20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS

2 Sisällys 1. YLEISTÄ JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA Työehtosopimus Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut Tes-neuvottelijat Yt-organisaatio Yt-neuvottelukunta Työsuojelu Petrea Säätiö HALLINTO Valtuusto Hallitus Yhteyshenkilöt Toimikunnat ja työryhmät KELA KOULUTUS Jäsenistön koulutus Koulutus yhdistystoimijoille TIEDOTUS MUU TOIMINTA Jäsentapahtumat Alueyhdistykset Nuorisotoiminta ESAS-toiminta Jäsenhankinta Kansainvälinen toiminta Loma- ja virkistystoiminta Stipendi PARDIA TYÖTTÖMYYSKASSA TALOUS LIITE 1: Yt-organisaatio LIITE 2: Valtuusto

3 1. YLEISTÄ 2. JÄSENISTÖ 3. EDUNVALVONTA Yhdistys on ollut mukana aktiivisesti Kelan ottaessa uutta suuntaa ja siirtyessä entistä asiakasystävällisempiin palveluihin ja kaksiportaiseen hallintoon. Muutokset konkretisoituvat massiivisena muutoshankkeiden määränä. Yhdistys vaikutti hankkeisiin aktiivisesti toimimalla mukana monissa eri työryhmissä. Organisaatiomuutokset huomioitiin tekemällä vastaavat muutokset Kelan yt-organisaatioon. Vuosi 2013 oli yhdistyksen toiminnassa tes-painotteinen. Keväällä valmistauduttiin tuleviin tes-neuvotteluihin perinteisen jäsenkyselyn kautta. Loppukeväästä neuvoteltiin Kelaan tulleen uuden yksikön Vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskuksen työajoista. Syksy puolestaan vierähti työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa alakohtaisissa sopimusneuvotteluissa. Loppuvuodesta neuvoteltiin vielä erikseen Kelassa uutena yksikkönä aloittaneen KV-keskuksen puhelinpalvelutyötä tekevien työehdoista Yhteyskeskuksen tes-liitettä mukaillen. Yhdistys panosti vuoden aikana jäsentoimintaan. Jäsenet osallistuivat innokkaasti alueyhdistyksien järjestämiin jäsentapahtumiin. Lisäksi yhdistys järjesti valtakunnallisen jäsenristeilyn, yhteyskeskuspäivät sekä jäsenhankintakampanja -tapahtumia. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa ja jälkimmäisen jäsenlehden sivumäärää suurennettiin tes-tuloksen perusteellista avaamista varten. Vuoden aikana kehitettiin yhdistyksen omaa toimintaa, valmisteltiin yhdistykselle omaa työtaisteluohjetta sekä työstettiin valtuustovaalille uutta vaalitapaa. Yhdistys vakiinnutti toimintansa myös Palkansaajajärjestö Pardiassa. Syksyllä yhdistys sai paikan Pardian työvaliokunnassa ja puheenjohtaja Heli Martinmäki valittiin Pardian 4. varapuheenjohtajaksi oli yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 4200, joista eläkeläisjäseniä 348. Maksavien jäsenten määrä oli Työehtosopimus Yhdistys valmistautui keväällä tuleviin tes-neuvotteluihin perinteisen jäsenkyselyn avulla. Kysely toteutettiin sähköisesti anonyymikyselynä yhdistyksen kotisivujen kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä 859 henkilöä. Kyselyn tulosten pohjalta hallitus valmisteli tes-tavoitteita valtuuston hyväksyttäväksi. Kela päätti kotiuttaa vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskustoiminnan omaksi toiminnaksi lukien. Tämän johdosta aloitettiin neuvottelut uudesta liitteestä työehtosopimukseen koskien välityskeskuksen työaikoja. Neuvottelutulokseen päästiin Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman aikaista työkyvyttömyyttä sekä lomapalkan laskentaa. Laki tuli voimaan Kelassa lakimuutos astui voimaan vasta päättyvän tes-sopimuksen jälkeen eli Lisäksi tesneuvotteluissa sovittiin, että vuosiloma-ajan palkan määräytymistä koskevat muutokset tulevat Kelassa voimaan vasta

4 Tes-neuvottelut työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta käynnistyivät Kelassa Neuvottelutulokseen päästiin määräaikaan mennessä, jolloin yhdistyksen valtuusto kokoontui käsittelemään ja hyväksymään saavutettua neuvottelutulosta. Uusi työehtosopimus on voimassa lukien saakka. Se on kuitenkin mahdollista irtisanoa päättymään neljän kuukauden irtisanomisajalla , mikäli kolmannen vuoden yleiskorotuksesta ei päästä sopimukseen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa Yleiskorotukset yleiskorotus on 20 euroa kuukaudessa Toinen yleiskorotus tulee ja se on suuruudeltaan 0,4 prosenttia. Vuoden 2016 korotus neuvotellaan myöhemmin. Kelan toimihenkilöt ry ja Kela työnantaja pääsivät neuvottelutulokseen vuoden 2014 alusta aloittavan Kansainvälisten asioiden keskuksen (KV-keskus) puhelinpalveluajasta. KV-keskuksen puhelinpalveluaika on klo 8-18 kuten Yhteyskeskuksessa. Perusteluna tälle puhelinpalveluajalle on, että aikaisemmin Yhteyskeskus hoiti maasta- ja maahanmuuttopuhelut samana työaikana. Nämä puhelut hoidetaan jatkossa Yhteyskeskuksen sijasta KV-keskuksessa. Tällä puhelinpalveluajalla taataan Kelan asiakkaille tasa-arvoinen palveluaika myös kansainvälisten asioiden hoitamisessa 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut 3.3 Tes-neuvottelijat 3.4 Yt-organisaatio Yt-valtuutetut kävivät vuoden aikana paljon paikallisneuvotteluja koskien tes:n tulkintoja mm. matkustamisesta ja palkkausasioista. Pääsopimuksen mukaisia neuvotteluja työnantajan pääneuvottelijan Pasi Lankisen ja pääluottamusmies Ritva Timosen välillä käytiin 63 toimihenkilön osalta. Näistä 59 koski palkkauserimielisyyksiä, joista 43 meni arviointiryhmän käsittelyyn. Palkkauserimielisyydet käsiteltiin arviointiryhmässä loppuvuodesta. Arviointiryhmän tehtävänä on antaa sitovia lausuntoja sekä tehtäväkohtaisen että henkilökohtaisen palkanosan arvioinnista, kun toimihenkilö ja palkkapäätöksen tekijä ovat jääneet erimieliseksi. Tes-neuvottelukunnassa toimivat yhdistyksen neuvottelijoina Heli Martinmäki (pj), Ritva Timonen, Helena Priha, Ritva Kinnunen, Pekka Köli ja vastaava lakimies Ari Komulainen (Pardia). Kelan yt-alueita oli 19. Pääluottamusmiehenä toimi Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettuna Tiina Norppa. Luettelo yt-valtuutetuista on liitteenä (LIITE 1). Yt-valtuutetut kirjoittivat omalta yt-alueeltansa lausunnon, joka liitettiin vakuutusalueen ja osastojen tulosraporttiin. Yt-valtuutetujen lausunnoissa kerrottiin henkilöstön näkemyksiä yt-alueen toiminnasta, työssä jaksamisesta ja organisaatiomuutoksista sekä alueella tehdyt ylityöt ja +20 saldon ylitykset. Lisäksi yt-valtuutetut työskentelivät Tyvi-neuvotteluiden, työtehtävämuutosten ja tes:n tulkintojen parissa. Yhdistys ja Kela työnantaja neuvottelivat kahden uuden yt-alueen muodostamisesta Kelaan vuoden 2014 alusta lukien. Kyseessä olevat yt-alueet koskivat 3

5 3.5 Yt-neuvottelukunta Kelassa aloittavia Kansainvälisten asioiden keskusta ja Perintäkeskusta. Molemmille uusille yt-alueille järjestettiin yt-vaalit yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa. Vaalit toteutettiin sähköisessä muodossa tutkimusosaston Digium-järjestelmän avulla. Lisäksi järjestettiin täydennysvaalit Keski-Suomen ja Karjalan yt-alueille. Toimihenkilöyhdistyksen edustajat yhteistoimintaneuvottelukunnassa olivat Ritva Timonen (Liisa Louhivuori), Tiina Norppa (Ulla Tynkkynen), Heli Martinmäki (Tuula Hällfors-Laitinen), Satu Vehkamaa (Jouni Pajunen), Mirja Mäkitalo (Anniina Vähäkuopus), Pekka Köli (Katri Pyykkö) ja Tuija Sarlin (Leena Penttinen). Neuvottelukunnan sihteerinä toimi Juho Köntti. 3.6 Työsuojelu Työsuojelun päävaltuutettu sekä yt-valtuutetut ovat työpaikkakäyneillä perehtyneet Kelan eri työpaikkojen olosuhteisiin ja työyhteisöihin. Samalla he ovat tarvittaessa esitelleet työsuojelun toimintaohjelmaan liittyviä ohjeita. He ovat neuvoneet toimihenkilöitä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä ja pyrkineet omalta osaltaan kehittämään työoloja. Pyydettäessä he ovat osallistuneet mm. erilaisiin työkykyä tukeviin neuvotteluihin. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat jatkoivat ennakoivia tarkastuksia Kelan eri työpaikoilla. Yt-valtuutetut osallistuivat näihin tarkastuksiin kuten myös työterveyshuollon tekemiin työpaikkaselvityksiin ja muihin työsuojeluun liittyviin palavereihin. Työsuojelun päävaltuutettu ja yt-valtuutetut seuraavat ilmoitettujen uhka- ja vaaratilanteiden lukumäärää ja vakavuusasteita. 3.7 Petrea Säätiö 4. HALLINTO 4.1 Valtuusto Petrea Säätiön palveluksessa oli yhdistyksen jäseniä 48. Henkilöstön yt-valtuutettuna toimi Satu Stenroos. Valtuustossa oli 38 edustajaa (LIITE 2). Valtuuston puheenjohtajana toimi Satu Vehkamaa ja varapuheenjohtajana Jouni Pajunen. Valtuusto kokoontui vuoden aikana kaiken kaikkiaan 4 kertaa. Näistä kaksi oli ylimääräistä kokousta tes-neuvotteluiden vuoksi. Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 15 :n mukaiset kevätkokousasiat, kuten hyväksyttiin vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kelan hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina kävi kertomassa ajankohtaisista Kelan hallituksen asioista ja kuuli valtuuston terveiset. Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki kertoi ajankohtaisista tes-asioista sekä tes-kyselyn alustavista tuloksista. Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen Helsinkiin käsittelemään työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa työllisyys- ja kasvusopimusta ja päättämään neuvottelujen käynnistämisestä Kelassa sen pohjalta. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen omat testavoitteet neuvottelukierrokselle. Lisäksi hallitus esitti valtuustolle hyväksyttäväksi yhdistyksen työtaisteluohjeistuksen päivittämisen. Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki kertoi vuoden 2014 alusta tulevista uusista yt-alueista. Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen uudelleen käsittelemään saavutettua neuvottelutulosta. Se hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistalla oli myös stipendirahasto-ohjeen päivittäminen sekä lähetekeskustelu mahdollisesta vaalitavan muutoksesta yh- 4

6 distyksen sääntöihin. Valtuuston sääntömääräinen syyskokous pidettiin puolestaan Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin talousarvio, matkakustannusten korvausperusteet ja toimintasuunnitelma vuodelle Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki selvitti ajankohtaisia tes-asioita. Lisäksi valtuustolle esiteltiin sääntötyöryhmän valmistelema esitys valtuuston vaalitavan muuttamisesta sekä yhdistyksen lomaosakkeiden tulo- ja menoerien taulukot sekä käyttöasteet. Palkansaajajärjestö Pardian uusi puheenjohtaja Niko Simola kävi kokouksen alussa esittäytymässä. 4.2 Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Heli Martinmäki ja varapuheenjohtajana Tuula Hällfors- Laaksonen. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina valtuuston puheenjohtaja Satu Vehkamaa, pääluottamusmies Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa sekä Pardian lakimies Ari Komulainen ja sihteerinä asiamies Hannele Vartiainen. Lisäksi valtuuston varapuheenjohtaja Jouni Pajunen osallistui valtuustoa edeltäviin hallituksen kokouksiin sekä hallituksen seminaareihin. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin mm. tes-asioita, Kelan organisaatiomuutosten vaikutuksia, Kelan erilaisia hankkeita kuten asiakkuudenhallintahanketta ja Asiakaspalvelu 2014 hanketta sekä Kelan eri työryhmien tilanteita. Lisäksi käytiin läpi yhdistyksen omia asioita kuten hallintoon, organisaatioon, omaisuuden hoitoon ja jäsentoimintaan liittyviä kysymyksiä. Hallituksen kokoonpano: Martinmäki Heli, puheenjohtaja Hällfors-Laaksonen Tuula, varapuheenjohtaja Varsinaiset jäsenet: Autero Heli Karilainen Ulla Kinnunen Ritva Köli Pekka Muikku Eila Mustikkamaa Auli Pentinmäki Kirsi Priha Helena Henkilökohtaiset varajäsenet: Haavisto Mari Köntti Juho Potila Mari Mankinen Marja-Liisa ( asti) Luoma Jorma ( lähtien) Pääskyvuori Jarkko Ylioja Eija Kokkila Marjo Ropponen Tiina 4.3 Yhteyshenkilöt Hallituksessa käsiteltävät asiat valmisteli työvaliokunta, johon kuuluivat Heli Martinmäki, Tuula Hällfors-Laaksonen ja Heli Autero (yleisvaroina Helena Priha ja Ulla Karilainen) sekä Pardian toimistolta Hannele Vartiainen. Hallitukselle valmistelivat asioita myös kaksi työryhmää: sääntöryhmä pohti yhdistyksen sääntöjen muuttamista valtuustovaalien osalta ja keskuslakkotoimikunta vahvistettuna yhdistyksen puheenjohtajalla valmisteli yhdistykselle omaa lakko-ohjetta. Lähes jokaisessa toimistossa sekä alue- että keskushallinnon toimipisteessä on toiminut yhdistyksen yhteyshenkilö, suuremmissa toimipaikoissa useampia. Heidän tehtävänään on ollut jäsenhankinta, jäsentiedotteiden välitys sekä jäsenten neuvominen tes-asioissa. Osa yhteyshenkilöistä on toiminut myös henkilöstön edustajana johtoryhmässä. Yhteyshenkilöitä on yli 300. Yhdistys vahvisti ja tuki yhteyshenkilöiden asemaa henkilöstön edustajana järjestämällä keväällä ja syksyllä viikonloppukoulutuksia. 5

7 4.4 Toimikunnat ja työryhmät Yhdistyksen asioita hoidettiin ja kannanottoja valmisteltiin useissa eri toimikunnissa ja työryhmissä. Yhdistyksen edustajia on ollut mukana työnantajan kanssa yhteisissä työryhmissä. Näitä työryhmiä ovat: Yhdistyksen omat työryhmät: työvaliokunta nuorisotoimikunta esimies- ja asiantuntijatyöryhmä sääntötyöryhmä keskuslakkotoimikunta Tes-neuvotteluissa sovitut työryhmät: palkkausjärjestelmän arviointiryhmä palkkausjärjestelmätyöryhmä työaikatyöryhmä tilastotyöryhmä Kelan ja toimihenkilöyhdistyksen yhteiset työryhmät: tes-neuvottelukunta keskusneuvottelukunta yt-neuvottelukunta yt-toimikunnat 5. KELA Kelan hallituksessa oli henkilöstön edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki. Kelan neuvottelukunnassa oli yhdistyksen edustajana työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa. Yt-sopimuksen uudistamisen yhteydessä sovittiin siitä, että jatkossa tulosyksikön johtoryhmässä on henkilöstön edustajana joko varsinainen ytvaltuutettu tai hänen ensimmäinen varansa. Mikäli tulosyksiköstä ei ole valittu varsinaista ytvaltuutettua tai 1. yt-varavaltuutettua, henkilöstöedustaja johtoryhmään valitaan erikseen järjestettävillä vaaleilla. Yhdistys mukana Kelan kehittämistyössä Kelan työryhmät tai toimikunnat mm: ARKKI-hanke Hake hanke KEHU -hanke Palautetoimikunta Henkilöstötarpeen arvioinnin kehittämistyöryhmä HETA Asiakkuudenhallintahanke Tasa-arvotyöryhmä Kestävän kehityksen koordinaatioryhmä 6

8 6. KOULUTUS 6.1 Jäsenistön koulutus 6.2 Koulutus yhdistystoimijoille Ay-peruskoulutus on ollut alueyhdistysten, yhdistyksen ja liiton tehtäviä. Alueyhdistykset järjestivät alueittain erilaisia koulutustilaisuuksia jäsenille. Alueyhdistysten järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin osallistui yli 1300 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuuksissa käsiteltiin mm. työehtosopimusta, palkkausjärjestelmää ja Kelan eri hankkeita sekä muita ajankohtaisia asioita. Lisäksi alueyhdistykset pitivät vuosikokoukset sekä toimikuntien kokouksia. Lisäksi yhdistys tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua TJS-opintotukikeskuksen järjestämään koulutukseen Työhyvinvointi muutoksessa -koulutukseen, joihin osallistui 7 jäsentä. Pardian järjestämiin uusien jäsenten treffeille osallistui 14 jäsentä. Yhdistyksen omasta koulutuksesta vastasivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, asiamies ja koulutussihteeri. Lisäksi kouluttajina toimivat pääluottamusmies ja työsuojelun päävaltuutettu. Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhdeksän ja niihin osallistui yhteensä 308 yhdistyksen jäsentä. Alueyhdistysten puheenjohtajien koulutus Alueyhdistysten puheenjohtajien kaksipäiväiseen tilaisuuteen Helsingin Paasitorniin osallistui 14 alueyhdistyksen edustajaa. Aiheina olivat alueyhdistystoiminnan kehittäminen, työtaisteluohjeistus ja työehtosopimusasiat. Yt-valtuutettujen koulutus Uusille yt-valtuutetuille pidettiin perehdyttämispäivät Yt-valtuutettujen ja varavaltuutettujen koulutuspäivät olivat sekä täydennyskurssi varsinaisille ytvaltuutetuille Päivien aikana käytiin läpi mm. työehtosopimusta sekä tesneuvottelutilannetta, palkkausjärjestelmää, työsopimusten merkitystä, työsuojelun painopisteitä ja yt-menettelyä työpaikoilla sekä ajankohtaisia Kelan asioita. Koulutuksissa etsittiin työkaluja myös henkilöstönedustajan omaan jaksamiseen. Yt-valtuutetut osallistuivat aktiivisesti myös Pardian ja Aktiivi-Instituutin sekä TJS-opintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin. Yhteyshenkilökoulutus Vuoden aikana järjestettiin yhteyshenkilöille kaksi kurssia. Tilaisuuksissa käsiteltiin yhteyshenkilön roolia, ajankohtaisia yhdistysasioita, palkkausriitautuksen tekemistä ja tes:in erimielisyyksien käsittelyä, tes-neuvotteluja, työhyvinvointiin liittyviä asioita sekä ajankohtaisia Kelan asioita. Nuorten koulutus Nuorille järjestettiin kaksi koulutuspäivää: Nuorten kevätpäivät Tampereella Sokos Hotel Cumulus Koskikadulla. Viikonlopun ohjelmassa oli nuorisotoimikunnan tehtävien esittely ja uuden toimikunnan valinta, IF:n vakuutusturvan esittely, työkyvyn tukeminen, tyviohje ja työhyvinvoinnin timantti. Nuorten tes-koulutuspäivä järjestettiin Vantaalla Sokos Hotel Flamingossa Koulutuspäivän aiheena oli palkkaus ja näkökulmina palkkaluokat, palkkauskeskustelu ja palkkapäätöksen erimielisyysprosessi. Osallistujia päiviin oli yhteensä 49. 7

9 Esimies- ja asiantuntijapäivät Esimiehille ja asiantuntijoille järjestettiin koulutustapahtuma Helsingissä Koulutuksen alussa saatiin tietoa ajankohtaisista asioista Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankisen, yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäen ja työsuojelun päävaltuutetun Tiina Norpan kertomana. Eväitä omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin antoi Aivokunto -luento. Päiville osallistui yhteensä 28 henkilöä. 7. TIEDOTUS Tiedotusta hoidettiin osittain liiton verkkosivujen välityksellä. Tärkeä tiedotuskanava oli yhdistyksen omat sähköpostitiedotteet, joita lähetettiin 22 kappaletta vuoden aikana. Alueyhdistykset tiedottivat omasta ja yhdistyksen toiminnasta omilla tiedotteillaan sekä järjestämällä erilaisia jäsentilaisuuksia. Lisäksi yhdistykseltä ilmestyi kaksi KTH-lehteä PardiaNYT -lehtien 1 ja 4/13 yhteydessä. Ensimmäisen lehden pääteema oli yhteistoiminta ja jälkimmäisen lehden työehtosopimusneuvottelut. Jälkimmäisen lehden yhteydessä lähetettiin jäsenille joulutervehdyksenä glögimaustepussi. 8. MUU TOIMINTA 8.1 Jäsentapahtumat 8.2 Alueyhdistykset Yhdistys järjesti jäsenristeilyn Tallinnaan M/S Europalla. Suuren kiinnostuksen vuoksi osallistujamäärää nostettiin suunnitellusta 300 jäsenestä 360 jäseneen. Risteilyn avasi puheenjohtaja Heli Martinmäki. Pardian terveiset risteilylle toi puheenjohtaja Antti Palola. Pääluottamusmies Ritva Timonen ja Pardian lakimies Ari Komulainen antoivat jäsenille henkilökohtaista tes- ja lakineuvontaa paluumatkalla. Yhdistys järjesti Yhteyskeskuksessa työskenteleville jäsentilaisuuden Sokos Hotel Flamingoon. Tilaisuudessa käytiin läpi yhdistyksen ajankohtaisia asioita Yhteyskeskuksen kannalta ja annettiin mahdollisuus vapaaseen keskusteluun. Osallistujia oli 25 jäsentä eri puolilta Suomea toimivista Yhteyskeskuksen yksiköistä. Heidän kysymyksiinsä oli vastaamassa yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki, varapuheenjohtaja Tuula Hällfors-Laaksonen, pääluottamusmies Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa. Lisäksi tilaisuudessa työfysioterapeutti Liisa Rosqvist kertoi istumatyön vaaroista. Alueyhdistyksiä on 17 ja ne toimivat hallituksen antamien toimintaohjeiden puitteissa. Alueyhdistykset toimivat yhdyssiteenä alueiden jäsenten kesken järjestäen tiedotus-, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia. Toimintaan oli budjetoitu enemmän kuin edellisinä vuosina ja se heijastui tapahtumien runsautena ja osallistumisaktiivisuutena. Tapahtumia järjestettiin myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Alueyhdistysten puheenjohtajat 2013 Keskushallinnon alueyhdistys Tiina Ropponen Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys Kaisa Salmivuori-Väänänen Kainuun alueyhdistys Sirpa Liimatta Etelä-Savon alueyhdistys Tarja Pärnänen Satakunnan alueyhdistys Heidi Aula Varsinais-Suomen alueyhdistys Annika Vormisto-Äikäs Kymin alueyhdistys Sari Pelkola Helsingin toimistot Ulla Karilainen Lapin alueyhdistys Marketta Eskelinen Etelä-Pohjanmaan alueyhdistys Aila Aho Keski-Suomen alueyhdistys Kalle Lahtinen 8

10 Pohjois-Karjalan alueyhdistys Etelä-Karjalan alueyhdistys Pohjois-Savon alueyhdistys Pirkanmaan alueyhdistys Etelä-Suomen alueyhdistys Työpaikkakassojen toimihenkilöt Virpi Smura Hannele Ruokonen Sirpa Happonen Kirsi Pentinmäki Laura Korjula Sari Pelkola 8.3 Nuorisotoiminta 8.4 ESAS-toiminta 8.5 Jäsenhankinta 8.6 Kansainvälinen toiminta 8.7 Loma- ja virkistystoiminta Nuorisotoimikuntaan 5/2011 4/2013 kuuluivat Satu Vehkamaa (pj), Anniina Vähäkuopus, Elina Häkkinen, Leena Paavola, Heidi Manninen, Marika Mattila ja Liisa Virtanen. Nuorten päivillä valittiin uusi nuorisotoimikunta kaudelle 5/2013 5/2015 Nuorisotoimikuntaan kuuluvat Heidi Manninen (pj), Marika Mattila (vpj), Leena Paavola, Anniina Vähäkuopus, Virpi Smura, Satu Sivonen, Johanna Vainio ja Jenni Suominen. Nuorisotoimikunta lähetti vuoden aikana 4 tiedotetta niille nuorille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Nuorisotoiminnasta tiedotettiin myös yhdistyksen internet-sivuilla, KTH-lehdessä ja nuorisotoiminnan omassa suljetussa facebook-ryhmässä KTH nuoret. Nuorisotoimikunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja vastaa mm. nuorten koulutuspäivien järjestelystä. Nuorisotoimikunta teki oman esityksen TES-tavoitteiksi neuvotteluihin. Esas-toimikuntaan kuuluivat Kalle Lahtinen (pj), Anneli Salminen, Ritva Kinnunen, Tuula Puputti ja Sari Niemi. Toimikunta kokoontui viisi kertaa ja vastasi Esas-päivien järjestämisestä. Toimikunta tiedotti toiminnasta yhdistyksen internetsivuilla. Lisäksi toimikunta teki toiminnastaan ja Esas-päivistä jutun KTH-lehteen. Yhdistys järjesti jäsenhankintakampanjan , jossa palkittiin sekä uusi jäsen että jäsenen hankkinut henkilö. Kampanjaa mainostettiin KTH- lehdessä ja kampanjaa varten teetetyin mainoksin. Lisäksi yhdistys piti jäsenhankinta- ja infopäivän Pitäjänmäessä, Kelan päätalossa ja Tampereella. Myös yt-valtuutettujen ja yhteyshenkilöiden kautta saatiin vuoden aikana paljon uusia jäseniä. Syyskuussa vietettiin Suomen Punaisen Ristin nälkäpäivää siten, että toimihenkilöt saivat vapaaehtoisesti lahjoittaa Punaiselle Ristille haluamansa summan Kelan intranetissä olleen virtuaalilippaan kautta. Nälkäpäivään osallistumista uudella tavalla mainostettiin työpaikoilla. Yhdistyksen lomamajat Punkelo Punkaharjulla, Villa Matilda Meri-Teijossa ja Vuokatti Chalet olivat KTH:n jäsenten käytössä. Lomaosakkeista teetettiin lokakuussa mainos edistämään niiden käyttöä. Lomaosakkeita mainostettiin myös KTH-lehdessä. 8.8 Stipendi Yhdistyksen hallitus myönsi 31 stipendiä opiskeluiden tai harrastustoiminnan tukemiseen. Stipendeinä oli jaossa yhteensä 3500 euroa. 9

11 9. PARDIA Pardian hallituksessa toimi yhdistyksen edustajana Heli Martinmäki. Hänen 1. varansa oli Tuula Hällfors-Laaksonen ja 2. varansa Satu Vehkamaa. Syksyllä yhdistys sai Pardian hallituspaikan lisäksi myös paikan työvaliokunnassa ja puheenjohtaja Heli Martinmäki valittiin Pardian 4. varapuheenjohtajaksi. Pardian edustajakokouksessa oli neljä toimihenkilöyhdistyksen edustajaa sekä yksi tarkkailija. Pardian edustajakokouksessa äänestettiin Pardian uudesta puheenjohtajasta. Kelan toimihenkilöyhdistys pyysi Pardian yksityissektorin neuvottelupäällikköä Niko Simolaa asettautumaan ehdolle yhdessä Henkilöstöunioni HU:n, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n ja Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n kanssa. Niko Simola tuli valituksi Pardian puheenjohtajaksi. Yhdistyksen edustajat toimivat aktiivisesti Pardian aluetoimikunnissa. Pardian nuorisotoimikunnassa yhdistystä edusti Anniina Vähäkuopus. Hänet palkittiin myös Pardian nuorisostipendillä toiminnastaan nuorten aktivoimiseksi mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Pardian toimisto Kelan toimihenkilöyhdistyksen asioita hoiti asiamies Hannele Vartiainen ja koulutussihteeri Päivi Virta. Jäsenrekisterisihteerinä toimi Ulla Noponen. Sopimustoimintaan liittyviä asioita hoiti lakimies Ari Komulainen. Talousasioista vastasivat puheenjohtaja Heli Martinmäki ja asiamies Hannele Vartiainen sekä Tivonet Oy. Vuoden 2013 lopussa käynnistettiin neuvottelut alueyhdistysten talouden ohjauksen ja maksuliikenteen seuraamisen siirtämisestä Tivonet Oy:lle. 10. TYÖTTÖMYYSKASSA 11. TALOUS Yhdistyksen jäsenet kuuluvat JATTK- työttömyyskassaan. Kelan toimihenkilöt ry kuuluu työttömyyskassan valtionhallinnon asiamiespiiriin. Työttömyyskassan hallitukseen kuului Helena Priha ja hänen varanaan Ulla Karilainen. Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäsenistöltä perittävällä jäsenmaksulla, jonka työnantaja tilittää suoraan yhdistyksen tilille. Yhdistys puolestaan tilittää Pardialle neljännes vuosittain Pardian jäsenmaksun sekä maksaa STTK:n jäsenmaksun kerran vuodessa. Yksityiskohtaisemmat tiedot ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista. Tilintarkastajana on toiminut Riku Kärnä (KHT) ja toiminnantarkastajana Kelan toimihenkilöt ry:n jäsen Anne Lind. Varatoiminnantarkastajina olivat Pirkko Miettinen ja Anne-Mari Kilpeläinen. 10

12 LIITE 1: Yt-organisaatio 2013 Pääluottamusmies Timonen Ritva Työsuojelun päävaltuutettu Norppa Tiina KESKUSHALLINTO Aktuaari- ja tilasto-osasto, henkilöstö-osasto ja tutkimusosasto Varsinainen valtuutettu: Maini Tulokas, Tutkimusosasto 1. varavaltuutettu: Kristiina Dammert, Tutkimusosasto 2. varavaltuutettu: Monica Korhonen, Aktuaari- ja tilasto-osasto Hallinto-osasto, johtajien assistentit, Kelan ylilääkäri, sisäinen tarkastus ja taloushallinto Varsinainen valtuutettu: Katri Pyykkö, hallinto-osasto 1. varavaltuutettu: Pia Lahnamaa, Talousosasto Eläke- ja toimeentuloturvaosasto ja kenttäosasto Varsinainen valtuutettu: Heli Martinmäki, Kenttäosasto 1. varavaltuutettu: Eija Ylioja, ETT-osasto IT-osasto Varsinainen valtuutettu: Pekka Köli, Helsinki 1. varavaltuutettu: Tuula Lahtinen, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Jouni Pajunen, Helsinki Palveluosasto Varsinainen valtuutettu: Tiina Ropponen, Helsinki 1. varavaltuutettu: Ari-Pekka Tolvanen, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Risto Kujanpää, Helsinki Tietohallinto-osasto Varsinainen valtuutettu: Katja Mäki-Kantti 1. varavaltuutettu: Sari Ahola 2. Varavaltuutettu: Mia Vakkuri Terveysosasto Varsinainen valtuutettu: Leena Penttinen 1. varavaltuutettu: Pia Kankare 2. varavaltuutettu: Tuula Alatalo VAKUUTUSALUEET LÄNSI-SUOMI Pohjanmaan alue Varsinainen valtuutettu: Kreetta Haapala-Tuuri, E-P vakuutuspiiri Seinäjoki 1. varavaltuutettu: Salla Päivärinta, E-P vakuutuspiiri Seinäjoki 2. varavaltuutettu: Helena Laakso, Länsi-Suomen aluekeskus, Seinäjoki Turun alue Varsinainen valtuutettu: Tuula Hällfors, Turun vakuutuspiiri Turku 1. varavaltuutettu: Carita Virtanen, Satakunnan vakuutuspiiri Rauma 11

13 Keski-Suomen alue Varsinainen valtuutettu: Markus Mähönen, Opintotukikeskus, Jyväskylä 1. varavaltuutettu: Sirkku Helmikoski, Opintotukikeskus, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Armi Peltomäki, Keski-Suomen vakuutuspiiri, Jyväskylä Tampereen alue Varsinainen valtuutettu: Tuija Sarlin, Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiiri, Hämeenkyrö 1. varavaltuutettu: Hanne Oinonen, Etelä-Pirkanmaa vakuutuspiiri, Kangasala 2. varavaltuutettu: Sirpa Mäkivaara, Tampereen vakuutuspiiri, Tampere ITÄ- JA POHJOISSUOMI Savon alue Varsinainen valtuutettu: Liisa Louhivuori, Etelä-Savon vakuutuspiiri, Mikkeli 1. varavaltuutettu: Tiina Vainikainen, Pohjois-Savon vakuutuspiiri, Kuopio 2. varavaltuutettu: Mari Hautalampi, Pohjois-Savon vakuutuspiiri, Varkaus Karjalan alue Varsinainen valtuutettu: Eila Muikku, Pohjois-Karjalan vakuutuspiiri, Joensuu 1. varavaltuutettu: Satu Vehkamaa, Pohjois-Karjalan vakuutuspiiri, Joensuu 2. varavaltuutettu: Riitta Holopainen, Etelä-Karjalan vakuutuspiiri, Lappeenranta Yhteyskeskuksen alue Varsinainen valtuutettu: Anniina Vähäkuopus, Yhteyskeskus, Kemijärvi 1. varavaltuutettu: Satu Koponen, Yhteyskeskus, Joensuu Lapin alue Varsinainen valtuutettu: Mirja Mäkitalo, Lapin vakuutuspiiri, Sodankylä 1. varavaltuutettu: Marketta Eskelinen, Lapin vakuutuspiiri, Rovaniemi 2. varavaltuutettu: Minna Arola, Lapin vakuutuspiiri, Kemi Oulun alue Varsinainen valtuutettu: Ulla Tynkkynen, Oulun vakuutuspiiri, Oulu 1. varavaltuutettu: Marika Mattila, Oulun vakuutuspiiri, Oulu 2. varavaltuutettu: Auli Mustikkamaa, Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri, Ylivieska ETELÄ-SUOMI Uudenmaan alue Varsinainen valtuutettu: Heli Autero, Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri, Vantaa 1. varavaltuutettu: Laura Korjula, Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri, Vantaa 2. varavaltuutettu: Åsa Tietäväinen, Vantaa-Porvoon vakuutuspiiri, Porvoo Hämeen ja Kymin alue Varsinainen valtuutettu: Helena Priha, Kymen vakuutuspiiri, Kouvola 1. varavaltuutettu: Terhi Laurell, Päijät-Hämeen vakuutuspiiri, Lahti 2. varavaltuutettu: Taija Ratava, Kanta-Hämeen vakuutuspiiri, Hämeenlinna Helsingin alue Varsinainen valtuutettu: Juho Köntti, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 1. varavaltuutettu: Ulla Karilainen, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 2. varavaltuutettu: Teija Hakanen, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 12

14 LIITE 2: Valtuusto 2013 Valtuuston puheenjohtaja Vehkamaa Satu, Joensuun tsto Valtuuston varapuheenjohtaja Pajunen Jouni, IT-osasto Helsinki Vaaliliitto Tulevaisuuden tekijät Varsinaiset jäsenet (9): Korjula Laura, Vantaa, Korson tsto Lahtinen Kalle, IT-osasto Jyväskylä Oinonen Hanne, Kangasalan tsto Paavola Leena, Turun tsto Ratava Taija, Hämeenlinnan tsto Virtanen Liisa, Helsinki, Kampin tsto Vähäkuopus Anniina, Yhteyskeskus, Kemijärvi Mähönen Markus, Opintotukikeskus, Jyväskylä Harju Helena, ETT-osasto Varajäsenet: 1. Mattila Marika, Oulun tsto 2. Malmlund Anne, Lohjan tsto 3. Korhonen Ilkka, Vantaa, Martinlaakson tsto 4. Lahtinen Tuula, IT-osasto Jyväskylä Vaaliliitto Kelan aktiivit Varsinaiset jäsenet (17): Eskelinen Marketta, Rovaniemen tsto Huovinen Päivi, Oulun tsto Koljonen Sari, Helsingin vakuutuspiiri, KV-yksikkö Koponen Satu, Yhteyskeskus, Joensuu Laurell Terhi, Lahden tsto Louhivuori Liisa, Mäntyharjun tsto Mäki Elina, Länsi-Suomen aluekeskus ( asti) Mäkitalo Mirja, Sodankylän tsto Paso Irma, Oulun tsto Rivasto Sanna-Kaisa, Oulun EU-eläkeyksikkö Snellman Anita, Pietarsaaren tsto Virtanen Carita, Rauman tsto Penttinen Leena, Terveysosasto, Keskushallinto, Helsinki Kiljunen Maria, Oulun tsto Mäkivaara Sirpa, Tampereen tsto Ahonen Ari-Pekka, Espoon keskuksen tsto Torkkola Tellervo, Mäntsälän tsto Miettinen Pirkko, Turun tsto ( lähtien) Varajäsenet: 1. Miettinen Pirkko, Turun tsto ( asti) 2. Isaksson-Heimberg Marianne, Tammisaaren tsto ( asti) 13

15 Vaaliliitto Muutoksessa mukana Varsinaiset jäsenet (12): Ahonen Helvi, Janakkalan tsto Halkola Erja, IT-osasto, Helsinki Hatara Päivi, Itä-Suomen perintäyksikkö Helmikoski Sirkku, Opintotukikeskus, Jyväskylä Mäkinen Raimo, Helsinki, Hakaniemen tsto Puurtinen Eija, Jyväskylän tsto Sarlin Tuija, Hämeenkyrön tsto Vasko-Välimäki Anne, Vaasan EU-eläkeyksikkö Naukkarinen Lotta, Äänekoski ja Suolahti Pöntinen Tapani, IT-osasto, Jyväskylä Lahtinen Seppo, IT-osasto, Helsinki Kemppainen Kari, TH-osasto, Helsinki Varajäsenet: 1. Kurkikangas Elli, Helsinki, Hakaniemen tsto (opintovapaalla) 14

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

Aija Mölläri Kirsi Kuokkanen Piia Ylisaari Otavamedia Oy SLY Kaupunkilehdet Dagmar Oy

Aija Mölläri Kirsi Kuokkanen Piia Ylisaari Otavamedia Oy SLY Kaupunkilehdet Dagmar Oy TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 ja 30.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n 20. toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen. Järjestettyjen tapahtumien tavoitteena oli yhdistyksen

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 RAKENNUSLIITTO 90 VUOTTA Toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 EDUNVALVONTAOSASTO (EVO) 8 Muu edunvalvonta 8 TYÖEHTOTOIMINTA 9 Talonrakennusala 9 Talotekniikka-ala

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry 1 Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry Yhdistyksen toiminta-ajatus Yhdistys on jäseniään varten. Toiminta-ajatuksena on jäsenten ammatillisten ja taloudellisten etujen valvominen siten,

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot