KANSALLINEN TERVEYSTILI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN TERVEYSTILI"

Transkriptio

1 KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor

2 Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili Yhteenveto ja suositukset... 3 Suositukset... 4 Kansallinen terveystili... 4 Raportin sisältö Kansalaiskysely... 6 Digitaalisuus ja terveys- ja hyvinvointisovellusten käyttö... 6 Nykyinen elämäntilanne... 7 Kuluttajien suhtautuminen terveys- ja hyvinvointitietoihin... 9 Mielipiteet terveyden ylläpidosta Tulevaisuuden työkalut Yhteenveto kansalaiskyselystä Sidosryhmähaastattelut Arkkitehtuuriluonnos ja liittyminen Kanta-arkistoon Strategiataso Terveyspalveluiden tuottajat Yhteistyöyritykset Terveyteen liittyvän tiedon käsittely lainsäädännössä Terveystietoa pilveen Kehittämistarpeita toimintatavoissa Liitteet Selvitystä varten tehdyt asiantuntijahaastattelut TNS Gallup, kansalaiskyselyn tuloksia TNS Gallup, kyselylomake Terveystiedon käsittely Suomen lainsäädännössä

3 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili Taltioni osuuskunnan tarkoituksena on edistää suomalaisten hyvinvointia. Haluamme että sinä ja perheesi voivat hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme edistää kykyäsi itse aktiivisesti ylläpitää omaa ja läheistesi terveyttä. Uskomme että tähän haastavaan tehtävään tarvitset työkaluja ja jossain vaiheessa elämää myös apua niin ammattilaisilta kuin muiltakin sinulle tärkeiltä henkilöiltä. Taltionin tavoitteena on olla koko kansan palvelu, jota olisi helppoa ja innostavaa käyttää ja josta olisi todellista hyötyä niin kansalaiselle kuin terveydenhuollon ammattilaiselle. Kolmen vuoden taipaleen jälkeen kokemusta toimintatavoista on kertynyt runsaasti, mutta mikä on kansalaisen lääkärin yrittäjän tarve terveystilille vuonna 2015? Mikä saa suomalaisen kiinnostumaan terveydestään ja ottamaan ehealthin arkeensa? Mikä toiminnallisuus terveystilissä saa puolestaan ammattilaiset, niin terveydenhuollon kuin ICT-palveluiden osalta innostumaan Taltioni terveystili-liitoksesta? Miten terveystili kannattaa toteuttaa, jotta käyttäjät ja hyödyntäjät voivat luottaa siihen, että tietoja käsitellään asianmukaisesti ja ne on tallennettu turvallisesti ja toisaalta tekninen ratkaisu on kustannustehokas, skaalautuva ja joustava myös tulevaisuuden tarpeissa. Tätä taustaa vasten Taltioni osuuskunta, Microsoft ja Innofactor lähtivät selvittämään eri osapuolien ja kansalaisten ajatuksia siitä millainen pitäisi olla kansallinen terveystili, jotta suomalaiset ottaisivat sen omakseen. Haluamme varmistaa että Suomeen syntyy maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa kansalaiset ovat motivoituneita käyttämään terveystiliään ja siihen liitettyjä palveluita. Tämä tutkimus antaa osaltaan syötettä, mitä me - kaikki osuuskunnan jäsenet ja muut alan toimijat voimme tehdä, jotta Suomen ehealth-ekosysteemi on referenssitoteutus muulle maailmalle. 2. Yhteenveto ja suositukset Pirstaleisille terveys- ja hyvinvointitiedoille kaivataan kokoajaa. Kansalaiset kokevat tilanteen hankalaksi tietojen ollessa tallennettuna kulloinkin käytetyn terveyspalveluntarjoajan järjestelmissä. Tietojen hajanaisuus vaivaa yhtälailla myös kuntia ja terveyspalveluiden tuottajia. Tulevaisuudessa Kanta palvelu ratkaisee ongelman osittain, mutta vasta Kanta palvelun käyttöönotosta alkaen. Tällä hetkellä näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että tietoja siirretään takautuvasti Kantaan vain hyvin niukasti. Vastuu omien terveystietojen kokoamisesta jää kansalaiselle itselleen. Tilannetta helpottaisi oleellisesti käyttökelpoisen työkalun tarjoaminen tietojen kokoamiseen. Asian ratkaisemiseksi kaivataan kansallisen tason linjauksia ja strategiaa. Hajanaisuutta ei voida hallita ilman kansallista koordinointia. Kansallinen terveystili, johon käyttäjät voisivat tallentaa omaa terveyttään koskevaa (muun muassa Kanta-arkiston ulkopuolista) historiatietoa sekä omia terveys- ja hyvinvointitietoja mahdollistaisi tarvittaessa myös tietojen jakamisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tarvittaessa. Oleellista olisi myös samalla lisätä vastuunottamista omasta terveydestä. Omien terveystietojen analysointi ja vähintäänkin vertaaminen viitearvoihin helpottaisi myös hoidon tarpeen ennaltaehkäisemistä. 3

4 Suositukset - Kansallinen terveystili toteutetaan valtakunnallisena hankkeena o Ilman selkeää keskittymistä yhteen hankkeeseen ei synny kriittistä massaa käyttäjämäärässä o Tietotekninen näkökulma Suomeen riittää yksi järjestelmä - Hankkeelle varmistetaan riittävä rahoitus o Koska järjestelmä liittyy hyvin läheisesti julkisin varoin tuettuun terveydenhuoltoon, olisi luontevaa rahoittaa myös järjestelmän kehitys ja käyttö julkisin varoin - Järjestelmän suunnittelussa huomioidaan eri sidosryhmien tarpeet. o Kansalaisen /käyttäjän tarpeet järjestelmän tiedot, tietojen jakaminen ym. ovat selkeästi käyttäjän hallinnassa Huomioidaan myös puolesta asiointi o Terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet single sing-on ratkaisut suositeltavia mahdollisesti integrointi operatiivisiin järjestelmiin o Mahdollistetaan ekosysteemin kehittyminen Kaupalliset sovellukset voivat liittyä järjestelmään Kansallinen terveystili Kansallisen terveystilin ajatuksen ydin muodostuu arkistosta, jossa kaikki hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät henkilökohtaiset tiedot ovat tallessa yhdessä, turvallisessa paikassa. Mikäli halutaan erityisesti vielä korostaa tietojen henkilökohtaisuutta ja käyttäjän omien tietojensa hallintaa, voidaan myös käyttää nimeä kansalaisen terveystili. Kyseessä on siis henkilökohtainen arkisto. Terveystilin tulisi olla mieluiten käyttäjälle maksuton palvelu, jonka yhteiskunta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, tarjoaisi jatkossa suomalaisille kansallisena palveluna. Terveystili toimisi jatkossa muun muassa Kanta terveysarkistoon sekä julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon kytkettynä helposti käytettävänä tietovarastona. Terveystili mahdollistaisi kansalaisen omien tietojen (esim. iikuntatiedot, omat paino- ja verenpaine-mittaukset jne.) tallennuksen, hyödyntämisen ja jakamisen itse kunkin haluamassa laajuudessa. Taltioni osuuskunnan ylläpitämä Taltioni terveystili (www.taltioni.fi) on nykyisin suomalaisten käytössä oleva terveystili. Palvelun kehittämiseksi edelleen Taltioni on selvittänyt kansalaisten ja eri sidosryhmiä edustavien asiantuntijoiden näkökulmia aiheeseen. 4

5 Raportin sisältö Tässä raportissa esitellään terveystiliä koskevan selvityksen tulokset. Luvussa 3 käsitellään kuluttajatutkimuksen tuloksia. Kuluttajatutkimuksessa haastateltiin runsaan 1000 kuluttajan edustava otos. Luvussa 4 käsitellään asiantuntijahaastatteluja. Haastattelimme kaikkiaan parikymmentä terveydenhuollon päätöksentekijää, palveluista vastaavaa ja palveluiden kehittäjää. Luvussa 5 käsitellään terveystiliin ja terveystietoihin liittyvää lainsäädäntöä ja erityisesti pilvipalveluiden hyödyntämiseen liittyviä näkökohtia. 5

6 3. Kansalaiskysely Osana selvitystyötä toteutettiin kansalaiskysely TNS Gallupin toimesta. Kyselytutkimuksella kerättiin tietoa kansalaisten mielipiteistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietojen keräämisestä ja sähköisestä tallentamisesta. Kyselytutkituksella pyrittiin erityisesti avaamaan seuraavia teemoja. Yleinen mielipide ja valmius digitaalisten tietojen hyödyntämiseen Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden käyttö ja näkemykset omasta terveydestä sekä tallennusjärjestelmän tarpeellisuus Eri asioiden tärkeys terveystilin kehitystyössä Tulevaisuuden hyvinvointisovellusten houkuttelevuus Kysely toteutettiin TNS Gallup Forum paneelin kautta keräämällä vastaukset onlinekyselyyn 1002 vastaajalta. Kohderyhmänä olivat yli 15 vuotiaat suomalaiset, edustaen koko kansaa iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Vastaukset kerättiin KAnsa välisenä aikana. Digitaalisuus ja terveys- ja hyvinvointisovellusten käyttö Lähtökohdat sähköisien terveyspalvelujen käytölle ovat hyvät. Lähes kaikilla on käytössään internet ja myös vanhempi väestö käyttää sitä päivittäin. Yli puolet vastaajista oli jo käyttänyt jotain digitaalista terveys- tai hyvinvointisovellusta. Lisäksi korostui henkilöiden oma vastuu oman terveyden ylläpidosta. 86% älypuhelimien ja tablettien käyttäjistä oli käyttänyt jotain sovellusta Yli 65-vuotiaista 96% oli käyttänyt internettiä vähintään päivittäin ja 66% oli käyttänyt jotain sovellusta Nuorista v. 93%:lla älypuhelin käytössään. Tietokone (pc tai kannettava) Älypuhelin Tabletti Minulla ei ole omaa laitetta Useita kertoja päivässä Päivittäin Viikottain Harvemmin kuin kerran viikossa En käytä Internettiä lainkaan Käytössä olevat laitteet Internetin käyttö 6

7 Digitaalisten terveys- ja hyvinvointisovellusten, kuten ajanvaraus, valmennus yms. käyttö on jo nyt kohtuullisen aktiivista. Aktiivisimpia ovat naiset ja yli 45 vuotiaat. Sovellusmarkkinat kasvavat voimakkaasti ja ovat yksi kilpailluimpia aloja. Kuluttajien herkkyys ladata sovelluksia on korkea, mutta yhtälailla tarpeettomiksi jäävät sovellukset poistetaan hyvin herkästi. Oletko käyttänyt digitaalisia terveys- tai hyvinvointisovelluksia? 0% 100% Total (n=1002) 52 SUKUPUOLI Nainen (n=497) 60 Mies (n=505) 43 IKÄ 15-24v (n=172) 25-34v (n=179) v (n=139) v (n=202) 55-64v (n=181) 65+v (n=129) Kyllä Haaste syntyy siitä, että kuluttajien tarpeet ovat hyvin hajanaiset, mikä edellyttää joko korkeaa personointimahdollisuutta sovelluksessa tai sitten useita eri sisältöominaisuuksilla varustettua rinnakkaista sovellusta. Terveyssovelluksen osalta lisäarvo luonnollisesti korreloi tarpeiden kanssa. Vaikka nuoret ovatkin erittäin aktiivisia sovellusten käyttäjiä, eivät terveyspalvelut tai huoli terveyden tilasta ole osa arkea, ja siksi näihin liittyvät palvelut eivät kuulu välittömiin mielenkiinnon kohteisiin. Tässä kohderyhmässä korostuu aitojen lisäarvojen tunnistaminen kriittisemmin kuin niissä kohderyhmissä jossa perustarve on selkeämmin tunnistettu. Paitsi sisällön myös käyttöliittymän toimivuus ja helppous ovat keskeisessä roolissa. Toimivuuden ja helppouden osalta on olemassa tiettyjä yleisiä perusperiaatteita, mutta myös joitain kohderyhmäkohtaisia erityispiirteitä. Tyypillisesti ikä on esimerkiksi sellainen tekijä joka määrittää tiettyjä odotuksia käyttöliittymän toimivuudelle. Nykyinen elämäntilanne Alttius tallentaa tai koota terveystietoja ei sanottavasti korreloi vastaajan terveydentilan kanssa. Varsinkin ns. elintasosairauksista kärsivien osalta alttius poikkeaa keskiarvosta vain vähän. Ainoastaan kolesterolista, ylipainosta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksista kärsivät olivat jonkin verran kiinnostuneempia mahdollisuudesta tallentaa ja koota tietoja sähköisesti. 7

8 On kuitenkin olemassa kohderyhmä jolle terveys ja hyvinvointi ovat tärkeä osa elämää. He ovat muita alttiimpia seuraamaan ja tallentamaan hyvinvointia koskevaa tietoa. Tämä on osa laajempaa ilmiötä, johon liittyy esim. kasvava hedonismi ja nautinnon kokeminen. Lähes viidesosa vastaajista oli käyttänyt hyvinvointipalveluja vähintään kerran kuukaudessa. Lähes 2/3-osaa vastaajista käytti terveydenhoitopalveluja useammin kuin kerran vuodessa. Naisista ja yli 65 vuotiasta terveydenhoitopalveluja käytti kerran vuodessa yli 70 % vastaajista. Vastaajista 27 % koki itsensä täysin terveiksi. 8

9 84 % vastaajista koki terveystietojen sähköisen tallentamisen tarpeelliseksi nyt tai tulevaisuudessa. On kuitenkin huomioitava, että suomalaiset tyypillisesti vastaavat varovasti tämän tyyppisiin kysymyksiin silloin, kun kokemusta palveluista ei vielä ole. Vastakohtana tällä käyttäytymiselle on taas suomalaisten kohtuullisen nopea omaksuminen palveluiden käyttäjiksi, silloin kun se on osoittautunut käytännössä perustelluksi. Esimerkkinä tästä on tablet-laitteet. Vielä muutama vuosi sitten niistä ei koettu olevan hyötyä, eikä niitä aiottu hankkia. Nyt tablet- laitteiden penetraatio on yli 40%. Kuluttajien suhtautuminen terveys- ja hyvinvointitietoihin Henkilökohtaisen terveystiedon kerääminen koettiin hieman tärkeämmäksi kuin hyvinvointitiedon kerääminen. Erityisesti paikkakunnalta toiselle muuttaneet ja/tai usein työpaikkaa vaihtaneet henkilöt kokivat nykyisen pirstaleisen terveystiedon suureksi ongelmaksi. Poimintoja kansalaiskyselyn avoimista kommenteista Rokotustiedot hajallaan, ei tietoa mitkä voimassa ja mitkä ei. Muu terveysdata on myös hajallaan eli 20v aikana työterveyden käynneistä ei saa koottua helposti dataa. Työterveyspalveluiden tuottaja on vaihtunut työpaikan vaihdon tai yrityksen fuusioiden takia moneen kertaan ja vanha data jää aina vanhalle tuottajalle. (Mies, 43 v.) Työterveyden hoitava firma on vaihtunut useampaan kertaan huolimatta siitä, ettei työpaikka ole vaihtunut. Tiedot eivät siirry uuteen paikkaan. Tiedot eivät ole myöskään siirtyneet julkisessa terveydenhuollossa, kun on muuttanut uudelle paikkakunnalle. Näin ollen tietoja on kadonnut, eikä missään ole yhtenäistä tietoa terveyshistoriastani. (Nainen, 30 v.) 9

10 Olen onnistunut laihduttamaan aiemmin terveellisillä elämäntavoilla, järkevällä ruokavaliolla ja liikunnalla. Pari vuotta sitten päästin kuitenkin tilanteen repsahtamaan, vaikka painoa ei ole tullut hirveästi takaisin, ärsyttää kuitenkin kun tiedän kuinka paljon olisin sitä voinut noiden parin vuoden aikana pudottaa ja kuinka hyvässä kunnossa voisin nyt olla. Luulen, että jos minulla olisi käytössä jokin ohjelma jolla seurata terveyteeni liittyviä tietoja ja varsinkin, jos taustalla olisi jokin opastava ja neuvova taho, uusi elämäntaparemontti olisi helpompi toteuttaa. Myös mahdollisuus seurata ikääntyvän isäni terveystietoja olisi varmasti hyödyllinen. (Nainen, 34 v.) Alla on joukko terveys- ja hyvinvointitietoihin liittyviä asioita. Kuinka tärkeitä ne mielestäsi ovat? 1/3 Alla on joukko terveys- ja hyvinvointitietoihin liittyviä asioita. Kuinka tärkeitä ne mielestäsi ovat? 2/3 10

11 Alla on joukko terveys- ja hyvinvointitietoihin liittyviä asioita. Kuinka tärkeitä ne mielestäsi ovat? 3/3 Sitä, että saa itse nähdä kaikki kootut tiedot, pidettiin toiseksi tärkeimpänä asiana kaikista kysytyistä asioista. Tärkein asia oli kerättyjen tietojen asianmukainen suojaaminen. Tuloksista voidaan lukea suuri huoli terveystietojen tietosuojasta. Jopa periaatteessa hyödyllisiksi koetut ominaisuudet jäävät tämän huolen alle. Sähköisen terveyspalvelun keskeisin haaste lienee yksityisyyden suojan ja tiedon hallittavuuden takaaminen, ei pelkästään teknisesti vaan myös asenne tasolla. Asennetasoon voidaan vaikuttaa monin keinoin mm. viestinnällisesti sekä oikeudellisin menetelmin. Keskeistä varmasti myös on aikajänne, jolla palvelua lanseerataan. Oletettavasti ns. Gaussin käyrä pätee myös tämän kaltaisen palvelun lanseerauksessa. Alussa käyttöönotto on hidasta ja kohdistuu vain muutamiin kohderyhmiin. Laajemmissa ryhmissä käyttöönottoa voidaan joutua odottamaan. Vastaajilta kysyttiin myös lapsen terveystietojen luovuttamisesta huoltajalle sekä oikeudesta omasta terveydenhoidostaan päättämiseen. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista toteaa, että lapsen mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 11

12 Tähän liittyen kysyimme vastaajilta, minkä ikäinen lapsi voisi kieltää terveystietojensa luovuttamisen huoltajalle ja minkä ikäisenä lapsi voisi itse päättää omasta terveydenhoidostaa. Mielipiteet terveyden ylläpidosta Erityisesti naiset korostivat henkilökohtaista vastuuta terveyden ylläpidossa. Vanhusten hyvinvointi koettiin kuitenkin olevan yhteiskunnan vastuulla. Yli puolet vastaajista koki, että helposti käytettävissä oleva kooste omista terveystiedoista aktivoisi kunnon ja terveyden hoidossa. 0% 100% Terveydenhuollon organisaatioiden tulisi aktiivisesti jakaa tietoa ja kannustaa ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin Jokaisen henkilökohtainen vastuu on hankkia tietoa terveistä elämäntavoista ja ylläpitää omaa terveyttään Verotuksessa pitäisi huomioida hyvät/huonot elämäntavat Aktiivisesta omien tai perheensä terveystietojen kirjaamisesta järjestelmään tulisi saada Kela-korvausta Vanhusten hyvinvointi on julkisen terveydenhoidon vastuulla, omaisilla on vain avustava rooli Aivan samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä 12

13 0% 100% Omaisten tulee aktiivisesti huolehtia vanhusten hyvinvoinnista ja terveydestä Yhteiskunnan tulisi tarjota jokaiselle 24/7 tavoitettavissa oleva etäneuvonta hyvinvointi- ja terveysasioissa Terveyteni ylläpidon kannalta minusta olisi tärkeää voida tehdä tarvittaessa sähköinen terveystarkastus, eli vastata terveyttäni koskeviin kysymyksiin, ja saada suuntaa antava tulos terveyteni tilasta Helposti käytettävissä oleva kooste omista terveys- ja hyvinvointitiedoistani aktivoisi minua hoitamaan itse omaa kuntoani ja terveyttäni Aivan samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä Tulevaisuuden työkalut Henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamisessa lääkäri on edelleen hyvin tärkeässä asemassa. Toisaalta omatoiminen tiedonhaku internetistä esimerkiksi Googlen avulla nousi toiseksi tärkeimmäksi keinoksi hyvinvoinnin parantamiseksi. Kiinnostavimmiksi tulevaisuuden sovelluksiksi kysyttyjen sovellusten joukosta nousivat liikuntasovellukset ja lääkkeiden päällekkäisyyden selvittämiseen tarkoitettu sovellus. Painonhallintasovelluksesta olisi kiinnostunut 42 % vastaajista, jos sovellus on vain omassa käytössä. Mikäli painonhallintasovellus olisi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen tai valmentajaan, sovelluksesta olisi kiinnostunut 22% vastaajista. Miten tärkeänä koet alla luetellut työkalut kun tulevaisuudessa haluaisit parantaa hyvinvointiasi? 0% 100% Kerään tietoja (esim. painomittaus) paperille ja seuraan kehitystä Haen tietoa kirjallisuudesta Kysyn ystäviltä / läheisiltä neuvoa Tiedonhaku Internetistä esim. Googlella Vertaistuki esim. Facebookissa yms. Some-yhteisöt Hyvinvointia tukevat mobiilisovellukset ja mittalaitteet (sykemittarit, askelmittarit, ruokapäiväkirjat tms.) Lääkärin neuvot Luontaislääkintä Haen tietoa potilasjärjestöistä (esim. Astma- ja allergialiitto) Haen palveluja ulkomailta, esim. Baltiasta Erittäin tärkeä Melko tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä 13

14 Suurin osa vastaajista ilmoitti, että terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän sovelluksen tulisi olla lähes ilmainen. Lähes sama tulos saatiin myös, vaikka sovelluksella olisi yhteys terveydenhuollon järjestelmiin. Karkeasti vastaukset jakautuvat siten, että nuoret suosivat elämäntapaan liittyviä ominaisuuksia ja varttuneemmat terveyden hoitoon liittyviä ominaisuuksia.ehkäpä tästä syystä näyttäisi siltä, että nuoret ovat hivenen verran valmiimpia maksamaan sovelluksista. Kuinka paljon olisit kuukaudessa valmis maksamaan sinua kiinnostavasta sovelluksesta, 0% 100% joka on vain sinun omaan käyttöösi, esim. ruokapäiväkirja tai verenpainemittaustulokset omassa kännykässäsi ,1 jolla on yhteys terveydenhuollon järjestelmiin, esim. ruokapäiväkirja tai verenpainemittaustulokset, jotka voidaan välittää esim. terveydenhoitajalle tai ravintoterapeutille ,3 Sovelluksen tulisi olla ilmainen Alle 3 euroa 3-5 euroa 5-10 euroa euroa euroa Yli 50 euroa En haluaisi käyttää mitään sovellusta 14

15 Yhteenveto kansalaiskyselystä Mahdollisuudet hyvinvointi- ja terveystietojen sähköiseen tallennukseen ovat olemassa, lähes kaikilla on käytössään internet ja myös vanhempi väestö käyttää sitä päivittäin. Yli puolet vastaajista oli jo käyttänyt jotain digitaalista terveys- tai hyvinvointisovellusta. Lisäksi korostui henkilöiden oma vastuu oman terveyden ylläpidosta. Tallennettavia tietoja kerääntyi vastaajille lähes 2/3 käytti terveydenhoitopalveluja useammin kuin kerran vuodessa, lähes 20% käytti hyvinvointipalveluja vähintään kerran kuukaudessa. 84% vastaajista piti terveystietojen sähköistä tallentamista tarpeellisena nyt tai tulevaisuudessa Erittäin tärkeiksi asioiksi nousivat Terveys- ja hyvinvointitietojen suojaus Saada nähdä itsestä kootut tiedot Omien tietojen poisto järjestelmästä niin halutessaan Mahdollisuus hyödyntää tietoja ulkomailla tarvittaessa Oman hyvinvoinnin parantamisessa lääkärin neuvoilla on edelleen keskeinen rooli. Liikuntaan, lääkkeiden päällekkäisyyteen ja tarpeellisiin terveystarkastuksiin liittyvät sovellukset koettiin kiinnostaviksi. 15

16 4. Sidosryhmähaastattelut Asiantuntijoiden näkemyksiä terveystilin vaatimuksiin selvitettiin haastatteluilla, joissa oli edustettuna muun muassa ministeriöitä, Kela, Sitra, sairaanhoitopiirejä, kuntia, lääkäreitä, asiantuntijajärjestöjä sekä alalla toimivia yrityksiä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluin lokakuu joulukuu 2014 välisenä aikana. Arkkitehtuuriluonnos ja liittyminen Kanta-arkistoon KANSALAINEN AMMATTILAINEN TERVEYSTILIIN LIITETTY SOVELLUS /APPSI KANSALAISEN NÄKYMÄT / KÄYTTÖLIITTYMÄT AMMATTILAISEN NÄKYMÄT / KÄYTTÖLIITTYMÄT TERVEYSTILI ARKISTO KANTA ARKISTO Kanta arkisto sisältää jatkossa terveydenhuollon ammattilaisten tuottamat tiedot henkilön terveydenhoitoon liittyen. Kansalainen pääsee tarkastelemaan tietoja OmaKanta liittymän kautta. Haastatteluissa nousi esiin keskustelu Kanta tietojen laajentamisesta kattamaan myös joitakin kansalaisen itse tuottamia tietoja, kuten kotona mitattu verenpaine, paino tms. tieto. Näin OmaKanta liittymän toimintoja laajentamalla voitaisiin nykyiseen Kanta arkistoon liittää myös osin tässä selvityksessä kuvattuja kansalaisen terveystilille suunniteltuja tietoja. Koska Kanta arkistoon tallennetut tiedot ovat lähtökohtaisesti viranomaisen käytössä (tietojen jakelua voitaisiin toki rajata) kokivat useat haastatellut joidenkin erityisen henkilökohtaisiksi koettujen tietojen tallettamisen Kanta arkistoon hankalaksi. Esimerkkinä nousi esille mm. tiedot alkoholin käytöstä. Yhtälailla ravitsemus, liikunta, paino ym. tiedot todettiin haastatteluissa mahdollisesti kiusalliseksi jakaa Kanta arkistoon. Toisaalta haastatteluissa todettiin, että kansalaisen terveystililille haluttaisiin mahdollisesti jatkossa tallentaa hyvinkin yksityiskohtaisia liikuntatietoja (mukaan lukien sykemittaukset, tiedot liikuntalajista, reittitietoja ym.), joiden tallentaminen Kanta arkistoon koettiin varsin tarpeettomaksi erityisesti lääkärien osalta. 16

17 JULKINEN TERVEYDENHUOLTO potilaskertomus YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO KAUPALLISET LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT terveen ihmisen aktiviteettitieto OMAKANTA OMAKANTA LAAJENNUS BIG DATA SOVELLUKSET SOVELLUKSET HEALTH ANALYTICS Eritasoisen datan problematiikka Haastatteluissa identifioitiin suuri joukko terveys- ja hyvinvointidataa. Tietojen todettiin olevan hyvin eritasoisia. Toisesta ääripäästä löytyy terveydenhuollon ammattilaisten tuottama terveysdata, joka laajenee edelleen itsemitattuun terveysdataan, muun muassa käyttäjän omat paino, verenpaine ynnä muut mittaukset. Näille tiedoille luontevin tallennuspaikka voisi olla OmaKanta-palvelun laajennus. Seuraavan tietoryhmän muodostavat yksityiskohtaisemmat elintapatiedot, kuten uni-, ravitsemus- ja liikuntatiedot. Edelleen yksityiskohtaisempia tietoja kohti liikuttaessa lähestytään tietotasojen toista ääripäätä, johon kuuluvat muun muassa yksityiskohtaiset eri laitteiden tallentamat liikuntatiedot sisältäen sykkeen, nopeus- ja paikkatiedon. Yksityiskohtaisempia tietoja ei liene ole tarkoituksenmukaista tallentaa OmaKantaan, vaan näille tiedoille tulisi olla erillinen taltio. Edellisestä huolimatta käyttäjän kannalta mielekästä olisi tietojen käyttäminen yhdestä paikasta. Arkkitehtuurin suunnittelussa tulisi huomioida myös sekä julkisen terveydenhuollon, että kaupallisten palveluntarjoajien tuottamien sovellusten /appsien liittyminen arkistoon. Tiedon kumuloituessa ajan mittaan syntyy laaja ja kiinnostava aineisto, jonka älykkäällä analysoinnilla voitanee antaa jatkossa suosituksia terveyden edistämiseen niin yksilön kuin valtakunnan tasolla. Edellä esitetyn valossa selkein malli tiedon tallentamiselle olisi perustaa erillinen arkisto Kanta arkiston rinnalle yksityiskohtaisemman erityisesti hyvinvointitietojen tallentamiselle. Samalla yksittäisen kansalaisen kannalta tarjottaisiin ratkaisu historiatietoihin liittyvä ongelma: Kanta arkistoon tallentuvat tiedot vasta Kanta arkiston käyttöönotosta alkaen (eli aikaisintaan vuodesta 2014 alkaen). Voi olla, että joitakin vanhempia tietoja tuodaan Kantaan takautuvasti, mutta kokonaisuudessaan takautuvasti mahdollisesti Kantaan tuotavat tiedot edustavat hyvin pientä osaa kaikista tiedoista. 17

18 Ennen Kanta-arkiston käyttöönottoa Kanta-arkiston käyttöönoton jälkeen Historiatietojen tuonti Kantaan kattavasti olisi hyvin kallista eikä rahoitusta työlle todennäköisesti löytyisi. Kannan rinnalla toimiva terveystiliarkisto tarjoaisi luontevan paikan myös kansalaisen omatoimiseen historiatietojen tallennukseen. Terveydenhuollon ammattilaisten tuottamat tiedot Itse tuotetut tai käyttäjän tilaamien palvelujen tuottamat tiedot syntyneet tiedot KANTA ARKISTO TERVEYSTILI syntyneet tiedot TERVEYSTILI TERVEYSTILI Toisaalta luonteva rajaus erityyppisille tiedoille olisi tiedon tuottajan mukaan rajaaminen. Ero potilastietojen ja potilaan tietojen välillä on tietojen tuottajassa. Potilastiedot ovat terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaa tietoa ja potilaan omat mittaukset potilaan omaa tietoa. Jatkuvan, tiiviin tietojen seurannan, kuten diabetespotilaan verensokerin seuranta, haasteena on lisäksi käytön helppous. Mikäli verensokerin mittaamiseen vaaditaan vahva tunnistautuminen, tulee asionnista helposti liian hankalaa. Esimerkiksi verensokerin automatisoidussa mittaamisessa, jatkuvasti käytetyn mobiiliappin tunnistautuminen voisi olla kevyempi, mikäli tietoihin pääsy on rajattu. Eli Appin tiedot voivat tallentua myös terveystilille, mutta appilla ei pääse käsiksi terveystilin tietoihin. Tätä kautta toisaalta voidaan kyseenalaistaa keskitetty tietojen tallentamisen malli. Terveystilin perusinfrassa riittäisi pelkkä tunnistautuminen ja käyttövaltuuksien hallinta, kuten Viron mallissa. Tätä kautta päästäisiin palveluportaaliin, johon tietojen esittäminen voitaisiin koota eri tietolähteistä. Kohdennettujen applikaatioiden tapauksessa, esimerkiksi Mendorin verensokerin mittaus, oleellista on tietojen helppo kerääminen, tallennus ja esittäminen ammattilaiselle oikeassa muodossa. Ammattilaisen kannalta oleellisinta olisi keskittyä selkeään työnkulkuun ja toimivaan kertakirjautumiseen (Single Sign-On, SSO). 18

19 Strategiataso STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategiassa on kuvattu yhtenä keskeisenä toimenpiteenä omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta. Omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta Toteutetaan kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön kansallinen, kansalaisten henkilökohtaisten hyvinvointi- ja terveystietojen hallintaalusta., Toteutuksessa hyödynnetään tietoturvallisesti Kanta-palveluita ja avoimia rajapintoja. Kansalainen päättää itse tietojensa tallentamisesta alustalle sekä tietojensa luovuttamisesta alustan päälle rakennettaviin sovelluksiin. Koordinaatiovastuu: kansallinen 5. marraskuuta 2014 järjestetyssä Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategiaseminaarissa keskusteltiin aiheesta yksityiskohtaisemmin. Todettiin mm. että kansalaisen omien terveystietojen hallinta pitää olla kansalaisen omissa käsissä ja kansalainen voi halutessaan jakaa tietoja mm. terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Todettiin myös tavoitteena olevan hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevien sovellusten, mobiiliratkaisujen, appsien ja palveluiden kehittäminen ja kehittämisen vauhdittaminen erilaisin kansallisin ohjelmin. Samalla tuotiin esille myös tarve arvioida näiden vaikuttavuutta. Strategissa ylätasolla hyvin selvästi ilmaistu asia jää kuitenkin vielä toistaiseksi yksityiskohtaisemmalla tasolla monilta osin auki. Suunnitelma Kanta palvelun laajentamisesta Sote kansiolla oli esillä. Sote kansion toivottiin ratkaisevan ainakin osin tiedontallennusalusta kysymykseen. Mikäli hyvinvointisuuntaan painottuvien tietojen tallentamista pyritään ratkaisemaan Kanta palvelun piirissä voi tavoite kansalaisen omasta tietojen hallinnasta osoittautua ongelmalliseksi. Toisaalta Kelan mukaan Kanta palveluiden rahoitus saattaa asettaa haasteita Kanta palveluiden laajentamiselle. Kelan mukaan uusia Kanta toiminnallisuuksia suunniteltaessa kaikkien rahoittajien pitäisi olla mukana suunnittelussa. Nykyisen kannan rahoittajina ovat mm. apteekit. Esimerkiksi apteekkeja voi olla vaikea motivoida maksamaa nykyistä merkittävästi enemmän, varsinkin jos rahat kohdistetaan ennaltaehkäisyyn. Yleisenä haasteena terveystilin ym. hyvinvointisovellusten ja -palvelujen kannalta nähtiin se, että palveluiden piiriin tulevat ainakin aluksi vain aktiiviset kansalaiset. Eivät ne, joille palvelusta olisi eniten hyötyä. Näin omaan aktiivisuuteen perustuva palvelu ei ole välttämättä kovin relevantti koko kansan tai kansanterveyden kannalta. Terveyspalveluita eniten käyttävien kansalaisten ja aktiivisesti hyvinvoinnistaan välittävien kansalaisten väliin jää suuri ryhmä kansalaisia, joille hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyllä olisi merkittävä tarve. Terveyspalveluiden tuottajat Kunnat ja kaupungit edustavat erityisesti terveydenhuollon järjestävää tahoa sekä usein toteuttavaa tahoa. Lähempänä terveydenhuollon toteutusta huomio kiintyy erityisesti operatiivisiin tietojärjestelmiin. Tarve kansalliselle koordinaatiolle ja tietojen välistyksellä (esim. Kanta) nähdään selkeästi. Toisaalta oman toiminnan fokus on vahvasti omien 19

20 tietojärjestelmien kehittämisessä ja paikallisten ongelmien ratkaisemisessa. Epävarmuus sote uudistuksen jatkossa tuomista muutoksista ja vaatimuksista oli selvästi havaittavissa. Lääkärien näkökulmasta tietojärjestelmissä on selkeitä kehitystarpeita. Kehityksen kautta lääkärin työtä pitäisi tehostaa merkittävästi. Esim. Kaiser Permanentessa saatujen kokemusten mukaan sähköisellä asioinnilla onkin merkittävästi kyetty tehostamaan lääkärin ajankäyttöä. Lääkärintyön näkökulmasta laajalle hyvinvointi- ja terveysdatalle ei nähdä kovin suurta tarvetta. Terveyskeskuslääkärin työn kannalta keskeisintä olisi sähköisesti toteutettavat potilaan kotimittaukset varsin tarkkaan rajatusti. Keskeisimpiä kotimittausten kohteita ovat: 1. verensokeri 2. verenpaine 3. paino 4. PEF (Peak Expiratory Flow) 5. pulssi (Holter) Näiden arvojen systemaattisella omaseurannalla voitaisiin tehostaa merkittävästi terveyskeskuslääkärin työtä. Mittausten lisäksi voisi toki tehdä myös useita kyselyitä /testejä (kuten muistitesti). Toisaalta kaikki keinot, joilla voidaan aktivoida kansalaisia vaikuttamaan omaan terveyteensä ovat erityisen kannatettavia. Lääkärit näkevät ennaltaehkäisyn roolin hyvin tärkeänä, mutta se ei kosketa heidän käytännön työtään kovinkaan läheisesti. Lääkärien mukaan mm. liikunnan ja laihdutuksen merkitystä pitäisi korostaa entistä enemmän. Liikuntadata ei sinänsä kuitenkaan ole kovinkaan hyödyllistä lääkärille hoitotyössä. Ongelmana on muutenkin, että erilaisia viestejä tulee lääkäreille liikaa. Tilanne onkin tavallaan aika tyly: lääkärietä ei varsinaisesti kiinnosta jos kansalaisella menee hyvin. Silloinhan he ei päädy asiakkaaksi julkiseen terveydenhuoltoon. Hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisylle tarvitaan omistaja päivittäisen hoitotyön ulkopuolelta. Yhteistyöyritykset Yhteistyöyritysten kannalta oleellisinta olisi liiketoiminnalle suotuisan ekosysteemin muodostuminen. Oleellista olisi tarkasti suunnitella miten terveystilin käyttäjämäärä saavuttaisi ns. kriittisen massan mahdollisimman nopeasti mieluiten heti alkuun lentävän lähdön kautta. Tämä onnistuu, jos mukaan saadaan alusta alkaen laaja joukko toimijoita ja etenkin palveluita joilla on jo valmiiksi suuret käyttäjämäärät. Tämän johdosta terveystilin käyttöönotto pitäisi olla hyvin suoraviivaista ja helppoa. Esim. lääkärikäynnin jälkeen voisi tulla suora kohoitus /suositus palveluun liittymisestä silloin kun henkilö on asian äärellä. Käyttäjälle voitaisiin lääkärikäynnin jälkeen lähettää tekstiviesti, jossa pyydettäisiin ottamaan käyttöön terveystilli tai mieluummin tilin lisäksi jokin käyttäjää koskettava tiliin liittyvä appsi kuten painonseuranta /hallinta appsi hieman ylipainoiselle lääkärissä kävijälle. Peruskäyttöliittymän lisäksi tarjolla voisi olla useita eri käyttötarpeisiin kohdennettuja Appseja, joihin on helppo tarttua. Toiminta voisi olla myös ainakin osittain kampanjaluonteista. Esimerkiksi HeiaHeia on toteuttanut Puolustusvoimille 20

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info 29.9.2015 Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asioinnin tarve terveydenhuollossa Hyppönen, H., Hyry, J., Valta, K., Ahlgren,

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Taltioni. Ensikokemukset tuotannosta. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta

Taltioni. Ensikokemukset tuotannosta. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Taltioni Ensikokemukset tuotannosta Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Lähihistoria Terveydenhuollon ohjelma Terveystaltiohanke Terveyttä tiedosta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Heljä Lundgrén-Laine Kehittämisylihoitaja, VSSHP 17.10.2016 Potilasohjaus-Symposium TAUSTAA UUDISTUKSELLE Ongelmia vanhassa

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Käyttöopas sähköisiin palveluihin

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Käyttöopas sähköisiin palveluihin Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut Käyttöopas sähköisiin palveluihin 06.06.2016 1 Sisällys Asioi terveyspalveluissa sähköisesti!... 2 Tietoa palvelusta... 2 Käyttöoikeutesi... 2 Yhteystietosi...

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto n ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kansallinen palveluarkkitehtuuri 3.11.2015 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot