Persoonallisuushäiriöisen päihdepotilaan hoito Pekka Laine

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Persoonallisuushäiriöisen päihdepotilaan hoito Pekka Laine"

Transkriptio

1 1 Persoonallisuushäiriöisen päihdepotilaan hoito Pekka Laine Apulaisylilääkäri OYS Psykiatrian klinikka Kliininen opettaja, OY Asiantuntijalääkäri VALVIRA Psykiatriyhdistyksen päihdepsykiatrian työryhmän pj LT, Psykiatrian el, Päihdelääketieteen ja Psykoterapian erityispätevyys, ET perheterapeutti, YET kognitiivinen terapeutti

2 Heterogeeninen ryhmä Persoonallisuushäiriöt Pysyvä poikkeava käytöstapa Kognitiot, affektit, vuorovaikutus, impulssikontrolli Vastoinkäymiset käyvät yli sietokyvyn, jolloin lyhytaikaisia dissosiatiivisia tai psykoottisia reaktioita Primitiivinen defenssijärjestelmä ei kykene suojelemaan ahdistukselta, päihteet kykenevät

3 PERSOONALLISUUSHÄIRIÖ- RYHMÄT (DSM-IV) A-ryhmä(mad): epäluuloinen, eristäytyvä ja psykoosipiirteinen B-ryhmä(bad): epäsosiaalinen, epävakaa, huomiohakuinen ja narsistinen C-ryhmä(sad): estynyt, riippuvainen ja vaativa

4 Viisifaktorimalli Ekstroversio / positiivinen emotionaalisuus lämpö, anteliaisuus, itsevarmuus, aktiivisuus, jännityksen etsiminen, positiiviset tunteet Neuroottisuus / negatiivinen emotionaalisuus ahdistus, vihamielisyys, masennus, itsetietoisuus, impulsiivisuus, haavoittuvuus Avoimuus kokemuksille mielikuvitus, esteettisyys, tunteet, toiminta, ideat, arvot Miellyttävyys luottamus, suoruus, altruismi, mukautuvuus, vaatimattomuus, hellyys Tunnollisuus pätevyys, järjestyksestä huolehtiminen, velvollisuudentunto, tavoitteellisuus, itsekuri, harkinta

5 Esiintyvyys 5% Carl Friedrich Gauss

6 DSM-V 5 Antisocial/Psychopathic Type Avoidant Type Borderline Type Obsessive-Compulsive Type Schizotypal Type vaikeusaste osuvuusaste

7 Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus Maskuliinisesta näkökulmasta naisen ominaisuuksien patologisoiminen (Linehan) Temperamenttisen naisen äärimuoto Vaikea traumatausta useimmiten Kaltoin kohtelua, puolella seksuaalista hyväksikäyttöä Vanhempien alkoholismia tai psyykkistä sairautta Myös rajaton kotitausta tai curling koti jossa kaikki tehdään valmiiksi eikä opi käsittelemään negatiivisia tunteita

8 Huomionhakuinen persoonallisuus Hysteerinen persoonallisuus aiempana nimenä Viittasi liikaa naissukupuoleen Histrioninen tarkoittaa huonoa näyttelijää Piirteitä epävakaasta ja narsistisesta Lievempi muoto rajatilasta Yksinjääminen kun itsekeskeisyyteen kyllästytään Masennusongelmia Kognitiivisanalyyttinen terapia auttaa Historiallinen painolasti, onko näitä enää?

9 Narsistinen persoonallisuus Mahtipontisuus, suuruuskuvitelmat, ihailun tarve Häikäilemättömyys, erityiskohtelun tarve Kateus, ylimielisyys, röyhkeys, empatian puute Yliherkkyys toisten arvostelulle Itsetunto hauras kuori Päihteitä käytetään sen paikkaamiseen Miten noin hyvä tyyppi on mennyt noin alas?

10 Epäsosiaalinen persoonallisuus Psykopatia, sosiopatia, minävaurioisuus Väkivaltaisia julmia miehiä vankilakierteessä tai talousrikollisia Välinpitämättömyys toisista ihmisistä, empatia vieras käsite 2-tyypin alkoholistit, räyhäjuopot, joilla taipumus päihteiden jatkuvaan käyttöön nuorena Vauhdin jano (novelty seeking), Ei pelkoa tai ajatusta toiminnan seuraamuksista Lyhytjännitteisyyttä ja suunnitelmattomuutta Kyvyttömyyttä ottaa opiksi rangaistuksesta

11 Psykopatia Oikeuspsykiatrinen käsite Tunnekylmyyttä, lipevyyttä, valehtelua, manipuloivuutta, syyllistämistä Piirteitä epäsosiaalisesta ja narsistista Psykopaatit ovat täysin parantumattomia Sääli saa vastakaiukseen hyväksikäyttöä Dikotominen suhtautuminen liukumoon Onko näitä puhtaina? Voiko lievää auttaa?

12 Päihteidenkäyttäjien komorbiditeetti

13 Turun aineisto Prevalence of personality disorders (%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 18,6 No Personality Disorder Paranoid 55,8 36,3 12,4 7,1 1,8 0,0 2,7 2,7 4,4 4,4 0,9 Schizoid Schizotypal Antisocial Borderline Histrionic Narcissistic Avoidant Dependent Obsessive-Compulsive Personality Disorder NOS

14 Kiintymyssuhdeteoria Erilleen äidistä joutuminen Avuttomuusitku lohdutus turvallisuus - turvallinen kiintymyssuhde Kiukkuitku pettynyt tyyntyminen rauhoittuminen välttelevä kiintymyssuhde Raivoitku ambivalentti kiukkuinen purkaus turvaton kiintymyssuhde Kaaositku kaoottinen olo jatkuu kaaos kiristyy kaoottinen kiintymyssuhde

15 Testosteroni Testosteroni aiheuttaa aggressiivisuutta vangeilla ja eläimillä Resurssienjakopelissä testosteronia saaneet naiset tekivät muita reilumpia tarjouksia Sosiaalinen status Eisenegger C Nature

16 Oksitosiini Edistää luottamusta ja empatiaa Liittyy myös kateuteen ja vahingoniloon Pienryhmän muodostus Shamay-Tsoory S. Alpha Galileo

17 Narsisti & Rajatila Romantiikka Syyllistäminen Syyllistyminen

18 Hoitosuhteen alkaminen Motivoivan puheeksi ottamisen tekniikka William Millner & Stephen Rollnick: Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior (Motivaatio ja muutos) Yhteisövahvistaminen: CRAFT Meyers &Wolfe: Rakkaasta raitis - vaihtoehtoja nalkutukselle, kiristykselle ja uhkailulle Meyers & Smith: Kuinka motivoida päihdeongelmainen hoitoon läheisten avulla

19 Motivoiva puheeksi ottaminen Motivoivan haastattelun kolme ydinajatusta ovat sosiaalisen yhteyden tunteen tukeminen osoittamalla empatiaa, kunnioitusta ja kiinnostusta sekä välttämällä syyllistämistä, kompetenssin tukeminen auttamalla kehittämään selkeitä ja realistisia tavoitteita ja odotuksia muutoksen seurauksista, antamalla myönteistä palautetta sekä vahvistamalla hänen uskoaan omaan kykyynsä toteuttaa tarvittavat muutokset. (Koski-Jännes 2008).

20 Terapioiden yleinen sisältö Kunnioittava, arvostava, empaattinen hoitosuhde, jossa transferenssia voidaan säädellä Vastuu käyttäytymisestä ja sen muuttumisesta säilyy potilaalla itsellään Reflektiivisyys, jolloin potilas saa jatkuvaa palautetta tunnetiloistaan ja toiminnastaan, ja mentalisaatio kehittyy

21 Persoonallisuushäiriöisen päihdepotilaan hoito Tiimityötä, jossa sosiaali- ja terveyspuolen osaajia Työnohjaus tärkeä osa hoitoa

22 Esitiedot Vaihemallin mukainen harkinta jo ennen kuin aloitetaan varsinainen hoito Perusteellinen selvitys käyttöhistoriasta, esim EuropASI, PRISM Sekä potilaalla, että lääkärillä pitää olla selkeä kuva siitä, missä mennään

23 Varsinainen päihdehoito Vierottaminen, kaoottisen käytön lopettaminen, korvaushoidon stabiloiminen Kaoottisessa sekakäytössä aloitus laitoshoidossa ja jatko avohoidossa Yhden aineen riippuvuudessa avohoito voi riittää

24 Vierotusjärjestys -Alkoholinkäytön lopettaminen -Amfetamiinin käytön lopettaminen -Kannabiksen käytön lopettaminen -Bentsodiatsepiinien käytön stabiloiminen apteekkisopimuksella -Opiaattikorvaushoidon aloittaminen

25 Sosiaalinen kuntouttaminen Merkittävin paranemista tukeva tekijä on se, pystyykö käyttäjä luopumaan ystävistään jotka ylläpitävät käyttöä Asumisolot mahdollistavat itsenäistymisen Huumeseulojen seuraaminen kontrolloi tätä epäsuorasti Positiivisissa tilanteissa keskustellaan tapahtuneesta ja osoitetaan käyttäjätovereiden tuhoisuus

26 Psykiatrinen kuntouttaminen Aineidenkäyttö voi olla itsehoitoa masennukseen, ahdistukseen ja persoonallisuushäiriön oireisiin Sekundaarinen masennus paranee usein itsestään alkoholinkäytön ja huumeidenkäytön loputtua Primaarinen masennus voidaan hoitaa masennuslääkkein ja stabiilissa vaiheessa käyttää psykoterapeuttisia menetelmiä

27 Ammatillinen kuntouttaminen Koulutukseen ja työhön ryhtyminen, antaa struktuuria, merkitystä ja sisältöä elämälle, mahdollistaa perheen hoidon ja muun tavallisen porvarillisen elämän. Integroi yhteiskuntaan

28 AHDISTUS Ahdistus on kohteetonta tulevaisuuteen suuntautuvaa pelkoa Kohde on vaikea löytää, torjuttu Ahdistus sanana ei johda terapeuttiseen tulokseen Ahdistukseen voi ottaa lääkettä, mutta tilanne ei varsinaisesti muutu Pelon kohteen hakeminen mahdollistaa pelon voittamisen ja muun terapian Nuo ei näekään, miten huono ihminen minä olen

29 MASENNUS Masennus on kohteeton tunne, joka sisältää menneisyyteen suuntautuvaa häpeää ja syyllisyyttä Häpeälle ja syyllisyydelle on usein löydettävissä kohde historiassa, mutta useimmiten sen merkitys on vääristynyt Muutokselle suhtautumisessa kohteeseen on terapiassa mahdollisuuksia Mun ei tarvikkaan enää tuntea syyllisyyttä lapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä

30 Terapiamuotoja rajatiloihin Kognitiivinen psykoterapia (Beck, Beck) Dialektinen käyttäytymisterapia DBT (Linehan; Nilsonne, Kåver) Skeematerapia (Young) Transferenssikeskeinen terapia (Kernberg, Yeomans, Clarkin) Mentalisaatioon perustuva terapia MBT (Fonagy, Bateman)

31 Kognitiivinen terapia CBT Temperamenttipiirteet Helplessness, unlovability, worthlessness Osa näistä yli, osa alikehittyneitä Intellektuaalis-emotionaalista roolipeliä Narsismin ydinuskomus: olen alempi Mikä ei ole erityiskohtelua, on kaltoinkohtelua

32 Dialektinen käyttäytymisterapia DBT Tunteiden tunnistamiseen tai hallitsemiseen ei ole taitoja Taitoharjoittelua ja tunnetyöskentelyä aktiivisesti ryhmissä ja kotitehtävien kautta Hyväksymisen ja muutoksen dialektiikka Validointi, tietoisuustaidot Eniten näyttöä, myös päihteiden käytön aikana (käypä hoito suositus) Terapeutin persoona ei vaikuta vaan se, tehdäänkö läksyt

33 DKT Ryhmäohjaus 2 tuntia viikossa Yksilöterapia kerran viikossa Tiimi tai työnohjaus kerran viikossa Strukturoitu 40 käynnin ohjelma

34 Mentalisaatioon perustuva terapia MBT Objektisuhteen kehittyminen terapian myötä tavoitteena Päivsairaalatyyppinen hoitokokonaisuus ja intensiivinen avohoito analyyttiseltä pohjalta

35 Transferenssikeskeinen terapia Tukea-antavasta analyyttisestä psykoterapiasta kehitetty yksilöterapiamuoto Integroitumattomien polarisoituneiden sisäisten mielikuvien eheytyminen ja reflektiokyvyn lisääntyminen Hoidossa pysyminen heikohkoa Ei soveltune päihdepotilaille ennen raitistumista ja tilanteen vakaantumista

36 Skeematerapia Skeemat (haittaohjelmat) tahtomatta käyntiin pettymystilanteissa Moodien (minätilojen) vaihtelua Perusturvallisuuden puute Osittainen vanhemmointi Mielikuvaharjoitukset

37 Pikku loukkaus Eristäytynyt suojautuja Mäkimoodimalli epävakaalle Hylätty lapsi Raivoava lapsi Hyvä vanhempi Onnellinen lapsi Rankaiseva vanhempi Eristäytynyt suojautuja PL08

38 Osa 2: Ylämäki Raivon pidättelijä Kiukkupussi Mukautuva antautuja Katkeroituva marttyyri

39 Narsisti Äidin kuva puuttuu lompakosta

40 Narsistimoodit Itsensä tehostaja Tyynnyttelijä PL08 Yksinäinen lapsi Terve aikuinen Turruttaja Pakenija

41 Narsistin maailma Fantasia Tavis Annihilaatio

42 Narsistin sudenkuoppa oikeassa oleminen arvostelu oikeutus oikeutus Annihilaatio

43 Terapiamuotoja epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön Epäsosiaaliseen käytetty yhteisöhoitoja Psykopatian terapeuttisesta hoidosta voi olla haittaa Pitäisikö psykopaatit pyrkiä tunnistamaan ja rajaamaan aktiivisen avun ulkopuolelle? Kykenevät toimimaan rajoitetussa ympäristössä (vankila, armeija ym.) Tarkat sopimukset ja välittömät palautteet

44 Lääkkeet Komorbideihin häiriöihin Kolmiolääkkeet Lääkkeet ilman kolmiota

45 Traumareaktio Pelko, epävarmuus, jatkuva varuillaan olo Suojautuminen kapeuttamalla elämää haavoittuvilta osilta Kolmiolääkkeet suojaavat, mutta myös kapeuttavat, totuttavat pumpuliin, mahdollistavat kaaosminän toiminnan (kuten päihteetkin) Elämänpiirin laajentaminen, oman ahdistuksen lähestyminen vaatii rohkeutta, eikä potilailla välttämättä ole sitä Motivoiminen kehitysminää palveleviin lääkkeisiin on vaikeaa

46 Bentsodiatsepiinit Nopea ja voimakas teho, mutta riippuvuus Vähentää myös signaaliahdistusta Motivaatio muutokseen katoaa Muisti ei toimi, oivallukseen ei liity tunnekokemusta, opittu ei tallennu Terapia jää tehottomaksi

47 Kun ei parantavaa hoitoa ole saatavissa on parempi antaa jotain - bentsodiatsepiineja Dynaamisessa terapiassa edellytetään kykyä sietää vuosia ahdistusta ennen kuin hitaasti ymmärryksen myötä se helpottaa Systeemisessä terapiassa haetaan voimavaroja omasta elämästä, joilla toimintakyky paranee Kognitiivisessa terapiassa syyllisyys, häpeä ja pelot osoitetaan vääristyneiksi helposti ja nopeasti

48 Traumaattisen tapahtuman jälkeen annettu lääke (Klonatsepaami 2,7mg/vrk tai alpratsolaami 1,5mg/vrk) lisää 6kk PTSD diagnooseja; NNH=2,2 (Gelpin ym 1996). Epäsuora epidemiologinen näyttö samasta (Davyvov ym 2008 ja Zatzick ym 2007) Unilääke trauman jälkeen fiksaa painajaisia ja aiheuttaa PTSD:tä (Diekelmann, Wilhelm, Born (2009) The whats and whens of sleepdependent memory consolidation. Sleep Med Rev, 13(5), ) Fluoksetiini mahdollistaa neuroproliferaation. 2vk diatsepaami kykenee estämään tämän, samoin alkoholi (Cástren Eero)

49 TRAUMAT Mummo kuoli, suku pameissa hautajaisissa Traumaattisen tapahtuman jälkeen annettu lääke (Klonatsepaami 2,7mg/vrk tai alpratsolaami 1,5mg/vrk) lisää 6kk PTSD diagnooseja; NNH=2,2 (Gelpin ym 1996). Epäsuora epidemiologinen näyttö samasta (Davyvov ym 2008 ja Zatzick ym 2007)

50 Mielialalääkkeet Ei vaikutusta persoonallisuushäiriöissä? Hermoverkon muokkaamiseen Komorbidiin masennukseen Ahdistukseen (paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistus, pakko-oireet, fobiat) Unettomuuteen väsyttävät antidepressantit mirtatsapiini (Remeron) ADHD-oireisiin jos päihderiippuvuuden vuoksi stimulantit kontraindisoituja (Strattera, Efexor) Torjunta rakoilee, unia ja muistoja enemmän vähemmän ahdistavassa muodossa, jolloin

51 Mielialantasaajat Mielialantasaajia käytetty mielialan vaihteluihin Tehoavat eniten impulsiiviseen aggressioon Valproaatti (Deprakine) ja lamotrigiini (Lamictal) suosituimmat Litium (Lito), Karbamatsepiini (Tegretol) jäämässä vanhentuneina Topiramaatti (Topimax) vähentää ruokahalua ja alkoholinkäyttöä Gabapentinoli (Neurontin) kipuun Pregabaliini (Lyrica) kipuun ja ahdistukseen- Aiheuttaa riippuvuutta ja vierotusoireita (neljänneksi yleisin lääke työterveys- ja yleislääkäreiden resepteissä)

52 Psykoosilääkkeet Unihäiriöihin ennen käytetty levomepromatsiini (Levozin) ja promatsiini (Sparine); nykyisin ketiapiini (Seroquel, Ketipinor, Mylan) tai Risperidoni (Risperdal) Vihamielisyys, epäluuloisuus, psykoottiset ja kognitiiviset oireet: eniten kokemusta olantsapiinista ja risperidonista pienillä annoksilla Ketiapiini koostava, anksiolyyttinen, antidepressiivinen ja antipsykoottinen. Rajoittaa tunteenpurkauksia. Vähentää epäsosiaalisten alkoholistien juomista Aripipratsoli auttaa parhaitenepävakaan eri oireisiin Klotsapiini (Leponex) vähentää psykoosipotilaan päihteidenkäyttöä

53 Pohdinta Useimpia persoonallisuushäiriöisiä potilaita voidaan auttaa Terapioissa on muutama yhteinen elementti Osaa ei voida auttaa terapeuttisesti

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIOPINTOJEN (ET) LOPPUTYÖ 2 ULLA

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö Masennuksen, ahdistuksen ja päihteiden negatiivinen kehä kognitiivisen terapian näkökulmasta Koulutussuunnittelija, VTT Antti Weckroth Dos., psykoterapeutti (YET) Jari Lahti 17/2/12 Ahdistus, masennus,

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä.

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008, 5, 71-98. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

LUONNEHÄIRIÖISEN NAAMIONA TERVE MIELI - MITEN AUTAN UHRIA?

LUONNEHÄIRIÖISEN NAAMIONA TERVE MIELI - MITEN AUTAN UHRIA? 1 Raimo Mäkelä Maaliskuu 2013 raimo.makela@kotiportti.fi LUONNEHÄIRIÖISEN NAAMIONA TERVE MIELI - MITEN AUTAN UHRIA? Narkissos Turhaan kaikkoavaa valehahmoa houkka sä pyydät! Mistään et sitä saa: kuva haihtuu,

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ 1 (20) YLEISTÄ Päihteettömyys on jokaisen potilaan kohdalla hoitotavoitteena. Kuitenkin opioidiriippuvuus on usein niin vaikea, ettei potilas kestä hoidossa vierotushoitojaksoa. Lisäksi tutkimusten mukaan

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Psykoterapiatyökirja

Psykoterapiatyökirja Psykoterapiatyökirja 40 tapaamiskertaa ajalla / / 20 2015 Olavi Keisanen ja Ville-Matti Vilkka Sisällys Terapiasopimus...3 Terapiasuunnitelma...5 Mitä terapiassa tapahtuu?...6 Muistiinpanot...8 Hyödyllistä

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 24-47 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa Anu Alho Tiivistelmä Tässä kirjoituksessa

Lisätiedot