1 Menetelmät TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ"

Transkriptio

1 1 Menetelmät TYÖLAJIT Menetelmät Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material behandling och skydd Demolition, dangerous materials handling and protection RL/1/Marraskuu 2000/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 2000 Laadinta: Mittaviiva Oy, Auli Olenius Kustantaja: Rakennustieto Oy SISÄLTÖ Tämä menetelmäkuvaus esittää työntekijöiden, työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden ja ympäristön suojaamismenetelmät terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita vastaan tavanomaisissa purkutöissä. Menetelmä sisältää betoni-, tiili- ja puurakenteiden sekä lämmöneristeiden purkutyön, maalin poiston hiomalla ja lämmittämällä sekä metallirakenteiden polttoleikkauksen. Menetelmäkuvaus sisältää ohjeet työntekijöiden ja ympäristön suojaamisesta sekä jätteiden siirroista. Menetelmäkuvaus ei sisällä asbestia, pcb:tä ja lyijyä sekä kivihiilipikeä sisältävien materiaalien ja rakenteiden purkutyötä eikä kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyötä, jotka on esitetty Ratumenetelmäkuvauksissa , , ja Ohje on laadittu Työsuojelurahaston avustuksella. Sisältö Lähtökohdat Tavanomaiset purkutyöt Betonirakenteet Tiilirakenteet Puurakenteet Lämmöneristeiden purku Teräsrakenteiden purku Maalinpoisto Työntekijöiden suojaus Pölynpoisto ja ympäristön suojaaminen Työkokonaisuus Osastointimenetelmä Kohdepoistomenetelmä Eristäminen Yleispoisto Siivous Työturvallisuustoimenpiteet Laadunvarmistus Kirjallisuus TYÖKOKONAISUUS TYÖSISÄLTÖ Ylläpitävät työt suojausten ylläpito pölynpoiston ylläpito jätteenpoiston ylläpito työnaikainen siivous jätteiden lajittelu ja siirto Aloittavat työt työkohteen vastaanotto suojausten ja pölynpoiston valmistelu materiaalien ja kaluston siirto kohteeseen Edistävät työt purkutyö Lopettavat työt työnaikaisten asennusten purku kohteen siivous kaluston siirto kohteesta suojausten ja pölynpoiston purku Alkutila Tarvittavat rakennustekniset suunnitelmat on tehty, ja korjausmenetelmä on valittu. Korjaustyöstä on laadittu turvallisuusasiakirja, missä on määritelty rakennuksessa esiintyvät terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet ja niiden käsittelyn aiheuttamat toimenpiteet. Purkusuunnittelu on tehty turvallisuusasiakirjan edellyttämässä laajuudessa. Lopputila Purkutyö on valmis ja suunnitelmien mukainen. Purkusuojaukset on purettu. Työ on tarkastettu ja hyväksytty. Työkohteen uudelleenrakennustyöt alkavat. LÄHTÖKOHDAT Työturvallisuuslaki 299/54 ja Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/94 edellyttävät, että purkutyöt tehdään turvallisesti, purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen ympäristöön estetään ja pöly poistetaan tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Purkutyömenetelmä valitaan purettavan rakenteen, materiaalin ja purkukohteen koon mukaan ottaen huomioon purkutyön vaikutuspiirissä toimivat henkilöt ja kohteen käyttö. Pölynpoisto- ja ympäristön suojaamistapa valitaan purkutyössä vapautuvan terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden määrän ja toimintaympäristön mukaan niin, että purkutyöstä ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekeville ja purkutyön vaikutuspiirissä oleville. Henkilökohtaiset suojaimet valitaan terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineiden, niiden määrän ja pölyävyyden, purkutyön keston ja purkukohteen olosuhteiden perusteella niin, että purkutyössä vapautuvista aineista ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekevälle. Purkujätteet lajitellaan, käsitellään, siirretään ja kuljetetaan ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden perusteella annettujen valtioneuvoston päätösten kuten rakennusjätepäätöksen VNp 295/97, kaatopaikkapäätöksen VNp 861/97 ja ongelmajätepäätöksen VNp 659/96 mukaisesti kohdekohtaiset olosuhteet huomioon ottaen.

2 Menetelmät 2 TAVANOMAISET PURKUTYÖT, rakenteet ja materiaalit Betonirakenteet Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pölyt, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvo 1.) piikkaus erittäin suuri osastointi pölyävissä työvaiheissa Kvartsipöly suuri eristäminen moottoroitu hengityksen- silikoosi (pölykeuhko) kostutus vedellä tai suojain ja P2- tai 0,2 mg/m 3 pölynsidonta-aineella P3-luokan suodatin timanttisahaus vähäinen matalapaineinen lyhytkestoisissa töissä Sementtipöly ja -poraus kohdepoisto puolinaamarillinen limakalvojen ärsytys, käsin purku korkeapaineinen hengityksensuojain, allerginen kosketuspiikkaamalla tai kohdepoisto P2-luokan suodatin ihottuma, ärsytyslekalla suojavaatetus kosketusihottuma hionta suuri korkeapaineinen 10 mg/m 3 jyrsintä kohdepoisto ja osastointi eristäminen tai matalapaineinen kohdepoisto vesipiikkaus vähäinen eristäminen pään ja kasvot peittävä suojakypärä tarvittaessa hengityksensuojaimet suojavaatetus purkuvaiheessa betoni, raudoitteet ja muut materiaalit erotellaan toisistaan ahtaissa kohteissa jätteet siirretään jätevaunuilla tai -kärryillä tai pudotetaan purkukuilua pitkin peitetylle jätelavalle purkukohteissa, joissa rakenteet ja kulkutiet sallivat, betoni- ja teräsjäte siirretään pienkuormaajalla tai vastaavalla jätelavalle, jossa betonijäte kostutetaan pölyn leviämisen estämiseksi betonijäte kuljetetaan uudelleen käytettäväksi tai maankaatopaikalle (maahan hautaaminen edellyttää ympäristökeskuksen lupaa) raudoitteet kuljetetaan metallijätettä vastaanottavaan jätehuoltoyritykseen tai romuliikkeeseen muu purkujäte kuljetetaan kaatopaikalle 1.) HTP-arvo eli haitalliseksi todetun pitoisuuden työhygieeninen raja-arvo. Tiilirakenteet Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pölyt, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvot piikkaus erittäin suuri osastointi P2- tai P3-luokan Kvartsipöly suuri eristäminen moottoroitu hengityksen silikoosi (pölykeuhko) kostutus vedellä tai suojain 0,2 mg/m 3 pölynsidonta-aineella lyhytkestoisissa töissä yleispölynpoisto P2-luokan puolinaamarillinen hengityksensuojain suojavaatetus timanttisahaus vähäinen yleispölynpoisto ja -poraus käsin purku vähäinen matalapaineinen piikkaamalla kohdepoisto tai lekalla yleispölynpoisto Sementtipöly limakalvojen ärsytys, allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma 10 mg/m 3 lajitellaan ja puhdistetaan käyttötarkoituksen mukaan purkuvaiheessa kuljetetaan uudelleen käytettäväksi tai maankaatopaikalle (maahan hautaaminen edellyttää ympäristökeskuksen lupaa) muurauslaasti ja muu jäte kuljetetaan kaatopaikalle

3 3 Menetelmät Puurakenteet Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pöly, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvot Käsin purku; sahat, Vähäinen korkeapaineinen moottoroitu P2- tai Orgaaninen puupöly sirkkelit, purkuraudat, kohdepoisto P3-luokan hengityksen- ihottuma, lima-kalvojen lekat matalapaineinen suojain ärsytys, allerginen kohdepoisto suojakäsineet ja nuha, astma, nenä- yleispölynpoisto -haalarit syöpä tarvittaessa 5 mg/m 3 purkuvaiheessa erotellaan puu- ja kyllästetty puujäte toisistaan kyllästetty puu kuljetetaan kyllästetyn puun keräyspisteeseen, sekajätteenä kaatopaikalle tai polttoluvan saaneelle voimalaitokselle kyllästämätön puujäte (myös maalattu, lakattu ja erilaiset levyt) kuljetetaan uudelleen käytettäväksi tai polttopuuksi muu purkujäte kuljetetaan kaatopaikalle Lämmöneristeiden purku Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pöly, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvot Mineraalivillaeristeet suuri matalapaineinen pölyävissä työvaiheissa Epäorgaaninen käsin purku kohdepoisto P2-luokan puolinaa- mineraalivillapöly yleispölynpoisto marillinen hengityksen- ihottuma, limakalvojen suojain ärsytys suojakäsineet ja -haalari 10 mg/m 3 Purueristeet suuri matalapaineinen P2- tai P3-luokan Orgaaninen puupöly imurointi kohdepoisto moottoroitu hengityksen- ihottuma, limakalvojen korkeapaineinen suojain ärsytys, allerginen kohdepoisto suojakäsineet ja -haalarit nuha, astma, nenä- yleispölynpoisto syöpä 5 mg/m 3 lajitellaan purkuvaiheessa erilleen hyödynnettävästä esim. puujätteestä kiinteät eristeet siirretään suljettavilla jätevaunuilla tai -kärryillä, purkukuilua pitkin tai pakattuna jätesäkkeihin peitetylle jätelavalle purueristeet imuroidaan suoraan peitetylle jätelavalle tai suljettaviin jätesäkkeihin kuljetetaan kaatopaikalle Teräsrakenteiden purku Purkumenetelmä Vaarallinen aine Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Terveydelle vaaralliset ympäristön suojaaminen suojavarusteet aineet, terveysvaara ja HTP-arvot polttoleikkaus metallihuuru sisätiloissa tehokas ilman- P2/A2 -luokan Kaasumaiset vaihto moottoroitu hengityksen- hiilimonoksidit suojain 35 mg/m 3 suojavaatetus typpioksidit 31 mg/m 3 typpidioksidit 5,7 mg/m 3 lyijypitoiset metallihuurut 0,1 mg/m 3 allerginen kosketusihottuma ja nuha, astma, metallikuume purkuvaiheessa metallijäte ja muut jätteet erotellaan toisistaan ahtaissa kohteissa jätteet siirretään jätevaunuilla tai -kärryillä jätelavalle kuljetetaan metallijätettä vastaanottavaan jätehuoltoyritykseen tai romuliikkeeseen muu purkujäte kuljetetaan materiaalista riippuen asianmukaiselle kaatopaikalle

4 Menetelmät 4 Maalin poisto Poistomenetelmä Vaarallinen aine Henkilökohtaiset Pölynpoisto ja Terveysvaara ja suojavarusteet ympäristön suojaaminen HTP-arvot mekaaninen maalipöly P2-luokan moottoroitu työtilan tehokas ilman- limakalvojen ärsytys, hionta hengityksensuojain vaihto allerginen kosketus- suojakäsineet ja kasvo- erillinen ilmastoitu työtila ihottuma, allerginen suojain matalapaineinen nuha, astma, lyijykohdepoisto myrkytys kohdepoistolla varustettu HTP-arvot ainekohtaisia hiontalaite esim. lyijy 0,1 mg/m 3 kuumailma- tai maalihöyryt ja P2/A2-luokan moottoroitu nestekaasu- -pöly hengityksensuojain kuumennus, suojakäsineet ja kasvokaavinta ja hionta suojain maalinpoisto liuotinhöyry P2/A2-luokan moottoroitu liuottimella hengityksensuojain suojakäsineet ja kasvosuojain maalijäte imuroidaan kohdepoistoimurilla suoraan suljettaviin jätesäkkeihin jätesäkit kuljetetaan sisältävästä aineesta riippuen (esim. lyijypitoinen maalijäte) ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen tai kaatopaikalle TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJAUS Henkilökohtaiset suojavarusteet Hengityksensuojaimet vaatimuksena aina CE merkintä purkutöiden aikana käytetään P2-, P3- tai P3/A2-luokan suodattimella varustettua moottoroitua koko- tai puolinaamaria tai eristävää naamaria esiintyvistä terveydelle vaarallisista aineista riippuen P3-suodatinta käytettäessä on yleensä tarve myös kasvojen ihon ja silmien suojaamiseen, jolloin käytetään kokonaamaria tai koko kasvojen alueen suojaavaa moottoroitua hengityksensuojainta Suodattimet luokka P2 suojaa terveydelle haitalliselta pölyltä, hiukkaskoko yli 0,3 µm luokka P3 suojaa P2-luokan lisäksi myrkyllisiltä kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta sekä bakteereilta ja viruksilta luokka A2 keskitehoinen kaasunsuodatin, joka suojaa orgaanisilta kaasuilta esim. mykotoksiineilta ja höyryiltä, ns. aktiivihiilisuodatin luokka P3/A2 yhdistelmäsuodatin, jota käytetään, jos työtilan ilma on ärsyttävää tai kohteessa esiintyy kaasumaisia yhdisteitä Muut suojaimet käsineet ja suojavaatetus (kertakäyttöisiä tai pestäviä) kasvosuojaimet PÖLYNHALLINTA Ilmanpuhdistus Korkeapaineinen kohdepoisto Matalapaineinen kohdepoisto Alipaineistus Siivous Esierottimella ja mikrosuodattimella varustettuun pölynimuriin liitetty pölyn ja hienojakoisen purkujätteen poistolaitteisto, joka voidaan liittää myös työstökoneeseen (jyrsin, hiomakone, yms.) ja jätteenkuljetuskärryihin. Korkeapaineisissa järjestelmissä alipaine on korkea, noin kpa imuilmamäärät ovat pieniä, noin m 3 /h virtausnopeudet ovat suuret, noin m/s Karkea- ja hieno- tai mikrosuodattimilla ja liikuteltavalla pölynkerääjällä varustettu ilmanpuhdistin (alipaineistaja). Matalapaineisissa järjestelmissä alipaine on pieni, noin 1 5 kpa imuilmamäärät ovat suuria, noin m 3 /h virtausnopeudet ovat pienemmät kuin korkeapaineisessa Karkea- ja hieno- tai mikrosuodattimilla varustettu ilmanpuhdistin tai alipaineistaja esisuodatin (karkeasuodatin) mikrosuodatin (absoluuttisuodatin, HEPA-suodatin, kombisuodatin) hienosuodatin Lapiot, lastat, suljettavat keräys- ja jäteastiat, purkukuilu jätesäkit, kokooma-astiat, kohdepoistolla ja esierottimella varustetut imukärryt ja -vaunut. Mikrosuodattimilla ja esierottimella varustetut imurit liikuteltavat teollisuusimurit keskusimurijärjestelmät

5 5 Menetelmät YLEISTÄ Korjaussuunnitelmien ja turvallisuusasiakirjan perusteella purkutyön toteuttaja laatii purkusuunnitelman, joka sisältää selvityksen tehtävästä työstä ja turvallisuustoimista. Purkusuunnitelma sisältää purku- ja siivoustyöt, jätteiden siirrot, kuljetukset ja käsittelyn, pölyntorjunnan, työntekijöiden, työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden ja ympäristön suojauksen. Purkusuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden turvallisuuden lisäksi myös työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuuteen. Pölyävät työvaiheet ajoitetaan eri aikaan muihin töihin nähden ja huolehditaan purkutyön aikaisesta ja jälkeisestä siivouksesta sekä jätteiden turvallisesta siirrosta Yleispoisto 1. Yleispoistossa työ- ja purkukohteen yleisilmanvaihtoa tehostetaan pölyn vähentämiseksi. Yleispoistossa purkukohteen ilmaa imetään pölysuodattimilla varustetulla ilmanpuhdistajalla ja poistoilma johdetaan muovisukan tai -putken avulla ulkoilmaan. Yleispoistoa on myös ristivedon järjestäminen työkohteeseen. Yleispoisto yksinään on yleensä aina riittämätön pölyaltistumisen vähentämiskeino ja ympäristön suojaamiskeino terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien materiaalien ja rakenteiden purku- ja korjaustyössä Eristäminen 2. Purkukohde eristetään muusta työstä tilapäisillä suojaseinillä tai -rakenteilla niin, että purkutyöstä vapautuvaa pölyä leviää mahdollisimman vähän suojarakenteiden ulkopuolelle. Purkukohteen eristämisen yhteydessä käytetään yleensä paikallista pölynsuodattimilla varustettua ilmanpuhdistinta. Eristäminen yksinään on yleensä riittämätön pölyaltistumisen vähentämiskeino ja ympäristön suojaamiskeino terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien materiaalien purku- ja korjaustyössä. Kohdepoistomenetelmä Yleistä Pienissä purku- ja korjaustöissä voidaan pölyn leviäminen ympäristöön estää käyttämällä kohdepoistoa. Purkutyöstä vapautuva pöly kerätään tehokkailla pölynerottimilla ja hieno- tai mikrosuodattimilla varustetuilla kohdepoistoimureilla. Hienosuodattimella varustetun kohdepoistoimurin poistoilma johdetaan aina ulkoilmaan ja mikrosuodattimella varustetun kohdepoistoimurin poistoilma johdetaan ulos tai sisäilmaan työtilojen ulkopuolelle niin, ettei poistoilma nosta työtiloissa olevaa pölyä liikkeelle. Kohdepoistolaitteet jaotellaan muodostamansa alipaineen mukaan matala- ja korkeapaineisiin järjestelmiin. Korkeapaineisia kohdepoistolaitteita ovat liikuteltavat teollisuusimurit ja keskusimurijärjestelmät. Purkutyössä käytettäviin työstökoneisiin (sahat, jyrsimet, hiomakoneet yms.) liitetään esierottimella ja mikro- tai hienosuodattimella varustettu korkeapaineinen kohdepoisto. Korkeapaineiset kohdepoistoimurit soveltuvat myös osastointimenetelmässä työkohteen siivoukseen. Korkeapaineiset kohdepoistoimurit varustetaan esierottimella, jonka tarkoituksena on lisätä imurin pölynvaraus- ja suorituskykyä sekä säästää suodattimia. Matalapaineisessa kohdepoistossa purkukohteen välittömään läheisyyteen sijoitetaan pölynerotin- ja ilmanpuhdistinlaitteisto tai alipaineistuslaitteistoon yhdistetty pölynkerääjä, joka sieppaa purkutyössä syntyvää pölyä. Laitteiston poistoilma johdetaan työtilan ulkopuolelle poistoputken avulla. Tyypillisiä matalapaineisia kohdepoistolaitteita ovat ilmanpuhdistimet ja pölynerottimet. Aloittavat työt 3. Ennen purkutyön aloittamista varmistutaan kohdepoistokaluston ja hengityssuojaimien toiminnasta. Purkujätettä varten kohteeseen varataan suljettavia jäteastioita sekä jätesäkkejä ja kohteen ulkopuolelle suljettavat kokooma-astiat ja jätelavat. Työkohde varustetaan hyvällä valaistuksella ja työkohteeseen rakennetaan tarvittavat työturvallisuusmääräysten mukaiset työtelineet ja työtasot. Työntekijöiden suojaus 4. Työntekijät varustautuvat purettavan materiaalin ja terveysvaaraa aiheuttavan aineen edellyttämillä riittävän suojaustason hengityssuojaimilla sekä suojavaatetuksella ja siirtyvät työkohteeseen ks. materiaalikohtaiset taulukot (s. 2 4). Purkutyö 5. Purkutyössä käytetään mikro- tai hienosuodattimella ja esierottimella varustettua korkeapaineista kohdepoistolaitteistoa pitämään työskentelytilan ilman pölypitoisuus mahdollisimman alhaisena. Kohdepoistolaitteiston imu kohdistetaan mahdollisimman lähelle purkukohtaa, ja purkutyössä vapautuva pöly ja hienojakoinen purkujäte imetään suoraan purkukohdasta niin, ettei pölyä leviä työskentelytilan ilmaan. Aina, kun on mahdollista, työstökoneisiin esimerkiksi sahoihin, sirkkeleihin, jyrsimiin ja hiomakoneisiin liitetään korkeapaineinen kohdepoisto. 6. Matalapaineisessa kohdepoistossa purkukohteen välittömään läheisyyteen sijoitetaan esimerkiksi ilmanpuhdistimeen, pölynerottajaan tai alipaineistajaan joustavalla imuletkulla yhdistetty pölynkerääjä, joka toimii purkutyössä vapautuvan leijuvan pölyn imurina. 7. Purkutyön aikana kohdepoistolaitteiston tehoa ja suodattimien kuormittumista seurataan laitteistossa olevalla painemittarilla ja imutehoa seuraamalla. Suodattimien työnaikainen vaihto suunnitellaan etukäteen ottaen huomioon purkutyön pölyävyys, laitekohtainen suodattimien vaihtomenetelmä ja tarvittavat apulaitteistot. Työ aloitetaan puhtailla suodattimilla ja kohteessa vaihdetaan yleensä vain laitteistojen karkeasuodattimia (esisuodattimia). Työkohteessa suodattimet vaihdetaan varsinaisen työajan jälkeen, jolloin mahdollinen työilman pölypitoisuuden lisääntyminen ehtii laskea ennen seuraavan työvuoron alkua.

6 Menetelmät 6 Osastointimenetelmä Osastointimenetelmässä purettava kohde ja sitä ympäröivä työskentelytila eristetään ilmastollisesti muista tiloista ja alipaineistetaan. Osastoinnissa pyritään käyttämään hyväksi rakennuksen huonejakoa tai osasto tehdään tilapäisillä seinärakenteilla. Osastoon syntyy alipaine, kun osastosta poistetaan jatkuvasti ilmaa tehokkailla alipaineistajilla tai ilmanpuhdistimilla. Alipaineistuksella estetään purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen osaston ulkopuolelle. Osaston sisällä pölyn poistoa tehostetaan kohdepoistolla ja korkeapaineisella kohdepoistolla varustetuilla työvälineillä. Kohdepoistoimurien ja alipaineistuslaitteistojen imuyksiköt sijoitetaan osaston ulkopuolelle, jolloin laitteistojen ilmankierto ei nosta pölyä työtilan ilmaan, ja samalla vältetään imureiden tarpeeton likaantuminen. Aloittavat työt 8. Purkutyön aloituspalaverissa käydään läpi työn toteutus erityispiirteineen työjohdon, työntekijöiden ja tarvittaessa tilaajan edustajien tai työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden kesken. Tarkistetaan purkusuunnitelmat, selvitetään toimintaperiaatteet mahdollisten yllättävien purkuvaiheessa ilmenevien vaurio- ja materiaaliesiintymien osalta. Purkutyön vaikutuspiirissä oleville tiedotetaan työstä. Osastoinnin valmistelu 9. Huonetilasta tai -tiloista muodostetaan osasto, jonka ovet suljetaan ja ovien sekä ikkunoiden käyntivälit teipataan kiinni. Osastoon jäävät, säilytettävät laitteet, kalusteet yms. suojataan tiiviisti muovikalvolla. Ilmanvaihtokanavien venttiilit, yms. peitetään muovikalvolla ja teipataan tiiviisti kiinni. Kulku osastoon järjestetään oviaukkoon rakennettavan tilapäisen sulkutilan kautta Tilapäinen osasto 10. Tilapäiset osastoseinät rakennetaan puurangoista ja muovikalvosta. Muovikalvo kiinnitetään puurungon sisäpuolelle, jolloin purkupöly ei likaa puuosia ja puhtaat puuosat voidaan käyttää uudelleen. Muovikalvojen saumat tiivistetään teipillä. Lattiat suojataan tarvittaessa esimerkiksi aaltopahvilla tai muovilla. Sulkutila 11. Kulku osastoon järjestetään sulkutilan kautta. Osaston ulkopuolelle rakennetaan puurangoista ja muovikalvosta 3-osainen sulkutila. Sulkutilassa tulee olla riittävästi tilaa vaatteiden vaihtoa, imurointia ja peseytymistä varten. Sulkutilan päihin ja sulkutilan osien väliin tehdään ilman kulun estävät ovirakenteet. Alipaineistus 12. Alipaineistuksessa osaston työskentelytilasta poistetaan ilmaan niin, että korvausilman virtaus on aina puhtaasta tilasta likaiseen tilaan päin. Alipaineistuksessa pyritään 6 10 kertaiseen ilmanvaihtuvuuteen tunnissa. Alipaineistuksen poistoilma puhdistetaan karkeaja mikro- tai hienosuodattimilla. 13. Alipaineistuslaitteet sijoitetaan osaston ulkopuolelle. Alipaineistajaa ei saa sijoittaa sulkutilaan. Alipaineistajaan liitetään yleensä joustavan imuletkun avulla pölynkerääjä, joka osastossa sijoitetaan purkukohteen läheisyyteen ja jota liikutetaan purkukohteen siirtyessä. 14. Hienosuodattimella varustetun alipaineistuslaitteen poistoilma johdetaan aina ulkoilmaan. Mikrosuodattimella varustetun alipaineistuslaitteen poistoilma voidaan johtaa sisätiloihin, mutta yleensä poistoilma johdetaan pois osastoa ympäröivästä tilasta ulkoilmaan joustavalla muoviputkella tai muovisukalla niin, ettei ympäröivässä tilassa olevaa pölyä nosteta liikkeeseen. 15. Alipaineistus kytketään päälle ennen työntekijöiden osastoon menoa ja ylläpidetään riittävän pitkään lopullisen siivouksen jälkeen niin, että tilan ilman pölypitoisuus täyttää sille suunnitelmissa asetetut vaatimukset. Alipaineistuksen tulee säilyä osaston sisällä kaikissa olosuhteissa. Alipaineistuksen tehokkuutta voidaan seurata silmämääräisesti, jolloin osaston ja sulkutilan muoviseinien tulee olla painuneet alipaineiseen tilaan päin. Kohdepoisto 16. Purkutyössä vapautuvan pölyn poistoa tehostetaan korkeapaineisella kohdepoistolla. Kohdepoistolaitteistoina käytetään mikro- tai hienosuodattimella varustettuja tehokkaita pölynimureita ja poistettavan materiaalin mukaisia imusuulakkeita ja -letkuja. Pölynimuri varustetaan yleensä esierottimella, jonka tarkoituksena on lisätä imurin pölynvaraus- ja suorituskykyä sekä säästää suodattimia. 17. Kohdepoistolaitteiston imuyksikkö sijoitetaan yleensä osaston ulkopuolelle, jolloin vältetään laitteistojen ulkopuolinen likaantuminen. Korkeapaineinen kohdepoistolaitteisto ja esierotin liitetään myös purkutyössä käytettäviin työstökoneisiin esimerkiksi sahoihin, jyrsimiin ja hiontalaitteisiin. Kohdepoistolaitteisto voidaan liittää myös imukottikärryihin ja imuvaunuihin, joilla kuljetaan pois sellainen pölyävä purkujäte, jota ei voida imuroida. Työntekijöiden suojaus 18. Purettaessa käytetään purettavan materiaalin ja terveysvaaraa aiheuttavan aineen edellyttämiä hengityksensuojaimia sekä suojavaatetusta.

7 7 Menetelmät Osaston merkintä ja tarkastus 19. Osasto merkitään selvästi purkutyöstä ilmoittavilla teipeillä, kilvillä ja tarvittaessa lippusiimoilla tai puomeilla. Valvoja, urakoitsija ja tarvittaessa työsuojeluviranomainen tarkastavat osastoinnin järjestelyt ja tarkastuksesta kirjoitetaan tarkastusmuistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Laitteistojen seuranta 20. Purkutyön aikana seurataan alipaineistus- ja kohdepoistolaitteistojen tehoa ja suodattimien kuormittumista. Suodattimien työnaikainen vaihto suunnitellaan etukäteen ottaen huomioon työn pölyävyys, laitekohtainen suodattimien vaihtomenetelmä ja tarvittavat apulaitteistot. Työ aloitetaan puhtailla suodattimilla ja kohteessa vaihdetaan yleensä vain laitteistojen karkeasuodattimia (esisuodattimia). Työkohteessa suodattimet vaihdetaan varsinaisen työajan jälkeen, jolloin mahdollinen työilman pölypitoisuuden lisääntyminen ehtii laskea ennen seuraavan työvuoron alkua vaara Tarkista suunnitelma-asiakirjat suojaukset, osaston ja sulkutilan tiiviys laitteistojen ja suodattimien kunto, teho ja toimivuus. Siivous ja lopettavat työt 21. Purkutyön valmistuttua työkohde tyhjennetään kalustosta sekä materiaaleista ja siivotaan. Karkea purkujäte kerätään ensin lapiolla tai lastalla ja kootaan tiiviisiin säkkeihin ja astioihin tai pudotetaan suoraan purkukuilun kautta suojatulle jätelavalle tai alipaineistettuun jätekonttiin. Siivousjätteiden siirroissa käytetään purkujätteen mukaisia kuljetusvälineitä, jätevaunuja, -kärryjä, kannellisia astioita, jätesäkkejä yms. Työtilasta poistuttaessa työvaatteet ja suojaimet puhdistaan huolellisesti pölynsuodattimilla varustetulla imurilla. Purkutyön aikana käytetyt kertakäyttöhaalarit ja hengityksensuojainten suodattimet pakataan ja suljetaan säkkeihin, jotka hävitetään muun purkujätteen mukana. 22. Hienojakoinen jäte imuroidaan tehokkaalla ja helposti liikuteltavalla pölynimurilla, joka on varustettu mikro- tai hienosuodattimella ja esierottimella. Kuivaharjausta ei käytetä. Suurissa kohteissa, joissa ei asuta tai ei ole toimintaa korjaustyön aikana, voidaan käyttää keskusimurijärjestelmää siivoukseen ja kohdepoistoon. 23. Suojaukset puretaan ja suojaukseen käytetyt puhtaat materiaalit esim. puutavara käytetään uudelleen ja likaantuneet esim. suojamuovit ja -pahvit kuljetetaan purkujätteen tavoin jätelavalle. 24. Kohteen loppusiivous tehdään mikrotai hienosuodattimilla varustetuilla imureilla, kuivaharjausta ei käytetä. Ilmaa kierrätetään kohteessa vielä siivouksen jälkeen niin, että ilma on puhtaudeltaan suunnitelmien mukainen. 25. Työn päätyttyä alipaineistuslaitteet, pölynimurit ja hienosuodattimet puhdistetaan ja huolletaan ilmastollisesti muusta työympäristöstä eristetyssä tilassa esimerkiksi purku-urakoitsijan huoltovarikolla ja varastoidaan seuraavaa purkutyökohdetta varten. Kuor- mittunutta mikrosuodatinta ei saa puhdistaa ja käyttää uudelleen. Jätteiden kuljetus 26. Purkutyön yhteydessä lajiteltu ja pakattu purkujäte kuljetetaan hyötykäyttöön, kierrätykseen, kaatopaikalle tai ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen purkusuunnitelman sisältämän jätteiden käsittely- ja sijoitussuunnitelman mukaisesti. Suojausmateriaalit, kertakäyttöiset suojavarusteet sekä alipaineistajien, kohdepoistoimurien ja hengityksensuojainten suodattimet kuljetetaan kaatopaikalle yleensä normaalina jätteenä. Tarkastus 27. Suunnittelija, valvoja ja toteuttaja tarkastavat purkutyön, sopivat mahdollisista muutoksista ja jälkiseurannasta sekä hyväksyvät purkutyön, jonka jälkeen kohde luovutetaan seuraavan työvaiheen tekijöille ja tilaajalle.

8 Menetelmät 8 TYÖTURVALLISUUS Ennen Varmistetaan, että suunnitelmissa esitetään Työnantajan on huolehdittava, että Varmistetaan, että Aikana Varmistetaan, että Jälkeen Varmistetaan, että turvallisuuden varmistavat toimenpiteet niin työntoteuttajien kuin ympäristönkin osalta pölyntorjuntatoimenpiteet, suojaustaso sekä käytettävät menetelmät. työkohteen ympäristössä olevia tiedotetaan työstä ja sen vaaroista työntekijöillä ja työtä valvovilla henkilöillä on riittävät tiedot ja kokemus kyseisen työn turvalliseen toteuttamiseen työntekijöille on järjestetty riittävä kohdekohtainen opastus ja perehdyttäminen kyseisen työn turvalliseen toteuttamiseen työntekijät tuntevat työpaikan olosuhteet, oikeat ja turvalliset työmenetelmät, terveysja tapaturmavaarat, koneiden ja laitteiden toimintatavat sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät työntekijöille on järjestetty riittävästi oikean suojaustason mukaisia henkilökohtaisia suojaimia ja suojavarusteita työntekijöille on järjestetty työterveyshuoltolain (743/78) mukainen työterveyshuolto ja terveystarkastus- ja -seurantajärjestelmä. tarvittavat sähkö-, kaasu- ja muut johdot, putket sekä säiliöt on katkaistu, suljettu ja tyhjennetty sekä tarvittaessa huuhdeltu. koneet ja laitteet toimivat ja ovat turvallisia työnaikainen ilmanvaihto on suunniteltu sellaiseksi, että korvausilma virtaa aina puhtaasta tilasta likaiseen päin. suunnitelmien mukaisia turvallisia työtapoja noudatetaan henkilökohtaisia suojavälineitä käytetään osastoinnin tiiviys sekä kohdepoiston ja alipaineistuksen tehokkuus säilyy työkohteen työnaikainen siisteys on riittävä jätteet siirretään turvallisesti ja rakenne ei menetä purkuaikana vakavuuttaan (turvallinen purkujärjestys on käänteinen sille järjestykselle, millä rakenne on tehty). suojaukset, telineet ja tuennat voidaan purkaa korjaustyöstä ei ole jäänyt tai siinä ei ole syntynyt sellaista vahinkoa, josta saattaa myöhemmin aiheutua vaaraa kohteessa oleville työnjälkeisellä siivouksella ja ilmanvaihdolla on saavutettu hyväksyttävä puhtaustaso ja ilmanlaatu. LAADUNVARMISTUS Ennen Aikana Jälkeen Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöillä ja työtä valvovilla henkilöillä on riittävät tiedot ja kokemus kyseiseen työhön. Työkohteen vastaanoton yhteydessä tarkistetaan kohteen kunto ja vastaavuus suunnitelmiin. Korjaussuunnitelmien perusteella purkutyön toteuttaja laatii työsuunnitelman, jonka tulee sisältää selvitys tehtävästä työstä, turvallisuus- ja laadunvarmistustoimista. Suunnitellaan pölyntorjuntatoimenpiteet, ilmanvaihdon oikea teho, alipaineistus- ja kohdepoistolaitteiston sijoitus ja asennus. Varataan kohteeseen suljettavia jäteastioita sekä jätesäkkejä ja kohteen ulkopuolelle asianmukaiset kokooma-astiat ja jätelavat. Varustetaan työkohde hyvällä valaistuksella ja rakennetaan turvallisuusmääräykset täyttävät työtelineet ja työtasot. Työt tehdään turvallisia työtapoja ja suunnitelmien mukaisia ratkaisuja noudattaen. Varmistetaan ja tarkkaillaan jatkuvasti suojaustoimenpiteiden tasoa; osastointi, henkilökohtaiset ja ympäristön suojaukset, pölynpoisto ja ilmanvaihto. Tehdään materiaalien poisto huolellisesti, ilman turhaa pölyttämistä. Kohteen loppusiivous tehdään mikrosuodattimilla varustetuilla imureilla. Ilmaa kierrätetään kohteessa vielä siivouksen jälkeen niin, että pöly- ja vaarallisten aineiden pitoisuus on hyväksyttävää tasoa. Purkutyön tulos tarkastetaan yhdessä suunnittelijan, valvojan ja toteuttajan kanssa. Huolehditaan jätteiden ja mikrosuodattimien asianmukaisesta hävittämisestä. Puhdistetaan koneet, laitteet ja hienosuodattimet ennen varastointia.

9 9 Menetelmät KIRJALLISUUS Työturvallisuuslaki 299/58 Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/94 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994 Turvallisuustiedote no 25, STM Kemian työsuojeluneuvottelukunta 1998 Aitomaa et. al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan Kustantajat Ekman Anders. Asbesti korjausrakentamisessa. Rakentajain Kustannus Oy Ekman Anders. Asbestipurkutöiden työturvallisuuden ohjaus rakennuttamisessa. Rakennustieto Oy Palomäki Eero. Rakennusmateriaalit ja terveys. Työterveyslaitos Puhakka Eija et. al. Terveellinen sisäilma. Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy Puhakka Eija, Kärkkäinen Jukka. Rakentamisen tavoitteena puhdas sisäilmasto. Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy Riala et. al. Rakennusalan kemikaalien turvallinen käsittely. Työterveyslaitos Torikka Kirsi et. al. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. TTKK Heikkilä Tarja. Korjausrakentamisen työturvallisuuden kehittäminen ja ohjaus. TTKK Laitevalmistajien ja purku-urakoitsijoiden tuote- ja työesitteet. Ratu-kirjallisuus Ratu-suunnitteluohjeet: 1128-S. Purkusuunnitelman laadintaohje S. Purkusuunnitelman, toimenpiteet, lomakkeen täyttömalli S. Purkutyösuunnitelma, lomakkeen täyttömalli S. Purkutöiden turvallisuus Ratu-menetelmä Purkutyö Ratu-menetelmä Asbestia sisältävien rakenteiden purkutyö Ratu-menetelmä Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkutyö Ratu-menetelmä Pcb:tä ja lyijyä sisältävien rakenteiden purkutyö Ratu-menetelmä Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien ja rakenteiden purkutyö Tämän Ratu-menetelmäkuvauksen laadintaan ovat asiantuntijoina osallistuneet Extor Oy Helsingin kaupungin rakennusvirasto Hesasbest Oy Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Korjaus-Ratu-asiantuntijaryhmä Rakennusteollisuuden Keskusliitto Rakennustieto Oy Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy Uudenmaan aluetyöterveyslaitos Uudenmaan työsuojelupiiri Uudenmaan Ympäristökeskus

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Jukka Heinoo, pääsuunnittelija Helsingin kaupungin rakennusvirasto jukka.heinoo@hkr.hel.fi 566 Korjausrakentamisen lisääntyessä myös purkutöiden aiheuttamat pölyongelmat

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0238 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

1 Menetelmät 82-0238 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ 1 Menetelmät 82-0238 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0238 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (6) PCB:TÄ JA LYIJYÄ SISÄLTÄVIEN SAUMAUSMASSOJEN PURKU Rivning av PCB- och blyhaltiga elementfogar

Lisätiedot

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus!

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Johdanto Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei vielä ole, jokaisella työmaalla on toimitaan oman pään

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen

Lisätiedot

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei on rakentamisen innovatiivinen työmaapalveluiden toimittaja sekä konevuokrauksiin erikoistunut yritys. Tavoitteemme on olla edullinen ja laadukas kaikin puolin. Päätuotteemme ovat Timanttiporaus, Kuivaus,

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset 22. 23.3.2017 Jle 24.3.2017 1 Voimassa ollut lainsäädäntö Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) (yleiset velvollisuudet, valtuutus, koulutus,

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Pölyntorjuntaratkaisut. rakennustyömaille. XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso

Pölyntorjuntaratkaisut. rakennustyömaille. XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso Pölyntorjuntaratkaisut rakennustyömaille XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso 15.10.2011 / Rakennuskonepäivät 2011 / Sami Metso 2011 Ramirent 2 Pöly on haitallista

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä

Lisätiedot

Työselostus: Purkutyöt. PURKUTYÖT Lopen koulukeskus (7)

Työselostus: Purkutyöt. PURKUTYÖT Lopen koulukeskus (7) 1(7) Työselostus: Purkutyöt PÄIVÄYS PROJEKTI Korjaussuunnittelu ja rakentaminen TILAAJA Lopen kunta KOHDE, Opintie 2-4, 12700 Loppi 2(7) SISÄLLYS 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos,

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni PL 272 (Uimalankatu 1) 33101 TAMPERE Puh. (03) 260 8800, Fax (03) 260 8899 HAKEMUS Hämeen työsuojelupiiri PL 272 33101 TAMPERE ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUSHAKEMUS, jolla haetaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

PURKUSUUNNITTELU Anna-Maria Nieminen

PURKUSUUNNITTELU Anna-Maria Nieminen PURKUSUUNNITTELU 1.11.2017 Anna-Maria Nieminen PURKAMINEN LISÄÄNTYY Miksi rakennuksia puretaan? Tulevaisuuden näkymät MIKSI RAKENNUKSIA PURETAAN? Peruskorjausiässä olevat rakennukset eivät tekniikaltaan

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN PUTUSA -tutkimushanke OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN Sisältö Korjausrakentamisen pölyt. 2 Pölyistä aiheutuvat haitat..... 2 Pölyntorjunnan tavoitteet.... 3 Pölyntorjunnan keinot.... 3 Tärkeimmät

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖIDEN TOIMIALAT Consti Yhtiöt Toimitilat Asuintalot Consti Talotekniikka Oy PKS Muu Suomi Consti

Lisätiedot

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut. P1 SIIVOUKSESSA Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna Toimitusjohtaja Tarja Andersson TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.fi SISÄILMASTOLUOKAT S1 S3 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Yhteistoiminta viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja jvt- tekijän välillä. Alan erityispiirteiden huomiointi

Yhteistoiminta viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja jvt- tekijän välillä. Alan erityispiirteiden huomiointi Yhteistoiminta viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja jvt- tekijän välillä Alan erityispiirteiden huomiointi Yhteistoiminta viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja jvt- tekijän välillä Miten työmaa siirretään

Lisätiedot

Tallitöihin sopivia hengityssuojaimia

Tallitöihin sopivia hengityssuojaimia Tallitöihin sopivia hengityssuojaimia Suomen Hevostietokeskus ry Työryhmä: Sanna Airaksinen ja Minna-Liisa Heiskanen Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015 Hiukkassuojain FFP2 NR FFP2= P2-luokan hiukkassuojain

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

PURKUSUUNNITELMA. Korjausrakentaminen

PURKUSUUNNITELMA. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Purkusuunnitelma TILAAJA Huittisten kaupunki KOHDE, Vesitornintie, 32700 HUITTINEN 2(7) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Korjausrakennushankkeen työturvallisuus Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.

Korjausrakennushankkeen työturvallisuus Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva. Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi 516 Korjausrakentamisen kehitysnäkymät Suomessa korjausrakentamisen määrä on lisääntynyt tasaisesti vuoden 2000

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Rakennustyömaalla syntyvät ja rakennukseen

Lisätiedot

PURKUTYÖSELITYS PURKUTYÖSELITYS. Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL IISALMI Sivu 1/8. Tilaaja:

PURKUTYÖSELITYS PURKUTYÖSELITYS. Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL IISALMI Sivu 1/8. Tilaaja: 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka PURKUTYÖSELITYS Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Biohajoavien jätteiden turvallinen käsittely

Biohajoavien jätteiden turvallinen käsittely Biohajoavien jätteiden turvallinen käsittely Hannu Miettinen/ Jätekukko Oy Sirpa Laitinen Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Graafinen suunnittelu: Tuula Solasaari 2014 Työterveyslaitos

Lisätiedot

ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN BEST- alipaineistajien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja ylläpito Viite: Dutch asbestos regulations/ Hollannin asbestisäännökset SC530;

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin.

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Puh. (03 ULT- LAS laserkäryn poistoon Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala puh. 03-212 8000 fax 03-212 8158 Marianrannankatu

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

MARJA KANSIKAS. Ohjeita mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöhön

MARJA KANSIKAS. Ohjeita mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöhön MARJA KANSIKAS Ohjeita mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöhön OPINNÄYTETYÖT, RAKENNUSTERVEYS 2013 MARJA KANSIKAS Ohjeita mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöhön Opinnäytetyöt Koulutus- ja kehittämispalvelu

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA

PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen 2014 Roni Nuttunen PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Turun Seudun Rakennustekniikka Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

FIKKA RAKENNUSTARVIKKEET

FIKKA RAKENNUSTARVIKKEET FIKKA RAKENNUSTARVIKKEET TUOTEKUVASTO 2014 YHTEYSTIEDOT Fikka Solutions Oy PL 13 00661 Helsinki www.fikka.fi y-tunnus 2422726-9 TILAUSTEN VASTAANOTTO info@fikka.fi Tapio Huhanantti 050 367 9332 FIKKA RAKENNUSTARVIKKEET

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT

1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT 1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät F13-0224 Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö Syyskuu 2000 1 (5) Korvaa kortin 1105-M2 RYÖMINTÄTILOJEN KORJAAMINEN SEKÄ PUISEN

Lisätiedot

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen Uudistuneet asbestimääräykset 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen 1 Uusi lainsäädäntö (kolmikantaisesti valmisteltu ja hyväksytty paketti) Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Terttu Rönkä Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports and Books 15/2011 Aducate Centre for Training and Development TERTTU RÖNKÄ Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Taulukko 1. Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet

Taulukko 1. Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet 4748 N:o 1053 Liite Taulukko 1 Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet 1 Erillinen laboratoriotila ( 1 ) ei vaadita ei vaadita 2 Laboratorio suljettavissa ilmatiiviisti kaasudesinfioinnin

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Numatic WV-570, WVD-570-2. Numatic, WV-470. Koivupuistontie 16, 01510 VANTAA puh. 020-758 9690 www.kopadi.fi kopadi@kopadi.fi

Numatic WV-570, WVD-570-2. Numatic, WV-470. Koivupuistontie 16, 01510 VANTAA puh. 020-758 9690 www.kopadi.fi kopadi@kopadi.fi Numatic, WV-470 Erinomainen, tehokas imuri veden imurointiin. Vakiovarusteena alumiiniputkisarja. Alumiiniputket ovat ruostumattomat ja teräsputkia kevyemmät. Tritex suodatinta käytettäessä myöskin pöly

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot