osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa"

Transkriptio

1 osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa Edustajiston vaalit 2009

2 Vaikuttaa voi vain olemalla aktiivinen ja äänestämällä Osuuskunnan jäsenille HKScanin menestys takaa varman ja kannattavan markkinakanavan Kuka puhuu puolestasi? Valtaa ja vastuuta Edustajisto on jäsenistön äänitorvi. Oman äänen saa kuuluville joko asettumalla ehdolle tai äänestämällä mielestään pätevintä ehdokasta, painottaa LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen. Korkea äänestysprosentti on osoitus siitä, että me lihantuottajat olemme kiinnostuneita oman elinkeinomme kehittämisestä ja haluamme jatkossakin tarjota suomalaisille kotimaista lihaa, Varho-Lankinen toteaa. LSO Osuuskunta tarvitsee edustajiksi motivoituneita ja aktiivisia koko lihantuotantoketjusta kiinnostuneita tuottajia. Hallintotyö tarjoaa aitiopaikan lihantuotantoketjuun ja samalla mahdollisuuden kehittää omaa osaamista. Edustajisto on viestinvälittäjä LSO Osuuskunnan jäsenkyselyssä ilmeni, että hallinnon ja jäsenten välille kaivataan lisää vuoropuhelua. Varho-Lankinen odottaakin tulevalta edustajistolta uudistumiskykyä ja aktiivista otetta viestinvälittäjänä. Edustajisto on linkki, jonka kautta tieto kulkee hallinnolta jäsenille ja päinvastoin. Emme ole osanneet tätä linkkiä vielä tarpeeksi hyödyntää, minkä seurauksena kentällä on ollut epätietoisuutta osuuskunnan toiminnasta ja tavoitteista. Helpotusta tilanteeseen on tuonut edustajiston ja muun hallinnon edustajien vuosittaiset seminaarit, joista on tullut tarpeellinen työkalu virallisten kokousten lisäksi. Ne mahdollistavat syvällisemmän katsauksen ajankohtaisiin, sekä yhtiötä että koko liha-alaa koskeviin, teemoihin. Keskustelu luo suuntaa osuuskunnan perustehtävän hoitoon, kertoo Varho-Lankinen. Vaikuttamisen aika Keväällä valittava edustajisto aloittaa toimikautensa suomalaisen lihateollisuuden eläessä rajua murroskautta. Lihamarkkinoiden taloudellinen kriisi on koko kuluneen vuoden aiheuttanut päänvaivaa sekä lihantuottajille että koko lihateollisuudelle. Markkinoiden heilahteluihin tarvitaan suojautumiskeinoja ja riskienhallintaa. Tuotannon tehostamista ja rakennekehitystäkin tarvitaan, mutta heikko tuloskehitys ei houkuttele lihantuottajia investoimaan, painottaa Varho-Lankinen. Hänen mukaansa lihantuotantoketjuun täytyy saada markkinoilta lisää rahaa tai edessä odottavat todella suuret rakenteelliset muutokset. On meidän suomalaisten lihantuottajien oma valinta, haluammeko olla itse mukana tuottamamme lihan jalostusketjussa vai tyydymmekö sivustakatsojan rooliin. Nyt on vaikuttamisen aika. LSO Osuuskunta on HKScanin merkittävin omistaja ja vallankäyttäjä. Osuuskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että HKScania johtavat pätevät ihmiset, sen strategia on oikea ja että kaikkien osakkeenomistajien edut turvataan tasapuolisesti. Yhtiön tasapuolinen ja kyvykäs kehittäminen on ennen kaikkea osuuskunnan jäsenten etu. Osuuskunnan jäsenille HKScanin menestys takaa varman ja kannattavan markkinakanavan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että jäsenet kehittävät jatkuvasti toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä avoimilla markkinoilla, sanoo LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja ja HKScanin talousjohtaja Matti Perkonoja. Omistajana LSO Osuuskunta pystyy myös vaikuttamaan vuosittaiseen yhtiön omistajille jaetun osingon määrään. Jaettavalla osingolla osuuskunta palkitsee jäseniä osuuspääoman korkojen muodossa. Jäsenyyttä osuuskunnassa pidetään hyvänä sijoituksena, mitä se kieltämättä onkin, jatkaa Perkonoja. Osuuskunta on aktiivisia jäseniä varten Osuuskunnan talous perustuu menestyvälle HKScanille ja menestyville tuottajajäsenille. Mikäli tuottajien taloudellinen pohja murenee, murenee myös osuuskunnan rahoitusrakenne. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lihan tilityshinnan on oltava kilpailukykyinen, jotta jäsenet menestyvät ja kokevat jäsenyyden mielekkääksi tulevaisuudessakin. Osuuspääoma on pitkän kehittämisohjelman ansiosta saavuttanut tavoitteena olleen 20 miljoonan euron tason. Vankka talous luo hyvän pohjan tulevaisuuden haasteisiin varautumiselle. Jäsenistön määrän pieneneminen aiheuttaa sen, että tuleva edustajisto joutuu linjaamaan miten osuuskuntaa kehitetään, mikä on jäsenistön määrä ja kuinka paljon osuuspääomaa osuuskunta jatkossa tarvitsee. Edustajistovaaleissa Perkonoja odottaa näkevänsä aktiivista osallistumista vaalitilaisuuksiin, huolellista ja määrätietoista ehdokasasettelua ja tietysti äänioikeuden tinkimätöntä käyttöä. Äänestää voi vain kerran viidessä vuodessa, joten oikeus kannattaa käyttää. Osuuskunta on olemassa ensisijaisesti aktiivisia jäseniä varten. Jos et äänestä, et voi vaikuttaa. Jos et äänestä, miksi olet osuuskunnassa?

3 Terveiset kentältä Eri tuotantosuuntia edustavat tuottajat kertovat mietteitään tuotannon haasteista ja tulevista vaaleista. Kentän viesti on selvä: jokaisen kannattaa vaikuttaa vaaleissa, jotta tuottajien terveiset menevät perille. Jouni Koskivaara, Mynämäki LSO Osuuskunnan jäsen, naudanlihantuottaja Kuluneen vuoden aikana tuotannon kannattavuudesta on tullut erittäin haasteellista. Tuotantokustannukset ovat nousseet, eivätkä tuottajahinnat ole seuranneet perässä. Tuottajahintojen merkitys korostuu Etelä-Suomen A- ja B-tukialueilla. Tulevat tukipäätökset huolestuttavat. Tarkkailemme tuotantokustannuksia ja yritämme saada aikaan toimivia ruokintaratkaisuja. Mitä paremmat olosuhteet eläimillä on, sitä paremmin ne kasvavatkin. Investoimme loppukasvattamolaajennukseen, ja lisärakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä. Yksittäisellä tuottajalla on kuitenkin aika vähän vaikutusvaltaa maailmanmarkkinahintoihin ja tukipolitiikkaan. Tuottajat tarvitsevat osuuskuntaa ja osuuskunta tuottajia. Osuuskunnan rooli on toimia kiinteässä yhteistyössä tuottajien kanssa ja varmistaa toimintaedellytykset. Naudanlihantuotanto on pitkäjänteistä hommaa, joten äkkinäisiä päätöksiä ei voi tehdä. Rakentavaa työskentelyä ja tuottajien haasteisiin perehtymistä. Tuottajanäkökulmaa edustava oma kanava on tärkeä. Edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa ja vaikuttaa päätöksillään hallintoon. Jäsenten kannattaa vaikuttaa, jotta saadaan tuottajien terveiset menemään perille! Tuula Viljanmaa, Vammala LSO Osuuskunnan edustajiston jäsen, vuoden 2009 alusta hallintoneuvoston jäsen maidon- ja naudanlihantuottaja Maidon tuotannossa haasteena on tuotannon säilyttäminen: Etelä-Suomen 141-tuen jatkuminen on ehdoton edellytys. Lihapuolella haasteena on tulojen ja menojen hallinta: viivan alle pitää jäädä plussaa, jotta hommaa voi pyörittää. Kustannustehokkuutta täytyy tarkkailla. Viljelemme rehun itse ja analysoimme sen tarkasti, jotta osaamme ostaa sopivan määrän lisävalkuaisia ja kivennäisiä. Jokainen tuottaja on oman alansa mannekiini ja voi omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien käsityksiin haasteet pitää nostaa esille. Osuuskunta ja esimerkiksi MTK ovat vaikutuskanavia. Suomalaisen lihan- ja maidontuotannon jatkuminen on tärkeää onhan kotimaisella alkutuotannolla mittavat elintarviketeollisuuden jatkotyöllistämisvaikutukset. Odotan rakentavaa kritiikkiä sekä ristiriitojen ja epäkohtien tuomista esille rohkeasti. Ongelmakohdista pitää puhua ääneen. Edustajisto on ensimmäinen porras vaikuttamiseen, ja jokainen jäsen voi vaikuttaa äänestämällä. Marko Onnela, Alastaro LSO Osuuskunnan edustajiston jäsen sianlihantuottaja Raaka-aineiden hinnannousu, hintaheilahtelut ja epävarmuus tulevasta kehityksestä. Kustannukset ovat kasvaneet, mutta tuottajahinnat ovat reagoineet hitaasti. Seurauksena on ollut se, että ennemminkin lihaketju ja tuottajat kuin kuluttajat ovat toimineet hinnanvaihteluiden puskurina. Turhia kustannuksia on karsittava. Järkevä tuotantoketju ruokatalojen kanssa olisi tärkeintä. Tuottajasopimuksiin voisi esimerkiksi sisällyttää oljenkorren raaka-ainehintojen vaihtelulle. Kuljetusbisneksessäkin taksoja tarkastetaan ylös- tai alaspäin öljyn hintaan peilaten. Tai tuontisoijariippuvuutta voisi vähentää kannustamalla kotimaiseen valkuaiskasvituotantoon? Nykyisillä lannoitteen hinnoilla sen pitäisi olla jopa kannattavaa. Omistajavallan säilyttäminen HKScanissa ja sitä kautta tuottajien aseman parantaminen P Jouni Koskivaara, Mynämäki Tuula Viljanmaa, Vammala Marko Onnela, Alastaro

4 on osuuskunnan ensisijainen tehtävä. Tuottajaomistajuuden säilyttäminen on keskeistä. Tiukkaa otetta omistajaohjaukseen, hyviä henkilövalintoja hallintoneuvostoon ja yhteen hiileen puhaltamista yli alue- ja tuotantosuuntarajojen. Vaaleissa on kyse muustakin kuin ehdokaslipukkeesta. Olemme mukana isoissa asioissa, joihin jokainen voi vaikuttaa! Juha Karkkula, Hauho LSO Osuuskunnan jäsen porsaan- ja sianlihantuottaja Nykyisessä markkinatilanteessa haasteena on tuotannon kannattavuus. Sianlihasta saatu hinta on heikko verrattuna kustannuksiin, jotka ovat kasvaneet huomattavasti. Markkinahintaa pitäisi saada hilattua ylöspäin. Epäkohdat ja turhat kulut on pyrittävä karsimaan pois. Rehujen kilpailuttaminen on yksi tärkeä keino. Hauho on kaukana rehutehtaista ja rahdeista tulee paljon kuluja. Tilalle on tarkoitus rakentaa oma rehusekoittamo, mikä laskisi kustannuksia selkeästi. Markkinatilanne ei ole innostanut investoimaan etenkin kun TE-keskuksen myöntämä tuki on toistaiseksi lakkautettu. Osuuskunnan tärkeä tehtävä on mahdollisimman tehokkaan omistajavallan käyttäminen HKScanissa ja sitä kautta suomalaisen lihantuotannon, paremman tilityshinnan ja tuotannon kannattavuuden edistäminen. Aktiivista roolia ja vahvoja kannanottoja, jotta tuottajan ääni saadaan kuuluviin. Kun koko lihaketju voi hyvin, myös osakkeenomistajat ovat tyytyväisiä. Jokainen jäsen voi äänestämällä vaikuttaa tulevan edustajiston kokoonpanoon ja sen myötä lihantuotannon kannattavuuteen. Jussi Oittinen, Äetsä LSO Osuuskunnan jäsen, broilerinkasvattaja Tuotannon kannattavuus. Energian ja rehun hinnat ovat nousseet ja lisäävät kustannuksia. Jokapäiväinen haaste on eläinten terveenä pitäminen, sillä hyvinvoivat eläimet kasvavatkin paremmin. Lisäsimme tuotantoa investoimalla uuteen tuotantorakennukseen. Energiankulutusta karsimme vaihtamalla lämmityksen öljystä pellettiin, turpeeseen ja hakkeeseen. Vaikka investoinnit maksavat, vaihto on näillä öljyn hinnoilla tuonut selvää säästöä. Kasvatamme broilerien rehuviljaa itse ja käytämme viljan kuivaamiseen kotimaista bioenergiaa. Tuulivoimalamme kattaa koko tilan vuosittaisen sähkönkulutuksen. Rehukustannusten selvittämistä helpottaa osakkuus uudessa broilerinlihan tuottajien omistamassa rehutehtaassa. Pääoman sijoittaminen osuuskuntaan kasvattaa samalla oman yrityksen nettovarallisuutta ja on yksi keino verotuksen hallintaan. Pidän osuuskunnan vahvaa omistajaroolia HKScanissa tärkeänä suomalaisen lihantuotannon turvaamiseksi. Vahvoja kannanottoja suomalaisen lihantuotannon kehittämiseksi sekä omistajapolitiikkaa, joka Juha Karkkula, Hauho pitää HKScanin kannattavana ja omistajilleen osinkoa tuottavana yrityksenä. Jotta jäsenet saavat edustajistoon sellaisia henkilöitä, joiden he uskovat pystyvän vaikuttamaan. Ei voi oikein kritisoidakaan, jos ei ole valitsemassa edustajia. Tuomo Raininko, Kankaanpää MTK-Satakunnan johtokunnan puheenjohtaja viljanviljelijä Miten näet yhteistyömahdollisuudet viljanviljelijän ja lihantuottajan välillä? Viljanviljelijät tarvitsevat lihantuottajia ja toisinpäin. Haasteet ovat yhteiset. Tarjoamalla toisilleen palveluita kummatkin voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Tärkeitä yhteistyömuotoja ovat rehuviljahuolto ja riittävästä lannanlevitysalasta huolehtiminen. Mitä yhteistyöllä on saavutettavissa? Suomalainen maatalous on samassa veneessä, joten meidän täytyy soutaa samaan suuntaan. Jussi Oittinen, Äetsä Rehuviljan myyminen suoraan tuottajille jättää monta välikättä välistä. Hyöty on molemminpuolinen: viljanviljelijä saa paremman hinnan ja lihantuottaja kustannussäästöjä ja lyhyemmät kuljetusmatkat. Lannan käytön tehostaminen tuo säästöjä, kun ostolannoitteiden määrä vähenee. mielestäsi lihantuottajan tulevaisuuden kannalta? Osuuskunta varmistaa pitkäntähtäimen omistajaohjauksella, että suuri lihatalo käyttää jatkossakin kotimaista lihaa raaka-aineena. Myös kuluttajat täytyy saada ymmärtämään, että korkealaatuisista ja eettisesti tuotetuista elintarvikkeista on maksettava tietty hinta. Vastuullista omistajapolitiikkaa, pätevien luottamushenkilöiden valintaa osuuskunnan hallintoon, sitoutumista koko sektorin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Edustajisto on peilikuva jäsenistöstään ja äänestäminen on tapa saada oma ääni kuuluviin. Tyytymättömyys tai tyytyväisyys ilmaistaan äänestämällä. Tuomo Raininko, Kankaanpää

5 Hyvän elämän ainekset HK Ruokatalolle suomalainen raaka-aine on välttämätöntä, muistuttaa HK Ruokatalon luova johtaja Jyrki Sukula. Huippukokki pohtii työkseen, miten raaka-aineista valmistetaan kuluttajille maistuvaa ruokaa. Jyrki Sukula on mukana kehittämässä HK Ruokatalon uusia tuotekonsepteja ja niiden kaupallistamista. Ennen kuin tuote saadaan ruokakauppaan kuluttajalle, on tehtävä paljon taustatyötä. Sukulan mukaan pitää selvittää, mitä suomalainen syö ja mitä suomalainen haluaisi syödä. Oletukset eivät riitä. Tarvitaan tutkimuksia ja trendien haistelua. Jatkuva vuoropuhelu kuluttajien, eli tavallisten kaupassakävijöiden ja ruuanlaittajien, kanssa on tärkeää. Kerätty tieto tuodaan osaksi tuotantoprosessia, josta se tiivistyy ihmisten makunautinnoiksi. Enemmän kuin ravintoa Kuluttajien makutottumuksiin ei vaikuteta hetkessä. Tottumukset muuttuvat pikkuhiljaa, olipa kyse sitten rasvan vähentämisestä tai uusista mausteista. Ruualta edellytetään terveellisyyttä. Kukaan ei halua syödä pahaa ruokaa olipa se kuinka terveellistä tahansa. Hyvän maun lisäksi kuluttaja punnitsee aina ostoksesta saatavaa hyötyä, joka voi liittyä esimerkiksi ajansäästöön, hintaan tai terveellisyyteen, perustelee Sukula. Ruoka on osa koko elämää! Tulevaisuuden ruokatrendit löytyvät usein muualta kuin pelkästään ruokaan keskittyvistä tutkimuksista. Esimerkiksi ilmastonmuutos tai vaikkapa teknologian kehitys vaikuttavat siihen, mitä ihmiset syövät. Sukula uskoo, että viiden vuoden päästä terveellinen ruoka on jo itsestään selvä osa päivittäistä ruokavaliota. Myös tuotantoon liittyvät eettisyys- ja ympäristöasiat ovat tulleet jäädäkseen. Kilpailuvalttina laatu Katetaanko suomalaisten pöytiin jatkossakin suomalaista lihaa? Sukula on asiasta lähes varma ja on valmis taistelemaan kotimaisuuden puolesta. Lopullisen valinnan tekee kuitenkin kuluttaja. Suomalaisilla lihantuottajilla on paljon tärkeämpi rooli kuin mitä on ymmärretty. Suomesta ei tule ikinä halpatuotantomaata. Me kilpailemme laadulla. Yksi tärkeä tehtävämme onkin määritellä, mitä kotimainen laatu on. Se on koko ketjun yhteinen asia. Tammi-helmikuun vaalitilaisuuksissa on tarjolla huippukokin suunnittelema illallismenu, jonka avainsana on lähellä tuotettu ruoka. Tarjoamme possua, nautaa ja siipikarjaa sopivassa suhteessa modernin twistin kera. HKScanin kansainvälistyminen alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Määrätietoisen työn tuloksena HKScanista on tullut yksi Pohjois- Euroopan johtavista ruokayhtiöistä. Samalla kotimarkkinat ovat laajentuneet Suomesta Ruotsiin, Baltiaan ja Puolaan. Kansainvälistyminen ei ole tarkoittanut yhtiössä päätäntävallan siirtymistä Suomen ulkopuolelle. LSO Osuuskunta on säilyttänyt määräävän asemansa ylintä valtaa käyttävänä tahona. Johtamisen ohjenuorana on ollut kaikkien osakkeenomistajien etujen tasapuolinen turvaaminen. Kansainvälistyminen on ollut strateginen valinta, joka takaa pitkäjänteiset mahdollisuudet luoda taloudellista hyötyä osuuskunnan jäsenille osingonjaon ja osuuspääoman korkojen muodossa, kertoo HKScanin toimitusjohtaja Kai Seikku. Seikun näkemys yhtiön tulevaisuudesta on myönteinen. Suuret investoinnit Suomessa on tehty ja hyvät mahdollisuudet kannattavalle kasvulle ovat olemassa. Edes yleismaailmallisen taloustilanteen heikkeneminen ei saa Seikkua kovin huolestuneeksi. Olemme vahva yhtiö, eikä syöminen ole suhdanteista kiinni. Meillä on tarjota hyviin raaka-aineisiin perustuva kilpailukyinen tuotevalikoima ja vahvat tuotemerkit. Niiden avulla voimme menestyä kaikissa olosuhteissa, vaikka kulutuskäyttäytyminen ja tuoteryhmien väliset painotukset muuttuisivatkin. Päämäärän oltava yhteinen Liha-alan tulevaisuus on entistä harvempien, mutta sitäkin suurempien yritysten hallinnassa. HKScan on ollut kehityksessä mukana ja vahvistanut asemiaan Pohjois-Euroopan johtavana ruokatalona. Yhtiön painoarvon kasvu ja toimintaympäristön monimuotoistuminen asettavat uudenlaisia haasteita myös yhtiön johtamiselle. Syöminen ei ole suhdanteista kiinni Äänestäminen on jäsenelle konkreettinen tapa vaikuttaa. Edustajisto on paitsi osuuskunnan ylintä valtaa käyttävä elin, myös tärkeä informaatiokanava osuuskunnan jäsenten ja HKScanin välillä. Menestyminen edellyttää kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja tehdä oikea-aikaisia päätöksiä. Sitä varten HKScan tarvitsee avarakatseisia, osaavia ja aktiivisia ihmisiä, joilla on tuottajien laaja tuki takanaan, sanoo Seikku. Seikku korostaa, että HKScanin ja LSO Osuuskunnan pitää jatkossa käydä entistä enemmän vuoropuhelua ja muodostaa yhteinen näkemys liha-alan tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista.

6 Vaali etujasi! lso osuuskunnan Edustajiston vaalit 2009 Edustajisto (40-80 jäsentä) hallintoneuvosto (15-20 jäsentä) hallitus (5-7 jäsentä) toimitusjohtaja N N N Ensi keväänä valitaan uusi edustajisto, joka käyttää LSO Osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa. Nyt on ehdokasasettelun aika. Kenet sinä haluat päättämään osuuskunnan asioista? Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, joka valitsee edelleen hallituksen jäsenet. Edustajiston vastuulle kuuluvat myös mm. osuuskunnan sääntöasiat, talouden seuranta ja valvonta sekä osuuspääoman korkojen suuruudesta päättäminen. Uuteen edustajistoon valitaan 40 jäsentä kahdeksasta vaalipiiristä. Määräytymisperusteena on yksi edustaja kuuttakymmentä LSO Osuuskunnan aktiivilihantuottajajäsentä kohden kussakin vaalipiirissä. Edustajamäärät perustuvat lokakuun 2008 jäsentilanteeseen ja lopullinen edustajamäärä määräytyy olevan jäsenmäärän perusteella. Varsinais-Suomi 11 Satakunta 9 Häme 8 Pirkanmaa 4 Uusimaa 4 Nyland och Åboland 2 Itäinen Suomi 1 Keski-Suomi ja Pohjanmaa 1 Vaalikelpoinen ehdokas on täysi-ikäinen, 18 vuotta, mutta ei 60 vuotta täyttänyt osuuskunnan jäsen, joka käyttää aktiivisesti LSO Osuuskunnan tai sen tytäryhtiön palveluita. Jäsenen täytyy olla LSO Osuuskunnan jäsenluettelossa vuoden 2009 alussa. Ehdokas ei voi olla LSO Osuuskunnan tai sen tytäryhtiön palveluksessa, eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Koti- tai asuinpaikka täytyy olla osuuskunnan toiminta-alueella. Vaalikelpoinen on myös edellä mainitut edellytykset täyttävän yhteisöjäsenen henkilöomistaja, joka on 18 vuotta täyttänyt, mutta alle 60-vuotias, ja jonka henkilötunnus on kirjattu yhteisön henkilötunnukseksi (sääntöjen 3 1 momentti). Ehdokkaat esitellään huhtikuun 2009 aikana LSO Osuuskunnan nettisivulla Ehdokasasettelun askeleet Perusta valitsijayhdistys, jossa on vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä samasta vaalipiiristä. Jäsen voi liittyä vain yhteen valitsijayhdistykseen. Päivää perustamisasiakirja ja valitse valitsijayhdistyksen asiamies ja hänen varamiehensä. Valitsijayhdistys tarvitsee listalleen vähintään kaksi ehdokasta ja enintään kaksi kertaa sen määrän ehdokkaita kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Esimerkiksi satakuntalaisessa yhdistyksessä voi olla korkeintaan 18 ehdokasta. Samaan vaalipiiriin voidaan toki perustaa useita valitsijayhdistyksiä. Ehdokkaan nimi voi olla vain yhdessä ehdokaslistassa, eikä ehdokas itse voi olla minkään valitsijayhdistyksen jäsen. Valitsijayhdistys täyttää ehdokaslistan, johon kirjataan ehdokkaan nimi, henkilötunnus, ammatti, postiosoite ja asuinkunta. Siihen tarvitaan myös ehdokkaan allekirjoitus. Tarvittavia lomakkeita jaetaan tammi-helmikuussa alueellisissa vaalitilaisuuksissa, ja niitä voi pyytää myös vaalilautakunnan sihteeriltä. Ehdokasasettelu päättyy , jolloin valitsijayhdistysten asiamiehet viimeistään toimittavat ehdokaslistahakemukset vaalilautakunnalle osoitteeseen LSO Osuuskunta, Vaalilautakunta, PL 50, Turku. Äänestäminen edustajiston vaalissa Kaikki osuuskunnan jäsenluettelossa vuoden 2009 alussa löytyvät jäsenet ovat äänioikeutettuja ensi kevään vaaleissa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston jäsenet valitaan suhteellisella vaalitavalla. Ehdokaslistojen yhdistelmä, äänestyslippu ja palautuskuori toimitetaan postitse äänestäville viimeistään Sähköisen äänestystavan valinneet saavat ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen viestin, joka sisältää linkin vaalikoneen äänestyssivulle. Palauta äänestyslippusi joko postitse tai sähköisesti viimeistään Uusi edustajisto aloittaa toimikautensa heti kun vaalien tuloksesta on vaalijärjestyksen mukaisesti ilmoitettu LSO Osuuskunta toivottaa kaikki aktiivijäsenet tervetulleiksi osallistumaan alueellisiin vaalitilaisuuksiin tammi-helmikuussa Tule asettumaan ehdolle tai asettamaan oma ehdokkaasi vaaleihin. Luvassa on tiukkaa asiaa, mukavaa yhdessäoloa ja makunautintoja. Kutsu on kahdelle. Paikkoja on rajallisesti, joten ilmoittaudu nopeasti! tai Voit osallistua muunkin kuin oman alueesi vaalitilaisuuteen. LSO Osuuskunnan edustajiston vaalien 2009 vaalitilaisuudet vaalitilaisuudet kokousaika kokouspaikka ilmoittautumiset viim. Varsinais-Suomi 1 ja Satakunta 1 ma , klo Huittinen, Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus, Risto Ryti -sali Risto Rytin katu 70 Häme ke , klo Hämeenlinna, Koulutuskeskus Tavastia A-rakennus, Hattelmalantie 8 Pirkanmaa ma, klo Tampere, UKK-instituutti Kaupinpuistonkatu 1 Varsinais-Suomi 2 ja 3 ke , klo Turku, Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9-13 Uusimaa to , klo Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Sveitsi Härkävehmaankatu 4 Keski-Suomi ja Pohjanmaa ma , klo Ähtäri, Honkiniemen Leiri- ja kurssikeskus Honkiniementie 150 Itäinen Suomi 1 ma , klo Lappeenranta, Sokos Hotel Lappee Brahenkatu 1 Satakunta 2 ti , klo Kankaanpää, Kankaanpään Kuntoutuskeskus Kelankaari 4 Itäinen Suomi 2 ke , klo Kuopio, Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8 Nyland och Åboland (på svenska, ruotsiksi) ke , klo Tule valvomaan etujasi alueellisiin vaalitilaisuuksiin Vantaa, Cumulus Airport Hotel / Rantasipi Congress & Business Center Robert Huberin tie Ohjelma Kahvi Avaus ja HKScan Oyj:n katsaus LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Ajankohtaista LSO Osuuskunnasta LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Maistuvaa ruokaa kotimaisesta lihasta HK Ruokatalon huippukokit luova johtaja Jyrki Sukula tai johtaja Mikko Karell, HK Pro Edustajiston vaalit vaalitekniikka ja ehdokasasettelu LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Buffet-illallinen Jyrki Sukulan suunnittelema menu

7 LSO Osuuskunta PL 50, Turku Puh

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 2012 lso osuuskunta 100 vuotta LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus LSO Osuuskunta on 1 500 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti

Lisätiedot

Vuosi 2008 lyhyesti. Sisältö. Vuosi 2008 lyhyesti. Vuosi 2008 lyhyesti 2

Vuosi 2008 lyhyesti. Sisältö. Vuosi 2008 lyhyesti. Vuosi 2008 lyhyesti 2 Laadukasta suomalaista lihantuotantoa LSO Osuuskunta vuosikertomus 2008 2 Vuosi 2008 lyhyesti Vuosi 2008 lyhyesti Pitkään jatkunut ylitarjonta kansainvälisillä lihamarkkinoilla alkoi tasapainottua kesän

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset Kotitilalta2/2013 Hyvä siilohygienia varmistaa eläinten kasvun s. 8 9 HK:n viljanvälitys meni nettiin s. 10 Mehukasta luettavaa lihasta s. 22 23 Tavoitteena suuri sato ja edullinen rehu s. 4 6 SISÄLTÖ

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kotitilalta5/2013. bioenergia. Kotimainen. etenee maatiloilla. Konsernilla energiapihi linja s. 7. HK Agrilta uusi sikarehusarja s.

Kotitilalta5/2013. bioenergia. Kotimainen. etenee maatiloilla. Konsernilla energiapihi linja s. 7. HK Agrilta uusi sikarehusarja s. Kotitilalta5/2013 Konsernilla energiapihi linja s. 7 HK Agrilta uusi sikarehusarja s. 18 LSO:lla alkaa vaalivuosi s. 22 Kotimainen bioenergia etenee maatiloilla SISÄLTÖ 5/2013 Kuva: HooKoo.fi pääkirjoitus

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Kansainvälisyys Puutarhasta Ravinteet

Kansainvälisyys Puutarhasta Ravinteet 4/2011 10,00 Luomulehti Kansainvälisyys Puutarhasta Ravinteet Pä äkirjoitus Kansainvälinen ja kotimainen luomu Suomen suosituin rehuvirna EBENA varma ja satoisa Tämän numeron teemana on kansainvälisyys.

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 2 2014 (nro 19) Teemana lähiruoka Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa Lähiliha

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

2009 uuden tuotantoennätyksen, miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta 16 17.

2009 uuden tuotantoennätyksen, miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta 16 17. Suomen Rahapaja Oy:n vuosikertomus ja hallituksen toimintakertomus 2009 Viisisenttisiä Irlantiin. Käyttörahatyksikkö teki vuonna 2009 uuden tuotantoennätyksen, 1,3 miljardia kolikkoa. Lue lisää sivuilta

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Meitä Arinalaisia on moneksi

Meitä Arinalaisia on moneksi ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 2 2014 Meitä Arinalaisia on moneksi Arinassa voit vaikuttaa Mikä ruuassa maksaa? Osallistu uuteen kilpailuumme! SIDOSRYHMÄNRO 2 2014 Tarina on Arinan henkilöstölehti,

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot