1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu"

Transkriptio

1 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet

2 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies ja valmistuin ammattiin ammattikoulusta vuonna Tähän astisen urani aikana olen työskennellyt niin uudis- kuin vanhan rakennuksen saneeraustyömailla. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana olen ollut pääsääntöisesti saneerauskohteissa, ja niistä työmaista suurin osa on ollut putkilinjasaneerauksia. Yrityksessä jossa työskentelen, olen ollut luottamusmiehenä jo monta vuotta peräkkäin. Luottamusmiehenä ja etumiehenä olen toiminut linjasaneeraustyömalla. Olen huomannut että oikeat työtavat, työturvallisuus ja riskienhallinta auttavat jaksamaan töissä käymistä ja edistävät työkyvyn ylläpitämistä. Työssäni saneerauskohteissa tulee välillä vastaan työturvallisuuteen liittyviä ongelmia jotka johtuvat puutteellisesta kartoituksesta, välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä. Tämän tutkielman tarkoitus on, että jokainen voisi puuttua ja vaikuttaa omalla tekemisellään työtapoihin sekä pitkäaikaiseen altistumiseen liittyvien aineiden kuten asbesti ja kreosooti kartoittamiseen työmaalla. Väärin tehty purkutyö voi altistaa syöpää aiheuttaville aineille. Muut työntekijät sekä asunnoissa asuvat asukkaat. Saneeraustyö on tärkeä ja iso osa nykyaikaista rakentamista. Mahdollisesti tulossa olevan rakennusalan taantuman seurauksena sen suhteellisen osuuden kaikesta rakennusalan työstä voi odottaa jopa nousevan. Saneeraustyön laajuudesta kertoo esim. seuraava lainaus: "Suomen asuntokanta on yhteensä noin asuntoa: putkiremontti tehdään vuosittain noin asuntoon. Asuintalolle tehdään putkiremontti Suomessa vuoden välein vesi- ja viemäriputkistoihin. Lämmitysverkosto (esimerkiksi vesikiertoinen patterilämmitysverkosto) kestää yleensä selvästi pidempään luvun taloissa ilmeni tarvetta putkistokorjauksiin jo 2000-luvun alussa. Tämä johtuu 1970-luvun nopean rakentamisen huonosta laadusta."(http://fi.wikipedia.org/ wiki/putkiremontti) Saneeraustöissä tehdään usein laajoja korjaus- ja parannustoimenpiteitä: "Putkiremonttiin liittyy usein kylpyhuoneiden vesieristyksen, laatoituksen ja kalusteiden uusiminen, toisinaan myös rakennuksen lämmitysvesiputkien ja lämpöpattereiden korjaus tai uusiminen. Putkiremontin yhteydessä yleensä myös kannattaa uusia esimerkiksi talon sähkö- ja tietoliikennejohdotukset tai ilmastointia, koska rakenteet avataan joka tapauksessa. Taloyhtiöt ovat aina korjauskohteina yksilöllisiä."(http://fi.wikipedia.org/wiki/putkiremontti) 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Yleensä työ aloitetaan suojaus- ja asbestin purkutöillä, jo sen takia että muut työ vaiheet voidaan suorittaa turvallisesti. Niin ettei kenenkään tarvitse altistua asbetille. Asbestia voi yleensä esiintyä putkilinjoissa, laatoissa ja lattia tasoitteissa. 1

3 Purkutyössä yksi tärkeimpiä asioita on estää pölyn leviäminen huoneistoon ja porraskäytävään. Jos työtä tehdään talossa, jossa on osa asukkaista paikan päällä, niin yleinen siisteys on myös tärkeää. Asbestipurun jälkeen alkaa varsinainen purkutyö. Purkuporukka aukaisee putkikotelot sekä kerrostenläpiviennit ja piikkaa lattioista ja seinistä putket esille. Nykyään kylpyhuoneen purkuun liittyvä purkutyö tehdään monesti asbestipurkutyönä. Ammattimiesten tekemänä purkutyö tulee tehtyä oikein, eikä kenenkään muunkaan tarvitse altistua vaarallisille aineille. Sitten seuraavaksi putkimiehet nostavat uudet putkilinjat ylös, ja tekevät viemäri- ja vesiputkilla hajotukset, jonka jälkeen rakennusporukka valaa lattiat, oikaisevat seinät laatoitus kuntoon. Ja tekee vedeneristykset sekä laatoitustyöt. Lopuksi putkimiehet vielä asentavat uudet vesikalusteet ja timpurit ja maalarit tekevät loput viimeistelytyöt. Perinteisellä tavalla putkiremonttia tehtäessä remontti etenee pysty putkilinja kerrallaan. Normaali kerrostalon linjassa on noin 4-10 asuntoa. Linjat lähtevät työn alle yleensä kahden viikon välein. Työt linjassa voivat kestää 8-12 viikkoa. Vedet ovat yleensä poikki linjasta aina niin kauan kun työt kestää. 2. Riskien luokittelu Riskin hallinta ja arviointi putkilinjasaneeraustyömaalla on tärkeä osa työmaan työturvallisuutta ja uuden työntekijän perehdyttämistä. Purkutöissä ja rakennustöissä vastaan tulee vaarallisia aineita ja työmenetelmiä. Yleisimmät riskitekijät voidaan luokitella esim. seuraavasti: Pitkäaikaiseen altistumiseen liittyvät: - asbesti 2

4 Putket on eristetty asbestia sisältävällä pahvieristeellä. - kreosootti - piikkauksesta aiheutuva kivipoly - melu - eristevillat - muut pölyt Valittömän tapaturma- ym. vaaran mahdollisesti aiheuttavat: - putoamisvaara - sähkövinssi (nosturi) - päälekkäisissä kerroksissa työskentely - tulityöt - sähköisku - laastit, maalit ja tasoitteet - timanttiporaus, Työmaan puutteellinen siivous ja järjestys voivat olla työmaalla työturvallisuusriski. Jos porraskäytäville ja rappuun on jätetty tavaroita lojumaan, on työmaalla liikkuminen ja työskentely vaikeaa,ja vaarallista. 3

5 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu KEMIAALISET VAARATEKIJÄT 1. Asbesti "Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa." (http://fi.wikipedia.org/wiki/asbesti, ) Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa luvuilla. Tällä hetkellä asbestin käyttö on Suomessa on kokonaan kielletty. Asbesti on terveydelle erittäin vaarallinen aine, joka oka voi aiheuttaa syöpää ja erillaisia keuhkosairauksia. Asbestille altistuneen tupakoitsijan riski sairastua keuhkosyöpään on jopa satakertainen. Asbestin purkutyö luvanvaraista. Lainsäädäntö edellyttää mm. seuraavia asioita purkutöitä tehtäessä: "Ennen vuotta 1988 rakennetussa rakennuksessa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille. Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet."(http://fi.wikipedia.org/wiki/asbesti, ) Asbestipurkua tekevän työntekijän on täytynyt suorittaa luvat asbestipurkutyötä varten. Yleensä tila jossa asbestipurkutyö tehdään,alipaineistetaan asbestipurkuun soveltuvilla alipaineistajilla. Sekä eristetään muusta alueesta esim. muoviseinillä. Purkajilla täytyy olla työhön soveltuva suojapuku ja hengityssuojain (suodatin P3). Joskus on myös mahdollista esim.asbestia sisältävät,putkieristeet purkaa niin sanottuna "pussipurkuna". Silloin ei tarvita suojaseiniä eikä alipaineistuksia. Asbestipurusta tuleva asbestijäte on ongelmajätettä. Joka täytyy erotella muusta rakennusjätteestä, pussittamalla se niihin tarkoitetuihin säkkeihin. Ja toimittaa ongelmajätelaitokselle. Jokaisessa putkilinjasaneerauksessa, jossa olen ollut mukana, on törmätty asbestiin. Yleensä ne paikat, jossa sitä esiintyy, tiedetään jo etukäteen työmaasta tehdyn asbestikartoituksen ansiosta. Aina joskus kuitenkin käy niin, että siihen törmätään vähän vahingossa. Silloin asbestia sisältävä materiaali täytyy tunnistaa, työ pysäyttää ja alkaa tutkia, onko kyseessä asbesti. Jos on, työt jatkuvat asbestipurkutyönä. 4

6 Asbestinpurkutyö voidaan suorittaa joko hyvin tai vähän huonosti. Hyvin suoritettun työn jälkeen työalue on siisti ja käsitelty niin, ettei muiden tarvitse altistua asbestihiukkasille.yleensä työ on tehty hyvin. Ainakin niissä kohteissa joissa olen ollut mukana. Työmaan valvonta voi silti vaikuttaa oleellisesti työn laatuun. 2. Kreosootti eli kivihiilipiki "Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa. Kun vanhoja rakenteita puretaan, työntekijät altistuvat pölylle, jossa on kivihiilitervaa. Jäte on ongelmajätettä." (http:// Kreosoottiin törmätään vanhojen kerrostalojen putkiremonteissa todella useasti. Kreosootti huomataan yleensä pistävän hajun ja mustan pikikerroksen takia. Kokeneet purkumiehet kyllä tunnistavat kreosootin heti, kun siihen törmäävät. Pääurakoitsijan kuuluu tehdä asbestikartoitus ennen töiden aloittamista,. Siinä pitäisi näkyä, onko rakenteissa kreosoottia. Rakenteet joissa on kreosoottia (tyypillisesti betonilattian alapuoliset rakenteet), täytyy purkaa asbestityönä., 3. Kivi-, kvartsi- ja tiilipöly "Kivi- ja tiilipölyä esiintyy rakennuksilla sekä saneeraustyömailla että uudisrakentamisessa. Kivija tiili- ym. rakennuspölylle altistutaan erittäin voimakkaasti rakennusten purkuvaiheessa, jos purut tehdään piikkaamalla, lekalla tai sahalla.pölyn haitallisuuteen vaikuttaa paljon kvartsipitoisuus, joka tulisi ottaa huomioon suurien pölyä muodostavien työkokonaisuuksien suunnittelussa. Suositeltavia työmenetelmiä ovat mm. timanttileikkaus ja murtaminen. " (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ Rakennusterveys/Turvapakki/Kivi-+ja+tiilip%C3%B6ly.htm) Aina kun tehdään putkiremonttia, niin siellä piikataan betonia tai tiiltä, josta tulee kivipölyä. Kivipölyn aiheuttamista riskeistä ei välttämättä aina tiedetä. Monesti kivipölyn vaaroja vähätellään. Sitä ei pidetä niinkään vaarallisena kuin esim. asbestia. Nykymääräysten mukaan työvaiheet, joista tulee kivi- tai tiilipölyä, täytyy osastoida erilleen muista tiloista. Käytännössä se tarkoittaa,että pölyävä työvaihe täytyy eristää muista tiloista esim. muovisella suojaseinällä. Tilaan, jossa työ tehdään, täytyy järjestää riittävä alipaineistus. "Kvartsipöly voi aiheuttaa pitkäkestoisessa voimakkaassa altistuksessa pölykeuhkosairauden, silikoosin. Monet kivilaadut sisältävät kvartsia, ja sen takia sille altistutaan paljon monissa rakennustöissä. Kvartsipöly on myös syöpää aiheuttava altiste. Altistus kvartsipölylle ja/tai 5

7 silikoosi voi johtaa keuhkosyöpään ja munuaissairauteen sekä olla laukaisevana tekijänä eräissä reumaattisissa sairauksissa. Kvartsipölyaltistumista ei kuitenkaan toistaiseksi Suomessa rekisteröidä ASA-rekisteriin (ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden rekisteri). (htp:// MUUT HAITALLISET VAARATEKIJÄT 1. Melu Silloin, kun melutaso ylittää 85 desibeliä, pitää käyttää kuulosuojaimia. Kun kuulon kerran menettää, niin sitä ei saa enää takaisin. Melutaso ylittyy esim. piikatessa, iskuporalla poratessa ja katkaisulaikalla katkaistaessa. Omasta mielestäni työntekijät suojaavat kuulonsa meluavissa töissä aika hyvin. Melkeinpä voisi sanoa, että ammatilaiset käyttävät kuulosuojaimia. Ne jotka, eivät käytä, eivät vaan välitä. Tai sitten kuulosuojaimet ovat jääneet jonnekin. 2. Eristevillat Uutta villaa asennettaessa tai purettaessa vanhaa villoitusta irtoaa siitä pölyä ja kuituja, jotka voivat aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ennen käytettiin seinien ja kattojen eristämiseen lasivillaa, niin sanottua karhuntaljaa. Sitä voi esiintyä esim. vanhan saunan seinä ja kattorakenteissa. Purettaessa tuollaista vanhaa lasivillaa lähtee siitä todella pahasti henkeä ja ihoa arsyttävää pölyä. Purettaessa kannattaa käyttää hanskoja ja alipaineistettua hengityssuojainta. MUUT PÖLYT 1. Homehtuneet rakenteet Homehtuneiden rakenteiden purkutöissä voi altistua esim.mikrobeille, joita esiintynee kosteusvaurioisissa taloissa ja märkätilossa. Homehtuneiden rakenteiden purku täytyy aina tehdä asbestipurkutyönä. 2. Laasteista ja tasoitteista lähtevä pöly Erillaisten laastien sekoittamisesta lähtee pölyä joka käy hengitykseen ja se on todella yleinen ongelma. Monesti työmaalla voi olla vähän vaikeaa yrittää järjestää alipaineistusta sen paikan yläpuolelle, jossa laasteja sekoitellaan. 6

8 TYÖTAPATURMAT 1. Putoamisvaara Linjasaneeraustyömaalla on kerrosten välillä isoja putkiläpivientejä. Myös pihalla ja kellarissa voi olla viemäriputkille tehtyjä kaivantoja, joihin voi pudota. Kaikki isommat aukot ja kaivannot lattiassa peitetään esim. vanerilla. Silti joku voi siirtää suojausta aukon päältä, eikä muista laittaa sitä takaisin. Katuliitosta tehtäessä voi pihalla olla iso kaivanto jonne voi pudota, jos ei ole tehty,kunnon kaiteita ja kulkusiltoja. 2. Päällekkäisissä kerroksissa työskentely Päällekkäisissä kerroksissa työskenneltäessä voi alhaalla olevan päähän tippua esim.kiven palasia auki olevasta putkiläpiviennistä. Juuri tämän seikan vuoksi päällekkäisissä kerroksissa tapahtuvaa samanaikaista työskentelyä pyritään vältäämään, ainakin silloin kun läpiviennit ovat vielä auki. 3. Tulityöt Työmaalla käytetyt kaasupullot ja katkaisulaikka voivat aiheuttaa tulipalon tai henkilökohtaisen työtapaturman, kuten silmävamman katkaisulaikan kipinästä. Linjasaneeraustyömaalla yleensä pukimiehet tekevät tulitöitä koko työmaan ajan. Muitten ammattiryhmien tulitöiden tekeminen on yleensä vähäisempää. Putkimiesten yleisimmät ja vaarallisimmat tulityöt on hitsipillillä kupariputkien yhteen liittäminen ja katkaisulaikalla valurautaputkien katkaisu. Kaasupullot täytyy aina säilyttää niille tarkoitetussa ja merkityssä paikassa. Tulitöiden tekemiseen tarvitaan aina tulityölupa ja voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan voi kirjoittaa esim. työmaan vastaava mestari. 4. Sähköiskut Sähköiskun voi saada rikkinäisestä sähkötyökalusta, viallisesta sähkökeskuksesta tai roikasta. Rikkinäisiin sähköroikkiin ja keskuksiin törmää aina silloin tällöin. Semmoinen kun tulee vastaan, tai jokin muu rikkinäinen sähkötyökalu, niin täytyy ne toimittaa heti huoltoon. Sähköiskun voi saada myös irrallaan olevasta johdon päästä. Esim. jos on vaikka purettu jotain, jossa on ollut virrat kytkettynä, eikä siitä ole jostain syystä poistettu jännitettä tai muuten sen päätä ei ole tulpattu huolellisesti. 5. Laastit, maalit ja tasoitteet 7

9 Laastit ovat yleensä emäksisiä ja ne arsyttävät ihoa. Jos laasteja esim. rappauslaasti käsittelee paljain käsin, niin se alkaa kuivattaa ihoa käsissä. Silmät on myös hyvä suojata suojalaseilla laastin roiskeilta. Ainakin rappaustöissä laastia voi roiskahtaa helposti silmille. Suoraan betoniasemalta tulevan valmiin betonin käsittelyssä ovat kumilla päällystetyt valuhanskat pakolliset käyttää, koska siinä esim. lattiamassassa on käytetty jotain sellaisia lisäaineita jotka ovat todella pahasti ihoa arsyttäviä. 6. Sähkövinssi Sähkövinssi on yleensä asenettu parvekkeelle. Vinssiä käytetään yleensä laastien ja kylpyhuoneessa käytettävien laatojen nostoon. 7. Timanttiporaus Linjasaneeraustyömaalla tehdään aika paljon putkia varten reikiä betoniseiniin ja lattioihin. Reiät porataan "timanttiporalla". Reikien koko vaihtelee 50mm-200 mm välillä. Timanttiporauksesta lähtee kova meteli. Porarin ja muitten lähellä työskentelevien on hyvä käyttää kuulosuojaimia. Lattiaan porattaessa porauspaikan läpimenokohta reiän kohdalla täytyy eristää/suojata muilta, koska porattava betonipala voi tippua päähän. 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen TYÖTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Työturvallisuuden parantaminen lähtee osaksi meistä itsestä ja osaksi työnantajan toimista. Työnantajan täytyy antaa riittävä perehdytys työhön, ja henkilökohtaiset suojaimet tehtävää työtä varten. Sekä järjestää työ olot sellaisiksi että, työt voidaan tehdä turvallisesti. Myös jokaisen työntekijän tulee noudattaa annettuja työturvallisuusmääräyksiä, ja käyttää annetuja henkilökohtaisia suojaimia. Monesti tehokas tapa ehkäistä työtapaturma on puhua lähellä piti tilanteista, vaikka kahvipaussilla. Silloin muutkin saavat tietää vaarallisesta asiasta tai esineestä ja voivat ottaa vaaratilanteesta opikseen tai yrittää korjata sen. Suojainten käyttö - purkutöissä tarvitaan lisäksi hengityksensuojaimet(pitkäkestoisessa työssä puhallinsuojain, jossa suodatin P2 tai P3 8

10 - Myös muut työkohteessa työskentelevät tarvitsevat suojaimia. - Silmäsuojainten käytto on suositeltavaa laikkaleikkauksessa ja työvaiheissa jossa voi silmään mennä jotain. Kuten esim. kannakkeita kattoon poratessa. Jätehuolto - Jäte raivataan heti purun jälkeen pois työmaalta. - Kerroksista pölyävä purkujäte pudotetaan esimerkiksi tiiviitä putkistoja pitkin suoraan suojattuun säiliöön tms. - Purkutiloja siivotaan päivittäin myös työn kestäessä jätteestä ja pölystä. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/rakennusterveys/turvapakki/kivi-+ja+tiilip%c3%b6ly.htm) Asbestia ja kreosoottia sisältävät jätteet on pakattu säkkeihin. Asbesti ja kreosootti Kaikki purkutyöt, joissa esiintyy asbestia tai kreosoottia, täytyy tehdä asbestipurkutyönä. Yleensä ongelmana on se, että asbesti ja kivihiilipikeä sisältävien aineiden rakenteiden kartoitus on puutteellinen. Työ keretään aloittaa ennen kuin tajutaan, että työ olisi pitänyt tehdä asbestipurkutyönä. Purkutyön edetessä voi löytyä vielä paikkoja, jossa on asbestia tai kreosootia. Silloin olisi tärkeää, että purkutyötä tekevä ymmärtäisi keskeyttää työn siksi aikaa, kun vaaralliset materiaalit on on poistettu. Melu Meluavilla töillä tarkoitetaan töitä, joissa melutaso ylittää 85 desibeliä. Tällaisissa töissä on käytettävä kuulosuojaimia. 9

11 Eristevillat ja muu pöly Eristevilloja asentaessa tai purkaessa on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Vanhoja rakenteita purkaessa tai piikatessa on käytettävä hengityssuojasuojaimia, ja mielellään sellaisia hengityssuojaimia, joissa on tuuletettu maski. Sähkövinssi Sähkövinssin nostoalue täytyy aidata ja tarvittaessa rakentaa katos kulkuväylälle, niin ettei kukaan vahingossa kävele nostettavan taakan alle. Kypärän käyttö Kypärän käyttö on tullut pakolliseksi, vaikka käytännössä eteen tulee työtilanteita, joissa sen käyttö voi olla hankalaa, mutta erityisesti päällekkäisissä kerroksissa työskennellessä on hyvä käyttää kypärää. Tulityöt Tulitöitä tekevällä täytyy olla voimassa oleva tulityökortti ja lupa. Suojalaseja on käytettävä esim.katkaisulaikalla työskenneltäessä. Sähköisku Rikkinäiset sähkökeskukset ja roikat pitää poistaa käytöstä. Laastit, maalit ja tasoitteet Laasteja ja tasoitteita sekoittaessa on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Laastien sekoittamiseen poravispilällä tai betonimyllyllä olisi hyvä järjestää oma paikka. Jossa olisi kohdistettu alipaineistus. Laasteja sekoittaessa tulevan pölyn vähentämiseen. Jotkut maalit voivat myös kärytä niin pahasti että on hyvä käyttää hengitysduojaimia. Kivi ja tiilipöly Työvaiheet joissa tulee kovasti pölyä kuten betonia piikatessa tai roiloja ajettaessa. Niin se paikka missä pölyävä työ tehdään täytyy osastoida/eristää muista tiloista esim.muovisella suojaseinillä. 10

12 Osastoituun pölyävään tilaan täytyy myös järjestää riittävä alipaineistus, joka imee pölyn pois. Pölyn kuriin saamiseksi on myös kehitetty erilaisia piikkaus-, roilo- ja hiomakoneita, joihin saa imurin kytkettyä kiinni. Nykyään on putkilinjasaneeraustyömailla, jotka tehdään perinteisellä menetelmällä, menty siihen, että kylpyhuoneen kaikki purkutyöt tehdään asbestipurkutyönä. Silloin pölyille ei tarvitse muiden työntekijöiden ja asukkaiden altistua niin paljon., Kylpyhuone on osastoitu (eristetty) asbestinpurkua varten. 5. Loppuyhteenveto Työturvallisuus on yksi tärkeä osa onnistuneen putki- tai linjasaneerausremontin läpi viemiseen. Silloin kun työt on aikataulutettu järkevästi ja työturvallisuus on otettu huomioon, ovat molemmat asiat yhdessä vaikuttamassa positiivisesti työssä jaksamiseen ja töiden sujuvuuteen. Yksi syy, miksi työturvallisuus ei aina toteudu työntekijä tasolla, voi olla urakoiden ketjutus, kielimuuri tai työn teettäminen vuokratyövoimalla. Urakointiketjun loppupään tekijöillä on urakkahinta jo niin huono, ettei työturvallisuuteen välttämättä haluta enään panostaa. 11

13 Vuokramiesten kohdalla taas ei aina tunnu siltä, että kuuluisi työmaan kalustoon ja siksi oma taikka muden työturvallisuus ei välttämättä tunnu niin tärkeältä. Ulkomaalaisten kanssa työskennellessä voi olla taas niin, ettei oikein ole yhteistä kieltä jolla kommunikoidaan. Tärkeää olisi myös, jo työmaan alkuvaiheessa, tehdä työpaikasta sellainen, jossa on hyvä työskennellä. Jos työmaa lähtee jo alkumetreillä menemään siihen, ettei työturvallisuudesta välitetä, niin on todella vaikeaa kääntää sitä takaisin oikeille raiteille myöhemmin. 12

14 Lähteet

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

HUOL TA. Pidämme. Sivu 7. Sivut 8 9. Kaukajärviosuuskunnalle. laadun ja osaamisen ISA-tunnus

HUOL TA. Pidämme. Sivu 7. Sivut 8 9. Kaukajärviosuuskunnalle. laadun ja osaamisen ISA-tunnus Pidämme HUOL TA Kaukajärviosuuskunnan asiakaslehti / Joulukuu 2014 Sivu 7 Kaukajärviosuuskunnalle jälleen laadun ja osaamisen ISA-tunnus Sivut 8 9 Asbesti huoneistoremonteissa ennakoimalla vältät kustannusriskit

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Hiekkapöly poissa keuhkoista

Hiekkapöly poissa keuhkoista Hiekkapöly poissa keuhkoista Kvartsihiekan oikea käsittely Työturvallisuuskeskus Sisältö Lukijalle... 3 Kvartsipöly työterveysongelmana... 4 Mitä piidioksidi on?... 5 Mitä kvartsipöly on?... 7 Silikoosi

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR Hometalkoilla tuloksiin www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Vesivahinko osakehuoneistossa Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä IHAN KAIKKI SISUSTAMISESTA JA RAKENTAMISESTA PIISISEN REMONTTIKOULU TARJOILEE

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Putkiremontti. opas. hinta kiinnostaa. Omakotitalon. vesivahinko. todella mahdollinen? Putkiremontin. Onko. Kaikki, mitä sinun tulisi

Putkiremontti. opas. hinta kiinnostaa. Omakotitalon. vesivahinko. todella mahdollinen? Putkiremontin. Onko. Kaikki, mitä sinun tulisi Kaikki, mitä sinun tulisi Omakotitalon tietää putkiremontista. Putkiremontti opas Putkiremontin hinta kiinnostaa Onko vesivahinko todella mahdollinen? H alusin tehdä putkiremontin, jotta talossa on turvallisempi

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy TUKES-julkaisu 6/2006 Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy Tuuli Tulonen Johanna Pulkkinen Heidi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot