osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa"

Transkriptio

1 osuuskunnan Vaali etujasi! Valtaa ja vastuuta kuka puhuu puolestasi? vaali-infoa Edustajiston vaalit 2009

2 Vaikuttaa voi vain olemalla aktiivinen ja äänestämällä Osuuskunnan jäsenille HKScanin menestys takaa varman ja kannattavan markkinakanavan Kuka puhuu puolestasi? Valtaa ja vastuuta Edustajisto on jäsenistön äänitorvi. Oman äänen saa kuuluville joko asettumalla ehdolle tai äänestämällä mielestään pätevintä ehdokasta, painottaa LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen. Korkea äänestysprosentti on osoitus siitä, että me lihantuottajat olemme kiinnostuneita oman elinkeinomme kehittämisestä ja haluamme jatkossakin tarjota suomalaisille kotimaista lihaa, Varho-Lankinen toteaa. LSO Osuuskunta tarvitsee edustajiksi motivoituneita ja aktiivisia koko lihantuotantoketjusta kiinnostuneita tuottajia. Hallintotyö tarjoaa aitiopaikan lihantuotantoketjuun ja samalla mahdollisuuden kehittää omaa osaamista. Edustajisto on viestinvälittäjä LSO Osuuskunnan jäsenkyselyssä ilmeni, että hallinnon ja jäsenten välille kaivataan lisää vuoropuhelua. Varho-Lankinen odottaakin tulevalta edustajistolta uudistumiskykyä ja aktiivista otetta viestinvälittäjänä. Edustajisto on linkki, jonka kautta tieto kulkee hallinnolta jäsenille ja päinvastoin. Emme ole osanneet tätä linkkiä vielä tarpeeksi hyödyntää, minkä seurauksena kentällä on ollut epätietoisuutta osuuskunnan toiminnasta ja tavoitteista. Helpotusta tilanteeseen on tuonut edustajiston ja muun hallinnon edustajien vuosittaiset seminaarit, joista on tullut tarpeellinen työkalu virallisten kokousten lisäksi. Ne mahdollistavat syvällisemmän katsauksen ajankohtaisiin, sekä yhtiötä että koko liha-alaa koskeviin, teemoihin. Keskustelu luo suuntaa osuuskunnan perustehtävän hoitoon, kertoo Varho-Lankinen. Vaikuttamisen aika Keväällä valittava edustajisto aloittaa toimikautensa suomalaisen lihateollisuuden eläessä rajua murroskautta. Lihamarkkinoiden taloudellinen kriisi on koko kuluneen vuoden aiheuttanut päänvaivaa sekä lihantuottajille että koko lihateollisuudelle. Markkinoiden heilahteluihin tarvitaan suojautumiskeinoja ja riskienhallintaa. Tuotannon tehostamista ja rakennekehitystäkin tarvitaan, mutta heikko tuloskehitys ei houkuttele lihantuottajia investoimaan, painottaa Varho-Lankinen. Hänen mukaansa lihantuotantoketjuun täytyy saada markkinoilta lisää rahaa tai edessä odottavat todella suuret rakenteelliset muutokset. On meidän suomalaisten lihantuottajien oma valinta, haluammeko olla itse mukana tuottamamme lihan jalostusketjussa vai tyydymmekö sivustakatsojan rooliin. Nyt on vaikuttamisen aika. LSO Osuuskunta on HKScanin merkittävin omistaja ja vallankäyttäjä. Osuuskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että HKScania johtavat pätevät ihmiset, sen strategia on oikea ja että kaikkien osakkeenomistajien edut turvataan tasapuolisesti. Yhtiön tasapuolinen ja kyvykäs kehittäminen on ennen kaikkea osuuskunnan jäsenten etu. Osuuskunnan jäsenille HKScanin menestys takaa varman ja kannattavan markkinakanavan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että jäsenet kehittävät jatkuvasti toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä avoimilla markkinoilla, sanoo LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja ja HKScanin talousjohtaja Matti Perkonoja. Omistajana LSO Osuuskunta pystyy myös vaikuttamaan vuosittaiseen yhtiön omistajille jaetun osingon määrään. Jaettavalla osingolla osuuskunta palkitsee jäseniä osuuspääoman korkojen muodossa. Jäsenyyttä osuuskunnassa pidetään hyvänä sijoituksena, mitä se kieltämättä onkin, jatkaa Perkonoja. Osuuskunta on aktiivisia jäseniä varten Osuuskunnan talous perustuu menestyvälle HKScanille ja menestyville tuottajajäsenille. Mikäli tuottajien taloudellinen pohja murenee, murenee myös osuuskunnan rahoitusrakenne. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lihan tilityshinnan on oltava kilpailukykyinen, jotta jäsenet menestyvät ja kokevat jäsenyyden mielekkääksi tulevaisuudessakin. Osuuspääoma on pitkän kehittämisohjelman ansiosta saavuttanut tavoitteena olleen 20 miljoonan euron tason. Vankka talous luo hyvän pohjan tulevaisuuden haasteisiin varautumiselle. Jäsenistön määrän pieneneminen aiheuttaa sen, että tuleva edustajisto joutuu linjaamaan miten osuuskuntaa kehitetään, mikä on jäsenistön määrä ja kuinka paljon osuuspääomaa osuuskunta jatkossa tarvitsee. Edustajistovaaleissa Perkonoja odottaa näkevänsä aktiivista osallistumista vaalitilaisuuksiin, huolellista ja määrätietoista ehdokasasettelua ja tietysti äänioikeuden tinkimätöntä käyttöä. Äänestää voi vain kerran viidessä vuodessa, joten oikeus kannattaa käyttää. Osuuskunta on olemassa ensisijaisesti aktiivisia jäseniä varten. Jos et äänestä, et voi vaikuttaa. Jos et äänestä, miksi olet osuuskunnassa?

3 Terveiset kentältä Eri tuotantosuuntia edustavat tuottajat kertovat mietteitään tuotannon haasteista ja tulevista vaaleista. Kentän viesti on selvä: jokaisen kannattaa vaikuttaa vaaleissa, jotta tuottajien terveiset menevät perille. Jouni Koskivaara, Mynämäki LSO Osuuskunnan jäsen, naudanlihantuottaja Kuluneen vuoden aikana tuotannon kannattavuudesta on tullut erittäin haasteellista. Tuotantokustannukset ovat nousseet, eivätkä tuottajahinnat ole seuranneet perässä. Tuottajahintojen merkitys korostuu Etelä-Suomen A- ja B-tukialueilla. Tulevat tukipäätökset huolestuttavat. Tarkkailemme tuotantokustannuksia ja yritämme saada aikaan toimivia ruokintaratkaisuja. Mitä paremmat olosuhteet eläimillä on, sitä paremmin ne kasvavatkin. Investoimme loppukasvattamolaajennukseen, ja lisärakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä. Yksittäisellä tuottajalla on kuitenkin aika vähän vaikutusvaltaa maailmanmarkkinahintoihin ja tukipolitiikkaan. Tuottajat tarvitsevat osuuskuntaa ja osuuskunta tuottajia. Osuuskunnan rooli on toimia kiinteässä yhteistyössä tuottajien kanssa ja varmistaa toimintaedellytykset. Naudanlihantuotanto on pitkäjänteistä hommaa, joten äkkinäisiä päätöksiä ei voi tehdä. Rakentavaa työskentelyä ja tuottajien haasteisiin perehtymistä. Tuottajanäkökulmaa edustava oma kanava on tärkeä. Edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa ja vaikuttaa päätöksillään hallintoon. Jäsenten kannattaa vaikuttaa, jotta saadaan tuottajien terveiset menemään perille! Tuula Viljanmaa, Vammala LSO Osuuskunnan edustajiston jäsen, vuoden 2009 alusta hallintoneuvoston jäsen maidon- ja naudanlihantuottaja Maidon tuotannossa haasteena on tuotannon säilyttäminen: Etelä-Suomen 141-tuen jatkuminen on ehdoton edellytys. Lihapuolella haasteena on tulojen ja menojen hallinta: viivan alle pitää jäädä plussaa, jotta hommaa voi pyörittää. Kustannustehokkuutta täytyy tarkkailla. Viljelemme rehun itse ja analysoimme sen tarkasti, jotta osaamme ostaa sopivan määrän lisävalkuaisia ja kivennäisiä. Jokainen tuottaja on oman alansa mannekiini ja voi omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien käsityksiin haasteet pitää nostaa esille. Osuuskunta ja esimerkiksi MTK ovat vaikutuskanavia. Suomalaisen lihan- ja maidontuotannon jatkuminen on tärkeää onhan kotimaisella alkutuotannolla mittavat elintarviketeollisuuden jatkotyöllistämisvaikutukset. Odotan rakentavaa kritiikkiä sekä ristiriitojen ja epäkohtien tuomista esille rohkeasti. Ongelmakohdista pitää puhua ääneen. Edustajisto on ensimmäinen porras vaikuttamiseen, ja jokainen jäsen voi vaikuttaa äänestämällä. Marko Onnela, Alastaro LSO Osuuskunnan edustajiston jäsen sianlihantuottaja Raaka-aineiden hinnannousu, hintaheilahtelut ja epävarmuus tulevasta kehityksestä. Kustannukset ovat kasvaneet, mutta tuottajahinnat ovat reagoineet hitaasti. Seurauksena on ollut se, että ennemminkin lihaketju ja tuottajat kuin kuluttajat ovat toimineet hinnanvaihteluiden puskurina. Turhia kustannuksia on karsittava. Järkevä tuotantoketju ruokatalojen kanssa olisi tärkeintä. Tuottajasopimuksiin voisi esimerkiksi sisällyttää oljenkorren raaka-ainehintojen vaihtelulle. Kuljetusbisneksessäkin taksoja tarkastetaan ylös- tai alaspäin öljyn hintaan peilaten. Tai tuontisoijariippuvuutta voisi vähentää kannustamalla kotimaiseen valkuaiskasvituotantoon? Nykyisillä lannoitteen hinnoilla sen pitäisi olla jopa kannattavaa. Omistajavallan säilyttäminen HKScanissa ja sitä kautta tuottajien aseman parantaminen P Jouni Koskivaara, Mynämäki Tuula Viljanmaa, Vammala Marko Onnela, Alastaro

4 on osuuskunnan ensisijainen tehtävä. Tuottajaomistajuuden säilyttäminen on keskeistä. Tiukkaa otetta omistajaohjaukseen, hyviä henkilövalintoja hallintoneuvostoon ja yhteen hiileen puhaltamista yli alue- ja tuotantosuuntarajojen. Vaaleissa on kyse muustakin kuin ehdokaslipukkeesta. Olemme mukana isoissa asioissa, joihin jokainen voi vaikuttaa! Juha Karkkula, Hauho LSO Osuuskunnan jäsen porsaan- ja sianlihantuottaja Nykyisessä markkinatilanteessa haasteena on tuotannon kannattavuus. Sianlihasta saatu hinta on heikko verrattuna kustannuksiin, jotka ovat kasvaneet huomattavasti. Markkinahintaa pitäisi saada hilattua ylöspäin. Epäkohdat ja turhat kulut on pyrittävä karsimaan pois. Rehujen kilpailuttaminen on yksi tärkeä keino. Hauho on kaukana rehutehtaista ja rahdeista tulee paljon kuluja. Tilalle on tarkoitus rakentaa oma rehusekoittamo, mikä laskisi kustannuksia selkeästi. Markkinatilanne ei ole innostanut investoimaan etenkin kun TE-keskuksen myöntämä tuki on toistaiseksi lakkautettu. Osuuskunnan tärkeä tehtävä on mahdollisimman tehokkaan omistajavallan käyttäminen HKScanissa ja sitä kautta suomalaisen lihantuotannon, paremman tilityshinnan ja tuotannon kannattavuuden edistäminen. Aktiivista roolia ja vahvoja kannanottoja, jotta tuottajan ääni saadaan kuuluviin. Kun koko lihaketju voi hyvin, myös osakkeenomistajat ovat tyytyväisiä. Jokainen jäsen voi äänestämällä vaikuttaa tulevan edustajiston kokoonpanoon ja sen myötä lihantuotannon kannattavuuteen. Jussi Oittinen, Äetsä LSO Osuuskunnan jäsen, broilerinkasvattaja Tuotannon kannattavuus. Energian ja rehun hinnat ovat nousseet ja lisäävät kustannuksia. Jokapäiväinen haaste on eläinten terveenä pitäminen, sillä hyvinvoivat eläimet kasvavatkin paremmin. Lisäsimme tuotantoa investoimalla uuteen tuotantorakennukseen. Energiankulutusta karsimme vaihtamalla lämmityksen öljystä pellettiin, turpeeseen ja hakkeeseen. Vaikka investoinnit maksavat, vaihto on näillä öljyn hinnoilla tuonut selvää säästöä. Kasvatamme broilerien rehuviljaa itse ja käytämme viljan kuivaamiseen kotimaista bioenergiaa. Tuulivoimalamme kattaa koko tilan vuosittaisen sähkönkulutuksen. Rehukustannusten selvittämistä helpottaa osakkuus uudessa broilerinlihan tuottajien omistamassa rehutehtaassa. Pääoman sijoittaminen osuuskuntaan kasvattaa samalla oman yrityksen nettovarallisuutta ja on yksi keino verotuksen hallintaan. Pidän osuuskunnan vahvaa omistajaroolia HKScanissa tärkeänä suomalaisen lihantuotannon turvaamiseksi. Vahvoja kannanottoja suomalaisen lihantuotannon kehittämiseksi sekä omistajapolitiikkaa, joka Juha Karkkula, Hauho pitää HKScanin kannattavana ja omistajilleen osinkoa tuottavana yrityksenä. Jotta jäsenet saavat edustajistoon sellaisia henkilöitä, joiden he uskovat pystyvän vaikuttamaan. Ei voi oikein kritisoidakaan, jos ei ole valitsemassa edustajia. Tuomo Raininko, Kankaanpää MTK-Satakunnan johtokunnan puheenjohtaja viljanviljelijä Miten näet yhteistyömahdollisuudet viljanviljelijän ja lihantuottajan välillä? Viljanviljelijät tarvitsevat lihantuottajia ja toisinpäin. Haasteet ovat yhteiset. Tarjoamalla toisilleen palveluita kummatkin voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Tärkeitä yhteistyömuotoja ovat rehuviljahuolto ja riittävästä lannanlevitysalasta huolehtiminen. Mitä yhteistyöllä on saavutettavissa? Suomalainen maatalous on samassa veneessä, joten meidän täytyy soutaa samaan suuntaan. Jussi Oittinen, Äetsä Rehuviljan myyminen suoraan tuottajille jättää monta välikättä välistä. Hyöty on molemminpuolinen: viljanviljelijä saa paremman hinnan ja lihantuottaja kustannussäästöjä ja lyhyemmät kuljetusmatkat. Lannan käytön tehostaminen tuo säästöjä, kun ostolannoitteiden määrä vähenee. mielestäsi lihantuottajan tulevaisuuden kannalta? Osuuskunta varmistaa pitkäntähtäimen omistajaohjauksella, että suuri lihatalo käyttää jatkossakin kotimaista lihaa raaka-aineena. Myös kuluttajat täytyy saada ymmärtämään, että korkealaatuisista ja eettisesti tuotetuista elintarvikkeista on maksettava tietty hinta. Vastuullista omistajapolitiikkaa, pätevien luottamushenkilöiden valintaa osuuskunnan hallintoon, sitoutumista koko sektorin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Edustajisto on peilikuva jäsenistöstään ja äänestäminen on tapa saada oma ääni kuuluviin. Tyytymättömyys tai tyytyväisyys ilmaistaan äänestämällä. Tuomo Raininko, Kankaanpää

5 Hyvän elämän ainekset HK Ruokatalolle suomalainen raaka-aine on välttämätöntä, muistuttaa HK Ruokatalon luova johtaja Jyrki Sukula. Huippukokki pohtii työkseen, miten raaka-aineista valmistetaan kuluttajille maistuvaa ruokaa. Jyrki Sukula on mukana kehittämässä HK Ruokatalon uusia tuotekonsepteja ja niiden kaupallistamista. Ennen kuin tuote saadaan ruokakauppaan kuluttajalle, on tehtävä paljon taustatyötä. Sukulan mukaan pitää selvittää, mitä suomalainen syö ja mitä suomalainen haluaisi syödä. Oletukset eivät riitä. Tarvitaan tutkimuksia ja trendien haistelua. Jatkuva vuoropuhelu kuluttajien, eli tavallisten kaupassakävijöiden ja ruuanlaittajien, kanssa on tärkeää. Kerätty tieto tuodaan osaksi tuotantoprosessia, josta se tiivistyy ihmisten makunautinnoiksi. Enemmän kuin ravintoa Kuluttajien makutottumuksiin ei vaikuteta hetkessä. Tottumukset muuttuvat pikkuhiljaa, olipa kyse sitten rasvan vähentämisestä tai uusista mausteista. Ruualta edellytetään terveellisyyttä. Kukaan ei halua syödä pahaa ruokaa olipa se kuinka terveellistä tahansa. Hyvän maun lisäksi kuluttaja punnitsee aina ostoksesta saatavaa hyötyä, joka voi liittyä esimerkiksi ajansäästöön, hintaan tai terveellisyyteen, perustelee Sukula. Ruoka on osa koko elämää! Tulevaisuuden ruokatrendit löytyvät usein muualta kuin pelkästään ruokaan keskittyvistä tutkimuksista. Esimerkiksi ilmastonmuutos tai vaikkapa teknologian kehitys vaikuttavat siihen, mitä ihmiset syövät. Sukula uskoo, että viiden vuoden päästä terveellinen ruoka on jo itsestään selvä osa päivittäistä ruokavaliota. Myös tuotantoon liittyvät eettisyys- ja ympäristöasiat ovat tulleet jäädäkseen. Kilpailuvalttina laatu Katetaanko suomalaisten pöytiin jatkossakin suomalaista lihaa? Sukula on asiasta lähes varma ja on valmis taistelemaan kotimaisuuden puolesta. Lopullisen valinnan tekee kuitenkin kuluttaja. Suomalaisilla lihantuottajilla on paljon tärkeämpi rooli kuin mitä on ymmärretty. Suomesta ei tule ikinä halpatuotantomaata. Me kilpailemme laadulla. Yksi tärkeä tehtävämme onkin määritellä, mitä kotimainen laatu on. Se on koko ketjun yhteinen asia. Tammi-helmikuun vaalitilaisuuksissa on tarjolla huippukokin suunnittelema illallismenu, jonka avainsana on lähellä tuotettu ruoka. Tarjoamme possua, nautaa ja siipikarjaa sopivassa suhteessa modernin twistin kera. HKScanin kansainvälistyminen alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Määrätietoisen työn tuloksena HKScanista on tullut yksi Pohjois- Euroopan johtavista ruokayhtiöistä. Samalla kotimarkkinat ovat laajentuneet Suomesta Ruotsiin, Baltiaan ja Puolaan. Kansainvälistyminen ei ole tarkoittanut yhtiössä päätäntävallan siirtymistä Suomen ulkopuolelle. LSO Osuuskunta on säilyttänyt määräävän asemansa ylintä valtaa käyttävänä tahona. Johtamisen ohjenuorana on ollut kaikkien osakkeenomistajien etujen tasapuolinen turvaaminen. Kansainvälistyminen on ollut strateginen valinta, joka takaa pitkäjänteiset mahdollisuudet luoda taloudellista hyötyä osuuskunnan jäsenille osingonjaon ja osuuspääoman korkojen muodossa, kertoo HKScanin toimitusjohtaja Kai Seikku. Seikun näkemys yhtiön tulevaisuudesta on myönteinen. Suuret investoinnit Suomessa on tehty ja hyvät mahdollisuudet kannattavalle kasvulle ovat olemassa. Edes yleismaailmallisen taloustilanteen heikkeneminen ei saa Seikkua kovin huolestuneeksi. Olemme vahva yhtiö, eikä syöminen ole suhdanteista kiinni. Meillä on tarjota hyviin raaka-aineisiin perustuva kilpailukyinen tuotevalikoima ja vahvat tuotemerkit. Niiden avulla voimme menestyä kaikissa olosuhteissa, vaikka kulutuskäyttäytyminen ja tuoteryhmien väliset painotukset muuttuisivatkin. Päämäärän oltava yhteinen Liha-alan tulevaisuus on entistä harvempien, mutta sitäkin suurempien yritysten hallinnassa. HKScan on ollut kehityksessä mukana ja vahvistanut asemiaan Pohjois-Euroopan johtavana ruokatalona. Yhtiön painoarvon kasvu ja toimintaympäristön monimuotoistuminen asettavat uudenlaisia haasteita myös yhtiön johtamiselle. Syöminen ei ole suhdanteista kiinni Äänestäminen on jäsenelle konkreettinen tapa vaikuttaa. Edustajisto on paitsi osuuskunnan ylintä valtaa käyttävä elin, myös tärkeä informaatiokanava osuuskunnan jäsenten ja HKScanin välillä. Menestyminen edellyttää kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja tehdä oikea-aikaisia päätöksiä. Sitä varten HKScan tarvitsee avarakatseisia, osaavia ja aktiivisia ihmisiä, joilla on tuottajien laaja tuki takanaan, sanoo Seikku. Seikku korostaa, että HKScanin ja LSO Osuuskunnan pitää jatkossa käydä entistä enemmän vuoropuhelua ja muodostaa yhteinen näkemys liha-alan tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista.

6 Vaali etujasi! lso osuuskunnan Edustajiston vaalit 2009 Edustajisto (40-80 jäsentä) hallintoneuvosto (15-20 jäsentä) hallitus (5-7 jäsentä) toimitusjohtaja N N N Ensi keväänä valitaan uusi edustajisto, joka käyttää LSO Osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa. Nyt on ehdokasasettelun aika. Kenet sinä haluat päättämään osuuskunnan asioista? Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, joka valitsee edelleen hallituksen jäsenet. Edustajiston vastuulle kuuluvat myös mm. osuuskunnan sääntöasiat, talouden seuranta ja valvonta sekä osuuspääoman korkojen suuruudesta päättäminen. Uuteen edustajistoon valitaan 40 jäsentä kahdeksasta vaalipiiristä. Määräytymisperusteena on yksi edustaja kuuttakymmentä LSO Osuuskunnan aktiivilihantuottajajäsentä kohden kussakin vaalipiirissä. Edustajamäärät perustuvat lokakuun 2008 jäsentilanteeseen ja lopullinen edustajamäärä määräytyy olevan jäsenmäärän perusteella. Varsinais-Suomi 11 Satakunta 9 Häme 8 Pirkanmaa 4 Uusimaa 4 Nyland och Åboland 2 Itäinen Suomi 1 Keski-Suomi ja Pohjanmaa 1 Vaalikelpoinen ehdokas on täysi-ikäinen, 18 vuotta, mutta ei 60 vuotta täyttänyt osuuskunnan jäsen, joka käyttää aktiivisesti LSO Osuuskunnan tai sen tytäryhtiön palveluita. Jäsenen täytyy olla LSO Osuuskunnan jäsenluettelossa vuoden 2009 alussa. Ehdokas ei voi olla LSO Osuuskunnan tai sen tytäryhtiön palveluksessa, eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Koti- tai asuinpaikka täytyy olla osuuskunnan toiminta-alueella. Vaalikelpoinen on myös edellä mainitut edellytykset täyttävän yhteisöjäsenen henkilöomistaja, joka on 18 vuotta täyttänyt, mutta alle 60-vuotias, ja jonka henkilötunnus on kirjattu yhteisön henkilötunnukseksi (sääntöjen 3 1 momentti). Ehdokkaat esitellään huhtikuun 2009 aikana LSO Osuuskunnan nettisivulla Ehdokasasettelun askeleet Perusta valitsijayhdistys, jossa on vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä samasta vaalipiiristä. Jäsen voi liittyä vain yhteen valitsijayhdistykseen. Päivää perustamisasiakirja ja valitse valitsijayhdistyksen asiamies ja hänen varamiehensä. Valitsijayhdistys tarvitsee listalleen vähintään kaksi ehdokasta ja enintään kaksi kertaa sen määrän ehdokkaita kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Esimerkiksi satakuntalaisessa yhdistyksessä voi olla korkeintaan 18 ehdokasta. Samaan vaalipiiriin voidaan toki perustaa useita valitsijayhdistyksiä. Ehdokkaan nimi voi olla vain yhdessä ehdokaslistassa, eikä ehdokas itse voi olla minkään valitsijayhdistyksen jäsen. Valitsijayhdistys täyttää ehdokaslistan, johon kirjataan ehdokkaan nimi, henkilötunnus, ammatti, postiosoite ja asuinkunta. Siihen tarvitaan myös ehdokkaan allekirjoitus. Tarvittavia lomakkeita jaetaan tammi-helmikuussa alueellisissa vaalitilaisuuksissa, ja niitä voi pyytää myös vaalilautakunnan sihteeriltä. Ehdokasasettelu päättyy , jolloin valitsijayhdistysten asiamiehet viimeistään toimittavat ehdokaslistahakemukset vaalilautakunnalle osoitteeseen LSO Osuuskunta, Vaalilautakunta, PL 50, Turku. Äänestäminen edustajiston vaalissa Kaikki osuuskunnan jäsenluettelossa vuoden 2009 alussa löytyvät jäsenet ovat äänioikeutettuja ensi kevään vaaleissa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston jäsenet valitaan suhteellisella vaalitavalla. Ehdokaslistojen yhdistelmä, äänestyslippu ja palautuskuori toimitetaan postitse äänestäville viimeistään Sähköisen äänestystavan valinneet saavat ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen viestin, joka sisältää linkin vaalikoneen äänestyssivulle. Palauta äänestyslippusi joko postitse tai sähköisesti viimeistään Uusi edustajisto aloittaa toimikautensa heti kun vaalien tuloksesta on vaalijärjestyksen mukaisesti ilmoitettu LSO Osuuskunta toivottaa kaikki aktiivijäsenet tervetulleiksi osallistumaan alueellisiin vaalitilaisuuksiin tammi-helmikuussa Tule asettumaan ehdolle tai asettamaan oma ehdokkaasi vaaleihin. Luvassa on tiukkaa asiaa, mukavaa yhdessäoloa ja makunautintoja. Kutsu on kahdelle. Paikkoja on rajallisesti, joten ilmoittaudu nopeasti! tai Voit osallistua muunkin kuin oman alueesi vaalitilaisuuteen. LSO Osuuskunnan edustajiston vaalien 2009 vaalitilaisuudet vaalitilaisuudet kokousaika kokouspaikka ilmoittautumiset viim. Varsinais-Suomi 1 ja Satakunta 1 ma , klo Huittinen, Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus, Risto Ryti -sali Risto Rytin katu 70 Häme ke , klo Hämeenlinna, Koulutuskeskus Tavastia A-rakennus, Hattelmalantie 8 Pirkanmaa ma, klo Tampere, UKK-instituutti Kaupinpuistonkatu 1 Varsinais-Suomi 2 ja 3 ke , klo Turku, Turun Messu- ja Kongressikeskus Messukentänkatu 9-13 Uusimaa to , klo Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Sveitsi Härkävehmaankatu 4 Keski-Suomi ja Pohjanmaa ma , klo Ähtäri, Honkiniemen Leiri- ja kurssikeskus Honkiniementie 150 Itäinen Suomi 1 ma , klo Lappeenranta, Sokos Hotel Lappee Brahenkatu 1 Satakunta 2 ti , klo Kankaanpää, Kankaanpään Kuntoutuskeskus Kelankaari 4 Itäinen Suomi 2 ke , klo Kuopio, Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8 Nyland och Åboland (på svenska, ruotsiksi) ke , klo Tule valvomaan etujasi alueellisiin vaalitilaisuuksiin Vantaa, Cumulus Airport Hotel / Rantasipi Congress & Business Center Robert Huberin tie Ohjelma Kahvi Avaus ja HKScan Oyj:n katsaus LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Ajankohtaista LSO Osuuskunnasta LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Maistuvaa ruokaa kotimaisesta lihasta HK Ruokatalon huippukokit luova johtaja Jyrki Sukula tai johtaja Mikko Karell, HK Pro Edustajiston vaalit vaalitekniikka ja ehdokasasettelu LSO Osuuskunnan hallinnon edustaja Buffet-illallinen Jyrki Sukulan suunnittelema menu

7 LSO Osuuskunta PL 50, Turku Puh

Sisältää kutsun vaalitilaisuuteen! Ilmoittaudu www.lso.fi

Sisältää kutsun vaalitilaisuuteen! Ilmoittaudu www.lso.fi Sisältää kutsun vaalitilaisuuteen! Ilmoittaudu www.lso.fi LSO Osuuskunnan edustajiston vaalit kevät 2014 Käytä oikeuttasi asettua ehdolle ja äänestää Hyvä LSO Osuuskunnan jäsen, vuoden 2014 alussa voimaan

Lisätiedot

Vaalissa valitaan Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon 50 jäsentä. Valitsematta jääneet ovat oman jäsenalueensa varaedustajia.

Vaalissa valitaan Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon 50 jäsentä. Valitsematta jääneet ovat oman jäsenalueensa varaedustajia. 1 Satakunnan Osuuskaupan edustajiston vaali 2017 EHDOKASASETTELUN OHJE Satakunnan Osuuskaupan edustajisto on perinteisesti ollut hyvin asiakasomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu niin sairaanhoitajia,

Lisätiedot

Jäsenen verkkopalvelu. LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto

Jäsenen verkkopalvelu. LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto Jäsenen verkkopalvelu LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto Jäsenen verkkopalvelu palvelee osuuskunnan aktiivijäseniä Jäsenen verkkopalvelu on LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelu. Verkkopalvelu

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.lihakunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Lihakunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi koskevia

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 Liite 3 Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankissa ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella

Kainuun Osuuspankissa ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella Kainuun Osuuspankissa 3.-16.5.2011 ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella Sisältö 1. Osuustoiminta 2. Kainuun Osuuspankin hallinto 3. Miksi ja miten voi asettua ehdokkaaksi? 1. Osuustoiminta

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.itikkaosuuskunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Itikka osuuskunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit 2014 Seurakuntavaalit 2014 Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2014 seurakuntavaalit

Lisätiedot

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA 1 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta 7.6.2017 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA Ehdokasasettelua ja valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat ohjeet kunnille ja rekisteröidyille puolueille Kuntaliiton

Lisätiedot

Maidontuotannon tulosseminaari ProAgria Keskusten Liitto Tervetuloa!

Maidontuotannon tulosseminaari ProAgria Keskusten Liitto Tervetuloa! Maidontuotannon tulosseminaari 2016 ProAgria Keskusten Liitto Tervetuloa! Aineistot ja nauhoite löytyvät osoitteesta: www.proagria.fi/maito2016 SEMINAARIN OHJELMA 9:30 Kahvi 10:00 Tulosseminaarin avaus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET. EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) Voimassa oleva 1 Vaalien aika ja äänestystapa Ikaalisten Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998 N:o 750 753 SISÄLLYS N:o Sivu 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista.

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS 1 Vaalien aika, äänestystapa Pohjolan Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan

Lisätiedot

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry.

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Kanasta rahaa - siipikarjatuotannon mahdollisuudet tulevaisuudessa Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Siipikarjanlihan markkinat meillä ja muualla Valkoisen lihan menekki kasvaa kaikkialla Maailman

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

N:o 158. ILMOITUS puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä. Kainuun maakuntavaalit. kunnan keskusvaalilautakunnalle 1) Puolue.

N:o 158. ILMOITUS puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä. Kainuun maakuntavaalit. kunnan keskusvaalilautakunnalle 1) Puolue. 423 ILMOITUS puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä kunnan keskusvaalilautakunnalle 1) Yhdistys Yhteystiedot Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä kaupungissa/kunnassa.

Lisätiedot

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta 2 Äänestystapa Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

EHDOKASLISTA EDUSTAJISTON VAALIIN

EHDOKASLISTA EDUSTAJISTON VAALIIN 1. Ehdokkaita oltava listalla: 2-40 Ehdokaslistan allekirjoittajat, vähintään 3 Osuuskauppa Hämeenmaan jäsentä Me allekirjoittaneet (vähintään kolme) esitämme ja kannatamme tämän ehdokaslistan ehdokkaita

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin?

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin? itä on ruokakulttuuri - kuluttajan silmin? toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Finfood Suomen Ruokatieto ry Kulttuurin Kaukametsä -seminaari Onko ruoka kulttuuria? 7. 8.9.008 istä tuntee vahvan ruokakulttuurin?

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin?

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin? Edustajistovaalit 2017 Mitä, missä, milloin? Mikä edustajisto? Yliopistolain 46 mukaan: Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja edustajisto. 41-jäseninen edustajisto valitaan joka toinen vuosi

Lisätiedot

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE 313/2014 3 Vaalipiirin nimi ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ Eduskuntavaalit Vaalipäivä Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Henkilötunnus Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot.

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot. 2092 N:o 753 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ VARAMIEHESTÄ HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Vuosi 2016 su 31.7. Viimeinen liittymispäivä ehdokaskelpoisuuteen (4 ) la 1.10. Ehdokasasettelu alkaa (7 ) ma 31.10. ke 23.11. la 31.12. Jäsenmäärän mukaan vahvistetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

Tuottajaosuuskuntien asema Euroopassa. Pellervon Päivä 10.4.2013 Petri Ollila HY Perttu Pyykkönen PTT

Tuottajaosuuskuntien asema Euroopassa. Pellervon Päivä 10.4.2013 Petri Ollila HY Perttu Pyykkönen PTT Tuottajaosuuskuntien asema Euroopassa Pellervon Päivä 10.4.2013 Petri Ollila HY Perttu Pyykkönen PTT Esityksen teemat Taustalla tutkimushanke osuuskuntien roolista EU:ssa Yleiskuva tuottajaosuustoiminnasta

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ. Vaalipäivä. Puolue. Yhdistys. Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä

ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ. Vaalipäivä. Puolue. Yhdistys. Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä 2076 ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Puolue Yhdistys Yhteystiedot Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöiä kaupungissa/kunnassa.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika 30.9.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Vaalijärjestys Hyväksytty 13.5.2014 1 Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 :n mukaisissa liittokokousvaaleissa vuonna 2015 sekä liittokokouskaudella 2015-2019

Lisätiedot

Tuottajahinnat ja edunvalvonta. Realismia maatilojen talouslaskelmiin Laskijaverkoston seminaari Vallila

Tuottajahinnat ja edunvalvonta. Realismia maatilojen talouslaskelmiin Laskijaverkoston seminaari Vallila Tuottajahinnat ja edunvalvonta Realismia maatilojen talouslaskelmiin Laskijaverkoston seminaari Vallila 29.9.2017 Teemat Miten hinnat määräytyvät? Näkymät 2017 2018 (MTK markkinakatsaus, PTT ennuste) Miten

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen RUOAN JA LIHAN VALINTAPERUSTEET LUOMULIHA SIIPIKARJA BROILERI JA KALKKUNA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014 313/2014 Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 11 päivänä

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit Tervetuloa ehdolle ISYY:n edustajistovaaleihin! Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus osallistua opiskeluaikasi tärkeimpiin vaaleihin

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija

Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija Osinkosijoittaminen epävarmassa Presentaation sisältö: markkinatilanteessa Dividend House lyhesti Osingon merkitys sijoittamisessa Laadukkaiden osingonmaksajien

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta.

Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta. VUOSIKERTOMUS 2005 LSO OSUUSKUNNAN TARKOITUS JA Kauas on helpompi nähdä näköalapaikalta. TOIMINTA-AJATUS Lihantuottajille näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuden tarjoaa jäsenyys LSO Osuuskunnassa. Se

Lisätiedot

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 30.9.2010 Mitä lihayritykset tekevät sikojen ja nautojen hyvinvoinnin varmistamiseksi? Matti Perälä Suomen lihateollisuusyhdistys,

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät,

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, 12.10.2016 Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa, Ruokatieto

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti STRATEGIA 2014 2015 1. Haluttu jäsenyys TUOssa jokainen jäsen huomioidaan TUOssa vaikuttaminen on aktiivista 3. Terve talous TUOn toiminta on ylijäämäistä TUOn puskurirahasto vakauttaa toimintaa 2. Jokaisen

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 24.11.2016 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus 1.1 Suomen Farmasialiiton edustajiston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Lisätiedot

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015 Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa Petrus Repo 23.3.2015 Taustaa Selvitys sähköisestä äänestämisestä (liite). Painopisteenä riskianalyysi sähköisestä vaalista. Ensin raamit, sen jälkeen toteutusyksityiskohdat.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot