Lapsen haastava käyttäytyminen. Virpi Vauhkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsen haastava käyttäytyminen. Virpi Vauhkonen 4.10.2013"

Transkriptio

1 Lapsen haastava käyttäytyminen Virpi Vauhkonen

2 Kaikki lapset käyttäytyvät joskus hankalasti: hermostuvat, turhautuvat ja kiukuttelevat Sopiva määrä turhautumista saa ponnistelemaan ja edistää kasvua ja kehitystä Kaikki tunteet ovat sallittuja opeteltava sopivia tapoja ilmaista niitä

3 Haastava käyttäytyminen Vuorovaikutus tilanne, jossa lapsen ja aikuisen yhteys katoaa Tulkintaan vaikuttaa ympäristö, kokijan olotila, aikaisemmat kokemukset Toisesta ja toisessa tilanteessa voi olla haastava toisesta ei

4 Haastava käyttäytyminen on sosiaalisesti hyväksymätön yksilön stressin purkautumisen muoto, joka kestonsa, toistuvuutensa tai voimakkuutensa takia aiheuttaa turvallisuusriskin itselle tai muille tai vakavasti rajoittaa tavanomaista toimintaa

5 Haastava käyttäytyminen Aggressiivisuus: lyöminen, töniminen, huitominen, nipistely, pureminen, potkiminen esineiden ja tavaroiden heittäminen ja särkeminen kiroilu, nimittely ja haukkuminen kirkuminen, huutaminen pakkotoiminnot, jankuttaminen ja ääntely passiivisuus, nukkuminen ja kieltäytyminen tekemisestä vastusteleminen ohjaustilanteissa

6 Haastava käyttäytyminen vaatteiden repiminen ja riisuminen sukuelinten (omien tai toisten) koskettaminen, sukuelimien kuvaaminen ja niiden näyttäminen toisille tilanteesta tai koulusta karkaaminen itsensä vahingoittaminen: pään hakkaaminen, pureminen, viiltely varastaminen

7 Vaikutus elämään Fyysisesti: kipu, mustelmat, haavat Psyykkisesti: pitkittyneenä riski psyykkiseen sairastumiseen henkilölle itselleen + läheisille perheen hajoaminen Sosiaalisesti: vaikutus perheeseen, kouluun, sosiaalisiin suhteisiin, vanhempien työelämään elinpiirin kapeneminen, eristäytyminen

8 Ulospäin näkyvän käyttäytymisen syyt ovat pinnan alla

9 Kiusattu? Rauhaton ryhmä? Erityisvaikeus? Luki? Kieli? Puhe? Oppimisvaikeus? Heikkolahjaisuus? Sairaus/vamma? Autismispektri? Asperger? Tourette? OCD? RSPD? DCD? ADHD? Lapsen ja perheen arki? Perheen ongelmat? Sairaus? Masennus? Väkivalta? Laiminlyönti? Stressireaktio? Temperamentti? Väsyneisyys? Tarkkaavuus? Vilkkaus? Rauhattomuus? ODD? Käytöshäiriö? Bibolaari? Masennus? Pelot? Ahdistuneisuus? Varhainen häiriö? Nalle-kuvio Lastenpsykiatri Björn Lundström

10 Riskitekijät voivat liittya lapseen, vanhempiin tai muuhun perheeseen ja heida n va liseen vuorovaikutussuhteeseen tai laḧiympa ristoö n Erityisesti juuri ihmissuhteisiin liittyvaẗ muutokset lapsen ela ma ssa lisaä vaẗ sairastumisen alttiutta

11 Lapseen liittyvät riskitekijät alhainen a lykkyystaso vaikea temperamentti neurologiset sairaudet kehityshaïrioẗ tai kehityksen erityisvaikeudet oppimisvaikeudet huono itsetunto

12 Kehityshäiriöihin liittyy usein psyykkisiä oireita (Beitchmam ja Young 1998) Kielellisissä häiriöissä jopa 50%:lla Käyttäytymishäiriöt yleisiä Ahdistuneisuus Masennus Passivoituminen, itsetunnon pulmat, alisuoriutuminen

13 Vanhempaan liittyvät riskitekijät vakava sairaus tai kuolema vanhempien taustat rikollisuus païhdeongelmat raskauden aikainen tupakointi ja païhteiden kaÿtto ristiriitaiset kasvatusmenetelmaẗ Riskitekijaẗ voivat haïrita vanhemmuutta ja muuttaa vuorovaikutussuhdetta lapsen ja vanhemman va lilla

14 Perheeseen liittyvät riskitekijät Sisaruksen vakava sairastuminen Perhedynamiikka Perheen rakenteeseen liittyvät tekijät Kuritusväkivalta Seksuaalinen kaltoinkohtelu Laiminlyönti Vähäosaisuus - syrjäytyminen

15 Ruumiillinen kuritus Heikentää kasvuilmapiiriä Provosoi lapsen aggressiivisuutta Ei kehitä tunteiden hallintaa Ei kasvata omakohtaiseen vastuunottoon Kasvattaa uhmaa Vaikeuttaa lapsen käsittelyä Luo epäluottamusta lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen

16 Ympäristöön liittyvät riskitekijät païva kodin / koulun huonot olosuhteet kiusaaminen asuinympa risto kasvaminen laitosolosuhteissa

17 Psyykkisen kehityksen häiriintyminen Lasten psyykkiset haïrioẗ huomataan herkemmin, jos ne haïritsevaẗ aikuisia kuin jos ne vaikeuttavat koulunkaÿntia tai huonontavat muuten lapsen toimintaa kotona.

18 Lapsen psyykkiset ongelmat na kyvaẗ: kaÿto ksessa vuorovaikutussuhteissa kehityksessa kasvussa Sama oire voi esiintya useassa eri psyykkisessa haïrio ssa eika yksittaïsesta oireesta voi luotettavasti paäẗella, mista haïrio sta on kyse. Oireet tulee suhteuttaa lapsen ikaä n ja kehitystasoon.

19 Käytöshäiriöt Lasten ja nuorten levottomuus ja käytöshäiriöt ovat saaneet lisääntyvästi julkisuutta viime vuosina Lastenpsykiatrisessa potilasaineistossa aggression osuus nousee jatkuvasti Tärkeä oppia tunnistamaan riskitekijät

20 Käytöshäiriöt Toistuva, pysyvä malli käyttäytyä epäsosiaalisesti, aggressiivisesti tai muutoin poikkeavasti Käytös rikkoo ikätasoisia sosiaalisia odotuksia ja on vakavampaa kuin lapsen huono käytös Yksittäiset toimet eivät riitä diagnoosiin

21 Käytöshäiriön esiintyminen 4-12 %:lla vuotiaista %:lla nuoruusikäisistä pojista 4-6%:lla nuoruusikäisistä tytöistä

22 Liitännäishäiriöt Tarkkaavaisuushäiriö Noin puolella hyperaktiivisista tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivistä on riittävästi oireita käytöshäiriö diagnoosiin Lukihäiriö 1/3 käytöshäiriöistä lapsista on oppinut hitaasti lukemaan 1/3 hitaasti lukemaan oppineista on käytöshäiriö Samanaikainen esiintyminen viittaa huonoon ennusteeseen Masennus 1/3 masentuneista lapsista on käytöshäiriö 1/3 käytöshäiriöisistä lapsista on masennus

23 Ohimenevät oireet Kaikilla lapsilla on jossain vaiheessa ela ma ssaä n todenna koïsesti psyykkisia oireita, mutta ne ovat lyhytkestoisia ja ohimenevia. liittyvaẗ usein lapsen kehityksen harppauksiin eteenpaïn suurten muutosten yhteyteen, kuten esimerkiksi vanhempien avioero, koulunkaÿnnin aloittaminen ja murrosika.

24 noin puolet niistä vaihteluista, joita todetaan lasten ja nuorten persoonallisuuspiirteissä ja psyykkisissä ominaisuuksissa perustuu geeneihin toinen puoli pohjautuu ympäristötekijöihin, kuten lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen, elämän muutoksiin tai traumaattisiin kokemuksiin

25 Jokaisen lasten parissa työskentelevän on tunnettava lapsen normaali kehitys ja oltava selvilla hoitamiensa lasten kehityksen yleisesta tasosta ja tiedetta va, mita lapsi osaa, mita ha nelta voidaan edellyttaä ja millaista tukea ja huolenpitoa ha n tarvitsee

26 Lähteet Pulkkinen Lea. Lapsuusiän kasvuilmapiiri ja aikuisiän sosiaalinen toimintakyky. Duodecim 2003;119/19): Mäntymaa M. et al. Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys. Duodecim 2003;119(6): Tamminen Tuula. Pienten lasten ja varhaisen vuorovaikutuksen psyykkiset häiriöt. Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uudistettu painos 2004 Duodecim Almqvist F. et Moilanen I. Psyykkisen kehityksen geneettinen perusta. Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uudistettu painos 2004 Duodecim Mervaala E. et Räsänen E. Aivot ja mieli. Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uudistettu painos 2004 Duodecim Psyykkinen kehitys eri ikäkausina Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uudistettu painos 2004 Duodecim.

27 Hanna Manninen Vanhemman vakava sairaus on yksi lapsen psyykkisen kehityksen riskitekija sll 2008;63(22): Kirsti Kumpulainen ja Kaarina Kemppinen Lasten psyykkisen haïriintyneisyyden tunnistaminen perusterveydenhuollossa Laä ka rilehti 2000;55(11): Kirsi Mustonen ym Imevaïsikaïsen lapsen kehityspoikkeavuuksien seulonta neuvolassa Laä ka rilehti 2006;61: Elina Hermanson ym. Laä ka rin tekemaẗ ika kausitarkastukset lastenneuvolassa Laä ka rin ka sikirja, 2010

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Mitä aggressio on. Jari Sinkkonen 8.5.2012

Mitä aggressio on. Jari Sinkkonen 8.5.2012 Mitä aggressio on kymmeniä erilaisia määritelmiä tässä: vihamielinen tunne tai teko esim. aggressiivinen leikki on paradoksi, koska aggressio ei ole symbolista väkivalta = toiseen kohdistuva fyysinen aggressio

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa anu jokinen liisa Rentola seija eskola Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa OPAS OPETTAJILLE JA OPISKELIJAHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Syitä, haastavan tilanteen purkaminen ja muuttaminen Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, asiantuntijapalvelun päällikkö Eteva ky Haastavan käyttäytymisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot