1 Menetelmät TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ"

Transkriptio

1 1 Menetelmät TYÖLAJIT Menetelmät Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material behandling och skydd Demolition, dangerous materials handling and protection RL/1/Marraskuu 2000/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 2000 Laadinta: Mittaviiva Oy, Auli Olenius Kustantaja: Rakennustieto Oy SISÄLTÖ Tämä menetelmäkuvaus esittää työntekijöiden, työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden ja ympäristön suojaamismenetelmät terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita vastaan tavanomaisissa purkutöissä. Menetelmä sisältää betoni-, tiili- ja puurakenteiden sekä lämmöneristeiden purkutyön, maalin poiston hiomalla ja lämmittämällä sekä metallirakenteiden polttoleikkauksen. Menetelmäkuvaus sisältää ohjeet työntekijöiden ja ympäristön suojaamisesta sekä jätteiden siirroista. Menetelmäkuvaus ei sisällä asbestia, pcb:tä ja lyijyä sekä kivihiilipikeä sisältävien materiaalien ja rakenteiden purkutyötä eikä kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyötä, jotka on esitetty Ratumenetelmäkuvauksissa , , ja Ohje on laadittu Työsuojelurahaston avustuksella. Sisältö Lähtökohdat Tavanomaiset purkutyöt Betonirakenteet Tiilirakenteet Puurakenteet Lämmöneristeiden purku Teräsrakenteiden purku Maalinpoisto Työntekijöiden suojaus Pölynpoisto ja ympäristön suojaaminen Työkokonaisuus Osastointimenetelmä Kohdepoistomenetelmä Eristäminen Yleispoisto Siivous Työturvallisuustoimenpiteet Laadunvarmistus Kirjallisuus TYÖKOKONAISUUS TYÖSISÄLTÖ Ylläpitävät työt suojausten ylläpito pölynpoiston ylläpito jätteenpoiston ylläpito työnaikainen siivous jätteiden lajittelu ja siirto Aloittavat työt työkohteen vastaanotto suojausten ja pölynpoiston valmistelu materiaalien ja kaluston siirto kohteeseen Edistävät työt purkutyö Lopettavat työt työnaikaisten asennusten purku kohteen siivous kaluston siirto kohteesta suojausten ja pölynpoiston purku Alkutila Tarvittavat rakennustekniset suunnitelmat on tehty, ja korjausmenetelmä on valittu. Korjaustyöstä on laadittu turvallisuusasiakirja, missä on määritelty rakennuksessa esiintyvät terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet ja niiden käsittelyn aiheuttamat toimenpiteet. Purkusuunnittelu on tehty turvallisuusasiakirjan edellyttämässä laajuudessa. Lopputila Purkutyö on valmis ja suunnitelmien mukainen. Purkusuojaukset on purettu. Työ on tarkastettu ja hyväksytty. Työkohteen uudelleenrakennustyöt alkavat. LÄHTÖKOHDAT Työturvallisuuslaki 299/54 ja Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/94 edellyttävät, että purkutyöt tehdään turvallisesti, purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen ympäristöön estetään ja pöly poistetaan tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Purkutyömenetelmä valitaan purettavan rakenteen, materiaalin ja purkukohteen koon mukaan ottaen huomioon purkutyön vaikutuspiirissä toimivat henkilöt ja kohteen käyttö. Pölynpoisto- ja ympäristön suojaamistapa valitaan purkutyössä vapautuvan terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden määrän ja toimintaympäristön mukaan niin, että purkutyöstä ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekeville ja purkutyön vaikutuspiirissä oleville. Henkilökohtaiset suojaimet valitaan terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineiden, niiden määrän ja pölyävyyden, purkutyön keston ja purkukohteen olosuhteiden perusteella niin, että purkutyössä vapautuvista aineista ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekevälle. Purkujätteet lajitellaan, käsitellään, siirretään ja kuljetetaan ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden perusteella annettujen valtioneuvoston päätösten kuten rakennusjätepäätöksen VNp 295/97, kaatopaikkapäätöksen VNp 861/97 ja ongelmajätepäätöksen VNp 659/96 mukaisesti kohdekohtaiset olosuhteet huomioon ottaen.

2 Menetelmät 2 TAVANOMAISET PURKUTYÖT, rakenteet ja materiaalit Betonirakenteet Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pölyt, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvo 1.) piikkaus erittäin suuri osastointi pölyävissä työvaiheissa Kvartsipöly suuri eristäminen moottoroitu hengityksen- silikoosi (pölykeuhko) kostutus vedellä tai suojain ja P2- tai 0,2 mg/m 3 pölynsidonta-aineella P3-luokan suodatin timanttisahaus vähäinen matalapaineinen lyhytkestoisissa töissä Sementtipöly ja -poraus kohdepoisto puolinaamarillinen limakalvojen ärsytys, käsin purku korkeapaineinen hengityksensuojain, allerginen kosketuspiikkaamalla tai kohdepoisto P2-luokan suodatin ihottuma, ärsytyslekalla suojavaatetus kosketusihottuma hionta suuri korkeapaineinen 10 mg/m 3 jyrsintä kohdepoisto ja osastointi eristäminen tai matalapaineinen kohdepoisto vesipiikkaus vähäinen eristäminen pään ja kasvot peittävä suojakypärä tarvittaessa hengityksensuojaimet suojavaatetus purkuvaiheessa betoni, raudoitteet ja muut materiaalit erotellaan toisistaan ahtaissa kohteissa jätteet siirretään jätevaunuilla tai -kärryillä tai pudotetaan purkukuilua pitkin peitetylle jätelavalle purkukohteissa, joissa rakenteet ja kulkutiet sallivat, betoni- ja teräsjäte siirretään pienkuormaajalla tai vastaavalla jätelavalle, jossa betonijäte kostutetaan pölyn leviämisen estämiseksi betonijäte kuljetetaan uudelleen käytettäväksi tai maankaatopaikalle (maahan hautaaminen edellyttää ympäristökeskuksen lupaa) raudoitteet kuljetetaan metallijätettä vastaanottavaan jätehuoltoyritykseen tai romuliikkeeseen muu purkujäte kuljetetaan kaatopaikalle 1.) HTP-arvo eli haitalliseksi todetun pitoisuuden työhygieeninen raja-arvo. Tiilirakenteet Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pölyt, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvot piikkaus erittäin suuri osastointi P2- tai P3-luokan Kvartsipöly suuri eristäminen moottoroitu hengityksen silikoosi (pölykeuhko) kostutus vedellä tai suojain 0,2 mg/m 3 pölynsidonta-aineella lyhytkestoisissa töissä yleispölynpoisto P2-luokan puolinaamarillinen hengityksensuojain suojavaatetus timanttisahaus vähäinen yleispölynpoisto ja -poraus käsin purku vähäinen matalapaineinen piikkaamalla kohdepoisto tai lekalla yleispölynpoisto Sementtipöly limakalvojen ärsytys, allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma 10 mg/m 3 lajitellaan ja puhdistetaan käyttötarkoituksen mukaan purkuvaiheessa kuljetetaan uudelleen käytettäväksi tai maankaatopaikalle (maahan hautaaminen edellyttää ympäristökeskuksen lupaa) muurauslaasti ja muu jäte kuljetetaan kaatopaikalle

3 3 Menetelmät Puurakenteet Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pöly, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvot Käsin purku; sahat, Vähäinen korkeapaineinen moottoroitu P2- tai Orgaaninen puupöly sirkkelit, purkuraudat, kohdepoisto P3-luokan hengityksen- ihottuma, lima-kalvojen lekat matalapaineinen suojain ärsytys, allerginen kohdepoisto suojakäsineet ja nuha, astma, nenä- yleispölynpoisto -haalarit syöpä tarvittaessa 5 mg/m 3 purkuvaiheessa erotellaan puu- ja kyllästetty puujäte toisistaan kyllästetty puu kuljetetaan kyllästetyn puun keräyspisteeseen, sekajätteenä kaatopaikalle tai polttoluvan saaneelle voimalaitokselle kyllästämätön puujäte (myös maalattu, lakattu ja erilaiset levyt) kuljetetaan uudelleen käytettäväksi tai polttopuuksi muu purkujäte kuljetetaan kaatopaikalle Lämmöneristeiden purku Purkumenetelmä Pölyn määrä Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Pöly, terveysvaara ja ympäristön suojaaminen suojavarusteet HTP-arvot Mineraalivillaeristeet suuri matalapaineinen pölyävissä työvaiheissa Epäorgaaninen käsin purku kohdepoisto P2-luokan puolinaa- mineraalivillapöly yleispölynpoisto marillinen hengityksen- ihottuma, limakalvojen suojain ärsytys suojakäsineet ja -haalari 10 mg/m 3 Purueristeet suuri matalapaineinen P2- tai P3-luokan Orgaaninen puupöly imurointi kohdepoisto moottoroitu hengityksen- ihottuma, limakalvojen korkeapaineinen suojain ärsytys, allerginen kohdepoisto suojakäsineet ja -haalarit nuha, astma, nenä- yleispölynpoisto syöpä 5 mg/m 3 lajitellaan purkuvaiheessa erilleen hyödynnettävästä esim. puujätteestä kiinteät eristeet siirretään suljettavilla jätevaunuilla tai -kärryillä, purkukuilua pitkin tai pakattuna jätesäkkeihin peitetylle jätelavalle purueristeet imuroidaan suoraan peitetylle jätelavalle tai suljettaviin jätesäkkeihin kuljetetaan kaatopaikalle Teräsrakenteiden purku Purkumenetelmä Vaarallinen aine Pölynpoisto ja Henkilökohtaiset Terveydelle vaaralliset ympäristön suojaaminen suojavarusteet aineet, terveysvaara ja HTP-arvot polttoleikkaus metallihuuru sisätiloissa tehokas ilman- P2/A2 -luokan Kaasumaiset vaihto moottoroitu hengityksen- hiilimonoksidit suojain 35 mg/m 3 suojavaatetus typpioksidit 31 mg/m 3 typpidioksidit 5,7 mg/m 3 lyijypitoiset metallihuurut 0,1 mg/m 3 allerginen kosketusihottuma ja nuha, astma, metallikuume purkuvaiheessa metallijäte ja muut jätteet erotellaan toisistaan ahtaissa kohteissa jätteet siirretään jätevaunuilla tai -kärryillä jätelavalle kuljetetaan metallijätettä vastaanottavaan jätehuoltoyritykseen tai romuliikkeeseen muu purkujäte kuljetetaan materiaalista riippuen asianmukaiselle kaatopaikalle

4 Menetelmät 4 Maalin poisto Poistomenetelmä Vaarallinen aine Henkilökohtaiset Pölynpoisto ja Terveysvaara ja suojavarusteet ympäristön suojaaminen HTP-arvot mekaaninen maalipöly P2-luokan moottoroitu työtilan tehokas ilman- limakalvojen ärsytys, hionta hengityksensuojain vaihto allerginen kosketus- suojakäsineet ja kasvo- erillinen ilmastoitu työtila ihottuma, allerginen suojain matalapaineinen nuha, astma, lyijykohdepoisto myrkytys kohdepoistolla varustettu HTP-arvot ainekohtaisia hiontalaite esim. lyijy 0,1 mg/m 3 kuumailma- tai maalihöyryt ja P2/A2-luokan moottoroitu nestekaasu- -pöly hengityksensuojain kuumennus, suojakäsineet ja kasvokaavinta ja hionta suojain maalinpoisto liuotinhöyry P2/A2-luokan moottoroitu liuottimella hengityksensuojain suojakäsineet ja kasvosuojain maalijäte imuroidaan kohdepoistoimurilla suoraan suljettaviin jätesäkkeihin jätesäkit kuljetetaan sisältävästä aineesta riippuen (esim. lyijypitoinen maalijäte) ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen tai kaatopaikalle TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJAUS Henkilökohtaiset suojavarusteet Hengityksensuojaimet vaatimuksena aina CE merkintä purkutöiden aikana käytetään P2-, P3- tai P3/A2-luokan suodattimella varustettua moottoroitua koko- tai puolinaamaria tai eristävää naamaria esiintyvistä terveydelle vaarallisista aineista riippuen P3-suodatinta käytettäessä on yleensä tarve myös kasvojen ihon ja silmien suojaamiseen, jolloin käytetään kokonaamaria tai koko kasvojen alueen suojaavaa moottoroitua hengityksensuojainta Suodattimet luokka P2 suojaa terveydelle haitalliselta pölyltä, hiukkaskoko yli 0,3 µm luokka P3 suojaa P2-luokan lisäksi myrkyllisiltä kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta sekä bakteereilta ja viruksilta luokka A2 keskitehoinen kaasunsuodatin, joka suojaa orgaanisilta kaasuilta esim. mykotoksiineilta ja höyryiltä, ns. aktiivihiilisuodatin luokka P3/A2 yhdistelmäsuodatin, jota käytetään, jos työtilan ilma on ärsyttävää tai kohteessa esiintyy kaasumaisia yhdisteitä Muut suojaimet käsineet ja suojavaatetus (kertakäyttöisiä tai pestäviä) kasvosuojaimet PÖLYNHALLINTA Ilmanpuhdistus Korkeapaineinen kohdepoisto Matalapaineinen kohdepoisto Alipaineistus Siivous Esierottimella ja mikrosuodattimella varustettuun pölynimuriin liitetty pölyn ja hienojakoisen purkujätteen poistolaitteisto, joka voidaan liittää myös työstökoneeseen (jyrsin, hiomakone, yms.) ja jätteenkuljetuskärryihin. Korkeapaineisissa järjestelmissä alipaine on korkea, noin kpa imuilmamäärät ovat pieniä, noin m 3 /h virtausnopeudet ovat suuret, noin m/s Karkea- ja hieno- tai mikrosuodattimilla ja liikuteltavalla pölynkerääjällä varustettu ilmanpuhdistin (alipaineistaja). Matalapaineisissa järjestelmissä alipaine on pieni, noin 1 5 kpa imuilmamäärät ovat suuria, noin m 3 /h virtausnopeudet ovat pienemmät kuin korkeapaineisessa Karkea- ja hieno- tai mikrosuodattimilla varustettu ilmanpuhdistin tai alipaineistaja esisuodatin (karkeasuodatin) mikrosuodatin (absoluuttisuodatin, HEPA-suodatin, kombisuodatin) hienosuodatin Lapiot, lastat, suljettavat keräys- ja jäteastiat, purkukuilu jätesäkit, kokooma-astiat, kohdepoistolla ja esierottimella varustetut imukärryt ja -vaunut. Mikrosuodattimilla ja esierottimella varustetut imurit liikuteltavat teollisuusimurit keskusimurijärjestelmät

5 5 Menetelmät YLEISTÄ Korjaussuunnitelmien ja turvallisuusasiakirjan perusteella purkutyön toteuttaja laatii purkusuunnitelman, joka sisältää selvityksen tehtävästä työstä ja turvallisuustoimista. Purkusuunnitelma sisältää purku- ja siivoustyöt, jätteiden siirrot, kuljetukset ja käsittelyn, pölyntorjunnan, työntekijöiden, työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden ja ympäristön suojauksen. Purkusuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden turvallisuuden lisäksi myös työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuuteen. Pölyävät työvaiheet ajoitetaan eri aikaan muihin töihin nähden ja huolehditaan purkutyön aikaisesta ja jälkeisestä siivouksesta sekä jätteiden turvallisesta siirrosta Yleispoisto 1. Yleispoistossa työ- ja purkukohteen yleisilmanvaihtoa tehostetaan pölyn vähentämiseksi. Yleispoistossa purkukohteen ilmaa imetään pölysuodattimilla varustetulla ilmanpuhdistajalla ja poistoilma johdetaan muovisukan tai -putken avulla ulkoilmaan. Yleispoistoa on myös ristivedon järjestäminen työkohteeseen. Yleispoisto yksinään on yleensä aina riittämätön pölyaltistumisen vähentämiskeino ja ympäristön suojaamiskeino terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien materiaalien ja rakenteiden purku- ja korjaustyössä Eristäminen 2. Purkukohde eristetään muusta työstä tilapäisillä suojaseinillä tai -rakenteilla niin, että purkutyöstä vapautuvaa pölyä leviää mahdollisimman vähän suojarakenteiden ulkopuolelle. Purkukohteen eristämisen yhteydessä käytetään yleensä paikallista pölynsuodattimilla varustettua ilmanpuhdistinta. Eristäminen yksinään on yleensä riittämätön pölyaltistumisen vähentämiskeino ja ympäristön suojaamiskeino terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien materiaalien purku- ja korjaustyössä. Kohdepoistomenetelmä Yleistä Pienissä purku- ja korjaustöissä voidaan pölyn leviäminen ympäristöön estää käyttämällä kohdepoistoa. Purkutyöstä vapautuva pöly kerätään tehokkailla pölynerottimilla ja hieno- tai mikrosuodattimilla varustetuilla kohdepoistoimureilla. Hienosuodattimella varustetun kohdepoistoimurin poistoilma johdetaan aina ulkoilmaan ja mikrosuodattimella varustetun kohdepoistoimurin poistoilma johdetaan ulos tai sisäilmaan työtilojen ulkopuolelle niin, ettei poistoilma nosta työtiloissa olevaa pölyä liikkeelle. Kohdepoistolaitteet jaotellaan muodostamansa alipaineen mukaan matala- ja korkeapaineisiin järjestelmiin. Korkeapaineisia kohdepoistolaitteita ovat liikuteltavat teollisuusimurit ja keskusimurijärjestelmät. Purkutyössä käytettäviin työstökoneisiin (sahat, jyrsimet, hiomakoneet yms.) liitetään esierottimella ja mikro- tai hienosuodattimella varustettu korkeapaineinen kohdepoisto. Korkeapaineiset kohdepoistoimurit soveltuvat myös osastointimenetelmässä työkohteen siivoukseen. Korkeapaineiset kohdepoistoimurit varustetaan esierottimella, jonka tarkoituksena on lisätä imurin pölynvaraus- ja suorituskykyä sekä säästää suodattimia. Matalapaineisessa kohdepoistossa purkukohteen välittömään läheisyyteen sijoitetaan pölynerotin- ja ilmanpuhdistinlaitteisto tai alipaineistuslaitteistoon yhdistetty pölynkerääjä, joka sieppaa purkutyössä syntyvää pölyä. Laitteiston poistoilma johdetaan työtilan ulkopuolelle poistoputken avulla. Tyypillisiä matalapaineisia kohdepoistolaitteita ovat ilmanpuhdistimet ja pölynerottimet. Aloittavat työt 3. Ennen purkutyön aloittamista varmistutaan kohdepoistokaluston ja hengityssuojaimien toiminnasta. Purkujätettä varten kohteeseen varataan suljettavia jäteastioita sekä jätesäkkejä ja kohteen ulkopuolelle suljettavat kokooma-astiat ja jätelavat. Työkohde varustetaan hyvällä valaistuksella ja työkohteeseen rakennetaan tarvittavat työturvallisuusmääräysten mukaiset työtelineet ja työtasot. Työntekijöiden suojaus 4. Työntekijät varustautuvat purettavan materiaalin ja terveysvaaraa aiheuttavan aineen edellyttämillä riittävän suojaustason hengityssuojaimilla sekä suojavaatetuksella ja siirtyvät työkohteeseen ks. materiaalikohtaiset taulukot (s. 2 4). Purkutyö 5. Purkutyössä käytetään mikro- tai hienosuodattimella ja esierottimella varustettua korkeapaineista kohdepoistolaitteistoa pitämään työskentelytilan ilman pölypitoisuus mahdollisimman alhaisena. Kohdepoistolaitteiston imu kohdistetaan mahdollisimman lähelle purkukohtaa, ja purkutyössä vapautuva pöly ja hienojakoinen purkujäte imetään suoraan purkukohdasta niin, ettei pölyä leviä työskentelytilan ilmaan. Aina, kun on mahdollista, työstökoneisiin esimerkiksi sahoihin, sirkkeleihin, jyrsimiin ja hiomakoneisiin liitetään korkeapaineinen kohdepoisto. 6. Matalapaineisessa kohdepoistossa purkukohteen välittömään läheisyyteen sijoitetaan esimerkiksi ilmanpuhdistimeen, pölynerottajaan tai alipaineistajaan joustavalla imuletkulla yhdistetty pölynkerääjä, joka toimii purkutyössä vapautuvan leijuvan pölyn imurina. 7. Purkutyön aikana kohdepoistolaitteiston tehoa ja suodattimien kuormittumista seurataan laitteistossa olevalla painemittarilla ja imutehoa seuraamalla. Suodattimien työnaikainen vaihto suunnitellaan etukäteen ottaen huomioon purkutyön pölyävyys, laitekohtainen suodattimien vaihtomenetelmä ja tarvittavat apulaitteistot. Työ aloitetaan puhtailla suodattimilla ja kohteessa vaihdetaan yleensä vain laitteistojen karkeasuodattimia (esisuodattimia). Työkohteessa suodattimet vaihdetaan varsinaisen työajan jälkeen, jolloin mahdollinen työilman pölypitoisuuden lisääntyminen ehtii laskea ennen seuraavan työvuoron alkua.

6 Menetelmät 6 Osastointimenetelmä Osastointimenetelmässä purettava kohde ja sitä ympäröivä työskentelytila eristetään ilmastollisesti muista tiloista ja alipaineistetaan. Osastoinnissa pyritään käyttämään hyväksi rakennuksen huonejakoa tai osasto tehdään tilapäisillä seinärakenteilla. Osastoon syntyy alipaine, kun osastosta poistetaan jatkuvasti ilmaa tehokkailla alipaineistajilla tai ilmanpuhdistimilla. Alipaineistuksella estetään purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen osaston ulkopuolelle. Osaston sisällä pölyn poistoa tehostetaan kohdepoistolla ja korkeapaineisella kohdepoistolla varustetuilla työvälineillä. Kohdepoistoimurien ja alipaineistuslaitteistojen imuyksiköt sijoitetaan osaston ulkopuolelle, jolloin laitteistojen ilmankierto ei nosta pölyä työtilan ilmaan, ja samalla vältetään imureiden tarpeeton likaantuminen. Aloittavat työt 8. Purkutyön aloituspalaverissa käydään läpi työn toteutus erityispiirteineen työjohdon, työntekijöiden ja tarvittaessa tilaajan edustajien tai työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden kesken. Tarkistetaan purkusuunnitelmat, selvitetään toimintaperiaatteet mahdollisten yllättävien purkuvaiheessa ilmenevien vaurio- ja materiaaliesiintymien osalta. Purkutyön vaikutuspiirissä oleville tiedotetaan työstä. Osastoinnin valmistelu 9. Huonetilasta tai -tiloista muodostetaan osasto, jonka ovet suljetaan ja ovien sekä ikkunoiden käyntivälit teipataan kiinni. Osastoon jäävät, säilytettävät laitteet, kalusteet yms. suojataan tiiviisti muovikalvolla. Ilmanvaihtokanavien venttiilit, yms. peitetään muovikalvolla ja teipataan tiiviisti kiinni. Kulku osastoon järjestetään oviaukkoon rakennettavan tilapäisen sulkutilan kautta Tilapäinen osasto 10. Tilapäiset osastoseinät rakennetaan puurangoista ja muovikalvosta. Muovikalvo kiinnitetään puurungon sisäpuolelle, jolloin purkupöly ei likaa puuosia ja puhtaat puuosat voidaan käyttää uudelleen. Muovikalvojen saumat tiivistetään teipillä. Lattiat suojataan tarvittaessa esimerkiksi aaltopahvilla tai muovilla. Sulkutila 11. Kulku osastoon järjestetään sulkutilan kautta. Osaston ulkopuolelle rakennetaan puurangoista ja muovikalvosta 3-osainen sulkutila. Sulkutilassa tulee olla riittävästi tilaa vaatteiden vaihtoa, imurointia ja peseytymistä varten. Sulkutilan päihin ja sulkutilan osien väliin tehdään ilman kulun estävät ovirakenteet. Alipaineistus 12. Alipaineistuksessa osaston työskentelytilasta poistetaan ilmaan niin, että korvausilman virtaus on aina puhtaasta tilasta likaiseen tilaan päin. Alipaineistuksessa pyritään 6 10 kertaiseen ilmanvaihtuvuuteen tunnissa. Alipaineistuksen poistoilma puhdistetaan karkeaja mikro- tai hienosuodattimilla. 13. Alipaineistuslaitteet sijoitetaan osaston ulkopuolelle. Alipaineistajaa ei saa sijoittaa sulkutilaan. Alipaineistajaan liitetään yleensä joustavan imuletkun avulla pölynkerääjä, joka osastossa sijoitetaan purkukohteen läheisyyteen ja jota liikutetaan purkukohteen siirtyessä. 14. Hienosuodattimella varustetun alipaineistuslaitteen poistoilma johdetaan aina ulkoilmaan. Mikrosuodattimella varustetun alipaineistuslaitteen poistoilma voidaan johtaa sisätiloihin, mutta yleensä poistoilma johdetaan pois osastoa ympäröivästä tilasta ulkoilmaan joustavalla muoviputkella tai muovisukalla niin, ettei ympäröivässä tilassa olevaa pölyä nosteta liikkeeseen. 15. Alipaineistus kytketään päälle ennen työntekijöiden osastoon menoa ja ylläpidetään riittävän pitkään lopullisen siivouksen jälkeen niin, että tilan ilman pölypitoisuus täyttää sille suunnitelmissa asetetut vaatimukset. Alipaineistuksen tulee säilyä osaston sisällä kaikissa olosuhteissa. Alipaineistuksen tehokkuutta voidaan seurata silmämääräisesti, jolloin osaston ja sulkutilan muoviseinien tulee olla painuneet alipaineiseen tilaan päin. Kohdepoisto 16. Purkutyössä vapautuvan pölyn poistoa tehostetaan korkeapaineisella kohdepoistolla. Kohdepoistolaitteistoina käytetään mikro- tai hienosuodattimella varustettuja tehokkaita pölynimureita ja poistettavan materiaalin mukaisia imusuulakkeita ja -letkuja. Pölynimuri varustetaan yleensä esierottimella, jonka tarkoituksena on lisätä imurin pölynvaraus- ja suorituskykyä sekä säästää suodattimia. 17. Kohdepoistolaitteiston imuyksikkö sijoitetaan yleensä osaston ulkopuolelle, jolloin vältetään laitteistojen ulkopuolinen likaantuminen. Korkeapaineinen kohdepoistolaitteisto ja esierotin liitetään myös purkutyössä käytettäviin työstökoneisiin esimerkiksi sahoihin, jyrsimiin ja hiontalaitteisiin. Kohdepoistolaitteisto voidaan liittää myös imukottikärryihin ja imuvaunuihin, joilla kuljetaan pois sellainen pölyävä purkujäte, jota ei voida imuroida. Työntekijöiden suojaus 18. Purettaessa käytetään purettavan materiaalin ja terveysvaaraa aiheuttavan aineen edellyttämiä hengityksensuojaimia sekä suojavaatetusta.

7 7 Menetelmät Osaston merkintä ja tarkastus 19. Osasto merkitään selvästi purkutyöstä ilmoittavilla teipeillä, kilvillä ja tarvittaessa lippusiimoilla tai puomeilla. Valvoja, urakoitsija ja tarvittaessa työsuojeluviranomainen tarkastavat osastoinnin järjestelyt ja tarkastuksesta kirjoitetaan tarkastusmuistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Laitteistojen seuranta 20. Purkutyön aikana seurataan alipaineistus- ja kohdepoistolaitteistojen tehoa ja suodattimien kuormittumista. Suodattimien työnaikainen vaihto suunnitellaan etukäteen ottaen huomioon työn pölyävyys, laitekohtainen suodattimien vaihtomenetelmä ja tarvittavat apulaitteistot. Työ aloitetaan puhtailla suodattimilla ja kohteessa vaihdetaan yleensä vain laitteistojen karkeasuodattimia (esisuodattimia). Työkohteessa suodattimet vaihdetaan varsinaisen työajan jälkeen, jolloin mahdollinen työilman pölypitoisuuden lisääntyminen ehtii laskea ennen seuraavan työvuoron alkua vaara Tarkista suunnitelma-asiakirjat suojaukset, osaston ja sulkutilan tiiviys laitteistojen ja suodattimien kunto, teho ja toimivuus. Siivous ja lopettavat työt 21. Purkutyön valmistuttua työkohde tyhjennetään kalustosta sekä materiaaleista ja siivotaan. Karkea purkujäte kerätään ensin lapiolla tai lastalla ja kootaan tiiviisiin säkkeihin ja astioihin tai pudotetaan suoraan purkukuilun kautta suojatulle jätelavalle tai alipaineistettuun jätekonttiin. Siivousjätteiden siirroissa käytetään purkujätteen mukaisia kuljetusvälineitä, jätevaunuja, -kärryjä, kannellisia astioita, jätesäkkejä yms. Työtilasta poistuttaessa työvaatteet ja suojaimet puhdistaan huolellisesti pölynsuodattimilla varustetulla imurilla. Purkutyön aikana käytetyt kertakäyttöhaalarit ja hengityksensuojainten suodattimet pakataan ja suljetaan säkkeihin, jotka hävitetään muun purkujätteen mukana. 22. Hienojakoinen jäte imuroidaan tehokkaalla ja helposti liikuteltavalla pölynimurilla, joka on varustettu mikro- tai hienosuodattimella ja esierottimella. Kuivaharjausta ei käytetä. Suurissa kohteissa, joissa ei asuta tai ei ole toimintaa korjaustyön aikana, voidaan käyttää keskusimurijärjestelmää siivoukseen ja kohdepoistoon. 23. Suojaukset puretaan ja suojaukseen käytetyt puhtaat materiaalit esim. puutavara käytetään uudelleen ja likaantuneet esim. suojamuovit ja -pahvit kuljetetaan purkujätteen tavoin jätelavalle. 24. Kohteen loppusiivous tehdään mikrotai hienosuodattimilla varustetuilla imureilla, kuivaharjausta ei käytetä. Ilmaa kierrätetään kohteessa vielä siivouksen jälkeen niin, että ilma on puhtaudeltaan suunnitelmien mukainen. 25. Työn päätyttyä alipaineistuslaitteet, pölynimurit ja hienosuodattimet puhdistetaan ja huolletaan ilmastollisesti muusta työympäristöstä eristetyssä tilassa esimerkiksi purku-urakoitsijan huoltovarikolla ja varastoidaan seuraavaa purkutyökohdetta varten. Kuor- mittunutta mikrosuodatinta ei saa puhdistaa ja käyttää uudelleen. Jätteiden kuljetus 26. Purkutyön yhteydessä lajiteltu ja pakattu purkujäte kuljetetaan hyötykäyttöön, kierrätykseen, kaatopaikalle tai ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen purkusuunnitelman sisältämän jätteiden käsittely- ja sijoitussuunnitelman mukaisesti. Suojausmateriaalit, kertakäyttöiset suojavarusteet sekä alipaineistajien, kohdepoistoimurien ja hengityksensuojainten suodattimet kuljetetaan kaatopaikalle yleensä normaalina jätteenä. Tarkastus 27. Suunnittelija, valvoja ja toteuttaja tarkastavat purkutyön, sopivat mahdollisista muutoksista ja jälkiseurannasta sekä hyväksyvät purkutyön, jonka jälkeen kohde luovutetaan seuraavan työvaiheen tekijöille ja tilaajalle.

8 Menetelmät 8 TYÖTURVALLISUUS Ennen Varmistetaan, että suunnitelmissa esitetään Työnantajan on huolehdittava, että Varmistetaan, että Aikana Varmistetaan, että Jälkeen Varmistetaan, että turvallisuuden varmistavat toimenpiteet niin työntoteuttajien kuin ympäristönkin osalta pölyntorjuntatoimenpiteet, suojaustaso sekä käytettävät menetelmät. työkohteen ympäristössä olevia tiedotetaan työstä ja sen vaaroista työntekijöillä ja työtä valvovilla henkilöillä on riittävät tiedot ja kokemus kyseisen työn turvalliseen toteuttamiseen työntekijöille on järjestetty riittävä kohdekohtainen opastus ja perehdyttäminen kyseisen työn turvalliseen toteuttamiseen työntekijät tuntevat työpaikan olosuhteet, oikeat ja turvalliset työmenetelmät, terveysja tapaturmavaarat, koneiden ja laitteiden toimintatavat sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät työntekijöille on järjestetty riittävästi oikean suojaustason mukaisia henkilökohtaisia suojaimia ja suojavarusteita työntekijöille on järjestetty työterveyshuoltolain (743/78) mukainen työterveyshuolto ja terveystarkastus- ja -seurantajärjestelmä. tarvittavat sähkö-, kaasu- ja muut johdot, putket sekä säiliöt on katkaistu, suljettu ja tyhjennetty sekä tarvittaessa huuhdeltu. koneet ja laitteet toimivat ja ovat turvallisia työnaikainen ilmanvaihto on suunniteltu sellaiseksi, että korvausilma virtaa aina puhtaasta tilasta likaiseen päin. suunnitelmien mukaisia turvallisia työtapoja noudatetaan henkilökohtaisia suojavälineitä käytetään osastoinnin tiiviys sekä kohdepoiston ja alipaineistuksen tehokkuus säilyy työkohteen työnaikainen siisteys on riittävä jätteet siirretään turvallisesti ja rakenne ei menetä purkuaikana vakavuuttaan (turvallinen purkujärjestys on käänteinen sille järjestykselle, millä rakenne on tehty). suojaukset, telineet ja tuennat voidaan purkaa korjaustyöstä ei ole jäänyt tai siinä ei ole syntynyt sellaista vahinkoa, josta saattaa myöhemmin aiheutua vaaraa kohteessa oleville työnjälkeisellä siivouksella ja ilmanvaihdolla on saavutettu hyväksyttävä puhtaustaso ja ilmanlaatu. LAADUNVARMISTUS Ennen Aikana Jälkeen Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöillä ja työtä valvovilla henkilöillä on riittävät tiedot ja kokemus kyseiseen työhön. Työkohteen vastaanoton yhteydessä tarkistetaan kohteen kunto ja vastaavuus suunnitelmiin. Korjaussuunnitelmien perusteella purkutyön toteuttaja laatii työsuunnitelman, jonka tulee sisältää selvitys tehtävästä työstä, turvallisuus- ja laadunvarmistustoimista. Suunnitellaan pölyntorjuntatoimenpiteet, ilmanvaihdon oikea teho, alipaineistus- ja kohdepoistolaitteiston sijoitus ja asennus. Varataan kohteeseen suljettavia jäteastioita sekä jätesäkkejä ja kohteen ulkopuolelle asianmukaiset kokooma-astiat ja jätelavat. Varustetaan työkohde hyvällä valaistuksella ja rakennetaan turvallisuusmääräykset täyttävät työtelineet ja työtasot. Työt tehdään turvallisia työtapoja ja suunnitelmien mukaisia ratkaisuja noudattaen. Varmistetaan ja tarkkaillaan jatkuvasti suojaustoimenpiteiden tasoa; osastointi, henkilökohtaiset ja ympäristön suojaukset, pölynpoisto ja ilmanvaihto. Tehdään materiaalien poisto huolellisesti, ilman turhaa pölyttämistä. Kohteen loppusiivous tehdään mikrosuodattimilla varustetuilla imureilla. Ilmaa kierrätetään kohteessa vielä siivouksen jälkeen niin, että pöly- ja vaarallisten aineiden pitoisuus on hyväksyttävää tasoa. Purkutyön tulos tarkastetaan yhdessä suunnittelijan, valvojan ja toteuttajan kanssa. Huolehditaan jätteiden ja mikrosuodattimien asianmukaisesta hävittämisestä. Puhdistetaan koneet, laitteet ja hienosuodattimet ennen varastointia.

9 9 Menetelmät KIRJALLISUUS Työturvallisuuslaki 299/58 Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/94 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994 Turvallisuustiedote no 25, STM Kemian työsuojeluneuvottelukunta 1998 Aitomaa et. al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan Kustantajat Ekman Anders. Asbesti korjausrakentamisessa. Rakentajain Kustannus Oy Ekman Anders. Asbestipurkutöiden työturvallisuuden ohjaus rakennuttamisessa. Rakennustieto Oy Palomäki Eero. Rakennusmateriaalit ja terveys. Työterveyslaitos Puhakka Eija et. al. Terveellinen sisäilma. Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy Puhakka Eija, Kärkkäinen Jukka. Rakentamisen tavoitteena puhdas sisäilmasto. Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy Riala et. al. Rakennusalan kemikaalien turvallinen käsittely. Työterveyslaitos Torikka Kirsi et. al. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. TTKK Heikkilä Tarja. Korjausrakentamisen työturvallisuuden kehittäminen ja ohjaus. TTKK Laitevalmistajien ja purku-urakoitsijoiden tuote- ja työesitteet. Ratu-kirjallisuus Ratu-suunnitteluohjeet: 1128-S. Purkusuunnitelman laadintaohje S. Purkusuunnitelman, toimenpiteet, lomakkeen täyttömalli S. Purkutyösuunnitelma, lomakkeen täyttömalli S. Purkutöiden turvallisuus Ratu-menetelmä Purkutyö Ratu-menetelmä Asbestia sisältävien rakenteiden purkutyö Ratu-menetelmä Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkutyö Ratu-menetelmä Pcb:tä ja lyijyä sisältävien rakenteiden purkutyö Ratu-menetelmä Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien ja rakenteiden purkutyö Tämän Ratu-menetelmäkuvauksen laadintaan ovat asiantuntijoina osallistuneet Extor Oy Helsingin kaupungin rakennusvirasto Hesasbest Oy Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Korjaus-Ratu-asiantuntijaryhmä Rakennusteollisuuden Keskusliitto Rakennustieto Oy Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy Uudenmaan aluetyöterveyslaitos Uudenmaan työsuojelupiiri Uudenmaan Ympäristökeskus

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:2 Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Opas suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, ravintoloitsijoille ja viranomaisille Helsinki 2007

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Hiekkapöly poissa keuhkoista

Hiekkapöly poissa keuhkoista Hiekkapöly poissa keuhkoista Kvartsihiekan oikea käsittely Työturvallisuuskeskus Sisältö Lukijalle... 3 Kvartsipöly työterveysongelmana... 4 Mitä piidioksidi on?... 5 Mitä kvartsipöly on?... 7 Silikoosi

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Sulaton työsuojelu Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Työsuojelun keskeisin laki on työturvallisuuslaki (299/1958). Tätä täydentävät muut lait ja asetukset sekä työmarkkinajärjestöjen sopimukset.

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot