osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa"

Transkriptio

1 osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa Edustajiston vaalit 2009

2 Vaikuttaa voi vain olemalla aktiivinen ja äänestämällä Osuuskunnan jäsenille HKScanin menestys takaa varman ja kannattavan markkinakanavan Kuka puhuu puolestasi? Valtaa ja vastuuta Edustajisto on jäsenistön äänitorvi. Oman äänen saa kuuluville joko asettumalla ehdolle tai äänestämällä mielestään pätevintä ehdokasta, painottaa LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen. Korkea äänestysprosentti on osoitus siitä, että me lihantuottajat olemme kiinnostuneita oman elinkeinomme kehittämisestä ja haluamme jatkossakin tarjota suomalaisille kotimaista lihaa, Varho-Lankinen toteaa. LSO Osuuskunta tarvitsee edustajiksi motivoituneita ja aktiivisia koko lihantuotantoketjusta kiinnostuneita tuottajia. Hallintotyö tarjoaa aitiopaikan lihantuotantoketjuun ja samalla mahdollisuuden kehittää omaa osaamista. Edustajisto on viestinvälittäjä LSO Osuuskunnan jäsenkyselyssä ilmeni, että hallinnon ja jäsenten välille kaivataan lisää vuoropuhelua. Varho-Lankinen odottaakin tulevalta edustajistolta uudistumiskykyä ja aktiivista otetta viestinvälittäjänä. Edustajisto on linkki, jonka kautta tieto kulkee hallinnolta jäsenille ja päinvastoin. Emme ole osanneet tätä linkkiä vielä tarpeeksi hyödyntää, minkä seurauksena kentällä on ollut epätietoisuutta osuuskunnan toiminnasta ja tavoitteista. Helpotusta tilanteeseen on tuonut edustajiston ja muun hallinnon edustajien vuosittaiset seminaarit, joista on tullut tarpeellinen työkalu virallisten kokousten lisäksi. Ne mahdollistavat syvällisemmän katsauksen ajankohtaisiin, sekä yhtiötä että koko liha-alaa koskeviin, teemoihin. Keskustelu luo suuntaa osuuskunnan perustehtävän hoitoon, kertoo Varho-Lankinen. Vaikuttamisen aika Keväällä valittava edustajisto aloittaa toimikautensa suomalaisen lihateollisuuden eläessä rajua murroskautta. Lihamarkkinoiden taloudellinen kriisi on koko kuluneen vuoden aiheuttanut päänvaivaa sekä lihantuottajille että koko lihateollisuudelle. Markkinoiden heilahteluihin tarvitaan suojautumiskeinoja ja riskienhallintaa. Tuotannon tehostamista ja rakennekehitystäkin tarvitaan, mutta heikko tuloskehitys ei houkuttele lihantuottajia investoimaan, painottaa Varho-Lankinen. Hänen mukaansa lihantuotantoketjuun täytyy saada markkinoilta lisää rahaa tai edessä odottavat todella suuret rakenteelliset muutokset. On meidän suomalaisten lihantuottajien oma valinta, haluammeko olla itse mukana tuottamamme lihan jalostusketjussa vai tyydymmekö sivustakatsojan rooliin. Nyt on vaikuttamisen aika. LSO Osuuskunta on HKScanin merkittävin omistaja ja vallankäyttäjä. Osuuskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että HKScania johtavat pätevät ihmiset, sen strategia on oikea ja että kaikkien osakkeenomistajien edut turvataan tasapuolisesti. Yhtiön tasapuolinen ja kyvykäs kehittäminen on ennen kaikkea osuuskunnan jäsenten etu. Osuuskunnan jäsenille HKScanin menestys takaa varman ja kannattavan markkinakanavan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että jäsenet kehittävät jatkuvasti toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä avoimilla markkinoilla, sanoo LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja ja HKScanin talousjohtaja Matti Perkonoja. Omistajana LSO Osuuskunta pystyy myös vaikuttamaan vuosittaiseen yhtiön omistajille jaetun osingon määrään. Jaettavalla osingolla osuuskunta palkitsee jäseniä osuuspääoman korkojen muodossa. Jäsenyyttä osuuskunnassa pidetään hyvänä sijoituksena, mitä se kieltämättä onkin, jatkaa Perkonoja. Osuuskunta on aktiivisia jäseniä varten Osuuskunnan talous perustuu menestyvälle HKScanille ja menestyville tuottajajäsenille. Mikäli tuottajien taloudellinen pohja murenee, murenee myös osuuskunnan rahoitusrakenne. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lihan tilityshinnan on oltava kilpailukykyinen, jotta jäsenet menestyvät ja kokevat jäsenyyden mielekkääksi tulevaisuudessakin. Osuuspääoma on pitkän kehittämisohjelman ansiosta saavuttanut tavoitteena olleen 20 miljoonan euron tason. Vankka talous luo hyvän pohjan tulevaisuuden haasteisiin varautumiselle. Jäsenistön määrän pieneneminen aiheuttaa sen, että tuleva edustajisto joutuu linjaamaan miten osuuskuntaa kehitetään, mikä on jäsenistön määrä ja kuinka paljon osuuspääomaa osuuskunta jatkossa tarvitsee. Edustajistovaaleissa Perkonoja odottaa näkevänsä aktiivista osallistumista vaalitilaisuuksiin, huolellista ja määrätietoista ehdokasasettelua ja tietysti äänioikeuden tinkimätöntä käyttöä. Äänestää voi vain kerran viidessä vuodessa, joten oikeus kannattaa käyttää. Osuuskunta on olemassa ensisijaisesti aktiivisia jäseniä varten. Jos et äänestä, et voi vaikuttaa. Jos et äänestä, miksi olet osuuskunnassa?

3 Terveiset kentältä Eri tuotantosuuntia edustavat tuottajat kertovat mietteitään tuotannon haasteista ja tulevista vaaleista. Kentän viesti on selvä: jokaisen kannattaa vaikuttaa vaaleissa, jotta tuottajien terveiset menevät perille. Jouni Koskivaara, Mynämäki LSO Osuuskunnan jäsen, naudanlihantuottaja Kuluneen vuoden aikana tuotannon kannattavuudesta on tullut erittäin haasteellista. Tuotantokustannukset ovat nousseet, eivätkä tuottajahinnat ole seuranneet perässä. Tuottajahintojen merkitys korostuu Etelä-Suomen A- ja B-tukialueilla. Tulevat tukipäätökset huolestuttavat. Tarkkailemme tuotantokustannuksia ja yritämme saada aikaan toimivia ruokintaratkaisuja. Mitä paremmat olosuhteet eläimillä on, sitä paremmin ne kasvavatkin. Investoimme loppukasvattamolaajennukseen, ja lisärakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä. Yksittäisellä tuottajalla on kuitenkin aika vähän vaikutusvaltaa maailmanmarkkinahintoihin ja tukipolitiikkaan. Tuottajat tarvitsevat osuuskuntaa ja osuuskunta tuottajia. Osuuskunnan rooli on toimia kiinteässä yhteistyössä tuottajien kanssa ja varmistaa toimintaedellytykset. Naudanlihantuotanto on pitkäjänteistä hommaa, joten äkkinäisiä päätöksiä ei voi tehdä. Rakentavaa työskentelyä ja tuottajien haasteisiin perehtymistä. Tuottajanäkökulmaa edustava oma kanava on tärkeä. Edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa ja vaikuttaa päätöksillään hallintoon. Jäsenten kannattaa vaikuttaa, jotta saadaan tuottajien terveiset menemään perille! Tuula Viljanmaa, Vammala LSO Osuuskunnan edustajiston jäsen, vuoden 2009 alusta hallintoneuvoston jäsen maidon- ja naudanlihantuottaja Maidon tuotannossa haasteena on tuotannon säilyttäminen: Etelä-Suomen 141-tuen jatkuminen on ehdoton edellytys. Lihapuolella haasteena on tulojen ja menojen hallinta: viivan alle pitää jäädä plussaa, jotta hommaa voi pyörittää. Kustannustehokkuutta täytyy tarkkailla. Viljelemme rehun itse ja analysoimme sen tarkasti, jotta osaamme ostaa sopivan määrän lisävalkuaisia ja kivennäisiä. Jokainen tuottaja on oman alansa mannekiini ja voi omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien käsityksiin haasteet pitää nostaa esille. Osuuskunta ja esimerkiksi MTK ovat vaikutuskanavia. Suomalaisen lihan- ja maidontuotannon jatkuminen on tärkeää onhan kotimaisella alkutuotannolla mittavat elintarviketeollisuuden jatkotyöllistämisvaikutukset. Odotan rakentavaa kritiikkiä sekä ristiriitojen ja epäkohtien tuomista esille rohkeasti. Ongelmakohdista pitää puhua ääneen. Edustajisto on ensimmäinen porras vaikuttamiseen, ja jokainen jäsen voi vaikuttaa äänestämällä. Marko Onnela, Alastaro LSO Osuuskunnan edustajiston jäsen sianlihantuottaja Raaka-aineiden hinnannousu, hintaheilahtelut ja epävarmuus tulevasta kehityksestä. Kustannukset ovat kasvaneet, mutta tuottajahinnat ovat reagoineet hitaasti. Seurauksena on ollut se, että ennemminkin lihaketju ja tuottajat kuin kuluttajat ovat toimineet hinnanvaihteluiden puskurina. Turhia kustannuksia on karsittava. Järkevä tuotantoketju ruokatalojen kanssa olisi tärkeintä. Tuottajasopimuksiin voisi esimerkiksi sisällyttää oljenkorren raaka-ainehintojen vaihtelulle. Kuljetusbisneksessäkin taksoja tarkastetaan ylös- tai alaspäin öljyn hintaan peilaten. Tai tuontisoijariippuvuutta voisi vähentää kannustamalla kotimaiseen valkuaiskasvituotantoon? Nykyisillä lannoitteen hinnoilla sen pitäisi olla jopa kannattavaa. Omistajavallan säilyttäminen HKScanissa ja sitä kautta tuottajien aseman parantaminen P Jouni Koskivaara, Mynämäki Tuula Viljanmaa, Vammala Marko Onnela, Alastaro

4 on osuuskunnan ensisijainen tehtävä. Tuottajaomistajuuden säilyttäminen on keskeistä. Tiukkaa otetta omistajaohjaukseen, hyviä henkilövalintoja hallintoneuvostoon ja yhteen hiileen puhaltamista yli alue- ja tuotantosuuntarajojen. Vaaleissa on kyse muustakin kuin ehdokaslipukkeesta. Olemme mukana isoissa asioissa, joihin jokainen voi vaikuttaa! Juha Karkkula, Hauho LSO Osuuskunnan jäsen porsaan- ja sianlihantuottaja Nykyisessä markkinatilanteessa haasteena on tuotannon kannattavuus. Sianlihasta saatu hinta on heikko verrattuna kustannuksiin, jotka ovat kasvaneet huomattavasti. Markkinahintaa pitäisi saada hilattua ylöspäin. Epäkohdat ja turhat kulut on pyrittävä karsimaan pois. Rehujen kilpailuttaminen on yksi tärkeä keino. Hauho on kaukana rehutehtaista ja rahdeista tulee paljon kuluja. Tilalle on tarkoitus rakentaa oma rehusekoittamo, mikä laskisi kustannuksia selkeästi. Markkinatilanne ei ole innostanut investoimaan etenkin kun TE-keskuksen myöntämä tuki on toistaiseksi lakkautettu. Osuuskunnan tärkeä tehtävä on mahdollisimman tehokkaan omistajavallan käyttäminen HKScanissa ja sitä kautta suomalaisen lihantuotannon, paremman tilityshinnan ja tuotannon kannattavuuden edistäminen. Aktiivista roolia ja vahvoja kannanottoja, jotta tuottajan ääni saadaan kuuluviin. Kun koko lihaketju voi hyvin, myös osakkeenomistajat ovat tyytyväisiä. Jokainen jäsen voi äänestämällä vaikuttaa tulevan edustajiston kokoonpanoon ja sen myötä lihantuotannon kannattavuuteen. Jussi Oittinen, Äetsä LSO Osuuskunnan jäsen, broilerinkasvattaja Tuotannon kannattavuus. Energian ja rehun hinnat ovat nousseet ja lisäävät kustannuksia. Jokapäiväinen haaste on eläinten terveenä pitäminen, sillä hyvinvoivat eläimet kasvavatkin paremmin. Lisäsimme tuotantoa investoimalla uuteen tuotantorakennukseen. Energiankulutusta karsimme vaihtamalla lämmityksen öljystä pellettiin, turpeeseen ja hakkeeseen. Vaikka investoinnit maksavat, vaihto on näillä öljyn hinnoilla tuonut selvää säästöä. Kasvatamme broilerien rehuviljaa itse ja käytämme viljan kuivaamiseen kotimaista bioenergiaa. Tuulivoimalamme kattaa koko tilan vuosittaisen sähkönkulutuksen. Rehukustannusten selvittämistä helpottaa osakkuus uudessa broilerinlihan tuottajien omistamassa rehutehtaassa. Pääoman sijoittaminen osuuskuntaan kasvattaa samalla oman yrityksen nettovarallisuutta ja on yksi keino verotuksen hallintaan. Pidän osuuskunnan vahvaa omistajaroolia HKScanissa tärkeänä suomalaisen lihantuotannon turvaamiseksi. Vahvoja kannanottoja suomalaisen lihantuotannon kehittämiseksi sekä omistajapolitiikkaa, joka Juha Karkkula, Hauho pitää HKScanin kannattavana ja omistajilleen osinkoa tuottavana yrityksenä. Jotta jäsenet saavat edustajistoon sellaisia henkilöitä, joiden he uskovat pystyvän vaikuttamaan. Ei voi oikein kritisoidakaan, jos ei ole valitsemassa edustajia. Tuomo Raininko, Kankaanpää MTK-Satakunnan johtokunnan puheenjohtaja viljanviljelijä Miten näet yhteistyömahdollisuudet viljanviljelijän ja lihantuottajan välillä? Viljanviljelijät tarvitsevat lihantuottajia ja toisinpäin. Haasteet ovat yhteiset. Tarjoamalla toisilleen palveluita kummatkin voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Tärkeitä yhteistyömuotoja ovat rehuviljahuolto ja riittävästä lannanlevitysalasta huolehtiminen. Mitä yhteistyöllä on saavutettavissa? Suomalainen maatalous on samassa veneessä, joten meidän täytyy soutaa samaan suuntaan. Jussi Oittinen, Äetsä Rehuviljan myyminen suoraan tuottajille jättää monta välikättä välistä. Hyöty on molemminpuolinen: viljanviljelijä saa paremman hinnan ja lihantuottaja kustannussäästöjä ja lyhyemmät kuljetusmatkat. Lannan käytön tehostaminen tuo säästöjä, kun ostolannoitteiden määrä vähenee. mielestäsi lihantuottajan tulevaisuuden kannalta? Osuuskunta varmistaa pitkäntähtäimen omistajaohjauksella, että suuri lihatalo käyttää jatkossakin kotimaista lihaa raaka-aineena. Myös kuluttajat täytyy saada ymmärtämään, että korkealaatuisista ja eettisesti tuotetuista elintarvikkeista on maksettava tietty hinta. Vastuullista omistajapolitiikkaa, pätevien luottamushenkilöiden valintaa osuuskunnan hallintoon, sitoutumista koko sektorin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Edustajisto on peilikuva jäsenistöstään ja äänestäminen on tapa saada oma ääni kuuluviin. Tyytymättömyys tai tyytyväisyys ilmaistaan äänestämällä. Tuomo Raininko, Kankaanpää

5 Hyvän elämän ainekset HK Ruokatalolle suomalainen raaka-aine on välttämätöntä, muistuttaa HK Ruokatalon luova johtaja Jyrki Sukula. Huippukokki pohtii työkseen, miten raaka-aineista valmistetaan kuluttajille maistuvaa ruokaa. Jyrki Sukula on mukana kehittämässä HK Ruokatalon uusia tuotekonsepteja ja niiden kaupallistamista. Ennen kuin tuote saadaan ruokakauppaan kuluttajalle, on tehtävä paljon taustatyötä. Sukulan mukaan pitää selvittää, mitä suomalainen syö ja mitä suomalainen haluaisi syödä. Oletukset eivät riitä. Tarvitaan tutkimuksia ja trendien haistelua. Jatkuva vuoropuhelu kuluttajien, eli tavallisten kaupassakävijöiden ja ruuanlaittajien, kanssa on tärkeää. Kerätty tieto tuodaan osaksi tuotantoprosessia, josta se tiivistyy ihmisten makunautinnoiksi. Enemmän kuin ravintoa Kuluttajien makutottumuksiin ei vaikuteta hetkessä. Tottumukset muuttuvat pikkuhiljaa, olipa kyse sitten rasvan vähentämisestä tai uusista mausteista. Ruualta edellytetään terveellisyyttä. Kukaan ei halua syödä pahaa ruokaa olipa se kuinka terveellistä tahansa. Hyvän maun lisäksi kuluttaja punnitsee aina ostoksesta saatavaa hyötyä, joka voi liittyä esimerkiksi ajansäästöön, hintaan tai terveellisyyteen, perustelee Sukula. Ruoka on osa koko elämää! Tulevaisuuden ruokatrendit löytyvät usein muualta kuin pelkästään ruokaan keskittyvistä tutkimuksista. Esimerkiksi ilmastonmuutos tai vaikkapa teknologian kehitys vaikuttavat siihen, mitä ihmiset syövät. Sukula uskoo, että viiden vuoden päästä terveellinen ruoka on jo itsestään selvä osa päivittäistä ruokavaliota. Myös tuotantoon liittyvät eettisyys- ja ympäristöasiat ovat tulleet jäädäkseen. Kilpailuvalttina laatu Katetaanko suomalaisten pöytiin jatkossakin suomalaista lihaa? Sukula on asiasta lähes varma ja on valmis taistelemaan kotimaisuuden puolesta. Lopullisen valinnan tekee kuitenkin kuluttaja. Suomalaisilla lihantuottajilla on paljon tärkeämpi rooli kuin mitä on ymmärretty. Suomesta ei tule ikinä halpatuotantomaata. Me kilpailemme laadulla. Yksi tärkeä tehtävämme onkin määritellä, mitä kotimainen laatu on. Se on koko ketjun yhteinen asia. Tammi-helmikuun vaalitilaisuuksissa on tarjolla huippukokin suunnittelema illallismenu, jonka avainsana on lähellä tuotettu ruoka. Tarjoamme possua, nautaa ja siipikarjaa sopivassa suhteessa modernin twistin kera. HKScanin kansainvälistyminen alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Määrätietoisen työn tuloksena HKScanista on tullut yksi Pohjois- Euroopan johtavista ruokayhtiöistä. Samalla kotimarkkinat ovat laajentuneet Suomesta Ruotsiin, Baltiaan ja Puolaan. Kansainvälistyminen ei ole tarkoittanut yhtiössä päätäntävallan siirtymistä Suomen ulkopuolelle. LSO Osuuskunta on säilyttänyt määräävän asemansa ylintä valtaa käyttävänä tahona. Johtamisen ohjenuorana on ollut kaikkien osakkeenomistajien etujen tasapuolinen turvaaminen. Kansainvälistyminen on ollut strateginen valinta, joka takaa pitkäjänteiset mahdollisuudet luoda taloudellista hyötyä osuuskunnan jäsenille osingonjaon ja osuuspääoman korkojen muodossa, kertoo HKScanin toimitusjohtaja Kai Seikku. Seikun näkemys yhtiön tulevaisuudesta on myönteinen. Suuret investoinnit Suomessa on tehty ja hyvät mahdollisuudet kannattavalle kasvulle ovat olemassa. Edes yleismaailmallisen taloustilanteen heikkeneminen ei saa Seikkua kovin huolestuneeksi. Olemme vahva yhtiö, eikä syöminen ole suhdanteista kiinni. Meillä on tarjota hyviin raaka-aineisiin perustuva kilpailukyinen tuotevalikoima ja vahvat tuotemerkit. Niiden avulla voimme menestyä kaikissa olosuhteissa, vaikka kulutuskäyttäytyminen ja tuoteryhmien väliset painotukset muuttuisivatkin. Päämäärän oltava yhteinen Liha-alan tulevaisuus on entistä harvempien, mutta sitäkin suurempien yritysten hallinnassa. HKScan on ollut kehityksessä mukana ja vahvistanut asemiaan Pohjois-Euroopan johtavana ruokatalona. Yhtiön painoarvon kasvu ja toimintaympäristön monimuotoistuminen asettavat uudenlaisia haasteita myös yhtiön johtamiselle. Syöminen ei ole suhdanteista kiinni Äänestäminen on jäsenelle konkreettinen tapa vaikuttaa. Edustajisto on paitsi osuuskunnan ylintä valtaa käyttävä elin, myös tärkeä informaatiokanava osuuskunnan jäsenten ja HKScanin välillä. Menestyminen edellyttää kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja tehdä oikea-aikaisia päätöksiä. Sitä varten HKScan tarvitsee avarakatseisia, osaavia ja aktiivisia ihmisiä, joilla on tuottajien laaja tuki takanaan, sanoo Seikku. Seikku korostaa, että HKScanin ja LSO Osuuskunnan pitää jatkossa käydä entistä enemmän vuoropuhelua ja muodostaa yhteinen näkemys liha-alan tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista.

6 Vaali etujasi! lso osuuskunnan Edustajiston vaalit 2009 Edustajisto (40-80 jäsentä) hallintoneuvosto (15-20 jäsentä) hallitus (5-7 jäsentä) toimitusjohtaja N N N Ensi keväänä valitaan uusi edustajisto, joka käyttää LSO Osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa. Nyt on ehdokasasettelun aika. Kenet sinä haluat päättämään osuuskunnan asioista? Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, joka valitsee edelleen hallituksen jäsenet. Edustajiston vastuulle kuuluvat myös mm. osuuskunnan sääntöasiat, talouden seuranta ja valvonta sekä osuuspääoman korkojen suuruudesta päättäminen. Uuteen edustajistoon valitaan 40 jäsentä kahdeksasta vaalipiiristä. Määräytymisperusteena on yksi edustaja kuuttakymmentä LSO Osuuskunnan aktiivilihantuottajajäsentä kohden kussakin vaalipiirissä. Edustajamäärät perustuvat lokakuun 2008 jäsentilanteeseen ja lopullinen edustajamäärä määräytyy olevan jäsenmäärän perusteella. Varsinais-Suomi 11 Satakunta 9 Häme 8 Pirkanmaa 4 Uusimaa 4 Nyland och Åboland 2 Itäinen Suomi 1 Keski-Suomi ja Pohjanmaa 1 Vaalikelpoinen ehdokas on täysi-ikäinen, 18 vuotta, mutta ei 60 vuotta täyttänyt osuuskunnan jäsen, joka käyttää aktiivisesti LSO Osuuskunnan tai sen tytäryhtiön palveluita. Jäsenen täytyy olla LSO Osuuskunnan jäsenluettelossa vuoden 2009 alussa. Ehdokas ei voi olla LSO Osuuskunnan tai sen tytäryhtiön palveluksessa, eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Koti- tai asuinpaikka täytyy olla osuuskunnan toiminta-alueella. Vaalikelpoinen on myös edellä mainitut edellytykset täyttävän yhteisöjäsenen henkilöomistaja, joka on 18 vuotta täyttänyt, mutta alle 60-vuotias, ja jonka henkilötunnus on kirjattu yhteisön henkilötunnukseksi (sääntöjen 3 1 momentti). Ehdokkaat esitellään huhtikuun 2009 aikana LSO Osuuskunnan nettisivulla Ehdokasasettelun askeleet Perusta valitsijayhdistys, jossa on vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä samasta vaalipiiristä. Jäsen voi liittyä vain yhteen valitsijayhdistykseen. Päivää perustamisasiakirja ja valitse valitsijayhdistyksen asiamies ja hänen varamiehensä. Valitsijayhdistys tarvitsee listalleen vähintään kaksi ehdokasta ja enintään kaksi kertaa sen määrän ehdokkaita kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Esimerkiksi satakuntalaisessa yhdistyksessä voi olla korkeintaan 18 ehdokasta. Samaan vaalipiiriin voidaan toki perustaa useita valitsijayhdistyksiä. Ehdokkaan nimi voi olla vain yhdessä ehdokaslistassa, eikä ehdokas itse voi olla minkään valitsijayhdistyksen jäsen. Valitsijayhdistys täyttää ehdokaslistan, johon kirjataan ehdokkaan nimi, henkilötunnus, ammatti, postiosoite ja asuinkunta. Siihen tarvitaan myös ehdokkaan allekirjoitus. Tarvittavia lomakkeita jaetaan tammi-helmikuussa alueellisissa vaalitilaisuuksissa, ja niitä voi pyytää myös vaalilautakunnan sihteeriltä. Ehdokasasettelu päättyy , jolloin valitsijayhdistysten asiamiehet viimeistään toimittavat ehdokaslistahakemukset vaalilautakunnalle osoitteeseen LSO Osuuskunta, Vaalilautakunta, PL 50, Turku. Äänestäminen edustajiston vaalissa Kaikki osuuskunnan jäsenluettelossa vuoden 2009 alussa löytyvät jäsenet ovat äänioikeutettuja ensi kevään vaaleissa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston jäsenet valitaan suhteellisella vaalitavalla. Ehdokaslistojen yhdistelmä, äänestyslippu ja palautuskuori toimitetaan postitse äänestäville viimeistään Sähköisen äänestystavan valinneet saavat ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen viestin, joka sisältää linkin vaalikoneen äänestyssivulle. Palauta äänestyslippusi joko postitse tai sähköisesti viimeistään Uusi edustajisto aloittaa toimikautensa heti kun vaalien tuloksesta on vaalijärjestyksen mukaisesti ilmoitettu LSO Osuuskunta toivottaa kaikki aktiivijäsenet tervetulleiksi osallistumaan alueellisiin vaalitilaisuuksiin tammi-helmikuussa Tule asettumaan ehdolle tai asettamaan oma ehdokkaasi vaaleihin. Luvassa on tiukkaa asiaa, mukavaa yhdessäoloa ja makunautintoja. Kutsu on kahdelle. Paikkoja on rajallisesti, joten ilmoittaudu nopeasti! tai Voit osallistua muunkin kuin oman alueesi vaalitilaisuuteen. LSO Osuuskunnan edustajiston vaalien 2009 vaalitilaisuudet vaalitilaisuudet kokousaika kokouspaikka ilmoittautumiset viim. Varsinais-Suomi 1 ja Satakunta 1 ma , klo Huittinen, Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus, Risto Ryti -sali Risto Rytin katu 70 Häme ke , klo Hämeenlinna, Koulutuskeskus Tavastia A-rakennus, Hattelmalantie 8 Pirkanmaa ma, klo Tampere, UKK-instituutti Kaupinpuistonkatu 1 Varsinais-Suomi 2 ja 3 ke , klo Turku, Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9-13 Uusimaa to , klo Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Sveitsi Härkävehmaankatu 4 Keski-Suomi ja Pohjanmaa ma , klo Ähtäri, Honkiniemen Leiri- ja kurssikeskus Honkiniementie 150 Itäinen Suomi 1 ma , klo Lappeenranta, Sokos Hotel Lappee Brahenkatu 1 Satakunta 2 ti , klo Kankaanpää, Kankaanpään Kuntoutuskeskus Kelankaari 4 Itäinen Suomi 2 ke , klo Kuopio, Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8 Nyland och Åboland (på svenska, ruotsiksi) ke , klo Tule valvomaan etujasi alueellisiin vaalitilaisuuksiin Vantaa, Cumulus Airport Hotel / Rantasipi Congress & Business Center Robert Huberin tie Ohjelma Kahvi Avaus ja HKScan Oyj:n katsaus LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Ajankohtaista LSO Osuuskunnasta LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Maistuvaa ruokaa kotimaisesta lihasta HK Ruokatalon huippukokit luova johtaja Jyrki Sukula tai johtaja Mikko Karell, HK Pro Edustajiston vaalit vaalitekniikka ja ehdokasasettelu LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Buffet-illallinen Jyrki Sukulan suunnittelema menu

7 LSO Osuuskunta PL 50, Turku Puh

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

EHDOKASLISTA EDUSTAJISTON VAALIIN

EHDOKASLISTA EDUSTAJISTON VAALIIN 1. Ehdokkaita oltava listalla: 2-40 Ehdokaslistan allekirjoittajat, vähintään 3 Osuuskauppa Hämeenmaan jäsentä Me allekirjoittaneet (vähintään kolme) esitämme ja kannatamme tämän ehdokaslistan ehdokkaita

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE 313/2014 3 Vaalipiirin nimi ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ Eduskuntavaalit Vaalipäivä Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Henkilötunnus Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ. Vaalipäivä. Puolue. Yhdistys. Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä

ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ. Vaalipäivä. Puolue. Yhdistys. Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä 2076 ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Puolue Yhdistys Yhteystiedot Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöiä kaupungissa/kunnassa.

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät,

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, 12.10.2016 Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa, Ruokatieto

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014 313/2014 Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 11 päivänä

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Vuosi 2016 su 31.7. Viimeinen liittymispäivä ehdokaskelpoisuuteen (4 ) la 1.10. Ehdokasasettelu alkaa (7 ) ma 31.10. ke 23.11. la 31.12. Jäsenmäärän mukaan vahvistetaan

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 6 osakasta, 1 990 584 ääntä)

Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 6 osakasta, 1 990 584 ääntä) LIITE 1 Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 6 osakasta, 1 990 584 ääntä) Numero Asiakohta Puolesta äänet 1 Hallituksen ehdotus pääoman palautuksesta Tyhjät äänet Vastaan äänet 1 990 584

Lisätiedot

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari 17.2.2016 Miska Kuusela Hypoteesi Viljan tuottajan kannalta on etu*, jos kotimainen viljaa käyttävä teollisuus menestyy**, ja haitta,

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

Siipikarjatilojen kannattavuus

Siipikarjatilojen kannattavuus Siipikarjatilojen kannattavuus Timo Karhula Luonnonvarakeskus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 31.3.2016 Siipikarjasektori ja hallinnollinen taakka Tuotantomäärät, tuottaja-

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa 15.9.2016 Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Näin uskomme Suomessa tehtävää työtä tulee uudistaa ennakkoluulottomasti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana Perttu Pyykkönen Itä-Suomen MTK-Liittojen puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä 1.2.2017 Investointiosuus koko maan investoinneista (ilman asuinrakennuksia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUS 1(5) UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2014 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Sen lisäksi mitä Upseeriliiton sääntöjen 10 ja 18 pykälissä puheenjohtajan ja liittovaltuuston

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus MTK Pirkanmaan syyskokous Minna-Mari Kaila

Ajankohtaiskatsaus MTK Pirkanmaan syyskokous Minna-Mari Kaila Ajankohtaiskatsaus MTK Pirkanmaan syyskokous 13.12.2012 Minna-Mari Kaila 13.12.2012 Työntäyteinen vuosi edessä ja takana EU:n maatalous-, maaseutu- ja aluepolitiikat uudistetaan. Politiikan sisällöstä

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Susanna Kujala LÄHELTÄ JA LUOMUA -seminaari 30.11.2016 Seinäjoki 2.12.2016 1 Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium Ruokamaa Pohjanmaaseminaari - Matriket Österbottenseminarium ruokakulttuuriasiamies/ ombusdsman för matkultur Anni-Mari Syväniemi Maaseutuyrittäjyyyslinja/ 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot.

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot. 2066 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA

AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA 8.12.2016 KATI LASSI Öljynpuristamomme Kirkkonummella Kotimainen rypsi ja rapsi tärkeimmät raaka-aineemme Öljy tuotetaan puristamalla, prosessi täysin kemikaaliton Puristuskapasiteetti

Lisätiedot

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 Tiedotamme etoksella ajankohtaisia jäsentapahtumia, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa koskevia

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

SUOMALAINEN FINN ANGUS PIHVILIHA. -luotettavin ja laadukkaini

SUOMALAINEN FINN ANGUS PIHVILIHA. -luotettavin ja laadukkaini SUOMALAINEN FINN ANGUS PIHVILIHA -luotettavin ja laadukkaini 2 Finn Angus tarina Angus-tuottaja etsi toistaan vuosituhannen vaihteessa; Tarttis tehdä jotain! Tila ei elätä perhettä perinteisellä tavalla,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Tässä esityksessä Taustatietoa Presidentinvaaleista Arvio osallistumisen eduista ja haitoista Lyhyesti vaaliteemoista Suunnitelma keräys- ja vaalikampanjasta

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla marja.jalli@luke.fi Tunnetko biotalouden uudet mahdollisuudet? Loimaa 9.11.2015 1 Teppo Tutkija 21.12.2015 NYKYTILA 2 21.12.2015 Käytössä oleva maatalousmaa, ha Käytössä

Lisätiedot

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Tiedonvälitys Yritysryhmät Maaseutuohjelma on keskeisin rahoitusmuoto Satakunnan ruokaketjun ja biotalouden kehittämiseen Tavoitteena 100

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot