HANDY VAC & POWER VAC. Rechargeable Vaccum Cleaner - type 7060/7065

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANDY VAC & POWER VAC. Rechargeable Vaccum Cleaner - type 7060/7065"

Transkriptio

1 HANDY VAC & POWER VAC Rechargeable Vaccum Cleaner - type 7060/7065

2 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 Opladelig håndstøvsuger Handy Vac og Power Vac Før brug Før håndstøvsugeren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Herefter tages det lille stykke tape af, som sidder henover tænd/sluk knappen. Nu vil man kunne tænde håndstøvsugeren, når den er blevet opladet i minimum 16 timer (se afsnittet herom). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til brug i hjemmet, i bilen, i campingvognen eller på båden, og er ganske uundværlig, hvis man har børn eller husdyr. Anvend håndstøvsugeren til at opsuge let støv og snavs på gulv og bord, på møbler, madrasser, tøj samt på tæpper. Brug den også til at fjerne kold aske ved brændeovnen. Det er dog vigtigt, at man sikrer sig først, at der ikke er gnister eller gløder i asken, da dette vil kunne forårsage selvantændelse. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Håndstøvsugeren fås i 2 versioner: OBH Nordica 7060 Handy Vac til tørstøvsugning med 3 stk. miljøvenlige, genopladelige batterier i batteripakken, en brugstid på maksimalt ca. 22 min. pr. opladning og maksimalt ca. 500 l. sugeeffekt pr. minut. OBH Nordica 7065 Power Vac til tørstøvsugning med 6 stk. miljøvenlige, genopladelige batterier i batteripakken, en brugstid på maksimalt ca. 15 min. pr. opladning og maksimalt ca. 900 l. sugeeffekt pr. minut. Beskrivelse af støvsugeren 1. Beholder 2. Støvfilter 3. Knap for aftagning af beholder 4. Lampe (lyser under opladning) 5. Tænd/sluk knap 6. Motordel 7. Batteridæksel 8. Vægbeslag 9. Fugemundstykke (til støvsugning af fuger, hjørner o.lign.) 10. Børstemundstykke (til støvsugning af hylder, bøger, lister o.lign.) 11. Adapter 3.

4 Tilslutning af adapter til vægbeslag Adapteren er på forhånd monteret i vægbeslaget, men hvis adapterens stik skulle være faldet ud, skal man blot følgende nedenstående vejledning: 1. Adapterens lille stik monteres øverst på vægbeslaget. 2. Stikket drejes nu 90, så det holdes på plads. Vægmontage Håndstøvsugeren er designet til ophængning på væggen i vægbeslaget. Benyt et 5 mm bor til at bore huller for ravplugsene, sæt dem i væggen og skru til sidst vægholderen fast på væggen. Opladning Håndstøvsugeren bliver leveret i uopladet stand og skal oplades minimum 16 timer før ibrugtagning. Opladning sker ved brug af medfølgende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm som angivet på typeskiltet på adapteren. Opladning bør finde sted i et rum med temperaturer mellem ca C og bør kun foretages med den medfølgende adapter. Adapteren bliver håndvarm under opladning, men dette er helt normalt. Håndstøvsugeren ophænges lodret i vægbeslaget på væggen med beholderen opad, således at stikket fra adapteren er placeret i håndstøvsugeren. 4..

5 Håndstøvsugeren sidder nu fast, og opladningen starter automatisk, så snart adapteren er tilsluttet en stikkontakt. VIGTIGT! For at opnå fuld batteri-effekt skal første opladning være på mindst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke anvendes før denne første opladning er afsluttet Den røde lampe på motordelen vil lyse som tegn på, at opladningen er i gang, og vil i øvrigt lyse, så længe håndstøvsugeren er placeret i vægbeslaget med strømmen tilsluttet. Det anbefales kun at lade håndstøvsugeren være tilsluttet lysnettet i maximalt 3 dage i træk, idet kontinuerlig opladning over en længere periode kan ødelægge batterierne. For model Power Vac OBH Nordica 7065: Håndstøvsugeren er forsynet med en indikatorlampe, der lyser orange, når batterikapaciteten falder. Dette er tegn på, at det er ved at være tid at genoplade batterierne. Sådan bruges håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tages ud af vægbeslaget og tændes ved at skubbe tænd/sluk knappen fremad til 1. Når man ønsker at slukke håndstøvsugeren, skubbes tænd/ sluk knappen tilbage til 0. Før man går i gang, bør man checke, om filteret sidder rigtigt. Brug aldrig støvsugeren uden filteret, da dette kan medføre, at støv og/eller væske suges ind i motordelen og dermed beskadiger denne. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Inden man bruger håndstøvsugeren, bør man tillige overveje, om overfladen på f.eks. et bord eller et gulv er for sart og eventuelt vil kunne blive ridset, ved at håndstøvsugeren føres hen over det. Såfremt dette er tilfældet, bør man ikke benytte håndstøvsugeren på en sådan overflade. Vær opmærksom på, at håndstøvsugerens sugeeffekt er afhængig af filterets renhed og af mængden af støv m.m. i beholderen. Man bør tilstræbe at tømme beholderen ofte - gerne efter hver gang, håndstøvsugeren har været brugt. Dette gøres ved et tryk på åbningsknappen, mens beholderen holdes nedad. Se i øvrigt afsnittet om tømning. VIGTIGT! Benyt ikke håndstøvsugeren til at fjerne hverken gnister, varm aske, gløder eller cigaretskod. Sug ikke organiske opløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler op. 5.

6 Rengøring og vedligeholdelse Sørg for, at adapteren er taget ud af stikkontakten, og at håndstøvsugeren ikke er i drift, når rengøring påbegyndes. Brug ikke benzin eller andre farlige midler til rengøring af håndstøvsugerens dele. Aftør delene med en fugtig klud. Ingen af delene må vaskes i nogen form for vaskeeller opvaskemaskine. Motordel og adapter må under ingen omstændigheder dyppes i eller komme i berøring med vand. Luftindsugningen må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt med en lille børste eller lignende, mens støvsugeren er slået fra. Tømning af beholder: 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen nedad. Tryk på åbningsknappen og træk forsigtigt beholderen af. 2. Tøm beholderen. 3. Hvis selve støvfilteret er meget snavset, kan dette også rengøres. Børst filteret af med en blød børste eller vask det forsigtigt i sæbevand. Vær omhyggelig med, at al sæbe er vasket ud af støvfilteret. 4. Støvfilteret tørres omhyggeligt, inden det sættes på plads igen. Udskiftning af batteripakken Denne håndstøvsuger er udstyret med miljøvenlige, genopladelige batterier uden kviksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batterierne er samlet i en batteripakke. For at udskifte batteripakken, tages batteridækslet af ved at fjerne skruen og derefter skubbe dækslet lidt fremad mod støvbeholderen, så dækslet frigøres. Derefter tages batteripakken forsigtigt op af batterihuset, og pakken løsnes forsigtigt fra de to clips med påhæftede ledninger. Herefter kan den nye batteripakke fæstnes til de to clips. Vær opmærksom på, at der er forskel på størrelsen af clipsene, så batteripakken kun kan monteres på en måde. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at clipsene passer til batteripakkens to metalben. Når batteripakken er påsat clipsene, placeres den i batterihuset, og batteridækslet sættes på igen. Herefter sættes håndstøvsugeren til opladning. ADVARSEL! Isæt ALDRIG ikke-genopladelige batterier i håndstøvsugeren 6.

7 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Håndstøvsugeren må kun oplades med den tilhørende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm med spænding svarende til typeskiltet. 3. Tag altid stikket ud af kontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse 4. Håndstøvsugerens strømførende dele må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid anbringes uden for børns rækkevidde. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 7. Adapteren må ikke anvendes udendørs. 8. Anvend kun originale OBH Nordica filtre, batteripakker og adapterer. 9. Opbevar håndstøvsugeren tørt og frostfrit. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Efterse altid apparat, adapter, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal adapteren udskiftes, for at undgå, at der opstår fare, idet den ikke kan repareres. 12. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier bør man tænke på miljøet. Brugte batterier bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflevér i stedet de brugte batterier på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for ikke at lade batterierne blive for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Husk at udtage batterierne, inden produktet bortskaffes. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 7.

8 OBH Nordica Denmark A/S Dybendalsvænget Taastrup Tlf.: Tekniske data Specifikationer OBH Nordica 7060 OBH Nordica 7065 Antal batterier i batteripakke 3 x 1800 mah 6 x 1800 mah Filtertype Støvfilter Støvfilter Maksimal brugstid pr. opladning ca. 22 min. ca. 15 min. Maksimal sugeeffekt pr. min. ca. 500 liter ca. 900 liter Maksimal sugestyrke målt i vandsøjle (cm) ca. 18 cm ca. 48 cm Mundstykker Fuge- og Fuge- og børstemundstykke børstemundstykke Udtagelig batteripakke Ja Ja Adapter til 230V vekselstrøm Ja Ja Aftageligt og vaskbart filter Ja Ja Vægbeslag og skruer Ja Ja Miljøvenlige batterier Ja Ja Ekstra tilbehør, som kan købes Batteripakke Batteripakke OBH separat OBH Nordica 7061 Nordica 7066 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. DK/LHJ/ /

9 OBH Nordica Handdammsugare Handy Vac and Power Vac Innan användning Innan handdammsugaren tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida användning. Ta bort tejpen som sitter över start/stopp knappen. Det är möjligt att starta handdammsugaren när den blivit laddad i minst 16 timmar. Handdammsugaren är en effektiv hushållsapparat för användning i hemmet, i bilen, i husvagnen, eller på båten och den är oumbärlig om man har barn eller husdjur. Använd handdammsugaren till att suga upp damm och smuts från bord och golv, på möbler, madrasser, kläder samt på mattor. Den kan även användas till att suga upp kall aska från vedspisen. Först måste man försäkra sig om att det inte finns gnistor eller glöd i askan, detta kan leda till självantändelse. Skador som då uppstår täcks inte av reklamationsrätten. Handdammsugaren finns i 2 versioner: OBH Nordica 7060 Handy Vac till torrdammsugning med 3 st. miljövänliga, uppladdningsbara batterier och en användnings tid på maximalt ca 22 min per uppladdning. Maximalt ca 500 l. i sugeffekt per minut. OBH Nordica 7065 Power Vac till torrdammsugning med 6 st. miljövänliga, uppladdningsbara batterier och en användnings tid på maximalt ca 15 min per uppladdning. Maximalt ca 900 l. i sugeffekt per minut. Beskrivning av handdammsugaren 1. Dammbehållare 2. Dammfilter 3. Knapp för att ta bort behållaren 4. Lampa (lyser under laddning) 5. Start/stopp knapp 6. Motordel 7. Batterilock 8. Väggfäste 9. Fogmunstycke (till dammsugning av hörn och liknande) 10. Borstmunstycke (till dammsugning av hyllor, böcker, lister etc.) 11. Adapter 9.

10 Anslutning av adapter till väggfästet Adaptern är på förhand monterad i väggfästet men om adapterns kontakt har fallit ur skall följande göras: 1. Montera adapterns kontakt överst på väggfästet. 2. Kontakten vrids 90º så att det hålls på plats. Väggmontering Handdammsugaren är designad till att fästas på väggen i väggfästet. Använd en 5 mm borr till att borra hålen till de medföljande pluggarna, sätt dom i väggen och skruva till sist fast väggfästet på väggen. Uppladdning Handdammsugaren är inte uppladdad när den köps och den måste laddas i minst 16 timmar innan första användning. Uppladdning sker genom att använda den medföljande adaptern. Adaptern får endast anslutas till 230 V växelström som också anges på adaptern. Uppladdning får endast ske när temperaturen är mellan 8 och 40ºC och bara med den medföljande adaptern. Adaptern blir lite varm under laddning men detta är helt normalt. 10.

11 Handdammsugaren placeras lodrätt i väggfästet med behållaren uppåt så att kontakten från adaptern är placerad i handdammsugaren. Handdammsugaren sitter nu fast och uppladdningen startar automatiskt så fort som adaptern är ansluten. VIKTIGT! För att full batterieffekt skall uppnås, skall den första laddningen vara på minst 16 timmar. Handdammsugaren skall inte användas innan denna första laddning är avslutad. Den röda lampan på motordelen indikerar att uppladdning är på gång och lyser så länge som handdammsugaren är placerad i väggfästet med adaptern ansluten. Det rekommenderas att handdammsugaren inte laddas över 3 dagar i sträck då kontinuerlig uppladdning över en längre period kan förstöra batterierna. För modell Power Vac OBH Nordica 7065: Handdammsugaren är utrustad med en indikationslampa som lyser orange när batterikapaciteten sjunker. Detta är ett tecken på att batterierna skall laddas. Användning Handdammsugaren tas ner från väggfästet och startas genom att skjuta start/stopp knappen framåt till läge 1. Skjut tillbaka till läge 0 för att stänga av apparaten. Innan man börjar bör det kontrolleras att filtret sitter korrekt. Använd aldrig dammsugaren utan filtret då detta kan medföra att damm eller vätska sugs in i motordelen och därmed skadar den. En sådan skada täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning bör man överväga om ytan på t ex. ett bord eller golv är för känsligt och eventuellt kan bli repat när handdammsugaren används på det. Om detta är fallet bör man inte använda handdammsugaren på en sådan yta. Uppmärksamma att handdammsugarens sugeffekt är beroende på filtrets renhet och mängden av damm m.m. i behållaren. Man bör därför tömma behållaren ofta gärna efter varje användande. Detta görs genom att trycka på öppnings knappen samtidigt som behållaren hålls nedåt. Se mer i avsnittet Tömning av behållaren. VIKTIGT! Använd inte handdammsugaren till att avlägsna gnistor, varm aska, glöd eller cigarettfimpar. Sug inte heller upp organiska lösningsmedel, syra, explosivt damm/vätska eller andra giftiga medel. 11.

12 Rengöring och skötsel Se till att adaptern inte är kopplad till vägguttaget och att handdammsugaren är frånslagen när rengöringen börjas. Använd inte bensin eller andra lösningsmedel till rengöringen. Torka av delarna med en fuktig trasa. Ingen av delarna får tvättas i någon form av diskmaskin. Motordel och adapter får under inga omständigheter nedsänkas eller komma i kontakt med vatten. Luftinsuget får inte vara täckt under användning och bör rengöras regelmässigt med en liten borste eller liknande medan dammsugaren är avslagen. Tömning av behållaren: 1. Håll handdammsugaren med behållaren nedåt. Tryck på öppnings knappen och dra ut behållaren försiktigt. 2. Töm behållaren. 3. Om själva dammfiltret är mycket smutsigt kan det också rengöras. Borsta filtret med en blöt borste eller tvätta det försiktigt i lite såpvatten. Se till att all såpa tvättas ur dammfiltret. 4. Torka dammfiltret noggrant innan det sätts tillbaka i behållaren. Byte av batterier Denna handdammsugare är utrustad med miljövänliga uppladdningsbara batterier utan kvicksilver, kadmium och andra tungmetaller. För att byta batterierna öppnas batterilocket genom att skruva ur skruven och sedan skjuta locket från behållaren. Därefter tas batterisetet försiktigt upp ur batteriutrymmet och lossnas försiktigt från de två klämmorna med ledningar. Nu kan de nya batterierna fästas till klämmorna. Var uppmärksam på att klämmorna är av olika storlek och batterisetet kan därför bara monteras på ett sätt (kontrollera att klämmorna passar till batterisetets hållare). När batterierna är fastsatta placeras de försiktigt i batteriutrymmet. Därefter stängs batterilocket igen och handdammsugaren fästes i väggfästet för laddning. VARNING! Sätt ALDRIG i icke laddbara batterier i handdammsugaren. 12.

13 Säkerhetsföreskrifter 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spara den för senare bruk. 2. Handdammsugaren får bara laddas med den medföljande adaptern och får endast anslutas till 230V växelström med spänning motsvarande typbeteckningen. 3. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget efter användning, vid rengöring och vid tillfälliga avbrott. 4. Handdammsugarens strömförande delar får aldrig komma i kontakt eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Elapparater är inga leksaker och bör därför alltid förvaras utom barns räckhåll. Apparaten får endast användas under uppsyn. Barn uppfattar inte alltid eventuella risker. Lär barn en ansvarsfull hantering av el-apparater. 6. Apparaten får endast användas under uppsyn. 7. Apparaten får inte användas utomhus. 8. Använd endast OBH Nordica original filter, batterisats, och adapter. 9. Förvara handdammsugaren där det är torrt och frostfritt. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Innan användning skall alltid apparat, sladd, och kontakt kontrolleras för skada. Om anslutningssladden skadas måste adaptern bytas ut för att undvika fara. 12. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om apparaten används till annat än den är avsedd för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn Vid utbytning av batterier bör man tänka på miljön. Använda batterier skall aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Batterierna skall istället slängas på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man se till att inte använda/ladda gamla batterier där det då kan vara risk för att batterierna börjar läcka syra. Ta ur batterierna innan apparaten slängs. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. 13.

14 OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data Specifikationer OBH Nordica 7060 OBH Nordica 7065 Antal batterier i batteriset 3 x 1800 mah 6 x 1800 mah Filter Dammfilter Dammfilter Maximal användnings tid per laddning ca. 22 min. ca. 15 min. Maximal sugeffekt per min. ca. 500 liter ca. 900 liter Maximal sugstyrka mätt i vattenpelare (cm) ca. 18 cm ca. 48 cm Munstycke Fog och Fog och borstmunstycke borstmunstycke Borttagbar batterisats Ja Ja Adapter till 230V växelström Ja Ja Avtagbart och tvättbart filter Ja Ja Väggfäste och skruvar Ja Ja Miljövänliga batterier Ja Ja Extra tillbehör som kan köpas Batterisats Batterisats separat OBH Nordica 7061 OBH Nordica 7066 Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 14.

15 OBH Nordica Handy Vac og Power Vac Før bruk Før håndstøvsugeren tas i bruk første gang, bør bruksanvisningen leses grundig igjennom og deretter tas vare på for senere bruk. Deretter fjernes den lille tape biten som sitter over av/på knappen. Etter at håndstøvsugeren er ladet i minimum 16 timer (se eget avsnitt) vil man kunne starte den. Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til bruk i hjemmet, i bilen, i campingvognen eller i båten, og er uunnværlig hvis man har barn eller husdyr. Bruk håndstøvsugeren til å samle opp lett støv og smuler på gulv og bord, på møbler madrasser, tøy og tepper. Håndstøvsugerne kan også brukes til å fjerne kald aske fra peisen. Det er viktig at asken ikke inneholder glør eller gnister, da dette vil medføre selvantenning og brann. En slik skade omfattes ikke av reklamasjonsretten. Håndstøvsugeren få i 2 versjoner: OBH Nordica 7060 Handy Vac til tørrstøvsuging med 3 stk. miljøvennlige, oppladbare batterier i batteripakken. Med en brukstid på maksimalt ca. 22 min. pr. oppladning og maksimalt ca. 500 l. sugeeffekt pr. minutt. OBH Nordica 7065 Power Vac til tørrstøvsuging med 6 stk. miljøvennlige, oppladbare batterier i batteripakken, Med en brukstid på maksimalt ca. 15 min. pr. oppladning og maksimalt ca. 900 l. sugeeffekt pr. minutt. Beskrivelse av støvsugeren 1. Beholder 2. Støvfilter 3. Knapp for avtagning av beholder 4. Lampe (lyser under oppladning) 5. Av/på knapp 6. Motordel 7. Batterideksel 8. Veggbeslag 9. Fugemunnstykke (til støvsuging av fuger, hjørner og lignende.) 10. Børstemunnstykke (til støvsuging av hyller, bøker, lister og lignende.) 11. Adapter 15.

16 Tilslutning av adapter til veggbeslag Adapteren er på forhånd montert i veggbeslaget, men hvis adapterens støpsel skulle være falt ut, bør du følge nedenstående veiledning: 1. Adapterens støpsel monteres øverst på veggbeslaget. 2. Støpselet dreies 90, så det holdes på plass. Veggmontering Håndstøvsugeren er laget for å kunne henges opp på veggen ved hjelp av veggbeslaget. Benytt et 5 mm bor til å bore hull i veggen for pluggene, sett dem i veggen og skru til sist veggholderen fast på veggen Opplading Håndstøvsugeren blir levert uoppladet og må lades i min. 16 timer før den tas i bruk. Opplading skjer ved å bruke adapteren som følger med, og som kun er beregnet på 230V vekselstrøm som angitt på adapterens typeskilt. Oppladingen bør skje i et rom med temperatur mellom ca C og man må bruke medfølgende adapter. Adapteren blir varm under ladningen, men dette er helt normalt. Håndstøvsugeren henges opp loddrett i veggbeslaget på veggen med beholderen opp 16.

17 og håndtaket ned. Håndstøvsugeren sitter nå fast og ladningen skjer automatisk så snart adapteren er satt inn i stikkontakten. VIKTIG For å oppnå full batterieffekt skal første gangs opplading være på 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke tas i bruk før den første oppladingen er avsluttet. Den røde lampen på motordelen vil lyse og indikere at oppladingen er i gang. Den vil også lyse så lenge håndstøvsugeren er plassert i veggbeslaget og adapteren er tilknyttet en kontakt. Det anbefales bare å lade støvsugeren i veggbeslaget maksimalt 3 dager av gangen, fordi en kontinuerlig oppladning over en lengre periode kan ødelegge batteriene. For modell Power Vac OBH Nordica 7065: Håndstøvsugeren er forsynt med en indikatorlampe, som lyser oransje, når batterikapasiteten faller. Dette er tegn på at det er på tide å lade batteriene. Slik brukes håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tas opp av veggbeslaget og startes ved å trykke av/på knappen forover til 1. Når man ønsker å skru av støvsugeren skrus av/på knappen til 0. Før man tar i bruk støvsugeren bør man sjekke om filteret sitter riktig. BRUK ALDRI STØVSUGEREN UTEN FILTER, da dette kan medføre at støv suges inn i motordelen og dermed kan skade den. En slik skade er ikke omfattet av reklamasjonsretten. Før man bruker håndstøvsugeren, bør man overveie om overflaten på f. eks et bord, eller gulv er for sart og eventuelt kan bli skrapt opp ved at støvsugeren føres over den. Hvis dette er tilfellet, bør man ikke benytte håndstøvsugeren på overflaten. Vær oppmerksom på at håndstøvsugerens sugeevne er avhengig av filterets renhet og mengde av støv m.m. i beholderen, samt batteriets ladertilstand. Man bør derfor passe på å rense filteret og tømme beholderen ofte - gjerne etter hver gang håndstøvsugeren har vært i bruk. Dette gjøres ved å trykke på åpningsknappen mens beholderen holdes nede. Se for øvrig avsnittet om Tømming av beholder. VIKTIG Benytt ikke håndstøvsugeren til å fjerne verken gnister, varm aske, glør eller sigarettsneiper. Sug ikke opp organiske oppløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/ væsker eller andre giftige midler. 17.

18 Rengjøring og vedlikehold Sørg for at adapteren er tatt ut av stikkontakten og at håndstøvsugeren ikke er i drift når rengjøringen begynner. Bruk ikke benzin eller andre sterke, etsende eller ripende rengjøringsmidler til rengjøring av delene på støvsugeren. Tørk av delene med en fuktig klut. Ingen av delene må vaskes i noen form for vaske- og oppvaskmaskin. Motordel og adapter må aldri senkes i, eller kommer i berøring med vann eller annen væske. Luftutblåsningen må ikke være tildekket under bruk, og bør rengjøres regelmessig med en liten børste eller liknende mens støvsugeren er slått av Tømming av beholder 1. Hold støvsugeren med beholderen ned. Trykk på åpningsknappen og trekk beholderen forsiktig av. 2. Tøm beholderen. 3. Hvis selve støvfilteret til håndstøvsugeren er meget skitten, kan dette også rengjøres. Børst av filteret med en myk børste, eller vask det forsiktig med såpevann. Vær nøye med å få vasket all såpe ut av støvfilteret. 4. Støvfilteret tørkes omhyggelig, før det settes på plass i beholderen igjen. Utskiftning av batteripakken Denne håndstøvsugeren er utstyrt med miljøvennlige, oppladbare batterier uten kvikksølv, cadium eller andre tungmetaller. Batteriene er samlet i et sett. For å skifte batteripakken tas batteridekslet av ved å fjerne skruen og deretter skyve dekselet frem mot støvbeholderen til det er løst. Deretter tas batteripakken forsiktig opp av batterihuset og løsnes forsiktig fra klipsene med ledninger. Deretter kan de nye batteriene festes til klipsene. Vær oppmerksom på at det er forskjell på størrelsen på de to klipsene så batteriene kan kun monteres på en måte. Det er derfor viktig at man sikrer seg at klipsene passer til batteripakkens to metallbein. Når batteripakken er påsatt klipsene plasseres det i batterihuset og dekselet settet på igjen. Deretter settes håndstøvsugerne til ladning. ADVARSEL! Sett ALDRI batterier, som ikke er beregnet til gjenoppladning, i håndstøvsugeren. 18.

19 Sikkerhet og el-apparater 1. Les bruksanvisningen nøye gjennom før bruk og oppbevar den til senere bruk. 2. Håndstøvsugeren må kun lades opp med den tilhørende adapter, det må kun benyttes 230V, med spenning tilsvarende typeskiltet. 3. Ta alltid ut pluggen ved forstyrrelser under og etter bruk, samt ved rengjøring og vedlikehold. 4. Håndstøvsugerens strømførende deler må aldri komme i berøring med vann eller andre væsker. 5. Produktet er ikke et leketøy, og bør derfor alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere mulig risiko. Lær barna ansvarsbevisst omgang med elektriske apparater. 6. Apparatet bør kun brukes under oppsyn. 7. Adapteren må ikke brukes utendørs. 8. Bruk kun original OBH Nordica filtre, batterisett og adaptere. 9. Oppbevar håndstøvsugeren tørt og frostfritt. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild og lignende. 11. Sjekk alltid apparatet, adapteren, ledningen og pluggen for feil og skader før bruk. Hvis ledningen er skadet skal adapteren skiftes ut, for å unngå at det oppstår fare, hvis den ikke kan repareres. 12. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved å installere jordfeilbryter med merkestrøm 30 ma. Kontakt evt. en autorisert elektriker for dette. 13. Apparatet er kun til husholdningsbruk. 14. Hvis apparatet brukes til andre formål enn det er beregnet til, eller det betjenes i strid med bruksanvisningen, må brukeren selv ta det fulle ansvaret for eventuelle skader som måtte oppstå. Eventuelle skader på produktet eller utstyret som følge av dette er ikke dekket av reklamasjonsretten. Miljøhensyn og retur av batterier Ved utskiftning av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier bør aldri kastes sammen med husholdningsavfall. Følg retningslinjene i den kommunen du bor. Samtidig bør man sørge for å ikke lade for gamle batterier da det kan være risiko for at de lekker syre. Husk å fjerne batteriene før du kvitter deg med produktet. Reklamasjonsrett Reklamasjon ifølge Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kvittering medbringes ved eventuell reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. 19.

20 OBH Nordica Norway AS Postboks 4185 Gulskogen 3005 Drammen Telefon: Faks: Tekniske data Spesifikasjoner OBH Nordica 7060 OBH Nordica 7065 Antall batterier i batteripakken 3 x 1800 mah 6 x 1800 mah Filtertype Støvfilter Støvfilter Maksimal brukstid pr. oppladning ca. 22 min. ca. 15 min. Maksimal sugeeffekt pr. min. ca. 500 liter ca. 900 liter Maksimal sugestyrke målt i vannsøyle (cm) ca. 18 cm ca. 48 cm Munnstykker Fuge- og Fuge- og børstemunnstykke børstemunnstykke Uttakbart batterisett Ja Ja Adapter til 230V vekselstrøm Ja Ja Avtakbart og vaskbart filter Ja Ja Veggbeslag og skruer Ja Ja Miljøvennlige batterier Ja Ja Ekstra tilbehør, som kan kjøpes Batteripakke Batteripakke separat OBH Nordica 7061 OBH Nordica 7066 Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 20.

21 OBH Nordica Handy Vac ja Power Vac -ladattava rikkaimuri Ennen käyttöä Ennen kuin otat ladattavan rikkaimurin käyttöön, lue huolellisesti käyttöohjeet. Säästä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Poista laitteesta pieni teipinpala, joka sijaitsee käynnistyskytkimen päällä. Rikkaimurin voi käynnistää sen jälkeen kun se on ollut latauksessa 16 tuntia (katso alla). Rikkaimuri on tehokas pienkodinkone käytettäväksi kotona, autossa, matkailuautossa tai veneessä, ja se on suorastaan korvaamaton apuväline kaikille, joilla on lapsia tai lemmikkieläimiä. Imuroi rikkaimurilla kevyttä pölyä ja likaa lattialta ja pöydältä, huonekaluista, patjoista, vaatteista ja matoista. Rikkaimurilla voit myös poistaa kylmän tuhkan polttouunista. Varmista, että tuhkan seassa ei ole kipinöitä tai hehkuvia hiiliä, sillä nämä saattavat sytyttää laitteen tuleen. Takuu ei korvaa tällaista vaurioitumista. Rikkaimureita on kahta eri mallia: OBN Nordica 7060 Handy Vac kuivaimurointiin, 3 kpl ympäristöystävällistä, ladattavaa akkua akkutilassa, maksimikäyttöaika 22 minuuttia latausta kohti ja korkeintaan 500 litran imuteho minuutissa. OBN Nordica 7065 Power Vac kuivaimurointiin, 6 kpl ympäristöystävällistä, ladattavaa akkua akkutilassa, maksimikäyttöaika 15 minuuttia latausta kohti ja korkeintaan 900 litran imuteho minuutissa. Rikkaimurin osat 1. Pölysäiliö 2. Pölysuodatin 3. Säiliön irrotuspainike 4. Merkkivalo (palaa latauksen ajan) 5. Käynnistys-/sammutuskytkin 6. Moottoriosa 7. Akkutilan kansi 8. Seinäteline 9. Rakosuutin (rakojen, nurkkien yms. imurointiin) 10. Pölysuutin (hyllyjen, kirjojen, lattialistojen yms. imurointiin) 11. Laturi 21.

22 Laturin kiinnittäminen seinätelineeseen Laturi on kiinnitetty valmiiksi seinätelineeseen, mutta mikäli laturin pistotulppa on irronnut seinätelineestä, seuraa näitä ohjeita: 1. Liitä laturin pieni pistotulppa seinätelineen yläosaan. 2. Käännä pistotulppaa 90º, jolloin se pysyy paikoillaan. Seinäteline Rikkaimuri on suunniteltu kiinnitettäväksi seinätelineeseen. Poraa 5 mm:n terällä reiät muoviholkeille, työnnä holkit seinään ja ruuvaa lopuksi seinäteline hyvin seinään kiinni. Lataaminen Rikkaimuri toimitetaan lataamattomana, ja sitä tulee ladata vähintään 16 tuntia ennen käyttöönottoa. Käytä lataamiseen mukana tulevaa laturia, jonka saa liittää ainoastaan 230 V verkkovirtaan kuten laturin tyyppimerkinnöissä ilmoitetaan. Lataus tulee suorittaa huoneessa, jonka lämpötila on noin 8 40 C, ja laitteen saa ladata ainoastaan mukana seuraavalla laturilla. Laturi lämpenee latauksen aikana kädenlämpöiseksi, mikä on aivan normaalia. Rikkaimuri kiinnitetään pystysuoraan seinätelineeseen siten, että pölysäiliö on ylöspäin ja laturin pistotulppa on kiinnitetty seinätelineeseen. 22.

23 Kun rikkaimuri on paikoillaan seinätelineessä, lataus alkaa automaattisesti heti kun laturi on liitetty pistorasiaan. TÄRKEÄÄ! Jotta akku saavuttaa täyden tehonsa, lataa sitä ensimmäisen kerran 16 tuntia. Rikkaimuria ei saa käyttää ennen kuin ensimmäinen lataus on päättynyt. Moottoriosan punainen merkkivalo palaa silloin kun lataus on käynnissä, ja se palaa niin kauan kuin rikkaimuri on kiinnitettynä seinätelineeseen siten että laturi on liitetty sähköverkkoon. Suosittelemme, että rikkaimuria ei pidetä liitettynä sähköverkkoon enempää kuin 3 päivää kerrallaan, sillä jatkuva lataaminen pidemmän aikaa saattaa vaurioittaa akkuja. Koskien mallia Power Vac OBH Nordica 7065: rikkaimuri on varustettu oranssilla merkkivalolla, joka palaa silloin kun lataus alkaa heiketä. Lataa silloin akut. Rikkaimurin käyttö Rikkaimuri otetaan seinätelineestä ja käynnistetään työntämällä käynnistyskytkin eteenpäin asentoon 1. Laite sammutetaan työntämällä käynnistyskytkin takaisin asentoon 0. Tarkista ennen laitteen käyttöä, että suodatin on oikein paikallaan. Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodatinta, sillä muuten moottoriosaan saattaa imuroitua pölyä ja/tai nestettä, joka rikkoo sen. Takuu ei kata tällaista vaurioitumista. Ennen rikkaimurin käyttöä kannattaa myös miettiä, onko esimerkiksi pöydän tai lattian pinta liian arka, jolloin se saattaa naarmuuntua rikkaimurin kulkiessa sen yli. Mikäli pinta on liian arka, rikkaimuria ei tule käyttää sen imuroimiseen. Huomaa, että rikkaimurin imuteho riippuu suodattimen puhtaudesta sekä pölyn ja muun lian määrästä pölysäiliössä. Siksi pölysäiliö kannattaa tyhjentää usein mielellään jokaisen käyttökerran jälkeen. Pölysäiliö tyhjennetään painamalla irrotuspainiketta samalla kun pölysäiliötä pidetään käännettynä alaspäin. Katso myös kohtaa Pölysäiliön tyhjennys. TÄRKEÄÄ! Älä käytä rikkaimuria kipinöiden, lämpimän tuhkan, hiilloksen tai tupakantumppien imuroimiseen. Älä imuroi orgaanisia liuottimia, happoja, räjähdysherkkää pölyä/nestettä tai muita myrkyllisiä aineita. 23.

24 Puhdistus ja hoito Irrota laturi pistorasiasta ja varmista, ettei rikkaimuri käynnisty kun aloitat puhdistuksen. Älä käytä bensiiniä tai muita vaarallisia aineita rikkaimurin osien puhdistamiseen. Pyyhi osat kostutetulla liinalla. Mitään osaa ei saa pestä minkäänlaisessa astianpesukoneessa tai pyykinpesukoneessa. Moottoriosaa tai laturia ei saa missään olosuhteissa upottaa veteen tai saattaa kosketuksiin veden kanssa. Ilmanottoaukkoa ei saa peittää käytön aikana, ja se tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin pienellä harjalla tai vastaavalla silloin kun pölynimuri on kytketty pois päältä. Pölysäiliön tyhjennys: 1. Pitele rikkaimuria pölysäiliö alaspäin. Paina irrotuspainiketta ja vedä säiliö varovasti paikaltaan. 2. Tyhjennä säiliö. 3. Mikäli rikkaimurin pölysuodatin on hyvin likainen, voidaan sekin puhdistaa. Harjaa suodatinta pehmeällä harjalla tai pese se varovasti astianpesuainevedessä. Huuhtele huolellisesti kaikki pesuaine pois pölysuodattimesta. 4. Kuivaa pölysuodatin huolellisesti ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen pölysäiliöön. Akkujen vaihtaminen Tämä rikkaimuri on varustettu ympäristöystävällisillä, ladattavilla akuilla, joissa ei ole elohopeaa, kadmiumia tai muita raskasmetalleja. Akut on koottu yhdeksi ryhmäksi. Vaihtaaksesi akut avaa akkutilan kansi poistamalla ensin ruuvi. Työnnä sen jälkeen kantta hieman eteenpäin kohti pölysäiliötä siten, että kansi vapautuu. Poista akkuryhmä varovasti akkutilasta ja irrota varovasti kaksi liitintä, joissa on liitosjohdot. Nyt voit kiinnittää uuden akkuryhmän kahteen liittimeen. Huomaa, että liittimet ovat eri kokoisia ja akkuryhmän voi asentaa vain yhdellä tavalla. Siksi on tärkeä varmistaa, että liittimet sopivat akkuryhmän kahteen metallijalkaan. Kun olet liittänyt liittimet akkuryhmään, sijoita kokonaisuus akkutilaan ja sulje sen kansi. Laita sen jälkeen rikkaimuri lataukseen. TÄRKEÄÄ! Älä KOSKAAN laita rikkaimuriin akkuja, joita ei voi ladata. 24.

25 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säästä ne. 2. Rikkaimurin akkuja saa ladata ainoastaan mukana seuraavalla laturilla. Laturin saa liittää ainoastaan 230 V verkkovirtaan, jonka jännite vastaa laitteen tyyppimerkintöjä. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, jos laitteessa ilmenee vikaa käytön aikana tai sen jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä. 4. Rikkaimurin sähköä johtavia osia ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Laitetta saa käyttää ainoastaan valvotusti. Lapset eivät aina kykene arvioimaan mahdollisia riskejä. Opeta lapsille sähkölaitteiden vastuullista käyttöä. 6. Laitetta saa käyttää ainoastaan valvotusti. 7. Laturia ei saa käyttää ulkona. 8. Käytä vain alkuperäisiä OBH Nordica -suodattimia, -akkuja ja -laturia. 9. Säilytä rikkaimuria kuivassa tilassa, jonka lämpötila ei mene pakkasen puolelle. 10. Älä koskaan aseta laitetta keittolevyjen, avotulen tai vastaavan päälle tai lähelle. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei laite, laturi, liitosjohto tai pistotulppa ole vaurioitunut. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy laturi vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa, sillä sitä ei voi korjata. 12. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien käyttöön. 14. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Ympäristön huomioiminen akkuja vaihdettaessa Akkuja vaihdettaessa tulee ajatella ympäristön parasta. Käytettyjä akkuja ei saa koskaan heittää talousjätteen sekaan. Toimita sen sijaan käytetyt akut niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Pidä huolta siitä, että akut eivät käy liian vanhoiksi tai kuluneiksi, jolloin kasvaa riski siitä, että ne vuotavat happoa. Muista irrottaa akut laitteesta ennen kuin heität sen pois. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. 25.

26 OBH Nordica Finland Oy Kavallinmäki ESPOO Puh. (09) Sähköposti: Tekniset tiedot OBH Nordica 7060 OBH Nordica 7065 Akkujen määrä akkutilassa 3 x 1800 mah 6 x 1800 mah Suodatintyyppi Pölysuodatin Pölysuodatin Maksimikäyttöaika latausta kohti noin 22 min noin 15 min Korkein imuteho minuutissa noin 500 litraa noin 900 litraa Korkein imuteho vesipylväänä (cm) noin 18 cm noin 48 cm Suulake Rako- ja pölysuutin Rako- ja pölysuutin Vaihdettava akkusarja On On Laturi joka sopii 230 V vaihtovirtaan On On Pestävä suodatin On On Seinäteline ja ruuvit On On Ympäristöystävälliset akut On On Erikseen ostettavat lisävarusteet Akkusarja Akkusarja OBH Nordica 7061 OBH Nordica 7066 Oikeus muutoksiin pidätetään. 26.

27

28 SV/SF/7060,7065/0703