1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu"

Transkriptio

1 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet

2 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies ja valmistuin ammattiin ammattikoulusta vuonna Tähän astisen urani aikana olen työskennellyt niin uudis- kuin vanhan rakennuksen saneeraustyömailla. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana olen ollut pääsääntöisesti saneerauskohteissa, ja niistä työmaista suurin osa on ollut putkilinjasaneerauksia. Yrityksessä jossa työskentelen, olen ollut luottamusmiehenä jo monta vuotta peräkkäin. Luottamusmiehenä ja etumiehenä olen toiminut linjasaneeraustyömalla. Olen huomannut että oikeat työtavat, työturvallisuus ja riskienhallinta auttavat jaksamaan töissä käymistä ja edistävät työkyvyn ylläpitämistä. Työssäni saneerauskohteissa tulee välillä vastaan työturvallisuuteen liittyviä ongelmia jotka johtuvat puutteellisesta kartoituksesta, välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä. Tämän tutkielman tarkoitus on, että jokainen voisi puuttua ja vaikuttaa omalla tekemisellään työtapoihin sekä pitkäaikaiseen altistumiseen liittyvien aineiden kuten asbesti ja kreosooti kartoittamiseen työmaalla. Väärin tehty purkutyö voi altistaa syöpää aiheuttaville aineille. Muut työntekijät sekä asunnoissa asuvat asukkaat. Saneeraustyö on tärkeä ja iso osa nykyaikaista rakentamista. Mahdollisesti tulossa olevan rakennusalan taantuman seurauksena sen suhteellisen osuuden kaikesta rakennusalan työstä voi odottaa jopa nousevan. Saneeraustyön laajuudesta kertoo esim. seuraava lainaus: "Suomen asuntokanta on yhteensä noin asuntoa: putkiremontti tehdään vuosittain noin asuntoon. Asuintalolle tehdään putkiremontti Suomessa vuoden välein vesi- ja viemäriputkistoihin. Lämmitysverkosto (esimerkiksi vesikiertoinen patterilämmitysverkosto) kestää yleensä selvästi pidempään luvun taloissa ilmeni tarvetta putkistokorjauksiin jo 2000-luvun alussa. Tämä johtuu 1970-luvun nopean rakentamisen huonosta laadusta."(http://fi.wikipedia.org/ wiki/putkiremontti) Saneeraustöissä tehdään usein laajoja korjaus- ja parannustoimenpiteitä: "Putkiremonttiin liittyy usein kylpyhuoneiden vesieristyksen, laatoituksen ja kalusteiden uusiminen, toisinaan myös rakennuksen lämmitysvesiputkien ja lämpöpattereiden korjaus tai uusiminen. Putkiremontin yhteydessä yleensä myös kannattaa uusia esimerkiksi talon sähkö- ja tietoliikennejohdotukset tai ilmastointia, koska rakenteet avataan joka tapauksessa. Taloyhtiöt ovat aina korjauskohteina yksilöllisiä."(http://fi.wikipedia.org/wiki/putkiremontti) 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Yleensä työ aloitetaan suojaus- ja asbestin purkutöillä, jo sen takia että muut työ vaiheet voidaan suorittaa turvallisesti. Niin ettei kenenkään tarvitse altistua asbetille. Asbestia voi yleensä esiintyä putkilinjoissa, laatoissa ja lattia tasoitteissa. 1

3 Purkutyössä yksi tärkeimpiä asioita on estää pölyn leviäminen huoneistoon ja porraskäytävään. Jos työtä tehdään talossa, jossa on osa asukkaista paikan päällä, niin yleinen siisteys on myös tärkeää. Asbestipurun jälkeen alkaa varsinainen purkutyö. Purkuporukka aukaisee putkikotelot sekä kerrostenläpiviennit ja piikkaa lattioista ja seinistä putket esille. Nykyään kylpyhuoneen purkuun liittyvä purkutyö tehdään monesti asbestipurkutyönä. Ammattimiesten tekemänä purkutyö tulee tehtyä oikein, eikä kenenkään muunkaan tarvitse altistua vaarallisille aineille. Sitten seuraavaksi putkimiehet nostavat uudet putkilinjat ylös, ja tekevät viemäri- ja vesiputkilla hajotukset, jonka jälkeen rakennusporukka valaa lattiat, oikaisevat seinät laatoitus kuntoon. Ja tekee vedeneristykset sekä laatoitustyöt. Lopuksi putkimiehet vielä asentavat uudet vesikalusteet ja timpurit ja maalarit tekevät loput viimeistelytyöt. Perinteisellä tavalla putkiremonttia tehtäessä remontti etenee pysty putkilinja kerrallaan. Normaali kerrostalon linjassa on noin 4-10 asuntoa. Linjat lähtevät työn alle yleensä kahden viikon välein. Työt linjassa voivat kestää 8-12 viikkoa. Vedet ovat yleensä poikki linjasta aina niin kauan kun työt kestää. 2. Riskien luokittelu Riskin hallinta ja arviointi putkilinjasaneeraustyömaalla on tärkeä osa työmaan työturvallisuutta ja uuden työntekijän perehdyttämistä. Purkutöissä ja rakennustöissä vastaan tulee vaarallisia aineita ja työmenetelmiä. Yleisimmät riskitekijät voidaan luokitella esim. seuraavasti: Pitkäaikaiseen altistumiseen liittyvät: - asbesti 2

4 Putket on eristetty asbestia sisältävällä pahvieristeellä. - kreosootti - piikkauksesta aiheutuva kivipoly - melu - eristevillat - muut pölyt Valittömän tapaturma- ym. vaaran mahdollisesti aiheuttavat: - putoamisvaara - sähkövinssi (nosturi) - päälekkäisissä kerroksissa työskentely - tulityöt - sähköisku - laastit, maalit ja tasoitteet - timanttiporaus, Työmaan puutteellinen siivous ja järjestys voivat olla työmaalla työturvallisuusriski. Jos porraskäytäville ja rappuun on jätetty tavaroita lojumaan, on työmaalla liikkuminen ja työskentely vaikeaa,ja vaarallista. 3

5 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu KEMIAALISET VAARATEKIJÄT 1. Asbesti "Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa." (http://fi.wikipedia.org/wiki/asbesti, ) Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa luvuilla. Tällä hetkellä asbestin käyttö on Suomessa on kokonaan kielletty. Asbesti on terveydelle erittäin vaarallinen aine, joka oka voi aiheuttaa syöpää ja erillaisia keuhkosairauksia. Asbestille altistuneen tupakoitsijan riski sairastua keuhkosyöpään on jopa satakertainen. Asbestin purkutyö luvanvaraista. Lainsäädäntö edellyttää mm. seuraavia asioita purkutöitä tehtäessä: "Ennen vuotta 1988 rakennetussa rakennuksessa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille. Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet."(http://fi.wikipedia.org/wiki/asbesti, ) Asbestipurkua tekevän työntekijän on täytynyt suorittaa luvat asbestipurkutyötä varten. Yleensä tila jossa asbestipurkutyö tehdään,alipaineistetaan asbestipurkuun soveltuvilla alipaineistajilla. Sekä eristetään muusta alueesta esim. muoviseinillä. Purkajilla täytyy olla työhön soveltuva suojapuku ja hengityssuojain (suodatin P3). Joskus on myös mahdollista esim.asbestia sisältävät,putkieristeet purkaa niin sanottuna "pussipurkuna". Silloin ei tarvita suojaseiniä eikä alipaineistuksia. Asbestipurusta tuleva asbestijäte on ongelmajätettä. Joka täytyy erotella muusta rakennusjätteestä, pussittamalla se niihin tarkoitetuihin säkkeihin. Ja toimittaa ongelmajätelaitokselle. Jokaisessa putkilinjasaneerauksessa, jossa olen ollut mukana, on törmätty asbestiin. Yleensä ne paikat, jossa sitä esiintyy, tiedetään jo etukäteen työmaasta tehdyn asbestikartoituksen ansiosta. Aina joskus kuitenkin käy niin, että siihen törmätään vähän vahingossa. Silloin asbestia sisältävä materiaali täytyy tunnistaa, työ pysäyttää ja alkaa tutkia, onko kyseessä asbesti. Jos on, työt jatkuvat asbestipurkutyönä. 4

6 Asbestinpurkutyö voidaan suorittaa joko hyvin tai vähän huonosti. Hyvin suoritettun työn jälkeen työalue on siisti ja käsitelty niin, ettei muiden tarvitse altistua asbestihiukkasille.yleensä työ on tehty hyvin. Ainakin niissä kohteissa joissa olen ollut mukana. Työmaan valvonta voi silti vaikuttaa oleellisesti työn laatuun. 2. Kreosootti eli kivihiilipiki "Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa. Kun vanhoja rakenteita puretaan, työntekijät altistuvat pölylle, jossa on kivihiilitervaa. Jäte on ongelmajätettä." (http:// Kreosoottiin törmätään vanhojen kerrostalojen putkiremonteissa todella useasti. Kreosootti huomataan yleensä pistävän hajun ja mustan pikikerroksen takia. Kokeneet purkumiehet kyllä tunnistavat kreosootin heti, kun siihen törmäävät. Pääurakoitsijan kuuluu tehdä asbestikartoitus ennen töiden aloittamista,. Siinä pitäisi näkyä, onko rakenteissa kreosoottia. Rakenteet joissa on kreosoottia (tyypillisesti betonilattian alapuoliset rakenteet), täytyy purkaa asbestityönä., 3. Kivi-, kvartsi- ja tiilipöly "Kivi- ja tiilipölyä esiintyy rakennuksilla sekä saneeraustyömailla että uudisrakentamisessa. Kivija tiili- ym. rakennuspölylle altistutaan erittäin voimakkaasti rakennusten purkuvaiheessa, jos purut tehdään piikkaamalla, lekalla tai sahalla.pölyn haitallisuuteen vaikuttaa paljon kvartsipitoisuus, joka tulisi ottaa huomioon suurien pölyä muodostavien työkokonaisuuksien suunnittelussa. Suositeltavia työmenetelmiä ovat mm. timanttileikkaus ja murtaminen. " (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ Rakennusterveys/Turvapakki/Kivi-+ja+tiilip%C3%B6ly.htm) Aina kun tehdään putkiremonttia, niin siellä piikataan betonia tai tiiltä, josta tulee kivipölyä. Kivipölyn aiheuttamista riskeistä ei välttämättä aina tiedetä. Monesti kivipölyn vaaroja vähätellään. Sitä ei pidetä niinkään vaarallisena kuin esim. asbestia. Nykymääräysten mukaan työvaiheet, joista tulee kivi- tai tiilipölyä, täytyy osastoida erilleen muista tiloista. Käytännössä se tarkoittaa,että pölyävä työvaihe täytyy eristää muista tiloista esim. muovisella suojaseinällä. Tilaan, jossa työ tehdään, täytyy järjestää riittävä alipaineistus. "Kvartsipöly voi aiheuttaa pitkäkestoisessa voimakkaassa altistuksessa pölykeuhkosairauden, silikoosin. Monet kivilaadut sisältävät kvartsia, ja sen takia sille altistutaan paljon monissa rakennustöissä. Kvartsipöly on myös syöpää aiheuttava altiste. Altistus kvartsipölylle ja/tai 5

7 silikoosi voi johtaa keuhkosyöpään ja munuaissairauteen sekä olla laukaisevana tekijänä eräissä reumaattisissa sairauksissa. Kvartsipölyaltistumista ei kuitenkaan toistaiseksi Suomessa rekisteröidä ASA-rekisteriin (ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden rekisteri). (htp:// MUUT HAITALLISET VAARATEKIJÄT 1. Melu Silloin, kun melutaso ylittää 85 desibeliä, pitää käyttää kuulosuojaimia. Kun kuulon kerran menettää, niin sitä ei saa enää takaisin. Melutaso ylittyy esim. piikatessa, iskuporalla poratessa ja katkaisulaikalla katkaistaessa. Omasta mielestäni työntekijät suojaavat kuulonsa meluavissa töissä aika hyvin. Melkeinpä voisi sanoa, että ammatilaiset käyttävät kuulosuojaimia. Ne jotka, eivät käytä, eivät vaan välitä. Tai sitten kuulosuojaimet ovat jääneet jonnekin. 2. Eristevillat Uutta villaa asennettaessa tai purettaessa vanhaa villoitusta irtoaa siitä pölyä ja kuituja, jotka voivat aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ennen käytettiin seinien ja kattojen eristämiseen lasivillaa, niin sanottua karhuntaljaa. Sitä voi esiintyä esim. vanhan saunan seinä ja kattorakenteissa. Purettaessa tuollaista vanhaa lasivillaa lähtee siitä todella pahasti henkeä ja ihoa arsyttävää pölyä. Purettaessa kannattaa käyttää hanskoja ja alipaineistettua hengityssuojainta. MUUT PÖLYT 1. Homehtuneet rakenteet Homehtuneiden rakenteiden purkutöissä voi altistua esim.mikrobeille, joita esiintynee kosteusvaurioisissa taloissa ja märkätilossa. Homehtuneiden rakenteiden purku täytyy aina tehdä asbestipurkutyönä. 2. Laasteista ja tasoitteista lähtevä pöly Erillaisten laastien sekoittamisesta lähtee pölyä joka käy hengitykseen ja se on todella yleinen ongelma. Monesti työmaalla voi olla vähän vaikeaa yrittää järjestää alipaineistusta sen paikan yläpuolelle, jossa laasteja sekoitellaan. 6

8 TYÖTAPATURMAT 1. Putoamisvaara Linjasaneeraustyömaalla on kerrosten välillä isoja putkiläpivientejä. Myös pihalla ja kellarissa voi olla viemäriputkille tehtyjä kaivantoja, joihin voi pudota. Kaikki isommat aukot ja kaivannot lattiassa peitetään esim. vanerilla. Silti joku voi siirtää suojausta aukon päältä, eikä muista laittaa sitä takaisin. Katuliitosta tehtäessä voi pihalla olla iso kaivanto jonne voi pudota, jos ei ole tehty,kunnon kaiteita ja kulkusiltoja. 2. Päällekkäisissä kerroksissa työskentely Päällekkäisissä kerroksissa työskenneltäessä voi alhaalla olevan päähän tippua esim.kiven palasia auki olevasta putkiläpiviennistä. Juuri tämän seikan vuoksi päällekkäisissä kerroksissa tapahtuvaa samanaikaista työskentelyä pyritään vältäämään, ainakin silloin kun läpiviennit ovat vielä auki. 3. Tulityöt Työmaalla käytetyt kaasupullot ja katkaisulaikka voivat aiheuttaa tulipalon tai henkilökohtaisen työtapaturman, kuten silmävamman katkaisulaikan kipinästä. Linjasaneeraustyömaalla yleensä pukimiehet tekevät tulitöitä koko työmaan ajan. Muitten ammattiryhmien tulitöiden tekeminen on yleensä vähäisempää. Putkimiesten yleisimmät ja vaarallisimmat tulityöt on hitsipillillä kupariputkien yhteen liittäminen ja katkaisulaikalla valurautaputkien katkaisu. Kaasupullot täytyy aina säilyttää niille tarkoitetussa ja merkityssä paikassa. Tulitöiden tekemiseen tarvitaan aina tulityölupa ja voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan voi kirjoittaa esim. työmaan vastaava mestari. 4. Sähköiskut Sähköiskun voi saada rikkinäisestä sähkötyökalusta, viallisesta sähkökeskuksesta tai roikasta. Rikkinäisiin sähköroikkiin ja keskuksiin törmää aina silloin tällöin. Semmoinen kun tulee vastaan, tai jokin muu rikkinäinen sähkötyökalu, niin täytyy ne toimittaa heti huoltoon. Sähköiskun voi saada myös irrallaan olevasta johdon päästä. Esim. jos on vaikka purettu jotain, jossa on ollut virrat kytkettynä, eikä siitä ole jostain syystä poistettu jännitettä tai muuten sen päätä ei ole tulpattu huolellisesti. 5. Laastit, maalit ja tasoitteet 7

9 Laastit ovat yleensä emäksisiä ja ne arsyttävät ihoa. Jos laasteja esim. rappauslaasti käsittelee paljain käsin, niin se alkaa kuivattaa ihoa käsissä. Silmät on myös hyvä suojata suojalaseilla laastin roiskeilta. Ainakin rappaustöissä laastia voi roiskahtaa helposti silmille. Suoraan betoniasemalta tulevan valmiin betonin käsittelyssä ovat kumilla päällystetyt valuhanskat pakolliset käyttää, koska siinä esim. lattiamassassa on käytetty jotain sellaisia lisäaineita jotka ovat todella pahasti ihoa arsyttäviä. 6. Sähkövinssi Sähkövinssi on yleensä asenettu parvekkeelle. Vinssiä käytetään yleensä laastien ja kylpyhuoneessa käytettävien laatojen nostoon. 7. Timanttiporaus Linjasaneeraustyömaalla tehdään aika paljon putkia varten reikiä betoniseiniin ja lattioihin. Reiät porataan "timanttiporalla". Reikien koko vaihtelee 50mm-200 mm välillä. Timanttiporauksesta lähtee kova meteli. Porarin ja muitten lähellä työskentelevien on hyvä käyttää kuulosuojaimia. Lattiaan porattaessa porauspaikan läpimenokohta reiän kohdalla täytyy eristää/suojata muilta, koska porattava betonipala voi tippua päähän. 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen TYÖTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Työturvallisuuden parantaminen lähtee osaksi meistä itsestä ja osaksi työnantajan toimista. Työnantajan täytyy antaa riittävä perehdytys työhön, ja henkilökohtaiset suojaimet tehtävää työtä varten. Sekä järjestää työ olot sellaisiksi että, työt voidaan tehdä turvallisesti. Myös jokaisen työntekijän tulee noudattaa annettuja työturvallisuusmääräyksiä, ja käyttää annetuja henkilökohtaisia suojaimia. Monesti tehokas tapa ehkäistä työtapaturma on puhua lähellä piti tilanteista, vaikka kahvipaussilla. Silloin muutkin saavat tietää vaarallisesta asiasta tai esineestä ja voivat ottaa vaaratilanteesta opikseen tai yrittää korjata sen. Suojainten käyttö - purkutöissä tarvitaan lisäksi hengityksensuojaimet(pitkäkestoisessa työssä puhallinsuojain, jossa suodatin P2 tai P3 8

10 - Myös muut työkohteessa työskentelevät tarvitsevat suojaimia. - Silmäsuojainten käytto on suositeltavaa laikkaleikkauksessa ja työvaiheissa jossa voi silmään mennä jotain. Kuten esim. kannakkeita kattoon poratessa. Jätehuolto - Jäte raivataan heti purun jälkeen pois työmaalta. - Kerroksista pölyävä purkujäte pudotetaan esimerkiksi tiiviitä putkistoja pitkin suoraan suojattuun säiliöön tms. - Purkutiloja siivotaan päivittäin myös työn kestäessä jätteestä ja pölystä. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/rakennusterveys/turvapakki/kivi-+ja+tiilip%c3%b6ly.htm) Asbestia ja kreosoottia sisältävät jätteet on pakattu säkkeihin. Asbesti ja kreosootti Kaikki purkutyöt, joissa esiintyy asbestia tai kreosoottia, täytyy tehdä asbestipurkutyönä. Yleensä ongelmana on se, että asbesti ja kivihiilipikeä sisältävien aineiden rakenteiden kartoitus on puutteellinen. Työ keretään aloittaa ennen kuin tajutaan, että työ olisi pitänyt tehdä asbestipurkutyönä. Purkutyön edetessä voi löytyä vielä paikkoja, jossa on asbestia tai kreosootia. Silloin olisi tärkeää, että purkutyötä tekevä ymmärtäisi keskeyttää työn siksi aikaa, kun vaaralliset materiaalit on on poistettu. Melu Meluavilla töillä tarkoitetaan töitä, joissa melutaso ylittää 85 desibeliä. Tällaisissa töissä on käytettävä kuulosuojaimia. 9

11 Eristevillat ja muu pöly Eristevilloja asentaessa tai purkaessa on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Vanhoja rakenteita purkaessa tai piikatessa on käytettävä hengityssuojasuojaimia, ja mielellään sellaisia hengityssuojaimia, joissa on tuuletettu maski. Sähkövinssi Sähkövinssin nostoalue täytyy aidata ja tarvittaessa rakentaa katos kulkuväylälle, niin ettei kukaan vahingossa kävele nostettavan taakan alle. Kypärän käyttö Kypärän käyttö on tullut pakolliseksi, vaikka käytännössä eteen tulee työtilanteita, joissa sen käyttö voi olla hankalaa, mutta erityisesti päällekkäisissä kerroksissa työskennellessä on hyvä käyttää kypärää. Tulityöt Tulitöitä tekevällä täytyy olla voimassa oleva tulityökortti ja lupa. Suojalaseja on käytettävä esim.katkaisulaikalla työskenneltäessä. Sähköisku Rikkinäiset sähkökeskukset ja roikat pitää poistaa käytöstä. Laastit, maalit ja tasoitteet Laasteja ja tasoitteita sekoittaessa on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Laastien sekoittamiseen poravispilällä tai betonimyllyllä olisi hyvä järjestää oma paikka. Jossa olisi kohdistettu alipaineistus. Laasteja sekoittaessa tulevan pölyn vähentämiseen. Jotkut maalit voivat myös kärytä niin pahasti että on hyvä käyttää hengitysduojaimia. Kivi ja tiilipöly Työvaiheet joissa tulee kovasti pölyä kuten betonia piikatessa tai roiloja ajettaessa. Niin se paikka missä pölyävä työ tehdään täytyy osastoida/eristää muista tiloista esim.muovisella suojaseinillä. 10

12 Osastoituun pölyävään tilaan täytyy myös järjestää riittävä alipaineistus, joka imee pölyn pois. Pölyn kuriin saamiseksi on myös kehitetty erilaisia piikkaus-, roilo- ja hiomakoneita, joihin saa imurin kytkettyä kiinni. Nykyään on putkilinjasaneeraustyömailla, jotka tehdään perinteisellä menetelmällä, menty siihen, että kylpyhuoneen kaikki purkutyöt tehdään asbestipurkutyönä. Silloin pölyille ei tarvitse muiden työntekijöiden ja asukkaiden altistua niin paljon., Kylpyhuone on osastoitu (eristetty) asbestinpurkua varten. 5. Loppuyhteenveto Työturvallisuus on yksi tärkeä osa onnistuneen putki- tai linjasaneerausremontin läpi viemiseen. Silloin kun työt on aikataulutettu järkevästi ja työturvallisuus on otettu huomioon, ovat molemmat asiat yhdessä vaikuttamassa positiivisesti työssä jaksamiseen ja töiden sujuvuuteen. Yksi syy, miksi työturvallisuus ei aina toteudu työntekijä tasolla, voi olla urakoiden ketjutus, kielimuuri tai työn teettäminen vuokratyövoimalla. Urakointiketjun loppupään tekijöillä on urakkahinta jo niin huono, ettei työturvallisuuteen välttämättä haluta enään panostaa. 11

13 Vuokramiesten kohdalla taas ei aina tunnu siltä, että kuuluisi työmaan kalustoon ja siksi oma taikka muden työturvallisuus ei välttämättä tunnu niin tärkeältä. Ulkomaalaisten kanssa työskennellessä voi olla taas niin, ettei oikein ole yhteistä kieltä jolla kommunikoidaan. Tärkeää olisi myös, jo työmaan alkuvaiheessa, tehdä työpaikasta sellainen, jossa on hyvä työskennellä. Jos työmaa lähtee jo alkumetreillä menemään siihen, ettei työturvallisuudesta välitetä, niin on todella vaikeaa kääntää sitä takaisin oikeille raiteille myöhemmin. 12

14 Lähteet

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos,

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta.

Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta. Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta. Ari Kammonen 10/2/2007 1 Ari Kammonen Rakennusmestari Noin 15v työmaiden johdossa Noin 8v ESRL:n

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Moduuli 4. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio

Moduuli 4. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Moduuli 4 Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Moduuli 4:ssä tarkastelemme seuraavia asioita: Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Työsuunnittelu Asbestityön menettelytavat Asbestialtistumisen raja-arvot

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Asunto osakeyhtiössä suoritettavat korjaus ja muutostyöt. Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Asunto osakeyhtiössä suoritettavat korjaus ja muutostyöt. Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Asunto osakeyhtiössä suoritettavat korjaus ja muutostyöt Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Yhteystiedot Joensuun seutu Etelä Suomi, pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

Joonas Hietava PURKUTYÖT LINJASANEERAUKSEN YHTEYDESSÄ 1970-LU- VUN KERROSTALOSSA

Joonas Hietava PURKUTYÖT LINJASANEERAUKSEN YHTEYDESSÄ 1970-LU- VUN KERROSTALOSSA Joonas Hietava PURKUTYÖT LINJASANEERAUKSEN YHTEYDESSÄ 1970-LU- VUN KERROSTALOSSA PURKUTYÖT LINJASANEERAUKSEN YHTEYDESSÄ 1970-LU- VUN KERROSTALOSSA Joonas Hietava Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennusalan työnjohdon

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Puhdasta ympäristön ehdoilla. Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti.

Puhdasta ympäristön ehdoilla. Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti. Puhdasta ympäristön ehdoilla Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti. Betonijäämistä eroon ilman happoja Me Soledolla valmistamme, kehitämme

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistus Kauppanimi JuHo Pohjatasoite JK JuHo Pintatasoite JH 1.2 Valmistajan,

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus Kevät 2017 TkT Jari Virta Asuntojen märkätilojen korjaus Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2016-2020 Kyllä-vastausten %-osuus 0 5 10 15 20 25 30 35 Piharakenteet, ml. salaojat Julkisivut Ikkunat ja ulko-ovet

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot