20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS

2 Sisällys 1. YLEISTÄ JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA Työehtosopimus Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut Tes-neuvottelijat Yt-organisaatio Yt-neuvottelukunta Työsuojelu Petrea Säätiö HALLINTO Valtuusto Hallitus Yhteyshenkilöt Toimikunnat ja työryhmät KELA KOULUTUS Jäsenistön koulutus Koulutus yhdistystoimijoille TIEDOTUS MUU TOIMINTA Jäsentapahtumat Alueyhdistykset Nuorisotoiminta ESAS-toiminta Jäsenhankinta Kansainvälinen toiminta Loma- ja virkistystoiminta Stipendi PARDIA TYÖTTÖMYYSKASSA TALOUS LIITE 1: Yt-organisaatio LIITE 2: Valtuusto

3 1. YLEISTÄ 2. JÄSENISTÖ 3. EDUNVALVONTA Yhdistys on ollut mukana aktiivisesti Kelan ottaessa uutta suuntaa ja siirtyessä entistä asiakasystävällisempiin palveluihin ja kaksiportaiseen hallintoon. Muutokset konkretisoituvat massiivisena muutoshankkeiden määränä. Yhdistys vaikutti hankkeisiin aktiivisesti toimimalla mukana monissa eri työryhmissä. Organisaatiomuutokset huomioitiin tekemällä vastaavat muutokset Kelan yt-organisaatioon. Vuosi 2013 oli yhdistyksen toiminnassa tes-painotteinen. Keväällä valmistauduttiin tuleviin tes-neuvotteluihin perinteisen jäsenkyselyn kautta. Loppukeväästä neuvoteltiin Kelaan tulleen uuden yksikön Vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskuksen työajoista. Syksy puolestaan vierähti työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa alakohtaisissa sopimusneuvotteluissa. Loppuvuodesta neuvoteltiin vielä erikseen Kelassa uutena yksikkönä aloittaneen KV-keskuksen puhelinpalvelutyötä tekevien työehdoista Yhteyskeskuksen tes-liitettä mukaillen. Yhdistys panosti vuoden aikana jäsentoimintaan. Jäsenet osallistuivat innokkaasti alueyhdistyksien järjestämiin jäsentapahtumiin. Lisäksi yhdistys järjesti valtakunnallisen jäsenristeilyn, yhteyskeskuspäivät sekä jäsenhankintakampanja -tapahtumia. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa ja jälkimmäisen jäsenlehden sivumäärää suurennettiin tes-tuloksen perusteellista avaamista varten. Vuoden aikana kehitettiin yhdistyksen omaa toimintaa, valmisteltiin yhdistykselle omaa työtaisteluohjetta sekä työstettiin valtuustovaalille uutta vaalitapaa. Yhdistys vakiinnutti toimintansa myös Palkansaajajärjestö Pardiassa. Syksyllä yhdistys sai paikan Pardian työvaliokunnassa ja puheenjohtaja Heli Martinmäki valittiin Pardian 4. varapuheenjohtajaksi oli yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 4200, joista eläkeläisjäseniä 348. Maksavien jäsenten määrä oli Työehtosopimus Yhdistys valmistautui keväällä tuleviin tes-neuvotteluihin perinteisen jäsenkyselyn avulla. Kysely toteutettiin sähköisesti anonyymikyselynä yhdistyksen kotisivujen kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä 859 henkilöä. Kyselyn tulosten pohjalta hallitus valmisteli tes-tavoitteita valtuuston hyväksyttäväksi. Kela päätti kotiuttaa vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskustoiminnan omaksi toiminnaksi lukien. Tämän johdosta aloitettiin neuvottelut uudesta liitteestä työehtosopimukseen koskien välityskeskuksen työaikoja. Neuvottelutulokseen päästiin Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman aikaista työkyvyttömyyttä sekä lomapalkan laskentaa. Laki tuli voimaan Kelassa lakimuutos astui voimaan vasta päättyvän tes-sopimuksen jälkeen eli Lisäksi tesneuvotteluissa sovittiin, että vuosiloma-ajan palkan määräytymistä koskevat muutokset tulevat Kelassa voimaan vasta

4 Tes-neuvottelut työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta käynnistyivät Kelassa Neuvottelutulokseen päästiin määräaikaan mennessä, jolloin yhdistyksen valtuusto kokoontui käsittelemään ja hyväksymään saavutettua neuvottelutulosta. Uusi työehtosopimus on voimassa lukien saakka. Se on kuitenkin mahdollista irtisanoa päättymään neljän kuukauden irtisanomisajalla , mikäli kolmannen vuoden yleiskorotuksesta ei päästä sopimukseen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa Yleiskorotukset yleiskorotus on 20 euroa kuukaudessa Toinen yleiskorotus tulee ja se on suuruudeltaan 0,4 prosenttia. Vuoden 2016 korotus neuvotellaan myöhemmin. Kelan toimihenkilöt ry ja Kela työnantaja pääsivät neuvottelutulokseen vuoden 2014 alusta aloittavan Kansainvälisten asioiden keskuksen (KV-keskus) puhelinpalveluajasta. KV-keskuksen puhelinpalveluaika on klo 8-18 kuten Yhteyskeskuksessa. Perusteluna tälle puhelinpalveluajalle on, että aikaisemmin Yhteyskeskus hoiti maasta- ja maahanmuuttopuhelut samana työaikana. Nämä puhelut hoidetaan jatkossa Yhteyskeskuksen sijasta KV-keskuksessa. Tällä puhelinpalveluajalla taataan Kelan asiakkaille tasa-arvoinen palveluaika myös kansainvälisten asioiden hoitamisessa 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut 3.3 Tes-neuvottelijat 3.4 Yt-organisaatio Yt-valtuutetut kävivät vuoden aikana paljon paikallisneuvotteluja koskien tes:n tulkintoja mm. matkustamisesta ja palkkausasioista. Pääsopimuksen mukaisia neuvotteluja työnantajan pääneuvottelijan Pasi Lankisen ja pääluottamusmies Ritva Timosen välillä käytiin 63 toimihenkilön osalta. Näistä 59 koski palkkauserimielisyyksiä, joista 43 meni arviointiryhmän käsittelyyn. Palkkauserimielisyydet käsiteltiin arviointiryhmässä loppuvuodesta. Arviointiryhmän tehtävänä on antaa sitovia lausuntoja sekä tehtäväkohtaisen että henkilökohtaisen palkanosan arvioinnista, kun toimihenkilö ja palkkapäätöksen tekijä ovat jääneet erimieliseksi. Tes-neuvottelukunnassa toimivat yhdistyksen neuvottelijoina Heli Martinmäki (pj), Ritva Timonen, Helena Priha, Ritva Kinnunen, Pekka Köli ja vastaava lakimies Ari Komulainen (Pardia). Kelan yt-alueita oli 19. Pääluottamusmiehenä toimi Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettuna Tiina Norppa. Luettelo yt-valtuutetuista on liitteenä (LIITE 1). Yt-valtuutetut kirjoittivat omalta yt-alueeltansa lausunnon, joka liitettiin vakuutusalueen ja osastojen tulosraporttiin. Yt-valtuutetujen lausunnoissa kerrottiin henkilöstön näkemyksiä yt-alueen toiminnasta, työssä jaksamisesta ja organisaatiomuutoksista sekä alueella tehdyt ylityöt ja +20 saldon ylitykset. Lisäksi yt-valtuutetut työskentelivät Tyvi-neuvotteluiden, työtehtävämuutosten ja tes:n tulkintojen parissa. Yhdistys ja Kela työnantaja neuvottelivat kahden uuden yt-alueen muodostamisesta Kelaan vuoden 2014 alusta lukien. Kyseessä olevat yt-alueet koskivat 3

5 3.5 Yt-neuvottelukunta Kelassa aloittavia Kansainvälisten asioiden keskusta ja Perintäkeskusta. Molemmille uusille yt-alueille järjestettiin yt-vaalit yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa. Vaalit toteutettiin sähköisessä muodossa tutkimusosaston Digium-järjestelmän avulla. Lisäksi järjestettiin täydennysvaalit Keski-Suomen ja Karjalan yt-alueille. Toimihenkilöyhdistyksen edustajat yhteistoimintaneuvottelukunnassa olivat Ritva Timonen (Liisa Louhivuori), Tiina Norppa (Ulla Tynkkynen), Heli Martinmäki (Tuula Hällfors-Laitinen), Satu Vehkamaa (Jouni Pajunen), Mirja Mäkitalo (Anniina Vähäkuopus), Pekka Köli (Katri Pyykkö) ja Tuija Sarlin (Leena Penttinen). Neuvottelukunnan sihteerinä toimi Juho Köntti. 3.6 Työsuojelu Työsuojelun päävaltuutettu sekä yt-valtuutetut ovat työpaikkakäyneillä perehtyneet Kelan eri työpaikkojen olosuhteisiin ja työyhteisöihin. Samalla he ovat tarvittaessa esitelleet työsuojelun toimintaohjelmaan liittyviä ohjeita. He ovat neuvoneet toimihenkilöitä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä ja pyrkineet omalta osaltaan kehittämään työoloja. Pyydettäessä he ovat osallistuneet mm. erilaisiin työkykyä tukeviin neuvotteluihin. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat jatkoivat ennakoivia tarkastuksia Kelan eri työpaikoilla. Yt-valtuutetut osallistuivat näihin tarkastuksiin kuten myös työterveyshuollon tekemiin työpaikkaselvityksiin ja muihin työsuojeluun liittyviin palavereihin. Työsuojelun päävaltuutettu ja yt-valtuutetut seuraavat ilmoitettujen uhka- ja vaaratilanteiden lukumäärää ja vakavuusasteita. 3.7 Petrea Säätiö 4. HALLINTO 4.1 Valtuusto Petrea Säätiön palveluksessa oli yhdistyksen jäseniä 48. Henkilöstön yt-valtuutettuna toimi Satu Stenroos. Valtuustossa oli 38 edustajaa (LIITE 2). Valtuuston puheenjohtajana toimi Satu Vehkamaa ja varapuheenjohtajana Jouni Pajunen. Valtuusto kokoontui vuoden aikana kaiken kaikkiaan 4 kertaa. Näistä kaksi oli ylimääräistä kokousta tes-neuvotteluiden vuoksi. Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 15 :n mukaiset kevätkokousasiat, kuten hyväksyttiin vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kelan hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina kävi kertomassa ajankohtaisista Kelan hallituksen asioista ja kuuli valtuuston terveiset. Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki kertoi ajankohtaisista tes-asioista sekä tes-kyselyn alustavista tuloksista. Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen Helsinkiin käsittelemään työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa työllisyys- ja kasvusopimusta ja päättämään neuvottelujen käynnistämisestä Kelassa sen pohjalta. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen omat testavoitteet neuvottelukierrokselle. Lisäksi hallitus esitti valtuustolle hyväksyttäväksi yhdistyksen työtaisteluohjeistuksen päivittämisen. Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki kertoi vuoden 2014 alusta tulevista uusista yt-alueista. Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen uudelleen käsittelemään saavutettua neuvottelutulosta. Se hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistalla oli myös stipendirahasto-ohjeen päivittäminen sekä lähetekeskustelu mahdollisesta vaalitavan muutoksesta yh- 4

6 distyksen sääntöihin. Valtuuston sääntömääräinen syyskokous pidettiin puolestaan Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin talousarvio, matkakustannusten korvausperusteet ja toimintasuunnitelma vuodelle Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki selvitti ajankohtaisia tes-asioita. Lisäksi valtuustolle esiteltiin sääntötyöryhmän valmistelema esitys valtuuston vaalitavan muuttamisesta sekä yhdistyksen lomaosakkeiden tulo- ja menoerien taulukot sekä käyttöasteet. Palkansaajajärjestö Pardian uusi puheenjohtaja Niko Simola kävi kokouksen alussa esittäytymässä. 4.2 Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Heli Martinmäki ja varapuheenjohtajana Tuula Hällfors- Laaksonen. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina valtuuston puheenjohtaja Satu Vehkamaa, pääluottamusmies Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa sekä Pardian lakimies Ari Komulainen ja sihteerinä asiamies Hannele Vartiainen. Lisäksi valtuuston varapuheenjohtaja Jouni Pajunen osallistui valtuustoa edeltäviin hallituksen kokouksiin sekä hallituksen seminaareihin. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin mm. tes-asioita, Kelan organisaatiomuutosten vaikutuksia, Kelan erilaisia hankkeita kuten asiakkuudenhallintahanketta ja Asiakaspalvelu 2014 hanketta sekä Kelan eri työryhmien tilanteita. Lisäksi käytiin läpi yhdistyksen omia asioita kuten hallintoon, organisaatioon, omaisuuden hoitoon ja jäsentoimintaan liittyviä kysymyksiä. Hallituksen kokoonpano: Martinmäki Heli, puheenjohtaja Hällfors-Laaksonen Tuula, varapuheenjohtaja Varsinaiset jäsenet: Autero Heli Karilainen Ulla Kinnunen Ritva Köli Pekka Muikku Eila Mustikkamaa Auli Pentinmäki Kirsi Priha Helena Henkilökohtaiset varajäsenet: Haavisto Mari Köntti Juho Potila Mari Mankinen Marja-Liisa ( asti) Luoma Jorma ( lähtien) Pääskyvuori Jarkko Ylioja Eija Kokkila Marjo Ropponen Tiina 4.3 Yhteyshenkilöt Hallituksessa käsiteltävät asiat valmisteli työvaliokunta, johon kuuluivat Heli Martinmäki, Tuula Hällfors-Laaksonen ja Heli Autero (yleisvaroina Helena Priha ja Ulla Karilainen) sekä Pardian toimistolta Hannele Vartiainen. Hallitukselle valmistelivat asioita myös kaksi työryhmää: sääntöryhmä pohti yhdistyksen sääntöjen muuttamista valtuustovaalien osalta ja keskuslakkotoimikunta vahvistettuna yhdistyksen puheenjohtajalla valmisteli yhdistykselle omaa lakko-ohjetta. Lähes jokaisessa toimistossa sekä alue- että keskushallinnon toimipisteessä on toiminut yhdistyksen yhteyshenkilö, suuremmissa toimipaikoissa useampia. Heidän tehtävänään on ollut jäsenhankinta, jäsentiedotteiden välitys sekä jäsenten neuvominen tes-asioissa. Osa yhteyshenkilöistä on toiminut myös henkilöstön edustajana johtoryhmässä. Yhteyshenkilöitä on yli 300. Yhdistys vahvisti ja tuki yhteyshenkilöiden asemaa henkilöstön edustajana järjestämällä keväällä ja syksyllä viikonloppukoulutuksia. 5

7 4.4 Toimikunnat ja työryhmät Yhdistyksen asioita hoidettiin ja kannanottoja valmisteltiin useissa eri toimikunnissa ja työryhmissä. Yhdistyksen edustajia on ollut mukana työnantajan kanssa yhteisissä työryhmissä. Näitä työryhmiä ovat: Yhdistyksen omat työryhmät: työvaliokunta nuorisotoimikunta esimies- ja asiantuntijatyöryhmä sääntötyöryhmä keskuslakkotoimikunta Tes-neuvotteluissa sovitut työryhmät: palkkausjärjestelmän arviointiryhmä palkkausjärjestelmätyöryhmä työaikatyöryhmä tilastotyöryhmä Kelan ja toimihenkilöyhdistyksen yhteiset työryhmät: tes-neuvottelukunta keskusneuvottelukunta yt-neuvottelukunta yt-toimikunnat 5. KELA Kelan hallituksessa oli henkilöstön edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki. Kelan neuvottelukunnassa oli yhdistyksen edustajana työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa. Yt-sopimuksen uudistamisen yhteydessä sovittiin siitä, että jatkossa tulosyksikön johtoryhmässä on henkilöstön edustajana joko varsinainen ytvaltuutettu tai hänen ensimmäinen varansa. Mikäli tulosyksiköstä ei ole valittu varsinaista ytvaltuutettua tai 1. yt-varavaltuutettua, henkilöstöedustaja johtoryhmään valitaan erikseen järjestettävillä vaaleilla. Yhdistys mukana Kelan kehittämistyössä Kelan työryhmät tai toimikunnat mm: ARKKI-hanke Hake hanke KEHU -hanke Palautetoimikunta Henkilöstötarpeen arvioinnin kehittämistyöryhmä HETA Asiakkuudenhallintahanke Tasa-arvotyöryhmä Kestävän kehityksen koordinaatioryhmä 6

8 6. KOULUTUS 6.1 Jäsenistön koulutus 6.2 Koulutus yhdistystoimijoille Ay-peruskoulutus on ollut alueyhdistysten, yhdistyksen ja liiton tehtäviä. Alueyhdistykset järjestivät alueittain erilaisia koulutustilaisuuksia jäsenille. Alueyhdistysten järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin osallistui yli 1300 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuuksissa käsiteltiin mm. työehtosopimusta, palkkausjärjestelmää ja Kelan eri hankkeita sekä muita ajankohtaisia asioita. Lisäksi alueyhdistykset pitivät vuosikokoukset sekä toimikuntien kokouksia. Lisäksi yhdistys tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua TJS-opintotukikeskuksen järjestämään koulutukseen Työhyvinvointi muutoksessa -koulutukseen, joihin osallistui 7 jäsentä. Pardian järjestämiin uusien jäsenten treffeille osallistui 14 jäsentä. Yhdistyksen omasta koulutuksesta vastasivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, asiamies ja koulutussihteeri. Lisäksi kouluttajina toimivat pääluottamusmies ja työsuojelun päävaltuutettu. Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhdeksän ja niihin osallistui yhteensä 308 yhdistyksen jäsentä. Alueyhdistysten puheenjohtajien koulutus Alueyhdistysten puheenjohtajien kaksipäiväiseen tilaisuuteen Helsingin Paasitorniin osallistui 14 alueyhdistyksen edustajaa. Aiheina olivat alueyhdistystoiminnan kehittäminen, työtaisteluohjeistus ja työehtosopimusasiat. Yt-valtuutettujen koulutus Uusille yt-valtuutetuille pidettiin perehdyttämispäivät Yt-valtuutettujen ja varavaltuutettujen koulutuspäivät olivat sekä täydennyskurssi varsinaisille ytvaltuutetuille Päivien aikana käytiin läpi mm. työehtosopimusta sekä tesneuvottelutilannetta, palkkausjärjestelmää, työsopimusten merkitystä, työsuojelun painopisteitä ja yt-menettelyä työpaikoilla sekä ajankohtaisia Kelan asioita. Koulutuksissa etsittiin työkaluja myös henkilöstönedustajan omaan jaksamiseen. Yt-valtuutetut osallistuivat aktiivisesti myös Pardian ja Aktiivi-Instituutin sekä TJS-opintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin. Yhteyshenkilökoulutus Vuoden aikana järjestettiin yhteyshenkilöille kaksi kurssia. Tilaisuuksissa käsiteltiin yhteyshenkilön roolia, ajankohtaisia yhdistysasioita, palkkausriitautuksen tekemistä ja tes:in erimielisyyksien käsittelyä, tes-neuvotteluja, työhyvinvointiin liittyviä asioita sekä ajankohtaisia Kelan asioita. Nuorten koulutus Nuorille järjestettiin kaksi koulutuspäivää: Nuorten kevätpäivät Tampereella Sokos Hotel Cumulus Koskikadulla. Viikonlopun ohjelmassa oli nuorisotoimikunnan tehtävien esittely ja uuden toimikunnan valinta, IF:n vakuutusturvan esittely, työkyvyn tukeminen, tyviohje ja työhyvinvoinnin timantti. Nuorten tes-koulutuspäivä järjestettiin Vantaalla Sokos Hotel Flamingossa Koulutuspäivän aiheena oli palkkaus ja näkökulmina palkkaluokat, palkkauskeskustelu ja palkkapäätöksen erimielisyysprosessi. Osallistujia päiviin oli yhteensä 49. 7

9 Esimies- ja asiantuntijapäivät Esimiehille ja asiantuntijoille järjestettiin koulutustapahtuma Helsingissä Koulutuksen alussa saatiin tietoa ajankohtaisista asioista Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankisen, yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäen ja työsuojelun päävaltuutetun Tiina Norpan kertomana. Eväitä omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin antoi Aivokunto -luento. Päiville osallistui yhteensä 28 henkilöä. 7. TIEDOTUS Tiedotusta hoidettiin osittain liiton verkkosivujen välityksellä. Tärkeä tiedotuskanava oli yhdistyksen omat sähköpostitiedotteet, joita lähetettiin 22 kappaletta vuoden aikana. Alueyhdistykset tiedottivat omasta ja yhdistyksen toiminnasta omilla tiedotteillaan sekä järjestämällä erilaisia jäsentilaisuuksia. Lisäksi yhdistykseltä ilmestyi kaksi KTH-lehteä PardiaNYT -lehtien 1 ja 4/13 yhteydessä. Ensimmäisen lehden pääteema oli yhteistoiminta ja jälkimmäisen lehden työehtosopimusneuvottelut. Jälkimmäisen lehden yhteydessä lähetettiin jäsenille joulutervehdyksenä glögimaustepussi. 8. MUU TOIMINTA 8.1 Jäsentapahtumat 8.2 Alueyhdistykset Yhdistys järjesti jäsenristeilyn Tallinnaan M/S Europalla. Suuren kiinnostuksen vuoksi osallistujamäärää nostettiin suunnitellusta 300 jäsenestä 360 jäseneen. Risteilyn avasi puheenjohtaja Heli Martinmäki. Pardian terveiset risteilylle toi puheenjohtaja Antti Palola. Pääluottamusmies Ritva Timonen ja Pardian lakimies Ari Komulainen antoivat jäsenille henkilökohtaista tes- ja lakineuvontaa paluumatkalla. Yhdistys järjesti Yhteyskeskuksessa työskenteleville jäsentilaisuuden Sokos Hotel Flamingoon. Tilaisuudessa käytiin läpi yhdistyksen ajankohtaisia asioita Yhteyskeskuksen kannalta ja annettiin mahdollisuus vapaaseen keskusteluun. Osallistujia oli 25 jäsentä eri puolilta Suomea toimivista Yhteyskeskuksen yksiköistä. Heidän kysymyksiinsä oli vastaamassa yhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki, varapuheenjohtaja Tuula Hällfors-Laaksonen, pääluottamusmies Ritva Timonen ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa. Lisäksi tilaisuudessa työfysioterapeutti Liisa Rosqvist kertoi istumatyön vaaroista. Alueyhdistyksiä on 17 ja ne toimivat hallituksen antamien toimintaohjeiden puitteissa. Alueyhdistykset toimivat yhdyssiteenä alueiden jäsenten kesken järjestäen tiedotus-, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia. Toimintaan oli budjetoitu enemmän kuin edellisinä vuosina ja se heijastui tapahtumien runsautena ja osallistumisaktiivisuutena. Tapahtumia järjestettiin myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Alueyhdistysten puheenjohtajat 2013 Keskushallinnon alueyhdistys Tiina Ropponen Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys Kaisa Salmivuori-Väänänen Kainuun alueyhdistys Sirpa Liimatta Etelä-Savon alueyhdistys Tarja Pärnänen Satakunnan alueyhdistys Heidi Aula Varsinais-Suomen alueyhdistys Annika Vormisto-Äikäs Kymin alueyhdistys Sari Pelkola Helsingin toimistot Ulla Karilainen Lapin alueyhdistys Marketta Eskelinen Etelä-Pohjanmaan alueyhdistys Aila Aho Keski-Suomen alueyhdistys Kalle Lahtinen 8

10 Pohjois-Karjalan alueyhdistys Etelä-Karjalan alueyhdistys Pohjois-Savon alueyhdistys Pirkanmaan alueyhdistys Etelä-Suomen alueyhdistys Työpaikkakassojen toimihenkilöt Virpi Smura Hannele Ruokonen Sirpa Happonen Kirsi Pentinmäki Laura Korjula Sari Pelkola 8.3 Nuorisotoiminta 8.4 ESAS-toiminta 8.5 Jäsenhankinta 8.6 Kansainvälinen toiminta 8.7 Loma- ja virkistystoiminta Nuorisotoimikuntaan 5/2011 4/2013 kuuluivat Satu Vehkamaa (pj), Anniina Vähäkuopus, Elina Häkkinen, Leena Paavola, Heidi Manninen, Marika Mattila ja Liisa Virtanen. Nuorten päivillä valittiin uusi nuorisotoimikunta kaudelle 5/2013 5/2015 Nuorisotoimikuntaan kuuluvat Heidi Manninen (pj), Marika Mattila (vpj), Leena Paavola, Anniina Vähäkuopus, Virpi Smura, Satu Sivonen, Johanna Vainio ja Jenni Suominen. Nuorisotoimikunta lähetti vuoden aikana 4 tiedotetta niille nuorille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Nuorisotoiminnasta tiedotettiin myös yhdistyksen internet-sivuilla, KTH-lehdessä ja nuorisotoiminnan omassa suljetussa facebook-ryhmässä KTH nuoret. Nuorisotoimikunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja vastaa mm. nuorten koulutuspäivien järjestelystä. Nuorisotoimikunta teki oman esityksen TES-tavoitteiksi neuvotteluihin. Esas-toimikuntaan kuuluivat Kalle Lahtinen (pj), Anneli Salminen, Ritva Kinnunen, Tuula Puputti ja Sari Niemi. Toimikunta kokoontui viisi kertaa ja vastasi Esas-päivien järjestämisestä. Toimikunta tiedotti toiminnasta yhdistyksen internetsivuilla. Lisäksi toimikunta teki toiminnastaan ja Esas-päivistä jutun KTH-lehteen. Yhdistys järjesti jäsenhankintakampanjan , jossa palkittiin sekä uusi jäsen että jäsenen hankkinut henkilö. Kampanjaa mainostettiin KTH- lehdessä ja kampanjaa varten teetetyin mainoksin. Lisäksi yhdistys piti jäsenhankinta- ja infopäivän Pitäjänmäessä, Kelan päätalossa ja Tampereella. Myös yt-valtuutettujen ja yhteyshenkilöiden kautta saatiin vuoden aikana paljon uusia jäseniä. Syyskuussa vietettiin Suomen Punaisen Ristin nälkäpäivää siten, että toimihenkilöt saivat vapaaehtoisesti lahjoittaa Punaiselle Ristille haluamansa summan Kelan intranetissä olleen virtuaalilippaan kautta. Nälkäpäivään osallistumista uudella tavalla mainostettiin työpaikoilla. Yhdistyksen lomamajat Punkelo Punkaharjulla, Villa Matilda Meri-Teijossa ja Vuokatti Chalet olivat KTH:n jäsenten käytössä. Lomaosakkeista teetettiin lokakuussa mainos edistämään niiden käyttöä. Lomaosakkeita mainostettiin myös KTH-lehdessä. 8.8 Stipendi Yhdistyksen hallitus myönsi 31 stipendiä opiskeluiden tai harrastustoiminnan tukemiseen. Stipendeinä oli jaossa yhteensä 3500 euroa. 9

11 9. PARDIA Pardian hallituksessa toimi yhdistyksen edustajana Heli Martinmäki. Hänen 1. varansa oli Tuula Hällfors-Laaksonen ja 2. varansa Satu Vehkamaa. Syksyllä yhdistys sai Pardian hallituspaikan lisäksi myös paikan työvaliokunnassa ja puheenjohtaja Heli Martinmäki valittiin Pardian 4. varapuheenjohtajaksi. Pardian edustajakokouksessa oli neljä toimihenkilöyhdistyksen edustajaa sekä yksi tarkkailija. Pardian edustajakokouksessa äänestettiin Pardian uudesta puheenjohtajasta. Kelan toimihenkilöyhdistys pyysi Pardian yksityissektorin neuvottelupäällikköä Niko Simolaa asettautumaan ehdolle yhdessä Henkilöstöunioni HU:n, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n ja Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n kanssa. Niko Simola tuli valituksi Pardian puheenjohtajaksi. Yhdistyksen edustajat toimivat aktiivisesti Pardian aluetoimikunnissa. Pardian nuorisotoimikunnassa yhdistystä edusti Anniina Vähäkuopus. Hänet palkittiin myös Pardian nuorisostipendillä toiminnastaan nuorten aktivoimiseksi mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Pardian toimisto Kelan toimihenkilöyhdistyksen asioita hoiti asiamies Hannele Vartiainen ja koulutussihteeri Päivi Virta. Jäsenrekisterisihteerinä toimi Ulla Noponen. Sopimustoimintaan liittyviä asioita hoiti lakimies Ari Komulainen. Talousasioista vastasivat puheenjohtaja Heli Martinmäki ja asiamies Hannele Vartiainen sekä Tivonet Oy. Vuoden 2013 lopussa käynnistettiin neuvottelut alueyhdistysten talouden ohjauksen ja maksuliikenteen seuraamisen siirtämisestä Tivonet Oy:lle. 10. TYÖTTÖMYYSKASSA 11. TALOUS Yhdistyksen jäsenet kuuluvat JATTK- työttömyyskassaan. Kelan toimihenkilöt ry kuuluu työttömyyskassan valtionhallinnon asiamiespiiriin. Työttömyyskassan hallitukseen kuului Helena Priha ja hänen varanaan Ulla Karilainen. Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäsenistöltä perittävällä jäsenmaksulla, jonka työnantaja tilittää suoraan yhdistyksen tilille. Yhdistys puolestaan tilittää Pardialle neljännes vuosittain Pardian jäsenmaksun sekä maksaa STTK:n jäsenmaksun kerran vuodessa. Yksityiskohtaisemmat tiedot ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista. Tilintarkastajana on toiminut Riku Kärnä (KHT) ja toiminnantarkastajana Kelan toimihenkilöt ry:n jäsen Anne Lind. Varatoiminnantarkastajina olivat Pirkko Miettinen ja Anne-Mari Kilpeläinen. 10

12 LIITE 1: Yt-organisaatio 2013 Pääluottamusmies Timonen Ritva Työsuojelun päävaltuutettu Norppa Tiina KESKUSHALLINTO Aktuaari- ja tilasto-osasto, henkilöstö-osasto ja tutkimusosasto Varsinainen valtuutettu: Maini Tulokas, Tutkimusosasto 1. varavaltuutettu: Kristiina Dammert, Tutkimusosasto 2. varavaltuutettu: Monica Korhonen, Aktuaari- ja tilasto-osasto Hallinto-osasto, johtajien assistentit, Kelan ylilääkäri, sisäinen tarkastus ja taloushallinto Varsinainen valtuutettu: Katri Pyykkö, hallinto-osasto 1. varavaltuutettu: Pia Lahnamaa, Talousosasto Eläke- ja toimeentuloturvaosasto ja kenttäosasto Varsinainen valtuutettu: Heli Martinmäki, Kenttäosasto 1. varavaltuutettu: Eija Ylioja, ETT-osasto IT-osasto Varsinainen valtuutettu: Pekka Köli, Helsinki 1. varavaltuutettu: Tuula Lahtinen, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Jouni Pajunen, Helsinki Palveluosasto Varsinainen valtuutettu: Tiina Ropponen, Helsinki 1. varavaltuutettu: Ari-Pekka Tolvanen, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Risto Kujanpää, Helsinki Tietohallinto-osasto Varsinainen valtuutettu: Katja Mäki-Kantti 1. varavaltuutettu: Sari Ahola 2. Varavaltuutettu: Mia Vakkuri Terveysosasto Varsinainen valtuutettu: Leena Penttinen 1. varavaltuutettu: Pia Kankare 2. varavaltuutettu: Tuula Alatalo VAKUUTUSALUEET LÄNSI-SUOMI Pohjanmaan alue Varsinainen valtuutettu: Kreetta Haapala-Tuuri, E-P vakuutuspiiri Seinäjoki 1. varavaltuutettu: Salla Päivärinta, E-P vakuutuspiiri Seinäjoki 2. varavaltuutettu: Helena Laakso, Länsi-Suomen aluekeskus, Seinäjoki Turun alue Varsinainen valtuutettu: Tuula Hällfors, Turun vakuutuspiiri Turku 1. varavaltuutettu: Carita Virtanen, Satakunnan vakuutuspiiri Rauma 11

13 Keski-Suomen alue Varsinainen valtuutettu: Markus Mähönen, Opintotukikeskus, Jyväskylä 1. varavaltuutettu: Sirkku Helmikoski, Opintotukikeskus, Jyväskylä 2. varavaltuutettu: Armi Peltomäki, Keski-Suomen vakuutuspiiri, Jyväskylä Tampereen alue Varsinainen valtuutettu: Tuija Sarlin, Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiiri, Hämeenkyrö 1. varavaltuutettu: Hanne Oinonen, Etelä-Pirkanmaa vakuutuspiiri, Kangasala 2. varavaltuutettu: Sirpa Mäkivaara, Tampereen vakuutuspiiri, Tampere ITÄ- JA POHJOISSUOMI Savon alue Varsinainen valtuutettu: Liisa Louhivuori, Etelä-Savon vakuutuspiiri, Mikkeli 1. varavaltuutettu: Tiina Vainikainen, Pohjois-Savon vakuutuspiiri, Kuopio 2. varavaltuutettu: Mari Hautalampi, Pohjois-Savon vakuutuspiiri, Varkaus Karjalan alue Varsinainen valtuutettu: Eila Muikku, Pohjois-Karjalan vakuutuspiiri, Joensuu 1. varavaltuutettu: Satu Vehkamaa, Pohjois-Karjalan vakuutuspiiri, Joensuu 2. varavaltuutettu: Riitta Holopainen, Etelä-Karjalan vakuutuspiiri, Lappeenranta Yhteyskeskuksen alue Varsinainen valtuutettu: Anniina Vähäkuopus, Yhteyskeskus, Kemijärvi 1. varavaltuutettu: Satu Koponen, Yhteyskeskus, Joensuu Lapin alue Varsinainen valtuutettu: Mirja Mäkitalo, Lapin vakuutuspiiri, Sodankylä 1. varavaltuutettu: Marketta Eskelinen, Lapin vakuutuspiiri, Rovaniemi 2. varavaltuutettu: Minna Arola, Lapin vakuutuspiiri, Kemi Oulun alue Varsinainen valtuutettu: Ulla Tynkkynen, Oulun vakuutuspiiri, Oulu 1. varavaltuutettu: Marika Mattila, Oulun vakuutuspiiri, Oulu 2. varavaltuutettu: Auli Mustikkamaa, Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri, Ylivieska ETELÄ-SUOMI Uudenmaan alue Varsinainen valtuutettu: Heli Autero, Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri, Vantaa 1. varavaltuutettu: Laura Korjula, Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri, Vantaa 2. varavaltuutettu: Åsa Tietäväinen, Vantaa-Porvoon vakuutuspiiri, Porvoo Hämeen ja Kymin alue Varsinainen valtuutettu: Helena Priha, Kymen vakuutuspiiri, Kouvola 1. varavaltuutettu: Terhi Laurell, Päijät-Hämeen vakuutuspiiri, Lahti 2. varavaltuutettu: Taija Ratava, Kanta-Hämeen vakuutuspiiri, Hämeenlinna Helsingin alue Varsinainen valtuutettu: Juho Köntti, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 1. varavaltuutettu: Ulla Karilainen, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 2. varavaltuutettu: Teija Hakanen, Helsingin vakuutuspiiri, Helsinki 12

14 LIITE 2: Valtuusto 2013 Valtuuston puheenjohtaja Vehkamaa Satu, Joensuun tsto Valtuuston varapuheenjohtaja Pajunen Jouni, IT-osasto Helsinki Vaaliliitto Tulevaisuuden tekijät Varsinaiset jäsenet (9): Korjula Laura, Vantaa, Korson tsto Lahtinen Kalle, IT-osasto Jyväskylä Oinonen Hanne, Kangasalan tsto Paavola Leena, Turun tsto Ratava Taija, Hämeenlinnan tsto Virtanen Liisa, Helsinki, Kampin tsto Vähäkuopus Anniina, Yhteyskeskus, Kemijärvi Mähönen Markus, Opintotukikeskus, Jyväskylä Harju Helena, ETT-osasto Varajäsenet: 1. Mattila Marika, Oulun tsto 2. Malmlund Anne, Lohjan tsto 3. Korhonen Ilkka, Vantaa, Martinlaakson tsto 4. Lahtinen Tuula, IT-osasto Jyväskylä Vaaliliitto Kelan aktiivit Varsinaiset jäsenet (17): Eskelinen Marketta, Rovaniemen tsto Huovinen Päivi, Oulun tsto Koljonen Sari, Helsingin vakuutuspiiri, KV-yksikkö Koponen Satu, Yhteyskeskus, Joensuu Laurell Terhi, Lahden tsto Louhivuori Liisa, Mäntyharjun tsto Mäki Elina, Länsi-Suomen aluekeskus ( asti) Mäkitalo Mirja, Sodankylän tsto Paso Irma, Oulun tsto Rivasto Sanna-Kaisa, Oulun EU-eläkeyksikkö Snellman Anita, Pietarsaaren tsto Virtanen Carita, Rauman tsto Penttinen Leena, Terveysosasto, Keskushallinto, Helsinki Kiljunen Maria, Oulun tsto Mäkivaara Sirpa, Tampereen tsto Ahonen Ari-Pekka, Espoon keskuksen tsto Torkkola Tellervo, Mäntsälän tsto Miettinen Pirkko, Turun tsto ( lähtien) Varajäsenet: 1. Miettinen Pirkko, Turun tsto ( asti) 2. Isaksson-Heimberg Marianne, Tammisaaren tsto ( asti) 13

15 Vaaliliitto Muutoksessa mukana Varsinaiset jäsenet (12): Ahonen Helvi, Janakkalan tsto Halkola Erja, IT-osasto, Helsinki Hatara Päivi, Itä-Suomen perintäyksikkö Helmikoski Sirkku, Opintotukikeskus, Jyväskylä Mäkinen Raimo, Helsinki, Hakaniemen tsto Puurtinen Eija, Jyväskylän tsto Sarlin Tuija, Hämeenkyrön tsto Vasko-Välimäki Anne, Vaasan EU-eläkeyksikkö Naukkarinen Lotta, Äänekoski ja Suolahti Pöntinen Tapani, IT-osasto, Jyväskylä Lahtinen Seppo, IT-osasto, Helsinki Kemppainen Kari, TH-osasto, Helsinki Varajäsenet: 1. Kurkikangas Elli, Helsinki, Hakaniemen tsto (opintovapaalla) 14

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela.

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela. ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYS PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: Perjantai 30.10.2015 klo 13.00 Paikka: Korholan eräravintola Loimu (Parkumäki) Läsnä: Niina Pitkänen, Inka Koistinen, Malla Laamanen,

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen syyskokous

Valtuuston sääntömääräinen syyskokous Valtuusto 21.11.2015 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen syyskokous Aika: lauantai 21.11.2015 klo 12.00 16.00 Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Kaisaniemi, Helsinki Osanottajat Nimike Kotipaikka

Lisätiedot

Esivalintakurssit 2014 Liite 3

Esivalintakurssit 2014 Liite 3 Espoon vakuutuspiiri Puh. 020 371 012 Tapiolan toimisto Tapiontori, 02100 Espoo postiosoite: PL 21, 00232 HELSINKI Sirpa Vakkamäki Varahenkilö: Leena Eerola Kiipula/Espoon toimipaikka Kuntoutussäätiö Verve

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

KANNATTAA TURVATA HUOMINEN

KANNATTAA TURVATA HUOMINEN KANNATTAA TURVATA HUOMINEN Sisältö Jäsenyys on turvanasi... 3 Jäsenenä saat monia etuja... 3 Tervetuloa Kelan toimihenkilöyhdistykseen... 4 Jäsenmaksu... 4 Hyödynnä asiantuntijaverkostoamme... 4 Yhdistyksemme

Lisätiedot