20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS

2 Sisällys 1. YLEISTÄ JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA Työehtosopimus Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut Tes-neuvottelijat Yt-organisaatio Yt-neuvottelukunta Työsuojelu Petrea Säätiö HALLINTO Valtuusto Hallitus Yhteyshenkilöt Toimikunnat ja työryhmät KELA KOULUTUS Jäsenistön koulutus Koulutus yhdistystoimijoille TIEDOTUS MUU TOIMINTA Jäsentapahtumat Alueyhdistykset Nuorisotoiminta ESAS-toiminta Jäsenhankinta Kansainvälinen toiminta Loma- ja virkistystoiminta Stipendi PARDIA TYÖTTÖMYYSKASSA TALOUS LIITE 1: Yt-organisaatio LIITE 2: Valtuusto

3 1. YLEISTÄ 2. JÄSENISTÖ 3. EDUNVALVONTA Yhdistys on ollut mukana aktiivisesti Kelan ottaessa uutta suuntaa ja siirtyessä entistä asiakasystävällisempiin palveluihin ja kaksiportaiseen hallintoon. Muutokset konkretisoituvat massiivisena muutoshankkeiden määränä. Yhdistys vaikutti hankkeisiin aktiivisesti toimimalla mukana monissa eri työryhmissä. Organisaatiomuutokset huomioitiin tekemällä vastaavat muutokset Kelan yt-organisaatioon. Vuosi 2013 oli yhdistyksen toiminnassa tes-painotteinen. Keväällä valmistauduttiin tuleviin tes-neuvotteluihin perinteisen jäsenkyselyn kautta. Loppukeväästä neuvoteltiin Kelaan tulleen uuden yksikön Vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskuksen työajoista. Syksy puolestaan vierähti työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa alakohtaisissa sopimusneuvotteluissa. Loppuvuodesta neuvoteltiin vielä erikseen Kelassa uutena yksikkönä aloittaneen KV-keskuksen puhelinpalvelutyötä tekevien työehdoista Yhteyskeskuksen tes-liitettä mukaillen. Yhdistys panosti vuoden aikana jäsentoimintaan. Jäsenet osallistuivat innokkaasti alueyhdistyksien järjestämiin jäsentapahtumiin. Lisäksi yhdistys järjesti valtakunnallisen jäsenristeilyn, yhteyskeskuspäivät sekä jäsenhankintakampanja -tapahtumia. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa ja jälkimmäisen jäsenlehden sivumäärää suurennettiin tes-tuloksen perusteellista avaamista varten. Vuoden aikana kehitettiin yhdistyksen omaa toimintaa, valmisteltiin yhdistykselle omaa työtaisteluohjetta sekä työstettiin valtuustovaalille uutta vaalitapaa. Yhdistys vakiinnutti toimintansa myös Palkansaajajärjestö Pardiassa. Syksyllä yhdistys sai paikan Pardian työvaliokunnassa ja puheenjohtaja Heli Martinmäki valittiin Pardian 4. varapuheenjohtajaksi oli yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 4200, joista eläkeläisjäseniä 348. Maksavien jäsenten määrä oli Työehtosopimus Yhdistys valmistautui keväällä tuleviin tes-neuvotteluihin perinteisen jäsenkyselyn avulla. Kysely toteutettiin sähköisesti anonyymikyselynä yhdistyksen kotisivujen kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä 859 henkilöä. Kyselyn tulosten pohjalta hallitus valmisteli tes-tavoitteita valtuuston hyväksyttäväksi. Kela päätti kotiuttaa vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskustoiminnan omaksi toiminnaksi lukien. Tämän johdosta aloitettiin neuvottelut uudesta liitteestä työehtosopimukseen koskien välityskeskuksen työaikoja. Neuvottelutulokseen päästiin Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman aikaista työkyvyttömyyttä sekä lomapalkan laskentaa. Laki tuli voimaan Kelassa lakimuutos astui voimaan vasta päättyvän tes-sopimuksen jälkeen eli Lisäksi tesneuvotteluissa sovittiin, että vuosiloma-ajan palkan määräytymistä koskevat muutokset tulevat Kelassa voimaan vasta

4 Tes-neuvottelut työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta käynnistyivät Kelassa Neuvottelutulokseen päästiin määräaikaan mennessä, jolloin yhdistyksen valtuusto kokoontui käsittelemään ja hyväksymään saavutettua neuvottelutulosta. Uusi työehtosopimus on voimassa lukien saakka. Se on kuitenkin mahdollista irtisanoa päättymään neljän kuukauden irtisanomisajalla , mikäli kolmannen vuoden yleiskorotuksesta ei päästä sopimukseen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa Yleiskorotukset yleiskorotus on 20 euroa kuukaudessa Toinen yleiskorotus tulee ja se on suuruudeltaan 0,4 prosenttia. Vuoden 2016 korotus neuvotellaan myöhemmin. Kelan toimihenkilöt ry ja Kela työnantaja pääsivät neuvottelutulokseen vuoden 2014 alusta aloittavan Kansainvälisten asioiden keskuksen (KV-keskus) puhelinpalveluajasta. KV-keskuksen puhelinpalveluaika on klo 8-18 kuten Yhteyskeskuksessa. Perusteluna tälle puhelinpalveluajalle on, että aikaisemmin Yhteyskeskus hoiti maasta- ja maahanmuuttopuhelut samana työaikana. Nämä puhelut hoidetaan jatkossa Yhteyskeskuksen sijasta KV-keskuksessa. Tällä puhelinpalveluajalla taataan Kelan asiakkaille tasa-arvoinen palveluaika myös kansainvälisten asioiden hoitamisessa 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut 3.3 Tes-neuvottelijat 3.4 Yt-organisaatio Yt-valtuutetut kävivät vuoden aikana paljon paikallisneuvotteluja koskien tes:n tulkintoja mm. matkustamisesta ja palkkausasioista. Pääsopimuksen mukaisia neuvotteluja työnantajan pääneuvottelijan Pasi Lankisen ja pääluottamusmies Ritva Timosen välillä käytiin 63 toimihenkilön osalta. Näistä 59 koski palkkauserimielisyyksiä, joista 43 meni arviointiryhmän käsittelyyn. Palkkauserimielisyydet käsiteltiin arviointiryhmässä loppuvuodesta. Arviointiryhmän tehtävänä on antaa sitovia lausuntoja sekä tehtäväkohtaisen että henkilökohtaisen palkanosan arvioinnista, kun toimihenkilö ja palkkapäätöksen tekijä ovat jääneet erimieliseksi. Tes-neuvottelukunnassa toimivat yhdistyksen neuvottelijoina Heli Martinmäki (pj), Ritva Timonen, Helena Priha, Ritva Kinnunen, Pekka Köli ja vastaava lakimies Ari Komulainen (Pardia). Kelan yt-alueita oli 19. Pääluottamusmiehenä toimi Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettuna Tiina Norppa. Luettelo yt-valtuutetuista on liitteenä (LIITE 1). Yt-valtuutetut kirjoittivat omalta yt-alueeltansa lausunnon, joka liitettiin vakuutusalueen ja osastojen tulosraporttiin. Yt-valtuutetujen lausunnoissa kerrottiin henkilöstön näkemyksiä yt-alueen toiminnasta, työssä jaksamisesta ja organisaatiomuutoksista sekä alueella tehdyt ylityöt ja +20 saldon ylitykset. Lisäksi yt-valtuutetut työskentelivät Tyvi-neuvotteluiden, työtehtävämuutosten ja tes:n tulkintojen parissa. Yhdistys ja Kela työnantaja neuvottelivat kahden uuden yt-alueen muodostamisesta Kelaan vuoden 2014 alusta lukien. Kyseessä olevat yt-alueet koskivat 3

5 3.5 Yt-neuvottelukunta Kelassa aloittavia Kansainvälisten asioiden keskusta ja Perintäkeskusta. Molemmille uusille yt-alueille järjestettiin yt-vaalit yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa. Vaalit toteutettiin sähköisessä muodossa tutkimusosaston Digium-järjestelmän avulla. Lisäksi järjestettiin täydennysvaalit Keski-Suomen ja Karjalan yt-alueille. Toimihenkilöyhdistyksen edustajat yhteistoimintaneuvottelukunnassa olivat Ritva Timonen (Liisa Louhivuori), Tiina Norppa (Ulla Tynkkynen), Heli Martinmäki (Tuula Hällfors-Laitinen), Satu Vehkamaa (Jouni Pajunen), Mirja Mäkitalo (Anniina Vähäkuopus), Pekka Köli (Katri Pyykkö) ja Tuija Sarlin (Leena Penttinen). Neuvottelukunnan sihteerinä toimi Juho Köntti. 3.6 Työsuojelu Työsuojelun päävaltuutettu sekä yt-valtuutetut ovat työpaikkakäyneillä perehtyneet Kelan eri työpaikkojen olosuhteisiin ja työyhteisöihin. Samalla he ovat tarvittaessa esitelleet työsuojelun toimintaohjelmaan liittyviä ohjeita. He ovat neuvoneet toimihenkilöitä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä ja pyrkineet omalta osaltaan kehittämään työoloja. Pyydettäessä he ovat osallistuneet mm. erilaisiin työkykyä tukeviin neuvotteluihin. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat jatkoivat ennakoivia tarkastuksia Kelan eri työpaikoilla. Yt-valtuutetut osallistuivat näihin tarkastuksiin kuten myös työterveyshuollon tekemiin työpaikkaselvityksiin ja muihin työsuojeluun liittyviin palavereihin. Työsuojelun päävaltuutettu ja yt-valtuutetut seuraavat ilmoitettujen uhka- ja vaaratilanteiden lukumäärää ja vakavuusasteita. 3.7 Petrea Säätiö 4. HALLINTO 4.1 Valtuusto Petrea Säätiön palveluksessa oli yhdistyksen jäseniä 48. Henkilöstön yt-valtuutettuna toimi Satu Stenroos. Valtuustossa oli 38 edustajaa (LIITE 2). Valtuuston puheenjohtajana toimi Satu Vehkamaa ja varapuheenjohtajana Jouni Pajunen. Valtuusto kokoontui vuoden aikana kaiken kaikkiaan 4 kertaa. Näistä kaksi oli ylimääräistä kokousta tes-neuvotteluiden vuoksi. Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 15 :n mukaiset kevätkokousasiat, kuten hyväksyttiin vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kelan hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina kävi kertomassa ajankohtaisista Kelan hallituksen asioista ja kuuli valtuuston terveiset. Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki kertoi ajankohtaisista tes-asioista sekä tes-kyselyn alustavista tuloksista. Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen Helsinkiin käsittelemään työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa työllisyys- ja kasvusopimusta ja päättämään neuvottelujen käynnistämisestä Kelassa sen pohjalta. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen omat testavoitteet neuvottelukierrokselle. Lisäksi hallitus esitti valtuustolle hyväksyttäväksi yhdistyksen työtaisteluohjeistuksen päivittämisen. Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki kertoi vuoden 2014 alusta tulevista uusista yt-alueista. Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen uudelleen käsittelemään saavutettua neuvottelutulosta. Se hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistalla oli myös stipendirahasto-ohjeen päivittäminen sekä lähetekeskustelu mahdollisesta vaalitavan muutoksesta yh- 4

6 distyksen sääntöihin. Valtuuston sääntömääräinen syyskokous pidettiin puolestaan Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin talousarvio, matkakustannusten korvausperusteet ja toimintasuunnitelma vuodelle Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki selvitti ajankohtaisia tes-asioita. Lisäksi valtuustolle esiteltiin sääntötyöryhmän valmistelema esitys valtuuston vaalitavan muuttamisesta sekä yhdistyksen lomaosakkeiden tulo- ja menoerien taulukot sekä käyttöasteet. Palkansaajajärjestö Pardian uusi puheenjohtaja Niko Simola kävi kokouksen alussa esittäytymässä. 4.2 Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Heli Martinmäki ja varapuheenjohtajana Tuula Hällfors- Laaksonen. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina valtuuston puheenjohtaja Satu Vehkamaa, pääluottamusmies Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa sekä Pardian lakimies Ari Komulainen ja sihteerinä asiamies Hannele Vartiainen. Lisäksi valtuuston varapuheenjohtaja Jouni Pajunen osallistui valtuustoa edeltäviin hallituksen kokouksiin sekä hallituksen seminaareihin. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin mm. tes-asioita, Kelan organisaatiomuutosten vaikutuksia, Kelan erilaisia hankkeita kuten asiakkuudenhallintahanketta ja Asiakaspalvelu 2014 hanketta sekä Kelan eri työryhmien tilanteita. Lisäksi käytiin läpi yhdistyksen omia asioita kuten hallintoon, organisaatioon, omaisuuden hoitoon ja jäsentoimintaan liittyviä kysymyksiä. Hallituksen kokoonpano: Martinmäki Heli, puheenjohtaja Hällfors-Laaksonen Tuula, varapuheenjohtaja Varsinaiset jäsenet: Autero Heli Karilainen Ulla Kinnunen Ritva Köli Pekka Muikku Eila Mustikkamaa Auli Pentinmäki Kirsi Priha Helena Henkilökohtaiset varajäsenet: Haavisto Mari Köntti Juho Potila Mari Mankinen Marja-Liisa ( asti) Luoma Jorma ( lähtien) Pääskyvuori Jarkko Ylioja Eija Kokkila Marjo Ropponen Tiina 4.3 Yhteyshenkilöt Hallituksessa käsiteltävät asiat valmisteli työvaliokunta, johon kuuluivat Heli Martinmäki, Tuula Hällfors-Laaksonen ja Heli Autero (yleisvaroina Helena Priha ja Ulla Karilainen) sekä Pardian toimistolta Hannele Vartiainen. Hallitukselle valmistelivat asioita myös kaksi työryhmää: sääntöryhmä pohti yhdistyksen sääntöjen muuttamista valtuustovaalien osalta ja keskuslakkotoimikunta vahvistettuna yhdistyksen puheenjohtajalla valmisteli yhdistykselle omaa lakko-ohjetta. Lähes jokaisessa toimistossa sekä alue- että keskushallinnon toimipisteessä on toiminut yhdistyksen yhteyshenkilö, suuremmissa toimipaikoissa useampia. Heidän tehtävänään on ollut jäsenhankinta, jäsentiedotteiden välitys sekä jäsenten neuvominen tes-asioissa. Osa yhteyshenkilöistä on toiminut myös henkilöstön edustajana johtoryhmässä. Yhteyshenkilöitä on yli 300. Yhdistys vahvisti ja tuki yhteyshenkilöiden asemaa henkilöstön edustajana järjestämällä keväällä ja syksyllä viikonloppukoulutuksia. 5

7 4.4 Toimikunnat ja työryhmät Yhdistyksen asioita hoidettiin ja kannanottoja valmisteltiin useissa eri toimikunnissa ja työryhmissä. Yhdistyksen edustajia on ollut mukana työnantajan kanssa yhteisissä työryhmissä. Näitä työryhmiä ovat: Yhdistyksen omat työryhmät: työvaliokunta nuorisotoimikunta esimies- ja asiantuntijatyöryhmä sääntötyöryhmä keskuslakkotoimikunta Tes-neuvotteluissa sovitut työryhmät: palkkausjärjestelmän arviointiryhmä palkkausjärjestelmätyöryhmä työaikatyöryhmä tilastotyöryhmä Kelan ja toimihenkilöyhdistyksen yhteiset työryhmät: tes-neuvottelukunta keskusneuvottelukunta yt-neuvottelukunta yt-toimikunnat 5. KELA Kelan hallituksessa oli henkilöstön edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki. Kelan neuvottelukunnassa oli yhdistyksen edustajana työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa. Yt-sopimuksen uudistamisen yhteydessä sovittiin siitä, että jatkossa tulosyksikön johtoryhmässä on henkilöstön edustajana joko varsinainen ytvaltuutettu tai hänen ensimmäinen varansa. Mikäli tulosyksiköstä ei ole valittu varsinaista ytvaltuutettua tai 1. yt-varavaltuutettua, henkilöstöedustaja johtoryhmään valitaan erikseen järjestettävillä vaaleilla. Yhdistys mukana Kelan kehittämistyössä Kelan työryhmät tai toimikunnat mm: ARKKI-hanke Hake hanke KEHU -hanke Palautetoimikunta Henkilöstötarpeen arvioinnin kehittämistyöryhmä HETA Asiakkuudenhallintahanke Tasa-arvotyöryhmä Kestävän kehityksen koordinaatioryhmä 6

8 6. KOULUTUS 6.1 Jäsenistön koulutus 6.2 Koulutus yhdistystoimijoille Ay-peruskoulutus on ollut alueyhdistysten, yhdistyksen ja liiton tehtäviä. Alueyhdistykset järjestivät alueittain erilaisia koulutustilaisuuksia jäsenille. Alueyhdistysten järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin osallistui yli 1300 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuuksissa käsiteltiin mm. työehtosopimusta, palkkausjärjestelmää ja Kelan eri hankkeita sekä muita ajankohtaisia asioita. Lisäksi alueyhdistykset pitivät vuosikokoukset sekä toimikuntien kokouksia. Lisäksi yhdistys tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua TJS-opintotukikeskuksen järjestämään koulutukseen Työhyvinvointi muutoksessa -koulutukseen, joihin osallistui 7 jäsentä. Pardian järjestämiin uusien jäsenten treffeille osallistui 14 jäsentä. Yhdistyksen omasta koulutuksesta vastasivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, asiamies ja koulutussihteeri. Lisäksi kouluttajina toimivat pääluottamusmies ja työsuojelun päävaltuutettu. Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhdeksän ja niihin osallistui yhteensä 308 yhdistyksen jäsentä. Alueyhdistysten puheenjohtajien koulutus Alueyhdistysten puheenjohtajien kaksipäiväiseen tilaisuuteen Helsingin Paasitorniin osallistui 14 alueyhdistyksen edustajaa. Aiheina olivat alueyhdistystoiminnan kehittäminen, työtaisteluohjeistus ja työehtosopimusasiat. Yt-valtuutettujen koulutus Uusille yt-valtuutetuille pidettiin perehdyttämispäivät Yt-valtuutettujen ja varavaltuutettujen koulutuspäivät olivat sekä täydennyskurssi varsinaisille ytvaltuutetuille Päivien aikana käytiin läpi mm. työehtosopimusta sekä tesneuvottelutilannetta, palkkausjärjestelmää, työsopimusten merkitystä, työsuojelun painopisteitä ja yt-menettelyä työpaikoilla sekä ajankohtaisia Kelan asioita. Koulutuksissa etsittiin työkaluja myös henkilöstönedustajan omaan jaksamiseen. Yt-valtuutetut osallistuivat aktiivisesti myös Pardian ja Aktiivi-Instituutin sekä TJS-opintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin. Yhteyshenkilökoulutus Vuoden aikana järjestettiin yhteyshenkilöille kaksi kurssia. Tilaisuuksissa käsiteltiin yhteyshenkilön roolia, ajankohtaisia yhdistysasioita, palkkausriitautuksen tekemistä ja tes:in erimielisyyksien käsittelyä, tes-neuvotteluja, työhyvinvointiin liittyviä asioita sekä ajankohtaisia Kelan asioita. Nuorten koulutus Nuorille järjestettiin kaksi koulutuspäivää: Nuorten kevätpäivät Tampereella Sokos Hotel Cumulus Koskikadulla. Viikonlopun ohjelmassa oli nuorisotoimikunnan tehtävien esittely ja uuden toimikunnan valinta, IF:n vakuutusturvan esittely, työkyvyn tukeminen, tyviohje ja työhyvinvoinnin timantti. Nuorten tes-koulutuspäivä järjestettiin Vantaalla Sokos Hotel Flamingossa Koulutuspäivän aiheena oli palkkaus ja näkökulmina palkkaluokat, palkkauskeskustelu ja palkkapäätöksen erimielisyysprosessi. Osallistujia päiviin oli yhteensä 49. 7

9 Esimies- ja asiantuntijapäivät Esimiehille ja asiantuntijoille järjestettiin koulutustapahtuma Helsingissä Koulutuksen alussa saatiin tietoa ajankohtaisista asioista Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankisen, yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäen ja työsuojelun päävaltuutetun Tiina Norpan kertomana. Eväitä omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin antoi Aivokunto -luento. Päiville osallistui yhteensä 28 henkilöä. 7. TIEDOTUS Tiedotusta hoidettiin osittain liiton verkkosivujen välityksellä. Tärkeä tiedotuskanava oli yhdistyksen omat sähköpostitiedotteet, joita lähetettiin 22 kappaletta vuoden aikana. Alueyhdistykset tiedottivat omasta ja yhdistyksen toiminnasta omilla tiedotteillaan sekä järjestämällä erilaisia jäsentilaisuuksia. Lisäksi yhdistykseltä ilmestyi kaksi KTH-lehteä PardiaNYT -lehtien 1 ja 4/13 yhteydessä. Ensimmäisen lehden pääteema oli yhteistoiminta ja jälkimmäisen lehden työehtosopimusneuvottelut. Jälkimmäisen lehden yhteydessä lähetettiin jäsenille joulutervehdyksenä glögimaustepussi. 8. MUU TOIMINTA 8.1 Jäsentapahtumat 8.2 Alueyhdistykset Yhdistys järjesti jäsenristeilyn Tallinnaan M/S Europalla. Suuren kiinnostuksen vuoksi osallistujamäärää nostettiin suunnitellusta 300 jäsenestä 360 jäseneen. Risteilyn avasi puheenjohtaja Heli Martinmäki. Pardian terveiset risteilylle toi puheenjohtaja Antti Palola. Pääluottamusmies Ritva Timonen ja Pardian lakimies Ari Komulainen antoivat jäsenille henkilökohtaista tes- ja lakineuvontaa paluumatkalla. Yhdistys järjesti Yhteyskeskuksessa työskenteleville jäsentilaisuuden Sokos Hotel Flamingoon. Tilaisuudessa käytiin läpi yhdistyksen ajankohtaisia asioita Yhteyskeskuksen kannalta ja annettiin mahdollisuus vapaaseen keskusteluun. Osallistujia oli 25 jäsentä eri puolilta Suomea toimivista Yhteyskeskuksen yksiköistä. Heidän kysymyksiinsä oli vastaamassa yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki, varapuheenjohtaja Tuula Hällfors-Laaksonen, pääluottamusmies Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa. Lisäksi tilaisuudessa työfysioterapeutti Liisa Rosqvist kertoi istumatyön vaaroista. Alueyhdistyksiä on 17 ja ne toimivat hallituksen antamien toimintaohjeiden puitteissa. Alueyhdistykset toimivat yhdyssiteenä alueiden jäsenten kesken järjestäen tiedotus-, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia. Toimintaan oli budjetoitu enemmän kuin edellisinä vuosina ja se heijastui tapahtumien runsautena ja osallistumisaktiivisuutena. Tapahtumia järjestettiin myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Alueyhdistysten puheenjohtajat 2013 Keskushallinnon alueyhdistys Tiina Ropponen Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys Kaisa Salmivuori-Väänänen Kainuun alueyhdistys Sirpa Liimatta Etelä-Savon alueyhdistys Tarja Pärnänen Satakunnan alueyhdistys Heidi Aula Varsinais-Suomen alueyhdistys Annika Vormisto-Äikäs Kymin alueyhdistys Sari Pelkola Helsingin toimistot Ulla Karilainen Lapin alueyhdistys Marketta Eskelinen Etelä-Pohjanmaan alueyhdistys Aila Aho Keski-Suomen alueyhdistys Kalle Lahtinen 8

10 Pohjois-Karjalan alueyhdistys Etelä-Karjalan alueyhdistys Pohjois-Savon alueyhdistys Pirkanmaan alueyhdistys Etelä-Suomen alueyhdistys Työpaikkakassojen toimihenkilöt Virpi Smura Hannele Ruokonen Sirpa Happonen Kirsi Pentinmäki Laura Korjula Sari Pelkola 8.3 Nuorisotoiminta 8.4 ESAS-toiminta 8.5 Jäsenhankinta 8.6 Kansainvälinen toiminta 8.7 Loma- ja virkistystoiminta Nuorisotoimikuntaan 5/2011 4/2013 kuuluivat Satu Vehkamaa (pj), Anniina Vähäkuopus, Elina Häkkinen, Leena Paavola, Heidi Manninen, Marika Mattila ja Liisa Virtanen. Nuorten päivillä valittiin uusi nuorisotoimikunta kaudelle 5/2013 5/2015 Nuorisotoimikuntaan kuuluvat Heidi Manninen (pj), Marika Mattila (vpj), Leena Paavola, Anniina Vähäkuopus, Virpi Smura, Satu Sivonen, Johanna Vainio ja Jenni Suominen. Nuorisotoimikunta lähetti vuoden aikana 4 tiedotetta niille nuorille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Nuorisotoiminnasta tiedotettiin myös yhdistyksen internet-sivuilla, KTH-lehdessä ja nuorisotoiminnan omassa suljetussa facebook-ryhmässä KTH nuoret. Nuorisotoimikunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja vastaa mm. nuorten koulutuspäivien järjestelystä. Nuorisotoimikunta teki oman esityksen TES-tavoitteiksi neuvotteluihin. Esas-toimikuntaan kuuluivat Kalle Lahtinen (pj), Anneli Salminen, Ritva Kinnunen, Tuula Puputti ja Sari Niemi. Toimikunta kokoontui viisi kertaa ja vastasi Esas-päivien järjestämisestä. Toimikunta tiedotti toiminnasta yhdistyksen internetsivuilla. Lisäksi toimikunta teki toiminnastaan ja Esas-päivistä jutun KTH-lehteen. Yhdistys järjesti jäsenhankintakampanjan , jossa palkittiin sekä uusi jäsen että jäsenen hankkinut henkilö. Kampanjaa mainostettiin KTH- lehdessä ja kampanjaa varten teetetyin mainoksin. Lisäksi yhdistys piti jäsenhankinta- ja infopäivän Pitäjänmäessä, Kelan päätalossa ja Tampereella. Myös yt-valtuutettujen ja yhteyshenkilöiden kautta saatiin vuoden aikana paljon uusia jäseniä. Syyskuussa vietettiin Suomen Punaisen Ristin nälkäpäivää siten, että toimihenkilöt saivat vapaaehtoisesti lahjoittaa Punaiselle Ristille haluamansa summan Kelan intranetissä olleen virtuaalilippaan kautta. Nälkäpäivään osallistumista uudella tavalla mainostettiin työpaikoilla. Yhdistyksen lomamajat Punkelo Punkaharjulla, Villa Matilda Meri-Teijossa ja Vuokatti Chalet olivat KTH:n jäsenten käytössä. Lomaosakkeista teetettiin lokakuussa mainos edistämään niiden käyttöä. Lomaosakkeita mainostettiin myös KTH-lehdessä. 8.8 Stipendi Yhdistyksen hallitus myönsi 31 stipendiä opiskeluiden tai harrastustoiminnan tukemiseen. Stipendeinä oli jaossa yhteensä 3500 euroa. 9

11 9. PARDIA Pardian hallituksessa toimi yhdistyksen edustajana Heli Martinmäki. Hänen 1. varansa oli Tuula Hällfors-Laaksonen ja 2. varansa Satu Vehkamaa. Syksyllä yhdistys sai Pardian hallituspaikan lisäksi myös paikan työvaliokunnassa ja puheenjohtaja Heli Martinmäki valittiin Pardian 4. varapuheenjohtajaksi. Pardian edustajakokouksessa oli neljä toimihenkilöyhdistyksen edustajaa sekä yksi tarkkailija. Pardian edustajakokouksessa äänestettiin Pardian uudesta puheenjohtajasta. Kelan toimihenkilöyhdistys pyysi Pardian yksityissektorin neuvottelupäällikköä Niko Simolaa asettautumaan ehdolle yhdessä Henkilöstöunioni HU:n, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n ja Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n kanssa. Niko Simola tuli valituksi Pardian puheenjohtajaksi. Yhdistyksen edustajat toimivat aktiivisesti Pardian aluetoimikunnissa. Pardian nuorisotoimikunnassa yhdistystä edusti Anniina Vähäkuopus. Hänet palkittiin myös Pardian nuorisostipendillä toiminnastaan nuorten aktivoimiseksi mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Pardian toimisto Kelan toimihenkilöyhdistyksen asioita hoiti asiamies Hannele Vartiainen ja koulutussihteeri Päivi Virta. Jäsenrekisterisihteerinä toimi Ulla Noponen. Sopimustoimintaan liittyviä asioita hoiti lakimies Ari Komulainen. Talousasioista vastasivat puheenjohtaja Heli Martinmäki ja asiamies Hannele Vartiainen sekä Tivonet Oy. Vuoden 2013 lopussa käynnistettiin neuvottelut alueyhdistysten talouden ohjauksen ja maksuliikenteen seuraamisen siirtämisestä Tivonet Oy:lle. 10. TYÖTTÖMYYSKASSA 11. TALOUS Yhdistyksen jäsenet kuuluvat JATTK- työttömyyskassaan. Kelan toimihenkilöt ry kuuluu työttömyyskassan valtionhallinnon asiamiespiiriin. Työttömyyskassan hallitukseen kuului Helena Priha ja hänen varanaan Ulla Karilainen. Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäsenistöltä perittävällä jäsenmaksulla, jonka työnantaja tilittää suoraan yhdistyksen tilille. Yhdistys puolestaan tilittää Pardialle neljännes vuosittain Pardian jäsenmaksun sekä maksaa STTK:n jäsenmaksun kerran vuodessa. Yksityiskohtaisemmat tiedot ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista. Tilintarkastajana on toiminut Riku Kärnä (KHT) ja toiminnantarkastajana Kelan toimihenkilöt ry:n jäsen Anne Lind. Varatoiminnantarkastajina olivat Pirkko Miettinen ja Anne-Mari Kilpeläinen. 10

12 LIITE 1: Yt-organisaatio 2013 Pääluottamusmies Timonen Ritva Työsuojelun päävaltuutettu Norppa Tiina KESKUSHALLINTO Aktuaari- ja tilasto-osasto, henkilöstö-osasto ja tutkimusosasto Varsinainen valtuutettu: Maini Tulokas, Tutkimusosasto 1. varavaltuutettu: Kristiina Dammert, Tutkimusosasto 2. varavaltuutettu: Monica Korhonen, Aktuaari- ja tilasto-osasto Hallinto-osasto, johtajien assistentit, Kelan ylilääkäri, sisäinen tarkastus ja taloushallinto Varsinainen valtuutettu: Katri Pyykkö, hallinto-osasto 1. varavaltuutettu: Pia Lahnamaa, Talousosasto Eläke- ja toimeentuloturvaosasto ja kenttäosasto Varsinainen valtuutettu: Heli Martinmäki, Kenttäosasto 1. varavaltuutettu: Eija Ylioja, ETT-osasto IT-osasto Varsinainen valtuutettu: Pekka Köli, Helsinki 1. varavaltuutettu: Tuula Lahtinen, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Jouni Pajunen, Helsinki Palveluosasto Varsinainen valtuutettu: Tiina Ropponen, Helsinki 1. varavaltuutettu: Ari-Pekka Tolvanen, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Risto Kujanpää, Helsinki Tietohallinto-osasto Varsinainen valtuutettu: Katja Mäki-Kantti 1. varavaltuutettu: Sari Ahola 2. Varavaltuutettu: Mia Vakkuri Terveysosasto Varsinainen valtuutettu: Leena Penttinen 1. varavaltuutettu: Pia Kankare 2. varavaltuutettu: Tuula Alatalo VAKUUTUSALUEET LÄNSI-SUOMI Pohjanmaan alue Varsinainen valtuutettu: Kreetta Haapala-Tuuri, E-P vakuutuspiiri Seinäjoki 1. varavaltuutettu: Salla Päivärinta, E-P vakuutuspiiri Seinäjoki 2. varavaltuutettu: Helena Laakso, Länsi-Suomen aluekeskus, Seinäjoki Turun alue Varsinainen valtuutettu: Tuula Hällfors, Turun vakuutuspiiri Turku 1. varavaltuutettu: Carita Virtanen, Satakunnan vakuutuspiiri Rauma 11

13 Keski-Suomen alue Varsinainen valtuutettu: Markus Mähönen, Opintotukikeskus, Jyväskylä 1. varavaltuutettu: Sirkku Helmikoski, Opintotukikeskus, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Armi Peltomäki, Keski-Suomen vakuutuspiiri, Jyväskylä Tampereen alue Varsinainen valtuutettu: Tuija Sarlin, Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiiri, Hämeenkyrö 1. varavaltuutettu: Hanne Oinonen, Etelä-Pirkanmaa vakuutuspiiri, Kangasala 2. varavaltuutettu: Sirpa Mäkivaara, Tampereen vakuutuspiiri, Tampere ITÄ- JA POHJOISSUOMI Savon alue Varsinainen valtuutettu: Liisa Louhivuori, Etelä-Savon vakuutuspiiri, Mikkeli 1. varavaltuutettu: Tiina Vainikainen, Pohjois-Savon vakuutuspiiri, Kuopio 2. varavaltuutettu: Mari Hautalampi, Pohjois-Savon vakuutuspiiri, Varkaus Karjalan alue Varsinainen valtuutettu: Eila Muikku, Pohjois-Karjalan vakuutuspiiri, Joensuu 1. varavaltuutettu: Satu Vehkamaa, Pohjois-Karjalan vakuutuspiiri, Joensuu 2. varavaltuutettu: Riitta Holopainen, Etelä-Karjalan vakuutuspiiri, Lappeenranta Yhteyskeskuksen alue Varsinainen valtuutettu: Anniina Vähäkuopus, Yhteyskeskus, Kemijärvi 1. varavaltuutettu: Satu Koponen, Yhteyskeskus, Joensuu Lapin alue Varsinainen valtuutettu: Mirja Mäkitalo, Lapin vakuutuspiiri, Sodankylä 1. varavaltuutettu: Marketta Eskelinen, Lapin vakuutuspiiri, Rovaniemi 2. varavaltuutettu: Minna Arola, Lapin vakuutuspiiri, Kemi Oulun alue Varsinainen valtuutettu: Ulla Tynkkynen, Oulun vakuutuspiiri, Oulu 1. varavaltuutettu: Marika Mattila, Oulun vakuutuspiiri, Oulu 2. varavaltuutettu: Auli Mustikkamaa, Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri, Ylivieska ETELÄ-SUOMI Uudenmaan alue Varsinainen valtuutettu: Heli Autero, Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri, Vantaa 1. varavaltuutettu: Laura Korjula, Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri, Vantaa 2. varavaltuutettu: Åsa Tietäväinen, Vantaa-Porvoon vakuutuspiiri, Porvoo Hämeen ja Kymin alue Varsinainen valtuutettu: Helena Priha, Kymen vakuutuspiiri, Kouvola 1. varavaltuutettu: Terhi Laurell, Päijät-Hämeen vakuutuspiiri, Lahti 2. varavaltuutettu: Taija Ratava, Kanta-Hämeen vakuutuspiiri, Hämeenlinna Helsingin alue Varsinainen valtuutettu: Juho Köntti, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 1. varavaltuutettu: Ulla Karilainen, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 2. varavaltuutettu: Teija Hakanen, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 12

14 LIITE 2: Valtuusto 2013 Valtuuston puheenjohtaja Vehkamaa Satu, Joensuun tsto Valtuuston varapuheenjohtaja Pajunen Jouni, IT-osasto Helsinki Vaaliliitto Tulevaisuuden tekijät Varsinaiset jäsenet (9): Korjula Laura, Vantaa, Korson tsto Lahtinen Kalle, IT-osasto Jyväskylä Oinonen Hanne, Kangasalan tsto Paavola Leena, Turun tsto Ratava Taija, Hämeenlinnan tsto Virtanen Liisa, Helsinki, Kampin tsto Vähäkuopus Anniina, Yhteyskeskus, Kemijärvi Mähönen Markus, Opintotukikeskus, Jyväskylä Harju Helena, ETT-osasto Varajäsenet: 1. Mattila Marika, Oulun tsto 2. Malmlund Anne, Lohjan tsto 3. Korhonen Ilkka, Vantaa, Martinlaakson tsto 4. Lahtinen Tuula, IT-osasto Jyväskylä Vaaliliitto Kelan aktiivit Varsinaiset jäsenet (17): Eskelinen Marketta, Rovaniemen tsto Huovinen Päivi, Oulun tsto Koljonen Sari, Helsingin vakuutuspiiri, KV-yksikkö Koponen Satu, Yhteyskeskus, Joensuu Laurell Terhi, Lahden tsto Louhivuori Liisa, Mäntyharjun tsto Mäki Elina, Länsi-Suomen aluekeskus ( asti) Mäkitalo Mirja, Sodankylän tsto Paso Irma, Oulun tsto Rivasto Sanna-Kaisa, Oulun EU-eläkeyksikkö Snellman Anita, Pietarsaaren tsto Virtanen Carita, Rauman tsto Penttinen Leena, Terveysosasto, Keskushallinto, Helsinki Kiljunen Maria, Oulun tsto Mäkivaara Sirpa, Tampereen tsto Ahonen Ari-Pekka, Espoon keskuksen tsto Torkkola Tellervo, Mäntsälän tsto Miettinen Pirkko, Turun tsto ( lähtien) Varajäsenet: 1. Miettinen Pirkko, Turun tsto ( asti) 2. Isaksson-Heimberg Marianne, Tammisaaren tsto ( asti) 13

15 Vaaliliitto Muutoksessa mukana Varsinaiset jäsenet (12): Ahonen Helvi, Janakkalan tsto Halkola Erja, IT-osasto, Helsinki Hatara Päivi, Itä-Suomen perintäyksikkö Helmikoski Sirkku, Opintotukikeskus, Jyväskylä Mäkinen Raimo, Helsinki, Hakaniemen tsto Puurtinen Eija, Jyväskylän tsto Sarlin Tuija, Hämeenkyrön tsto Vasko-Välimäki Anne, Vaasan EU-eläkeyksikkö Naukkarinen Lotta, Äänekoski ja Suolahti Pöntinen Tapani, IT-osasto, Jyväskylä Lahtinen Seppo, IT-osasto, Helsinki Kemppainen Kari, TH-osasto, Helsinki Varajäsenet: 1. Kurkikangas Elli, Helsinki, Hakaniemen tsto (opintovapaalla) 14

Kelan toimihenkilöt ry:n jäsentiedote 16/2017

Kelan toimihenkilöt ry:n jäsentiedote 16/2017 :n jäsentiedote 16/2017 Valtuustovaalin tulos on ratkennut Vaali valtuuston valitsemiseksi toimikaudelle 2018-2020 toimitettiin 15. 21.11.2017 sähköisenä äänestyksenä. Äänestys tapahtui siten, että jäsenen

Lisätiedot

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HALLITUS 18.3.2015 VALTUUSTO 28.-59.5.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. JÄSENISTÖ... 2 3. EDUNVALVONTA... 2 3.1 Työehtosopimus... 2 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut...

Lisätiedot

Valtuustovaalin tulos on ratkennut

Valtuustovaalin tulos on ratkennut Valtuustovaalin tulos on ratkennut 21/2014 13.11.2014 Vaali valtuuston valitsemiseksi toimikaudelle 2015-2017 toimitettiin 6.11.- 12.11.2014 sähköisenä äänestyksenä. Äänestys tapahtui siten, että jäsenen

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2009 - Tupo kausi 1.3.2008 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Valtuustovaalit alkavat osallistu ja vaikuta

Valtuustovaalit alkavat osallistu ja vaikuta 20/2014 5.11.2014 Valtuustovaalit alkavat osallistu ja vaikuta Äänestys valtuuston jäsenten valitsemiseksi alkaa 6.11.2014 kello 9.00 ja loppuu 12.11.2014 kello 16.00. Äänestäminen on tällä aikavälillä

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2008 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2008 - Tupo kausi 1.10.2007 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Hämeen TE-toimisto on toiminut uudessa muodossaan kaksi vuotta. Toteutettujen uudistusten käyttöönotto on edelleen keskeneräinen. Henkilöstö

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y

P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 1. YLEISTÄ Jäsenille järjestettiin risteily

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ 2 HALLINTO. OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ 2 HALLINTO. OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry www.oajkemijarvi.com VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistyksellä (A-malli) toimintavuosia on kertynyt jo 21. Jäseniä paikallisyhdistyksellä

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VALTUUSTOVAALIT ALKAVAT

VALTUUSTOVAALIT ALKAVAT VALTUUSTOVAALIT ALKAVAT Tästä tiedostosta löydät Kelan toimihenkilöt ry:n valtuuston vaaliin asettautuneet ehdokkaat esittelyineen samoin kuin vaaliliittojen mainokset. Hallitus vahvisti valtuustovaalin

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

KANNATTAA TURVATA HUOMINEN

KANNATTAA TURVATA HUOMINEN KANNATTAA TURVATA HUOMINEN Sisältö Jäsenyys on turvanasi... 3 Jäsenenä saat monia etuja... 3 Tervetuloa Kelan toimihenkilöyhdistykseen... 4 Jäsenmaksu... 4 Hyödynnä asiantuntijaverkostoamme... 4 Yhdistyksemme

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY

VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY ORGANISAATIO STTK ry Pardia ry TTT ry VATE ry Toimihenkilöiden ammatillinen keskusjärjestö Yhteiskunnallinen edunvalvoja Keskustason pääsopija Edunvalvontajärjestö

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Vartiainen avasi kokouksen klo

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Vartiainen avasi kokouksen klo SYYSKOKOUS 2016 Aika Tiistai 1.11.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä ravintola Utran Uittotupa, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Vartiainen avasi kokouksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot