KANSALLINEN TERVEYSTILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN TERVEYSTILI"

Transkriptio

1 KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor

2 Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili Yhteenveto ja suositukset... 3 Suositukset... 4 Kansallinen terveystili... 4 Raportin sisältö Kansalaiskysely... 6 Digitaalisuus ja terveys- ja hyvinvointisovellusten käyttö... 6 Nykyinen elämäntilanne... 7 Kuluttajien suhtautuminen terveys- ja hyvinvointitietoihin... 9 Mielipiteet terveyden ylläpidosta Tulevaisuuden työkalut Yhteenveto kansalaiskyselystä Sidosryhmähaastattelut Arkkitehtuuriluonnos ja liittyminen Kanta-arkistoon Strategiataso Terveyspalveluiden tuottajat Yhteistyöyritykset Terveyteen liittyvän tiedon käsittely lainsäädännössä Terveystietoa pilveen Kehittämistarpeita toimintatavoissa Liitteet Selvitystä varten tehdyt asiantuntijahaastattelut TNS Gallup, kansalaiskyselyn tuloksia TNS Gallup, kyselylomake Terveystiedon käsittely Suomen lainsäädännössä

3 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili Taltioni osuuskunnan tarkoituksena on edistää suomalaisten hyvinvointia. Haluamme että sinä ja perheesi voivat hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme edistää kykyäsi itse aktiivisesti ylläpitää omaa ja läheistesi terveyttä. Uskomme että tähän haastavaan tehtävään tarvitset työkaluja ja jossain vaiheessa elämää myös apua niin ammattilaisilta kuin muiltakin sinulle tärkeiltä henkilöiltä. Taltionin tavoitteena on olla koko kansan palvelu, jota olisi helppoa ja innostavaa käyttää ja josta olisi todellista hyötyä niin kansalaiselle kuin terveydenhuollon ammattilaiselle. Kolmen vuoden taipaleen jälkeen kokemusta toimintatavoista on kertynyt runsaasti, mutta mikä on kansalaisen lääkärin yrittäjän tarve terveystilille vuonna 2015? Mikä saa suomalaisen kiinnostumaan terveydestään ja ottamaan ehealthin arkeensa? Mikä toiminnallisuus terveystilissä saa puolestaan ammattilaiset, niin terveydenhuollon kuin ICT-palveluiden osalta innostumaan Taltioni terveystili-liitoksesta? Miten terveystili kannattaa toteuttaa, jotta käyttäjät ja hyödyntäjät voivat luottaa siihen, että tietoja käsitellään asianmukaisesti ja ne on tallennettu turvallisesti ja toisaalta tekninen ratkaisu on kustannustehokas, skaalautuva ja joustava myös tulevaisuuden tarpeissa. Tätä taustaa vasten Taltioni osuuskunta, Microsoft ja Innofactor lähtivät selvittämään eri osapuolien ja kansalaisten ajatuksia siitä millainen pitäisi olla kansallinen terveystili, jotta suomalaiset ottaisivat sen omakseen. Haluamme varmistaa että Suomeen syntyy maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa kansalaiset ovat motivoituneita käyttämään terveystiliään ja siihen liitettyjä palveluita. Tämä tutkimus antaa osaltaan syötettä, mitä me - kaikki osuuskunnan jäsenet ja muut alan toimijat voimme tehdä, jotta Suomen ehealth-ekosysteemi on referenssitoteutus muulle maailmalle. 2. Yhteenveto ja suositukset Pirstaleisille terveys- ja hyvinvointitiedoille kaivataan kokoajaa. Kansalaiset kokevat tilanteen hankalaksi tietojen ollessa tallennettuna kulloinkin käytetyn terveyspalveluntarjoajan järjestelmissä. Tietojen hajanaisuus vaivaa yhtälailla myös kuntia ja terveyspalveluiden tuottajia. Tulevaisuudessa Kanta palvelu ratkaisee ongelman osittain, mutta vasta Kanta palvelun käyttöönotosta alkaen. Tällä hetkellä näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että tietoja siirretään takautuvasti Kantaan vain hyvin niukasti. Vastuu omien terveystietojen kokoamisesta jää kansalaiselle itselleen. Tilannetta helpottaisi oleellisesti käyttökelpoisen työkalun tarjoaminen tietojen kokoamiseen. Asian ratkaisemiseksi kaivataan kansallisen tason linjauksia ja strategiaa. Hajanaisuutta ei voida hallita ilman kansallista koordinointia. Kansallinen terveystili, johon käyttäjät voisivat tallentaa omaa terveyttään koskevaa (muun muassa Kanta-arkiston ulkopuolista) historiatietoa sekä omia terveys- ja hyvinvointitietoja mahdollistaisi tarvittaessa myös tietojen jakamisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tarvittaessa. Oleellista olisi myös samalla lisätä vastuunottamista omasta terveydestä. Omien terveystietojen analysointi ja vähintäänkin vertaaminen viitearvoihin helpottaisi myös hoidon tarpeen ennaltaehkäisemistä. 3

4 Suositukset - Kansallinen terveystili toteutetaan valtakunnallisena hankkeena o Ilman selkeää keskittymistä yhteen hankkeeseen ei synny kriittistä massaa käyttäjämäärässä o Tietotekninen näkökulma Suomeen riittää yksi järjestelmä - Hankkeelle varmistetaan riittävä rahoitus o Koska järjestelmä liittyy hyvin läheisesti julkisin varoin tuettuun terveydenhuoltoon, olisi luontevaa rahoittaa myös järjestelmän kehitys ja käyttö julkisin varoin - Järjestelmän suunnittelussa huomioidaan eri sidosryhmien tarpeet. o Kansalaisen /käyttäjän tarpeet järjestelmän tiedot, tietojen jakaminen ym. ovat selkeästi käyttäjän hallinnassa Huomioidaan myös puolesta asiointi o Terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet single sing-on ratkaisut suositeltavia mahdollisesti integrointi operatiivisiin järjestelmiin o Mahdollistetaan ekosysteemin kehittyminen Kaupalliset sovellukset voivat liittyä järjestelmään Kansallinen terveystili Kansallisen terveystilin ajatuksen ydin muodostuu arkistosta, jossa kaikki hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät henkilökohtaiset tiedot ovat tallessa yhdessä, turvallisessa paikassa. Mikäli halutaan erityisesti vielä korostaa tietojen henkilökohtaisuutta ja käyttäjän omien tietojensa hallintaa, voidaan myös käyttää nimeä kansalaisen terveystili. Kyseessä on siis henkilökohtainen arkisto. Terveystilin tulisi olla mieluiten käyttäjälle maksuton palvelu, jonka yhteiskunta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, tarjoaisi jatkossa suomalaisille kansallisena palveluna. Terveystili toimisi jatkossa muun muassa Kanta terveysarkistoon sekä julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon kytkettynä helposti käytettävänä tietovarastona. Terveystili mahdollistaisi kansalaisen omien tietojen (esim. iikuntatiedot, omat paino- ja verenpaine-mittaukset jne.) tallennuksen, hyödyntämisen ja jakamisen itse kunkin haluamassa laajuudessa. Taltioni osuuskunnan ylläpitämä Taltioni terveystili (www.taltioni.fi) on nykyisin suomalaisten käytössä oleva terveystili. Palvelun kehittämiseksi edelleen Taltioni on selvittänyt kansalaisten ja eri sidosryhmiä edustavien asiantuntijoiden näkökulmia aiheeseen. 4

5 Raportin sisältö Tässä raportissa esitellään terveystiliä koskevan selvityksen tulokset. Luvussa 3 käsitellään kuluttajatutkimuksen tuloksia. Kuluttajatutkimuksessa haastateltiin runsaan 1000 kuluttajan edustava otos. Luvussa 4 käsitellään asiantuntijahaastatteluja. Haastattelimme kaikkiaan parikymmentä terveydenhuollon päätöksentekijää, palveluista vastaavaa ja palveluiden kehittäjää. Luvussa 5 käsitellään terveystiliin ja terveystietoihin liittyvää lainsäädäntöä ja erityisesti pilvipalveluiden hyödyntämiseen liittyviä näkökohtia. 5

6 3. Kansalaiskysely Osana selvitystyötä toteutettiin kansalaiskysely TNS Gallupin toimesta. Kyselytutkimuksella kerättiin tietoa kansalaisten mielipiteistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietojen keräämisestä ja sähköisestä tallentamisesta. Kyselytutkituksella pyrittiin erityisesti avaamaan seuraavia teemoja. Yleinen mielipide ja valmius digitaalisten tietojen hyödyntämiseen Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden käyttö ja näkemykset omasta terveydestä sekä tallennusjärjestelmän tarpeellisuus Eri asioiden tärkeys terveystilin kehitystyössä Tulevaisuuden hyvinvointisovellusten houkuttelevuus Kysely toteutettiin TNS Gallup Forum paneelin kautta keräämällä vastaukset onlinekyselyyn 1002 vastaajalta. Kohderyhmänä olivat yli 15 vuotiaat suomalaiset, edustaen koko kansaa iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Vastaukset kerättiin KAnsa välisenä aikana. Digitaalisuus ja terveys- ja hyvinvointisovellusten käyttö Lähtökohdat sähköisien terveyspalvelujen käytölle ovat hyvät. Lähes kaikilla on käytössään internet ja myös vanhempi väestö käyttää sitä päivittäin. Yli puolet vastaajista oli jo käyttänyt jotain digitaalista terveys- tai hyvinvointisovellusta. Lisäksi korostui henkilöiden oma vastuu oman terveyden ylläpidosta. 86% älypuhelimien ja tablettien käyttäjistä oli käyttänyt jotain sovellusta Yli 65-vuotiaista 96% oli käyttänyt internettiä vähintään päivittäin ja 66% oli käyttänyt jotain sovellusta Nuorista v. 93%:lla älypuhelin käytössään. Tietokone (pc tai kannettava) Älypuhelin Tabletti Minulla ei ole omaa laitetta Useita kertoja päivässä Päivittäin Viikottain Harvemmin kuin kerran viikossa En käytä Internettiä lainkaan Käytössä olevat laitteet Internetin käyttö 6

7 Digitaalisten terveys- ja hyvinvointisovellusten, kuten ajanvaraus, valmennus yms. käyttö on jo nyt kohtuullisen aktiivista. Aktiivisimpia ovat naiset ja yli 45 vuotiaat. Sovellusmarkkinat kasvavat voimakkaasti ja ovat yksi kilpailluimpia aloja. Kuluttajien herkkyys ladata sovelluksia on korkea, mutta yhtälailla tarpeettomiksi jäävät sovellukset poistetaan hyvin herkästi. Oletko käyttänyt digitaalisia terveys- tai hyvinvointisovelluksia? 0% 100% Total (n=1002) 52 SUKUPUOLI Nainen (n=497) 60 Mies (n=505) 43 IKÄ 15-24v (n=172) 25-34v (n=179) v (n=139) v (n=202) 55-64v (n=181) 65+v (n=129) Kyllä Haaste syntyy siitä, että kuluttajien tarpeet ovat hyvin hajanaiset, mikä edellyttää joko korkeaa personointimahdollisuutta sovelluksessa tai sitten useita eri sisältöominaisuuksilla varustettua rinnakkaista sovellusta. Terveyssovelluksen osalta lisäarvo luonnollisesti korreloi tarpeiden kanssa. Vaikka nuoret ovatkin erittäin aktiivisia sovellusten käyttäjiä, eivät terveyspalvelut tai huoli terveyden tilasta ole osa arkea, ja siksi näihin liittyvät palvelut eivät kuulu välittömiin mielenkiinnon kohteisiin. Tässä kohderyhmässä korostuu aitojen lisäarvojen tunnistaminen kriittisemmin kuin niissä kohderyhmissä jossa perustarve on selkeämmin tunnistettu. Paitsi sisällön myös käyttöliittymän toimivuus ja helppous ovat keskeisessä roolissa. Toimivuuden ja helppouden osalta on olemassa tiettyjä yleisiä perusperiaatteita, mutta myös joitain kohderyhmäkohtaisia erityispiirteitä. Tyypillisesti ikä on esimerkiksi sellainen tekijä joka määrittää tiettyjä odotuksia käyttöliittymän toimivuudelle. Nykyinen elämäntilanne Alttius tallentaa tai koota terveystietoja ei sanottavasti korreloi vastaajan terveydentilan kanssa. Varsinkin ns. elintasosairauksista kärsivien osalta alttius poikkeaa keskiarvosta vain vähän. Ainoastaan kolesterolista, ylipainosta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksista kärsivät olivat jonkin verran kiinnostuneempia mahdollisuudesta tallentaa ja koota tietoja sähköisesti. 7

8 On kuitenkin olemassa kohderyhmä jolle terveys ja hyvinvointi ovat tärkeä osa elämää. He ovat muita alttiimpia seuraamaan ja tallentamaan hyvinvointia koskevaa tietoa. Tämä on osa laajempaa ilmiötä, johon liittyy esim. kasvava hedonismi ja nautinnon kokeminen. Lähes viidesosa vastaajista oli käyttänyt hyvinvointipalveluja vähintään kerran kuukaudessa. Lähes 2/3-osaa vastaajista käytti terveydenhoitopalveluja useammin kuin kerran vuodessa. Naisista ja yli 65 vuotiasta terveydenhoitopalveluja käytti kerran vuodessa yli 70 % vastaajista. Vastaajista 27 % koki itsensä täysin terveiksi. 8

9 84 % vastaajista koki terveystietojen sähköisen tallentamisen tarpeelliseksi nyt tai tulevaisuudessa. On kuitenkin huomioitava, että suomalaiset tyypillisesti vastaavat varovasti tämän tyyppisiin kysymyksiin silloin, kun kokemusta palveluista ei vielä ole. Vastakohtana tällä käyttäytymiselle on taas suomalaisten kohtuullisen nopea omaksuminen palveluiden käyttäjiksi, silloin kun se on osoittautunut käytännössä perustelluksi. Esimerkkinä tästä on tablet-laitteet. Vielä muutama vuosi sitten niistä ei koettu olevan hyötyä, eikä niitä aiottu hankkia. Nyt tablet- laitteiden penetraatio on yli 40%. Kuluttajien suhtautuminen terveys- ja hyvinvointitietoihin Henkilökohtaisen terveystiedon kerääminen koettiin hieman tärkeämmäksi kuin hyvinvointitiedon kerääminen. Erityisesti paikkakunnalta toiselle muuttaneet ja/tai usein työpaikkaa vaihtaneet henkilöt kokivat nykyisen pirstaleisen terveystiedon suureksi ongelmaksi. Poimintoja kansalaiskyselyn avoimista kommenteista Rokotustiedot hajallaan, ei tietoa mitkä voimassa ja mitkä ei. Muu terveysdata on myös hajallaan eli 20v aikana työterveyden käynneistä ei saa koottua helposti dataa. Työterveyspalveluiden tuottaja on vaihtunut työpaikan vaihdon tai yrityksen fuusioiden takia moneen kertaan ja vanha data jää aina vanhalle tuottajalle. (Mies, 43 v.) Työterveyden hoitava firma on vaihtunut useampaan kertaan huolimatta siitä, ettei työpaikka ole vaihtunut. Tiedot eivät siirry uuteen paikkaan. Tiedot eivät ole myöskään siirtyneet julkisessa terveydenhuollossa, kun on muuttanut uudelle paikkakunnalle. Näin ollen tietoja on kadonnut, eikä missään ole yhtenäistä tietoa terveyshistoriastani. (Nainen, 30 v.) 9

10 Olen onnistunut laihduttamaan aiemmin terveellisillä elämäntavoilla, järkevällä ruokavaliolla ja liikunnalla. Pari vuotta sitten päästin kuitenkin tilanteen repsahtamaan, vaikka painoa ei ole tullut hirveästi takaisin, ärsyttää kuitenkin kun tiedän kuinka paljon olisin sitä voinut noiden parin vuoden aikana pudottaa ja kuinka hyvässä kunnossa voisin nyt olla. Luulen, että jos minulla olisi käytössä jokin ohjelma jolla seurata terveyteeni liittyviä tietoja ja varsinkin, jos taustalla olisi jokin opastava ja neuvova taho, uusi elämäntaparemontti olisi helpompi toteuttaa. Myös mahdollisuus seurata ikääntyvän isäni terveystietoja olisi varmasti hyödyllinen. (Nainen, 34 v.) Alla on joukko terveys- ja hyvinvointitietoihin liittyviä asioita. Kuinka tärkeitä ne mielestäsi ovat? 1/3 Alla on joukko terveys- ja hyvinvointitietoihin liittyviä asioita. Kuinka tärkeitä ne mielestäsi ovat? 2/3 10

11 Alla on joukko terveys- ja hyvinvointitietoihin liittyviä asioita. Kuinka tärkeitä ne mielestäsi ovat? 3/3 Sitä, että saa itse nähdä kaikki kootut tiedot, pidettiin toiseksi tärkeimpänä asiana kaikista kysytyistä asioista. Tärkein asia oli kerättyjen tietojen asianmukainen suojaaminen. Tuloksista voidaan lukea suuri huoli terveystietojen tietosuojasta. Jopa periaatteessa hyödyllisiksi koetut ominaisuudet jäävät tämän huolen alle. Sähköisen terveyspalvelun keskeisin haaste lienee yksityisyyden suojan ja tiedon hallittavuuden takaaminen, ei pelkästään teknisesti vaan myös asenne tasolla. Asennetasoon voidaan vaikuttaa monin keinoin mm. viestinnällisesti sekä oikeudellisin menetelmin. Keskeistä varmasti myös on aikajänne, jolla palvelua lanseerataan. Oletettavasti ns. Gaussin käyrä pätee myös tämän kaltaisen palvelun lanseerauksessa. Alussa käyttöönotto on hidasta ja kohdistuu vain muutamiin kohderyhmiin. Laajemmissa ryhmissä käyttöönottoa voidaan joutua odottamaan. Vastaajilta kysyttiin myös lapsen terveystietojen luovuttamisesta huoltajalle sekä oikeudesta omasta terveydenhoidostaan päättämiseen. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista toteaa, että lapsen mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 11

12 Tähän liittyen kysyimme vastaajilta, minkä ikäinen lapsi voisi kieltää terveystietojensa luovuttamisen huoltajalle ja minkä ikäisenä lapsi voisi itse päättää omasta terveydenhoidostaa. Mielipiteet terveyden ylläpidosta Erityisesti naiset korostivat henkilökohtaista vastuuta terveyden ylläpidossa. Vanhusten hyvinvointi koettiin kuitenkin olevan yhteiskunnan vastuulla. Yli puolet vastaajista koki, että helposti käytettävissä oleva kooste omista terveystiedoista aktivoisi kunnon ja terveyden hoidossa. 0% 100% Terveydenhuollon organisaatioiden tulisi aktiivisesti jakaa tietoa ja kannustaa ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin Jokaisen henkilökohtainen vastuu on hankkia tietoa terveistä elämäntavoista ja ylläpitää omaa terveyttään Verotuksessa pitäisi huomioida hyvät/huonot elämäntavat Aktiivisesta omien tai perheensä terveystietojen kirjaamisesta järjestelmään tulisi saada Kela-korvausta Vanhusten hyvinvointi on julkisen terveydenhoidon vastuulla, omaisilla on vain avustava rooli Aivan samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä 12

13 0% 100% Omaisten tulee aktiivisesti huolehtia vanhusten hyvinvoinnista ja terveydestä Yhteiskunnan tulisi tarjota jokaiselle 24/7 tavoitettavissa oleva etäneuvonta hyvinvointi- ja terveysasioissa Terveyteni ylläpidon kannalta minusta olisi tärkeää voida tehdä tarvittaessa sähköinen terveystarkastus, eli vastata terveyttäni koskeviin kysymyksiin, ja saada suuntaa antava tulos terveyteni tilasta Helposti käytettävissä oleva kooste omista terveys- ja hyvinvointitiedoistani aktivoisi minua hoitamaan itse omaa kuntoani ja terveyttäni Aivan samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä Tulevaisuuden työkalut Henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamisessa lääkäri on edelleen hyvin tärkeässä asemassa. Toisaalta omatoiminen tiedonhaku internetistä esimerkiksi Googlen avulla nousi toiseksi tärkeimmäksi keinoksi hyvinvoinnin parantamiseksi. Kiinnostavimmiksi tulevaisuuden sovelluksiksi kysyttyjen sovellusten joukosta nousivat liikuntasovellukset ja lääkkeiden päällekkäisyyden selvittämiseen tarkoitettu sovellus. Painonhallintasovelluksesta olisi kiinnostunut 42 % vastaajista, jos sovellus on vain omassa käytössä. Mikäli painonhallintasovellus olisi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen tai valmentajaan, sovelluksesta olisi kiinnostunut 22% vastaajista. Miten tärkeänä koet alla luetellut työkalut kun tulevaisuudessa haluaisit parantaa hyvinvointiasi? 0% 100% Kerään tietoja (esim. painomittaus) paperille ja seuraan kehitystä Haen tietoa kirjallisuudesta Kysyn ystäviltä / läheisiltä neuvoa Tiedonhaku Internetistä esim. Googlella Vertaistuki esim. Facebookissa yms. Some-yhteisöt Hyvinvointia tukevat mobiilisovellukset ja mittalaitteet (sykemittarit, askelmittarit, ruokapäiväkirjat tms.) Lääkärin neuvot Luontaislääkintä Haen tietoa potilasjärjestöistä (esim. Astma- ja allergialiitto) Haen palveluja ulkomailta, esim. Baltiasta Erittäin tärkeä Melko tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä 13

14 Suurin osa vastaajista ilmoitti, että terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän sovelluksen tulisi olla lähes ilmainen. Lähes sama tulos saatiin myös, vaikka sovelluksella olisi yhteys terveydenhuollon järjestelmiin. Karkeasti vastaukset jakautuvat siten, että nuoret suosivat elämäntapaan liittyviä ominaisuuksia ja varttuneemmat terveyden hoitoon liittyviä ominaisuuksia.ehkäpä tästä syystä näyttäisi siltä, että nuoret ovat hivenen verran valmiimpia maksamaan sovelluksista. Kuinka paljon olisit kuukaudessa valmis maksamaan sinua kiinnostavasta sovelluksesta, 0% 100% joka on vain sinun omaan käyttöösi, esim. ruokapäiväkirja tai verenpainemittaustulokset omassa kännykässäsi ,1 jolla on yhteys terveydenhuollon järjestelmiin, esim. ruokapäiväkirja tai verenpainemittaustulokset, jotka voidaan välittää esim. terveydenhoitajalle tai ravintoterapeutille ,3 Sovelluksen tulisi olla ilmainen Alle 3 euroa 3-5 euroa 5-10 euroa euroa euroa Yli 50 euroa En haluaisi käyttää mitään sovellusta 14

15 Yhteenveto kansalaiskyselystä Mahdollisuudet hyvinvointi- ja terveystietojen sähköiseen tallennukseen ovat olemassa, lähes kaikilla on käytössään internet ja myös vanhempi väestö käyttää sitä päivittäin. Yli puolet vastaajista oli jo käyttänyt jotain digitaalista terveys- tai hyvinvointisovellusta. Lisäksi korostui henkilöiden oma vastuu oman terveyden ylläpidosta. Tallennettavia tietoja kerääntyi vastaajille lähes 2/3 käytti terveydenhoitopalveluja useammin kuin kerran vuodessa, lähes 20% käytti hyvinvointipalveluja vähintään kerran kuukaudessa. 84% vastaajista piti terveystietojen sähköistä tallentamista tarpeellisena nyt tai tulevaisuudessa Erittäin tärkeiksi asioiksi nousivat Terveys- ja hyvinvointitietojen suojaus Saada nähdä itsestä kootut tiedot Omien tietojen poisto järjestelmästä niin halutessaan Mahdollisuus hyödyntää tietoja ulkomailla tarvittaessa Oman hyvinvoinnin parantamisessa lääkärin neuvoilla on edelleen keskeinen rooli. Liikuntaan, lääkkeiden päällekkäisyyteen ja tarpeellisiin terveystarkastuksiin liittyvät sovellukset koettiin kiinnostaviksi. 15

16 4. Sidosryhmähaastattelut Asiantuntijoiden näkemyksiä terveystilin vaatimuksiin selvitettiin haastatteluilla, joissa oli edustettuna muun muassa ministeriöitä, Kela, Sitra, sairaanhoitopiirejä, kuntia, lääkäreitä, asiantuntijajärjestöjä sekä alalla toimivia yrityksiä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluin lokakuu joulukuu 2014 välisenä aikana. Arkkitehtuuriluonnos ja liittyminen Kanta-arkistoon KANSALAINEN AMMATTILAINEN TERVEYSTILIIN LIITETTY SOVELLUS /APPSI KANSALAISEN NÄKYMÄT / KÄYTTÖLIITTYMÄT AMMATTILAISEN NÄKYMÄT / KÄYTTÖLIITTYMÄT TERVEYSTILI ARKISTO KANTA ARKISTO Kanta arkisto sisältää jatkossa terveydenhuollon ammattilaisten tuottamat tiedot henkilön terveydenhoitoon liittyen. Kansalainen pääsee tarkastelemaan tietoja OmaKanta liittymän kautta. Haastatteluissa nousi esiin keskustelu Kanta tietojen laajentamisesta kattamaan myös joitakin kansalaisen itse tuottamia tietoja, kuten kotona mitattu verenpaine, paino tms. tieto. Näin OmaKanta liittymän toimintoja laajentamalla voitaisiin nykyiseen Kanta arkistoon liittää myös osin tässä selvityksessä kuvattuja kansalaisen terveystilille suunniteltuja tietoja. Koska Kanta arkistoon tallennetut tiedot ovat lähtökohtaisesti viranomaisen käytössä (tietojen jakelua voitaisiin toki rajata) kokivat useat haastatellut joidenkin erityisen henkilökohtaisiksi koettujen tietojen tallettamisen Kanta arkistoon hankalaksi. Esimerkkinä nousi esille mm. tiedot alkoholin käytöstä. Yhtälailla ravitsemus, liikunta, paino ym. tiedot todettiin haastatteluissa mahdollisesti kiusalliseksi jakaa Kanta arkistoon. Toisaalta haastatteluissa todettiin, että kansalaisen terveystililille haluttaisiin mahdollisesti jatkossa tallentaa hyvinkin yksityiskohtaisia liikuntatietoja (mukaan lukien sykemittaukset, tiedot liikuntalajista, reittitietoja ym.), joiden tallentaminen Kanta arkistoon koettiin varsin tarpeettomaksi erityisesti lääkärien osalta. 16

17 JULKINEN TERVEYDENHUOLTO potilaskertomus YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO KAUPALLISET LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT terveen ihmisen aktiviteettitieto OMAKANTA OMAKANTA LAAJENNUS BIG DATA SOVELLUKSET SOVELLUKSET HEALTH ANALYTICS Eritasoisen datan problematiikka Haastatteluissa identifioitiin suuri joukko terveys- ja hyvinvointidataa. Tietojen todettiin olevan hyvin eritasoisia. Toisesta ääripäästä löytyy terveydenhuollon ammattilaisten tuottama terveysdata, joka laajenee edelleen itsemitattuun terveysdataan, muun muassa käyttäjän omat paino, verenpaine ynnä muut mittaukset. Näille tiedoille luontevin tallennuspaikka voisi olla OmaKanta-palvelun laajennus. Seuraavan tietoryhmän muodostavat yksityiskohtaisemmat elintapatiedot, kuten uni-, ravitsemus- ja liikuntatiedot. Edelleen yksityiskohtaisempia tietoja kohti liikuttaessa lähestytään tietotasojen toista ääripäätä, johon kuuluvat muun muassa yksityiskohtaiset eri laitteiden tallentamat liikuntatiedot sisältäen sykkeen, nopeus- ja paikkatiedon. Yksityiskohtaisempia tietoja ei liene ole tarkoituksenmukaista tallentaa OmaKantaan, vaan näille tiedoille tulisi olla erillinen taltio. Edellisestä huolimatta käyttäjän kannalta mielekästä olisi tietojen käyttäminen yhdestä paikasta. Arkkitehtuurin suunnittelussa tulisi huomioida myös sekä julkisen terveydenhuollon, että kaupallisten palveluntarjoajien tuottamien sovellusten /appsien liittyminen arkistoon. Tiedon kumuloituessa ajan mittaan syntyy laaja ja kiinnostava aineisto, jonka älykkäällä analysoinnilla voitanee antaa jatkossa suosituksia terveyden edistämiseen niin yksilön kuin valtakunnan tasolla. Edellä esitetyn valossa selkein malli tiedon tallentamiselle olisi perustaa erillinen arkisto Kanta arkiston rinnalle yksityiskohtaisemman erityisesti hyvinvointitietojen tallentamiselle. Samalla yksittäisen kansalaisen kannalta tarjottaisiin ratkaisu historiatietoihin liittyvä ongelma: Kanta arkistoon tallentuvat tiedot vasta Kanta arkiston käyttöönotosta alkaen (eli aikaisintaan vuodesta 2014 alkaen). Voi olla, että joitakin vanhempia tietoja tuodaan Kantaan takautuvasti, mutta kokonaisuudessaan takautuvasti mahdollisesti Kantaan tuotavat tiedot edustavat hyvin pientä osaa kaikista tiedoista. 17

18 Ennen Kanta-arkiston käyttöönottoa Kanta-arkiston käyttöönoton jälkeen Historiatietojen tuonti Kantaan kattavasti olisi hyvin kallista eikä rahoitusta työlle todennäköisesti löytyisi. Kannan rinnalla toimiva terveystiliarkisto tarjoaisi luontevan paikan myös kansalaisen omatoimiseen historiatietojen tallennukseen. Terveydenhuollon ammattilaisten tuottamat tiedot Itse tuotetut tai käyttäjän tilaamien palvelujen tuottamat tiedot syntyneet tiedot KANTA ARKISTO TERVEYSTILI syntyneet tiedot TERVEYSTILI TERVEYSTILI Toisaalta luonteva rajaus erityyppisille tiedoille olisi tiedon tuottajan mukaan rajaaminen. Ero potilastietojen ja potilaan tietojen välillä on tietojen tuottajassa. Potilastiedot ovat terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaa tietoa ja potilaan omat mittaukset potilaan omaa tietoa. Jatkuvan, tiiviin tietojen seurannan, kuten diabetespotilaan verensokerin seuranta, haasteena on lisäksi käytön helppous. Mikäli verensokerin mittaamiseen vaaditaan vahva tunnistautuminen, tulee asionnista helposti liian hankalaa. Esimerkiksi verensokerin automatisoidussa mittaamisessa, jatkuvasti käytetyn mobiiliappin tunnistautuminen voisi olla kevyempi, mikäli tietoihin pääsy on rajattu. Eli Appin tiedot voivat tallentua myös terveystilille, mutta appilla ei pääse käsiksi terveystilin tietoihin. Tätä kautta toisaalta voidaan kyseenalaistaa keskitetty tietojen tallentamisen malli. Terveystilin perusinfrassa riittäisi pelkkä tunnistautuminen ja käyttövaltuuksien hallinta, kuten Viron mallissa. Tätä kautta päästäisiin palveluportaaliin, johon tietojen esittäminen voitaisiin koota eri tietolähteistä. Kohdennettujen applikaatioiden tapauksessa, esimerkiksi Mendorin verensokerin mittaus, oleellista on tietojen helppo kerääminen, tallennus ja esittäminen ammattilaiselle oikeassa muodossa. Ammattilaisen kannalta oleellisinta olisi keskittyä selkeään työnkulkuun ja toimivaan kertakirjautumiseen (Single Sign-On, SSO). 18

19 Strategiataso STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategiassa on kuvattu yhtenä keskeisenä toimenpiteenä omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta. Omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta Toteutetaan kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön kansallinen, kansalaisten henkilökohtaisten hyvinvointi- ja terveystietojen hallintaalusta., Toteutuksessa hyödynnetään tietoturvallisesti Kanta-palveluita ja avoimia rajapintoja. Kansalainen päättää itse tietojensa tallentamisesta alustalle sekä tietojensa luovuttamisesta alustan päälle rakennettaviin sovelluksiin. Koordinaatiovastuu: kansallinen 5. marraskuuta 2014 järjestetyssä Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategiaseminaarissa keskusteltiin aiheesta yksityiskohtaisemmin. Todettiin mm. että kansalaisen omien terveystietojen hallinta pitää olla kansalaisen omissa käsissä ja kansalainen voi halutessaan jakaa tietoja mm. terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Todettiin myös tavoitteena olevan hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevien sovellusten, mobiiliratkaisujen, appsien ja palveluiden kehittäminen ja kehittämisen vauhdittaminen erilaisin kansallisin ohjelmin. Samalla tuotiin esille myös tarve arvioida näiden vaikuttavuutta. Strategissa ylätasolla hyvin selvästi ilmaistu asia jää kuitenkin vielä toistaiseksi yksityiskohtaisemmalla tasolla monilta osin auki. Suunnitelma Kanta palvelun laajentamisesta Sote kansiolla oli esillä. Sote kansion toivottiin ratkaisevan ainakin osin tiedontallennusalusta kysymykseen. Mikäli hyvinvointisuuntaan painottuvien tietojen tallentamista pyritään ratkaisemaan Kanta palvelun piirissä voi tavoite kansalaisen omasta tietojen hallinnasta osoittautua ongelmalliseksi. Toisaalta Kelan mukaan Kanta palveluiden rahoitus saattaa asettaa haasteita Kanta palveluiden laajentamiselle. Kelan mukaan uusia Kanta toiminnallisuuksia suunniteltaessa kaikkien rahoittajien pitäisi olla mukana suunnittelussa. Nykyisen kannan rahoittajina ovat mm. apteekit. Esimerkiksi apteekkeja voi olla vaikea motivoida maksamaa nykyistä merkittävästi enemmän, varsinkin jos rahat kohdistetaan ennaltaehkäisyyn. Yleisenä haasteena terveystilin ym. hyvinvointisovellusten ja -palvelujen kannalta nähtiin se, että palveluiden piiriin tulevat ainakin aluksi vain aktiiviset kansalaiset. Eivät ne, joille palvelusta olisi eniten hyötyä. Näin omaan aktiivisuuteen perustuva palvelu ei ole välttämättä kovin relevantti koko kansan tai kansanterveyden kannalta. Terveyspalveluita eniten käyttävien kansalaisten ja aktiivisesti hyvinvoinnistaan välittävien kansalaisten väliin jää suuri ryhmä kansalaisia, joille hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyllä olisi merkittävä tarve. Terveyspalveluiden tuottajat Kunnat ja kaupungit edustavat erityisesti terveydenhuollon järjestävää tahoa sekä usein toteuttavaa tahoa. Lähempänä terveydenhuollon toteutusta huomio kiintyy erityisesti operatiivisiin tietojärjestelmiin. Tarve kansalliselle koordinaatiolle ja tietojen välistyksellä (esim. Kanta) nähdään selkeästi. Toisaalta oman toiminnan fokus on vahvasti omien 19

20 tietojärjestelmien kehittämisessä ja paikallisten ongelmien ratkaisemisessa. Epävarmuus sote uudistuksen jatkossa tuomista muutoksista ja vaatimuksista oli selvästi havaittavissa. Lääkärien näkökulmasta tietojärjestelmissä on selkeitä kehitystarpeita. Kehityksen kautta lääkärin työtä pitäisi tehostaa merkittävästi. Esim. Kaiser Permanentessa saatujen kokemusten mukaan sähköisellä asioinnilla onkin merkittävästi kyetty tehostamaan lääkärin ajankäyttöä. Lääkärintyön näkökulmasta laajalle hyvinvointi- ja terveysdatalle ei nähdä kovin suurta tarvetta. Terveyskeskuslääkärin työn kannalta keskeisintä olisi sähköisesti toteutettavat potilaan kotimittaukset varsin tarkkaan rajatusti. Keskeisimpiä kotimittausten kohteita ovat: 1. verensokeri 2. verenpaine 3. paino 4. PEF (Peak Expiratory Flow) 5. pulssi (Holter) Näiden arvojen systemaattisella omaseurannalla voitaisiin tehostaa merkittävästi terveyskeskuslääkärin työtä. Mittausten lisäksi voisi toki tehdä myös useita kyselyitä /testejä (kuten muistitesti). Toisaalta kaikki keinot, joilla voidaan aktivoida kansalaisia vaikuttamaan omaan terveyteensä ovat erityisen kannatettavia. Lääkärit näkevät ennaltaehkäisyn roolin hyvin tärkeänä, mutta se ei kosketa heidän käytännön työtään kovinkaan läheisesti. Lääkärien mukaan mm. liikunnan ja laihdutuksen merkitystä pitäisi korostaa entistä enemmän. Liikuntadata ei sinänsä kuitenkaan ole kovinkaan hyödyllistä lääkärille hoitotyössä. Ongelmana on muutenkin, että erilaisia viestejä tulee lääkäreille liikaa. Tilanne onkin tavallaan aika tyly: lääkärietä ei varsinaisesti kiinnosta jos kansalaisella menee hyvin. Silloinhan he ei päädy asiakkaaksi julkiseen terveydenhuoltoon. Hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisylle tarvitaan omistaja päivittäisen hoitotyön ulkopuolelta. Yhteistyöyritykset Yhteistyöyritysten kannalta oleellisinta olisi liiketoiminnalle suotuisan ekosysteemin muodostuminen. Oleellista olisi tarkasti suunnitella miten terveystilin käyttäjämäärä saavuttaisi ns. kriittisen massan mahdollisimman nopeasti mieluiten heti alkuun lentävän lähdön kautta. Tämä onnistuu, jos mukaan saadaan alusta alkaen laaja joukko toimijoita ja etenkin palveluita joilla on jo valmiiksi suuret käyttäjämäärät. Tämän johdosta terveystilin käyttöönotto pitäisi olla hyvin suoraviivaista ja helppoa. Esim. lääkärikäynnin jälkeen voisi tulla suora kohoitus /suositus palveluun liittymisestä silloin kun henkilö on asian äärellä. Käyttäjälle voitaisiin lääkärikäynnin jälkeen lähettää tekstiviesti, jossa pyydettäisiin ottamaan käyttöön terveystilli tai mieluummin tilin lisäksi jokin käyttäjää koskettava tiliin liittyvä appsi kuten painonseuranta /hallinta appsi hieman ylipainoiselle lääkärissä kävijälle. Peruskäyttöliittymän lisäksi tarjolla voisi olla useita eri käyttötarpeisiin kohdennettuja Appseja, joihin on helppo tarttua. Toiminta voisi olla myös ainakin osittain kampanjaluonteista. Esimerkiksi HeiaHeia on toteuttanut Puolustusvoimille 20

Taltioni & Ericsson ehealth seminar 2015

Taltioni & Ericsson ehealth seminar 2015 Taltioni & Ericsson ehealth seminar 2015 Themes today -Co-operation networking -ehealth services -Healthcare/national solutions -Citizen s view Taltioni news flash 3 new services online: Hämeenlinna -

Lisätiedot

Miten kansallista terveystiliä tulisi kehittää?

Miten kansallista terveystiliä tulisi kehittää? Perttu Rönkkö Miten kansallista terveystiliä tulisi kehittää? 16.4.2015 Taltioni ehealth seminaari 1 Lähtökohta Mikä saa suomalaisen kiinnostumaan terveydestään ja ottamaan ehealthin arkeensa? Mikä toiminnallisuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Taltioni. Digitaalisten terveyspalvelujen ekosysteemi. #Taltioni

Taltioni. Digitaalisten terveyspalvelujen ekosysteemi. #Taltioni Taltioni Digitaalisten terveyspalvelujen ekosysteemi #Taltioni Painopiste Sairauden hoidosta terveyden edistämiseen Potilastiedot Ennaltaehkäisy Akuutti hoito Jälkihoito Jotta yksilö voisi ottaa vastuuta

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Ryhmän kokoonpano Teemupekka Virtanen, STM, pj Karri Vainio, Kuntaliitto, sihteeri Jari Numminen, Hämeenlinna Maija Paukkala, Esshp Kaisa Kostamo-Pääkkö, POSKE

Lisätiedot

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info 29.9.2015 Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asioinnin tarve terveydenhuollossa Hyppönen, H., Hyry, J., Valta, K., Ahlgren,

Lisätiedot

Taltioni osuuskunta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ehealth-palvelujen kehittämisessä

Taltioni osuuskunta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ehealth-palvelujen kehittämisessä Taltioni osuuskunta Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ehealth-palvelujen kehittämisessä Painopiste Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Taltioni Potilastiedot Taltioni Ennaltaehkäisy Akuutti

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tulevaisuus on pian täällä

Hyvinvoinnin tulevaisuus on pian täällä Hyvinvoinnin tulevaisuus on pian täällä Kansalainen voi huolehtia itse tiedon keräämisestä Käyttää hänelle kehitettyjä sovelluksia Ja jakaa tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Tämän tekee

Lisätiedot

Taltioni omaksi hyväksi

Taltioni omaksi hyväksi Taltioni omaksi hyväksi 2 Taltionin tavoitteena on olla kansalaisten, terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen terveys- ja hyvinvointitiedot sisältävä tietokanta ja palvelualusta.

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI Biopankkitoiminnan tavoitteet ja periaatteet Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä toimia henkilökohtaisen lääketieteen veturina Turvata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta 10.7.2017 Yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätiedot

Medinet- hoitopalvelu siellä missä potilas on. Teknologiasta Terveyshyötyä-seminaari 28.2.2013 ville.salaspuro@mediconsult.fi

Medinet- hoitopalvelu siellä missä potilas on. Teknologiasta Terveyshyötyä-seminaari 28.2.2013 ville.salaspuro@mediconsult.fi Medinet- hoitopalvelu siellä missä potilas on Teknologiasta Terveyshyötyä-seminaari 28.2.2013 ville.salaspuro@mediconsult.fi Miten haluamme tukea suomalaista terveydenhuoltoa Mediatri-Medinet-ratkaisulla

Lisätiedot

elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis

elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis DIACOR TERVEYSPALVELUT OY Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä 13 täyden palvelun lääkäriasemaa, työterveysyksikkö ja

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Taltioni. Ensikokemukset tuotannosta. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta

Taltioni. Ensikokemukset tuotannosta. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Taltioni Ensikokemukset tuotannosta Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Lähihistoria Terveydenhuollon ohjelma Terveystaltiohanke Terveyttä tiedosta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Taltioni. Avoin ehealthekosysteemi. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta

Taltioni. Avoin ehealthekosysteemi. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Taltioni Avoin ehealthekosysteemi Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Paradigman muutos Paikallisesta reaktiivisesta ja säännellystä sairaudenhoidosta kohti globaalia ennaltaehkäisevää sääntelemätöntä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste Rekisteriseloste NettiRassi rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 28.08.2014 2 14.9.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ Sisällysluettelo 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3.

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut

Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut Tiina Merivuori, ylilääkäri / avosairaanhoito Hämeenlinnan kaupunki / terveyspalvelut 10.3.2017 Sidonnaisuudet Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Taltioni Ekosysteemit yritysten näkökannalta

Taltioni Ekosysteemit yritysten näkökannalta Taltioni Ekosysteemit yritysten näkökannalta Esityksen rakenne Mikä on terveystaltio, mikä on Taltioni? Millainen on Taltioni ekosysteemi? Ekosysteemistä, eri näkökulmia Vielä Taltionista, mitä palveluita

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö Esimerkkejä hyötykäytöstä Miksi tämä on ajankohtaista? Säännöksiä ja suosituksia Pohdintaa Kaiser

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

SAMPO HANKKEEN ESITTELY LINKKI MATERIAALEIHIN INNOKYLÄSSÄ

SAMPO HANKKEEN ESITTELY LINKKI MATERIAALEIHIN INNOKYLÄSSÄ SAMPO HANKKEEN ESITTELY LINKKI MATERIAALEIHIN INNOKYLÄSSÄ 30.11.2015 MOBIILIN KÄYTÖN ROOLI ON ALATI KASVAVA Lähde: INTERNET TRENDS 2015, Mary Meeker - KPCB SAMPO LYHYESTI KUINKA......MOBILITEETTI VAIKUTTAA

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa, KASTE 2012 2015 - ohjelmassa, nostetaan esiin teknologisten ratkaisujen

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Lääkehoidon päivä To 16.3.2017 klo 10-18 Kauppakeskus Revontuli Potilas- ja omaisneuvoston kokous 5.6.2017 Seija Miettunen Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-410-6 11.5.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi/ Hannele

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Heljä Lundgrén-Laine Kehittämisylihoitaja, VSSHP 17.10.2016 Potilasohjaus-Symposium TAUSTAA UUDISTUKSELLE Ongelmia vanhassa

Lisätiedot

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot