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 13.2.2015 Sivu 1/7 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Jukka Heinoo, pääsuunnittelija Helsingin kaupungin rakennusvirasto jukka.heinoo@hkr.hel.fi 566 Korjausrakentamisen lisääntyessä myös purkutöiden aiheuttamat pölyongelmat

Lisätiedot

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Isännöitsijä Juhani Lappalainen

Isännöitsijä Juhani Lappalainen REMONTOINTIOHJE Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella voidaan

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI PUTKIREMONTIN SUUNNITELMIEN ESITTELY Palvelukeskus Sofia 26.11.2013 26.11.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 SUUNNITELMISTA Suunnitelmat ovat valmistumassa ja tarjouspyyntökierrosta

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Pölyntorjuntaratkaisut. rakennustyömaille. XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso

Pölyntorjuntaratkaisut. rakennustyömaille. XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso Pölyntorjuntaratkaisut rakennustyömaille XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso 15.10.2011 / Rakennuskonepäivät 2011 / Sami Metso 2011 Ramirent 2 Pöly on haitallista

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Työturvallisuusasiakirja P14142 21.5.2012 FCG Finnish

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

Kvartsipöly on kivipölyä, jota muodostuu mm. betonin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten

Kvartsipöly on kivipölyä, jota muodostuu mm. betonin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten 2012 Kvartsipöly Kvartsipöly n kivipölyä, jta mudstuu mm. betnin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten piikkaus, himinen, punsten katkaisu jne. Pöly sisältää eri kkisia hiukkasia: mitä pienempiä hiukkaset

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖIDEN TOIMIALAT Consti Yhtiöt Toimitilat Asuintalot Consti Talotekniikka Oy PKS Muu Suomi Consti

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN TARKOITUS... 3 0.2 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET... 3 0.3 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSIÄ...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot