LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009"

Transkriptio

1 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

2 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY Yleistä Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet Yhdistyksen hallituksen ja työntekijöiden tehtävät sekä organisaatio Laatupolitiikka Sisäinen valvonta, hallituksen katselmus, riskien hallinta ja ennakointi Toiminnan suunnittelu ja seuranta Ennakointijärjestelmästä yleensä Henkilöstöasiat ja ennakointi Talousasiat, asiakirjahallinto ja ennakointi Vastuut, vakuutukset ja edustaminen, lakisääteiset vaatimukset Ydintoiminnat Tiedonvälitys Kehittäminen Asiantuntijapalvelut Koulutus II. MARKKINAT, ASIAKKAAT JA PALVELUT Markkinat ja asiakkaat Palvelut ja tuotteet Muisti- ja dementianeuvonta Palveluneuvonta Luennot, alustukset, luentosarjat omaisille ja sairastuneille Vertaisryhmät Retket, virkistystapahtumat ja tuetut lomat Tempaukset Alaosastotoiminta Asiantuntijapalvelut Muistineuvola Työikäisten päivätoiminta Koulutus III. KEHITTÄMISTOIMINTA IV. YHDISTYKSEN HISTORIAN MERKKIPAALUJA Päättyneet projektit Projektit Yhteistyöhankkeet V. PROSESSIKUVAUKSET... 33

3 3 I. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry 1. Yleistä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry on yksi Suomen vanhimmista muisti- ja dementiayhdistyksistä. Se on perustettu Seinäjoella Toiminta aloitettiin aluksi Seinäjoen seudulla, mutta hyvin pian toiminta laajeni siten, että jäseniä yhdistykseen liittyi koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelta. Maakunnassa ei ole muita muisti- tai dementiayhdistyksiä. Yhdistyksellä on pitkät perinteet yhteistyöstä alueen peruskuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Toimintaa tarkasteltaessa tuleekin esille se, miten yhdistys on ollut kolmannen sektorin toimijana mukana kuntien palvelurakenteiden kehittämistyössä yhdistyksen alkumetreiltä saakka. Hankeyhteistyö käynnistyi RAY-rahoitteisen kuntoutusohjaus-projektin myötä v erikoissairaanhoidon ja kuntien kanssa. Hankerahoitusten turvin onkin maakunnan muistisairaita, omaisia, läheisiä ja hoitohenkilökuntaa tavattu niin koulutus- kuin virkistystilaisuuksien myötä lukemattomia kertoja. Vaikka toiminta-alue on laaja, on pyritty antamaan ohjausta, neuvontaa, luentoja, virkistystä ja koulutusta koko maakunnassa. Etelä-Pohjanmaalla on n asukasta. Kuntia on 19. Lisäksi toimimme Isokyrössä, joka kuuluu nykyisin Pohjanmaan alueeseen. Etelä-Pohjanmaan maakunta sijaitsee läntisessä Suomessa. Maakunnassa asuu noin asukasta. Maakunnassa on 19 kuntaa. Keskuskaupunkina on asukkaan Seinäjoki. Kauhava, Kurikka, Kauhajoki ja Lapua ovat seuraavaksi suurimmat kaupungit. Kuva: Etelä-Pohjanmaa Suomen kartalla.

4 4 Etelä-Pohjanmaan ennakointiportaalin tietojen mukaan 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä oli Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2007 lopulla n eli 19,1 % väestöstä. Etelä-Pohjanmaalla oli maakunnistamme vuonna 2008 toiseksi heikoin väestöllinen huoltosuhde Etelä-Savon (0,58) jälkeen. Yhtä työikäistä kohti oli Etelä-Pohjanmaalla 0,57 huollettavaa, kun koko maan luku oli 0,50. Etelä-Pohjanmaalla huoltosuhde oli korkein Isojoella (0,72) ja matalin Seinäjoella (0,50) yli 65-vuotiaita asui maakunnassa yht henkilöä. Tämän perusteella karkeasti arvioiden voidaan ajatella maakunnassa asuvan n keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta (7%). Jos arvioidaan tähän myös lievästi dementoituneiden määrä, kerrotaan em. luku kahdella, jolloin saadaan luvuksi n Taulukko: Väkiluku kunnittain Etelä-pohjanmaalla

5 5 Evijärvi Kauhava Lappajärvi Vimpeli Isokyrö Lapua Alajärvi Kuortane Soini Kurikka Ilmajoki Seinäjoki Alavus Töysä Ähtäri Teuva Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Isojoki Kuva: Kartta Etelä-Pohjanmaan alueesta. Myös Isokyrö kuuluu toiminta-alueeseemme. Yhdistyksen toimistot ovat Seinäjoella, Kauhavalla ja Kauhajoella. Kotitoimisto on myös Ähtärissä.

6 6 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet Toiminta-ajatuksena pidetään Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnan tavoitteita, jotka yhdistyksen sääntöjen mukaan ovat: 1. Työskennellä muistihäiriötä ja dementiaa aiheuttavien sairauksien haittavaikutusten vähentämiseksi sekä tutkimuksen ja hoidon kehittämiseksi. 2. Toimia muistihäiriö- ja dementiapotilaiden, heidän omaistensa, heitä hoitavien ja dementoivia sairauksia tutkivien ja asiasta muuten kiinnostuneiden yhdyselimenä. 3. Ohjata, neuvoa ja jakaa tietoa muistihäiriö- ja dementiapotilaille ja heidän perheilleen. 4. Opettaa hyvän ja laadukkaan hoitotyön periaatteita ammattihenkilöstölle. 5. Jakaa tietoa ikääntymisestä Visio: yhdistys on elinvoimainen ja helposti tavoitettavissa oleva paikallistoimija Etelä- Pohjanmaalla. Muistiluotsin kautta vuoteen 2012 mennessä luodaan alueelle asiantuntijaja tukikeskus, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville ihmisille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät. Strategiassaan Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry noudattaa Muistiliiton laatimaa strategiaa ja kiinnittää painopistealueisiin erityishuomiota. Strategia vuosille kiteyttää toiminnan päämääriksi: Kansalaisjärjestötoiminnan vahvistaminen Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen ja turvaaminen Resurssit ja talous Aktiivisen ja laaja-alaisen verkostoitumisen edistäminen Vaikuttamalla yksilölliset ja yhdenvertaiset oikeudet ja palvelut Palvelu- ja hoitoketju saumattomaksi Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen Omaehtoinen ennakointi Terveyden edistäminen Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä terveyden edistäminen Sairastumisriskissä olevien terveyden edistäminen Muistisairauksien ennaltaehkäisyssä kohderyhmänä koko väestö Eettisyys liittyy moraaliin ja siihen mitä pitää oikeana Arvo on subjektiivinen käsitys tavoiteltavasta ja haluttavasta asiasta

7 7 Yhdistyksen arvot ja eettiset periaatteet ovat muodostuneet hallituksen ja hanketyöntekijöiden välisessä keskustelussa. Eettinen arviointi korostuu ja palvelutuotannon sekä hanketoiminnan osalta noudatetaan ammattieettisiä ohjeita. Yhdistyksen työskentelyn lähtökohtana ovat yhdistyksen omat arvot ja eettiset periaatteet, jotka ovat myös koko muun toiminnan lähtökohtia. Ne on kirjattu ja ovat: - Lähtökohtana kunnioittaminen - Jokaisella on ainutlaatuinen ihmisarvonsa ja yksilöllisyytensä - Osallisuuden tukeminen omatoimiseen ja hyvään elämään - Tiedonsaannin sekä kuulluksi tulemisen mahdollisuus - Yksilöllisyys, avoimuus ja luottamus (lisäävät hyvinvointia) - Itsestä huolehtiminen ja kehittäminen - Kohtele muita, kuten toivoisit itseäsi ja läheisiäsi kohdeltavan - Vaitiolovelvollisuus 3. Yhdistyksen hallituksen ja työntekijöiden tehtävät sekä organisaatio Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen kattojärjestönä toimii Muistiliitto. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous ja toimeenpanijana on yhdistyksen hallitus. Hallitus voi nimetä tarvittavan määrän työryhmiä. Yhdistys voi hallinnoida hankkeita, joihin voidaan rekrytoida suunniteltu ja tarvittava määrä henkilökuntaa. Alla esitellyt tehtäväkuvaukset määrittelevät hallituksen ja työntekijöiden tehtävät ja vastuut. Kaikkia yhdistyksessä työskenteleviä työntekijöitä ja vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja pyrkii olemaan läsnä yhdistyksen kaikissa kokouksissa. Hän osallistuu yhdistystoimintaan aktiivisesti ja hänen tulee olla mahdollisuuksiensa mukaan perillä keskeisistä yhdistystoiminnan puitteissa meneillään olevista asioista. Hän on erinäisten yhteistyötahojen yhteyshenkilö ja viimeisenä vastuussa yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Puheenjohtaja huolehtii muutenkin yleiseen puheenjohtajan toimenkuvaan kuuluvista asioista. Puheenjohtajan varsinainen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus. Varapuheenjohtaja: Varapuheenjohtaja pyrkii olemaan läsnä yhdistyksen kaikissa kokouksissa. Hän osallistuu yhdistystoimintaan aktiivisesti ja hänen tulee olla perillä keskeisistä yhdistystoiminnan puitteissa meneillään olevista asioista. Tarvittaessa hän toimii puheenjohtajan tilalla. Puheenjohtajan estyessä hallitus kokoontuu varapuheenjohtajan kutsusta. Varapuheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus. Rahastonhoitaja: Rahastonhoitaja on vastuussa kaikesta yhdistyksessä ja sen projekteissa tapahtuvasta taloudenhoitoon liittyvistä asioista. Rahastonhoitaja on vastuussa yhdistyksen hallitukselle. Rahastonhoitajalla on nimenkirjoitusoikeus. Sihteeri: Sihteeri huolehtii yhdistystoimintaan liittyvästä tiedottamisesta yhdistykseltä, hallitukselta ja työntekijöiltä jäsenille, mm. lehtien ja jäsenkirjeen välityksellä. Sihteeri toimittaa kokouskutsut, hallituksen kokousten esityslistat, kirjaa kokouspöytäkirjat ja osallistuu yhdistyksen järjestämien koulutusten järjestämiseen, arviointilomakkeiden ja esitteiden tekemiseen yms.

8 8 Hallituksen jäsen: Hallituksen jäsenen vastuuna on ottaa osaa yhdistyksen asioista tehtävien päätösten tekoon, osallistumalla hallituksen kokouksiin. Hänen velvollisuutenaan voidaan pitää mahdollisen jäseniltä tulleen palautteen ja muiden asioiden esille ottamista hallituksen kokouksissa. Jäsen osallistuu myös erikseen määriteltyjen työryhmien toimintaan. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kehittämispäällikkö: Tehtäviin kuuluu omasta projektista vastaamisen lisäksi (kts. projektivastaava), koko yhdistystoiminnan kehittäminen, erilaisten koulutushankkeiden toteuttaminen, uusien hankkeiden ja yhteistyötahojen etsiminen sekä yhdistyksen työllistämisvaroilla palkatuista työntekijöistä vastaaminen. Kehittämispäällikkö on työstään vastuussa ohjausryhmille ja yhdistyksen hallitukselle. Kehittämispäälliköllä on nimenkirjoitusoikeus. Projektipäällikkö: Tehtäviin kuuluu vastata yhdistyksen projekteista ja niiden sujuvasta toiminnasta. Hän huolehtii projekteista tiedottamisesta ja siihen kuuluvista paperitöistä mm. yhdistyksen hallitukselle ja rahoitukseen osallistuneille tahoille (RAY). Projektivastaava osallistuu projektin toteuttamiseen ja toimii esimiesasemassa projektityöntekijöihin nähden. Projektivastaava on vastuussa projektien ohjaustyöryhmille, yhdistyksen hallitukselle ja rahoitukseen osallistuneille tahoille. Projektityöntekijä: Projektityöntekijä toimii projektivastaavan alaisuudessa ja työskentelee kulloinkin määräytyneen työnkuvan mukaisesti. Muu palkattu henkilöstö: Työskentelevät heille erikseen määrätyn yhdistyksen hallituksen jäsenen tai työntekijän alaisuudessa. Toimenkuva riippuu sen hetkisestä ajankohdasta ja tarpeesta. Opiskelijat ja muut työharjoittelussa olevat henkilöt: Työskentelevät heille erikseen määrätyn yhdistyksen hallituksen jäsenen tai työntekijän alaisuudessa. Kyseinen työntekijä toimii samalla opiskelija/työharjoittelussa olevan ohjaajana. Jokaisen harjoittelijan toimenkuva on erilainen ja se riippuu kulloisestakin ajankohdasta ja yhdistyksen tai harjoittelijan omasta tarpeesta. Opiskelijoita ja työharjoittelussa olevia sitoo asiakkaiden osalta vaitiolovelvollisuus. Jäsenrekisterin hoitaja: Huolehtii, että yhdistyksen jäsenrekisteri on ajan tasalla. Päivitykset pyritään tekemään säännöllisin väliajoin. Näin varmistetaan, että uudet jäsenet saavat jäsenkirjeet ja Muisti-lehden mahdollisimman pian. Käytössä on Jäseri-ohjelma. Vapaaehtoistyöntekijä: on satunnaisesti tai säännöllisesti mukana yhdistystoiminnassa esim. tempauksessa infopisteessä, kahvinkeittäjänä, arvan myyjänä tms. toiminnassa apuna. Hän voi olla myös ystävänä esim. dementiakodilla ja tulla mukaan toiminaan kauttamme. Vapaaehtoistyöntekijällä voi olla myös omaan intressipiiriinsä kuuluva tehtävä, kuten esim. valokuvanäyttelyn pysytys, työnään. Johtoryhmä on työryhmä, johon kuuluu yhdistyksen kehittämispäällikkö, puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri. Ryhmään voidaan nimetä myös muita yhdistyksen hallituksen jäseniä. Johtoryhmä valmistelee hallituksen kokoukselle tulevat asiat. Näitä ovat mm. toimintasuunnitelma- ja kertomus, talousarvio, jäsenkirjeen laatiminen.

9 9 Työryhmät voidaan perustaa yhtä tapahtumaa varten tai teeman ympärille. Tällaisia työryhmiä voivat olla esim. juhlatoimikunta, koulutustyöryhmä, varainhankintatyöryhmä jne. Alaosasto on yhdistyksen toimintaryhmä esim. yhdellä paikkakunnalla. Se on järjestäytynyt siten, että sillä on oma puheenjohtaja ja sihteeri sekä toimintaryhmän vastuuhenkilöt. Se suunnittelee toimintansa ja toimintasuunnitelma käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Alaosastolle hyväksytään toimintaohje yhdistyksen hallituksessa sekä allekirjoitetaan sopimus alaosastotoiminnasta. Niillä ei ole virallista oikeudellista asemaa eli ne eivät ole oikeuskelpoisia, eikä niillä voi olla emoyhdistyksen toiminnasta erillään olevia sääntöjä, hallintoa tai omaisuutta, vaan niitä ohjaa yhdistyksen säännöt ja tämä toimintaohje. Järviseutu Seinäjoen kaupunkiseutu Kuusiokunnat Suupohja Kuva: Kartta Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen työntekijöiden toimistoista. Seutukuntia on neljä: Järviseutu, Kuusiokunnat, Seinäjoen seutukunta ja Suupohja. Seinäjoen kaupunkiseutu (KOMIA): Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi, Lapua, Kuortane, Alavus, Kauhava.

10 10 MUISTILIITTO ry ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS ry jäsenistö, kevät- ja syyskokous, hallitus Johtoryhmä JÄRJESTÖTOIMINTA ALAOSASTOT Tarvittavat työryhmät MUISTILUOTSI- ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUSHANKE PROJEKTIT: - Muista Liikkua Tunne Elämää Ohjaustyöryhmä YHTEISTYÖ- HANKKEET PALVELU- TUOTANTO Kuva: Organisaatio

11 11 Henkilöstö Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksellä on palkallisia työntekijöitä kuusi (6) henkilöä. Heidän tehtäväkuvansa on esitetty edellä (projektipäällikkö, projektityöntekijä). MuistiLuotsi asiantuntija- ja tukikeskushanke Minna Huhtamäki-Kuoppala, kehittämispäällikkö, projektipäällikkö, erikoissairaanhoitaja (psykiatrinen sairaanhoito ja mielenterveystyö, lähijohtamisen erikoistumisopinnot sekä vastuunsiirron erikoistumisopinnot), markkinointiassistentti Heli Ridanpää, kuntakoordinaattori, projektityöntekijä, geronomi (AMK), lähihoitaja Sisko Moilanen, kuntakoordinaattori, projektityöntekijä, sairaanhoitaja (AMK), apuhoitaja TunneElämää-hanke Saarimaa Marja, projektipäällikkö, erikoissairaanhoitaja (psykiatrien sairaanhoito ja mielenterveystyö), sosionomi (AMK), seksuaalineuvoja, työnohjaaja Muista Liikkua!-hanke Ekola Johanna, kuntoutussuunnittelija, projektipäällikkö, fysioterapeutti, TtK, VoiTaskouluttaja Palvelutuotanto Maija Välimäki, palveluvastaava ja , geronomi, mielenterveyshoitaja, lähijohtaja 4. Laatupolitiikka Toimintamme lähtökohtana ovat Muistiliiton sekä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen arvot sekä eettiset periaatteet. Kehitämme ja suoritamme toimintamme jatkuvaa arviointia. Toimintamme päämäärät määräytyvät niin Muistiliiton, yhdistyksemme henkilöstön, vapaaehtoisten sekä asiakkaiden odotuksista ja tarpeista. Toimintamme tavoitteena on työskennellä dementiaa aiheuttavien sairauksien ja muistihäiriöiden haittavaikutusten vähentämiseksi, valvoa asiakkaiden yhteiskunnallisia etuja sekä lisätä tietoa aivoterveydestä. Toimintaamme ohjaavat Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen periaatteet ja tavoitteet sekä Muistiliiton strategia. Toiminnassamme pyrimme asiakaslähtöisyyteen, yksilöllisyyteen, kokonaisvaltaisuuteen, jatkuvuuteen, henkilöstömme ja vapaaehtoisiemme hyvinvointiin, mahdollistamaan asiakkaillamme oikeuden hyvään palveluun sekä tiedonsaantiin ja kunnioittamaan asiakkaamme itsemääräämisoikeutta.

12 12 Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen hallitus vastaa laatupolitiikan määrittelystä ja ylläpitämisestä. Se on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen hallitus ja työntekijät seuraavat jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten hyvinvointia. Hallitus ohjaa resursseja tavoitteiden ja sidosryhmien tyytyväisyyden kehittämisen kannalta oleellisiin toimintoihin. Hallitus vastaa myös, että henkilöstä ja vapaaehtoiset ymmärtävät organisaation rakenteet, yhteiset toimintatavat ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen hallitus on nimennyt toimintansa jatkuvuuden ja kehittämisen avuksi sekä vaikuttavuuden ja tulosten aikaansaamiseksi vastuuhenkilöt toimintansa eri osa-alueille. Henkilöstölle ja vapaaehtoisille järjestetään mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Näin mahdollistetaan edellä mainittujen ryhmien jatkuva kehittyminen ja osaamisen päivittäminen. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen henkilöstö sitoutuu yhteisten periaatteiden noudattamiseen ja kehitettävien kohteiden esille tuomiseen. Henkilöstö nauttii yhdistyksen hallituksen ja vapaaehtoisten luottamusta. Henkilöstö toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kehittämispäällikkö tai hänen tai hallituksen määräämä henkilö ylläpitää laatukäsikirjaa ja käsikirjaan tulevat muutokset hyväksyy yhdistyksen hallitus. Näitä alempien tasojen asiakirjojen laadinnasta vastaavat siihen nimetyt vastuuhenkilöt. Laatukäsikirja on tutustuttavissa yhdistyksen toimistoilla ja se siirretään mahdollisesti osaksi kotisivuja, kuten palveluprosessitkin. Näin toiminnan läpinäkyvyys parantuu. Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen ja sen projektien keskeisiä toimintoja seurataan jatkuvasti hallituksen ja rahoittajien toimesta. Havaittuihin epäkohtiin puututaan välittömästi. Seuraamme jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaiden tarpeet ja odotukset, yhdessä yhdistyksen tavoitteiden kanssa, ohjaavat toimitamme kehittämistä. Kehitystoimintaa teemme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Palautteiden kautta saamme kehittämisehdotuksia ja kuvauksia palvelutarpeista. Valitukset käsittelemme mahdollisimman nopeasti. Varmistamme, että toimintamme kehittyy sekä opimme tekemistämme virheistä. Työntekijöiden kesken käydyissä viikkopalavereissa sekä hallituksen kokouksessa tai ohjausryhmässä on mahdollisuus keskustella näihin teemoihin liittyvistä asioista. 5. Sisäinen valvonta, hallituksen katselmus, riskien hallinta ja ennakointi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n taloutta ja hallintoa valvovat kaksi (2) ulkoista tilintarkastajaa, jotka käyttävät tilintarkastukseen yhteensä noin 1,5 henkilötyöpäivää vuosittain. Lisäksi ulkoiset rahoittajat (esim. RAY, kunnat) seuraavat myöntämiensä varojen oikeaa käyttöä. Rahoitusasioita tarkastavat rahastonhoitaja ja kehittämispäällikkö yhdessä kolmen (3) kuukauden välein sekä tarvittaessa kuukausittain. Hallitus saa kokouksissa tiedoksi mm. koulutukset ja tapahtumat, joita yhdistyksen työntekijät toteuttavat.

13 13 Sisäisen valvonnan tarkoitus on seurata, että Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry toiminnassa noudatetaan säännöksiä ja lakia, toiminta on yhdistyksen toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaista, sekä oikeudenmukaista ja tasa-arvoista. Sisäinen valvonta on tärkeä osa yhdistyksen hallituksen toimintaa, seurantaa ja riskienhallintaa. Yhdistyksen hallituksen perustoimintaan kuuluu mm. budjetin, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja seuranta. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen hallituksen katselmus suoritetaan kokouskalenterin mukaisesti kunkin vuoden kevätkauden aikana. Tätä käytäntöä täydennetään tarpeen mukaan mm. projektien omina katselmuksina. Katselmuksen tuloksia hyödynnetään toimintakertomusta tehtäessä. Katselmuksia voidaan tehdä myös tarvittaessa useammin. Katselmuksessa läpikäydään yhdistyksen järjestötoiminnan, hanketoiminnan ja palvelutuotantotoiminnan nykytilanne, suunnitellaan esiin nousseiden asioiden perustalta toiminnan ohjaus. Myös työntekijät ovat kuultavina katselmuksessa Toiminnan suunnittelu ja seuranta Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys vastaa itse toiminnasta ja sen seuraamisesta. Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskushankkeen ulkoisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Muistiliitto. Kehittävän arvioinnin interventio on ostettu Kuntoutussäätiöltä. Se mahdollistaa selkeämmän visioinnin ja palvelutuotannon kehittämistyön sekä antaa tukea palvelujen tuotteistamisessa. Yhdistyksen toimintakertomus hyväksytään syyskokouksessa yhdessä talousarvioin kanssa. Jo vuosien ajan sen laatimiseen on vaikuttanut mahdollisten projektien olemassaolo. Toimintakertomuksessa puolestaan esitetään toiminnan toimintalukuja, tuloksellisuutta ja pyritään esittämään myös toiminnan vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden mittaaminen ja esittäminen on vaikeaa se vaatii vuosien työn. Johtoryhmässä on keskusteltu, että toiminta, jonka voimme kuvata, on jo vaikuttavuutta. Toimintakertomus on vuosittain tehtävä virallinen katsaus Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toimintaan ja se esitellään kevätkokoukselle sääntömääräisesti yhdessä tilinpäätöksen kanssa. Toimintakertomus on julkinen asiakirja. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella yhdistyksen hallitukselle myönnetään vuosittain tili- ja vastuuvapaus. Yhdistyksen sisäisestä ohjauksesta vastaa yhdistyksen hallitus ja kehittämispäällikkö. Yhdistyksen projektien suunnittelusta vastaa kehittämispäällikkö mahdollisen projektipäällikön kanssa sekä hallitus. Projektien ohjauksesta vastaa projektien ohjaustyöryhmä yhdessä projektityöntekijäin ja yhdistyksen hallituksen kanssa. Toimintaprosessien, henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin sekä voimavarojen ja rahoituksen suunnittelusta ja seurannasta vastuu on yhdistyksen hallituksella, jota tukee johtoryhmän toiminta. Muistiliitto päättää valtakunnallisesta strategiasta. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen hallitus ja syyskokous päättävät yhdistyksen vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, jotka käsitellään syyskokouksessa. Hallitus käsittelee myös Muistiliiton strategiaan merkityt asiat parhaaksi katsomallaan tavalla.

14 Ennakointijärjestelmästä yleensä Toimintasuunnitelmaa seurataan ja tarvittaessa tehdään ratkaisuja toimintalinjan muutoksista. Seurataan myös palautetta asiakaskunnalta ja huomioidaan se linjauksissa. Taloudellisen toiminnan seuranta on tärkeää ja budjettiseuranta on kuukausittaista. Yhdistyksessä on käytössä myös mahdollisuuksien ja uhkien hallinta eli ns. MUH-aineisto jota mm. kehittämispäällikkö käyttää arjen tilanteiden arvioinnissa Henkilöstöasiat ja ennakointi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksellä on hallituksen jäseniä yhteensä yhdeksän (9), joista on yksi (1) on puheenjohtaja ja kahdeksan (8) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenyys vaatii sitoutumista ja hallitustyöskentelyyn tarvitaan myös perehdyttämistä. Hallituksen puheenjohtajan ja kehittämispäällikön avulla uudet hallituksen jäsenet perehdytetään toimintaan. Lisäksi hyödynnetään Muistiliiton materiaalia. Hallitus huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista mm. työhyvinvointia ylläpitävällä (TyHy) sekä työkykyä ylläpitävällä (TyKy) toiminnalla. TyHy-suunnitelma hyväksytään hallituksessa. Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön osaaminen on tärkeä pääoma. Henkilöstön osaamista kehitetään erilaisten koulutusten ja opintokäyntien kautta. On osattava ennakoida tulevaisuuden trendit, jolloin työntekijät voivat hakeutua teemaan liittyviin koulutuksiin tai opintokäynteihin. Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto on olennainen osa osaamista. Jokainen työntekijä vastaa oman ammattitaitonsa kehittämisestä ja kehittämispäällikön kanssa sovitaan menetelmistä. Hallitus hyväksyy koulutukset. Hallitus huolehtii omasta hyvinvoinnistaan mm. virkistyspäivien muodossa. Työhön perehdyttäminen on tärkeää niin työntekijälle kuin koko työyhteisölle. Työhön perehdyttäminen ja tehtäväkohtainen työnopastus parantavat yksilön kehittymistä taidoiltaan ja tiedoiltaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Perehdytyksen laatuun tullaan kiinnittämään jatkossa erityishuomiota. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksessä työskentelevät ja työsuhteensa päättäneet työntekijät tai hallituksen jäsenet noudattavat sosiaalihuollon asiakas-, kansanterveys-, erikoissairaanhoito-, henkilötieto-, julkisuus-, potilas- ja rikoslain mukaista vaitiolovelvollisuutta yhdistyksen palveluksessa tekemistään työ- tai luottamusasioista Talousasiat, asiakirjahallinto ja ennakointi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on oma itsenäinen taloushallinto ja omat varat. Taloushallintoa hoidetaan kirjanpitolakia - ja asetuksia noudattaen. Talousasioista vastaa hallitus. Käytännön asiat hoitaa rahastonhoitaja ja hän ja kehittämispäällikkö keskustelevat tilanteesta tarvittaessa yhdessä. Taloussääntöä yhdistyksellä ei ole, mutta se on tekeillä. Yhdistyksessä on kuitenkin ohjeet, miten esim. laskut hyväksytään.

15 15 Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistystä ja sen projekteja koskee julkisuuslain mukaiset salassapitovelvoitteet (asiakirjasalaisuus, vaitiolovelvollisuus). Muistiyhdistyksen asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Yhdistys ja sen projektit pyrkivät säilyttämään mahdollisimman vähän henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Kyseiset asiakirjat säilytetään lukollisessa kaapissa ja niitä käytetään vain tarvittaessa. Asiakirja tuhotaan asianmukaisesti. Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa siihen nimetty vastuuhenkilö. Jäsenrekisteriä ei anneta sivullisten tietoon. Asiakastoiminnan yhteydessä kerättyjä tietoja voi käyttää ainoastaan ennalta ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Sähköpostin käsittelyssä jokainen työntekijä käyttää omaa harkintaansa. Pyrimme välttämään arkaluontoisten asioiden välittämistä sähköisessä muodossa. 6. Vastuut, vakuutukset ja edustaminen, lakisääteiset vaatimukset Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, joka vastaa itsenäisesti tekemistään sitoumuksista. Hallitus on vastuussa yhdistystoiminnasta. Yhdistyksen sekä projektien työntekijät ovat työoikeudellisessa palvelusuhteessa. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistystä edustaa hallitus sekä kehittämispäällikkö tai hänen sijaisensa. Projektien työntekijät tai heidän sijaisensa edustavat omaa projektiaan ja sitä kautta hankkeita hallinnoivaa Muistiyhdistystä. Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja kehittämispäällikkö. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksellä on toimintaansa varten vastuuvakuutus. Vakuutuksen ehdot noudattavat kotimaassa yleisesti käytössä olevia ehtoja. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen henkilökunnalla on käytössään lakisääteinen työterveyshuolto. Huomioimme toiminnassamme mm. yhdistyslain, avustuslain, kirjanpito- ja tilintarkastuslain, vahingonkorvauslain ja muut ohjeet ja määräykset toimintaan liittyen. 7. Ydintoiminnat Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminta on jaettu kolmeen (3) toisiaan tukeviin toimintamuotoihin; järjestötoiminta, hanketoiminta ja palvelutuotanto. Järjestötyöhön kuuluvat mm. sääntöjen mukaiset kokoukset, hallitustyöskentely, jäsenhuolto, vapaaehtoistyö, alaosastotyö ja tiedotus. Hanketoimintaan kuuluvat mm. tiedotus, toimintamahdollisuuksien luominen, kehittämistyö ja osa koulutuksista tai asiantuntijatehtävistä sekä vaikuttaminen. Palvelutuotantoon kuuluvat mm. kunnille myytävät muistineuvolapalvelut ja osa koulutuksista tai asiantuntijatehtävistä. Varaamme aikaa tietoisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan toimintaan ja nopeaan reagointiin, jotta olisimme jatkosakin vahva asiantuntijaorganisaatio. Ydintoimintamme tarkoitus on parantaa muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, niin nyt kuin tulevaisuudessakin sekä olla mukana varmistamassa yhteistyötahojemme muistiosaamista. Ydintoiminta-alueiden ylläpitoon ja kehittämiseen kuuluvat olennaisesti:

16 Tiedonvälitys Tiedonvälityksellä kuvaamme jatkuvaa tiedon tuottamista, muokkaamista ja jakamista yhdistyksemme jäsenille, yhteistyötahoille ja muilla asiasta kiinnostuneille. Tieto syntyy tutkimuksesta, koulutuksesta, asiantuntijapalveluista, tapahtumista sekä julkaisuista. Tiedonvälityksen tavoitteena on viedä muistiasiaa eteenpäin mahdollisimman monelle eri taholle. Tiedonvälitys sisältää seuraavia toimintamuotoja: - Sisäinen ja ulkoinen viestintä - Koulutukset - Tapahtumat ja tempaukset - Yhdistyksen nettisivut osoitteessa - Jäsenkirjeet - Lehti-ilmoitukset ja artikkelit - Julkaisut, esitteet Tehostamme avointa ja aktiivista tiedonvälitystä tekemällä sitä yhteistyössä eri kunnallisten- ja yksityisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tiedonvälitykseen osallistuvat hallitus ja yhdistyksen työntekijät sekä välillisesti sidosryhmistä erityisesti muistihoitajat ja yhdyshenkilöt. Tiedonvälitys tukee yhdistystoimintaa tuomalla osaamisemme asiakkaidemme käyttöön Kehittäminen Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen erityisvahvuus kehittämistyössä on moniammatillinen tiimi ja pitkään jatkunut, suunnitelmallinen toiminta. Jokaisella työntekijällä on oma spesifi osaamisalueensa. Kehittämistyöstä saatuja tuloksia viedään eteenpäin Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja myös muualle Suomeen. Kehittämistyötä toteutetaan yhdistyksen hanketyön avulla. Rahoituksen pääosa on tullut RAY:ltä, mutta myös kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat olleet tukemassa kehittämistoimintaa Asiantuntijapalvelut Maksullisen palvelutuotantomme tarkoituksena on täydentää sekä kehittää kuntien omia palveluita. Kunnat ostavat yhdistykseltä palvelun, jonka yhdistys tuottaa sopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä yhdistys myy asiantuntijapalveluina erilaisia koulutuskokonaisuuksia, muistineuvolatoimintaa, työikäisenä sairastuneiden ryhmätoimintaa sekä esim. testauspalvelua toisille hankkeille. Palvelutuotantoa kehitetään jatkuvasti, jotta yhdistys pystyy vastaamaan maakunnasta nouseviin tarpeisiin Koulutus Hallituksen ja työntekijöiden koulutus: Yhdistyksen hallitus ja työntekijät kouluttavat itseään jatkuvasti. Kouluttautumisen tarkoituksena on kehittää hallituksen ja työntekijöiden työtapoja sekä pysyä kiinni alamme ajankohtaisissa asioissa. Jokaiseen koulutukseen anotaan lupa yhdistyksen hallitukselta.

17 17 Koulutus on usein ulkopuolisen tahon järjestämää koulutusta. Myös opintokäynnit voivat sisältyä koulutukseen. Tilaus- ja yleiskoulutukset: Tilauskoulutuksella tarkoitamme yhdistyksen suunnittelemaa ja toteuttamaa koulutusta, joka on tilaajan toiveiden mukaisesti räätälöity. Nämä koulutukset ovat tilaajalle maksullisia. Yleisellä koulutuksella tarkoitamme yhdistyksen pitämiä koulutuksia, joita voivat tulla kuuntelemaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Nämä koulutukset ovat joko ilmaisia tai maksullisia. II. Markkinat, asiakkaat ja palvelut 1. Markkinat ja asiakkaat Muistisairaiden määrän arvioidaan lisääntyvän tulevina vuosina.uusia asiakassegmenttejä syntyy tai olemassa olevat segmentit laajenevat esim. työikäisenä sairastuneiden määrän lisääntyessä, päihdedementian yleistyessä ja muistitiedon kasvaessa. Non-profittoiminnan markkinointiin liittyen on yhdistyksellemme tehty markkinoinnin toimivuusselvitys v markkinoinnin pro gradu -tutkielmana (Riutta Tiina Etelä-Pohjanmaan Muistihäiriö- ja dementiayhdistyksen markkinoinnin toimivuusselvitys. Vaasan yliopisto. Kauppatieteellinen tiedekunta.) Etelä-Pohjanmaalla ei ole muita muistiyhdistyksiä. Muiden potilas- tai omaisjärjestöjen, esim. Omaishoitajat ja läheiset yhdistysten tai muiden sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeiden kanssa ei ole kilpailua. Toiminta-alueella toimitaan näiden yhdistysten ja hankkeiden kanssa yhteistyössä. Käytännössä se tarkoittaa, että markkinoimme toistemme ryhmätoimintoja, kursseja, retkiä, leirejä ja tiedotamme toistemme toimista asiakkaillemme. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toimintaympäristönä on koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alue, mikä käsittää 19 kuntaa sekä Isokyrön kunta. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä kuntien, yksityisten tahojen yhdistysten, järjestöjen ja muiden eri toimijoiden kanssa. Yhdistys on asiantuntijajäsenenä erilaisissa työryhmissä ja kehittämistyössä. Muistiliiton kanssa yhdistyksellä on käynnissä erilaisia valtakunnallisia yhteistyöhankkeita, kuten esim. ns. työikäisenä sairastuneiden hanke ( ) ja kuntoutuspolku-projekti ( ). Asiakkaitamme ovat yksityiset henkilöt, julkiset organisaatiot, yhdistykset tai säätiöt sekä yksityiset yritykset. Pyrimme suuntaamaan funktiomme toimintoja niin, että saavutamme niitä asiakasryhmiä, jotka eniten voisivat tarvita palveluitamme. On tärkeää suunnitella toimintamme huomioiden se, että mahdollisimman monella muistisairaalla, omaisella, muistityötä tekevällä sekä muilla toiminnastamme kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua, saada tietoa tai päästä palvelun piiriin. Eri toimintamuodoissamme asiakkaat näyttäytyvät eri näkökulmista. Toiminnassamme onkin huomioitava näiden erilaisten segmenttien olemassaolo ja toimittava niistä lähtökohdista katsoen oikealla tavalla.

18 18 Sujuvan yhteistyön kannalta on tärkeää, että asiakkuuksiin liittyvä tietoa on yhdistyksessä saatavilla mahdollisimman avoimesti, kuitenkin vain tietoa todella tarvitsevien keskuudessa. Näin varmistamme, että luottamuksellisuus säilyy. 2. Palvelut ja tuotteet Palveluitamme ovat muisti- ja dementianeuvonta sekä palveluneuvonta. Näiden lisäksi pidämme koulutuksia, luentoja ja alustuksia, luentosarjoja omaisille ja sairastuneille ensitietopakettina, järjestämme vertaisryhmiä ja koulutamme. Järjestämme myös retkiä ja muita virkistystapahtumia, kuten esim. tuettuja lomia sekä tempauksia ja alaosastotoimintaa. Palvelutuotteemme ovat tällä hetkellä asiantuntijapalvelut, muistineuvola, työikäisten päivätoiminta ja koulutus. Yksittäisissä palvelutuotantotoimintaan liittyvissä toimeksiannoissa huolehdimme riittävistä tarjous- ja sopimusmenettelyistä. Näin varmistamme, että sopijatahoilla on yhteinen päämäärä. Laadimme kumppanuussopimuksia kehittämiskumppaniemme kanssa. Kumppanuuksien osalta olemme määritelleet vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kumppanuussuhteen toimivuudesta ja sujuvuudesta. Kumppanuuksia on mm. toisten muistiyhdistysten tai vanhuspalveluja tuottavien tahojen tai niiden hankkeiden kanssa Muisti- ja dementianeuvonta Muisti- ja dementianeuvonta toteutetaan joko puhelimitse tai koti- tai toimistokäynneillä. Muistisairas tai hänen läheisensä ottaa yhteyttä ja mahdollinen ajanvaraus tapaamiseen tehdään puhelimitse. Tarvittaessa siitä lähetetään varmistuskirje. Muisti- ja dementianeuvonta tapahtuu pääosin puhelimitse, koska maakunnan alueella on toimiva neuvontaverkosto erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Jos muistipotilas ottaa yhteyttä muistiasioissa oman kunnan terveyskeskukseen, hän saa kontaktin omaan muistihoitajaansa, yhdyshenkilöön tai vaihtoehtoisesti muistineuvolan työntekijään. Jos kontakti on erikoissairaanhoidossa, neurologian poliklinikan asiantuntijasairaanhoitaja ja geriatrian poliklinikan sairaanhoitaja neuvovat ja auttavat Palveluneuvonta Palveluneuvontaa annetaan puhelimitse tai koti- tai toimistokäynneillä. Usein palveluneuvontaa pyydetään tilanteissa, joissa vasta hakeudutaan palvelujen piiriin. Myös kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät pyytävät ottamaan yhdistyksen työntekijöihin yhteyttä neuvontatilanteissa ja haasteellisissa tilanteissa. Palveluneuvontaan käytettyjen kotikäyntien määrä on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana. Varsinaisen palveluohjauksen ja antamamme palveluneuvonnan välinen raja on pyritty huolella huomioimaan Luennot, alustukset, luentosarjat omaisille ja sairastuneille Luentoja ja alustuksia pidetään niin jäsenkunnalle kuin suurelle yleisölle ja monien yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Pidä huolta muististasi, toimintakykyä ylläpitävä toiminta,

19 19 muistisairaudet ja dementia, muistisairauksien tutkimus- ja hoitopolku, vuorovaikutus muistisairaan kanssa, käytösoireet muistisairauksissa, omaisen tukeminen ja mielialakysymykset ovat olleet luentoaiheina. Luentosarjat omaisille ja sairastuneille pidetään useilla paikkakunnilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Luentosarjan tarkoituksena on turvata kuulijoille perustietoa sairauksista, niiden hoidosta sekä sairastuneiden ja omaisten tukimuodoista. Luentosarja täydentyy myös toimintakykyä ylläpitävän toiminnan esittelyluennolla, mielialaaiheisilla luennoilla tai käytösoireluennoilla paikkakunnan edustajien toiveiden ja koettujen tarpeiden mukaan Vertaisryhmät Omaisille tai sairastuneille järjestettyjä ryhmiä on useilla paikkakunnilla. Kokemus on osoittanut, että toiminnalliset ryhmät ovat suositumpia sosiaalisia tilanteita kuin pelkkään keskusteluun keskittyvät ryhmät. Muistijumppa, tasapainoharjoitteet ja pienet tehtävät, laulut, muistelukortit ja erilaiset muut virikemateriaalit ovat ryhmän ohjaajalla mukana ryhmätuokioissa. Osa ryhmistä on muotoutunut hoitaja-hoidettava-ryhmiksi (esim. Ylihärmän, Evijärven ja Kortesjärven ryhmät), osa on omaistenryhmiä (Seinäjoki). Osassa ryhmissä on toiveita ryhmän muuttumisesta hoitaja-hoidettava-ryhmäksi. Tarkoituksena on kehittää ryhmätoiminnan muotoja Retket, virkistystapahtumat ja tuetut lomat Resurssien puitteissa järjestetään retkiä esim. teatteriin. Virkistystapahtumina on järjestetty mm. kylpyläviikonloppuja, joissa on ollut sekä tietopuolista ohjelmaa, että vapaamuotoisempaa yhdessäoloa, kylpylän käyttömahdollisuus, ruokailut ja viihdettä. Yhteistyö esim. Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa on kestänyt pitkään ja vuosittain yhdistyksellä on ollut 1-2 tuettua lomaa joko Kylpylä Kivitipussa tai Härmän Kuntokeskuksessa. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa voidaan järjestää tarpeen mukaan myös tapahtumia esim. elokuvaviikkoja. 2.6.Tempaukset Liikuntatempaukset, avoimet ovet, erilaisten teemavuosien tempaukset ja yhteistyötahojen kanssa järjestetyt toimintatempaukset ovat yleisiä palvelumuotojamme. Usein tempauksiin liittyvät myös pienet tietoiskut, alustukset, toiminta- tai testauspisteitä ja materiaalinjakoa Alaosastotoiminta Alaosastotoimintaa on herätelty alueella vuosia. Härmäin-Kauhavan toimintaryhmä kokoontui 2006 aktiivisesti, mutta on sittemmin hiipunut. Varsinainen alaosasto toimii Jalasjärvellä ja kantaa nimeä Virkistysportti. Kokoontumispaikkana on mm. Palveluportti avopalvelukeskus.

20 Asiantuntijapalvelut Maksullisen palvelutuotantomme tarkoituksena on täydentää sekä kehittää mm. kuntien omia palveluita. Kunnat tai muut toimijat ostavat yhdistykseltä palvelun, jonka yhdistys tuottaa. Tällä hetkellä yhdistys myy asiantuntijapalveluina erilaisia koulutuskokonaisuuksia, muistineuvolatoimintaa, työikäisenä sairastuneiden ryhmätoimintaa ja ns. testauspalvelua mm. toisille hankkeille. Palvelutuotantoa kehitetään jatkuvasti, jotta yhdistys pystyy vastaamaan maakunnasta nouseviin tarpeisiin Muistineuvola Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Lapua ja JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Ilmajoki ja Kurikka) ovat ostaneet v muistineuvolapalvelun yhdistykseltä erillisen sopimuksen mukaisesti. Sopimus laaditaan sopijapuolten kesken vuodeksi kerrallaan. Muistineuvolan toiminta on esitetty prosessikuvauksena Työikäisten päivätoiminta Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus on ostanut v yhdistykseltä työikäisenä sairastuneiden muistikuntoutusryhmän palvelun. Ryhmä kokoontuu joka viikon keskiviikko klo Ryhmässä keskustellaan, muistijumpataan, tehdään retkiä ryhmän toiveiden mukaan ym Koulutus Hallituksen ja työntekijöiden koulutus: Yhdistyksen hallitus ja työntekijät kouluttavat itseään jatkuvasti. Kouluttautumisen tarkoituksena on kehittää hallituksen ja työntekijöiden työtapoja sekä pysyä kiinni alamme ajankohtaisissa asioissa. Jokaiseen koulutukseen anotaan lupa yhdistyksen hallitukselta. Koulutus on usein ulkopuolisen tahon järjestämää koulutusta. Tilaus- ja yleiskoulutukset: Tilauskoulutuksella tarkoitamme yhdistyksen suunnittelemaa ja toteuttamaa koulutusta, joka on tilaajan toiveiden mukaisesti räätälöity. Nämä koulutukset ovat tilaajalle maksullisia. Yleisellä koulutuksella tarkoitamme yhdistyksen pitämiä koulutuksia, joita voivat tulla kuuntelemaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Nämä koulutukset ovat joko ilmaisia tai maksullisia. Luentoaiheita ovat olleet mm. - Perustietoa muistioireista, dementoivista sairauksista ja niiden kohdennetuista lääkehoidoista. MCI, Alzheimerin tauti, vaskulaarinen dementia, Lewyn kappaletauti, frontaalidementia, Parkinsondementia oireista, vaiheista, erotusdiagnostiikasta kohdennettu lääkehoito (Käypähoito-ohjeet), hoitopolku - Pidä huolta muististasi ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen, hoitopolku - Käytösoireet, haasteellinen käyttäytyminen ja kohtaaminen

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhla 20.11.2011 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Taustaa

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta OMAN ORGANISAATION NIMI 1 22.6.2017 Päivi Lehtimäki ja Tuula Haukka-Wacklin Lähtökohdat EPSHP selkäpotilaita,

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011)

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) - Tuloksia ja vaikutuksia Tampereella 10.11.2011 Pirkanmaan Muistiluotsi -hankkeen päämääränä oli edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä mahdollisuutta

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

NRO 1 / 2012. Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Muistimakasiini nro 1

NRO 1 / 2012. Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Muistimakasiini nro 1 NRO 1 / 2012 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen asiantuntijaja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Se tiedottaa alueellisen asiantuntija- ja tukikeskuksen toiminnoista

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma 2018 (30 op

Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma 2018 (30 op Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma 2018 (30 op KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 1. KOGNITIIVISET, PSYKOEMOTIONAALISET JA SOSIAALISET PROSESSIT ELÄMÄNKAARESSA 2. MUISTISAIRAUDET SYYT JA SEURAUKSET 3. LAADUKAS

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja NRO 2 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta!

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut. Aluevastaava Sirpa-Sari Borg

Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut. Aluevastaava Sirpa-Sari Borg Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut Aluevastaava Sirpa-Sari Borg Erilaiset samanlaiset omaishoitoyhdistykset Perusyhdistys hankeyhdistys Moni yhdistys toimii täysin vapaaehtoistyön pohjalta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 7 ryhmältä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot