LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS"

Transkriptio

1 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti

2 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT 13 PERHE- JA AIKUISPALVELUT 15 Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut 15 Lastensuojelu 17 Mielenterveyspalvelut 19 Aikuissosiaalityön palvelut 21 Kehitysvammapalvelut 25 VANHUSPALVELUT 27 HOITOPALVELUT 31 Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut 31 Sairaalapalvelut 34 Työterveyshuolto 36 Suun terveydenhuollon palvelut 38 Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 40

3 Peruspalvelukeskuksen tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Toimenpiteet 2011 Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Mittari Toimiva laadunhallinta järjestelmä Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Laadunhallinnan käyttöönotto 2011 osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Käyttöönottovaihe on menossa suunnitelmien mukaisesti Palveluprosessien kuvaus Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Kuvattu palveluprosessi Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Työ etenee osana laadunhallinnan käyttöönottoa Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Pilotointi aloitettu Valmisteluvaiheessa Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Tavoitteelle luotu edellytyksiä tehtävän vaativuuden arvioinneilla Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii Tavoite toteutunut

4

5 Talousarvion toteutuminen / koko liikelaitos Liikelaitos Siiliset-peruspal.keskus TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

6 HALLINTO Johtokunta Vastuuhenkilö: johtokunnan puheenjohtaja Leila Pekkanen / peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila Talousarvion toteutuminen SIILISET JOHTOKUNTA TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET ,00 0 Vuokrat (ulk) ,00 0 Vuokrat (sis) Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT ,00 0 TOIMINTAKULUT ,

7 Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Talousarvion toteutuminen HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT ,00 0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

8 Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Aune Sirén Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Toimenpiteet 2011 Mittari Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Toimistopalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja sujuvat palvelut Siilisetin eri tulosalueille ja -yksiköille Prosessien ja työtehtävien läpikäynti Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2011 Hyvää tai erittäin hyvää vastanneiden osuus kaikista vastauksista vähintään 85 % Asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä 2011 Osaavan henkilöstön saaminen Henkilöstöstrategian toteutuminen Virkojen ja toimien täyttöaste Avoimet virat, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä pätevillä henkilöillä. Toteutunut (toimistosihteerin virka täytetty) Talousarvion toteutuminen TOIMISTOPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 0 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET ,00 52 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,00 52 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

9 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Toimistosihteerien työtehtäviä on edelleen kohdennettu palvelujen kysynnän suhteessa eri tulosalueilla/yksiköissä. Avoinna ollut toimistosihteerin virka täytetty pätevällä hakijalla runsaasta hakijajoukosta.

10 ATK-palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Toimenpiteet Järjestetään itse Atk-perus- ja täydennyskoulutukset riittävästi atk-järjestelmien peruskoulutusta uusille käyttäjille kaikille sovellusten käyttäjille ja täydennyskoulutusta kaikille käyttäjille. Siiliset-intranetin rakentaminen mennessä Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn. Intranetin rakentaminen Seurataan lainsäädäntöä, valmistellaan toimenpiteitä paikallisesti, huomioidaan budjetin suunnittelussa. Talousarvion toteutuminen Mittari Sovellusten käytön hallinta ja hyödyntäminen Intranetin käyttöönotto Toimitaan lakien mukaan. Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Kaikki atk-järjestelmien käyttäjät hallitsevat sovellusten käytön ja pystyvät hyödyntämään niiden ominaisuuksia Lisäkoulutusta annettu ja järjestetty Intranet valmis Rakentaminen käynnissä Lakien mukaan. eresepti-suunnittelu etenee sairaanhoitopiirijohtoisesti ATK-PALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

11

12 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Tuntiperustaisen päivähoitohankkeen suunnitelman mukaisesti on asennettu kellokorttilaitteet viiteen päiväkotiin ja käyttö aloitettu maalis-huhtikuun vaihteessa.

13 Laitoshuolto Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Räsänen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Siiliset-peruspalvelukeskuksen alueella laitoshuollon toiminnot samantasoiset, huomioiden kohteiden erityisvaatimukset Toimenpiteet 2011 Siiliset-peruspalvelukeskuksen laitoshuollon uusiin kohteisiin tutustuminen ja toimintojen ohjaaminen samansuuntaisiksi. Mittari Asiakaskyselyt Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Laitoshuollon saman tyyppisissä työtehtävien laatutaso samanlainen ja pyrkimyksenä tasalaatuiseen toimintaan myös kohteen kaikkien työntekijöiden kesken. Määräaikaistyöt Perussiivoukset Laitoshuollon kustannukset ovat samansuuntaiset Siiliset- peruspalvelukeskuksen samantyyppisissä toimintakohteissa. Siivoustyönmitoitusten päivittäminen mahdollisimman monessa toimintakohteessa. Vastuualueet Vertailu samanlaisten kohteiden kesken. Menot / siivotut m² Menot / asukas (sis.poistot) Toteuma sopimuksen mukainen Asiakaskysely suoritetaan loppuvuonna Siivoustyönmitoitusten ajantasaisuus. Siivoustyönmitoituksissa laatu perustuu pohjoismaiseen INSTA 800 laatuluokitukseen. Kilpailukykyinen kustannustaso Siivoustyönmitoitus ja muiden töiden kartoitus on suoritettu päiväkoti Pikkusiilissä. Sovitusti määräajoin toimivat tehtävät. Tavoitteena kohteiden toimivuus, hygieenisyys ja sisäilman puhtaus Määräaikaistöitä ja perussiivouksia suo-

14 ritetaan resurssien antamissa puitteissa, kokoajan Omavalvonta Yhtenäiset seurantalomakkeet Toteuma sopimuksen mukainen Toimiva omavalvonta. Tavoitteena ei puutteita toiminnoissa Kohteissa suoritetaan omavalvontaa Talousarvion toteutuminen LAITOSHUOLTO TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 37 Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 37 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00-2 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Siilinjärven päiväkotien laitoshuoltajat Leppäkaarteesta, Pikkusiilistä, Pilvilinnasta, Päivärinteeltä, Vuorelasta siirtyivät laitoshuollon vastuualueeseen alkaen. Poissaolot ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoteen. Selvitystyö on aloitettu, mistä lisäys johtuu. Aine-, tarvike- ja tavarahankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Loppuvuonna hankitaan vain välttämättömiä tarvikkeita. Siivouskoneiden korjauksia ja kunnostuksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän.

15 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Yhtenäisten työkäytäntöjen ja toimintaperiaatteiden luominen yhteistoiminta-alueelle Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Toimenpiteet 2011 Varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden työryhmien työskentely. Asiakkaille ja henkilöstölle tiedottaminen. Kunnan henkilöstöstrategian valmistelu Mittari Palvelumuotojen kehittäminen erityisesti kevyempien ja taloudellisesti edullisempien vaihtoehtojen osalta. Olemassa olevien hoitopaikkojen säilyttäminen ja tarvittaessa uusien luominen. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Täyttö- ja käyttöasteseuranta. Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan Avoimet, vakinaiset virat ja tehtävät on saatu täytettyä pätevillä hakijoilla Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja riittävästi ja tasapuolisesti huomioiden perheiden erilaiset tarpeet. Perheiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan neuvottelemalla tarjolla olevista palveluista perheelle sopivin. Perheet toivovat avoimien varhaiskasvatuspalvelujen (avoin päiväkoti, muksumökki) lisäämistä. Yhdessä luotu varhais-kasvatuksen toimintakulttuuri vuoden 2011 loppuun mennessä. Toimintatapojen yhtenäistäminen etenee ja jatkuu koko tämän vuoden. Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä mennessä haettavina olleisiin 10 vakinaiseen tehtävään oli 110

16 hakijaa. Talousarvion toteutuminen VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011

17 PERHE- JA AIKUISPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Minna Pitkänen Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Tytti Lintunen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Moniammatillisen aluetyömallin kehittäminen Toimenpiteet 2011 Aluetyömallin ideaa selkiytetään ja toimintatapaa kehitetään Mittari Alueellinen toimintamalli Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Kukin aluetiimi on laatinut oman alueellisen toimintamallinsa Asiakkaan tarkoituksen-mukaisten palveluprosessien luominen Luodaan hyvinvointineuvolanasiakkaille tarkoituksen-mukaiset palveluprosessit Palveluprosessin kuvaus Aluetiimeille on luotu alueellista toimintamallia, joka on liitetty osaksi koko hyvinvointineuvolan toimintamallia Asiakkaiden palveluprosessit on kuvattu Palveluprosessit kuvataan syksyn 2011 aikana

18 Talousarvion toteutuminen HYVINVOINTI- JA TERV.EDIST. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT ,60 0 TUET JA AVUSTUKSET ,00 3 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Lastenpsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä vuonna Välttämättömät lastenpsykiatriset palvelut on hoidettu ostettuna tuntityönä yhtenä päivänä viikossa. Kaksi psykologin tehtävää on ollut täyttämättä maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin. Jonoa on syntynyt, mutta palvelut on pystytty järjestämään hoitotakuun puitteissa

19 Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Antero Nissinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Toimenpiteet 2011 Mittarit Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Toimivat lastensuojelun palvelut asiakas-, työntekijä- ja kustannustehokkuusnäkökulmasta Lastensuojeluprosessin kehittäminen ja arviointi Käsittelyajat - lastensuojeluilmoitukset on saatu käsiteltyä lain määräämässä ajassa (7pv) Pääosin pysytty tässä aikamäärässä - lastensuojelutarpeen selvitysprosessi on tehty lain määräämässä ajassa (3kk) Ei ole pystytty lain vaatimassa aikamäärässä Asiakassuunnitelmat - kaikilla avohuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma työskentelyn alussa ja se on tarkistettu vähintään kerran vuodessa Uusille asiakkaille on pystytty tekemään tarvittava asiakassuunnitelma - kaikilla sijaishuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Alkuvuonna on pysytty suunnitelmien osalta aikataulussa.

20

21 Talousarvion toteutuminen LASTENSUOJELUPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Tukihenkilötoiminta kaikkien kuntien osalta on ollut ennakoitua suurempaa. Uusia tukihenkilöitä on saatu ja uutta toimintaa on aloitettu. Ensi- ja turvakotien osalta pitempiaikaista käyttöä ei ole ollut Siilinjärvellä ja Nilsiän osalta. Maaningan yksi sijoitus on päättynyt alkuvuodesta Ammatillisessa perhekotihoidossa on uusia avohuollon sijoituksia aloitettu kaikkien kuntien osalta mennessä on tehty yksi Siilinjärveläisen lapsen huostaanotto. Siilinjärvelle tuloutui hallintoriitana ollut lastensuojelukulujen korvaus, noin euroa. Oman perhetyön puutetta on paikattu ostopalveluilla. Kiire- ja selvitystyössä on kokeiltu ja kehitetty kolmen työparin vuorottelevaa työprosessia. Avohuollon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on jatkanut edelleen kasvua. Sijaishuollossa on useita ennakoimattomia sijaishuoltopaikan muutoksia. Kokonaisuutena sijaishuollossa olevien määrä on pienentynyt. Puolestaan jälkihuollossa olevien määrä on kasvanut. Kokonaisuutena näyttää siltä, että työvoimaresurssi on lisäämisen kautta lähempänä asiakastarvetta. Riittävän työvoimaresurssin ja palveluiden kehittämisen kautta pystytään vaikuttamaan raskaiden lastensuojelupalveluiden tarpeeseen.

22 Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: mielenterveyspalvelujen päällikkö Tuula Eronen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Painopistealueiden sopiminen hoitajille omiksi vastuikseen Mielenterveystyön laadullisen kehittämisen jatkaminen Yhteiset kirjaamiskäytännöt liittyen tuotteistamiseen Toimenpiteet 2011 Sopiminen vastuista: 1.Hoitokodeissa asuvat asiakkaat 2.Päihdetyö 3.Lähisuhdeväkivalta 4.Seksuaalisuus Hoitosuunnitelmien tekemisen yhdenmukaistaminen Yhteinen koulutus Mittari Koulutusten keskittäminen painopistealueiden mukaisesti Yhdenmukaisen mallin mukaan tehtyjen hoitosuunnitelmien lkm Erilaisten raporttien yhdenmukaisuus Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Keskeiset vastuualueet sovittu henkilöstön kesken Vastuualueet sovittu 85 % asiakkaista Odotetaan Effican päivitystä Koko henkilöstö Toteutunut Talousarvion toteutuminen MIELENTERVEYSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 0 Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00-1 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

23

24 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Psykiatrian erikoislääkärin virka on saatu täytettyä alkaen aloitti 50%:sesti

25 Aikuissosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: aikuissosiaalityön päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Aikuissosiaalityön kehittäminen (toimeentulo-ongelmat päihdeongelmat asunnottomuus muut ongelmat) Toimenpiteet 2011 Aikuissosiaalityön toimintamallin kehittäminen (prosessikuvaus) Mittari Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma pyritään laatimaan aikuissosiaalityön asiakkaille ja sosiaalityöntekijöillä on aikuissosiaalityön prosessissa olevia asiakkaita (lakisääteinen) Tavoitteeseen ei ole päästy kokonaisuudessaan, suunnitelmia ollaan pyritty laatimaan perusosan alentamisen yhteydessä. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkuuksia ei olla pystytty aloittamaan kuin muutamalle. Laadukkaiden sosiaalisten työllistämispalvelujen kehittäminen Aktivoiva ja asiakaslähtöinen sosiaalityö Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä Aktivointisuunnitelmia tehty 70 henkilölle, joiden passiivisen työmarkkinatuen maksusta puolet on vastannut kunta tai heidän aktivointiehtonsa on täyttynyt (lakisääteinen) Aloitettuja uusia ak-

26 Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana aktivointisuunnitelmissa syntyvää palveluketjua Aktiivitoimenpiteiden piirissä olevat alle 25- vuotiaat tulottomat toimeentulotukiasiakkaat tivointisuunnitelmia yhteensä 42 henkilölle Aloitettuja uusia aktiivitoimenpiteitä kymmenelle tulottomalle alle 25-vuotiaalle toimeentulotukiasiakkaalle (lakisääteinen) Aktiivitoimenpiteitä aloitettu yhteensä kahdeksalle nuorelle. Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden ja palvelujen saatavuuden varmistaminen/toimeentulotukityön prosessin kehittäminen Ammatillisen henkilöstön osaamiseen perustuva tehtäväjako toimeentulotuen palveluissa Hakemusten käsittelyaika Muussa kuin kiireellisessä toimeentulotukiasiassa päätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta (lakisääteinen) Tavoitteeseen päästy alkuvuonna, viikolla käsittelyaika kuitenkin 8-9 päivää. Palvelujen tarpeen arviointi ja palveluun pääsy Henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijän kanssa järjestetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt (lakisääteinen) Asiointi on järjestynyt seitsemän päivän sisällä, mikäli asiaka on tätä vaati-

27 Vammaispalvelut Vammaispalveluprosessin kehittäminen (yhteistyö kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja heidän tiedottamisensa prosessin sujuvoittamiseksi) nut. Hakemusten käsittelyaika Vammaispalveluhakemusten selvittely aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemusten saapumisesta ja päätös kolmen kuukauden kuluessa (lakisääteinen) Tavoite on toteutunut. Palvelujen tarpeen arviointi Palvelusuunnitelmat laaditaan henkilökohtaista apua tai palveluasumista hakeville asiakkaille (lakisääteinen) Palvelusuunnitelmat on pystytty laatimaan näille asiakkaille. Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen aikuissosiaalityössä aikuissosiaalityön työvälineeksi Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen (prosessikuvaus) Eläkeselvittelyprosessin piirissä olevat asiakkaat Aloitettuja eläkeselvittelyjä viidelle asiakkaalle Eläkeselvittelyjä aloitettu kahdelle asiakkaalle

28 Talousarvion toteutuminen AIKUISSOSIAALITYÖN PALV. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011

29 Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: kehitysvammapalveluiden päällikkö Pia Hämäläinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Tuetun- ja autetun asumisen järjestäminen Siiliset-alueella tarpeita vastaavaksi Toimenpiteet 2011 Asumistarpeen kartoitus aloitetaan Mittari Selvityksen saattaminen valmiiksi Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Tilatarveselvitys on valmis Autetun- ja tuetun asumisen paikkoja rakennetaan riittävä määrä Tilatarveselvitys on valmistunut Palveluohjauksen käyttöön otto Palveluohjauksen käytäntöön vieminen Palveluohjauksen toimintamalli (prosessikuvaus) Palveluohjauksen työskentelymallin vakiinnuttaminen. Palveluohjauksen toimintamallia on kehitetty Päivä- ja työtoiminnan sisällön kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoitopalveluiden järjestäminen tarpeita vastaavaksi Monipuolinen päiväja työtoiminnan valikko Osallistuminen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hankkeeseen Päivätoiminnan kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon resursointi vastaamaan tarvetta Päivä- ja työtoiminnan suunnitelma Kaikille päivä- ja työtoimintaa sekä iltapäivähoitopaikkaa tarvitseville on järjestetty palvelua Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelma tehty kaikille Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelmalomake on kehitteillä Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon paikkoja on riittävä määrä suhteessa tarpeeseen Päivä- ja työtoiminnassa sekä iltapäivähoidossa on paikkoja riittävästi.

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot